Asset management. Sikkerhet, bærekraft og benchmarking. Sveinung Sægrov, Institutt for vann og miljøteknikk, NTNU. Kursdagene 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Asset management. Sikkerhet, bærekraft og benchmarking. Sveinung Sægrov, Institutt for vann og miljøteknikk, NTNU. Kursdagene 2010"

Transkript

1 1 Asset management Sikkerhet, bærekraft og benchmarking Sveinung Sægrov, Institutt for vann og miljøteknikk, NTNU Kursdagene 2010

2 2 Den europeiske vannplattformen Visjon strategidokument (nov 2009) provide safe, clean and affordable water services while protecting the environment and managing the water resources for the next generations Hovedutfordringer coping with increasing water stress reduce impact of extreme events (droughts and floods) managing ageing or lacking infrastructure Vil initiere forskning og utvikling for å møte disse utfordringene

3 3 Hva er utfordringene for VA sektoren i Norge i 2010? Folk flytter Byene vokser, nye etableringer, økt behov for VA-tjenester Klimaet endres Tørke, vannmangel Nye forurensinger i råvann Kulde, frostbeskyttelse Press på energibruk og CO 2 utslipp Infrastrukturen eldes Brudd, lekkasjer, kapasitetssvikt, oversvømmelser Samspill av utfordringer stiller krav til kostnadseffektive, sikre og bærekraftige løsninger, en løsning kan være bedre asset management

4 4 Hva er bærekraftig Asset management? Asset: Materiell som er brukt for drift av vann og avløpssystemer Asset management: Prosess/system for å opprettholde et ønsket nivå av kundetjenester til lavest mulig pris Bærekraft (Wikipedia): Samfunnsutvikling som imøtekommer dagens behov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine behov Benchmarking (utledet av Wikipedia): Evaluering av virksomhet i forhold til beste praksis

5 5 Dimensjoner i asset management Økonomi Anlegg - tilstand Tjenestenivå Miljøvirkning

6 6 Økonomi verdi og fornyelse? Nasjonale tall (Finsrud 2004) Gjenanskaffelseskostnad 432 mia NOK for VA Ledningsnettet utgjør 90% av dette NB: 1/3 bygget med gammel teknologi State of the Nation RIF legger fram tilstandsrapport for nasjonal infrastruktur i mars 2010, bla vannforsyningssystem Hvordan beregne verdi? Kapitalisert for å illustrere økonomisk virkning av aldrende system? Evne til å oppfylle ønsket servicenivå, modell for å beregne verdi ut i fra funksjonsindikatorer? Finansiering Tilstrekkelig til å unngå avvik i ønsket servicenivå Når er riktig tidspunkt for fornyelse?

7 7 Hvilket tjenestenivå skal vi ha? Hva krever lovverket? Drikkevannsforskrift, Forurensningsforskrift NB: Under halvparten av norske vannforsyningsanlegg tilfredsstiller kravene i drikkekvannsforskriften Hva er servicemålet til VA-verket? Knyttet til avvik fra forskrifter, nedetid (graving) Hvilket nivå krever kundene? Undersøkelser av kundetilfredshet, klager (avbrudd, vannkvalitet, varsling) Kardinalspørsmål: Er den fysiske kapasiteten til anleggene tilpasset servicekravene, i dag og på lengre sikt?

8 8 Benchmarking servicenivå: Beste praksis analyser og dokumenter! Realisere krav i lovverket Analysere kundebehov og tilfredsstillelse Kommunisere til publikum en avtale om tjenestenivå, og gjør målene meningsfulle for kundene eks: du skal ikke være uten vann i mer enn 3 timer Rapporter måloppnåelse over tid, bruk statistikker

9 9 Måling og benchmarking av miljøvirkning Livssyklusanalyse: Kostnader og ressursforbruk fra krybbe til grav, dvs. utvinning av råmaterialer, produksjon, transport, bygging, drift, vedlikehold, utfasing Ressursstrømmodell (metabolismemodell): Setter kostnader i sammenheng med energi, material og kjemikaliebruk og med utslipp fra VA-systemet, beregner miljøpåvirkning (karbonavtrykk) BOUNDARY CONDITIONS (Economic, Social, Environmental) Resources Resources Resources Resources Resources Resources Resources SOURCE Q 0,1 1 Water Supply da 1 /dt A 1 A 2 2 Water Treatment Q 1,2 Q 2,3 da 2 /dt da 3 /dt A 3 3 Water Distribution 4 Water Demand (A, B, C, D) Q 3,4 Q 3,5 da 4 /dt A 4 Q 0,5 Q 3,5 Q 4,5 5 Storm- & Wastewater Drainage Q 5,6 Q 5,7 da 5 /dt A 5 A 6 6 Wastewater Treatment Q 6,7 da 6 /dt da 7 /dt A 7 7 Storm- & Wastewater Discharge & Reuse Q 7,0 RECIPIENT Wastes & emissions Wastes & emissions Wastes & emissions Wastes & emissions Wastes & emissions Wastes & emissions Wastes & emissions Activities & Technologies Activities & Technologies Activities & Technologies Activities & Technologies Activities & Technologies Activities & Technologies Activities & Technologies OVERALL SYSTEM PERFORMANCE (Economic, Environmental, Safety & Reliability)

10 10 Nytt EU prosjekt om bærekraft og energibruk? The central objective of the European project initiative TRUST is to deliver coproduced knowledge to support TRansitions to the Urban Water Services of Tomorrow, enabling communities to achieve a sustainable, low-carbon water future without compromising service quality. We will deliver this ambition through research driven innovations in governance, modelling concepts, technologies, decision support tools, and novel approaches to integrated water, energy, and infrastructure asset management.

11 11 Prepared EU prosjekt om tilpassing til klimaendringer Drikkekvannsrelaterte problemstillinger: mer vannknapphet, alternative kilder endret råvannskvalitet tilpasset renseteknologi biologisk vekst i ledningsnett innsuging av avløpsvann på drikkekvannsnettet

12 12 Hvilke deler av VA-systemet er kritiske for bærekraftig ytelse? Kilde Kapasitet og vannkvalitet (effekt av klimaendring), beskyttelse NB: De fleste sykdomsutbrudd skyldes problemer ved kilden Vannbehandling Stabil og robust drift, dobbel hygienisk sikring (renseprosess, desinfeksjon) Distribusjon Vannkvalitet ved tappekran bestemmes av samspill med behandling Brudd, lekkasjer avhenger av ledningsmateriale, ytre belastning, trykkforhold, temperatur (jfr. Kaldt værs brudd i jule og nyttårshelgen i Oslo, Bergen, Trondheim, Sandnes, Randaberg, Ålesund, Kongsvinger)

13 13 Bergen Sandnes Oslo Trondheim

14 14 Hva kan vi lære av de nylige lekkasjene? Førte til store skader på bygninger i veier Konsekvensene av brudd på disse ledningene var ikke kjent på forhånd Flere av ledningene er av gammelt grått støpejern uten tidligere feilhistorie I Trondheim var aktuell ledning nr 4000 på listen over sannsynlige brudd Norge: ca 30% av nettet er grått støpejern lagt før 1970 Tiltak og reparasjoner kostet mye Avhenger av tidspress, tid på døgnet, diameter og materiale, samt sikring av veier og bygninger Samlede kostnader knyttet til en feil på nettet kan være store Erstatning på grunn av skade Fraflytting fra boliger og bruksarealer Midlertidig redusert vannkvalitet Trenger å bli bedre til å forutsi skader

15 15 Ulike materialer, ulik feiltype PVC Grått støpejern Sprøtt materiale; sprekkvekst, brudd Seigt materiale; gjennomtæring Seigt støpejern

16 16 Beste praksis - skaff info om nettet! Kartverk, VA-register Tilstandsundersøkelse (statistikk, rørskanning, radarskanning,tv-kontroll) Levetidsvurdering (basert på erfaringer, målinger og teknisk materialkunnskap) Har teknologi og metoder disse må brukes som grunnlag for risikoanalyse!

17 17 Beste praksis risikoanalyse! Analysere VA-systemet med tanke på sårbarhet Intervjuer med eksperter som kjenner VA-systemet godt Beregne eller vurdere sannsynlighet for feil Info om hendelser, særlig hyppige og nylige Statistisk analyse (flere og flere ledninger med feil) Bruke feilprediksjonsmodeller (CARE-W, LEYP) Vurdere konsekvensen av feil Bruk av vannettmodeller til å beregne leveringssikkerhet, GIS for å beregne flomveier ved skader Prioritering Utgangspunkt i risikoanalyse, særlig vekt på konsekvenser av ledningsbrudd (abonnenter x avbruddstid, mulige skader på bygninger). NB: Årlig rehab nivå har de siste årene vært 0,66 %, mindre enn behovet på ca 1% pr år.

18 18..fornyelsesplanlegging må ta hensyn til mange forhold - multikriterieanalyse

19 19 Kursdagene 2010 og Asset management Hva har vi lært? Bærekraftprinsipper i lovverket (revidert drikkevannsdirektiv, Water Safety Plan ) Kriterier og organisering mht sikkerhet og bærekraft Prinsipper og praktiske erfaringer vedrørende driftsoptimalisering og desinfeksjon av vannbehandlingsanlegg Sårbarhet og fornyelse for ledningsanlegg I sum har vi dekket de viktigste premissene for bedre forvaltning av vannforsyningssystemene - Bedre asset management Vel hjem takk for nå!

Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast

Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune Side 1 Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune Side 2 Innhold Forord

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Vann og avløp og SAMRISK

Vann og avløp og SAMRISK Vann og avløp og SAMRISK Vann og avløpstjenestene (VA) er en kritisk infrastruktur som er viktige livslinje for samfunnet. Via vannledningsnettet leveres det viktigste næringsmiddelet mennesker trenger.

Detaljer

KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013

KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013 KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013 Juli 2009 Kommunal Utredning Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse

Detaljer

Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022

Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022 Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022 1 Forord Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp, 2011-2022 er Vann- og avløpsverkets overordnede styrende dokument. Den tar utgangspunkt

Detaljer

9-2013. Vann og avløp i skjærgården. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no

9-2013. Vann og avløp i skjærgården. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no 9-2013 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Vann og avløp i skjærgården Madla - Ravheim Tilstand på ledningnett Kunnskapsdeling for et bedre samfunn VELKOMMEN TIL FREMTIDEN: FLYGT EXPERIOR

Detaljer

Hovedplan for vann og avløp 2014-2024

Hovedplan for vann og avløp 2014-2024 Hovedplan for vann og avløp 2014-2024 RAPPORT Bamble kommune - hovedplan VA Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 185400 08.05.2013 Kunde: Bamble kommune Hovedplan for vann og avløp 2014-2024 Sammendrag: Hovedplan

Detaljer

KOMPETANSEBEHOV I VANNBRANSJEN

KOMPETANSEBEHOV I VANNBRANSJEN Smart Water Cluster RAPPORT Rapport Nr. 1 2013 KOMPETANSEBEHOV I VANNBRANSJEN Muligheter og barrierer for utvikling av nye utdanningsløp i Vannbransjen Mads Løkeland FORORD Våren 2012 ble Leksvik Industriell

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen vann og avløp

Kostnadseffektivitet innen vann og avløp FORVALTNINGSREVISJON Kostnadseffektivitet innen vann og avløp KLÆBU KOMMUNE November 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra Klæbu kommunes kontrollutvalg i

Detaljer

Alternativanalyse Nettplan Stor-Oslo. Alternativanalyse for ny sentralnettsløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Alternativanalyse Nettplan Stor-Oslo. Alternativanalyse for ny sentralnettsløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Kapittel 1Kapittel 1 Kapittel 1 Bakgrunn for Bakgrunn prosjektet for Bakgrunn prosjektet for prosjektet Alternativanalyse Alternativanalyse for ny sentralnettsløsning i Oslo og Akershus 1 Kapittel 1 Bakgrunn

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet VA- avdelingen. Kristiansand Ingeniørvesen. Kommunedelplan - Avløp - Kortversjon. Dato: 2012-05-31

TEKNISK Ingeniørvesenet VA- avdelingen. Kristiansand Ingeniørvesen. Kommunedelplan - Avløp - Kortversjon. Dato: 2012-05-31 TEKNISK Ingeniørvesenet VA- avdelingen Kommunedelplan - Avløp - Kortversjon Dato: 2012-05-31 Kommunedelplan - Avløp - Kortversjon II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Kommunedelplan - Avløp

Detaljer

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Del 1 RISIKOVURDERING RISIKOREDUSERENDE TILTAK Rullering 2007 gjelder kun vannforsyning www.rg-prosjekt.no

Detaljer

Jon Røstum, SINTEF, Vann&miljø jon.rostum@sintef.no

Jon Røstum, SINTEF, Vann&miljø jon.rostum@sintef.no Vannforsyning som en del av kritisk infrastruktur -Hva kan en gjøre selv for å redusere risikoen og hva kan en gjøre i samarbeid med andre? Behovet for å rydde i eget og andres hus Jon Røstum, SINTEF,

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Vann og avløp i Oslo og Osaka

Vann og avløp i Oslo og Osaka Vann og avløp i Oslo og Osaka Med fokus på problemer, feil og mangler Gruppe 28 Truls Haave, Magnus Haugsand, Per Jørstad og Anders Kjetså TVM4100 BM2 Miljøteknikk Tema A Vann NTNU, Trondheim 2006 Sammendrag

Detaljer

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål - vann og helse Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål for vann og helse - Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll for vann og helse Innhold Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll

Detaljer

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS FORORD Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale hensyn tilsier

Detaljer

med fokus på klimaendringer, vann og avløpssystemer, overvann og vannforsyning.

med fokus på klimaendringer, vann og avløpssystemer, overvann og vannforsyning. med fokus på klimaendringer, vann og avløpssystemer, overvann og vannforsyning. Februar 2015 Miljø og klima - 2 - Stavanger kommune Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Sluttrapport for forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Fase 2 10.04.2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 5 Mål i Fase 2... 7 Beskrivelser av aktiviteter og metode...

Detaljer

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Resultater 2010 Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester www.bedreva.no Foto: Nina Østergaard Norsk Vanns tilstandsvurdering av VA-tjenestene Vurdering av 61 kommuner

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer

Norsk Vann. Rapport. Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer Norsk Vann Rapport 190 2012 Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige

Detaljer

I veien for hverandre

I veien for hverandre I veien for hverandre Samordning av rør og kabler i veigrunnen Februar 2008 Page 1 of 31 Innholdsfortegnelse Sammendrag.3 Forord med bakgrunn...5 1. Infrastrukturens viktighet og omfang...6 1.1 Vi kan

Detaljer

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV).

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). HOVEDPLAN 2013 2025 Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). 1. Sammendrag. side 1-2 2. Effektivitet og organisering. side 3-4 3. Historikk. side 5-7 4. Forvaltningssystemet for vannforsyningen.

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon i Skaun kommune

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon i Skaun kommune Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon i Skaun kommune Skaun kommune November 2006 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Skaun kommunes kontrollutvalg

Detaljer

Hovedplan vann og avløp

Hovedplan vann og avløp Rennesøy kommune Hovedplan vann og avløp 2014-2024 Hovedplan Rennesøy 2014-2024 1 Innledning. 1.1 Forord Rennesøy kommune utarbeidet hovedplan for vannforsyningen i 2007. IVAR IKS hadde da etablert ny

Detaljer

FELLES HOVEDPLAN FOR VANNFORSYNING OG AVLØP I DRAMMENSREGIONEN 2010-2021

FELLES HOVEDPLAN FOR VANNFORSYNING OG AVLØP I DRAMMENSREGIONEN 2010-2021 FELLES HOVEDPLAN FOR VANNFORSYNING OG AVLØP I DRAMMENSREGIONEN 2010-2021 - En strategisk temaplan om helhetlig og bærekraftig vannressursforvaltning Rådmennenes planforslag 22.oktober 2009 1 Innhold Drammensregionen

Detaljer

Jon Røstum, SINTEF, Vann&miljø jon.rostum@sintef.no

Jon Røstum, SINTEF, Vann&miljø jon.rostum@sintef.no Jon Røstum, SINTEF, Vann&miljø jon.rostum@sintef.no 1 2 Vannforsyning som en del av kritisk infrastruktur -Hva kan en gjøre selv for å redusere risikoen og hva kan en gjøre i samarbeid med andre? Behovet

Detaljer

Hovedplan vann og avløp Ski kommune HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021. Høringsdokument

Hovedplan vann og avløp Ski kommune HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021. Høringsdokument Hovedplan vann og avløp Ski kommune HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021 Høringsdokument Innholdsfortegnelse FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. SAMMENDRAG... 3 1 ORIENTERING OM PLANARBEIDET... 4 2

Detaljer

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020 FLÅ KOMMUNE HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020 Vedtatt av Flå Kommunestyre den 18.06.2015 i sak 62/15. 1av 35 Innhold 1. SAMMENDRAG... 4 2. BAKGRUNN... 5 3. RAMMEBETINGELSER... 5.1 Statlige rammebetingelser...

Detaljer

Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød. Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014

Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød. Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 Pilotprosjekt om testing av skadedata fra forsikringsbransjen for vurdering av klimasårbarhet og forebygging av klimarelatert naturskade i utvalgte kommuner Ragnar

Detaljer