Chlorine Free. Scandinavian poolcare system. Scandinavian poolcare system

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Chlorine Free. Scandinavian poolcare system. Scandinavian poolcare system"

Transkript

1 Chlorine Free BAQUACIL Scandinavian poolcare system Scandinavian poolcare system

2 Vandeksperten Arch Chemicals er det førende internationale firma inden for kemisk vandbehandling i forbindelse med swimmingpools. Arch tilbyder alle typer plejemidler til brug i: Offentlige svømmebassiner, private pools og spabade med mere. Arch gruppen der er stærkt etableret i Europa producerer og markedsfører et omfattende sortiment af produkter til behandling af vand i swimmingpools: Calciumhypochlorit (verdens førende producent), Isocyanurater, PHMB (verdens førende producent) samt en lang række tilbehørs produkter. Arch Chemicals er internationalt anerkendt for sine produkters kvalitet og deres miljømæssige ansvarlighed, dette gør Arch Chemicals til en naturlig aktør inden for to andre vigtige vandbehandlings områder: Vandrensning (primært i Afrika) Industriel vandbehandling Produkterne er opdelt i fem forskellige funktionsgrupper, hver med egen farvekode for at gøre identifikationen let: PRODUKTER TIL BALANCERING AF VANDET DESINFEKTIONSMIDLER UDEN STABILISATOR DESINFEKTIONSMIDLER MED STABILISATOR DESINFEKTIONSMIDLER UDEN KLOR (AKTIV ILT PRODUKTER) PRODUKTER TIL LØSNING AF SPECIELLE VANDPROBLEMER Vanneksperten Arch Chemicals er den ledende internasjonale produsenten av kjemisk vannbehandling for badebassenger. Arch tilbyr alle typer pleiemidler for bruk i: Offentlige svømmebassenger, private badebassenger og spabad med mer. Arch-gruppen er solid etablert i Europa og produserer og markedsfører et omfattende utvalg av produkter for behandling av vann i badebassenger: kalsiumhypokloritt (verdens ledende produsent), isocyanurater, PHMB (verdens ledende produsent) pluss et bredt spekter av tilbehørsprodukter. Arch Chemicals er anerkjent internasjonalt for produktenes kvalitet og for sin miljømessige ansvarlighet. Dette gjør Arch Chemicals til en naturlig aktør på to andre viktige vannbehandlingsområder: Vannrensing (primært i Afrika) Industriell vannbehandling Produktene er delt opp i frem ulike funksjonsgrupper med hver sin fargekode for å gjøre det lettere å identifisere dem: PRODUKTER FOR BALANSERING AV VANNET DESINFEKSJONSMIDLER UTEN STABILISATOR DESINFEKSJONSMIDLER MED STABILISATOR DESINFEKSJONSMIDLER UTEN KLOR (AKTIVT OKSYGEN-PRODUKTER) PRODUKTER FOR LØSNING AV SPESIELLE VANNPROBLEMER 2

3 Wendt og Sørensen A/S er Arch Chemicals samarbejdspartner på det Skandinaviske marked og i de øvrige Nordiske lande. Wendt og Sørensen A/S der har domicil i DK-Hillerød lidt nord for København, repræsenterer den førende ekspertise inden for kemisk vandbehandling i swimmingpools. Fra det miljøgodkendte centrallager i Hillerød distribueres følgende Arch produkter: hth, SANIKLAR og BAQUACIL til alle førende swimmingpool forhandlere i Norden. Wendt og Sørensens specialister i vandbehandling er til rådighed for dig og dine kunder, med al den rådgivning og undervisning du behøver i forbindelse med salg og anvendelse af produkterne fra Arch Chemicals. Wendt og Sørensen A/S er Arch Chemicals samarbeidspartner på det skandinaviske markedet og i de andre nordiske landene. Wendt og Sørensen A/S har sitt hovedkontor i Hillerød litt nord for København, Danmark og representerer den ledende ekspertise innenfor kjemisk vannbehandling for badebassenger. Fra det miljøgodkjente sentrallageret i Hillerød distribueres følgende Arch-produkter: hth, SANIKLAR og BAQUACIL til alle ledende badebassengforhandlere i Norden. Wendt og Sørensens spesialister i vannbehandling står til rådighet for deg og kundene dine med all den rådgivning og undervisning du trenger i forbindelse med salg og bruk av produktene fra Arch Chemicals. 3

4 CALCIUMHYPOCHLORIT CALCIUMHYPOCHLORIT Blev laboratoriefremstillet for første gang i verden i 1927 i Sté Arch, og anvendes primært til desinfektion af vand beregnet til drikkevand. Fordele HVAD ER OVERSTABILISERING? Stabilisator (cyanursyre) dannet ved tilsætning af klor med stabilisator, beskytter poolens klor mod nedbrydning fra solens UV- stråler. I små koncentrationer er dette en positiv effekt, men ved ukontrollerede høje koncentrationer af cyanursyre i vandet, tilført ved ensidig brug af klor med stabilisator, bliver den beskyttende effekt så voldsom at kloren mister sin virkning. Vandet er blevet overstabiliseret dvs. der er opstået en klorlås, vandet bliver grønligt og uklart samtidig med at det hygiejniske niveau falder drastisk. Calciumhypochlorit er klor uden stabilisator og vil aldrig kunne danne klorlås i vandet. Anvendes calciumhypochlorit til desinfektion af poolen opnås en række fordele: Ingen ekstra vandudskiftning på grund af overstabilisering Stabilisator kan, hvis det ønskes, tilsættes separat i kontrolleret mængde Vandet er krystalklart med et højt hygiejne niveau De badende oplever en større komfort i vandet Nedsat total tilsætning af kemi til vandet og dermed mindre belastning af vandets TDS-værdi Ingen akkumulering af cyanursyre i vandet Nedsat frigivelse af gas ved forberedelse af en produktopløsning KALSIUMHYPOKLORITT KALSIUMHYPOKLORITT Ble laboratoriefremstilt for første gang i verden i 1927 i Sté Arch og brukes primært til desinfeksjon av vann som er beregnet for drikkevann. Fordele HVA ER OVERSTABILISERING? Stabilisator (cyanursyre) dannet ved å tilsette klor med stabilisator beskytter kloret i bassenget mot å bli nedbrutt av solens UV-stråler. I små konsentrasjoner er dette en positiv effekt, men ved ukontrollert høye konsentrasjoner av cyanursyre i vannet tilført gjennom ensidig bruk av klor med stabilisator, blir den beskyttende effekten så voldsom at kloret mister sin virkning. Vannet har da blitt overstabilisert, dvs. at det har oppstått klorlås. Vannet blir grønnlig og uklart, samtidig som det hygieniske nivået faller drastisk. Kalsiumhypokloritt er klor uten stabilisator og vil aldri kunne danne klorlås i vannet. Det gir en rekke fordeler å bruke kalsiumhypokloritt til å desinfisere bassenget: Ingen ekstra utskifting av vannet på grunn av overstabilisering Stabilisator kan eventuelt tilsettes separat i kontrollerte mengder Vannet er krystallklart med høyt hygienenivå De badende opplever større komfort i vannet Nedsatt samlet tilsetting av kjemikalier til badevannet og dermed mindre belastning av vannets TDS-verdi Ingen akkumulering av cyanursyre i vannet Nedsatt frigivelse av gass når en oppløsning av produktet forberedes 4

5 VANDBALANCE DA Den vigtigste faktor til afbalancering af poolvandet er en korrekt justeret ph. Ofte tillægges ph mindre betydning til forebyggelse af de forskellige vandproblemer som f.eks. algevækst, irritation af hud og øjne, tåget og uklart vand. Korrekt ph er afgørende vigtig for en effektiv desinfektion, flockningsproces, samt effekt af andre plejemidler der er designet til optimal virkning ved en neutral ph ( så tæt på 7,0 som mulig) VANNBALANSE Den viktigste faktoren for avbalansering av bassengvannet er korrekt justering av ph-verdien. Ofte tillegges ph-verdien mindre betydning når det gjelder forebygging av ulike vannproblemer som f.eks. algevekst, irritasjon av hud og øyne samt tåkete og uklart vann. Korrekt ph-verdi er imidlertid avgjørende for effektiv desinfeksjon, flokkulering samt effekten av andre pleiemidler som er utviklet for å virke optimalt ved nøytral ph-verdi (så nær 7,0 som mulig). 5

6 DA Sænker ph og alkalitet i swimmingpoolvand Senker ph og alkalinitet i badebassengvann ph MINUS kg SANIKLAR - PH Minus 3Kg 9 kg 2 DA Perfekt poolvand kræver en ph-værdi mellem 7,0-7,4. For lav ph gør vandet aggressivt overfor poolens metaldele. Inden for ph-området 7,0-7,4 er vandet svagt basisk og her får man en god nyttevirkning af klortilsætningen. Let opløseligt granulat der ikke efterlader bundfald Produkt med højaktivt virkestof Kan anvendes sammen med alle typer filteranlæg Skummer ikke ved de anbefalede doseringer Opløselighed: 250 g/l ved 25 C Perfekt bassengvann krever en ph-verdi mellom 7,0 og 7,4. Mål phtallet med bassengtesteren. For lav ph-verdi gjør vannet aggressivt mot bassengets metalldeler. Innenfor ph-området 7,0-7,4 er vannet svakt basisk, og her får man god nyttevirkning av klortilsetningen. Lett løselig granulat som ikke etterlater bunnfall Produkt med høyaktivt virkestoff Kan brukes sammen med alle typer filteranlegg Skummer ikke ved de anbefalte doseringene Oppløselighet: 250 g/l ved 25 C DA Hæver ph og alkalitet i swimmingpoolvand Hever ph og alkalinitet i badebassengvann ph Plus DA Perfekt poolvand kræver en ph-værdi mellem 7,0-7,4. For lav ph gør vandet aggressivt overfor poolens metaldele. Inden for ph-området 7,0-7,4 er vandet svagt basisk og her får man en god nyttevirkning af klortilsætningen. Let opløseligt pulver, der ikke efterlader bundfald Produkt med højaktivt virkestof Kan anvendes sammen med alle typer filteranlæg Skummer ikke ved de anbefalede doseringer Opløselighed: 250 g/l ved 35 C kg 4 SANIKLAR - PH PLUS 5 Kg Perfekt bassengvann krever en ph-verdi mellom 7,0 og 7,4. Mål phtallet med bassengtesteren. For lav ph-verdi gjør vannet aggressivt mot bassengets metalldeler. Innenfor ph-området 7,0-7,4 er vannet svakt basisk, og her får man god nyttevirkning av klortilsetningen. Lett løselig pulver som ikke etterlater bunnfall Produkt med høyaktivt virkestoff Kan brukes sammen med alle typer filteranlegg Skummer ikke ved de anbefalte doseringene Oppløselighet: 250 g/l ved 35 C 6

7 DA Hæver alkaliteten i swimmingpoolvand uden påvirkning af ph Hever alkaliniteten i badebassengvann uten å påvirke ph-verdien Alka Plus DA Saniklar Alka Plus hæver vandets alkalinitet og virker derved som en ph-buffer eller ph-bremse i vandet, og gør ph-styringen meget lettere. Let opløseligt pulver, der ikke efterlader bundfald Produkt med højaktivt virkestof Kan anvendes sammen med alle typer filteranlæg Kan anvendes i opløst form i PHMB systemer Skummer ikke ved de anbefalede doseringer Opløselighed: 100 g/l ved 25 C kg SANIKLAR -Alka Plus 5 Kg 4 Saniklar Alka Plus hever vannets alkalitet og virker på den måten som en phbuffer eller ph-brems i vannet og gjør det mye lettere å styre ph-verdien. Lett løselig pulver som ikke etterlater bunnfall Produkt med høyaktivt virkestoff Kan brukes sammen med alle typer filteranlegg Kan brukes i oppløst form i PHMB-systemer Skummer ikke ved de anbefalte doseringene Oppløselighet: 100 g/l ved 25 C Sun Screen 0335 SANIKLAR 3 kg 3Kg 6 - Sun Screen DA Saniklar Sun Screen er en "kemisk solskærm" som forhindrer solens UV-stråler i at nedbryde poolens klorindhold. Sun Screen anvendes i udendørs pools, for at nedsætte det generelle klorforbrug. Optimal effekt af Sun Screen opnås ved et indhold på mellem mg/l. Tilfører stabilisator (cyanursyre) I Swimmingpool vand Langsomt opløseligt pulver/granulat Indeholder ikke fosfater Kan anvendes sammen med alle typer filteranlæg Skummer ikke ved de anbefalede doseringer Påvirker ikke vandets ph Saniklar Sun Screen er et "kjemisk solfilter" som hindrer solens UV-stråler i å nedbryte bassengets klorinnhold. Sun Screen brukes i utendørs bassenger for å redusere det generelle klorforbruket. Optimal effekt av Sun Screen oppnås ved et innhold på mellom 25 og 50 mg/l. Tilfører stabilisator (cyanursyre) i badebassengvann Langsomt oppløselig pulver/granulat Inneholder ikke fosfater Kan brukes sammen med alle typer filteranlegg Skummer ikke ved de anbefalte doseringene Påvirker ikke vannets ph-verdi ANTICHLOR SANIKLAR- AntiChlor 1,2kg ,2 kg 6 DA Saniklar AntiChlor anvendes til at fjerne et overskud af klor eller bromin i swimmingpools, whirlpools og drikkevandstanke. Let opløseligt granulat, der ikke efterlader bundfald Produkt med højaktivt virkestof Kan anvendes sammen med alle typer filteranlæg Skummer ikke ved de anbefalede doseringer Saniklar AntiChlor brukes til å fjerne et overskudd av klor eller bromin i badebassenger, boblebad og drikkevannstanker. Lett løselig granulat som ikke etterlater bunnfall Produkt med høyaktivt virkestoff Kan brukes sammen med alle typer filteranlegg Skummer ikke ved de anbefalte doseringene 7

8 ph Skala 0 7,0 7,4 14 Syre-område Syreområde Tilsæt ph Plus Tilsett ph Plus Ideal-område Idealområde Ingen tilsætning Ingen tilsetting Alkalisk-område Alkalisk område Tilsæt ph Minus Tilsett ph Minus DA Vandet giver øjensvie. Korrosivt for metaldele. Kan give grønt vand, hvis der er kobber eller kobberledninger i anlægget Vannet svir i øyene. Korrosivt mot metalldeler. Kan gi grønt vann hvis det er kobber eller kobberlegeringer i anlegget. Vandet føles behageligt for de badende. Der opnåes en god nyttevirkning af klortilsætningen. Vannet føles behagelig for de som bader. Det oppnås god nyttevirkning av klortilsetningen. Tåget eller mælket vand. Klorvirkningen er reduceret. Kalkudfældninger. Vandet føles fedtet og ubehageligt for de badende. Uklart eller melkefarget vann. Klorvirkningen er redusert. Kalkutfelling. Vannet føles fettete og ubehagelig for de som bader. Firkantede pools Runde pools x x = m 3 x x x 0,8 = m 3 1m liter DA Kvalitetskrav til din pool Kvalitetskrav til bassenget Sådan bør dine målinger se ud Slik bør målingene dine se ut: ph - værdi 7,0-7,4 ph-verdi Frit klor 1,0-3,0 mg/l Fritt klor Bunden klor max. 0,5 mg/l Bundet klor Brom-værdi 2,0-4,0 mg/l Bromverdi Aktivt oxygen Aktivt oksygen PHMB-værdi PHMB-verdi Cyanursyre Stabilisator Cyanursyre Stabilisator Total alkalinitet Total alkalinitet Calium hårdhed Kalsiumhardhet 3,0-8,0 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 8

9 KLOR UDEN STABILISATOR DA Poolvandet påvirkes hele tiden af det omgivende miljø, og antallet af badende. Det er derfor vigtigt at vandkvaliteten kontrolleres regelmæssigt. Desinfektion af vandet bør foregå kontinuerligt for at modvirke ukontrolleret vækst af mikroorganismer. Badevandet bør altid indeholde desinfektions effekt i form af et målbart niveau af frit klor i vandet. Calciumhypochlorit er både et stærkt desinfektionsmiddel og oxidationsmiddel, som ikke tilfører stabilisator (cyanursyre) til vandet. Dermed er risiko for overstabilisering (klorlås ) af vandet umuliggjort. KLOR UTEN STABILISATOR Bassengvannet påvirkes hele tiden av det omgivende miljø og antall badende. Derfor er det viktig at vannkvaliteten kontrolleres regelmessig. Desinfeksjon av vannet må skje kontinuerlig for å motvirke ukontrollert vekst av mikroorganismer. Badevannet skal alltid ha desinfiserende effekt i form av et målbart nivå av fritt klor i vannet. Kalsiumhypokloritt er både et sterkt desinfeksjonsmiddel og oksidasjonsmiddel som ikke tilfører stabilisator (cyanursure) til vannet. Dermed er det ikke lenger risiko for overstablisering av vannet (klorlås). 9

10 Uden Stabilisator TEMPO stick SANIKLAR - Tempo Stick 4.5 Kg ,5 kg 4 DA Tempo Stick er et moderne poolplejemiddel til kontinuerlig dosering af klor til poolen. Plastkappen omkring Tempo Stick en skal ikke fjernes, da den sikrer en jævn tilførsel af desinfektionsmiddel til poolen. 300 g Stick/rulle beskyttet af plastfilm til sikring af en kontrolleret opløsning Klordesinfektion uden tilførsel af stabilisator (Cyanursyre) Aktivt klorindhold ca. 66% Kan anvendes i hårdt vand Kan anvendes sammen med alle typer filteranlæg Mindre afgasning under opbevaring sammenlignet med isocyaurater Tempo Stick er et moderne bassengpleiemiddel for kontinuerlig dosering av klor til bassenget. Plastkappen rundt Tempo Stick'en må ikke fjernes, da den sikrer en jevn tilførsel av desinfeksjonsmiddel til bassenget. 300 g stick/rull beskyttet med plastfilm som sikrer kontrollert oppløsning Klordesinfeksjon uten tilførsel av stabilisator (cyanursyre) Aktivt klorinnhold ca 66 % Kan brukes i hardt vann Kan brukes sammen med alle typer filteranlegg Mindre avgassing under lagring sammenlignet med isocyanurater DAY TABS SANIKLAR- Day Tabs 7g Kg ,5 kg 9 DA Day Tabs er den klassiske klortablet på 7 g til daglig kloring af alle typer pools. Day Tabs er fremstillet af ustabiliseret klor (danner ikke klorlås). 7 g Hurtig-opløsende tabletter (små briketter) Klordesinfektion uden tilførsel af stabilisator (Cyanursyre) Gennemsnitlig aktivt klorindhold 68 % Formuleringen indeholder anti udfældnings inhibitorer Kan anvendes sammen med alle typer filteranlæg Mindre afgasning under opbevaring sammenlignet med isocyaurater Day Tabs er en klassisk klortablett på 7 g til daglig klorering av alle typer bassenger. Day Tabs er fremstilt av ustabilisert klor (gir ikke klorlås). 7 g hurtigoppløselige tabletter (små briketter) Klordesinfeksjon uten tilførsel av stabilisator (cyanursyre) Gjennomsnittlig aktivt klorinnhold ca 68 % Formuleringen inneholder ufellingsinhibitorer Kan brukes sammen med alle typer filteranlegg SUPER BOOST GRANULAR DA Super Boost er et ustabiliseret (danner ikke klorlås) let opløseligt klorgranulat, som kan anvendes i alle typer pools til den daglige kloring og til periodevis chokkloring. Hurtigt opløsende granulat Gennemsnitlig aktivt klorindhold ca. 70 % Minimum aktivt klorindhold ca. 65 % Uopløselige følgestoffer mindre end 6 % (i destilleret vand) Desinfektion uden tilførsel af stabilisator (Cyanursyre) Kan anvendes sammen med alle typer filteranlæg Kan anvendes i hårdt vand Mindre afgasning under opbevaring sammenlignet med isocyaurater 10 Art. n Unit SANIKLAR - Super Boost Packing Granular 5 Kg ,5 kg kg kg 1 Super Boost er et ustabilisert (gir ikke klorlås), lett løsbart granulat som kan brukes i alle typer bassenger til daglig klorering og til periodevis sjokkklorering. Granulat som oppløses raskt Gjennomsnittlig aktivt klorinnhold ca 70 % Minimum aktivt klorinnhold ca 65 % Uløselige følgestoffer mindre enn 6 % (i destillert vann) Desinfeksjon uten tilførsel av stabilisator (cyanursyre) Kan brukes sammen med alle typer filteranlegg Kan brukes i hardt vann Mindre avgassing under lagring sammenlignet med isocyanurater

11 KLOR MED STABILISATOR DA Poolvandet påvirkes hele tiden af det omgivende miljø, kontakt med luft, UV- stråler, sollys og et antal badende. Det er derfor vigtigt at vandkvaliteten kontrolleres regelmæssigt. Desinfektion af vandet bør foregå kontinuerligt for at modvirke ukontrolleret vækst af mikroorganismer. Badevandet bør altid indeholde desinfektions effekt i form af et målbart niveau af frit klor i vandet. Klor er både et desinfektions- og oxidationsmiddel. KLOR MED STABILISATOR Bassengvannet påvirkes hele tiden av det omgivende miljø, kontakt med luften, UV-stråler, sollys og antallet badende. Derfor er det viktig at vannkvaliteten kontrolleres regelmessig. Desinfeksjon av vannet må skje kontinuerlig for å motvirke ukontrollert vekst av mikroorganismer. Badevannet skal alltid ha desinfiserende effekt i form av et målbart nivå av fritt klor i vannet. Klor er både et desinfeksjons- og oksidasjonsmiddel. 11

12 Med Stabilisator MAXI 2000 pucks ,2 kg 6 SANIKLAR -Maxi Kg ,4 kg kg 4 DA Maxi 2000 er en special formuleret 200 g pooltablet med multifunktion: Desinfektion Stabilisering Flokning ph-regulering 200 g langsomt opløsende tablet/puck Hver enkelt tablet er pakket i en plastpose (gælder ikke 25 kg pakninger) Klordesinfektion med stabilisator (cyanursyre) Oxydations effekt Flocknings effekt Gennemsnitlig aktivt klorindhold 86 % Kan anvendes i hårdt vand Kan anvendes sammen med alle typer filteranlæg Maxi 2000 er en spesialformulert 200 g bassengtablett med multifunksjon: Desinfeksjon stabilisering Flokkulering ph-regulering Motvirker algevekst 200 g langsomt oppløselig tablett/puck Hver enkelt tablett er pakket i plastpose (gjelder ikke 25 kg pakninger) Klordesinfeksjon med stabilisator (cyanursyre) Oksidasjonseffekt Flokkuleringseffekt Gjennomsnittlig aktivt klorinnhold ca 86 % Kan brukes i hardt vann Kan brukes sammen med alle typer filteranlegg CHRYSTALCHLOR ,5 kg SANIKLAR 5 kg CrystalChlor 5 Kg kg 2 DA Saniklar CrystalChlor er et stabiliseret ph-neutralt let opløseligt granulat, som er velegnet i udendørs pools, både til den daglige kloring og til chockkloring. Stabiliseret og meget letopløseligt poolgranulat, som anvendes til daglig kloring af udendørs pools. Når CrystalChlor anvendes tilføres poolvandet samtidig klorstabilisator (cyanursyre). For at undgå overstabilisering og efterfølgende "klorlås" bør der testes for cyanursyre et par gange i løbet af badesæsonen. For højt niveau sænkes let ved at fortynde poolvandet med rent frisk vand. Saniklar CrystalChlor er et stabilisert, ph-nøytralt, lett løsbart granulat som er godt egnet i utendørs bassenger både til daglig klorering og til sjokklorering. Stabilisert og meget lett oppløselig bassenggranulat som brukes til daglig klorering av utendørs bassenger. Når det brukes CrystalChlor, tilføres bassengvannet samtidig klorstabilisator (cyanursyre). For å unngå overstabilisering og etterfølgende "klorlås" bør cyanursyreverdien testes et par ganger i løpet av badesesongen. For høyt nivå senkes lett ved å fortynne bassengvannet med rent, friskt vann. 12

13 ACTIVE OXYGEN DA Frigiver aktivt ilt i vandet, der hverken påvirker hud eller øjne. Det giver ikke misfarvet hår og er uden lugtgener. AKTIVT OKSYGEN Frigir aktivt oksygen i vannet og påvirker verken hud eller øyne. Det gir ikke misfarget hår og har ingen sjenerende lukt. 13

14 DA Klorfrit produkt til desinfektion og oxydation af swimmingpoolvand Klorfritt produkt for desinfisering og oksidering av badebassengvann Active oxygen tabs DA Active Oxygen Tabs 3 in 1 til Pools hvor der ønskes klorfri vandpleje. En kombitablet der udfører 3 opgaver samtidig: Desinfektion, oxydation og klaring 200 g hurtigt opløsende tablet, der ikke efterlader bundfald Har flocknings effekt Danner ikke generende kloraminer i vandet Tilfører ikke stabilisator (cyanursyre) til poolen Kan anvendes i klor og brom behandlede pools Er ikke anvendelig i pools med PHMB systemer Effekten er uafhængig af vandets ph Han anvendes i selv meget hårdt vand Kan anvendes sammen med alle typer filteranlæg SANIKLAR - Active Oxygen 3 in 1-5 Kg kg 4 Active Oxygen Tabs 3-in-1 for bassenger der det ønskes klorfri vannpleie. En kombinasjonstablett som utfører tre oppgaver samtidig: bakteriekontroll, algekontroll og klaring. 200 g raskt løselig tablett som ikke etterlater bunnfall Har flokkuleringseffekt Danner ikke sjenerende kloraminer i vannet Tilfører ikke stabilisator (cyanursyre) til bassengvannet Kan brukes i klor- og brombehandlede bassenger Kan ikke brukes i bassenger med PHMB-systemer Effekten er uavhengig av vannets ph-verdi Kan også brukes i meget hardt vann Kan brukes sammen med alle typer filteranlegg 14 superblue SANIKLAR- Super Blue 1L L 6 DA SuperBlue ultra water activator tilsættes til poolen for at opnå en forstærket desinfektion til forbedring af badevandets mikrobiologiske kvalitet. Indeholder ikke kobber Produkt med højaktivt virkestof Fortynding og fordeling af produktet er let og hurtigt Synlig klarings effekt Kan anvendes i PHMB systemer ved tilsætning direkte i poolen Effekten er uafhængig af vandets ph Anbefales sammen med oxyderende produkter (synergi effekt) Skummer ikke ved de anbefalede doseringer Velegnet hvor vandekvaliteten er svingende og vanskelig at styre Påvirker ikke vandets ph Kan anvendes sammen med alle typer filteranlæg SuperBlue tilsettes bassengvannet for å forebygge mot grønt vann eller for å behandle grønt vann dersom det har oppstått. Inneholder ikke kobber Produkt med høyaktivt virkestoff Fortynning og fordeling av produkter skjer enkelt og raskt Synlig klaringseffekt Kan brukes i PHMB-systemer ved å tilsette direkte i bassenget Effekten er uavhengig av vannets ph-verdi Anbefales sammen med oksiderende produkter (synergieffekt) Skummer ikke ved de anbefalte doseringene Godt egnet der vannkvaliteten er varierende og vanskelig å styre Påvirker ikke vannets ph-verdi Kan brukes sammen med alle typer filteranlegg

15 FOREBYGNING/ LØSNINGER DA Selv om badevandet er desinficeret og i balance, påvirkes det ud over belastning fra de badende af: luftforurening, blæst, kraftig nedbør, temperatur variationer, omgivende beplantning, forhold der alle kan påvirke klarheden i vandet, der kan blive grønligt, gråt eller mælket. FOREBYGGING/ LØSNINGER Selv om badevannet er desinfisert og i balanse, påvirkes det i tillegg til belastningen fra de badende av: luftforurensning, vind, kraftig nedbør, temperaturvariasjoner og beplantning i nærheten. Alt dette er forhold som kan påvirke hvor klart vannet er. Det kan bli mer grønnlig, grått eller melkefarget. 15

16 CLEAR WATER DA Saniklar Clear Water er et flydende flockningsmiddel der anvendes, hvor der ønskes en hurtig forbedring af poolens klarhed. Clear Water samler «som en magnet» de fine svævepartikler, der gør vandet gråt og uklart, til større flokke som kan tilbageholdes i sandfiltret eller støvsuges bort fra bunden hvor de har samlet sig. Flydende flockningsmiddel, hurtigtvirkende Gennemsnits aluminium ækvivalent 6,8 % Meget lav aluminiums rest i vandet efter behandling Påvirker ikke vandets ph Effektivt ved ph mellem 6,9 og 7,8 Skummer ikke ved de anbefalede doseringer Saniklar Clear Water er et flytende flokkuleringsmiddel som brukes for å gjøre bassengvannet klarere på en hurtig måte. Clear Water samler de fine svevepartiklene som gjør vannet grått og uklart, som en «magnet» til større fnokker slik at de kan fanges opp av sandfilteret eller støvsuges bort fra bunnen hvis de nedfelles der. SANIKLAR- Clear Water 1L L 6 Flytende flokkuleringsmiddel, hurtigvirkende Gjennomsnittlig aluminiumsekvivalent 6,8 % Meget lav rest av aluminium i vannet etter behandling Påvirker ikke vannets ph-verdi Effektivt ved ph mellom 6,9 og 7,8 Skummer ikke ved de anbefalte doseringene L 4 SUNFLOCK DA SunFlock Magic Rolls er et langsomt opløseligt flockningsmiddel indpakket i 125 g ruller, der kan anvendes i alle typer pools med sandfilter og sammen med alle former for desinfektionsmidler. Problem: Gråt og uklart vand. 125 g doseringsklar tablet-rulle Ingen berøring med det aktive produkt Gennemsnits aluminium ækvivalent 16,1 % Kan anvendes sammen med alle typer desinfektionsmidler Skummer ikke ved de anbefalede doseringer SunFlock Magic Rolls er et langsomt oppløselig flokkuleringsmiddel pakket i 125 g ruller. Det kan brukes i alle typer bassenger med sandfilter og sammen med alle former for desinfeksjonsmidler. Problem: Grått og uklart vann rolls g doseringsklar rull Ingen berøring med det aktive produktet Gjennomsnittlig aluminiumsekvivalent 16,1 % Kan brukes sammen med alle typer desinfeksjonsmidler Skummer ikke ved de anbefalte doseringene 16

17 SUPER GEL LINER CLEANER DA SuperGel er et specialrensemiddel udviklet til at fjerne smudskanter og belægninger i området omkring swimmingpoolens vandlinie. Gel konsistensen gør produktet meget velegnet til rensning af lodrette flader. Meget tyktflydende permanent gel Stor vedhæftning på lodrette flader Særlig effektiv overfor kalkbelægninger Stor opløsnings- og rengøringskraft Frisker farve og glans op på de rengjorte områder Uden slibemidler Lavt skummende Anvendelig på normalt anvendte materialer til pool og spa Kan anvendes sammen med alle typer filteranlæg SANIKLAR- Super Gel 1L L 6 SuperGel er et spesialrensemiddel som er utviklet til å fjerne smusskanter og belegg i området rundt svømmebassengets vannlinje. Gel-konsistensen gjør produktet svært godt egnet til rensing av loddrette flater. Meget tyktflytende permanent gel Stor vedheft på loddrette flater Ekstra effektiv overfor kalkbelegg Stor oppløsende evne og rengjøringskraft Frisker opp farge og glans på de rengjorte områdene Uten slipemidler Lavtskummende Kan brukes på materialer som normalt brukes til bassenger og spabad Kan brukes sammen med alle typer filteranlegg sand FILTER CLEANER DA Sandfilter Cleaner anvendes til regenerering af sandlagets filtreringsevne, ved opløsning af de kalk-, fedt- og kosmetikrester der ellers vil bygges op og nedsætte filterkapaciteten. Meget let at anvende på grund af den violette sporingsfarve Produkt med højaktivt virkestof Særlig effektiv overfor kalkbelægninger Stor opløsnings- og rengøringskraft Lav afdampning sammenlignet med saltsyre Anvendelig på normalt anvendte materialer til pool og spa SANIKLAR- Sandfilter Cleaner 3L L 4 Sandfilter Cleaner brukes for å regenerere sandlagets filtreringsevne ved å løse opp de kalk-, fett- og kosmetikkrestene som ellers vil lagre seg opp her og redusere filterkapasiteten. Svært lett å bruke takket være den fiolette sporingsfargen Produkt med høyaktivt virkestoff Ekstra effektiv overfor kalkbelegg Stor oppløsende evne og rengjøringskraft Lav avdamping sammenlignet med saltsyre Kan brukes på materialer som normalt brukes til bassenger og spabad 17

18 SUPer kleral DA Super Kleral er en moderne desinfektionsinhibitor til sikring af den mikrobiologiske vandkvalitet i swimmingspools. Samtidig forebygges effektivt imod belægninger fra kalk- og metaludfældninger. Super Kleral er ikke skummende og kan anvendes sammen med alle slags desinfektionsmidler. Synlig klarings effekt Effekten er uafhængig af vandets ph Produkt med højaktivt virkestof Anbefales sammen med oxyderende produkter (synergi effekt) Skummer ikke ved de anbefalede doseringer Særlig velegnet hvor vandekvaliteten er svingende og vanskelig at styre Påvirker ikke vandets ph Kan anvendes i PHMB systemer ved tilsætning direkte i poolen Kan anvendes sammen med alle typer filteranlæg Super Kleral er en moderne kobberfri inhibitor mot alger og belegg fra kalk- og metallutfelling. Super Kleral skummer ikke og kan brukes i alle bassenger sammen med alle slags desinfeksjonsmidler. SANIKLAR- Super Kleral 3L Synlig klaringseffekt Effekten er uavhengig av vannets ph-verdi Produkt med høyaktivt virkestoff Anbefales sammen med oksiderende produkter (synergieffekt) Skummer ikke ved de anbefalte doseringene Spesielt godt egnet der vannkvaliteten er varierende og vanskelig å styre Påvirker ikke vannets ph-verdi Kan brukes i PHMB-systemer ved å tilsette direkte i bassenget Kan brukes sammen med alle typer filteranlegg L 4 WINTER CLEAN DA Winter Clean reducerer forårsklargøringen til et minimum. Winter Clean er et moderne konserveringsmiddel der sammen med det anvendte desinfektionsmiddel sikrer poolvandets hygiejniske kvalitet og samtidig modvirke udfældninger i form af kalk- og metalbelægninger på poolens sider og bund. 18 SANIKLAR- Winter Clean 3L L 4 Skummer ikke ved de anbefalede doseringer Produkt med højaktivt virkestof Indeholder ikke fosfater Indeholder ikke kobber Fortynding og fordeling af produktet er let og hurtigt Effekten er uafhængig af vandets ph Velegnet hvor vandkvaliteten er svingende og vanskelig at styre Påvirker ikke vandets ph Anbefales sammen med oxyderende produkter (synergi effekt) Kan anvendes sammen med alle typer filteranlæg Winter Clean er et moderne konserveringsmiddel til vinterbeskyttelse av alle typer bassengvann. Winter Clean tilsettes for å motvirke algeangrep og for å unngå utfelling i form av kalk- og metallbelegg på bassengets bunn og sider. Den etterfølgende vårklargjøringen av bassenget nedsettes da til et minimum. Skummer ikke ved de anbefalte doseringene Produkt med høyaktivt virkestoff Inneholder ikke fosfater Inneholder ikke kobber Fortynning og fordeling av produkter skjer enkelt og raskt Effekten er uavhengig av vannets ph-verdi Godt egnet der vannkvaliteten er varierende og vanskelig å styre Påvirker ikke vannets ph-verdi Anbefales sammen med oksiderende produkter (synergieffekt) Kan brukes sammen med alle typer filteranlegg

19 VANDPLEJE PLAN VANNBEHANDLINGSPLAN Hvad skal der gøres? Hva skal gjøres? Hvorfor? Hvorfor? Med hvad? 1 2 REGULERING AF ph UGENTLIG DESINFEKTION REGULERING AV ph UGENTLIG DESINFEKTION FOR AT GØRE VANDET BEHAGELIGT FOR DE BADENDE OG SAMTIDIG OPNÅ EN EFFEKTIV DESINFEKTION FOR AT OPRETHOLDE EN SIKKER VANDHYGIEJNE FOREBYGGENDE BEHANDLING CHOCKKLORING FLOCKNING FOREBYGGENDE BEHANDLING SJOKK-KLORING FLOKKULERING FOR HURTIG DESINFEKTION FØR SÆSONSTART ELLER VED NYFYLDNING. FOR AT BEHANDLE GRÅLIGT VAND FOR AT FORBEDRE FILTRERINGEN TIL OPKLARING AF TÅGET, GRÅT ELLER MÆLKET VAND FORSTÆRKER KLOREFFEKTEN OG HOLDER VANDET KRYSTALKLART FOR Å GJØRE VANNET BEHAGELIG FOR DE BADENDE OG SAMTIDIG SIKRE EFFEKTIV DESINFEKSJON FOR Å OPPRETTHOLDE SIKKER VANNHYGIENE FORSTERKER KLOREFFEKTEN OG HOLDER VANNET KRYSTALLKLART FOR HURTIG DESINFEKSJON FØR SESONSTART ELLER VED NYFYLLING FOR Å BEHANDLE GRÅTT VANN FOR Å FORBEDRE FILTRERINGEN OG KLARNE TÅKETE, GRÅTT ELLER MELKEFARGET VANN ph minus ph plus TEMPO Stick eller maxi 2000 PUCKS SUPER KLéRAL SUPER BOOST ellei DAY TABS SUNFLOCK Med hva? SANIKLAR- Day Tabs 7g Kg SANIKLAR- Super Kleral 3L SANIKLAR - PH PLUS 5 Kg SANIKLAR - Super Boost Granular 5 Kg HVER UGE SANIKLAR -Maxi Kg SANIKLAR - PH Minus 3Kg Hvornår? Når? EN TIL TO GANGE PR. MÅNED EFTER ET RUTINEMÆSSIGT VAND CHECK HVOR KLOR OG ph MÅLES AFHÆNGIG AF BADEBELASTNING OG EVT. REGNVANDS MÆNGDER HVER UKE EN TIL TO GANGER PER MÅNED ETTER EN RUTINEMESSIG VANNKONTROLL MED MÅLING AV KLOR- OG ph-verdier AVHENGIG AV BADEBELASTNING OG EV. KRAFTIG NEDBØR DA Advarsel: Sammenbland aldrig poolprodukter med hinanden. Tilsæt ALDRIG vand til klor; tilsæt ALTID klor til rigeligt vand Advarsel: Bland aldri bassengkjemikalier med hverandre. Tilsett ALDRI vann til klor; tilsett ALLTID klor til rikelige mengder vann 19

20 20

Enkelt og greit vedlikehold av boblebad. SpaTime sortimentet for boblebadpleie

Enkelt og greit vedlikehold av boblebad. SpaTime sortimentet for boblebadpleie Enkelt og greit vedlikehold av boblebad SpaTime sortimentet for boblebadpleie Vannbalansering Boblebadet ditt er et sted der man kan slappe av og føle seg vel. Derfor er det spesielt viktig at også vannet

Detaljer

Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære

Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære Velkommen til familien av fornøyde kunder som eier et bad fra Sunbelt Massasjebad Norge (SMN).

Detaljer

Onzen Teknisk Veiledning

Onzen Teknisk Veiledning Onzen Teknisk Veiledning Onzen og salt = enkel behandling med naturlig saltvann. 1 Innhold 1.0 Onzen tekniske veiledning... 2 1.1 Skaffe tekniske data for spaen... 2 1.2 Revisjonssammendrag... 2 1.3 Hva

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG 3Versjon 05-2013 Bassenghåndbok for STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG Del 1 Hvordan basseng er oppbygd og hvordan en drifter bassenget. Kundebehandlerne hos Basseng AS snakker med så mange

Detaljer

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 2 3 1 HD7811 HD7812, HD7810 4 Dansk 6 Norsk 20 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 6 Dansk Introduktion Med SENSEO kan du nyde en perfekt kop kaffe med en lækker cremet overflade,

Detaljer

DAGBRUK (HYPPIG BYTTE) DØGNBRUK PASIENT- VEILEDNING. 4 EMA PATIENT INSTRUCTION GUIDE REUSABLE_A7_Norwegian_Danish 13/01/2014 v2.

DAGBRUK (HYPPIG BYTTE) DØGNBRUK PASIENT- VEILEDNING. 4 EMA PATIENT INSTRUCTION GUIDE REUSABLE_A7_Norwegian_Danish 13/01/2014 v2. DAGBRUK (HYPPIG BYTTE) DØGNBRUK PASIENT- VEILEDNING 1 0086 4 EMA PATIENT INSTRUCTION GUIDE REUSABLE_A7_Norwegian_Danish 13/01/2014 v2.indd 1 20:0 Denne norske brukerveiledningen gjelder for følgende ACUVUE

Detaljer

U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a. ( H v o r d u e n n m å t t e b o )

U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a. ( H v o r d u e n n m å t t e b o ) Internasjonal Bruksanvisning Norsk U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a ( H v o r d u e n n m å t t e b o ) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende

Detaljer

Generelt om sikkerhed

Generelt om sikkerhed DK HJÄLPSAM NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Indstillinger 9 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 12

Detaljer

SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23

SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger FROSTFRI DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 11 Ret til ændringer uden varsel

Detaljer

Perfekte dammer på en enkel måte

Perfekte dammer på en enkel måte Gode tips Gode tips fra Hozelock Cyprio kundeservice Våre eksperter på Hozelock Cyprio kundeservice anbefaler følgende for at du skal få en flott hagedam. Bruk en filterpumpe som kan ta store partikler

Detaljer

PRODUKTKATALOG VANNBEHANDLINGSPRODUKTER 2013. Nedre Rommen 5K 0988 Oslo Tlf 22707910 Fax 22707910. info@cimberio.no www.cimberio.no www.fernox.

PRODUKTKATALOG VANNBEHANDLINGSPRODUKTER 2013. Nedre Rommen 5K 0988 Oslo Tlf 22707910 Fax 22707910. info@cimberio.no www.cimberio.no www.fernox. PRODUKTKATALOG VANNBEHANDLINGSPRODUKTER 2013 Nedre Rommen 5K 0988 Oslo Tlf 22707910 Fax 22707910 info@cimberio.no www.cimberio.no www.fernox.no Avleiringer og annen forurensning har stor innvirkning på

Detaljer

U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a. ( H v o r d u e n n m å t t e b o )

U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a. ( H v o r d u e n n m å t t e b o ) Internasjonal Bruksanvisning Norsk U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a ( H v o r d u e n n m å t t e b o ) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende

Detaljer

Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING. 6530-395EA Rev. A

Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING. 6530-395EA Rev. A 880 Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING 6530-395EA Rev. A Viktig informasjon til nye eiere av massasjebad! Gratulerer med ditt nye Sundance -massasjebad! Nedenfor finner

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16 SKINANDE DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 7 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 17 Kjøleskap SKS81240C0

DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 17 Kjøleskap SKS81240C0 DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 17 Kjøleskap SKS81240C0 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. BETJENING... 6 4. DAGLIG BRUG...7 5. RÅD OG TIP...8 6.

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 752 860 da... 3 no... 25 sv... 46 fi... 68 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

DAGBRUK ENDAGSLINSER PASIENT- VEILEDNING VI679NO

DAGBRUK ENDAGSLINSER PASIENT- VEILEDNING VI679NO DAGBRUK ENDAGSLINSER PASIENT- VEILEDNING 1 0086 VI679NO Denne norske brukerveiledningen gjelder for følgende ACUVUE Brand Contact Lenses som er individuelt oppført i Tabell 1 nedenfor, og som omtales slik

Detaljer

Innhold. FARE! Indikerer risiko for skade. ADVARSEL! Indikerer informasjon av stor betydning.

Innhold. FARE! Indikerer risiko for skade. ADVARSEL! Indikerer informasjon av stor betydning. Internasjonal Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Informasjon om plassering og tilgang 4-5 Spa-spesifikasjoner 6 Elektriske spesifikasjoner 7 Elektriske instruksjoner 7 Oppstartinstruksjoner 8 DRIFT

Detaljer

P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING. Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma

P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING. Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma Viktig informasjon til nye eiere av massasjebad! Gratulerer med ditt nye Sundance -massasjebad i 680-Serien!

Detaljer

DAGBRUK ENDAGSLINSER PASIENT- VEILEDNING. 4 EMA PATIENT INSTRUCTION GUIDE Daily_A7_Norwegian_Danish v2.indd 13/01/2014 1 20:2

DAGBRUK ENDAGSLINSER PASIENT- VEILEDNING. 4 EMA PATIENT INSTRUCTION GUIDE Daily_A7_Norwegian_Danish v2.indd 13/01/2014 1 20:2 DAGBRUK ENDAGSLINSER PASIENT- VEILEDNING 1 0086 4 EMA PATIENT INSTRUCTION GUIDE Daily_A7_Norwegian_Danish v2.indd 13/01/2014 1 20:2 Denne norske brukerveiledningen gjelder for følgende ACUVUE Brand Contact

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 878 780

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 878 780 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 878 780 da... 3 no... 24 sv... 45 fi... 66 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

LTR20081001, Rev. B 4/1/08

LTR20081001, Rev. B 4/1/08 4/1/08 Les dette først! Viktige sikkerhetsanvisninger... 4 Grunnleggende informasjon om boblebad... 5 Klargjøring for det nye flytbare boblebadet Planlegge den beste plasseringen... 6 Klargjøre et godt

Detaljer

Miljøundersøkelse av Porsgunnselva

Miljøundersøkelse av Porsgunnselva Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE PRG106 HØSTEN 2006 Prosjektmetodikk og ikt F1-01-06 Miljøundersøkelse av Porsgunnselva Avdeling for teknologiske

Detaljer

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon...

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon... Brukerhåndbok Internasjonal Norsk Ut vik let for verdens tøffeste k lima... (H vor du enn måtte bo) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende produkter. Vi i Arctic Spa mener

Detaljer

LAGAN DK NO FI SE DW60

LAGAN DK NO FI SE DW60 LGN DK NO FI SE DW60 DNSK 4 NORSK 22 SUOMI 39 SVENSK 57 DNSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Betjeningspanel 6 Opvaskeprogrammer 7 Brug af apparatet 7 Indstilling af blødgøringsanlæg 8 Brug

Detaljer

Vannforsyningens ABC. Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker. Nasjonalt folkehelseinstitutt 1

Vannforsyningens ABC. Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker. Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Vannforsyningens ABC Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker G. VANNFORSYNING I SPREDT BEBYGGELSE, TIL SJØS OG I FLASKER...2 G.1 DRIKKEVANNFORSYNING I SPREDT BEBYGGELSE...2

Detaljer

Lely astronaut Robotmelkesystem

Lely astronaut Robotmelkesystem Lely astronaut Robotmelkesystem Framtidens melkeproduksjon www.lely.com innovators in agriculture 2 lely astronaut Vårt mål er å hjelpe deg med å skape fremtidens melkeproduksjon Helt siden Lely ble grunnlagt,

Detaljer

makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser

makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser Damp Den mektige kombinasjonen energi og vann Damp ble generert av vulkaner

Detaljer