Renholdsplanlegging. Nina T. Nikolaisen Oslo Universitetssykehus HF. Avdelings leder Nina Trogstad Nikolaisen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Renholdsplanlegging. Nina T. Nikolaisen Oslo Universitetssykehus HF. Avdelings leder Nina Trogstad Nikolaisen"

Transkript

1 OSS Renhold adm OSS renhold eksterne omr OSS renhold SSE Fagavdeling Kristine Torgersen Dikemark Aker Gaustad Sinsen veien Borgny Staksrud Enhetsleder Ayden Serife (Enhetsleder Siw Aina Steiro Lied) UUS kirurgisk bygning Bygg 4, 5 og 7 (Enhetsleder Kari Kristoffersen) Konstituert Rolf? USS operasjonsenheten 4, 5 og 7 Enhetsleder Per Eigil Eriksen UUS Legevakten Enhetsleder Ann Kristin Haukåsen UUS Sengesentralen UUS labbygget Bygg 25 Enhetsleder Astrid Melkild UUS barnesenteret Bygg 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 24, 25, 29, 30 og 93 Kirkeveien Rigmor Lukkassen/Siw Aina Lied Ikke i bruk AUS team rus Enhetsleder Linda Paulsen UUS medisinsk bygning Bygg 1, 2, 3 og 91 Ikke i bruk UUS hovedrenhold Jøran L.Grindalen OSS renholdsavd.adm Enhetsleder Jorunn Sjøø OSS renhold midtblokka Bygg 6, 21, 22, 32, 35, 37, 45, 46, 63 og 151 Avdelings leder Nina Trogstad Nikolaisen Kirkeveien Jøran Grindalen Ann Kristin Jahr OSS Renhold område 2 Enhetsleder Elin O.Johannesen OSS Renhold operasjon Gaustad Enhetsleder Abdul Hameed OSS Renhold sengesentral Enhetsleder Hafid Ofkir l OSS Renhold omr. C Enhetsleder Mhammed El Moussaoui OSS Renhold omr. D Sognsvannsveien Ann kristin Jahr Inder Mohan OSS Renhold omr. 1 Enhetsleder Khadija Benslimane OSS Renhold egen regi Montebello Enhetsleder Kari-Britt Håseth OSS Renhold Byrå Montebello Enhetsleder Lena Larsson OSS Renhold A Sognsvannsveien Adelheid Eriksen Enhetsleder Grete Martinsen AUS Tekstilforsyning Enhetsleder Zahid Mohammad Mohmood UUS tekstilforsyning vaskeri UUS Prosuksjon ren side UUS Produsjon uren side Enhetsleder Pilar Sara S.Jensen OSS tekstilforsyn sortering Grete Martinsen OSS tekstilforsyn adm Vaskeri /Tekstil Øystein Sørensen Renholdsplanlegging Nina T. Nikolaisen Oslo Universitetssykehus HF Renhold og tekstil

2 Areal Sted Ant bygg BRT NTA Aker ,9m ,7 m2 Gaustad 26 0,0 m ,1 m2 Radium ,8 m ,5 m2 hospitalet Rikshospitalet ,3 m ,7 m2 Ullevål ,2m ,1 m2 Andre bygg ,0 m2 9896,2 m2 Total ,2 m ,4 m2 Økonomi Renhold Budsjett i 2011 : Kr 227 mill. Bemanning i 2011 : 530 årsverk

3 Historie Det startet på riksen i 2006? Vi hadde gamle verktøy Et gammelt verktøy, som ikke kunne oppdateres Et som ikke dekket behovet Hadde ikke tegninger Vanskelig å kontrollere arealer Visste at det kom en fusjonsprosess Recept 2006 Helse sør ( benchmarket hele helse sør) Ulike verktøy policyer for de ulike sykehus Plan for felles policy på renhold Vi trengte et verktøy! Strategien verktøy Samarbeid med Eiendom Avdekket at eksisterende FDV system ikke dekket behovet. Samarbeid med Eiendom om å finne et egnet verktøy Krav til leverandør En leverandør som hadde kompetanse og videreutviklet renholdssystemet fordi renhold er et fag i stor utvikling Supportapparat som kunne støtte den prosessen vi skulle inn i. Responstid Fleksibilitet Kompetansepersonell tilgjengelig

4 Krav til system Tegninger var et av de viktigste basis krav til nytt system Rommodeller systematisk beskrivelse av renhold i ulike romtyper Rettferdig arbeidsfordeling kommunikasjon til renholdere Analyse/ Benchmarking Kalkyle/rapportering Vi valgte: Jonathan Clean Leverandør: Datec Norge AS

5 Tegninger Vi MÅ kunne kommunisere renholdsplanen visuelt Enklest Gir best kvalitetetssikring Behov og ønske om å endre i tegningene selv Renholderne oppdager fort avvik Vi kan ikke vente på sentral oppdatering som erfaringsmessig tok lang tid I Jonathan kan vi gjøre det enkelt selv Vi har endringer hver dag! Integrert sammenheng mellom tegning og kalkyle Når vi endrer tegningen oppdateres kalkyle, arbeidsplaner automatisk Rommodeller Effektivt system for å bygge opp beskrivelser av renhold i ulike romtyper Enkelt felles policy for alle sykehusene i OUS Vi kan selv bestemme hvor nøyaktig og detaljert beskrivelsene skal være Ikke bare ytelsesbasert, men objektbasert Vi kan dokumentere konsekvensene av flere oppgaver i et rom Slipper å registrere alle detaljer på alle rom gjøres automatisk gjennom rommodellstrukuren Enkelt å endre mange rom samtidig Eksempel legge til et nytt objekt på alle kontor

6 Rettferdig arbeidsfordeling Effektive verktøy for fordeling av arbeidet Visuelle planer gjennom tegningene Lett forståelige ( fremmedspråklige) Kalkyle/Analyse /Benchmarking Benchmarking på rommodellnivå Enkelt å vurdere konsekvenser av foreslåtte endringer Bedre Beregnings og kalkulasjonsgrunnlag ikke lenger gjennomsnittsbetrakning som grunnlag for internleie Differensiert renholdskostnad pr rom

7 Utfordrende prosess Tegninger Har lagt inn tegninger for 95% av OUS Dette omfatter m2 ( BRT, NTA og Renholdt areal) Tegningene er objektbasert og enkle å endre. Vi har kvalitetssikret alle tegninger i en samarbeidsprosess med den enkelte avdeling ( Involvert enhetsledere tillitsvalgt, vernombud) skaper eierskap til grunnlaget. Rommodeller felles policy Nøye gjennomgang av hva gjør vi i hver rommodell Har et verktøy som gjør at det er mulig å involvere flere organisasjonen Samarbeidet med andre sykehus Lagt nye arbeidsplaner for de enkelte avdelinger Foregår fremdeles Startet en optimaliseringsprosess Prosjekt eksempel med kontorrenhold fra 1g uka til 1 g pr måned. Hva har vi oppnådd Nå har vi stålkontroll! Det betyr at jeg vet og ikke tror: Riktige tegninger gir riktig Areal Beregningene i rommodellen tar hensyn til både økonomi, hygiene, kvalitet og renholder Rettferdig Arbeidsfordeling Planer for renholdere som er lette og forstå Kontrollsystem NS INSTA800 Eget verktøy (epenn) effektivt registreringssystem I tillegg egne ATP målinger (bakteriologisk) Effektivt å endre og oppdatere (det skjer hele tiden!) Effektivt å møte nye krav Jeg kan gi svar på konsekvenser av tiltak raskt!

8 Pris Hvor går veien videre! Ferdigføre tegningsinnleggingen Går mer og mer over til behovsrettet renhold. Fra Daglig og tilsynsrenhold til Daglig og behovsrettet renhold Tilsyn gir renholderen mulighet for å vurdere selv, mens behovsrettet skiller på det man kan vurdere selv og det man er forpliktet til å gjøre. Eksempel: Rommodellene i Jonathan egner for denne type omstilling. Umulig dersom jeg bare hadde hatt et ytelsesbasert kalkyleverktøy. Effektivt samarbeid med leverandør om videreutvikling, har vært og er en forutsetning for å lykkes i fortsettelsen. Videreutvikling med leverandør om nettbrett for renholderen Vil forenkle overgang tilsyn til behovsrettet Enklere avviksrapportering Bedre dokumentasjon i forhold til SLA Det er helhetlige leveransekonseptet for støttetjenester består av fem hoveddeler. 1. Strategier og mål 1. Strategier og mål 2. Organisering og kommunikasjon 3. Styringsmodell 2. Organisering og kommunikasjon 4. Tjenesteavtale og tjenestebeskrivelser 5. Modell for ressursberegning 3. Styringsmodell 5. Modell for ressursberegning 4. Tjenesteavtale og tjenestebeskrivelser Oslo sykehusservice

9 Implementeringen av behovsrettet renhold er snart ferdigstilt og erfaringene er tråd med de vellykkede pilotene gjennomført i Fase 2. Behovsrettet renhold fungerer i praksis om man ivaretar områder med særskilte krav Behovsretting er klar og delvis implementert på Ullevål Behovsretting er klart for implementering på Rikshospitalet Behovsretting er klart for implementering på Radiumhospitalet Gaustad er neste lokasjon for implementering så snart grunnlagsdata i Jonathan Clean (JC) er fullstendig. Lokale tilpasninger er ferdigstilt Aker og Dikemark legges inn fullstendig i JC før man kan implementere. Her er det også flere lokale tilpasninger som gjør at disse krever andre frekvenser etc. Det er kun detaljplanlegging for renholdsområder som gjenstår før implementering av behovsrettet renhold i OUS er ferdigstilt ved alle lokasjoner Oslo sykehusservice For å gjøre overgangen til behovsrettet renhold så klar som mulig for medarbeiderne er det utarbeidet en guide til behovsretting. Denne henger på trallen sammen med plantegninger og arbeidsplan C STEG 2 Oslo sykehusservice

10 Den ene siden av guiden illustrerer punktene som skal rengjøres for å ivareta den objektive kvaliteten i renholdet C STEG 2 Rengjør dørhåndtak Rengjør nattbord ved pasient Rengjør begge sider av dørhåndtak. Rengjør også låsen på innsiden av døren. Rengjør frie flater på nattbordet. (Husk å ikke flytte på ting som ligger på nattbordet.) Rengjør lysbrytere Rengjøre lysbrytere. Både de som er på veggen, ved døren og snorer som henger ved pasientens seng. Rengjør lamper Rengjør alle lamper med arm og håndtak. (eks. pasientlamper med håndtak og arm. Kontorlamper.) Rengjør andre ting som brukerne tar på f. eks telefon. Rengjør andre gjenstander og ting brukerne tar på i de forskjellige rom. I heisen er det knappene. Rengjør dispensere Rengjør den delen av dispenseren som brukerne tar på for å få ut såpe, sprit og håndkrem. Rengjør kontaktflater på pasientseng. Rengjør der folk tar på pasientens seng. Det kan være sengestolper, metallramme på siden og enden av sengen (ikke rengjør hele sengen) Rengjør kraner ved servant Rengjør den delen av kranen som brukerne tar på for å få kaldt og varmt vann. Husk også kraner i dusjene. Oslo sykehusservice...mens den andre siden illustrerer punktene som skal rengjøres for å ivareta den subjektive kvaliteten i renholdet C STEG 2 Skifte pose i avfallsbeholdere Pose skiftes hver gang du er innom rommet. Rengjør rekkverk og gelendere Rengjør de rekkverk og gelendere som brukerne tar på. Fjerne lett synlige flekker eller søl Fjern alle synlige flekker og søl fra alle flater, med lettest tilgengelig metode. Rengjør heisknapper Rengjør heisknapper inni og utenfor i alle heiser Fjerne lett synlig ansamlinger av støv Fjern lett synlig ansamlinger med støv med lettest tilgjenglig metode. Fjern lett synlig bøss og søppel Fjern lett synlig ansamlinger med bøss og søppel med lettest tilgjengelig metode. For å sikre riktig kvalitet overalt er det viktig at både bilder og tekst forbedres og justeres for å passe de forskjellige områder av sykehuset Oslo sykehusservice

På nett med eget lesebrett Side 28. Advarer mot kriminelle. Vis nettvett. Kaster papirene, satser digitalt: Kjemi på Mobilen. www.renholdsnytt.

På nett med eget lesebrett Side 28. Advarer mot kriminelle. Vis nettvett. Kaster papirene, satser digitalt: Kjemi på Mobilen. www.renholdsnytt. Utgave 2 / 2014 www.renholdsnytt.no Advarer mot kriminelle Side 16 Vis nettvett Side 22 Kjemi på Mobilen Side 26 Kaster papirene, satser digitalt: På nett med eget lesebrett Side 28 Anny Dørdal (bak fra

Detaljer

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene?

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Rapport Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Erfaringer med fagsystemet Profil på bærbare enheter Samarbeidspart: 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag 3 1. Innledning 4 1.1 Hva er Mobil

Detaljer

Tema Oslo universitetssykehus (OUS)

Tema Oslo universitetssykehus (OUS) Tema Oslo universitetssykehus (OUS) Byggeplass, flytte 6000 av de 17 000 ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS) er sykepleiere. Mange vet ennå ikke hvor de kommer til å havne, eller om de i det hele

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken om den regionale

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Styresak. Siri Haugland Styresak 025/11 O Internrevisjon arbeidsplanlegging

Styresak. Siri Haugland Styresak 025/11 O Internrevisjon arbeidsplanlegging Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Siri Haugland Styresak 025/11 O Internrevisjon arbeidsplanlegging Arkivsak 0 2010/445/012 INTERNREVISJON

Detaljer

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012)

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012) Innst. 137 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:24 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF 2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Til overskriften: (det handler faktisk om å trives) Tittelen er en påminnelse om at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Larsen, Mads s156151

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

PROFESJONELT RENHOLD Suksessfaktorer for etablering og drift

PROFESJONELT RENHOLD Suksessfaktorer for etablering og drift PROFESJONELT RENHOLD Suksessfaktorer for etablering og drift FORORD Å kjøpe renholdstjenester er ikke som annen handel hvor vi diskuterer, pruter, får varen i hånden, betaler og tar farvel. Å kjøpe renhold

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

Statusrapport fra prosjektgruppa

Statusrapport fra prosjektgruppa Gjennomgang av Eiendomsforvaltningen i Ås kommune fra prosjektgruppa Side 1 av 37 Ås eiendom 28 01 2010 (2).doc Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Innledning. Mandat og arbeidemetode... 6 2.1 Mandat...

Detaljer

d mag ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Med blikk for horisonter SIDE 28-31 Full kontroll på medisinen SIDE 16-17 DIPS Arena start på UNN

d mag ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Med blikk for horisonter SIDE 28-31 Full kontroll på medisinen SIDE 16-17 DIPS Arena start på UNN d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2013 Med blikk for horisonter SIDE 28-31 ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Hovedtrekkene i «Én innbygger én journal» kan være realisert mindre enn fem år fra nå, mener stortingsmeldingens

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 ÅRSRAPPORT Coffee Bags UB Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 Mentor: Thor- Eivind Fosse (Flekkefjord Produkter AS). Ansvarlig lærer: Ellen Netland. Organisasjonsnummer:

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for OUS INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3 Hvordan lese og

Detaljer

Tore Nøtnæs, Gustav Haraldsen og Else Bredeli Hvordan lage gode spørreskjemaer i KOSTRA? - ett eksempel

Tore Nøtnæs, Gustav Haraldsen og Else Bredeli Hvordan lage gode spørreskjemaer i KOSTRA? - ett eksempel Notater 1/2011 Tore Nøtnæs, Gustav Haraldsen og Else Bredeli Hvordan lage gode spørreskjemaer i KOSTRA? - ett eksempel Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres

Detaljer

Innføring og bruk av Balansert målstyring

Innføring og bruk av Balansert målstyring Dette er den andre i en serie av tre artikler som fokuserer på hva Balansert målstyring er, hvordan Balansert målstyring kan innføres og hva som skal til for oppnå en vellykket bruk av Balansert målstyring.

Detaljer

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi En guide til kundeorientering i rafikken Ruters kundestrategi 1 Om denne guiden Denne guiden gir deg en introduksjon til hvordan vi jobber med kundeorientering i Ruter. Den kan brukes som en veiviser og

Detaljer

Innst. S. nr. 126. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:7 (2002-2003)

Innst. S. nr. 126. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:7 (2002-2003) Innst. S. nr. 126 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 3:7 (2002-2003) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken.

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken. Innholdsfortegnelse Innledning s. 2 Årets satsing s. 3 Lek s. 4 Læring s. 5 Pedagogisk dokumentasjon s. 7 Overgang barnehage - skole s. 8 Årshjul 2013 / 2014 s. 9 Dette er metaforen for vår måte å tenke

Detaljer

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 1 / 26 Gjennomføringsplan De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013 - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 Versjon 1.0 GODKJENT AV: Navn / organ Rolle Dato Fornyingsstyret Programeier

Detaljer

Pasientsignalsystemet

Pasientsignalsystemet Pasientsignalsystemet - samspill mellom IKT og sengetunsorganisering Rose Simeon Ukwitegetse Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Mars 2011 Hovedveileder: Lill Kristiansen, ITEM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Eksamen BIM-I. BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013

Eksamen BIM-I. BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013 2013 Eksamen BIM-I BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013 Oppgavearket SykeBIM 31.05.2013 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 1 1 Oppgavearket... 3 2 Intro...

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer