АНКЕТА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "АНКЕТА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА"

Transkript

1 ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Војводе Степе 283, Београд Телефон: Факс: АНКЕТА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА ФЕБРУАР ГОДИНЕ

2 ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Војводе Степе 283, Београд Телефон: Факс: САДРЖАЈ 1. УВОД ИЗГЛЕД АНКЕТЕ РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ... 5 БРОЈ АНКЕТИРАНИХ СТУДЕНАТА:... 5 ПИТАЊЕ 1: ГОДИНА РОЂЕЊА:... 6 Аудио и видео технологије... 8 Аутоматика и системи управљања возилима... 9 Електроника и телекомуникације Електронско пословање Нове енергетске технологије Нове рачунарске технологије Рачунарска техника Нове рачунарске технологије даљинско Специјалистичке студије ПИТАЊЕ 2: ПОЛ? Аудио и видео технологије Аутоматика и системи управљања возилима Електроника и телекомуникације Електронско пословање Нове енергетске технологије Нове рачунарске технологије Рачунарска техника Нове рачунарске технологије даљинско Специјалистичке студије ПИТАЊЕ 3.1: ЗАВРШЕНА СРЕДЊА ШКОЛА: Аудио и видео технологије Аутоматика и системи управљања возилима Електроника и телекомуникације Електронско пословање Нове енергетске технологије Нове рачунарске технологије Рачунарска техника Нове рачунарске технологије даљинско Специјалистичке студије ПИТАЊЕ 3.2: МЕСТО ЗАВРШЕНЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ:... 45

3 ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Војводе Степе 283, Београд Телефон: Факс: ПИТАЊЕ 4: СТЕПЕН ЗАВРШЕНЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ? Аудио и видео технологије Аутоматика и системи управљања возилима Електроника и телекомуникације Електронско пословање Нове енергетске технологије Нове рачунарске технологије Рачунарска техника Нове рачунарске технологије даљинско Специјалистичке студије ПИТАЊЕ 5: ДА ЛИ СТЕ ПРЕ ВИШЕР-А СТУДИРАЛИ НЕШТО ДРУГО? Аудио и видео технологије Аутоматика и системи управљања возилима Електроника и телекомуникације Електронско пословање Нове енергетске технологије Нове рачунарске технологије Рачунарска техника Нове рачунарске технологије даљинско Специјалистичке студије ПИТАЊЕ 6: АКО СТЕ СТУДИРАЛИ НЕШТО ПРЕ ВШЕР-А, НАПИШИТЕ НАЗИВ ВИСОКЕ ШКОЛЕ ИЛИ ФАКУЛТЕТА? ПИТАЊЕ 7: ДА ЛИ СТЕ У РАДНОМ ОДНОСУ? Аудио и видео технологије Аутоматика и системи управљања возилима Електроника и телекомуникације Електронско пословање Нове енергетске технологије Нове рачунарске технологије Рачунарска техника Нове рачунарске технологије даљинско Специјалистичке студије ПИТАЊЕ 8: САЗНАО/ЛА САМ ЗА ВИШЕР: Аудио и видео технологије Аутоматика и системи управљања возилима Електроника и телекомуникације Електронско пословање Нове енергетске технологије Нове рачунарске технологије Рачунарска техника... 99

4 ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Војводе Степе 283, Београд Телефон: Факс: Нове рачунарске технологије даљинско Специјалистичке студије ПИТАЊЕ 9: ДА ЛИ СТЕ ДЕО БЛОК НАСТАВЕ ПОХАЂАЛИ У ЛАБОРАТОРИЈАМА ВИШЕР-А? Аудио и видео технологије Аутоматика и системи управљања возилима Електроника и телекомуникације Електронско пословање Нове енергетске технологије Нове рачунарске технологије Рачунарска техника Нове рачунарске технологије даљинско Специјалистичке студије ПИТАЊЕ 10: ОД СТУДИЈА НА ВИШЕР-У ОЧЕКУЈЕМ: Аудио и видео технологије Аутоматика и системи управљања возилима Електроника и телекомуникације Електронско пословање Нове енергетске технологије Нове рачунарске технологије Рачунарска техника Нове рачунарске технологије даљинско Специјалистичке студије ПИТАЊЕ 11: ЗАШТО СТЕ СЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ЗА ЖЕЉЕНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ? Аудио и видео технологије Аутоматика и системи управљања возилима Електроника и телекомуникације Електронско пословање Нове енергетске технологије Нове рачунарске технологије Рачунарска техника Нове рачунарске технологије даљинско Специјалистичке студије ПИТАЊЕ 12: КАКО ПЛАНИРАТЕ ДА СЕ ИЗДРЖАВАТЕ ТОКОМ СТУДИЈА? Аудио и видео технологије Аутоматика и системи управљања возилима Електроника и телекомуникације Електронско пословање Нове енергетске технологије Нове рачунарске технологије Рачунарска техника

5 ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Војводе Степе 283, Београд Телефон: Факс: Нове рачунарске технологије даљинско Специјалистичке студије ПИТАЊЕ 13: ДА ЛИ ЗНАТЕ ДА ВИШЕР ИМА СВОЈ САЈТ? Аудио и видео технологије Аутоматика и системи управљања возилима Електроника и телекомуникације Електронско пословање Нове енергетске технологије Нове рачунарске технологије Рачунарска техника Нове рачунарске технологије даљинско Специјалистичке студије ПИТАЊЕ 14: АКО СТЕ ПОСЕТИЛИ WEB САЈТ ВШЕР-А ДАЈТЕ СВОЈУ ОЦЕНУ У ПОГЛЕДУ ПРЕГЛЕДНОСТИ, ФУНКЦИОНАЛНОСТИ, АЖУРИРАНОСТИ ИНФОРМАЦИЈА И ДИЗАЈНА? Оцене сајта по категорији Прегледност Оцене сајта по категорији Функционалност Оцене сајта по категорији Ажурираност информација Оцене сајта по категорији Дизајн Оцене сајта по категорији и по студијском програму Прегледност Оцене сајта по категорији и по студијском програму Функционалност Оцене сајта по категорији и по студијском програму Ажурираност информација. 180 Оцене сајта по категорији и по студијском програму Дизајн Оцене сајта по категорији НРТ даљинско Оцене сајта по категорији Специјалистичке студије ПИТАЊЕ 15: ДА ЛИ СТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ДА ПОЈЕДИНЕ ПРЕДМЕТЕ УЧИТЕ ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА? Аудио и видео технологије Аутоматика и системи управљања возилима Електроника и телекомуникације Електронско пословање Нове енергетске технологије Нове рачунарске технологије Рачунарска техника Нове рачунарске технологије даљинско Специјалистичке студије

6 1. УВОД У циљу самовредновања Школе, сваке. године спроводе се анонимне анкете студената уписаних у 1. годину студија. Овај преглед обухвата анкете обављене у последње три школске године, 2013./14., 2014./15 и 2015./2016. Укупно је анкетирано 1458 студента: студената у школској 2013./14. години студената у школској 2014./15. години студената у школској 2015./16. години. Урађена је компаративна анализа резултата анкете у ове три школске године. Резултати су приказани у збирном облику и за сваки студијски програм засебно. За свако питање је дат табеларни и графички приказ резулатата у збирном и процентуалном облику. 1

7 2. ИЗГЛЕД АНКЕТЕ 1. Година рођења: 2. Пол? а) мушки б) женски АНКЕТА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА 3. Завршена средња школа: 4. Степен завршене средње школе? а) трећи б) четврти 5. Да ли сте пре ВИШЕР-а студирали нешто друго? а) да б) не 6. Ако сте студирали нешто пре ВИШЕР-а, напишите назив високе школе или факултета: 7. Да ли сте у радном односу? а) да б) не 8. Сазнао/ла сам за ВИШЕР (можете да одаберете више одговора): а) од пријатеља који студирају или су завршили ВИШЕР б) на презентацији ВИШЕР-а у мојој школи в) путем телевизије г) путем других медија (радио, новине...) 2

8 д) путем Интернета (Web sajt, Youtube, Facebook...) ђ) кроз праксу одржану на ВИШЕР-у е) на други начин 9. Да ли сте део блок наставе похађали у лабораторијама ВИШЕР-а а) да б) не 10. Од студија на ВИШЕР-у очекујем (можете да одаберете више одговора): а) теоријска знања б) практична, применљива знања в) квалитетно оспособљавање за рад г) нешто друго 11. Зашто сте се определили за жељени студијски програм (можете да одаберете више одговора)? а) очекујем да ме припреми за занимање којим желим да се бавим б) усавршићу се да боље обављам посао који радим в) очекујем да ми омогући преквалификацију г) нешто друго 12. Како планирате да се издржавате током студија? а) издржаваће ме родитељи б) радим, издржаваћу се сам/а 13. Да ли знате да ВИШЕР има свој сајт? а) да, посетио сам Web сајт б) чуо сам да постоји в) не знам 14. Ако сте посетили Web сајт ВИШЕР-а дајте своју оцену у погледу: прегледности Немам оцену функционалности Немам оцену ажурираности информација Немам оцену дизајна Немам оцену

9 15. Да ли сте се заинтересовали да поједине предмете учите путем интернета? а) у потпуности б) делимично в) нисам заинтересован/а 4

10 3. РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ Број анкетираних студената:

11 Питање 1: Година рођења: Година рођења На питање одговорило На питање није одговорило и старији

12 7

13 Аудио и видео технологије Година рођења и старији 5 0 8

14 Аутоматика и системи управљања возилима Година рођења и старији 1 0 9

15 Електроника и телекомуникације Година рођења и старији

16 Електронско пословање Година рођења и старији

17 Нове енергетске технологије Година рођења и старији

18 Нове рачунарске технологије Година рођења и старији

19 Рачунарска техника Година рођења и старији

20 Нове рачунарске технологије даљинско Година рођења и старији 3 15

21 Специјалистичке студије Година рођења и старији 40 16

22 Питање 2: Пол? Одговор На питање одговорило На питање није одговорило Мушки Женски

23 Аудио и видео технологије Одговор Мушки Женски

24 Аутоматика и системи управљања возилима Одговор Мушки Женски

25 Електроника и телекомуникације Одговор Мушки Женски

26 Електронско пословање Одговор Мушки Женски

27 Нове енергетске технологије Одговор Мушки Женски

28 Нове рачунарске технологије Одговор Мушки Женски

29 Рачунарска техника Одговор Мушки Женски

30 Нове рачунарске технологије даљинско Одговор Мушки 10 5 Женски

31 Специјалистичке студије Одговор Мушки 64 Женски 7 26

32 Питање 3.1: Завршена средња школа: Завршена средња школа На питање одговорило На питање није одговорило Гимназија Економска Техничка Електротехничка Остало

33 28

34 Аудио и видео технологије Завршена средња школа Гимназија Економска Техничка Електротехничка Остало

35 30

36 Аутоматика и системи управљања возилима Завршена средња школа Гимназија Економска Техничка Електротехничка Остало

37 32

38 Електроника и телекомуникације Завршена средња школа Гимназија Економска Техничка Електротехничка Остало

39 34

40 Електронско пословање Завршена средња школа Гимназија Економска Техничка Електротехничка Остало

41 36

42 Нове енергетске технологије Завршена средња школа Гимназија Економска Техничка Електротехничка Остало

43 38

44 Нове рачунарске технологије Завршена средња школа Гимназија Економска Техничка Електротехничка Остало

45 40

46 Рачунарска техника Завршена средња школа Гимназија Економска Техничка Електротехничка Остало

47 42

48 Нове рачунарске технологије даљинско Завршена средња школа Гимназија 3 0 Економска 0 0 Техничка 1 2 Електротехничка 4 2 Остало

49 Специјалистичке студије Завршена средња школа Гимназија 15 Економска 0 Техничка 18 Електротехничка 24 Остало 14 44

50 Питање 3.2: Место завршене средње школе: Место На питање одговорило На питање није одговорило АДА АРАНЂЕЛОВАЦ АРИЉЕ БАЈИНА БАШТА БАЊАЛУКА БАР БАРАЈЕВО БАЧКА ПАЛАНКА БЕОГРАД БИЈЕЉИНА БЛАЦЕ БОГАТИЋ БРАТУНАЦ БРУС БРЧКО ВАЉЕВО ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ВИШЕГРАД ВЛАДИЧИН ХАН ВЛАСОТИНЦЕ ВРАЊЕ ВРШАЦ ВРБАС ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГРАДИШКА ДЕСПОТОВАЦ ЖАГУБИЦА ЗАЈЕЧАР ЗВОРНИК ЗРЕЊАНИН ИВАЊИЦА ИНЂИЈА ЈАГОДИНА КИКИНДА КОВАЧИЦА КОВИН КОСИЈЕРИЋ КОСТОЛАЦ КРАГУЈЕВАЦ КРАЉЕВО

51 КРУШЕВАЦ КУРШУМЛИЈА ЛАЗАРЕВАЦ ЛАЈКОВАЦ ЛЕСКОВАЦ ЛОЗНИЦА ЉУБОВИЈА МАЈДАНПЕК МЛАДЕНОВАЦ МРКОЊИЋ ГРАД НИШ НОВА ВАРОШ НОВИ ПАЗАР НОВИ САД ОБРЕНОВАЦ ПАНЧЕВО ПАРАЋИН ПЕТРОВАЦ ПЕЋИНЦИ ПИРОТ ПОДГОРИЦА ПОЖАРЕВАЦ ПОЖЕГА ПРИБОЈ ПРИЈЕДОР ПРИШТИНА РАШКА РУМА СВИЛАЈНАЦ СЈЕНИЦА СМЕДЕРЕВО СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА СОМБОР СРЕМСКА МИТРОВИЦА СТАРА ПАЗОВА СУБОТИЦА ТИВАТ ТОПОЛА ТРЕБИЊЕ ТРСТЕНИК ЋУПРИЈА УЖИЦЕ ФОЧА ШАБАЦ ШИД

52 47

53 48

54 49

55 Питање 4: Степен завршене средње школе? Завршена средња школа На питање одговорило На питање није одговорило Трећи Четврти

56 Аудио и видео технологије Завршена средња школа Трећи Четврти

57 Аутоматика и системи управљања возилима Завршена средња школа Трећи Четврти

58 Електроника и телекомуникације Завршена средња школа Трећи Четврти

59 Електронско пословање Завршена средња школа Трећи Четврти

60 Нове енергетске технологије Завршена средња школа Трећи Четврти

61 Нове рачунарске технологије Завршена средња школа Трећи Четврти

62 Рачунарска техника Завршена средња школа Трећи Четврти

63 Нове рачунарске технологије даљинско Завршена средња школа Трећи 1 1 Четврти

64 Специјалистичке студије Завршена средња школа Трећи 1 Четврти 40 59

65 Питање 5: Да ли сте пре ВИШЕР-а студирали нешто друго? Одговор На питање одговорило На питање није одговорило да не

66 Аудио и видео технологије Одговор да не

67 Аутоматика и системи управљања возилима Одговор да не

68 Електроника и телекомуникације Одговор да не

69 Електронско пословање Одговор да не

70 Нове енергетске технологије Одговор да не

71 Нове рачунарске технологије Одговор да не

72 Рачунарска техника Одговор да не

73 Нове рачунарске технологије даљинско Одговор да 4 3 не

74 Специјалистичке студије Одговор да 31 не 40 69

75 Питање 6: Ако сте студирали нешто пре ВШЕР-а, напишите назив високе школе или факултета? Место На питање одговорило На питање није одговорило COM TRADE ITS FASPER БЕОГРАДСКА АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ВЕТШ ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО ГЕОДЕТСКА ШКОЛА ВИСОКА ИЦТ ШКОЛА ВИСОКА МАШИНСКА ШКОЛА ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЧАЧАК ВИША ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ВИША ТЕКСТИЛНА ТЕХНИЧКА ШКОЛА ВИШЕР ВТШ ПОЖАРЕВАЦ ГЕОФ ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ДЕФЕКТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ НИШ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У ПОДГОРИЦИ КРИМИНАЛИСТИЧКО ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ МЕГАТРЕНД

76 ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНА ШКОЛА НОВИ САД ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКЛТЕТ БЕОГРАД ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКЛТЕТ НОВИ САД РАЧУНАРСКИ ФАКУЛТЕТ 2 0 РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ СИНГИДУНУМ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ЧАЧАК ТЕХНИЧКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ, ВОЈНА АКАДЕМИЈА УНИОН ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА, УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ БИЈЕЉИНА ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ФАРМАЦИЈА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ ФТН КРАГУЈЕВАЦ ФТН НОВИ САД ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

77 72

78 73

79 74

80 Питање 7: Да ли сте у радном односу? Одговор На питање одговорило На питање није одговорило да не

81 Аудио и видео технологије Одговор да не

82 Аутоматика и системи управљања возилима Одговор да не

83 Електроника и телекомуникације Одговор да не

84 Електронско пословање Одговор да не

85 Нове енергетске технологије Одговор да не

86 Нове рачунарске технологије Одговор да не

87 Рачунарска техника Одговор да не

88 Нове рачунарске технологије даљинско Одговор да 5 3 не

89 Специјалистичке студије Одговор да 53 не 18 84

90 Питање 8: Сазнао/ла сам за ВИШЕР: Може се заокружити више одговора. Завршена средња школа На питање одговорило На питање није одговорило од пријатеља који студирају или су завршили ВШЕР на презентацији ВШЕР-а у мојој школи путем телевизије путем других медија (радио, новине...) путем Интернета (Web сајт,youtube,facebook...) кроз праксу одржану на ВШЕР-у на други начин

91 86

92 Аудио и видео технологије Завршена средња школа од пријатеља који студирају или су завршили ВШЕР на презентацији ВШЕР-а у мојој школи путем телевизије путем других медија (радио, новине...) путем Интернета (Web sajt,youtube,facebook...) кроз праксу одржану на ВШЕР-у на други начин

93 88

94 Аутоматика и системи управљања возилима Завршена средња школа од пријатеља који студирају или су завршили ВШЕР на презентацији ВШЕР-а у мојој школи путем телевизије путем других медија (радио, новине...) путем Интернета (Web sajt,youtube,facebook...) кроз праксу одржану на ВШЕР-у на други начин

95 90

96 Електроника и телекомуникације Завршена средња школа од пријатеља који студирају или су завршили ВШЕР на презентацији ВШЕР-а у мојој школи путем телевизије путем других медија (радио, новине...) путем Интернета (Web sajt,youtube,facebook...) кроз праксу одржану на ВШЕР-у на други начин

97 92

98 Електронско пословање Завршена средња школа од пријатеља који студирају или су завршили ВШЕР на презентацији ВШЕР-а у мојој школи путем телевизије путем других медија (радио, новине...) путем Интернета (Web sajt,youtube,facebook...) кроз праксу одржану на ВШЕР-у на други начин

99 94

100 Нове енергетске технологије Завршена средња школа од пријатеља који студирају или су завршили ВШЕР на презентацији ВШЕР-а у мојој школи путем телевизије путем других медија (радио, новине...) путем Интернета (Web sajt,youtube,facebook...) кроз праксу одржану на ВШЕР-у на други начин

101 96

102 Нове рачунарске технологије Завршена средња школа од пријатеља који студирају или су завршили ВШЕР на презентацији ВШЕР-а у мојој школи путем телевизије путем других медија (радио, новине...) путем Интернета (Web sajt,youtube,facebook...) кроз праксу одржану на ВШЕР-у на други начин

103 98

104 Рачунарска техника Завршена средња школа од пријатеља који студирају или су завршили ВШЕР на презентацији ВШЕР-а у мојој школи путем телевизије путем других медија (радио, новине...) путем Интернета (Web sajt,youtube,facebook...) кроз праксу одржану на ВШЕР-у на други начин

105 100

106 Нове рачунарске технологије даљинско Завршена средња школа од пријатеља који студирају или су завршили ВШЕР 5 5 на презентацији ВШЕР-а у мојој школи 0 2 путем телевизије 0 0 путем других медија (радио, новине...) 0 0 путем Интернета (Web sajt,youtube,facebook...) 5 3 кроз праксу одржану на ВШЕР-у 0 0 на други начин

107 102

108 Специјалистичке студије Завршена средња школа од пријатеља који студирају или су завршили ВШЕР 38 на презентацији ВШЕР-а у мојој школи 7 путем телевизије 3 путем других медија (радио, новине...) 0 путем Интернета (Web sajt,youtube,facebook...) 24 кроз праксу одржану на ВШЕР-у 5 на други начин

109 Питање 9: Да ли сте део блок наставе похађали у лабораторијама ВИШЕР-а? Одговор На питање одговорило На питање није одговорило да не

110 Аудио и видео технологије Одговор да не

111 Аутоматика и системи управљања возилима Одговор да не

112 Електроника и телекомуникације Одговор да не

113 Електронско пословање Одговор да не

114 Нове енергетске технологије Одговор да не

115 Нове рачунарске технологије Одговор да не

116 Рачунарска техника Одговор да не

117 Нове рачунарске технологије даљинско Одговор да 4 4 не

118 Специјалистичке студије Одговор да 21 не

119 Питање 10: Од студија на ВИШЕР-у очекујем: Може се заокружити више одговора. Завршена средња школа На питање одговорило На питање није одговорило теоријска знања практична, применљива знања квалитетно оспособљавање за посао нешто друго

120 115

121 Аудио и видео технологије Завршена средња школа теоријска знања практична, применљива знања квалитетно оспособљавање за посао нешто друго

122 117

123 Аутоматика и системи управљања возилима Завршена средња школа теоријска знања практична, применљива знања квалитетно оспособљавање за посао нешто друго

124 119

125 Електроника и телекомуникације Завршена средња школа теоријска знања практична, применљива знања квалитетно оспособљавање за посао нешто друго

126 121

127 Електронско пословање Завршена средња школа теоријска знања практична, применљива знања квалитетно оспособљавање за посао нешто друго

128 123

129 Нове енергетске технологије Завршена средња школа теоријска знања практична, применљива знања квалитетно оспособљавање за посао нешто друго

130 125

131 Нове рачунарске технологије Завршена средња школа теоријска знања практична, применљива знања квалитетно оспособљавање за посао нешто друго

132 127

133 Рачунарска техника Завршена средња школа теоријска знања практична, применљива знања квалитетно оспособљавање за посао нешто друго

134 129

135 Нове рачунарске технологије даљинско Завршена средња школа теоријска знања 1 4 практична, применљива знања 7 6 квалитетно оспособљавање за посао 7 6 нешто друго

136 Специјалистичке студије Завршена средња школа теоријска знања 23 практична, применљива знања 54 квалитетно оспособљавање за посао 48 нешто друго 9 131

137 Питање 11: Зашто сте се определили за жељени студијски програм? Може се заокружити више одговора. Одговор На питање одговорило На питање није одговорило очекујем да ме припреми за занимање којим желим да се бавим усавршићу се да боље обављам посао који радим очекујем да ми омогући преквалификацију нешто друго

138 133

139 Аудио и видео технологије Одговор очекујем да ме припреми за занимање којим желим да се бавим усавршићу се да боље обављам посао који радим очекујем да ми омогући преквалификацију нешто друго

140 135

141 Аутоматика и системи управљања возилима Одговор очекујем да ме припреми за занимање којим желим да се бавим усавршићу се да боље обављам посао који радим очекујем да ми омогући преквалификацију нешто друго

142 137

143 Електроника и телекомуникације Одговор очекујем да ме припреми за занимање којим желим да се бавим усавршићу се да боље обављам посао који радим очекујем да ми омогући преквалификацију нешто друго

144 139

145 Електронско пословање Одговор очекујем да ме припреми за занимање којим желим да се бавим усавршићу се да боље обављам посао који радим очекујем да ми омогући преквалификацију нешто друго

146 141

147 Нове енергетске технологије Одговор очекујем да ме припреми за занимање којим желим да се бавим усавршићу се да боље обављам посао који радим очекујем да ми омогући преквалификацију нешто друго

148 143

149 Нове рачунарске технологије Одговор очекујем да ме припреми за занимање којим желим да се бавим усавршићу се да боље обављам посао који радим очекујем да ми омогући преквалификацију нешто друго

150 145

151 Рачунарска техника Одговор очекујем да ме припреми за занимање којим желим да се бавим усавршићу се да боље обављам посао који радим очекујем да ми омогући преквалификацију нешто друго

152 147

153 Нове рачунарске технологије даљинско Одговор очекујем да ме припреми за занимање којим 8 5 желим да се бавим усавршићу се да боље обављам посао који радим 2 4 очекујем да ми омогући 1 3 преквалификацију нешто друго

154 149

155 Специјалистичке студије Одговор очекујем да ме припреми за занимање којим 39 желим да се бавим усавршићу се да боље 35 обављам посао који радим очекујем да ми омогући 10 преквалификацију нешто друго 7 150

156 Питање 12: Како планирате да се издржавате током студија? Одговор На питање одговорило На питање није одговорило издржаваће ме родитељи радим, издржаваћу се сам/а

157 Аудио и видео технологије Одговор издржаваће ме родитељи радим, издржаваћу се сам/а

158 Аутоматика и системи управљања возилима Одговор издржаваће ме родитељи радим, издржаваћу се сам/а

159 Електроника и телекомуникације Одговор издржаваће ме родитељи радим, издржаваћу се сам/а

160 Електронско пословање Одговор издржаваће ме родитељи радим, издржаваћу се сам/а

161 Нове енергетске технологије Одговор издржаваће ме родитељи радим, издржаваћу се сам/а

162 Нове рачунарске технологије Одговор издржаваће ме родитељи радим, издржаваћу се сам/а

163 Рачунарска техника Одговор издржаваће ме родитељи радим, издржаваћу се сам/а

164 Нове рачунарске технологије даљинско Одговор издржаваће ме родитељи 4 4 радим, издржаваћу се сам/а

165 Специјалистичке студије Одговор издржаваће ме родитељи 17 радим, издржаваћу се сам/а

166 Питање 13: Да ли знате да ВИШЕР има свој сајт? Одговор На питање одговорило На питање није одговорило да, посетио сам Web сајт чуо сам да постоји не знам

167 Аудио и видео технологије Одговор да, посетио сам Web сајт чуо сам да постоји не знам

168 Аутоматика и системи управљања возилима Одговор да, посетио сам Web сајт чуо сам да постоји не знам

169 Електроника и телекомуникације Одговор да, посетио сам Web сајт чуо сам да постоји не знам

170 Електронско пословање Одговор да, посетио сам Web сајт чуо сам да постоји не знам

171 Нове енергетске технологије Одговор да, посетио сам Web сајт чуо сам да постоји не знам

172 Нове рачунарске технологије Одговор да, посетио сам Web сајт чуо сам да постоји не знам

173 Рачунарска техника Одговор да, посетио сам Web сајт чуо сам да постоји не знам

174 Нове рачунарске технологије даљинско Одговор да, посетио сам Web сајт 10 7 чуо сам да постоји 0 0 не знам

175 Специјалистичке студије Одговор да, посетио сам Web сајт 69 чуо сам да постоји 2 не знам 0 170

176 Питање 14: Ако сте посетили Web сајт ВШЕР-а дајте своју оцену у погледу прегледности, функционалности, ажурираности информација и дизајна? Сваку категорију је могуће оценити оценом од 1 до 5. Просечна оцена Прегледност 3,92 3,78 3,92 Функционалност 4,15 4,09 4,13 Ажурираност информација 4,37 4,17 4,29 Дизајн 3,74 3,67 3,74 171

177 Оцене сајта по категорији Прегледност Прегледност Оцена Оцена Оцена Оцена Оцена

178 Оцене сајта по категорији Функционалност Функционалност Оцена Оцена Оцена Оцена Оцена

179 Оцене сајта по категорији Ажурираност информација Ажурираност информација Оцена Оцена Оцена Оцена Оцена

180 Оцене сајта по категорији Дизајн Дизајн Оцена Оцена Оцена Оцена Оцена

181 Оцене сајта по категорији и по студијском програму Прегледност Прегледност Оцена 5 Оцена 4 Оцена 3 Оцена 2 Оцена 1 АВТ АСУВ ЕЛИТЕ ЕПО НЕТ НРТ РТ АВТ АСУВ ЕЛИТЕ ЕПО НЕТ НРТ РТ АВТ АСУВ ЕЛИТЕ ЕПО НЕТ НРТ РТ

182 177

183 Оцене сајта по категорији и по студијском програму Функционалност Функционалност Оцена 5 Оцена 4 Оцена 3 Оцена 2 Оцена 1 АВТ АСУВ ЕЛИТЕ ЕПО НЕТ НРТ РТ АВТ АСУВ ЕЛИТЕ ЕПО НЕТ НРТ РТ АВТ АСУВ ЕЛИТЕ ЕПО НЕТ НРТ РТ

184 179

185 Оцене сајта по категорији и по студијском програму Ажурираност информација Ажурираност инф. Оцена 5 Оцена 4 Оцена 3 Оцена 2 Оцена 1 АВТ АСУВ ЕЛИТЕ ЕПО НЕТ НРТ РТ АВТ АСУВ ЕЛИТЕ ЕПО НЕТ НРТ РТ АВТ АСУВ ЕЛИТЕ ЕПО НЕТ НРТ РТ

186 181

187 Оцене сајта по категорији и по студијском програму Дизајн Дизајн Оцена 5 Оцена 4 Оцена 3 Оцена 2 Оцена 1 АВТ АСУВ ЕЛИТЕ ЕПО НЕТ НРТ РТ АВТ АСУВ ЕЛИТЕ ЕПО НЕТ НРТ РТ АВТ АСУВ ЕЛИТЕ ЕПО НЕТ НРТ РТ

188 183

189 Оцене сајта по категорији НРТ даљинско година питање Оцена 5 Оцена 4 Оцена 3 Оцена 2 Оцена 1 Прегледност Функционалност Ажурираност Дизајн Прегледност Функционалност Ажурираност Дизајн

190 Оцене сајта по категорији Специјалистичке студије година питање Оцена 5 Оцена 4 Оцена 3 Оцена 2 Оцена 1 Прегледност Функционалност Ажурираност Дизајн

191 Питање 15: Да ли сте заинтересовани да поједине предмете учите путем интернета? Одговор На питање одговорило На питање није одговорило у потпуности делимично нисам заинтерсован/а

192 Аудио и видео технологије Одговор у потпуности делимично нисам заинтерсован/а

193 Аутоматика и системи управљања возилима Одговор у потпуности делимично нисам заинтерсован/а

194 Електроника и телекомуникације Одговор у потпуности делимично нисам заинтерсован/а

195 Електронско пословање Одговор у потпуности делимично нисам заинтерсован/а

196 Нове енергетске технологије Одговор у потпуности делимично нисам заинтерсован/а

197 Нове рачунарске технологије Одговор у потпуности делимично нисам заинтерсован/а

198 Рачунарска техника Одговор у потпуности делимично нисам заинтерсован/а

199 Нове рачунарске технологије даљинско Одговор у потпуности 10 5 делимично 0 2 нисам заинтерсован/а

200 Специјалистичке студије Одговор у потпуности 48 делимично 18 нисам заинтерсован/а 5 195

РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ

РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ Основне информације Руководилац студијског програма РТ: др Перица Штрбац, кабинет 511 Секретар студијског програма

Detaljer

БАЊА ЛУКА. Универзитет у Бањој Луци. Ректорат. Булевар војводе Петра Бојовића 1А. 051/ , факс: 051/

БАЊА ЛУКА. Универзитет у Бањој Луци. Ректорат. Булевар војводе Петра Бојовића 1А. 051/ , факс: 051/ БАЊА ЛУКА Универзитет у Бањој Луци Ректорат Булевар војводе Петра Бојовића 1А 051/312-112, 218-997 факс: 051/315-694 e-mail: uni-bl@blic.net Академија умјетности Булевар војводе Петра Бојовића 1А 051/316-592,

Detaljer

АНКЕТА ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА

АНКЕТА ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Војводе Степе 283, 11000 Београд www.viser.edu.rs e-mail:sekretarijat@viser.edu.rs Телефон: +381 11 2471 099 Факс: +381 11 2471 099 АНКЕТА ДИПЛОМИРАНИХ

Detaljer

САМОВРЕДНОВАЊЕ СТУДЕНАТА - АНКЕТА О ПЕДАГОШКИМ КВАЛИТЕТИМА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА -

САМОВРЕДНОВАЊЕ СТУДЕНАТА - АНКЕТА О ПЕДАГОШКИМ КВАЛИТЕТИМА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА - ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Војводе Степе 283, 11000 Београд www.viser.edu.rs e-mail:sekretarijat@viser.edu.rs Телефон: +381 11 2471 099 Факс: +381 11 2471 099 САМОВРЕДНОВАЊЕ

Detaljer

САМОВРЕДНОВАЊЕ СТУДЕНАТА - АНКЕТА О ПЕДАГОШКИМ КВАЛИТЕТИМА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА -

САМОВРЕДНОВАЊЕ СТУДЕНАТА - АНКЕТА О ПЕДАГОШКИМ КВАЛИТЕТИМА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА - ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Војводе Степе 283, 11000 Београд www.viser.edu.rs e-mail:sekretarijat@viser.edu.rs Телефон: +381 11 2471 099 Факс: +381 11 2471 099 САМОВРЕДНОВАЊЕ

Detaljer

САМОВРЕДНОВАЊЕ СТУДЕНАТА - АНКЕТА О ПЕДАГОШКИМ КВАЛИТЕТИМА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА -

САМОВРЕДНОВАЊЕ СТУДЕНАТА - АНКЕТА О ПЕДАГОШКИМ КВАЛИТЕТИМА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА - ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Војводе Степе 283, 11000 Београд www.viser.edu.rs e-mail:sekretarijat@viser.edu.rs Телефон: +381 11 2471 099 Факс: +381 11 2471 099 САМОВРЕДНОВАЊЕ

Detaljer

ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ШКОЛСКА 2016.-2017. I година основних студија РУКОВОДИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА Др Славица Маринковић Кабинет 205 smarinkovic@viser.edu.rs ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Detaljer

АДРЕСАР УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ. Назив установе Адреса Број телефона ; Web stranica. Дежурни телефони Инфо-центра

АДРЕСАР УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ. Назив установе Адреса Број телефона  ; Web stranica. Дежурни телефони Инфо-центра АДРЕСАР УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ Назив установе Адреса Број телефона E-mail; Web stranica Дежурни телефони Инфо-центра Социјална и породичноправна заштита 011/303-86-61 Особе са инвалидитетом

Detaljer

КОНАЧНИ ПЛАСМАНИ ТАКМИЧАРСКА 2010/11

КОНАЧНИ ПЛАСМАНИ ТАКМИЧАРСКА 2010/11 КОНАЧНИ ПЛАСМАНИ ТАКМИЧАРСКА 2010/11 СУПЕР ЛИГА МУШКАРЦИ 1. ПАРТИЗАН 30 27 0 3 1003 803 200 54 2. ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 30 21 4 5 954 835 119 44 3. КОЛУБАРА 30 20 1 9 882 839 43 41 4. РАДНИЧКИ 30 18 4 8 832 794

Detaljer

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу:

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу: Посл.бр. 10-25/16/5 дн 09.12.2016. године Н основу члн 108. Зкон о јвним нбвкм директор Дом здрвљ Др Јовн Јовновић Змј Стр Пзов, доноси следећу: ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ З нбвку јвну нбвку

Detaljer

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07 аутентично тумачење) и члана 80. Статута Универзитета у Београду ( Гласник

Detaljer

ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА

ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ

Detaljer

ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД

ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД МИНИСТАРСВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА МАШИНСКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ XIX РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА МАШИНСКИХ ШКОЛА Ниш -. 0. 011. ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД ПОДРУЧЈЕ РАДА: МАШИНСТВО И ОБРАДА

Detaljer

ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ за ученике трећег разреда смера енергетике

Detaljer

ДВАДЕСЕТДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ДВАДЕСЕТДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ за ученике трећег разреда смера

Detaljer

(upublisert, april 2007) (необјављена песма, април 2007)

(upublisert, april 2007) (необјављена песма, април 2007) (Et blad) Jeg er et tre lyden du hører forteller deg at jeg står og gror jeg sprang gjennom stammen og ut roten var det livet jeg ikke kunne si du hører at jeg tenker med ord at jeg blir til et menneske

Detaljer

ЕТШ,,Никола Тесла " НИШ

ЕТШ,,Никола Тесла  НИШ У НИШУ.МАЈА 1. ГОДИНЕ ЕТШ,,Никола Тесла " НИШ Тридесетих година двадесетог века Ниш је био центар Моравске бановине. На територији бановине било је преко 1 индустијских и рударских предузећа и око 9 занатских

Detaljer

Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања

Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања Поштовани координатори, Ово је скраћени подсетник за преузимање резултата теста Годишње провере знања. У наставку су набројани кораци које треба

Detaljer

Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Ред 1

Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Ред 1 Матрици и математички операции со матрици Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Колона Ред [] = Секој член или елемент од матрицата е обележан со индекси, на пр. а,

Detaljer

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА На основу члана 16. став 1. Закона о заштити узбуњивача (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и о другим питањима од значаја за

Detaljer

РАДНО-ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ У НОВИМ ЗАКОНИМА О ОБРАЗОВАЊУ

РАДНО-ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ У НОВИМ ЗАКОНИМА О ОБРАЗОВАЊУ СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ РАДНО-ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ У НОВИМ ЗАКОНИМА О ОБРАЗОВАЊУ Приручник за синдикалне активисте Београд 2017. РАДНО-ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ У НОВИМ ЗАКОНИМА О ОБРАЗОВАЊУ Издавач:

Detaljer

Основи програмирања 1

Основи програмирања 1 Основи програмирања 1 Лекција 5 др zoranbanjac@viseredurs Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд Садржај Условни скокови break continue Показивачи Дефинисање показивача оператор

Detaljer

К ОНКУРС за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 2014/2015. годину

К ОНКУРС за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 2014/2015. годину К ОНКУРС за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 2014/2015. годину Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије Израда конкурса: Овлашћени издавач:

Detaljer

ДВАДЕСЕТПРВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ДВАДЕСЕТПРВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТПРВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ за ученике трећег разреда

Detaljer

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ

Detaljer

ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ за ученике трећег разреда смера

Detaljer

Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ

Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ Дел.број 02-946 Датум 23.11.2015. Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ Обавештавамо понуђаче да је конкурсна документација за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ

Detaljer

Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2

Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2 Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2 СЕПТЕМБАР 2012. 0. САДРЖАЈ 0. Садржај...2 1. Преглед и промене општих шифарника

Detaljer

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ТЕСТ МАТЕМАТИКА школска 2010/2011. година УПУТСТВО ЗА РАД НА ТЕСТУ Тест који треба да решиш има 20 задатака. За

Detaljer

1) ГАЗДОВАЊЕ ЛОВИШТИМА И ПОПУЛАЦИЈАМА ДИВЉАЧИ

1) ГАЗДОВАЊЕ ЛОВИШТИМА И ПОПУЛАЦИЈАМА ДИВЉАЧИ 1) ГАЗДОВАЊЕ ЛОВИШТИМА И ПОПУЛАЦИЈАМА ДИВЉАЧИ 1. Означи и именуј делове јеленског парога: Одговор: 2. Означи и именуј делове парога срндаћа: Одговор: 3. Да ли вук обољева од беснила? (да) (не) Одговор:

Detaljer

ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА

ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА Брошура за чланове Синдиката образовања

Detaljer

Oснови. програмирања 1 Лекција 10. др Зоран Бањац. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд.

Oснови. програмирања 1 Лекција 10. др Зоран Бањац. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд. Oснови програмирања 1 Лекција 10 др zoran.banjac@viser.edu.rs Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд Садржај Функције и низови Рекурзивне функције Досег и меморијске класе

Detaljer

школски развојни план

школски развојни план Основна школа ОШ»Влада Аксентијевић«Поенкареова 8 Београд тел: 2767285 (дир. fax); 2762261; e-mail: os.vlada@neobee.net дел.бр. 416/08 школски развојни тим: школски развојни план за период од 2008. до

Detaljer

Агилни развој софтвера

Агилни развој софтвера Агилни развој софтвера Сенад Ибраимоски mi08247@alas.matf.bg.ac.rs Покривене теме Агилни методи Развој вођен планирањем и агилни развој Екстремно програмирање Агилно управљање пројектима Скалирање агилних

Detaljer

Криптологија Асиметрични шифарски системи ~ Дифи-Хелман ~

Криптологија Асиметрични шифарски системи ~ Дифи-Хелман ~ Криптологија 1 08. Асиметрични шифарски системи ~ Дифи-Хелман ~ Шифарски системи: подела Основна подела шифарских система: Шифарски системи са симетричним кључем: користе исти кључ за шифровање и дешифровање

Detaljer

с в е д о ч а н с т в а Јован Делић МАТИЦА СРПСКА

с в е д о ч а н с т в а Јован Делић МАТИЦА СРПСКА с в е д о ч а н с т в а Јован Делић МАТИЦА СРПСКА ЈЕДИНА МОЈА СТАЛНА АДРЕСА Хвала Жирију што ми је учинио изузетну част додијеливши ми награду Матице српске Младен Лесковац : госпођи професорки Радмили

Detaljer

Топлички центар за демократију и људска права ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ПРИВАТИЗАЦИЈЕ МЕДИЈА У СРБИЈИ

Топлички центар за демократију и људска права ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ПРИВАТИЗАЦИЈЕ МЕДИЈА У СРБИЈИ Топлички центар за демократију и људска права ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ПРИВАТИЗАЦИЈЕ МЕДИЈА У СРБИЈИ ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ПРИВАТИЗАЦИЈЕ МЕДИЈА У СРБИЈИ ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ПРИВАТИЗАЦИЈЕ МЕДИЈА У СРБИЈИ Издавач Топлички

Detaljer

САДРЖАЈ: Годишњак 2013/2014. ОШ Димитрије Туцовић Чајетина

САДРЖАЈ: Годишњак 2013/2014. ОШ Димитрије Туцовић Чајетина Годишњак 2013/2014. ОШ Димитрије Туцовић Чајетина Издавач: ОШ Димитрије Туцовић Сердара Мићића 5, Чајетина Тел/факс: 031 831-268 e-mail: ostucovic@gmail.com www.osdimitrijetucovic.edu.rs Главни и одговорни

Detaljer

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА Брошура за чланове Синдиката образовања Србије Београд 2015. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

Detaljer

Факултет за инжењерски интернационални менаџмент

Факултет за инжењерски интернационални менаџмент EУ Европски универзитет Факултет за инжењерски интернационални менаџмент Београд, Царигpaдска 26, 28, Будимска 22, Tел. 322-88-21, 322-93-92, е-пошта: fim@eu.ac.rs, www.fim.eu.ac.rs ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Detaljer

ПРОГРАМ РАДА 29. САВЕТОВАЊЕ. Златибор 31. мај јун Српски национални комитет Међународног савета за велике електричне мреже

ПРОГРАМ РАДА 29. САВЕТОВАЊЕ. Златибор 31. мај јун Српски национални комитет Међународног савета за велике електричне мреже Српски национални комитет Међународног савета за велике електричне мреже 29. САВЕТОВАЊЕ ПРОГРАМ РАДА Златибор 31. мај - 06. јун 2009. ВЕЛИКИ СПОНЗОРИ ПРОГРАМ РАДА 29.САВЕТОВАЊА СПОНЗОРИ СПОНЗОРИ СВЕЧАНОГ

Detaljer

1. Која је најмања јединица за количину информација? а) Bit б) Byte в) Word г) Не знам. 2. Један бајт чини: а) 1 бит б) 8 битa в) 64 битa

1. Која је најмања јединица за количину информација? а) Bit б) Byte в) Word г) Не знам. 2. Један бајт чини: а) 1 бит б) 8 битa в) 64 битa 1. Која је најмања јединица за количину информација? а) Bit б) Byte в) Word 2. Један бајт чини: а) 1 бит б) 8 битa в) 64 битa 3. Колико бајтова садржи 1 килобајт? а) 100 б) 1000 в) 1024 4. Хардвер рачунара

Detaljer

Колоквијум траје 150 минута. Дозвољено је поседовање само једне свеске за рад и концепт. Прецртати оно што није за преглед.

Колоквијум траје 150 минута. Дозвољено је поседовање само једне свеске за рад и концепт. Прецртати оно што није за преглед. Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Катедра за енергетске претвараче и погоне ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОРИ (ЕЕНТ) Колоквијум новембар 7. Трофазни уљни дистрибутивни трансформатор има следеће

Detaljer

Предраг ВУКИЋ Државни архив Цетиње

Предраг ВУКИЋ Државни архив Цетиње ПРИЛОЗИ ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА, Књ. 4 (2005) стр. 139-150 REVIEW OF REGIONAL MUSEUM, VOL 4 (2005), pp. 139-150 Предраг ВУКИЋ Државни архив Цетиње ТРИ ДОКУМЕНТА ИЗ ИСТОРИЈЕ ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА 1. Писмо

Detaljer

Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од године 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА

Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од године 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА Агенција за осигурање Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од 29.12.2010. године ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА МЕСЕЦ...20.. године - ОБРАЗАЦ АГОД 05 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ

Detaljer

ПРОГРАМ РАДА 30. САВЕТОВАЊЕ. Златибор 29. мај јун Српски национални комитет Међународног савета за велике електричне мреже

ПРОГРАМ РАДА 30. САВЕТОВАЊЕ. Златибор 29. мај јун Српски национални комитет Међународног савета за велике електричне мреже Српски национални комитет Међународног савета за велике електричне мреже 30. САВЕТОВАЊЕ ПРОГРАМ РАДА Златибор 29. мај - 03. јун 2011. -1 - ВЕЛИКИ СПОНЗОРИ ПРОГРАМ РАДА 30.САВЕТОВАЊА - 2 - СПОНЗОРИ СПОНЗОРИ

Detaljer

ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. - Други квартал године -

ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. - Други квартал године - ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ - Други квартал 2017. године - У прегледу су приказани подаци за други квартал 2017. године са упоредним подацима из претходних квартала. Приказани

Detaljer

EНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 1 фебруар 2017.

EНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 1 фебруар 2017. EНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 1 фебруар 017. 1. Мосн справљач пркључен је на круту мрежу x80v, 50Hz преко трансформатора у спрез Y, као на слц 1. Отпорност оптерећења знос док је ндуктвност пргушнце довољно велка

Detaljer

Основни подаци. Др Вељко Ж. Брборић, ванредни професор. Фотографија. Образовање. Звања. Титула, име и презиме:

Основни подаци. Др Вељко Ж. Брборић, ванредни професор. Фотографија. Образовање. Звања. Титула, име и презиме: Основни подаци Титула, име и презиме: Области интересовања: Др Вељко Ж. Брборић, ванредни професор Методика наставе српског језика као матерњег, методика наставе српског језика као страног, методика наставе

Detaljer

А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ СТ И Т У Ц И Ј Е У СР БИ Ј И

А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ СТ И Т У Ц И Ј Е У СР БИ Ј И Пре глед ни чла нак 349.412.2(497.11) doi:10.5937/zrpfns50-11665 Је ле на З. Ве се ли нов, управ ник по сло ва Ма т и ц е с рп с ке ve se li n ov.je le n a @g m a il.c o m А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ

Detaljer

Објектно орјентисано програмирање. Владимир Филиповић Александар Картељ

Објектно орјентисано програмирање. Владимир Филиповић Александар Картељ Објектно орјентисано програмирање Владимир Филиповић Александар Картељ kartelj@matf.bg.ac.rs 2/56 Карактеристике програмског језика Јава Владимир Филиповић Александар Картељ kartelj@matf.bg.ac.rs Настанак

Detaljer

ВОДИЧ ЗА ПЛАНИРАЊЕ КАРИЈЕРЕ. Издавач: Београдска отворена школа Београд, Масарикова 5/16 web site:

ВОДИЧ ЗА ПЛАНИРАЊЕ КАРИЈЕРЕ. Издавач: Београдска отворена школа Београд, Масарикова 5/16 web site: ВОДИЧ ЗА ПЛАНИРАЊЕ КАРИЈЕРЕ Издавач: Београдска отворена школа Београд, Масарикова 5/16 web site: www.bos.rs Влада Републике Србије Министарство омладине и спорта Београд, Булевар Михајла Пупина 2 web

Detaljer

Сликовити графикон (Piktochart)

Сликовити графикон (Piktochart) Сликовити графикон (Piktochart) Адреса Кратак опис: Упутство http://piktochart.com/ Овај алат у бесплатној верзији ограничава кориснике на одређени број сиромашнијих образаца у мноштву које имају. Ради

Detaljer

М И Н И С Т А Р С Т В А П Р О С В Е Т Е, Н А У К Е И Т Е Х Н О Л О Ш К О Г Р А З В О Ј А Р Е П У Б Л И К Е С Р Б И Ј Е

М И Н И С Т А Р С Т В А П Р О С В Е Т Е, Н А У К Е И Т Е Х Н О Л О Ш К О Г Р А З В О Ј А Р Е П У Б Л И К Е С Р Б И Ј Е Наставно-научно веће Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, на седници одржаној 31. маја 2016. године, донело је одлуку о образовању Радне групе за састављање Мишљења

Detaljer

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА ОПШТИНСКА УПРАВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА ОПШТИНСКА УПРАВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број: 404-24-6/2018 Датум: 18.04.2018. године ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА ОПШТИНСКА УПРАВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈАВНЕ

Detaljer

ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ Jaffa Cakes EXIT НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ДРУГИ БИТНИ ПОДАЦИ У ПОГЛЕДУ ПРИРЕЂИВАЧА

ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ Jaffa Cakes EXIT НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ДРУГИ БИТНИ ПОДАЦИ У ПОГЛЕДУ ПРИРЕЂИВАЧА На основу Закона о играма на срећу ( Службени гласник РС, бр. 88/2011 и 93/2012), Правилника о ближим условима, односно садржини правила игара на срећу ( Службени гласник РС, број 129/2004) и Одлуке о

Detaljer

Основни подаци о аукцијској продаји

Основни подаци о аукцијској продаји Теразије 23, 11000 Београд, Југославија тел: 011/3020-804,011/3020-803 факс: 011/3020-881 На основу члана 38. Закона o приватизацији ("Службени гласник РС", бр. 38/2001 и 18/2003), и члана 5. Уредбе о

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ БРОЈ: 34-11/2016 ДАТУМ: 21.04.2016.године ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за поступак јавне набавке услуга превентивног сервисирања апарата за анестезију за потребе

Detaljer

директор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге доноси Р Е Ш Е Њ Е

директор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге доноси Р Е Ш Е Њ Е Број: 1-02-3491-410/14-50 Датум: 29.12.2014. Београд На основу чл. 8. став 1. тачка 2), 22, 60, 62. ст. 1-4. и 63. став 1. тач. 1) - 5) Закона о електронским комуникацијама ( Службени гласник РС, бр. 44/10,

Detaljer

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА. за школску 2016/17. годину

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА. за школску 2016/17. годину Годишњи план рада школе за школску 2016/2017. годину ЕКОНОМСКА ШКОЛА УЖИЦЕ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА за школску 2016/17. годину На седници одржаној 15.9.2016., Школски одбор Економске школе усвојио је Годишњи

Detaljer

ПРОМОЦИЈА ОДРЖИВОГ УРБАНОГ СТИЛА ЖИВОТА Округли сто, Урбанистички завод Београда, 31. октобар, године.

ПРОМОЦИЈА ОДРЖИВОГ УРБАНОГ СТИЛА ЖИВОТА Округли сто, Урбанистички завод Београда, 31. октобар, године. ПРОМОЦИЈА ОДРЖИВОГ УРБАНОГ СТИЛА ЖИВОТА Округли сто, Урбанистички завод Београда, 31. октобар, 2007. године. Удружење урбаниста Србије (УУС) у сарадњи са Ур - банис тичким заводом Београда орга низовао

Detaljer

Пријемни из ИНФОРМАТИКЕ - испит за упис на Факултет

Пријемни из ИНФОРМАТИКЕ - испит за упис на Факултет У н иверзитет у Крагу ј е в цу Ф а култет техничких наука Чача к Студијски програми: Информационе технологије; Техника и информатика Пријемни из ИНФОРМАТИКЕ - испит за упис на Факултет 12 11 1 10 X XI

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА НИКОЛА ТЕСЛА Краљице Наталије 31 11000 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - РАЧУНАРИ, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ПРОЈЕКТОРИ - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН бр. 2/2014

Detaljer

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014 /2015. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014 /2015. ГОДИНУ ОСНОВНА ШКОЛА ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ БЕОГРАД ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014 /2015. ГОДИНУ Београд, 15. септембар 2014. годинe 1 САДРЖАЈ СТРАНА I УВОД 5 Полазне основе 6 Материјално-технички услови 6 Кадровска

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ПИЋА. Број ЈН: 20- ЈНМВД- 2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ПИЋА. Број ЈН: 20- ЈНМВД- 2018 Дел.: 01-171/42-4 НМ Датум: 08.03.2018. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ПИЋА Број ЈН: 20- ЈНМВД- 2018 Објављено на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара Оригинални тонери, Редни број набавке: М-4/16

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара Оригинални тонери, Редни број набавке: М-4/16 Институт за кукуруз Земун Поље, улица Слободана Бајића број 1, Београд,Земун КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара Оригинални тонери, Редни број набавке: М-4/16 Председник:

Detaljer

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ Број: I/6-187 / 3 Датум: 31.01.2017.године Технички Факултет у Бору Ул. Војске Југославије 12 19210 Бор Tелефон: 030/424-555; Факс: 030/421-078; Сајт: www.tfbor.bg.ac.rs. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОСТУПАК

Detaljer

Рада Ђуричин МОЈЕ МОНОДРАМЕ

Рада Ђуричин МОЈЕ МОНОДРАМЕ Рада Ђуричин МОЈЕ МОНОДРАМЕ 1 Издавач: Фестивал монодраме и пантомиме Земун За издавача: Борислав Балаћ Уредник: Радомир Путник Рецензенти: Олга Савић Радомир Путник Ликовна опрема и прелом: Зоран Михајловић

Detaljer

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ГОДИНУ

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ГОДИНУ ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТОПОЛА Топола, Милиливоја Петровића Блазнавца 6 e-mail: jksptopola@yahoo.com jksptopola@mts.rs Web site: www.jksptopola.com ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА 2017.

Detaljer

На основу пријава и размењених информација Ауторски тим Читалића именује а) међудржавне и државне координаторе

На основу пријава и размењених информација Ауторски тим Читалића именује а) међудржавне и државне координаторе На основу пријава и размењених информација Ауторски тим Читалића 2017. именује а) међудржавне и државне координаторе Координатор Контакт Читалићи 2017. Маја Радоман Цветићанин Весна Ивановић Војкан Поповић

Detaljer

ГИС у шумарству Базе података. Др Бранислав Драшковић

ГИС у шумарству Базе података. Др Бранислав Драшковић ГИС у шумарству Базе података Др Бранислав Драшковић Увод Организовани архив информација назива се база података (data base) Базе података представљају језгро ГИС-а, најчешће најважнији дио система Реализација

Detaljer

НАЗИВ ПОСТУПКА: НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА, ШИФРА ПОСТУПКА: НАМЕШТАЈ/15

НАЗИВ ПОСТУПКА: НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА, ШИФРА ПОСТУПКА: НАМЕШТАЈ/15 ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА: НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА ШИФРА ПОСТУПКА: НАМЕШТАЈ/14

Detaljer

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН НАЧЕЛНИК Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин. Број јавне набавке 7/2017. Јавна набавка мале вредности

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН НАЧЕЛНИК Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин. Број јавне набавке 7/2017. Јавна набавка мале вредности ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН НАЧЕЛНИК Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин Број јавне набавке 7/2017 КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA Јавна набавка мале вредности ЈАВНА НАБАВКА канцеларисјског материјала по партијама:

Detaljer

Програм маркетинга Златибор мај године

Програм маркетинга Златибор мај године Српски национални комитет Међународног савета за велике електричне мреже 32. саветовање Програм маркетинга Златибор 17. 21. мај 2015. године УВОДН РЕЧ ПРЕДСЕДНИК ГЕНЕРЛНИ ПОКРОВИТЕЉИ Република Србија Министарство

Detaljer

Програм техничког и информатичког образовања реализује се у форми предавања(теоретска настава) и вежби.настава се реализује коришћењем метода

Програм техничког и информатичког образовања реализује се у форми предавања(теоретска настава) и вежби.настава се реализује коришћењем метода ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ - ПЕТИ РАЗРЕД Циљ и задаци Циљ васпитно образовног рада је да доприноси: - техничко - технолошком васпитању и образовању ученика; формирању стваралачке личности; стицању

Detaljer

CJ препознаје различите функционалне стилове на једноставним примерима Ако је текст административни, иза њега напиши А ; ако је публицистички,

CJ препознаје различите функционалне стилове на једноставним примерима Ако је текст административни, иза њега напиши А ; ако је публицистички, Образовни стандарди за крај обавезног образовања за српски језик са примерима задатака Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу. 1. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ У

Detaljer

Смеха деци ПРИРОДА ЗОВЕ. Шта нас очекује на следећим странама? ОШ Трајко Стаменковић. Имам једну жељу IV-3. Сунце је жуто,небо је плаво,

Смеха деци ПРИРОДА ЗОВЕ. Шта нас очекује на следећим странама? ОШ Трајко Стаменковић. Имам једну жељу IV-3. Сунце је жуто,небо је плаво, ОШ Трајко Стаменковић Број 1 06.05.2015. Смеха деци ПРИРОДА ЗОВЕ Садржај Математички задаци,да ли сте знали Песма у част Трајка Стаменковића 2 3 Динопедија 4,5 Сунце је жуто,небо је плаво, Лишће зелено,цвеће

Detaljer

Набавка тонера и кертриџа за штампаче и мултифункционалне уређаје

Набавка тонера и кертриџа за штампаче и мултифункционалне уређаје НАРУЧИЛАЦ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА Београд, Kалемегдан Горњи град 14 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н ТА Ц И Ј А ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Detaljer

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА Број :275 Датум:20.03.2015.год. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА:КАФА, АЛКОХОЛНА И БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА (ЈЕДНОГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ ) ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Detaljer

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА:КАФА, АЛКОХОЛНА И БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА (ЈЕДНОГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ ) ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/14

Detaljer

Пријемни из ИНФОРМАТИКЕ - испит за упис на Факултет - решења -

Пријемни из ИНФОРМАТИКЕ - испит за упис на Факултет - решења - ФТН - Чачак Кључ пријемнoг испита из ИНФОРМАТИКЕ (ИТ, ТИ) 10. јул 2014. У н иверзитет у Крагу ј е в цу Ф а култет техничких наука Чача к Студијски програми: Информационе технологије; Техника и информатика

Detaljer

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЈАВНА НАБАВКА Oригинални резервни делови за табаче снега Kässbohrer ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА бр. 79/17 Датум објаве на Порталу:

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Сегедински пут 9-11 ЈАВНА НАБАВКА Добра Намирнице за кафе кухиње ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 6/2017 Јануар

Detaljer

У П У Т С Т В О ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА

У П У Т С Т В О ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА У П У Т С Т В О ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА ИНОСТРАНСТВОМ Октобар 2015 Садржај: 1. Упутство за електронско

Detaljer

Информатор о раду и животу градске општине САВСКИ ВЕНАЦ АПРИЛ ЖИВОТ НА САВСКОМ ВЕНЦУ Време знања, сигурности здравља и заједништва

Информатор о раду и животу градске општине САВСКИ ВЕНАЦ АПРИЛ ЖИВОТ НА САВСКОМ ВЕНЦУ Време знања, сигурности здравља и заједништва Информатор о раду и животу градске општине САВСКИ ВЕНАЦ АПРИЛ 2016. ЖИВОТ НА САВСКОМ ВЕНЦУ 2012-2016. Време знања, сигурности здравља и заједништва ЈЕР, О ЉУДИМА СЕ РАДИ 4 6 ЗАШТИТА ПРОСТОРА СТРАТЕШКО

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 26.07.2017. године Рок за подношење понуда: 03.08.2017. године до 11.00

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула Телефон: 322-43-21 до 29 Фах: 324-88-44 e-mail: javne.nabavke@dzpalilula.org.rs www.dzpalilula.org.rs Број: 5164 Датум: 16.06.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула Јавна

Detaljer

ЈКП ''ИНФОРМАТИКА'' НОВИ САД Булевар цара Лазара 3, Нови Сад. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA За јавну набавку услуга

ЈКП ''ИНФОРМАТИКА'' НОВИ САД Булевар цара Лазара 3, Нови Сад. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA За јавну набавку услуга Број: 159-7/16 Датум: 0.0.2016. ЈКП ''ИНФОРМАТИКА'' НОВИ САД Булевар цара Лазара, Нови Сад КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA За јавну набавку услуга УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АГРЕГАТА И УПС У отвореном поступку ЈН 07/16

Detaljer

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ Београд, Мике Аласа 14, пошт.фах 384 тел. (011) , телефакс: (011)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ Београд, Мике Аласа 14, пошт.фах 384 тел. (011) , телефакс: (011) РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, пошт.фах 384 тел. (011) 32-82-736, телефакс: (011) 2181-668 На основу члана 12. Закона о метрологији ( Службени лист СЦГ,

Detaljer

Историја гради мостове

Историја гради мостове Лист бањалучке Гимназије ГОДИНА XLVI БРОЈ 3 Мај 2010. ЦИЈЕНА 1 КМ Гимназијалци и угостили 27 ученика и 2 професора из Израела Историја гради мостове ПОКЛОН-РАЗГЛЕДНИЦА Маслачак Јелена Марчета, III2 Мој

Detaljer

Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН. бр. 9. inter. Software & Communications. Београд, 2017.

Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН. бр. 9. inter. Software & Communications. Београд, 2017. Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN 2217-3609 АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН бр. 9 inter Software & Communications Београд, 2017. БИЛТЕН АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ИЗДАВАЧ: За издавача: Intermex, Београд,

Detaljer

ПРОГРАМСКИ ОДБОР. Председник. Др Ђурђица Комленовић, научни сарадник Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија

ПРОГРАМСКИ ОДБОР. Председник. Др Ђурђица Комленовић, научни сарадник Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија ПРОГРАМСКИ ОДБОР Председник Др Ђурђица Комленовић, научни сарадник Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија Чланови Проф. др Bорытко Николай Михайлович Волгоградский государственный педагогический

Detaljer

Хемијске супстанце које се испуштају у атмосферу усљед људских активности могу довести до непоправљивих негативних промјена климе на планети

Хемијске супстанце које се испуштају у атмосферу усљед људских активности могу довести до непоправљивих негативних промјена климе на планети Аутор: Kliment Mindjov За БиХ прилагодила: Азра Јагањац Кључни концепт Трајање Период у години Мјесто Наставни материјали Наставни предмети Циљеви наставе Наставна методологија Хемијске супстанце које

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОБВ /1

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОБВ /1 Општа болница Ваљево Синђелићева 62 14 000 Ваљево Тел +381 14 295 295 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОБВ-01-4020/1 Jавна набавка добара Лекови који нису обухваћени централном јавном

Detaljer

ПосЕтА Г-ђЕ огот Нос ЕтНоГРАфсКом музеју У београду, ГоДИНЕ

ПосЕтА Г-ђЕ огот Нос ЕтНоГРАфсКом музеју У београду, ГоДИНЕ 243 Посета г-ђе Огот Нос Етнографском музеју у Београду, 19-26. 05. 2007. године Главни кустос, Колекције костима и текстила, Норвешки народни музеј, Осло, Норвешка (Aagot Noss, Head Curator, Collection

Detaljer

Конкурсна документација

Конкурсна документација 08/3 број:404-1-45/17-5 19.10.2017. године Конкурсна документација Јавна набавка: Тонери, фотокондуктори, ink-jet кертриџи, рибони, факс филмови за потребе РФЗО Број јавне набавке: 404-1-101/17-43 Страна

Detaljer

Аутор: Драгана Марић-Перуничић

Аутор: Драгана Марић-Перуничић Аутор: Драгана Марић-Перуничић 1. Подешавање параметара стране У параметре стране спадају: величина папира, оријентација папира, величина маргина тј. белина на папиру са горње, доње, леве и десне стране,

Detaljer

Цртежом и бројевима кроз рељеф нашег краја

Цртежом и бројевима кроз рељеф нашег краја Назив рада: Цртежом и бројевима кроз рељеф нашег краја Разред: 3. Опис рада Часови су осмишљени тако да наставни садржај из природе и друштва посвећен рељефу приближе ученицима кроз песму, цртеж и наставне

Detaljer

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 2016. ГОД. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН 27/2016 април, 2016. године

Detaljer

Д О С И Т Е Ј А Ц. Dositejac. Таланти, према заслугама. Што сам знао, другима сам предавао, што пак нисам знао, од других сам примао и учио.

Д О С И Т Е Ј А Ц. Dositejac. Таланти, према заслугама. Што сам знао, другима сам предавао, што пак нисам знао, од других сам примао и учио. Dositejac Број 7, октобар 2013. Таланти, према заслугама Сва Доситејева дела, без обзира на жанр, била су у основи просветитељска обраћања народу, израз жеље да га поучи, упозна са светом и пренесе му

Detaljer