1 UTDANNELSE 1.1 Gymnas, Trondheim Ingeniørskole, NTNU (NTH), Dr.ing. grad ved NTNU, 1978

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 UTDANNELSE 1.1 Gymnas, 1967 1.2 Trondheim Ingeniørskole, 1971 1.3 NTNU (NTH), 1974 1.4 Dr.ing. grad ved NTNU, 1978"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Navn: Sjøvold, Oddbjørn Adresse: Garpagt 1, 7650 Verdal Tlf: Tlf arb.: eller dir HiO, Fax: HiO mobil: eller Fødselsdato: Nasjonalitet: Norsk Ansatt ved: Høgskolen i Oslo, Avdeling for Ingeniørutdanning Tittel: Professor i Enøk og sanitasjon ved Energi og miljø- HiO Familiestatus: Gift med Marte Mina, barn; Lars Petter, Lise Merete, Lasse Johan 1 UTDANNELSE 1.1 Gymnas, Trondheim Ingeniørskole, NTNU (NTH), Dr.ing. grad ved NTNU, KURS- SERTIFIKATER 2.1 Lederkurs 1 Norges Bedriftsidrettsforbund 2.2 Lederkurs, gruppeledelse NKI- Bedriftsopplæring 2.3 Lederkurs, ledelse generelt NKI- Bedriftsopplæring 2.4 Aktivitetskurs, langrenn Norges Skiforbund 2.5 Trenerkurs B, langrenn Norges Skiforbund 2.6 Rødt kjelpassersertifikat Arbeidstilsynet 2.7 Lederutvikling NORSTIG 3 PRAKSIS 3.1 Rørleggerpraksis ved Verdal Samvirkelag 1,5 år 3.2 Vit.ass ved NTH Stipendiat ved NTH Vit.ass. ved NTH Instituttingeniør ved NTH Konsulent hos Siv.ing. Kr. Gjettum AS Forsker ved EFI Overingeniør ved Trondheim Elektrisitetsverk(TEV) Seksjonssjef for fjernvarme ved TEV Daglig leder Trønderrørbedriftene Seniorforsker ved SINTEF ENØK- koordinator ved NTH/ SINTEF Daglig leder NOTEKO AS Engasjert i strategisk arbeid for ing. utdann. ved HiNT Professor i Sanitasjon og ENØK ved HiNT, fra Professor ved NTNU, fra 6. mars Professor i Energi og Miljø ved HiO, fra ANDRE ENGASJEMENT 3.17 Deltidslærer ved NKI- skolen Undervisning i fjernvarme ved Trondheim Ing. Høgskole Sensor ved NTH Sensor ved Sivilingeniørutdanningen i Narvik Engasjert i prosjektet "Rent Bygg", OBI N-T, 1/2 år Koordinator Interessefellesskapet Sanitasjon Seniorforsker for SINTEF

2 2 4 KOMPETANSE Kompetansen er innen ledelse og forsking/utvikling med hovedfokus på energi, miljø, sanitasjon; inneklima, helse og renhold. 4.1 Forskning Ved NTH utførte jeg hovedoppgaven på " Strømningsforhold i ventilerte rom". Dette arbeidet gjennomførte jeg på 6 mnd i tillegg til at jeg arbeidet i 1/2 stilling som vit. ass. ved VVS instituttet ved NTH. Dette ga god basiskunnskap om strømningsproblematikk. Dr. ing. graden ble godkjent i desember 1978 ved Institutt for VVS- teknikk, NTH. Temaet på avhandlingen var " Undersøkelse av strømningsforholdene i avløpsnettet for utvikling av dimensjonskriterier". Prøveforelesningen omhandlet "Energiøkonomisering ved bruk av varmt tappevann". Jeg har videre utført ulike forsknings-og utviklingsoppgaver i strømingsteknikk, inneklima og sanitærteknikk. Ved EFI har jeg deltatt i forskning- og utviklingsarbeider med varmeplaner, ENØK, det PC- baserte ERÅDsprogrammet og kostnadsanalyser for ulike varmesystemer i boliger. Ved fjernvarmeutbyggingen i Trondheim var det viktig å kartlegge de kostnadsmessige konsekvensene for abonnenter og E-verket som fjernvarmeutbygger ved å velge optimale systemutforminger og oppvarmingsanlegg i boliger. Ved SINTEF Varmeteknikk har jeg arbeidet som seniorforsker. Arbeidet besto i utvikling og forskning av effekt- og energiriktige systemer. Dette arbeidet er presentert i SINTEF- rapporten "Fjernvarme i det norske energisystem" og i fjernvarmeboken med samme tittel utgitt av Universitetsforlaget. I forbindelse med fjernvarmeutbyggingen i Ålesund ble det ved SINTEF utført en kostnads- og konsekvensanalyse for Ålesund og Sula E-verk. Det er videre utarbeidet en SINTEF-rapport som gir forståelse av effekt og energibehov i bygninger basert på sammenlikninger og analyse mellom målte verdier og toretiske beregninger. Fra 1999 har jeg vært faglig ansvarlig for en doktorkandidat ved NTNU som gjennomførerer forskning på temaet Festemekanismer for Bacillus cerus bakterier på overflater. Dette er et samarbeid med NVH ved professor Per E. Granum. 4.2 Anvendt forskning Ved Nord- Trøndelag Tekniske Kompetansesenter (NOTEKO) har jeg vært daglig leder for 16 ansatte. Arbeidsoppgavene har strukket seg fra utviklingsoppgaver til firmaetableringer. Forøvrig har jeg vært prosjektleder/koordinator ved følgende utviklingsoppgaver : * Utarbeidelse av fagboken "ENØK I BYGNINGER" (koordinator/redaktør/forfatter) * Kaldbøyingsprosjekt for Aker Verdal AS * Utvikling av miniventilasjonsaggregatet " miljøventilen " * Utvikling av det nye fagområdet sanitasjon I sistnevnte prosjekt har NTH ved Klima og Kuldeteknikk vært oppdragsgiver og VVS- bransjen pådriver. Støttespillere har vært Servicebedriftenes Landsforening, Norske Rørleggerbedrifters Landsforening, Bygningsteknisk Etat, STATSBYGG, Norsk VVS forening, RIF, Folkehelsa, Arbeidstilsynet, Norske Rørgrossisters Forening. Eksamensrettet EEU- kurs i Sanitasjon ved NTNU, HiNT og høgskolen i Akershus er gjennomført i mange år nå hvor første gang var mars Dr. ing. program Fra 1990 var jeg koordinator for dr. ing.programmet "Miljøvennlig energiteknologi " ved NTH. Arbeidet besto i å lede, støtte og gi faglig innspill til dr.ing. studentene i arbeidet med avhandling og faglige gråsoner. Det var ialt 5 kandidater knyttet til programmet. Både kandidater fra elektro og maskin var representert i programmet. 4.4 Undervisning I perioden var jeg ansatt ved NTH som vit.ass., stipendiat og instituttingeniør. Arbeidet besto i veiledning og undervisning av studenter. Ved NTH underviste jeg i fagene Sanitærteknikk og Varmeteknikk. I tillegg underviste jeg ved NKI- skolen i dampteknikk, ventilasjon, og varmeforsyningsanlegg. Ved Trondheim Ingeniørskole underviste jeg i faget fjernvarme. cv kort side dato:

3 3 Ved utbyggingen av fjernvarme i Trondheim var det nødvendig å tilby og drive kurs om fjernvarme for opplæring av bygg- og anleggsbransjen. Dette ble gjennomført i samarbeid med TEV, VVS- foreningen og Trondheim Ingeniørhøgskole. NIF har arrangert mange kurs om fjernvarme og sanitærteknikk hvor jeg har vært foredragsholder. Etterutdanningskurs i sanitasjon;renhold, inneklima og helse har blitt kjørt siden 1995 ved NTNU og HiNT. Seminarer og kurs dekker også en stor del av undervisningsaktiviteten i de siste 5 årene. Ledet selvstudium i sanitasjon for doktorkandidater ved NTNU og NVH har blitt gjennomført i 1999 og Ved NTNU har jeg hatt ansvaret for 1 doktorkandidat i sanitasjon.(ferdig ). Ved HiO har jeg vært prosjektleder for det nye studiet energi og miljø som ble satt i gang høsten 2002 med 43 studenter, med 46 studenter i 2003, 45 studenter i 2004, 46 studenter i 2005, 52 studenter i 2006 og 49 studenter i Første kullet på bachelornivå ble uteksaminert våren Masterstudiet ved HiO ble startet opp høsten 2007 hvor jeg er prosjektleder. Profesjonsstudiene ved Energi og miljølinjen på bachelornivå består av inneklima, energi og miljøteknikk i bygg hver på 30 studiepoeng samt hovedprosjekt på 20 studiepoeng og 10 studiepoeng med valgfag. Masterstudiet har grunnlagsfag i første semester på samlet 30 studiepoeng. Profesjonsfagene i andre semester består av strømningsteknikk, sanitasjon ventilasjonsteknikk, oppvarningsteknikk, produksjon og distribusjon samt valgfag på miljøsiden hver på 5 studiepoeng. Tredje og fjerde semester består av vitenskapsteori og valgfag på samlet 15 studiepoeng. Hovedprosjektet er på 45 studiepoeng. 4.5 Professorkompetanse Ved tre anledninger er jeg funnet verdig som professor. Dette er innen varme, ventilasjon og sanitærteknikk, forvaltning, drift og vedlikehold samt energiøkonomisering. Den 6.mars 1996 ble jeg utnevnt til professor II ved NTNU og den 5.september 1996 ble jeg utnevnt til professor innen Sanitasjon og ENØK ved Høgskolen i Nord- Trøndelag ( HiNT ), avdeling for ingeniørutdanning. Ved Høgskolen i Oslo ble jeg ansatt som professor i energi og miljø den Sensor Ved NTH er jeg oppnevnt som sensor innen varme-, ventilasjon- og sanitærteknikk med senurering i faget fellesfaget ENØK for maskin, elektro og bygg i perioden 1991 tom 1995 da jeg ble ansatt ved NTNU. I Narvik er jeg sensor i ENØK for siv. ing.utdanningen. I tillegg sensurerer jeg eksamener i dr. ing.- utdanningen ved NTNU/NTH. Jeg har også vært sensor ved HiST og Høgskolen i Telemark 4.7 Rådgivning Ved Gjettum AS arbeidet jeg med prosjektering, energiøkonomisering og varmeplaner. Prosjekt som kan nevnes er Næringsmiddelfabrikken på Namsos hvor jeg hadde ansvaret for optimalt valg av oppvarmingsanlegget, varmegjenvinningsanlegget, ventilasjon, kjølevann til produksjon og vannsparingssystem. I denne perioden samarbeidet jeg med EFI og TEV om varmeplaner for Trondheim.På Romsdalshalvøya Namsos har jeg vært med og evaluert henholdsvis avfallsforbrenningsanlegg og flisfyringsanlegg. For NTH og RIT har jeg hatt hovedansvaret for utarbeidelsen av rapporter som avdekker konsekvensene ved omlegging fra damp til vannbårent system ved institusjonene. Omleggingen er nå realisert både ved NTH og RIT. 4.8 Byggherre Ved Trondheim Elektrisitetsverk (TEV) har jeg vært prosjektleder og koordinator for fjernvarmeplaner, utarbeidelse av tekniske forskrifter for tilknytting av fjernvarmeanlegget, prosjektering og utbygging av fjernvarme. Jeg har deltatt i strategisk arbeid, prosjektering, gjennomføring, driftsettelse og drift av 3 varmesentraler med ytelse på kw. Høsten 1987 da jeg sluttet ved TEV hadde fjernvarmenettet en hovedtraselengde på 43 km. Fra januar 1985 til jeg sluttet ultimo 1987 var jeg fjernvarmesjef med ansvar for drift av varmesentraler og fjernvarmenett. Antall ansatte ved fjernvarmeanleggene var den gang 26 personer. cv kort side dato:

4 4 4.9 ENØK-koordinator Den 1. juli 1998 ble jeg ansatt som ENØK- koordinator ved NTH/ SINTEF. Stillingen var finansiert av Nærings- og Energidepartementet. Engasjementet hadde en varighet på 3 år Entreprenør Ved Trønderrørbedriftene i Steinkjer, Inderøy og Verdal ledet og koordinerte jeg administrative- og prosjektoppgaver i engasjementsperioden. I alt var det 37 ansatte Styreverv I yrkeskarrieren har jeg innehatt ulike formanns- og styreverv både i bedrifter og forreninger. Her kan nevnes følgende: Norsk VVS forening, Gruppe Trøndelag, styremedlem og råd Norsk Fjernvarmeforening, styremedlem Driftsselkapet for UV-sentret, formann UV- sentret AS, styremedlem Trønderrør AS,15 ansatte, styremedlem Trønderrør Steinkjer AS styremedlem Trønderrør Inderøy AS, 3 ansatte, styremedlem Verdal Næringsforum, 3 ansatte, styremedlem Nordtrøndelags Forskning, 30 ansatte, nestleder i styret Høgskolen i Nord- Trøndelag, styremedlem Innherred Produkter AS, 130 ansatte, styreleder fra Byggmester Kvernmo AS, 23 ansatte, styreleder fra NTE Klima, styremedlem fra 2001 tom 2002 Enøksenteret AS i Nord-Trndelag, styremedlem fra Norsk Innemiljøorganisasjon, varamedlem fra 2003 til april 2005 Sanit AS, styreleder fra Sanit AS, styremedlem fra Trønderrør AS,15 ansatte, styreleder Trønderrør Inderøy AS, 3 ansatte, styreleder Høgskolen i Oslo, Ingeniørutdanningen, styremedlem Høgskolen i Oslo, styremedlem Forskningsprogrammet Teknologi, design og miljø (TDM), Videre har jeg vært formann/styremedlem i industriutvalg, velforeninger, idrettslag og skoleutvalg. 5 ANNET Aktivitetene innenfor ENØK og Sanitasjon passer godt til min tverrfaglige bakgrunn fra forskning, undervisning, rådgivning, entreprenørvirksomhet, utviklingsarbeide mm. I HiNT har jeg vært pådriver for å få etablert et kunnskapssenter og FOU-aktivitet i samarbeid med næringsliv og offentlig forvaltning.i denne sammenheng ble det regionale ENØK- sentret AS stiftet og igangsatt ved årsskiftet 1995/96. I HiNT sammenheng har det blitt kjørt ulike kurs i sanitasjon;inneklima, helse og renhold samt kvalitetsledelse og kvalitetssikring. I fortsettelsen av dette etablerte Levanger Kommune arbeid med Klima og energiplan for Levanger med oppstart i I alt 30 kommuner deltar i dette arbeidet initiert av SFT. Større satsning på biobrenselanlegg og fjernvarme i LEVANGER sentrum er et tiltak som samkjøres med BIOVARME AS. Innklimaundersøkelsene i ulike skoler og bygninger i Nord- Trøndelag Fylkeskommune ble iverksatt i 1999 og avsluttet medio Dette opplegget har iverksatt et større rehabiliteringsprogram for bygningsmassen til Nord-Trøndelag fylkeskommune og til noen utvalgte kommuner. cv kort side dato:

5 5 6 PLUBLISERINGER Noen sentrale publiseringer har vært: 1. Partikkelsavskjerming ved luftgardin, NTH, Norsk VVS nr 3/77 2. Avhandling dr.ing., Undersøkelser av strømningsforhold i avløpsnett for utvikling av dimensjoneringskriterier, NTH, Kompedium i Sanitærteknikk, NTH, juni Tømmekarakteristikk og tranportevne i avløpsnett, NTH, Norsk VVS, nr 2/80 5. Hastigheter i vertikale avløpsrør og ventilasjonsdimensjonering, NTH, Norsk VVS, nr 1/80 6. Energiøkonomisering ved bruk av varmt tappevann, NTH, Norsk VVS, nr 3/80 7. Statens bygge og eiedomsdirektorat, UNIT-NTH, Enøk - Damp /vann, sak 1569, Kr Gjettum, juli RIT, Varmeanlegg, ombygging fra damp til vann, sak 1614, mai 1981 Kr Gjettum AS 9. Dampanlegg, prosjektering og drift, Nork VVS- forening, januar Installasjonskostnader for varmeanlegg i boliger ved fjernvarmeforsyning, EFI, nr 2918, Fjernvarmeforskning, SINTEF, Norsk VVS, nr 12/ Effekt og energibehov i bygninger, SINTEF, Norsk VVS, nr 7/ Gode rutiner er viktig i fjernvarmeutbyggingen, TEV 14. Hvorfor mislykkes noen og hvorfor lykkes andre med fjernvarmeutbygging i Norge, TEV 15. Statens bygge og eiedomsdirektorat, UNIT-NTH, Enøk - Damp /vann, sak 1569, Kr Gjettum, juli Fjernvarme i det norske energisystem, SINTEF, STF15A90044, mai Fjernvarme i Mosvik, SINTEF, STF15 A90078, desember Varmeplaner- effekt og energimodeller, STF15 A91016, mars Fjernvarme i det norske energisystem, SINTEF, 1990 Universitetsforlaget 20. Enøk i bygninger, SINTEF, desember 1992 Universitetsforlaget 21. Forprosjektet Sanitasjon, Vurdering av brukerbehovet for fagområdet, , NOTEKO 22. Kompendium i Sanitasjon, mars 1996, NTNU 23. Ferdigstilling og verifisering av solvarmesystemet i Barlia i Ovehalla, desember Tappeutstyr- Forprosjekt, SEFAS januar 1999, TR A Bransjenorm for renholdsbransjen, SEFAS, februar 1999, TR A Nøkkeltall for renhold, SEFAS, februar 1999, TR A Veiledningshefter for sanitasjon, 12 hovedemner, SEFAS, februar 1999,TR A4918-TR A Håndtering av rivningsavfall, SEFAS, april Sanitation: Building design, cleaning and key- figures, juni Sanitation, Building Design, Cleaning and Key Figures, Standars and Indoor Air Climate, European Commision Biomedicine and Healh Research Garda Lake Italy oct.28/ Kombinert solfanger- og skyggeanlegg for veksthus i Barlia, Overhalla, SEFAS, april Erfaringerfra nærvarmeanlegg med varmepumpe. Sjøbadets Borettslag, Levanger SEFAS, november 2000, TR A Sanitasjon er å se sammenhengen mellom inneklima, renhold og helse, DANVAK desember Energi og miljøplan for Levanger Kommune, Inneklimarmålinger med rapporter fra skolebygg, boliger og kontor og industribygg, 118 bygninger i perioden A combination of cleaning and restoration can produce very significant improvement in indoor air climate Indoor Air Climate, juni Cleaning methods which gives improvement in indoor air climate, Konferansen Cold Climate 2003 I Trondheim 38 Attachment of Bacillus Cerus spores Without appendages to stainless steel surfaces. Institution of Chemical Engineers Trans IChem, Vol 80, Part C, November 2002, A. Klavenes, O.Sjøvold et al. 39 Klavenes Arve, Sjøvold Oddbjørn et al, Bacillus cereus, Int J Food Microbiol, NTNU, Inneklimakonsekvense ved for høye temperaturer og fukt i byggene, 300 rapporter Oddbjørn Sjøvold, Sanit AS, Energi- og miljøriktige bygg. H-vindu konferanse; Inneklimaundersøkelse ved Rica Hell Hotell i Stjørdal. Levanger: Sanit AS NS 8431 Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av fast renhold. Standard Norge, Sjøvold et al Optimalisering av energibruk i offentlige bygninger. Namdalseid Kommune; Testing av komponenter og systemer vil på sikt gi det perfekte bygg. Stiftelsen VEKST, cv kort side dato:

6 6 46 Veggmonterte klosett og krav i forhold til våtromsnorm, PBL og normer. ORAS AS: Sanit AS Testing av norskproduserte varmtvannsberedere. Oslo: Vekst Teknologi AS Klavenes A, Borge G I, Shuller R B, Josefson K, Sjøvold O, Adhesion of Bacillus cereus spores to surfaces, Sjøvold O, Mehlen M.Realation between a cleaning method and improvement of the air climate, 2008 I tillegg er der skrevet en god del kompendier for kurs og seminarer som ikke står på denne listen. cv kort side dato:

PlussHus Steinkjer - forprosjekt

PlussHus Steinkjer - forprosjekt PlussHus Steinkjer - forprosjekt Sammendrag: (versjon 1. feb 11) Forprosjektets målsetning er å legge forholdene til rette for at det kan gjennomføres et hovedprosjekt hvor det skal bygges ett eller flere

Detaljer

Invitasjon til å være med i nettverk med hovedtema klima og energi

Invitasjon til å være med i nettverk med hovedtema klima og energi LIVSKRAFTIGE KOMMUNER Steinkjer, 19.11.2007 Til kommunene i Nord-Trøndelag ved ordfører og rådmann Invitasjon til å være med i nettverk med hovedtema klima og energi Klimautfordringene har de siste årene

Detaljer

Biovarme. Hvordan har de fått det til i Levanger

Biovarme. Hvordan har de fått det til i Levanger Biovarme Hvordan har de fått det til i Levanger Antall innbyggere : 19.420 innbyggere (pr. 01.10.14) Totalt areal er på: 646 km2 * landareal utgjør: 610 km2 * Jordbruksarealet: 138 km2 * produktivt skogsareal:

Detaljer

Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging

Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging Drivkraft Drivkraft for fremtidsrettede for energiløsninger Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging Arild Olsbu Nettkonsult AS Norsk kommunalteknisk forening, Sandnes 29. mars 2007 Bakgrunn Kursserien

Detaljer

INNHOLD. Trondheim Energi Fjernvarme AS (TREF) Næringsutvikling. Hvorfor er vi med. Kort om TREF. Behov og muligheter. side 2

INNHOLD. Trondheim Energi Fjernvarme AS (TREF) Næringsutvikling. Hvorfor er vi med. Kort om TREF. Behov og muligheter. side 2 Næringsutviklingspotensialet - hvorfor er vi med Morten Fossum, Trondheim Energi Fjernvarme AS INNHOLD Trondheim Energi Fjernvarme AS (TREF) Kort om TREF Næringsutvikling Behov og muligheter Hvorfor er

Detaljer

Biovarme. Hvordan har de fått det til i Levanger

Biovarme. Hvordan har de fått det til i Levanger Biovarme Hvordan har de fått det til i Levanger Enhetsleder bygg og eiendom Håvard Heistad 18.11.2015 Antall innbyggere : ca 20.000 Totalt areal er på: 646 km2 * landareal utgjør: 610 km2 * Jordbruksarealet:

Detaljer

ITB /BIM / FDV. Fremtidens FDV av bygninger. bsk@proim.no. Pro Integrated Management AS

ITB /BIM / FDV. Fremtidens FDV av bygninger. bsk@proim.no. Pro Integrated Management AS ITB /BIM / FDV 1 Fremtidens FDV av bygninger. Pro Integrated Management AS Rådgivende ingeniør MRIF VVS og klimateknikk FDVU/SD, Automatisering, Byggherreombud, Integrator (ITB), Igangkjøring tekniske

Detaljer

Skogforum 6 november 2008 Muligheter med biovarme - Hvordan gjøre grovvurderinger av anleggskostander i et bioenergibasert varmeanlegg

Skogforum 6 november 2008 Muligheter med biovarme - Hvordan gjøre grovvurderinger av anleggskostander i et bioenergibasert varmeanlegg Skogforum 6 november 2008 Muligheter med biovarme - Hvordan gjøre grovvurderinger av anleggskostander i et bioenergibasert varmeanlegg Samlet kunnskap innen teknikk, miljø og arkitektur Bjørn Thorud Dr.

Detaljer

HMS en del av ingeniørkompetansen

HMS en del av ingeniørkompetansen HMS en del av ingeniørkompetansen Tore Hoven Prosjektdirektør Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Studieprogramleder bygg- og miljøteknikk Kunnskap for en bedre verden Kunnskap for en bedre verden

Detaljer

FJERNVARME OG NATURGASS

FJERNVARME OG NATURGASS GASS Konferansen i Bergen 23. 24. april 2003 FJERNVARME OG NATURGASS Innhold 1. Fjernvarme Status, rammebetingsler og framtidig potensiale 2. Naturgass i Midt-Norge Status, rammebetingsler og framtidig

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg 1 NLR NT - organisasjon Selvstendig juridisk enhet Medlemsorganisasjon Medlemstall; ca 1050 15 ansatte, 5 kontor Felles sekretariat

Detaljer

Produktutvikling og produksjon

Produktutvikling og produksjon Produktutvikling og produksjon Maskinlinja ved NTNU 1 Torbjørn K. Nielsen Professor ved Vannkraftlaboratoriet Normal vei: Sivilingeniørutdanningen gjennomføres på fem år Studenter fra Ingeniørhøyskolene

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Energi- og klimaplan for Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no 74048527 Arkivref: 2007/1775 - /233 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Energi- og klimaplan for Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no 74048527 Arkivref: 2007/1775 - /233 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

ENERGINETTVERK VITENSENTERET 7. Sept. 2011

ENERGINETTVERK VITENSENTERET 7. Sept. 2011 ENERGINETTVERK VITENSENTERET 7. Sept. 2011 Begynnelsen Over 90 år er gått siden starten med tradisjonell vannkraftutbygging. NTE har produsert vannkraft siden 1923, og eier og driver i dag 26 kraftverk.

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB

Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB TEKNA NTNU: Kursdagene 2014 Fremtidens byggenæring 7. 8. januar 2014, Clarion Hotel & Congress Trondheim Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB Professor

Detaljer

HøgskoleniSør-Trøndelag. Kvalitetsrapport del 2 Avdeling for teknologi - AFT 2005-2006 NOEN TABELLER

HøgskoleniSør-Trøndelag. Kvalitetsrapport del 2 Avdeling for teknologi - AFT 2005-2006 NOEN TABELLER HøgskoleniSør-Trøndelag Kvalitetsrapport del 2 Avdeling for teknologi - AFT 2005-2006 NOEN TABELLER Indikatorer inntakskvalitet Indikator 1-7: tallene er på programnivå Indikator Program for bygg og miljø

Detaljer

Introduksjon. Mai 2013

Introduksjon. Mai 2013 1 Introduksjon 2 Om NTNU NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag,

Detaljer

Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling?

Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling? Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling? Vestfold Energiforum 4. mars 2009 Torbjørn Mehli Adm. dir. Bio Varme AS Bio Varme AS Bio Varme er et miljøorientert energiselskap som bygger, eier og driver

Detaljer

Fra plan til handling Enovas støtteordninger. Fremtidens byer stasjonær energi Nettverkssamling Bærum 20.november 2008 Kjersti Gjervan, Enova

Fra plan til handling Enovas støtteordninger. Fremtidens byer stasjonær energi Nettverkssamling Bærum 20.november 2008 Kjersti Gjervan, Enova Fra plan til handling Enovas støtteordninger Fremtidens byer stasjonær energi Nettverkssamling Bærum 20.november 2008 Kjersti Gjervan, Enova Enova SF Eies av Olje- og energidepartementet Skal fremme en

Detaljer

Studieprogrammet Energi og miljø Avd.for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Studietilbudene. Masterprosjekter. v/ studieleder Sturla Rolfsen

Studieprogrammet Energi og miljø Avd.for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Studietilbudene. Masterprosjekter. v/ studieleder Sturla Rolfsen Studieprogrammet Energi og miljø Avd.for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Studietilbudene Hovedprosjekter Masterprosjekter v/ studieleder Sturla Rolfsen Høgskolen i Oslo, Avd. for ingeniørutdanning 60

Detaljer

Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger

Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger Årsrapport 2007 Orientering til kommunestyret i Verdal kommune 25. februar 2008 Knut M. Baglo Høsten 1999 Hvorfor Innherred Vekst Bakgrunn Nyskapings-

Detaljer

Næringslivsringen. Formål: Rekruttering av studenter Bidra til god og relevant undervisning og forskning. FBS - høsten 2009 JM

Næringslivsringen. Formål: Rekruttering av studenter Bidra til god og relevant undervisning og forskning. FBS - høsten 2009 JM Næringslivsringen Et samarbeidstiltak mellom byggenæringen og Studieprogram bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Opprettet i 1999 frivillighet og dugnad 53 medlemmer. Formål: Rekruttering av studenter Bidra

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

PERSONALIA: Høyskolen i Sør Trøndelag Ingeniør - Elkraftteknikk

PERSONALIA: Høyskolen i Sør Trøndelag Ingeniør - Elkraftteknikk CURRICULUM VITAE PERSONALIA: Etternavn fornavn: Hemminghytt, Eirik (f.10.11.73) Stilling: Teknisk direktør UTDANNELSE 2000 NTNU Prosjektplanlegging under usikkerhet - EEU 1999 NTNU Prosjektstyring EEU

Detaljer

Faglig organisering og samarbeid

Faglig organisering og samarbeid Faglig organisering og samarbeid Sissel Ravnsborg Nestleder i NRT (Dekan ved Avd. for teknologi, HiST) Faglig organisering og samarbeiding Disposisjon: - Om UHR og NRT - Bokstavkarakterer - Navn på studieprogram/studieretninger

Detaljer

Hovedkontor og fabrikk, Narvik Norway

Hovedkontor og fabrikk, Narvik Norway Velkommen! Hovedkontor og fabrikk, Narvik Norway Milepæler 2004-2016 2004-2005: 2006-2007: 2008-2010: 2011-2012: 2013-2014: 2015-2016: Selskap reetablert Fabrikk og produksjon i Narvik Utvikling og testing

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2015/6499 Klassering: Saksbehandler: Grete Waaseth STEINKJER KOMMUNE SOM SAMARBEIDSPART I FME, FORSKNINGSSENTER FOR MILJØVENNLIG

Detaljer

Avdeling for Campusservice, Lederstøtte

Avdeling for Campusservice, Lederstøtte Avdeling for Campusservice, Lederstøtte Seniorrådgiver Seniorrådgivers hovedoppgaver er analyse, utredning og prosessledelse innenfor organisasjon, personal og strategisk kompetanseutvikling. Det kreves

Detaljer

Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon

Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon Anbud 15/2010 Arkivref.: 2010/3926 Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon 1. OMFANG NTNU har en samlet bygningsmasse på ca 500 000 m2 og det utføres årlig større og mindre vedlikeholds- og ombyggingsoppgaver.

Detaljer

«Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag»

«Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag» Årsrapport 2012 «Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag» Året 2012 var et år med økt aktivitet for Skogmo Industripark. Vårt 3-årige nettverksprosjekt ble i igangsatt og ga oss

Detaljer

Fornybar energi Utdanningsløp

Fornybar energi Utdanningsløp Fornybar energi Utdanningsløp En veileder for rådgivere i videregående skole Kunnskap og kompetanse er viktig, men i kombinasjon med engasjement og evne til å jobbe sammen med andre og trives med det.

Detaljer

Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim

Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim 1. Personalia Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim Studentnr. (avd. fyller ut) Fødselsdato Dag Mnd År Personnr.

Detaljer

Implementering av nye krav om energiforsyning

Implementering av nye krav om energiforsyning Implementering av nye krav om energiforsyning i kommunale næringsbygg (Implementation of new official requirements for the supply of energy in municipal non residential buildings) 19.09.2008 Masteroppgave

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune

Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune 01.01.07 31.12.11 1 Bakgrunn for avtalen forankring i partenes strategiske mål 1.1 Trondheim kommune, strategiske mål Trondheim kommune

Detaljer

Fjernvarme - tilknytningsplikt. - Fjernvarme som system - Fjernvarme i fremtiden - Drammen fjernvarme - Litt juss omkring tilknytningsplikten

Fjernvarme - tilknytningsplikt. - Fjernvarme som system - Fjernvarme i fremtiden - Drammen fjernvarme - Litt juss omkring tilknytningsplikten Fjernvarme - tilknytningsplikt - Fjernvarme som system - Fjernvarme i fremtiden - Drammen fjernvarme - Litt juss omkring tilknytningsplikten Hvordan fungerer fjernvarme? 1. Fjernvarme, full tilknytning

Detaljer

Fagskoleutdanning i forvaltning, drift og vedlikehold av bygg. Ta et steg videre!

Fagskoleutdanning i forvaltning, drift og vedlikehold av bygg. Ta et steg videre! Fagskoleutdanning i forvaltning, drift og vedlikehold av bygg Ta et steg videre! tilbyr nå fagskoleutdanning i forvaltning, drift og vedlikehold av bygg. Utdanningen gjennomføres som et nettstøttet deltidsstudium

Detaljer

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket.

