1 UTDANNELSE 1.1 Gymnas, Trondheim Ingeniørskole, NTNU (NTH), Dr.ing. grad ved NTNU, 1978

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 UTDANNELSE 1.1 Gymnas, 1967 1.2 Trondheim Ingeniørskole, 1971 1.3 NTNU (NTH), 1974 1.4 Dr.ing. grad ved NTNU, 1978"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Navn: Sjøvold, Oddbjørn Adresse: Garpagt 1, 7650 Verdal Tlf: Tlf arb.: eller dir HiO, Fax: HiO mobil: eller Fødselsdato: Nasjonalitet: Norsk Ansatt ved: Høgskolen i Oslo, Avdeling for Ingeniørutdanning Tittel: Professor i Enøk og sanitasjon ved Energi og miljø- HiO Familiestatus: Gift med Marte Mina, barn; Lars Petter, Lise Merete, Lasse Johan 1 UTDANNELSE 1.1 Gymnas, Trondheim Ingeniørskole, NTNU (NTH), Dr.ing. grad ved NTNU, KURS- SERTIFIKATER 2.1 Lederkurs 1 Norges Bedriftsidrettsforbund 2.2 Lederkurs, gruppeledelse NKI- Bedriftsopplæring 2.3 Lederkurs, ledelse generelt NKI- Bedriftsopplæring 2.4 Aktivitetskurs, langrenn Norges Skiforbund 2.5 Trenerkurs B, langrenn Norges Skiforbund 2.6 Rødt kjelpassersertifikat Arbeidstilsynet 2.7 Lederutvikling NORSTIG 3 PRAKSIS 3.1 Rørleggerpraksis ved Verdal Samvirkelag 1,5 år 3.2 Vit.ass ved NTH Stipendiat ved NTH Vit.ass. ved NTH Instituttingeniør ved NTH Konsulent hos Siv.ing. Kr. Gjettum AS Forsker ved EFI Overingeniør ved Trondheim Elektrisitetsverk(TEV) Seksjonssjef for fjernvarme ved TEV Daglig leder Trønderrørbedriftene Seniorforsker ved SINTEF ENØK- koordinator ved NTH/ SINTEF Daglig leder NOTEKO AS Engasjert i strategisk arbeid for ing. utdann. ved HiNT Professor i Sanitasjon og ENØK ved HiNT, fra Professor ved NTNU, fra 6. mars Professor i Energi og Miljø ved HiO, fra ANDRE ENGASJEMENT 3.17 Deltidslærer ved NKI- skolen Undervisning i fjernvarme ved Trondheim Ing. Høgskole Sensor ved NTH Sensor ved Sivilingeniørutdanningen i Narvik Engasjert i prosjektet "Rent Bygg", OBI N-T, 1/2 år Koordinator Interessefellesskapet Sanitasjon Seniorforsker for SINTEF

2 2 4 KOMPETANSE Kompetansen er innen ledelse og forsking/utvikling med hovedfokus på energi, miljø, sanitasjon; inneklima, helse og renhold. 4.1 Forskning Ved NTH utførte jeg hovedoppgaven på " Strømningsforhold i ventilerte rom". Dette arbeidet gjennomførte jeg på 6 mnd i tillegg til at jeg arbeidet i 1/2 stilling som vit. ass. ved VVS instituttet ved NTH. Dette ga god basiskunnskap om strømningsproblematikk. Dr. ing. graden ble godkjent i desember 1978 ved Institutt for VVS- teknikk, NTH. Temaet på avhandlingen var " Undersøkelse av strømningsforholdene i avløpsnettet for utvikling av dimensjonskriterier". Prøveforelesningen omhandlet "Energiøkonomisering ved bruk av varmt tappevann". Jeg har videre utført ulike forsknings-og utviklingsoppgaver i strømingsteknikk, inneklima og sanitærteknikk. Ved EFI har jeg deltatt i forskning- og utviklingsarbeider med varmeplaner, ENØK, det PC- baserte ERÅDsprogrammet og kostnadsanalyser for ulike varmesystemer i boliger. Ved fjernvarmeutbyggingen i Trondheim var det viktig å kartlegge de kostnadsmessige konsekvensene for abonnenter og E-verket som fjernvarmeutbygger ved å velge optimale systemutforminger og oppvarmingsanlegg i boliger. Ved SINTEF Varmeteknikk har jeg arbeidet som seniorforsker. Arbeidet besto i utvikling og forskning av effekt- og energiriktige systemer. Dette arbeidet er presentert i SINTEF- rapporten "Fjernvarme i det norske energisystem" og i fjernvarmeboken med samme tittel utgitt av Universitetsforlaget. I forbindelse med fjernvarmeutbyggingen i Ålesund ble det ved SINTEF utført en kostnads- og konsekvensanalyse for Ålesund og Sula E-verk. Det er videre utarbeidet en SINTEF-rapport som gir forståelse av effekt og energibehov i bygninger basert på sammenlikninger og analyse mellom målte verdier og toretiske beregninger. Fra 1999 har jeg vært faglig ansvarlig for en doktorkandidat ved NTNU som gjennomførerer forskning på temaet Festemekanismer for Bacillus cerus bakterier på overflater. Dette er et samarbeid med NVH ved professor Per E. Granum. 4.2 Anvendt forskning Ved Nord- Trøndelag Tekniske Kompetansesenter (NOTEKO) har jeg vært daglig leder for 16 ansatte. Arbeidsoppgavene har strukket seg fra utviklingsoppgaver til firmaetableringer. Forøvrig har jeg vært prosjektleder/koordinator ved følgende utviklingsoppgaver : * Utarbeidelse av fagboken "ENØK I BYGNINGER" (koordinator/redaktør/forfatter) * Kaldbøyingsprosjekt for Aker Verdal AS * Utvikling av miniventilasjonsaggregatet " miljøventilen " * Utvikling av det nye fagområdet sanitasjon I sistnevnte prosjekt har NTH ved Klima og Kuldeteknikk vært oppdragsgiver og VVS- bransjen pådriver. Støttespillere har vært Servicebedriftenes Landsforening, Norske Rørleggerbedrifters Landsforening, Bygningsteknisk Etat, STATSBYGG, Norsk VVS forening, RIF, Folkehelsa, Arbeidstilsynet, Norske Rørgrossisters Forening. Eksamensrettet EEU- kurs i Sanitasjon ved NTNU, HiNT og høgskolen i Akershus er gjennomført i mange år nå hvor første gang var mars Dr. ing. program Fra 1990 var jeg koordinator for dr. ing.programmet "Miljøvennlig energiteknologi " ved NTH. Arbeidet besto i å lede, støtte og gi faglig innspill til dr.ing. studentene i arbeidet med avhandling og faglige gråsoner. Det var ialt 5 kandidater knyttet til programmet. Både kandidater fra elektro og maskin var representert i programmet. 4.4 Undervisning I perioden var jeg ansatt ved NTH som vit.ass., stipendiat og instituttingeniør. Arbeidet besto i veiledning og undervisning av studenter. Ved NTH underviste jeg i fagene Sanitærteknikk og Varmeteknikk. I tillegg underviste jeg ved NKI- skolen i dampteknikk, ventilasjon, og varmeforsyningsanlegg. Ved Trondheim Ingeniørskole underviste jeg i faget fjernvarme. cv kort side dato:

3 3 Ved utbyggingen av fjernvarme i Trondheim var det nødvendig å tilby og drive kurs om fjernvarme for opplæring av bygg- og anleggsbransjen. Dette ble gjennomført i samarbeid med TEV, VVS- foreningen og Trondheim Ingeniørhøgskole. NIF har arrangert mange kurs om fjernvarme og sanitærteknikk hvor jeg har vært foredragsholder. Etterutdanningskurs i sanitasjon;renhold, inneklima og helse har blitt kjørt siden 1995 ved NTNU og HiNT. Seminarer og kurs dekker også en stor del av undervisningsaktiviteten i de siste 5 årene. Ledet selvstudium i sanitasjon for doktorkandidater ved NTNU og NVH har blitt gjennomført i 1999 og Ved NTNU har jeg hatt ansvaret for 1 doktorkandidat i sanitasjon.(ferdig ). Ved HiO har jeg vært prosjektleder for det nye studiet energi og miljø som ble satt i gang høsten 2002 med 43 studenter, med 46 studenter i 2003, 45 studenter i 2004, 46 studenter i 2005, 52 studenter i 2006 og 49 studenter i Første kullet på bachelornivå ble uteksaminert våren Masterstudiet ved HiO ble startet opp høsten 2007 hvor jeg er prosjektleder. Profesjonsstudiene ved Energi og miljølinjen på bachelornivå består av inneklima, energi og miljøteknikk i bygg hver på 30 studiepoeng samt hovedprosjekt på 20 studiepoeng og 10 studiepoeng med valgfag. Masterstudiet har grunnlagsfag i første semester på samlet 30 studiepoeng. Profesjonsfagene i andre semester består av strømningsteknikk, sanitasjon ventilasjonsteknikk, oppvarningsteknikk, produksjon og distribusjon samt valgfag på miljøsiden hver på 5 studiepoeng. Tredje og fjerde semester består av vitenskapsteori og valgfag på samlet 15 studiepoeng. Hovedprosjektet er på 45 studiepoeng. 4.5 Professorkompetanse Ved tre anledninger er jeg funnet verdig som professor. Dette er innen varme, ventilasjon og sanitærteknikk, forvaltning, drift og vedlikehold samt energiøkonomisering. Den 6.mars 1996 ble jeg utnevnt til professor II ved NTNU og den 5.september 1996 ble jeg utnevnt til professor innen Sanitasjon og ENØK ved Høgskolen i Nord- Trøndelag ( HiNT ), avdeling for ingeniørutdanning. Ved Høgskolen i Oslo ble jeg ansatt som professor i energi og miljø den Sensor Ved NTH er jeg oppnevnt som sensor innen varme-, ventilasjon- og sanitærteknikk med senurering i faget fellesfaget ENØK for maskin, elektro og bygg i perioden 1991 tom 1995 da jeg ble ansatt ved NTNU. I Narvik er jeg sensor i ENØK for siv. ing.utdanningen. I tillegg sensurerer jeg eksamener i dr. ing.- utdanningen ved NTNU/NTH. Jeg har også vært sensor ved HiST og Høgskolen i Telemark 4.7 Rådgivning Ved Gjettum AS arbeidet jeg med prosjektering, energiøkonomisering og varmeplaner. Prosjekt som kan nevnes er Næringsmiddelfabrikken på Namsos hvor jeg hadde ansvaret for optimalt valg av oppvarmingsanlegget, varmegjenvinningsanlegget, ventilasjon, kjølevann til produksjon og vannsparingssystem. I denne perioden samarbeidet jeg med EFI og TEV om varmeplaner for Trondheim.På Romsdalshalvøya Namsos har jeg vært med og evaluert henholdsvis avfallsforbrenningsanlegg og flisfyringsanlegg. For NTH og RIT har jeg hatt hovedansvaret for utarbeidelsen av rapporter som avdekker konsekvensene ved omlegging fra damp til vannbårent system ved institusjonene. Omleggingen er nå realisert både ved NTH og RIT. 4.8 Byggherre Ved Trondheim Elektrisitetsverk (TEV) har jeg vært prosjektleder og koordinator for fjernvarmeplaner, utarbeidelse av tekniske forskrifter for tilknytting av fjernvarmeanlegget, prosjektering og utbygging av fjernvarme. Jeg har deltatt i strategisk arbeid, prosjektering, gjennomføring, driftsettelse og drift av 3 varmesentraler med ytelse på kw. Høsten 1987 da jeg sluttet ved TEV hadde fjernvarmenettet en hovedtraselengde på 43 km. Fra januar 1985 til jeg sluttet ultimo 1987 var jeg fjernvarmesjef med ansvar for drift av varmesentraler og fjernvarmenett. Antall ansatte ved fjernvarmeanleggene var den gang 26 personer. cv kort side dato:

4 4 4.9 ENØK-koordinator Den 1. juli 1998 ble jeg ansatt som ENØK- koordinator ved NTH/ SINTEF. Stillingen var finansiert av Nærings- og Energidepartementet. Engasjementet hadde en varighet på 3 år Entreprenør Ved Trønderrørbedriftene i Steinkjer, Inderøy og Verdal ledet og koordinerte jeg administrative- og prosjektoppgaver i engasjementsperioden. I alt var det 37 ansatte Styreverv I yrkeskarrieren har jeg innehatt ulike formanns- og styreverv både i bedrifter og forreninger. Her kan nevnes følgende: Norsk VVS forening, Gruppe Trøndelag, styremedlem og råd Norsk Fjernvarmeforening, styremedlem Driftsselkapet for UV-sentret, formann UV- sentret AS, styremedlem Trønderrør AS,15 ansatte, styremedlem Trønderrør Steinkjer AS styremedlem Trønderrør Inderøy AS, 3 ansatte, styremedlem Verdal Næringsforum, 3 ansatte, styremedlem Nordtrøndelags Forskning, 30 ansatte, nestleder i styret Høgskolen i Nord- Trøndelag, styremedlem Innherred Produkter AS, 130 ansatte, styreleder fra Byggmester Kvernmo AS, 23 ansatte, styreleder fra NTE Klima, styremedlem fra 2001 tom 2002 Enøksenteret AS i Nord-Trndelag, styremedlem fra Norsk Innemiljøorganisasjon, varamedlem fra 2003 til april 2005 Sanit AS, styreleder fra Sanit AS, styremedlem fra Trønderrør AS,15 ansatte, styreleder Trønderrør Inderøy AS, 3 ansatte, styreleder Høgskolen i Oslo, Ingeniørutdanningen, styremedlem Høgskolen i Oslo, styremedlem Forskningsprogrammet Teknologi, design og miljø (TDM), Videre har jeg vært formann/styremedlem i industriutvalg, velforeninger, idrettslag og skoleutvalg. 5 ANNET Aktivitetene innenfor ENØK og Sanitasjon passer godt til min tverrfaglige bakgrunn fra forskning, undervisning, rådgivning, entreprenørvirksomhet, utviklingsarbeide mm. I HiNT har jeg vært pådriver for å få etablert et kunnskapssenter og FOU-aktivitet i samarbeid med næringsliv og offentlig forvaltning.i denne sammenheng ble det regionale ENØK- sentret AS stiftet og igangsatt ved årsskiftet 1995/96. I HiNT sammenheng har det blitt kjørt ulike kurs i sanitasjon;inneklima, helse og renhold samt kvalitetsledelse og kvalitetssikring. I fortsettelsen av dette etablerte Levanger Kommune arbeid med Klima og energiplan for Levanger med oppstart i I alt 30 kommuner deltar i dette arbeidet initiert av SFT. Større satsning på biobrenselanlegg og fjernvarme i LEVANGER sentrum er et tiltak som samkjøres med BIOVARME AS. Innklimaundersøkelsene i ulike skoler og bygninger i Nord- Trøndelag Fylkeskommune ble iverksatt i 1999 og avsluttet medio Dette opplegget har iverksatt et større rehabiliteringsprogram for bygningsmassen til Nord-Trøndelag fylkeskommune og til noen utvalgte kommuner. cv kort side dato:

5 5 6 PLUBLISERINGER Noen sentrale publiseringer har vært: 1. Partikkelsavskjerming ved luftgardin, NTH, Norsk VVS nr 3/77 2. Avhandling dr.ing., Undersøkelser av strømningsforhold i avløpsnett for utvikling av dimensjoneringskriterier, NTH, Kompedium i Sanitærteknikk, NTH, juni Tømmekarakteristikk og tranportevne i avløpsnett, NTH, Norsk VVS, nr 2/80 5. Hastigheter i vertikale avløpsrør og ventilasjonsdimensjonering, NTH, Norsk VVS, nr 1/80 6. Energiøkonomisering ved bruk av varmt tappevann, NTH, Norsk VVS, nr 3/80 7. Statens bygge og eiedomsdirektorat, UNIT-NTH, Enøk - Damp /vann, sak 1569, Kr Gjettum, juli RIT, Varmeanlegg, ombygging fra damp til vann, sak 1614, mai 1981 Kr Gjettum AS 9. Dampanlegg, prosjektering og drift, Nork VVS- forening, januar Installasjonskostnader for varmeanlegg i boliger ved fjernvarmeforsyning, EFI, nr 2918, Fjernvarmeforskning, SINTEF, Norsk VVS, nr 12/ Effekt og energibehov i bygninger, SINTEF, Norsk VVS, nr 7/ Gode rutiner er viktig i fjernvarmeutbyggingen, TEV 14. Hvorfor mislykkes noen og hvorfor lykkes andre med fjernvarmeutbygging i Norge, TEV 15. Statens bygge og eiedomsdirektorat, UNIT-NTH, Enøk - Damp /vann, sak 1569, Kr Gjettum, juli Fjernvarme i det norske energisystem, SINTEF, STF15A90044, mai Fjernvarme i Mosvik, SINTEF, STF15 A90078, desember Varmeplaner- effekt og energimodeller, STF15 A91016, mars Fjernvarme i det norske energisystem, SINTEF, 1990 Universitetsforlaget 20. Enøk i bygninger, SINTEF, desember 1992 Universitetsforlaget 21. Forprosjektet Sanitasjon, Vurdering av brukerbehovet for fagområdet, , NOTEKO 22. Kompendium i Sanitasjon, mars 1996, NTNU 23. Ferdigstilling og verifisering av solvarmesystemet i Barlia i Ovehalla, desember Tappeutstyr- Forprosjekt, SEFAS januar 1999, TR A Bransjenorm for renholdsbransjen, SEFAS, februar 1999, TR A Nøkkeltall for renhold, SEFAS, februar 1999, TR A Veiledningshefter for sanitasjon, 12 hovedemner, SEFAS, februar 1999,TR A4918-TR A Håndtering av rivningsavfall, SEFAS, april Sanitation: Building design, cleaning and key- figures, juni Sanitation, Building Design, Cleaning and Key Figures, Standars and Indoor Air Climate, European Commision Biomedicine and Healh Research Garda Lake Italy oct.28/ Kombinert solfanger- og skyggeanlegg for veksthus i Barlia, Overhalla, SEFAS, april Erfaringerfra nærvarmeanlegg med varmepumpe. Sjøbadets Borettslag, Levanger SEFAS, november 2000, TR A Sanitasjon er å se sammenhengen mellom inneklima, renhold og helse, DANVAK desember Energi og miljøplan for Levanger Kommune, Inneklimarmålinger med rapporter fra skolebygg, boliger og kontor og industribygg, 118 bygninger i perioden A combination of cleaning and restoration can produce very significant improvement in indoor air climate Indoor Air Climate, juni Cleaning methods which gives improvement in indoor air climate, Konferansen Cold Climate 2003 I Trondheim 38 Attachment of Bacillus Cerus spores Without appendages to stainless steel surfaces. Institution of Chemical Engineers Trans IChem, Vol 80, Part C, November 2002, A. Klavenes, O.Sjøvold et al. 39 Klavenes Arve, Sjøvold Oddbjørn et al, Bacillus cereus, Int J Food Microbiol, NTNU, Inneklimakonsekvense ved for høye temperaturer og fukt i byggene, 300 rapporter Oddbjørn Sjøvold, Sanit AS, Energi- og miljøriktige bygg. H-vindu konferanse; Inneklimaundersøkelse ved Rica Hell Hotell i Stjørdal. Levanger: Sanit AS NS 8431 Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av fast renhold. Standard Norge, Sjøvold et al Optimalisering av energibruk i offentlige bygninger. Namdalseid Kommune; Testing av komponenter og systemer vil på sikt gi det perfekte bygg. Stiftelsen VEKST, cv kort side dato:

6 6 46 Veggmonterte klosett og krav i forhold til våtromsnorm, PBL og normer. ORAS AS: Sanit AS Testing av norskproduserte varmtvannsberedere. Oslo: Vekst Teknologi AS Klavenes A, Borge G I, Shuller R B, Josefson K, Sjøvold O, Adhesion of Bacillus cereus spores to surfaces, Sjøvold O, Mehlen M.Realation between a cleaning method and improvement of the air climate, 2008 I tillegg er der skrevet en god del kompendier for kurs og seminarer som ikke står på denne listen. cv kort side dato:

Programplan for masterstudium i energi og miljø i bygg (MAENERGI)

Programplan for masterstudium i energi og miljø i bygg (MAENERGI) Programplan for masterstudium i energi og miljø i bygg (MAENERGI) Master s Degree Programme in Energy and Environment in Buildings 120 studiepoeng Heltid Godkjent av NOKUT 21. desember 2010 Sist endret

Detaljer

Bygg og Industri. Utvekslingsstudent i Spania Frost i jord lab Ny forskningsgruppe

Bygg og Industri. Utvekslingsstudent i Spania Frost i jord lab Ny forskningsgruppe Bygg og Industri Informasjonsorgan for institutt for bygning, drift og konstruksjonsteknologi (IBDK) ved Høgskolen i Narvik Nr. 1-2007 Utvekslingsstudent i Spania Frost i jord lab Ny forskningsgruppe Innhold

Detaljer

Kompetanse innen vannbårne varmesystemer i bygg. Forside: Foto: Radiatorventil med aktuator Multiconsult AS

Kompetanse innen vannbårne varmesystemer i bygg. Forside: Foto: Radiatorventil med aktuator Multiconsult AS En studie for Enova SF 2009 Kompetanse innen vannbårne varmesystemer i bygg Forside: Foto: Radiatorventil med aktuator Multiconsult AS 2 Foreliggende dokument er en studie av kompetansen innen vannbårne

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

Energi i kommunene Norges vassdrags- og energidirektorat 2000

Energi i kommunene Norges vassdrags- og energidirektorat 2000 Energi i kommunene Norges vassdrags- og energidirektorat 2000 Veileder nr 2 Energi i kommunene Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat, juni 2000 Saksbehandler: Stine Holmøy Opplag: 1000 eks ISSN:

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

nr. 2 2008 og VARMEPUMPER www.kulde.biz

nr. 2 2008 og VARMEPUMPER www.kulde.biz nr. 2 2008 og VARMEPUMPER www.kulde.biz Kuldeteknikk og Varmepumper Refrigeration Air-conditioning Heat Pump Journal 4 Leder - Kulde- og varmepumpebransjen har store klimautfordringer - Luft og vann hand

Detaljer

Utviklingskontrakter gir muligheter

Utviklingskontrakter gir muligheter Utviklingskontrakter gir muligheter Lysark fra konferansen Utviklingskontrakter gir muligheter Rapport fra konferansen vil foreligge om noen uker. (Anne Sigrid Haugset og Morten Stene) 1 17.09.2009 Innovasjon

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

www.tfou.no Behov for ingeniørkompetanse i Nord-Trøndelag Sigrid Hynne Morten Stene Notat 2010:14

www.tfou.no Behov for ingeniørkompetanse i Nord-Trøndelag Sigrid Hynne Morten Stene Notat 2010:14 www.tfou.no Behov for ingeniørkompetanse i Nord-Trøndelag Sigrid Hynne Morten Stene Notat 2010:14 Kongensgt. 42. Postboks 2501, 7729 Steinkjer Telefon: 74 13 46 60. Faks: 74 13 46 61 E-post: post@tfou.no

Detaljer

RAPPORT FORPROSJEKT "NASJONALT SENTER FOR UNIVERSELL UTFORMING"

RAPPORT FORPROSJEKT NASJONALT SENTER FOR UNIVERSELL UTFORMING RAPPORT FORPROSJEKT "NASJONALT SENTER FOR UNIVERSELL UTFORMING" Høgskolen i Gjøvik August 2007 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 SAMMENDRAG... 3 AKTIVITETER I FORPROSJEKTET OG RESULTATER... 5 DELMAL

Detaljer

Trainee Ringerike spennende karrieremulighet for nyutdannede

Trainee Ringerike spennende karrieremulighet for nyutdannede Trainee Ringerike spennende karrieremulighet for nyutdannede Ringeriksregionen er i vekst og tilbyr mange spennende jobbmuligheter for personer med høyere utdanning Trainee Ringerike er et nyutviklet samarbeid

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2011. Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening.

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2011. Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening. Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål omkring produksjon og distribusjon av varme både

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

Passivhus Aktiv Læring PAL

Passivhus Aktiv Læring PAL 2012-03-28 Passivhus Aktiv Læring PAL Notat av Erik Wang, daglig leder i Byggopp, Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk i Trøndelag og seniorrådgiver Per Erik Sørås, enhet for regional utvikling

Detaljer

Årets prosjektleder. Bedre prosjekter i Forsvaret nå! side 7. Innføring av ny prosjektmodell for Statoils FoU prosjekt side 23

Årets prosjektleder. Bedre prosjekter i Forsvaret nå! side 7. Innføring av ny prosjektmodell for Statoils FoU prosjekt side 23 Nr. 2 2002 PROSJEKT LEDELSE UTGITT AV NORSK FORENING FOR PROSJEKTLEDELSE Årets prosjektleder Jan Frode Larsen - side 15 Bedre styring av statlige prosjekter side 33 Bedre prosjekter i Forsvaret nå! side

Detaljer

Kartlegging av praksisbasert høyere utdanning

Kartlegging av praksisbasert høyere utdanning SKRIFTSERIE 8/2005 Ellen Brandt Kartlegging av praksisbasert høyere utdanning 1 NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/ Senter for innovasjonsforskning Hegdehaugsveien 31, 0352

Detaljer

Lokal energiutredning 2012. Levanger kommune

Lokal energiutredning 2012. Levanger kommune Lokal energiutredning 2012 Levanger kommune Januar 2013 Lokal energiutredning 2012 LEVANGER 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN OG HENSIKT MED UTREDNINGSARBEIDET...

Detaljer

03 22.01.04 Revidert rapport til NVE 43 ERW AV TEO 02 20.01.04 Rapport til NVE 41 ERW AV TEO 01 22.12.03 Foreløpig utkast fase 1 23 ERW AV

03 22.01.04 Revidert rapport til NVE 43 ERW AV TEO 02 20.01.04 Rapport til NVE 41 ERW AV TEO 01 22.12.03 Foreløpig utkast fase 1 23 ERW AV R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: EUs Bygningsdirektiv Kartlegging av nåsituasjonen med beskrivelse av alternative tiltak Norges vassdrags- og energidirektorat Dato: 22. januar 2004

Detaljer

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 Olje- og energidepartementet 1 FORORD Økt bruk av vannbåren varme er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og er først og fremst et virkemiddel for å

Detaljer

Søknader om midler til strategiske tiltak og investeringer i 2015 fra Avdeling for ingeniør- og økonomifag. Sak 2014/5388.

Søknader om midler til strategiske tiltak og investeringer i 2015 fra Avdeling for ingeniør- og økonomifag. Sak 2014/5388. Søknader om midler til strategiske tiltak og investeringer i 2015 fra Avdeling for ingeniør- og økonomifag. Sak 2014/5388. 1. Innledning Viser til e- post datert 19. Desember 2014 fra økonomidirektør,

Detaljer

NY TOPPMODELL! nr. 6 2010. Skandinavia. www.ecoconsult.no. www.kulde.biz

NY TOPPMODELL! nr. 6 2010. Skandinavia. www.ecoconsult.no. www.kulde.biz nr. 6 2010 Skandinavia www.kulde.biz NY HE T! NY TOPPMODELL! t * Te s et es E9 Te H ig kn rs kn in gs ins titu LKE t. HE dd 9LKE har oppnå be CO ste or er Fo kt Sv ka ). av is P (e ff ek tf a Målinger

Detaljer

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1006/07 ISSN-nr.: 0804-1873 Antall sider: 52 Prosjekt nr: 1083 Prosjekt tittel:

Detaljer

ELEKTRISITETEN MÅ RENGJØRES s. 5. Sikker landing med automatisering. Etterlyser Regjeringens engasjement for energieffektivisering s. 2. s.

ELEKTRISITETEN MÅ RENGJØRES s. 5. Sikker landing med automatisering. Etterlyser Regjeringens engasjement for energieffektivisering s. 2. s. NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 3/2009 ELEKTRISITETEN MÅ RENGJØRES s. 5 Sikker landing med automatisering s. 6 Etterlyser Regjeringens engasjement for energieffektivisering s. 2 Statsbudsjettet 2010 Etterlyser

Detaljer

Ideportalen. Kartlegging av behovet for en prosjektportal ved HiST. juni 2005. Petter Brækken. Kenneth Megård

Ideportalen. Kartlegging av behovet for en prosjektportal ved HiST. juni 2005. Petter Brækken. Kenneth Megård Kartlegging av behovet for en prosjektportal ved HiST juni 2005 Petter Brækken Kenneth Megård Behovskartlegging ved HIST Innholdsfortegnelse IDEPORTALEN 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord 2 Målsettingen for

Detaljer

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland ØF-rapport nr.: 20/2005 Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland Av Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og

Detaljer

Kontinuerlig funksjonskontroll for effektiv drift av bygninger. Copyright SINTEF Energi AS. Publisert: Desember 2012

Kontinuerlig funksjonskontroll for effektiv drift av bygninger. Copyright SINTEF Energi AS. Publisert: Desember 2012 Natasa Nord Vojislav Novakovic Frode Frydenlund Kontinuerlig funksjonskontroll for effektiv drift av bygninger Copyright SINTEF Energi AS Publisert: Desember 2012 Publisert av SINTEF Energi AS Sem Sælands

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Lokal energiutredning 2012. Verran kommune

Lokal energiutredning 2012. Verran kommune Lokal energiutredning 2012 Verran kommune Januar 2013 Lokal energiutredning 2012 VERRAN 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN OG HENSIKT MED UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.2

Detaljer

Build Up Skills Norge Status Analyse. Build Up Skills Del I Status Analyse

Build Up Skills Norge Status Analyse. Build Up Skills Del I Status Analyse Build Up Skills Norge Status Analyse Build Up Skills Del I Status Analyse Oslo. 11. mai 2012 1 Sammendrag Build Up Skills Norway er den nasjonale oppfølgingen av Intelligent Energy Europe prosjektet Build

Detaljer