Et bygg uten like. Bli med til Nordbygg Nok å ta fatt i. Profilen: Lærer av naboen. Bølgete nasjonalsymbol. Nr side 22. side 8.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et bygg uten like. Bli med til Nordbygg 2010. Nok å ta fatt i. Profilen: Lærer av naboen. Bølgete nasjonalsymbol. Nr. 9-2009. side 22. side 8."

Transkript

1 Nr utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Et bygg uten like Nok å ta fatt i Bli med til Nordbygg 2010 Profilen: Lærer av naboen Bølgete nasjonalsymbol side 4 side 8 side 22 side 27

2

3 Innhold Blikkenslageren Nr Redaktør Per Olav Berg: ROT-en til alt ondt Ordningen med skattefradrag for rehabilitering og oppussing av private boliger og leiligheter har vist seg som effektive våpen mot svart arbeid i Danmark, Finland og Sverige. Temaet i næringslivssidene «Byggenæringen» i denne utgaven av Blikkenslageren er svart arbeid og hvordan vi kan bekjempe det. Det er et komplisert spørsmål, fordi det dreier seg om folks lyst til å spare penger; til å spare skatter og avgifter. Den lysten kan på mange måter sammenlignes med lysten på sex, i hvertfall når vi snakker om problemet med prostitusjon og hvordan bli kvitt det Når statssekretær Geir Axelsen i vårt temabilag viser til virkningen av regjeringens tiltakspakke for å forklare at det ikke er nødvendig å innføre ROT-fradrag i Norge, viser det at fokuset kan være feil for hva dette egentlig dreier seg om. Axelsen mener at økende byggeaktivitet i Sverige som direkte følge av ROT-fradrag, ikke er argument godt nok for å innføre en slik ordning hos oss. Det er mulig Axelsen og hans meningsfeller er forledet av konklusjonen til utvalget som har jobbet med skatteunndragelser. De vender tommelen ned for ROT-fradrag og begrunner det blant annet med et stort tap av skatteinntekter. Altså: Økt byggeaktivitet som følge av regjeringens pakke, og frykt for tap av skattekroner er argumentet for ikke å innføre ROT-fradrag i Norge. I Sverige er det svært positive erfaringer med ROT-fradrag. Fra 1. juli er det innført en ny fakturamodell som betyr at skattereduksjonen dras direkte av fakturaen. Bedriften som har utført oppdrag for private, kan trekke 50 prosent av på fakturaen. Det er penger bedriften får igjen av Skatteverket. Fra 1. juli til 21. august ble det betalt ut 177 millioner svenske kroner i ROTfradrag etter denne nye modellen. Men samtidig kommer det enda mer skatte- og avgiftskroner inn til den svenske staten, fordi svart arbeid reduseres. Det dreier seg med andre ord ikke om tapte skattekroner, men tvert i mot! I en holdningsskapende brosjyre, der det pekes på at «svart arbeid er en tyv», anslås det at mellom 50 og 100 milliarder kroner forsvinner ut av samfunnsøkonomien i Norge hvert år på grunn av svart arbeid. Hvis myndighetene får inn flere skattekroner enn de må refundere i ROTfradrag, er kanskje ikke dette så dumt, likevel? Ønsket om å innføre ROT-fradrag i Norge handler ikke bare om å gi mer arbeid til byggenæringen, men å sørge for mer penger inn i skatter og avgifter, og mer likeverdige konkurransevilkår blant utførende håndverksbedrifter. 4 Nok å ta fatt i 6 Konkrete mål 7 Kurs i effektiv prosjektstyring 8 Bli med til Nordbygg 2010! 9 Et bygg uten like 12 Hanen henger høyt 13 Ny mann i Bergen 15 Nytt tiltak mot sosial dumping 16 Våre Gode Prosjekter 20 Foreslår direktorat for bygg 22 Profilen: Lærer av naboen 24 I godt selskap 27 Bølgete nasjonalsymbol 31 VBL-lederen 32 Effektiv tidsregistrering 33 Minneord Produktnytt lindab vi forenkler byggingen Komplett leverandør av skruer og festemateriell Som kunde hos Lindab har du tilgang til byggebransjens kanskje mest komplette sortiment av festemidler. U-nite Fasteners Technology AB er en del av Lindabkonsernet, dermed har vi ekspertisen og produktene i umiddelbar nærhet med korte leveringstider. Sjekk ut vårt brede spekter av produkter i vår tekniske brosjyre over festemidler på Eller be om brosjyre og eller prisliste hos din lokale avdeling. Vi har løsningene - sortimentet, supporten og logistikken. Velkommen til Lindab! blikkenslageren

4 Ane Dyrnes er nyansatt organisasjonsmedarbeider i VBLs administrasjon. Nok å ta fatt i Jeg håper jobben blir utvidet fra 60 prosent til full stilling. Jeg ser at det er nok å ta fatt i på heltid ut over de løpende administrative sakene i VBL-sekretariatet, sier nyansatt Ane Dyrnes (29). Av Per Olav Berg For å ta det med én gang: Ane er datter av kona til Per Sannes. Men det ikke derfor hun har fått jobben som organisasjonsmedarbeider i VBLs administrasjon. Det begynte med at jeg sa at jeg hadde lyst til å begynne å jobbe etter studiene. Og Per sa han egentlig trengte en person i full stilling. Blikkenslagere har jeg hørt om ved middagsbordet siden 12-års alderen. Så etter å ha hørt på Pers tanker om hvordan han har lyst til å utvikle VBL videre, fant jeg ut at jeg hadde lyst til å være med på dette, forteller Ane. To utdannelser Ane har to utdannelser bak seg, foruten fem års jobbing i bank under studiene. Først ble hun modelist og klesdesigner. Modelist-delen er så absolutt et håndverksfag. Jeg drev for meg selv i to år. Sydde brudekjoler og selskapskjoler, og hadde avtale med en forretning som solgte klærne jeg produserte. Men jeg innså at det er en alt for tøff og hard bransje å klare seg i. Jeg fikk lyst til å studere og begynte på en bachelor grad i statsvitenskap ved universitetet i Oslo, som jeg fullførte i våres, sier hun. Hva kan du tilføre VBL? Jeg føler at jeg kan se på ting med friske og kreative øyne. Det er godt å ha både en kreativ og en akademisk bakgrunn. Etter at jeg begynte 1. juni, har jeg brukt tid på å sette meg inn i praktiske administrative gjøremål. Nå ser jeg frem til at det blir mer å gjøre ut over høsten. VBL har mange prosjekter på gang som behøver ressurser, sier hun. Markedsføring Hun har på agendaen å oppgradere VBLs hjemmeside. Den kan gjøres mer aktuell og aktiv, slik at den brukes mer av både oss og medlemmene. Det er viktig at vi har kontakt med medlemmene via hjemmesiden. Medlemmene i VBL er spredt over hele landet, og dette er et kommunikasjonsforum som er lett tilgjengelig for de aller fleste. Diskusjonsforumet kunne også vært enklere å bruke, og mer synlig. Av andre oppgaver vil oppfølging av direktivet om energimerking av bygg kreve oppmerksomhet, likeledes BKA-prosjektet med effektiv prosjektstyring, som jeg kommer til å være med på å organisere. (Se side 7.) Hva med markedsføring? Det er et viktig satsningsområde. Vi har ennå ikke snakket i detaljer om det. Jeg regner med at det er gjort noen tanker om hva jeg eventuelt skal arbeide med i en full stilling, svarer hun. Sammensatt Ane er en aktiv person på fritiden. Da trener hun i helsestudio. I fjor løp hun Birkebeineren; 23,5 kilometer selvplaging i ulendt terreng. Det var et blodslit, men jeg liker sånne utfordringer. Ellers er jeg en utadvendt og sosial, og en litt sammensatt person. Jeg liker å være tenkende og svevende, samtidig som jeg må ha system og orden rundt meg. Dessuten liker jeg film og musikk, - og er politisk engasjert, sier hun til slutt. 4 blikkenslageren 9-09

5 foto: ScanStock Fagfolk gjør jobben best. Enten det handler om tette tak eller pensjoner. Ventilasjon- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund har en god samarbeidsavtale med Storebrand. Avtalen sikrer de ansatte gode pensjoner og forsikringer til gunstige betingelser. Hittil har nesten 80 medlemsbedrifter valgt oss. Fordi prisene er gode og fordi de får en profesjonell administrasjon av sine ordninger. Dermed kan dine fagfolk bruke tiden til det de er best på. Vil du vite mer om fordelene med avtalen? Ring oss på eller se blikkenslageren

6 Konkrete mål Handlingsplanen til VBL trekker opp fire klart definerte og prioriterte områder: Rekruttering, kompetanse, markedsføring og utvikling av VBL-organisasjonen. Arbeidsoppgavene endrer seg og medlemsbedriftene må utvikle seg i takt med resten av næringen om omverdenen, sier handlingsplanen. Av Per Olav Berg Vårt fag er sentralt i forbindelse med fremtidens klimautfordringer. Våre medlemsbedrifter skal fremstå som seriøse, kunnskapsrike og innovative overfor våre oppdragsgivere, slår handlingsplanen for fast innledningsvis. Rekruttering og utdanning Om rekruttering og utdanning sier handlingsplanen at VBL skal arbeide for økt rekruttering til faget. VBL skal være premissleverandør til skoleverk og utdanningsinstitusjoner for faget. Av aktiviteter pekes det på Norgesmesterskap, oppfølging av skoler og lærlinger, E-læring og utarbeidelse av utdanningsmateriell. VBL skal være premissleverandør til skoleverk og utdanningsinstitusjoner for faget, heter det blant annet i handlingsplanen. (Illustrasjonsfoto). Kompetanse Om kompetanse slås det fast at begrepet livslang læring skal gjelde for alle medlemmer i VBL. VBL skal legge til rette for og oppmuntre til faglige og administrative kurs og etterutdanning. VBL skal videre bidra til å heve kompetansen for ledere og mellomledere i sine bedrifter. Aktiviteter her er ventilasjonskurs og etterutdanning, beslag-, tak- og fasadekurs og etterutdanning, administrative kurs innen økonomi og arbeidsgiverspørsmål sammen med andre bransjeforeninger i BNL, Energidirektivet og TEK 09, samt leder- og mellomlederkurs. Markedsføring En overordnet målsetting i handlingsplanen er at VBL aktivt skal markedsføre blikkenslagerfaget, samt sikre gode og utviklende markeds- og rammevilkår. Tiltak er utvikling av vervemateriell for nye medlemmer, profileringspakker for skoler, arkitekter, rådgivere, byggherrer og byggeiere, aktivitet og formidling via tidsskriftet Blikkenslageren, å arrangere Blikkenslagerdagen og at nettsidene til forbundet oppgraderes. VBL-organisasjonen Det er et prioritert mål i VBL om å øke oppslutningen om forbundet for å øke slagkraften, forbedre tilbudene og styrke grunnlaget for samhandling mellom medlemsbedriftene. VBL er ikke lenger så hissig på å fusjonere med andre bransjeforeninger, men vil heller søke samarbeid med andre foreninger med felles arbeidsområder og interesser. Det er et mål at laug og avdelinger i VBL skal styrkes og fremstå som fyrtårn for andre bransjer. Handlingsplanen trekker opp en rekke tiltak for å styrke lokalavdelingene og at VBL bygger videre på arbeidet som gjøres i de fire arbeidsutvalgene; ventilasjon, utvendig, markedsføring og rekruttering og utdanning. For bedrifter med mer enn 20 ansatte er målet å arrangere en samling hvert år. VBL skal fremme aktuelle saker gjennom BNL, og i NHO via BNL. Det skal utarbeides et næringspolitisk dokument, og VBL skal arbeide for å utvikle medlemsfordeler gjennom Innkjøpstorget. Videre satses det på å utvikle det nordiske samarbeidet, å arrangere gode landsmøter og fagtreff, og at det gjennomføres en årlig felles samling for styret, oldermenn, utvalg og arbeidsgrupper. 6 blikkenslageren 9-09

7 Kurs i effektiv prosjektstyring VBL skal i gang med et forbildeprosjekt med støtte fra Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet, VOX. Prosjektet går ut på å øke kompetansen til VBLs medlemsbedrifter, og VBL har valgt å satse på kurs i effektiv prosjektstyring. Fortsatt er det ledige plasser! Av Per Olav Berg I første omgang blir det satt i gang kurs for to grupper med åtte deltagere hver. Det ene kurset må holdes i Oslo, da så vel VBL og VOX vil ha en tett oppfølging av dette forbildeprosjektet, eller pilotprosjekt, som det også kalles, opplyser daglig leder Per Sannes i VBL. Det blir samlinger på fire-fem timer etter arbeidstid. Vox - nasjonalt senter for læring i arbeidslivet Dette er en fin mulighet til å gi for eksem- er en etat underlagt Kunnskapsdepartementet. Vox arbeider for å heve kompetansenivået blant voksne. De kartlegger og formidler ny pel formenn eller prosjektledere enda bedre des det med de grunnleggende ferdighetene. kunnskap om voksnes læring. Spesielt arbei- kompetanse uten store Vox arbeider med å utvikle et nasjonalt system kostnader, fremholder for læringstilbud til voksne i lesing, skriving, hverdagsmatematikk og digital kompetanse. Sannes. Av kursinnholdet kan nevnes: Hva er et prosjekt? Hvordan bedre inntjeningen i et prosjekt? Hvordan behandle kundene på en god måte? Kvalitetssikring og HMS Prosjektstyring - Kontrakt - Prosjektøkonomi - Avviksmelding - Endringsmelding - Tilbud - Referat fra byggemøter - Overtakelsesbefaring og forretning RHEINZINK -Takrennesystem Som kjent har RHEINZINK et komplett takrennesystem. Våre grossister lagerfører både RHEINZINK -valseblank og RHEINZINK - forpatinert pro blågrå. RHEINZINK - for patinert pro skifergrå er en bestillingsvare. I blank utførelse har vi alle dimensjoner men i forpatinert utførelse har man redusert antall dimensjoner noe. Ta kontakt med din grossist for mer informasjon om dette. Alle typene kan limes men ikke med hvilket lim som helst. Ta kontakt med våre grossister for RHEIN- ZINK - Montasjeveileding for liming av sink renner. Eller gå gjerne inn på vår hjemmeside om du ønsker mer informasjon og last ned den informasjon du trenger. RHEINZINK forhandles av følgende grossister: Vi ønsker å bruke deltakernes egne erfaringer som utgangspunkt ved gjennomføring av kursene, som vi håper å kunne starte i slutten av september, sier Sannes. Kurstilbudet fra VOX er en del av såkalte BKA-kurs; basiskunnskap i arbeidslivet. For å være mest mulig effektiv som prosjektstyrer, ligger det at du må kunne lese, skrive, regne og være fortrolig med data. Vi snakker ikke her om at kursdeltagerne skal lære seg alfabetet på nytt, men det er en kjensgjerning at noen kan ha behov for å tilegne seg mer grunnleggende basiskunnskaper. For andre kan dette kurset vekke interessen for å ta annen videre utdanning. De som ikke har tatt svennebrevet, kan få den dytten som trengs, eller at de tar mesterbrevet. Det er avgjørende at ledelsen i bedriften ser verdien og det positive med dette kurset, sier Per Sannes. RHEINZINK Norge Hamang Terrasse 55, 1336 Sandvika, Norway Tlf.: , Fax: blikkenslageren RZ_3691-4C-N

8 Bli med til Nordbygg 2010! Blikkenslageren arrangerer en ny tur til den mest spennende proffbygg messen i Norden. NORDBYGG 2010 arrangeres fra 23. til 26. mars. Vi reiser 22. mars med retur 24. mars. Da får vi med oss spennende møter med leverandører og to spennende messedager. På Nordbygg finner du en egen hall med VVS og ventilasjon. Blikkenslagerne har en egen del av utstillingene i den største hallen. Til Nordbygg 2010 har Stockholmsmessan utvidet med enda en utstillingshall. For blikkenslagere er dette den største møteplassen som finner sted i Norden annet hvert år. Messen i 2008 samlet besøkende fra 44 land. 93 prosent av de besøkende mener denne messen er den viktigste å være på og sa at de vil komme igjen i prosent besøker ikke andre bransjemesser. Blikkenslageren har reservert 30 plasser på fly og hotell. Avreise fra Gardermoen mandag 22. mars kl med SK 874. Retur fra Arlanda onsdag 24. mars kl med SK 889. Vi bor på Rica Talk Hotell, som ligger vegg i vegg med Stockholmsmessan. Prisen for pakkereisen er kr 6.550,- i enkeltrom, kr 4900,- pr. pers. i dobbeltrom. I tillegg til en innholdsrik byggmesse får du ekstra bransjekontakt om du blir med Blikkenslageren. Med i prisen er flytur t/r Stockholm, transport, hotell, middager, lunsjer og messebillett. Mandag byr Plannja på middag og informerer om aktuelle produkter og aktiviteter. Tirsdag byr OLBI Aluminium og IB Metall på lunsj. Roald og Sønn AS inviterer til middag tirsdag, med informasjon og hyggelig samvær. Onsdag inviterer det svenske forbundet PLR på lunsj. Onsdag ettermiddag er det avreise til Arlanda. Nordbygg 2010 med over 800 utstillere kommer til å by på flere spennende bransjeaktiviteter enn noen gang før. Det er gledelig å registrere at så mange aktører ser på Nordbygg som den selvklare plassen for å bli informert, oppleve nylanseringer, diskutere og debattere, sier prosjektleder Peter Söderberg i Nordbygg Påmelding skjer til: Messereiser AS, Postboks 463, Brakerøya, 3002 Drammen, ved Frøydis Thorrud. Tlf , faks , epost: Merk påmeldingen med Nordbygg Påmelding registreres fortløpende. Siste frist er 1. desember, men etter som det allerede er stor interesse rundt denne messereisen, går vi ut allerede nå med invitasjonen, sier redaktør og reiseleder Per Olav Berg i Blikkenslageren. Deltagere på Blikkenslagerens tur til Nordbygg 2006 studerer nyheter fra SFS. Profesjonelle aktører i byggebransjen finner alltid interessante nyheter og produkter på Nordbyggmessene. I tillegg byr messeområdet på hyggelige muligheter for avkobling, og hotellet vårt ligger denne gang vegg i vegg med messen. 8 blikkenslageren 9-09

9 Ikke godt nok! Drammen Tidende fortalte nylig om Drammen Blikk og Tak som ikke drev helt etter læreboka på et prosjekt i Hurum. Arbeidstilsynet reagerte, og blikkenslager Per Krøs la seg flat. Godt han ikke ble flat fordi han falt ned Oppslaget i Drammens Tidende er ikke den beste reklameplakat for seriøse blikkenslagerbedrifter. Av Per Olav Berg Tilsynssjef Jan Muggerud i Arbeidstilsynet fikk se bildet som Drammens Tidende hadde tatt. Han reagerte kraftig. Taket skal være forskriftsmessig sikret med rekkverk på alle sider, eller at arbeiderne skal ha på seg sele. Det ser ut som om de har gjort et forsøk, men det holder ikke. Attpå til er stillaset satt opp på et annet tak, sier Muggerud. Han rapporterer om daglige henvendelser om usikre arbeidsplasser i byggebransjen. Detter han på taket, kan han rulle rett gjennom åpningen på stillaset, sier han om dette tilfellet, som han synes var ekstra graverende fordi firmaet det gjelder er spesialister på tak. Per Krøs i Drammen Blikk og Tak sier til Drammens Tidende at han legger seg flat og lover å rette på sikringsarbeidet umiddelbart. Det er noen små justeringer som må til, og de blir gjort i løpet av dagen. Vi har seler og sikkerhetsliner på taket til arbeid ytterst på gavlene, forklarer Per Krøs. K V A L I T E T, M A N G F O L D O G G O D T S A M A R B E I D RIMEX unik design og finish! RIMEX er mønstrede og fargede rustfrie plater Mønster og overflatefinish er 100% farge- og lysekte Utvikle din egen unike design Ulike lyssettinger vil skape levende overflater Uovertruffen korrosjonsbestandighet og levetid For mer informasjon om våre fasadeprodukter - ring , eller send e-post til 07 Gruppen, Oslo ASTRUP AS Postboks 8, Haugenstua, N-0915 Oslo Haavard Martinsens vei 34, N-0978 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: For mer info.: blikkenslageren

10 Lamellene har tre etasjer hver og er lagt oppå hverandre etter inspirasjon av spillet «mikado». Telenor-bygget skimtes til høyre Et bygg uten like Arkitektkontoret A-Lab i Oslo presenterte tegningene av det nye Oslokontoret til StatoilHydro på Fornebu på landsmøtet til VBL. Det blir et eventyrlig bygg som det ikke finnes maken til i Norge. Og det beste av alt: Her blir det mye metall! Av Per Olav Berg På takene anlegges det terrasser. Terminalbygget til den gamle flyplassen til venstre. Illustrasjoner: A-lab Arkitekturlaboratoriet AS, eller A-lab, vant førstepremien i prosjektkonkurransen om det kvadratmeter store Oslokontoret for StatoilHydro på Fornebu. 40 arkitektfirmaer leverte bidrag i konkurransen. Bygningen erstatter det eksisterende P-huset utenfor den gamle flyplassterminalen på Fornebu. A-lab peker på at byggets design gjenspeiler StatoilHydro som et internasjonalt og dynamisk selskap med ca ansatte i 40 land. Det nye kontoret vil stå ferdig i 2012 og skal samle de ansatte som i dag er spredt på flere kontorer i Oslo-regionen. Slik beskriver arkitektene bygget: «Prosjektet er utformet som fem like bygningslameller med tre etasjer hver, som er lagt oppå hverandre etter inspirasjon fra spillet «mikado». Lamellstrukturen tillater de 10 blikkenslageren 9-09

11 Selv om bygget er kvm stort gjør utformingen at det ikke ruver så mye likevel. forskjellige kontorene å beholde sin identitet, samtidig som de er samlet. Lamellene danner et seks etasjer høyt atrium der byggets fellesfunksjoner samles. Denne organiseringen av bygningsvolumet gir et luftig uttrykk. Siktlinjer gjennom prosjektet i flere retninger og høyder blir etablert. Volumoppbyggingen gjør at «fotavtrykket» til bygningen blir minimert og det offentlig tilgjengelige området blir størst mulig. På takene til kontorlamellene blir det anlagt terrasser.» Arkitektene har designet interiøret av lamellene for å tilby størst mulig fleksibilitet med rom som kan tilpasses fra å fungere som store møtesentre til å bli flerpersons kontorer. Planen kan tilby forskjellige typer samarbeid og virksomhet. Løsningen til arkitektene tillater også bedriften å øke eller minke antall arbeidsstasjoner. Intensjonen er å la bygget gjenspeile at StatoilHydro er et dynamisk og internasjonal selskap. Snitt av seksjonen «øst-vest». blikkenslageren

12 Hanen henger høyt Ordenen Den Gylne Hane i VBL skal henge høyt. Den kan ikke deles ut uten enstemmighet når ordenskomiteen holder møte. De som foreslår kandidater, må tenke grundig ig jennom om personen er verdig. Av Per Olav Berg Det sier Einar Fosse i Bergen, et av medlemmene i ordenskomiteen. Med et ferskt landsmøte bak oss er det flere i komiteen, eller konklavet, som mener det bør informeres om Den Gylne Hane. Ordenen Den Gylne Hane ble innstiftet på landsmøtet i Ålesund i 1926, hvor også ordenens statutter ble vedtatt. Initiativtageren var A. F. Walby, forbundets første redaktør. Han reiste spørsmålet på et styremøte i august 1923 om å innstifte en orden som kunne tildeles fortjente medlemmer av forbundet, forteller Einar Fosse. Han minner om at statuttene for Den Gylne Hane i løpet av årene er blitt revidert en del ganger. Først i Stavanger i 1955, i Bergen i 1965, hvor også skrivemåten ble forandret fra Den Gyldne Hane til Den Gylne Hane. Deretter i Stavanger i 1973, Skien i 1977, Molde i 2001, Bergen i 2003 og Oslo i Statuttene er nå tilpasset dagens skrivemåte. Stormester Tor A. Johansen overrakte Den Gylne Hane til John Ragnar Haug på siste landsmøte. Konklavet Ordenen styres av et konklav bestående av de tre eldste ridderne i henhold til hederstegnets ansiennitet. Konklavet konstituerer seg innen sin egen midte og utpeker ordenens embetsmenn. Konklavet funksjonstid er frem til neste landsmøte. Ordenens embetsmenn er stormester, seremonimester og skriver. Stormesteren er konklavets ordfører. I forbindelse med hvert landsmøte sammenkaller Landsforbundets formann konklavet til møte. Kun riddere kan delta. Alle tilstedeværende riddere deltar i konklavets møte med stemmerett, forklarer Fosse. De lokale laug og avdelinger innstiller på kandidater til riddere overfor stormesteren. Innstillingen sendes via Landsforbundets sekretariat og må være innsendt senest to måneder før landsmøtet. Det kan kun innstilles en kandidat fra hvert laug/avdeling, legger han til. 55 personer Opp gjennom årene er ordenen tildelt 55 personer. På landsmøtet i Oslo i juni var ni av ordenens medlemmer til stede. Ordenen kan Corus Colors Colorcoat HPS200 Ultra Den neste generasjon plastbelagt stål Colorcoat HPS200 Ultra kombinerer fleksibilitet, tøff overflate med opp til 40 års garanti. Et ytterligere viktig steg fremover for å øke distansen til konkurrerende produkter. Uten tvil den beste garantien i markedet. En overflate som er fleksibel og som tåler tøff behandling. Unik Scintilla pregning, et bevis på ekthet. Stort fargeutvalg. Unik Confidex Garanti opp til 40 år. Fargeutvalg inspirert av arkitekter. Optimalisert Galvalloy stålunderlag for ekstra korrosjonsbeskyttelse. Unik beleggsteknologi for farge- og glansbestandighet. Miljøvennlig og 100% resirkulerbart. Lagerføres av ledende stål- og blikkenslagergrossister. Corus Bygg Systemer AS Røraskogen Skien T: +47 (0) F: +47 (0) E: 12 blikkenslageren 9-09

13 også unntaksvis tildeles ikke-medlemmer, men da må innstillingen stadfestes av Landsforbundets styre. Det bør også nevnes at innstillingen på kandidater må inneholde fyldige vita og bekreftelse på hva vedkommende har utført av uegennyttig og fortjenestefullt arbeid for forbundet og faget. Alle avstemminger i ordenen er hemmelig og må være enstemmig, understreker Fosse. Ordenspromosjonen foregår kun ved Landsforbundets landsmøter og skal ha et festlig og høytidelig preg. Det legges stor vekt på at kandidaten ikke skal vite noe om sitt kandidatur før det blir opplyst i forbindelse med tildelingen. Kandidaten mottar da ordenen Den Gylne Hane samt diplom. Ordenspromosjonen foregår etter oppsatte bestemmelser, som er satt opp av konklavet. De første som mottok ordenen i 1929 var Henrik Robarth, Oslo, VBLs første formann, A. F. Walby, Oslo (som var redaktør fra og fra ), Victor Dahlquist, Norköping og Oscar Johansson, Stockholm. Det bør også nevnes at ordenen også kan tildeles kvinner. Den eneste kvinne som hittil har fått ordenen er Eilin Figenschau Guddal, i Oslo i 2003, avslutter Einar Fosse. Ny mann i Bergen Blikkenslagermestrenes opplæringskontor i Bergen har ansatt en ny person som skal hjelpe til med oppfølgingen av lærlinger og annet arbeid i opplæringskontoret. Kontoret vil da være bemannet med to heltidsansatte blikkenslagere og en kontormedarbeider i 40 prosent stilling. Einar Fosse, nr to fra høyre, minner om at ordenen Den Gylne Hane skal henge høyt. På bildet fra ordenskomiteens møte under landsmøtet i juni er han flankert av Jan Brodin, og Helge Bie, helt til venstre og Thor Olsen. Bjørn Hausvik (49) er nyansatt blikkenslager på Blikkenslagermestrenes opplæringskontor i Bergen. Grunnen til at vi ansetter en ny person er at vi har mange lærlinger og har satt oss selv noen høye krav til hva som skal gjennomføres for dem i løpet av ett år. I tillegg frigjøres en del tid til å få utført andre oppgaver som til nå har vært forsømt. Dette kan være oppfølging av skoler, markedsføring av faget, kontakt med arkitekter og byggeledere osv. Vi håper med dette at vi skal kunne få gjennomført langt flere oppgaver for lærlingene og lauget i fremtiden, sier leder av opplæringskontoret, Kjell Hæggernæs, til Blikkenslageren. Den nye personen heter Bjørn Hausvik og nærmer seg nå 50 år. Han har vært blikkenslager i hele sitt yrkesaktive liv og han har jobbet med både den utvendige og ventilasjonsdelen av faget. Bjørn har også vært medlem og formann i prøvenemnda for blikkenslagerfaget i en årrekke her i Bergen. Han deltok i NM for blikkenslagere for noen år siden og er på alle måter en dyktig fagmann. Nå tar han permisjon i seks måneder fra sin stilling i Bergen Air AS for å prøve om dette kan være noe for ham. Han startet på jobben 17. august, forteller Hæggernæs. blikkenslageren

14 Har partiene meninger om arkitekturpolitikk? Norske arkitekters landsforbund har høye forventninger til de politiske partienes framtidige planer for arkitekturfeltet. 3. juli sendte de derfor ut enqueten «Syv spørsmål om arkitekturpolitikk til valgkampen», adressert til partiene som er representert på Stortinget. Innen 19. august hadde kun Senterpartiet svart på spørsmålene i henvendelsen. I tillegg opplyser Kristelig Folkeparti at det «i utgangspunktet svarer ja på alle spørsmålene», til tross for at de ikke har vært drøftet «i noen av våre besluttende organer». Dette skriver Arkitektnytt.no. Både Høyre og Fremskrittspartiet hadde forvekslet NALenqueten med Arkitektnytts tidligere fire spørsmål til opposisjonspartiene. Høyre sendte sine svar på nytt, og Fremskrittspartiet mente at «det må ha vært en glipp» og besvarte spørsmålene. Så langt har kun noen få av partiene vi henvendte oss til svart, men dette er spørsmål som har stor interesse for våre medlemmer derfor forventer jeg at de øvrige partiene også gir tilbakemelding før valget, sier NALs president, Kjersti Nerseth. Ramlet i ovarrennet Holmenkollprosjektet var lenge preget av for liten oversikt og styring fra toppen. Valg av gjennomføringsmodell for et prosjekt er helt avgjørende. I Holmenkollen valgte man feil fra dag én. Seks byggherrestyrte sideentrepriser ble kjørt i gang mens bare én 60 prosents stilling var satt av for å styre prosjektet fra toppen, sier Audun Lågøyr, direktør for næringspolitikk i Byggenæringens Landsforening. For å holde oss til terminologien: Mye tyder på at prosjektet med å bygge det nye Holmenkoll-anlegget kom usedvanlig skjevt ut fra hoppet, eller at man ramlet allerede i ovarennet. Den kompliserte strukturen forutsetter en klar ledelse og gjør det krevende å være byggherre, ifølge konsulentrapporten fra Metier. «Disse forholdene gjør at det stilles ekstra krav til eierorganisasjon, byggherre og prosjektorganisasjon rundt god kommunikasjon, lederskap og en tydelig og effektiv kvalitets- og fremdriftsstyring», skriver Metier i rapporten som skal kvalitetssikre milliardutbyggingen. Likevel ble ledelse nedprioritert frem til i sommer. FP-12 Aluminium Bånd- og skivetekkingskvalitet fra OLBI Gi husets femte fasade et båndtekt smykke! ärggrön zinkgrå mörkgrå silver svart tegelröd nötbrun mörkröd Lagerføres i 8 farger, i PVDF (PVf2)-lakk og ubehandlet. Leveres i coil/plater i 0,8mm x 600/1250 mm. Leveringstid ca. 1-2 uker til små og store prosjekter. Egner seg godt til småhus, tilbygg og karnapper. Lett å forme lett å arbeide med. Ved bruk av aluminium får man et kvalitetsprodukt med mindre frem tidige vedlikeholds kostnader. Olbi Aluminium AS P.b. 166 Kalbakken 0903 Oslo Tlf Faks E-post: OLBI.indd :16:39 14 blikkenslageren 9-09

15 Nytt tiltak mot sosial dumping Reg jeringen vedtok i august en ny byggherreforskrift mot sosial dumping. Finanskrisen kan ha ført til at flere bedrifter enn før dumper lønninger til ansatte. Den nye forskriften styrker også arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i prosjekteringsfasen. Vi ønsker å vise at regjeringen ikke aksepterer sosial dumping, sier statssekretær Jan- Erik Støstad (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet til NTB. Hensikten med den nye byggherreforskriften er å presisere at byggherren i byggeprosjekter kan holdes ansvarlig dersom reglene ikke overholdes. I tillegg klargjør forskriften hva dette ansvaret går ut på. Etter en tid der sosial dumping har vært i tilbakegang, antyder nå foreløpige rapporter fra Arbeidstilsynet at fenomenet kan være på fremmarsj igjen. Årsaken kan være finanskrisen, dels fordi bedrifter må kutte kostnader, dels fordi arbeidstakerne har færre jobber å kives om, sier Støstad. Vanskeligere for useriøse Det er viktig at nettopp byggherren får mer ansvar fordi denne igangsetter prosjekter og er ansvarlig for den overordnede planleggingen. Dermed har byggherren mulighet til å luke ut de useriøse aktørene, alternativt sørge for at de blir seriøse, sier Støstad. Han understreker at sosial dumping ikke bare er uheldig for den enkelte arbeidstaker, men at fenomenet også kan føre til at seriøse bedrifter blir utkonkurrert av de useriøse. Fra før har regjeringen fått vedtatt lovendringen om solidaransvar, som innebærer at arbeidstakere som ikke får utbetalt sin rettmessige lønn kan rette lønnskrav oppover i kontraktkjeden. Hvis man tillater sosial dumping undergraver man en av bærebjelkene i velferdssamfunnet. Det er viktig at arbeidstakerne har et lønnsnivå det går an å leve av selv om de er ufaglærte, sier han. Gledelig bieffekt Den nye forskriften vil også føre til at arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) blir styrket. Det er BNL glad for. BNL har i lang tid jobbet tett med departementet, Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet om revideringen av forskriften. Dette er en etterlengtet revisjon. BNL ser positivt på den nye forskriften. Et av de nye punktene er at det nå skal prosjekteres for sikker utførelse. Dette betyr at det i planleggingsfasen nå skal tas hensyn til sikker utførelse og trygghet for alle på byggeplassen, sier ansvarlig for HMSspørsmål i BNL Roar Skjetne. Den reviderte forskriften, som trer i kraft 1. januar 2010, tar særlig sikte på å tydeliggjøre byggherrens ansvarsområde når det gjelder HMS. I tillegg er forskriften omstrukturert, slik at kapitlene nå er inndelt etter aktører i byggeprosessen og ikke som tidligere etter de ulike fasene i prosjektet. Takvinduer en lys idé! VELUX takvinduer finnes i mange størrelser og kan monteres sammen i utallige kombinasjoner; en, to eller flere vinduer, tak/fasade løsninger, takterrasser ogsåvidere. VELUX leverer komplette inndekninger i aluminium, kobber eller sink. Kontakt Roald & Søn A/S eller besøk for mer informasjon om VELUX takvinduer. Rosenholmv Oslo Telefon: blikkenslageren

Innhold. Kunnskapsløftet som brast. 4 Gjør sikkerheten. 29 Produktnytt. Planplater i aluminium fra Lindab - Nå øker vi vårt sortiment

Innhold. Kunnskapsløftet som brast. 4 Gjør sikkerheten. 29 Produktnytt. Planplater i aluminium fra Lindab - Nå øker vi vårt sortiment Nr. 11-2009 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Kobberprisen til Spania Gjør sikkerheten obligatorisk De smarte blir blikkenslagere Samarbeid og nettverk Profilen: På med

Detaljer

Siste vandring med g jengen

Siste vandring med g jengen Nr. 6/7-2009 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Siste vandring med g jengen Jan Henrik Nygård - epoken er over Vi må få enhetlige svenneprøver 90 år i forbundets historie

Detaljer

Portalbygg på Fornebu

Portalbygg på Fornebu Nr. 5-2009 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Portalbygg på Fornebu VBL tar grep om NM Møteplass med metaller Ønsker debatt om reflekterende isolasjon Profilen: Sinkmisjonæren

Detaljer

Nytt blikkfang for VBL

Nytt blikkfang for VBL Nr. 12-2009 u tgit t av ve n t il a sjon s- o g b li k k e n s l ag e r b e drif te nes l a ndsforbu nd Nytt blikkfang for VBL Arkitekter Tradisjonsrik på seminar i lysfest i Stavanger København side 6

Detaljer

Konglen på Ringerike. Vil kåre Årets bedrift side 4. Sterke reaksjoner på ny forening side 12. Profilen: Stilrent og minimalistisk side 18

Konglen på Ringerike. Vil kåre Årets bedrift side 4. Sterke reaksjoner på ny forening side 12. Profilen: Stilrent og minimalistisk side 18 Nr. 4-2007 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Konglen på Ringerike Vil kåre Årets bedrift side 4 Sterke reaksjoner på ny forening side 12 Profilen: Stilrent og minimalistisk

Detaljer

Innholdsrikt i strandkanten

Innholdsrikt i strandkanten Nr. 9-2008 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Innholdsrikt i strandkanten Hvem blir ny VBL-leder? side 4 Læretiden bør økes side 6 Vellykket Fagtreff i Drammen Svenskene

Detaljer

Innhold. VBL og næringspolitikk. 4 Tak- og fasadetekniker? 6 Trenger utvalg for

Innhold. VBL og næringspolitikk. 4 Tak- og fasadetekniker? 6 Trenger utvalg for Nr. 8-2008 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Rørt prisvinner Trenger hjelp til å forme ny utdanning Grenseløst samarbeid på tur Ny oldermann har lært seg å leke Nytt forum

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

Forming som fag. side 20. Voksenopplæring Blikkenslager Helsefagarbeider. Design og Håndverk: F a g b l a d o m y r k e s o p p l æ r i n g

Forming som fag. side 20. Voksenopplæring Blikkenslager Helsefagarbeider. Design og Håndverk: F a g b l a d o m y r k e s o p p l æ r i n g Nr. 2 - juni 2007 F a g b l a d o m y r k e s o p p l æ r i n g Design og Håndverk: Forming som fag side 20 Voksenopplæring Blikkenslager Helsefagarbeider 4 13 26 Innhold Redaktørens spalte 3 Voksenopplæring

Detaljer

ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING

ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING #2 06/2013 ROT-festet engasjement (s 4) Våkne veteraner (s 6) Valgkamp (s 11) Opptatt av praksis (s 18) Anders' hjørne (s 19) LEDER INNHOLD #2

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi SIDE

nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi SIDE nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi Slaget om energieffektivisering står i 2012 SIDE 7 Statsbudsjettet legger opp til at økonomiske insentiver vil bli besluttet til våren i forbindelse med den nye stortingsmeldingen

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

Nr. 1 2010 LÅSESMEDEN. Låsesmedtreff side 4-11. Tradisjonsbærere på Majorstua side 20-21. Nytt FG Regelverk side 30-31 NORSKE LÅSESMEDER

Nr. 1 2010 LÅSESMEDEN. Låsesmedtreff side 4-11. Tradisjonsbærere på Majorstua side 20-21. Nytt FG Regelverk side 30-31 NORSKE LÅSESMEDER Nr. 1 2010 LÅSESMEDEN Låsesmedtreff side 4-11 Tradisjonsbærere på Majorstua side 20-21 Nytt FG Regelverk side 30-31 NORSKE LÅSESMEDER innhold 3 Leder 4-11 Låsesmedtreff 12 Halvveis til hundre 13 Nytt sted

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

VBNYTT BRANN- OG VANNMANNEN

VBNYTT BRANN- OG VANNMANNEN VBNYTT BRANN- OG VANNMANNEN GENERALFORSAMLING OG KICKOFF RØRLEGGER I 50 ÅR FULLFØRT VB TRAINEE-PROGRAM VB MILJØPRIS 2014 TIL PIPELIFE FROKOSTGJENGEN I DRAMMEN VB-PROFILEN: ROLLEMODELLEN MADS MEISINGSET

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2011 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE SIDE 5 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER SIDE 24 LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN SIDE 26

Detaljer

Peabnytt. Tema Virksomhetsutvikling. Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort. Reportasje Peab vokser videre

Peabnytt. Tema Virksomhetsutvikling. Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort. Reportasje Peab vokser videre Peabnytt Nr. 4 2011 15. årgang Tema Virksomhetsutvikling Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort Reportasje Peab vokser videre Portrettet: Kim Torgersen bygger kropp og bygg Redaksjonen Omdømmebygging

Detaljer

anleggs maskinen Byggegrop i særklasse Nr. 3-2010 51. årgang samhandling på vei caterpillar 297C Fartsfeber i skien

anleggs maskinen Byggegrop i særklasse Nr. 3-2010 51. årgang samhandling på vei caterpillar 297C Fartsfeber i skien anleggs samhandling på vei caterpillar 297C Fartsfeber i skien 8 40 46 Nr. 3-2010 51. årgang maskinen om anleggsbransjen og maskinentreprenørenes forbund Byggegrop i særklasse NYHET! MITSUBISHI L200-178

Detaljer

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 1 Mai 2010 10. årgang Opplag 17.000 Til næringslivet i timesregionen rundt

Detaljer

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO SERVICE NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Slår alle rekorder BEMANNINGSBRANSJEN SLÅR ALLE REKORDER. VI HAR SETT NÆRMERE PÅ NÆRINGENS UTVIKLING OG MULIGHETER.

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Invitasjon til julemøter se side 5. Nr. 3/2006 Årgang 11

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Invitasjon til julemøter se side 5. Nr. 3/2006 Årgang 11 Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2006 Årgang 11 «Utstrakt bruk av nattarbeid offshore!» SNS aksjonen i Egersund traktene. LO sommerpatrulje. Invitasjon til julemøter

Detaljer

Statoil P-hus. Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim. Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud. Side 15.

Statoil P-hus. Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim. Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud. Side 15. Nr. 1 2010 13. årgang Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim Side 9 Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud Side 15 Statoil P-hus Side 6 Peabnytt 1 Adm. direktør har

Detaljer

BygningsarBeideren. Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6. Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13. BygningsarBeideren 2-2012

BygningsarBeideren. Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6. Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13. BygningsarBeideren 2-2012 BygningsarBeideren 2-2012 1 Nr. 2-2012 9. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BygningsarBeideren Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6 Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13 2

Detaljer

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217 3-2008 SLAGORDET Side ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2008 - 18. årgang Aktiviteten blomstrer Om jeg var minister Side 4 Humør og uhøytidlighet... Side 12

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer