SAKSFRAMLEGG. Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 10.11.2014"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3961 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet REFERATLISTA FORMANNSKAPET Brev til ordfører av : Opprop Byer mot dødsstraff 2. Brev av : Svar Søknad om ambulerende skjenkebevilling SILK 3. Protokoll fra møte i utvalg for samfunnsplanlegging Protokoll fra møte i utvalg for samfunnsplanlegging Høringsnotat fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet: Forslag om å innføre obligatorisk bestått prøve i samfunnsvitenskap og muntlige ferdigheter i norsk for å få norsk statsborgerskap

2 KarmøyKommune https://mailgw.karmoy.kommune.no/zimbra/h/printmessage?id=5821c6d Page1 of Karmøy Kommune Community of Sant'Egidio - Letter to the Mayor of Karmø y Fra : Community of Sant'Egidio - Cities For Life Emne : Community of Sant'Egidio - Letter to the Mayor of Karmøy Til : sø, okt 26, :04 PM Community of Sant'Egidio Piazzadi S.Egidio 3/a Rome, Italy - Tel Fax Rome, 26/10/2014 Dear Mayor, With far-sightedness the Italian Government has chosen to include the struggle for the abolition of the capital punishment among the priorities of the Italian Semester of Presidency of the Council of the European Union. The Community of Sant Egidio was called to be part of the task force that will support this engagement. During the first official meeting of the workgroup, held on 1st July in the presence of the Italian Minister of Foreign Affairs, Federica Mogherini, the Community of Sant Egidio presented its programme of initiatives, aiming at supporting an acceleration of the abolitionist trend in the coming months in various countries of the world. Two important public initiatives will be implemented in Asia, and relations will be intensified with the countries that at the beginning of December will be called to vote again for a universal moratorium to prevent new executions. Educational activities among the youth will be fostered, as well as direct support to those sentenced to death. In the framework of such a commitment, I wish to point out the initiative Cities for Life / Cities against the Death Penalty, the network of Municipalities that in Europe and in the world intend to support the commitment for the respect of life and dignity of man and further awareness among the citizens concerning the urgency of cancelling the inhuman practice of the capital punishment from

3 KarmøyKommune https://mailgw.karmoy.kommune.no/zimbra/h/printmessage?id=5821c6d Page2 of the juridical and crime code of Countries. The organization of the 13th edition of the Internati onal Day Cities for Life / Cities against the Death Penalty is in full activity and it will be held also this year on 30th November, in memory of the first abolition of the capital punishment in the Grand Duchy of Tuscany, on 30th November The initiative aims at stressing the role that the Municipalities can play in the abolitionist process. Being collective realities catalysing energies and resources from the civil societies they represent, they can encourage in the area of their competency the dissemination of educational and cultural initiatives that focus attention on this crucial issue, connected unfortunately to the phenomenon of violence, widespread in many urban contexts. We wish to involve your Administration in the framework of these initiatives, supported jointly by the Community of Sant Egidio and the European Commission, with an additional commitment: to give formal status to the adhesion of the Administration you preside over to the network of the Cities for Life. All the adhesions, together with the ones received in past years, will be sent to the United Nations before the vote that in December will ratify hopefully a new universal moratorium on executions. It will be our voice and our contribution to the complete successof the vote. Please find attached the documentation concerning how to adhere. Looking forward to your response, I express my feelings of appreciation. Attached Files: - How to adhere Prof. Marco Impagliazzo Presidentof the Communityof Sant Egidio International Campaign Contact Person: Leonardo Tranggono Tel Fax

