KOLEKVINTEN. Norske Akevitters Venner, region Gamle Vefsen. President: Sigbjørn Larsen. Skattmester: Arne A. Digermul

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOLEKVINTEN. Norske Akevitters Venner, region Gamle Vefsen. President: Sigbjørn Larsen. Skattmester: Arne A. Digermul"

Transkript

1 G A M L E V E FSEN AKEVITTFORENING KOLEKVINTEN 25. september 2012 Årgang 1 nummer 3 S A K E R A V INTER- E S S E : > Medlemsmøte 14. september på Vikgården. > Presidentens Spalte. Av Sigbjørn Larsen. President i region Gamle Vefsen. > Vedtekter > Konkurranse om logo for foreningen. NORSKE AKEVITTERS VENNER I MOSJØEN HADDE MEDLEMSMØTE PÅ VIKGÅRDEN 14. SEPTEMBER. Norske Akevitters Venner, region Gamle Vefsen. Styret består av: President: Sigbjørn Larsen Skriver: John R. Lind Skattmester: Arne A. Digermul Smaker: Alf Svendsen Skåleansvarlig: Terje Baadstrand Styremedlemmene, unnta Terje Baadstrand DELTAKERE PÅ TREDJE MEDLEMSMØTE I GAMLE VEFSEN Odd Andersen Jorun Horrigmo Lise Nygård Bård Bergrem Rune Jacobsen Bodil Nystad Morten Brattbakk Hans Arild Jenssen Liv Segtnan I D E T T E N U M M E R E T : Deltakere på medlemsmøte nr. 3 Presidentens spalte 2 Referat fra medlemsmøtet Vedtekter for Gamle Vefsen Akevittforening Roy Brubakk Arne Digermul Geir Edvardsen Jørgen Lomøy Fjelleng Britt Nina Forsmo Ole M. Forsmo Lisbeth Frantzen Magne Hals Frode Johansen Kjell A. Johansen Dagfinn Kristiansen Else Kristiansen Britt Larsen Sigbjørn Larsen John R. Lind Tone Lynghaug Elin Solli Ståle Solli Kalle Steen Kari Stenvall Liv Grete Strøm Sissel Strøm Alf Svendsen Lillian Lindberg Thorstensen Karl Dagfinn Hamnes Trond Einar Lysholm Kari Varnvatn Bilder 4-6 Gunn Elin Hansen Karl Petter Moen Anders Vestvik Siste side 7 Olaf Hansen Bjørn-Magne Hanssen Brith-Anne Moen Morten Myran Torgunn Vestvik Brita Øyen Kontaktinformasjon 7 Frank Hanssen Jorid Hanssen Ove J. Myrnes Tore Norberg-Schults Dorith Arnlaug Øybakken Kurt Øybakken May-Britt Heimstad Magne Nordås

2 K O L E K V I N T E N Side 2 PRESIDENTENS SPALTE PRESIDENTENS SPALTE Vel overstå sommer l alle akevi venner. Vi går nå inn i en matsesong som i aller høyeste grad står i akevi ens tegn. Fårikål, rakefisk, lutefisk og all julematen som bare venter på at vi skal nyte med akevi. Tusen takk l alle dere som var med på Vikgården fredag 14. September. Der var det bare smil, la er og en fantas sk stemning, med mange nye medlemmer som det var ekstra hyggelig å bli kjent med. En spesiell takk l vertskapet Marianne og Per Einar med deres hjelpere som med smil og vennlighet serverte et festmål d uten sidestykke. I festrusen fastsa e vi neste møte l 14. Des. Med lutefisk på menyen nam, nam. Det er oppre et en facebook profil på Gamle Vefsen Akevi orening som svært mange liker. Rekruteringen har gå raskt og vi er nå over 100 medlemmer. Dersom økningen i medlemstallet fortse er i samme takt, vil det bli kamp om plassene på våre møter ved Vikgården. Har dere tanker og ideer om ng dere ønsker og brenner for i foreningen, send det som forslag l skriveren og få det med i Kolekvinten. Jeg ønsker dere alle en fin akevi høst. Mvh Sigbjorn Larsen President REFERAT FRA MEDLEMSMØTET 14 SEPTEMBER PÅ VIKGÅRDEN President Sigbjørn Larsen ønsket velkommen og orienterte om kveldens program og aftenens akevitter. Aftenens akevitter var: Gilde Taffel, Gammel Opland og Løyten Linje. E er at presidenten hadde orientert, fortsa e skriveren med diverse valg. Som revisor ble Sissel Straum valgt. I llegg l dligere valgte valgkomité ble Jorid Hanssen og Roy Brubakk valgt. På møte nr. 1 ble Dorith Øybakken og Frank Hanssen valgt. Når valg av nye styremedlemmer skal velges vil de få ansvar for hver sine styremedlemmer. De e kommer styret lbake l i et senere medlemsmøte. Skriveren fortsa e med å be om innlegg l Kolekvinten, samt om å komme med spørsmål og ønsker om innhold. Han gjorde også medlemmene oppmerksom på at styret var hardt arbeidene, og hadde styremøter hver rsdag kl 10:00 og hver torsdag kl. 11:00. Medlemmer som vil kontakte styret kan gjøre det i det siste kvarteret disse dagene. Til slu ba han om at medlemmene er flinke l å oppdatere E-post adressene ved endring. Verten, Marianne Myrnes Steinrud, orienterte om kveldens meny. Hovedre en var som annonsert boknafisk servert på tradisjonell Vefsenmåte. Det vil si med havresuppe som lbehør, servert ved siden av, og selvsagt med gulrotstuing og stekt flesk. Denne gangen var flesket bacon av villsvin fra Bringlia gård i Unkervatn. En aldeles nydelig kombinasjon. Var lydnivået høyt på møte nr. 2 var det bare en forsmak på hva støy er. Det ble e er hvert nesten umulig å føre en samtale uten å rope. Men jeg håper at de fleste hadde en hyggelig kveld, og hadde utby e av konversasjonen. Som en overraskelse fikk vi servert kaffe og en dessert på husets regning. Desserten var også en modernisert tradisjonsdessert. Sviske og aprikosgrøt, men var med et lbehør som er en akevi orening verdig. Snøfriskkrem smaksa med Gilde Maquavit Kravet fra flere av medlemmene om et møte med lutefisk i høst ble e erkommet. Det blir avholdt fredag 14. desember på Vikgården. Separat invitasjon blir utsendt senere. De som allerede har meldt seg på via E-post trenger ikke gjøre det på ny. Til slu ble kveldens kokker og personale bedt inn i salen og behørig takket av gjestene. De som tok vare på oss denne kvelden var: Audhild Myrnes, Gjestekokk Turid Olaissen, Marianne Myrnes Steinrud, Per Einar Steinrud, Marita Olaissen og. Louise Myrnes Steinrud De fikk en velfortjent applaus for en meget hyggelig og velsmakende a en.

3 Vedtekter for Gamle Vefsen Akevittforening. Artikkel 1 Regionen: Regionens navn er Gamle Vefsen Akevittforening. Regionen fremstår som en venneforening tilknyttet og underordnet Norske Akevitters Venner (NAV), med intensjon om en regional samling av medlemmer i NAV. Medlemskap er frivillig og personlig. Artikkel 2 Formål: Gamle Vefsen Akevittforening skal i beste mening arbeide for ivaretakelse av vår særnorske kulturarv, akevittene, og deres tilhørighet til den norske potetsprit, og enn videre den kjærlige og behørige videreforedling blant annet lagring på eikefat. Denne utrolig gode tradisjon oppstod en gang på 1800-tallet. Gamle Vefsen Akevittforening ser det som sin store oppgave å fremme denne høyt skattede og edle drikk, og ytterlig befeste dens selvfølgelige plass på bordet innenfor vår stolte og tradisjonsrike særnorske mat- og drikkekultur, samt hindre ukulturell omgang med samme. Artikkel 3 Medlemmene: Som medlemmer i Gamle Vefsen Akevittforening antaes kun de som erklærer seg som sanne venner av den edle drikk, akevitten, og som samtidig ydmykt innordner seg klubbens vedtekter. Det fordres at medlemskap bare innvilges til personer over 20 år. Det ansees som selvfølgelig at medlemmene i all sin ferd taler vel om akevitten i den hensikt å fremme den gode kultur omkring og kunnskap om de originale norske akevitter. Dette krever en sterk bevisstgjøring og ekte stolthet over det norske unike nasjonalbrennevin. Artikkel 4 Aktiviteter: Gamle Vefsen Akevittforening vil arrangere sammenkomster der akevitt nytes. Slike sammenkomster skal samtidig ivareta norske mattradisjoner. Det påhviler medlemmene ved slike sammenkomster å utvise sømmelig atferd og fornøden drikkekultur! Artikkel 5 Styret: Gamle Vefsen Akevittforening ledes av et styre på 5 personer. Styret velges av medlemsmøte for 2 år. Styret konstituerer seg selv og fordeler oppgaver etter behov. Relevante titler skal være President, Skriver, Skattmester, Skåleansvarlig, Smaker. Det avlegges årsregnskap og kort årsrapport til NAV. Artikkel 6 Æresmedlemmer: Æresmedlemmer utnevnes av et enstemmig styre etter begrunnet forslag fra ett eller flere medlemmer. Artikkel 7 Endring av vedtektene: Vedtektene vedtas på stiftelsesmøtet. Regionens formål er uforanderlig og fast. Skulle det fremkomme ønske om endringer eller tillegg forøvrig, kan slike avgjørelser kun gjøres etter innstilling fra styret, og hvor der kreves flertall i to på hverandre følgende medlemsmøter. Artikkel 8 Opphør: For det tilfelle at denne stolte region skulle opphøre, vil tilsvarende regler som ved endring av vedtektene tre i kraft. Eventuelle gjenværende midler anvendes i regionens formålsartikkels ånd! Vedtatt på stiftelsesmøte tirsdag den 24. januar Sigbjørn Larsen, President John R. Lind, Skriver Arne A. Digermul, Skattmester Alf Svendsen, Smaker Terje A. Baadstrand, Skåleansvarlig

4 Side 4 Å R G A N G 1 N U M M E R 3 BILDER FRA MØTE NR. 3 ALLE BILDER ER TATT AV KALLE STEEN, MEDLEM I GAMLE VEFSEN AKEVITTFORENING Presidenten skal ha mat! Per Einar lurer på hvilken porsjon som er størst? Styrebordet i en dlig fase av kvelden! Her skåles det andek g

5 Flere bilder fra festen! Presidenten lurer på hvordan innholdet i fatet kan smake som de e og der l drikkes? Også på bakrommet var stemningen høy! Som all d smilende! Noen er heldig!

6 Mannen i midten får akkurat høre at Liverpool er Englands beste fotballag og at Manchester United kan rykke ned! Til stor glede for de andre! En fornøyd stab får ros for godt u ørt jobb! Det gikk bra denne gangen også Alle bilder er gjengi med llatelse av Kalle Steen

7 G A M L E V E F S E N A K E V I T T F O R E N I N G Tradisjonsmat fra Vefsn Gamle Vefsen Akevittforening Lutefisk Bacalao Pinnekjø v/ Sigbjørn Larsen Kirkegt. 40 Spekemat Boknafisk/Gjellosing Ribbe 8656 Mosjøen Torsketunger Torsk, lever og rogn Sodd Telefon: E-post: Småsei og lever Klippfisk Frikasse Rødsei Fårikål Saltkjø, erter og flesk Gamle Vefsen Akevittforening Konkurranse! Vi ønsker forslag l logo for lokalavdelingen. Forslaget må inneholde navnet på foreningen og en tegning/figur eller bilde. Figuren og navnet ovenfor er bare et standard forslag i Publisher, SISTE SIDE INNLEGG FRA MEDLEMMER. Se om konkurransen i spalten l venstre. Kom med forslag! Neste møte Neste møte er på Vikgården fredag den 14. desember kl. 19:00 Meny: Lutefisk. Invitasjon utsendes på mail. Her er det plass l dine ønsker og synspunkter for foreningen. Ta en telefon, eller aller helst, send en e-post l skriveren! Viktig! Ikke betal før du har fått bekreftet plass. Skriver: John R. Lind Tlf E-post: Innlegg eller ønsker mo as med takk!

INFORMASJONSAVIS FOR AVD 107 S T O R D

INFORMASJONSAVIS FOR AVD 107 S T O R D INFORMASJONSAVIS FOR AVD 107 S T O R D NR. 2 ÅRGANG. 8 FLT AVD. 107 STORD Oktober 2007 Ord fra leder Hei alle sammen Da er det nok en gang en ny avis ut til dere medlemmer. Avd 107 ønsker å gjøre seg mer

Detaljer

1 2012 MEDLEMSBLAD FOR NORSKE AKEVITTERS VENNER

1 2012 MEDLEMSBLAD FOR NORSKE AKEVITTERS VENNER 1 2012 MEDLEMSBLAD FOR NORSKE AKEVITTERS VENNER PRESIDENTEN HAR ORDET VINBLADET, som er Vinmonopolets informasjonsorgan, driver feilaktig og villedende informasjon om norsk akevitt. Vinmonopolet har gjentatt

Detaljer

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982. 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982. 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb Detroit Cars Etb, 08-09-1982 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne Klubbens Adresse. Edvard Strandsvei 46, 1734 Hafslundsøy www.detroitcars.net Member

Detaljer

ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND

ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND Nr. 2-2008 69. årgang Duevennen 2-2008 1 NRFs lokalforeninger Innhold: Aust-Agder Rasedueforening Formann Paul Øyvind Jensen, Skogheimåsen 4821 Ryken. Tlf. 37 09 37 40 E-post:

Detaljer

SJØGANGEN. Medlemsblad for Kystlaget Viken Nr. 1/2011

SJØGANGEN. Medlemsblad for Kystlaget Viken Nr. 1/2011 SJØGANGEN Medlemsblad for Kystlaget Viken Nr. 1/2011 Viken s årsmøtenummer inneholder: Formandens røst Innkalling til årsmøte Årsberetning Oksøens Teddy No 1 Betraktninger fra Katja Kystbiblioteket Aktiviteter

Detaljer

Nyhetsbrev Chaîne Norge

Nyhetsbrev Chaîne Norge Baillige de Norvége Juli 2011 Hilsen fra Bailliage de Trøndelag Hva er nytt: Hilsen fra Bailliage de Trøndelag Conseil Regional Bailliage de Trøndelag Kommende arrangementer I denne utgaven: Styret i Trøndelag

Detaljer

Ny leir i Distrikt 22.

Ny leir i Distrikt 22. 2013 Terjenytt Høsten Nr. 4 Julen 2013 42. Årgang Ny leir i Distrikt 22. Fortelleren bak (Tom Schulz) OM til venstre (Jarle Christiansen) Fung EksOM til høyre (Anders Bjørnholmen) Åpningscenen logemøtet

Detaljer

NYTT. Landsstyremøtet 2011. god jul! Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2011/34. årgang

NYTT. Landsstyremøtet 2011. god jul! Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2011/34. årgang god jul! NYTT Nr. 5-2011/34. årgang Lang reisevei eller i kø hos NAV? Side 6 Vær frampå og ikke bakpå! Side 12 Vi vil ha ditt forslag Side 15 Kurs for nye medlemmer i SkL øst Side 16 Landsstyremøtet 2011

Detaljer

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke OP-POSTEN NR. 1-2011 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland Samhold Erfaring - Styrke 2 Styret og andre tillitsvalgte i 2011 Styret: Leder: Paul H. Smines Nestleder:

Detaljer

Møtet ble holdt i Naturvernforbundets møterom, 3. etasje i Grensen 9b, Oslo kl.17.00 19.00, og var første medlemsmøte i Veterangruppa.

Møtet ble holdt i Naturvernforbundets møterom, 3. etasje i Grensen 9b, Oslo kl.17.00 19.00, og var første medlemsmøte i Veterangruppa. Norges Naturvernforbunds Veterangruppe Referat fra medlemsmøte 27.april 2009 Møtet ble holdt i Naturvernforbundets møterom, 3. etasje i Grensen 9b, Oslo kl.17.00 19.00, og var første medlemsmøte i Veterangruppa.

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Nå har det snart gått et par måneder siden vi avsluttet nok en vellykket årssammenkomst i Stavanger. Tilbakemeldinger fra medlemmene

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2009 Årgang 14 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Årsmøte i klubbene, Jubileumsåret 2009, Forskudd på utbetaling av dagpenger,

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsbladet til Norsk Bobil og Caravan Club, avdeling Askim og omegn Nr 1 - Mars 2015 - Årgang 26. Cara-vennen nr 1 mars 2015 - Side 1

Cara-vennen. Medlemsbladet til Norsk Bobil og Caravan Club, avdeling Askim og omegn Nr 1 - Mars 2015 - Årgang 26. Cara-vennen nr 1 mars 2015 - Side 1 Cara-vennen Medlemsbladet til Norsk Bobil og Caravan Club, avdeling Askim og omegn Nr 1 - Mars 2015 - Årgang 26 Cara-vennen nr 1 mars 2015 - Side 1 Norges største kombinerte campingvogn- og bobilutleier

Detaljer

Opplæring av de nye embedsmenn er høstens store innsats

Opplæring av de nye embedsmenn er høstens store innsats Nr. 3 Høsten 2007 36 Årgang Opplæring av de nye embedsmenn er høstens store innsats Odd Fellowturene 2008. Se side 12 Rebekkasøstrenes embedsmen har sin store kursdag Lørdag 20. oktober 2007 Odd Fellow

Detaljer

Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011

Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011 Nr. 1 august 2011 Organ for Sandvikens Bataljon Stiftet 17. mai 1857 41. årgang Willy Hovland 1935 2011 Se omtale inne i bladet Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011 Terminliste

Detaljer

Vinteren er et faktum i år også

Vinteren er et faktum i år også LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Vinteren er et faktum i år også N Og vi var i år som tidligere år akkurat like uforberedt. Det ble klaget på brøyting, og snømengde allerede før brøytemannskapene

Detaljer

Herstad i gamle dager. Del 6

Herstad i gamle dager. Del 6 INFORMASJONSAVIS FOR HERSTAD VEL Nr. 1 - Februar, 2013 Årgang 17 Flyfoto: Herstad-åsen m/kirkeveien sett fra øst. Herstad skole ligger i utkanten av bildet, på høyreside. Øyvind Thorsen Skribent og kåsør

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste:

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste: VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING DET INNKALLES MED DETTE TIL ÅRSMØTE i Frogn Rådhus, Fraunar fredag 6. mars 2015 kl. 1900 Etter årsmøtet inviterer vi til sosialt samvær i Ruffen fra ca. kl. 21.00. Kunngjøring

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 2 JUNI 2014

d eb ra-nytt Nr 2 JUNI 2014 debra-nytt Nr 2 JUNI 2014 Kjære alle venner! Solen står høyt på himmelen, det er blitt varmt og deilig. Her er sommerens debra nytt. Denne våren har vi begynt å utarbeide en produktliste over hva personer

Detaljer

Einangen Norges siste husmannsplass?

Einangen Norges siste husmannsplass? Den historiske www.helgeland-historielag.no Årgang 34 Nr.2 2015 Einangen Norges siste husmannsplass? Her ser vi Einagen husmannsplass beliggende i sørenden av Søvikskaret på Alstenøya. Eiendommen tilhører

Detaljer

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr 01-2013 18. ÅRGANG I DETTE NUMMER: Fotogruppen Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891 Årsmøte 2013 - Budsjett Årsmøte 2013 - Regnskap DIZ Medlemsblad for DIS-Vestfold

Detaljer

Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli

Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli Kjære gode medlemmer av Chapter South East! Tiden går raskt, bare et halvt år igjen så er vi i gang!! Men vi er i rute. Vi har den siste tiden, hatt

Detaljer

Støttestenen. Organ for loge nr. 67 Castrum

Støttestenen. Organ for loge nr. 67 Castrum Støttestenen Organ for loge nr. 67 Castrum Årgang 17 nr. 2 2009 Innhold: s2: OM har ordet, s3: Besøke andre loger, s5: Hva er sannhet?, Det er bare jeg... s6: Vennelogearbeidet, Schuyler Colfax, s8: Leveregel.

Detaljer

Også i 2009 inviterer vi til FO Buskerud - seminaret. Denne gang med fokus på sosialfagets status.

Også i 2009 inviterer vi til FO Buskerud - seminaret. Denne gang med fokus på sosialfagets status. Buskstikka INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR.2-2008 Bli med på FO Buskerud seminaret TYRIFJORD HOTELL, 6.-7. MARS 2009 Også i 2009 inviterer vi til FO Buskerud - seminaret. Denne gang med fokus på sosialfagets

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste:

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste: VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING DET INNKALLES MED DETTE TIL ÅRSMØTE i Frogn Rådhus, Fraunar FREDAG 4. MARS 2011 KL. 1900 Etter årsmøtet inviterer vi til sosialt samvær i Ruffen fra ca. kl. 21.00. Kunngjøring

Detaljer

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider!

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Nr. 1-2011 Februar Medlemsinformasjon Årgang 9 Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Snart skal vi feire 25-års jubileum Se siste side Foto: Bjørn H. Pettersen Telemark Parkinsonforening Hjemmeside:

Detaljer

Tirsdag 7. Oktober. Medlemsavis for Edvard Munch Lodge 8-019 Postboks 317 3193 Horten. Bevertning. Møt opp med familie. og venner og la.

Tirsdag 7. Oktober. Medlemsavis for Edvard Munch Lodge 8-019 Postboks 317 3193 Horten. Bevertning. Møt opp med familie. og venner og la. Medlemsavis for Edvard Munch Lodge 8-019 Postboks 317 3193 Horten Årgang 15 Nummer 9 SEPTEMBER 2008 Org. Nr. 9899 825 879 Brønnøysund. Tirsdag 7. Oktober Turnkantina, Holtan, kl. 19:00 Forretningsmøte

Detaljer