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket. PLUSS BOLYST HOLDER PÅ HJERNENE Kloke hoder ble i fylket: Både Preben Godø og Dina von Heimburg valgte å bosette seg i Nord-Trøndelag etter to år som trainee hos Intro Trainee. Nå har de og barna Edle

Detaljer

Heimdal vgs: Ambisjonsnivå og konseptutvikling

Heimdal vgs: Ambisjonsnivå og konseptutvikling Heimdal vgs: Ambisjonsnivå og konseptutvikling Norsk bygningsfysikkdag 2017 Torger Mjønes, prosjektleder og fagrådgiver i (Sør-) Trøndelag fylkeskommune Oslo 29. november 2017 (Sør-) Trøndelag Fylkeskommune

Detaljer

Støtteordninger for introduksjon av bioenergi. Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen Merete Knain

Støtteordninger for introduksjon av bioenergi. Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen Merete Knain Støtteordninger for introduksjon av bioenergi Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen 05.11.2013 Merete Knain Enova SF Formål: Drive frem en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon

Detaljer

Regionmøte, februar2011. EnergiAkademiet, bransjens medspiller innen kompetanseutvikling Mona Askmann

Regionmøte, februar2011. EnergiAkademiet, bransjens medspiller innen kompetanseutvikling Mona Askmann Regionmøte, februar2011 EnergiAkademiet, bransjens medspiller innen kompetanseutvikling Mona Askmann EnergiAkademiet bransjens medspiller innen kompetanseutvikling Opplæringsbehov i bransjen EnergiAkademiet

Detaljer

AF Energi av Europas største kompetansemiljø. på rett energibruk

AF Energi av Europas største kompetansemiljø. på rett energibruk AF Energi av Europas største kompetansemiljø på rett energibruk Hvor mange av dere skiftet strømleverandør i år? Antallet private som skiftet strømleverandør i 1. kvartal 2010 mot 1. kvartal i 2009 Våre

Detaljer

høgskolen i oslo Det gode skolebygg Professor Oddbjørn Sjøvold e-mail: oddbjorn.sjovold@iu.hio.no, Tlf 22453200 Oslo, juni 2009

høgskolen i oslo Det gode skolebygg Professor Oddbjørn Sjøvold e-mail: oddbjorn.sjovold@iu.hio.no, Tlf 22453200 Oslo, juni 2009 energi Innemiljø og 2009 Det gode skolebygg Professor Oddbjørn Sjøvold e-mail: oddbjorn.sjovold@iu.hio.no, Tlf 22453200 Oslo, juni 2009 14.05.2009 1 1 energi og miljø DET GODE SKOLEBYGG Problemstilling:

Detaljer

Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT)

Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) 1 Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) Presentasjon masteroppgave Livssykluskostnader Flerbrukshall Tydal 30.1.2012 Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 Presentasjon

Detaljer

Trenger vi spesialrådgivere i Bygningsfysikk?

Trenger vi spesialrådgivere i Bygningsfysikk? Trenger vi spesialrådgivere i Bygningsfysikk? Ja! Begrunnelse følger 1 Pål Kjetil Eian, siv.ing MRIF Seksjonsleder Inneklima og bygningsfysikk, Norconsult AS i Sandvika Bygningsingeniør fra NTH -89 med

Detaljer

Prosjekt: Etterslep i vedlikehold. Seminar Rehabilitering av skoleanlegg Lillestrøm, 27. Okt. 2005 Anders Overrein

Prosjekt: Etterslep i vedlikehold. Seminar Rehabilitering av skoleanlegg Lillestrøm, 27. Okt. 2005 Anders Overrein Prosjekt: Etterslep i vedlikehold Seminar Rehabilitering av skoleanlegg Lillestrøm, 27. Okt. 2005 Anders Overrein Siviling. Anders Overrein AS -kort presentasjon Referanser Tilrettelegging FDVU i nybygg

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2016 ble avholdt 31. mai 2016 i Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble vedtatt. Styret Styret har i

Detaljer

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND HVA SKAL JEG SNAKKE OM I DAG? Utdanning til yrker på havet videregående skole teknisk fagskole høgskoleutdanning etterutdanning og

Detaljer

Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården. Deltema energi og energibruk

Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården. Deltema energi og energibruk Samvirkegården AS Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården Deltema energi og energibruk Tromsø 10.10.2008, rev 10.05.2009 2 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården

Detaljer

Tørkehotell Ålesund Knut Arve Tafjord

Tørkehotell Ålesund Knut Arve Tafjord 1 Tørkehotell Ålesund 17.02.2016 Knut Arve Tafjord 2 TAFJORD Nordvestlandets største energiselskap 3 4 5 6 Tafjord Kraftvarme AS Forbrenningsanlegg Sjøvannpumper Hovednett fjernvarme 7 Energimengde produksjon

Detaljer

Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester

Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester Dr. ing. Mette Mo Jakobsen Seniorrådgiver UHR uhr@uhr.no www.uhr.no Internasjonalisering NOKUTs evaluering www.uhr.no uhr@uhr.no Intensjon

Detaljer

Teglforblending med stein murt på høykant variasjonsmuligheter og konstruktive utfordringer og begrensninger

Teglforblending med stein murt på høykant variasjonsmuligheter og konstruktive utfordringer og begrensninger Teglforblending med stein murt på høykant variasjonsmuligheter og konstruktive utfordringer og begrensninger Eksempel: Studentboliger Pilestredet Park Finn Madsø Sivilingeniør Finn Madsø AS Norsk murdag

Detaljer

Neste generasjon behovsstyring. Geir Bruun Frokostmøte

Neste generasjon behovsstyring. Geir Bruun Frokostmøte Neste generasjon behovsstyring Geir Bruun Frokostmøte 10.5.17 1 Kort om GK Historie GK ble etablert i 1964. GK eies i dag 100 % av familien Karlsen. Fagområder Ventilasjon, byggautomasjon, kulde, rør og

Detaljer

Hvorfor og hvordan skal vi samarbeide med arbeidslivet?

Hvorfor og hvordan skal vi samarbeide med arbeidslivet? Hvorfor og hvordan skal vi samarbeide med arbeidslivet? Eksempler på hvordan vi jobber på utdanningsområdet Erfaring med næringslivsringer og andre møteplasser Problemløsning og kunnskapsutvikling med

Detaljer

Tilbakemelding og veiledning i høyere utdanning: Hva forklarer studentenes misnøye? Frokostmøte NTNU 14. september 2016

Tilbakemelding og veiledning i høyere utdanning: Hva forklarer studentenes misnøye? Frokostmøte NTNU 14. september 2016 Tilbakemelding og veiledning i høyere utdanning: Hva forklarer studentenes misnøye? Frokostmøte NTNU 14. september 2016 Stephan Hamberg, seksjonssjef evaluering og utvikling, NOKUT Utgangspunkt I 2014

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Definisjoner og avgrensing Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid

Detaljer

Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg

Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg www.energimerking.no Revidert mai 2013 Hva er formålet med energimerking? Hensikten med energimerking er å øke bevisstheten om energibruk

Detaljer

Markedsplassen Levanger AS

Markedsplassen Levanger AS Markedsplassen Levanger AS Presentasjon av markedsundersøkelsen Utfordringer/ muligheter Tanker rundt fremtidig næringsorganisering Hva mener du om Markedsplassen Levanger? Gjennomføring Oppdragsgiver:

Detaljer

Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg. Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS

Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg. Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Nordisk Energikontroll AS Du fyrer, Vi styrer! Nettsted: www.noen.no Etablert 1996-15 år i 2011! 6 ansatte

Detaljer

Varmesystemer i nye Energiregler TEK

Varmesystemer i nye Energiregler TEK Varmesystemer i nye Energiregler TEK muligheter for å se/e krav 3l dimensjonerende temperatur f.eks. 60 grader hvor stor andel skal omfa/es av kravet 3l fleksible løsninger mulige kostnadsbesparelser ved

Detaljer

Enovas kommunesatsing: Alle kommuner bør ha en energiog klimaplan

Enovas kommunesatsing: Alle kommuner bør ha en energiog klimaplan Enovas kommunesatsing: Alle kommuner bør ha en energiog klimaplan Kjersti Gjervan, Enova SF Energibransjen Norges svar på klima utfordringen 4. september 2008 Kommunene spiller en viktig rolle i arbeidet

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte ble avholdt 6. juni 2013 i Multiconsult sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble vedtatt.

Detaljer

Lavenergiprogrammet og deltagende organisasjoner i programmet, må søke å koordinere sine aktiviteter for høyest mulig resultatoppnåelse.

Lavenergiprogrammet og deltagende organisasjoner i programmet, må søke å koordinere sine aktiviteter for høyest mulig resultatoppnåelse. Handlingsplan 2015: Handlingsplanen bygger på strategien for 2013 2015 der overordnet mål er å heve kompetansen om energieffektivisering og energiomlegging hos den profesjonelle delen av byggenæringen.

Detaljer

Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla Kommune. Søknad om investeringsstøtte til realisering av infrastruktur for lading av elbiler

Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla Kommune. Søknad om investeringsstøtte til realisering av infrastruktur for lading av elbiler Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla Kommune Søknad om investeringsstøtte til realisering av infrastruktur for lading av elbiler September 2013 B A K G R U N N 2 Handlingsplan for elektrifisering

Detaljer

Ny veileder for lys i læringsmiljø. Adm. direktør Petter N. Haug, Lyskultur

Ny veileder for lys i læringsmiljø. Adm. direktør Petter N. Haug, Lyskultur Adm. direktør Petter N. Haug, Lyskultur Lyskultur Formål: Norsk kunnskapssenter for lys Visjon: Lyskultur skal være den integrerende organisasjon på området lys og belysning i Norge med status som premissgiver

Detaljer

Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak:

Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak: Sak 10/07 INTERNASJONAL KOORDINATOR. Vedlegg: Div. statistikk fra Midt-Norge kontoret i Brussel. Vedtak: Fylkesstyret anbefaler at det opprettes stilling som internasjonal koordinator med følgende rammer:

Detaljer

Økt bruk av biobrensel i fjernvarme

Økt bruk av biobrensel i fjernvarme Økt bruk av biobrensel i fjernvarme Nordisk Fjernvarmesymposium 12. 15. juni 2004 Ålesund Torbjørn Mehli Bio Varme AS 1 Store muligheter med bioenergi i fjernvarme Store skogressurser (omkring 30 %) etablert

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Søknad om støtte til traineeordning Kort beskrivelse Intro Innherred er en regional traineeordning på aksen Steinkjer-Inderøy-Verdal-Levanger-Stjørdal,

Detaljer

Nordisk Fjernvarmesymposium 2004 Avfall og varmepumper i Ålesund

Nordisk Fjernvarmesymposium 2004 Avfall og varmepumper i Ålesund Nordisk Fjernvarmesymposium 2004 Avfall og varmepumper i Ålesund 12-15 juni Odd Helland Bakgrunn 1989 Ålesund & Sula Everk bygger Fjernvarme i Ålesund sentrum for å Avlaste elkablene inn til byen To varmepumper

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Navn: Kristian Gårder Født: 24.02.1965 Nasjonalitet: Sivil status: Annet:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Navn: Kristian Gårder Født: 24.02.1965 Nasjonalitet: Sivil status: Annet: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Kristian Gårder Født: 24.02.1965 Nasjonalitet: Norsk Sivil status: Gift Barn: 2 stk Bosatt: Jevnaker Annet: Hovedoppgaver: 1992-1996 Formann 1996-1998 Prosjektleder ass.

Detaljer

Hva betyr TEK 15, TEK 10/rev 2017

Hva betyr TEK 15, TEK 10/rev 2017 Energidagen 2017, Trondheim Hva betyr TEK 15, TEK 10/rev 2017 Anne Kristine Amble, energirådgiver, COWI 1 8 MARS 2017 NYE ENERGIKRAV Tjenester Helhetlig rådgivning AREALPLANLEGGING OG SAMFUNNSØKONOMI KART

Detaljer

Mid-Norway European Office Trøndelags Europakontor

Mid-Norway European Office Trøndelags Europakontor Mid-Norway European Office Trøndelags Europakontor ÅRSMELDING 2006 1 Innledning I januar 2006 ble foreningen Trøndelags Europakontor registrert i Brønnøysundsregistret. Omorganiseringen fra prosjekt til

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 08/4197 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SS - ENERGIPLAN FOR SANDEFJORD KOMMUNE - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ole Jakob Hansen Arkiv: S02 Saksnr.: Utvalg Møtedato 128/09 Formannskapet 16.09.2009

Detaljer

Innlegg på Forskerforbundets Landsråd Oslo 11-12/2 2008. Av: Ole Jakob Sørensen

Innlegg på Forskerforbundets Landsråd Oslo 11-12/2 2008. Av: Ole Jakob Sørensen HiNT Hva nå i lys av Stjernø-utvalgets innstilling? Innlegg på Forskerforbundets Landsråd Oslo 11-12/2 2008. Av: Ole Jakob Sørensen Førsteamanuensis ved Avd. for landbruk og Informasjonsteknologi i Steinkjer

Detaljer

Kunnskap for en bedre verden 1

Kunnskap for en bedre verden 1 Kunnskap for en bedre verden 1 Noen sentrale spørsmål fra regjeringen: Bør institusjoner med få søkere og lave studenttall legge ned tilbud som er dekket av andre i regionen? Hvor og hvordan finner og

Detaljer

Semesterplan Høsten 2005

Semesterplan Høsten 2005 ENERGI OG MILJØ Emnenummer: TEP4225 Semesterplan Høsten 2005 Oppdatert: 29. august 2005 FORELESNINGER Tid: tirsdager kl 0815-1000 Sted: EL 3 - Gløshaugen Tid: torsdager kl 1215-1400 Sted: Kjel 1 - Gløshaugen

Detaljer

Trøndelags Europakontor

Trøndelags Europakontor Trøndelags Europakontor Hva kan Europakontoret gjøre for Trondheimsregionen? Møte Trondheimsregionen Støren 17. februar 2012 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder Regionenes Europa EU-budsjettet

Detaljer

Hva er funksjonskontroll?

Hva er funksjonskontroll? Avslutningsseminar PFK-prosjektet 17. januar 2013, Oslo Hva er funksjonskontroll? Professor Vojislav Novakovic, Dr.ing. NTNU-SINTEF Innhold 1. Hva er Kontinuerlig funksjonskontroll (FK)? 2. Hvem angår

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

«En reise i Sør-Trøndelag»

«En reise i Sør-Trøndelag» Foto: Grethe Lindseth «En reise i Sør-Trøndelag» Statsbudsjettskonferansen, Steinkjer, 17. oktober Ole-Gunnar Kjøsnes, daglig leder KS Sør-Trøndelag Alf-Petter Tenfjord, Direktør, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Detaljer

Velkommen til Nasjonal Gründercamp for videregående skole!

Velkommen til Nasjonal Gründercamp for videregående skole! Velkommen til Nasjonal Gründercamp for videregående skole! Trondheim 25. 27.januar 2012 Deltagere fra Nasjonal Gründercamp i Trondheim 2011 UEs hovedsamarbeidspartnere: PRAKTISK INFORMASJON Tid: onsdag

Detaljer

2317 Hamar fengsel V116 Ferdigvarmekonkurranse YTELSESBESKRIVELSE. Hamar fengsel

2317 Hamar fengsel V116 Ferdigvarmekonkurranse YTELSESBESKRIVELSE. Hamar fengsel 2317 Hamar fengsel 72075 14V116 Ferdigvarmekonkurranse YTELSESBESKRIVELSE Hamar fengsel Statsbyggs rev. 25.03.2014 Innhold 0. FORORD... 1 1.0 BYGNINGSMASSEN OG EIENDOMMEN... 2 2.0 EKSISTERENDE ANLEGG...

Detaljer

Internasjonal koordinator - 3-årig prosjekt - Delfinansiering. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Internasjonal koordinator - 3-årig prosjekt - Delfinansiering. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid Saksmappe: 2010/3320-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Internasjonal koordinator - 3-årig prosjekt - Delfinansiering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid styre

Detaljer

Den mest miljøvennlige energien er den som ikke blir brukt!

Den mest miljøvennlige energien er den som ikke blir brukt! Den mest miljøvennlige energien er den som ikke blir brukt! I tildelingsbrevet pekes det spesielt på at hensynet til miljø og universell utforming skal følges opp. Omsorgsboliger og sykehjem skal ha energieffektive

Detaljer

«Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?»

«Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?» «Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?» I Folkehelsemeldingen» settes tre ambisiøse mål: (Meld. St. 34. God helse felles ansvar) 1.

Detaljer

Framtidens Byer Nytt fra Lavenergiprogrammets. Guro Hauge daglig leder i Lavenergiprogrammet

Framtidens Byer Nytt fra Lavenergiprogrammets. Guro Hauge daglig leder i Lavenergiprogrammet Framtidens Byer Nytt fra Lavenergiprogrammets Guro Hauge daglig leder i Lavenergiprogrammet Evaluering av Boliger med Lavt Energibehov - EBLE Det er ikke foretatt større systematiske undersøkelser av hvordan

Detaljer

NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603

NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603 NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603 Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS Kurs: Nye energikrav til yrkesbygg 14.05.2008 Disposisjon Energiytelse og energisystemet for bygninger NS

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2014 ble avholdt 28. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom HiST og Trondheim kommune - Handlingsprogram

Samarbeidsavtale mellom HiST og Trondheim kommune - Handlingsprogram Samarbeidsavtale mellom HiST og Trondheim kommune - Handlingsprogram Handlingsprogrammet er utarbeidet med basis i de overordnede planene om samarbeid mellom HiST og Trondheim kommune. Handlingsprogrammet

Detaljer

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enovas støtte til bioenergi status og endringer Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enova SF Formål Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling

Detaljer

Pilotprosjekt teknologi -Arbeidsgruppe utdanning Referat møte 28.01.09 kl 10-15 HiØ Sarpsborg

Pilotprosjekt teknologi -Arbeidsgruppe utdanning Referat møte 28.01.09 kl 10-15 HiØ Sarpsborg Pilotprosjekt teknologi -Arbeidsgruppe utdanning Referat møte 28.01.09 kl 10-15 HiØ Sarpsborg Til stede Terje Karlsen HiØ, Fred Nilsson HiBu, Tor Anders Nygaard UMB IMT, Per Øhlckers HVE, Sigridur Sigurdsveinsdottir

Detaljer

14-7. Energiforsyning

14-7. Energiforsyning 14-7. Energiforsyning Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2015 14-7. Energiforsyning (1) Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast. (2) Bygning over 500

Detaljer

Tentativt program for dagen

Tentativt program for dagen Fjernvarme i Harstad - Fokus på biobrensel Harstad, 11. november 2009 Snorre Gangaune, senior innkjøper Audun Brenne, prosjektleder forretningsutvikling Tentativt program for dagen 10:30 11:00 Kaffe og

Detaljer

Virkemidler for energieffektivisering

Virkemidler for energieffektivisering Kunnskapsbyen Lillestrøm, 3. september 2009 Virkemidler for energieffektivisering Hvilke virkemidler kan bygningseiere forvente å få tilgang til og hva er betingelsene knyttet til disse? v/ Sven Karlsen

Detaljer

Nye Trøndelag. Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Nye Trøndelag. Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Nye Trøndelag Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben Ett Trøndelag Leka Vikna Nærøy Røyrvik Namsskogan Fosnes Høylandet Flatanger Namsos Overhalla Osen Namdalseid

Detaljer

Asplan Viak - Visjon. Vi skal være: Den fremste arena for samfunnsutvikling. Bilde fra Asplan Viaks kontor i Oslo Nominert til statens byggeskikkpris

Asplan Viak - Visjon. Vi skal være: Den fremste arena for samfunnsutvikling. Bilde fra Asplan Viaks kontor i Oslo Nominert til statens byggeskikkpris Energidagen Fornebu 2015 Powerhouse Kjørbo fra ordinært til fantastisk Peter Bernhard Energi og miljørådgiver Asplan Viak AS Dato: 6. oktober 2015 Asplan Viak - Visjon Vi skal være: Den fremste arena for

Detaljer

Forprosjekt. Oppgavens tittel: Motorstyring Dato: 24.01.05. Jon Digernes Institutt/studieretning: Program for elektro og datateknikk

Forprosjekt. Oppgavens tittel: Motorstyring Dato: 24.01.05. Jon Digernes Institutt/studieretning: Program for elektro og datateknikk HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Motorstyring Dato: 24.01.05 Project title: Gruppedeltakere: Sverre Hamre

Detaljer