4 Sentraladministrasjonen Skudenes Internasjonale Litteratur- og Kulturfestival (SILK) V/John Rullestad Pb SKUDENESHAVN Dato: Saksbeh: Saksnr: Løpenr: Arkivkode: Deres ref: Elin Vikene 13/ /14 U63 &18 SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - SILK Det vises til søknad av om ambulerende skjenkebevilling for årets SILK-festival. Med hjemmel i delegasjon fra Karmøy kommunestyre i sak 32/12, den innvilger rådmannen ambulerende skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 (øl og vin) for del av året eller en bestemt anledning, jf alk.lovens 1-6, 3. ledd for følgende datoer/skjenketider: Ukedag/dato: Skjenking fra: Skjenking til: Arr. må avsluttes: Fredag Kl Kl Kl Lørdag Kl Kl Kl Bevillingen gjelder i Kulturhuset, Skudeneshavn og og i Råseglerhuset, Skudeneshavn Det tillates ikke uteservering (alkoholholdig drikke kan ikke tas ut). Det må ikke samtidig foregå aktiviteter for barn og unge i og i umiddelbar nærhet av kulturhuset. Ansvarshavende og tilstede på arrangementet: John Rullestad, telefon Bevillingen gis under forutsetning av at det på arrangementene blir aldersgrense minst 18 år, tilstrekkelig vakthold med tydelig markerte vakter, at skjenketidene overholdes og de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer vedrørende slike bevillinger overholdes. Alle som har tilknytning til arrangementet i form av dørvakt/ordensvakt, bartendere eller serveringspersonell må være 18 år. Ved annonsering er det ikke tillatt å skrive Salg av øl/vin. Skriv: Har bevilling for øl/vin. Vedlagt følger oppsett over de punktene som skjenkekontrollen kontrollerer. Vennligst gjør innholdet klart for alle som skal være vakter/bartendere/serveringspers. under arrangementene. Med vennlig hilsen Elin Vikene Konsulent Kopi: Formannskapet, Securitas AS, Karmøy lensmannskontor, Brannvesenet, bevillingsregisteret Rådhuset, Statsråd Vinjes gate 25, 4250 KOPERVIK Telefon: e-post:

5 MØTEPROTOKOLL Utvalg for samfunnsplanlegging Møtested: Kommunestyresalen - Ekstraordinært møte Møtedato: Tid : Kl. 08: Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Alsaker Roald KRF Medlem Hystad Margaret Elin H Nestleder Hagland Trygve FRP Medlem Storesund Siv J. AP Medlemmer: 4 Fra adm. (evt. andre): Seniorarkitekt Jarle Stunes, samfunnsplanlegger Håkon Randal Innkalling/saksliste godkjent. Karmøy rådhus, Jarle Stunes Seniorarkitekt

6 Saknr. 47/14 GODKJENNING AV REFERAT - UTVALG FOR SAMFUNNSPLANLEGGING Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Utvalg for samfunnsplanlegging godkjenner referatet fra møtet Saknr. 48/14 PLAN KOMMUNEPLANEN / HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Storesund (A) foreslo at utvidelse av båthavna til Syre småbåtforening prioriteres. Hystad (H) foreslo at det må sikres utbyggingsmuligheter for boliger i Kvalavåg. Innstillingen med Storesunds og Hystads forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Karmøy formannskap ber rådmannen ta et snarlig initiativ til å avholde administrative drøftingsmøter med Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune med mål om å komme fram til en omforent løsning omkring forslag til arealdel for Karmøy kommune Karmøy formannskap ser det som særlig viktig for utviklingen av Karmøysamfunnet at en får aksept hos regionale myndigheter for følgende endringsforslag: LNF-område og område for energiforsyning omdisponeres til område for framtidige helse- og omsorgsfunksjoner. (FM og SVV) Havneområdet og næringsområdet på Veldeøyane utvides for bedret funksjonalitet og utviklingsmuligheter. (FM) Utvidelse av næringsområdet ved flyplassvegen vest for det etablerte motorsportsanlegget og framtidig veg til Visnes. (FM) Utvidelse av næringsområdet i Veakrossen. (FM) Utvidelse av boligområde sør for Stangelandsfeltet (RFK og FM) Hensynssone for framtidig regulering av areal for ny barneskole sør for Stangelandsfeltet. (FM) Nytt boligområde mellom fv854 og fv47, Sevland(RFK, FM, SVV) Båndlagt område for framtidig regulering av areal for fornøyelsespark/fritids- og turistformål. (Vikingparken). (FM og SVV) Utvidelse av Syre småbåthavn. (FM) Det må sikres sikres utbyggingsmuligheter for boliger i Kvalavåg. Side 2 av 6

7 3. Formannskapet gir sin tilslutning til rådmannens øvrige vurdering av innkomne innsigelser gitt i oversikt sist datert Utvalg for samfunnsplanlegging gis myndighet til å vurdere faglige råd og øvrige synspunkter ved 2.gangbehandlingen av forslaget til arealdel. Saknr. 49/14 BEHANDLING AV INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN - SONE 1 Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Formannskapet viser til rådmannens vurderinger og anbefalinger av innkomne merknader til kommuneplanens arealdel, sone 1, og vedtar at anbefalingen knyttet til følgende merknader innarbeides i planforslaget: Merknad fra Egil Falnes Merknad fra Skudeneshavn Arena 2. Øvrige innkomne merknader medfører ingen endringer i planforslaget. Saknr. 50/14 BEHANDLING AV INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN - SONE 2 Alsaker (KrF) foreslo i tilknytning til merknad at deler av foreslått industriområde i søndre del beholdes, omdisponeres til blandet formål. Innstillingen med Alsakers tillegg enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Formannskapet viser til rådmannens vurderinger og anbefalinger av innkomne merknader til kommuneplanens arealdel, sone 1, og vedtar at anbefalingen knyttet til følgende merknader innarbeides i planforslaget: Merknad fra Geir Tangjerd Merknad fra Halvard Langåker og Arve Tangen Merknad fra Åkrehamn Utviklingsforum Merknad fra Ragna Tjøsvoll, Kitty Tvedt, Lilly Nora Gabrielsen og Sigurd Tjøsvoll innarbeides delvis. 2. Øvrige innkomne merknader medfører ingen endringer i planforslaget. Side 3 av 6

8 Saknr. 51/14 BEHANDLING AV INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN - SONE 3 Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet viser til rådmannens vurderinger og anbefalinger av innkomne merknader til kommuneplanens arealdel, sone 3, og vil anbefale at det ikke gjøres endringer i planforslaget. Saknr. 52/14 BEHANDLING AV INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN - SONE 4 Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Formannskapet viser til rådmannens vurderinger og anbefalinger av innkomne merknader til kommuneplanens arealdel, sone 4, og vedtar at anbefalingen knyttet til følgende merknader innarbeides i planforslaget: Merknad fra Nabogruppen v/gaute Sanson, ingen endring i plankart, men justert konsekvensutredning for endring Merknad fra Torvastad Idrettslag Merknad fra Åse Grundberg Pedersen og Magne Hinderaker Merknad fra Norske Shell 2. Øvrige innkomne merknader medfører ingen endringer i planforslaget. Saknr. 53/14 BEHANDLING AV INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN - SONE 5 Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Formannskapet viser til rådmannens vurderinger og anbefalinger av innkomne merknader til kommuneplanens arealdel, sone 5, og vedtar at anbefalingen knyttet til følgende merknader innarbeides i planforslaget: Merknad fra Elin og Trond Krogsæter Merknad fra Kolnes Grendautvalg v/grete Smistad Side 4 av 6

9 2. Øvrige innkomne merknader medfører ingen endringer i planforslaget. Saknr. 54/14 BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Formannskapet vedtar revidert forslag til bestemmelser til kommuneplanens arealdel. Jf vedlagte bestemmelser sist datert Formannskapet finner, på bakgrunn av Karmøy kommunes etablerte bebyggelse med mulighet for fortetting i strandsonen uten omdisponering av arealer med interesse for allmennheten, ikke å ville endre bestemmelsenes pkt. 8.1 og bestemmelsenes pkt. 9.1 med hensyn til utbygging på bebygde eiendommer. De foreslåtte bestemmelser vil dessuten gi grunnlag for en lite ressurskrevende saksbehandling. 3. De øvrige bestemmelsene som det er fremmet innsigelse mot, er etter formannskapets oppfatning justert i tråd med innsigelsene. 4. Den endelige avklaring av innholdet i bestemmelsene nevnt i pkt. 2 og 3, gjøres i de kommende drøftinger. Saknr. 55/14 BEHANDLING AV UTTALELSER OG MERKNADER TIL KOMMUNEPLANEN - SAMFUNNSDELEN Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet viser til rådmannens vurderinger av innkomne uttalelser og merknader. Der rådmannen vurderer det som hensiktsmessig, skal foreslåtte endringer og anbefalinger i merknad 1-s-1, 2, 3 og 4 innarbeides i samfunnsdelen. Øvrige foreslåtte endringer og anbefalinger skal tas til orientering, slik som det fremgår i rådmannens vurderinger til nevnte uttalelser og merknader. Formannskapet anbefaler at merknad 1-s-5 tas til orientering. Saknr. 56/14 PLAN KOMMUNEPLANEN VIDERE FRAMDRIFT Innstillingen enstemmig vedtatt. Side 5 av 6

10 Vedtak: Formannskapet ber rådmannen i det videre arbeidet med kommuneplanen , legge vesentlig vekt på at planen blir sluttbehandlet i kommunestyret i inneværende periode. Den skisserte framdriftsplan legges til grunn for det videre arbeidet. Saknr. 57/14 EVENTUELT - UTVALG FOR SAMFUNNSPLANLEGGING Stunes orienterte om node ved Årvollsåna. 2. Brev fra foreningen for radioamatører vedr. eiendom på Åkraholmen, vurderes av teknisk hovedutvalg i forbindelse med pågående reguleringsarbeid. Side 6 av 6

11 MØTEPROTOKOLL Utvalg for samfunnsplanlegging Møtested: Rom 309 Møtedato: Tid : Kl. 17:00 19:30 14/ Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Alsaker Roald KRF Medlem Hystad Margaret Elin H Nestleder Hagland Trygve FRP Medlem Storesund Siv J. AP Medlemmer: 4 Fra adm. (evt. andre): Seniorarkitekt Jarle Stunes, samfunnsplanlegger Håkon Randal Innkalling/saksliste godkjent. Karmøy rådhus, Jarle Stunes Seniorarkitekt

12 Saknr. 36/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - UTVALG FOR SAMFUNNSPLANLEGGING DEN Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Utvalg for samfunnsplanlegging godkjenner protokollen fra møtet Saknr. 37/14 BEHANDLING AV MERKNADER TIL KOMMUNEPLANEN - SONE 1 Utvalget gav signaler knyttet til den videre behandlingen. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Innkomne private merknader i sone 1, tas til orientering Saknr. 38/14 BEHANDLING AV UTTALELSER OG MERKNADER TIL KOMMUNEPLANEN - SAMFUNNSDELEN Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Innkomne uttalelser og merknader til samfunnsdelen, tas til orientering. Saknr. 39/14 BEHANDLING AV UTTALELSER TIL AREALDELEN FRA OFFENTLIGE MYNDIGHETER Utvalget gav signaler knyttet til den videre behandlingen. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Innkomne uttalelser fra offentlige myndigheter, tas til orientering Side 2 av 4

13 Saknr. 40/14 BEHANDLING AV MERKNADER TIL KOMMUNEPLANEN - SONE 2 Utvalget gav signaler knyttet til den videre behandlingen. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Innkomne private merknader i sone 2, tas til orientering Saknr. 41/14 BEHANDLING AV MERKNADER TIL KOMMUNEPLANEN - SONE 3 Utvalget gav signaler knyttet til den videre behandlingen. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Innkomne private merknader i sone 3, tas til orientering. Saknr. 42/14 BEHANDLING AV MERKNADER TIL KOMMUNEPLANEN - SONE 4 Utvalget gav signaler knyttet til den videre behandlingen. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Innkomne private merknader i sone 4, tas til orientering Saknr. 43/14 BEHANDLING AV MERKNADER TIL KOMMUNEPLANEN - SONE 5 Utvalget gav signaler knyttet til den videre behandlingen. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Innkomne private merknader i sone 5, tas til orientering Side 3 av 4

14 Saknr. 44/14 PLAN KOMMUNEPLANEN / HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Utvalg for samfunnsplanlegging vil anbefale at rådmannens generelle vurdering legges til grunn ved den behandling av innkomne uttalelser og merknader til kommuneplanen. Utvalget forutsetter at rådmannen i samsvar med etablert praksis utarbeider en individuell vurdering og anbefaling knyttet til de enkelte innkomne uttalelser og merknader. 2. Utvalg for samfunnsplanlegging vil anbefale at rådmannens tentative vurdering av innkomne innsigelser og faglige råd fra statlige og regionale myndigheter i utgangspunktet legges til grunn i den videre behandling av forslaget til kommuneplan. Jf vedlagte oversikt. Saknr. 45/14 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR - PLANPROGRAM Utvalg for samfunnsplanlegging vil be om å bli orientert om planen når planprogrammet skal sluttbehandles. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutval oppvekst og kultur vedtar planprogram for kommunedelplan kultur, som ledd i oppstarten av arbeidet med kommunedelplan for kultur. Ein kommunedelplan for kultur vil skape føreseielege utviklingskår for det rike kulturlivet i Karmøy kommune. Saknr. 46/14 EVENTUELT - UTVALG FOR SAMFUNNSPLANLEGGING Storesund stilte spørsmål om flyttingen av noder i Skutebergvegen og Jorundvegen. Administrasjonen undersøker til neste møte. 2. Utvalg for samfunnsplanlegging vedtok ekstraordinært møte tirsdag 21. oktober kl i kommunestyresalen for behandling av uttalelser og merknader etter kommuneplanhøring. Side 4 av 4

15 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/ Høring forslag til endring i statsborgerloven - krav om at søkere mellom 18 og 67 år skal beherske et minimum av norsk muntlig og bestå en test i samfunnskunnskap Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag om innføring av krav om bestått prøve i samfunnskunnskap og muntlige ferdigheter i norsk for å få norsk statsborgerskap. Se vedlagte høringsnotat. Med hilsen Erik Skedsmo (e.f.) avdelingsdirektør Hanne Krogenæs rådgiver Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. Postadresse Kontoradresse Telefon* Integrerings- og Saksbehandler Postboks 8036 Dep Akersgata mangfoldsavdelingen Hanne Krogenæs NO-0030 Oslo Org no

16 Adresseliste: Offentlige institusjoner Departementene Fylkeskommunene Fylkesmennene Kommunene Datatilsynet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) Statistisk sentralbyrå Stortingets ombudsmann for forvaltningen Skatteetaten Utdanningsdirektoratet Utlendingsdirektoratet (UDI) Utlendingsnemnda (UNE) Vox Organisasjoner Amnesty International Norge Antirasistisk senter Den norske helsingforskomite Den norske advokatforening Dysleksiforbundet Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid Funksjonshemmeds fellesorganisasjon Human rights service Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO) Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO) Islamsk råd Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) Juss-Buss Jussformidlingen i Bergen Jusshjelpa i Nord-Norge Kristent interkulturelt arbeid (KIA) MIRA-Senteret Norges juristforbund Norges Røde Kors Norske Kvinners Sanitetsforening Norsk innvandrerforum Norsk Folkehjelp OMOD Organisasjonen mot offentlig diskriminering Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO) Side 2

17 Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) SOS rasisme Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Arbeidsgiverforeninger Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Arbeidsgiverforeningen Spekter Fagforeninger Akademikerne Landsorganisasjonen i Norge (LO) Unio Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Utdanningsforbundet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) Side 3

18 Høring forslag til endring i statsborgerloven - krav om at søkere mellom 18 og 67 år skal beherske et minimum av norsk muntlig og bestå en test i samfunnskunnskap Det følger av regjeringens politiske plattform 1, at alle som søker norsk statsborgerskap skal beherske et minimum av norsk muntlig og gjennomgå en test i samfunnskunnskap. Prøven skal bestås, men med rimelige unntaksbestemmelser. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap (statsborgerloven), forskrift 30. juni 2006 nr. 756 om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften) og forskrift 20. april 2005 nr. 342 om et nasjonalt personregister for introduksjonsordning og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere (Nasjonalt introduksjonsregister) (NIR-forskriften). Forslaget omhandler følgende endringer i statsborgerloven 7 og 8: Departementet foreslår at det innføres krav om bestått prøve i samfunnskunnskap som vilkår for statsborgerskap. Prøven som skal bestås er den obligatoriske avsluttende prøven i samfunnskunnskap, jf. 18 i forskrift 20. april 2005 nr. 341 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere. Vilkåret gjelder for søkere mellom 18 og 67 år. Vilkåret i statsborgerloven er at prøven er avlagt på norsk. Departementet foreslår at det for samme personkrets som i punktet ovenfor innføres et krav om at man må beherske et minimum av norsk muntlig som vilkår for norsk statsborgerskap. Vilkåret oppfylles ved at den enkelte dokumenterer at de behersker norsk muntlig på et nivå tilsvarende nivået A2 som beskrevet i forskrift 19. april 2012 nr. 358 om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (Læreplanen). Muntlige ferdigheter dokumenteres ved resultat av obligatorisk avsluttende prøve i norsk muntlig etter lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven). Departementet foreslår også at det innføres krav om at alle søkere mellom 18 og 67 år må dokumentere gjennomført norskopplæring etter statsborgerloven 8 2 for å få norsk statsborgerskap. For søkere mellom 55 og 67 år er dette et nytt vilkår for statsborgerskap. Det foreslås at statsborgerloven 8 endres slik at de som har rett til opplæring i norsk- og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven 17 annet ledd må dokumentere at de har gjennomført denne opplæringen for å få norsk statsborgerskap. Kravet om dokumentasjon 1 Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet, Sundvollen, 7. oktober I dag er utgangspunktet at søkere mellom 18 og 55 år som er omfattet av plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven, må ha oppfylt sin plikt etter denne, og at øvrige søkere mellom 18 og 55 år må ha gjennomført 300 timer norskopplæring.

19 av gjennomført opplæring kommer i tillegg til vilkåret om bestått prøve i samfunnskunnskap og dokumentasjon av muntlige ferdigheter. De som i dag omfattes av unntakene fra gjennomføringskravet, i statsborgerforskriften 4-2 og 4-3, unntas fra forslaget om å bestå en test i samfunnskunnskap og dokumentere muntlige ferdigheter i norsk. Dette er personer som allerede har vist at de har tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk, søkere som er fritatt fra plikt til opplæring etter introduksjonsloven 17 fjerde ledd eller som av særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker er ute av stand til å delta i og gjennomføre norskopplæring. Forslaget innebærer ingen endringer i kommunens plikter etter introduksjonsloven. Kommunene får ikke plikt til å tilby opplæring til flere grupper enn de i dag har ansvar for, og de grupper som i dag selv må betale for å gå opp til avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap, må fortsatt gjøre det. Det kan likevel være noen flere som ønsker å gå opp til avsluttende prøver, se pkt. 3 nedenfor som beskriver økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget. Forslaget har konsekvenser for Utlendingsdirektoratet (UDI)og Utlendingsnemnda (UNE), som får flere vilkår å forholde seg til i behandlingen av søknader om statsborgerskap og klager på avslag på søknader om statsborgerskap. Departementet foreslår også endringer i statsborgerforskriften og NIR-forskriften. Endringene i statsborgerforskriften og NIR-forskriften gjelder innhenting og overføring av nødvendige opplysninger for behandling av statsborgerskapssaker. Høringsbrevet er lagt ut under Høringer på departementets nettside på Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget også bør forelegges underordnede organer, instanser, medlemsorganisasjoner mv. som ikke står på listen. Departementet ber om at høringsinstansene komme med sine høringsuttalelser innen Grunnet stram tidsplan for å få vedtatt lovendringen, er det ikke anledning til å be om utsettelse av høringsfristen. Høringsuttalelser sendes elektronisk til departementets postmottak på e-postadressen Departementet ber også om at eventuell uttalelse i tillegg sendes i kopi per e-post (i word-format, ikke som PDF-fil) til Eventuelle spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Truls Knudsen, telefon , e- post eller rådgiver Hanne Krogenæs, telefon , e-post 2

20 Høringsinstanser: Offentlige institusjoner Departementene Fylkeskommunene Fylkesmennene Kommunene Datatilsynet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) Statistisk sentralbyrå Stortingets ombudsmann for forvaltningen Skatteetaten Utdanningsdirektoratet Utlendingsdirektoratet (UDI) Utlendingsnemnda (UNE) Vox Organisasjoner Amnesty International Norge Antirasistisk senter Den norske helsingforskomite Den norske advokatforening Dysleksiforbundet Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid Funksjonshemmeds fellesorganisasjon Human rights service Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO) Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO) Islamsk råd Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) Juss-Buss Jussformidlingen i Bergen Jusshjelpa i Nord-Norge Kristent interkulturelt arbeid (KIA) MIRA-Senteret Norges juristforbund Norges Røde Kors Norske Kvinners Sanitetsforening Norsk innvandrerforum Norsk Folkehjelp OMOD Organisasjonen mot offentlig diskriminering Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO) Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) SOS rasisme 3

21 Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Arbeidsgiverforeninger Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Arbeidsgiverforeningen Spekter Fagforeninger Akademikerne Landsorganisasjonen i Norge (LO) Unio Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Utdanningsforbundet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) 4

22 Innhold 1. INNLEDNING Bakgrunn Gjeldende rett Innledning Kravet om gjennomført norskopplæring i statsborgerloven Krav i introduksjonsloven om obligatorisk avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap Departementets forslag Innledning Krav om å bestå test i samfunnskunnskap som vilkår for norsk statsborgerskap Innholdet i prøven i samfunnskunnskap Opplæringen og læringsressursene som vil ligge til grunn for prøven i samfunnskunnskap Krav om å beherske et minimum av norsk muntlig som vilkår for norsk statsborgerskap Personkrets hvem omfattes av gjennomføringskravet, kravet om å bestå prøve i samfunnskunnskap og kravet om å beherske et minimum av norsk muntlig? Unntak Innhenting, registrering og overføring av opplysninger til statsborgermyndighetene Økonomiske og administrative konsekvenser Merknader til bestemmelsene i lovutkastet ikrafttredelse Forslag til endringer i lov og forskrift Forslag til endringer i statsborgerloven Forslag til endringer i statsborgerforskriften Forslag til endringer i NIR-forskriften Vedlegg - Erfaringer fra andre land

23 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Det følger av regjeringens politiske plattform 3, at alle som søker norsk statsborgerskap skal beherske et minimum av norsk muntlig og gjennomgå en test i samfunnskunnskap. Prøven skal bestås, men med rimelige unntaksbestemmelser. Den 1. september 2013 ble det innført plikt til å gå opp til avsluttende prøver i hhv. norsk og samfunnskunnskap for de som er omfattet av rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, jf. introduksjonsloven 19 annet ledd 4. Etter gjennomført prøve i norsk gis en vurdering av kandidatens kompetanse i tråd med språknivåene som beskrevet i læreplanen og Det felles europeiske rammeverket for språk, jf. forskrift 20. april 2005 nr. 341 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere 26. Det gis en vurdering av hver av ferdighetene i norsk muntlig (ferdighetene lese, lytte og skrive) og en samlet vurdering i muntlig (ferdighetene snakke og samtale). Som vurderingsskala på de ulike delprøvene benyttes de fire språknivåene som beskrives i læreplanen; A1, A2, B1 og B2. Prøve i samfunnskunnskap gis vurderingen bestått eller ikke bestått. Å oppnå vurderingen under A1 i norsk eller ikke bestå prøve i samfunnskunnskap medfører ingen sanksjoner etter introduksjonsloven. Det er i dag verken til hinder for å få permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap at man ikke består eller unnlater å gå opp til de obligatoriske avsluttende prøvene. 1.2 Gjeldende rett Innledning Etter statsborgerloven 7 første ledd bokstav f, jf 8 er det i dag krav om gjennomført norskopplæring som vilkår for norsk statsborgerskap etter søknad. Det stilles ikke krav om beståtte prøver i norsk eller samfunnskunnskap Kravet om gjennomført norskopplæring i statsborgerloven Rett og plikt til 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap ble innført 1. september 2005 i introduksjonsloven. Statsborgerloven ble endret samtidig slik at det etter 1. september 2008 blir stilt krav om at søkere mellom 18 og 55 har gjennomført 300 timer godkjent norskopplæring for å oppnå norsk statsborgerskap. Alternativt kan man dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk, jf. statsborgerloven 7 første ledd bokstav f jf. 8. Hva som anses som tilstrekkelige kunnskaper er regulert i statsborgerforskriften Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet, Sundvollen, 7. oktober Plikten gjelder personer som pga. sin oppholdstillatelse etter lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) innvilget etter 1. september 2013 har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, jf. introduksjonsloven 17 første ledd. 6

Erik Skedsmo (e.f.) avdelingsdirektør Hanne Krogenæs rådgiver

Erik Skedsmo (e.f.) avdelingsdirektør Hanne Krogenæs rådgiver Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/919 24.10.2014 Høring forslag til endring i statsborgerloven - krav om at søkere mellom 18 og 67 år skal beherske et minimum av norsk muntlig og bestå en test

Detaljer

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER 1.1 Kort om dagens ordning Introduksjonsloven inneholder i dag ingen bestemmelse om avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap. Deltakere

Detaljer

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Høringsinstansene DERES REF VÅR REF DATO 13/4139 11.8.2014 Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: HØRING - ENDRING I FORSKRFT TIL INTRODUKSJONSLOVEN SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: HØRING - ENDRING I FORSKRFT TIL INTRODUKSJONSLOVEN SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2961 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/732 I Saksbehandler: Wenche Skarheim Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyet Sak nr.: 040113 FORMANNSKAP Dato: 29.04.2013 KOMMUNESTYRE

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Rundskriv Q-20/2012. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2012. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

Detaljer

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 revidert elektronisk versjon desember 2013 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold Slik bruker du rundskrivet... 10 Leserveiledning...

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012

Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012 Høringsinstansene Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012 Høring av forslag om endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2013-2014- Kriterier for godkjenning for utdanningsstøtte av

Detaljer

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv H-20/05 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Nr. H-20/05 Vår ref 05/176 Dato 4. mai 2005 Forord Dette rundskrivet er ment å skulle støtte

Detaljer

Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon 7. september 2009 Side 2 av 21 1. INNLEDNING 3 2. ELEVER I ALDEREN 6-16 ÅR 4 2.1 OPPLÆRINGSLOVEN 4 2.2 BARNEVERNLOVEN

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201004006 : E: A00 &13 : Hege B. Gule Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 HØRING VEDRØRENDE

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 3 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om øvrige

Detaljer

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2014 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhold. 1. Forord... 3 2. Introduksjon... 4 2.1 Overordnede mål og prioriteringer... 4 2.2 Samarbeidspartnere... 5 2.3 Informasjon...

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Levekårsutvalget. Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Levekårsutvalget. Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENl nemsbbr'

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENl nemsbbr' Høringsinstansene DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENl nemsbbr' HORDALAND FYLKESKOMMUNE Saknr.^^y^^;é/^gDok.nr. y li OES. 2012,, Arkivnr. / ^ Saksh- Eksp-... U.off. Deres ref. Vår ref.- 12/767 Dato 03.12:2012

Detaljer

H E F T E. En erfaringsutveksling. Arbeid med å integrere. innvandrere i det norske. arbeidsmarkedet

H E F T E. En erfaringsutveksling. Arbeid med å integrere. innvandrere i det norske. arbeidsmarkedet H E F T E 1 En erfaringsutveksling Arbeid med å integrere innvandrere i det norske arbeidsmarkedet NÆRINGSLIVETS KOMPETANSENETT Integrering av innvandrere i det norske arbeidsmarkedet NKN Essendropsgt

Detaljer

Godt no(rs)k? - om språk og integrering. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Godt no(rs)k? - om språk og integrering. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Godt no(rs)k? - om språk og integrering Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Godt no(rs)k? - om språk og integrering Innhold De l 1: S i d e 1 0 4 5 Del 2: Side 46 93 Norskopplæringen :10 12: Norskopplæring

Detaljer

Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner)

Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner) Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 4.2.4 Internkontroll... 19 1.1

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.10.2009 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, INSTITUSJON og omsorgssenter EN VEILEDER DEL 1 SKOLE ER VIKTIG! 4 1 Innledning 4 2 Hva vet vi? 6 2.1 Barnevern og skole hva vet vi?

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer

Integrering av innvandrere

Integrering av innvandrere Integrering av innvandrere Orkdal kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden november 2010 - januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT IIEREN1041141UNIE Høringsinstanser ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/2689-1 26.11.2012 Høring - forslag til endringer i kommuneloven og offentleglova

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring Side 1 av 28 Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Høring om forskriftsendringer

Detaljer

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem)

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer