HELSE NORD EVALUERING AV FORSKNINGSSATSNINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSE NORD EVALUERING AV FORSKNINGSSATSNINGEN"

Transkript

1 HELSE NORD EVALUERING AV FORSKNINGSSATSNINGEN Vedlegg 1: Kvantitativ analyse, spørreundersøkelser og intervjuer med nøkkelpersoner Dette material er utviklet av Sirona AB (org. nr ). Materialet er ikke en komplett gjengivelse av Sironas perspektiv. For detaljert informasjon, vennligst kontakt Sirona.

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Kvantitativ analyse Spørreundersøkelse til forskere Spørreundersøkelse til klinikksjefer og avdelingsledere Intervjuer med nøkkelpersoner 1

3 KVANTITATIV ANALYSE Metodikk og data Hvordan har tildelingene av forskningsmidler vært i overensstemmelse med overordnede føringer? Hva har kommet ut av satsingene i form av forskningsproduksjon og forskningskompetanse? Topp-10 prosjektledere som tildelts mest midler Begrensning 2

4 DATA FRA SCROOGE, TILDELINGSDOKUMENT OG ÅRLIGE FAGRAPPORTER HAR ANALYSERTS, I TILLEGG TIL DETTE HAR DATA FRA UIT BLITT BRUKT Flesteparten av de kvantitative analysene er gjennomført med datautdrag fra Scrooge, som er Helse Nords interne databas Tildelingsdokument og årlige fagrapporter er også benyttet som dataunderlag Data fra Universitet i Tromsø har vært avgjørende for å gjennomføre dypere analyser av PhD-stipendiater 3

5 EVALUERINGEN ER GJENNOMFØRT MED UTGANGSPUNKT I DISSE IDENTIFISERTE MÅLENE Det er ønskelig med en opptrapping av midlene til forskning; ressursbruken til forskning i Helse Nord skal gradvis økes til 150 MNOK årlig God forskning skal foregå i alle Helseforetak. Den relative andelen forskningsbevilgningene fra programområdene til de fire helseforetakene utenom UNN skal øke i en treårs periode Midlene skal fordeles med samme relative fordelingsnøkkel mellom programområdene Helse Nord må satse både på topp og bredde Infrastrukturtiltak skal etableres innen laboratoriefag og klinikk og i henhold til strategien 2010 skal infrastrukturtiltak prioriteres på tvers av miljøer/institusjoner Forskningssatsingen skal understøtte og bedre pasientbehandlingen i Helse Nord på kort og lang sikt Samarbeidet om innovasjon med UiT og høyskolene skal styrkes og videreutvikles Styresak Forskningsstrategi i Helse Nord, Styresak /5 Forskningsstrategi i Helse Nord, Forskningsstrategi Helse Nord , Sirona analyse 4

6 KVANTITATIV ANALYSE Metodikk og data Hvordan har tildelingene av forskningsmidler vært i overensstemmelse med overordnede føringer? Hva har kommet ut av satsingene i form av forskningsproduksjon og forskningskompetanse? Topp-10 prosjektledere som tildelts mest midler Begrensning 5

7 TILDELTE MIDLER FOR FORSKNING HAR ØKT HVERT ÅR (UNNTATT 2005), MEN HAR ENNÅ IKKE NÅDD MÅLET PÅ 150 MNOK PER ÅR Tildelte midler fra Helse Nord MNOK %* prosjekt har blitt tildelt sammenlagt 689 MNOK * CAGR dvs. gjennomsnittlig årlig økning Note: Ubrukte midler fra 2013 ble overført til 2014 Scrooge data fra Helse Nord, Sirona analyse 6

8 TOPP-TRE HF/UNIVERSITET STÅR FOR 95 % AV ALLE TILDELTE MIDLER OG 91 % AV ALLE PROSJEKT Universitetetssykehuset Nord-Norge HF Universitetet i Tromsø Nordlandssykehuset HF Øvrige Tildelte midler for topp-3: 95 % Antall prosjekter for topp-3: 91 % 8% 5% 8% 9% 18% 15% 69% 69% Totalt: 689 MNOK Totalt: 699 st Note: Øvrige inkluderer Hålogalandssykehuset HF, Kvæfjord kommune, Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad, Senter for aldersforskning i Tromsø, SKDE/Helse Nord RHF, Sykehusapotek Nord HF og Universitetet i Nordland/Høgskolen i Bodø Scrooge data fra Helse Nord, Sirona analyse 7

9 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF ER TILDELT MEST MIDLER OG FLEST PROSJEKT UNDER PERIODEN Helseforetak/Universitet Totalt tildelt midler (TNOK) Antall prosjekter Universitetetssykehuset Nord-Norge HF Universitetet i Tromsø Nordlandssykehuset HF Helse Finnmark HF Helgelandsykehuset HF Hålogalandssykehuset HF* Sykehusapotek Nord HF Universitetet i Nordland** SKDE/Helse Nord RHF*** Senter for aldersforskning i Tromsø Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad Kvæfjord kommune Totalt: 699 prosjekt og 689 MNOK * Ble lagt ned 1. januar HF:et besto av sykehusene i Harstad, Narvik og Stokmarknes. Sykehuset på Stormarknes ble innlemmet i Nordlandssykehuset HF og resterende to ble innlemmet i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) ** Universitetet i Nordland (UiN) var tidligere Høgskolen i Bodø *** Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) Scrooge data fra Helse Nord, Sirona analyse 8

10 ANDELEN FORSKNINGSBEVILGNINGER TIL UNN ER NOE REDUSERT DE SENESTE ÅRENE Øvrige Helgelandsykehuset HF Helse Finnmark HF Nordlandssykehuset HF Universitetet i Tromsø Universitetetssykehuset Nord-Norge HF Tildelte midler til de forskjellige helseforetakene/universitetene MNOK % 11% 14% 14% 5% 8% 5% 5% 5% 6% 5% 7% 7% 15% 6% 7% 9% 10% 10% 20% 24% 25% 21% 23% 64% 65% 81% 80% 83% 82% 72% 72% 66% 63% 64% 62% Note: Øvrige inkluderer Hålogalandssykehuset HF, Kvæfjord kommune, Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad, Senter for aldersforskning i Tromsø, SKDE/Helse Nord RHF, Sykehusapotek Nord HF og Universitetet i Nordland/Høgskolen i Bodø Scrooge data fra Helse Nord, Sirona analyse 9

11 ANDELEN FORSKNINGSBEVILGNINGER TIL DE 4 HELSEFORETAKENE UTENOM UNN HAR VARIERT MELLOM 8 OG 20 % Øvrige De 4 hf:ene utenom UNN Universitetetssykehuset Nord-Norge HF Tildelte midler til de forskjellige helseforetakene/universitetene MNOK % 17% 20% 18% % 10% 7% 7% 8% 11% 10% 11% 54 15% 13% % 24% 25% 8% 10% 12% % 24% 15% 14% 64% 65% 81% 80% 83% 82% 72% 72% 66% 63% 64% 62% Note 1: Note 2: De fire helseforetakene utenom UNN inkluderer data fra Helgelandsykehuset HF, Helse Finnmark HF, Nordlandssykehuset HF og Sykehusapotek Nord HF Øvrige inkluderer Hålogalandssykehuset HF, Kvæfjord kommune, Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad, Senter for aldersforskning i Tromsø, SKDE/Helse Nord RHF, Sykehusapotek Nord HF, Universitet i Tromsø og Universitetet i Nordland/Høgskolen i Bodø Scrooge data fra Helse Nord, Sirona analyse 10

12 FORSKNINGSBEVILGNINGER TIL DE 4 HELSEFORETAKENE UTENOM UNN HAR ØKT I ABSOLUTTE TALL, MEN IKKE I PROSENTANDEL AV TOTALEN Andel forskningsbevilgninger til de 4 HF:ene utenom UNN Prosent av total 20% 18% 8% 11% 10% 11% 13% 8% 10% 12% 15% 14% MNOK 3,7 4,7 3,2 3,9 4,0 4,7 7,0 6,2 7,6 9,5 13,2 15,3 Forskningsstrategi 1: Forskningsstrategi 2: prosjekt tildeltes en sum av 83 MNOK Note 1: Note 2: I henhold til forskningsstrategien 2004 skal den relative andel av forskningsbevilgningene fra programområdene til de 4 helseforetak utenom UNN øker i treårs perioden. Inkluderer data fra Helgelandsykehuset HF, Helse Finnmark HF, Nordlandssykehuset HF og Sykehusapotek Nord HF Scrooge data fra Helse Nord, Sirona analyse 11

13 MEST MIDLER ER TILDELT TROMSØ, MEN FRA 2010 KAN EN VISS ØKNING SES I ANDEL TILDELTE MIDLER TIL BODØ Andel tildelte midler fra Helse Nord oppdelt på Bodø respektive Tromsø MNOK Øvrige Bodø Tromsø % 10% 10% 11% % 5% 74 2% 10% 7% 5% 6% 5% 6% 5% 6% 7% 9% 7% 10% 11% 5% 79 3% 82 2% % 78% 79% 89% 85% 88% 89% 87% 92% 90% 90% 86% 87% Note: Til Tromsø regnes Senter for aldersforskning i Tromsø, SKDE/Helse Nord RHF, Sykehusapotek Nord HF, Universitetet i Tromsø og Universitetetssykehuset Nord-Norge HF. Til Bodø regnes Høgskolen i Bodø/Universitetet i Nordland og Nordlandssykehuset HF. Scrooge data fra Helse Nord, Sirona analyse 12

14 UNN OG NLSH HAR I GJENNOMSNITT ØKT TILDELTE MIDLER MED 17 RESPEKTIVE 18 % PER ÅR Tildelte midler til UNN MNOK % tildelte prosjekt til en sum av 478 MNOK Tildelingen til UNN har økt med 17 % per år i gjennomsnitt Tildelte midler til NLSH MNOK % tildelte prosjekt til en sum av 53 MNOK Tildelingen til NLSH har økt med 18 % per år i gjennomsnitt Note: Gjennomsnitt for alle HF og universitetene er 18 % i årlig tilvekst Scrooge data fra Helse Nord, Sirona analyse 13

15 SOMATISK FORSKNINGSPROGRAM ER TILDELT MEST MIDLER OG FLEST ANTALL PROSJEKT Somatiskt forskningsprogram* Helsetjenste, samhandling & telemedisin** Psykiatrisk forskningsprogram Øvrige*** Dobbeltkompetanseløp Forskerlinjestudent Tildelte midler Antall prosjekt 15% 5% 2% 1% 17% 3% 1% 1% 21% 58% 14% 64% Totalt: 689 MNOK Totalt: 699 st * Senter for aldersforskning (SAT) ble fra 2010-tildelingen fusjonert med somatisk forskningsprogram (SFP) ** Telemedisinsk forskningsprogram TFP forsvant i 2009 og ble erstattet av Forskningsprogram for helsetjeneste, samhandling og telemedisin (HST) fra 2010 *** Inkludert Miljøstøtte, Nedtrapping av toppforskningsmidler, Startstipend og Inkubatorsstøtte Scrooge data fra Helse Nord, Sirona analyse 14

16 SOMATISK FORSKNINGSPROGRAM ER KLART STØRST UNDER HELE PERIODEN Andel tildelte midler fra Helse Nord per forskningsprogram* MNOK PFP HST SFP 19% 18% 13% 14% 16% 18% 18% 19% 17% 16% 17% 11% 0% 0% 31% 30% 30% 26% 20% 21% 24% 23% 22% 21% 81% 82% 57% 56% 53% 56% 62% 61% 60% 61% 61% 67% Note: * Eksklusive øvrige tildelinger til Dobbeltkompetanseløp, Forskerlinjestudent, Miljøstøtte, Nedtrapping av toppforskningsmidler, Startstipend og Inkubatorstøtte Senter for aldersforskning (SAT) ble fra 2010-tildelingen fusjonert med somatisk forskningsprogram (SFP). Telemedisinsk forskningsprogram TFP forsvant i 2009 og ble erstattet av Forskningsprogram for helsetjeneste, samhandling og telemedisin (HST) fra 2010 Scrooge data fra Helse Nord, Sirona analyse 15

17 SOMATISK FORSKNINGSPROGRAM HAR DEN STØRSTE ÅRLIGE ØKNINGEN AV TILDELTE MIDLER TILDELINGER AV MIDLER TIL FORSKNINGSPROGRAM, , MNOK Somatisk forskningsprogram* SFP SAT % Forskningsprogram for helsetjeneste, samhandling og telemedisin** % Psykiatrisk forskningsprogram % * Senter for aldersforskning (SAT) ble fra 2010-tildelingen fusjonert med somatisk forskningsprogram (SFP) ** Telemedisinsk forskningsprogram TFP forsvant i 2009 og ble erstattet av Forskningsprogram for helsetjeneste, samhandling og telemedisin (HST) fra 2010 Scrooge data fra Helse Nord, Sirona analyse 16

18 FRA 2010 HAR MIDLER OGSÅ TILDELTS DOBBELTKOMPETANSELØP DISSE MIDLER HAR ØKT KRAFTIG HVERT ÅR TILDELINGER AV MIDLER , MNOK Dobbeltkompetanseløp +43% 3,8 4,3 1,0 1,4 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Forskerlinjestudent 1,8 +3% 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Øvrige forskningsprogram* 11,5 10,3 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,8 0,0 0,0 1, * Inkluderer følgende: Miljøstøtte, Nedtrapping av toppforskningsmidler, Startstipend og Inkubatorsstøtte Scrooge data fra Helse Nord, Sirona analyse 17

19 UTVIKLING OVER TID FOR ØVRIGE OMRÅDER TILDELINGER AV MIDLER , MNOK Miljøstøtte 9,1 9,1 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Nedtrapping av toppforskningsmidler 2,3 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Startstipend 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Inkubatorstøtte 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Scrooge data fra Helse Nord, Sirona analyse 18

20 TILDELINGENE TIL PSYKIATRI OG RUS HAR ØKT STADIG UNDER PERIODEN TILDELINGER AV MIDLER TIL ULIKE SATSINGSOMRÅDER, , MNOK Psykiatri Total : 90,1 MNOK +10% 9,0 9,9 10,2 9,3 11,3 10,2 3,4 4,8 4,8 5,0 5,7 6, Rus Total : 12,1 MNOK 1,1 0,8 0,6 2,0 +14% 0,9 2,0 2,7 1, Scrooge data fra Helse Nord, Tildelingslister Helse Nord, Sirona analyse 19

21 TILDELINGENE TIL ALDERSFORSKNING HAR MINSKET SIDEN 2009 INNEN REHABILITERING HAR MIDLENE STADIG ØKT TILDELINGER AV MIDLER TIL ULIKE SATSINGSOMRÅDER, , MNOK Aldersforskning Total : 29,6 MNOK +6% 3,8-9% 2,8 3,0 2,4 3,1 2,9 3,0 2,6 1,8 1,9 2, Rehabilitering Total : 13,3 MNOK 0,6 1,0 0,9 0,7 1,1 +13% 1,6 1,0 1,5 1,5 1,5 1, Scrooge data fra Helse Nord, Tildelingslister Helse Nord, Sirona analyse 20

22 TILDELINGENE TIL TELEMEDISIN HAR REDUSERTS NOE, MENS MIDLENE TIL HELSETJENESTEFORSKNING OG SAMHANDLING HAR ØKT TILDELINGER AV MIDLER TIL ULIKE SATSINGSOMRÅDER, , MNOK Helsetjenesteforskning* Total : 29,5 MNOK +49% 12,4 2,5 3,9 4,8 5, Samhandling Total : 20,8 MNOK 0,5 1,0 1,0 1,4 1,0 +21% 0,3 1,2 3,5 4,0 3,8 3, Telemedisin Total : 92,9 MNOK 11,6 11,2 12,0 11,0 11,0-3% 11,1 6,4 4,8 5,2 8, Note: * Ikke klassifisert før Prosjekter innen HST-programmet har av og til blitt klassifisert som to eller fler områder, og då har disse dobbeltregnets. Alle midler til TFP er klassifisert som telemedisin. Scrooge data fra Helse Nord, Tildelingslister Helse Nord, Sirona analyse 21

23 ANDELEN INNVILGEDE PROSJEKTER AV TOTAL SØKNADSMASSE VARIERER (DEL 1 AV 5) Antall nye søknader for samtlige fagområder 184 Ikke innvilgede Innvilgede % % % 4% 71% 80% 62% 47% 75% % % 96% 53% 20% 25% 38% 41% 38% 29% 29% 42% 57% Note: Usikre data for angående søknadssted. Dette gjelder fremst UNN og UiT. Scrooge data fra Helse Nord, Sirona analyse 22

24 ANDELEN INNVILGEDE PROSJEKTER AV TOTAL SØKNADSMASSE VARIERER (DEL 2 AV 5) ANTALL NYE SØKNADER, TOPP-3 INSTITUSJONER, Ikke innvilgede Innvilgede Universitetssykehuset Nord-Norge HF 69 6% 94% 71 35% 65% % 20% 83 69% 31% 93 60% 40% % 36% % 42% % 28% 91 71% 29% 84 56% 44% 85 41% 59% Universitetet i Tromsø % 30% 26 81% 19% 25 92% 8% 10 90% 10% 13 62% 38% 25 44% 56% 28 61% 39% 32 75% 25% 75% 25% 23 57% 43% 25 36% 64% Nordlandssykehuset HF % 100% 3 67% 33% 5 60% 40% 8 100% 0% 9 56% 44% 10 40% 60% 71% 29% % 8 50% 73% 14% 50% 27% 12 50% 50% 2004* Note: * Data for dette år er usikkert. Antall innvilgede er oppgitt til å være større enn antall nye søknader hvilket gir et negativt tall for antall ikke innvilgede. Derfor er antall ikke innvilgede satt til 0. Usikre data for angående søknadssted. Dette gjelder fremst UNN og UiT. Scrooge data fra Helse Nord, Sirona analyse 23

25 ANDELEN INNVILGEDE PROSJEKTER AV TOTAL SØKNADSMASSE VARIERER (DEL 3 AV 5) ANTALL NYE SØKNADER, Ikke innvilgede Innvilgede Somatisk forskningsprogram (SFP) 76 9% 91% 59 66% 34% 81 85% 15% 69 83% 17% 82 71% 29% % 45% % 33% 91 73% 27% % 63% 31% 37% 77 36% 64% Forskningsprogram for helsetjeneste, samhandling og telemedisin (HST)* 0 0% 0% 20 25% 75% 14 50% 50% 14 64% 36% 10 50% 50% 16 63% 38% 36 58% 42% 28 54% 46% 24 83% 17% 27 52% 48% 33 45% 55% Psykiatrisk forskningsprogram (PFP) 25 0% 100% 10 80% 20% 13 54% 46% 15 53% 47% 12 17% 83% 22 50% 50% 22 41% 59% 33 88% 12% 17 71% 29% 19 58% 42% 20 80% 20% 2004** Note: * Telemedisinsk forskningsprogram TFP forsvant i 2009 og ble erstattet av Forskningsprogram for helsetjeneste, samhandling og telemedisin (HST) fra 2010 ** Data for dette år er usikkert. Antall innvilgede er oppgitt til å være større enn antall nye søknader hvilket gir et negativt tall for antall ikke innvilgede. Derfor er antall ikke innvilgede satt til 0. Usikre data for angående søknadssted. Dette gjelder fremst UNN og UiT. Scrooge data fra Helse Nord, Sirona analyse 24

26 ANDELEN INNVILGEDE PROSJEKTER AV TOTAL SØKNADSMASSE VARIERER (DEL 4 AV 5) ANTALL NYE SØKNADER, Ikke innvilgede Innvilgede Startstipend (KFA) % 38% 7 14% 86% 5 100% 0% 9 100% 0% 8 50% 50% 9 56% 44% 2 50% 50% Tematisk satsning (TEM) % 0 0 0% Senter for aldersforskning (SAT)* 4 50% 50% 17 24% 76% 16 75% 25% 7 86% 14% 9 67% 33% 7 57% 43% Note: * Senter for aldersforskning (SAT) ble fra 2010-tildelingen fusjonert med somatisk forskningsprogram (SFP) Usikre data for angående søknadssted. Dette gjelder fremst UNN og UiT Scrooge data fra Helse Nord, Sirona analyse 25

27 ANDELEN INNVILGEDE PROSJEKTER AV TOTAL SØKNADSMASSE VARIERER (DEL 5 AV 5) ANTALL NYE SØKNADER, Ikke innvilgede Innvilgede Infrastruktur (USAM) % 0% 100% 0% 100% 0% Forskerlinje (SFU) 2 0% 2 0% 100% 100% * 2014* Inkubatorstøtte 1 0% 100% * Note: * Data for dette år er usikkert. Antall innvilgede er oppgitt til å være større enn antall nye søknader hvilket gir et negativt tall for antall ikke innvilgede. Derfor er antall ikke innvilgede satt til 0. Usikre data for angående søknadssted. Dette gjelder fremst UNN og UiT Scrooge data fra Helse Nord, Sirona analyse 26

28 UNN BLE TILDELT FLEST PROSJEKT UNDER 2014 ANTALL INNVILGEDE PROSJEKT PER SØKNADER INSTITUSJONER, 2014 SFP PRP HST Forskerlinje Startstipend Inkubatorstøtte Universitetssykehuset Nord-Norge Universitetet i Tromsø Nordlandssykehuset Finnmarkssykehuset 2 Sykehusapotek Nord 1 Valnesfjord Helsesportssenter 1 Universitetet i Nordland 1 Helgelandssykehuset 0 Scrooge data fra Helse Nord, Sirona analyse 27

29 ANDELEN INNVILGENDE PROSJEKTER AV TOTAL SØKNADSMASSE TIL SOMATISK FORSKNINGSPROGRAM VARIERER MELLOM SØKNADSSTED ANTALL NYE SØKNADER TIL SOMATISK FORSKNINGSPROGRAM, Ikke innvilgede Innvilgede Universitetssykehuset Nord-Norge HF 57 9% 91% 38 50% 50% 58 90% 10% 51 78% 22% 62 73% 27% 74 59% 41% 75 69% 31% 62 74% 26% 58 66% 34% 52 67% 33% 48 35% 65% Universitetet i Tromsø % 44% % 0% 15 93% 7% 8 100% 0% 10 60% 40% 17 41% 59% 14 57% 43% 18 72% 28% 76% 24% 20 60% 40% 20 40% 60% Nordlandssykehuset HF 6 0% 100% 1 100% 0% 2 100% 0% 6 100% 0% 7 71% 29% 6 33% 67% 9 56% 44% 6 67% 33% 3 67% 33% 7 57% 43% 7 29% 71% 2004* Note: * Data for dette år er usikkert. Antall innvilgede er oppgitt til å være større enn antall nye søknader hvilket gir et negativt tall for antall ikke innvilgede. Derfor er antall ikke innvilgede satt til 0. Usikre data for angående søknadssted. Dette gjelder fremst UNN og UiT. Scrooge data fra Helse Nord, Sirona analyse 28

30 VARIASJONER I ANDELEN AV INNVILGENDE PROSJEKTER AV TOTAL SØKNADSMASSE (DEL 1 AV 2) ANTALL NYE SØKNADER, Ikke-støtteverdige Støtteverdige men ikke innvilgede Innvilgede For alle utvalg* % 29% % 30% 12% 34% 41% 29% 58% 30% 30% 44% * Inkluderer Somatisk forskningsprogram, Dobbeltkompetanse, Forskerlinje (2013, 2014), Forskningsprogram for helsetjeneste, samhandling og telemedisin, Psykiatrisk forskningsprogram, Startstipend og Inkubatorstøtte (2014) Note: Data mangles for Scrooge data fra Helse Nord, Sirona analyse 29

31 VARIASJONER I ANDELEN AV INNVILGENDE PROSJEKTER AV TOTAL SØKNADSMASSE (DEL 2 AV 2) ANTALL NYE SØKNADER, Ikke-støtteverdige Støtteverdige men ikke innvilgede Innvilgede Somatisk forskningsprogram 89 28% 44% 28% 99 18% 51% 31% 81 17% 44% 38% 74 12% 22% 66% Forskningsprogram for helsetjeneste, samhandling og telemedisin 27 48% 4% 48% 21 52% 29% 19% 0% 23 43% 57% 31 42% 0% 58% Psykiatrisk forskningsprogram 31 48% 39% 13% 50% 31% 16 19% 53% 47% 17 0% 20 80% 20% 0% Note: Data mangles for Scrooge data fra Helse Nord, Sirona analyse 30

32 VARIASJONER I ANDELEN AV INNVILGENDE PROSJEKTER AV TOTAL SØKNADSMASSE FOR UNN OG NLSH Ikke innvilgede Innvilgede Antall nye søknader UNN % 35% 80% 69% 94% 65% 20% 31% 93 60% 40% % 36% % 42% % 28% 91 71% 29% 84 56% 44% 85 41% 59% 1020 nye søknader, hvor 430 ble innvilgede Antall nye søknader NLSH % 67% 5 60% 40% 8 100% 0% 9 56% 44% 10 40% 60% 71% 29% 14 86% 14% 8 50% 50% % 50% 27% 50% 110 nye søknader, hvor 46 ble innvilgede 2004* * Fullstendig data mangles Scrooge data fra Helse Nord, Sirona analyse 31

33 DEN TOTALE TILDELINGEN INNEN TEMATISKE SATSNINGER FOR UIT OG UNN ER PÅ SAMLET 30 MILLIONER NOK TEMATISKE SATSINGER, MNOK Universitetssykehuset Nord-Norge Universitetet i Tromsø Data fra Helse Nord, Sirona analyse 32

34 FEM PROSJEKTER FIKK DELE PÅ 16 MILLIONER NOK FOR TEMATISKE SATSINGER VED UIT TOTAL TILDELING AV TEMATISKE SATSINGER FOR UIT PER PROSJEKTGRUPPE, ,0 1,0 1,0 1,0 Hotvedt Emaus Mathisen Rekvig Ytrehus ,0 1,0 0,5 0, ,0 1,0 0,5 0, ,0 1,0 0,5 0, ,0 1,0 0,5 0, MNOK 3 MNOK 3 MNOK 3 MNOK 3 MNOK Data fra Helse Nord, Sirona analyse 33

35 FEM PROSJEKTER FIKK DELE PÅ 14 MILLIONER NOK FOR TEMATISKE SATSINGER VED UNN TOTAL TILDELING AV TEMATISKE SATSINGER FOR UNN PER PROSJEKTGRUPPE, Ingebrigtsen Uhlin-Hansen Bang Eriksen 1,0 1,0 0, , ,0 1,0 0,5 0, ,0 1,0 0,5 0, ,0 1,0 0,5 0, MNOK 3 MNOK 3 MNOK 3 MNOK Vasilis 0,4 0,6 0,6 0, MNOK Data fra Helse Nord, Sirona analyse 34

36 FEM PROSJEKTER BLE TILDELT MIDLER FOR MILJØSTØTTE UNDER TIL EN TOTAL SUM AV 27 MILLIONER NOK MNOK, Tildeling av miljøstøttemidler per prosjektforskerledere 2,0 2,0 2,0 Jorde ,0 2,0 2,0 Sundsfjord Tre av forskningsgruppene tilhørte UNN og to prosjekt tilhørte UiT De fem prosjektene som fikk tildeling og deres prosjektforskerledere er (totalt beløp i parentes) Rolf Jorde: Endokrinologisk forskningsgruppe (6 MNOK) Sørlie ,9 1, ,9 Arnfinn Sundsfjord: Antimicrobial Resistance; Spread, Persistence, Intervention and Epidemiology (6 MNOK) Hansen ,9 1, , Tore Sørlie: Til klinisk helsepsykologisk forskning i UNN (5,8 MNOK) John-Bjarne Hansen: Impact of Monocyte and Microparticle Procoagulant Activities on Risk of VTE (5,7 MNOK) Toft/Jenssen 1,3 1,3 1,3 Ingrid Toft og Trond Jenssen: Uric acid in heart and kidney disease (3,9 MNOK) Data fra Helse Nord, Sirona analyse 35

37 TRE PROSJEKTER TILDELTES MIDLER FOR NEDTRAPPING AV TOPPFORSKNING UNDER TIL EN SUM AV 3,5 MNOK MNOK, Tildeling av nedtrapping av toppforskningsmidler per prosjektforskerledere Alle forskningsgruppene tilhørte UNN Skogen Bjertnæs Myrmel 1,0 0, ,7 0, ,7 0, De tre prosjektene som fikk tildeling og deres prosjektforskerledere er (totalt beløp i parentes) Bjørn Skogen: Nedtrapping av toppforskningsmidler - Immunobiology and clinical aspects of neonatal alloimmune thrombocytopenia(nait) (1,5 MNOK) Lars J. Bjertnæs: Nedtrapping av toppforskningsmidler - Anestesiavdelingen, UiT/UNN (1 MNOK) Truls Myrmel: Nedtrapping av toppforskningsmidler - Store dyr-kar thorax (1 MNOK) Data fra Helse Nord, Sirona analyse 36

38 INTERVJUER MED NØKKELPERSONER INDIKERER AT SATSINGEN PÅ TOPPFORSKNING OG MILJØSTØTTE HAR VÆRT ET BRA INITIATIV Toppforskning Miljøstøtte Toppforskningssatsingen var et godt initiativ for å øke forskningsaktiviteten og midlene er bygget opp en langsiktig investering Tre av de fem gruppene som ble tildelt infrastrukturfond klarte seg godt Toppforskningsmidlene ble fjernet for tidlig, det innebar at noen prosjekter ikke klart å etablere seg. Det hadde vært bedre hvis de hadde kontinuerlig vært i stand til å gi penger for en lengre periode Midler til miljøstøtting har gjort det mulig å bygge et stordyrlaboratorium, det har vært en viktig grunnlag for videre forskning Intervjuer med nøkkelpersoner i Helse Nord, Sirona analyse 37

39 FRAM TIL 2010 HAR MIDLENE TIL INFRASTRUKTUR ØKT HVERT ÅR, DERETTER ER TILDELINGENE REDUSERT I HENHOLD TIL AKTUELLE FØRINGER Tildelte midler fra Helse Nord TNOK -16% % Totalt er infrastruktursatsninger tildelt 87 MNOK * CAGR dvs. gjennomsnittlig årlig økning Tildelingsdokument og budsjettdata fra Helse Nord, Sirona analyse 38

40 BUDSJETTENE FOR FORSKNING HAR ØKT HVERT ÅR, MEN ANDELEN MIDLER TIL INFRASTRUKTUR ER VARIERT Andel tildelte midler til infrastruktur i henhold til total budsjett Øvrig Infrastruktur % 15% 12% 13% 12% 12% 12% 11% 13% 11% 6% 6% Gjennomsnitt for alle årene: 10 % Tildelingsdokument og budsjettdata fra Helse Nord, Sirona analyse 39

41 ANDELEN TILDELTE MIDLER TIL INFRASTRUKTUR I HENHOLD TIL TOTAL BUDSJETT HAR VARIERT UNDER PERIODEN, MEN ER REDUSERT FRA Andel tildelte midler til infrastruktur av total budsjett 15% 12% 13% 12% 12% 12% 11% 13% 11% 6% 6% 3% Gjennomsnitt for alle årene: 10 % Tildelingsdokument og budsjettdata fra Helse Nord, Sirona analyse 40

42 INTERVJUER MED NØKKELPERSONER INDIKERER AT INFRASTRUKTURSATSINGEN HAR VÆRT AV STOR BETYDNING Infrastruktursatsingen på stordyrlaboratoriumet har vært av svært stor betydning, det var et flerårig initiativ for å bygge en langsiktig løsning. Invester i infrastruktur! De som bruker befolkningsgrunnlag (Tromsøundersøkelsen) har svært god forskning, den er helt unik også i en internasjonale sammenheng. Satsingen på infrastruktur har vært helt avgjørende for forskningen og man har satset mye midler til infrastruktur siden Satsingen bør fornyes. Intervjuer med nøkkelpersoner i Helse Nord, Sirona analyse 41

43 RESPONSEN FRA PERSONER SOM BESVARTE SPØRREUNDERSØKELSEN INDIKERER AT DE ØNSKER MER MIDLER TIL INFRASTRUKTUR Gjenopprette tildeling av midler infrastruktur tiltak. Førsteamanuensis Infrastruktur for forskning, som for eksempel tilgang til vitenskapelige databaser, er svært begrenset, i hvert fall på Nordlandssykehuset. Dette er grunnleggende faktorer som bør komme på plass. Doktor Midler til nødvendig laboratorieutstyr, øke muligheten for å få nok kvalifisert laboratoriepersonell, og hjelpe til med infrastruktur som laboratorier og kontorplass. Førsteamanuensis Infrastruktur for gjenbruk av EPJ og pasientrapporterte data. Klinikksjef / Stabsleder Spørreundersøkelse 2014, Sirona analyse 42

44 KVANTITATIV ANALYSE Metodikk og data Hvordan har tildelingene av forskningsmidler vært i overensstemmelse med overordnede føringer? Hva har kommet ut av satsingene i form av forskningsproduksjon og forskningskompetanse? Topp-10 prosjektledere som tildelts mest midler Begrensning 43

45 SAMTLIGE HELSEFORETAK I HELSE NORD HAR HATT EN ØKNING I ANTALL PUBLISERTE ARTIKLER UNDER ANTALL ARTIKLER MED FORFATTERADRESSE VED ET HELSEFORETAK I HELSE NORD RHF Universitetssykehuset Nord-Norge Nordlandssykehuset Helse Finnmark Helgelandssykehuset Note: Sykehusapoteket Nord og Valnesfjord Helsesportssenter er ekskludert fra analyse NIFU analyse 44

46 INTERVJUER MED NØKKELPERSONER INDIKERER AT DET FINNS ET BEHOV AV Å STYRKE DET INTERNASJONALE SAMARBEIDET Et hinder for internasjonalt samarbeid er datalovgivning og etikkvurdering ved forskning. Forskere og sentral person i USAM Forskningen fremover bør fokusere på at ha et internasjonalt vitenskapsråd. Forskere og sentral person i USAM Helse Nord støtter direkte forskere til å delta i internasjonale konferanser gjennom og forskerne kan bruke midlene til internasjonal reser Sentral person i USAM For å sterke internasjonale samarbeide bør det eventuelt stelles krav på at postdoc-stipendiater skal forske minst et år i utlandet for å få midler fra Helse Nord. Forskere og sentral person i USAM Note: Dette er et urvalg av synspunkter fra ulike intervjupersoner. Denne delen refererer ikke til anbefalinger fra Sirona. Intervjuer med nøkkelpersoner, Sirona analyse 45

47 DETTE ER OGSÅ DEMONSTRERT AV RESPONSEN FRA LEDENDE FORSKERE FRA SPØRREUNDERSØKELSEN Opprett et scientific advisory board i Helse Nord bestående av internasjonale eksperter innenfor medisinsk forskning. La disse være med å utforme helse-nord sin forskningsstrategi. Samordne forskningen med andre forsknings aktører i landsdelen slik vi blir sterk nok til å konkurrere i forskningsfronten nasjonalt og internasjonalt Professor Sikre at fastansatte kan delta i internasjonale fagmøter Førsteamanuensis Hente kompetansen fra utenland (gjennom samarbeid eller forskningsopphold) Professor Finansiering av utenlandsopphold for PhD-studenter. Driftsmidler som muliggjør aktivt samarbeide med europeiske og amerikanske forskergrupper Professor Spørreundersøkelse 2014, Sirona analys 46

48 TILDELTE MIDLER FOR Å GJENNOMFØRE PHD HAR ØKT I GJENNOMSNITT 26 % PER ÅR Tildelte midler for PhD-stipend og korttidsprosjekt for fullgjøring av PhD MNOK % prosjekter tildeltes en sum av 324 MNOK Note 1: Note 2: Summering av samtlige prosjekt som fått midler tildelte for midler for PhD.-stipend og for korttidsprosjekt for fullføring av PhD innen PFP, HST, SFP, SAT, TFP og RUS. Analysen er basert på det første året som personen er tildelt midler for PhD. Scrooge data fra Helse Nord, Sirona analyse 47

49 ANTALLET TILDELTE PROSJEKT FOR PHD-STIPEND HAR VARIERT, MEN FRA 2003 TIL 2014 ER 250 PROSJEKTER TILDELT MIDLER Antall tildelte prosjekt for PhD-stipend og korttidsprosjekt for fullgjøring av PhD Totalt tildeltes 250 prosjekter midler for PhD Note 1: Note 2: Summering av samtlige prosjekt som fått midler tildelte for midler for PhD-stipend og for korttidsprosjekt for fullføring av PhD innen PFP, HST, SFP, SAT, TFP og RUS. Analysen er basert på det første året som personen er tildelt midler for PhD. Scrooge data fra Helse Nord, Sirona analyse 48

50 MESTEPARTEN AVLA DOKTORGRAD INNEN SOMATIKK, KUN SYV PERSONER HAR AVLAGT DOKTORGRAD INNEN HELSETJENESTE AVLAGTE PHD UNDER Antall avlagte PhD per program Totalt 96 Helsetjeneste 7 Psykiatri 20 Somatikk 69 Note 1: UIT s registre er lite mangelfulle for en del opplysninger når vi går tilbake i tid mot Note 2: Helsetjeneste, samhandling og telemedisin ble et forskningsprogram 2010 og erstatte da Telemedisinsk forskningsprogram Data fra UiT (avlagte doktorsgrad ved UiT), Sirona analyse 49

51 61 % AV ALLE PHD-STIPENDIATER SOM ER TILDELT MIDLER FRA HELSE NORD AVLEGGER DOKTORGRAD INNEN 5 ÅR Antall som har avlagt doktorgrad ,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 Mer Antall år til avlagt PhD Note 1: UIT s registre er litt mangelfulle for en del opplysninger når vi går tilbake i tid mot Note 2: Helsetjeneste, samhandling og telemedisin ble et forskningsprogram 2010 og erstatte da Telemedisinsk forskningsprogram Data fra UiT, Sirona analyse 50

52 MANGE PHD-PROSJEKTER FULLFØRES IKKE, FLERE PERSONER TILDELES MIDLER ENN ANTALLET SOM DISPUTERER (DEL 1 AV 2) Antall tildelte prosjekt for PhD vs. antall disputerte doktorer Antall tildelingar Antall disputerte personer Note 1: Note 2: Antall tildelinger angir antallet personer som har fått midler for PHD-stipend og for korttidsprosjekter for fullføring av PhD innen PFP (inkl. RUS), HST (inkl. TFP) og SFP (inkl. SAT) for respektive år. Antall disputerte doktorer angir antall personer med den samme start år for PhD og som deretter er registret som disputert senest desember Då personer som blitt tildelt midler for PhD-studier etter 2010 ikke har hatt tilstrekkelig tid til å disputere har data fra ekskluderts fra analysen. Scrooge data fra Helse Nord, Data fra UiT, Sirona analyse 51

53 MANGE PHD-PROSJEKTER FULLFØRES IKKE, FLERE PERSONER TILDELES MIDLER ENN ANTALLET SOM DISPUTERER (DEL 2 AV 2) PER FORSKNINGSPROGRAM Antall tildelingar Antall dispurterte personer Somatisk forskningsprogram Forskningsprogram for helsetjeneste, samhandling og telemedisin Psykiatrisk forskningsprogram Note 1: Antall tildelinger angir antallet personer som har fått midler for PhD-stipend og for korttidsprosjekter for fullføring av PhD for respektive år. Note 2: Antall disputerte personer angir antall personer med den samme start år for PhD og som deretter har disputert. Då personer som blitt tildelt midler for PhD-studier etter 2011 ikke har hatt tilstrekkelig tid til å disputere har data fra ekskluderts fra analysen. Scrooge data fra Helse Nord, Data fra UiT, Sirona analyse 52

54 44 % AV HELSE NORDS PHD-STIPENDIATER HAR STILLING VED UNIVERSITETET I TROMSØ ETTER AVLAGT DOKTORGRAD Antall med stilling ved UiT etter avlagt PhD* Ja Nei (44%) 54 (56%) Note: * Utdrag fra Det er mange som har hatt ytterligere engasjement hos UiT etter avlagt doktorgrad, men der engasjementet er avsluttet. Dette gjelder særlig personer tilsatt ved sykehuset som har hatt bistilling hos UiT i en periode. Mange av de som nå står oppført som at de har vitenskapelig stilling hos UiT er nettopp i slike bistillinger, og i denne analysen er alle vitenskapelige stillingskategorier inkludert. Data fra UiT, Sirona analyse 53

55 TILDELTE MIDLER FOR POSTDOC-STIPEND HAR ØKT I GJENNOMSNITT 32 % PER ÅR Tildelte midler for postdoc MNOK 26,5 +32% 16,8 17,5 11,0 13,1 6, prosjekter tildeltes til en sum av 92 MNOK. Note 1: Note 2: Analysen er basert på det første året som personen er tildelt midler for postdoc. Data fra er ekskludert i analysen då prosjekter ikke ble karakterisert som postdoc fra start Scrooge data fra Helse Nord, Sirona analyse 54

56 ANTALLET TILDELTE PROSJEKT FOR POSTDOC HAR ØKT HVERT ÅR UNNTATT Antall tildelte prosjekt for postdoc prosjekter tildeltes til en sum av 92 MNOK Note 1: Note 2: Analysen er basert på det første året som personen er tildelt midler for postdoc. Data fra er ekskludert i analysen då prosjekter ikke ble karakterisert som postdoc fra start Scrooge data fra Helse Nord, Sirona analyse 55

57 66 % AV ALLE POSTDOC-TILDELINGER GÅR TIL FORSKNING INNEN SOMATISK FORSKNINGSPROGRAM Antall postdoc-tildelinger per program Totalt 59 PFP 7 HST 13 SFP 39 Note: Senter for aldersforskning (SAT) ble fra 2010-tildelingen fusjonert med somatisk forskningsprogram (SFP). Telemedisinsk forskningsprogram TFP forsvant i 2009 og ble erstattet av Forskningsprogram for helsetjeneste, samhandling og telemedisin (HST) fra Rus er inkludert i psykiatrisk forskningsprogram Scrooge data fra Helse Nord, Sirona analyse 56

58 UNDER TILDELTES 29 STARTSTIPEND, 55 % GIKK TIL UNN MEN FRA 2013 VAR STARTSTIPENDENE FORBEHOLDT HF:ENE UTENFOR UNN Antall startstipend 7 7 Fra og med 2007 til og med 2012 ble det delt ut 29 startstipend til utarbeiding av PhD-søknad Seksten av stipendene ble gitt til søkere fra UNN, ni til Nordlandssykehuset, tre til søker fra Helse Finnmark og ett til Helgelandssykehuset Fordeling mellom helseforetak UNN 16 55% Nordlandssykehuset 9 31% Helse Finnmark 3 10% Helgelandssykehuset 1 3% Av de 21 som ble tildelt midler mellom har to disputert, ni prosjekter pågår og fire prosjekter er foreløpig lagt på is. Tre prosjekter videreføres ikke og er skrinlagt, i begge tilfellene har kandidatene blitt stipendiater på andre prosjekter. Tre av prosjektene har uklar status Nytt fra 2013 var at startstipendene er forbeholdt helseforetakene utenfor UNN, men fra dette år vær det ikke noe nye søknader om startstipend Totalt 29 st Note: I den faglige rapporteringen fra 2013 står det at det ikke var noe nye søknader om startstipend for Helse Nord Faglig rapportering , Sirona analyse 57

59 TOTALT ER MIDLER FOR DOBBELKOMPETANSELØP TILDELT NI STIPENDIATER UNDER LØPET AV Antall tildelte prosjekter Totalt 9 st Scrooge data fra Helse Nord, Sirona analyse 58

60 FLEST DOBBELKOMPETANSELØP ER TILDELT INNEN SOMATISK FORSKNINGSPROGRAM ANTALL DOBBELKOMPETANSELØP, Antall tildelte prosjekter HST PFP SFP Totalt 9 st Scrooge data fra Helse Nord, Sirona analyse 59

61 KVANTITATIV ANALYSE Metodikk og data Hvordan har tildelingene av forskningsmidler vært i overensstemmelse med overordnede føringer? Hva har kommet ut av satsingene i form av forskningsproduksjon og forskningskompetanse? Topp-10 prosjektledere som tildelts mest midler Begrensning 60

62 SAMMENSTILLING AV TI-PÅ-TOPP-LISTE OVER DE PROSJEKTLEDERE SOM ER TILDELT MEST MIDLER OG FLEST ANTALL PROSJEKTER Tio-topp mest tildelte midler 1. John Bjarne Hansen 2. Rolf Jorde 3. Roy Bremnes 4. Tore Sørlie 5. Lars Uhlin-Hansen 6. Johan Gustav Bellika 7. Jon Florholmen 8. Ole Petter Rekvig 9. Claus Klingenberg 10. Audny Anke Tio-topp flest antall prosjekt 1. John Bjarne Hansen 2. Rolf Jorde 3. Roy Bremnes 4. Tore Sørlie 5. Jon Florholmen 6. Rolf Wynn 7. Audny Anke 8. Lars Uhlin-Hansen 9. Erik Waage Nielsen 10. Claus Klingenberg Note 1: Note 2: Fire prosjekt er tildelt midler for 10 prosjekter, ved sorteringen har hensyn blitt tatt til det totale beløpet Analysen er basert på data fra Scrooge hvilket innebær at tildelinger til tematiske satsinger ikke er inkludert i analysen Scrooge data fra Helse Nord, Sirona analyse 61

63 TI-PÅ-TOPP-LISTE OVER DE PROSJEKTLEDERE SOM ER TILDELT MEST MIDLER Navn Totalt tildelt midler (MNOK) = Antall prosjekter Tildeling per prosjekt (MNOK)* John Bjarne Hansen 24,3 14 1,7 Rolf Jorde 16,8 11 1,5 Roy Bremnes 14,5 10 1,5 Tore Sørlie 13,5 10 1,4 Lars Uhlin-Hansen 12,8 8 1,6 Johan Gustav Bellika 12,3 5 2,5 Jon Florholmen 11,4 10 1,1 Ole Petter Rekvig 11,4 6 1,9 Claus Klingenberg 10,9 7 1,6 Audny Anke 9,8 9 1,1 Note: * Gjennomsnittsverdi for samtlige prosjekt for den spesifikke prosjektlederen ** Gjennomsnitt for samtlige prosjekt uavhengig av hvilken prosjektledere som fått tildelt middel Analysen er basert på data fra Scrooge hvilket innebær at tildelinger til tematiske satsinger ikke er inkludert i analysen 1,0** Scrooge data fra Helse Nord, Sirona analyse 62

64 FORDELING AV TILDELTE MIDLER OVER TID FOR DE TI PROSJEKTLEDERE SOM ER TILDELT MEST MIDLER UNDER Fordeling av tildelte midler (MNOK): Totalt tildelte midler (MNOK) John Bjarne Hansen 24.3 Rolf Jorde 16.8 Roy Bremnes 14.5 Tore Sørlie 13.5 Lars Uhlin-Hansen 12.8 Johan Gustav Bellika 12.3 Jon Florholmen 11.4 Ole Petter Rekvig 11.4 Claus Klingenberg 10.9 Audny Anke 9.8 Note: Analysen er basert på data fra Scrooge hvilket innebær at tildelinger til tematiske satsinger ikke er inkludert i analysen Scrooge data fra Helse Nord, Sirona analyse 63

65 NÅR MIDLER TIL TEMATISKE SATSINGER INKLUDERES SKJER NOEN INNBYRDES ENDRINGER PÅ TOPP-10 LISTEN Navn John Bjarne Hansen (1) Totalt tildelt midler (MNOK) 24,3 Rolf Jorde (2) 16,8 Lars Uhlin-Hansen (5) 15,8 Roy Bremnes (3) 14,5 Ole Petter Rekvig (8) 14,4 Tore Sørlie (4) 13,5 Johan Gustav Bellika (6) 12,3 Når midler til Tematiske satsinger inkluderes forsvinner Audny Anke fra listen og er erstattet med Nina Emaus Ny fordeling av plassene tre til åtte hvilket berør Roy Bremnes, Tore Sørlie, Lars Uhlin-Hansen, Johan Gustav Bellika, Jon Florholmen og Ole Petter Rekvig (Den gamle plasseringen i parentes) Jon Florholmen (7) 11,4 Claus Klingenberg (9) 10,9 Nina Emaus (NY) 10,9 Note: Tildelinger til tematiske satsinger er inkludert i analysen Scrooge data fra Helse Nord, Interne dokument fra Helse Nord om Tematiske satsinger, Sirona analyse 64

66 TI-PÅ-TOPP-LISTE OVER DE PROSJEKTLEDERE SOM ER TILDELT FLEST ANTALL PROSJEKTER Navn Antall prosjekter = Totalt tildelt midler (MNOK) / Tildeling per prosjekt (MNOK)* John Bjarne Hansen ,7 Rolf Jorde ,5 Roy Bremnes ,5 Tore Sørlie ,4 Jon Florholmen ,1 Rolf Wynn ,4 Audny Anke ,1 Lars Uhlin-Hansen ,6 Erik Waage Nielsen ,4 Claus Klingenberg ,6 Note 1: Note 2: * Gjennomsnittsverdi for samtlige prosjekt for den spesifikke prosjektlederen ** Gjennomsnitt for samtlige prosjekt uavhengig av hvilken prosjektledere som fått tildelt middel Fire prosjekt er tildelt midler for 10 prosjekter, ved sorteringen har hensyn blitt tatt til det totale beløpet Analysen er basert på data fra Scrooge hvilket innebær at tildelinger til tematiske satsinger ikke er inkludert i analysen 1,0* Scrooge data fra Helse Nord, Sirona analyse 65

67 FOR DE TI PROSJEKTLEDERE SOM ER TILDELT MIDLER HAR DERES FORSKNINGSGRUPPE BLITT IDENTIFISERT OG ANALYSERT (DEL 1 AV 3) TILDELTE MILDER, MNOK Roy Bremnes Roy Bremnes 14,5 John Bjarne Hansen John Bjarne Hansen 24,3 Lill-Tove Busund 8,3 Mikhail Sovershaev* Tom Dønnem 3,3 Sigrid Brækkan* 26,2 MNOK 24,3 MNOK Rolf Jorde Rolf Jorde 16,8 Johan Gustav Bellika Johan Gustav Bellika 12,3 Johan Svartberg 2,9 Rolv-Ole Lindsetmo 4,9 Ragnar Joakimsen* Gunnar Skov Simonsen 2,3 Guri Grimnes* 19,7 MNOK 19,5 MNOK Note: * Data om tildelte midler mangles Analysen er basert på data fra Scrooge hvilket innebær at tildelinger til tematiske satsinger ikke er inkludert i analysen Scrooge data fra Helse Nord, Sirona analyse 66

68 FOR DE TI PROSJEKTLEDERE SOM ER TILDELT MIDLER HAR DERES FORSKNINGSGRUPPE BLITT IDENTIFISERT OG ANALYSERT (DEL 2 AV 3) TILDELTE MILDER, MNOK Tore Sørlie Claus Klingenberg Tore Sørlie 13,5 Claus Klingenberg 10,9 Terje Øiesvold 3,5 Trond Flægstad 6,5 Vidje Hansen 1,5 Knut Sørgaard 0,6 19,1 MNOK 17,4 MNOK Lars Uhlin-Hansen Jon Florholmen Lars Uhlin-Hansen 12,8 Jon Florholmen 11,4 Sonja Eriksen Steigen 3,3 Rasmus Goll 3,6 Jan-Magnus Kvamme 0,4 16,2 MNOK 15,4 MNOK Note: Analysen er basert på data fra Scrooge hvilket innebær at tildelinger til tematiske satsinger ikke er inkludert i analysen Scrooge data fra Helse Nord, Sirona analyse 67

69 FOR DE TI PROSJEKTLEDERE SOM ER TILDELT MIDLER HAR DERES FORSKNINGSGRUPPE BLITT IDENTIFISERT OG ANALYSERT (DEL 3 AV 3) TILDELTE MILDER, MNOK Ole Petter Rekvig Ole Petter Rekvig 11,4 Audny Anke Audny Anke 9,8 Elin Mortensen 2,5 Per M. Aslaksen 1,2 Steinar Johansen* Elin Damsgård 0,5 13,8 MNOK Cathrine Arntzen 0,4 11,9 MNOK Note: * Data om tildelte midler mangles Analysen er basert på data fra Scrooge hvilket innebær at tildelinger til tematiske satsinger ikke er inkludert i analysen Scrooge data fra Helse Nord, Sirona analyse 68

70 TI-PÅ-TOPP-LISTE OVER DE FORSKNINGSGRUPPER SOM ER TILDELT MEST MIDLER Forskningsgruppe Totalt tildelt midler (MNOK) = Antall prosjekter Tildeling per prosjekt (MNOK)* Roy Bremnes 26,2 21 1,2 John Bjarne Hansen 24,3 14 1,7 Rolf Jorde 19,7 13 1,5 Johan Gustav Bellika 19,5 11 1,8 Tore Sørlie 19,1 21 0,9 Claus Klingenberg 17,4 14 1,2 Lars Uhlin-Hansen 16,2 12 1,3 Jon Florholmen 15,4 14 1,1 Ole Petter Rekvig 13,8 10 1,4 Audny Anke 11,9 14 0,8 Note: * Gjennomsnittsverdi for samtlige prosjekt for den spesifikke forskningsgruppen Analysen er basert på data fra Scrooge hvilket innebær at tildelinger til tematiske satsinger ikke er inkludert i analysen Scrooge data fra Helse Nord, Sirona analyse 69

71 TI-PÅ-TOPP-LISTE OVER DE FORSKNINGSGRUPPER SOM ER TILDELT FLEST ANTALL PROSJEKTER Forskningsgruppe Antall prosjekter = Totalt tildelt midler (MNOK) / Tildeling per prosjekt (MNOK)* Roy Bremnes ,2 Tore Sørlie ,9 John Bjarne Hansen ,7 Claus Klingenberg ,2 Jon Florholmen ,1 Audny Anke ,8 Rolf Jorde ,5 Lars Uhlin-Hansen ,3 Johan Gustav Bellika ,8 Ole Petter Rekvig ,4 Note: * Gjennomsnittsverdi for samtlige prosjekt for den spesifikke forskningsgruppen Analysen er basert på data fra Scrooge hvilket innebær at tildelinger til tematiske satsinger ikke er inkludert i analysen Scrooge data fra Helse Nord, Sirona analyse 70

72 KVANTITATIV ANALYSE Metodikk og data Hvordan har tildelingene av forskningsmidler vært i overensstemmelse med overordnede føringer? Hva har kommet ut av satsingene i form av forskningsproduksjon og forskningskompetanse? Topp-10 prosjektledere som tildelts mest midler Begrensning 71

73 DET HAR IKKE VÆRT MULIG Å GJENNOMFØRE DYPERE ANALYSER INNEN EKSEMPELVIS SAMISK FORSKNING DA EN STOR MENGDE DATA MANGLES Mangles Finns 699 (100%) 76% 24% Data Helse Nord RHF er tildelt 699 prosjekt i perioden Prosjektklassifisering gis kun for 171 av de 699 prosjektene, dette betyr at en stor mengde data mangler Det er derfor ikke mulig å dypere analysere tildelinger til farmasøytisk forskning, helsefaglig forskning, samisk forskning og forskning innen kvinnehelse 72

74 INNHOLDSFORTEGNELSE Kvantitativ analyse Spørreundersøkelse til forskere Spørreundersøkelse til klinikksjefer og avdelingsledere Intervjuer med nøkkelpersoner 73

75 SPØRREUNDERSØKELSE TIL FORSKERE Metodikk og bakgrunnsinformasjon Analyse av tildelte midler Analyse av utlysninger av helseforskningsmidler Analyse av forskning og prosesser Identifiserte forbedringstiltak Identifiserte forskningsområder for fokus fremover Øvrige innspill og kommentarer 74

76 SPØRREUNDERSØKELSE OM HELSE NORDS FORSKNINGSATSING For å gjennomføre spørreundersøkelsen anvendes det elektroniske verktøyet SurveyMonkey og respondentene ble kontaktet via e-post Spørreundersøkelsen ble sendt til 344 personer som er tildelt forskningsmidler fra Helse Nord i perioden personer svarte på spørreundersøkelsen 205 personer svarte ikke: dvs svarprosent 40 % Spørreundersøkelsen gjennomførtes 30 oktober til 13 november 2014 To påminnelser ble sendt ut til de som ikke hadde svart på spørreundersøkelsen (6 og 12 november 2014) Undersøkelsen omfattet 14 spørsmål 75

77 BAKGRUNNSINFORMASJON OM FORSKERNE SOM BESVARTE SPØRREUNDERSØKELSEN Helseforetak/institusjon 5% 7% 3% 3% UNN UiT NLSH Annet** Helgelandsykehuset HF Forskningsområde Antall personer per område Øvrig somatisk forskning* Helsefaglig % Finnmarkssykehuset HF Helsetjenesteforskning 28 36% Psykiatri 25 Telemedisin 21 Samhandling 15 Akademisk tittel 17% 11% 32% Professor I Førsteamanuensis Doktor Annet** Professor II Annet** Aldersforskning Kvinnehelse Samisk Rus 5 19% 22% Rehabilitering Farmasøytisk 1 4 Note 1: Note 2: * Inkluderer all somatisk forskning som ikke omfattes av øvrige områder ** Denne kategorien samler alle fritekstsvar fra undersøkelsen. Se vedlegg for en mer detaljert beskrivelse av fritekstsvarene Samtlige personer besvarte disse spørsmålene På spørsmålet om forskningsområde var det mulig å angi flere alternative. Derfor summerer antall svar til 230 for 139 forskere som besvarte spørsmålet Spørreundersøkelse 2014, Sirona analyse 76

78 SPØRREUNDERSØKELSE TIL FORSKERE Metodikk og bakgrunnsinformasjon Analyse av tildelte midler Analyse av utlysninger av helseforskningsmidler Analyse av forskning og prosesser Identifiserte forbedringstiltak Identifiserte forskningsområder for fokus fremover Øvrige innspill og kommentarer 77

79 FLER FORSKERE FIKK MIDLER FRA HELSE NORD UNDER ENN , MEN EN STOR ANDEL FIKK TILDELTE MIDLER UNDER BEGGE PERIODENE Under hvilken/hvilke perioder har du blitt tildelt forskningsmidler fra Helse Nord RHF? 36% 38% 22% 4% Antall svar: Periode I: Periode II: Periode I og II: Ingen av alternativene Note: Fire personer besvarte ikke dette spørsmålet Spørreundersøkelse 2014, Sirona analyse 78

80 OVER HALVPARTEN AV FORSKERNE ER TILDELT OVER 2 MNOK FRA HELSE NORD UNDER PERIODEN Hvor mye midler har du blitt tildelt fra Helse Nord RHF samlet under perioden? 29% 35% 19% 17% Antall svar: < 0,5 MNOK 0,5-1,9 MNOK 2-5 MNOK > 5 MNOK Note: Fire personer besvarte ikke dette spørsmålet Spørreundersøkelse 2014, Sirona analyse 79

81 EN TREDJEDEL AV FORSKERNE ER TILDELT MESTEPARTEN AV SINE MIDLER FRA HELSE NORD Hvor stor andel av dine samlede forskningsmidler har kommet fra Helse Nord? N=135 forskere 36% 19% 19% 13% 13% 0-19 % % % % % Antall svar: Note: Fire personer besvarte ikke dette spørsmålet Spørreundersøkelse 2014, Sirona analyse 80

82 SPØRREUNDERSØKELSE TIL FORSKERE Metodikk og bakgrunnsinformasjon Analyse av tildelte midler Analyse av utlysninger av helseforskningsmidler Analyse av forskning og prosesser Identifiserte forbedringstiltak Identifiserte forskningsområder for fokus fremover Øvrige innspill og kommentarer 81

83 MESTEPARTEN HAR TATT DEL AV INFORMASJON OM UTLYSNINGER PÅ HELSE NORDS NETTSIDE OG HALVPARTEN HAR DELTATT PÅ INFORMASJONSMØTE Ja Nei Andelen av forskerne som tatt del av informasjon om forskningsutlysninger fra Helse Nords nettside og deltatt på informasjonsmøter som Helse Nord har arrangert Tatt del av informasjon fra nettsiden om forskningsutlysninger Deltatt på informasjonsmøter som Helse Nord arrangert 15% 51% 49% 85% N= 124* N= 134** Note: * Totalt 135 personer svarte på spørsmålet. Over 8% (11 forskere) svarte vet ikke på spørsmålet og er ekskludert fra sammenstillingen ** Totalt 135 personer svarte på spørsmålet. Knapt 1% (1 forskere) svarte vet ikke på spørsmålet og er ekskludert fra sammenstillingen Fire personer besvarte ikke dette spørsmålet Spørreundersøkelse 2014, Sirona analyse 82

84 SPØRREUNDERSØKELSE TIL FORSKERE Metodikk og bakgrunnsinformasjon Analyse av tildelte midler Analyse av utlysninger av helseforskningsmidler Analyse av forskning og prosesser Identifiserte forbedringstiltak Identifiserte forskningsområder for fokus fremover Øvrige innspill og kommentarer 83

85 MESTEPARTEN AV FORSKERNE ANSER AT FORSKNINGEN SOM UTFØRES I HELSE NORD ER AV HØY KVALITET Forskningen som utføres i Helse Nord er av høy kvalitet 51% Kommentarer Det varierer fra svært god forskning til mindre bra (Delvis enig) Laber forskningsformidling gjør at det er vanskelig å ha en oppfatning om spørsmålet (Delvis enig) 26% Altfor dårlig kjernefasiliteter i Tromsø (Delvis uenig) 2% 6% 14% 2% Høy metodologisk kvalitet men for lite klinisk relevant (Delvis uenig) Helt uenig Delvis uenig Verken enig Delvis enig eller uenig Helt enig Ikke aktuelt Antall svar: Note: Syv personer besvarte ikke dette spørsmålet Spørreundersøkelse 2014, Sirona analyse 84

86 80 % AV FORSKERNE ANSER AT FORSKNINGEN SOM UTFØRES INNEN DERES FAGFELT I HELSE NORD ER AV HØY KVALITET Forskningen innen mitt fagfelt i Helse Nord er av høy kvalitet Kommentarer 42% 38% Forskningen innen mitt fagfelt har en relativt høy siteringsindeks (Helt enig) Det publiseres i gode internasjonale tidsskrifter (Helt enig) Få prosjekter av tildels sprikende kvalitet (Delvis enig) 2% 5% 9% 3% For tematisk spredt og lite relevant for pasientene (Delvis uenig) Helt uenig Delvis uenig Verken enig Delvis enig eller uenig Helt enig Ikke aktuelt Antall svar: Note: Syv personer besvarte ikke dette spørsmålet Spørreundersøkelse 2014, Sirona analyse 85

87 OVER HALVPARTEN AV FORSKERNE ANSER AT PROSESSEN FOR TILDELING AV MIDLER FUNGERER GODT, MEN DET FINNS FORBEDRINGSOMRÅDER Prosessen for tildelning av forskningsmidler i Helse Nord fungerer godt Antall svar: 3% Helt uenig 12% Delvis uenig 16% 36% Verken enig Delvis enig eller uenig 32% Helt enig % Ikke aktuelt 2 Kommentarer For lite vekt på å involvere alle RHF'ets HF (Delvis enig) Den strategiske samhandlingen med Universitetet har blitt bedre, men kan fortsatt bli bedre (Delvis enig) For gastroenterologi å sende søknad til Rus/Psyk programmet har vær svært problematisk (Delvis uenig) Det brukes mye ressurser for å utarbeide søknader og protokoller fra søkere. Det burde da være et system ved Helse Nord som sørget for at kontrollen mht formelle feil, med mulighet for å rette dette opp, er bedre (Delvis uenig) Restriksjon på antallet søknader fra store grupper vil gå utover rekruttering av leger til PhD (Delvis uenig) Note: Syv personer besvarte ikke dette spørsmålet Spørreundersøkelse 2014, Sirona analyse 86

88 MANGE ANSER AT INFORMASJONEN OM TILDELINGSPROSESSEN/KRAVENE ER TILSTREKKELIG OG GOD, MEN DET FINNES FORBEDRINGSMULIGHETER Informasjonen om tildelingsprosessen og kravene er tilstrekkelig og god 48% Kommentarer Det bør tydeliggjøres hvilke spesialitetskrav det stiles til søker, hvis ikke alle spesialiteter stilles likt (Verken enig eller uenig) 15% 27% Tilbakemelding på avviste søknader som "støtteverdige, men tildeles ikke midler" er ikke tilfredsstillende. Igjen, her brukes mye tid for å forberede prosjekter, og da kan det fremstå som tilfeldig hvilke prosjekter som støttes (Delvis uenig) 9% Antall svar: 2% Helt uenig Delvis uenig Verken enig eller uenig Delvis enig Helt enig % Ikke aktuelt 0 Note: Syv personer besvarte ikke dette spørsmålet Spørreundersøkelse 2014, Sirona analyse 87

89 80 % AV FORSKERNE ANSER AT KRAVENE PÅ DOKUMENTASJON OG RAPPORTERING AV FORSKNING SOM TILDELTS MIDLER ER RIMELIGE Kravene på dokumentasjon og rapportering av forskning som tildelts midler er rimelige 57% 15% 23% 0% 5% 0% Helt uenig Delvis uenig Verken enig eller uenig Delvis enig Helt enig Ikke aktuelt Antall svar: Note: Syv personer besvarte ikke dette spørsmålet Spørreundersøkelse 2014, Sirona analyse 88

90 NOE FORSKERE ANSER AT VURDERINGENE ER RELEVANTE OG TRANSPARENTE, MEN DET FINNES FORESPØRSLER OM Å GJØRE VURDERINGENE OFFENTLIGE Vurderingene bak tildelningene er relevante og transparente 33% Kommentarer Alle vurderinger bør bli offentliggjort, også de aviste søknader (Delvis uenig) 19% 24% 18% Så vidt jeg vet er ikke evalueringen av prosjektene tilgjengelige for søkerne (Delvis uenig) 6% 0% Helt uenig Delvis uenig Verken enig Delvis enig eller uenig Helt enig Ikke aktuelt Antall svar: Note: Syv personer besvarte ikke dette spørsmålet Spørreundersøkelse 2014, Sirona analyse 89

91 MESTEPARTEN AV FORSKERNE ANSER AT DE MIDLER SOM DERE TILDELTS FRA HELSE NORD HAR VÆRT AVGJØRENDE FOR Å MULIGGJØRE DERES FORSKNING De forskningsmidler jeg har tildelts fra Helse Nord har vært avgjørende for å muliggjøre min forskning 64% Kommentarer Midlene fra Helse Nord har vært viktig for å bygge opp en kompetanse som er attraktiv internasjonalt. Vi må ha noe å tilby om vi ønsker å samarbeide med de beste forskningsmiljøene (Helt enig) 2% 5% 8% 16% 5% Det har vær nødvendig å kvalifisere leger i egen avdeling vitenskapelig, spesielt siden onkologi er et forsknings intensivt fagfelt (Helt enig) Svært få alternativer i etableringsfasen (Helt enig) Antall svar: Helt uenig Delvis uenig Verken enig eller uenig Delvis enig Helt enig Ikke aktuelt 6 Note: Syv personer besvarte ikke dette spørsmålet Spørreundersøkelse 2014, Sirona analyse 90

92 SPØRREUNDERSØKELSE TIL FORSKERE Metodikk og bakgrunnsinformasjon Analyse av tildelte midler Analyse av utlysninger av helseforskningsmidler Analyse av forskning og prosesser Identifiserte forbedringstiltak Identifiserte forskningsområder for fokus fremover Øvrige innspill og kommentarer 91

93 EKSEMPEL PÅ TILTAK FOR Å FORBEDRE FORSKNINGSVIRKSOMHETEN 1. Stille krav til kvalifisert evaluering av prosjektsøknader 2. I større grad gi rom for tildeling av prosjekttilknyttede driftsmidler 3. Øke tildeling på postdoc-nivå Professor 1. Stimulere til økt samarbeid mellom sykehus og universitet 2. Satse mer på de gode forskningsmiljøene 3. Benytte mer kompetente og flere eksterne personer i evalueringsgruppene Professor 1. Allokere mer tid til forskning på sykehusene dvs øke legestabene 2. Opprette stipendiatstillinger også på arbeidssykehusene 3. Gi øremerkede penger til de medisinske fagråd mtp nordorske multisenter-prosjekter Amanuensis II 1. Opprettholde eller øke bevilgning 2. Øremerket satsning 3. Stimulere til internasjonal/nasjonal Førsteamanuensis Spørreundersøkelse 2014, Sirona analyse 92

94 EKSEMPEL PÅ TILTAK FOR Å FREMME IMPLEMENTERING AV NYE METODER, PROSESSER ELLER VERKTØY I KLINISK VIRKSOMHET 1. Langsiktighet 2. Bruk av "clinical champions", dvs personer som har respekt i de kliniske miljø 3. Tørre å satse strategisk, ute nødvendigvis vente på 100% sikker klinisk evidens, jfr. storskala implementering av telemedisin, bruk av EPJ Førsteamanuensis 1. Øremerket satsning 2. Økt satsning på metodeutvikling 3. Økt satsning på translasjonsforskning Førsteamanuensis 1. Lage seminar hvor lederne av klinikkene lærer hvordan man setter i gang forskning, og gi økonomisk belønning til de klinikker som klarer å komme i gang 2. Gi stipend til de flinkeste forskeremnene mens de er unge Professor Spørreundersøkelse 2014, Sirona analyse 93

95 SPØRREUNDERSØKELSE TIL FORSKERE Metodikk og bakgrunnsinformasjon Analyse av tildelte midler Analyse av utlysninger av helseforskningsmidler Analyse av forskning og prosesser Identifiserte forbedringstiltak Identifiserte forskningsområder for fokus fremover Øvrige innspill og kommentarer 94

96 EKSEMPEL PÅ OMRÅDEN SOM HELSE NORD BØR FOKUSERE FORSKNING PÅ FREMOVER 1. Øke innsatsen innen e-helse forskning 2. Øke innsatsen innen telemedisin forskning 3. Øke innsatsen innen forskning på kliniske IT systemer. Professor 1. Kreft 2. Hjerte 3. Translasjonell Førsteamanuensis 1. Evaluering diagnostikk og behandling i Helse Nord 2. Mortalitet av hjerte-kar sykdommer hos personer med psykiske lidelser 3. Registerforskning med kobling til andre sykdoms- og skaderegistre i Norge Professor 1. Forskerinitierte prosjekter av høy kvalitet, mindre vekt på diverse strategidokumenter. Professor Spørreundersøkelse 2014, Sirona analyse 95

97 SPØRREUNDERSØKELSE TIL FORSKERE Metodikk og bakgrunnsinformasjon Analyse av tildelte midler Analyse av utlysninger av helseforskningsmidler Analyse av forskning og prosesser Identifiserte forbedringstiltak Identifiserte forskningsområder for fokus fremover Øvrige innspill og kommentarer 96

98 EKSEMPEL PÅ ØVRIGE INNSPILL OG KOMMENTARER RUNDT FORSKNINGEN I HELSE NORD Fortsette det gode arbeidet med tildeling av forskningsmidler i Helse Nord. Disse midlene bidrar utvilsom til nivåheving i regionene og setter forskere i stand til å konkurrere nasjonalt og internasjonalt om forskningsmidler og forskningsresultater Professor Inntrykket er at midler og aktivitet i unaturlig stor grad konsentreres rundt miljøet på UNN, og i stor grad i det somatiske forskningsmiljøet. Veiledning og andre ressurser er vanskelig å få tilgang til i Helse Nord for øvrig. Skulle vel illustrere behovet for etablering/dyrking av levedyktige forskningsmiljøer Annet Helse Nord skal ha ros for bra regional støtte til forskning Professor Flere arenaer for å møte forskere innen samme team, f.eks. arrangere en Helse-Nord konferanse i Tromsø annen hvert år, med forskjellige temaer innen helse (somatisk og psykisk helse) Doktor Det er mitt inntrykk at både utlysning, informasjon om, vurdering og tildeling av midler fungerer ryddig og effektivt Professor Spørreundersøkelse 2014, Sirona analyse 97

99 VEDLEGG FRITEKSTSVAR FRA SPØRSMÅL OM FORSKERNES BAKGRUNN Innen hvilke områder bedriver du din forskning? Alternativ medisin Basalforskning (sirkulasjonsfysiologi) Bildediagnostikk Eksperimentell hjertefysiologi Epidemiologi Genomikk / Transkriptomikk Immunologi, Translasjonsforskning. Kliniske studier, Alzheimer sykdom, MCI Kognitiv nevrovitenskap Ledelse, administrasjon Onkologi Søvn of autisme Translasjonell kreftforskning Vid hvilken institusjon eller helseforetak bedriver du din forskning? Både UiT og Helse Nord RHF Både UNN og UiT Norges arktiske universitet Dette var en nasjonal studie Helse Sørøst Ikke lenger ansatt ved noen institusjon UiT og NLSH UNN Tromsø og UiT Hva er din akademiske tittel? And.San Cand med, amanuensis II Cand Polit Sosiologi Cand. psychol. spesialist i klinisk psykologi Cand.Philos Cand.polit Dr med, seniorforsker Faglig leder og Dr.med og overlege Forsker Forskningsdirektør Ingen akademisk tittel utover cand.med MD mph - har ikke doktorgrad og har kun vært assosiert MSc Overlege PhD Professor Psykologspesialist m/dr.psychol-grad Senior forsker Spesialsykepleier Stipentiat/psykologspesialist Vurdert til Forsker II i 1997 (alternativ til vurdering ifm søknad på universitetsstill) Spørreundersøkelse 2014, Sirona analyse 98

100 INNHOLDSFORTEGNELSE Kvantitativ analyse Spørreundersøkelse til forskere Spørreundersøkelse til klinikksjefer og avdelingsledere Intervjuer med nøkkelpersoner 99

101 SPØRREUNDERSØKELSE TIL KLINIKKSJEFER OG AVDELINGSLEDERE Metodikk og bakgrunnsinformasjon Analyse av tildelte midler Analyse av forskning og prosesser Identifiserte forbedringstiltak Identifiserte forskningsområder for fokus fremover Øvrige innspill og kommentarer 100

102 SPØRREUNDERSØKELSE OM HELSE NORDS FORSKNINGSATSING For å gjennomføre spørreundersøkelsen anvendes det elektroniske verktøyet SurveyMonkey og respondentene ble kontaktet via e-post Spørreundersøkelsen ble sendt til 205 personer som har en viktig posisjon i Helse Nords organisasjon 64 personer svarte på spørreundersøkelsen 141 personer svarte ikke: dvs svarprosent 31 % Spørreundersøkelsen gjennomførtes 17 november til 4 desember 2014 To påminnelser ble sendt ut til de som ikke hadde svart på spørreundersøkelsen (24 november og 1 desember 2014) Undersøkelsen omfattet 11 spørsmål 101

103 BAKGRUNNSINFORMASJON OM FORSKERNE SOM BESVARTE SPØRREUNDERSØKELSEN Arbeidsområde Andel personer per område; prosent (antall) Helseforetak/institusjon Prosent (antall) Somatikk 61% (39) UNN 33% (21) Psykiatri/Rus 16% (10) Helgelandsykehuset 27% (17) Nordlandssykehuset 20% (13) Annet* 16% (10) Finnmarkssykehuset 16% (10) Forskning/Kvalitet 8% (5) Sykehusapotek Nord 5% (3) Andel som bedriver forskning (I tillegg til det kliniske arbeidet) N = 64 Ja Nei Funksjon i organisasjonen N = 64 Avdelingsleder Klinikksjef/Stabsleder Annet** 11% 22% 22% 56% 89% Note: * Inkluderer leder, foretaksledelse, prehospital enhet, habilitering, fagledelse, ledelse, laboratorievirksomhet, farmasi og administrasjon ** Inkluderer senterleder, klinikksjef, direktør, seksjonsleder, enhetsleder, fag- og forskningssykepleier, driftsleder, enhetsdirektør og administrasjon Samtlige personer besvarte disse spørsmålene Spørreundersøkelse 2014, Sirona analyse 102

104 SPØRREUNDERSØKELSE TIL KLINIKKSJEFER OG AVDELINGSLEDERE Metodikk og bakgrunnsinformasjon Analyse av tildelte midler Analyse av forskning og prosesser Identifiserte forbedringstiltak Identifiserte forskningsområder for fokus fremover Øvrige innspill og kommentarer 103

105 SAMMENSTILLING AV TILDELTE MIDLER FRA HELSE NORD Hvor mye forskningsmidler fra Helse Nord RHF har din klinikk har mottatt samlet i perioden ? 67% 18% 5% 5% 5% Antall svar: 0-4 MNOK 5-14 MNOK MNOK > 30 MNOK Vet ikke/ikke aktuelt Note: Tre personer besvarte ikke dette spørsmålet Spørreundersøkelse 2014, Sirona analyse 104

106 SAMMENSTILLING AV TILDELTE MIDLER FRA HELSE NORD OG ANDRE EKSTERNE FINANSÆRER Hvor mye forskningsmidler har din klinikk har mottatt samlet i perioden totalt (inklusive ekstern finansiering)? 75% 10% 5% 5% 5% Antall svar: 0-4 MNOK 5-14 MNOK MNOK > 30 MNOK Vet ikke/ikke aktuelt Note: Tre personer besvarte ikke dette spørsmålet Spørreundersøkelse 2014, Sirona analyse 105

107 SPØRREUNDERSØKELSE TIL KLINIKKSJEFER OG AVDELINGSLEDERE Metodikk og bakgrunnsinformasjon Analyse av tildelte midler Analyse av forskning og prosesser Identifiserte forbedringstiltak Identifiserte forskningsområder for fokus fremover Øvrige innspill og kommentarer 106

108 MESTEPARTEN AV PERSONENE ANSER AT FORSKNINGEN SOM UTFØRES I HELSE NORD ER AV HØY KVALITET Forskningen som utføres i Helse Nord er av høy kvalitet Kommentarer 33% 42% Vanskelig å vurdere dette punktet, få internasjonale priser til forskning finansiert av Helse Nord RHF" (Verken enig eller uenig) 21% 0% 4% 0% Helt uenig Delvis uenig Verken enig Delvis enig eller uenig Helt enig Ikke aktuelt Antall svar: Note: Syv personer besvarte ikke dette spørsmålet Spørreundersøkelse 2014, Sirona analyse 107

109 SPREDTE MENINGER PÅ SPØRSMÅLET OM FORSKNINGEN HAR HATT INNFLYTELSE PÅ FORSKNINGSKOMPETANSEN Forskningen som utføres i Helse Nord har hatt stor innflytelse på forskningskompetansen i den kliniske virksomheten 35% 39% 23% Kommentarer: For meg synes det å være lite av slik kompetanse på de mindre sykehusene i HN (Delvis enig) Forskningsinteresse "smitter", men miljøet er fortsatt avhengig av enkeltpersoners ustoppelige engasjement (Delvis enig) 2% 2% 0% Helt uenig Delvis uenig Verken enig eller uenig Delvis enig Helt enig Ikke aktuelt Antall svar: Note: Syv personer besvarte ikke dette spørsmålet Spørreundersøkelse 2014, Sirona analyse 108

110 SPREDTE MENINGER PÅ SPØRSMÅLET OM FORSKNINGSRESULTATER IMPLEMENTERES I VIRKSOMHETEN PÅ EN GOD MÅTE Forskningsresultater implementeres i virksomheten på en god måte 42% Kommentarer I den grad at implementering foretas (Helt enig) 25% 14% 16% 2% 2% Helt uenig Delvis uenig Verken enig Delvis enig eller uenig Helt enig Ikke aktuelt Antall svar: Note: Syv personer besvarte ikke dette spørsmålet Spørreundersøkelse 2014, Sirona analyse 109

111 MESTEPARTEN SYNS AT FORSKNINGEN SOM UTFØRES I HELSE NORD HAR BIDRATT TIL ØKT FOKUS PÅ FAGUTVIKLING Forskningen som utføres i Helse Nord har bidratt til økt fokus på fagutvikling 30% 33% 32% Kommentarer Nye prosedyrer linkes til kunnskapsbasert forskning (Helt enig) 5% 0% 0% Helt uenig Delvis uenig Verken enig Delvis enig eller uenig Helt enig Ikke aktuelt Antall svar: Note: Syv personer besvarte ikke dette spørsmålet Spørreundersøkelse 2014, Sirona analyse 110

112 41 % SIER SEG HELT ELLER DELVIS ENIG I AT FORSKNINGEN SOM UTFØRES I HELSE NORD HAR HATT INNFLYTELSE PÅ DET KLINISKE ARBEIDET Forskningen som utføres i Helse Nord har hatt stor innflytelse på det kliniske arbeidet i min klinikk 16% 32% 30% Kommentarer Håper at forskning også kan bedrives i større grad utenfor de store sykehusene (Verken enig eller uenig) Det mangler muligheter for å drøfte implementering av ny kunnskap med aktører ut over egen org. (Delvis uenig) 11% 9% 4% Helt uenig Delvis uenig Verken enig eller uenig Delvis enig Helt enig Ikke aktuelt Antall svar: Note: Syv personer besvarte ikke dette spørsmålet Spørreundersøkelse 2014, Sirona analyse 111

113 44 % SIER SEG HELT ELLER DELVIS ENIG I AT FORSKNINGEN HAR BIDRATT TIL Å SETTE INNOVASJON PÅ DAGSORDEN Forskningen som utføres i Helse Nord har bidratt til å sette innovasjon på dagsorden 42% Kommentarer Trolig på de større sykehusene (Verken enig eller uenig) 30% 12% 14% 2% 0% Helt uenig Delvis uenig Verken enig Delvis enig eller uenig Helt enig Ikke aktuelt Antall svar: Note: Syv personer besvarte ikke dette spørsmålet Spørreundersøkelse 2014, Sirona analyse 112

114 41 % SIER SEG HELT ELLER DELVIS ENIG I AT FORSKNINGEN HAR BIDRATT TIL KONKRETE INNOVASJONSPROSJEKTER I DEN KLINISKE VIRKSOMHETEN Forskningen som utføres i Helse Nord har bidratt til konkrete innovasjonsprosjekter i den kliniske virksomheten 39% 32% Kommentarer Tror at det må et ytterligere økt fokus på dette (Helt enig) Innovasjonsprosjekter foretas etter det jeg oppfatter ved de større sykehusene (Verken enig eller uenig) 14% 5% 9% 2% Helt uenig Delvis uenig Verken enig Delvis enig eller uenig Helt enig Ikke aktuelt Antall svar: Note: Syv personer besvarte ikke dette spørsmålet Spørreundersøkelse 2014, Sirona analyse 113

115 SPØRREUNDERSØKELSE TIL KLINIKKSJEFER OG AVDELINGSLEDERE Metodikk og bakgrunnsinformasjon Analyse av tildelte midler Analyse av forskning og prosesser Identifiserte forbedringstiltak Identifiserte forskningsområder for fokus fremover Øvrige innspill og kommentarer 114

116 EKSEMPEL PÅ TILTAK FOR Å FORBEDRE FORSKNINGSVIRKSOMHETEN 1. Øke forståelsen hos ledere at forskning er positivt og ikke en belastning for de berørte enheter 2. Sette krav til forskere om å holde enheten og nærmeste leder oppdater i progresjon, bekjentgjøre resultater lokalt og ikke bare i tidsskrift. Dette vil være med på å øke forståelse av hvorfor vi bør bruke ressurser på forskning 3. Oppfordre lokale sykehus til også å drive forskning på egen praksis. Avdelingsleder 1. Bedre veiledning for utarbeidelse av søknader 2. Samle forskningsmiljø også utenfor UNN systemet 3. Lage nettverksgrupper for klinisk forskning Direktør 1. Forskningssamarbeid ut over egen enhetfortrinnsvis internasjonalt 2. Større satsinger/programmer (fagmiljøene arbeider tettere sammen i søknader og prosjektgjennomføring) 3. Større krav til publisering/formidling Klinikksjef/Stabsleder 1. Kreve at godt etablerte forskningsmiljø i større grad oppfordres til å søke midler fra Forskningsrådet og EU 2. Savner støtteordning for å etablere forskningsgrupper og slå sammen enkeltprosjekter til sterkere satsinger 3. Styrking og opprettholdelse av seniorforskningskompetanse gjennom et rammeverk som omfatter forskningsledelse, karriereutvikling og et forskningsfellesskap. Klinikksjef/Stabsleder Note: 37 personer besvarte dette spørsmålet Spørreundersøkelse 2014, Sirona analyse 115

117 EKSEMPEL PÅ TILTAK FOR Å FREMME IMPLEMENTERING AV NYE METODER, PROSESSER ELLER VERKTØY I KLINISK VIRKSOMHET 1. Tydeligere fokus på at forskning kommer inn i klinisk praksis, en del av fagutvikling og kvalitetsarbeidet. Klinikksjef/Stabsleder 1. Utarbeide prioriteringsliste for implementering 2. Synliggjøre mål for implementering for de ansatte. Avdelingsleder 1. Støtte de ulike helseforetakene, samtidig som dere har oversikten totalt 2. Rekruttering i de ulike helseforetakene er også viktig 3. Dra ut og informer om hva som finnes, hva er mulig å søke på, hvordan skal en gå frem! Avdelingsleder 1. Tydeliggjøre gevinster/potensial i søknadene 2. Antyde innføringstiltak/gevinstrealisering i søknadene 3. Ha større ledelsemessig fokus på innovasjon og implementering Klinikksjef / Stabsleder Note: 35 personer besvarte dette spørsmålet Spørreundersøkelse 2014, Sirona analyse 116

118 SPØRREUNDERSØKELSE TIL KLINIKKSJEFER OG AVDELINGSLEDERE Metodikk og bakgrunnsinformasjon Analyse av tildelte midler Analyse av forskning og prosesser Identifiserte forbedringstiltak Identifiserte forskningsområder for fokus fremover Øvrige innspill og kommentarer 117

119 EKSEMPEL PÅ OMRÅDER SOM HELSE NORD BØR FOKUSERE FORSKNING PÅ FREMOVER 1. Mer midler til postdoc-forskere ved alle foretak innen psykiatri 2. Bruke midler til intern fordeling ved alle foretak 3. Bruke lokale ressurser til bistand om metode, statistikk m.v. Klinikksjef/Stabsleder 1. Pasientsikkerhet 2. Utvikling av nye metoder som bidrar til økt samhandling mellom behandlingsnivå 3. Metoder som understøtter behovet for å hente ut maksimalt av de ressursene som finnes i helsevesenet Administrasjon Klinisk forskning: 1. Rettet mot kvalitetsforbedring 2. Rettet mot forskjeller i tjenestetilbud 3. Rettet mot ledelse og styring i spesialisthelsetjenesten Direktør 1. Helsefagforskning 2. Brukermedvirkning 3. Menneskesyn/etisk forskning for personer med sammensatte komplekse helseproblemer Avdelingsleder Forskning som er gjort av sykepleiere er alt for liten Avdelingsleder Note: 33 personer besvarte dette spørsmålet Spørreundersøkelse 2014, Sirona analyse 118

120 SPØRREUNDERSØKELSE TIL KLINIKKSJEFER OG AVDELINGSLEDERE Metodikk og bakgrunnsinformasjon Analyse av tildelte midler Analyse av forskning og prosesser Identifiserte forbedringstiltak Identifiserte forskningsområder for fokus fremover Øvrige innspill og kommentarer 119

121 EKSEMPEL PÅ ØVRIGE INNSPILL OG KOMMENTARER RUNDT FORSKNINGEN I HELSE NORD Laboratoriene bør brukes mer i forskningsprosjekter. Avdelingsleder Viktig å få med flere yrkesgrupper og tettere samarbeid med Universitetet i Nordland og forskningsinstitusjoner i Norden. Klinikksjef/Stabsleder Svært mye av fokuset til HN i forhold til forskning er på UiT og UNN. Samarbeid mellom forskere mellom ulike foretak er av et høyere omfang enn fordeling av midler/ressurser fra HN skulle tilsi. HN bør fokusere på at de skal bygge opp forskning i hele regionen. Dette betyr også at forskningsrepresentanter fra hele regionen bør være representert i sentrale utvalg, som er av stor betydning for den praktiske implementeringen av forskningsstrategien til HN. Klinikksjef/Stabsleder Dette er viktig arbeid som en må ha et konstant fokus på. Avdelingsleder Forskningsfunn fra UNN-forskere burde formidles i langt større grad enn i dag, via intranett og andre kanaler. Avdelingsleder Note: 11 personer besvarte dette spørsmålet Spørreundersøkelse 2014, Sirona analyse 120

122 INNHOLDSFORTEGNELSE Kvantitativ analyse Spørreundersøkelse til forskere Spørreundersøkelse til klinikksjefer og avdelingsledere Intervjuer med nøkkelpersoner 121

123 INTERVJUER MED NØKKELPERSONER Metodikk for intervjuene Resultat av intervjuene Øvrige innspill og kommentarer 122

124 22 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT 22 intervjuer ble gjennomført i løpet av desember 2014 Mesteparten av intervjuene ble gjennomført i Bodø og Tromsø Noen få personer ble intervjuet over telefon da de ikke hadde mulighet å delta i intervjuene i Bodø og Tromsø Totalt ble 44 nøkkelpersoner ble spurt å delta i et minutters langt intervju Helse Nord identifiserte følgende grupper som nøkkelpersoner: Sentrale forskere Klinisk forskningsavdeling, UNN, Somatisk forskningssenter NLSH, Psykiatrisk Forskningsavdeling UNN og NLSH Forskningsadministrasjonen RHF Ledere i forskningsutvalgene fra Sentrale personer USAM fra Andre forskningsledere fra satsingsområdene (alle UNN) 123

125 SPØRSMÅL SOM BLE BRUKT SOM GRUNNLAG FOR INTERVJUENE 1. Fortell i korthet om din rolle i organisasjonen 2. Hva ser du som styrker og svakheter med Helse Nords forskningssatsing? 3. Har resultatene av Helse Nords forskningssatsing hatt innflytelse på klinisk praksis/forskningskompetanse innen verksomhet? 4. Anser du at forskningssatsingen har bidratt til å sette innovasjon på dagsorden? 5. Anser du at forskningssatsingen har bidratt til implementering av innovasjonsprosjekter i klinikken? Hva tror du ska til for at innovasjonsprosjekter skall implementeres i større grad? 6. Hvordan bør forskningen utvikles fremover? Hvilke områder bør Helse Nord fokusere på? 7. Andre spørsmål/kommentarer som du vil ta opp? Helse Nords definisjon av innovasjon En ny eller forbedret vare, tjeneste, produksjonsprosess eller organisasjonsform som utgjør et gjenbrukbart konsept 124

126 INTERVJUENE BLE GJENNOMFØRT SOM SEMI-STRUKTURERTE DIALOGER Helt åpne dialoger uten definerte spørsmål Semi-strukturerte intervjuer Spørreundersøkelse i intervjuform Utgår fra på forhand definerte spørsmål Dynamisk intervju der det er mulig å fordype dialogene basert på dialogens retning og spesielt relevante områder Valgt intervjuform ettersom dette best kompletterer spørreundersøkelsen via internettverktøy SurveyMonkey 125

127 INTERVJUER MED NØKKELPERSONER Metodikk for intervjuene Resultat av intervjuene Øvrige innspill og kommentarer 126

128 INTERVJUPERSONENE HAR IDENTIFISERT EN REKKE STYRKER MED SATSNINGEN Helse Nord satser mye midler på forskningen Pengene fra Helse Nord har betydd mye for forskning Midler for miljøstøtte har gjort det mulig å bygge et stordyrslaboratorium Et godt samarbeid mellom de andre HF og UNN gir kvalitetssikring, men samarbeidet kan utvikles enda mer Toppforskningsinitiativet var et godt initiativ for å øke forskningsaktiviteten Satsningen på dobbelkompetanseløp er viktig Direkte støtte til internasjonale konferanser og mulighet for utenlandstjeneste Forskningen har medført en positiv «akademisering» av de kliniske miljøene Områder som aldri ville bli innvilget midler på et nasjonalt nivå kan få penger fra Helse Nord, det vil styrke den nasjonale posisjonen på sikt Forskningssvake områder har blitt tildelt midler Mer publiseringer, UNN/UiT er blant de beste i Norge ved bibliometriske analyser Det er positivt at det er mulig å få støtting for at utvikle metodikken for prosjektet Note: Dette er en sammenstilling synspunkter fra ulike intervjupersoner og denne delen refererer ikke til anbefalinger fra Sirona. Intervjuer med nøkkelpersoner, Sirona analyse 127

129 NOEN SVAKHETER MED FORSKNINGSSATSINGEN HAR BLITT IDENTIFISERT Det er en stor spredning i kvaliteten, og kvaliteten er ikke god nok i alle prosjekter Bekymringsfullt mange som ble tildelt midler fra Helse Nord søker ikke midler eksternt Det er en utfordring at flere områder skal bli tildelt midler, man vill ha både bredde og spiss i forskningen hvilket skaper en Ole Brumm-effekt; ja takk begge deler er der mulig å ha både bredde og spiss? Forskningssvake områder bør få mer informasjon om tilgjengelige ressurser Basalforskning er tildelt lite midler i forhold til andre land (for eksempel Sverige) Det er en skjev fordeling av ressurser til de ulike helseforetakene Altfor «lett» å få midler innenfor psykiatri, viktig å sikre at kvaliteten er fortsatt høy (forskjeller i innvilgning prosent) Vanskelig å rekruttere PhD-studenter til sykepleieforskning da søkeren må ha minst mastergrad, og di fleste har ikke det Helse Nord er svært forsiktig med å legge føringer og mangler en klar forskningsfilosofi Vanskelig å få forskere til å forske utenlands Mesteparten av tildelingene går til flerårige prosjekt, ikke så mange nye prosjekter tildeles midler Satsingen å bygge forskningsmiljøer (grunnstrukturen) er for liten Note: Dette er en sammenstilling av synspunkter fra ulike intervjupersoner og denne delen refererer ikke til anbefalinger fra Sirona. Intervjuer med nøkkelpersoner, Sirona analyse 128

130 FORSKNINGSKOMPETANSEN ER STYRKET, MEN FORSKNINGSRESULTATER HAR IKKE PÅVIRKET KLINISK PRAKSIS I NOEN STØRRE UTSTREKNING Forskningskompetansen er styrket innen en rekke fagområder, antallet doktorgrader har økt de siste årene Innen telemedisin finnes det noen prosjekter som har fått noen innvirkning på pasientbehandlingen, men kanskje ikke så mye som de burde Den kliniske virksomheten påvirkes ikke så mye av forskningen direkte, men forskningen bidrar til et mer kritisk og evidensbasert tankesett Vanskelig å endre klinisk praksis etter forskningsresultater, man må overbevise både HF og politikere Det finns noen eksempel på prosjekter som har endret klinisk praksis: Sepsismodellen, kommunikasjonsprosjektet, akutt hjertesvikt, lipidforskning etc. Flere avdelinger har fått forskningskompetanse, men man bør være forsiktig med å si om det har påvirket pasientbehandlingen En svakhet er at ledelsen på de små helseforetakene mangler forskningskompetanse hvilket resulterer i at de ikke helt forstår betydningen av forskning Note: Dette er en sammenstilling av synspunkter fra ulike intervjupersoner og denne delen refererer ikke til anbefalinger fra Sirona. Intervjuer med nøkkelpersoner, Sirona analyse 129

131 INTERVJUPERSONENE SYNS DET ER VANSKELIG Å IMPLEMENTERE INNOVASJONSPROSJEKTER I KLINIKKEN Innovasjon har sikkert blitt satt på dagsorden, men det er vanskelig å si om det har blitt implementert Det har ikke vært noen direkte innovasjonsforbedring, men tilegnelse av ny kunnskap har definitivt hatt betydning For å implementere innovasjoner i virksomheten må ledelsen sikre ressursbesparelser eller kvalitetsforbedring og det er viktig med kultur og rutiner i ledelsen for å implementere dette Innovasjon er fremmed i helsesektoren, men det er et krav for å søke midler fra Helse Nord å indikere hvordan arbeidet bidrar til innovasjon Telemedisin er det fagområde som har lyktes best med å implementere innovasjoner Utfordringen er at forskerne har for lite kontakt med industrien Innovasjon er viktig for klinisk praksis, men ingen innovasjon kan skje så lenge ingen tør gå utenfor sin komfortsone Dagens samarbeid mellom teknikere og klinikerne er bra for å fremme innovasjon Note: Dette er en sammenstilling av synspunkter fra ulike intervjupersoner og denne delen refererer ikke til anbefalinger fra Sirona. Intervjuer med nøkkelpersoner, Sirona analyse 130

132 EKSEMPLER PÅ FORBEDRINGSOMRÅDER FOR FORSKNINGEN FREMOVER Forsøk å få forskere til å søke eksterne midler etter at de er tildelt midler fra Helse Nord Øke det internasjonale samarbeidet, for eksempel gjennom å etablere et internasjonalt vitenskapsråd Utvurdere tildelingsprosessen og sett høyere krav på forskningen Evaluene og redusere antallet søknadskriterier I søknaden bør det være klart beskrevet hvordan prosjektet har til hensikt å bidra til pasientresultater Se til å fange de kandidatene som er genuint interessert i forskning Bruke mer ressurser til å omsette evidensbasert forskning til klinisk praksis og arrangere mer møter mellom klinikkene og forskere Sørg for at alle er informert om at det finnes verktøy for søknadsskriving Sentralisere forskningen, bygge noen områder med vekt og la de svakere områdene bli koblet til de gode områdene. Spesialisere mer samt tydeliggjør og shape ulike satsinger Gi mer midler till dobbelkompetanseløp, startstipend, postdoc, infrastruktur og basalforskning Gjør det mulig klinikerne til å forske på deltid og sikre karriereveier for forskere Sikre at ledelsen har forskningskompetanse ellers er det vanskelig å få de til å prioritere forskning Note: Dette er en sammenstilling av synspunkter fra ulike intervjupersoner og denne delen refererer ikke til anbefalinger fra Sirona. Intervjuer med nøkkelpersoner, Sirona analyse 131

133 INTERVJUER MED NØKKELPERSONER Metodikk for intervjuene Resultat av intervjuene Øvrige innspill og kommentarer 132

134 ØVRIGE INNSPILL OG KOMMENTARER FRA INTERVJUENE Helse Nord bør investere mer på oppfølgning av forskningsresultat fra bevilgede midler Ved oppfølgning av forskningsresultat er det viktig å huske at resultatet fra prosjektene kan være forsinket i forhold til tidspunktet for evalueringen Utvikle samarbeid med industrien, både medisinteknisk industri, legemiddelindustrien og tjenestevirksomheter. Ta eksempelvis inspirasjon fra Holland Note: Dette er en sammenstilling av synspunkter fra ulike intervjupersoner og denne delen refererer ikke til anbefalinger fra Sirona. Intervjuer med nøkkelpersoner, Sirona analyse 133

135 134

Evaluering av forskningssatsingen i Helse Nord RHF perioden 2002-2013

Evaluering av forskningssatsingen i Helse Nord RHF perioden 2002-2013 Evaluering av forskningssatsingen i Helse Nord RHF perioden 2002-2013 Sluttrapport 13. mars 2015 Denne rapporten er utviklet av Sirona AB (org. nr. 556804-5487). Materialet er ikke en komplett gjengivelse

Detaljer

Møtereferat. Dagsorden SAK 01-2011. Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 02-2011

Møtereferat. Dagsorden SAK 01-2011. Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 02-2011 Møtereferat Vår ref. 2010/945 /506 13 Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 14 Sted/Dato: Bodø, 05.12.2011 Møtetype: Tildelingsutvalget for tildeling av forskningsmidler i Helse Nord Møtedato:

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSSAMARBEIDET 13.10.2003

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSSAMARBEIDET 13.10.2003 Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.10.2003 200300016-53 016 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Universitetssamarbeidets

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2013 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2012 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet pga.

Detaljer

VEILEDER til søknad om forskningsmidler i Helse Nord for 2008

VEILEDER til søknad om forskningsmidler i Helse Nord for 2008 Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 30.06.2008 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: VEILEDER til søknad om forskningsmidler

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2015

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2015 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Overordnet visjon...3 Hovedmålsettinger...3 1.0 Innledning...3 1.1 Kritiske suksessfaktorer for forskning og utvikling

Detaljer

Forskningsutlysningen for 2015 noen hovedpunkter

Forskningsutlysningen for 2015 noen hovedpunkter 1 Forskningsutlysningen for 2015 noen hovedpunkter Informasjonsmøter august 2015 UNN 19.august NLSH 21.august Tove Klæboe Nilsen Elin Evensen Vidar Anderssen For dere som har søkt før Mye er likt fra i

Detaljer

Ansvarlig for parallellsesjonen:

Ansvarlig for parallellsesjonen: Program for parallellsesjon 1 NORDOMRÅDESATSINGEN STORE AUD. MH-BYGGET Ansvarlig for parallellsesjonen: Anne C. Silviken, psykolog/ stipendiat, Samisk Nasjonalt Kompetansesenter psykisk helsevern, Helse-Finnmark

Detaljer

Forskningsutlysningen for 2016 noen hovedpunkter

Forskningsutlysningen for 2016 noen hovedpunkter Forskningsutlysningen for 2016 noen hovedpunkter Informasjonsmøter august 2015 NLSH 18.august UNN 19.august Helgelandssykehuset/Finnmarkssykehuset 24.august Tove Klæboe Nilsen Vidar Anderssen Helse Nord

Detaljer

Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet

Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet Direktør forskning, innovasjon og utdanning Erlend B. Smeland, OUS Forskning i helsesektoren Forskning en av

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Nasjonalt topplederprogram Theis Tønnessen Oslo 01/11-12 1 Bakgrunn: Både i Norge og ved universitetsklinikker i

Detaljer

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706):

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Integrasjon av forskningsaktivitet Det integrerte universitetssykehuset i Trondheim St.Olavs Hospital og NTNU, DMF Bjørn

Detaljer

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015:

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Klinikk psykisk helse og avhengighet Handlingsplan forskning 2015 Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Denne handlingsplanen er en revisjon av tidligere handlingsplan for perioden 2012-2014basert

Detaljer

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid 1 Innledning Telemedisin og ehelse er komplekse forskningsfelt hvor innsikt om helsemessige så vel som teknologiske, sosiale og organisatoriske

Detaljer

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Arbeidsområde 2 Dagens Medisin Arena Fagseminar 9. januar 2014 Sameline Grimsgaard Prodekan forskning, Helsevitenskapelig fakultet Norges arktiske universitet, UiT Forskningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer

Midlertidig tilsatte sykehusforskere

Midlertidig tilsatte sykehusforskere Forskningspolitisk seminar 2. november 2010 Midlertidig tilsatte sykehusforskere Erlend B. Smeland Direktør forskning, innovasjon og utdanning Oslo universitetssykehus Disposisjon Forskning i helseforetakene

Detaljer

Det utlyses midler til doktorgradsstipend, postdoktorstipend, forskerstillinger, utenlandsopphold og fri prosjektstøtte

Det utlyses midler til doktorgradsstipend, postdoktorstipend, forskerstillinger, utenlandsopphold og fri prosjektstøtte Utlysning av midler fra Samarbeidsorganet HMN-NTNU for 2015 Det utlyses midler til doktorgradsstipend, postdoktorstipend, forskerstillinger, utenlandsopphold og fri prosjektstøtte Søknadsfrist 16. juni

Detaljer

Faglig rapportering 2014. Hovedrapport forskningsaktivitet

Faglig rapportering 2014. Hovedrapport forskningsaktivitet Faglig rapportering 2014 Hovedrapport forskningsaktivitet Dato: 20. mars 2014 Forsidebildet viser utflukt til Sandfjellet på Sørøya med prosjektet Aktivitetsskolen i Finnmark. Baksidebildet er fra samme

Detaljer

Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv

Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv Nasjonal ledersamling for habiliteringstjenester Trondheim 21. september 2012 Edith V. Lunde Senterleder/cand.san. Bestilling 1.

Detaljer

Offentlig journal Periode:16012008-16012008

Offentlig journal Periode:16012008-16012008 Offentlig journal Periode:16012008-16012008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00003-8 Dok.dato: 15012008 Grad: UO 2 Par.: 5a Fvl 13.1,

Detaljer

Tema. Hvorfor forske? Hva er forskning? Skal skal ikke forske? Forskning i Helse Nord

Tema. Hvorfor forske? Hva er forskning? Skal skal ikke forske? Forskning i Helse Nord Hvordan nå opp i konkurransen om forskningsmidler i Helse Nordhvordan skrive gode protokoller og søknader Karasjok 8. april 2010 Sameline Grimsgaard Avdelingsleder KFS Leder sekretariatet for forskningsmidler

Detaljer

Regionale strategiske forskingssatsinger hva har vi oppnådd?

Regionale strategiske forskingssatsinger hva har vi oppnådd? 1 Regionale strategiske forskingssatsinger hva har vi oppnådd? Ole-Jan Iversen LBK, DMF, NTNU Strategiske satsinger, Helse-Vest 2 Hvorfor forske i helseforetakene? I følge Spesialisthelsetjenestelovens

Detaljer

Å bygge bro. Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet

Å bygge bro. Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet Å bygge bro Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet Konferansen Kvalitet i praksisstudiene kvalitet i profesjonsutdanningene Onsdag 20. april, Radisson

Detaljer

Foreløpig versjon Oppfølgingsutvalgets rapport - evalueringen av humanmedisin og helsefag

Foreløpig versjon Oppfølgingsutvalgets rapport - evalueringen av humanmedisin og helsefag Foreløpig versjon Oppfølgingsutvalgets rapport - evalueringen av humanmedisin og helsefag Biologi, medisin og helse: To oppfølgingsutvalg, hhv biologi- og helserettet Siv Mørkved (leder) Per Magnus Jon

Detaljer

Regional plan for øre-nese-hals Helse Nord 2015-2025. Fagnettverksmøte hørsel 1.-2. oktober 2015 Bodø

Regional plan for øre-nese-hals Helse Nord 2015-2025. Fagnettverksmøte hørsel 1.-2. oktober 2015 Bodø Regional plan for øre-nese-hals Helse Nord 2015-2025 Fagnettverksmøte hørsel 1.-2. oktober 2015 Bodø Arbeidet med planen Prosjektgruppe 2013-2014 Torgrim Fuhr, UNN Björn Engel, Helgelandssykehuset Gunnbjørg

Detaljer

Styresak. Adm. direktør har utarbeidet følgende forslag til innspill til Helse Vest RHF:

Styresak. Adm. direktør har utarbeidet følgende forslag til innspill til Helse Vest RHF: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Stein Tore Nilsen Styresak 019/11 B Søknad om godkjenning av bruk av nemninga universitetssjukehus

Detaljer

Offentlig journal 26022009-27022009

Offentlig journal 26022009-27022009 Offentlig journal 26022009-27022009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00026-136 U Til: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Økonomirapportering

Detaljer

Journaldato: 21.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 21.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 23.01.2014 Oversendelse av journaldokumenter

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Saksnr.: Referent/tlf.: Sted/dato: 2014/196-20 Ingvild Fjellberg, 75 51 29 80 Bodø, 08.06..15. Institusjon

Saksnr.: Referent/tlf.: Sted/dato: 2014/196-20 Ingvild Fjellberg, 75 51 29 80 Bodø, 08.06..15. Institusjon Saksnr.: Referent/tlf.: Sted/dato: 2014/196-20 Ingvild Fjellberg, 75 51 29 80 Bodø, 08.06..15 Møtereferat Møtetype: HSAM Høgskolesamarbeidet Møtedato: 19.03.15 Møtested: MHL 11.202 MH- bygget UiT Neste

Detaljer

Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden?

Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden? Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden? Torbjørn Hægeland Innledning for Produktivitetskommisjonen 24. april 2014 Styringsvirkemidlene

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Tove Skjelvik, Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 41-2006 NY

Detaljer

Veileder til søknad om forskningsmidler i Helse Nord for 2012 24.06.2011

Veileder til søknad om forskningsmidler i Helse Nord for 2012 24.06.2011 Veileder til søknad om forskningsmidler i Helse Nord for 2012 24.06.2011 Oppdatert 15.08.2011 INNHOLD 1 Søknad om forskningsmidler for 2012... 2 2 Hvem kan søke om midler?... 3 2.1 Søkers kvalifikasjoner

Detaljer

Hvordan kan Helse Vest og Det medisinsk-odontologiske fakultet samarbeide om undervisning og forskning? Ernst Omenaas

Hvordan kan Helse Vest og Det medisinsk-odontologiske fakultet samarbeide om undervisning og forskning? Ernst Omenaas Hvordan kan Helse Vest og Det medisinsk-odontologiske fakultet samarbeide om undervisning og forskning? Ernst Omenaas Foretaksreformen - hovedoppgaver Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring pasient/pårørende

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 Endokrinologisk forskningsgruppe

ÅRSRAPPORT 2009 Endokrinologisk forskningsgruppe 1 ÅRSRAPPORT 2009 Endokrinologisk forskningsgruppe 1. INNLEDNING Endokrinologisk forskningsgruppe ble etablert våren 2009 med professor som leder. Gruppen består av 15 aktive forskere. Forskningsfelt inkluderer

Detaljer

Improving standardized protocol for large scale clinical caracterization

Improving standardized protocol for large scale clinical caracterization Improving standardized protocol for large scale clinical caracterization (Fenotyper av alvorlige psykiske lidelser assossiasjon med genetiske varianter) Vidje Hansen Forskningsleder, Psykiatrisk forskningsavdeling,

Detaljer

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status og utfordringer i Helse Nord Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status Stadig utvikling av behandlingstilbudet store behov for investeringer i teknologi og kompetanse Investeringsprosjekter planlegges

Detaljer

Møtereferat. 13. oktober 1130-1630 Rådsrommet (U7.220) MH-bygget Tromsø. Tove Klæboe Nilsen leder av HSAM. Ranveig Lind innleid foredragsholder

Møtereferat. 13. oktober 1130-1630 Rådsrommet (U7.220) MH-bygget Tromsø. Tove Klæboe Nilsen leder av HSAM. Ranveig Lind innleid foredragsholder Møtereferat Vår ref. :2014/196 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 11.6.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 11. juni 2014 kl 11.00-15.30 Møtested: Helse Nord

Detaljer

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010)

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Året 2009 Programmet har særlig jobbet for å stimulere til god og relevant forskning innenfor allmennmedisin i 2009. Som et ledd i dette arbeidet arrangerte

Detaljer

UTKAST pr. 081210, rev. 180111

UTKAST pr. 081210, rev. 180111 UTKAST pr. 081210, rev. 180111 Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 3. desember 2010 kl. 9-12 Sted: Tilstede: Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus, Bygning

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset

Det integrerte universitetssykehuset Det integrerte universitetssykehuset Framdriftsplan Prosjektperiode: 01.10.13 31.12.14 Fase 0 Frist 01.10.13 Fase 1 Frist 31.12.13 Fase 2 Frist 01.5.14 Fase 3 Frist 01.9.14 Fase 4 Frist 31.12.14 Prosjektplan

Detaljer

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Formål Saken fremmes med bakgrunn

Detaljer

Nærings-ph.d. mars, 2011

Nærings-ph.d. mars, 2011 Nærings-ph.d. mars, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres av NHD og KD

Detaljer

Forsknings- og utviklingsstrategi Sykehusapotekene HF 2013-2018

Forsknings- og utviklingsstrategi Sykehusapotekene HF 2013-2018 Forsknings- og utviklingsstrategi Sykehusapotekene HF 2013-2018 Innhold Innledning... 2 Forankring... 2 Mål og strategi... 2 Ambisjon... 2 Målsetninger... 2 Fokusområder... 3 Forskningssystem... 5 Samarbeidspartnere...

Detaljer

Søknadsveileder. Forskningsmidler i Helse Nord. for 2017

Søknadsveileder. Forskningsmidler i Helse Nord. for 2017 Søknadsveileder Forskningsmidler i Helse Nord for 2017 Dato: 20. juni 2016 Innholdsfortegnelse 1. Søknad om forskningsmidler for 2017... 2 2. Hvem kan søke om midler?... 3 2.1 Søkers kvalifikasjoner og

Detaljer

Organisering av lærlinger i Helse Nord

Organisering av lærlinger i Helse Nord Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove C. Kristensen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012 Styresak 153-2012 Organisering av lærlinger i Helse Nord Formål/sammendrag I prosjektplanen

Detaljer

Styresak 12-2015 Regional plan for revmatologi 2015-2019

Styresak 12-2015 Regional plan for revmatologi 2015-2019 Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 12-2015 Regional plan for revmatologi 2015-2019 Formål Regional plan for revmatologi i Helse

Detaljer

Oppsummering Questbackundersøkelse. Bemannings- og rekrutteringsutfordringer

Oppsummering Questbackundersøkelse. Bemannings- og rekrutteringsutfordringer Oppsummering Questbackundersøkelse Bemannings- og rekrutteringsutfordringer Organisering Helse Finnmark: 4 stedlige klinikksjefer Nordlandssykehuset: 8 Klinikksjefer UNN: 11 Klinikksjefer Helgelandssykehuset:

Detaljer

Søknad om å videreføre betegnelsen "universitetssjukehus" fra Helse Stavanger HF

Søknad om å videreføre betegnelsen universitetssjukehus fra Helse Stavanger HF Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Forskningsavdelingen Helse Vest RHF Postboks 303, Forus 4066 Stavanger Vår ref: 2011/1226-8127/2011 Deres ref: Saksbehandler: Dato: Stein Tore Nilsen 03.03.2011

Detaljer

Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2.

Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2. Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2. styringskrav for 2006...3 2.1 Ivaretakelse av lov og myndighetskrav...3

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14.50 Faste mer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill

Detaljer

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200300397-335 321 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 60-2005

Detaljer

Fremtidig finansiering av universiteter og høyskoler - hvordan skal et nytt system se ut?

Fremtidig finansiering av universiteter og høyskoler - hvordan skal et nytt system se ut? Fremtidig finansiering av universiteter og høyskoler - hvordan skal et nytt system se ut? Torbjørn Hægeland Dialogkonferanse 16. september 2014 Ekspertgruppens sammensetning Torbjørn Hægeland, forskningsdirektør

Detaljer

Styresaknr. 24/06 REF: 2003/000520. 1. Høringsforslag Ny ambulanseplan for Nordlandssykehuset- muntlig informasjon v/prosjektleder Randi Spørck

Styresaknr. 24/06 REF: 2003/000520. 1. Høringsforslag Ny ambulanseplan for Nordlandssykehuset- muntlig informasjon v/prosjektleder Randi Spørck Styresaknr. 24/06 REF: 2003/000520 ORIENTERINGSSAKER Saksbehandler: Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: 1. Høringsforslag Ny ambulanseplan for Nordlandssykehuset Saksbehandlers kommentar:

Detaljer

Faglig rapportering 2012

Faglig rapportering 2012 H Faglig rapportering 2012 Bildene på for- og baksiden er hentet fra studien Fit Futures,s om for tiden gjennomføres ved forskningsposten, UNN. Foto: Jan Fredrik Frantzen, UNN. Innhold 1 Den faglige rapporteringen...

Detaljer

Ridder med lagånd. Hvor kommer din motivasjon fra?

Ridder med lagånd. Hvor kommer din motivasjon fra? Ridder med lagånd Overlege og professor dr.med. Svein Friis er utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs orden for sitt virke innen forskning og undervisning i psykiatrifaget gjennom mer enn 40

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/239-27 907/2010 26.04.2010 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/239-27 907/2010 26.04.2010 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.4.2010-28.4.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.04.2010 Nasjonal Pasientsikkerhetskonferanse 30. september 2010 Møter - konferanser -

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Innstilling om tildeling av forskningsmidler for 2013. Fordelingsvirkninger.

Innstilling om tildeling av forskningsmidler for 2013. Fordelingsvirkninger. Innstilling om tildeling av forskningsmidler for 2013. Fordelingsvirkninger. Økonomisk ramme for utlysningen Den samlede utlysningspotten for 2013 er 135,3 mill kr og består av både ikke-bundne midler

Detaljer

Skrivegruppens sammensetning: Tore K. Kvien, (leder), Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF - Universitetet i Oslo Lars Engebretsen, Samarbeidsorganet

Skrivegruppens sammensetning: Tore K. Kvien, (leder), Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF - Universitetet i Oslo Lars Engebretsen, Samarbeidsorganet Skrivegruppens sammensetning: Tore K. Kvien, (leder), Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF - Universitetet i Oslo Lars Engebretsen, Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF - Universitetet i Oslo Nina Emaus,

Detaljer

Innstilling om tildeling av forskningsmidler for 2012. Fordelingsvirkninger.

Innstilling om tildeling av forskningsmidler for 2012. Fordelingsvirkninger. Innstilling om tildeling av forskningsmidler for 2012. Fordelingsvirkninger. Økonomisk ramme for utlysningen Den samlede utlysningspotten for 2012 er 104,1 mill. kr og består av både ikke-bundne midler

Detaljer

Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen

Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår/ Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 23-2016/3 Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Referat fra møte nr. 34, 10. juni 2009

Referat fra møte nr. 34, 10. juni 2009 Referat fra møte nr. 34, 10. juni 2009 Til stede: Odd Søreide, Helse Vest RHF, leder August Bakke, Helse Bergen HF Stener Kvinnsland, Helse Bergen HF Stein Tore Nilsen, Helse Stavanger HF Helge Wiig, Universitetet

Detaljer

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Medlemmene av ekspertgruppen Torbjørn Hægeland (leder), forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå

Detaljer

1 Den faglige rapporteringen... 6 1.1 Midler tildelt forskningsprogrammene... 6. 1.2 Klassifisering av prosjekter i forskningsprogrammene...

1 Den faglige rapporteringen... 6 1.1 Midler tildelt forskningsprogrammene... 6. 1.2 Klassifisering av prosjekter i forskningsprogrammene... Faglig rapportering 2010 Innhold 1 Den faglige rapporteringen... 6 1.1 Midler tildelt forskningsprogrammene... 6 1.2 Klassifisering av prosjekter i forskningsprogrammene... 9 1.3 Vitenskapelig produksjon

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU)

Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) Fagseminar FOR 22. januar 2015 1 1 Mandat Understøtte utviklingen av god kvalitet, god pasientflyt og god ressursutnyttelse ved St. Olavs og øvrige helseforetak

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 20. mars 2014 Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær 20.03.2014 Side 2 Deres ref: Vår ref: 2014/173-4 Dato: 20.3.2014 Ulf Syversen Styreleder Til stede

Detaljer

Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland

Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland Foreløpig rapport fra tilsyn med spesialisthelsetjenestens håndtering av henvisninger og viderehenvisninger av pasienter med kreft fram til start av nødvendig

Detaljer

REPORTASJE. Fondet: 30 FYSIOTERAPEUTEN 1/15

REPORTASJE. Fondet: 30 FYSIOTERAPEUTEN 1/15 REPORTASJE Fondet: 500 30 FYSIOTERAPEUTEN 1/15 millioner på 40 år Fysiofondet. Fond til etterog videreutdanning av fysioterapeuter. Eller rett og slett Fondet. Initiativet ble tatt for over 40 år siden

Detaljer

Høringsuttalelse - fagplan for revmatologi Helse Nord 2014-20192019

Høringsuttalelse - fagplan for revmatologi Helse Nord 2014-20192019 Direktøren Bodø Helse Nord RHF 8038 Bodø Deres ref.: Vår ref.: 2014/1774/THA004 Dato: 13.10.2014 Høringsuttalelse - fagplan for revmatologi Helse Nord 2014-20192019 Vedlagt er Nordlandssykehusets høringsuttalelse

Detaljer

Forvaltning av konkurranseutsatte forskningsmidler i Helse Sør-Øst

Forvaltning av konkurranseutsatte forskningsmidler i Helse Sør-Øst 089-2014 Forskningsmidler 2015 vedlegg 1 Forvaltning av konkurranseutsatte forskningsmidler i Helse Sør-Øst Oversikt over tildelingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF utlyser hvert år forskningsmidler

Detaljer

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Nedsatt april 2014 første møte 22. mai Rapport innen årsskiftet 2014/2015

Detaljer

NNPF Nord-Norsk Psykiatrisk Forskningssenter

NNPF Nord-Norsk Psykiatrisk Forskningssenter NNPF Nord-Norsk Psykiatrisk Forskningssenter STRATEGIPLAN 2007-2012 Godkjent av Forskningsutvalget for psykiatri, 6. november 2006 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1. Sammendrag... 1 Kap. 2. Bakgrunn... 1

Detaljer

Mandag 20. oktober 2014

Mandag 20. oktober 2014 Mandag 20. oktober 2014 10:30 Åpningsforedrag Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg, Helse- og omsorgsdepartementet 10:40 ReHabUKA 2014 i Helse Nord og føringer for fagfeltene; regionale handlingsplaner

Detaljer

Journaldato: 16.1.2015, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 20.01.

Journaldato: 16.1.2015, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 20.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.1.2015, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 20.01.2015 Vedr. Tromsø Kommune - etablering av midlertidig

Detaljer

Forskningsstrategi. for. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Forskningsstrategi. for. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Forskningsstrategi for Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering arbeider i dag innenfor feltene

Detaljer

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert Innledning/formål Styret i

Detaljer

Målsetninger og handlingsplaner 2010-2013

Målsetninger og handlingsplaner 2010-2013 Forskning ved Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Målsetninger og handlingsplaner 2010-2013 Forskningsavdelingen 25 mai 2010 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse Del 1 Innledning og situasjonsbeskrivelse

Detaljer

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF. Møtetype: Scandic Ishavshotell, Tromsø. Møtedato: 28. oktober 2015 - kl. 8.30 Møtested: Tilstede.

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF. Møtetype: Scandic Ishavshotell, Tromsø. Møtedato: 28. oktober 2015 - kl. 8.30 Møtested: Tilstede. Presseprotokoll Vår ref.: 2014/711-75/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Tromsø, 28.10.2015 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 28. oktober 2015 - kl. 8.30 Møtested:

Detaljer

Søknadsveileder. Forskningsmidler i Helse Nord for 2016

Søknadsveileder. Forskningsmidler i Helse Nord for 2016 Søknadsveileder Forskningsmidler i Helse Nord for 2016 Dato: 18.juni 2015 Innholdsfortegnelse 1. Søknad om forskningsmidler for 2016... 3 2. Hvem kan søke om midler?... 4 2.1 Søkers kvalifikasjoner og

Detaljer

HODs arbeid med forskning og innovasjon

HODs arbeid med forskning og innovasjon HODs arbeid med forskning og innovasjon Marianne van der Wel Rådgiver Seksjon for forskning og utvikling Helse- og omsorgsdepartementet Oktober 2012 Forskning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon som

Detaljer

Offentlig journal Periode:29042009-30042009

Offentlig journal Periode:29042009-30042009 Offentlig journal Periode:29042009-30042009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-35 U Til: Helsedirektoratet Nasjonalt råd for spesialistrutdanning

Detaljer

Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010)

Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010) Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010) Året 2008 Programmet har hatt en utlysning i 2008. Denne dekket hele programmets bredde. Av 16 søknader til behandling, ble 3 søknader innstilt

Detaljer

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Hilde Nebb Prodekan for forskning, Det medisinske fakultet, UiO Forskerforbundets vintersymposium 2015 AHUS 2. desember

Detaljer

Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-2020. Med god forskning og aktiv innovasjon former vi fremtidens helsevesen av beste kvalitet.

Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-2020. Med god forskning og aktiv innovasjon former vi fremtidens helsevesen av beste kvalitet. Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-2020 Med god forskning og aktiv innovasjon former vi fremtidens helsevesen av beste kvalitet. Høringsutkast Dato: 2.desember 2015 Forord Vi er stolte

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling. Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012

Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling. Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012 Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012 Formål med foredraget Ta dere med på en visning av morgendagens EPJ og hvordan vi tenker den skal fungere «Dagens

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

Martin Moe. Regional brukerkonsulent i diabetes

Martin Moe. Regional brukerkonsulent i diabetes Martin Moe Regional brukerkonsulent i diabetes Hvem er jeg? Martin Moe 38 år, Type 1 diabetes Utdanning økonomi og administrasjon Jobb 12,5 år innen kontor utstyrsbransjen Diagnostisert: 20 desember 2000

Detaljer

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole 3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole Periode: 2014-2016 Vedtatt av høgskolestyret 18. mars 2014 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole... 1 1 Visjon og målsetting... 2 2 Forskningsstrategiske

Detaljer

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest Antall, publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng- gammel utregning Institusjonskategori INSTITUSJONSNR INSTITUSJON HOD_HELSE_SPLITTING Monografi Antologi Artikkel Sum, publikasjoner Monografi

Detaljer

Forskningsstrategi Helse Nord 2010-2013

Forskningsstrategi Helse Nord 2010-2013 Forskningsstrategi Helse Nord 2010-2013 Innledning... 2 Ordliste/forkortelser... 4 Begrepsavklaring og avgrensning av strategien... 4 Forskningens organisering, kvalitetskrav og relevans... 6 Mål og strategi...

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Klinikk direktør Jan Harald Røtterud

Klinikk direktør Jan Harald Røtterud Strategi dokument for forskning ved ortopedisk klinikk ved Akershus Universitetssykehus 2011-2016 Introduksjon Klinikkens forskningstrategi skal vise kortsiktig og langsiktig mål for at forskning som drives

Detaljer

Søknadsveileder - forskningsmidler i Helse Nord for 2014

Søknadsveileder - forskningsmidler i Helse Nord for 2014 Søknadsveileder - forskningsmidler i Helse Nord for 2014 28.06.2013 INNHOLD Søknad om forskningsmidler for 2014... 2 1 Hvem kan søke om midler?... 3 1.1 Søkers kvalifikasjoner og forpliktelser... 3 1.2

Detaljer

Slagbehandlingskjeden Bergen

Slagbehandlingskjeden Bergen Slagbehandlingskjeden Bergen Tverrfaglig og tverrinstitusjonell forskning Bente Gjelsvik 13.10.2011 Slagbehandlingskjeden Bergen Samarbeidspartnere Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus (HUS) Avdeling

Detaljer

Beskrivelse av tjenesten innhold og avgrensning

Beskrivelse av tjenesten innhold og avgrensning Søknadsskjema i for nasjonale kompetansetjenester Viktig bakgrunnsinformasjon: Se dokumentet Innledning og veiledning for søknader om nye nasjonale kompetansetjenester Helseforetak Sørlandtes Sykekus HF

Detaljer