Festerett som sikkerhetsobjekt i låneforhold. Advokat Tom Rune Lian

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Festerett som sikkerhetsobjekt i låneforhold. Advokat Tom Rune Lian"

Transkript

1 Festerett som sikkerhetsobjekt i låneforhold Advokat Tom Rune Lian Estate Konferanse "Tomtefeste i næringsbygg" 12. juni 2014

2 00 Agenda

3 00 Agenda Agenda! Innledning og avgrensning! Pantsettelsesadgangen! Verdien av sikkerhetsobjektet særlig om betydningen av innholdet i festekontrakten! Realisasjon! Oppsummering 3

4 01 Innledning og avgrensing

5 01 Innledning og avgrensning Innledning og avgrensning! Tema Fester tar opp lån eller stiller sikkerhet for andres lån I hvilken utstrekning kan festeretten benyttes som sikkerhetsobjekt?! Tilgrensende problemstilling Lån tatt opp av bortfester Pantsettelse av krav på forfalt festeavgift Pantsettelse av fremtidige krav på festeavgift (factoring) Rettsvern oppnås ved melding til skyldneren (festeren) 5

6 02 Pantsettelsesadgangen

7 02 Pantsettelsesadgangen Pantsettelsesadgangen! Panteloven og tomtefesteloven gir hjemmel til rettsgyldig å etablere pant i festerett! Hva omfatter panteretten? Alle rettigheter under festekontrakten Hus og andre byggverk på grunnen. Omfatter både nåværende og fremtidige byggverk Tilbehør og rettigheter omfattet av avhendingsloven 3-4 til 3-6, f.eks. Faste installasjoner Fast montert eller særlig tilpasset redskap, utstyr etc. 7

8 02 Pantsettelsesadgangen! Begrensninger i pantsettelsesadgangen Panteloven 2-1: Krav om at vedkommendet myndighet har gitt nødvendig samtykke til fradeling (evt. bortfeste) før pantsettelse kan finne sted Kan ikke omgås ved avtale Pantsettelse kan skje så snart delingssamtykke foreligger Dersom pantsetter er en annen enn innehaver av grunnbokshjemmel, må samtykke fra hjemmelsinnehaver innhentes 8

9 02 Pantsettelsesadgangen! Krav om tinglysing Festeretten må være tinglyst før den kan pantsettes. Gyldighetsvilkår! Krav om beløpsangivelse! Formkrav Må være bestemt et fast beløp, evt. et høyeste beløp for pantekravet I utgangspunktet ikke formkrav, men Krav til bruk av skjema for registrering av pant i fast eiendom, jf. tinglysingsforskriften 9

10 02 Pantsettelsesadgangen! Krav om samtykke fra bortfester? Beror som utgangspunkt på avtalen eller festeformålet Tomtefesteloven 17 og 18, samt Tinglysingens rundskriv, sist oppdatert 15. mai 2014 Det generelle samtykkekravet i tomtefesteloven 17 for overdragelse av festeretten er ikke til hinder for at festeretten kan pantsettes (samtykkekravet er ikke en reell urådighet)! Utforming av samtykke Tinglysingens foretrukne utgangspunkt: Samtykkepåtegning direkte på dokumentet som skal tinglyses Dersom dette er upraktisk eller vanskelig kan rettighetshaver utforme samtykket i egen erklæring (bør signeres og sendes inn i original) 10

11 02 Pantsettelsesadgangen! Rettsvern og prioritet Pant i festerett får rettsvern ved tinglysing i grunnboken Tinglysing er et vilkår for at panteretten skal danne grunnlag for tvangsdekning uten å måtte gå veien om dom Først i tid, best i rett. Panteloven 1-13 Med mindre annet er avtalt følger prioriteten av tinglysingstidspunktet Kollisjonsreglene i tinglysingsloven 20, 21 og 23! Bortfesters legalpant i festeretten Tomtefesteloven 14. Bortfester har panterett i festeretten og byggverkene på tomten for skyldig festeavgift de siste tre år. Dersom bortfesters panterett er beskrevet i festekontrakten, har bortfesters panterett prioritet foran alle andre panteretter som fester har påheftet 11

12 03 Verdien av sikkerhetsobjektet

13 03 Verdien av sikkerhetsobjektet Verdien av sikkerhetsobjektet! Utgangspunktet: Verdien av panteretten er avhengig av festerettens innhold Fester kan aldri pantsette en bedre rett enn han selv har iht. festekontrakten Panterett i festerett omfatter både selve festeretten, og alle hus og byggverk som er eller senere blir oppført på tomten! Festerettens formål Har bl.a. betydning for: Festerettens lengde, oppsigelsesadgang, innløsningsrett, regulering av festeavgift og mulighetene for å begrense overdragelsesadgangen Det er viktig for panthaver å ha oversikt over festeformålet Sier noe om hvor langvarig, sikker og stabil festeretten og innholdet i den er, som igjen påvirker verdien av panteobjektet 13

14 03 Verdien av sikkerhetsobjektet! Opphør av festeretten Panteretten opphører - uten hensyn til årsaken til at festeretten opphører Utløpt på tid Oppsagt Innløst (se dog nedenfor) Misligholdt Panteretten i bygningsmassen består, som utgangspunkt, men Bortfester kan som hovedregel forlange bygningene fjernet Derfor: Panthaver bør sørge for at bortfester avgir erklæring om at festeforholdet ikke skal bringes til opphør så lenge panteretten består 14

15 04 Realisasjon

16 04 Realisasjon Realisasjon! Sikringsstadiet Tidsrommet der panteretten består (før panteretten fullbyrdes)! Festers rådighet under sikringsstadiet Rettslig rådighet Med mindre annet er avtalt kan festeretten fritt overdras og beheftes (med prioritet bak panteretten) Rettsstiftelser i tilbehør krever samtykke fra pantsetter Ikke-forfalt festeavgift, fast montert utstyr m.v. (avhendingsloven 3-4 til 3-6) Samtykke fra panthaver er nødvendig Dersom festeretten skal stykkes opp (også dersom den utskilte delen ikke skal avhendes/ fremfestes uten påhefte av panteretten) 16

17 04 Realisasjon! Faktisk rådighet Festeren har rett til å bruke pantet (festeretten) på vanlig måte, med mindre annet er avtalt eller lovbestemt Gjelder selv om bruken medfører at pantet reduseres i verdi (slit og elde på bygningsmassen) Omsorgsplikt etter panteloven 1-7: forsvarlig stell og vedlikehold. Ingen absolutt plikt til å hindre at panthaverens sikkerhet reduseres i verdi Forsikringsplikt, panteloven 1-7. Følger også normalt av låneavtalen 17

18 04 Realisasjon! Tvangsrealisasjon Før kravet er misligholdt Tvangsdekning må skje gjennom namsmyndigheten Etter at kravet er misligholdt I utgangspunktet avtalefrihet om dekningsadgangen. F.eks. ved underhåndssalg av panthaver Dersom realisasjonen skal skje gjennom namsmyndighetene må prosessreglene om dette i tvangsfullbyrdelsesloven følgers Begjæring fremsettes for tingretten, som avgjør om tvangssalget skal gjennomføres ved bistand fra medhjelper (megler) eller ved tvangsauksjon holdt av namsmyndighetene Salget må omfatte både festeretten og bebyggelsen Salg kan bare gjennomføres dersom alle heftelser med bedre prioritet får full dekning Særlig om tvangsbruk Panthaver trer inn som fester. Retten fastsetter varigheten og evt. nærmere vilkår 18

19 05 Oppsummering

20 05 Oppsummering Oppsummering! Meget viktig for panthaver å sette seg godt inn i festekontraktens vilkår! Panteretten får rettsvern ved tinglysing! Om nødvendig må samtykke fra bortfester innhentes! Bortfesters panterett i forfalt festeavgift siste tre år går foran! Panterett i festerett omfatter eksisterende og fremtidig bebyggelse på festetomten 20

21 Tom Rune Lian Partner Tel: Mob: Tom Rune Lian arbeider hovedsakelig med fast eiendom, med vekt på transaksjoner, drift og utvikling innenfor næringseiendom. Lian er rangert som en av Norges fremste eksperter innen området real estate i Chambers Europe, Legal 500 og PLC Which Lawyer? Han er også rangert som en av Norges ledende advokater i kategorien fast eiendom i Finansavisens advokatundersøkelse for 2011, 2012 og Lian er forfatter av diverse artikler innen sine spesialområder. Arbeidserfaring! Partner i Wiersholm siden 2003! Ansatt i Wiersholm i 1994 Utdanning! Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1994

22

INTERKREDITORAVTALER

INTERKREDITORAVTALER INTERKREDITORAVTALER En juridisk analyse av sentrale bestemmelser i interkreditoravtaler Kandidatnummer: 172873 Veileder: Vidar Løhre Antall ord: 13 171 JUS399 Masteroppgave/JUS398 Masteroppgave Det juridiske

Detaljer

Overdragelse av næringseiendom.

Overdragelse av næringseiendom. Overdragelse av næringseiendom. Rettslige problemstillinger i forbindelse med ulike metoder for eiendomstransaksjoner. Kandidatnummer: 689 Leveringsfrist: 25.11.2012 Antall ord: 16 674 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rundskriv for Tinglysingen

Rundskriv for Tinglysingen Rundskriv for Tinglysingen Kartverket tinglysingsdivisjonen Ajourført pr. 21. april 2015 Forord FORORD I forbindelse med overføringen av tinglysingsansvaret fra domstolene til Statens kartverk ble det

Detaljer

Hvordan få tinglyst på første forsøk? - unngå de vanligste feilene

Hvordan få tinglyst på første forsøk? - unngå de vanligste feilene Hvordan få tinglyst på første forsøk? - unngå de vanligste feilene Nina Josefine Halsne og Åge-Andre Sandum Disposisjon Presentasjon av Tinglysingen Formålet med tinglysing Hvorfor tinglyser vi? Hva er

Detaljer

Underdirektør og registerfører Haldis F. Skaare Trondheim 14.04.2015 Steinkjer 15.04.2015

Underdirektør og registerfører Haldis F. Skaare Trondheim 14.04.2015 Steinkjer 15.04.2015 Temadag vedr. fast eiendom Underdirektør og registerfører Haldis F. Skaare Trondheim 14.04.2015 Steinkjer 15.04.2015 Innhold Matrikulære utfordringer ved eiendommer med død, eller ikke eksisterende hjemmelshaver

Detaljer

Ulike. eierformer. hva betyr det for deg som kjøper? N E F. orges iendomsmegler orbund

Ulike. eierformer. hva betyr det for deg som kjøper? N E F. orges iendomsmegler orbund N E F orges iendomsmegler orbund Ulike Boliger for salg benevnes ofte som andelsleilighet, borettslagsleilighet, selveierbolig, obligasjonsleilighet, aksjeleilighet, eierseksjon m.m. Uttrykkene gjenspeiler

Detaljer

TINGLYSING OG KOMMUNENS FORHOLD TIL GRUNNBOKSDATA VED MATRIKKELARBEID TRONDHEIM, 15.02.2012

TINGLYSING OG KOMMUNENS FORHOLD TIL GRUNNBOKSDATA VED MATRIKKELARBEID TRONDHEIM, 15.02.2012 TINGLYSING OG KOMMUNENS FORHOLD TIL GRUNNBOKSDATA VED MATRIKKELARBEID TRONDHEIM, 15.02.2012 STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Lene Cecilie Bakler registerfører e.f. HVA SKAL VI GJENNOMGÅ? Grunnbokens

Detaljer

HVA ER HOVEDPOENGET MED TINGLYSING?

HVA ER HOVEDPOENGET MED TINGLYSING? BRUK AV HJEMMELSSELSKAPER OG ANDRE RETTSVERNSSUBSTITUTTER VED SALG AV FAST EIENDOM Advokatene Borgar Høgetveit Berg og Reidar Myhre, Advokatfirmaet Thommessen AS Eiendomsrettsseminaret, Kartverket, Sundvolden,9.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET VERKET FELT 4

VEDTEKTER FOR SAMEIET VERKET FELT 4 VEDTEKTER FOR SAMEIET VERKET FELT 4 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Vedtatt 05.10.11, endret 10.10.12 Sist endret på sameiermøte 31.03.14 1. Navn / formål / eiendommen Sameiets navn

Detaljer

nr. 3. 2012 16.10.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2012 16.10.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Nytt fra styremøtene side 5 Nytt fra Inkassoklagenmndas møter side 7 Tvangssalg fast eiendom en oversikt

Detaljer

TINGLYSING. Praktisk informasjon for deg som bruker EDR Direkte. Hvilke dokumenter kan tinglyses? Hvilke krav stilles til dokumentet?

TINGLYSING. Praktisk informasjon for deg som bruker EDR Direkte. Hvilke dokumenter kan tinglyses? Hvilke krav stilles til dokumentet? TINGLYSING Praktisk informasjon for deg som bruker EDR Direkte Hvilke dokumenter kan tinglyses? Hvilke krav stilles til dokumentet? Hvilke gebyre r ska l betales? Hvordan pre senteres den? Juridiske uttrykk

Detaljer

Innst. 77 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 101 L (2013 2014)

Innst. 77 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 101 L (2013 2014) Innst. 77 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 101 L (2013 2014) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter) Til

Detaljer

Kontrakt, oppgjør og klientmiddelbehandling i eiendomsmeglingsvirksomhet

Kontrakt, oppgjør og klientmiddelbehandling i eiendomsmeglingsvirksomhet Rundskriv Kontrakt, oppgjør og klientmiddelbehandling i eiendomsmeglingsvirksomhet RUNDSKRIV: 7/2014 DATO: 27.06.2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Eiendomsmeglingsforetak Advokater med eiendomsmegling FINANSTILSYNET

Detaljer

Matrikkellovens 15. Departementet kan i forskrift gi nærare regler om arealoverføring.

Matrikkellovens 15. Departementet kan i forskrift gi nærare regler om arealoverføring. AREALOVERFØRING Arealoverføring er en framgangsmåte som sørger for å overdra areal direkte mellom to eiendommer uten å opprette en egen eiendom for tilleggsarealet. Matrikkellovens 15 Areal kan overførast

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2010-16. årgang. Tema Hverdagsjuss

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2010-16. årgang. Tema Hverdagsjuss EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2010-16. årgang Tema Hverdagsjuss Eurojuris Informerer Innhold I dette nummeret av Eurojuris Informerer har våre artikkelforfattere skrevet om temaer som berører dere klienter

Detaljer

2. juni 2009 HØRINGSNOTAT

2. juni 2009 HØRINGSNOTAT 2. juni 2009 HØRINGSNOTAT med forslag til endring av lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling forskrift 23. november 2007 nr. 1318 om eiendomsmegling INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Bakgrunn og notatets hovedinnhold...2

Detaljer

Hvem er Tinglysingen?

Hvem er Tinglysingen? Hvordan forstå grunnboken m.m. Gardermoen 14. januar 2015 Registerfører Åge-Andre Sandum Hvem er Tinglysingen? Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar 2015 1 Tinglysingsdivisjonenansvar

Detaljer

Kjøp av næringseiendom - nye meglerstandarder Advokatene Tom Rune Lian og Ståle O. Meleng

Kjøp av næringseiendom - nye meglerstandarder Advokatene Tom Rune Lian og Ståle O. Meleng Kjøp av næringseiendom - nye meglerstandarder Advokatene Tom Rune Lian og Ståle O. Meleng Lunsjseminar 8. april 2015 Kort om meglerstandardene Utarbeides av Norges Eiendomsmeglerforbund og Forum for Næringsmeglere

Detaljer

TILRETTELEGGING FOR FORWARDSALG. planlegging

TILRETTELEGGING FOR FORWARDSALG. planlegging Update Update 8 2012 Næringseiendom Opsjonsavtaler ved erverv av tomt for utvikling side 4 BER: Konvertering fra næring til boligformål side 7 Forurensing i grunn og sjø side 28 update 8 2012 Næringseiendom

Detaljer

NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS

NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS Fastsatt i konstituerende generalforsamling den 2. november 1955 med endringer, senest 6. mai 2002, 8. mai 2003, 11. mai 2005 og 9. mai 2012. 1 Formål. Selskapets formål er forvaltning

Detaljer

DOKUMENT- AVGIFT. Rundskriv nr. 12/2014 S. Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

DOKUMENT- AVGIFT. Rundskriv nr. 12/2014 S. Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET DOKUMENT- AVGIFT 2014 Rundskriv nr. 12/2014 S Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no Innhold: Stortingets

Detaljer

Kurs i matrikkelføring

Kurs i matrikkelføring Kurs i matrikkelføring Sakstyper matrikkelenhet Oppretting av nye matrikkelenheter Innhold Sakstypene... 3 Fellesregler for oppretting av nye matrikkelenheter... 3 Oppretting av ny grunneiendom... 7 Hva

Detaljer

nr. 1. 2005 29.04.2005 7. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2005 29.04.2005 7. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Ny arbeidsmiljølov er underveis side 10 Fire problemstillinger knyttet til foreldelse side 11 Side

Detaljer

Tinglysing - servitutter

Tinglysing - servitutter Tinglysing - servitutter Nina Josefine Halsne og Åge-Andre Sandum Disposisjon Hva er en servitutt Etablering av heftelser Særlig om tinglysing av avtaler/erklæringer Matrikuleringsplikt Sletting av heftelser

Detaljer

VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING'

VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING' VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING' Utarbeidet av: Matrikkel- og stedsnavnavdelingen og Tinglysingen ENDRINGSLOGG Versjon Dato Utført av Endring 1.2 2014-02-17 Even S. Enger 4.1.5 Ny anleggseiendom fra

Detaljer

1.1 Eierforholdets betydning 6 1.2 Rådigheten over eiendelene under samlivet 7 1.3 Sikring av rettigheter overfor utenforstående 7

1.1 Eierforholdets betydning 6 1.2 Rådigheten over eiendelene under samlivet 7 1.3 Sikring av rettigheter overfor utenforstående 7 INNHOLD SIDE Del I Innledning 4 Del II Rettsstillingen under samlivet 6 1. Eierforhold/Rådighet 6 1.1 Eierforholdets betydning 6 1.2 Rådigheten over eiendelene under samlivet 7 1.3 Sikring av rettigheter

Detaljer

Oppgjør av eiendomshandler gjennom mellommann

Oppgjør av eiendomshandler gjennom mellommann 0 FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHOR1TY OF NORWAY Notat Oppgjør av eiendomshandler gjennom mellommann Vediegg til forslag om endringer i eiendomsmeghngslov- og forskrift II 2 I Finanstilsynet

Detaljer

NOU. Cdg\Zhd[[Zcia^\ZjigZYc^c\Zg '%%./&, Sikring mot tap av felleskostnader i borettslag

NOU. Cdg\Zhd[[Zcia^\ZjigZYc^c\Zg '%%./&, Sikring mot tap av felleskostnader i borettslag NOU Cdg\Zhd[[Zcia^\ZjigZYc^c\Zg '%%./&, Sikring mot tap av felleskostnader i borettslag Cdg\Zhd[[Zcia^\ZjigZYc^c\Zg '%%. Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning 1. Individ

Detaljer

Eiendomsmeglere er omfattet av hvitvaskingsloven.

Eiendomsmeglere er omfattet av hvitvaskingsloven. Viktig informasjon til kjøper og selger av boligeiendom Denne orienteringen har vi laget for deg som skal kjøpe eller selge bolig gjennom statsautorisert eiendomsmegler. Når du nå har valgt å benytte statsautorisert

Detaljer

TINGLYSING FAST EIENDOM Universitetet i Oslo 14.10.2011 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk

TINGLYSING FAST EIENDOM Universitetet i Oslo 14.10.2011 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk TINGLYSING FAST EIENDOM Universitetet i Oslo 14.10.2011 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET HVA BETYR DET Å TINGLYSE? Registrere rettighet som har

Detaljer