Trombocytopeni. Hematologi kurs for Allmennmedisin Waleed Majeed

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trombocytopeni. Hematologi kurs for Allmennmedisin 22.09-250915 Waleed Majeed"

Transkript

1 Trombocytopeni Hematologi kurs for Allmennmedisin Waleed Majeed

2

3

4 rombocytopeni Normal blod

5 Fakta om trombocytter Trombocytter produseres av Megakaryocytter i beinmargen Produksjonen Stimuleres av trombopoietin som produseres hovedsakelig av lever Trombocyttene lever 8-10 dager i perifer blod Normalt trc/mikrolit Normalt produseres trombocytter daglig

6 Trombocytopeni: Definition Mild 100, ,000 Asymptomatiske Moderat 50,000-99,000 Ingen spontan blødning Kan utføre fleste prosedyrer Alvorlig <50,000 Spontan blødning< sjelden spontan blødning men økt risiko for blødninger ved prosedyrer

7 Anamnese Blødning,sted og graden (Hud og slimhinne blødning) Deby(Akutt,residiverende,kronisk) Tidligere sykdommer og behandlinger Infeksjon,Immunologi,Malignitet Graviditet Medikament,Alkohol Utenlandsreise(Malaria,Dengue feber) Spisevaner(Vegeterianer)Vit B12 mangel Arvelige blødning tilstander Blodtransfusjon(Massiv blodtransfusjon)

8 ETIOLOGI Er det reel trombocytopeni eller psudotrombocytopeni Er det nyoppstått eller langvarig Er det produksjonsvikt,perifer destruktion eller sequestring Er det Isolert trombocytopeni eller ledsaget med andre cytopenier (anemi og/eller leukopeni)

9 FORSKJELLIGE ASPEKTER OG SCENARIER

10 PSEUDOTROMBOCYTOPENIA Forekommer 0,1% av normal populasjon Antistoffer mot Trombocytt membran glycoprotein GPIIb/IIIa av -EDTA -Medikamenter(Abiciximab&Mexiletene) -Ph og temperature kan påvirke dette også

11 Psudotrombocytopenia

12 Pseudotrombocytopeni hos pasient med PCI under behandling med Reopro

13 Trombocytopeni &Graviditet Tromocytoeni<150 rapportert 6-15% av gravide 1% kan ha trombocytter<100 Vanligste årsaker Gestational trombocytopeni 70% Preeclampsi /HEELP syndome20% HEELP(Hemolytic anemia,elevated lever enzyme&low Platelet) ITP 3% TTP/HUS 1-2% DIC,Fettlever andre sjeldne årsaker

14 Gestational Trombocytopeni Ingen tidligere trombocytopeni bortsett fra under tidligere graviditet Normalisering 1-2 måneder etter fødsel Ikke trombocytopeni broblem hos barnet Sjelden lavere <70 Exclusjon diagnose Benign tilstand krever ingen tiltak Det er pga Hemodilution av graviditet

15 Medikament &Trombocytopeni Lang list av medisiner Vanligvis antistoff mot trombocytt glykoprotein Oppstår innen 2-3 dager opptil 1-3 uker etter oppstart av medisinen Bedring innen 5-10 dager etter seponering av medisinen Diagnose empirisk med bedring etter seponering Kan utføre Lab test for å påvise antistoffet med ELISA teknikk eller flowcytometry

16 Medikament Inducert Trombocytopenia * * * * * *

17 HIT(Heparin Indusert Trombocytopeni)

18 Undersøkelse Vurdering graden og sted av blødning Hudnekrose&trombose(HIT,Heparin Indusert Trombocytopeni) Tegn på underliggende sykdom Lymfadenopathi&Organomegali

19 Sequestring Trombocytopeni 1/3 av trombocytter normalt sequesteres i milten Ved Splenomegali opptil 90% av trombocytter sekvesteres i milten og de kan kan utvikle pancytopeni ved hypersplenisme pga kronisk leversykdom Ikke økt blødningtendens fordi total trombocytt massen er normalt kun sirkulerende trombocytter blir redusert

20 Blodutstryk Pseudomtrombocytopeni Fragmentocytter(schistocytter)TTP Spherocytter,kjerneholdig røde celler Blaster eller avvik ved leukocytter Parasitter Viruseerologi Lab.prøver Immunologiske prøver ANA,C3,C4 Tegn til Hemolyse(anemi+høy LD og bilirubin og nedsatt Haptoglobin) DAT test

21 TTP DAT negativ hemolytisk anemi Trombocytopeni Feber Etterhvert multiorgansvikt grunnet mikrotromber Høydødlighet ved sen diagnose Blodutstryk sentral i diagnosen Behandlingen effektive med plasmafaresis

22 Pathogenesisis TTP

23 IMMUNE TROMBOCYTOPEN PURPURA(ITP)

24 ITP(Immune Trombocytopen Purpura) Primar Idiopathisk vs Sekundær Isolert trombocytopeni,trc<100 og fravær kjent årsak eller klinikk på kjent sykdom Prevalence 1,6-2,7/100000/år Incidencen øker med alder Høyere hos kvinner under 60 år Akutt beby hos barn kronisk og residiverende hos voksne Prognosen bedre hos barn og kan ble selvlimiterende sykdom

25 Pathogenesisis Perifer forbruk av trombocytter via antistoff mot trombocytt membrane antigen GPIIb/GPIIIa Antigen&Antistoff komplexet binder med Fc segmentet av macrofager i milt og andre RET organ Perifer forbruk

26 Pathogenesis ITP Ineffektive Megakryopoiese pga hemming av kompensetrisk responce av megakryocytter med trombocytt antistoffer Forbruk+ineffektive Megakaryopiese Trombopoietin receptor agonister har også plass i behandlingen ved moderne behandling

27 Infusjon av ITP plasma til normal person

28 Splenectomi effekt ved ITP

29 ITP IS A RELATIV BENIGN DISEASE A PROSPECTIVE STUDY OF ITP IN 245 ADULTS Overall incidence 1.6/100,000/yr Median age 56, F:M 1.2:1 12% presented with bleeding, 28% asymptomatic 18% needed no treatment Only 12% needed splenectomy 63% in remission (plts > 100) at end of followup period (6-78 mo, median 60) 87% had at least partial remission (plts >30) and freedom from symptoms 1.6% died from complications of disease or its treatment Age-specific incidence Brit J Haematol 2003;122:966

30 Behandling

31 Behandling ITP Skal behandles ved trombocytt fall <20 eller blødning pga trombocytopeni eller høyrisk for blødning med trc<50 Steroid IVIG Splenectomy Mab-Thera Trombopoietin Agonist

32

33 Sekundær ITP

34 HCV&ITP

35 HIV&ITP

36 Praktiske Aspekter i trombocytopeni behandling Hva er adekvat trombocytt verdier for forskjellige prosedyrer Rutine Tannlege behandling(rensing)>10 Tanntreking/boring >30 Minor Kirurgi>50 Major kirurgi>80 Epidural anestesi ved ITP trombocytter 50 OK Ved blødninger generelt beholde trc >50(Mest kirurgiske tilstsander) Profylaktiske trombocytt transfusjon <10(Hematologiske tilstander)

37

38 Trombocytopeni Byrden 1/3 av pasienter innlagt på sykehus krever hematologisk vurdering pga trombocytopeni 5-10% av inneliggende pasienter er trombocytopene og ved intensiv avdeling opptil 35% er trombocytopene Dødligheten er doblet hos inneliggende trombocytopene pasienter

39 Oppsumering Isolert Trombocytopeni vanligvis er benign tilstand Alvorig blødning forekommer ved fall i trc <20 Trombocytopeni kan være forbigående ved viral infeksjoner Kombinerte Cytopenier må utredes nærmere TTP/HUS er livstruende sykdom må behandles ØH mistanke ved kombinasjon av hemolyse&fallende trc ITP ofte har benign forløp og skal kun behandles ved trc <20-30 eller ved blødninger Graviditet relatert trombocytopeni vanligvis er benign men kan bli livstruende ved TTP/HUS som sjelden forekommer Medikament er viktig årsak til trombocytopeni

40 Quiz Mann født 1970 merket blåmerker i huden ellers frisk og påvist normal hb og leukocytter men trombocytter 80 hvilken/e tiltak er nødvendig A-Henvise til sykehus B-Blodutstryk(med anamnese i remissen) C-Viruserologi D-A+B+C

NASJONALT HANDLINGSPROGRAM FOR DIAGNOSE OG BEHANDLING AV IMMUN TROMBOCYTOPENI (ITP) HOS BARN OG VOKSNE. Oktober 2011

NASJONALT HANDLINGSPROGRAM FOR DIAGNOSE OG BEHANDLING AV IMMUN TROMBOCYTOPENI (ITP) HOS BARN OG VOKSNE. Oktober 2011 NASJONALT HANDLINGSPROGRAM FOR DIAGNOSE OG BEHANDLING AV IMMUN TROMBOCYTOPENI (ITP) HOS BARN OG VOKSNE Oktober 2011 1 Waleed Ghanima, PhD Overlege ved hematologisk seksjon - Medisinsk avdeling Sykehuset

Detaljer

IS-1669. Håndbok i transfusjonsmedisin 2. reviderte utgave

IS-1669. Håndbok i transfusjonsmedisin 2. reviderte utgave IS-1669 Håndbok i transfusjonsmedisin 2. reviderte utgave 1 Heftets tittel: Håndbok i transfusjonsmedisin. 2. reviderte utgave Utgitt: Mai 2011 Bestillingsnummer: IS-1669 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Nplate 250 mikrogram pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 250 µg romiplostim. Etter

Detaljer

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS)

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon om sykdommen Du har sykdommen myelodysplastisk syndrom som vi gjerne forkorter til MDS. Myelo betyr marg, i denne sammenheng benmarg.

Detaljer

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Hvordan kan jeg unngå å smitte andre med influensa? Spørsmål om hvordan man kan unngå å smitte andre, hvor lenge man er smittefarlig og hvor lange

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Iscover 75 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 75 mg klopidogrel (som hydrogensulfat).

Detaljer

Rosa, avlang, merket med «300» på den ene siden og «1332» på den andre siden.

Rosa, avlang, merket med «300» på den ene siden og «1332» på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Plavix 300 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 300 mg klopidogrel (som hydrogensulfat) Hjelpestoffer: Hver filmdrasjerte

Detaljer

LEUKEMI hos voksne >>> < Fakta om kreft

LEUKEMI hos voksne >>> < Fakta om kreft LEUKEMI hos voksne < Fakta om kreft Målet med dette faktaarket er å gi en kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt av leukemi (blodkreft). Retten til informasjon

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Clopidogrel ratiopharm GmbH 75 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 75 mg klopidogrel

Detaljer

Remicade 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning.

Remicade 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 1. LEGEMIDLETS NAVN Remicade 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 100 mg infliksimab (infliximab.). Infliksimab

Detaljer

Etter rekonstituering inneholder hver ml suspensjon 5 mg paklitaksel formulert som albuminbundne nanopartikler.

Etter rekonstituering inneholder hver ml suspensjon 5 mg paklitaksel formulert som albuminbundne nanopartikler. 1. LEGEMIDLETS NAVN Abraxane5 mg/ml pulver til infusjonsvæske, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 100 mg paklitaksel formulert som albuminbundne nanopartikler.

Detaljer

KASUISTIKK FEBER AV UKJENT ÅRSAK ØYUNN HOLEN INFEKSJONSMEDISIN OUS, ULLEVÅL OKT. 2013

KASUISTIKK FEBER AV UKJENT ÅRSAK ØYUNN HOLEN INFEKSJONSMEDISIN OUS, ULLEVÅL OKT. 2013 KASUISTIKK FEBER AV UKJENT ÅRSAK ØYUNN HOLEN INFEKSJONSMEDISIN OUS, ULLEVÅL OKT. 2013 MANN 39 ÅR, Familie sosialt: fisker, mor har RA. Tidligere sykdommer: Innlagt -02 med høy feber, oppfattet som toncillitt,

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN IntronA 3 millioner IE/0,5 ml injeksjonsvæske eller infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ett hetteglass med injeksjonsvæske

Detaljer

Ulike typer arvelige tilbakevendende febersykdommer: Familiær middelhavsfeber (FMF) Tilhører denne gruppen. Se egen informasjon.

Ulike typer arvelige tilbakevendende febersykdommer: Familiær middelhavsfeber (FMF) Tilhører denne gruppen. Se egen informasjon. www.pediatric-rheumathology.printo.it TILBAKEVENDENDE FEBER MED GENETISK AVVIK Generell introduksjon Nyere utvikling innen forskningen viser klart at noen sjeldne febrile sykdommer skyldes en genetisk

Detaljer

Congenital erytropoietisk porfyri (CEP) (Erytropoietisk porfyri, Günthers sykdom)

Congenital erytropoietisk porfyri (CEP) (Erytropoietisk porfyri, Günthers sykdom) Congenital erytropoietisk porfyri (CEP) (Erytropoietisk porfyri, Günthers sykdom) CEP er en autosomal recessiv sykdom som forårsakes av betydelig redusert aktivitet av det fjerde enzymet i hemesyntesen,

Detaljer

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s.

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s. Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 1 2013 3000 2500 2000 y= 2807-156 x; 2p= 0.110 CK max (U/l) 1500 y= 2086-157 x; 2p= 0.004 1000 y= 1260-54 x; 2p= 0.230 500 0 0 1 2 3 4 5

Detaljer

Handlingsprogram for barn med sigdcelleanemi Marit Hellebostad 2007 revidert mars 2012

Handlingsprogram for barn med sigdcelleanemi Marit Hellebostad 2007 revidert mars 2012 Handlingsprogram for barn med sigdcelleanemi Marit Hellebostad 2007 revidert mars 2012 Bakgrunn Hemoglobinmolekylet er en tetramer som består av 4 globinkjeder, der sammensetningen av kjedene varierer

Detaljer

Se også preparatomtalen til peginterferon alfa-2b eller interferon alfa-2b for informasjon om forskrivning av disse produktene.

Se også preparatomtalen til peginterferon alfa-2b eller interferon alfa-2b for informasjon om forskrivning av disse produktene. 1. LEGEMIDLETS NAVN Sandoz 200 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 200 mg ribavirin. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se

Detaljer

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1)

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Vaksinasjon er det mest effektive tiltaket for å beskytte seg mot pandemisk influensa (svineinfluensa). For de fleste vil influensaen være mild,

Detaljer

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14 Innholdsfortegnelse: NorVas informasjon til pasienter og pårørende... 2 Hva er et medisinsk kvalitetsregister?... 2 Hva er en vaskulitt?... 2 Kjempecelle- arteritt (Giant cell arteritis) (GCA)... 4 Takayasus

Detaljer

PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING OKTOBER 2004 ÅRGANG 22 SIDE 57-76 PAIDOS NR. 4, OKTOBER 2004 Paidos 4-2004_pdc.p65 1 9/27/04, 1:08 PM

PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING OKTOBER 2004 ÅRGANG 22 SIDE 57-76 PAIDOS NR. 4, OKTOBER 2004 Paidos 4-2004_pdc.p65 1 9/27/04, 1:08 PM PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING OKTOBER 2004 ÅRGANG 22 SIDE 57-76 1 PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING OKTOBER 2004 ÅRGANG 22 SIDE 57-76 PAIDOS (tidligere NBF-nytt) er et tidsskrift

Detaljer

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM Hva er det? Behcets syndrom eller Behcets sykdom (BS), er en såkalt systemisk vaskulitt, en blodårebetennelse, av ukjent opprinnelse. Den rammer øyne,

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling

Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling Prosedyrer i revmatologi Sykdommer og medikamenter av Sirin Johansen Praksiskonsulent ved Revmatologisk avdeling, UNN Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling Prosedyrene

Detaljer

Eloxatin i kombinasjon med 5 fluorouracil (5 FU) og folininsyre (FS) er indisert for:

Eloxatin i kombinasjon med 5 fluorouracil (5 FU) og folininsyre (FS) er indisert for: 1. LEGEMIDLETS NAVN ELOXATIN 5 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml konsentrat til infusjonsvæske inneholder 5 mg oksaliplatin. 10 ml konsentrat til infusjonsvæske

Detaljer

HÅNDBOK FOR BLØDERE. Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen

HÅNDBOK FOR BLØDERE. Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen HÅNDBOK FOR BLØDERE Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen INNHOLD FORORD 4 1. HEMOFILI OG ANDRE BLØDERSYKDOMMER 5 BLØDERSYKDOMMEN HEMOFILI 5 VON WILLEBRANDS

Detaljer

Hver filmdrasjert tablett innholder 93 mg laktosemonohydrat (se pkt. 4.4). For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

Hver filmdrasjert tablett innholder 93 mg laktosemonohydrat (se pkt. 4.4). For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 1. LEGEMIDLETS NAVN Arimidex 1 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjert tablett inneholder 1 mg anastrozol. Hjelpestoffer med kjent effekt. Hver filmdrasjert

Detaljer

Nefrologisk Forum Nr 2 2010. Årgang 16, nr 2 November 2010

Nefrologisk Forum Nr 2 2010. Årgang 16, nr 2 November 2010 NefrologiskForumNr22010 Årgang16,nr2November2010 1 Innhold Redaktørens spalte..3 Formannsnytt..4 Selvopplevd livskvalitet når dialysepasienten blir nyretransplantert Ingrid Os, Ole Kristian Furulund,

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer