Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013"

Transkript

1 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 15:00 16:55 1

2 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arne-Rune Gjelsvik Leder FRP Gunnar Melgaard Nestleder H Sissel Haukland Medlem H Øyvind Rideng Medlem H Kåre Sagård Medlem H Benedicte Røer Medlem H Ingvild Tautra Vevatne Medlem V Tonje Brenna Medlem AP Marija Tomac Medlem AP Mani Hussaini Medlem AP Vilde Lofthus Rooth Medlem AP Andreas Halse Medlem SV Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Karl Edvin Moksnes Ingunn E Ulfsten KRF Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingunn E Ulfsten Medlem KRF Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Alf Skaset Fylkesdirektør, videregående opplæring Hilde Kløvfjell Ass. fylkesdirektør, videregående opplæring John Arve Eide Ass. fylkesdirektør, videregående opplæring Trude Remme Utvalgssekretær 2

3 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 53/13 Forsøksordning med eksamen før 17. mai 54/13 Retningslinjer for gjennomføring av eksamen 55/13 Ny GIV: Fra prosjekt til Den gode Akershusskolen. 56/13 Utfordringer for voksne med behov for opplæring (55/12) 57/13 Skole på byggeplass - rapport etter første skoleår. 58/13 Plan for videregående opplæring og fagopplæring /13 Styrking av skolehelsetjenesten i den videregående skole - Status 60/13 Tilstandsrapport for videregående opplæring skoleåret /13 Søknad om økonomisk støtte til Prosjekt Kunnskapsdeling næringsliv og UB (ungdomsbedrift) Follo 62/13 Bruk av ansiktsdekkende hodeplagg ved de videregående skolene i Akershus - Endring av ordensreglementet 4 - punkt 3 ny bokstav h 63/13 Lærer-elev relasjon, forskningssamarbeid mellom AFK og Høgskolen i Buskerud, /13 Rapportering på oppfølging av vedtak fattet i hovedutvalget for utdanning og kompetanse, 1. halvår /13 Årsbudsjett 2014 og økonomiplan Spørsmål 4/13 Spørsmål fra rep. Mani Hussaini (Ap) om frivillige organisasjoners muligheter til å bruke videregående skoler 5/13 Spørsmål fra rep. Andreas Halse (SV) med tittel "snytt for fagbrev" 3

4 6/13 Spørsmål fra representanten Gunnar Melgaard (H) vedr. ekstra dager i skoleruta Eventuelt: - I møtet ble det gitt en orientering om tilstandsrapport for videregående opplæring skoleåret 2012/ Representanten Karl-Edvin Moksnes (KrF) stilte spørsmål om epolitiker-applikasjon for Android. Spørsmålet ble besvart med at applikasjonen vil foreligge i google play når feil i ios-versjonen er rettet. - Representanten Øyvind Rideng (H) stilte spørsmål om søknadsfrister for elever med spesielle behov på videregående skoler er 1. februar, mot 1. mars for andre elever. Spørsmålet ble besvart av fylkesdirektør Alf Skaset. 4

5 Saker til behandling 53/13 Forsøksordning med eksamen før 17. mai Fylkesrådmannen foreslår at det ikke sendes noen søknad om forsøksordning med eksamen før 17. mai. Representanten Gunnar Melgaard (H) fremmer alternativt forslag på vegne av H, Frp, KrF og V: Forslaget opprettholdes med at Akershus fylkeskommune søker om en forsøksordning med eksamen før 17. mai for avgangselevene. Ved alternativ votering over fylkesrådmannens innstilling og forslaget fremmet av Melgaard (H) ble Melgaards forslag vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Ap + SV). Vedtak: Forslaget opprettholdes med at Akershus fylkeskommune søker om en forsøksordning med eksamen før 17. mai for avgangselevene. 54/13 Retningslinjer for gjennomføring av eksamen Akershus fylkeskommunes retningslinjer og praksis for gjennomføringen av eksamen videreføres. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Akershus fylkeskommunes retningslinjer og praksis for gjennomføringen av eksamen videreføres. 5

6 55/13 Ny GIV: Fra prosjekt til Den gode Akershusskolen. Rapporten tas til orientering. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Rapporten tas til orientering. 56/13 Utfordringer for voksne med behov for opplæring (55/12) De fylkeskommunale veiledningssentrene samarbeider videre med de videregående skolene og AVO-fagopplæring for i størst mulig grad å tilpasse opplæringen organisert for voksne til den enkeltes behov. Fokus og tiltak rettet inn mot forsterket norsk og engelskopplæring fortsetter, i tillegg utredes behovet for forsterket opplæring innen matematikk. Økt fokus på veiledning av kandidater i, og søkere til, voksenopplæring med mål om høyest mulig kompetanseoppnåelse for den enkelte. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 6

7 De fylkeskommunale veiledningssentrene samarbeider videre med de videregående skolene og AVO-fagopplæring for i størst mulig grad å tilpasse opplæringen organisert for voksne til den enkeltes behov. Fokus og tiltak rettet inn mot forsterket norsk og engelskopplæring fortsetter, i tillegg utredes behovet for forsterket opplæring innen matematikk. Økt fokus på veiledning av kandidater i, og søkere til, voksenopplæring med mål om høyest mulig kompetanseoppnåelse for den enkelte. 57/13 Skole på byggeplass - rapport etter første skoleår. Tilbudet evalueres før det settes i gang nytt tilbud høsten Representanten Mani Hussaini (Ap) fremmer et alternativt forslag til innstillingen på vegne av Ap og SV: Tilbudet evalueres og videreføres for høsten Ved alternativ votering over fylkesrådmannens innstilling og forslaget fremmet av Hussaini (Ap) ble fylkesrådmannens innstilling vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Ap + SV). Vedtak: Tilbudet evalueres før det settes i gang nytt tilbud høsten /13 Plan for videregående opplæring og fagopplæring 2013 Eksisterende planer og rapporter for videregående opplæring og fagopplæring i fylket bearbeides og videreutvikles slik at de gir den informasjon og innsikt som etterspørres. Representanten Gunnar Melgaard (H) fremmer alternativt forslag på vegne av H, Frp, KrF og V: 7

8 Hovedutvalget viser til Fylkestingets vedtak i sak 66/13, hvor det tydelig går frem at fylkestinget vil ha en samlet, årlig plan for utdanningssektoren, som gir et helhetlig bilde for hele sektoren. Hovedutvalget viser til vedtaket for ytterligere utdyping. Vedtakets punkt om en sak om hvilke andre rapporter og planer som bør inngå i denne årlige planen kan vanskelig forstås som et ønske om en vurdering av om det skal fremlegges en samlet, årlig plan. Det er beklagelig at planen som fylkestinget bestilte ikke foreligger denne høsten. Hovedutvalget presiserer at planen fylkestinget vedtok skal foreligge til behandling samtidig med økonomiplanen i Ved alternativ votering over fylkesrådmannens innstilling og forslaget fremmet av Melgaard (H) ble Melgaards forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalget viser til Fylkestingets vedtak i sak 66/13, hvor det tydelig går frem at fylkestinget vil ha en samlet, årlig plan for utdanningssektoren, som gir et helhetlig bilde for hele sektoren. Hovedutvalget viser til vedtaket for ytterligere utdyping. Vedtakets punkt om en sak om hvilke andre rapporter og planer som bør inngå i denne årlige planen kan vanskelig forstås som et ønske om en vurdering av om det skal fremlegges en samlet, årlig plan. Det er beklagelig at planen som fylkestinget bestilte ikke foreligger denne høsten. Hovedutvalget presiserer at planen fylkestinget vedtok skal foreligge til behandling samtidig med økonomiplanen i /13 Styrking av skolehelsetjenesten i den videregående skole - Status Saken tas til orientering. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Innspill fra hovedutvalget for utdanning og kompetanse: Saken tas til orientering. 8

9 60/13 Tilstandsrapport for videregående opplæring skoleåret Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus for skoleåret tas til orientering. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse: Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus for skoleåret tas til orientering. 61/13 Søknad om økonomisk støtte til Prosjekt Kunnskapsdeling næringsliv og UB (ungdomsbedrift) Follo 1. Det bevilges kr til prosjekt «Kunnskapsdeling næringsliv og UB Follo». 2. Midlene fordeles med kr fra henholdsvis avdeling for videregående opplæring, ansvar forsøks og utviklingsarbeid og kr fra avdeling for plan, næring og miljø, ansvar innsatsmidler entreprenørskap. Representanten Andreas Halse (SV) fremmer alternativt forslag på vegne av SV: 1. Det bevilges kr til prosjekt «Kunnskapsdeling næringsliv og UB Follo». 2. Midlene fordeles med kr fra henholdsvis avdeling for videregående opplæring, ansvar forsøks og utviklingsarbeid og kr fra avdeling for plan, næring og miljø, ansvar innsatsmidler entreprenørskap. Ved alternativ votering over fylkesrådmannens innstilling og forslaget fremmet av Halse ble fylkesrådmannens innstilling vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Ap + SV). 9

10 Innspill fra hovedutvalget for utdanning og kompetanse: 1. Det bevilges kr til prosjekt «Kunnskapsdeling næringsliv og UB Follo». 2. Midlene fordeles med kr fra henholdsvis avdeling for videregående opplæring, ansvar forsøks og utviklingsarbeid og kr fra avdeling for plan, næring og miljø, ansvar innsatsmidler entreprenørskap. 62/13 Bruk av ansiktsdekkende hodeplagg ved de videregående skolene i Akershus - Endring av ordensreglementet 4 - punkt 3 ny bokstav h På bakgrunn av høringen går fylkesrådmannen inn for at forslaget til endring av ordensreglementet vedtas. I ordensreglementet 4 punkt 3 ny bokstav h legges følgende bestemmelse inn: Bruk av hodeplagg som helt eller delvis dekker elevens ansikt er ikke tillatt. Forbudet omfatter ikke hodeplagg der ansiktet er fullt synlig. Forbudet gjelder i undervisningen, på skolens område i skoletiden og når skolen har ansvar for elevene. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling fra hovedutvalget for utdanning og kompetanse: På bakgrunn av høringen går fylkesrådmannen inn for at forslaget til endring av ordensreglementet vedtas. I ordensreglementet 4 punkt 3 ny bokstav h legges følgende bestemmelse inn: Bruk av hodeplagg som helt eller delvis dekker elevens ansikt er ikke tillatt. Forbudet omfatter ikke hodeplagg der ansiktet er fullt synlig. Forbudet gjelder i undervisningen, på skolens område i skoletiden og når skolen har ansvar for elevene. 63/13 Lærer-elev relasjon, forskningssamarbeid mellom AFK og Høgskolen i Buskerud, Informasjon og redegjørelse for forskningssamarbeidet og prosjektet «Lærer-elev relasjon» mellom Akershus fylkeskommune og Høgskolen i Buskerud tas til orientering. 10

11 Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Innspill fra hovedutvalget for utdanning og kompetanse: Informasjon og redegjørelse for forskningssamarbeidet og prosjektet «Lærer-elev relasjon» mellom Akershus fylkeskommune og Høgskolen i Buskerud tas til orientering. 64/13 Rapportering på oppfølging av vedtak fattet i hovedutvalget for utdanning og kompetanse, 1. halvår 2013 Hovedutvalget for utdanning og kompetanse tar rapporten til orientering. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalget for utdanning og kompetanse tar rapporten til orientering. 65/13 Årsbudsjett 2014 og økonomiplan Det vises til fylkesrådmannens innstilling på side 4 i det utsendte dokumentet «Årsbudsjett 2014 og økonomiplan »: 1. Ved utskriving av fylkesskatten for 2014 legges til grunn den maksimale skattøren som vedtas av Stortinget i statsbudsjettet. 2. Driftsbudsjettet for økonomiplanperioden vedtas slik det framgår av vedlegg 1A Hovedoversikt drift. 11

12 3. Investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden og finansieringen av dette vedtas slik det framgår av vedlegg 1B Hovedoversikt investeringer, og med fordeling på prosjekter slik det framgår av vedlegg 1E Investeringer pr. prosjekt. 4. Det opptas lån til investeringsformål i budsjettet for 2014 på inntil 519 mill. kr. Gjennomsnittlig avdragstid settes til 30 år. 5. Fylkeskommunens trekkrettighet i bank settes til 500 mill. kr i Mål, tiltak og resultatindikatorer for Akershus fylkeskommune som er stilt opp for programområdene (jf. oppstilling i kapitlene 8-13) skal legges til grunn for driften i Fylkesrådmannen fordeler de økonomiske rammene og inngår avtaler med fylkeskommunens virksomheter og Statens vegvesen Region øst basert på de mål, tiltak og resultatindikatorer og budsjettrammer som vedtas i økonomiplanen. 8. Styret i Ruter AS fastsetter kollektivtakstene i Akershus i henhold til sammenslåings- og aksjonæravtalen. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå leveranseavtale med Ruter AS for Driftsbudsjettet for revisjon, kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat (programkategori 1D) vedtas med en netto driftsutgift på kr i Akershus KollektivTerminaler FKF gis følgende driftsramme for 2014: AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF (AKT) BUDSJETT 2014 Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansposter -710 Resultat 673 Bruk av tidligere avsetninger -673 Resultat etter bruk av avsetninger 0 Akershus KollektivTerminaler FKF gis følgende investeringsramme for 2014: AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF (AKT) BUDSJETT 2014 Sum investeringer Finansiering investeringsfond AKT Finansiering investeringstilskudd AKT For AFK eiendom FKF legges følgende budsjett til grunn for driften av foretaket: 12

13 AFK EIENDOM FKF BUDSJETT 2014 Utgifter forvaltning, drift og vedlikehold Finansutgifter og kapitalbidrag Sum utgifter Sum inntekter Resultat 0 I 2014 er det forutsatt følgende investeringsvolum og finansiering: INVESTERINGER 2014 Igangværende prosjekter / rebevilgninger 286,5 Nye prosjekter 147,4 Sum investeringer 433,9 Nye lån 351,5 Egenkapital fra mva-refusjon 82,4 Sum finansiering 433,9 Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Innspill fra hovedutvalget for utdanning og kompetanse: Det vises til fylkesrådmannens innstilling på side 4 i det utsendte dokumentet «Årsbudsjett 2014 og økonomiplan »: 1. Ved utskriving av fylkesskatten for 2014 legges til grunn den maksimale skattøren som vedtas av Stortinget i statsbudsjettet. 2. Driftsbudsjettet for økonomiplanperioden vedtas slik det framgår av vedlegg 1A Hovedoversikt drift. 3. Investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden og finansieringen av dette vedtas slik det framgår av vedlegg 1B Hovedoversikt investeringer, og med fordeling på prosjekter slik det framgår av vedlegg 1E Investeringer pr. prosjekt. 4. Det opptas lån til investeringsformål i budsjettet for 2014 på inntil 519 mill. kr. Gjennomsnittlig avdragstid settes til 30 år. 5. Fylkeskommunens trekkrettighet i bank settes til 500 mill. kr i Mål, tiltak og resultatindikatorer for Akershus fylkeskommune som er stilt opp for programområdene (jf. oppstilling i kapitlene 8-13) skal legges til grunn for driften i

14 7. Fylkesrådmannen fordeler de økonomiske rammene og inngår avtaler med fylkeskommunens virksomheter og Statens vegvesen Region øst basert på de mål, tiltak og resultatindikatorer og budsjettrammer som vedtas i økonomiplanen. 8. Styret i Ruter AS fastsetter kollektivtakstene i Akershus i henhold til sammenslåings- og aksjonæravtalen. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå leveranseavtale med Ruter AS for Driftsbudsjettet for revisjon, kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat (programkategori 1D) vedtas med en netto driftsutgift på kr i Akershus KollektivTerminaler FKF gis følgende driftsramme for 2014: AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF (AKT) BUDSJETT 2014 Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansposter -710 Resultat 673 Bruk av tidligere avsetninger -673 Resultat etter bruk av avsetninger 0 Akershus KollektivTerminaler FKF gis følgende investeringsramme for 2014: AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF (AKT) BUDSJETT 2014 Sum investeringer Finansiering investeringsfond AKT Finansiering investeringstilskudd AKT For AFK eiendom FKF legges følgende budsjett til grunn for driften av foretaket: AFK EIENDOM FKF BUDSJETT 2014 Utgifter forvaltning, drift og vedlikehold Finansutgifter og kapitalbidrag Sum utgifter Sum inntekter Resultat 0 I 2014 er det forutsatt følgende investeringsvolum og finansiering: 14

15 INVESTERINGER 2014 Igangværende prosjekter / rebevilgninger 286,5 Nye prosjekter 147,4 Sum investeringer 433,9 Nye lån 351,5 Egenkapital fra mva-refusjon 82,4 Sum finansiering 433,9 15

16 Spørsmål 4/13 Spørsmål fra rep. Mani Hussaini (Ap) om frivillige organisasjoners muligheter til å bruke videregående skoler Leder Arne-Rune Gjelsvik besvarte spørsmålet på følgende måte: Utlån og utleie av fylkeskommunale skoler og anlegg. Bakgrunn Akershus fylkeskommune har retningslinjer for utlån og utleie av lokaler som er forankret i følgende politiske saker: - FU-sak 246/84 Fylkets videregående skoler. Forslag til nye retningslinjer for utlån/utleie av fylkets skolelokaler - FU-sak 42/99 Utlån og utleie av skolelokaler - FT-sak 17/00 Revidert økonomiplan Vedtak om at utgifter til utleie skal dekkes innenfor skolens egne rammer I protokoll fra Fylkestingets møte ligger følgende oversendelsesforslag: Gratis lån av fylkeskommunale anlegg Det innføres en ordning der frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner gratis skal kunne låne fylkeskommunale skoler og anlegg til idrettsaktiviteter og frivillig arbeid. I protokoll fra Fylkestingets møte fikk følgende forslag enstemmig tilslutning ved votering: Kultur, frivillighet og folkehelse 8. Det fremmes en sak for fylkestinget om hvordan man kan få til et tettere samarbeid med kommunene for å se på i hvilken grad man kan etablere et bedre tilbud til frivillige organisasjoner når det gjelder tilgang til lokaler. I en slik sammenheng er det naturlig å fokusere på hvilken rolle de videregående skolene kan ha. I Fylkestingets møte falt følgende verbalforslag ved votering: Gratis lån av fylkeskommunale anlegg. Det innføres en ordning der frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner gratis skal kunne låne fylkeskommunale skoler og anlegg til idrettsaktiviteter og frivillig arbeid. Ovenstående innebærer at siste vedtak i saken er fra Fylkestingets møte hvor «Kultur, frivillighet og folkehelse» knyttes til videre arbeid med saken. Innhenting av informasjon fra skolene Det ble i juli 2012 tatt initiativ til å innhente informasjon fra de videregående skolene om praksis ved utlån/utleie av skolenes lokaler. Resultatet av tilbakemeldingene kan oppsummeres slik: - Det leies ut til frivillige lag og organisasjoner som en mener en er forpliktet til - Ikke utleie på kvelder og helger når skolen ikke har tilsynsvakt - Utleie til bursdager o.l. kun til ansatte - De fleste skolene har utleie kun av begrensede rom ikke spesialrom - Renhold og tilsynsvakt utføres stort sett av skolens eget personale - Når det gjelder leiesatser, varierer dette fra helt uten kostnad, via leie for faktiske utgifter (tilsyn og renhold) til priser som gir en mindre fortjeneste. - Noen skoler har svært lite utlån/utleie, mens andre skoler har noe mer. - Skolene melder om slitasje som går ut over skolens vedlikeholdsbudsjett 16

17 - Noen skoler gir leietakere ansvar for låsing og sikkerhet etter gjennomgang av brann- og sikkerhetsrutiner. - Skolene ser ikke behovet for samordning av utleie, men retningslinjer, priser og praksis ved utleie bør samordnes. Hovedutvalget ber om en sak som belyser problemstillingen. 5/13 Spørsmål fra rep. Andreas Halse (SV) med tittel "snytt for fagbrev" Leder Arne-Rune Gjelsvik besvarte spørsmålet på følgende måte: Spørsmål 1. Hva skal fylkeskommunen gjøre for å rette opp sin feil og sørge for at Louise får fagbrevet hun er lovet og som hun har bestått prøven for? Etter forskrift til opplæringsloven 3-57 må normalt alle relevante fag og eksamener være bestått før fagbrev kan utstedes. I særskilte tilfeller kan fagbrev likevel utstedes, selv om lærlingen ikke har bestått i inntil to av fellesfagene dersom nærmere bestemte vilkår er oppfylt. Kandidaten det blir referert til i Romerikes blad, fikk etter søknad innvilget fritak fra beståttkravet i matematikk fra fylkesdirektøren for videregående opplæring Fritaket ble hjemlet i forskrift til opplæringsloven Kandidaten fullførte sin læretid og gikk opp til svenneprøve i juni Da fylkesdirektøren skulle utstede dokumentasjon for bestått prøve, ble det oppdaget at det ikke var hjemmel til å fatte vedtak som gjort i fylkesdirektørens brev av Ifølge forskrift til opplæringsloven 3-67 er det kun mulig å samtykke til utstedelse av fagbrev når faget ikke er bestått. Det vil si at det er et krav om at det er fastsatt en karakter i faget. I Utdanningsdirektorats tolkning av 3-67 er det understreket at eleven/lærlingen må ha oppnådd minimum karakteren 1 for at dispensasjonsreglene kan komme til anvendelse. Bestemmelsen kommer ikke til anvendelse dersom det ikke er grunnlag for vurdering i faget. I dette tilfellet har ikke kandidaten verken standpunkt- eller eksamenskarakter i faget. Fylkesdirektøren informerte kandidaten i brev av om at fritaket var blitt gitt på feil grunnlag, og om at hun må avlegge eksamen i matematikk før en eventuell dispensasjon kan bli innvilget. 17

18 Etter oppfordring fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og etter klage fra kandidaten, har fylkesdirektøren tatt saken opp til ny vurdering. Det er foretatt en grundig gjennomgang av både saksgangen og det juridiske grunnlaget for avgjørelsene. Resultatet av dette var at vedtaket av ble opprettholdt. Saken er oversendt til Akershus fylkeskommunes klagenemnd for behandling i tråd med opplæringsloven 15-2 og forvaltningsloven 28. Fylkesdirektøren beklager at saksbehandlingen i denne saken har hatt uheldige konsekvenser for kandidaten. Kandidaten har fått tilbud om et tilrettelagt intensivkurs i matematikk. Hun vil også få refundert eksamensavgiften. Fylkeskommunen har gjennomgått sine rutiner på området og har iverksatt tiltak slik at dette ikke skal skje igjen. Det er likevel viktig å understreke at fylkeskommunen som forvaltningsorgan ikke har myndighet til å avvike fra gjeldende lovverk i dette tilfellet ved å utstede fagbrev når forskriften ikke tillater det. Spørsmål 2. Vil hovedutvalget for utdanning hvis nødvendig ta ansvar og be fylkeskommunen revurdere sitt standpunkt? Dette spørsmålet må hovedutvalget ta stilling til. 6/13 Spørsmål fra representanten Gunnar Melgaard (H) vedr. ekstra dager i skoleruta Leder Arne-Rune Gjelsvik besvarte spørsmålet på følgende måte: Fra og med skoleåret har Akershus fylkeskommune lagt ut skoleruta med 194 elevdager i stedet for 190 dager, som er et minimum i opplæringsloven. Dette ble gjort for at skolene skulle ha et handlingsrom og en fleksibilitet når de la sine skoleruter. Bakteppet var at med noen flere dager til disposisjon ville det være lettere å kunne gi alle elever riktig minsteårstimetall i alle fag og finne rom for alternative dager. Det ble ikke stilt krav til at alle skoler skulle benytte alle dager. I arbeidsavtalen til lærerne står det at lærere skal undervise i 190 dager. I tillegg skal de ha seks dager til kompetanseheving. Ordningen med fire ekstra elevdager skulle ikke komme i konflikt med lærernes arbeidsavtale. Ved innføringen av ekstra elevdager i skoleåret ble alle skoler bedt om å redegjøre for hvor mange dager de valgte å ta i bruk, og hvordan disse ekstra dagene ble organisert og 18

19 benyttet. 19 av 34 skoler valgte å legge ut skoleruta med 194 dager. For de resterende skolene var skolerutene lagt ut med mellom 190 og 193 elevdager. Dagene brukes på forskjellige måter. Mange dager blir organisert som alternative dager. Dette kan være Operasjon dagsverk, bistandsprosjekter, internasjonale dager, aktivitetsdager, den kulturelle skolesekken o.l. det vil si dager som skolene blir oppfordret til å være med på, men som det egentlig ikke er rom for i ordinær timeplan. Andre blir brukt til heldagsprøver/eksamenstrening med innleide vakter eller lesedager. Første og siste skoledag er også normalt dager med redusert undervisningsaktivitet. Sentraladministrasjonen har ikke bedt om redegjørelse fra skolene på hvordan de benytter disse dagene. Vi har tilgang på skolenes timeplaner. Via disse kan vi se hvor mange elevdager skolene benytter, og hvordan skoleåret er lagt opp. Dette systemet brukes også for å kontrollere ved stikkprøver om elevene får minstetimetallet i alle fag. 19

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 04.11.2013 Tid: 13:00 14:30 1 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11.

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11. Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11.2013 Tid: 15:00 - Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 23.04.2013 Tid: 15:00 16:50 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i fylkesting 17.03.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: 11:00 16:00

Protokoll fra møte i fylkesting 17.03.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: 11:00 16:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i fylkesting 17.03.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: 11:00 16:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 04.06.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 04.06.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 04.06.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 15:00 16:45 Faste medlemmer

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 29/14 Godkjenning av

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 11:00 17:55

Protokoll fra møte i Fylkesting 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 11:00 17:55 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 11:00 17:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 05.11.2013 Tid 15:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50

Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Fylkesrådmannens forslag

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Fylkesrådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag INNHOLD 1. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING... 3 2. FYLKESRÅDMANNENS PRIORITERINGER OG MÅL... 5 Budsjettforslag i balanse... 5 Regionale hovedutfordringer...

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 15:00 16:20

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 15:00 16:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 15:00 16:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 12.05.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 12.05.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget 12.05.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 12.05.14 Tid 11:00

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013 1 Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013 Med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 17. juni 2013 Tid:

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.12.2013 Tid 15:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 10.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 10.11.2014 Tid: 15:00 17:00

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 10.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 10.11.2014 Tid: 15:00 17:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 10.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 10.11.2014 Tid: 15:00 17:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 14.10.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 14.10.2013 Tid: 15:00 17:00

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 14.10.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 14.10.2013 Tid: 15:00 17:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 14.10.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 14.10.2013 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Ressursbruk i grunnskolen

Ressursbruk i grunnskolen - Tinn kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 726 009 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...1 2.1 Metodevalg

Detaljer

Innhold. Fylkesrådmannen har ordet. Fylkesordføreren har ordet. Fylkestinget 2011-2015. Organisering. Utdanning og kompetanse. Året 2013 i korte trekk

Innhold. Fylkesrådmannen har ordet. Fylkesordføreren har ordet. Fylkestinget 2011-2015. Organisering. Utdanning og kompetanse. Året 2013 i korte trekk 13 2013 Årsrapport Årsrapport 2013 Innhold Innhold 04 05 06 08 Fylkesordføreren har ordet Fylkesrådmannen har ordet Fylkestinget 2011-2015 Organisering 10 17 25 37 Året 2013 i korte trekk Sentral styring

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 04.06.2014 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDTAK

TILSYNSRAPPORT VEDTAK Saksbehandler: Mats Nyaas Skau og Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 03.06.2015 2014/476 Stiftelsen Trondheim International School ved styrets leder Festningsgata 2 7014 Trondheim Deres dato: Deres referanse:

Detaljer