Et bygg uten like. Bli med til Nordbygg Nok å ta fatt i. Profilen: Lærer av naboen. Bølgete nasjonalsymbol. Nr side 22. side 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et bygg uten like. Bli med til Nordbygg 2010. Nok å ta fatt i. Profilen: Lærer av naboen. Bølgete nasjonalsymbol. Nr. 9-2009. side 22. side 8."

Transkript

1 Nr utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Et bygg uten like Nok å ta fatt i Bli med til Nordbygg 2010 Profilen: Lærer av naboen Bølgete nasjonalsymbol side 4 side 8 side 22 side 27

2

3 Innhold Blikkenslageren Nr Redaktør Per Olav Berg: ROT-en til alt ondt Ordningen med skattefradrag for rehabilitering og oppussing av private boliger og leiligheter har vist seg som effektive våpen mot svart arbeid i Danmark, Finland og Sverige. Temaet i næringslivssidene «Byggenæringen» i denne utgaven av Blikkenslageren er svart arbeid og hvordan vi kan bekjempe det. Det er et komplisert spørsmål, fordi det dreier seg om folks lyst til å spare penger; til å spare skatter og avgifter. Den lysten kan på mange måter sammenlignes med lysten på sex, i hvertfall når vi snakker om problemet med prostitusjon og hvordan bli kvitt det Når statssekretær Geir Axelsen i vårt temabilag viser til virkningen av regjeringens tiltakspakke for å forklare at det ikke er nødvendig å innføre ROT-fradrag i Norge, viser det at fokuset kan være feil for hva dette egentlig dreier seg om. Axelsen mener at økende byggeaktivitet i Sverige som direkte følge av ROT-fradrag, ikke er argument godt nok for å innføre en slik ordning hos oss. Det er mulig Axelsen og hans meningsfeller er forledet av konklusjonen til utvalget som har jobbet med skatteunndragelser. De vender tommelen ned for ROT-fradrag og begrunner det blant annet med et stort tap av skatteinntekter. Altså: Økt byggeaktivitet som følge av regjeringens pakke, og frykt for tap av skattekroner er argumentet for ikke å innføre ROT-fradrag i Norge. I Sverige er det svært positive erfaringer med ROT-fradrag. Fra 1. juli er det innført en ny fakturamodell som betyr at skattereduksjonen dras direkte av fakturaen. Bedriften som har utført oppdrag for private, kan trekke 50 prosent av på fakturaen. Det er penger bedriften får igjen av Skatteverket. Fra 1. juli til 21. august ble det betalt ut 177 millioner svenske kroner i ROTfradrag etter denne nye modellen. Men samtidig kommer det enda mer skatte- og avgiftskroner inn til den svenske staten, fordi svart arbeid reduseres. Det dreier seg med andre ord ikke om tapte skattekroner, men tvert i mot! I en holdningsskapende brosjyre, der det pekes på at «svart arbeid er en tyv», anslås det at mellom 50 og 100 milliarder kroner forsvinner ut av samfunnsøkonomien i Norge hvert år på grunn av svart arbeid. Hvis myndighetene får inn flere skattekroner enn de må refundere i ROTfradrag, er kanskje ikke dette så dumt, likevel? Ønsket om å innføre ROT-fradrag i Norge handler ikke bare om å gi mer arbeid til byggenæringen, men å sørge for mer penger inn i skatter og avgifter, og mer likeverdige konkurransevilkår blant utførende håndverksbedrifter. 4 Nok å ta fatt i 6 Konkrete mål 7 Kurs i effektiv prosjektstyring 8 Bli med til Nordbygg 2010! 9 Et bygg uten like 12 Hanen henger høyt 13 Ny mann i Bergen 15 Nytt tiltak mot sosial dumping 16 Våre Gode Prosjekter 20 Foreslår direktorat for bygg 22 Profilen: Lærer av naboen 24 I godt selskap 27 Bølgete nasjonalsymbol 31 VBL-lederen 32 Effektiv tidsregistrering 33 Minneord Produktnytt lindab vi forenkler byggingen Komplett leverandør av skruer og festemateriell Som kunde hos Lindab har du tilgang til byggebransjens kanskje mest komplette sortiment av festemidler. U-nite Fasteners Technology AB er en del av Lindabkonsernet, dermed har vi ekspertisen og produktene i umiddelbar nærhet med korte leveringstider. Sjekk ut vårt brede spekter av produkter i vår tekniske brosjyre over festemidler på Eller be om brosjyre og eller prisliste hos din lokale avdeling. Vi har løsningene - sortimentet, supporten og logistikken. Velkommen til Lindab! blikkenslageren

4 Ane Dyrnes er nyansatt organisasjonsmedarbeider i VBLs administrasjon. Nok å ta fatt i Jeg håper jobben blir utvidet fra 60 prosent til full stilling. Jeg ser at det er nok å ta fatt i på heltid ut over de løpende administrative sakene i VBL-sekretariatet, sier nyansatt Ane Dyrnes (29). Av Per Olav Berg For å ta det med én gang: Ane er datter av kona til Per Sannes. Men det ikke derfor hun har fått jobben som organisasjonsmedarbeider i VBLs administrasjon. Det begynte med at jeg sa at jeg hadde lyst til å begynne å jobbe etter studiene. Og Per sa han egentlig trengte en person i full stilling. Blikkenslagere har jeg hørt om ved middagsbordet siden 12-års alderen. Så etter å ha hørt på Pers tanker om hvordan han har lyst til å utvikle VBL videre, fant jeg ut at jeg hadde lyst til å være med på dette, forteller Ane. To utdannelser Ane har to utdannelser bak seg, foruten fem års jobbing i bank under studiene. Først ble hun modelist og klesdesigner. Modelist-delen er så absolutt et håndverksfag. Jeg drev for meg selv i to år. Sydde brudekjoler og selskapskjoler, og hadde avtale med en forretning som solgte klærne jeg produserte. Men jeg innså at det er en alt for tøff og hard bransje å klare seg i. Jeg fikk lyst til å studere og begynte på en bachelor grad i statsvitenskap ved universitetet i Oslo, som jeg fullførte i våres, sier hun. Hva kan du tilføre VBL? Jeg føler at jeg kan se på ting med friske og kreative øyne. Det er godt å ha både en kreativ og en akademisk bakgrunn. Etter at jeg begynte 1. juni, har jeg brukt tid på å sette meg inn i praktiske administrative gjøremål. Nå ser jeg frem til at det blir mer å gjøre ut over høsten. VBL har mange prosjekter på gang som behøver ressurser, sier hun. Markedsføring Hun har på agendaen å oppgradere VBLs hjemmeside. Den kan gjøres mer aktuell og aktiv, slik at den brukes mer av både oss og medlemmene. Det er viktig at vi har kontakt med medlemmene via hjemmesiden. Medlemmene i VBL er spredt over hele landet, og dette er et kommunikasjonsforum som er lett tilgjengelig for de aller fleste. Diskusjonsforumet kunne også vært enklere å bruke, og mer synlig. Av andre oppgaver vil oppfølging av direktivet om energimerking av bygg kreve oppmerksomhet, likeledes BKA-prosjektet med effektiv prosjektstyring, som jeg kommer til å være med på å organisere. (Se side 7.) Hva med markedsføring? Det er et viktig satsningsområde. Vi har ennå ikke snakket i detaljer om det. Jeg regner med at det er gjort noen tanker om hva jeg eventuelt skal arbeide med i en full stilling, svarer hun. Sammensatt Ane er en aktiv person på fritiden. Da trener hun i helsestudio. I fjor løp hun Birkebeineren; 23,5 kilometer selvplaging i ulendt terreng. Det var et blodslit, men jeg liker sånne utfordringer. Ellers er jeg en utadvendt og sosial, og en litt sammensatt person. Jeg liker å være tenkende og svevende, samtidig som jeg må ha system og orden rundt meg. Dessuten liker jeg film og musikk, - og er politisk engasjert, sier hun til slutt. 4 blikkenslageren 9-09

5 foto: ScanStock Fagfolk gjør jobben best. Enten det handler om tette tak eller pensjoner. Ventilasjon- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund har en god samarbeidsavtale med Storebrand. Avtalen sikrer de ansatte gode pensjoner og forsikringer til gunstige betingelser. Hittil har nesten 80 medlemsbedrifter valgt oss. Fordi prisene er gode og fordi de får en profesjonell administrasjon av sine ordninger. Dermed kan dine fagfolk bruke tiden til det de er best på. Vil du vite mer om fordelene med avtalen? Ring oss på eller se blikkenslageren

6 Konkrete mål Handlingsplanen til VBL trekker opp fire klart definerte og prioriterte områder: Rekruttering, kompetanse, markedsføring og utvikling av VBL-organisasjonen. Arbeidsoppgavene endrer seg og medlemsbedriftene må utvikle seg i takt med resten av næringen om omverdenen, sier handlingsplanen. Av Per Olav Berg Vårt fag er sentralt i forbindelse med fremtidens klimautfordringer. Våre medlemsbedrifter skal fremstå som seriøse, kunnskapsrike og innovative overfor våre oppdragsgivere, slår handlingsplanen for fast innledningsvis. Rekruttering og utdanning Om rekruttering og utdanning sier handlingsplanen at VBL skal arbeide for økt rekruttering til faget. VBL skal være premissleverandør til skoleverk og utdanningsinstitusjoner for faget. Av aktiviteter pekes det på Norgesmesterskap, oppfølging av skoler og lærlinger, E-læring og utarbeidelse av utdanningsmateriell. VBL skal være premissleverandør til skoleverk og utdanningsinstitusjoner for faget, heter det blant annet i handlingsplanen. (Illustrasjonsfoto). Kompetanse Om kompetanse slås det fast at begrepet livslang læring skal gjelde for alle medlemmer i VBL. VBL skal legge til rette for og oppmuntre til faglige og administrative kurs og etterutdanning. VBL skal videre bidra til å heve kompetansen for ledere og mellomledere i sine bedrifter. Aktiviteter her er ventilasjonskurs og etterutdanning, beslag-, tak- og fasadekurs og etterutdanning, administrative kurs innen økonomi og arbeidsgiverspørsmål sammen med andre bransjeforeninger i BNL, Energidirektivet og TEK 09, samt leder- og mellomlederkurs. Markedsføring En overordnet målsetting i handlingsplanen er at VBL aktivt skal markedsføre blikkenslagerfaget, samt sikre gode og utviklende markeds- og rammevilkår. Tiltak er utvikling av vervemateriell for nye medlemmer, profileringspakker for skoler, arkitekter, rådgivere, byggherrer og byggeiere, aktivitet og formidling via tidsskriftet Blikkenslageren, å arrangere Blikkenslagerdagen og at nettsidene til forbundet oppgraderes. VBL-organisasjonen Det er et prioritert mål i VBL om å øke oppslutningen om forbundet for å øke slagkraften, forbedre tilbudene og styrke grunnlaget for samhandling mellom medlemsbedriftene. VBL er ikke lenger så hissig på å fusjonere med andre bransjeforeninger, men vil heller søke samarbeid med andre foreninger med felles arbeidsområder og interesser. Det er et mål at laug og avdelinger i VBL skal styrkes og fremstå som fyrtårn for andre bransjer. Handlingsplanen trekker opp en rekke tiltak for å styrke lokalavdelingene og at VBL bygger videre på arbeidet som gjøres i de fire arbeidsutvalgene; ventilasjon, utvendig, markedsføring og rekruttering og utdanning. For bedrifter med mer enn 20 ansatte er målet å arrangere en samling hvert år. VBL skal fremme aktuelle saker gjennom BNL, og i NHO via BNL. Det skal utarbeides et næringspolitisk dokument, og VBL skal arbeide for å utvikle medlemsfordeler gjennom Innkjøpstorget. Videre satses det på å utvikle det nordiske samarbeidet, å arrangere gode landsmøter og fagtreff, og at det gjennomføres en årlig felles samling for styret, oldermenn, utvalg og arbeidsgrupper. 6 blikkenslageren 9-09

7 Kurs i effektiv prosjektstyring VBL skal i gang med et forbildeprosjekt med støtte fra Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet, VOX. Prosjektet går ut på å øke kompetansen til VBLs medlemsbedrifter, og VBL har valgt å satse på kurs i effektiv prosjektstyring. Fortsatt er det ledige plasser! Av Per Olav Berg I første omgang blir det satt i gang kurs for to grupper med åtte deltagere hver. Det ene kurset må holdes i Oslo, da så vel VBL og VOX vil ha en tett oppfølging av dette forbildeprosjektet, eller pilotprosjekt, som det også kalles, opplyser daglig leder Per Sannes i VBL. Det blir samlinger på fire-fem timer etter arbeidstid. Vox - nasjonalt senter for læring i arbeidslivet Dette er en fin mulighet til å gi for eksem- er en etat underlagt Kunnskapsdepartementet. Vox arbeider for å heve kompetansenivået blant voksne. De kartlegger og formidler ny pel formenn eller prosjektledere enda bedre des det med de grunnleggende ferdighetene. kunnskap om voksnes læring. Spesielt arbei- kompetanse uten store Vox arbeider med å utvikle et nasjonalt system kostnader, fremholder for læringstilbud til voksne i lesing, skriving, hverdagsmatematikk og digital kompetanse. Sannes. Av kursinnholdet kan nevnes: Hva er et prosjekt? Hvordan bedre inntjeningen i et prosjekt? Hvordan behandle kundene på en god måte? Kvalitetssikring og HMS Prosjektstyring - Kontrakt - Prosjektøkonomi - Avviksmelding - Endringsmelding - Tilbud - Referat fra byggemøter - Overtakelsesbefaring og forretning RHEINZINK -Takrennesystem Som kjent har RHEINZINK et komplett takrennesystem. Våre grossister lagerfører både RHEINZINK -valseblank og RHEINZINK - forpatinert pro blågrå. RHEINZINK - for patinert pro skifergrå er en bestillingsvare. I blank utførelse har vi alle dimensjoner men i forpatinert utførelse har man redusert antall dimensjoner noe. Ta kontakt med din grossist for mer informasjon om dette. Alle typene kan limes men ikke med hvilket lim som helst. Ta kontakt med våre grossister for RHEIN- ZINK - Montasjeveileding for liming av sink renner. Eller gå gjerne inn på vår hjemmeside om du ønsker mer informasjon og last ned den informasjon du trenger. RHEINZINK forhandles av følgende grossister: Vi ønsker å bruke deltakernes egne erfaringer som utgangspunkt ved gjennomføring av kursene, som vi håper å kunne starte i slutten av september, sier Sannes. Kurstilbudet fra VOX er en del av såkalte BKA-kurs; basiskunnskap i arbeidslivet. For å være mest mulig effektiv som prosjektstyrer, ligger det at du må kunne lese, skrive, regne og være fortrolig med data. Vi snakker ikke her om at kursdeltagerne skal lære seg alfabetet på nytt, men det er en kjensgjerning at noen kan ha behov for å tilegne seg mer grunnleggende basiskunnskaper. For andre kan dette kurset vekke interessen for å ta annen videre utdanning. De som ikke har tatt svennebrevet, kan få den dytten som trengs, eller at de tar mesterbrevet. Det er avgjørende at ledelsen i bedriften ser verdien og det positive med dette kurset, sier Per Sannes. RHEINZINK Norge Hamang Terrasse 55, 1336 Sandvika, Norway Tlf.: , Fax: blikkenslageren RZ_3691-4C-N

8 Bli med til Nordbygg 2010! Blikkenslageren arrangerer en ny tur til den mest spennende proffbygg messen i Norden. NORDBYGG 2010 arrangeres fra 23. til 26. mars. Vi reiser 22. mars med retur 24. mars. Da får vi med oss spennende møter med leverandører og to spennende messedager. På Nordbygg finner du en egen hall med VVS og ventilasjon. Blikkenslagerne har en egen del av utstillingene i den største hallen. Til Nordbygg 2010 har Stockholmsmessan utvidet med enda en utstillingshall. For blikkenslagere er dette den største møteplassen som finner sted i Norden annet hvert år. Messen i 2008 samlet besøkende fra 44 land. 93 prosent av de besøkende mener denne messen er den viktigste å være på og sa at de vil komme igjen i prosent besøker ikke andre bransjemesser. Blikkenslageren har reservert 30 plasser på fly og hotell. Avreise fra Gardermoen mandag 22. mars kl med SK 874. Retur fra Arlanda onsdag 24. mars kl med SK 889. Vi bor på Rica Talk Hotell, som ligger vegg i vegg med Stockholmsmessan. Prisen for pakkereisen er kr 6.550,- i enkeltrom, kr 4900,- pr. pers. i dobbeltrom. I tillegg til en innholdsrik byggmesse får du ekstra bransjekontakt om du blir med Blikkenslageren. Med i prisen er flytur t/r Stockholm, transport, hotell, middager, lunsjer og messebillett. Mandag byr Plannja på middag og informerer om aktuelle produkter og aktiviteter. Tirsdag byr OLBI Aluminium og IB Metall på lunsj. Roald og Sønn AS inviterer til middag tirsdag, med informasjon og hyggelig samvær. Onsdag inviterer det svenske forbundet PLR på lunsj. Onsdag ettermiddag er det avreise til Arlanda. Nordbygg 2010 med over 800 utstillere kommer til å by på flere spennende bransjeaktiviteter enn noen gang før. Det er gledelig å registrere at så mange aktører ser på Nordbygg som den selvklare plassen for å bli informert, oppleve nylanseringer, diskutere og debattere, sier prosjektleder Peter Söderberg i Nordbygg Påmelding skjer til: Messereiser AS, Postboks 463, Brakerøya, 3002 Drammen, ved Frøydis Thorrud. Tlf , faks , epost: Merk påmeldingen med Nordbygg Påmelding registreres fortløpende. Siste frist er 1. desember, men etter som det allerede er stor interesse rundt denne messereisen, går vi ut allerede nå med invitasjonen, sier redaktør og reiseleder Per Olav Berg i Blikkenslageren. Deltagere på Blikkenslagerens tur til Nordbygg 2006 studerer nyheter fra SFS. Profesjonelle aktører i byggebransjen finner alltid interessante nyheter og produkter på Nordbyggmessene. I tillegg byr messeområdet på hyggelige muligheter for avkobling, og hotellet vårt ligger denne gang vegg i vegg med messen. 8 blikkenslageren 9-09

9 Ikke godt nok! Drammen Tidende fortalte nylig om Drammen Blikk og Tak som ikke drev helt etter læreboka på et prosjekt i Hurum. Arbeidstilsynet reagerte, og blikkenslager Per Krøs la seg flat. Godt han ikke ble flat fordi han falt ned Oppslaget i Drammens Tidende er ikke den beste reklameplakat for seriøse blikkenslagerbedrifter. Av Per Olav Berg Tilsynssjef Jan Muggerud i Arbeidstilsynet fikk se bildet som Drammens Tidende hadde tatt. Han reagerte kraftig. Taket skal være forskriftsmessig sikret med rekkverk på alle sider, eller at arbeiderne skal ha på seg sele. Det ser ut som om de har gjort et forsøk, men det holder ikke. Attpå til er stillaset satt opp på et annet tak, sier Muggerud. Han rapporterer om daglige henvendelser om usikre arbeidsplasser i byggebransjen. Detter han på taket, kan han rulle rett gjennom åpningen på stillaset, sier han om dette tilfellet, som han synes var ekstra graverende fordi firmaet det gjelder er spesialister på tak. Per Krøs i Drammen Blikk og Tak sier til Drammens Tidende at han legger seg flat og lover å rette på sikringsarbeidet umiddelbart. Det er noen små justeringer som må til, og de blir gjort i løpet av dagen. Vi har seler og sikkerhetsliner på taket til arbeid ytterst på gavlene, forklarer Per Krøs. K V A L I T E T, M A N G F O L D O G G O D T S A M A R B E I D RIMEX unik design og finish! RIMEX er mønstrede og fargede rustfrie plater Mønster og overflatefinish er 100% farge- og lysekte Utvikle din egen unike design Ulike lyssettinger vil skape levende overflater Uovertruffen korrosjonsbestandighet og levetid For mer informasjon om våre fasadeprodukter - ring , eller send e-post til 07 Gruppen, Oslo ASTRUP AS Postboks 8, Haugenstua, N-0915 Oslo Haavard Martinsens vei 34, N-0978 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: For mer info.: blikkenslageren

10 Lamellene har tre etasjer hver og er lagt oppå hverandre etter inspirasjon av spillet «mikado». Telenor-bygget skimtes til høyre Et bygg uten like Arkitektkontoret A-Lab i Oslo presenterte tegningene av det nye Oslokontoret til StatoilHydro på Fornebu på landsmøtet til VBL. Det blir et eventyrlig bygg som det ikke finnes maken til i Norge. Og det beste av alt: Her blir det mye metall! Av Per Olav Berg På takene anlegges det terrasser. Terminalbygget til den gamle flyplassen til venstre. Illustrasjoner: A-lab Arkitekturlaboratoriet AS, eller A-lab, vant førstepremien i prosjektkonkurransen om det kvadratmeter store Oslokontoret for StatoilHydro på Fornebu. 40 arkitektfirmaer leverte bidrag i konkurransen. Bygningen erstatter det eksisterende P-huset utenfor den gamle flyplassterminalen på Fornebu. A-lab peker på at byggets design gjenspeiler StatoilHydro som et internasjonalt og dynamisk selskap med ca ansatte i 40 land. Det nye kontoret vil stå ferdig i 2012 og skal samle de ansatte som i dag er spredt på flere kontorer i Oslo-regionen. Slik beskriver arkitektene bygget: «Prosjektet er utformet som fem like bygningslameller med tre etasjer hver, som er lagt oppå hverandre etter inspirasjon fra spillet «mikado». Lamellstrukturen tillater de 10 blikkenslageren 9-09

11 Selv om bygget er kvm stort gjør utformingen at det ikke ruver så mye likevel. forskjellige kontorene å beholde sin identitet, samtidig som de er samlet. Lamellene danner et seks etasjer høyt atrium der byggets fellesfunksjoner samles. Denne organiseringen av bygningsvolumet gir et luftig uttrykk. Siktlinjer gjennom prosjektet i flere retninger og høyder blir etablert. Volumoppbyggingen gjør at «fotavtrykket» til bygningen blir minimert og det offentlig tilgjengelige området blir størst mulig. På takene til kontorlamellene blir det anlagt terrasser.» Arkitektene har designet interiøret av lamellene for å tilby størst mulig fleksibilitet med rom som kan tilpasses fra å fungere som store møtesentre til å bli flerpersons kontorer. Planen kan tilby forskjellige typer samarbeid og virksomhet. Løsningen til arkitektene tillater også bedriften å øke eller minke antall arbeidsstasjoner. Intensjonen er å la bygget gjenspeile at StatoilHydro er et dynamisk og internasjonal selskap. Snitt av seksjonen «øst-vest». blikkenslageren

12 Hanen henger høyt Ordenen Den Gylne Hane i VBL skal henge høyt. Den kan ikke deles ut uten enstemmighet når ordenskomiteen holder møte. De som foreslår kandidater, må tenke grundig ig jennom om personen er verdig. Av Per Olav Berg Det sier Einar Fosse i Bergen, et av medlemmene i ordenskomiteen. Med et ferskt landsmøte bak oss er det flere i komiteen, eller konklavet, som mener det bør informeres om Den Gylne Hane. Ordenen Den Gylne Hane ble innstiftet på landsmøtet i Ålesund i 1926, hvor også ordenens statutter ble vedtatt. Initiativtageren var A. F. Walby, forbundets første redaktør. Han reiste spørsmålet på et styremøte i august 1923 om å innstifte en orden som kunne tildeles fortjente medlemmer av forbundet, forteller Einar Fosse. Han minner om at statuttene for Den Gylne Hane i løpet av årene er blitt revidert en del ganger. Først i Stavanger i 1955, i Bergen i 1965, hvor også skrivemåten ble forandret fra Den Gyldne Hane til Den Gylne Hane. Deretter i Stavanger i 1973, Skien i 1977, Molde i 2001, Bergen i 2003 og Oslo i Statuttene er nå tilpasset dagens skrivemåte. Stormester Tor A. Johansen overrakte Den Gylne Hane til John Ragnar Haug på siste landsmøte. Konklavet Ordenen styres av et konklav bestående av de tre eldste ridderne i henhold til hederstegnets ansiennitet. Konklavet konstituerer seg innen sin egen midte og utpeker ordenens embetsmenn. Konklavet funksjonstid er frem til neste landsmøte. Ordenens embetsmenn er stormester, seremonimester og skriver. Stormesteren er konklavets ordfører. I forbindelse med hvert landsmøte sammenkaller Landsforbundets formann konklavet til møte. Kun riddere kan delta. Alle tilstedeværende riddere deltar i konklavets møte med stemmerett, forklarer Fosse. De lokale laug og avdelinger innstiller på kandidater til riddere overfor stormesteren. Innstillingen sendes via Landsforbundets sekretariat og må være innsendt senest to måneder før landsmøtet. Det kan kun innstilles en kandidat fra hvert laug/avdeling, legger han til. 55 personer Opp gjennom årene er ordenen tildelt 55 personer. På landsmøtet i Oslo i juni var ni av ordenens medlemmer til stede. Ordenen kan Corus Colors Colorcoat HPS200 Ultra Den neste generasjon plastbelagt stål Colorcoat HPS200 Ultra kombinerer fleksibilitet, tøff overflate med opp til 40 års garanti. Et ytterligere viktig steg fremover for å øke distansen til konkurrerende produkter. Uten tvil den beste garantien i markedet. En overflate som er fleksibel og som tåler tøff behandling. Unik Scintilla pregning, et bevis på ekthet. Stort fargeutvalg. Unik Confidex Garanti opp til 40 år. Fargeutvalg inspirert av arkitekter. Optimalisert Galvalloy stålunderlag for ekstra korrosjonsbeskyttelse. Unik beleggsteknologi for farge- og glansbestandighet. Miljøvennlig og 100% resirkulerbart. Lagerføres av ledende stål- og blikkenslagergrossister. Corus Bygg Systemer AS Røraskogen Skien T: +47 (0) F: +47 (0) E: 12 blikkenslageren 9-09

13 også unntaksvis tildeles ikke-medlemmer, men da må innstillingen stadfestes av Landsforbundets styre. Det bør også nevnes at innstillingen på kandidater må inneholde fyldige vita og bekreftelse på hva vedkommende har utført av uegennyttig og fortjenestefullt arbeid for forbundet og faget. Alle avstemminger i ordenen er hemmelig og må være enstemmig, understreker Fosse. Ordenspromosjonen foregår kun ved Landsforbundets landsmøter og skal ha et festlig og høytidelig preg. Det legges stor vekt på at kandidaten ikke skal vite noe om sitt kandidatur før det blir opplyst i forbindelse med tildelingen. Kandidaten mottar da ordenen Den Gylne Hane samt diplom. Ordenspromosjonen foregår etter oppsatte bestemmelser, som er satt opp av konklavet. De første som mottok ordenen i 1929 var Henrik Robarth, Oslo, VBLs første formann, A. F. Walby, Oslo (som var redaktør fra og fra ), Victor Dahlquist, Norköping og Oscar Johansson, Stockholm. Det bør også nevnes at ordenen også kan tildeles kvinner. Den eneste kvinne som hittil har fått ordenen er Eilin Figenschau Guddal, i Oslo i 2003, avslutter Einar Fosse. Ny mann i Bergen Blikkenslagermestrenes opplæringskontor i Bergen har ansatt en ny person som skal hjelpe til med oppfølgingen av lærlinger og annet arbeid i opplæringskontoret. Kontoret vil da være bemannet med to heltidsansatte blikkenslagere og en kontormedarbeider i 40 prosent stilling. Einar Fosse, nr to fra høyre, minner om at ordenen Den Gylne Hane skal henge høyt. På bildet fra ordenskomiteens møte under landsmøtet i juni er han flankert av Jan Brodin, og Helge Bie, helt til venstre og Thor Olsen. Bjørn Hausvik (49) er nyansatt blikkenslager på Blikkenslagermestrenes opplæringskontor i Bergen. Grunnen til at vi ansetter en ny person er at vi har mange lærlinger og har satt oss selv noen høye krav til hva som skal gjennomføres for dem i løpet av ett år. I tillegg frigjøres en del tid til å få utført andre oppgaver som til nå har vært forsømt. Dette kan være oppfølging av skoler, markedsføring av faget, kontakt med arkitekter og byggeledere osv. Vi håper med dette at vi skal kunne få gjennomført langt flere oppgaver for lærlingene og lauget i fremtiden, sier leder av opplæringskontoret, Kjell Hæggernæs, til Blikkenslageren. Den nye personen heter Bjørn Hausvik og nærmer seg nå 50 år. Han har vært blikkenslager i hele sitt yrkesaktive liv og han har jobbet med både den utvendige og ventilasjonsdelen av faget. Bjørn har også vært medlem og formann i prøvenemnda for blikkenslagerfaget i en årrekke her i Bergen. Han deltok i NM for blikkenslagere for noen år siden og er på alle måter en dyktig fagmann. Nå tar han permisjon i seks måneder fra sin stilling i Bergen Air AS for å prøve om dette kan være noe for ham. Han startet på jobben 17. august, forteller Hæggernæs. blikkenslageren

14 Har partiene meninger om arkitekturpolitikk? Norske arkitekters landsforbund har høye forventninger til de politiske partienes framtidige planer for arkitekturfeltet. 3. juli sendte de derfor ut enqueten «Syv spørsmål om arkitekturpolitikk til valgkampen», adressert til partiene som er representert på Stortinget. Innen 19. august hadde kun Senterpartiet svart på spørsmålene i henvendelsen. I tillegg opplyser Kristelig Folkeparti at det «i utgangspunktet svarer ja på alle spørsmålene», til tross for at de ikke har vært drøftet «i noen av våre besluttende organer». Dette skriver Arkitektnytt.no. Både Høyre og Fremskrittspartiet hadde forvekslet NALenqueten med Arkitektnytts tidligere fire spørsmål til opposisjonspartiene. Høyre sendte sine svar på nytt, og Fremskrittspartiet mente at «det må ha vært en glipp» og besvarte spørsmålene. Så langt har kun noen få av partiene vi henvendte oss til svart, men dette er spørsmål som har stor interesse for våre medlemmer derfor forventer jeg at de øvrige partiene også gir tilbakemelding før valget, sier NALs president, Kjersti Nerseth. Ramlet i ovarrennet Holmenkollprosjektet var lenge preget av for liten oversikt og styring fra toppen. Valg av gjennomføringsmodell for et prosjekt er helt avgjørende. I Holmenkollen valgte man feil fra dag én. Seks byggherrestyrte sideentrepriser ble kjørt i gang mens bare én 60 prosents stilling var satt av for å styre prosjektet fra toppen, sier Audun Lågøyr, direktør for næringspolitikk i Byggenæringens Landsforening. For å holde oss til terminologien: Mye tyder på at prosjektet med å bygge det nye Holmenkoll-anlegget kom usedvanlig skjevt ut fra hoppet, eller at man ramlet allerede i ovarennet. Den kompliserte strukturen forutsetter en klar ledelse og gjør det krevende å være byggherre, ifølge konsulentrapporten fra Metier. «Disse forholdene gjør at det stilles ekstra krav til eierorganisasjon, byggherre og prosjektorganisasjon rundt god kommunikasjon, lederskap og en tydelig og effektiv kvalitets- og fremdriftsstyring», skriver Metier i rapporten som skal kvalitetssikre milliardutbyggingen. Likevel ble ledelse nedprioritert frem til i sommer. FP-12 Aluminium Bånd- og skivetekkingskvalitet fra OLBI Gi husets femte fasade et båndtekt smykke! ärggrön zinkgrå mörkgrå silver svart tegelröd nötbrun mörkröd Lagerføres i 8 farger, i PVDF (PVf2)-lakk og ubehandlet. Leveres i coil/plater i 0,8mm x 600/1250 mm. Leveringstid ca. 1-2 uker til små og store prosjekter. Egner seg godt til småhus, tilbygg og karnapper. Lett å forme lett å arbeide med. Ved bruk av aluminium får man et kvalitetsprodukt med mindre frem tidige vedlikeholds kostnader. Olbi Aluminium AS P.b. 166 Kalbakken 0903 Oslo Tlf Faks E-post: OLBI.indd :16:39 14 blikkenslageren 9-09

15 Nytt tiltak mot sosial dumping Reg jeringen vedtok i august en ny byggherreforskrift mot sosial dumping. Finanskrisen kan ha ført til at flere bedrifter enn før dumper lønninger til ansatte. Den nye forskriften styrker også arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i prosjekteringsfasen. Vi ønsker å vise at regjeringen ikke aksepterer sosial dumping, sier statssekretær Jan- Erik Støstad (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet til NTB. Hensikten med den nye byggherreforskriften er å presisere at byggherren i byggeprosjekter kan holdes ansvarlig dersom reglene ikke overholdes. I tillegg klargjør forskriften hva dette ansvaret går ut på. Etter en tid der sosial dumping har vært i tilbakegang, antyder nå foreløpige rapporter fra Arbeidstilsynet at fenomenet kan være på fremmarsj igjen. Årsaken kan være finanskrisen, dels fordi bedrifter må kutte kostnader, dels fordi arbeidstakerne har færre jobber å kives om, sier Støstad. Vanskeligere for useriøse Det er viktig at nettopp byggherren får mer ansvar fordi denne igangsetter prosjekter og er ansvarlig for den overordnede planleggingen. Dermed har byggherren mulighet til å luke ut de useriøse aktørene, alternativt sørge for at de blir seriøse, sier Støstad. Han understreker at sosial dumping ikke bare er uheldig for den enkelte arbeidstaker, men at fenomenet også kan føre til at seriøse bedrifter blir utkonkurrert av de useriøse. Fra før har regjeringen fått vedtatt lovendringen om solidaransvar, som innebærer at arbeidstakere som ikke får utbetalt sin rettmessige lønn kan rette lønnskrav oppover i kontraktkjeden. Hvis man tillater sosial dumping undergraver man en av bærebjelkene i velferdssamfunnet. Det er viktig at arbeidstakerne har et lønnsnivå det går an å leve av selv om de er ufaglærte, sier han. Gledelig bieffekt Den nye forskriften vil også føre til at arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) blir styrket. Det er BNL glad for. BNL har i lang tid jobbet tett med departementet, Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet om revideringen av forskriften. Dette er en etterlengtet revisjon. BNL ser positivt på den nye forskriften. Et av de nye punktene er at det nå skal prosjekteres for sikker utførelse. Dette betyr at det i planleggingsfasen nå skal tas hensyn til sikker utførelse og trygghet for alle på byggeplassen, sier ansvarlig for HMSspørsmål i BNL Roar Skjetne. Den reviderte forskriften, som trer i kraft 1. januar 2010, tar særlig sikte på å tydeliggjøre byggherrens ansvarsområde når det gjelder HMS. I tillegg er forskriften omstrukturert, slik at kapitlene nå er inndelt etter aktører i byggeprosessen og ikke som tidligere etter de ulike fasene i prosjektet. Takvinduer en lys idé! VELUX takvinduer finnes i mange størrelser og kan monteres sammen i utallige kombinasjoner; en, to eller flere vinduer, tak/fasade løsninger, takterrasser ogsåvidere. VELUX leverer komplette inndekninger i aluminium, kobber eller sink. Kontakt Roald & Søn A/S eller besøk for mer informasjon om VELUX takvinduer. Rosenholmv Oslo Telefon: blikkenslageren

16 VÅRE GODE PROSJEKTER: Lakkert aluminium og glass er med på å gjøre Gulskogen kjøpesenter i Drammen til et attraktivt sted å handle. Gjør Drammen penere Danvik skole i Drammen er en markant bygning i et strøk preget av boliger. Båndtekking på Danvik skole 16 blikkenslageren 9-09

17 Fint samspill mellom de ulike fasadeplatene. Eivind Haukjem AS og Franke Onsrud Blikkslageri AS etablerte et eget aksjeselskap for dette prosjektet. Drammen seiler opp som Norges ivrigste byfornyer. Slitne hus rives og erstattes av moderne bygg, og eksisterende bygninger rehabiliteres, utvides og forskjønnes. Blikkenslagerbedriften Eivind Haukjem AS er en av dem som har hatt nok å henge i med. Av Per Olav Berg Det hviler ikke mye krisestemning over utbyggingen av Gulskogen senter. Byggherre er Steen & Strøm, med Veidekke som totalentreprenør. Før sommeren ble det levert 7000 kvm. Totalt ender det med over kvm fasadeplater fordelt på 2 mm lakkert liggende aluminium levert av Astrup, og sinusplater i lakkert stål. Aluminiumsplatene er ca 50 cm brede. Eivind Haukjem AS produseres platene selv, sammen med samarbeidspartner Franke Onsrud. De to blikkenslagerbedriftene har stiftet et eget aksjeselskap for jobben. Opprinnelig kontraktssum var 9 mill. kroner eks mva, men ender langt over det. På det mest hektiske var vi 22 mann til sammen her. Vi startet i september Arbeidene har vært litt «av og på» i forhold til flere byggetrinn i utvidelsen av kjøpesenteret. Det har aldri vært en vanskelig jobb, men det er en stor jobb for oss, sier Eivind Haukjem. Danvik skole i Drammen er en stolt bygning som ruver godt i villastrøket den ligger i. Her er alle tak lagt nytt, med båndtekking i forpatinert Rheinzink, ca 2000 kvm i alt. Enkelte partier av taket er svært bratte og utfordrende, og nettopp i slike tilfelle er det viktig at byggenæringen som helhet sørger for å ha kvalifiserte blikkenslagerbedrifter som kan utføre slike oppgaver! Det er standard båndtekking på tak, tårn og arker, og beslag og takrenner, også i sink. Vi har holdt på et års tid, og gjorde oss ferdig rett før sommerferien, forteller Eivind Haukjem. Gutta fikk god trening i å avslutte rundt takvinduer. Uredde og dyktige fagfolk på taket av Danvik skole. Fra venstre: Terje Dahl, Kjetil Pedersen og Thomas Edvardsen. blikkenslageren

18 HØSTKAMPANJE ved ordre t.o.m. uke 42 Knekkemaskin K15-25 Knekkemaskin K25-25 Kombi Kapasitet 2550 x 1,5 mm Programstyring EasyLink Motorisert bakanslag AMF 1550 Kuler i bord Manuell bombering av bøyeskinne Ordinær pris kr ,- eks. mva Nå kr ,- eks. mva Leasing 5 år pr. mnd. ca. kr ,- Prisen er inkl. frakt og montering Multikant 15/1,5 Grønne Den linje Ingen hydraulikk Stillegående Lavt energibruk Lave kostnader Kapasitet 2550 x 2,5 mm Programstyring EasyLink Motorisert bakanslag AMF 1550 Kuler i bord Manuell bombering av bøyeskinne Ordinær pris kr ,- eks. mva Nå kr ,- eks. mva Leasing 5 år pr. mnd. ca. kr ,- Prisen er inkl. frakt og montering Maskinsaks HSM-F 25/2,5 Kapasitet 1550 x 1,5 mm Hurtigspenning Ordinær pris kr ,- eks. mva Nå kr ,- eks. mva Leasing 5 år pr. mnd. ca. kr ,- Kapasitet 2550 x 2,5 mm Motorisert bakanslag 750 mm Bordforlenger 800 mm Plateløfter m/retur fremover Snittkantbelysning Ordinær pris kr ,- eks. mva Nå kr ,- eks. mva Leasing 5 år pr. mnd. ca. kr ,- Prisen er inkl. frakt og montering 18 blikkenslageren 9-09 maskin24 as Kroken 10 B 3132 Husøysund f Thormod Nordanger t Svein Andre Ruud t

19 Kvalitet kommer alltid først. Resten er opp til deg. En fremsynt virksomhet må hele tiden utfordre sine arbeidsprosesser og metoder for å bli enda bedre. Hos Ruukki utvikler vi kontinuerlig vårt tilbud av metallbaserte produkter, tjenester og helhetsløsninger sammen med våre kunder innen produksjon, bygg og verkstedindustrien. blikkenslageren

20 BNL og RIF er uenig med forskningsdirektøren i SINTEF Byggforsk om etablering av eget bygningsdirektorat er veien å gå for at det offentlige skal kunne ta et mer samordnet grep på byggenæringen. Her fra byggingen av Tjuvholmen i Oslo. (Foto: Per Olav Berg) Foreslår direktorat for bygg Forskningsdirektør Terje Jacobsen i SINTEF Byggforsk tar i et intervju med Teknisk Ukeblad til orde for å opprette et nytt bygningsdirektorat. Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa mener at et eget direktorat vil være tungrodd og byråkratisk. Rådgivende Ingeniørers Forening og BNL slutter seg heller ikke til ideen om et nytt direktorat. Forskningsdirektør Terje Jajobsen peker på savnet av et strategisk nivå på offentlig side for både byggenæringen og det bygde miljø. Ansvaret er i dag delt mellom Husbanken og Statens Bygningstekniske Etat. Forvaltningen av statlige bygg ligger hos Statsbygg og Forsvarsbygg. På departementssiden må byggenæringen forholde seg til Miljøverndepartementet, til Olje- og energidepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. I tillegg er Fornyings- og administrasjonsdepartementet ansvarlige for Statsbygg mens Forsvarsbygg ligger under Forsvarsdepartementet, sier Jacobsen til bladet. Helheten mangler Før sommeren møtte byggenæringen tre statsråder for å drøfte energieffektivisering i bygg. Forskningsdirektøren mener dette viser vilje hos regjeringen, men også at sentral samordning er krevende. Næringsdepartementet peker på byggenæringens behov for utvikling. Ansvaret for forvaltning av nasjonalformuen som ligger i våre bygg, både offentlige og private, er ikke nødvendigvis en næringsutfordring, sier Jacobsen til Teknisk Ukeblad. Han mener den viktigste konsekvensen er at helhetlig tenkning mangler. Vi må ha en debatt og en utredning rundt dette. Det ble diskutert for noen år siden, men den gang var situasjonen en annen. Nå har vi de store klimautfordringene og kravene til klokere energibruk. Vi trenger kraft for å ta de nødvendige grep. Jeg ser ikke at den kraften er til stede for øyeblikket, sier Jacobsen. Forskningsdirektøren ved Sintef Byggforsk peker på at både Husbanken og BE gjør en god jobb i dag. Men det er ut fra de midlene de har til rådighet. Når det gjelder markedskontroll, som er en av oppgavene til BE, så har de knapt midler til å gjøre noe som helst. Husbanken skal sørge for å sette mye av boligpolitikken ut i livet, som stedsutvikling og universell utforming. Når bygningsenergidirektivet skal implementeres i Norge, er det NVE som har fått denne jobben. BE har ansvaret for byggeforskrifter og implementering av disse inklusive skjerpede krav til energibruk i bygg. Dette henger ikke godt sammen, uttaler Jacobsen til Teknisk Ukeblad. Han tenker seg en sammenslåing av Husbanken og BE for å få et nytt direktorat. Det betyr at det ikke vil bli enda et offentlig organ å forholde seg til, men faktisk ett mindre. Lunken mottagelse Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa ønsker velkommen en debatt om hvordan byggenæringen kan synliggjøres og tydeliggjøres. Hun stiller seg likevel undrende til forslaget om et direktorat, som hun i følge Teknisk Ukeblad oppfatter som tungrodd og byråkratisk. Både departementet og BE må bidra til økt fokus på byggenæringen fremover. Vi har gode resultater fra det ansvaret næringen har tatt i Byggekostnadsprogrammet, og må nå vurdere hvilken måte vi kan videreføre både erfaringene fra det programmet og fra Seriøsitetsforumet, sier Kleppa til bladet. Både Byggenæringens Landsforening og Rådgivende Ingeniørers Forening er enig i Jacobsens beskrivelse av situasjonen, men slutter seg ikke uten videre til ideen om å opprette et nytt direktorat. Liv Kari Hansteen, adm. direktør i RIF sier at det er en utfordring for næringen at vi mangler en overordnet strategi. Adm. direktør Ketil Lyng i BNL mener det er for tidlig å konkludere. Det offentlige virkemiddelapparatet er meget fragmentert. Færre instanser å forholde seg til vil gjøre det lettere å definere den langsiktige politikken og hva byggenæringen skal være om 20 til 30 år. Vi ser i dag at mange departementer og offentlige etater tar individuelle initiativ overfor næringen. Det settes ned det ene utvalget etter det andre og mange prosjekter blir lansert for å gi svar på de samme spørsmålene. Ikke minst innen energi og miljø er dette helt påtakelig i dag, sier Ketil Lyng til Teknisk Ukeblad. 20 blikkenslageren 9-09

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt Innovative Raskere helt enkelt Doble timene hver dag Lindab har forenklet bygging av vegger. Resultatet er de nye veggprofilene en innovativ løsning som gjør monteringen raskere, enklere og mer fleksibel

Detaljer

10. og 11. mars 2010

10. og 11. mars 2010 Velkommen til BYGGEDAGENE og BYGGEGALLA 10. og 11. mars 2010 Radisson BLU Plaza Hotel Oslo Påmelding på bygg.no 2 Vi støtter Byggedagene 2010: «State of the Nation» Det er nok av arbeidsoppgaver å ta fatt

Detaljer

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt Lindab RdBX Innovative Raskere helt enkelt Lindab RdBX Doble timene hver dag Lindab har forenklet bygging av vegger. Resultatet er de nye Lindab RdBXveggprofilene en innovativ løsning som gjør monteringen

Detaljer

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi?

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? VEDLEGG 1 Spørreskjema bedrifter Privatmarkedet 1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? 1. BNL 2. Norsk Teknologi HVIS 1 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Hvilken bransjeforening

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund STRATEGI 2011-2021

Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund STRATEGI 2011-2021 Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund STRATEGI 2011-2021 STRATEGI VENTILASJONS- OG BLIKKENSLAGERBEDRIFTENES LANDSFORBUND 2011-2021 1. Hovedtrekk i markedsutviklingen: Norsk økonomi har

Detaljer

Byggmester Mads-Holm AS

Byggmester Mads-Holm AS www.mads-holm.no Byggmester Mads-Holm AS Byggmester Mads-Holm AS ble etablert i 2003 og har utviklet seg til å bli en solid totalleverandør av byggetjenester. Til tross for bedriftens forholdsvise unge

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

den vakre, sterke takpannen

den vakre, sterke takpannen lindab takpannar takpanne den vakre, snygga, sterke tåliga takpannen plåtpannan e den vakre, sterke takpannen lindab takpanne den vakre, sterke takpannen Lindab takpanne løftet for taket ditt Taket er

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU.

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. - Den Kulturelle Bæremeisen - Høsten 2010 - Mia Øquist

Detaljer

INSPIRASJON REKKVERK MED GLASS

INSPIRASJON REKKVERK MED GLASS INSPIRASJON REKKVERK MED GLASS SIKRE OG SOLIDE REKKVERK MED GLASS Forbrukerinformasjon fra Glass og Fasadeforeningen 2 BRUKSOMRÅDER FOR GLASSREKKVERK Glass i rekkverk som konstruktivt element eller som

Detaljer

INSPIRASJON REKKVERK MED GLASS

INSPIRASJON REKKVERK MED GLASS INSPIRASJON REKKVERK MED GLASS 2 SIKRE OG SOLIDE REKKVERK MED GLASS Forbrukerinformasjon fra Glass og Fasadeforeningen 4 BRUKSOMRÅDER FOR GLASSREKKVERK Glass i rekkverk som konstruktivt element eller som

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Ruben Jensen adm. direktør NESO

Ruben Jensen adm. direktør NESO VELKOMMEN TIL NESOS HØSTMØTE I HARSTAD 31.OKT - 01.NOV 2014 Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs 28. høstmøte som denne gang blir i Harstad. Byen er med sine vel 24 000 innbyggere den

Detaljer

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke 1 Hva er BPA? BPA er et frigjøringsverktøy for funksjonshemmede hvor den enkelte selv leder sine egne assistenter, og dermed

Detaljer

MØTEREFERAT. Nr Sak Ansvarlig

MØTEREFERAT. Nr Sak Ansvarlig MØTEREFERAT Dato: Tid: 23-24. oktober Sted: Radisson Blu Møte nr: 2-2013 2013 Gardermoen Møtetype: Oldermannsmøte med utvalg Til stede: Walter Karppinen, Atle Skikstein, Lisbeth Schjelde, Kjell Heggernæs,

Detaljer

Corus Bygg Systemer AS. Harmoni 400 Takpanne. Opptil 40 års estetisk garanti - Vedlikeholdsfritt!

Corus Bygg Systemer AS. Harmoni 400 Takpanne. Opptil 40 års estetisk garanti - Vedlikeholdsfritt! Corus Bygg Systemer AS Harmoni 400 Takpanne Opptil 40 års estetisk garanti - Vedlikeholdsfritt! 1. Corus Bygg Systemer AS setter standarden - Høy kvalitet til lave priser 2. Gode løsninger for byggebransjen

Detaljer

Enkelt å være seriøs? Jomar Talsnes Heggdal 12. november

Enkelt å være seriøs? Jomar Talsnes Heggdal 12. november Enkelt å være seriøs? Jomar Talsnes Heggdal 12. november Mulighetsrommet: Fortsatt høy aktivitet Lave renter Befolkningsvekst Eldrebølge Urbanisering og sentralisering Teknologisk utvikling Digitalisering

Detaljer

Prosjektgruppe arbeid

Prosjektgruppe arbeid Prosjektgruppe arbeid Markedsføring Synliggjøring Profilering Informasjon Kommunikasjon Markedsgruppa Bjørn Stengrimsen Olav Økern IdeMedia AS Hans-Petter Nybakk Mål Tavleforeningen skal bli mer kjent

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

smaken av storbyen på KLEPP sgtrio.no

smaken av storbyen på KLEPP sgtrio.no smaken av storbyen på KLEPP sgtrio.no Utsikt, innsikt & oppsikt spennende kontraster og urbane kvaliteter på klepp Prosjektet gir urbane kvaliteter til Klepp sentrum. Her får du svært sentrale boliger

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT!

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR INVITASJON DELTA MED EGNE LIVSBILDER LAR-pasienter i hele landet oppfordres til å stille inn fokus på livet sitt og fange

Detaljer

LINDAB TAKSYSTEM TAK TAKRENNER TAKSIKRING

LINDAB TAKSYSTEM TAK TAKRENNER TAKSIKRING LINDAB TAKSYSTEM TAK TAKRENNER TAKSIKRING Hvis du har ditt drømmested, har vi ditt drømmetak. Ditt hjem. Det er alltid der for å beskytte deg, din familie og dine dyrebare eiendeler. Lindab har alt du

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

BO MED BARN. Møbler, farger og oppbevaring i leken stil Mitt rom: Hva liker barna best? Byliv: Dette savner barna i byen!

BO MED BARN. Møbler, farger og oppbevaring i leken stil Mitt rom: Hva liker barna best? Byliv: Dette savner barna i byen! NR 8 NOVEMBER 2014 NY BOLIG Full oversikt her bygger OBOS! SIDE 75 BORETTSLAG Høyt under taket SIDE 56 TEMA: BARN BO MED BARN Møbler, farger og oppbevaring i leken stil Mitt rom: Hva liker barna best?

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14.

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14. Pressemelding Oslo 14. oktober 2013 Store forventninger til populær finsk produsent av skyvedører og veggmoduler: - Gir økt lønnsomhet, bedre design og høyere kvalitet Skreddersydde elementer gjør konstruksjon

Detaljer

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing Nyt utelivet Hagestuer og Balkonginnglassing NYT LIVET TIL FULLE Er det bare naboen som skal hygge seg ute uavhengig av temperatur, vind og regn? Du er velkommen til en av våre dyktige forhandlere for

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Fjellkonferansen 2008

Fjellkonferansen 2008 Fjellkonferansen 2008 Velkommen til Radisson SAS Lillehammer Hotell Trenger vi en helhetlig fjellpolitikk? På hvilken måte kan dialogen mellom sentrale myndigheter og lokale og regionale myndigheter bedres?

Detaljer

Nytt ved skolestart. Rutiner for innmeldinger og endringsmeldinger/utmeldinger

Nytt ved skolestart. Rutiner for innmeldinger og endringsmeldinger/utmeldinger Til NKFs lokallag Rundskriv L 8-2007 Oslo, 6. august 2007 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter seg selvfølgelig

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

«Felles løft for bransjen» Stein Hesstvedt / MLF

«Felles løft for bransjen» Stein Hesstvedt / MLF «Felles løft for bransjen» Stein Hesstvedt / MLF Næringsforeningen i Rogaland «Utfordringer og muligheter «Stein Hesstvedt / MLF 30.03.17 MLF MLF - et stort et stort fellesskap fellesskap - 295 medlemsbedrifter

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Stillhet Erling Kagge Stillhet i støyens tid Gleden ved å stenge verden ute I Hvis jeg ikke kan gå,

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Byggenæringen på høygir.men mye å gå på. Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013

Byggenæringen på høygir.men mye å gå på. Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013 Byggenæringen på høygir.men mye å gå på Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013 Historisk høyt aktivitetsnivå 360 mrd kr i omsetning i 2013 Fra 5 til 6 millioner mennesker til

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Fagkunnskap gir trygghet

Fagkunnskap gir trygghet Fagkunnskap gir trygghet Solid håndverk siden 1974... Interiør-Service Håndverk AS er et allsidig byggefirma som utfører alle typer entreprenørtjenester. Etter flere tiår i bransjen, kan vi se tilbake

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller Arkitekter og Eivind Lauritzen

Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller Arkitekter og Eivind Lauritzen Olavs hall sett fra parken mellom Kirkegata og Vollgata OLAVS HALL Borgarsyssel Museum, Sarpsborg ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

SMAP Konferanse Om arkitektur «spiller det noen rolle»!

SMAP Konferanse Om arkitektur «spiller det noen rolle»! SMAP Konferanse 27.03.2017 Om arkitektur «spiller det noen rolle»! Om arkitektur, spiller den noen rolle 1. Om LINK arkitektur 2. Hvem er jeg 3. Spiller arkitekturen en rolle? 4. Arbeidsplass, hva er det

Detaljer

Mesterhus har hustyper som dekker behovet for både små og store familier. Vi tilpasser huset helt

Mesterhus har hustyper som dekker behovet for både små og store familier. Vi tilpasser huset helt Tokheim & Narjord AS Tokheim & Narjord er en moderne byggmesterbedrift som forvandler husdrømmen til virkelighet. Siden 1998 har vi bygget spennende eneboliger og annen småhusbebyggelse for kunder i Oslo,

Detaljer

Digital kompetanse. i barnehagen

Digital kompetanse. i barnehagen Digital kompetanse i barnehagen Både barnehageloven og rammeplanen legger stor vekt på at personalet skal støtte det nysgjerrige, kreative og lærevillige hos barna: «Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet,

Detaljer

på topp byggenæringen 2013

på topp byggenæringen 2013 10 på topp byggenæringen 2013 Å sette spor Byggenæringen hadde høy aktivitet i 2013 og BNL har hatt godt gjennomslag for mange viktige saker dette året. Samferdsel er blitt høyt prioritert og ny Nasjonal

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

KRYPENDE POST UKE 37

KRYPENDE POST UKE 37 KRYPENDE POST UKE 37 LEKEGRUPPE SOMMERFUGLER: I dag startet vi lekegruppen med en samling hvor vi snakket om hvilken dag det var, hvem som var tilstede, hva vi gjorde forrige gang og hva vi skulle gjøre

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

enjoy life, love living fleksible opphengsystemer til ditt interiør

enjoy life, love living fleksible opphengsystemer til ditt interiør enjoy life, love living fleksible opphengsystemer til ditt interiør inngangsparti / trappeoppgang 10 innhold enjoy life, love living 04 stue barnerom 12 06 kjøkken hobbyrom 14 08 spisestue ideer 16 18

Detaljer

Foto: Jo Michael. Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre

Foto: Jo Michael. Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre Foto: Jo Michael Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre 1.september 2015 Svein Olav Simonsen Hva er NHO? NHO 24 225 medlemmer 572 384 årsverk 15 region-

Detaljer

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet Sosial Dumping Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Påvirkes av internasjonale forhold Norsk arbeidsliv Mer internasjonalisert og åpent enn forventet

Detaljer

bli inspirert Norfloor Idékatalog mosaikk fra Appiani www.norfloor.no

bli inspirert Norfloor Idékatalog mosaikk fra Appiani www.norfloor.no bli inspirert Norfloor Idékatalog mosaikk fra Appiani www.norfloor.no APPIANI KERAMISK MOSAIKK Create-serien: Create-serien fra Appiani gir deg unike muligheter med dine egne digitale bilder overført til

Detaljer

MØTEREFERAT. Dato: 7.-8 mars 2012 Tid: 15.30-18.00/09.00-14.00. Sted: Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo.

MØTEREFERAT. Dato: 7.-8 mars 2012 Tid: 15.30-18.00/09.00-14.00. Sted: Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo. MØTEREFERAT Dato: 7.-8 mars 2012 Tid: 15.30-18.00/09.00-14.00 Møtetype: Oldermannsmøte Sted: Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Møte nr: 1-2012 Til stede: Styret: Oldermenn: VBL administrasjon:

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Kvalitet lønner seg i lengden

Kvalitet lønner seg i lengden takrenner og nedløp Kvalitet lønner seg i lengden Takrenner, nedløp og annet tilbehør fra armat gir taket ekstra kvalitet og mange problemfrie år. All produksjon foregår med moderne maskiner i våre egne

Detaljer

AKS. Innredning AS Holtervn. 3 - PB 1002 1442 Drøbak Tlf.: 6490 7100 Fax: 6493 5054 E-post: post@aksie.no www.aksie.no.

AKS. Innredning AS Holtervn. 3 - PB 1002 1442 Drøbak Tlf.: 6490 7100 Fax: 6493 5054 E-post: post@aksie.no www.aksie.no. Utstyrsleverandøren som leverer komplette anlegg. AKS tilbyr: Entreprenørarbeid Utstyrsleveranser Finansiering innen alle bransjer AKS Estland Magdaleena 3e 11312 Tallinn Estonia Tlf.: +3726610994 Fax.:

Detaljer

Tauno har bygget 370 tømmerhus

Tauno har bygget 370 tømmerhus Her er noen av hyttene Tauno står bak. Den neste kan bli din. Foto: Finnhaus. Tauno har bygget 370 tømmerhus Det har han klart fordi finsk kvalitet og personlig oppfølging gir fornøyde kunder. - Det er

Detaljer

Velkommen til boligkonferansen 2013

Velkommen til boligkonferansen 2013 Velkommen! Velkommen til boligkonferansen 2013 På vegne av Boligprodusentenes Forening ønsker jeg velkommen til Boligkonferansen 2013. Dette er 4. gang vi arrangerer Boligkonferansen der vi setter rammebetingelser,

Detaljer

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid.

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Malthusstag Malthuskassetter Hjørnelåser Kiler Støpetrakter Malthusknekter Grunnmursventiler Armeringsstoler Radonprodukter Plastprodukter EPS produkter Malthus forskaling 1 23 XPS produkter Formolje Finèr

Detaljer

DELAKTIG. Designet av IKEA og Tom Dixon

DELAKTIG. Designet av IKEA og Tom Dixon DELAKTIG Designet av IKEA og Tom Dixon 9. februar 2018 lanserer IKEA og Tom Dixon DELAKTIG: en plattform i aluminium du kan tilpasse helt etter eget behov. For å virkelig utfordre vante designformer og

Detaljer

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet:

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Trevare og trelastbransjene i Hedmark er en betydelig samfunnsaktør med ca. 3200 årsverk og en samlet omsetning på ca. 4 mrd. Gjennomsnittsalderen på

Detaljer

Proffleverandør av trebygg. Elementbygg Fasadeelementer Kompaktelementer Østlandsgarasjen www.ts-vinduer.no

Proffleverandør av trebygg. Elementbygg Fasadeelementer Kompaktelementer Østlandsgarasjen www.ts-vinduer.no Proffleverandør av trebygg Elementbygg Fasadeelementer Kompaktelementer Østlandsgarasjen www.ts-vinduer.no Gründerne av TS Elementer AS, Atle Solberg og Kenneth Trollsås ELEMENTBYGG I vårt rette element

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2013. Prioriterte områder

HANDLINGSPLAN 2011-2013. Prioriterte områder Vedlegg 2 HANDLINGSPLAN -2013 Prioriterte områder 1. Markedsføring 2. Rekruttering, utdannelse og kompetanse 3. Medlemssituasjonen 4. Rammebetingelser 5. Miljø og energi 6. Samarbeid med andre organisasjoner

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

2008 ÅRSRAPPORT. -fra idè til ferdig bygg

2008 ÅRSRAPPORT. -fra idè til ferdig bygg 2008 ÅRSRAPPORT -fra idè til ferdig bygg Lårdal 1946 - Seltor har solide røtter og bena godt plantet på jorden fortsatt. Seltor Entreprenør 2008 Seltor Entreprenør AS består av virksomhetene Seltor AS

Detaljer

Tor Fretheim. Leons hemmelighet

Tor Fretheim. Leons hemmelighet Tor Fretheim Leons hemmelighet 1 Jeg har aldri trodd på tilfeldigheter. Men det var sånn vi møttes. Det var utenfor en kino. Jeg hadde ingen å gå sammen med. Det gjorde ingenting. Jeg likte å gå alene.

Detaljer

EN STILREN LØSNING TIL BADET

EN STILREN LØSNING TIL BADET UNIDRAIN GLASSLINE unidrain GlassLine er dusjbunner og dusjvegger i glass som sammen med det originale unidrain gulvavløpet danner én stilren, våtromssikker og gjennomtenkt løsning. EN STILREN LØSNING

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

FYLKESMESSE FOR ELEVBEDRIFTER TORSDAG 16. MARS 2017 RAKKESTADHALLEN

FYLKESMESSE FOR ELEVBEDRIFTER TORSDAG 16. MARS 2017 RAKKESTADHALLEN FYLKESMESSE FOR ELEVBEDRIFTER TORSDAG 16. MARS 2017 RAKKESTADHALLEN Praktisk informasjon Messens åpningstider Fylkesmessen åpner kl 1030. Premieutdelingen er ferdig ca kl 1530. Deretter ryddes standene.

Detaljer

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE Berit Bøe Seniorrådgiver 01.10.2012 3-parts bransjeprogram Allmengjøring av tariffavtale Godkjenningsordning ID-kort Regionale verneombud Tilsyn Nye

Detaljer

VIRVELNYTT. Utgave nr: 49. Infohefte for:

VIRVELNYTT. Utgave nr: 49. Infohefte for: Utgave nr: 49 VIRVELNYTT Infohefte for: 1 Redaktør: Elisabeth H Johansen. Smidsrødvn 47 b, 3120 Nøtterøy Tlf: 33320290 / 99249727 FAX: 33320064 E-post: elisabeth@skjaeret.no Hjemmeside: www.ryggmargsbrokk.org/tevebu

Detaljer

Stillasguide for TG og Lignende

Stillasguide for TG og Lignende Stillasguide for TG og Lignende Guide: Stillas Innhold 1: Forord... 2 2: Skaff og beregn materialer... 3 3: Materialer... 4 4: Konstruksjon... 4 4.1: Steg 1... 5 4.2: Steg 2... 5 4.3: Steg 3... 6 4.4:

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Barna på Humor har latt seg inspirere av Øivind Sand

Barna på Humor har latt seg inspirere av Øivind Sand Hvis jeg gjør sånn blir det ganske likt Barna på Humor har latt seg inspirere av Øivind Sand Hvis jeg gjør slik som Eva blir det fint... Dette barnehageåret har vi blitt godt kjent med Øivind og hans verk.

Detaljer

VOLUM PROSJEKTER SE VERDEN PÅ NYTT

VOLUM PROSJEKTER SE VERDEN PÅ NYTT SE VERDEN PÅ NYTT En spenstig invitasjon til dialog om løsninger på produkt, design og logistikk rundt fremtidens vinduer, dører, glass og fasader. VOLUM PROSJEKTER De største byggeprosjektene er ofte

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Øvre Myrland. Moderne funkisleiligheter i Elvebakken i Sortland. Her har du Sortlandsmarka som din nærmeste nabo og sentrum kun 5 minutter unna.

Øvre Myrland. Moderne funkisleiligheter i Elvebakken i Sortland. Her har du Sortlandsmarka som din nærmeste nabo og sentrum kun 5 minutter unna. Øvre Myrland Moderne funkisleiligheter i Elvebakken i Sortland. Her har du Sortlandsmarka som din nærmeste nabo og sentrum kun 5 minutter unna. Omgivelser I Øvre Myrland bor du i et trygt og barnevennlig

Detaljer