Branntekniske krav. Anne Steen-Hansen. Avdelingssjef analyser og slokking. SINTEF NBL as.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Branntekniske krav. Anne Steen-Hansen. Avdelingssjef analyser og slokking. SINTEF NBL as. anne.steen.hansen@nbl.sintef.no."

Transkript

1 Branntekniske krav Anne Steen-Hansen Avdelingssjef analyser og slokking Brannseminar Ptil 22. april

2 Innhold Branntekniske krav hvor stilles hvilke krav, og hvorfor? Brannteknisk prøving muligheter og begrensninger aktuell brannrisiko og relevant prøving Brannseminar Ptil 22. april

3 SINTEF NBLs kjernekompetanse Kartlegge virkeligheten standardisert testing utvikle representative tester ved behov Brannteknisk rådgivning skape og opprettholde optimale branntekniske barrierer Branntekniske analyser og beregninger brannutvikling brannspredning (varme & røyk) konstruksjonenes brannrespons effekt av slokkesystemer rømning analyse av brannstatistikk brannetterforskning Brannseminar Ptil 22. april

4 Noen relevante prosjekter de siste 5 årene Branntekniske krav til materialer offshore Brennbare tekstiler i innredning på offshoreinstallasjoner Simuleringsmodell for å beregne termiske egenskaper til passive brannbeskyttende materialer Røykproduksjon ved branner offshore Ny kunnskap om brann offshore. En innføring i ny kunnskap om brann offshore, tilegnet gjennom de siste 10 års forskning. Brannseminar Ptil 22. april

5 Hvor stor er en brann? 100 W 1000 W 10 kw 100 kw 1 MW 10 MW 100 MW Brannseminar Ptil 22. april

6 Branntekniske barrierer Varme Slokking Tidlig deteksjon og alarm Materialegenskaper - Lav antennelighet - Lite varme - Lite røyk - Lite giftige gasser Konstruksjonenes brannmotstand Brannutvikling Fullt utviklet brann Reduksjon Tid Antennelse (Overtenning) Brannseminar Ptil 22. april

7 Innretningsforskriften med veiledning - branntekniske krav III-I Gjennomgående felleskrav: 10 Laster, lastvirkninger og motstand 11 Materialer 14 Kjemikalier og kjemisk påvirkning 15 Brann- og eksplosjonsfarlige varer III-III Fysiske barrierer: 28 Passiv brannbeskyttelse 29 og 30 Brannskiller 31 Brann- og gassdeteksjonssystem 35 Brannvannforsyning 36 Fastmonterte anlegg for brannbekjempelse III-IV Beredskap: 45 Manuelt brannbekjempelses- og brannmannsutstyr Brannseminar Ptil 22. april

8 NORSOK S-001 Technical safety Skal ivareta tilfredsstillende (brann)sikkerhet Skal erstatte selskapsspesifikasjoner og retningslinjer i regelverket I hovedsak basert på anerkjente internasjonale standarder Innretningsforskriften henviser til NORSOK-standardene Brannseminar Ptil 22. april

9 To typer brannklassifisering: Bygningsdelers brannmotstand (Fire resistance) Bygningsmaterialers egenskaper ved brannpåvirkning (Reaction to fire) Brannseminar Ptil 22. april

10 Bygningsmaterialer Ubrennbare betong tegl stein stål aluminium glass gips silikater mineralull Brennbare tre plast papirmasse brennbar isolasjon kompositter Brannseminar Ptil 22. april

11 De viktigste branntekniske egenskapene til et materiale Antennelighet Varmeavgivelse Forbrenningsvarme Flammespredningsevne Brennende dråper Røykproduksjon Giftighet av røykgassene Brannseminar Ptil 22. april

12 Branntekniske krav til materialer offshore Prosjekt for StatoilHydro (2007) Utfyller og utdyper branntekniske krav beskrevet innretningsforskriften og NORSOK S-001. Oppdatert mht nyere prøvingsstandarder og metoder. Åpent tilgjengelig rapport Brannseminar Ptil 22. april

13 50 mm IMO FTPC Part 1 (ISO 1182) Noncombustibility T = 750 o C 45 mm Prøvemateriale Brannseminar Ptil 22. april

14 Temperatur [oc] IMO FTPC Part 1 (ISO 1182) Noncombustibility 850 NS-EN ISO 1182: IMO Res. A.799(19) Målinger: Temperaturstigning i ovnen, T ovn Massetapet, m [%] Synlige flammer [s] Tid [s] Brannseminar Ptil 22. april

15 IMO FTPC Part 2 Røyk og giftighet ISO 5659: Røykkammeret FTIR for gassanalyse Brannseminar Ptil 22. april

16 Brannrøyk er giftig De fleste som omkommer i brann dør av røykforgiftning. Narkotiske giftgasser CO, HCN, lav O 2, CO 2 Irriterende giftgasser HCl, HBr, HF, SO 2, NO 2, akrolein, formaldehyd, isocyanater + mange flere Brannseminar Ptil 22. april

17 Giftighet er vanskelig å dokumentere Forgiftningsfare avhenger av kjemisk sammensetning av materialer bruksområde for materialer kombinasjon av ulike materialer branneksponering ventilasjon geometri og kan være personavhengig Brannseminar Ptil 22. april

18 IMO FTPC Part 5 og 6 Flammespredning Brannseminar Ptil 22. april

19 IMO FTPC Part 5 og 6 Flammespredning Brannseminar Ptil 22. april

20 ISO 5660 Konkalorimeteret Antennelighet, varme, røyk, giftige gasser Avtrekksvifte Temperatur-og trykkmålinger gjøres her Røyk og temperaturmålinger gjøres her Avtrekkshette Sotfilter Gassprøver tas her Konisk ovn Gnisttenner Ramme Prøvestykke Prøvestykke Aluminiumsfolie Keramisk materiale med lav tetthet Veiecelle Panne for prøvestykke Brannseminar Ptil 22. april

21 ISO konkalorimeteret Brannseminar Ptil 22. april

22 ISO Room/corner test Flammespredning, overtenning, varme, røyk, giftige gasser. Optisk røyktetthet måles her Gassprøver tas her (O2, CO, CO2, HCN) Avtrekkshette Propanbrenner Brannseminar Ptil 22. april

23 ISO 9705 Room corner test Varmeavgivelse Røykproduksjon Brennende dråper Tid til overtenning Brannseminar Ptil 22. april

24 IMO MSC/Circ.1006: livbåter, motstand mot flamme Brannseminar Ptil 22. april

25 Brennbare tekstiler i innredning på offshoreinstallasjoner Prosjekt for Ptil (2007) Rapporten beskriver brannrisiko prøvingsmetoder flammehemmere Åpen rapport tilgjengelig på Brannseminar Ptil 22. april

26 Stoppete møbler: IMO FTPC Part 8 Brannseminar Ptil 22. april

27 Madrasser: IMO FTPC Part 9 Brannseminar Ptil 22. april

28 Det finnes mange metoder og tennkilder for testing av møbler og madrasser Ulmende sigarett Tilsvarende fyrstikkflamme 30 kw brenner Foto: Thor Kr. Adolfsen, Norsk brannvernforening BS 5852, krybbe 5 og 7 Brannseminar Ptil 22. april

29 Brennbart inventar: hvilken madrass skal man velge? Brannseminar Ptil 22. april

30 og hvilke stoler egner seg best i tog? Brannseminar Ptil 22. april

31 Bygningsdelers brannmotstand Bygningsdelers brannmotstand gir uttrykk for hvor lang tid bygningsdelen kan opprettholde sine vesentlige funksjoner i en standardisert brann. R bæreevne Konstruktive egenskaper opprettholdes. E integritet Ingen brannsmitte gjennom bygningsdel ved flammer eller varme gasser. I isolasjonsevne Ingen brannsmitte gjennom bygningsdelen ved varmeledning Brannseminar Ptil 22. april

32 Bygningsdelers brannmotstand vertikale og horisontale skiller dører, porter og luker glassfelt gjennomføringer isolasjon av stålkonstruksjoner jetbranntest (offshore, prosessindustri) Brannseminar Ptil 22. april

33 Prøving av brannmotstand Horisontalovn Vertikalovn Brannseminar Ptil 22. april

34 Jetbrann Gass (eller en blanding av gass og væske) som frigjøres under trykk og antennes, ~ kg gass pr sekund Brannseminar Ptil 22. april

35 Jetbrann Representerer stor brannrisiko Barrierer kan forhindre jetbrann Barrierer kan minimalisere konsekvensene av jetbrann Brannseminar Ptil 22. april

36 Jetbrann- representativ test (OTI95634) Propan og flammestrøm Propan 0,3kg/s Testobjekt Brannseminar Ptil 22. april

37 Brannseminar Ptil 22. april

38 Jetbrann- utvidet OTI-test Kan prøve større testobjekter Gir større og jevnere varmelast enn i en konvensjonell OTI-test Temperaturer opp til smeltepunktet til stål (~1400 C). Lufttilførsel Brannseminar Ptil 22. april

39 Beregning Branntesting Virkeligheten Brannseminar Ptil 22. april

40 Takk for oppmerksomheten! Mer informasjon finner du på Brannseminar Ptil 22. april

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Verifikasjon av personsikkerhet

Verifikasjon av personsikkerhet Onsdag 15. juni: Verifikasjon av personsikkerhet Hva er "god nok" dokumentasjon? Hvor og hvorfor svikter det? FBA: Brannsikkerhet i bygninger Dag 2 Byggeprosess analyse og verifikasjon Branncelleveggen

Detaljer

Norsk brannvernforening gjennom 87 år

Norsk brannvernforening gjennom 87 år BFO dagene 2010 Norsk brannvernforening gjennom 87 år Ved hver brand der forebygges, spares verdier for samfunnet (Forsikringsdirektør J. Ødegaard, 1923) Tok initiativ til å stifte en landsforening som

Detaljer

Bruk av brennbar isolasjon - hendelsesanalyse og akseptkriterier FORFATTER(E) Geir Berge OPPDRAGSGIVER(E) Åpen 82-14-02438-2 107107 36

Bruk av brennbar isolasjon - hendelsesanalyse og akseptkriterier FORFATTER(E) Geir Berge OPPDRAGSGIVER(E) Åpen 82-14-02438-2 107107 36 SINTEF RAPPORT TITTEL Norges branntekniske laboratorium as Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no

Detaljer

Rapport. Brann i snøoverbygg på Hallingskeid. Branntekniske undersøkelser og vurderinger

Rapport. Brann i snøoverbygg på Hallingskeid. Branntekniske undersøkelser og vurderinger - Åpen Rapport Brann i snøoverbygg på Hallingskeid Branntekniske undersøkelser og vurderinger Forfattere Anne Steen-Hansen Sindre Fjær Karolina Storesund Christian Sesseng SINTEF NBL as Materialer og brann

Detaljer

CONLIT Brannsikringsguide 2013

CONLIT Brannsikringsguide 2013 CONLIT Brannsikringsguide 2013 Ikoner I denne guiden kan man orientere seg ved hjelp av diverse ikoner. BRUKSOMRÅDE Hvor benyttes produktet TEKNISKE FAKTA Hva er produktets kvalitet og spesifikasjoner

Detaljer

1 NOEN VIKTIGE AKTIVITETER VED NBL I 1999...3 2 HENDELSER OG NYHETER I 1999...7 3 RÅDET FOR FAGLIG VIRKSOMHET VED NBL...11

1 NOEN VIKTIGE AKTIVITETER VED NBL I 1999...3 2 HENDELSER OG NYHETER I 1999...7 3 RÅDET FOR FAGLIG VIRKSOMHET VED NBL...11 2 1 NOEN VIKTIGE AKTIVITETER VED NBL I 1999...3 1.1 Spor etter brennbar væske på golvbelegg... 3 1.2 Brannsikkerhet i tunneler... 4 1.3 Brannprøving i forbindelse med veitunnel-prosjekt i Egypt... 5 1.4

Detaljer

Brannsikkerhet i bygninger Hvilke scenarier må analyseres? Hvordan velge analysemetode? Oslo 6. mai 2010 Audun Borg

Brannsikkerhet i bygninger Hvilke scenarier må analyseres? Hvordan velge analysemetode? Oslo 6. mai 2010 Audun Borg Brannsikkerhet i bygninger Hvilke scenarier må analyseres? Hvordan velge analysemetode? Oslo 6. mai 2010 Audun Borg 1 Sammendrag Brannscenario Valg av brannscenario Analyser vs. Preaksepterte metoder Antall

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner Bakgrunn... 7 Problemstilling... 8 Metode... 10 Barrierebegrepet... 11 Regelverket...

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner Bakgrunn... 7 Problemstilling... 8 Metode... 10 Barrierebegrepet... 11 Regelverket... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Bakgrunn... 7 2. Problemstilling... 8 3. Metode...10 4. Barrierebegrepet... 11 4.1 Passiv brannbeskyttelse som del av barrierebegrepet... 11 4.2 Ulemper

Detaljer

Uttrykk Definisjon Kommentar Feil brukt benevnelse om særskilt brannobjekt.

Uttrykk Definisjon Kommentar Feil brukt benevnelse om særskilt brannobjekt. 13 bygg A (klassifiseringsbetegnelse - offshore) Feil brukt benevnelse om særskilt brannobjekt. Angivelse av brannmotstandsevnen til et brannskille. Skille utført i ubrennbare materialer som oppfyller

Detaljer

Verifikasjon og dokumentasjon av branntekniske krav i teknisk forskrift ved bruk av trekonstruksjoner i fleretasjes bygninger

Verifikasjon og dokumentasjon av branntekniske krav i teknisk forskrift ved bruk av trekonstruksjoner i fleretasjes bygninger Verifikasjon og dokumentasjon av branntekniske krav i teknisk forskrift ved bruk av trekonstruksjoner i fleretasjes bygninger Håkon Silderen Halvorsen Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2014 Hovedveileder:

Detaljer

FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) Kommunal og arbeidsdepartementet OPPDRAGSGIVERS REF. 846104.00 PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN.

FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) Kommunal og arbeidsdepartementet OPPDRAGSGIVERS REF. 846104.00 PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN. TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Energi Norges branntekniske laboratorium Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: Tiller bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefax: 73 59 10 44 Foretaksnr: NO 948 007 029

Detaljer

Veileder. Bybrannsikring. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren

Veileder. Bybrannsikring. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren Veileder Bybrannsikring Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren Bybrannsikring Innhold Forord.......................................................................................

Detaljer

Høringsutkast INNRETNINGSFORSKRIFTEN 2013

Høringsutkast INNRETNINGSFORSKRIFTEN 2013 Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet. i medhold av lov 29. november 1996

Detaljer

HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND HOVEDPROSJEKT. Tilgjengelig rømningstid som funksjon av røyklagshøyde

HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND HOVEDPROSJEKT. Tilgjengelig rømningstid som funksjon av røyklagshøyde HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND HOVEDPROSJEKT Tilgjengelig rømningstid som funksjon av røyklagshøyde Nichlas Lyche Kandidatnummer: 11 Ruben Dobler Strand Kandidatnummer: 19 08.05.2015 Studentenes navn: Linje

Detaljer

VADSØ OMSORGSSENTER NY BYGNING-2005

VADSØ OMSORGSSENTER NY BYGNING-2005 Okkenhaugvegen 4, 7600 Levanger Tlf: 74 01 56 50 Fax: 74 01 56 51 am@tronderplan.no www.tronderplan.no Trønder-plan as Havnegata 12 Tlf: 74 20 91 70 Postboks 480 Fax: 74 20 91 71 7801 Namsos Trønder-plan

Detaljer

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, Brannteknikk Av: Roger Alne Kand. nr 20 Roald Hovet Steig

Detaljer

Vann- og frostsikring i tunneler

Vann- og frostsikring i tunneler Vann- og frostsikring i tunneler R E T N I N G S L I N J E R Håndbok 163 Statens vegvesen Vann- og frostsikring i tunneler Oktober 2006 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i vegvesenets håndbokserie,

Detaljer

NORSK OPPGAVETITTEL Prosjektering av Brann og Gass Detektsjonssystem for en ny Brønnhode

NORSK OPPGAVETITTEL Prosjektering av Brann og Gass Detektsjonssystem for en ny Brønnhode Hovedoppgave OPPGAVE NR EA2002-4 Avdeling for Realfag og ingeniørutdanning Besøksadr.: Raveien 197, Borre P.B. 2243 3103 Tønsberg Tlf: 33031000, Fax: 33031103 TILGJENGELIGHET ÅPEN ETTER AVTALE KONFIDENSIELL

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02443-9 10725101 31

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02443-9 10725101 31 SINTEF RAPPORT TITTEL Norges branntekniske laboratorium as Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no

Detaljer

FORFATTER(E) Bodil Aamnes Mostue OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Bodil Aamnes Mostue OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium Brannkatastrofen i Gøteborg 29. oktober 1998. Muligheter for en tilsvarende brann i Norge. Postadresse: 7034 Trondheim

Detaljer

vtre Kristian Hox SP Fire Research AS

vtre Kristian Hox SP Fire Research AS Branntestt av massiv vtre Kristian Hox SP Fire Research AS Forsidebilde 1: Studenttårn med 9 etasjer. Forsidebilde 2: Oversikt over tenktt innredning i hybel. Oppdragsgiver: Studentsamskipnaden i Trondheim

Detaljer

Brann- og lydisolering

Brann- og lydisolering Brann- og lydisolering 2 Denne brosjyren er ment som et enkelt oppslagsverk for alle som arbeider med branntekniske problemstillinger i forbindelse med prosjektering og utførelse av ulike konstruksjoner

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 3, Januar 2000

NORSOK STANDARD Rev. 3, Januar 2000 NORSOK STANDARD S-001N Rev. 3, Januar 2000 Teknisk sikkerhet Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies av den norske

Detaljer

TITTEL FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

TITTEL FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF NBL as Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 1 78 Telefaks: 73 59 1 44 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no Foretaksregisteret:

Detaljer

Veiledning om biogassanlegg

Veiledning om biogassanlegg Veiledning om biogassanlegg Utarbeidet av Direktoratet for brann- og eksposjonsvern (DBE) i august 1998. Veiledningen foreligger pr 01.01.00 kun i elektronisk form. Veiledning om biogassanlegg 1 Innhold

Detaljer

Samarbeidspartner: Petrell as

Samarbeidspartner: Petrell as Samarbeidspartner: Petrell as 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag og konklusjoner...3 2 Innledning og formål med prosjektet...3 3 Prøveutrustning...4 3.1 Forsøksovn...5 3.2 Strømforsyning med effektforsyning...5

Detaljer

Risikoanalyse av jernbanekulvert ved Oslo Lufthavn Gardermoen

Risikoanalyse av jernbanekulvert ved Oslo Lufthavn Gardermoen Risikoanalyse av jernbanekulvert ved Oslo Lufthavn Gardermoen Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund - Avd. for ingeniørfag Studieretning : Brannsikkerhet/HMS Av : Granli, Arild Striby, Gjertrud

Detaljer

OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL

OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL Teknisk isolering Våre tekniske isolasjonsprodukter omfatter mineralullprodukter (glassull og steinull), cellegummiprodukter og produkter

Detaljer

Brannsikker bygård. -prioritering av sikringstiltak-

Brannsikker bygård. -prioritering av sikringstiltak- Brannsikker bygård -prioritering av sikringstiltak- Prosjektgruppa Brannsikker bygård Oslo brann- og redningsetat 2002 Brannsjefens ord Det har vært mange dramatiske branner i de gamle bygårdene opp gjennom

Detaljer