Spør Låsesmeden på LÅSESMED. NL årsmøte side 4-5 Medlemskap i NL side 6-7 Ny garantiordning side 13. side 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spør Låsesmeden på www.nl-lasesmed.no LÅSESMED. NL årsmøte side 4-5 Medlemskap i NL side 6-7 Ny garantiordning side 13. side 22"

Transkript

1 Organ for Foreningen Norske Låsesmeder Desember Spør Låsesmeden på side 22 NL årsmøte side 4-5 Medlemskap i NL side 6-7 Ny garantiordning side 13 LÅSESMED Medlem av Foreningen Norske Låsesmeder

2

3 NL lederen har ordet Offisielt organ for Foreningen Norske Låsesmeder. DESEMBER nr. 3 - årgang 17 Redaktør: Marion Jensen Abonnement - artikler - leserinnlegg: Annonser: NORSKE LÅSESMEDER Postboks Moss Tlf.: Fax: Internett: Layout og trykk: RM Grafika as Opplag eks. Låsesmeden utkommer 3 ganger i året, april, august, desember. Den sendes NL-, DLF-, og SLR-medlemmer, beslag og låsgrossister, produsenter, banker, forsikringskontor, arkitekter, entreprenører, byggmestere, postkontor, borettslag, politikammere og lensmannskontor, og andre sikringsinteresserte grupper. Redaksjonen forbeholder seg rett til å redigere innsendte manuskripter og bilder. Årsmøtet på Olavsgaard ble avviklet i god tradisjonsrik låsesmed ånd, og gikk inn i rekken av nok et vellykket arrangement i foreningens regi. Jeg må i den forbindelse også takke medlemmene som gav meg tillit i valget som ny NL formann. Jeg mener NL nå har fått et godt sammensatt styre og en optimal organisasjon til å ivareta medlemmenes interesser. Styret og ledelsen i NL har fortsatt mange oppgaver og utfordringer å jobbe med fremover, og det er derfor viktig at vi har engasjerte ansatte som Bård Eilif og Marion. De er med på å opprettholde den kontinuitet som er nødvendig for å gjennomføre de målsettinger vi har satt oss i vår handlingsplan. Neste samling blir Låsesmedtreffet på Olrud i januar, og der håper jeg å se mange av dere igjen. Kurs komiteen er godt i gang med forberedelsene, og det arbeides med nye kurs både for utøvende låsesmeder og ledere i låsesmedbedriftene. Jeg oppfordrer alle til å oppdatere seg og skaffe seg ny lærdom. Den som tror man er ferdig utlært, er ikke utlært men ferdig Sikkerhetsmarkedet fremover? 11.september satte en støkk i oss alle, og en hel verden ble preget av utrygghet, terrorismefrykt og krigshandlinger i kjølvannet av det som skjedde. Dette påvirker oss ubevisst i forhold til personlig sikkerhet, og jeg tror dette gir utslag i en normal tankeprosess på at vi alle må verne om oss selv. Dersom dette er en riktig konklusjon vil det medføre større etterspørsel etter våre produkter og tjenester. Sikkerhetsbransjen vil sannsynligvis få positive synergier gjennom økt etterspørsel på grunn av denne situasjonen. Motvekten er at det er spådd litt nedgangstider i vår nasjonale økonomi, men tross dette er jeg overbevist om at vår bransje fortsatt vil gå gode tider i møte. Til slutt vil jeg ønske alle lesere En God Jul og et Godt Nytt År! Trond Wang Foreningen NORSKE LÅSESMEDER stiftet i 1977; en landsdekkende forening av godkjente medlemsbedrifter VÅRE MÅLSETTINGER ER: heve forståelsen for fysisk sikring og kriminalforebyggende tiltak bevare og utvikle låsesmedhåndverket i takt med teknologisk utvikling av produkter og tjenester sikre tilgang til faget gjennom samarbeid om fagopplæring og lærlingeplasser kvalitetssikring av medlemsbedriftene gjennom opplæring og etterutdanning skape fornøyde kunder gjennom å tilby førsteklasses produkter og tjenester ANSVAR FAGKUNNSKAP SIKKERHET = trygghet og garanti for arbeidet LÅSESMED Medlem av Foreningen Norske Låsesmeder Innhold NLs årsmøte... side 4 Medlemskap i NL... side 6 Skandinavisk låsesmedsamarbeid... side 8 Nyheter fra fagopplæringsfronten... side 9 Dette lurer vi på, spørsmål og svar fra arbeidslivet... side 10 Høyere fysisk sikkerhet... side 11 Medlemsoversikt... side 14 Firmaprofil... side 15 Produktnytt... side Glimt fra Safe Sec... side 22 Bransjenytt... side Medlemsnytt... side LÅSESMEDEN NR

4 NL årsmøte 13.oktober På Olavsgaard hotell ved Lillestrøm møttes NLs medlemmer, deres ledsagere og foreningens samarbeidspartnere til NL årsmøte Norske Låsesmeder er en voksende bransjeforening, ved årsmøte hadde man 149 medlemmer, 47 av dem var tilstede. Flere medlemsbedrifter benyttet retten til å møte med observatører; ansatte familiemedlemmer. Gjester fra våre søsterorganisasjoner i Norden deltok også. Hans Mejlshede og Simon Nielsen fra Danmark og Risto Hedgren og Jan Törner fra Sverige. Lørdag formiddag var deltagerne invitert til faglig seminar, og styret hadde engasjert Karsten Isachsen som innleder rundt temaet etikk og moral. Isachsen holdt tilhørerne fengslet med sine artige og alvorlige historier. Den som eier problemet eier løsningen, hevdet Isachsen, og etter å ha lyttet til hans vinkling av denne problematikken, nikket de fleste låsesmeder og ledsagere til dette utsagnet. Harry Bjerkeng fra Håndverksbedriftenes landsforening ledet årsmøtet og sørget for grundig og riktig behandling av årsmøtesakene, bl. a videreutvikling av fagopplæringen, samt NLs garantiordning. (Se side 13) Grunnlaget for garantiordningen er Lov om Håndverkertjenester av 1986, og den gjelder salg av varer og tjenester til privatmarkedet. Styrets forslag til NL strategi fram til 2007 ble også behandlet og enstemmig vedtatt. Se side 18. Faglig arbeid Det har ikke vært mulig å forbedre yrkesteori for lærlinger, eller få obligatorisk låsesmedopplæring på NUSA. NL mener at et bedre samarbeid mellom lærebedrift og skole, bedre hjelp og veiledning men også sterkere krav til lærebedriften, vil høyne kvaliteten og kompetanse i faget. Høsten 2003 er målet for å ha en ny fagopplæringsordning klar, og man arbeider aktivt for at det smale låsesmedfaget kan få særløpsordninger gjennom landslinjer eller Håndverksprogram. Overgangsordningen for Mesterprøven i Låsesmedfaget er over, og det er laget ny læreplan i yrkesteori. Læreplanen er delt inn i fire moduler; EDB, planlegging og drift av egen låsesmedforretning; modul for etikk og moral i yrket og modul for prosjektering, ledelse og kvalitetssikring. Med utgangspunkt i dette har to kandidater avlagt sin Mesterprøve, og flere ivrige låsesmedsvenner er i gang med mesterutdannelse. NL samarbeidspartnere NL er en faglig interesseorganisasjon for låsesmeder, men i foreningen er det også plass til leverandørene for låsesmedbransjen. Håndverkere og leverandører av produkter har mye felles, bl.a. interessen for gode fysiske sikringstiltak og økte kvalitetskrav i faget. Samarbeidsavtaler er opprettet med: - Alf Munthe AS - Bewator Divisjon Metric AS - Copiax AS - Dorma Norge AS - ELOK Låsproduksjon - J. W. Boyesen - Norsk Nøkkelservice AS - Renag AS - Sikkerhetsgrossisten - TrioVing as. Den nyvalgte lederen Trond Wang overtok klubba og lederansvaret fra Knut Kildahl (t.h). Wang har vært medlem fra 1990, og han arbeider med salg og administrasjon i Vakt Service Alarm & Lås AS. Wang har sittet i NLs opptaksnemnd fra og har også vært aktiv i arbeidet med revidering av NLs vedtekter og retningslinjer. 4 LÅSESMEDEN NR

5 NL styret 2002 Valgkomiteens forslag til nytt styre ble enstemmig godkjent. Det var foreslått små endringer, leder og nestleder byttet plass, og kasserer Erland Ruud takket av etter fire års styrearbeid. Leder: Trond Wang Nestleder: Knut Kildahl Kasserer: Finn Jonstang Styremedlemmer: Arne B. Hemer Tor Andersen Karl Arne Hagen - Beviset på NL medlemskap deles alltid ut ved årsmøtene, og i 2001 har foreningen fått tolv nye stolte medlemmer. Fra venstre: Bjørn Fjære, Børge Marvik, Tom Erik Olsen, Jann Klo, Rune Fuglem, Jo Lein, Stein Langholm, Bjørn Tollefsen. Foran: Knut Gundersen og Per Ove Rasmussen. Terje Karoliussen, Arnt-Helge Abrahamsen og Paal K. Jacobsen var ikke tilstede. Den nyvalgte kassereren Finn Jonstang har vært et aktivt NL medlem siden Han har hatt styreverv fra og representerte NL i HBLs styre fram til Jonstang er daglig leder i Mul-T-Lock Norge og styreformann i Alarmkompaniet AS i Tønsberg. Under Årsmøtemiddagen overrakte samarbeidspartnere sine bidrag til NLs arbeid. Det medførte stormende applaus fra feststemte låsesmeder. TrioVings Bjørn Ørnung ga på vegne av alle leverandørene uttrykk for glede over fellesskapet mellom utøvende låsesmeder og leverandørene. Vi takker sponsorene for årsmøtet 2001: J.W. BOYESEN Trond Wang overrakte NL nøkkelen i gull som takk for utallige timers frivillig arbeid gjennom de siste fire årene, til avtroppende kasserer Erland Ruud. LÅSESMEDEN NR

6 NLs opptaksnemnd har i 2001 gjennomført tre opptaksprøver i Oslo, og en i Stavanger. Bildene viser noen av kandidatene i Stavanger ved den praktiske prøven. Se for øvrig side 27 for resultatene av prøven. Opptaksnemndas leder Jørn Dyrkoll tester kvalitet på nøkkeltilvirkning ved opptaksprøve. Medlemskap i NL - hvordan, hvorfor og for hvem? Flere lesere har uttrykt ønske om en informasjonsartikkel om foreningen Norske Låsesmeder, og vi får stadig henvendelser fra låsesmeder som ønsker tilhørlighet og fordelene av medlemskap i den eneste interesseorganisasjonen for låsesmeder i Norge. stiftet i 1977, og ønsket om å samle yrkesutøverne i låsesmedfaget NLble var bakkgrunnen. Målsetningene er å styrke medlemmenes kompetanse gjennom tverrfaglig opplærings- og samarbeidstiltak, styrke identiteten for låsesmedfaget, verne om god yrkesetikk Noen milepæler i NLs historie 1980 NL klagenemnd opprettet og opptaksprøve innført 1983 Samarbeid med SLR og DLF formalisert i Nordkey 1985 European Locksmith Federation - ELF dannes 1989 Det første Låsesmedtreff 1992 Låsesmedfaget lagt inn under lov om fagopplæring 1994 Tillatelse gitt for å kreve godkjent utvidet politiattest for medlemskap 1998 Låsesmedfaget tilsluttet Mesterbrevordningen innenfor låsesmedfaget, ivareta medlemmenes felles interesse, og bidra til gode samarbeidsforhold. NL har i de siste 25 årene utviklet seg til en landsdekkende forening av godkjente medlemsbedrifter. Hvem kan bli medlem? Søkernes kvalifikasjoner og vandel skal innfri kravene til medlemskap, og for firmaer vurderes også økonomisk og låsesmedfaglig drift. Medlemskap gis til personer og næringsvirksomhet som hovedsakelig driver utøvende låsesmedvirksomhet mot sluttbrukermarkedet, og oppfyller foreningens vedtekter, bestemmelser og retningslinjer. Personlig medlemskap kan søkes av ansatte i medlemsbedrifter. Firmamedlemskap Personen medlemskapet skal være registrert på skal inneha det faglige ansvar, og ha sitt faste arbeide på forretningsadressen det søkes på. Samme person kan ikke være ansvarlig medlem på mer enn ett forretningssted. Videre skal personen / firmaet dokumentere: a) Min. 5 års allsidig praksis som utøvende låsesmed i registrert næringsvirksomhet. b) Min. 3 års allsidig praksis som utøvende låsesmed i godkjent medlemsbedrift. c) 3 års sammenhengende regnskap med tilfredsstillende økonomi. d) Uttømmende politiattest for personer som søker medlemskapet. e) Disponere det utstyr som er nødvendig for å utøve låsesmedvirksomhet. f) Fast, betjent utsalgssted Opptaksprøve NLs opptaksnemnd gjør en stor innsats for å behandle alle søknadene som strømmer inn. Først skal søknaden vurderes og godkjennes i henhold til gjeldende retningslinjer, så kalles kandidatene inn for å prøves i praktiske og teoretiske låsesmedkunnskaper. 6 LÅSESMEDEN NR

7 I den praktiske prøven er det låser til dører, bil, båt, sykler og industrilås, elektromekaniske låser, adgangskontroll samt kombinasjonslåser til verdioppbevaringsenheter det handler om. Kandidaten skal: - Kjenne til låsens funksjon, enkelte delers funksjon og sammensetning - Kunne produsere nøkler ved kopiering av nøkkel, etter sylinder og tilholderlås, låskasse og etter koder. - Kunne bygge enkle låsesystemer - Ha tilfredsstillende kunnskap og ferdighet i åpningsteknikker. - Kunne montere og veilede i riktig valg av lås til forskjellig bruk. - Kunne velge og montere riktig dørlukker med utstyr til forskjellige dører. - Kunne montere og feilsøke elektromekaniske låser Den teoretiske prøven er basert på spørsmål med bakgrunn i den praktiske delen av yrket, samt offentlige og forsikringsmessige bestemmelser som har betydning for yrket. Kandidaten skal: - Kunne NLs vedtekter og retningslinjer for opptak - Kunne byggeforskriftenes krav til dør til og i rømningsvei, vindu som rømningsvei og markering og henvisninger. - Kjenne til at krav til rømningsveier varierer avhengig av bygningens anvendelse, og hvor man finner disse bestemmelser. - Kunne forsikringsselskapenes krav til fysisk sikring Mer informasjon? Se eller ta kontakt med NL tlf Den Internasjonale Jernvaremessen Verdenssentrum verktøy Sikkerhetsteknikk, lås og beslag Fagmesse for bygge- og hobbyutstyr March 3 6, Låsesmedens etiske retningslinjer - En låsesmed har alltid sin kundes tillit i minnet - Han skal løse sitt oppdrag på en måte som er denne tillit verdig. - Hos ham hviler "nøkkelen til" sikkerhet for kundens person og eiendom. - Som en vekter skyr han uhederlighet, intriger og havesyke. - Igjennom tusener av år har han og hans forgjengere satt tillit og ære foran fristelser. - Hans ærlighet skal være udiskutabel. - Han skal være en forkjemper for lov og rett. - Han skal være en kunstner i sitt fag, og et symbol på dyktighet og ubestikkelighet over for verden. Fra Rolf Reinungs arkiv ( Reinung var en av NLs grunnlegger) Norsk-Tysk Handelskammer Postboks 603 Skøyen 0214 Oslo Tel.: fax: LÅSESMEDEN NR

8 Låsesmedutdanningen og skandinavisk samarbeid Låsesmeden har tidligere presentert NLs arbeid med ny utdanning for låsesmedfaget. Dette er et arbeid der tålmodighet er en av de dyder en må lære seg. Målet er at vi skal ha klar en ny ordning til høsten NLs fagopplæringsutvalg har lagt fram en framtidsrettet kompetanseprofil for faget, som forteller hva låsesmeder skal kunne og hva vi skal selge. Våre leverandører er med i dette arbeidet, de vet kanskje mest om framtidens produkter og satsingsområder. Det er viktig at utdanningsarbeidet styres av en nøytral tumleplass for låsesmedfagets aktører. Den plassen er og vil være hos oss i NL. Vi har videre bestemt at vi ønsker oss et håndverksprogram som tidligere enn med dagens ordning, bringer våre lærlinger i kontakt med faget. I dag må en lærling ha fullført grunnkurs + VK1 elektromekanikk før de begynner i låsesmedbedriften. Evalueringen som departementet har satt i gang, har en målsetting om å fjerne flere VK1 kurs (fra 10 til 2). Etter vår vurdering, sitter man da igjen med ett fag med for mye elektro, og ett med for mye mekanikk. Vi ønsker en modell veldig lik en allerede etablert dansk utdanningsvei, som bygger på tre års læretid i bedrift, med krav om flere kursperioder på et egnet opplæringssted (NUSA for dem). Altså, større krav til bedriften, men også bedre hjelp til bedriften. Lærlingene får etter vår mening en bedre forståelse av låsesmedteorien om denne går hånd i hånd med praksisen. Bedriftene får bedre arbeidere, og låsesmedsvennene vil lettere få arbeid videre i bedriften. Ordningen fungerer godt i Danmark. Også svenskene har det siste året lagt fram ny ordning for faget; et såkalt treårig gymnasieprogram. Et grundig og godt arbeide, med lovnader om gode framtidsutsikter. Kombinasjonen av teori og praksis som utfyller hverandre, er vektlagt. Nordisk samarbeid om fagopplæring Nordiske låsesmedorganisasjoner har i flere år hatt et samarbeid gjennom Nordkey. Under NLs årsmøte i oktober vedtok man å arbeide aktivt med svenskene og danskene, spesielt med tanke på utdanningen. Vi er Skandinaver, forstår hverandre, vi har de samme produkter og nesten de samme standarder å forholde oss til. Vi har felles leverandører med de gleder og utfordringer det gir. Antallet lærlinger ikke er stort større hos våre naboer enn hos oss - altså mellom nye lærlinger pr år, eller totalt 60 i alle tre land. Ingen har enda bygget opp et stort program for videreutdanning og etterutdanning. De fleste ansatte i låsesmedbedrifter i dag, er mennesker som ikke har noen formell utdanning i faget. Vi har lært i bedriftene og tatt vår NL-opptaksprøve. NLs kompetanseprofil er kanskje den som av de tre land går lengst i retning elektromekanikk og data. Den forteller ikke hvor tungt dette skal inn i den 3-årige læreplanen, men gir rom for fordypning i form av etterutdanning. Og det er nettopp her vi kanskje kan kjøre et tettere samarbeid. En kan også i framtiden, med stadig større krav til effektivitet og resultater i alle bedrifter, øyne et øket behov for arbeidstakere som jobber mer effektivt innen faget. Større bedrifter, avdelinger med spesifikke arbeidsområder - dette vil også være med på å forsterke behovet for spesialisering og videreutdanning NL har satt fokus på låsesmedfagets plass i byggentreprisen. Det viste seg på sist Nordkeymøte at vi ikke er alene om å ha tanker her. En felles front og fokus vil kunne gi oss mer tyngde. Også her vil systemene være flytende over grensene hva gjelder anbudsregler og kontrakter i byggebransjen. Låsesmedfagets rolle må beskrives i byggeprosessen! Arbeidet er som nevnt ikke lett. NL har et medlemskap i HBL (Håndverksbedriftenes Landsforening) som hjelper oss i Stortingskorridorene og i KUD. De fører et aktivt arbeid for å få til et håndverksprogram. Mange spørsmål står enda uløste; utdanningssted, økonomi, støtteordninger og læreplaner. Uten å ta politisk standpunkt, øyner flere i vår forening et visst håp til regjeringsskiftet og Kristin Clemet. Vi håper og tror at forståelsen for at alle ikke er helt like, og at vi skal kunne få en fagrettet utdannelse for å lage dyktige håndverkere er tilstede. Hvor mye vi klarer felles er ikke godt å vite. Det kan synes som om arbeidet i Nordisk Råd er kommet noe i skyggen av EU-debatten. Dette kan kanskje være uheldig for et felles utdanningsarbeid, også i andre fag. Diskusjonen går alltid på økonomi og hvem betaler hvem og hva. Vi forsøker å heve oss over dette nå, ser hva vi kan få til - vi er jo Skandinaver. BeHve Hvorfor, når vår naboer i havn og vi enda har et stykke vei å gå? For oss i Norge vil det være lærerikt å se på deres opplegg og hvilke ordninger de har fått til. Er det noe vi kan henge oss på eller gjøre felles i framtiden? Under NLs årsmøte i oktober diskuterte Nordkey videre samarbeid om låsesmedutdanningen i Norden. Fra venstre Jan Törner SLR, Bård Eilif Hveding, NL og Simon Nielsen samt Hans Mejlshede DLF. 8 LÅSESMEDEN NR

9 Nyheter fra fagopplæringsfronten: Svennebrev som voksen Mange voksne låsesmeder med yrkespraksis, men uten lærekontrakt ønsker også å avlegge svenneprøve. Det har de anledning til ved å melde seg opp som privatister, og det er gitte krav til bakgrunnskunnskap: Teori: De som ikke kan dokumentere godkjent teori for faget, må melde seg opp til teoretisk prøve. Ta kontakt med skolekontoret i fylket for oppmeldingen til teoretisk prøve. Oppmelding skjer i februar og august. Teorien for faget skal normalt være avlagt når kandidaten melder seg til praktisk prøve. Praksis: Kandidaten melder seg opp til praktisk prøve hos Fagopplæringsetaten. Kandidaten må dokumentere minst fem år allsidig praksis som låsesmed. Det er Fagopplæringsetaten som godkjenner praksis, og det må legges ved skriftlig dokumentasjon på praksis i oppmeldingsskjemaet. Av attester må det fremkomme hvilke arbeidsoppdrag søkeren har utført. Oppmeldingsfrister til praktisk prøve er i august og februar hvert år. (Siste dag for oppmelding varierer fra år til år) Økende antall Lærlinger i låsesmedfaget. Mer enn 30 låsesmedlærlinger er nå ansatt i låsesmedvirksomhetene i landet, en tilstrømning til bransjen på en liten skoleklasse i året. I 1992, da låsesmedfaget ble lagt inn under lov om fagopplæring, var det to låsesmedlærlinger, og man antok at det i løpet av de neste ti årene ville øke til ti lærlinger i året. Interessen for låsesmedfaget er økende blant ungdom, noe bransjen synes er svært gledelig. Om vi ser på fagets utvikling relatert til kompetanseprofilen/produktområder, samt en økning av fagets andel i byggeprosjekter de siste år, forventer vi også at etterspørselen etter ungdom vil øke. Dagens låsesmeder arbeider med enheter for verdioppbevaring. De monterer låser, beslag og dørlukkere, reparerer låser og framstiller forskjellige typer nøkler, beslaglister, låsesystemer med låseplaner og elektromekaniske avlåsninger. Låsesmeden må ha plettfri vandel og tillitsvekkende atferd. Kanskje er kombinasjonen av videreføring av gamle håndverkstradisjoner inn i dataalderen spesielt spennende for unge. Dagens låsesmeder blir i økende grad etterspurt ved rehabiliterings-, restaurerings- og reparasjonsarbeider og ved fornyelse av utstyr. De må være oppdatert i forhold til nye produkter og hjelpemidler og samfunnets økende behov for beskyttelse. Låsesmedene er i dag viktig når det gjelder kriminalforebyggende tiltak og de bidrar til å gi mennesker større grad av trygghet. Svennefest i Oslo Mer enn 150 nybakte svenner var invitert til svennefesten i Oslo rådhus 3.mai. Blant disse var tømrerne og frisørene de største gruppene som fikk utdelt svennebrev. For oss er det spesielt hyggelig å gratulere de to Låsesmedsvennene! Endret teoriprøve for voksne Teoriprøven for praksiskandidater er endret til såkalt tverrfaglig og er tilpasset låsesmedfagets opplæringsplaner. Det er Fagopplæringsutvalget i NL, som nøytral bransjeorganisasjon, som blir benyttet til å lage eksamensoppgavene på oppdrag for Læringssenteret. Det er hittil laget ferdig to eksamenssett for dette og neste år. Vil du vite mer om dette eller ønsker læreplaner for Låsesmedfaget, ta kontakt med NL. Olav Moe, Norsk Nøkkelservice AS, med de ferske låsesmedsvennene Eirik Brynildsen og Tonje Beck Kristiansen.. LÅSESMEDEN NR

10 SPØRSMÅL FRA ARBEIDSLIVET Dette lurer vi på Ved juridisk rådgiver Odd Bjørnås, HBL Oppsigelsesfrister Det er mange henvendelser fra bedriftsledere og personalansvarlige som ønsker informasjon om oppsigelsesfrister i arbeidsforhold. Hovedregelen i arbeidsmiljølovens 58 nr. 1 er at det gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på en måned hvis ikke annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale. Av dette følger at dersom det gjelder arbeidsavtaler som er inngått muntlig, er oppsigelsesfristen en måned, selv om annen oppsigelsesfrist er avtalt. Det heter videre i nr.1 at før oppsigelsen har funnet sted, kan avtale om kortere oppsigelsesfrist bare inngås mellom arbeidsgiveren og arbeidstakerens tillitsvalgte dersom virksomheten er bundet av tariffavtale. Arbeidsgiver og arbeidstaker har imidlertid mulighet til å avtale kortere oppsigelsesfrist etter at oppsigelse er gitt, og det kan være i begge parters interesse i mange arbeidsforhold. Oppsigelsesfristens lengde er i følge bestemmelsene i 58 nr. 2 og 3 avhengig av ansettelsestid og alder: Etter fem års sammenhengende tilsetting i samme virksomhet: Minst to måneders gjensidig oppsigelsesfrist. Etter ti års sammenhengende tilsetting i samme virksomhet: Minst tre måneders gjensidig oppsigelsesfrist. Etter ti års sammenhengende tilsetting i samme virksomhet og arbeidstakeren er fylt 50 år: Minst fire måneders oppsigelsesfrist. Etter ti års sammenhengende tilsetting i samme virksomhet og arbeidstakeren er fylt 55 år: Minst fem måneders oppsigelsesfrist. Etter ti års sammenhengende tilsetting i samme virksomhet og arbeidstakeren er fylt 60 år: Minst seks måneders oppsigelsesfrist. Av ovennevnte fremgår at frister som ikke overstiger tre måneder, er gjensidige. De frister som overstiger tre måneder, gjelder kun i de tilfeller arbeidstakeren blir sagt opp. En oppsigelse fra arbeidstakeren kan likevel skje med tre måneders frist, jfr. 58 nr 3, siste setning. Oppsigelsesfristene i nr.1-3 begynner å løpe fra og med den første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted, jfr. 58 nr. 4. I følge 58 nr. 7 kan ikke partene ved tariffavtale eller ved avtale rettsgyldig fravike oppsigelsesfristene i nr. 2 og 3 til ugunst for arbeidstakeren før oppsigelse har funnet sted. De kan heller ikke bestemme at oppsigelsesfristen ved oppsigelse fra arbeidstakerens side skal være lenger enn ved oppsigelse fra arbeidsgiverens side. Etter at oppsigelsen har funnet sted, har partene adgang til å avtale både en kortere eller lengre oppsigelsestid enn det som følger av 58 nr. 2 og 3. Avslutningsvis nevnes at det også finnes noen spesielle bestemmelser i arbeidsmiljøloven om oppsigelsesfrister vedrørende følgende forhold: Prøvetid ( 58 nr. 6), permittering uten lønn i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans ( 58 nr. 8) og uforutsette hendinger, for eksempel ulykker ( 59). Sykefravær og arbeidsgiverperiode En av arbeidstakerne, som har vært ansatt i flere år i bedriften, arbeider fem dager i uken. Vedkommende ble sykmeldt for en uke av legen første fraværsdag, som var mandag i den aktuelle uken. Arbeidstakeren ga imidlertid ikke melding om dette til arbeidsgiveren før dagen etter. Etter at arbeidstakeren deretter arbeidet i en uke, fikk vedkommende tilbakefall og ble sykmeldt i tre uker. Arbeidsgiveren spør om hvordan bestemmelsene om betaling av sykepenger i arbeidsgiverperioden er når det gjelder disse to sykefravær. I folketrygdlovens 8-19 første ledd fremgår det at arbeidsgiveren skal betale sykepenger i et tidsrom på opptil 16 kalenderdager. Det følger av lovens 8-18 tredje ledd at dersom arbeidstakeren har vært hos legen den første fraværsdagen, men ikke meldt fra til arbeidsgiveren, har vedkommende først rett til sykepenger fra den dag meldingen blir gitt, såfremt det har vært mulig for arbeidstakeren å gi slik melding. Da dette fraværet er dokumentert med sykmelding, anses det imidlertid som sykefravær. På grunn av dette begynner arbeidsgiverperioden å løpe fra den første arbeidsdagen, selv om arbeidsgiveren først er forpliktet til å betale sykepengene fra den dag melding ble gitt, nemlig tirsdag. Sykepenger fra arbeidsgiveren ytes bare for dager arbeidstakeren har rett til lønn, jfr. folketrygdlovens 8-18 fjerde ledd. Konklusjonen når det gjelder det den første sykmeldingen, blir at arbeidsgiver må betale sykepenger i fire dager. Ved annen gangs sykmelding skal den første fraværsperioden på fem dager regnes med ved beregning av arbeidsgiverperioden, når det er gått mindre enn 16 kalenderdager siden forrige sykefravær, jfr. folketrygdlovens 8-19 tredje ledd. 10 LÅSESMEDEN NR

11 HØYERE FYSISK SIKKERHET -NL og TrioVing sammen om seminar på Safe Sec 2001 Norske Låsesmeder har det siste året satt fokus på temaet Høyere fysisk sikkerhet. Vi startet i januar på Låsesmedtreff (se Låsesmeden nr ), med et internt seminar om emnet, i samarbeid med våre leverandører. I oktober var tiden kommet til å spre budskapet til kunder og sluttbrukere. Safe Sec på Sjølyst var skueplassen. Isamarbeid med Ann Katrin Pettersen og Jan Petter Nordstrand fra TrioVing hadde vi satt sammen et bredt program. I tillegg til sikkerhet, brakte vi allerede i innledningen ordet trygghet på bane. Mennesker trenger trygghet og vår påstand er at høyere fysisk sikkerhet gir øket trygghet. I en verden dominert av elektronikk og data, er det viktig at en ikke glemmer grunnlaget i sikkerheten. Det er lett å gå seg vill i en jungel av multinasjonale elektrokonsern, som bruker enorme midler på markedsføring av sikkerhet. Norske Låsesmeder mener det er nyttig å huske på, samt å minne våre kunder om, en grunnleggende setning fra en av FGs publikasjoner om fysisk sikkerhet: Den fysiske sikringen er den grunnleggende sikkerheten. For næringsdrivende stilles det krav om FG godkjente låser. Det hjelper lite om man installerer alarm, hvis låsene ikke holder FG kravene! Herunder må nevnes: NL mener ikke at en ikke skal installere innbruddsalarm. Dette kan være fornuftig, og flere av våre medlemmer er store alarmleverandører. Innbruddsalarm er en naturlig del av den totale sikkerheten som vårt fag skal jobbe med i framtiden. Vi mener ganske enkelt at det er lurt å begynne i den rette enden! Låsen! Hovedinnhold i seminaret Etter en kort presentasjon av aktørene, Bjørn Ørnung fra TV og daværende formann Knut Kildahl fra NL, hadde undertegnede en ti minutters gjennomgang av 7000 års låshistorie. Fokus på gamle håndverkstradisjoner og design, i forhold til vår moderne verden. Form, estetikk, og pionerånd er stikkord her. Har vi mistet noe på veien? Kildahl beskrev rammebetingelsene for leveranser i låsesmedfaget. Forsikringskrav (FG), brann og bygningsloven, andre brannforskrifter, standarder og design og arkitektur. Det er en utfordring å få dette tilpasset kundens ønsker, behov og lommebok. Oppgaven var gitt! TrioVing tok over podiet, og gav svarene: Det er en stor mengde standarder som angår faget vårt. En ting er de krav som stilles produktene. Produsenter må holde seg à jour og følge disse. En helt annen sak er bruken og sammensetningen av produkter, der en har mange forhold og krav som skal ivaretas. Foredragsholderne Ann Katrin Pettersen og Jan Petter Nordstrand viste at dette har de jobbet mye med, og framførte stoffet på en overbevisende måte, godt hjulpet av gode illustrasjoner og konkrete eksempler. Branndører, FG krav og rømningsveier, gjengangere som er så viktig. Det syndes mye på dette området, spesielt i byggeprosjekter, der kostnader presses mer og mer. Den som leverer en faglig god løsning står i fare for å tape i anbudskonkurransen. Dette brakte oss videre i en meningsytring fra undertegnede, som påpekte nettopp faren med å ta ting ut av sin sammenheng i prosjektleveranser. Låsesmedfaget bør ha en naturlig plass i byggentreprisen, for å samle trådene fra arkitekt, byggherre, tømrer, dørleverandører og elektrofag. Dette er et tema som kanskje burde ha vært markedsført enda mer for byggebransjen. Se: under Tema: Låsesmedfagets plass i byggentreprisen. Ellers fikk tilhørerne presentert NLs nye hjemmesider. Per Bakke presenterte TrioVing WEB løsninger, både dagens og framtidens. En fikk her innblikk i intranett og Internett og løsninger for forhandlere. Sikkerhet og brannmurer lærte vi også om; noe en novise som undertegnede fant imponerende. Deltagerne fikk kursmateriellet utlevert, også på CD rom. Joakim Lindstrøm fra TV presenterte det nye og spennende Cliq konsept, og gav oss med dette anledningen til å se både framover og bakover. Bakover, fordi vi kjente igjen prinsippet i sylinderen til Linus Yale fra 1864 i de mekaniske stiftene. Framover fordi elektronikken i produktet gir så mange muligheter som vi ikke klarer med mekanikken. Og dette er vel bare begynnelsen. Flere lignende produkter er allerede på markedet, og forteller oss om en spennende framtid. Men - det er fremdeles låsen som låser! Bård Eilif Hveding Mer kunnskap om fysisk sikring: TrioVing Sikkerhetsskole i Moss. LÅSESMEDEN NR

12 Låsesmedtreff januar 2002 I starten på sitt 25 driftsår inviterer kurskomiteen i NL nok en gang til Låsesmedtreff, det trettende i rekken. Dette årlige arrangementet som samler nærmere 300 medlemmer og samarbeidspartnere, er den viktigste opplæringssamlingen for låsesmedbransjen i Norge. Her møtes unge og gamle, montører og selgere, lærlinger og direktører. Vante forhold blir det i år også, Rica Olrud på Hamar, et kurs og konferansehotell de fleste låsesmeder og utstillere har et forhold til; Låsesmedtreffet arrangeres der for syvende gang. Hotellet er pusset opp, og det blir spennende å se hvordan de nye og lyse omgivelsene påvirker Låsesmedtreffet. Utstillerne Bewator, Copiax Norge, ELOK Låsproduksjon, J.W. Boyesen, Norsk Nøkkelservice, Renag, Sikkerhetsgrossisten og TrioVing er helt sikre på å treffe sine målgrupper på Låsesmedtreffet, og låsesmedene vet at de får tilført nyttig kunnskap og erfaring både fra kollegaer og leverandører. Nye kurstilbud Nytt i år er kurs med administrative innhold, som retter seg mot daglige ledere. - Rekruttering og tilrettelegging for ungdom - Organisasjonsutvikling - Grunnlaget for rettigheter og plikter i arbeidsforhold Og, som alltid vil låsesmedfaglige kurs; FG Regler og forskrifter, elektromekanisk lås dirking, billås osv. være et tilbud i kursplanen. Kurskomiteen ser fram til en hyggelig og lærerik opplevelse både for kursdeltagere og ledsagere! 12 LÅSESMEDEN NR

13 NL-GARANTIEN NL-Garantien Nøkkelen til et trygt kjøp Ordningen ivaretar forbrukerne på en skikkelig måte, også ved en "fastlåst" sak. Foreningen Norske Låsesmeder tilbyr dem som bruker våre medlemsbedrifter en garanti som går utover Lov om håndverkstjenester. For å bruke ordet garanti, må vi gå lenger enn det loven krever. Loven som er utgangspunkt er Lov nr. 63, "Lov om håndtverkertjenester m.m for forbrukere" For hvem og hva? NL Garantien gjelder leveranser mellom privatkunder og en av NLs medlemsbedrifter. Den gjelder ikke nybygg, eller leveranser til andre næringsdrivende. NL garantien dekker i saker der salg/tjenester samlet ikke overstiger kr inkl. mva, dog ikke over kr inkl. mva på enkelte deler av det totale oppdraget. I praksis betyr dette at den totale erstatning NL-Garantien dekker er inntil kr inkl.mva. Alle medlemsbedrifter av foreningen Norske Låsesmeder er tilsluttet NL-Garantien. Hvordan klager man? Man har reklamert på kvaliteten av utført arbeid til låsesmeden uten resultat. Saken er låst, man kommer ikke videre det er ingen god dialog mellom kunde og låsesmed. Tiden er inne til å henvende seg til NL`s administrasjon. Og hva skjer så? Administrasjonen innhenter opplysninger fra begge parter, og søker å løse saken i minnelighet. Hvis dette ikke fører fram oversendes saken NL`s klagenemnd. Denne består av tre styreoppnevnte personer, hvorav minst to må være medlemmer av NL. Klagen behandles og klagenemndens kjennelse skal alltid oppfylles. Behandlingstiden skal være kort, og klagenemnden har mulighet til å få bistand fra andre lokale medlemsbedrifter eller annen faglig og juridisk hjelp. Ikke vent for lenge, la ikke saken bli for gammel. Jo lengre tid det går, jo vanskeligere blir det å rekonstruere, eller å konstatere feil og mangler. Ta derfor saken opp raskest mulig. Angår klagen pris, må klagen være framlagt for klagenemnden inne tre måneder etter at arbeidet har opphørt. På materialer eller arbeid, sier loven at du har to år på deg mot håndtverksbedriften. Du skal i denne periode kunne bevise at du har foretatt nødvendig vedlikehold og at nye skader og slitasje eller andre inngrep ikke har endret forutsetningene for å foreta en rettferdig avgjørelse for begge parter. Hvordan oppfylles nemndens avgjørelse? Medlemsbedriftene i Norske Låsesmeder er forpliktet til å rette seg etter klagenemndens vedtak. Hvis saken går i kundens favør, og det sjeldne skulle skje at bedriften av økonomiske grunner ikke er i stand til, eller ikke vil gjøre opp for seg, vil erstatning samt klagegebyr utbetales av NL- Garantien. Foreningen Norske Låsesmeder forutsetter at "Klageren" har bekreftet at saken ikke vil bringes videre, f.eks inn i rettssystemet. Det er kostbart å føre saker i rettsvesenet. Saker som behandles gjennom NL- Garantien er gratis, med ett unntak: Det må innbetales et depositum på kr før klagen behandles. Dette er et depositum og tilbakebetales om saken faller i kundens favør. Ellers må følgende være ordnet: Alle aksepterte og forfalte fakturaer skal være innbetalt til medlemsbedriften. Fakturaer som det er tvist om betales inn til en sperret bankkonto, inntil NL s klagenemnd har tatt sin avgjørelse. Enhetlig design - Topp kvalitet Ta kontakt for informasjon Geze Scandinava AB avd. Norge Postboks 63, 2081 Eidsvoll Tlf Fax LÅSESMEDEN NR

14 Godkjente firmamedlemmer pr. 1. januar 2002 ALTA Thermoglass A/S Betongvn. 1, Pb Elvebakken, 9501 Alta Tlf.: fax.: ARENDAL Arve Karlsen Pb. 1630, 4857 Arendal Tlf.: fax: ASKER Låsservice AS Billingstadsletta 14, Pb. 291, 1377 Billingstad Tlf.: , fax: BERGEN Bergen Nord Låsservice Kollåsen 1, 5095 Ulset Tlf.: , fax: Låsgruppen Wilhelm Nielsen AS Fabrikkgt. 3, 5059 Bergen Tlf.: , fax: Døgnservice: Låsmesteren AS Kanalveien 54, Pb. 312, 5068 Bergen Tlf.: , fax: Låsservice A/S Strandgt. 212, Pb 1846, 5024 Bergen. Tlf.: , fax: BODØ Låssenteret Bodø AS Storgt. 25, 8006 Bodø Tlf.: , fax: BÆRUM Låsbua A.S. Elias Smithsvei 26, 1337 Sandvika Tlf.: , fax: DRAMMEN Låsgruppen Drammen AS Nedre storgate 37, Pb. 454 Brakerøy, 3002 Drammen Tlf.: , fax: Møller Undall AS Hamborggt. 21, Pb Drammen Tlf.: , fax: ELVERUM Lås & Sikring AS Per Sivlesvei 38, Pb. 384, 2405 Elverum Tlf.: , fax: FREDRIKSTAD Fredrikstad Butikkmontering Lås og Nøkkelservice A/S Sjømannsgt. 15, 1607 Fredrikstad Tlf.: Låsgruppen Fredrikstad AS Stabburvn. 16, Pb. 724 Lisleby, 1616 Fredrikstad Tlf.: , fax: GJØVIK b&t Låsservice as Østre Totenvei 35, 2816 Gjøvik Tlf.: , fax: Låsesmeden Gjøvik AS Alfarvn. 22, 2816 Gjøvik Tlf.: , fax: HALDEN Låsgruppen Fredrikstad, Avd. Halden Oscarsgate 1, 1771 Halden Tlf.: , fax: HAMAR b&t Låsservice as Hamar Pb Midtstranda, 2306 Hamar Tlf.: , fax: b&t Låsservice as Furnesveien 81-83, Pb Hamar Tlf.: , fax: HARSTAD Låsservice Nor as Mercurv. 6, 9408 Harstad Tlf.: , fax: HAUGESUND Sikring & Låsservice A/S Raglamyrvn 11, Pb Haugesund Tlf.: , fax: HOKKSUND Eiker Lås - service AS Sundmoen Næringsområde, 3301 Hokksund Tlf.: , fax: Servicetlf HØNEFOSS K.M. Brann & Låsservice Haugsgt. 10, 3513 Hønefoss Tlf.: , fax: JESSHEIM Lås & Prosjektservice Postboks 41, 2051 Jessheim Tlf.: , fax: LÅSESMED Medlem av Foreningen Norske Låsesmeder KODAL Lås & Prosjektservice AS Sagmyra, 3243 Kodal Tlf.: , fax: KONGSBERG Byggsikkerhet A/S Herman Fossgt Kongsberg Tlf.: , fax: KRISTIANSAND Lås & Nøkkel service Rådhusgt. 55, Pb Postb., 4668 Kristiansand Tlf.: , fax: KRISTIANSUND Norsk Låsservice AS 6530 Averøy Tlf.: , fax: LARVIK Låsesmeden Larvik AS Olavsgt. 5, 3256 Larvik Tlf.: , fax: Servicetlf.: LILLEHAMMER b&t Låsservice Lillehammer as Korgvn. 33, 2609 Lillehammer Tlf.: , fax: LILLESTRØM Karl Jensen Lås og Nøkkel service Nittedalsgt. 12, Pb. 176, 2001 Lillestrøm Tlf.: , fax: LOFOTEN Låseservice Havnegt. 13, Pb. 74, 8377 Gravdal Tlf.: fax: MO I RANA Nordland Lås & Sikkerhet AS Ranheimgt.10 Pb.528, 8601 Mo Tlf , fax: MOLDE Norsk Låsservice AS Fannestrandvn. 49 B, 6415 Molde Tlf.: , fax: MOSS Lexow A/S, avd. Lexow Låsservice Storgt. 9, 1531 Moss Tlf.: , fax: Vakttlf.: Moss Låsservice Øvre Torg, 1530 Moss Tlf , fax: MYSEN EL-LÅS AS Vandugbakken 7, 1850 Mysen Tlf.: , fax: NITTEDAL Myhre Lås og Mekaniske Verksted as Sørliveien 2, Pb. 112, 1482 Nittedal Tlf.: , fax: ODDA Odda Glass & Låsservice A/S Bustetungt. 4, 5750 Odda Tlf.: , fax: OSLO Alarm & Låsservice - Rolf A. Hemer Sannergt. 32, Pb Rodel., 0501 Oslo Tlf.: , fax: Eiendomssikring A/S Strømsvn. 266, Pb. 51 Alnabru, 0614 Oslo Tlf.: , fax: Groruddalen Låsservice Bergensveien 4B (Grorud Senter) 0963 Oslo Tlf.: , fax: Låshuset Larsens Eftf. AS Dronningensgt. 32, 0154 Oslo Tlf.: , fax: Låsmester 1 Kjøberggt. 23, 0653 Oslo Tlf.: , fax: Døgnvakt Låsspesialisten AS Grefsenvn. 15, Pb. 4232,Torshov, 0401 Oslo Tlf.: , fax: Låssystemer A/S Tvetenvn. 164, Pb. 46 Tveita, 0617 Oslo Tlf.: , fax: Låsgruppen Oslo AS Vibesgt. 12, Pb Maj Oslo Tlf.: , fax: Møller Undall AS Tvetenvn. 152, 0671 Oslo Tlf.: , fax: Norsk Nøkkelservice A/S Sinsenvn. 4, 0572 Oslo Tlf.: , fax: R. Nygaard A/S Lås og Nøkkelservice Bernt Ankersgt. 4, 0183 Oslo Tlf.: , fax: Oslo Lås og Nøkkelfix AS Jens Bjelkesgt. 37, Pb Tøyen, 0608 Oslo Tlf.: , fax: Safe Tec A/S Lås-& Nøkkelservice Thv. Meyersgt. 58, 0552 Oslo Tlf.: , fax: Servicesentralen Lås og Nøkkel A/S Neuberggt. 21, 0367 Oslo Tlf.: , fax: VaktService Alarm & Lås AS Oluf Onsumsvei 9, 0680 Oslo Tlf.: , fax: Døgnvakt Vrio Lås & Nøkkel A/S Chr Kroghsgt. 2, Pb Grønl Oslo Tlf.: , fax: PORSGRUNN AS Brann-og sikringservice Gimlevn. 1, 3915 Porsgrunn Tlf.: , fax: SANDEFJORD Låsgruppen Drammen AS avd. Sandefjord Nedre Movei 4, 3215 Sandefjord Tlf.: , fax: SARPSBORG Holmens Eftf. Lås og Nøkkelservice Pellygt. 32, 1706 Sarpsborg Tlf./fax: SKIEN Låshuset AS Postboks 1024, 3704 Skien Tlf.: , fax: STAVANGER Låsgruppen Stavanger AS Forusbeen 80, 4033 Stavanger Tlf.: , fax: Marvik Service AS Rektor Steensgt. 30, 4010 Stavanger Tlf.: , fax: SANDNES Sikring & Låsservice Stavangervn. 36, 4313 Sandnes Tlf.: , fax: STEINKJER Følstad & Jørgensen A/S Sjøfartsgt. 3, 7725 Steinkjer Tlf.: , fax: STRØMMEN Romerike Lås-Service Stasjonsveien 20, 2010 Strømmen Tlf.: , fax: TROMSØ Tromsø Låsservice AS Strandgt. 144, 9008 Tromsø Tlf.: , fax: Nøkler & Lås AS Storgt. 110, 9008 Tromsø Tlf.: , fax: TRONDHEIM Beslag-Consult A/S Industrivn. 57, 7484 Trondheim Tlf.: , fax: Låsgruppen Trondheim AS Olav Tryggvasonsgt. 30, Pb. 2577, 7413 Trondheim Tlf.: , fax: SystemSikring A/S Klæbuvn. 138, Pb Tempe, 7438 Trondheim Tlf.: , fax: TØNSBERG Alarmkompaniet A/S Tordenskioldsgt. 1, Pb. 561, 3101 Tønsberg Tlf.: , fax: Sikkerhetssenteret Vestfold AS Kilengt. 10, 3117 Tønsberg Tlf.: , fax: VERDAL P.A. Elektro AS Jernbanegaten 11, P.B. 138, 7650 Verdal Tlf , fax: ÅLESUND Møre Beslag A/S Moa Syd, Pb Spjelkavik, 6022 Ålesund Tlf.: , fax: ÅS Follo Lås og Glass-sikring AS Østensjø, 1430 Ås Tlf.: , fax: Medlemmenes e-post og internettadresser finnes på

15 Lås & Prosjektservice, Kodal Langt inne i skogen, i ei lita bygd i Vestfold, ligger en av NLs nyeste medlemsbedriftene; Lås & Prosjektservice. Daglig leder Odd Bratthaug har vært medlem i NL siden 1985, og firmamedlemskap fikk de nå i september i år. Odd Brathaug i demo/møterom med fine utstillingstavler med forskjellige lås og beslagprodukter. Firmaet ble startet i sidebygningen hjemme hos Brathaug i Kodal sent i Plassen ble fort for liten, og etter et år flyttet man inn i nye trivelige lokaler, med åpen kontorløsning og god plass til lager/verksted. Ikke i skogen, men på Sagmyra, som er et forretnings- og industriområde i Kodal sentrum. Som navnet sier er dette et firma som konsentrerer seg mye om prosjekt, men de tilbyr også låsesmedtjenester til sluttbrukere og privatmarkedet. Det er fem mann på Lås & Prosjektlaget; og firmaet er godkjent som lærlingbedrift. Vi lar lærling Lars Kristian Halvorsen fortelle litt fra det han selv beskriver som et spennende og lærerikt yrke: -Jeg trives kjempegodt! Arbeidsmiljøet på arbeidsplassen og ute er veldig bra. I løpet av det halvannet året jeg har vært her, føler jeg at jeg har lært mye både om selve jobben og arbeidslivet generelt. Hvordan man skal forholde seg til kunder osv. Det er veldig mye forskjellig man kommer innom, nye ting hele tida. Det gjelder å henge med i svingene, sier lærlingen som skal ta svenneprøven til våren. Og hvis det går bra håper han å kunne fortsette i Låsesmedbransjen i mange år. Hans læremestere er daglig leder Odd Brathaug som tar seg av tilbud, beslaglister, prosjektering og salg, Kai Brathaug som jobber med prosjekt og salg. Den tidligere møbelsnekkeren Halvard Myhre monterer sammen med Kjell Holm, som har fagbrev som industrimekaniker. - Framtidsutsiktene, spør vi Brathaug, hvordan ser de ut? - Vi startet firmaet med hovedsatsing på prosjekter, med prosjektering, levering og montering. Det blir også mye annen låsesmedvirksomhet. Men vi har fortsatt mye å lære. Vi tror at framtiden blir bra. Vi jobber mot både offentlig og privat sektor og bygningsentreprenører er vår største kundegruppe. Har ellers arbeid for private, industrien i Vestfold, kommuner og fylkeskommune. Kodal ligger en mil nord for Sandefjord langs riksvei 305. Det er kort avstand til tre byer, og sentralt i forhold til indre Vestfold. - Det er flott her i Kodal, sier Brathaug, men vi skal vel ikke se bort fra at vi etter hvert trekker nærmere sivilisasjonen. Ikke i skogen, men på industriområdet Sagmyra finner vi Lås & Prosjektservice AS. Fra venstre: Halvard Myhre, Lars Kristian Halvorsen og Kjell Holm. LÅSESMEDEN NR

16

17 PRODUKTNYTT Nye berøringsfrie kortlesere Stadig flere bedrifter spør etter høyere sikkerhet, og krever samtidig bekvemme løsninger, og markedet på berøringsfrie løsninger øker. For å tilgodese disse behovene, har Bewator utviklet en helt ny serie av berøringsfrie lesere for våre adgangssystemer. Med de nye produktene har Bewator i dag et stort og komplette program innen berøringsfritt, noe som ikke bare gjør det sikkert og bekvemt, men også pent, i de mest krevende miljøer. En av fordelene med berøringsfritt er at leseren kan lese kort og brikker uten å være i dirkete kontakt. Dessuten slipper man slitasje på kortet, noe man får med magnetstripeleser. Bewator har et komplett sortiment av både Handsfree lesere (opptil 1 meter leseravstand) og Prox lesere (opptil 30 cm leseravstand). Bewator HF 500 Bewator PR 500 Snø og sludd i vente Bewator presentere tre nye værdeksler; for kodelås, porttelefon og kortlesere. Den eldre modellen, SH-1, vil fortsatt være å finne i vårt produkt sortiment. De første CLIQ systemer fra TrioVing er nå i drift hos kunder! Etter introduksjonen av Twin IQ tidligere i år har responsen vært over all forventning. Flere konkrete ordre foreligger og det er gitt en rekke tilbud og prisoverslag. De første Twin IQ låsesystemer er nå i full drift hos fornøyde kunder. Tidsplanen for produksjon av TrioVing Twin IQ systemer i full skala er noe forskjøvet. Hovedårsaken til dette er mangelfulle leveranser av enkelte elektronikkomponenter. Dette skyldes større interesse enn forventet i alle markeder hvor CLIQ teknologien er introdusert. Vi kan derfor kun levere små systemer nå. Full produksjon og levering av større volum og låsesystemer er beregnet til februar For de av våre kunder som skulle hatt sitt Twin IQ låssystem på plass allerede prøver vi å gjøre ulempene minst mulig ved å midlertidig installere TrioVing Twin. Vi takker for tålmodigheten fra alle. Joakim Lindstrøm Produktsjef TrioVing Ny MU-Partner i Moss - Lexow Låsservice Lexow Låsservice er siste skuddet på stammen av MU-partnere. Låsesmedforretningen er medlem av foreningen Norske Låsesmeder og består av låsesmedene Kjell Are Johansson og Ståle Woldsæter med til sammen 40 år i bransjen, samt Geir Lier ansatt som lærling. LÅSESMEDEN NR

18 PRODUKTNYTT FG-godkjent MU låskasser! MUs sikkerhetslåser, 1219, 1241, 1248 og 1249, er nå FG-godkjent. Du finner dem på Step Elektrisk sluttstykke for branndører med dørautomatikk. Bruksområde: Elektrisk sluttstykke for reilelås for dører med brannkrav og dørautomatikk.benyttes på dører med eller uten krav til låsing (ikke FG ). For MU låskasse 1216 og 1219 eller tilsvarende. Leveres kun i normal funksjon. Funksjon: Reilen frigjøres ved åpningsimpuls, vriderfallen er mekanisk frigjort så lenge reilen er i inngrep. Ved innlåsning/nødåpning av reile, stenges "leppa" for vriderfallen mekanisk. Step 270 har mikrobryter for låst/ulåst. Sluttstykket åpner med inntil 10 kg press på "leppa" Utførelse: Kasse i rustfritt stål. Leveres medstolpe som avbildet. Step 270 leveres høyre eller venstre. Slagretning må oppgis. Driftspenning: 24V DC - 5% + 10% Strømforbruk 270 ma Bruddstyrke vriderfaller N. Se Besøk våre hjemmesider Grønt nr den ledende sikkerhetsgrossist Silca Lector oppgraderes Silca har kommet med ny oppgradering på profillesermaskinen Lector. Oppgraderingen inneholder store forbedringer og nye funksjoner, som gjør maskinen enda bedre. Silca transponder I november kom Silca med en ny maskin som erstatter STLM (Silca Transponder Learning Module). Den nye maskinen klarer flere bilmodeller, og kan legge cryptonøkler inn i bilens system. Oppgradering med nye bilfabrikat skjer fortløpende. Låsesmeden kan da ta hele jobben med programmering av transpondernøkkel og innprogrammering i bilen. Flere opplysninger: TrioVing a.s tlf NL strategi Årsmøtet vedtok en langsiktig strategi hvor interne hovedsatsningsområder er etikk og moral og etter - og videreutdanning. Temaet etikk og moral skal ha både faglig fokus og relateres mot kundebehandling. Av de eksterne målsettinger nevnes - Heve forståelsen for fysisk og elektromekanisk sikring - Låsesmedfaget, egen plass i byggentreprisen - NS standard - Pådriver for å samle prøvenemndene for å få normerte prøver til svenneprøven - Profilering i media, synliggjøre NL/medlemmene - Rekruttering til faget ved markedsføring i skolene 18 LÅSESMEDEN NR

19 PRODUKTNYTT Produktnyheter fra TrioVing C30, elektrisk sluttstykke for reilelås C30 er et nytt elektrisk sluttstykke utført i rustfritt stål. C30 leveres kun med omvendt funksjon, dvs. at spenning låser sluttstykket. Tilkobling mot brannalarm gir en rømningssikker avlåsning. C30 er spesielt velegnet der man vil ha normal mekanisk bruk av låsen til daglig, og samtidig sikre at døren er ulåst fra både utsiden og innsiden når C30 brannalarm utløses. Enkel installasjon med SIS-standard stolpe, vinkelstolpe for trekarm eller rett stolpe for stål- og alu-karm. C30 egner seg for både ytter- og innerdører og oppfyller kravene til brannklassifiserte dører når det benyttes falle/reilelås. C30 benyttes kun mot modullåser med reile eller falle/reile-funksjon. Diode er innebygget i sluttstykket.. Indikasjon av låst/ulåst og åpen/lukket. Bruddstyrke 7000N. Momentan åpning ved strømbrudd. Driftsspenning V DC. Det nye sluttstykket produseres og markedsføres av TrioVing a.s, og vil være leveringsklar i 1. Kvartal Nye hakereile motorlåser 810 og 811 hakereile motorlåser er en ny type storlås med SISstandard fra ASSA. Låsene er FG-godkjent og egner seg både for ytter- og innerdører, skyvedører og 2-fløyede dører. Stor driftsikkerhet ved høy bruksfrekvens kjennetegner de nye låskassene. 810 Hakereilen gir sikker forbindelse mellom dør og karm i det spesielle sluttstykket, som har justeringsmuligheter for sikker drift med hakereile og falle, backset 50 eller 70 mm. Fallen på 810 har oval topp og bunn. Den spesielle utformingen gjør at den tilpasser seg perfekt og glir lett inn i sluttstykket. Rund stamme med flens gjør det enkelt å endre slagretning. 811 kun hakereile, uten falle, backset 35, 50 eller 70 mm. De nye låsene har meget rask åpningstid, under 0,5 sek. Kryptert kommunikasjon. Kan styres med DAC-30 styreenhet. Driftsspenning V DC. Markedsføres av TrioVing a.s og vil være leveringsklar 2. Kvartal Nye solenoidlåser fra ABLOY EL580 og EL582 er en ny generasjon solenoidlåser med SIS-standard fra ABLOY, velegnet som daglås i ytterdører, korridordører etc., hvor det ikke stilles spesielle krav til sikkerhet.. Den nye låsserien er utviklet EL580 meget rasjonelt og har alle funksjoner innebygget i én og samme låskasse. De 2 nye låskassene erstatter til sammen 16 varianter av ABLOY 8180 og 8181og gir selvfølgelig et mye enklere lagerhold. Vriderfallerøret på fallelås EL580 er splittet slik at dørvrider på innsiden alltid er aktiv. Det ivaretar sikker rømningsvei, og spesiell åpningsknapp er ikke nødvendig. På EL582 kan fallen trekkes inn med dørvrider når låsen er aktiv, dvs. med spenning = normal EL582 funksjon og uten spenning = omvendt funksjon. Driftsspenning V DC. Begge låskassene har mulighet for valgfri normal/omvendt funksjon, slagretning og 14 eller 20 mm fallefremspring. I tillegg til ovale sylindere kan låsene også utstyres med runde sylindere. De nye solenoidlåsene fra ABLOY markedsføres av TrioVing a.s, og vil være leveringsklar i 1.kvartal Mogens Høgsted Marketingkonsulent, TrioVing a.s LÅSESMEDEN NR

20 20 LÅSESMEDEN NR

ANSVAR FAGKUNNSKAP SIKKERHET

ANSVAR FAGKUNNSKAP SIKKERHET ANSVAR FAGKUNNSKAP SIKKERHET Godkjente medlemmer Når du velger å bruke et låsesmedfirma som er medlem av foreningen Norske Låsesmeder, skal du vite at vi stiller strenge krav til våre medlemsbedrifter.

Detaljer

Dørvridere. www.mu.no Tlf: 06866

Dørvridere. www.mu.no Tlf: 06866 Dørvridere www.mu.no Tlf: 06866 Dørvridere Møller Undall produserer egne dørvridere og fører et komplett utvalgt for privat og offentlig bruk. Dørvridere kategoriseres innledningsvis i grupper for utvendige

Detaljer

Navn og adresser. NL opplæringslogg. Lærlingens navn. Adresse. E-post. Navn på lærebedriften. Ansvarlig leder. Faglig leder. Tilsynsrepresentant

Navn og adresser. NL opplæringslogg. Lærlingens navn. Adresse. E-post. Navn på lærebedriften. Ansvarlig leder. Faglig leder. Tilsynsrepresentant 1. Felles mål for opplæringen i bedrift for låsesmed 2. Framstilling av nøkler 3. Låser og beslag 4. Låsesystemer og beslaglister 5. Elektro 6. Elektromekaniske låser og adgangskontrollanlegg 7. Dørlukkere

Detaljer

Har du god nok avlåsning i din bolig?

Har du god nok avlåsning i din bolig? Har du god nok avlåsning i din bolig? Det tar mellom 15 og 20 sekunder å bryte seg inn i en dårlig sikret bolig... Sikkerhet er god økonomi TrioVing Maxi FG-godkjent komplett sikkerhetslås. Gir deg maksimal

Detaljer

KABA Elolegic. en innovasjon innen elektromekanisk låsing. www.mu.no Tlf: 06866

KABA Elolegic. en innovasjon innen elektromekanisk låsing. www.mu.no Tlf: 06866 KABA Elolegic en innovasjon innen elektromekanisk låsing www.mu.no Tlf: 06866 KABA elolegic sikkerhet og fleksibilitet KABA elolegic er et perfekt låssystem for deg som ønsker - å slette nøkler på avveie

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY. TrioVing a.s

Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY. TrioVing a.s Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY 1 ASSA panikkbeslag SK1125 Panikkbeslag for utadslående dører. Kombineres med låskasser i 700- serien rømningslås for panikkbeslag med back-set 50 og 70 mm. Panikkbeslag

Detaljer

309/AVR. MESS. TILL.LÅS M/SK. U/SL.ST.

309/AVR. MESS. TILL.LÅS M/SK. U/SL.ST. Side: 1 309/AVR. MESS. TILL.LÅS M/SK. U/SL.ST. 865,06 FAS1014000 Reilelås med 9 tilholdere. Gir full utlåsing av reilen 22mm ved 360 dreining av nøkkelen. Herdede lameller i reilen gjør det umulig å sage

Detaljer

Sikring av kjøpesenter

Sikring av kjøpesenter 42002 Sikring av kjøpesenter side12 Produktnytt side 18-21 Ut av bakgårdstilværelsen side 4 NLs formann har ordet: Offisielt organ for Foreningen Norske Låsesmeder DESEMBER 2002 NR. 4 18. ÅRGANG Redaktør:

Detaljer

TrioVing dp og dp CLIQ

TrioVing dp og dp CLIQ TrioVing dp og dp CLIQ Avansert låssylinderteknologi ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Teknologi i system Låssylinderen er låsens hjerne; den utskiftbare komponenten som kontrollerer

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon ELOK Låsproduksjon AS s. 3. Elektrisk sluttstykke 301-304 s. 4-5. Elektrisk sluttstykke 301-304M s.

Innholdsfortegnelse. Introduksjon ELOK Låsproduksjon AS s. 3. Elektrisk sluttstykke 301-304 s. 4-5. Elektrisk sluttstykke 301-304M s. Innholdsfortegnelse Introduksjon ELOK Låsproduksjon AS s. 3 Elektrisk sluttstykke 301-304 s. 4-5 Elektrisk sluttstykke 301-304M s. 6-7 Elektrisk sluttstykke 471-474 s. 8-9 Stolper for elektriske sluttstykker

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Kaba MøllerUndall AS. Mer enn 150 år som leverandør av adgangskontroll

Kaba MøllerUndall AS. Mer enn 150 år som leverandør av adgangskontroll Kaba MøllerUndall AS Mer enn 150 år som leverandør av adgangskontroll Kaba Group Kaba er mer enn 150 år gammel, men fremstår yngre og mer aktiv enn noensinne! Alt startet i et lite lokale i Zurich (Sveits)

Detaljer

Elektrisk avlåsing. Løsninger for økt trygghet

Elektrisk avlåsing. Løsninger for økt trygghet Elektrisk avlåsing Løsninger for økt trygghet Med ellåsing øker du kontrollen på dine dører. Vi kan tilby ulike sikkerhetsløsninger som tilfredstiller ditt sikkerhetsbehov, alt fra mindre kontorbygg til

Detaljer

KAPITTEL 3 LÅSKASSER/ DØRLÅSER NOTATER:

KAPITTEL 3 LÅSKASSER/ DØRLÅSER NOTATER: KAPITTEL 3 LÅSKASSER/ DØRLÅSER NOTATER: 65 RE 2011 Falle - reilelås 1 stk. Selvvalg Industripk. Beregnet for brannklassifiserte dører B15 og B30. Slagretning endres ved å trekke ut fallen og vri den 180

Detaljer

ANSVAR - FAGKUNNSKAP - SIKKERHET. FORENINGEN NORSKE LÅSESMEDER 25år

ANSVAR - FAGKUNNSKAP - SIKKERHET. FORENINGEN NORSKE LÅSESMEDER 25år ANSVAR - FAGKUNNSKAP - SIKKERHET FORENINGEN NORSKE LÅSESMEDER 25år 1977 2002 FORORD: NL - FORENINGEN NORSKE LÅSESMEDERS FORMÅLSPARAGRAF MEDLEM AV NL FORENINGEN NORSKE LÅSESMEDER Samle alle utøvende låsesmeder

Detaljer

www.norsk-lasservice.no

www.norsk-lasservice.no Dørautomatikker Kodelåser Adgangskontroll, kortproduksjon Lås og beslagprodukter Nøkkelskap Elektromekanisk avlåsning Porttelefon-systemer Rømningsdørteknikk Postkasser Fast/rulle-gitter Dører og vinduer

Detaljer

Glem nøkkelen! Oppgradér til Aperio

Glem nøkkelen! Oppgradér til Aperio Utvid ditt adgangssystem med låser uten kabling Glem nøkkelen! Oppgradér til Aperio 2 Har du adgangskontroll på de fleste dører i dag, men fortsatt må bruke nøkler på enkelte dører? Hvorfor drifte to systemer,

Detaljer

Elektrisk avlåsing. Løsninger for økt trygghet

Elektrisk avlåsing. Løsninger for økt trygghet Elektrisk avlåsing Løsninger for økt trygghet Elektrisk låsing skaper løsninger og økt trygghet Moderne bygg og sikkehets forskrifter krever stadig mer automatiserte løsninger for å tilfredsstille brukervennlighet

Detaljer

Det handler om å lære, Låsesmedtreff 2003

Det handler om å lære, Låsesmedtreff 2003 12003 Det handler om å lære, Låsesmedtreff 2003 side4-7 ELF fokus på billås side 14 Ny generasjon NL-opplæring side 9 NLs formann har ordet: Offisielt organ for Foreningen Norske Låsesmeder MARS 2003

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

Avdeling for videregående opplæring. FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER

Avdeling for videregående opplæring. FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER Avdeling for videregående opplæring FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER Juli 2015 Fag-/svennebrev Gir deg formell dokumentasjon på dine faglige kvalifikasjoner. Du står sterkere i konkurransen om ledige

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Styret sammensetning under 2011: Leder: Jan Stenløkk (Stavanger) Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg, tlf.: 5141 0826, Mail: jansten123@online.no

Detaljer

Rustfrie vridere, beslag og håndtak An ASSA ABLOY Group company

Rustfrie vridere, beslag og håndtak An ASSA ABLOY Group company Business Line Rustfrie vridere, beslag og håndtak An ASSA ABLOY Group company Business Line En serie dørvridere og beslag i børstet, rustfritt stål beregnet for bruk i offentlige og private næringsbygg.

Detaljer

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7 LOGISTIKK LØSNINGER Vår filosofi er å gjøre det enklere for deg å gjøre en god jobb for dine kunder. Vi tar hånd om leveransene, slik at du som kunde skal føle trygghet og gi deg konkurransefortrinn i

Detaljer

Låsesmedtreff i England

Låsesmedtreff i England Organ for Foreningen Norske Låsesmeder September 20002 Låsesmedtreff i England side 4-5 Produktnytt Tre generasjoner Møller i låsbransjen side 6-8 side 18-21 De ansattes faglige kunnskaper er etter hvert

Detaljer

Key Account Manager Tavlebyggere. Nestleder. Hans-Petter Nybakk. hans-petter.nybakk@moeller.net. Medlem NK17D

Key Account Manager Tavlebyggere. Nestleder. Hans-Petter Nybakk. hans-petter.nybakk@moeller.net. Medlem NK17D Velkommen til Key Account Manager Tavlebyggere Hans-Petter Nybakk Nestleder hans-petter.nybakk@moeller.net Medlem NK17D Tavleforum 23.okt.2008 Rica Parken Hotel, Ålesund 09.30 Registrering med kaffe 10.00

Detaljer

EL-PRODUKTER/ EL-SLUTTSTYKKE

EL-PRODUKTER/ EL-SLUTTSTYKKE KAPITTEL 15 EL-PRODUKTER/ EL-SLUTTSTYKKE NOTATER: 309 RE-KAC 2 Nødbryter 1 stk. Industripk. Brukes som lokal nødåpningsbryter til elektrisk låste dører i rømningsvei. Ved å trykke på midten av glasset

Detaljer

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Syklistene i Haugesund har ingen grunn til å være fornøyde. Det viser en nasjonal sykkelundersøkelse. Og forholdene blir ikke bedre. Syklistenes i Haugesund har

Detaljer

FLeKSIBEL. Electronic Access Control

FLeKSIBEL. Electronic Access Control FLeKSIBEL TILGJENGELIGHET Electronic Access Control Fleksibel tilgjengelighet electronic Access Control FLEKSIBEL TILGJENGELIGHET MED ENKEL ADMINISTRASJON DORMA lanserer et komplett konsept for fleksibel

Detaljer

Hvordan låser du døren din?

Hvordan låser du døren din? Organ for Foreningen Norske Låsesmeder Desember 20003 Hvordan låser du døren din? side 7 NL årsmøte side 4-5 Rekruttering i videregående skole side 8 Ny organisasjon i Norske Låsesmeder side 13 Låsesmed

Detaljer

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Tromsø ser ut til å ha noe bedre vintervedlikehold for syklister enn Bodø. Likevel er Bodø beste sykkelby i Nord-Norge. Det kommer fram i en nasjonal sykkelundersøkelse kalt

Detaljer

Sikring av skoler side 4-7

Sikring av skoler side 4-7 22005 Sikring av skoler side 4-7 Kompetanse side 8-15 Nordisk mesterskap side 25 LÅSESMEDEN 2-2005 1 Sikkerhet gir frihet......til å bekymre seg mindre og leve mer! www.trioving.no 2 LÅSESMEDEN 2-2005

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

PA Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 02.02.09

PA Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 02.02.09 Entreprenøren skal tilby låser, beslag, dørautomatikk og adgangskontroll i henhold til beskrivelsen i dette kapitlet. Generelt: Beslagliste som viser konkret hvilket utstyr, også kortleser utstyr, som

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Syklistene i Porsgrunn er mer fornøyde enn syklistene i Skien. Og forholdene blir stadig bedre i Porsgrunn. Mens Porsgrunn er på 12. plass og holder posisjonen fra 2013,

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Syklistene i Stavanger blir stadig mer fornøyde med forholdene, og byen er nå den sjuende beste sykkelbyen i landet. Det går fram av en nasjonal undersøkelse. Undersøkelsen

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Kvalitet siden 1935! Totalentreprenør - Byggmester - Monteringsspesialisten - Snekkerverksted O. TORJUSSEN & SØNNER AS

Kvalitet siden 1935! Totalentreprenør - Byggmester - Monteringsspesialisten - Snekkerverksted O. TORJUSSEN & SØNNER AS Kvalitet siden 1935! Totalentreprenør - Byggmester - Monteringsspesialisten - Snekkerverksted O. TORJUSSEN & SØNNER AS O. TORJUSSEN & SØNNER AS Kvalitet siden 1935! 2 O. TORJUSSEN & SØNNER AS Nybygg Rehabilitering

Detaljer

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Hydroscand har utvidet et allerede bredt tilbehørsprogram med et sortiment av robuste rørdeler i syrefast stål AISI 316 (SS2343) og med trykklasse.

Detaljer

Styret i Norsk Eltavleforening 2009-2010

Styret i Norsk Eltavleforening 2009-2010 Velkommen til Styret i Norsk Eltavleforening 2009-2010 Styreleder: Bernt-Johnny Storøy Elektrisk Byrå AS Tavlefabrikkant. Styremedlem: Jørgen Almelid Bergen Elektrotavler AS Tavlefabrikkant. Styremedlem:

Detaljer

Organ for Foreningen Norske Låsesmeder August 20012. Medlemsbesøk. på kryss og tvers. side 14-15 LÅSESMED. Medlem av Foreningen Norske Låsesmeder

Organ for Foreningen Norske Låsesmeder August 20012. Medlemsbesøk. på kryss og tvers. side 14-15 LÅSESMED. Medlem av Foreningen Norske Låsesmeder Organ for Foreningen Norske Låsesmeder August 20012 Medlemsbesøk på kryss og tvers side 14-15 LÅSESMED Medlem av Foreningen Norske Låsesmeder Leder Kjære låsesmedkolleger Offisielt organ for Foreningen

Detaljer

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtekter for Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtatt på stiftelsesmøte 5. juni 1997 (siste endringer vedtatt på årsmøtet 29. mars 2012) 1 Definisjon og formål 1.1 Opplæringskontorets navn skal være:

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

TrioVing Triton. Sikkerhet i 3 nivåer

TrioVing Triton. Sikkerhet i 3 nivåer TrioVing Triton Sikkerhet i 3 nivåer 1 TrioVing Triton Sikkerhet i 3 nivåer Triton CLIQ er høysikkerhetssylinderen med bor-beskyttelse og kombinasjon av mekaniske og elektromekaniske teknologier. Triton+

Detaljer

Produktnytt side 17-21. Utstilling - Låsesmedtreff. side 6-9. Med Dorma på Nord Norge turné side 12

Produktnytt side 17-21. Utstilling - Låsesmedtreff. side 6-9. Med Dorma på Nord Norge turné side 12 12004 Produktnytt side 17-21 Utstilling - Låsesmedtreff side 6-9 Med Dorma på Nord Norge turné side 12 NL formannen har ordet Offisielt organ for Foreningen Norske Låsesmeder Mars 2004 NR. 1 20. ÅRGANG

Detaljer

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien Saint-Gobain vår eier Saint-Gobain, et av verdens 100 ledende industriselskap Virksomhet i 64 land Mer enn 190 000 ansatte Historie BRØDRENE

Detaljer

Fagkunnskap gir trygghet

Fagkunnskap gir trygghet Fagkunnskap gir trygghet Solid håndverk siden 1974... Interiør-Service Håndverk AS er et allsidig byggefirma som utfører alle typer entreprenørtjenester. Etter flere tiår i bransjen, kan vi se tilbake

Detaljer

TREND. Elektronisk boliglås. Bekvem Bortesikker Barnesikker. An ASSA ABLOY Group company

TREND. Elektronisk boliglås. Bekvem Bortesikker Barnesikker. An ASSA ABLOY Group company TREND Elektronisk boliglås Bekvem Bortesikker Barnesikker An ASSA ABLOY Group company TREND Elektronisk boliglås Bekvem Bortesikker Barnesikker TREND elektronisk boliglås er en av markedets sikreste låser

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE

TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE Lærlinger og praksiskandidater Fag- eller svenneprøven markerer avslutningen av et godkjent utdanningsløp som i hovedmodellen

Detaljer

C:\lotus\jobber\wordpro\badbakfdv FDV DOKUMENTASJON. prosjektets navn 446023 Badebakken adresse badebakken 2-36 postnr.

C:\lotus\jobber\wordpro\badbakfdv FDV DOKUMENTASJON. prosjektets navn 446023 Badebakken adresse badebakken 2-36 postnr. C:\lotus\jobber\wordpro\badbakfdv FDV DOKUMENTASJON prosjektets navn 446023 Badebakken adresse badebakken 2-36 postnr. / sted 0467 Oslo EMMIJ LÅS OG BESLAG AS, østensjøvelen 18, 0661 Oslo Telefon 22 72

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2011

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2011 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til bykommunene (kommunene og bydelene); Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Skien, Fredrikstad,

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Knut Kildahl, låsesmed med stor respekt i bransjen side 14. Produktnytt side 19-23. Etterutdanning elektro for låsesmeder side 25

Knut Kildahl, låsesmed med stor respekt i bransjen side 14. Produktnytt side 19-23. Etterutdanning elektro for låsesmeder side 25 42003 Knut Kildahl, låsesmed med stor respekt i bransjen side 14 Produktnytt side 19-23 Etterutdanning elektro for låsesmeder side 25 Slagenvn. 11 00 29 60 31 81 39 NL formannen har ordet Offisielt organ

Detaljer

Tavleforum 27.okt.2011

Tavleforum 27.okt.2011 Velkommen til Tavleforum 27.okt.2011 Holberg Terrasse Kurs og Konferansesenter, Oslo 10.00 Tavleforeningen informerer Hvem er Tavleforeningen? Prosjekter i Tavleforeningen Hjalmar Roald, Leder, Tavleforeningen

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Fokus på rekruttering og opplæring i Norsk Gjenvinning-konsernet for å møte fremtiden. Ingrid Bjørdal, sjef for organisasjonsutvikling

Fokus på rekruttering og opplæring i Norsk Gjenvinning-konsernet for å møte fremtiden. Ingrid Bjørdal, sjef for organisasjonsutvikling Fokus på rekruttering og opplæring i Norsk Gjenvinning-konsernet for å møte fremtiden Ingrid Bjørdal, sjef for organisasjonsutvikling 1 Felles fremtid vi tar utfordringen 1. Bakgrunn og situasjon i Norsk

Detaljer

Tavleforum 1.Nov.2012. 1. november 2012, Scandic KNA, Oslo

Tavleforum 1.Nov.2012. 1. november 2012, Scandic KNA, Oslo Velkommen til Tavleforum 1.Nov.2012 1. november 2012, Scandic KNA, Oslo Styret i Norsk Eltavleforening 2011-2012 Styreleder: Hjalmar Roald, Hareid Elektriske Teknikk AS - Tavlefabrikant Styremedlem: Hans-Petter

Detaljer

NLs årsmøte og jubileumsfeiring. i Stavanger. Side 11. 25år. NLs historie, side 4-5

NLs årsmøte og jubileumsfeiring. i Stavanger. Side 11. 25år. NLs historie, side 4-5 32002 NLs årsmøte og jubileumsfeiring i Stavanger Side 11 25år 1977 2002 NLs historie, side 4-5 NL-lederen har ordet Offisielt organ for Foreningen Norske Låsesmeder SEPTEMBER 2002 NR. 3 18. ÅRGANG Redaktør:

Detaljer

TILBUD PÅ BILGLASS TIL. Bergen AmCar Club

TILBUD PÅ BILGLASS TIL. Bergen AmCar Club 5 februar 2016 TILBUD PÅ BILGLASS TIL Bergen AmCar Club Vi har herved gleden av å kunne tilby våre tjenester innen bilglass. Hurtigruta Carglass er etablert i Bergen med 4 avdelinger, hvor vi kan tilby

Detaljer

TESS. Presentasjon av leverandør

TESS. Presentasjon av leverandør TESS Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes 84 steder i Norge, og tilgjengelighet er et

Detaljer

Byggmester Mads-Holm AS

Byggmester Mads-Holm AS www.mads-holm.no Byggmester Mads-Holm AS Byggmester Mads-Holm AS ble etablert i 2003 og har utviklet seg til å bli en solid totalleverandør av byggetjenester. Til tross for bedriftens forholdsvise unge

Detaljer

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll fra 01.februar 2012 Id-kontroll av utenlandske arbeidstakere ble innført 01.

Detaljer

Prosjekt brannsikre bygårder. Side 4. 25år. Reisebrev fra Dorma-tur Side 20. Fornøyd låsesmedlærling. Side 6-7

Prosjekt brannsikre bygårder. Side 4. 25år. Reisebrev fra Dorma-tur Side 20. Fornøyd låsesmedlærling. Side 6-7 22002 Prosjekt brannsikre bygårder Side 4 25år 1977 2002 Reisebrev fra Dorma-tur Side 20 Fornøyd låsesmedlærling Side 6-7 NL-lederen har ordet Offisielt organ for Foreningen Norske Låsesmeder JULI 2002

Detaljer

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans Skien Skien Sentrum er det alltid hyggelig å besøke. Den gode møteplassen i en tusenårig by har også i år flott blomsterprakt. Ampler og bed er satt ut med omtanke og flotte farger. Skien Skien Sentrum

Detaljer

PRØVETID. Vedtatt i AMA 14.01.2013

PRØVETID. Vedtatt i AMA 14.01.2013 PRØVETID Vedtatt i AMA 14.01.2013 PRØVETIDSREGLEMENT INNHOLD 1. HENSIKT MED PRØVETIDSREGLEMENT 2. HJEMMEL OG MYNDIGHET 3. SKRIFTLIGHET OG VARIGHET 4. ARBEIDSGIVER OG ARBEIDSTAKERS PLIKTER I PRØVETIDEN

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

Rundskriv Q-10/2012. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2012. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2012 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til

Detaljer

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag.

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag. 1.1. TESS 1.1.1. Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes mer enn 90 steder i Norge, og tilgjengelighet

Detaljer

www.ee.no Din entreprenør

www.ee.no Din entreprenør www.ee.no Din entreprenør 2 Evensen & Evensen AS Vi bygger for dere Evensen & Evensen AS er en entreprenørbedrift med erfaring og kompetanse til å utføre alle typer byggarbeider. Det kan være nybygg, ombygging

Detaljer

Vurderer du en fremtid i medie bransjen?

Vurderer du en fremtid i medie bransjen? Vurderer du en fremtid i medie bransjen? Vurderer du en fremtid i mediebransjen? Hvis svaret er ja, kan lærlingordningen være noe for deg! På nettstedet medielarling.no finner du all den informasjon du

Detaljer

Styret i Norsk Eltavleforening 2009-2010

Styret i Norsk Eltavleforening 2009-2010 Velkommen til Styret i Norsk Eltavleforening 2009-2010 Styreleder: Bernt Johnny Storøy Elektrisk Byrå AS Tavlebygger. Styremedlem: Jørgen Almelid Bergen Elektrotavler AS Tavlebygger. Styremedlem: Hjalmar

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

Drømmedag på TrioVing

Drømmedag på TrioVing Organ for Foreningen Norske Låsesmeder April 20011 Drømmedag på TrioVing side 12-13 Kriminalvern side 8-9 NL-medlemmer side 15-16 LÅSESMED Medlem av Foreningen Norske Låsesmeder Offisielt organ for Foreningen

Detaljer

Siedle porttelefonsystemer

Siedle porttelefonsystemer Siedle porttelefonsystemer Kaba MøllerUndall AS Alt fra mekanikk og montasje til elektronikk og service. Vi er din totalleverandør! Med vårt landsdekkende nettverk av egne avdelinger, Kaba Partnere, Kaba

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

PRESSKOBLINGS- PROGRAM

PRESSKOBLINGS- PROGRAM PRESSKOBLINGS- PROGRAM LAVTRYKK PRESSKOBLINGER Hydroscand er glade for å introdusere en helt ny serie med påpressbare hylser og koblinger for lavtrykkapplikasjoner. Dette er en serie for utvendig pressing.

Detaljer

Låsesmedtreff, side 4-7. 25år. Nye kvinnelige medlemmer i NL, side 27

Låsesmedtreff, side 4-7. 25år. Nye kvinnelige medlemmer i NL, side 27 12002 Låsesmedtreff, side 4-7 25år 1977 2002 Nye kvinnelige medlemmer i NL, side 27 NL-lederen har ordet Offisielt organ for Foreningen Norske Låsesmeder APRIL 2002 NR. 1 18. ÅRGANG Redaktør: Marion Jensen

Detaljer

VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann

VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann 1 Rekrutteringsutfordringen Bransjens opplæringssystem Norsk Vanns 3-ukerskurs (inkl.

Detaljer

Info nr.: 1/2016 5. februar 2016. JANUAR 2016 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida!

Info nr.: 1/2016 5. februar 2016. JANUAR 2016 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida! Fagforeningsnytt Info nr.: 1/2016 5. februar 2016 JANUAR 2016 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida! Montører Permittert Arb.ledig Lærlinger Elever Pensjonister

Detaljer

INSPIRERT. Inspirasjon. Nå har vi også kontormøbler. interiør!

INSPIRERT. Inspirasjon. Nå har vi også kontormøbler. interiør! INSPIRERT Nå har vi også kontormøbler og interiør! Inspirasjon Dette er en inspirasjonsbrosjyre som vi håper kan inspirere til ytterligere å styrke deres profil, samt kvalitetsnivå på det du trenger til

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil 1. Partene i avtalen Forbruker Navn: Adresse: Postnr/sted: E-post: Telefonnr.: Tjenesteyter Navn: Adresse: Postnr/sted: E-post: Telefonnr.: Org.nr: 2. Bilen det skal utføres arbeid på Merke årsmodell Reg.nr.

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil Om bilservicekontrakten Du kan fritt velge det verkstedet du vil, forutsatt at det er et offentlig godkjent verksted. Det er ikke lovlig for bilprodusent/- importør å kreve at service utføres av et merkeverksted

Detaljer

BRØDRENE RØSAND AS: Røsand As har med årene blitt en betydelig. i byggebransjen i Midt-Norge. Fra sitt hovedkontor på Averøya styres selskapets

BRØDRENE RØSAND AS: Røsand As har med årene blitt en betydelig. i byggebransjen i Midt-Norge. Fra sitt hovedkontor på Averøya styres selskapets BRØDRENE RØSAND AS: Entreprenørselskapet Brødrene Røsand As har med årene blitt en betydelig aktør i byggebransjen i Midt-Norge. Fra sitt hovedkontor på Averøya styres selskapets mange prosjekter. Og i

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2013 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Til bykommunene

Detaljer

Tavleforum 11.sept.2012

Tavleforum 11.sept.2012 Velkommen til Program: Tavleforum 11.sept.2012 Clarion Hotel Bergen Airport, Bergen 09.30 Registrering med kaffe 10.00 Tavleforeningen informerer Litt om Tavleforeningen og pågående prosjekter? Hans-Petter

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE For lærlinger og lærekandidater Foto: Thor -Wiggo Skille RETTIGHETER OG PLIKTER Som lærling eller lærekandidat har du mange rettigheter og plikter. Sett deg inn i disse! I

Detaljer