SCIENTOLOGI. Gjør verden til et bedre sted

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SCIENTOLOGI. Gjør verden til et bedre sted"

Transkript

1 SCIENTOLOGI Gjør verden til et bedre sted Scientologi er en anvendt religiøs filosofi, grunnlagt og utviklet av L. Ron Hubbard, som tilbyr en eksakt rute der enhver kan gjenvinne sannheten og enkelheten ved sitt åndelige jeg. Scientologi består av spesifikke aksiomer som definerer de underliggende årsakene og prinsippene i tilværelsen, og et enormt område av observasjoner innenfor humaniora. Den er en filosofisk helhet som bokstavelig talt gjelder for alt liv. Denne omfattende kunnskapsmengden resulterte i to anvendelser av emnet: For det første en teknologi mennesket kan bruke til å øke sin åndelige bevissthet og oppnå friheten søkt innen mange store filosofier. Og for det andre et stort antall fundamentale prinsipper mennesker kan bruke til å forbedre sine liv. På dette andre anvendelsesområdet tilbyr faktisk Scientologi intet mindre enn praktiske metoder for å forbedre ethvert aspekt ved vår tilværelse midler til å skape nye måter å leve på. Og fra dette kommer det materialet du skal til å lese. Dataene som blir presentert her, samlet fra L. Ron Hubbards skrifter, er bare ett av verktøyene som kan finnes i Scientologi-håndboken. Den er en omfattende veiviser, og inneholder tallrike anvendelser av Scientologi, som kan brukes til å forbedre mange andre områder av livet. I dette heftet har redaktørene tilføyd en kort introduksjon, praktiske øvelser og eksempler på vellykket anvendelse. I din nærmeste Scientologikirke eller -misjon (disse kan du finne på kan du ta kurs for å øke din forståelse og få ytterligere materialer for å utvide kunnskapen din. Mange nye fenomener om mennesket og livet er beskrevet i Scientologi. Derfor kan du støte på uttrykk på disse sidene som er ukjente for deg. Disse er beskrevet første gang du støter på dem, og i ordlisten bakerst i heftet. Scientologi er til for å brukes. Den er en praktisk filosofi, noe man gjør. Ved å bruke disse dataene, kan du forandre tilstander. Millioner av mennesker som ønsker å gjøre noe med tilstandene de ser rundt seg, har anvendt denne kunnskapen. De vet at livet kan forbedres. Og de vet at Scientologi virker. Det vil du også finne ut hvis du bruker det du leser på disse sidene til å hjelpe deg selv og andre. DEN INTERNASJONALE SCIENTOLOGIKIRKEN

2 PR gir midlene til å kommunisere dine ideer og få dem akseptert. Dette er en nødvendig ferdighet når man har å gjøre med nye ideer. Det er en måte å vinne støtte til dine prosjekter og bestrebelser på. PR blir generelt ansett for å være en metode til å oppnå publisitet, og har tidligere hatt svært klare begrensninger. Dette var en praksis som manglet bestemte nøkkelelementer. Takket være noen viktige oppdagelser i Scientologi har fremskritt nå gjort hele aktiviteten betydelig mer anvendelig og effektiv. L. Ron Hubbards videreutvikling av PR gjør ikke bare emnet essensielt for enhver gruppe og ethvert individ, men fjerner i tillegg de tidligere iboende begrensningene. Selv om hele teknologien er omfattende, vil de grunnleggende prinsippene som dekkes her, være av enorm verdi for enhver med et verdifullt formål. 2

3 PUBLIC RELATIONS N år man har med andre mennesker å gjøre, og ønsker å få deres enighet og samarbeid, eller støtte til noe, har man gått inn i området public relations eller PR. Definisjonen av PR er «GODE ARBEIDER GODT KUNNGJORT». Å gjøre godt arbeid er ikke nok; man må faktisk publisere det for å oppnå samarbeid og enighet. I public relations når man egentlig frem til folk med en idé av et eller annet slag, og får deres enighet. Når man har med andre å gjøre, lykkes man derfor godt i den grad man kan nå dem med den ideen man ønsker at de skal ha. PR er et uunnværlig verktøy til å hjelpe en med å overbringe sine ideer, og enhver som gjør verden til et bedre sted, ville ha stor nytte av å bruke den. Uansett hva du gjør fra å foreta deg noe for å forbedre utdannelsen i et område til å hjelpe folk til å slutte med stoff ved å anvende PR-verktøyene kan du nå andre med det korrekte budskapet, og oppnå deres enighet. Slik åpner PR døren til aksept av det du ønsker å gjøre. Public relations er ikke noe nytt. Den eksisterte som et formelt emne i det gamle Roma, da den ble brukt for å få valgt senatorer. Selv den gang ble politiske kampanjeslagord skrevet på veggene på Colosseum slik at folk kunne se dem. Emnet PR har gjennom århundrer fortsatt å være bare delvis utviklet. Personer med dårlige hensikter undertrykte denne utviklingen, ettersom de bare var interessert i å anvende emnet for å gagne sine egne skjulte motiver. Først med Scientologi og dens oppdagelser om kommunikasjon og menneskets sanne natur ble PR faktisk et komplett emne av verdi for samfunnet og individet. PR er en teknologi. Denne teknologien har sine egne lover. Når du begynner å lære teknikkene i PR, må du starte med en forståelse av de grunnleggende faktorene eller ingrediensene som utgjør emnet. 3

4 Samme hvor effektivt et program er... Kriminalitet i Midtbyen Ordfører, alle byer skulle hatt et lokalmiljøprogram som vårt for å redusere kriminaliteten. Det gir veldig gode resultater. kan det slå feil hvis man ikke kan oppnå samarbeid og en vidtgående enighet med det. Ingen av de andre ordførerne vil personlig samarbeide om å fremme dette programmet. Det er på tide jeg virkelig får gjort det kjent. Men ved å anvende PRteknologien... Midtbyens program for å engasjere lokalmiljøet reduserte kriminaliteten med 75 % i sitt første år. KONGRESS FOR ORDFØRERE FORHINDRING AV KRIMINALITET kan man lykkes i sine bestrebelser, og oppnå sine mål raskere. Se på denne posten som kommer inn etter kongressen! Flere og flere tar i bruk programmet vårt. 4

5 DEN MANGLENDE BESTANDDELEN PR-teknologien har manglet en bestanddel like lenge som dette emnet har eksistert. Denne utelatelsen er blant nøkkelfaktorene som har gjort PR ufullstendig som emne og følgelig til en potensiell ulempe for brukeren. Denne bestanddelen er realitet. De tingene som vi oppfatter med sansene våre, er virkelige. Realitet er i bunn og grunn enighet om persepsjoner og data i det fysiske universet. Det er graden av enighet som mennesker har kommet frem til. Du er enten enig med dine medmennesker eller uenig med dem, og realiteten din er slik du er enig eller uenig. De tingene du og dine medmennesker er enige om, er virkelige. De tingene du er uenig i, er ikke virkelige. I Scientologi ble det oppdaget at realitet er forbundet med to andre komponenter: affinitet og kommunikasjon. Uttrykket affinitet betyr nesten det samme som å like. Affinitet er imidlertid noe som går begge veier. Ikke bare liker du noe, men du føler at det liker deg også. Affinitet ligner også mye på ordet kjærlighet, når kjærlighet anvendes i sin universelle betydning. Det omfatter både kjærlighet og det å like, og er videre enn begge. Kommunikasjon består i å utveksle ideer gjennom rom. Den effekt en person skaper i verden, står direkte i forhold til den måten å kommunisere på som han har utviklet. Kommunikasjon i videste forstand omfatter naturligvis alle måter som en person eller ting blir klar over en annen person eller ting på. Disse tre komponentene affinitet, realitet og kommunikasjon danner ARC-trekanten (uttales A-R-C) i Scientologi, og sammen utgjør disse bestanddelene i forståelse. Hvis ett hjørne av denne trekanten (la oss si A) blir hevet, vil de to andre bli hevet. Hvis ett hjørne blir senket, blir de to andre det også. Hvis man derfor har høy affinitet, har man også høy realitet og høy kommunikasjon. Med lav affinitet har man også lav realitet og lav kommunikasjon. Med høy eller lav R har man høy eller lav A og C. 5

6 Og slik fungerer det. Hele trekanten heves eller senkes som en helhet. Man kan ikke ha lav R og høy A og C. Det er meningen at PR skal være en kommunikasjonsteknikk. Den kommuniserer ideer. La oss si at man prøvde å kommunisere en R som er enormt lav. I et slikt tilfelle ville kommunikasjonen kanskje nå ut i første omgang, men så vil den slå tilbake på grunn av sin R. Hele denne innbyrdes sammenhengen mellom affinitet, realitet og kommunikasjon er selvfølgelig et fremskritt innenfor Scientologi-teknologien. Dette var ikke tilgjengelig for de tidlige PR-pionerene. Så de fortalte (og forteller stadig) hovedsakelig løgner. Eldre PR-utøvere foretrakk løgner. De overdrev som en sirkusdirektør, eller angrep personers omdømme i det skjulte ved hjelp av sladder og løgner. De søkte å forbløffe eller tiltrekke interesse, og den letteste måten å gjøre det på, var å rope opp om forbløffende «kjensgjerninger» som faktisk var løgner. PR-folk for «mental helse» hentet «sinnssykestatistikkene» rett ut av luften. «Ni av femten engelskmenn vil bli sinnssyke i en periode av livet sitt» er en komplett løgn. Mengder av slike falske statistikker spruter ut fra PRlobbyister for å få noen lettvinte penger fra parlamentet. PR-folks faste repertoar har vært ondsinnede, utilslørte løgner, uansett om de er ansatt av Stalin, Hitler, den amerikanske presidenten eller Verdensbanken. En amerikansk president oppgav i løpet av to måneder to forskjellige tall for den prosentvise årlige økningen i regjeringens utgifter. PR-mannen hans prøvde å påvirke Kongressen. «Backfire 8» som «århundrets bil», fallskjermshowet «rekordforsøk i fritt fall», og ambassadørens pressekonferanse om «Mål for Midtøsten» er alle PRtilstelninger og er gjennomsyret av løgner. Du tar opp en avis eller lytter til folk på gaten, og du ser PR PR PR alt er løgner. En slagkrysser gjør et «goodwillbesøk» i en by som den kun er utrustet til å ødelegge, og du får flere løgner. Den enorme makten som aviser, tidsskrifter, radio, tv og moderne «massemedia» har, blir styrt av PR-folkene til særinteresser, og de styrer med løgner. Slik er PR blitt forvrengt til «en teknikk for å lyve overbevisende». Dette skaper en kynisk verden. Det har smadret idealisme, patriotisme og moral. 6

7 Hvorfor? Når en påtvunget kommunikasjonskanal kun overbringer løgner, vil affiniteten bryte sammen, og man får hat. Fordi R-en er blitt forvrengt. PR som beskjeftiger seg med løgner med falsk realitet, blir så til lav A og lav C, og slår tilbake på utøveren. Så den første leksjonen vi kan lære for å kunne bruke PR sikkert, er å HOLDE EN HØY R. Jo flere løgner du bruker i PR, jo mer sannsynlig er det at PR-en vil slå tilbake. Derfor er loven: BRUK ALDRI LØGNER I PR. Vanskeligheten med PR var derfor at den manglet realitet. En løgn er selvfølgelig en falsk realitet. Vanskeligheten med PR var R! Hvis du skal sende ut en pressemelding om en ny boksåpner som lettvint kan åpne bokser, og du vil si: «Et barn kunne bruke den» finn da ut om det er et faktum. Gi den til et barn, og få det til å åpne en boks. Så det er sant. Så bruk setningen, og si hvilket barn. Ikke kall den for «århundrets boksåpner». Det vil ikke kommunisere. Bare fordi radio, tv og presse spyr ut ting, betyr det ikke at de kommuniserer. Kommunikasjon innebærer at man når frem til noen. Enhver løgn vil enten sløve C (kommunikasjon) eller fjerne C med avsky en dag. Så det finnes en teknikk kjent som PR. Og den er svært tilbøyelig til å bli misbrukt gjennom løgner, og til å fornedre den som anvender den. Men dersom man holder seg strengt til verdiene sannhet og affinitet, vil man være i stand til å kommunisere, og kunne stå imot presset. PR blir et langt mer anvendelig og modent emne når man vet dette. Det neste man trenger å vite om dette, er «hvem» eller hvilket «publikum» man forsøker å kommunisere med. Mangelen på denne kunnskapen kan føre til fruktesløse PR-anstrengelser. 7

8 PUBLIKUM Hva er et «PUBLIKUM»? Man hører «publikummet», en stjerne sier «mitt publikum». Du slår opp i ordboken, og du finner at «publikum» (engelsk «public») betyr en organisert eller generell gruppe mennesker. Det finnes en spesialisert definisjon av ordet «publikum» som ikke står i ordboken, men som brukes innen området PR. «Publikum» er et profesjonelt uttrykk for PR-folk. Det betyr ikke mobben eller massene. Det betyr «en publikumstype». For profesjonelle innen PR er den brede befolkningen oppdelt i forskjellige typer publikum. Det er mulig at de tidlige pionerene innen PR tilbake i 1911, da de første bøkene om PR ble skrevet, burde ha begynt å bruke «tilskuere». Men det gjorde de ikke. De brukte ordet «publikum» i betydningen forskjellige typer av publikum for deres kommunikasjoner. Så du vil ikke finne dette i ordbøker som et profesjonelt uttrykk innen PR. Men du bør så absolutt få viklet både forstanden og tungen din rundt dette uttrykket slik at du kan bruke det. Ellers vil du gjøre flere PR-feil enn man lett kan regne ut på en kalkulator. Galt publikum utgjør omkring 99 % av feilene innen PR-aktiviteter, og er hovedårsaken til PR-fiaskoer. Så hva er et «publikum»? Bruk alltid «publikum» sammen med et annet ord innen PR-sjargong. Det finnes ikke noe enkelt ord for «publikum» innen PR. En PR-mann sier aldri publikummet. Man har «lokalsamfunnspublikummet», som betyr folket i byen som ikke personlig er gruppert inn under noe annet spesielt publikum. Det finnes «arbeidstakerpublikummet», som betyr menneskene som jobber for firmaet. Det finnes «aksjeeierpublikummet», som betyr dem som eier aksjer i PRmannens selskap. Det finnes «tenåringspublikummet», som betyr menneskene under tjue. Det finnes «legepublikummet», som betyr publikummet av leger som PR-mannen forsøker å nå. Det finnes hundrevis av forskjellige publikumstyper. En felles interesse eller et profesjonelt eller sosialt felles gruppekjennetegn et likhetstrekk innenfor en spesiell gruppe avgjør hvilken publikumstype det er. 8

9 Arbeidstakerpublikum Tenåringspublikum Legepublikum En person som benytter seg av PR, trenger denne grupperingen fordi han kan forvente at hver enkelt publikumstype vil ha forskjellige interesser. Derfor må han skreddersy sin reklame overfor dem spesielt for hver publikumstype. I PR-verdenen finnes det ikke unger det finnes et «barnepublikum». Det finnes ikke tenåringer det finnes et «tenåringspublikum». Det finnes ikke eldre mennesker det finnes et «eldrepublikum». En som bruker PR tenker ikke i form av store masser. Han tenker i typer av grupper innen massene. PR er en aktivitet som er opptatt av presentasjon og publikum. Selv når han skriver en pressemelding, «vinkler» han den for en publikasjon som når en publikumstype, og han skriver den for dette publikummet. For å gjøre dette må han først få en idé om meningene eller realiteten til denne typen publikum. Dette finner han ut ved å gjøre en spørreundersøkelse. En spørreundersøkelse er en stikkprøve, eller delvis innsamling av fakta, tall eller meninger. Man gjennomfører og bruker den for å få en pekepinn om hva en fullstendig innsamling og analyse kunne avsløre. Det er for eksempel en gruppe på tre tusen lærere i et område, og du ønsker å finne ut hva de vil ha fra skolestyret. Ved å spørre to hundre av lærerne, tilfeldig utvalgt, kan du få en god idé om hvor hele gruppen av lærere står vedrørende dette spesielle spørsmålet. «Publikum» er et profesjonelt uttrykk for PR-folk. Det betyr ikke mobben eller massene. Det betyr en «publikumstype». 9

10 10 En bruker av PR-teknikker utfører spørreundersøkelser med hensyn til bestemte publikum. Så presenterer han materialet sitt for å påvirke det bestemte publikummet. Han tilbyr ikke historier om rullestoler til tenåringspublikummet, eller Mikke Mus-premier til eldrepublikummet. Alt som tilbys publikum, bør være utformet for å nå et spesielt publikum. Når du blander det sammen, mislykkes du. Når du gjør det riktig og utfører spørreundersøkelser, lykkes du. En som ikke forstod dette begrepet med forskjellige typer publikum, kunne komme helt galt av sted. Hvis en PR-mann forsøkte å reklamere for «lovsanger for John Dillinger» til «politipublikummet», ville han utvilsomt ikke få noen respons. På lignende måte vil det «kriminelle publikummet» ikke bli overvettes begeistret for «heltene i blått»! All ekspertmessig PR er rettet mot en bestemt publikumsgruppe som det er utført en nøyaktig spørreundersøkelse på, og som kalles et «publikum». Når du vet dette, kan du forstå emnet PR. Når du kan bruke det ekspertmessig, er du en profesjonell PR-mann! PR-mannen må finne ut hva hans nøyaktige publikumsgrupper er. Det kan finnes flere klare typer. Så må han utføre spørreundersøkelser og se over reaksjonene til hver enkelt type. Han planlegger og utformer så kommunikasjonen og tilbudene sine for hver av dem. Da sender PR-mannen det rette budskapet til det rette publikummet i hvert enkelt tilfelle. Det kan finnes et dusin forskjellige budskap hvis det finnes et dusin forskjellige publikum. Hvert av dem er riktig for det publikummet. En som anvender PR, er ute etter et resultat en som ringer inn, et svar, en respons. Korrekt budskap i korrekt form til korrekt publikum gir resultatet. Et galt budskap til et galt publikum koster rett og slett masse penger og gir ingen resultater. Når man kjenner det korrekte publikummet, kan man så gjøre spørreundersøkelser på dem og kommunisere til dem med realitet. Hvis du ønsker å oppnå resultater, vit hvem dine publikum er.

11 SPØRREUNDERSØKELSER Som du leste tidligere i dette heftet, er det viktig å anvende realitet i PR, og kjenne realitetsnivået til det publikummet du vil nå frem til. Dette oppnås med spørreundersøkelser. I PR-terminologien betyr «å gjøre en spørreundersøkelse» å omhyggelig undersøke den offentlige mening med hensyn til en idé, et produkt, en side ved livet, eller ethvert annet tema. Ved å undersøke i detalj (intervjue enkeltpersoner) kan man ende opp med et fullt bilde av publikums syn på et emne, ved å stille opp den høyeste svarprosenten i tabellform. Men hva betyr dette for en person som er for seg selv? Han kan jo ikke løpe ut og leie meningsmålingseksperter eller et markedsundersøkelsesfirma til å fortelle seg alt om naboene i det nye nabolaget som han akkurat har flyttet til, eller hva studentene i klassen mener, eller hva arbeidskameratene på jobben synes om prosjektet hans. Faktum er at en person veldig enkelt kan gjøre sine egne spørreundersøkelser. En spørreundersøkelse gjøres for å finne ut hvilke knapper en gruppe har. Ordet knapp betyr i spørreundersøkelser emnet, uttrykket eller begrepet som kommuniserer realiteten til et bestemt publikum. Det er noe som er virkelig for flesteparten av personene i den gruppen, og som kan anvendes for å få en respons og oppnå enighet. Uttrykket kom fra 1900-tallsvendingen «å trykke på knappen», som i overført betydning betyr «å utføre en handling som automatisk tilveiebringer den ønskede tingenes tilstand». I public relations ønsker man en tilstand av enighet og samarbeid med ens handlinger. I en spørreundersøkelse spør du folk for å få deres mening om noe. En knapp er hoveddatumet du får fra denne handlingen. Den er svaret som gis flest ganger på spørreundersøkelsesspørsmålet ditt. Den er det som vil frembringe enighet og respons. Spørreundersøkelser kan også bli utarbeidet for å få vite hva folk avskyr. 11

12 Ut fra kjennskap til et publikums realitet som er oppnådd gjennom spørreundersøkelser, har man kunnet informere dem om de ideene man ønsker at de skal akseptere. Man kan med andre ord få overbrakt sitt budskap. Budskapet er kommunikasjonen, tanken, betydningen man ønsker å få over til et publikum. En knapp brukes for å oppnå publikums enighet i å lytte til budskapet. Et budskap og en knapp er ikke det samme. Ved å gjøre en spørreundersøkelse og finne den rette knappen, kan man så anvende den knappen til å frembringe enighet, og dermed få respons. For å gjøre en skikkelig spørreundersøkelse, og så anvende resultatene fra den effektivt, kreves det en forståelse av formålet med spørreundersøkelser og av ARC og ARC-trekanten. Det krever en forståelse av hva realitet er. Man anvender ARC-trekanten når man innledningsvis begynner å gjøre en spørreundersøkelse, og deretter anvender man ARC-trekanten til å få tatt resultatene fra spørreundersøkelsen i bruk. Det er som følger: Man kommuniserer til et publikum (via en spørreundersøkelse) med affinitet for å finne ut hva det publikummets realitet er. Realitet er enighet om det som er. Du foretar en spørreundersøkelse for å finne ut hva det publikummet vil si seg enige i. Deretter nærmer man seg publikummet med denne realiteten i en reklame eller en annen kommunikasjon for å få publikummets enighet om å lytte til budskapet. Slik hever man publikummets affinitet for det man markedsfører. Det er enkelheten i det, men det vil bare være enkelt for den personen som forstår ARC-trekanten. Uten realitet eller noe enighet vil ikke kommunikasjonen nå frem, og affiniteten vil være fraværende. 12

13 EKSEMPEL PÅ EN SPØRREUNDERSØKELSE Her er et eksempel på en faktisk spørreundersøkelse. En gruppe scientologer i Sør-Afrika var interessert i å finne ut hvordan man best kunne nå barna i kommuner i distriktene med et utdanningsprogram som anvendte Scientologis studieteknologi. De så at for å gjøre dette, måtte de først bringe på det rene hva barna mente var de største barrierene de stod overfor. Spørsmålene som ble stilt og de alminneligste svarene var: 1. Hvem tar du råd fra? 73 % foreldre 13 % bror eller søster 5 % lærer 2. Hva mener du er det største problemet i verden i dag? 50 % vold og krig 15 % ikke noe, ingen problemer 10 % utdannelse 3. Hva kunne gjøres for å forandre på det? 23 % stoppe det 15 % ingenting, ikke noe problem 10 % utdannelse 4. Hva i livet ditt ønsker du mest å forandre på? 25 % vold og hat 18 % situasjonen, alt 15 % utdannelse 5. Hva i livet ditt fungerer best? 33 % utdannelse 30 % ikke noe 15 % alt 6. Hva i livet ditt ser du mest frem til? 58 % skole, utdannelse 10 % vet ikke 10 % alt, hva som helst 13

14 Følgelig gjøres spørreundersøkelser for å oppnå enighet. Det er ikke noe annet formål med spørreundersøkelser. De gjøres for å etablere enighet med et publikum. Du spør ti eller tusen mennesker hva de aller mest ville ønske eller vente seg av et bildekk, og sju eller sju hundre av dem forteller deg «holdbarhet». Det er knappen. Det er realiteten, enighetspunktet angående bildekk hos dette publikummet. Så du bruker den knappen på det publikummet, og du har etablert enighet. Du har enighet, og de vil så lytte til det du har å si om bildekk. Knapper har sitt bruk, men vi er ikke så interessert i dem som vi er i budskapet. Budskapet er den egentlige essensen i enhver reklamesak eller PRkommunikasjon. Knapper er bare smøringen du bruker for å få meldingen din gjennom. En spørreundersøkelse lik den i eksempelet som nettopp er gitt, ville være svært nyttig for å nå barn med verktøy som de kan bruke til å lære og få en meningsfull utdannelse med. Knappene som ble funnet ut fra spørreundersøkelsen, inkluderer: Foreldre disse barna lytter til sine foreldre. Vold, krig dette kom opp som deres største problem, og noe som de aller mest ønsket å endre på. Utdannelse og skole var den delen av livet som de ser mest frem til. Når man har gjort en slik undersøkelse, kunne denne gruppen så bruke resultatene for å få programmet sitt bedre kjent og akseptert. Deres grunnleggende budskap er at det finnes brukbare utdannelsesmetoder, og at disse vil hjelpe dem. Ved å bruke disse resultatene fra spørreundersøkelsen kunne de uttrykke sitt budskap så det lettere ville bli akseptert. De kunne for eksempel si: «Utdannelse er løsningen på vold og vil gi deg et bedre liv, og vårt program vil hjelpe deg til å få en verdifull utdannelse.» 14

15 Hvordan utføre en spørreundersøkelse Det er enkle og få handlinger som inngår i det å utføre en spørreundersøkelse. Det første du gjør, er å finne frem til spørsmålene du skal stille publikummet for å finne ut hva som ønskes og behøves, hva som er populært eller upopulært, eller hva det nå er. Etter at spørsmålene er brakt på det rene, blir de hånd- eller maskinskrevet på et blankt ark som intervjueren kan se på. Hvis man gjør en spørreundersøkelse i en by der det intervjues mange mennesker, kan spørreskjemaer være mest praktisk. Men alt som trengs til de fleste spørreundersøkelser, er en skriveplate med massevis av vanlig papir, og flere kulepenner (slik at det ikke vil bli en avbrytelse om man går tom for blekk midt i spørreundersøkelsen). Man plasserer så papiret med spørsmålene på toppen av papirbunken, og tar det unna når man noterer fra intervjuet. For å begynne et intervju går du simpelthen bort til en person og presenterer deg på en vennlig måte (hvis personen er ukjent), og ber om å få stille vedkommende noen spørsmål. Hvis personen ber om mer informasjon om spørreundersøkelsen eller spør om hvorfor den gjøres, så svarer man på dette, og intervjuet startes. Still personen det første spørsmålet, ta unna siden med spørsmål, og skriv ned svaret. Pass på å nummerere svarene i samsvar med numrene på spørsmålene du stiller. Du trenger ikke å skrive ned hvert ord personen sier til deg, men få med de viktigste punktene. Etter å ha øvd deg på å intervjue vil finne at du kan skrive ned nesten alt. Etter at personen har besvart det første spørsmålet, takk ham eller henne, og gå til det neste spørsmålet. Takk personen ved slutten av intervjuet. Personen vil mest sannsynlig takke deg på dette tidspunktet, fordi folk elsker å bli spurt om sin mening om ting. Og det å ha en annen person som lytter oppmerksomt, er for mange en sjelden og verdifull opplevelse. Gå så til neste person, og gjenta den samme prosedyren. Dette er alt med hensyn til den tekniske siden av det å gjøre spørreundersøkelser. 15

16 Tabulering av spørreundersøkelser Så snart en spørreundersøkelse er gjort, må svarene ordnes i tabellform for å være anvendelige. Ordet «tabulere» er definert slik i Websters New World Dictionary: «å sette (fakta, statistikker etc.) i en tabell eller i kolonner, å arrangere systematisk». Når du tabulerer svar fra spørreundersøkelser, ordner du de innsamlede dataene systematisk for å kunne analysere resultatene. Definisjonen av «analyse» kunne uttrykkes slik: «undersøkelse for å avgjøre naturen eller tendensene til». Det vanligste oppsettet ved tabulering av spørreundersøkelser er å liste opp hvert spørsmål sammen med svarkategoriene og disses prosentverdier. For hvert spørsmål ordnes svarene fra høyeste til laveste prosentverdi. For å få til public relations som er effektiv, kommuniserer ens budskap og gjør ens gode arbeid godt kjent, er det essensielt at man vet hva ens forskjellige typer publikum ønsker, hva de vil være enige i, og hva de vil tro. Spørreundersøkelser forteller en hvilken realitet ens publikum har. Uten dem vil man gyve blindt løs på det på en tilfeldig måte som man ikke vil komme særlig langt med. 1. Tell alle intervjuene. TABULERINGSPROSEDYRE 2. Fastslå forskjellige kategorier av svar for hvert spørsmål, ved å liste opp svarene kort, men nøyaktig etter hvert som du går gjennom undersøkelsen. 3. Når kategoriene er brakt på det rene, trenger du bare å sette et merke ved siden av den passende kategorien, hvilket betyr enda et svar av en lignende natur. 4. Så snart alle svarene er tabulert, tell opp antall svar i hver kategori for hvert spørsmål. 5. Finn frem til prosentverdien for hver kategori under hvert spørsmål. Dette gjøres ved å dividere antall svar i den kategorien med det totale antallet tester, og multiplisere med 100. La oss si at du hadde 1500 svar av lignende natur på et spørsmål, og ditt totale antall tester er : 2500 = 0,6 x 100 = 60 Dette betyr at 60 prosent gav lignende type svar. 6. Den eneste feilen du kan gjøre, er å ikke innse likheten mellom svarene og derfor ha en stor mengde forskjellige kategorier. 16

17 Hva slags premie vil du gjerne ha dersom skolen vår kommer på førsteplass i distriktet på tentamen. En spørreundersøkelse gjøres slik at du kan få svar og enighet. TABULERING AV SPØRREUNDERSØKELSE Hva slags premie vil du gjerne ha dersom skolen vår kommer på førsteplass i distriktet på tentamen? Campingtur 61 % Strandfest 24 % Dansefest 12 % Annet 3 % Enighet oppnås ved å finne og så bruke den riktige knappen. Premie for tentamen campingtur Når realiteten er fastslått, kan man kommunisere en plan som vil oppnå aksept og samarbeid. 17

18 HVORDAN HÅNDTERE RYKTER OG HVISKEKAMPANJER Det kan være tider da ens omdømme blir utsatt for rykter og sladder, noe som gir en en falsk realitet, gjør en uvirkelig og fjerner en fra enighet med folk man er i kontakt med. Denne situasjonen er det motsatte av hva god PR er ment å skulle oppnå. Den vil si «dårlig arbeid falskt publisert». Ofte trekker personen bare på skuldrene og aksepterer dette som en del av livet. Sånn er det bare, og man skal ikke ha tillit til menneskets natur. Andre kjemper bittert for å forsvare sitt rykte. Fordi de mangler teknologien om PR, som kan vise dem hvordan man håndterer slike forhold, håndterer de dem på en slik måte at deres benektelser bare gjør saken verre. Det er ikke bare kjendiser eller politikere som blir utsatt for bakvaskelser. Rykter og løgner kan gjøre livet ubehagelig i enhver sosial sammenheng. Hva gjør man når man trues av slike angrep på sitt gode navn og rykte? Det finnes standard PR-løsninger på dette problemet. Man bør kjenne og anvende dem hvis denne typen situasjon oppstår. «Svart propaganda» (svart = dårlig eller nedsettende, propaganda = å spre påstander eller ideer) er uttrykket som beskriver teknikken som brukes til å ødelegge omdømmet eller troverdigheten til personer, selskaper eller nasjoner. Svart propaganda-teknikken tilstreber å gjøre et omdømme så dårlig at personen, selskapet eller nasjonen ut fra «alminnelig enighet» blir nektet alle rettigheter. Det er da mulig å ødelegge personen, selskapet eller nasjonen med et mindre angrep, hvis da ikke den svarte propagandaen alt har klart det på egen hånd. 18

19 Ondsinnet og løgnaktig sladder fra gamle kvinner var den tidligere varianten av denne taktikken, og den var så ille at de i noen områder ble satt i gapestokken eller drevet ut av byen. I moderne tid finnes det ingen slik tøyling av svart propaganda. Vanskeligheter og omkostninger ved injuriesøksmål, samt misbruk av pressefriheten osv., gjør at alle kan bli utsatt for en slik kampanje. Alt man trenger er en fiende. Og det er få mennesker i historien som har vært uten fiender. I samfunnet finnes det individer her og der som ikke forstår så veldig mye. Dette kommer til uttrykk som en slags ondskapsfull lystighet i forhold til ting. Slike mennesker formidler lett sladderaktige rykter. I et samfunn med analfabetisme er det fullt opp av slike mennesker. Siden de ikke kan lese, er mesteparten av kunnskapen utenfor deres rekkevidde. Siden de ikke kan så mange ord, blir mye av det som blir sagt til dem, ikke forstått. Dette er ikke bare begrenset til analfabeter. Det de ikke forstår, erstatter de med innbilte ting. Ikke bare lytter slike personer til sladder, men de forvansker og vrir til og med på den. Dermed kan det gå et rykte gjennom et samfunn, som ikke har noe grunnlag i sannhet. Når det finnes mange slike rykter, og de vedvarer, kan man mistenke en «hviskekampanje». Det er ikke fordi folk hvisker disse tingene, men fordi de, som en ond vind, ikke ser ut til å ha noen kilde. Svart propaganda gjør bruk av en slik villighet til å formidle og blåse opp usannheter. Mye svart propaganda er selvfølgelig dristigere, og fremsettes freidig i ansvarsløse (eller fordekt kontrollerte) aviser, radio og tv. Men selv etter at det har forekommet et dårlig presseoppslag, eller en dårlig radio- eller tv-omtale har vært på luften, regner de svarte propagandistene med at «hviskekampanjen» skal spre bakvaskelsene gjennom samfunnet. 19

20 På denne måten er enhver person, ethvert vesen i fare. En person vil etter hvert bli redd for at det skal bli sagt ufordelaktige ting om ham. Stilt overfor en «hviskekampanje», virkelig eller innbilt, har man en tendens til å trekke seg tilbake, til å bli mindre aktiv og rekke mindre ut. Dette er like sant når det gjelder selskaper og til og med nasjoner. Derfor, hvis man ikke vet hvordan man skal håndtere et slikt angrep, kan man faktisk bli gjort ganske syk og elendig. Loven om de utelatte dataene Det er en naturlov i funksjon som dessverre er til fordel for svart propaganda. DER DET IKKE ER NOEN DATA TILGJENGELIG, VIL FOLK FINNE DEM OPP. Dette er loven om de utelatte dataene. Et vakuum har en tendens til å fylles. Gamle filosofer sa at «naturen avskyr et vakuum». Faktisk flyter det omkringliggende trykket inn i et område uten trykk. Slik er det med en person, et selskap eller en nasjon. Personen vil ha en tendens til å trekke seg tilbake når han blir utsatt for løgner. Dette har allerede en tendens til å trekke ting inn. Personen ønsker da ikke å gi fra seg data. Han blir til en viss grad et mysterium. For å fylle dette mysteriet vil folk finne på data. Dette er sant for personer, selskaper eller nasjoner. Det er her at public relations er en nødvendighet. Essensielt er public relations kunsten å gjøre gode arbeider godt kjent. Det er en fatal feil å tro at gode arbeider taler for seg selv. Det gjør de ikke. De må bli kunngjort. 20

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

KUNSTEN Å LÆRE. P. Krishna

KUNSTEN Å LÆRE. P. Krishna KUNSTEN Å LÆRE P. Krishna Dialog som en måte å lære En må skille mellom to slags læring. Det finnes læringen som er akkumulering av kunnskap, som trenger tid og anstrengelse. Dette er hovedsaklig dyrkingen

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige?

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier er en voksende kommunikasjonsform på internett hvor grunnlaget for kommunikasjon hviler på brukerne av de ulike nettsamfunnene.

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Velvære i hvert øyeblikk PRAKTISK VEILEDNING

Velvære i hvert øyeblikk PRAKTISK VEILEDNING Velvære i hvert øyeblikk PRAKTISK VEILEDNING Well-Being In Every Moment by Great Freedom Media is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 United States License.

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse)

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) 3. Februar 2011 LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) En skoleomfattende innsats et skoleutviklingsprosjekt. Stimulere til mentalitetsendring som gjør det mulig å tenke nytt om kjente problemer

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Er dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen?

Er dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen? Kombinert id Kode dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen? Ja Nei Hvor ofte har du vært plaget av ett eller flere av de følgende problemene i løpet av de siste to ukene. Liten interesse

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand:

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand: Meningen med livet Aristoteles mener at lykken er det høyeste og mest endelige formål for menneskelig virksomhet. Å realisere sitt iboende potensial som menneske er en viktig faktor for å kunne bli lykkelig

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1

Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1 Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1 Helt fra vi blir født lærer de fleste av oss at vi må gjøre noe, og vi må gjøre det med en gang for ikke å miste grepet om virkeligheten. Det tar form på

Detaljer

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og..

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og.. TRINN 4 Trinn 4 Torill Barnets andre leveår. Tema for trinnet er tospråklig og tokulturell oppvekst og familieliv. Også snakker man om hva man skal se på ved start i barnehage. Observasjon av hvordan barnet

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Velg GODE RELASJONER med andre

Velg GODE RELASJONER med andre F R I G J Ordne mine relasjoner R T tilgi dem som har såret meg og gjøre godt igjen for skade jeg har påført andre, med mindre det ikke skader dem eller andre. Salige er de barmhjertige. Salige er de som

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997.

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. 1 Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. Matt 13,24-30 24. Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: "Himlenes rike

Detaljer

Informasjonsbaserte systemer

Informasjonsbaserte systemer Informasjonsbaserte systemer Med denne oppgaven vil jeg skrive en faglig begrunnet og referert artikkel som beskriver og analyserer et informasjonsbasert system. Først ønsker jeg å belyse og gjøre rede

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt Tosporsmodellen ved sorg. Selvrapporteringsskjema. The Two-Track Bereavement Questionnaire; Rubin, Malkinson, Bar Nadav & Koren, 2004. Oversatt til norsk ved S.Sørlie 2013 kun for klinisk bruk. De følgende

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Matilda Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Bokleseren Det er noe merkelig med foreldre. Selv når barnet deres er så ufyselig at du knapt kan tro det, synes de

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

DETTE ER ISLAM. Sandra Maryam Moe. Oversatt og revidert av. www.alnoor.no

DETTE ER ISLAM. Sandra Maryam Moe. Oversatt og revidert av. www.alnoor.no DETTE ER ISLAM Oversatt og revidert av Sandra Maryam Moe www.alnoor.no ~ 2 ~ Dette er islam Hvordan kan vi forklare hele universets eksistens? Finnes det en overbevisende forklaring på skapelsens opprinnelse?

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det?

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det? THE NORMAL HEART Av Larry Kramer Ned og Felix, som er svært ulike, er på date hjemme hos Ned. Utenforliggende utfordringer, som samfunnets aksept av homofil legning og den konstante overhengende smittefaren

Detaljer

HSH Lederhusets medieguide

HSH Lederhusets medieguide HSH Lederhusets medieguide Det å kunne håndtere media er blitt en viktig rolle for en bedriftsleder både det å utnytte mediene til din for å skape positiv blest rundt din virksomhet, og å unngå å ramle

Detaljer

Normalitetens komplekse individualitet

Normalitetens komplekse individualitet Normalitetens komplekse individualitet I mine filosofiske samtaler med rusavhengige i Bjørgvin fengsel, merket jeg meg tidlig at begrepet det normale gjentok seg i de mange samtaler. Ikke ut fra en fortelling

Detaljer

kjensgjerninger om tjenestene

kjensgjerninger om tjenestene 7 kjensgjerninger om tjenestene Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 2 av 10 Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 3 av 10

Detaljer

HENRIK Å tenke seg at dette en gang har vært et veksthus. ANNA Orgelet må visst også repareres. HENRIK Anna? Jeg vil at vi

HENRIK Å tenke seg at dette en gang har vært et veksthus. ANNA Orgelet må visst også repareres. HENRIK Anna? Jeg vil at vi DEN GODE VILJEN Skrevet av Ingmar Bergman. Regi: Bille August. FORHISTORIE: Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket seg i overklassekvinnen

Detaljer

PERFEKSJONISME. Om å gi slipp på kontroll og ikke alltid strebe etter det perfekte

PERFEKSJONISME. Om å gi slipp på kontroll og ikke alltid strebe etter det perfekte PERFEKSJONISME Om å gi slipp på kontroll og ikke alltid strebe etter det perfekte Perfeksjonisme Om å gi slipp på kontroll og ikke alltid strebe etter det perfekte Innhold Hva er perfeksjonisme 2 Den onde

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

BARNETS FEM KJÆRLIGHETSSPRÅK

BARNETS FEM KJÆRLIGHETSSPRÅK BARNETS FEM KJÆRLIGHETSSPRÅK Denne artikkelen bør ses i sammenheng med omtalen av de mange intelligensene (se heftet OM det kreative barnet). Det handler samlet sett om kommunikasjon: Vi kan forholde oss

Detaljer

Ritvo Autisme Asperger Diagnoseskjema Revidert

Ritvo Autisme Asperger Diagnoseskjema Revidert RAADS-R Ritvo Autisme Asperger Diagnoseskjema Revidert Det kommer til å ta en halv til en time å besvare spørsmålene i spørreskjemaet. Ta en pause om du blir sliten og fortsett når du har hvilt deg litt.

Detaljer

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet.

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. 17. s. i treenighetstiden 2016. Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død.

Detaljer

Etikk i design. Espen Nordenhaug. 3. november 2009

Etikk i design. Espen Nordenhaug. 3. november 2009 Etikk i design Espen Nordenhaug 3. november 2009 Innhold 1 Etikk 1 2 Forbrukersamfunnet 1 2.1 Miljø................................ 2 2.2 Kultur............................... 2 2.3 Menneskeverd...........................

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt?

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? Hjelp til oppfinnere 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? 05 Å få et patent 01 Beskyttelse av dine ideer Hvis du har en idé til et nytt produkt

Detaljer

Hvordan møte kritikk?

Hvordan møte kritikk? Hvordan møte kritikk? 10. april, 2015 av Asbjørn Berland Det var en gang en pastor som mottok en anonym lapp der det stod «IDIOT!» på. Da pastoren neste morgen stod frem i menigheten sa han, «Jeg har fått

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Hva er indre ro? I daglig ordbruk bruker vi ofte ord som: Hvordan starter indre konflikt? Hvem er jeg?

Hva er indre ro? I daglig ordbruk bruker vi ofte ord som: Hvordan starter indre konflikt? Hvem er jeg? Hva er indre ro? Indre Ro (IR) er en behandlingsform som er utviklet av Keyhan Ighanian se www.indrero.com, og som Hans-Olav Håkonsen er utdannet til å hjelpe mennesker med. Behandlingen starter med å

Detaljer

2. samling Selvbilde Innledning for lærerne

2. samling Selvbilde Innledning for lærerne 2. samling Selvbilde Innledning for lærerne Det kreves tyve bekreftelser for hver kritikk vi får En amerikansk psykolog (Wigfield) gjorde en studie i USA der han første skoledag spurte 1. klassinger hvem

Detaljer

Kommunikasjon og Etikk

Kommunikasjon og Etikk Kommunikasjon og Etikk Med en dose selvinnsikt Å se den andre Kommuniaksjon Kommunikasjon Felles etisk plattform Tid til etisk refleksjon Kommunikasjon Informasjon Kommunikasjon Selvinnsikt Humor Momenter

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving».

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Hva er Clairvoyance? Clairvoyance, er formidling av råd og veiledning fra den åndelige verden. Hva er Medium? Mediumskap er å ha kontakt/kommunisere med avdøde. En

Detaljer

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevspørreskjema. Fysikk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevspørreskjema. Fysikk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Identification Label Student ID: Student Name: Elevspørreskjema Fysikk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Kommunikasjon og Etikk

Kommunikasjon og Etikk Kommunikasjon og Etikk Med en dose selvinnsikt God kommunikasjon handler om å se den andre. At vi bryr oss om hva den andre sier og mener, og at vi forstår hva den andre sier, Være aktive lyttere, trenger

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Side 1 av 5 SLUTT PÅ KJEFTINGA 12 råd til positiv barneoppdragelse Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Kjefting er den klassiske foreldrefellen. Med 12 råd får du slutt på

Detaljer

Dette er islam. Oversatt og revidert av. Sandra Maryam Moe

Dette er islam. Oversatt og revidert av. Sandra Maryam Moe Dette er islam Oversatt og revidert av Sandra Maryam Moe Dette er islam Hvordan kan vi forklare hele universets eksistens? Finnes det en overbevisende forklaring på skapelsens opprinnelse? Vi forstår at

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Læringsstiler. Hvordan lærer jeg best?

Læringsstiler. Hvordan lærer jeg best? Læringsstiler Hvordan lærer jeg best? Hensikten med dette spørreskjemaet er at du skal finne ut noe om hvilken læringsstil du foretrekker når du arbeider med informasjon. Du har antakelig en læringsstil

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene»

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at

Detaljer

HER STÅR SKREVET ORD DU MÅ LÆRE, SPRÅK ER VIKTIG OM VI I VERDEN SKAL VÆRE.

HER STÅR SKREVET ORD DU MÅ LÆRE, SPRÅK ER VIKTIG OM VI I VERDEN SKAL VÆRE. Kategori: Fantasiverden Vanskelighetsgrad: 1 Tidsbruk: Varierende. Fungerer som introduksjonsscenario for fremmedspråk, så den enkelte veileder må definere sin tidsbruk selv. Det anbefales å legge litt

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold

Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold Per Isdal - Alternativ til Vold STAVANGER Per Isdal - Alternativ til Vold Per Isdal - Alternativ til vold

Detaljer

Kjell Terje Ringdal. Lær å lage taler som begeistrer

Kjell Terje Ringdal. Lær å lage taler som begeistrer Kjell Terje Ringdal Vel talt Lær å lage taler som begeistrer Om forfatteren: Kjell Terje Ringdal er førstelektor ved Markedshøyskolen i Oslo,der han underviser i retorikk, samfunnspåvirkning og public

Detaljer

Seminar Kvam Building a relentless team Rene Changuion CMA

Seminar Kvam Building a relentless team Rene Changuion CMA Seminar Kvam 2009 Building a relentless team Rene Changuion CMA Relasjoner Bare være i stand til å bygge så effektivt som våre relasjoner er. Kommer ikke lenger enn relasjonene tillater. Overgitt til virkelige

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

4.3.2 Den manglende konstruktiviteten til tyskerne

4.3.2 Den manglende konstruktiviteten til tyskerne 4.3.2 Den manglende konstruktiviteten til tyskerne Mine norske informanter mente fremfor alt at tyskerne ikke vil være åpne for nye ideer. Syv av mine ti informanter mente at de tyske samarbeidspartnerne

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer