Trender innen e-læring: Nettlæring og pedagogikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trender innen e-læring: Nettlæring og pedagogikk"

Transkript

1 Trender innen e-læring: Nettlæring og pedagogikk Morten Flate Paulsen Professor i nettbasert utdanning NKI Fjernundervisning Presentasjonen er tilgjengelig via min hjemmeside på: Et 45-minutters foredrag på HSH s seminar Den nye generasjonen e-læring: Hvordan bruke integrert e-læring i bedriften 21. september 2005, Oslo 1

2 Disposisjon Definisjoner Om bransjen Nettbasert utdanning ved NKI Fjernundervisning Viktige trender for bedrifter Pedagogiske vurderinger for bedrifter Anbefalinger til opplæringsledere 2

3 E-læring eller nettbasert utdanning? E-læring er interaktiv opplæring der den som lærer får respons på sine handlinger via Internett fra et dataprogram og i noen tilfeller også fra en lærer. Nettbasert utdanning kjennetegnes av: At lærer og student er atskilt i rom og/eller tid, i motsetning til tradisjonell klasseromsundervisning At en utdanningsvirksomhet står bak aktiviteten, i motsetning til selvstudier og privatundervisning At datanett brukes til formidling av lærestoff At datanett brukes til reell toveiskommunikasjon, i læreprosessen slik at studentene kan dra nytte av kommunikasjon med hverandre, lærere, og administrativt personell 3

4 Western European Corporate elearning Market Forecast and Analysis I en markedsanalyse fra juni 2004 spår IDC at markedet for e-læring vil vokse med mellom 17 og 28 % årlig fra 2003 til Dette er en betydelig nedjustering i forhold til tidligere prognoser, da man opererte med 50 % årlig vekst. Markedet vokste med ca 7% fra 2002 til Snitt Norge 16 M$ 20 M$ 24 M$ 29 M$ 35 M$ 40 M$ 20,1% Innhold Infrastruktur Tjenester Totalt 376 M$ 136 M$ 185 M$ 697 M$ Kilde: IDC

5 Study of the e-learning suppliers market in Europe Recommendations to policy makers and suppliers: The private workplace learning segment has been hardest hit by the economic conditions in Europe over the last 2-3 years and would appear to show little sign of immediate improvement. Buyers in private workplace learning are demanding evidence that e-learning investment can be measured in terms of business impact. Report by Danish Technological Institute, Independent consultant Jane Massy, Alphametrics Ltd, andheriot-watt University 5

6 E-læring i Danmark Gode utsikter for e-læringsmarkedet tross stagnasjon i antall nye brukere. Flere investeringer i e-læring. Dårlige ITferdigheter fremdeles en barrierer. Kilde: E-learning Monitor 2005: (http://www.linqx.dk/doc/ifka_monitor.pdf) Omkring 19 % av danske virksomheter med minst 10 ansatte benytter seg av e-læring, viser Danmarks Statistiks årlige itundersøkelse. Undersøkelsen viser, at virksomhetene hovedsakelig bruker e-læringen til opplæring i datakortet (40%) og it-ferdigheter (51%), mens e-læring i språk, ledelse, organisasjon og samarbeide er mindre utbredt. Tallene fra Danmarks Statistik kom knapt tre måneder etter en undersøkelse fra Institut for Konjunkturanalyse, som konkluderte, at antallet virksomheter, som bruker e-læring, er halvert i løpet av to år. Kilde: Dansk Computerworld, August

7 EdEx Educational Index Hvordan brukes IKT-støttet læring i Norge? EdEx vil belyse bruk av IKT-støttet læring i et utvalg av 500 norske bedrifter Abelia og VOX står bak undersøkelsen som distribueres av MMI Rapport skal være ferdig til Abelia/ VOX konferanse den 24. november 2005

8 E-læringsbransjen i klar bedring Foreløpige regnskapstall fra 2003 viser at til dels store underskudd i 2001 og 2002 er snudd til overskudd i En rapport utført av InfoSector for NHD og UFD viser følgende e-læringstall for de 53 foretakene som har 5% eller større andel av sine inntekter fra salg av innhold, teknologi eller tjenester knyttet til e-læringsløsninger: Forel. Inntekter Utgifter Resultat Inntekter Utgifter Resultat resultat Forlag IT-konsulentvirksomhet Private undervisningsinst Andre Sum i mill. kr Kilde: IKT-Norge 8

9 NKI: Størst på e-læring i Norge? Undersøkelsen Infosector gjennomførte på oppdrag fra NHD og UFD, viste at 50 leverandører omsatte e-læringsinnhold, - teknologi og -tjenester for 411 millioner kroner i (ITavisen Business nr : Fra pengesluk til overskudd) Av dette utgjorde NKIs omsetning 43,1 millioner kroner. Det betyr at NKI alene sto for 10 % av omsetningen i Norge. 9

10 Antall påmeldinger til nettkurs per år ved NKI Fjernundervisning

11 September Drives av NKI Fjernundervisning (www.nki.no) - Skandinavias største fjernundervisningsinstitusjon Bærekraftig nettbasert utdanning siden kurspåmeldinger siden starten Solgte nettbasert utdanning for ca 50 millioner i 2004 Mange fagområder - fra videregående skole til Masterstudium Ca 440 kurs på nettet Ca 6000 aktive nettstudenter i 35 land Ca 70 % kvinner Studiestart hver dag Studentene har individuelle progresjonsplaner Det er alltid ledige studieplasser Eksamen på lokale skoler og ambassader Studentene gjør det godt til eksamen

12 Presentasjonen ligger på 12

13 NKI har fullført 9 EU-finansierte forskningsprosjekter om e-læring. Starter tre nye høsten 2005: E-Learning Quality for SME s Prosjektet skal studere e-læringsbehovene i små og mellomstore bedrifter og utvikle bedre verktøy og metoder for å bedre avkastning og resultater på investeringene i e- læring. Megatrends in e-learning provision NKI leder det toårige prosjektet som har budsjett på kr Målet er å identifisere og analysere forbilledlige eksempler på bærekraftig og kostnadseffektiv e-læring i stor skala Incorporating mobile learning into mainstream education and training 13

14 Over 400 ansatte i KPMG må beherske den nye regnskapsloven før neste regnskapsår. De valgte å samarbeide med NKI om å utvikle og gjennomføre dette som nettbasert opplæring. Kristin Løvvik: "KPMG har valgt denne løsningen fordi den er svært fleksibel i forhold til tid og sted. Våre ansatte kan gjennomføre kurset når de har anledning til det, og de slipper å bruke tid på reise til våre sentrale kurslokaler. Vi mener også at dette er en kostnadseffektiv og rask måte å oppdatere kompetansen innen en virksomhet som er spredt over et stort geografisk område. Kjell Thorstensen: "NKIs systemer og organisasjon er godt egnet til å ivareta nettbasert kompetanseoppbygging i mange typer bedrifter. Det er antakelig særlig aktuelt i små og mellomstore bedrifter. Det er neppe verken rasjonelt eller kostnadseffektivt at slike bedrifter bruker sine ressurser på utvikling og drift av nettkurs." Kilde: Nettskoleavisen, juni

15 Tilrettelegging og drifting av e-læring: NKI Fjernundervisnings tilbud til bedrifter Tilrettelegging av bedriftens kurs slik at de kan gjennomføres som e-læring: Kr 1250 per time Administrasjon og gjennomføring av e-læringen i NKIs læringsportal (www.nettskolen.com). Det medfører tilgang til alle aktuell tjenester i læringsportalen, support til brukere og statusrapporter til bedriften. Kr 1250 per deltaker per år. Minimum antall deltakere i løpet av tre år må være100. Priseksempel: Dersom 100 ansatte gjennomfører 3 e-læringskurs hver, kan det koste ca kr

16 Bærekraftig nettbasert utdanning Bærekraftig nettbasert utdanning består selv om ekstraordinær intern og ekstern finansiering stopper. Dessverre har det vært et sjeldent fenomen. Nettbasert utdanning er som regel bærekraftig når den genererer ekstra inntekter eller reduserer kostnader. Dette er utdypet i min bok: Online Education (www.studymentor.com) 16

17 Norske initiativ som ikke var bærekraftige Riksrevisjonen påviste at Winix prosjektet kostet staten minst 88 millioner kroner fra 1988 til1992. IT Fornebu Knowation hadde store ambisjoner. Selskapet er historie etter flere omorganiseringer og oppkjøp. Bedriftsuniversitetet (UiO, NTNU, BI, SINTEF) la ned virksomheten i april Næringslivets Kompetansenett (NKN) ble solgt til adm. dir. for symbolsk sum. Kilde: Online Education Obituaries 17

18 Internasjonale initiativ som ikke var bærekraftige What Happened at California Virtual University OU closes US operation NHS university axed in quango cut Problems at e-learning university Why did e-learning go bust in the USA? Discussion in DEOS-L; June Kilde: Online Education Obituaries 18

19 Noen bærekraftige initiativ i Norge NKI Fjernundervisning BI Nettstudier NKS Fjernundervisning Nettverksuniversitetet 19

20 Kostnadseffektivitet Nettbasert utdanning er ikke billig. Mange LMS systemer er relativt dyre. Personellkostnader til utvikling og drift av egenutviklede systemer viser seg også å være høye. LMS-systemene utgjør bare en del av utgiftene. I tillegg kommer utgifter til maskinvare og programvare som LMS systemene er avhengige av. Dessuten kan det påløpe betydelige summer i forbindelse med drift og vedlikehold av systemene. Utgifter til innkjøp eller utvikling av læremateriell er også betydelig. Utgiftene i forbindelse med å lære opp ansatte og studenter i å bruke systemene viser seg imidlertid å være mye mindre problematiske. Kilde: Online Education and Learning Management Systems 20

21 Kostnadseffektivitet CISAER-prosjektet fant få eksempler på institusjoner med en betydelig inntekt fra studenter. Det syntes også å være få institusjoner som kunne hevde at nettbasert utdanning hadde vært en økonomisk suksess dersom man ser bort fra eksterne FoU-midler. Storskaladrift krever en viss grad av industrialisering for å oppnå en sunn økonomi. Kilde: Online Education and Learning Management Systems 21

22 Megatrenden: Fra småskala forsøk til storskala drift Det er en klar trend mot nettbasert utdanning i stor skala. Trenden har kommet lenger i Norden enn i andre regioner 1999: 3 av 22 nordiske institusjoner tilbød minst 50 nettbaserte kurs. 2002: 12 av 20 nordiske institusjoner tilbød minst 50 nettbaserte kurs. Kilde: Online Education and Learning Management Systems 22

23 Megatrenden: Fra småskala forsøk til storskala drift LMS systemer er storskala systemer som håndtere tusenvis av brukere på høgskoler og universiteter Stadig flere videregående skoler tar i bruk LMSsystemer Også i grunnskolen er det stadig flere lærere, elever og foreldre som bruker LMS systemer Nå dominerer programleverandøren Fronter det norske utdanningssystemet. Vi vet at vi har malt skolene inn i et hjørne, sier grunnlegger Roger Larsen. (Håkon Gundersen, Morgenbladet, ) Dette medfører forventninger om avansert bruk av LMS systemer i bedriftsintern opplæring 23

24 Storskalatrenden krever industrialisering av utdanningen Arbeidsdeling Effektivisering Automatisering Kostnadsreduksjon Skal læreren undervise eller designe kurs? Bør nettbasert utdanning koste mer eller mindre enn annen utdanning? 24

25

26 Et læringsmiljø kan være fleksibelt i: tid, rom, progresjon, medium, tilgang og innhold

27 Individuell studieprogresjon gir større fleksibilitet enn kollektiv studieprogresjon Copyright Atle Løkken

28 Asynchronous communication offers much individual flexibility in time Much flexibility: Forum Little flexibility: Chat Video conferences Telephone conferences Face-to-face classes Synchronous communication makes students dependent on each other 28

29 Læring kan være individuell, kooperativ, eller kollaborativ Individuell læring gir stor individuell fleksibilitet, men svært begrenset tilgang til et læringsfellesskap Kooperativ læring gir stor individuell fleksibilitet og gode muligheter til å delta i et læringsfellesskap Kollaborativ læring krever deltakelse i et forpliktende læringsfellesskap, men gir begrenset individuell fleksibilitet 29

30 Nærhet til læringsfellesskap Kollaborativt læringsmiljø Kooperativt læringsmiljø Individuelt læringsmiljø Individuell fleksibilitet 30

31 NKI har utviklet et planleggingssystem for individuell progresjon

32 Informasjon fra en lærers startside:

33 Nettlærerens mareritt Undervisning på nettet gir studentene svært gode muligheter til individuell kommunikasjon med lærerne. Studentene kan kontakte lærerne via e-post 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Dette er studentenes drøm, men det kan bli nettlærernes mareritt. Hva skjer når vi går over til storskalaundervisning? Artikkel i Aftenposten 33

34 Ti råd til opplæringsledere 1. Avklar virksomhetens spesielle behov og prioriteringer 2. Sats på kostnadseffektive løsninger 3. Ta høyde for at systemet bør være i drift 24 timer i døgnet, 365 dager i året 4. Tenk på at det er behov for support utenfor arbeidstiden 5. Sørg for at læringen kan foregå på alt aktuelt datautstyr 6. Sørg for god opplæring og oppfølging av nettlærerne 7. Vær kritisk til anskaffelse av standardsystemer 8. Vurder hva du kan sette bort til eksterne leverandører 9. Skriv en presis og realistisk kravspesifikasjon 10. Lag en plan for innføring av nettbasert læring Kilde: 34

Pedagogikk, teknologi, økonomi, og kvalitet - fire krevende elementer i nettbasert utdanning

Pedagogikk, teknologi, økonomi, og kvalitet - fire krevende elementer i nettbasert utdanning Pedagogikk, teknologi, økonomi, og kvalitet - fire krevende elementer i nettbasert utdanning Morten Flate Paulsen Professor i nettbasert utdanning NKI Fjernundervisning www.nki.no Presentasjonen er tilgjengelig

Detaljer

NKI Fjernundervisning Fleksible muligheter og metoder

NKI Fjernundervisning Fleksible muligheter og metoder NKI Fjernundervisning Fleksible muligheter og metoder Presentasjon på seminaret: Livslang læring i en ny tid. Nye yrkesgrupper på skolebenken? Stavanger 23. November 2004 Truls Fagerberg NKI Fjernundervisning

Detaljer

- Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester

- Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester Master som fleksibelt forløp Masterprosjekt, modul 4 Muntlig eksamen - Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester Evaluering av NKI Fjernundervisnings studium Psykologi årsenhet Truls

Detaljer

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling Innhold Innledning 2 1. Visjon for høyere utdanning 3 2. Internasjonal utvikling 5 2.1 Trender innenfor høyere utdanning

Detaljer

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6. «LærING» Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6. «LærING» Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6 «LærING» Erfaringer fra fleksibel ingeniørutdanning ved HiG Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge Høgskolen i Gjøvik 2010 ISSN: 1890 520X ISBN: 978 82 91313

Detaljer

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK.

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK. Beregnet til Difi Dokument type Rapport, versjon 1.0 Dato Desember, 2009 DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK 2

Detaljer

TISIP er en stiftelse som driver forskning, fagskole og kursvirksomhet innen IT og e-læring. V re kunder er bedrifter

TISIP er en stiftelse som driver forskning, fagskole og kursvirksomhet innen IT og e-læring. V re kunder er bedrifter Årsmelding 2009 TISIP er en stiftelse som driver forskning, fagskole og kursvirksomhet innen IT og e-læring. Våre kunder er bedrifter, offentlige institusjoner og privatpersoner. Fotokunst omslag: Ali

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer

Wenche Stenersen Hvordan kan organiseringen av nettstøttet opplæring i Nordland kvalitetssikres?"

Wenche Stenersen Hvordan kan organiseringen av nettstøttet opplæring i Nordland kvalitetssikres? Wenche Stenersen Hvordan kan organiseringen av nettstøttet opplæring i Nordland kvalitetssikres?" Master i skoleledelse NTNU 2011 Forord Dette har vært en spennende, men også til tider krevende læringsprosess.

Detaljer

Blott deg og få bedre karakterer - En studie av sammenhengen mellom studenters aktivitet på nettet og kurskarakter

Blott deg og få bedre karakterer - En studie av sammenhengen mellom studenters aktivitet på nettet og kurskarakter Blott deg og få bedre karakterer - En studie av sammenhengen mellom studenters aktivitet på nettet og kurskarakter Anne B. Swanberg, Audhild N. Håvaldsrud BI Nettstudier, Handelshøyskolen BI, anne.swanberg@bi.no,audhild.n.havaldsrud@bi.no

Detaljer

Kunnskapsdepartementet Analyse av markedet for desentralisert høyere utdanning. Dato: 2009-05-15

Kunnskapsdepartementet Analyse av markedet for desentralisert høyere utdanning. Dato: 2009-05-15 Analyse av markedet for desentralisert høyere utdanning Dato: 2009-05-15 Analyse av markedet for desentralisert høyere utdanning 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Analyse av markedet for

Detaljer

Årets prosjektleder. Bedre prosjekter i Forsvaret nå! side 7. Innføring av ny prosjektmodell for Statoils FoU prosjekt side 23

Årets prosjektleder. Bedre prosjekter i Forsvaret nå! side 7. Innføring av ny prosjektmodell for Statoils FoU prosjekt side 23 Nr. 2 2002 PROSJEKT LEDELSE UTGITT AV NORSK FORENING FOR PROSJEKTLEDELSE Årets prosjektleder Jan Frode Larsen - side 15 Bedre styring av statlige prosjekter side 33 Bedre prosjekter i Forsvaret nå! side

Detaljer

TISIP Tema - Bedriftstilpasset e-læring Styrets beretning Forskning og utvikling (FoU) Fagskole og nettbaserte tilbud Bedriftstilpasset e-læring

TISIP Tema - Bedriftstilpasset e-læring Styrets beretning Forskning og utvikling (FoU) Fagskole og nettbaserte tilbud Bedriftstilpasset e-læring Årsmelding 2008 TISIP er en stiftelse som driver forskning, fagskole og kursvirksomhet innen IT og e-læring. Våre kunder er bedrifter, offentlige institusjoner og privatpersoner. Innholdsfortegnelse TISIP

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Innhold 1 Innledning... 5 1.1 En agenda for den

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

NOKUT og kvalitet i IKT-støttet høyere utdanning

NOKUT og kvalitet i IKT-støttet høyere utdanning Kap. 3 NOKUT og kvalitet i IKT-støttet høyere utdanning 23 Kap. 3 NOKUT og kvalitet i IKT-støttet høyere utdanning Ole Jacob Skodvin, NOKUT I denne artikkelen redegjøres det for NOKUTs forståelse av begrepet

Detaljer

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01219-3 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

SNF arbeidsnotat nr. 10/05. Pedagogiske utfordringer i fjernutdanning av regnskapsførere som småbedriftsrådgivere. Bjørn-Emil Madsen Paul N.

SNF arbeidsnotat nr. 10/05. Pedagogiske utfordringer i fjernutdanning av regnskapsførere som småbedriftsrådgivere. Bjørn-Emil Madsen Paul N. Pedagogiske utfordringer i fjernutdanning av regnskapsførere som småbedriftsrådgivere Bjørn-Emil Madsen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr.: 6300: "Økt verdiskapning i SMB-sektoren: Styrking av påvirkningen

Detaljer

Odd E. Johansen, Atle Schaathun, Åse Streitlien. LærerIKT en lærerik erfaring?

Odd E. Johansen, Atle Schaathun, Åse Streitlien. LærerIKT en lærerik erfaring? Odd E. Johansen, Atle Schaathun, Åse Streitlien LærerIKT en lærerik erfaring? Rapport 03/2004 Prosjektnavn: LærerIKT en lærerik erfaring? Rapportnummer: 03/2004 ISBN: 82-7463-116-1 Oppdragsgiver: Kontaktperson:

Detaljer

Ellen Brandt og Per O. Aamodt. Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU Erfaringer og vurderinger ved instituttene

Ellen Brandt og Per O. Aamodt. Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU Erfaringer og vurderinger ved instituttene Ellen Brandt og Per O. Aamodt Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU Erfaringer og vurderinger ved instituttene NIFU skriftserie nr. 17 /2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og

Detaljer

OPPGAVE. IT i samfunn og arbeidsliv

OPPGAVE. IT i samfunn og arbeidsliv OPPGAVE i IT i samfunn og arbeidsliv Vil kommunene, med dagens dårlige økonomi, være i stand til å ta de økonomiske løft som skal til for å gjennomføre IT- målene i de nye læreplanene for grunnskolen?

Detaljer

Ledere svikter ehandelen

Ledere svikter ehandelen nr 2 2004 årgang 2 Din guide til lønnsom ebusiness Ledere svikter ehandelen Lokker med ekstrainntekt Småbedriftenes IKT-løsning Alle kan nå lære seg data 110 0 11 1 00 01100 1 010 111 Lønnsomme portaler

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

ATEA LEVERERÅRS RAPPORT2010

ATEA LEVERERÅRS RAPPORT2010 ATEA LEVERERÅRS RAPPORT 1 I Atea jobber vi hardt for å levere ved å kombinere vekst og lønnsomhet. Dette kjennetegner Atea, og det skal vi gjøre også fremover Rune Falstad, CFO Atea ASA DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 4 Senter for IKT i utdanningen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Leders beretning 6 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Senterets virksomhetsmål i 2014 8 2.1 Organisering

Detaljer

Hvordan lykkes med e-læring

Hvordan lykkes med e-læring E - L Æ R I N G F R A D A T A P O W E R L E A R N I N G 1. U T G A V E 2 0 0 6 SAS Braathens blir klokere Opplæring av 12 000 i Posten Hvordan kombinere det beste med det beste Hvordan lykkes med e-læring

Detaljer

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019)

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Innhold Det digitale hamskiftet i larvikskolen - Sikt 3... 2 Forord... 2 Mandat... 2 Medlemmer... 2 Formålet med

Detaljer