MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG /02 02/00064 SØKNAD OM MIDLER TIL OPPBYGGING AV SAMISK MEDIESTAMME 0022/02 01/00801 (B.R) BOLIGSELSKAP - TAKSERING OG TILSTANDSRAPPORT 0023/02 02/00076 UV-ANLEGG - DJUPVIK FISKEMOTTAK Orienteringssak kl : Helge Guttormsen og Rune sundelin orienterer om: "Museumsreformen og antall bygg i Nord-Troms museums eie." Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen, Kristin V. Johansen ordfører

2 Gáivuona suohkan Sak 0020/02 Kåfjord kommune REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: 003 Arkivsaksnr.: 02/00198 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0020/02 Formannskapet Bilag: Saksliste/møteprotokoll følger vedlagt til formannskapets medlemmer/varamedlemmer. Saksutredning: Følgende saker ble behandlet i samepolitisk utvalg den : 0004/02 02/00162 REFERATSAKER SAMEPOLITSIK UTVALG /02 02/00160 SAMEFOLKETS FOND - HØRING 0006/02 02/00161 FORSLAG TIL ENDRING AV SAMELOVEN 3-12 MED FORSKRIFTER - HØRING 0007/02 02/00049 SØKNAD OM STØTTE TIL ARTIC YOUTH CAMP /02 02/00064 SØKNAD OM MIDLER TIL OPPBYGGING AV SAMISK MEDIESTAMME Legges fram som egen sak. 0009/02 99/01207 SØKNADOM STØTTE TIL OPPSETNING AV STYKKET "REBELL I SAMELAND" 0010/02 02/00128 SØKNAD OM STØTTE - TEATERFORESTILLING Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling til vedtak. Side 2 av 10

3 Side 3 av 10 Sak 0020/02

4 Gáivuona suohkan Sak 0021/02 Kåfjord kommune SØKNAD OM MIDLER TIL OPPBYGGING AV SAMISK MEDIESTAMME Saksbehandler: Sara Marit A Gaup Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 02/00064 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0008/02 Samepolitisk utvalg /02 Formannskapet Bilag: Søknad Saksutredning: Kåfjord bibliotek søker om kr til oppbygging av samisk mediestamme som skal dekke hovedbiblioteket, samisk bokbuss og bibliotekfilialen. Som vedlegg til brev fra Sametinget om tildeling av tospråklighetstilskudd, foreligger det utksrift fra møtebok 4/01, som er om Sametingets budsjett for (jmf. Referatsak) Post 60 omhandler Bibliotek- og informasjonstjenester. Et av Sametinget sine mål er å bidra til utvikling av likeverdige og gode bibliotektjenester til den samiske befolkningen i hele det samiske bosettingsområdet i Norge. Dette skal Tinget gjøre gjennom å overta forvaltningen av bevilgningen til samiske bokbusser. Strategien er: - å sikre de samiske bokbussene langsiktige og forutsigbare rammevilkår - å etablere en finansieringsordning for oppbygging av lokale samiske bokbaser knyttet til folkebibliotekene - å motivere bibliotekene til å etablere samiskspråklige bibliotektjenester Derfor kan kommunen ved å støtte Kåfjord bibliotek jobbe med å nå målet til Sametinget. Det eventuelle kommunale bidraget er en delfinansiering og en forventer restfinansiering fra Sametinget, da det fra Sametingets side er gitt signaler om dette. Bibliotek er et meget viktig tilbud til befolkningen der de kan låne bøker gratis. Det er en viktig informasjonskilde og er også med på å bevare språket. Det er ofte en oppfatning blant folk at samiske bøker leser man bare på skolen, og at det finnes for det meste faglitteratur og ikke skjønnlitteratur på samisk. Dette vil et bra bibliotektilbud være med på å avkrefte. Om det ikke finnes bøker på samisk andre steder enn skolen, så har ikke eldre folk tilgang til dem. Mange eldre sitter mye alene, i hjemmet og i eldresentre. Derfor ville flere bøker være en kilde til glede og underholdning for dem. Det ville også være en ide å ha bokhyller med bøker på syke- og gamlehjemmet. Side 4 av 10

5 Sak 0021/02 For å ha noe å lese samisk fra, må det jo nødvendigvis finnes bøker. Samepolitisk utvalg har imidlertid begrenset med midler som ikke er bundet opp i faste utgifter. Det vil derfor på det nåværende tidspunkt ikke være mulig å gi tilskudd som ønsket. Rådmannens innstilling: Søknad fra biblioteket kan ikke innvilges per i dag. Søknaden vurderes på nytt i 2. halvår. Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtedato: Sak: PS 0008/02 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Reidar Breivik fremmet følgende forslag: Formannskapet bes behandle dette som egen sak. Samepolitisk utvalg anmoder formannskapet om å bevilge kr. av "Ikke budsjetterte midler for år 2002" slik at biblioteket kan gjennomføre sitt prosjekt. Om de får disse midlene, vil utenforstående gå inn med ekstra midler: Sametinget med kr. og Fylkeskommunen med ca kr. Reidar Breiviks forslag ble vedtatt med 2 stemmer. 1 stemme for rådmannens innstilling. Vedtak: Formannskapet bes behandle dette som egen sak. Samepolitisk utvalg anmoder formannskapet om å bevilge kr. av "Ikke budsjetterte midler for år 2002" slik at biblioteket kan gjennomføre sitt prosjekt. Om de får disse midlene, vil utenforstående gå inn med ekstra midler: Sametinget med kr. og Fylkeskommunen med ca kr. Side 5 av 10

6 Gáivuona suohkan Sak 0022/02 Kåfjord kommune (B.R) BOLIGSELSKAP - TAKSERING OG TILSTANDSRAPPORT Saksbehandler: Ragnvald Larsen Arkiv: L73 Arkivsaksnr.: 01/00801 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0022/02 Formannskapet Bilag: Anonnse m/skriv til tilbyderne. Tilbud av fra Rejos Takst Tilbud av fra takstingeniør Øyvind Isaksen. Tilbudsåpning. Saksutredning: Som et ledd i oppfølging av vedtak i K.sak 62/01 har adm. innhentet tilbud på taksering og tilstandsrapport på kommunens boliger. Ved fristens utløp var det kommet inn 2 tilbud: Tilbudet fra Rejos takst omfatter takst og tilstandsrapport til en samlet pris av kr ,- ekskl. m.v.a. Rejos Takst gir også et tilbud på boligsalgsrapport med tilleggsdel takst til en samlet pris av kr ,- ekskl. m.v.a. Forbehold: Dersom det blir mindre enn 10 boliger så blir det beregnet kjøretillegg etter staten satser. Ellers ingen endringer. Tilbudet fra takstingeniør Øyvind Isaksen omfatter utvidet takst til en samlet pris på kr ,- ekskl. m.v.a. Isaksen viser til takst over eiendommen Movegen 9 Forbehold: Oppsplitting av takstene vil kunne medføre tillegg for kjøring. En boligsalgsrapport er en nøyere gjennomgang av boligen med bl.a.levetidsbetraktninger som er tilpasset den nye avhendingsloven. Slik rådmannen ser det vil en boligsalgsrapport gi et godt grunnlag for en event. kostnadsberegning for videre vedlikehold/reparasjoner. Ee utvidet takst (Movegen 9) er en takst med en tilnærmet tilstandsrapport. Dokumentet beskriver mangler og feil, men kan ikke sies å være en fullstendig tilstandsrapport. På bakgrunn av at det i det er bedt om tilbud på takst og tilstandsrapport er det dette som må være avgjørende når evnt. tilbud antas. Kostnadene for å få utført dette arbeid blir da kr ,- ekskl. m.v.a. Kostnadene kan Side 6 av 10

7 Sak 0022/02 reduseres pga. at boliger selges i mellomtiden. Oppdraget må gi til den tilbyder som har gitt et fullstendig tilbud etter kravet i utlysningen. Det finns ikke midler på D/Us` budsjett til å få gjennomført dette arbeid. Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet bevilger kr ,- for å få utført takst med tilstandsrapport vedrørende kommunale boliger. 2. Utgiftene belaster budsjettpost som tilføres kr ,-. Budsjettpost resrvert formannskap reduseres tilsvarende. 3. Rejos Takst antas for taksering med tilstandsrapport i henhold til sitt tilbud av Rejos Takst og seksjon for drift og utvikling avtaler om det praktiske opplegget med gjennomføringen av oppdraget. Side 7 av 10

8 Gáivuona suohkan Sak 0023/02 Kåfjord kommune UV-ANLEGG - DJUPVIK FISKEMOTTAK Saksbehandler: Roald Elvenes Arkiv: M16 Arkivsaksnr.: 02/00076 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0023/02 Formannskapet Side 8 av 10

9 Side 9 av 10 Sak 0023/02

10 Side 10 av 10 Sak 0023/02

Hovedutskrift SAKSLISTE 0004/01 99/01285 SØKNAD OM TILLATELSE TIL PRIVAT REGULERING

Hovedutskrift SAKSLISTE 0004/01 99/01285 SØKNAD OM TILLATELSE TIL PRIVAT REGULERING Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.01.01 Tid: 11.00 Hovedutskrift Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0003/02 02/00020 FORBYGGING AV RUOVDDASJOHKA - DISTRIKTSANDEL

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0003/02 02/00020 FORBYGGING AV RUOVDDASJOHKA - DISTRIKTSANDEL Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.01.2007 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 04.03.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Kåfjord Samepolitisk utvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 26.04.2006 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.06.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 10.03.2009 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.01 Tid: 11.

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.01 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Kantina, rådhuset 19.11.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl 09.00 NB! Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.09.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2007 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0022/01 01/00368 BIRTAVARRE BARNEHAGE - 2 AVDELINGER OLDERDALEN BARNEHAGE - 2 AVDELINGER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0022/01 01/00368 BIRTAVARRE BARNEHAGE - 2 AVDELINGER OLDERDALEN BARNEHAGE - 2 AVDELINGER Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Møterommet, Rådhuset 1. etg. Møtedato: 11.06.01 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT 0204/08 08/00525 KÅFJORD TURSENTER - TILSKUDD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Sak 0095/07 Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/15 11/422 OMRÅDEREGULERING FOR KONGSFJORD OG VEINES

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/15 11/422 OMRÅDEREGULERING FOR KONGSFJORD OG VEINES Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2015 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset : 29.08.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003 Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor Møtedato: 18.06.04 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/109 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.12.2008

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/109 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.12.2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Befaring:

Detaljer