Opptaksrapport for det akademiske året 2011/2012. Studieavdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opptaksrapport for det akademiske året 2011/2012. Studieavdelingen"

Transkript

1 Opptaksrapport for det akademiske året 2011/2012 Studieavdelingen UMB, våren 2012

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag og vurdering... 3 Summary and Evaluation... 6 Innledning Nasjonal opptaksmodell (NOM-opptaket) Opptak til 2-årige masterprogram Norske masterprogram Engelske masterprogram Selvfinansierte søkere, internasjonale og norske Oppsummering 2-årige masterprogram Praktisk pedagogisk utdanning Gjestestudenter- utveksling og free-movers Studenter på enkeltemner Generelt om opptaksarbeidet Forberedelser og planlegging Nasjonal opptaksmodell (NOM) Sentral opptakskomité Opptak til 2-årige masterprogram Norske 2-årige masterprogram og høyere årstrinn

3 Sammendrag og vurdering I strategisk plan for står det følgende: Universitetet for miljø- og biovitenskap skal ha 3500 bachelor- og masterstudenter i 2013 og arbeide for at Campus Ås har 5000 studenter i I 2007 hadde UMB 2937 registrerte studenter. Høsten 2008 hadde UMB 3158 registrerte studenter, våren studenter. Det var forventet at for å nå målet om 3500 studenter i 2013, måtte UMB videreføre dagens opptaksrammer, men UMB har høsten studenter og dette er over det strategiske målet. Forklaringer på denne kraftige økning kan være flere, men hovedkonklusjonene hentet fra US-sak 155/2011 er: Det har vært strategi fra universitetsstyret gjennom mange år å øke studenttallet. Økt studiepoengproduksjon er direkte knyttet til UMB og instituttets økonomi; flere studenter gir økte inntekter. Økte opptaksrammer i 2009 og 2011 på grunn av nye studieplasser fra KD Økt måloppnåelse knyttet til opptaksrammene o 2008: 203 studenter unna målet o 2009: 150 studenter unna målet o 2010: 1 student unna rammen o 2011: 152 studenter over rammen. Økt oppmerksomhet rundt semesterregistrering. Flere gjestestudenter og enkeltemnestudenter. Frammøteprosenten har økt noe i 2011 i forhold 2010 Tatt inn flere studenter enn den opprinnelige rammen på grunn av økt tilfang via Restetorget, primært til program som tidligere har hatt dårlig rekruttering. På grunn av at UDI har blitt strengere på å innvilge oppholdstillatelse for internasjonale studenter på bachelornivå, ble det tatt høyde for dette gjennom økt overbooking. Konsekvensen ble flere fremmøtte studenter Universitetsstyret vedtok i US-sak 97/2011 rammer for hvor mange nye studenter som skulle tas opp i de ulike programkategoriene ved UMB i Resultatet av årets opptak ligger over det styret satte som ramme. Den totale rammeoversikten for de ulike programkategoriene finnes i tabell 1. Det er rammene til de 3-årige bachelorprogrammene og 5-årige masterprogrammene som er kraftigst overskredet. Bakgrunnen for dette skyldes blant annet økt etterfylling på enkelte studieprogram og høyere oppmøteprosent på flere studieprogram inkludert de som var annonsert via restetorget. Opptaket til 2-årige masterprogram og 1-årige studieprogram er tilfredsstillende. Tabell 1. Opptaksrammer 2011/2012 for alle de ulike programkategoriene Rammer i 2011/2012 Programkategori Studenter per Møtt kategori 3-årige bachelorprogram årige masterprogram 245* årige masterprogram Kortere studieprogram (PPU, 1.årig grunnstudium og frie realfag) Total ramme Nasjonal opptaksmodell (NOM-opptaket) 1) Økning i antall førsteprioritetssøkere 3

4 UMB hadde i 2011 en økning i antall førsteprioritetssøkere på ca. 13 % % fra 2010 (tabell 2). Det ble sendt ut 207 flere tilbud, og oppmøteprosenten for disse studentene har gått opp fra 53 % i 2010 til 54 % i Noen institutt har fokusert på å ta kontakt med søkerne direkte etter at de har fått tilbud, for med dette forhåpentligvis øke oppmøteprosenten. Økningen i antall førsteprioriteter har også ført til tilsvarende antall studieprogram med venteliste i 2011 som etter hovedopptaket i Det er nå 16 studieprogram. 2)Ramme, antall tilbud og møtt på de ulike studieprogrammene Det ble i 2011 gitt 1586 tilbud og av disse møtte 863. Rammen på 739 er overskredet. Bakgrunnen for dette skyldes blant annet økt etterfylling på enkelte studieprogram og høyere oppmøteprosent på flere studieprogram inkludert de som var annonsert via restetorget. I 2011 var det ingen studieprogram som hadde under 10 studenter. 3) Antall førsteprioritetssøkere ( ) 17 studieprogram hadde en økning i antall førsteprioritetssøkere i forhold til 14 i av disse var blant de 5-årige masterprogrammene, slik som i Bachelor i bioteknologi som hadde størst økning, fra 41 førsteprioritetssøkere i 2010 til 73 i 2011 (tabell 6). I tillegg har noen av de stabile studieprogrammene, som økonomi og administrasjon, landskapsarkitektur, industriell økonomi og landskapsingeniør, fortsatt en økning i antall førsteprioritetssøkere fra ) Hvor kommer studentene fra, hvilken alder har de, og hvordan er kjønnsfordelingen? Det var totalt 50 % kvinner og 50 % menn som ble tatt opp via det samordna opptaket i Internasjonale søkere til bachelorprogrammet i utviklingsstudier er ikke tatt med i disse tallene. Figur 1 viser fylkes- og kjønnsfordelingen til studentene som ble tatt opp via det samordna opptaket. 57,0 % av studentene kommer fra fylkene Oslo, Akershus og Østfold. 2-årige masterprogrammene og høyere årstrinn, Rammen for 2-årige norske masterprogram er 562. Høyere årstrinn til de 5-årige masterne er ikke inkludert i denne rammen. Høstopptaket til de 2-årige masterne gav til sammen 580 studenter. Med bakgrunn i dette bestemte universitetsledelsen at det ikke var forsvarlig å ha våropptak i Opptaket er tilfredsstillende, og rammen satt av Universitetsstyret er fylt. Engelske masteropptaket Den stipulerte totale rammen for engelske masterprogram er 153, da rammene for Bioinformatic and Applied Statistics, Microbiology, Plant Science, Computational Biology, Sustainable Water and Sanitation, Health and Development og Economics er inkludert i rammene til norske masterprogram. Møtt-tallet for internasjonale og norske studenter er totalt på 213 på engelske masterprogram og engelske studieretninger. Møtt-tallet for de rene engelske masterprogrammene er 184, hvilket er 4 flere enn i Opptaket er tilfredsstillende, og rammen satt av Universitetsstyret er fylt. 4

5 Praktisk pedagogisk utdanning Det ble i 2011 sendt ut 125 tilbud. Dette er 8 færre enn i Praktisk pedagogisk utdanning har en ramme på 79 studenter og det er i 2011 møtt 89. Dette er tilsvarende opptaksrammen satt av Universitetsstyret og opptaket vurderes som tilfredsstillende Privatister og opptak til enkeltemner på UMB, utveksling Opptak av studenter til enkeltemner har økt de seneste årene. Tidligere var det slik at studentene på enkeltemner fylte ledig kapasitet på emner og i den totale studentrammen ved UMB. Slik at ikke lenger dagens situasjon. Opptak av enkeltemnestudenter er som nevnt i SN-65/201 en av årsakene til at UMBS studentmasse har økt betraktelig de seneste årene. Det bør derfor vurderes å stramme inn på opptak av enkeltemnestudenter. Det var en svak nedgang av enkeltemnestudenter til studieåret 2011/2012. Når det gjelder opptak av innkommende utvekslings- og gjestestudenter så er det også her en svak nedgang totalt sett for studieåret 2011/2012. Det er møtt 62 gjestestudenter høsten 2011 mot 82 studenter høsten 2010, og for våren 2012 har 52 studenter har møtt, mot 58 våren (tabell 13). Opptaket av disse studentene er en del av internasjonaliseringen og er nødvendig for at UMBs studenter skal kunne reise ut som en del av sitt studium. Ås, mars 2012 Ole-Jørgen Torp studiedirektør Cathrine Strømø opptaksleder 5

6 Summary and Evaluation Engelsk versjon ikke laget enda. Ås, Ole-Jørgen Torp Director of Academic Affairs Cathrine Strømø Head of Admission 6

7 Innledning Rapporten for opptaket til det akademiske studieåret 2011/2012 fremstiller årets resultater av opptak til grunnstudiene, opptak til masterstudier og høyere årstrinn, gjestestudenter, opptak til praktisk pedagogisk utdanning og enkeltemner. I tillegg tar den for seg opptaksarbeidet generelt, den sentrale opptakskomiteens arbeidsoppgaver, tidsplaner og ev. endringer i forhold til fjorårets opptak. Den totale rammeoversikten for de ulike programkategoriene finnes i tabell 1, som ble vedtatt i US-sak 97/2011 i tillegg kommer 15 nye studieplasser til studier ved ILP tildelt av Kunnskapsdepartementet i brev av desember Tabell 1. Opptaksrammer 2011/2012 for alle de ulike programkategoriene Rammer i 2011/2012 Programkategori Studenter per Møtt kategori 3-årige bachelorprogram årige masterprogram 245* årige masterprogram Kortere studieprogram (PPU, 1.årig grunnstudium og frie realfag) Total ramme

8 1 Nasjonal opptaksmodell (NOM-opptaket) NOM-opptaket er en nasjonal samordning av opptak til grunnstudier ved høyskoler og universiteter i Norge. NOM-opptaket gjennomføres av Samordna opptak. Samordna opptak er faglig underlagt et styre oppnevnt av Kunnskapsdepartementet, og er organisert som en enhet ved Universitetet i Oslo. Samordna opptak koordinerer opptak til grunnstudier ved 47 institusjoner i Norge. Samordna opptak er ansvarlig for registrering av søknader, kjøring av opptaket og utsendelse av opptaks- og avslagsbrev. Alle institusjonene i NOM-opptaket er saksbehandlere, og siden søkerne kan ha flere ulike institusjoner på sin søknad, saksbehandler institusjonene også for hverandre. NOM-opptaket inkluderer for UMBs vedkommende opptak til 3-årige bachelorprogram, 5-årige masterprogram og 1-årig studieprogram. Økning i antall førsteprioritetssøkere UMB hadde i 2011 en økning i antall førsteprioritetssøkere på 13,0 % fra 2010 (tabell 2). Tabell 2: Utvikling i søkertall i NOM-opptaket Antall søkere totalt Antall kvalifiserte totalt Antall første-prioriteter Antall kvalifiserte første-prioriteter Antall tilbud Antall Ja-svar Antall møtt * * Dette tallet inkluderer ikke de internasjonale studentene som tas opp til bachelor i utviklingsstudier i det lokale opptaket Ramme, antall tilbud og møtt på de ulike studieprogrammene Tabell 3 viser hvilke studieprogram som har fylt rammene sine i forhold til de rammer som var satt av universitetsstyret. Av de 30 studieprogrammene var det 26 studieprogram som bortimot hadde fylt rammene sine. Dette er 7 mer enn i Studieprogrammene er sortert etter kategori, og om de har fylt rammene eller ikke. I 2011 er det ingen studieprogram som har under 10 studenter. Det 5-årige masterprogrammet i mat og miljøteknologi ble trukket før opptaket pga lav søkning, slik at her ble det ikke tatt opp noen studenter. 8

9 Tabell 3: Ramme, antall tilbud og møtt på de ulike studieprogrammene i NOM-opptaket Antall kvalifiserte Studieprogram Ramme 1. pri søkere 1.pri søkere Antall tilbud Opptaksrapporten 2011/2012 Totalt antall møtt per 20/10/11 (% møtt av tilbud) 1-årige program 1-årig grunnstudium (68%) Frie realfag (37%) 3-årige bachelor program Bioteknologi (69%) Biologi (66%) Geomatikk (57%) Energi og miljøfysikk (51%) Kjemi (43%) Miljø og naturressurser (40%) Fornybar energi (57%) Landskapsingeniør (39%) Internasjonale miljø og * * 53* (48%) utviklingsstudier Matvitenskap (45%) Plantevitenskap (58%) Økologi og naturforvaltning (67%) Økonomi og administrasjon totalt (52%) Samfunnsøkonomi (43%) Husdyrvitenskap (45%) Hestefag (50%) Skogfag (57%) 5-årige masterprogram Landskapsarkitektur (60%) By- og regionplanlegging totalt (48%) Eiendomsfag (53%) Teknologi - Byggeteknikk og (57%) arkitektur Teknologi - Maskin, prosess og (66%) produktutvikling Teknologi - Industriell økonomi totalt (73%) Teknologi - Miljøfysikk og (69%) fornybar energi Teknologi - Vann og (51%) miljøteknikk Teknologi - Geomatikk (60%) Teknologi - Kjemi og (52%) bioteknologi Lærerutdanning i realfag (64%) Totalt (54%) * Inkluderer 477 internasjonale søkere som har søkt opptak direkte til UMB utenom Samordna opptak, hvor 50 har fått tilbud og 21 har møtt. 9

10 Det ble i 2011 gitt 1586 tilbud og av disse møtte 863. Rammen var på 739 er overskredet kraftig. I 2010 var det 15 studieprogram som hadde færre studenter enn tildelt ramme, slik at spredningen av den generelle overbookingen ikke gav så stort utslag på totalrammen. I 2011 er det kun 7 studieprogram som har færre studenter enn fastsatt ramme. Så selv om det på mange studieprogram er gitt tilsvarende tilbud som i 2010, så gir denne overbookingen et stort utslag på årets totalramme. Bakgrunnen i dette skyldes blant annet økt etterfylling på enkelte studieprogram og høyere oppmøteprosent på flere studieprogram inkludert de annonsert via restetorget. Dette gjelder blant annet teknologistudiene, eiendomsfag, by- og regionplanlegging, internasjonale miljø- og utviklingsstudier, fornybar energi, miljø- og naturressurser, geomatikk, lærerutdanningen i realfag samt master i kjemi og bioteknologi. Studieprogram med venteliste Det var tilsvarende antall studieprogram med venteliste i 2011 som i Det er 16 program i 2011 mot 17 i Det tilsvarer 53 % av studieprogrammene som ble tilbudt i Det er i hovedsak studieprogram med generell studiekompetanse som opptakskrav som har hatt venteliste. Det er et nytt studieprogram som har fått venteliste i 2011, bachelor i biologi, mens bachelorprogrammene i geomatikk og hestefag ikke har venteliste lenger slik de hadde det i Følgende studieprogram i det samordna opptaket hadde ventelister etter hovedopptaket i 2009, 2010 og 2011 (tabell 4). Tabell 4. Studieprogram med venteliste i 2009, 2010 og 2011 i NOM-opptaket etter hovedopptaket Studieprogram årig grunnstudium Ja Ja Ja Biologi Nei Nei Ja Bioteknologi Ja Ja Ja By- og regionplanlegging Ja Ja Ja Byggeteknikk og arkitektur Ja Ja Ja Eiendomsfag Ja Ja Ja Energi- og miljøfysikk Nei Ja Ja Fornybar energi Ja Ja Ja Industriell økonomi Ja Ja Ja Landskapsarkitektur Ja Ja Ja Landskapsingeniør Ja Ja Ja Maskin-, prosess- og produktutvikling Nei Ja Ja Miljøfysikk og fornybar energi Ja Ja Ja Samfunnsøkonomi Ja Ja Ja Utviklingsstudier Ja Ja Ja Økonomi og administrasjon Ja Ja Ja Studieprogrammenes rammer og oppmøtetall over 5 år Ved å se på studieprogrammene og oppmøtetall over 5 år er det positivt at studier som bachelorprogrammene innen økonomi og administrasjon, landskapsingeniør og bioteknologi, 1- årig grunnstudium, samt og de 5-årige masterprogrammene innen landskapsarkitektur og byggeteknikk og arkitektur samt industriell økonomi fortsatt er stabile og fyller rammene sine i stor grad (tabell 5). I 2011 er det 4 studieprogram som har under 10 % av enn oppsatt ramme. Dette er en nedgang fra tilsvarende 8 studieprogram i Det er også meget positivt at bachelorprogrammene innen biologi, geomatikk, matvitenskap samt masterprogrammene i eiendomsfag, maskin-, prosess og produktutvikling, miljøfysikk og fornybar energi samt lærer i realfag viser økning i studenter i de siste 1-2 årene. 10

11 Tabell 5. Programmenes rammer for de 5 siste årene og antall møtt i NOM-opptaket Studieprogram Ramme /møtt Ramme /møtt Ramme /møtt Ramme /møtt Ramme /møtt 1-årige program 1-årig grunnstudium 30/31 35/37 35/30* 30/37 30/36 Frie realfag 15/12* 15/18 15/15 15/11* 15/11* 3-årige bachelorprogram Bioteknologi 35/39 35/30* 25/35 30/34 30/35 Landskapsingeniør 20/21 20/18 20/22 25/23 25/27 Husdyrvitenskap 30/28 30/19* 35/32 25/15 20/14* Hestefag 20/17* 20/15* Skogfag 10/8* 15/7* 10/5 12/9* 15/12* Fornybar energi 20/21 35/33 30/29 35/41 Biologi 20/12* 20/23 20/23 25/27 25/31 Kjemi 10/3* 15/10* 7/9 6/10 6/15 Energi og miljøfysikk 15/14 18/24 15/18 Miljø og naturressurser 10/17 15/17 7/8 10/10 15/18 Økologi og naturforvaltning 30/24* 30/21* 30/28 30/31 30/29 Plantevitenskap 10/17 15/13* 10/11 15/10* 15/18 Matvitenskap 20/17* 25/24 20/15* 25/19* 15/20 Geomatikk 10/6* 15/24 20/18 13/20 13/25 Økonomi og administrasjon 40/36 Totalt Totalt Totalt 100/(77 110/( /(88+21 Samfunnsøkonomi 20/20 +22) ) ) Internasjonale miljø- og utviklingsstudier 35/44 40/36 40/56 40/34* 40/53 Totalt 120/(96+23 ) 5-årige masterprogram Landskapsarkitektur 40/46 40/45 40/38 40/43 40/49 By- og regionplanlegging 15/18 15/17 25/32 Totalt Eiendomsfag 25/25 25/27 15/13 Teknologi- Byggeteknikk og arkitektur (totalt 75/96) 26 (totalt 90/104) 20 (totalt 90/95) 22 50/(24+22) (totalt 115/145) 27 Totalt 65/(34+41) (totalt 120/157) 28 Teknologi- Maskin, prosess og produktutvikling Teknologi- Industriell økonomi Teknologi Miljøfysikk og fornybar energi Teknologi Vann og miljøteknikk Teknologi- Geomatikk 7 og Teknologi- Kjemi og bioteknologi 20/11* 20/22 11/19 18/17 15/24 Teknologi Mat og miljøteknologi 3/0* trukket trukket Lærerutdanning i realfag 15/8* 15/9* 10/7* 12/16 15/21 * markerer studier der det er 10 % færre studenter enn rammen 11

12 Antall førsteprioritetssøkere ( ) 17 studieprogram hadde en økning i antall førsteprioritetssøkere i forhold til 14 i Også i år var gjaldt dette 6 av de 5-årige masterprogrammene, slik som i Bachelor i bioteknologi hadde størst økning, fra 41 førsteprioritetssøkere i 2010 til 73 i 2011 (tabell 6). I tillegg har flere av de stabile studieprogrammene, som økonomi og administrasjon, landskapsarkitektur, industriell økonomi og landskapsingeniør hatt en økning. Det er også positivt som de 5-årige masterne i vann- og miljøteknikk og lærerutdanning i realfag samt bachelorprogrammet i miljøog naturressurser har en økning i førsteprioritetssøkere. Tabell 6. Antall førsteprioritetssøkere til hvert studium over 4 år i NOM-opptaket. Studieprogram Økning* Bioteknologi % Frie realfag % Vann- og miljøteknikk % Økonomi og administrasjon % Industriell økonomi % Lærerutdanning i realfag % Miljø og naturressurser % Biologi % Geomatikk - bachelor % Eiendomsfag % Landskapsarkitektur % Landskapsingeniør % Samfunnsøkonomi % Fornybar energi % Kjemi % Miljøfysikk og fornybar energi % Skogfag % Plantevitenskap % Internasjonale miljø og utviklingsstudier** % 1-årig grunnstudium % Økologi og naturforvaltning % Maskin-, prosess og produktutvikling % By- og regionplanlegging % Kjemi og bioteknologi % Byggeteknikk og arkitektur % Energi og miljøfysikk % Husdyrvitenskap % Geomatikk- master % Hestefag % Matvitenskap % Ialt *Økningen gjelder fra 2010 til 2011.** inkluderer internasjonale søkere Konkurransepoengsummene for de ulike studieprogrammene Tabell 7 viser maksimum, minimum og snitt konkurransepoengsummer for møtt-studentene ved de ulike studieprogrammene. Studentene som blir tatt opp til UMBs studier har tilfredsstillende konkurransepoeng. De 4 av de 5 studieprogrammene med høyest snitt, er 5-årige masterprogrammene. De tre med høyest snitt er 1-årig grunnstudium, lærerutdanningen i realfag og landskapsarkitektur. Studieprogrammene med lavest snitt er de 5-årige masterprogrammene i by og regionalplanlegging, gematikk og eiendomsfag. 12

13 Tabell 7. Maks, min. og snitt av konkurransepoeng for møtt-studenter på de ulike studieprogrammene i NOMopptaket Studieprogram Maks Min Snitt Maks Min Snitt 1-årig grunnstudium 60,0 47,6 52,7 59,0 50,0 54,0 LUR 61,1 35,9 52,5 66,6 41,7 53,4 Landskapsarkitektur 64,7 44,9 53,1 64,7 45,2 52,6 Industriell økonomi 60,5 49,3 52,8 59,7 48,2 52,5 Miljøfysikk og fornybar energi 63,9 48,3 53,0 64,2 47,1 52,3 Bioteknologi 63,7 40,9 48,7 63,6 47,7 52,1 Byggeteknikk og arkitektur 59,5 47,2 54,0 62,8 45,7 51,6 Fornybar energi 62,7 41,5 50,5 65,0 41,6 50,8 Frie realfag 53,4 40,7 47,5 61,8 44,2 50,3 Plantevitenskap 57,1 43,3 49,2 67,5 35,3 50,3 Skogfag 60,5 42,8 49,8 62,5 42,6 49,6 Vann- og miljøteknikk 64,1 31,7 49,8 62,4 34,9 48,9 Kjemi og bioteknologi 56,9 43,1 49,9 64,8 38,8 48,8 Økonomi og administrasjon 66,3 40,0 47,1 69,2 42,1 48,7 Biologi 54,6 34,4 46,6 55,2 44,4 48,6 Miljø- og naturressurser 59,6 33,4 45,5 60,5 37,4 48,5 Energi og miljøfysikk 56,7 46,0 50,5 63,6 38,5 48,3 Matvitenskap 57,7 39,3 48,8 61,7 38,2 48,3 Kjemi 60,3 36,3 48,9 67,7 34,0 48,1 Hestefag 64,7 35,4 47,2 59,4 41,1 47,9 Maskin-, prosess-, og produktutvikling 63,0 39,9 47,0 63,5 38,6 47,7 Int. miljø- & utviklingsstudier 60,9 42,1 51,1 60,6 35,9 47,3 Økologi og naturforvaltning 62,6 27,2 49,6 62,6 34,7 47,2 Landskapsingeniør 54,6 37,6 46,7 58,7 34,2 46,9 Samfunnsøkonomi 55,3 36,2 46,3 60,5 38,8 46,8 Geomatikk, bachelor 60,6 32,7 45,4 61,3 31,3 46,8 Husdyrvitenskap 61,4 38,4 48,1 57,8 32,4 46,3 By- og regionplanlegging 54,9 32,1 44,7 54,6 37,1 45,7 Geomatikk, master 66,6 41,2 52,5 56,7 35,6 45,5 Eiendomsfag 58,4 33,2 45,5 55,5 36,7 43,9 Hvor kommer studentene fra, hvilken alder har de, og hvordan er kjønnsfordelingen? Det var totalt 50 % kvinner og 50 % menn som ble tatt opp via det samordna opptaket i Internasjonale søkere til bachelorprogrammet i utviklingsstudier er ikke tatt med i disse tallene. Figur 1 viser fylkes- og kjønnsfordelingen til studentene som ble tatt opp via det samordna opptaket. 57,0 % av studentene kommer fra fylkene Oslo, Akershus og Østfold. Figur 2 viser prosentfordelingen av oppmøtte studenter mot samme prosentfordeling av tilsvarende aldersgruppe i befolkningen. Også her kommer det frem at UMB rekrutterer en stor andel av studentene fra nærområdene. 13

14 Figur 1. Fordeling på fylke og kjønn i NOM-opptaket, oppmøtte studenter Antall møtt studenter Kvinne Mann 20 0 Figur 2: Fylkesvis fordeling av % oppmøtte studenter sammenlignet med % av befolkningen i samme aldersgruppen (20-29 år). 30 % andel avaldersgruppen Studenter Befolkningen 0 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust Agder Vest Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør Trøndelag Nord Trøndelad Nordland Troms Finnmark 14

15 2 Opptak til 2-årige masterprogram 2.1 Norske masterprogram Antall søkere til norske masterprogram og høyere årstrinn Tabell 8 og 9 gir en oversikt over antall søkere til norske 2-årige masterprogram og høyere årstrinn, antall kvalifiserte søkere, tilbud og møtt. Det var totalt 1144 søkere til de 2-årige masterne i dette opptaket og 193 til høyere årstrinn ved de 5-årige programmene. Dette er en økning på 12 % i forhold til Det var totalt 1109 var kvalifiserte søknader. Hver av søkerne kan søke på inntil 5 studieprogram og kan kun få ett tilbud på sin høyeste kvalifiserte prioritet. Det kan derfor være forskjell på antall 1. prioritetssøkere, antall kvalifiserte søknader og antall tilbud som ble gitt (tabell 8 og tabell 9). Det er ikke oppgitt rammer for høyere årstrinn, da disse studentene fyller ledig kapasitet. Den totale møtt-prosenten for de norske masterprogrammene og høyere åstrinn samlet har gått ned fra 63 % i 2010 til 61 % i Nedgangen er størst blant søkerne til høyere årstrinn som har gått fra 50 % i 2010 til 44 % i Masterstudiet i emballasjeteknologi ble trukket pga for få kvalifiserte søkere i Oppfylling av total rammene ved instituttene er ikke kommentert i her, da disse rammene også skal inkludere de engelske masterprogrammene. Oversikt og oppsummering av disse finnes i tabell 11. Tabell 8. Antall søkere til norske masterprogram, kvalifiserte søkere, tilbud og møtt for høstopptaket. Studieprogram Total Antall Kvalifiserte Tilbud Møtt % møtt av ramme 1.pri v/ inst. søkere søkere tilbud 2-årige norske masterprogram Bioinformatikk og anvendt statistikk* % Bioteknologi % Emballasjeteknologi IKBM 4 1 trukket trukket - Mikrobiologi * % Kjemi % Matvitenskap % Entreprenørskap og innovasjon % IØR Samfunnsøkonomi* % 110 Økonomi og administrasjon % Biologi % Folkehelsevitenskap - heltid % IPM Folkehelsevitenskap - deltid % 105 Miljø og naturressurser * % Plantevitenskap* % Fornybar energi % Naturbasert reiseliv INA % Naturforvaltning % Skogfag % Eiendomsutvikling % IHA Husdyrvitenskap Miljøfysikk og beregningsorientert biologi* % % Sum % * Disse studieprogrammene har også engelske studieretninger (se tabell 10) 15

16 Tabell 9. Antall søkere til høyere årstrinn ved 5- årig masterprogram, kvalifiserte søkere, tilbud og møtt for høstopptaket. Høyere årstrinn ved 5-årige masterprogram Antall 1.pri Kvalifiserte Tilbud Møtt % møtt av tilbud søkere søkere Byggeteknikk og arkitektur % Miljøfysikk og fornybar energi Vann- og miljøteknikk % Maskin-, prosess- og produktutvikling % Industriell økonomi % Geomatikk % Lærerutdanning i naturvitenskapelige fag % Kjemi og bioteknologi % Landskapsarkitektur % By- og regionalplanlegging % Eiendomsfag % Sum % Hvor kommer studentene fra? Når det gjelder fylkes- og kjønnsfordelingen, så er det flere kvinner enn menn (figur 3). Det var totalt 60 % kvinner og 40 % menn. Som ved NOM-opptaket er også her fylkene Oslo, Akershus og Østfold best representert. Figur 3. Fylkes- og kjønnsfordeling for oppmøtte studenter til de 2-årige norske masterprogrammene Kvinner Menn Antall møtt studenter

17 2.2 Engelske masterprogram Opptak til engelske masterprogram gjelder opptak til selvfinansierte plasser med både internasjonale og norske søkere Selvfinansierte søkere, internasjonale og norske Opptak til engelske masterprogram er delt i to opptaksprosesser. En tidlig om våren for internasjonale søkere som har behov for tidlig svar siden de må søke om oppholdstillatelse og en som følger den normale opptaksprosessen for de 2-årige masterprogrammene om sommeren. I 2011 ble det innført et strengere engelskkrav for opptak til engelske masterprogram (se kap. 6 Generelt om opptaksarbeidet). For de internasjonale søkerne ble det i år innført et nytt steg i søknadsprosessen. Alle søkere måtte fylle inn en forespørsel om søknadsskjema hvor de la inn en del informasjon om sin utdannelse og engelskkunnskaper. Basert på disse opplysningene fikk søkere som ikke tilfredsstilte kravene avslag, men de resterende søkerne fikk tilsendt søknadsskjema. Det var 3656 forespørsler om søknadsskjema og det ble sendt ut 1990 søknadsskjema til de engelske masterprogrammene og 894 til den engelske bacheloren. Internasjonale søkere til master: - Av de 1990 som fikk tilsendt søknadsskjema til master mottok vi 1234 søknader. Selv om flere ukvalifiserte søkere er sortert ut tidlig i søknadsprosessen er dette likevel en økning i antall søknader fra 1149 i Økningen i antall internasjonale søkere skyldes at Sveige innførte skolepenger i Norge er da det eneste av de 3 nordiske landene som ikke har skolepenger. - Det var 28 % kvinner og 72 % menn fikk tilbud hvilket er 27 færre tilbud enn i av dem har møtt per 22/9 2011, hvilket er 19 færre enn i Søkerne kom fra 97 ulike land mot 74 i Det var 20 land der det var over 10 søkere (figur 4). Dette er en økning fra 2010 hvor det var 14 land med over 10 søkere. Det er meget positivt at land som USA, Tyskland, Russland, Storbritannia og Canada er med i denne gruppen. - Det var også i 2011 flest søkere fra Nepal med 586 søkere, en økning fra 428 i De 3 neste landene var Ghana, Nigeria og Kamerun med henholdsvis 149, 109 og 103 søkere. Denne store søkergruppen fra et land fører til at UMB får mange nye studenter fra det ene landet og det kan være med å hindre integrering i studentmassen. - I de senere årene har det dessverre vært oppdaget forfalsket dokumentasjon blant denne søkergruppen. Dette gjelder generelt i Norge og ikke spesielt ved UMB, og er en problemstilling som vektlegges også nasjonalt. UMB tar dette svært alvorlig og har fokus på verifisering av dokumentasjon for denne gruppen, både av vitnemål og engelsk tester. 17

18 Figur 4. Oversikt over antall internasjonale søkere (inkl. internasjonale søkere til bachelorprogrammet) fra land med over 10 søkere. 586 Antall internasjonale søkere Det engelske masteropptaket totalt: Det ble totalt sendt ut 412 tilbud til norske og internasjonale søkere til engelske masterprogram. Tabell 10 viser antall tilbud og antall møtte studenter per studieprogram. Rammene som er oppgitt er basert på tidligere års rammer, da det fra 2010 ikke ble gitt spesifikke rammer per studieprogram, men det var opp til de ansvarlige instituttene å fordele dette selv. For de engelske studieprogrammene som er en del av et annet studieprogram er det ikke gitt noe forslag til rammer, da det ikke er satt av egne rammer for studieretninger. Rammene for de studieprogrammene dette gjelder finner en i tabell 8. 18

19 Tabell 10. Totalt antall søkere, tilbud og møtt på engelske masterprogram Studieprogram Ramme Antall 1.pri søkere Tilbud Ja-svar Møtt INT NOR INT NOR INT NOR INT NOR Agroecology Aquaculture Development and Natural Resource Economics Ecology Feed Manufacturing Technology International Development Studies International Environmental Studies International Relations Radioecology Animal Breeding Genetics Bioinformationcs and Applied Statistics* - 18 ** 3 ** 2 ** 1 ** Economics* 128 ** 14 ** 13 ** 7 ** Microbiology* - 88 ** 18 ** 10 ** 8 ** Plant Science* - 46 ** 11 ** 6 ** 4 ** Specialization: Computational Biology* - 16 ** 1 ** - ** - ** Specialization: Sustainable Water and Sanitation, Health and Development* - 81 ** 7 ** 6 ** 4 ** Sum * Disse studieprogrammene har både engelske og norske studieretninger. ** Tallene for de norske søkerne er inkludert i tabell 8, siden disse i hovedsak har søkt de norske studieretningene. Animal Breeding Genetic (ABG) er en del av en felles grad med flere andre universiteter i Europa. UMB har ikke ansvaret for opptaksprosessen til dette studieprogrammet. Engelske masteropptaket oppsummert Den totale rammen for engelske masterprogram er stipulert til 153, da rammene for Bioinformatics and Applied Statistics, Microbiology, Plant Science og Computational Biology, Sustainable Water and Sanitation, Health and Development og Economics er inkludert i rammene til norske masterprogram Møtt-tallet for internasjonale og norske studenter er totalt 213 på engelske masterprogram og engelske studieretninger. Dette er 9 mer enn i Møtt-tallet for de rene engelske studieprogrammene er 184, som er 4 mer enn i I 2011 var det 261 som takket ja, hvorav 213 møtte. Mens i 2010 var det 277 som takket ja, hvor av 204 møtte. Dette viser at der var større oppmøteprosent enn forventet i Opptaket er tilfredsstillende, og rammen satt av Universitetsstyret er fylt. 19

20 2.3 Oppsummering 2-årige masterprogram Rammen for 2-årige masterprogram er 562. Høyere årstrinn er ikke inkludert i denne rammen, da disse studentene fyller ledig kapasitet. Det er total møtt 580 studenter til 2-årige masterprogram. Dette er noe over opptaksrammen satt av Universitetsstyret og opptaket vurderes som tilfredsstillende. Med bakgrunn i de tilfredsstillende møtt-tallene blir det ikke avholdt opptak til masterprogram våren Tabell 11. Totalt ramme, tilbud og møtt for de 2-årige masterprogrammene per institutt Institutt Total ramme for 2-årige Tilbud Møtt masterprogram IØR IPM NORAGRIC IKBM INA IHA ILP IMT Sum Praktisk pedagogisk utdanning Det tas opp studenter til praktisk pedagogisk utdanning (PPU) både på heltid og deltid. For høsten 2011 ble det sendt ut 125 tilbud, dette er 8 færre enn i 2010 (tabell 12). Det var 104 søkere på deltidsprogrammet og 105 søkere på heltidsprogrammet, hvor henholdsvis 45 og 44 har møtt. Det er en økning på 15 % i antall søkere totalt i 2011 i forhold til 2010 med 181 søkere. Og møttprosenten i 2011 er 71 % mot 57 % i Tabell 12. Ramme, antall tilbud og møtt på de ulike studieprogrammene (PPU) 1.pri Studieprogram Ramme søkere Antall tilbud 1-årige program PPU-deltid totalt PPU-heltid Sum Opptaket er tilfredsstillende, og rammen satt av Universitetsstyret er fylt. Antall møtt 20

Opptaksrapport for det akademiske året 2012/2013. Studieavdelingen

Opptaksrapport for det akademiske året 2012/2013. Studieavdelingen Opptaksrapport for det akademiske året 2012/2013 Studieavdelingen UMB, februar 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag og vurdering... 3 Summary and Evaluation... 6 0. Innledning... 7 1 Nasjonal opptaksmodell

Detaljer

Saksnummer: 97/2011 Opptaksrammer 2011/2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Søkerfordeling 2-årige masterprogram Forslag til vedtak:

Saksnummer: 97/2011 Opptaksrammer 2011/2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Søkerfordeling 2-årige masterprogram Forslag til vedtak: 1302 1901 US-SAK NR: 97/2011 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): OPPTAKSLEDER CATHRINE STRØMØ ARKIVSAK NR: 11/914-1 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014 US-SAK NR: 49/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR OLE- JØRGEN TORP OG OPPTAKSLEDER BENEDIKTE

Detaljer

Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016

Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 I dette notatet orienteres styret om det endelige opptaket til NMBU for studieåret 2015/2016. Tabell 1. Total oversikt for opptaksrammer

Detaljer

US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017

US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017 US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18

US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18 1 US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18 Saksansvarlig: Studiedirektør Ole Jørgen Torp Saksbehandler: Opptaksleder Benedikte Markussen Universitetsledelsen Arkiv nr: 17/02406 Vedlegg: 1. Opptaksrammer

Detaljer

Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073

Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073 US 64/2016 Opptaksrammer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073 Vedlegg: 1. Opptaksrammer 2016 tabeller

Detaljer

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Photo: NLH, Håkon Sparre Status per 22. august Totalt for UMB 2012 2011 Ramme fra universitetsstyret 1395 1380 Studenter som har svart ja 1756 1727 Studenter som

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieavdelingen. Opptaksrapport for det akademiske studieåret 2010/2011

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieavdelingen. Opptaksrapport for det akademiske studieåret 2010/2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieavdelingen Opptaksrapport for det akademiske studieåret 2010/2011 studiedirektør Ole-Jørgen Torp og opptaksleder Cathrine Strømø Opptaksrapport for det akademiske

Detaljer

Forslag til vedtak: Forslag til vedtak er i denne saken plassert etter saksfremlegget.

Forslag til vedtak: Forslag til vedtak er i denne saken plassert etter saksfremlegget. US-SAK NR: 103/2009 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): IBEN N. ANDERSEN ARKIVSAK NR: 05/1335 Opptaksrammer 2009/2010

Detaljer

US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16

US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16 US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler: Opptaksleder Cathrine Strømø Arkiv nr: 15/01850 Vedlegg: 1. Opptaksrammer

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieavdelingen. Opptaksrapport for det akademiske studieåret 2011/2012

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieavdelingen. Opptaksrapport for det akademiske studieåret 2011/2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieavdelingen Opptaksrapport for det akademiske studieåret 2011/2012 studiedirektør Ole-Jørgen Torp og opptaksleder Cathrine Strømø Opptaksrapport for det akademiske

Detaljer

Saksnummer: 180/2009 Opptaksrammer og studieprogramportefølje for 2010/2011. Dokumenter: a) Saksframlegg US-SAK NR: 180/2009

Saksnummer: 180/2009 Opptaksrammer og studieprogramportefølje for 2010/2011. Dokumenter: a) Saksframlegg US-SAK NR: 180/2009 US-SAK NR: 180/2009 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: 2009/1208 Saksnummer: 180/2009

Detaljer

www.umb.no NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES

www.umb.no NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES 1 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES Hva er trenden i utdanningsvalgene blant studiesøkende ungdom? Trine Hvoslef-Eide 2111 2005 TRENDER - STUDIESØKENDE UNGDOM Topp 10 studier i Norge: Medisin Fotojournalistikk

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC)

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC) STUDIENEMNDA MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 29.05.2013 GODKJENNING. VARIGHET: 11.00-13.45 MØTEBOK Møte i Studienemnda 29.05.2013 Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieavdelingen. Opptaksrapport for det akademiske studieåret 2012/2013

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieavdelingen. Opptaksrapport for det akademiske studieåret 2012/2013 Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieavdelingen Opptaksrapport for det akademiske studieåret 2012/2013 studiedirektør Ole-Jørgen Torp og opptaksleder Benedikte Merete Markussen Opptaksrapport

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieavdelingen

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieavdelingen Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieavdelingen Opptaksrapport for det akademiske studieåret 2007/2008 studiedirektør Siri-Margrethe Løksa og opptaksleder Cathrine Strømø Opptaksrapport for

Detaljer

Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs drøfting. Dokumenter: a) Saksframlegg

Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs drøfting. Dokumenter: a) Saksframlegg SN-SAK NR: 20/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): OLE-JØRGEN TORP ARKIVSAK NR: Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs

Detaljer

Orientering om samordna opptak ved NMBU

Orientering om samordna opptak ved NMBU US 44/2015 Orientering om samordna opptak ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektøren Saksbehandler(e): Ole-Jørgen Torp Arkiv nr: 15/01679 Vedlegg: 1. Pressemelding 2. Powerpoint-presentasjon

Detaljer

Opptaksrapport for det akademiske året 2009/2010. Studieavdelingen

Opptaksrapport for det akademiske året 2009/2010. Studieavdelingen Opptaksrapport for det akademiske året 2009/2010 Studieavdelingen UMB, våren 2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag og vurdering... 3 Summary and Evaluation... 6 Innledning... 9 1 Nasjonal opptaksmodell (NOM-opptaket)...

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 26/2010 Sak nr.: 2010/7830 Møte: 14.09.10 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Denne

Detaljer

Saksnummer: 60/2012 Opptaksrammer 2012/2013

Saksnummer: 60/2012 Opptaksrammer 2012/2013 US-SAK NR: 60/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR OLE- JØRGEN TORP OG OPPTAKSLEDER CATHRINE

Detaljer

Møtebok SU 03.06.2015

Møtebok SU 03.06.2015 Møtebok SU 03.06.2015 Til stede Halvor Hektoen (HH), prorektor og leder av studieutvalget Helena Nordh (HN), ILP Jon Frank (JF), INA Espen Sjaastad (ES), Vara Noragric Odd Vangen (OV), IHA Ragnar Øygard

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 53/16 06.09.2016 Dato: 29.08.2016 Arkivsaksnr: 2016/1677-INC Orientering om opptak

Detaljer

når studenten er 60 studiepoeng etter normert studieprogresjon

når studenten er 60 studiepoeng etter normert studieprogresjon US-SAK NR: 84/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER:BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR:2006/283 Fullmaktssak Forskriftsendringer

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Opptak til masterstudier ved Universitetet i Agder /cr Kilde: Ronny Løkås/Samordna Opptak

Opptak til masterstudier ved Universitetet i Agder /cr Kilde: Ronny Løkås/Samordna Opptak Opptak til masterstudier ved Universitetet i Agder 15.2.2017/cr Kilde: Ronny Løkås/Samordna Opptak Kjenne til opptakskrav til toårig masterprogram ved UiA Vite hvordan søke om godkjenning av utdanning

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging Agenda Søknadsprosessen - frister og fremgangsmåte - innsending

Detaljer

DET LEVENDE UNIVERSITET

DET LEVENDE UNIVERSITET Internasjonalisering i ingeniørutdanningene 6. Desember 2011 www.umb.no 2 1 Den høiere Landbrugsskole paa Aas: 1859 Norges landbrukshøgskole: 1897 Norges første vitenskapelige høgskole med rett å tildele

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. januar 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 11. januar 2017 23.11.2016 nr. 1903 Forskrift om endring

Detaljer

Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012

Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012 Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012 Birgitte Brørs Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til grunnutdanninger - agenda Frister og fremgangsmåte: Nettsøknad Regelverk,

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 31.10.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Saken i korte trekk Tilråding Jeg tilrår

Detaljer

1. Opptaksramme Universitetsstyret vedtar en total opptaksramme på 1365 studenter studieåret 2011/2012.

1. Opptaksramme Universitetsstyret vedtar en total opptaksramme på 1365 studenter studieåret 2011/2012. US-SAK NR: 181/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER:BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR:2009/1208 Opptaksramme og studieprogramportefølje

Detaljer

Eksempel på søkeprosessen

Eksempel på søkeprosessen Med høyere utdanning mener vi her grunnutdanninger, som er utdanninger man kan begynne på rett etter videregående skole (altså som ikke har høyere utdanning som opptakskrav, slik f.eks. toårige masterprogrammer

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

Opptak til master. Janne Beate Utåker, seniorrådgiver NMBU, Ås

Opptak til master. Janne Beate Utåker, seniorrådgiver NMBU, Ås Opptak til master Janne Beate Utåker, seniorrådgiver NMBU, Ås Opptak NMBU Ås Sentraladministrasjonen: Tre faste ansatte + studenter på sommerjobb Sjekker dokumenter + språk Instituttene: Faglig evaluering

Detaljer

Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013

Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013 Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013 Birgitte Brørs Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak (SO) - agenda

Detaljer

Her kommer det litt kort om rammer for det vil holder på med.

Her kommer det litt kort om rammer for det vil holder på med. 2 3 Her kommer det litt kort om rammer for det vil holder på med. Forvaltningsloven -Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker -Generelle regler for saksbehandling i det offentlige: +Forvaltningsorganet

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.1.13 S-sak 81/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim /674 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017

Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017 Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging, UiO Agenda Søknadsprosessen - frister og framgangsmåte - opplasting

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Styresak: 49/ 2014 Møtedato: 09.09.14 Dato: 02.09.2014 Arkivsaksnr: 2014/8254-BGR Orientering om opptak

Detaljer

Opptak til grunnstudier og master 2017/2018. Temamøte om opptak 14. februar 2017 Mali Ødegaard Haugen Seksjon for opptak og tilrettelegging

Opptak til grunnstudier og master 2017/2018. Temamøte om opptak 14. februar 2017 Mali Ødegaard Haugen Seksjon for opptak og tilrettelegging Opptak til grunnstudier og master 2017/2018 Temamøte om opptak 14. februar 2017 Mali Ødegaard Haugen Seksjon for opptak og tilrettelegging Agenda Rammer og regelverk Et lite innblikk Opptak til grunnstudier

Detaljer

Strategisk tenking rundt Internasjonalisering. Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB

Strategisk tenking rundt Internasjonalisering. Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB Strategisk tenking rundt Internasjonalisering Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB DET LEVENDE UNIVERSITET Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB) UMB er et kunnskapssentrum for biovitenskap,

Detaljer

FORSKRIFT FOR OPPTAK VED HØYSKOLEN DIAKONOVA

FORSKRIFT FOR OPPTAK VED HØYSKOLEN DIAKONOVA FORSKRIFT FOR OPPTAK VED HØYSKOLEN DIAKONOVA FORSKRIFT 18.06.2013 IKRAFTTREDELSE 01.08.2013 1 FORSKRIFT FOR OPPTAK VED HØYSKOLEN DIAKONOVA STUDENTREGLEMENT Innholdsfortegnelse 1. OPPTAK. 3 1-1. Virkeområde

Detaljer

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Institutt for miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Opptak 214 Ettårig grunnstudium Studiet er på 6 studiepoeng (sp) og går over to semestre. 3 sp må være realfag og 3 sp samfunnsfag/økonomifag.

Detaljer

Rektors orientering. Universitetstyret Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2

Rektors orientering. Universitetstyret Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Rektors orientering Universitetstyret 15.05.2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 1. Studentsøkertallene 2. Oppfølging av institutter i ubalanse 3. HMS-handlingsplan tilbakemelding på spørsmål

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 62/15 27.10.2015 Dato: 16.10.2015 Arkivsaksnr: 2015/11358-INC Orientering om opptak

Detaljer

Opptaksramme og studieportefølje for 2012/2013

Opptaksramme og studieportefølje for 2012/2013 US-SAK NR: 155/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER:BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR:2009/1208 Opptaksramme og studieportefølje

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 4/11 22.02.2011 Dato: 03.02.2011 Arkivsaksnr: 2010/11432 Opptaket ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Velkommen til Åpen dag ved NMBU 9. mars Campus Ås

Velkommen til Åpen dag ved NMBU 9. mars Campus Ås Velkommen til Åpen dag ved NMBU 9. mars 2017 Campus Ås Åpen dag på NMBU Campus Ås kl. 9:30 Sted: Bioteknologibygningen, Arabidopsis Velkommen til NMBU Generell info om studiemuligheter, studentliv, bolig

Detaljer

Saksnummer: 46/2011 UMBs studieportefølje 2012/2013

Saksnummer: 46/2011 UMBs studieportefølje 2012/2013 SN-SAK NR: 46/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER: BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR: 2009/1208 Saksnummer: 46/2011 UMBs studieportefølje

Detaljer

Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret

Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret Innhold Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret 2009-2010... 2 Tabell 2: Faglige årsverk fordelt på stillingskategori, studieåret 2009-2010... 3 Tabell 3: Faglige årsverk fordelt

Detaljer

Velkommen til Åpen dag ved NMBU 8. mars 2016 Campus Ås

Velkommen til Åpen dag ved NMBU 8. mars 2016 Campus Ås Velkommen til Åpen dag ved NMBU 8. mars 2016 Campus Ås Åpen dag på NMBU Campus Ås kl. 9:30 Sted: Bioteknologibygningen, Arabidopsis Velkommen til NMBU, ved rektor Mari Sundli Tveit. Generell info om studiemuligheter,

Detaljer

Realkompetanse. Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse. NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning. Anita Klinbajl rådgiver

Realkompetanse. Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse. NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning. Anita Klinbajl rådgiver Realkompetanse Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning Anita Klinbajl rådgiver 31.01.2013 Innhold Bakgrunn Krav til realkompetanse ved HiOA

Detaljer

Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 14.09.2010 med hjemmel i Lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 43/11 13.09.2011 Dato: 02.09.2011 Arkivsaksnr: 2011/4586-EIDA Orientering om opptak

Detaljer

Opptaksforskrift Barratt Due musikkinstitutt

Opptaksforskrift Barratt Due musikkinstitutt Opptaksforskrift Barratt Due musikkinstitutt 1. Innledning Opptaksforskrift for Barratt Due musikkinstitutt bygger på de generelle bestemmelsene i FOR-2007-01-31-173 Forskrift om opptak til høyere utdanning

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Studienemnda Kolbjørn Christoffersen (KC), deler sak 45 UU-leder HH

MØTEBOK. Møte i Studienemnda Kolbjørn Christoffersen (KC), deler sak 45 UU-leder HH STUDIENEMNDA MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 24.09.2013 GODKJENNING VARIGHET: 09.15-13.00 MØTEBOK Møte i Studienemnda 24.10.2013 Til stede: Hans Fredrik Hoen (HFH) Rektor Arne Tronsmo (AT), sak 41 g 45 UU-leder

Detaljer

Orientering om samordna opptak ved NMBU

Orientering om samordna opptak ved NMBU US 42/2016 Orientering om samordna opptak ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektøren Saksbehandler(e): Ole-Jørgen Torp Arkiv nr: 16/02251 Vedlegg: 1. Pressemelding 2. Powerpoint-presentasjon

Detaljer

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i ingeniørfag - HiØ Maskin Industriell design UMB Maskin Prosess, Produktutvikling Energi Akvakultur i ingeniørfag

Detaljer

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Institutt for miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Opptak 217 Ettårig grunnstudium Studiets omfang og krav Studiet er på 6 studiepoeng (sp) og går over to semestre, med oppstart i høstsemesteret.

Detaljer

Fakultet for miljøvitenskap og teknologi

Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Side 1 av 58 Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Ørjan Totland (INA) Jarle Tommy Bjerkholt (IMT) Øystein Johnsen (Miljø-IPM) UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP Side 2 av 58 www.umb.no Fakultet

Detaljer

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 S T Y R E S A K # 36/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering og ber om at det fremmes en

Detaljer

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i ingeniørfag - HiØ Maskin Industriell design UMB Maskin Prosess, Produktutvikling Energi Akvakultur i ingeniørfag

Detaljer

Kort om Samordna opptak. Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen

Kort om Samordna opptak. Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen Kort om Samordna opptak Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen Søknader til HiB 2012 4965 førsteprioritetssøknader 28 980 søknadsalternativer 42 studietilbud utlyst i Samordna opptak ELEKTRONISK

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning Opptak 217 Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Ettårig grunnstudium Studiets omfang og krav Studiet er

Detaljer

Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket.

Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket. Regelverksendringer gjeldende fra og med 01.08.2011. Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket. OPPTAKSFORSKRIFTEN Ad. 5-4 For opptak til engelskspråklig masterprogram

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU).

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). SIDE 504 FORSKRIFT OM OPPTAK FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). Fastsatt av styret ved NTNU 7. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.

Detaljer

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 13.02.2015 Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 Fastsatt av styret for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Studieprogramportefølje 2013/14

Studieprogramportefølje 2013/14 US-SAK NR: 132/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER:BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR:2009/1208 Studieprogramportefølje

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN NT-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN NT-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved NT-fak 29-213... 6 Frafall 5-årige masterprogram ved NT-fak 29-213... 7 Masterprogrammet i energi,

Detaljer

O-SAK Status studieprogrammer, studenttall og opptak 2012

O-SAK Status studieprogrammer, studenttall og opptak 2012 1 av 7 Det medisinske fakultet 2009/10379 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: Rådgiver Lars Grønflaten O-SAK 16-12

Detaljer

NOTATER Lang presentasjon UMB

NOTATER Lang presentasjon UMB NOTATER Lang presentasjon UMB Ca 45 minutter Slides Tekst Notater fremføring 1. Intro-forside Presentere seg selv: Fortelle hvem du er og hvor du kommer ifra. Fortell også hvorfor du studerer på Ås: Det

Detaljer

Konsekvenser av innføring av nye karakterkrav ved opptak til sykepleierutdanninger

Konsekvenser av innføring av nye karakterkrav ved opptak til sykepleierutdanninger Konsekvenser av innføring av nye karakterkrav ved opptak til sykepleierutdanninger FSAT ble 14. desember bedt om å levere en utredning viser effekten av eventuell innføring av nytt opptakskrav om minimum

Detaljer

Forskrift om lokale opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Forskrift om lokale opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Forskrift om lokale opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Fastsatt av høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Kap. 1. Generelle bestemmelser 1-1. Virkeområde (1) Forskriften gjelder

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2011

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2011 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 211 K:/felles/_ipm/undervisning/studieplaner/211-12/GRUNN Ettårig grunnstudium Nedenfor finner du forslag på eksempelplaner

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser en økning

Detaljer

HVORDAN BEHANDLES MASTERSØKERE SOM HAR EN AVSLUTTET MASTERGRAD FRA FØR? - DRØFTINGSSAK

HVORDAN BEHANDLES MASTERSØKERE SOM HAR EN AVSLUTTET MASTERGRAD FRA FØR? - DRØFTINGSSAK Studiestyresak: 03/11 Saksnr.: 10/3834 Møte: 26. januar 2011 HVORDAN BEHANDLES MASTERSØKERE SOM HAR EN AVSLUTTET MASTERGRAD FRA FØR? - DRØFTINGSSAK BAKGRUNN: På studiestyremøte 3. november stilte representant

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2010/2011

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2010/2011 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 21/211 K:/felles/_ipm/undervisning/studieplaner/21-11/GRUNN Ettårig grunnstudium Ettårig grunnstudium passer for deg

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2013

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2013 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 213 K:/felles/_ipm/undervisning/studieplaner/213-14/GRUNN Ettårig grunnstudium Nedenfor finner du forslag på eksempelplaner

Detaljer

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28.

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. oktober 2009 Er det en sammenheng mellom råvare- og ferdigvarekvalitet i høyere

Detaljer

N O T A T. 2. Dagens NTNUs del av opptaksrammen for 2016/17 er på 7462 studenter. Alle studium ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2016/17.

N O T A T. 2. Dagens NTNUs del av opptaksrammen for 2016/17 er på 7462 studenter. Alle studium ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2016/17. NTNU S-sak 39/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 12.11.15 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Jon Inge Resell Arkiv: 2015/16039 Til: Styret Fra: Rektor Om:

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN BFE-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN BFE-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved BFE-fak 2009-2013... 6 Akvamedisin... 8 Biologi, klima og miljø (ikke komplett datagrunnlag)...

Detaljer

Internasjonale søkere til masterutdanning en nasjonal samordning?

Internasjonale søkere til masterutdanning en nasjonal samordning? Internasjonale søkere til masterutdanning en nasjonal samordning? Internasjonaliseringskonferansen 2014 Gunn Rognstad, studie- og forskningsdirektør Høgskolen i Gjøvik 2 INNHOLD 1) Sammensetning og mandat

Detaljer

Opptak til UiO Hanne Degerstrøm Ellingsen Seksjon opptak og tilrettelegging

Opptak til UiO Hanne Degerstrøm Ellingsen Seksjon opptak og tilrettelegging Opptak til UiO 2016 Hanne Degerstrøm Ellingsen Seksjon opptak og tilrettelegging Årets NOM-opptak i tall UiO har 100 søknadsalternativer i det samordna opptaket UiO hadde 17649 1.prioritetssøkere Antall

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret MØTEBOK GODKJENT PR 9.12.2008 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 27.11.2008 Til stede: Rektor Knut Hove Professor Anne Marte Tronsmo Professor

Detaljer

Merknader til forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge

Merknader til forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge Merknader til forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge TIL 1 Virkeområde Forskriften regulerer alle opptak til nevnte områder og listen er uttømmende. Områdene som ikke er dekket av denne forskrift

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat O-SAK 6 a) Til: AF SOT Seksjon for opptak og tilrettelegging Dato: 30.09.2016 Saksnr..: 2016/2327 CHRISSK Unntatt offentlighet: offl 13 jf fvl 13 Opptaksrammer

Detaljer

2) Prosedyre for opptak

2) Prosedyre for opptak Fakultet for naturvitenskap og teknologi Prosedyre for opptak Godkjent av: Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Dato: 24.8.2012 2) Prosedyre for opptak Formål: Omfang: Skal sikre kvalitetsmessig

Detaljer

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 26.11.13 Saksansvarlig: Berit J. Kjelstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2013/11627 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer

Detaljer

Studiestyresak: O-sak Saksnr.: 2014/11026 Møte: 28. oktober 2015 MASTEROPPTAK HØSTEN 2015

Studiestyresak: O-sak Saksnr.: 2014/11026 Møte: 28. oktober 2015 MASTEROPPTAK HØSTEN 2015 1 Studiestyresak: O-sak Saksnr.: 2014/11026 Møte: 28. oktober 2015 MASTEROPPTAK HØSTEN 2015 Masteropptak: Tallene for masteropptaket er hentet fra FS (Student samlebilde) oktober 2015 og omfatter alle

Detaljer

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Institutt for miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Opptak 21 Ettårig grunnstudium Studiets omfang og krav Studiet er på 6 studiepoeng (sp) og går over to semestre, med oppstart i høstsemesteret.

Detaljer

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 20.11.14 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2014/17380 Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer for

Detaljer

biovitenskap og akvakultur Søknadsfrist

biovitenskap og akvakultur Søknadsfrist NO EN Grunnstudium Mangler du de nødvendige realfagene for å begynne på naturvitenskapelige studier? Grunnstudium er en innfallsport for videre studier, enten du mangler realfag eller du ikke har bestemt

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer