ÅRSBERETNING 2009 Vest-Agder fylkeskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2009 Vest-Agder fylkeskommune"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2009 Vest-Agder fylkeskommune Illustrasjon fra vinnerutkastet for Tangen videregående skole prydet forsiden til årsberetning for I 2008 ble grunnsteinen lagt ned og ved skolestart i 2009 stod bygget ferdig til bruk. Årets forside er et foto av bygget innvendig tatt etter at skolen åpnet. Illustrasjon (til venstre) 3xn - arkitekter. Fotografi (til høyre) Adam Mørk

2 ÅRSKAVALKADE ÅRSKAVALKADE 2008 ÅRSKAVALKADE Juni: Industriklyngen Januar: NODE Åpning fikk status av det som nasjonale nettstedet Norwegian Centre of Expertise. Januar: Åpning av det nasjonale nettstedet Juni: Frihavnsdagene arrangert Mars: i Kristiansand. Kulturkort for ungdom i Vest-Agder etableres. Mars: Kulturkort for ungdom i Vest-Agder etableres. April: Juli: Åpning Grunnsteinnedleggelse av nytt museumsbygg fortangen på Nordberg Videregående Fort skole. April: Grunnsteinnedleggelse fortangen Videregående skole. August: Åpning av E18 Grimstad Juni: Etablering av ny Kristiansand ved H.M. Kong Harald tannhelseklinikk i Mandal. Juni: Etablering av ny tannhelseklinikk i Mandal. Juni: August: Åpning Grunnsteinsnedleggelse av besøksgruve på for Knaben., Kilden ved Kvindesdal HKH Kronprinsesse kommune. Mette Marit Juni: Åpning av besøksgruve på Knaben., Kvindesdal kommune. September: Funn av runestein September: ved Hogganvik Nasjonalt i Mandal fyrmuseum åpnes på Lindesnes. September: Nasjonalt fyrmuseum åpnes på Lindesnes. Vest-Agder fylke er det sydligste Vest-Agder fylket i Norge. fylke Fylket er er det relativt lite, sydligste fylket i Norge. Fylket det dekker er relativt et areal lite, på det dekker kvadratkilometer. Vest-Agder areal på fylke Kystlinjen er det kvadratkilometer. strekker sydligste seg fylket fra Åna Kystlinjen i Norge. Sira strekker (grensen Fylket seg er mot relativt fra Rogaland), Åna lite, Sira det til (grensen dekker mot et areal Aust-Agder Rogaland), på og til grensen kvadratkilometer. mot Aust-Agder Kystlinjen og er er på strekker på hele hele seg kilometer. kilometer. fra Åna Sira Fylket Fylket (grensen har har mot kommuner. Rogaland), til Bortimot grensen timot mot prosent Aust-Agder av og fylkets er på befolkning hele 709 bor kilometer. i i kystkommunene. Fylket har Innbyggertallet 15 kommuner. var Bortimot ved utgangen 90 prosent av år 2007 av på var om fylkets lag befolkning 168 på , bor en i kystkommunene. på 2289 Innbyggertallet fra året før. økning var ved utgangen av år 2007 Vest-Agder på om lag 168 fylkeskommune 000. ledes politisk av Vest-Agder fylkestinget, fylkeskommune som velges gjennom ledes politisk fylkestingsvalget av hvert fjerde år. Fylkesordføreren, som Vest-Agder fylkestinget, som velges av fylkestinget, fylkeskommune velges gjennom fylkestingsvalget er øverste ledes politiske politisk hvert leder i fylkeskommunen. fjerde av fylkestinget, år. Fylkesordføreren, som velges som gjennom velges av fylkestinget, er fylkestingsvalget øverste politiske hvert leder i fjerde fylkeskommunen. år. Fylkesordføreren, Vest-Agder som velges fylkeskommune av fylkestinget, er er en øverste betydelig politiske leder arbeidsgiver Vest-Agder i fylkeskommunen. med fylkeskommune rundt 1600 er ansatte. en betydelig arbeidsgiver Fylkeskommunens med hovedadministrasjon er samlet i Fylkeshuset Vest-Agder rundt 1470 som fylkeskommune ansatte. Fylkeskommunens ligger i Kristiansand. er en Administrativ betydelig hovedleder administrasjon arbeidsgiver er fylkesrådmannen. er med samlet rundt i Fylkeshuset 1600 ansatte. som ligger i Kristiansand. Fylkeskommunens Administrativ hovedadministrasjon leder er fylkesrådmannen. er samlet i Fylkeskommunen Fylkeshuset som er ligger i senere i Kristiansand. år gitt et forsterket Administrativ ansvar Fylkeskommunen leder for er regional fylkesrådmannen. er utvikling. i senere år Fylkeskommunen gitt et forsterket ansvar har ansvaret for for de videregående skolene, fylkesveier, kollektivtrafikk Fylkeskommunen regional utvikling. og tannhelsetjenesten er Fylkeskommunen i senere år gitt har i tillegg et ansvaret forsterket for til betydelige de ansvar videregående for oppgaver regional skolene, innenfor utvikling. fylkesveier, næringsutvikling, Fylkeskommunen kollektivtrafikk og har kultur, tannhelsetjenesten ansvaret samferdsel, for de samfunnsplanlegging, videregående i tillegg til betydelige skolene, oppgaver mv. fylkesveier, innenfor For næringsutvikling, kollektivtrafikk en mer detaljert kultur, og presentasjon tannhelsetjenesten samferdsel, samfunnsplanlegging, av mangfoldet i tillegg til mv. anbefales For betydelige en mer besøk detaljer oppgaver på t presentasjon vår innenfor hjemmeside: næringsutvikling, av mangfoldet kultur, samferdsel, samfunnsplanlegging, mv. anbefales For en mer et besøk detaljert på vår presentasjon hjemmeside: av mangfoldet anbefales et besøk på vår hjemmeside: D D N N A L A A L A G G O O R R SIRDAL A U S T - A G D E R A U S T - A G D E R September: Oktober: Åpning Åpning av av nye Tangen Likestillingssenter videregående skole på Agder. September: Åpning av Likestillingssenter på Agder. Desember: November: Prisutdeling Åpning av Rv. av fylkeskulturprisen, 456 Hanesund Sande frivillighetsprisen ved for samferdselsminister arbeid Desember: med Prisutdeling barn og unge, av arbeidsstipend Magnhild Meltveit fylkeskulturprisen, for kunstnere, Kleppa frivillighetsprisen kunstnerstipend, for arbeid med utvekslingsstipend barn og unge, for kunstnere, arbeidsstipend idrettsstipend, for kunstnere, kulturminnevernprisen, kunstnerstipend, utvekslingsstipend miljøprisen og fylkespris for kunstnere, for universell idrettsstipend, utforming. kulturminnevernprisen, miljøprisen og fylkespris for universell utforming. SIRDAL ÅSERAL KVINESDAL ÅSERAL HÆGEBOSTAD KVINESDAL AUDNEDAL FLEKKEFJORD HÆGEBOSTAD VENNESLA AUDNEDAL SONGDALEN FLEKKEFJORD VENNESLA LYNGDAL MARNARDAL KRISTIANSAND FARSUND LINDESNES SONGDALEN SØGNE LYNGDAL MARNARDAL MANDAL FARSUND KRISTIANSAND LINDESNES SØGNE MANDAL

3 Politisk Politisk organisering Fylkestinget Fylkestinget Kontrollutvalget Kontrollutvalget Fylkesutvalget Fylkesutvalget Hovedutvalg for Hovedutvalg for kultur og utdanning kultur og utdanning Hovedutvalg for Hovedutvalg for næring, samferdsel næring, samferdsel og miljø og miljø Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Sentraladministrasjon Sentraladministrasjon Regionale tjenester Regionale tjenester Allmennkultur Arkiv, bibliotek, museum Allmennkultur Arkiv, bibliotek, museum Næring Næring og energi Samferdsel og forvaltning og og energi Samferdsel og forvaltning Plan Plan og miljø Kulturminnevern Plan og og miljø miljø Kulturminnevern Kulturminnevern Utdanning Utdanning Fagopplæring / voksenopplæring Fagopplæring Fagopplæring / / voksenopplæring voksenopplæring Inntak og formidling Inntak Inntak og og formidling formidling Skolefaglig utvikling Skolefaglig utvikling Enheter Enheter med med budsjett- budsjett- og ytelsesavtale og ytelsesavtale Agder Statens Agder kollektivtrafikk Statens Statens vegvesen, kollektivtrafikk AS AS vegvesen, (Region vegvesensør) AS (Region (Region sør) sør) Administrativ organisering Fylkesrådmann/ Fylkesrådmann/ Assisterende fylkesrådmann Assisterende Assisterende fylkesrådmann Vest-Agdermuseet Vest-Agdermuseemuseet IKS Vest-Agder- IKS IKS Fylkesrådmannens stab Fylkesrådmannens Fylkesrådmannens stab stab Bygg og innkjøp Bygg Bygg og innkjøp og innkjøp Informasjon og service Informasjon Informasjon og service og service IT IT IT Lønn og regnskap Lønn Lønn og regnskap og regnskap Personal og organisasjon Personal Personal og organisasjon og organisasjon Regionalutvikling Regionalutvikling Strategisk utvikling Økonomi Økonomi Økonomi Administrativ ledelse EVA-senteret EVA-senteret EVA-senteret IKS IKS IKS Fylkesrådmann: Tine Sundtoft Assisterende fylkesrådmann: Tore Berntsen Økonomisjef: Lise Solgaard Utdanningssjef: Arly Hauge Regionalsjef: Kjell Abildsnes Personalsjef: Odd Joar Svensson Strategi- og utviklingssjef: Kenneth Andresen Kontorsjef: Arne Karlsen Konstituert fylkesrevisor: Terje Osnes Fylkesrevisjonen Fylkesrevisjonen Fylkestannlegen Fylkestannlegen Driftsenheter Driftsenheter PP-tjenesten SMI-skolen Videregående Tannklinikker PP-tjenesten SMI-skolen Videregående skoler (14) Tannklinikker PP-tjenesten SMI-skolen skoler (14) Videregående (19) (19) Den offentlige skoler (14) Tannklinikkene tannhelsetjenesten rapporterer Tannklinikkene direkte til rapporterer Fylkestannlegen direkte til Fylkestannlegen Andre Andre IKS / AS Andre IKS / AS IKS / AS

4 4 I ÅRSBERETNING 2009 Innhold FORORD 5 Fylkesrådmannens forord POLITISK VIRKSOMHET 6 Året da mange resultater ble markert REGIONAL UTVIKLING 7 Samhandling for regional utvikling 10 Næringsutvikling 12 Internasjonal virksomhet UTDANNING 13 Utdanning 21 Presentasjon av skolene REGIONALE TJENESTER 36 Samferdsel 39 Planoppfølging og miljøtiltak 41 Kultur 43 Fylkeskonservatoren 45 Arkiv, bibliotek og museum TANNHELSE 47 Tannhelse FELLESOMRÅDER 48 Fylkeskommunen som arbeidsgiver 51 Byggforvaltning ØKONOMI HOVEDOVERSIKTER 54 Økonomisk oversikt drift Driftsregnskap 2009 fordelt på sektor 56 Driftsresultat per enhet 58 Investeringsregnskap Balanse 31. desember Finansieringsanalyse 60 Nøkkeltall positivt RESULTAT I Sammendrag 61 Utvikling gjennom Økonomisk resultat i sektorene 69 Regnskapsprinsipper og noter FYLKESTINGETS MEDLEMMER 80 Oversikt

5 ÅRSBERETNING 2009 I 5 Fylkesrådmannens forord Årsberetningen for 2009 gir en god dokumentasjon på fylkeskommunens omfattende virksomhet. Jeg vil takke ansatte for god innsats og politikere for godt samarbeid i året som gikk. Politiske beslutninger følges hver dag opp av alle fylkeskommunens ansatte. For å vise hvilken innsats som daglig legges ned for å komme seg i fylkeskommunal tjeneste, velger fylkesrådmannen i år å vie forordet til hvordan en ansatt i vår fylkeskommunale PP-tjeneste, André Vaaler, beskriver starten på en fylkeskommunal arbeidsdag. 16. mars 2010 Tine Sundtoft, fylkesrådmann På vei til fylkeskommunen Klokka er halv sju i et helt ordinært hjem i fylkeskommunen. Jump med Van Halen runger ut av mobilen, og når jeg i halvsøvne trykker på telefonen, lyser det mot meg et spørsmål om jeg ønsker ti min. til. Vet at disse ti minuttene kan velte hele orienteringsløpet mot fylkeshuset, men trykker Ja og nyter hvert minutt under den varme dyna. Van Halen setter i gang på ny og det er nå eller aldri. Setter på lyset hos mine to tenåringer og kjenner på hvor grusomt det var å bli vekket i Var trøtt på en litt annen måte da. Samtidig står minstemann i kjøkkenvinduet og roper glad at søppelbilen er her. Det er tømmedag. Det er mye utilstrekkelighetsfølelse ved ikke å sette fram dunkene. Jeg slenger på meg den fargerike morgenkåpa fra 1994, og med grå og brun dunk legger jeg på sprang etter den røde søppelbilen. Det er ikke så viktig akkurat da hva to kraftige gjenvinningsmenn i kjeledress tenker når de ser dette flagrende vesenet. Det viktigste er at grått og brunt er klar for en ny uke. To ting er særdeles viktig i denne følgende kritiske timen. Si minst mulig og gjøre mest mulig. Går i kjelleren og hilser den eneste firbeinte i huset God morgen. Tenk å ha et liv der du aldri vet hva du blir dratt med ut på. Spennende, men sikkert også frustrerende. I dag blir det en kort tur i nabolaget og jeg håper han kan få tømt seg skikkelig så det holder til vi kommer hjem. Han ser tungt på kjellerdøra. Hadde sikkert håpt på harejakt ved Krokvann, men i stedet skal han ligge og stirre inn i en grønn skapdør, drikke litt vann og gjespe. Det kunne jeg faktisk tenkt meg i dag. Fevennen og ved blir med på veien inn. Vi er i rute helt til. Det er turdag og vi skal ha med pølser. Slike utsagn kan velte mye. Visste ikke du? Det sa jeg i går. En ting er sikkert. Turdag blir det. Matpakker blir smurt, sekker står klare i gangen og jeg gjemmer hvert harmonisk minutt i mitt hjerte. Vi er i bilen, og hvis Reidar Mosland fortsatt leser nyheter når minstemann er levert på SFO, så er vi der vi skal være. Langs Setesdalsveien sykler naboer og bekjente til jobben. De tråkker i snø, regn og storm og jeg tenker at det kan jo hende alternativet er en ekteskapelig diskusjon i en kald bil. Sykle til jobben aksjonen er for regulert for meg, men jeg forsvinner inn i fantasien om at det finnes en elsk før jobben aksjon. Tenk om det var store kampanjer om hvor sunt det er å elske før jobben. At du kunne sette et kryss på oppslagstavla på jobb og komme litt våt i håret og matt i øynene og ha følelsen av at du har trent før arbeidsdagen tar til. Det er mange ting som er fint å få unna før du kommer hjem, snakker vi om i lunsjen. Med prisutdelinger og landsomfattende websider. Bestemann og førsteelsker i fylkeskommunen og der premien ikke er en vindjakke med Vi tråkker på ryggen, men rett og slett en blazer med Vi elsker. Passasjeren på min høyre side tar meg brått ut av denne drømmereisen og kommer med et uløselig problem rett før Krossen. Jeg er trøtt og kaster meg ubetenksomt inn i diskusjonen, og hvis jeg noen gang får nok av min kone og går fra henne så blir det ved Gumpens Auto. Ser meg selv sitte igjen i grøftekanten der, mens hun haster videre til Sørlandet sykehus. Fruen rakk det i dag igjen. Jeg står to minutter på åtte ved bommen til Fylkeskommunen. Drar adgangsbeviset til den fylkeskommunale høyborg og er innenfor muren. Klokka er åtte. Lysene tennes, kaffen er ferdig og mye av dagens stress og kav er unnagjort. En drivkraft for utvikling. Kjenn litt på det. Vi har den samme visjonen. Jeg og Vest-Agder fylkeskommune. André Vaaler

6 6 I ÅRSBERETNING 2009 Året da mange resultater ble markert Resultater av flere års politisk arbeid på mange områder ble markert i Et par av markeringene var så betydelige at kongehuset var representert. H.M. Kong Harald åpnet ny firefelts E18 mellom Grimstad og Kristiansand 26. august. HKH Kronprinsesse Mette-Marit la ned grunnsteinen for konsert- og teaterhuset Kilden i Kristiansand torsdag 20. august. Utdanning Utdanningsvirksomheten i fylket fikk et betydelig løft da den nye Tangen videregående skole kunne ta imot nesten tusen elever i august til et nytt skolebygg som betegnes som Den fantastiske skolen. Tomteavklaringer, byggløsning, tilbudsstruktur og finansiering har vært store utfordringer. Modernisering av skoleanlegget til Kristiansand katedralskole Gimle ble igangsatt. Dette vil gi elever og ansatte moderne undervisnings- og arbeidsfasiliteter. International Baccalaureate-undervisning på samme skole ble også godkjent av det internasjonale godkjenningsorganet. MMM-prosjektet (Mestring- Motivasjon-Måloppnåelse) ble avsluttet sommeren Det har oppnådd svært gode resultater med hensyn til å forebygge bortvalg fra grunnopplæringen og bidratt til at betydelig færre elever slutter på grunnkurs. Prosjektet videreføres som et permanent tiltak. Resultatene for elevene, både karakterer og at flere skal fullføre videregående skole kan fortsatt forbedres, og er derfor satt øverst på dagsorden for Samferdsel En viktig del av listerpakken ble ferdigstilt og åpnet i fjor høst. Den nye veistrekningen mellom Hanesund og Sande i Farsund gir en langt bedre veiforbindelse mellom Farsund og Kvinesdal. På forsommeren ble det inngått avtale mellom Samferdselsdepartementet og kristiansandsregionen om en tildeling på til sammen 285 millioner kroner fra staten i perioden , gjennom ordningen belønnings-midler til storbyregionene. Formålet med denne avtalen er å redusere privatbiltrafikken i regionen og øke antall reiser i kollektivtransporten og antall gående/syklister. Kultur Det har i flere år vært vedtak om å prioritere kultur. Kilden i Kristiansand er under bygging og skal etter planen åpnes i Kulturhuset Buen i Mandal er igangsatt som et resultat av fylkeskommunens samarbeid med Mandal kommune. I juli i år ble nybygget på Nordberg Fort åpnet. Bygget er resultat av et årelangt samarbeid med Farsund kommune. Regional utvikling Agder ble i 2009 én av sju forskningsregioner i landet og vil fremover forvalte et forskningsfond som skal bidra til regional utvikling. Fylkespolitisk påtrykk og økonomiske tilskudd har bidratt til at industriklyngene NODE og Eyde har fått status som henholdsvis Norwegian Centre of Expertice og Arenaprosjekt. Fylkeskommunen er i tillegg blitt med i flere Interregprosjekter knyttet til næringsutvikling, kultur og likestilling. Prosjektet med å tilknytte alle husstander i Agder til bredbånd ble fullført. Agder er første region i landet som langt på vei innfrir den digitale allemannsretten. Energi Fylkeskommunens arbeid med å følge opp de vedtatte energi- og klimamålsettingene er godt i gang. På alle videregående skoler arbeides det med opplegg for kompetanseheving om energi og klima. På skolebygg og andre fylkeskommunale anlegg foretas omfattende ENØK-tiltak for å redusere energiforbruk og utslipp. Et prosjekt som har fått stor oppmerksomhet er Kvadraturen skolesenters samarbeid med Elkem Solar i Kristiansand, Universitetet i Agder og Kisumu Polytechnic University College i Kenya for å øke kompetansen om og prøve ut alternative energiløsninger. Politisk organisering I forbindelse med forvaltningsreformen ble det vedtatt endringer i den politiske organiseringen fra 1. januar Fylkeskommunens ansvar utvides spesielt innenfor vei, oppfølging av plan- og bygningsloven og innenfor miljøfeltet. Arbeidet med omorganisering har pågått høsten De største endringene er at fylkesutvalget overtar nærings- og utviklingssakene. Hovedutvalget for næring, samferdsel og miljø skifter navn og får hovedansvar for samferdsel, areal og miljø. Hovedutvalg for kultur og utdanning utvides fra 11 til 12 medlemmer. Fylkeslandbruksstyret ble nedlagt. Fylkesutvalgets medlemmer KrF KrF KrF AP AP AP Frp Frp H H SP Thore Westermoen fylkesordfører Åse Tønnessen Sæbø Oddny Omdal Toril Runden fylkesvaraordfører Gunnar Rostveit Silje Renathe Langøy Arild Birkenes Line Skøii Vennesland Irene M. Haugaa Svein Bringsjord Jon Grindland

7 ÅRSBERETNING 2009 I 7 Samhandling for regional utvikling Fylkeskommunen har ansvar for å drive et samordnet plan- og utviklingsarbeid i fylket. I en bredt anlagt prosess utarbeides Regionplan Agder 2020 som skal gi de overordnede mål og strategier for det regionale utviklingsarbeidet. Samhandling med regionale og lokale aktører gir en bred forankring og gjennomføring. Regional utvikling er et utfordrende begrep, siden alt henger sammen med alt og det er vanskelig å trekke klare skiller mellom ulike aktiviteter som bidrar til regional utvikling som for eksempel utdanning, forskning, næringsutvikling, kultur, samferdsel, folkehelse og likestilling. Regionplan Agder med overskudd til å skape I 2009 har det blitt utarbeidet et høringsutkast til Regionplan Agder 2020 med høringsfrist den Det viktigste grepet i planen er økt samhandling. Videre har planen fem hovedsatsingsområder: Klima - høye mål - lave utslipp Det gode liv - Agder for alle Utdanning - verdiskaping bygd på kunnskap Kommunikasjon - de viktige veivalgene Kultur - opplevelser for livet Arbeidet har pågått siden 2007 og har vært bredt forankret i kommuner, fagmiljøer og andre. Den nye planen skal erstatte fylkesplanene for Aust- og Vest- Agder samtidig som den representerer en videreføring av Agderrådets strategiske dokument; Felles mål for Sørlandet De to fylkeskommunene sammen med Kristiansand og Arendal kommuner, er ansvarlig for arbeidet. Regionplan lindesnesregionen 2009 Kommunene Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral har sammen med Vest-Agder fylkeskommune fullført arbeidet med å lage den første fylkesdelplanen for lindesnesregionen. Planen ble vedtatt av fylkestinget i desember 2009, og er blitt en god plattform for videre samarbeid. Planen presenterer mål, strategier og tiltak innen de ulike planområdene: Menneskene Naturressursene Infrastrukturen Det vi skal skape Felles handlingsprogram Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner Programmet inneholder seks satsingsområder: Regionale utfordringer Digitale Agder Infrastruktur for nyskaping Styrke kompetansen Bransjerettede tiltak Internasjonalt arbeid Programmet er en viktig del av det omfattende samarbeidet som foregår på Agder. Regionale utviklingsprosjekter i partnerskap I 2009 hadde fylkeskommunen 47,7 mill. kr spesifisert som regionale utviklingsmidler. I tillegg ble midler fra de ulike driftsområdene brukt i prosjekter og partnerskap. Av de spesifiserte midlene var 35,7 mill. kr øremerkede regionalutviklingsmidler overført fra staten, såkalte 551-midler. Disse ble brukt til å følge opp fylkeskommunens næringsutviklingsarbeid og er omtalt under kapitlet om dette. Regionalutviklingsmidlene er brukt til prosjekter i partnerskap med en rekke aktører. Partnerskapene har utløst midler slik at den økonomiske innsatsen i flere av prosjektene er mangedoblet i forhold til bevilgningene fra fylkeskommunen. Partnerskapene har også betydd en bred deltakelse i og forankring av utviklingsprosjektene. Folkehelse I 2009 har en felles politisk styringsgruppe ledet planarbeidet og ferdigstilt et høringsutkast for felles plan for folkehelse og levekår i Agder Planen skal vedtas av fylkestingene i juni Visjonen er God helse og livskvalitet for alle i Agder. Planen belyser levekårsvariabler og helsevariabler, og presenterer ulike grep innen folkehelsepolitikken. Prioriterte innsatsområder i planen er livsstilsfaktorer som påvirker vår helse så som fysisk aktivitet, fysisk inaktivitet, kroppsvekt, kosthold, røyking og snus, alkohol og andre rusmidler. Fylkeskommunene ønsker å videreutvikle Aktivitet på resept i Vest-Agder og Helsekilden i Aust-Agder. Sosial ulikhet i helse er et gjennomgående perspektiv i planen. Temaene uføretrygd, likestilling og integrering, utdanning og frafall i videregående skole beskrives i planen, og er også aktuelle i folkehelsearbeidet. Planen beskriver også andre innsatsområder som psykisk helse, seksuell helse og tannhelse.

8 8 I ÅRSBERETNING 2009 Aust og Vest-Agder fylkeskommuner har i samarbeid med Agderforskning startet arbeidet med en regional monitor som skal dekke sentrale innsatsområder i helse og levekårsarbeidet for Agder. Det skal årlig utarbeides en statusrapport. Den viktigste arenaen for folkehelsearbeidet er kommunene hvor folk bor. Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner ønsker å videreutvikle partnerskapet for folkehelse i Agder som et virkemiddel i folkehelsearbeidet. 27 av Agders 30 kommuner deltok i Programmet Aktivitet på resept er blitt etablert i kommunene i Knutepunkt Sørlandet, listerregionen og i Åseral. Andre runde av programmet Sunne arbeidsplasser ble avsluttet i 2009, og fylkeskommunen har også deltatt i programmene URO og LEVEL. Likestilling og likeverd Etter en årrekke med bunnplasseringer på den nasjonale likestillingsindeksen, er Agder i ferd med å bli blant landets beste regioner når det gjelder likestillingsarbeid. Dette skyldes en felles satsing fra et bredt regionalt partnerskap. Vi får mange studiebesøk innenfor prosjektene. Fritt valg - 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet er landsdelens store likestillingsløft, som drives av de to fylkeskommunene på oppdrag fra Agderrådet. Prosjektet har pilotenheter i fem kommuner, begge fylkeskommunene og på Universitetet i Agder (UiA). Hovedmålgruppa er ungdom, og det jobbes med langsiktig holdningsendring for å bedre kjønnsbalansen i arbeidslivet. Fylkeskommunen er partner i Senter for likestilling (ved UiA), Female Future 3 (ledet av NHO), Kvinnebygg AS (ledet av LO) og EØS-prosjektet Balanse. Vi har også bidratt til prosjektet Internasjonalisering av arbeidsmarkedet i Agder-fylkene, i samarbeid med Agderforskning. Det finnes mange flotte skiløyper i Vest-Agder på vinterstid. Her fra Bortelid i Åseral kommune. Foto: Vest-Agder fylkeskommune

9 ÅRSBERETNING 2009 I 9 Prosjekter i 2009 finansiert ved fylkeskommunale regionalutviklingsmidler og partnerskap Beløp i kr. Prosjekt Samarbeidspartnere for Vest-Agder fylkeskommune Fylkeskommunale regionale utviklingsmidler Hovden snøskulptur, Agder kunstnersenter Aust-Agder fk., Agder kunstnersenter Coventure Aust-Agder fylkeskommune, SIVA Sørlandets kunnskapspark Kristiansand kommune Kystkvinnenes bokprosjekt (mat) Kystkvinneprosjektet i Søgne ATP Kristiansandsregionen Kommunene i Knutepunkt Sørlandet, Aust-Agder fk, fm. i Vest- og Aust-Agder Arealprosjektet, Kristiansandregionen, prosjektleder Kommunene i Knutepunkt Sørlandet, Aust-Agder fk, fm. i Vest- og Aust-Agder Neveragain.no. tilskudd Stiftelsen Arkivet, flere institusjoner og organisasjoner OECD-undersøkelse Aust-Agder fylkeskommune Innovative Foresight Planning for Business Developement.Interreg IVB Partnere i Norge, Danmark, Tyskland, Nederland og Skottland Internasjonalisering av arbeidslivet Kristiansand kommune Profilering av Sørlandet Agderrådet, Aust-Agder fylkeskommune, NODE, m.fl Kvinnebygg LO, Aust-Agder fylkeskommune Stiftelsen Arkivet - planlegging av nybygg Stiftelsen Arkivet, flere institusjoner og organisasjoner Levekårsmonitor, prosjekt Agderforskning Aust-Agder fylkeskommune Kultur og næring, strategisk tilskudd Agderforskning Aust-Agder fylkeskommune Fylkesdelplan Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei Aust-Agder fk, Rogaland fk, Telemark fk Senter for miljøkommunikasjon Aust-Agder fylkeskommune Midler totalt (Utenom felles handlingsprogram) Felles handlingsprogram Aust og Vest-Agder fylkeskommuner. Prosjekter med støtte fra fylkeskommunale regionale utviklingsmidler og midler Regionale utfordringer Regionplan Agder Samarbeidspartnere på Agder Likestilling/10-årssatsing Agderrådet, Barne- og likestillingsdepartementet, partnere på Agder Senter for likestilling Aust-Agder fk, Kristiansand kommmune, UiA, Agderforskning Global future NHO Agder sammen med en rekke partnere på Agder Infrastruktur for nyskaping Coventure AS/FoU-inkubator SIVA Sørlandets kunnskapspark/fou-inkubator SIVA Næringshagenettverk Fylkesmannen i AA og VA, SIVA m.fl NODE nettverket Norges forskningsråd, Innovasjon Norge Eyde nettverket NODE Styrke kompetansen i landsdelen Stipendprogram ph.d. UiA Universitetet i Agder Bidra til å styrke FoU. VRI Forskningsrådet, partnere på Agder Agderring Medlemsbedriftene i Agderring Kompetansesenter for idrett Universitetet i Agder Bransjerettede tiltak Marin verdiskaping Samarbeidspartnere innen næringen Agder Wood Reiseliv Kommuner og reiseliv på Sørlandet Agder matforum Fylkesmannen i AA og VA, m.fl Internasjonalt samarbeid Kunstnerisk interaksjon i arbeidslivet (KASK prosjekt) Partnere fra Østfold, Gøteborg og Midt Jylland Sørlandets Europakontor Agderrådet, Aust-Agder fk, Kristiansand og Arendal kommuner Sum felles handlingsprogram Sum fylkeskommunale regionale utviklingsmuligheter

10 10 I ÅRSBERETNING 2009 Næringsutvikling Overordnet mål og strategi i gjeldende fylkesplan er at Vest-Agder skal være et godt bo- og leveområde med god livskvalitet for innbyggerne. I denne sammenhengen er et innsatsområde verdiskaping gjennom lønnsom næringsutvikling. I 2009 avsatte fylkeskommunen vel 4,4 mill. kr til dette formålet, i tillegg til bevilgningen på 30,7 mill. kr fra Kommunal- og regionaldepartementet. Bevilgningsrammen var 3,31 mill. kr høyere enn i I tildelingsbrevet redegjør departementet for retningslinjer og lignende, som i hovedsak står i et godt forhold til fylkeskommunens egne ambisjoner og strategier. Samlet innsats (inkludert samarbeidspartnere) Samlede tilsagn på vel 35 mill. kr svarer til 16 pst. av samlede prosjektkostnader, som summerer seg til knapt 220 mill. kr,eller mer enn 6 ganger eget budsjett. Dette betyr en utløsning av annen finansiell partnerskapsmedvirkning på i underkant av 185 mill. kr. Sentrale finansielle partnere i prosjekter/tiltak har vært kommuner og regioner, som blir en stadig viktigere samarbeidspartner, Aust-Agder fylkeskommune i felles handlingsplan, Innovasjon Norge Agder, SIVA, Norges Forskningsråd, Fylkesmannens landbruksavdeling og næringslivet. I tillegg har NAV, NHO og LO deltatt med kompetanse og delfinansiering i prosjekter/tiltak sammen med fylkeskommunen. Universitetet i Agder øker fortsatt andelene sine inn i fellesprosjekter/- tiltak med egeninnsats. Dette gjelder også deler av kunnskapsmiljøene. Et slikt engasjement har også stimulert fylkeskommunen til å allokere betydelige ressurser tilbake inn i de samme miljøene. Eksportverdi av bearbeidede varer (utenom brenselsstoffer) fra næringslivet i Vest-Agder er høyest i landet. Den var rekordstor i 2007 men ble vesentlig redusert i 2008 og 2009, sikkert som følge av finanskrisen med lavere etterspørsel ute. De største eksportfylkene Eksport 2009 Eksport 2008 Eksport 2007 Vest-Agder Telemark Hordaland Møre og Romsdal Rogaland Østfold Norwegian Offshore Drilling Equipment (NODE) NODE representerer et godt eksempel på samarbeid mellom konkurrenter i et globalt marked. I 2009 ble NODE innlemmet i NCE-programmet (Norwegian Centre of Expertice) og har i tre år før det vært med i ARENA-programmet. NODE-bedriftene står for en markant andel av de norske leveransene i de globale olje- og gassmarkedene. EYDE Dette er en industriklynge, som ble etablert i 2007 og som omfatter prosess-/metallurgisk-/kraftintensiv industri. I 2009 ble klyngen ble innlemmet i ARENAprogrammet. Sørlandsbadet Sørlandsbadet i Lyngdal fortsatte også gjennom 2009 å bygge et solid grunnlag for fremtiden. Dette er medvirkende til at selskapet i 2009 igangsatte arbeidene med å foredle utendørstilbudet. Sørlandets Industrisenter, Lygna Næringshage og Signaler Næringshage Lister Nyskaping Våren 2008 tok de seks ordførerne i Lister initiativ til å danne et nyskapingsselskap i regionen. De baserte seg på utkast til næringsplan for regionen, der disse tankene ble lansert og utfordret fylkeskommunen om å bidra. På dette grunnlaget gjorde fylkestinget vedtak om å starte opp et arbeid for å samle og modernisere ressursinnsatsen til næringsutvikling i Listerregionen, sammen med kommunene og SIVA. Medio 2009 ble de tre næringshagene fusjonert til Lister Nyskaping AS. Tall i mill. kroner Kilde: SSBs eksportstatistikk 2009

11 ÅRSBERETNING 2009 I 11 Oversikt over de viktigste regionale partnerskapsprosjektene i Vest-Agder innenfor næringskapitelets strategier nyskaping og kompetanse-/kunnskapsbygging i Navn Viktigste partnere Fylkeskommunal bevilgning Kristiansand Kunnskapspark Kristiansand kommune, SIVA, Agderforskning, Telenor, Agder Energi Lindesnesregionen Næringshage Mandal-, Lindesnes-, Marnardal- og Audnedal kommune, SIVA Signaler Næringshage Flekkefjord kommune, SIVA og private Lygna Næringshage Lyngdal kommune, SIVA og private Lister Næringshage Kvinesdal kommune og andre private SIS Coventure AS, SIVA, Farsund Næringsselskap AS, næringslivet EVA-senteret Kristiansand kommune, NAV, Innovasjon Norge, Fylkesmannens landbruksavdeling, Knutepunkt Sør Etablererstipend og bedriftsrettet tilskudd i distriktene Innovasjon Norge Agder SUM Fellesprosjekter med Aust-Agder fylkeskommune i 2009 finansiert over næringsbudsjettet og regionale utviklingsmidler Kjevikrådet Aust-Agder fk, AVINOR, Kristiansand kommune, NHO-Agder Agder tresenter Aust-Agder fylkeskommune m.fl Bruk av bioenergi Aust-Agder fk, Fylkemannen i AA og VA Ungt Entreprenørskap Aust-Agder fk, Fylkemannen i AA og VA, m.fl Butikkutvikling Sør Merkur Aust-Agder fk, m.fl Connect Aust-Agder fk, m.fl SVR Fra gråbein til gull Aust-Agder fk, Fylkemannen i AA og VA, m.fl Kompetanseutvikling blåskjell Aust-Agder fk, Fylkemannen i AA og VA, m.fl DIGIN Aust-Agder fk, m.fl Konjunkturbarometeret Aust-Agder fk, m.fl Kvinnegrunderdagen 2008 Aust-Agder fk, m.fl Spinny Aust-Agder fk, m.fl Landbrukets dag Aust-Agder fk, Fylkemannen i AA og VA, m.fl Visningstur intern. studenter Aust-Agder fk, UiA, m.fl SUM Fellesprosjekter i felles handlingsplan for Agder i 2009 finansiert over næringsbudsjettet og regionale utviklingsmidler Energiplan Aust-Agder fk STS/Coventure AS FoU-inkubator Aust-Agder fylkeskommune, SIVA Sørlandet Kunnskapspark FoUinkubator Agder energi Aust-Agder fk, Kristiansand kommune, SIVA, Agderforskning, Telenor, Visit Sørlandet Aust-Agder fk, kommuner og reiseliv på Sørlandet NODE Aust-Agder fk, m.fl EYDE Aust-Agder fk, m.fl Agder matformidling AS Aust-Agder fk, Fylkemannen i AA og VA, m.fl VRI v/agderforskning Aust-Agder fk, m.fl Næringshagenettverk v/risør Næringsh. Aust-Agder fk, Fylkemannen i AA og VA, SIVA m.fl Marin verdiskaping Aust-Agder fk, m.fl Likestilling Aust-Agder fk, m.fl Female future Aust-Agder fk, m.fl Regionalplan Agder Aust-Agder fk, m.fl UiA Ph.D.-programmet Aust-Agder fk, m.fl Sørlandets Europakontor Aust-Agder fk, m.fl SUM

12 12 I ÅRSBERETNING 2009 Internasjonal virksomhet Vest-Agder fylkeskommune har hatt stor aktivitet på det internasjonale området. I mai tiltrådte ny daglig leder for Sørlandets Europakontor i Sørlandet Kunnskapspark i Kristiansand. Vest-Agder fylkeskommune har sammen med øvrige eiere deltatt aktivt i et fagråd under Europakontoret og har gitt innspill til kontorets strategi. Fylkeskommunen har videre medvirket til ulike arrangementer i Europakontorets regi. I oktober var fylkesordføreren en av innlederne på et seminar i Brussel om utviklingen av en egen EU-strategi for Nordsjøen sammen med politikere og tjenestemenn fra landene rundt Nordsjøen. To ansatte i Vest-Agder fylkeskommune har i 2009 hospitert ved Sørlandets Europakontor i Brussel. Den internasjonale webportalen er nå blitt felles for Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune. Portalen er blitt betydelig oppgradert og publiseringsfrekvensen øker stadig. Fylkesutvalget gjennomførte i september en studietur til Europarådet og Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Utvalget fikk i denne forbindelse anledning til å være tilstede ved valget av ny generalsekretær for Europarådet tidligere stortingspresident Torbjørn Jagland markerte også en sterkere orientering mot Østersjøregionen i tråd med anbefalingene i fylkeskommunens internasjonale strategi fra Fylkeskommunen deltok på en stor konferanse om EUs Østersjøstrategi og på årsmøtene til samarbeidsorganisasjonene Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) og Union of Baltic Cities (UBC). Fylkeskommunen fulgte også arbeidet i CPMR Østersjøkommisjonens Transportgruppe, og ble partner i et stort transportprosjekt under Interreg Østersjøprogrammet TransBaltic. Vest-Agder fylkeskommune deltar i et prosjekt om kystsoneplanlegging under EØS-fondene sammen med vårt vennskapsfylke i Estland, Vest-Viru. I 2009 var fylkeskommunen vertskap for en stor delegasjon fra Vest-Viru som fikk orientering om vårt arbeid med kystsoneplanlegging. I 2010 står en gjenvisitt til Vest-Virufor tur. Vest-Agder fylkeskommune var i mars vertskap for møter i Nordsjøkommisjonens Transportgruppe og styre. Fylkeskommunen var representert på Nordsjøkommisjonens årskonferanse og generalforsamling i Nord-Holland i juni 2009 både på politisk og administrativt nivå. Vest-Agder fylkeskommune var også representert på CPMRs general-forsamling i Gøteborg i oktober, og internasjonal koordinator har deltatt på møter i CPMRs gruppe for maritim politikk og for revisjon av det Transeuropeiske transportnettverket. Vest-Agder fylkeskommune har representert Agderfylkene i den nasjonale koordineringskomitéen for Interreg B- og C-programmene sammen med andre landsdelsutvalg under ledelse av Kommunal- og regionaldepartementet. Vi har også deltatt på møter i den nasjonale kontaktgruppen for Interreg A- programmene. Vest-Agder er også nasjonalt kontaktpunkt for Interreg IVC, og er i den egenskap medlem av programmets overvåkningskomité. Fylkesordføreren er medlem av styringsgruppen for Interreg IVA Kattegat- Skagerak-programmet (KASK), og fylkesvaraordføreren er stedfortreder i overvåkningskomitéen for hele Øresund-Kattegat-Skagerak-programmet. I november var Vest-Agder fylkeskommune vertskap for et møte i overvåkningskomitéen. Vest-Agder fylkeskommune ble i 2009 med i to nye Interreg-prosjekter og deltar ved utgangen av året i til sammen sju prosjekter under Interreg IV. Vest-Agder fylkeskommune har deltatt i CPMR Nordsjøkommisjonen på om lag samme nivå som tidligere. Fylkesordføreren er norsk varamedlem til styret. Vest-Agder har fortsatt sekretariatsansvaret for Transportgruppen, og møter i den egenskap også i styret (tre møter per år). Vest-Agder fylkeskommune har bidratt til Nordsjøkommisjonens arbeid med utviklingen av en egen Nordsjøstrategi, og koordinerte Nordsjøkommisjonens uttalelse til revisjonen av det Transeuropeiske transportnettverket.

13 ÅRSBERETNING 2009 I 13 Utdanning Vest-Agder fylkeskommune har som mål å gi elever, lærlinger, lærekandidater og voksne et opplæringstilbud av høy kvalitet. Opplæringen skal gi den nødvendige kompetanse slik at hver enkelt blir i stand til å møte de krav som stilles i arbeids- og samfunnsliv. Vest-Agder fylkeskommune har ansvar for opplæring innen følgende områder: Videregående opplæring i skole og bedrift for ungdom mellom 16 og 24 år. Videregående opplæring for voksne, herunder vurdering og verdsetting av realkompetanse og vurdering av praksis for praksiskandidater. Opplæringstilbud på grunnskolenivå og videregående nivå for barn, unge og voksne i sosiale og medisinske institusjoner. Fagskoleutdanning innen tekniske og maritime fag, og innen helse- og sosialfag. Vest-Agder fylkeskommune med sine 15 videregående skoler, gir et bredt og variert tilbud innen både yrkesfaglig og studieforberedende utdanning. Samlet elevtall var 6435 per , og dette er en økning på 160 elever i forhold til i Det ble i 2009 gitt tilbud innen alle de 12 utdannings-programmene. Tangen videregående skole - den fantastiske skolen - startet opp i nye lokaler denne høsten. Skolen er på kort tid blitt et utstillingsvindu, og den innbyr til inkluderende felleskap som gir en god ramme for læring. Nybygget ved Kristiansand katedralskole Gimle ble påbegynt juni 2009 og planlegges ferdig til skolestart Prosjektet gir et økt bruttoareal på 1734 kvadratmeter. Vest-Agder fikk autorisasjon til å tilby The International Baccalaureate Diploma Programme på Kristiansand katedralskole Gimle. Kommende høst er vi klare til å tilby et engelskspråklig studietilbud for 30 elever. I listerregionen pågår det en prosess med å slå sammen de videregående skolene Lyngdal, Lista, Eilert Sundt, Kvinesdal og Flekkefjord til Lister videregående skole. Skolen skal være operativ fra skolestart En styringsgruppe, en prosjektgruppe og 17 arbeidsgrupper arbeider med sammenslåingsprosessen og organisering av den nye skolen. atferdsnormer. Videregående opplæring har et overordnet ansvar for at elevene gjennom sitt 13-årige skoleløp får kjennskap til arbeidslivet, samt god yrkes- og studieveiledning. Med bakgrunn i Kunnskapsløftets intensjoner, er det utarbeidet fire klare mål for opplæringen: 1. Gjennomføring Bortvalg skal reduseres og gjennomføringsgraden økes for elever, lærlinger og lærekandidater. Det settes spesielt fokus på kvalitetssikring av planlagte løp mot grunnkompetanse. Gjennom karriereveiledning skal det legges til rette for bevisst valg av utdanning og yrke. Elever skal i størst mulig grad få oppfylt førsteønsket sitt med hensyn til inntak, og det skal formidles læreplass til alle søkere. 2. Læringsmiljø Elever, lærlinger og lærekandidater skal være tilfredse med videregående opplæring i Vest-Agder. De skal oppleve at elevdemokrati og brukermedvirkning fungerer, og de skal ferdes i et trygt miljø. 3. Læringsutbytte Elever, lærlinger og lærekandidater skal ha faglig framgang i forhold til opplæringen. Alle skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv. 4. Ledelse og kompetanse Organiseringen av videregående opplæring skal gi best mulig tilbud for elevene. Det formidles tydelige forventninger og krav. Varig system for videreutdanning for skoleledere på prioriterte områder utarbeides. Kompetanseutvikling for alle aktører i opplæringen skal bidra til kvalitetsheving og økt læringsutbytte. Videregående opplæring i Vest-Agder skal være en pådriver for kunnskap, dannelse og samfunnsbygging. Det innebærer at den individuelle kunnskapsvekst prioriteres. Samtidig skal den enkelte elev, lærling og lærekandidat fungere sosialt innenfor aksepterte

14 14 I ÅRSBERETNING 2009 Gjennomføring. Nøkkeltall for skolene utnyttelse av kapasitet. Kapasitet Per 1. sep 09 Søkere Elevtall Status Grupper Plasser Ledig Pst. Kr.sand katedralskole Gimle 54, Vågsbygd videregående skole 20, Vennesla videregående skole 30, Kvadraturen skolesenter 69, Tangen videregående skole 55, Søgne videregående skole 13, Mandal videregående skole 41, Byremo videregående skole 8, Eilert Sundt videregående skole 9, Lyngdal videregående skole 8, Lista videregående skole 8, Sirdal videregående skole 3, Kvinesdal videregående skole 16, Flekkefjord videregående skole 23, Sum Vest-Agder 362, Nøkkeltall tidligere år Sum Vest-Agder , ,3 Sum Vest-Agder , ,4 Sum Vest-Agder , ,7 Tilpasset tilbudsstruktur Opplæringstilbudet dimensjoneres på grunnlag av elevenes ønsker og bosted, skolenes kapasitet, næringslivets behov samt tilgang på læreplasser. Det ble registrert 6699 primærsøkere til de videregående skolene i fylket for skoleåret 2009/10. Det er en økning på 176 fra året før. Per 1. oktober var kapasitetsutnyttelsen 95 pst., en økning på 0,7 prosentpoeng i forhold til Samtlige ungdommer med opplæringsrett fikk skoletilbud før skolestart. Antall avbrudd er redusert med 1,2 prosentpoeng til 3,2 pst. Antall elever som har sluttet i løpet av skoleåret Avbrudd Sluttet per Kr.sand katedralskole Gimle 37 8 Vågsbygd vgs 8 2 Vennesla vgs 15 6 Kvadraturen skolesenter Tangen vgs Søgne vgs 7 5 Mandal vgs 23 8 Byremo vgs 0 1 Eilert Sundt vgs 6 2 Lyngdal vgs 7 2 Lista vgs 4 1 Sirdal vgs 0 0 Kvinesdal vgs 11 5 Flekkefjord vgs 6 2 Sum Vest-Agder

15 ÅRSBERETNING 2009 I 15 Andel elever som kom inn på sitt første ønske og antall elever med omvalg i Vg1 1. ønske pst. Omvalg ant. Bygg- og anleggsteknikk Design og håndtverk Elektrofag 82 5 Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon 90 4 Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell prod Alternativ opplæring Idrettsdag 97 6 Musikk, dans, drama 97 5 Studiespes Totalt 196 Planlagt opplæring mot delkompetanse For noen elever vil det realistiske målet for videregående opplæring være å oppnå en delkompetanse. Skoleåret vil elever som er tatt inn til alternativ opplæring og grunnkompetanseløpet, gjennomføre med planlagte løp mot delkompetanse. Dette utgjør til sammen 230 elever. I tillegg vil også noen elever i de ordinære programområdene ha gjort individuelle avtaler med delkompetanse som opplæringsmål. Fylkeskommunen vil i tiden fremover ha fokus på at flere elever planlegger sin videregående opplæring mot å oppnå delkompetanse. MMM-prosjektet Det treårige prosjektet med målsetting om å forebygge frafall, ble avsluttet september Arbeidet med å identifisere potensielle bortvelgere er nå systematisert i samarbeid med grunnskolen. Prosjektet har også resultert i at det høsten 2009 startet tre grupper med grunnkompetanseløp (planlagt løp mot delkompetanse). Elever som strøk til eksamen i matematikk på Vg1 fikk tilbud om sommerskole og ny eksamen. 27 elever deltok og 23 av disse bestod ny eksamen. Satsingen på forebygging av frafall videreføres. Minoritetsspråklige elever Det er registrert til sammen 546 elever med annet morsmål enn de skandinaviske språkene, islandsk og engelsk. Dette er en liten økning i forhold 2007/08. De største språkgruppene er albansk (49), spansk (44), vietnamesisk (40), bosnisk (37), arabisk (36) og kurdisk (33). De fleste skolene tester minoritetsspråklige elevers norskkunnskaper ved skolestart. Fem skoler gir opplæring etter den nye læreplanen i Kunnskapsløftet, Grunnleggende norsk for språklige minoriteter. I tillegg legges det til rette bl.a. for jevnlige samtaler med minoritetsspråklige elever, lese- og skrivekurs, leksehjelp og assistent i timene. Antall minoritetsspråklige elever Region Totalt Pst Totalt Pst Kristiansand , ,1 Mandal og Lister , ,9 Sum Karriereplanlegging Som en del av faget Utdanningsvalg, har elever på 9. og 10. klassetrinn besøkt videregående skoler og fått undervisning innen to valgte utdanningsområder. Fylkeskommunen finansierer dette via øremerkede karrieremidler. Det er også gjennomført 11 messer der de enkelte utdanningsprogrammene presenteres for elever og foresatte. Kommunene i lindesnesregionen deltar i et sentralt prosjekt for utvikling av digital individuell karriereplan (IUP), og samtlige rådgivere i grunnskole og videregående skole har tilgang til dette utviklingsarbeidet. Partnerskap for helhetlig karriereveiledning er opprettet mellom fylkeskommunen, NAV, fylkemannen, KS, NHO, LO og UiA. Partnerskapet har en styringsgruppe med fylkesutdanningssjefen som leder. Målet er å utvikle et helhetlig karriereveiledningssystem, også for voksne. Samarbeid med NAV for å finansiere og opprette tre regionale karrieresentre er påbegynt. Fagopplæringen I 2009 ble det inngått 830 lærekontrakter i Vest-Agder. Dette er 175 færre enn året før. I overkant av 26 pst. av kontraktene gjelder kandidater uten opplæringsrett. Dette er en nedgang i forhold til Antall nye opplæringskontrakter med lærekandidater økte til 25 i Det ble avlagt 65 færre fag-/svenneprøver enn året før, og 7 pst. strøk til fag-/svenneprøven. I Vest-Agder er det etablert 22 opplæringskontor, hvorav åtte dekker begge agderfylkene. Rundt 90 pst. av lærlingene i Vest-Agder er tilknyttet et opplæringskontor. Opplæringskontorene er svært viktige samarbeidspartnere for fylkeskommunen når det gjelder å opprettholde volumet og videreutvikle kvaliteten i fagopplæringen i Vest-Agder.

16 16 I ÅRSBERETNING 2009 Fag- og svenneprøver - resultater Praksiskandidater Lærlinger Elever Totalt Bestått Bestått meget godt Ikke bestått (76 %) 222 (20 %) 40 (4 %) 735 (72 %) 212 (21 %) 77 (7 %) Sum Vest-Agder Lærekontrakter Totalt antall Løpende pr Hevede/endrede pr. år Voksenopplæring De fem ressurssentrene i fylket ivaretar realkompetansevurdering, og tilbyr tilrettelagt opplæring på videregående nivå for voksne. Opplæringen kan gjennomføres i samarbeid med videregående skoler og andre voksenopplæringssentra i enkelte kommuner. Opplæringsaktiviteten regnes i antall kursaktiviteter, som er én person på ett kurs. En person kan være registrert på flere kursaktiviteter gjennom året. Fylkeskommunen samarbeider med flere aktører: Voksenopplæringssentrene i Søgne og Songdalen kommuner med lokal gitt undervisning i Søgne (sju deltakere) og Fleksibel yrkesopplæring for enslige forsørgere i Kristiansand med undervisning på ressurssenteret Kristiansand Katedralskole Gimle. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) PPT har ansvar for elever i videregående opplæring som har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging i skole eller bedrift. Tjenesten utreder elevens/ lærlingens lærevansker, og gir sakkyndige vurderinger som legges til grunn for skolenes og lærebedriftenes arbeid med tilrettelegging for elevene/lærlingene. PPT bistår også elever/foresatte/skoler og bedrift med råd og veiledning i forhold til tilpasset opplæring for den enkelte. PPT bidrar på systemnivå i forhold til skolene, slik at skolene på en best mulig måte kan ivareta elevenes behov i skolehverdagen. Det er en stadig økning av henvisninger til PPT, og en lovendring har ført til flere arbeidsoppgaver. PPT vil forsøke å avvikle ventelister i forhold til utredning/ oppfølging av elever det nærmeste året. Fortsatt vil fokus være å få til gode overganger for elever med særskilte behov fra grunnskole til videregående skole, og PPT vil fortsette med å kvalitetssikre de sakkyndige vurderingene, slik at skolene har et godt utgangspunkt for å tilrettelegge for elevene, og slik at elevens rettigheter blir oppfylt. Antall nye henvisninger Gutter Jenter Totalt Aktivitet Ressurssenter Region Realkompetansevurdering Antall 2008 Antall 2009 Antall kursaktiviteter Fellesfag Yrkesfag Flekkefjord Gimle Kvadraturen Mandal Eilert Sundt Sum Sum Fordeling på hovedvanske Sensoriske vansker Motoriske vansker Kommunikasjonsvansker Fagvansker Psykososiale vansker Generelle lærevansker Annet Total Enkeltelever kan være registrert med flere vansker.

17 ÅRSBERETNING 2009 I 17 Læringsmiljø Til sammen 4849 elever i Vest-Agderskolen gjennomførte Elevundersøkelsen i 2009, og samlet sett viser resultatene en svak forbedring i forhold til fjoråret. Skolene har et godt sosialt miljø med lite mobbing og god kontakt mellom lærer og elev, men mange elever er misfornøyde med det fysiske miljøet. Grad av bråk og uro varierer mellom skolene, men er et mindre problem i Vest-Agder enn andre steder i landet. Modellen under, som er utarbeidet av LæringsLaben på oppdrag fra fylkeskommunen, viser at over 60 pst. av elevene (de to øverste kvandrantene) er fornøyd med miljøet, og noe over halvparten av disse har også høy motivasjon. Ca. 15 pst. av elevene gir lav skåre både på miljø og på motivasjon, og tiltak settes i verk for å redusere denne andelen. Vest-Agder fylkeskommune - vår 2009 Vår 2009 Vår Interesse for å lære Gul - Gul Motiverende lærere Rød Rød 2.1 Sosial trivsel Grønn Gul Fravær av mobbing Grønn Grønn 3.1 Elevmedvirkning Rød Rød 3.2 Elevdemokrati Rød Gul Elevsamtaler Gul + Gul Kunnskap om deltakelse i måls. Rød Rød Forholdet lærer - elev Gul + Grønn Fravær av bråk og uro Gul - Grønn Fysisk miljø Rød Rød Underveisvurdering Gul - Rød 5.1 Fornøydhet med programfag Rød 5.4 Engasjerende lærere Gul Kriteriebasert vurdering Rød MOTIVASJON Lav Lav MILJØ Høy 29,15 % 33,22 % 15,13 % 14,63 % 7,87 % Høy Forskning slår fast at motivasjon er en sentral faktor i forhold til elevenes læringsutbytte. Analysen av Elevundersøkelsen viser en klar sammenheng mellom motivasjon og god underveisvurdering med faglige tilbakemeldinger, kriteriebasert vurdering, engasjerende lærere og gode elevsamtaler. Dette er satsingsområder i Vest-Agderskolen, og resultatene for vurdering og elevsamtaler er bedret i forhold til fjoråret. Engasjerende lærere ble målt første gang i 2009, og her er resultatet svakt. Fagopplæringen Høsten 2008 ble det gjennomført en brukerundersøkelse for lærlinger i Vest-Agder, og resultatene forelå i januar Lærlingeundersøkelsen 2009 Vest-Agder Opplæring i bedrift Gul + Opplæring fra instruktører Grønn Lærlingens medbestemmelse Gul - Motivasjon fra skolen Gul - Motivasjon på arbeidsplassen Grønn Motivasjon til å fortsette Grønn Trivsel Grønn Fravær av mobbing Grønn Tilpasset opplæring Gul + Læreplanbruk Gul - Bruk av læremidler Gul + Veiledning/tilbakemelding Gul + Sikkerhetsengasjement Gul + Resultatene fra undersøkelsen viser at fagene/- bransjene har ulike utfordringer. Hovedutfordringen for fylkeskommunen framover blir å formidle ungdom til læreplasser i et noe mer ustabilt arbeidsmarked. Elever ved utdanningsprogram for design og håndverk ved Lista videregående skole. Foto: Lista videregående skole IKT Satsingen på innføring av bærbare elev PC-er fortsetter og i løpet av kommende toårsperiode vil samtlige elever ha tilbud om egen bærbar PC via skolens utleieordning. Skolene prioriterte i 2009 innkjøp av elev PC hovedsakelig til Vg1- elevene, og i alt ble ca maskiner kjøpt inn. Elevene leier PC og får den med seg når de avslutter videregående opplæring. Det er startet et arbeid med tilrettelegging av skolebygg for bruk av bærbar PC, med strømtilførsel, projektor og trådløs nettoppkobling i klasserommene.

18 18 I ÅRSBERETNING 2009 Læringsplattformen It s learning har blitt oppgradert i Nye servere har gitt høyere ytelse med mulighet for nye integrasjoner. I juni 2009 vedtok fylkestinget at Vest-Agder fylkeskommune skal delta videre i satsingen på utvikling av digitale læremidler gjennom Nasjonal digital læringsarena, NDLA. Lokalt er det satset på informasjon om undervisningstilbudet til lærere og elever i form av kursing og utdeling av informasjonsmateriell. Standpunktkarakterer og muntlig eksamen Antall klager Imøtekommet Tallene inkluderer både offentlige og private skoler Klager på standpunktkarakter, fordelt på fag Læringsutbytte. Karakter Vg3, gjennomsnitt alle skoler/fag Standpunkt 3,94 4,03 Eksamen 3,41 3, Avvist Imøtekommet Eksamenskontoret Eksamenskontoret, som er lokalisert på Kvadraturen skolesenter, har ansvar for utarbeiding, avvikling og sensur av lokal gitt eksamen for elever og privatister. Eksamen for privatister utgjør den største delen av arbeidet, ettersom kontoret har ansvar for alle privatister i fylket. I 2009 hadde kontoret totalt oppmeldt 2757 kandidater, fordelt på 622 fag. Kontoret avviklet til sammen 5769 eksamener. Dette er en svak økning fra Kontoret har også ansvar for å administrere klagebehandling av lokal gitt skriftlig eksamen. Våren 2009 mottok eksamenskontoret 79 klager, hvorav 12 fikk medhold. For høsteksamen er det kommet inn 48 klager. Frist for behandling av klagene for høsten er 20. februar. Eksamenskontoret utarbeidet i 2009 nye retningslinjer for lokalt gitt muntlig eksamen på bakgrunn av endrede bestemmelser i forskrift til opplæringslov. Retningslinjene følges opp med kompetanseheving for sensorer i Engelsk Kroppsøving Norsk Matematikk Tysk Religion Idrettsfag Samfunnsfag Geografi Naturfag Realfag Drama Helse- og sosial Bygg og anlegg Kartleggingsprøver Kartleggingsprøver ved skolestart i sentrale fag gir læreren mulighet til å tilpasse undervisningen til elevens nivå, og bidrar samtidig til å avdekke elevens læringsutbytte ved slutten av opplæringen. Høsten 2009 gjennomførte alle skolene kartleggingsprøve i matematikk, 12 skoler i norsk og 11 i engelsk. De fleste har også fulgt opp resultatene. Klagebehandling Klagenemnda i Vest-Agder fylkeskommune er oppnevnt av fylkestinget, og behandler klager på karakter ved muntlig og praktisk eksamen samt standpunktkarakterer i henhold til forskrift til opplæringsloven, kap. 5. Antall imøtekomne klager var i 2009 det laveste noensinne. Dette er et resultat av at skolene har høy vurderingskompetanse, og i hovedsak gjennomfører vurderingsarbeidet formelt korrekt Matematikk Norsk Engelsk Ikke gjennomført Oppfølging planlegges Gj. ført og fulgt opp

19 ÅRSBERETNING 2009 I 19 Ledelse og kompetanse De videregående skolene ledes av rektor og avdelingsledere i team. Lederteam med høy kompetanse er en viktig målsetting for fylkeskommunen. Vest-Agder fylkeskommune har inngått avtale med BI om gjennomføring av utdanning for nye rektorer etter et statlig program. Samlingene skal gjennomføres i Kristiansand og starter høsten Begge agderfylkene på kommune- og fylkesnivå vil sende deltakere til utdanningen, og tilbudet vil åpnes for rekrutter til rektorstillinger. Opplegget vil gå over to år og gi 30 studiepoeng. Alle rektorer har sammen med ledere i sentraladministrasjonen deltatt i et coaching-opplegg i 2009, og de som ønsker det vil få tilbudet neste år også. Følgende ledermøter har vært arrangert: Rådmannens utvidede ledersamling, to møter. Skoleledermøter for rektorer og avdelingsledere, fire møter. Rektormøter med vekt på drøfting av saker, fem møter. Et kvalitetssystem for videregående opplæring har vært delvis utprøvd i 2009 etter følgende årshjul: årskontrakt mellom rektor og fylkesrådmannen driftsutviklings- og medarbeidersamtale med lederteamet og rektor årsrapport Gjennomføring, læringsmiljø og læringsutbytte har vært målområder for kvaliteten. En arbeidsgruppe fra begge agderfylkene arbeider med utvikling av systemet. Pilotprosjektet: Kvalitetssystem 2009/10 er satt i gang med Læringslaben/Conexus som systemutvikler. Eilert Sundt videregående skole, Mandal videregående skole og Kvadraturen skolesenter skal delta i utviklingsprosjektet. Mentor A-prosjektet Veiledning av nyutdannede lærere har vært gjennomført med veiledningskurs på UiA og veiledning på skolene. Ca. ti nyutdannede og seks mentorer fra Tangen, Kvadraturen og Byremo videregående skoler deltar inneværende skoleår. Fylkeskommunen samarbeider med UiA på flere arenaer for å fremme forskning og utvikling i videregående opplæring. Et planlagt prosjekt skal ha vurderingskompetanse i Agder som overordnet tema. Målet skal være utvikling av metode og analysekompetanse for å drive skoleutvikling. på Metochi studiesenter på Lesbos, Hellas. Der deltok ca. 40 avdelingsledere fra alle de videregående skolene. Tema for seminaret var skolelederrollen og endringsledelse. Ti lærere begynte høsten 2009 på videreutdanning, finansiert med 40 pst. fra staten, det samme fra fylkeskommunen som skoleeier, og 20 pst. av lærerne selv. De fleste tar 30 studiepoeng inneværende skoleår, i fagene kjemi, fysikk, norsk, engelsk, samfunnsfag og bygg- og anleggsteknikk. Det store satsingsområdet innen videreutdanning har vært vurdering, og fylkeskommunen har engasjert Høgskolen i Lillehammer til å gjennomføre kompetanseheving innen dette området. Ca. 650 lærere deltok på kurs før skolestart, og 160 av disse følger et utvidet kursopplegg med samlinger og nettbasert opplæring. I tillegg har rektorer og avdelingsledere hatt to kursdager i emnet. Fylkeskommunen koordinerer etterutdanning for rådgivere både i grunnskole og videregående opplæring. Det ble i 2009 gjennomført fem rådgiversamlinger med temaene karriereveiledning og karriereplan, skolejuss, risk-test, søking og inntak, samt særinntak og sakkyndig arbeid i forbindelse med inntak til videregående opplæring. Høsten 2009 ble det i samarbeid med UiA satt i gang et videreutdanningskurs for rådgivere som ga 20 studiepoeng. Kurset omfatter coaching, skolejuss, likestilling og kjønnsroller. Studiet er finansiert med midler fra prosjektet Fritt valg og sentrale øremerkede midler rådgivere følger hele eller deler av studiet. Den enkelte skole har i tillegg lagt til rette for kompetanseheving for egne ansatte, og tabellen under viser at vurdering og faglig utvikling var de emnene flest skoler brukte kompetansemidler på, med skoleledelse og tilpasset opplæring like bak. Bruk av skolenes kompetansemidler, fordelt på emner (antall skoler) Kompetanseutvikling Fylkeskommunens mellomlederopplæring, som var et fokusområde i 2009, startet med en forelesning ved professor Jorun Møller, som er en kapasitet innen skoleledelse. Dette ble fulgt opp med en ukes seminar 0 Klasseledelse Skoleledelse Vurdering Veiledning Læreplaner Faglig utvikling Tilpasset oppl. Annet

20 20 I ÅRSBERETNING 2009 Kompetanseheving, med fokus på nye læreplaner og vurderingsformer, har vært en satsing i fagopplæringen i 2009, og nærmere 300 instruktører har deltatt på kurs. Store ressurser har vært brukt for å planlegge opplæring (del to) av alle prøvenemnder. Opplæringen starter i januar 2010, og kompetanseheving for instruktører og prøvenemndsmedlemmer vil være fokusområde også framover. PPT arrangerte i 2009 to kursdager for lærere i Vest-Agder. 240 lærere fordelte seg på fem kurs med temaer som rusproblematikk, asperger syndrom, lese- og skrivevansker, selvmordsproblematikk samt hva skolen kan gjøre med elever som ikke vil. Det var pp-rådgiverne ved den fylkeskommunale PPT som selv var kursholdere. Tilbakemeldingene på disse kursene var meget bra, og det er et sterkt ønske fra flere skoler om at dette gjentas. Fagforum Det ble i 2009 etablert fagforum i 18 fag innen yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram. Ansvaret for fagforum er fordelt på skoler med sterke fagmiljøer, og oppgavene er bl.a. å etablere en fagside på It s learning, arrangere fagsamlinger, formidle kompetansebehov og koordinere læreplanarbeid. Fra naturfagsundervisning ved Kristiansand katedralskole Gimle. Foto: Sigrid Harket Fagforum har egen kontaktperson som følger utviklingen av digitale læremidler innenfor sitt fagområde. Et eksternt miljø har foretatt en bred evaluering av NDLA (Norsk digital læringsarena) i 2009, og konkluderer med at omfang og kvalitet på digitale læremidler har økt betydelig i løpet av den treårige prosjektperioden. Nybygget ved Kristiansand katedralskole Gimle vist fra nord. Bygget skal stå ferdig til skolestart høsten Illustrasjon: Arkitektfirmaet Cebra AS

11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse

11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse 1 av 7 Vår dato Vår referanse INNTAK- OG FORMIDLINGSSEKSJONEN 11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse Videregående skoler i Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder,

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

1 Hovedutvalg for kultur og utdanning 24.9.2009. Fylkesrådmannen rår til at hovedutvalg for kultur og utdanning til å treffe slikt vedtak:

1 Hovedutvalg for kultur og utdanning 24.9.2009. Fylkesrådmannen rår til at hovedutvalg for kultur og utdanning til å treffe slikt vedtak: Arkivsak-dok. 09/01911-21 Saksbehandler Ann Kristin Grimsmo Saksgang Møtedato 1 Hovedutvalg for kultur og utdanning 24.9.2009 INNSØKNINGSREGLEMENT Fylkesrådmannen rår til at (aktuelt utvalg) treffer slikt

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 20.04.17 * Fremmedspråk, språklig fordypning eller arbeidslivsfag. * Valgfag. Fremmedspråk Språklig fordypning Arbeidslivsfag Eleven skal ha vurdering med karakter. Karakteren teller ved inntak

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post:

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: fornavn.etternavn@vaf.no Internett: www.vaf.no Redaktør:

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for Tine Sundtoft Kristiansand, 8. november 2016

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for Tine Sundtoft Kristiansand, 8. november 2016 Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2017-2020 Tine Sundtoft Kristiansand, 8. november 2016 Bybru i Flekkefjord Bussanlegg I år 2020 har vi En ny region Agder? (Foto: Svein Sundsdal/NRK) Nådd målene

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011. Vest-Agder Fylkeskommune

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011. Vest-Agder Fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011 Vest-Agder Fylkeskommune Innhold Forankring... 2 Mål... 3 Kompetansestrategi for Vest-Agderskolen... 4 Etterutdanning...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune

ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune Forsidebilde: Utsnitt av reinsflokk (fostringsflokk) under kalvetelling i Setesdal-Ryfylkeheiene. Bildet er publisert i boken Vandringer i Setesdals Vesthei utgitt

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Rundt elever og lærlinger 685 ungdommer i OT sin målgruppe

Rundt elever og lærlinger 685 ungdommer i OT sin målgruppe Ny GIV som et bidrag til skoleeiers forsvarlige kvalitetssystem 13. september 2013 Arly Hauge folkestyre kompetanse - samarbeid Vest-Agder fylkeskommune noen nøkkeltall Rundt 6.800 elever og 1.950 lærlinger

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp God oppvekst 2008 2018 Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Nasjonale og regionale utfordringer Fullført videregående opplæring er den aller viktigste enkeltfaktoren for et godt voksenliv, aktiv

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Regional planstrategi. I dialog med kommuner og regionråd

Regional planstrategi. I dialog med kommuner og regionråd Regional planstrategi I dialog med kommuner og regionråd Plan og bygningsloven 7-1. Regional planstrategi Regional planmyndighet skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering,

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 23.02.2009 2006/306-3471/2009 / A43 Melding Saksbehandler: Karen Grundesen Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalget EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE

Detaljer

UNG ARBEIDSGLEDE UNGE FORBILDER AGDER

UNG ARBEIDSGLEDE UNGE FORBILDER AGDER UNG ARBEIDSGLEDE UNGE FORBILDER AGDER 1 Bakgrunn 1) Det store antall unge som ikke gjennomfører videregående opplæring 2) Fafo rapport 2010 Gull av gråstein Tiltak for å redusere frafall i videregående

Detaljer

STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER OPPSTART AV PLANARBEIDET

STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER OPPSTART AV PLANARBEIDET Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 23.02.2009 2008/350-3514/2009 / G10 Saksframlegg Saksbehandler: Inger Margrethe Braathu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Etterstad vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Etterstad vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Etterstad vgs Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16677/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike.

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. 9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. Som grunnlag for behandling av en strategi for utdanning og kompetanse settes nedenfor sammen et

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Kongshavn vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Kongshavn vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Kongshavn vgs Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2015-2016 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Hilsen fra rektor Velkommen til Elverum videregående skole! På vegne av skolen ønsker jeg både elever og foreldre velkommen til

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø slik lærlingen

Detaljer

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming Utdanningsprogram 1. Hvilke utdanningsprogram tilbyr din skole Studiespesialisering Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Bygg og anleggsteknikk Design og

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2015 Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Elever og lærlinger elevtallet i Nordland er for nedadgående

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå Strategisk plan 2015 18 I morgen begynner nå Oslo kommune Utdanningsetaten Bogstad skole BOGSTAD SKOLE STRATEGISKE MÅL Strategisk plan 2015-18 er utviklet på grunnlag av resultater og undersøkelser i 2014

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Oppfølging av Regionplan Agder 2020

Oppfølging av Regionplan Agder 2020 Oppfølging av Regionplan Agder 2020 Med Regionplan Agder 2020 har Agder fått et svært godt grunnlagsdokument for å få til samhandling omkring fem felles prioriterte områder: Klima: Høye mål lave utslipp

Detaljer

Satsingsområdene. Klima: Høye mål lave utslipp Det gode livet: Agder for alle. Kommunikasjon: De viktige veivalgene Kultur: Opplevelser for livet

Satsingsområdene. Klima: Høye mål lave utslipp Det gode livet: Agder for alle. Kommunikasjon: De viktige veivalgene Kultur: Opplevelser for livet Satsingsområdene Klima: Høye mål lave utslipp Det gode livet: Agder for alle Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap Kommunikasjon: De viktige veivalgene Kultur: Opplevelser for livet Peker ut landsdelens

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

R e f e r a t fra styremøte i Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene, Kristiansand, 31.mars 2009

R e f e r a t fra styremøte i Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene, Kristiansand, 31.mars 2009 Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene R e f e r a t fra styremøte i Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene, Kristiansand, 31.mars 2009 Til stede: John Stokkan, Vest-Agder fylkeskommune Kirsten

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2013/2014 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Rektors hilsen Velkommen til skolestart! Et nytt skoleår står for døren, og du som er elev har alle muligheter foran deg. Hvilke

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo

Vekslingsmodellene i Oslo Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Nasjonal nettverkssamling 13.-14. oktober 2014 Anita Tjelta prosjektleder Avdeling for fagopplæring Kjell Ove Hauge rektor Kuben videregående Kirsti

Detaljer

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2006/2315-3993/2009 / X70 Saksframlegg Saksbehandler: Kirsten Borge Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL VRI 2009 - VIRKEMIDLER TIL REGIONAL

Detaljer

FRIST FOR UTTALELSE

FRIST FOR UTTALELSE AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 24.05.2017 24.02.2017 2017/2515 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder

Detaljer

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og Oppvekst Naturbruk Restaurant- og matfag Service og

Detaljer

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget i Telemark 18.06.14 med hjemmel i forskrift til opplæringsloven 6-2 og 6A-2. I. Generelle vilkår 1 Virkeområde Denne

Detaljer

Litt om trøndelagsprosessen Planprosesser Organisasjonsendringer Samarbeid fylkeskommunen - kommunene Hvordan bør vi gjøre det i Trøndelag?

Litt om trøndelagsprosessen Planprosesser Organisasjonsendringer Samarbeid fylkeskommunen - kommunene Hvordan bør vi gjøre det i Trøndelag? Litt om trøndelagsprosessen Planprosesser Organisasjonsendringer Samarbeid fylkeskommunen - kommunene Hvordan bør vi gjøre det i Trøndelag? www.trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke Selbu 22.mars 2017

Detaljer

Elevinntak og formidling 2016

Elevinntak og formidling 2016 Melding Arkivsak-dok. 16/13603-1 Saksbehandler Anne Katrine Mortensen Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 16.12.2016 Fylkesutvalget 20.12.2016 Elevinntak og formidling 2016 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannens

Detaljer

«Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal»

«Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal» «Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal» Av Einar Hoem Innhold Videregående opplæring... 2 Oversikt videregående skoler i Møre og Romsdal... 3 Slik får du studiekompetanse... 4 De

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Blindern vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Blindern vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Blindern vgs Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2007 1 ÅRSBERETNING 2007 Vest-Agder fylkeskommune Forsidebilde: Ny hengebru over Fedafjorden åpnet i 2007. Foto: Statens Vegvesen ÅRSKAVALKADE 2007 j a n u a r Fylkeskommunen

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Regionplan Agder 2020 Arly Hauge fylkesutdanningssjef folkestyre kompetanse - samarbeid Scenario 2020 I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater. Gjennom

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Forankring og samarbeid

Forankring og samarbeid Forankring og samarbeid Vedtatt i begge fylkestingene juni 2010 Grunnlag for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen (jf. Plan- og bygningsloven 8-2).

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 Vår visjon: Læring i et inkluderende fellesskap Revidert august 2012 Utviklingsplanen er skolens styringsdokument. Den synliggjør skolens prioriteringer,

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hvorfor foreldre informasjonsmøte? Opplæringsloven legger vekt på foreldremedvirkning Forskning viser at foreldre, særlig mor, er den

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Rektor Lasse Eide Besøk vår hjemmeside www.godalen.vgs.no Følg oss på Facebook, Instagram og Twitter Program 18.00: Velkommen Kunstnerisk innslag Presentasjon av skolen Elevrepresentant

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.02.2009 2004/836-3839/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16679/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING Arkivsak-dok. 11/04825-35 Saksbehandler Manuel Birnbrich Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 08.10.2012 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 10.10.2012 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 17.10.2012 Råd for

Detaljer

Ulike veier til fag- og svennebrev

Ulike veier til fag- og svennebrev Ulike veier til fag- og svennebrev FOKO, Sundvolden Hotell 20.oktober 2011 Liv Marit Meyer Petersen Formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Vestfold Fylkeskommune Fengselsdrift

Detaljer

Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling. Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015

Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling. Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015 Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015 Hva skjedde? 1994 Reform 94 2004 Kunnskapsløftet Litt reform Sentrale utfordringer: Frafall og arbeidslivets

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå

Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå KRAFTTAK FOR LÆRING Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå Vi må tenke helhetlig ha et bredt spekter av tiltak Lik rett

Detaljer

Alternative opplæringsmodeller. Rådgiverkonferanse, Mo i Rana

Alternative opplæringsmodeller. Rådgiverkonferanse, Mo i Rana Alternative opplæringsmodeller Rådgiverkonferanse, Mo i Rana 29.11.2017 Fag- og yrkesopplæringa har en komplisert struktur Åtte utdanningsprogram som sprer seg i store vifter til mange Vg2-tilbud som fører

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Overgangen grunnskole / videregående skole. Tor Idar Bjørneseth Rådgiver / fagutvikler ved Arbeidslivstrening Kvadraturen skolesenter

Overgangen grunnskole / videregående skole. Tor Idar Bjørneseth Rådgiver / fagutvikler ved Arbeidslivstrening Kvadraturen skolesenter Overgangen grunnskole / videregående skole Tor Idar Bjørneseth Rådgiver / fagutvikler ved Arbeidslivstrening Kvadraturen skolesenter Overgangen mellom grunnskole og videregående skole Artikkel 1 Hvem?

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER I 2011

FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER I 2011 Dato: Arkivref: 23.02.2011 2009/5055-5471/2011 / G10/&30 Saksframlegg Saksbehandler: Inger Margrethe Braathu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 15/16 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

2-årig utviklingsplan for Øvrebyen videregående skole

2-årig utviklingsplan for Øvrebyen videregående skole 2-årig utviklingsplan for Øvrebyen videregående skole 1 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som omfatter

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer