I.* i*' '*, i,,r*-"ti,..,,,n. Lr:- Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I.* i*' '*, i,,r*-"ti,..,,,n. Lr:- Bergen"

Transkript

1 l f F JtlLfffuffff*.* *' '*,,,r*-"t,..,,,n. Lr:- f t! * t-- n 5* q,&'.psrl:f#f*tc.a.***4* <sa*,ts,r!.:"r.l.:,.'..,:f;,:,l!'','-;;{- l*hj]ys.'',*r4j]'f.j*rng,,#o.lerlu*.t.lel.,q,,'.. Julegrgt Event 2006 Bergen V har gleden av E kunne nvtere alle tl Julegrot event Bergen sondag den 3 desember 2006 kl 15:00 pe tsnnngs Strand Lersted rett utenfor Bergen ved Flesland flyplass. Her kan du ta med deg hele famlen for det blr aktvteter for store og sm8, her er ltt av det som skjer. julegrot med mandel og premer ( Julegrs marspan? ) og pepperkaker tl alle som kommer, Nsseluer (nesten; p8budt. Kanskje v trtr tl med ltt julekaker tl kaffen ogs8 :) Refleks cache skogen for ungene ( ta med fommelykt knalltaff laype) + egen event cache eller to a Hnderlgype for famler og folk med hund :). Hnderloypen er kjempeflott og en morsom utfordrng tl alle som vl delta. Ta med turtoy. " ""*.r^! GSAK semnar ( dersom nteressen er tlstede) og vsnng av duppedtter. V betaler ltt for leen slk at v tar en lten kronerullng av de som har anlednng tl 3 bdra, men la kke det hndre deg fra E komme :)

2 Lgnnngstrand har stort profft kjgkken, matsal, stue og toaletter med lett adkomst og god parkerng s3 la ngentng hndre deg fra 3 komme og mote andre cachere Bergen. Flott om du kan logg om du kommer st raskt som mulg slk at v kan ordne med nok mat tl alle. Dersom du trenger overnattng 9 beskjed loggen se skal v ordne det ogss :) Hjertelg velkommen Logg gjerne nn noentb'r hvs du skalha noen med pe forh8nd :) Team Mkkelsen og Abra m.flere Vebeskrvelse H Wnnngtrand Lg r og Frtdspark lgger Fleslandsveen 72, ner Bergen. 5 mnutter med Or bl fra Fleslald, omrddet tl Lfrnnngen nerngspark. For bussforbdelse anbefales buss som kjgres av Gaa Trafkk (se rutetder).

3 ', fq oecemuer 3, 2OO6 by enoys (234 found) TakK TakK Takkl Tl alle de fem Team Mkkelsen-nssene, tl Cam, Beck, Mum and Dad-nssene, og tl begge de flotte abranssene. Nok et begvenhetsrkt event er loverstttt, -dessverre. Men det kommer nokflere $enner jeg denne gjengen rett! Det ter morsomt t vare geocacher Bergen nt om dagen, ntr det er st sosalt tllegg tl at jdet v ftr med oss pt cacheturene v alle har hver for oss. tetter en hektsk dag mertl kjorng av barn rundt omkrng, endelg et besok av,adventcachen tl abra pt Askoy, og basketball kamp, ble det mulg 3 skte seg nn p flystrpen ved Flesland. NE er kke jeg se veldg god tl 3 skte, og godt er det, for det er nodvendg t bomme ltt pe den flystrpen for 3 fnne Lonnngshavn hvor eventet skulle r lholde sted. Bomme klarte v, st Nora og jeg kom oss vel frem. Men da var eventet godt gang med nsser alle retnnger, og julegrot ferdg pt kjokkenet. lakten pt mandlene groten var det noen som kastet seg nn med storre alvor enn,andre. Selv forsynte jeg meg med en porsjon, men fkk jammen meg 3 for det. Det lkom av at Nora forsynte seg med 3 porsjoner, og bare spste en Men noen ;mandel ble det kke p henne tl tross for den gode nnsatsen. :Hyggelgere var det at hgsd klane t fnne en mandel. Alltd morsomt ntr det er de langtvesfarende som ftr tldelt premer. Hvor mange porsjoner han hadde satt tl lvs tor t ft den mandelen seer soga ntet om, men mannen er nok kar for sn grot, se det Var skkert kke noe t s pt nnsatsen der heller $ :Etter grotnntaket var overstttt lvtetg godt forreste;1!) var folk klar foe kesp. Nora og jeg holdt oss lkevel tlbake huset en stund tl sden v skulle hente basket gjengen Ttreabg Susanne, og ha dem med tl eventet ogst. Mens Mkkel, jeg og ungene lekte,ltt med PCene, spste popkorn, drakk saft og kaffe, ble veret ute skkkelgtlostlg. rmorkt var det, vnd var det, og jammen ble det kke skkkelg styrtregn ogs5. Fornoyde cachere kom etterhvert tlbake med vete gls og flere cacher beltet. Gode lstorer og morsomme opplevelser ble fortalt tl dem som vlle hore, og det var som folket, med eller uten hjelp av "Backtrack" funskjonen, klarte t fnne tlbake, slo det meg at dette er nok en underlg gjeng. Den ene vetere enn den andre kom tlbake etter t ha lett etter plastkkbokser holjevar og kulng, stummende mgrke. Hoyt og lavt mt de ha let, for slk var turboksene plassert. Jo vetere de var dess bredere vlr glsene. Storfornoyd var de ogse, for alle hadde funnet det de lette retter. En underlg gseng er v kans(e, men fytt rakkeren det er goy t vare underlg 'ntr v har det st ggyl Etter t ha hentet Thea og Susanne, kom v tlbake tl en lystg gjeng som hadde satt ;praten gang. Noen mttte gt, og andre slo seg godt tl ro. TB-er ble fordelt som best de kunne etter oppdrag og formtl. De sst ankomne fkk sne porsjoner med grgt, men jklarte kke t fnne den sste mandelen. Da fkk far beskjed om 5 grpe krykkene og lsette tl skogs for t fnne julegrotcachen som Mkkel hadde lagt ut. Jakten gkk bra den, med ltt assstanse fra abranssefar, se jentene fkk byttet tl seg noen skatter. Vet tloat<e hadde v akkurat gttt gtpp av Stenar som hadde vart nnom for t s he pt :ve fra Oslo og hjem. Men del va5ammen ldekt at han st stt sntt tl t komme nnom jog ft hlst pt nssene han ogst. Kanskje det var rykter om mer grot og mandel som kke var funnet som trakk dem tl Lonnngsstrand...? lntr klokken narmet seg 2O ble det pt tde t komme seg hjem. Alle smt og store.12..# rra.ce/ar.z?tdrndrtzac drrkkeag,acr?(dgt 7akk.7ak ng'adg'a1d fttgrtr qjorde defte mdg!

4 l HB o".ember 3, 2OOO by Sf&t (z7 fornol V har lenge gledet oss tl dette eventet, og nssekl rne har vert planlagt flere dager! ;Gleden ble kke mndre da v formddag oppdaget at det var sluppet tre nye cacher omrtdetdb etter t ha stasjet oss opp som nsser (det er jo snart jul) dro v ltt bort hugget for t fnne andre GeoCachere. Som vanlg storkoste v oss. Det er aldr vanskelg t fnne samtaleemner med lkesnnede! t Kjgkkennssene hadde kokt sammen nydelg julegrot med tol mandler, ungene hadde lfttt egen refleksloype skogen med populere premer og de store ungene hadde f8tt 'nye kasjer 3 leke seg med. selv om varet kke var helt med oss dag mette v jo ut t kveldscache morket, se ped JackRyan og GeoDogen Teddy, Hotwre og Hgsd la v ve rustet med GPSer og rhodelykter. Med begrenset synsvdde og tdvs ubestemmelge GPS-sgnaler ble det ltt vrrng rund st ogen, men etter noen tmer fkk v klokket nn tre nye cacher o dag ogsa. fakk tl alle ntatvtakereog alle fremmgtte. La det kke bl for lenge tl neste gang' ST&L+MNM det utrolg kjekt sammen med gode venner og cache-kollegaer. spst st mye grotp8 mnge tr - faktsk har v kke spst grot det hele tatt tr. Derfor smakte det speselt [-rf \r\<- 'e/ Decemhr 5, 2006 by Ste_llerr_B_ertlgtr G27 found) var en veldg kort, men kjekk opplevelse!! orsten og jeg var pt guttetur tl Oslo helgen, og kom hjem med et fly som skulle andet kl 18:05. Det var kaos pe Gardermoen, noe som forsnket flyet med en talvtme. Og kaoset turtsatte pt Flesland med forsvunnet bagasje etc. Det tok ogst td, eventet var pt hell da v kom frem. Men v mtte jo nnom, selv om Torsten var bltt panske slten tl d". pelv om v bare sa "he og ha det", fkk Torsten julegrotspremen, og det var veldg, lveldg populart! En fott nsse sjokolade. Stne som ventet blen fkk ogs5 ta del det lsom var nn. Tusen takk "Mkkel"t e!m var le oss for at v kke fkk deltatt skkkelg, men dette hjalp jo veldg godt pt. rlerc t ft sgnere loggboken ogstll takk" ole og Susannel ttsper det snart blr flere eventlll og Stenar l'rorsten Har kke pe mange, husen takk tl Mkkel som tok ntatvet tl dette eventet og som har dratt lasset hele ljn: ;ru;;;;';; nr aj"l rt-"m*l ttro. ptantessnesmotene, men osst skaffet " r"o t vare. Tusen takk tl frr.r Mkkel som tok hovedansvaretur at kjokkenet skulle V-" en presentabel stand ogst etter vtrt evenement. Takk tl barna tl Mkkel som bl;;;6l;; stano. o-9 tt Else som passet MnM (som har vart pt stt tredje vent) hele kvelden' ft V har allerede begynt t glede oss tl det neste. 5Tefry$Abr f{rf> Abr.r.*, \- to:f Ko:,tg,\L

5 Ser frem tl flere event' lrk;fc^.= t3

6 1 ffh Dceml Der 3, 2OOO by H-ct--Wre (100 found) rclempefnt arrangement ff tnnkjsrngen tl hytten kom ltt brttt ff. rcane.:ulegrot t t<ore forb?g mttte snu^ neste svng, men n3 er jeg her :-) ble det ogst etter fgrst t na logget en cache. t-tt kaffe og st ut gen - 3 nye lspennende t se hvem dsse er da jeg kke har noe annet E gt etter enn koordnatene (oo andres logger). fff< med meg 2 TB's sorn jeg dropper pt ve tl Oslo eller Oslo. 't -/" \ 3\c,.-c,\6u -t-r,-.-t r-f b,r o st"gdt1 ffr '*$"Jtnn"se{l HS December 3, 2006 by Teamlsgsrld (13 found) FffTff',,lrl,Xtlhfffff"[;;;'"perence. we had to.reaye galrv Et,.F4- eq ff:l;';*';r;olh,!r0". of the team had fever and was home n bed. The hunr for,. J \J ^=^r.,^r-^ r:rha wac anovable bzarre, : tl=l[f"rte".".tt" t enjoyable and almost a bt bzarre. magne a lot of grown ; -o-h, - "t r-!l^ l,^^lup ^.e.a peopte runnrng around no n n Ene tn! barf sark clmbng crrllrurrre n rrr the rrre trees' L'=EJ' 'no(, r ^rroet:lll"y31;""' so*" or us sot a new ramry member durns the evenne. rake eood care or hm and,..n{9?*4,-s*f,t[l* ret hm contnue the amazne trp' o a, oryour rhave a nce December and a merry chrstmas to all orvoul -.""-:x:$$[ll.--wrr*n'.""*-".[$j1j Hq1trrr"r-S kosc-r *^o,ru".srrs4 r J ll*t',)?s # d rrr,

7 MrL. affu ryr'l1 gur*uug uwd *}J, c u Lt^!,r,. / d Lnars trtl /^,t( J r/ - n L,/^^ ; \t t trcunrl S'Y"(,La ; A *T lujq,*sse( / Srhn tj s u"d, S(,h,,&)- lrlur,"* av "A ul.",rt TL b;paa. ^bh b<+1+, {r&v'- ew W,*, tbu'fnt 3 /l bot6+ bs:* y J-,^DU', o t-\),/ -/ '1,,ool'>{/ V41 ;;pw V,$JLW rt n /l tjvll,v U o;;bext.b'u;ur'<,\'u n

8 J*\*q^q!e-x^{ 3/,L-DL J".*) r)!e;"^ f t&",(){^".,.tft-<- G\ tj tcq4^-11:)tt">( /r r \ ( bc L,o&A*) Q.,rtSLr'- A -.LC. oq.e *-V te- sr-.{.ryt ^4 -Q.a &?*;*a,rt { -h\c sk^r,nh4r a,_ lnel j : u. A.{.t "",4e1, a ss rf Lt.tt"^.*' (41^-,, \ r - c *- lr^*^.

9

10

11 J ul<a-{{ gvo,;,^l 3/,, -a 6 Kp;&;+ ; -a'-l '.^t{, {'^l- +"/ oq tn ;';; co,cvov- eq ;u',oh p; ; lese /"qfl (-'laz Pu -u f, - Vt,rar /ug hc,' +1nr'- )'e fl ^ull. u1jju,', n?fft t/q.-l- thrl \\/,'...Qt '! tt t \ l hu'l{ \6>QAf A"t\ 1 : auo* n'# OJ J\ LC\. \? cb,[ { ( 't'/ 6L V Vt f- ( vt-'t-t t+va r \-' )61" Vttw' l2 t FF ( ( -/^/ atl {* / rluur"( c e (r {* ; lrfq +z,t) nrft-,f J Ftl(rn.//42 ElKr.c--tza r

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

Høstjevndøgn. På ski til himmelen!

Høstjevndøgn. På ski til himmelen! Høstjevndøgn Fjellet høstprakten er motvekt. Alltd på nytt må v oppdage det: Jorden er.god der hvor mennesket kke har strukket sne hender ut. Her, det uberørte, kan"hmmlen ennu ha noe å spele seg. Vannene

Detaljer

Norge gror igjen. jt!!ib

Norge gror igjen. jt!!ib 17 / g-.7 - f 4..1 form - tl 7 v Leder Norge gror gjen fr P H.,ta he1 âr du ortemærng ftrpåfyll av Snart sommer, vordan er fereplan ene? Tl fjells etter dger ørret? 111cr late dager nede bygda, med sju

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

FjellsikringsPosten 2015

FjellsikringsPosten 2015 FjellskrngsPosten 2015 Sponsor: Sponsor: Sponsorene har bdratt med nnhol posene Sponsorene har bdratt med nnhol posene samt annonsng. Sponsorene samt annonsng. har bdratt med nnhol posene Inntektene går

Detaljer

SI STEFAN VODA ER CHARTRET

SI STEFAN VODA ER CHARTRET krst Guttormen er valgt tl vår nye unonspresdent fra oktober år. Hun kommer fra Oslo II-klubben og er Sorords gjesteskrbent! Les og bl nsprert! Sde 26 og 27 else Karlsson, strålende bldt chartermedlem

Detaljer

LEDER. inn i det ulonn

LEDER. inn i det ulonn .1 0. 0 td r *.1 z D j b. 0 td (D 4 11 VDVDKtzÆFr LEDER 1 O& væwvx/zæfr,çr,wves Dr Et lokalt energselskap tllegg tl energproduksjon har NTE lang erfarng med nstallasjon og oppbyggng av elektrske anlep

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2015 37. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2015 37. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2015 37. ÅRGANG Vrmønstrng Trparken Brannbl Arendal Gutta tur Inge Bulldoz Vestfold Kjære venn! S var sesongen gang! Vrmønstrngen, jo

Detaljer

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET Utgver: Norges Naturvern forbund Postboks 2113 GrOner løkka, 0505 OSLO, Norge. Resøksadresse: Nedregate 7 T1f 22 71 5520 Telefax: 22 71 5640 Bankgro: 1720.05.00717 Postgro: 0803 5 09 46 02 Ansvarlg redaktør:

Detaljer

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2????????????????????

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2???????????????????? Nytt Jun/jul 2015 Nr. 3 15. rgang www.normsjon.no????????????????? Østfold Se, Gud mn frelse, jeg trygg frykt kke. For Hren mn styrke mn Tekst sang, han bltt mn frelse. (Jes 12,2) SETT INN BILDE JEG DYPETSER

Detaljer

Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39. efen for. miljøvernere

Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39. efen for. miljøvernere Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39 efen for 00000 mljøvernere meren jeg fylte seks, og faren mn med «skrårute». Sort med tak sommeren. Det vn tryktlg spnle. fylte bensn på den gamle Angl hvor v måtte

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - JULI / AUGUST 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - JULI / AUGUST 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - JULI / AUGUST 2014 36. ÅRGANG Med Volvo 50 r Lastebl Frolands Vk P ve tl Hovedløpet Vrmønstrng delemarked REDAKTØREN Tmnlste 2014 Hovedløpet 14.

Detaljer

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening Natur&mljø / Norges Naturvernforbund 2.20071 kr65 NORGES FRS1E vllw AKTVXST Fryktet hverken sbjorn, re eller folkemenng «man da Leder Tr.nyo 5 Evo ((Man kan kke se den Krse under Vann» /ål D Femme Trungn

Detaljer

4J NATURVERN. Natrn S Miljø er tilsluttet Fagpressens Redakterplakat. leder. kort I I

4J NATURVERN. Natrn S Miljø er tilsluttet Fagpressens Redakterplakat. leder. kort I I skråbhkk steronjyplng klar j ELG I FORUT FOR SIN TID Testosteronjyplng er bltt det nye moteordet. Det fnnes.alle. avser, Når alkylfenolene, nonylfenolene og alle de andre forbndelsene som mobber hormonene

Detaljer

Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens

Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens atur.. Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39 På fugle jakt kongens elva e EN HELT VANLG ETTER- MDDAG NATUREN Fast-food gjør oss fete og dumme, Hvordan vrker det Serenget: Sjraffmoren og ungen beter et akasetre.

Detaljer

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det!

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det! OD 09 temahefte f OR VIDe R e GÅe NDe Internasjonal Uke: 19. 28. oktober 2009 OD-dagen: 29. oktober 2009 1 Lær om årets prosjekt 2 Forstå hva OD dreer seg om 3 Jobb om du ønsker det! Innhold ansvarlig

Detaljer

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét Åpent polhav og endret klma PÅ - 4 TYNN S - Mljøagentene Leder Klmaendrngenes prs Kjøp av kvoter skal g statsansatte ltt bedre samvttghet når de set ter seg

Detaljer

BIMF?H+$FSST. i h.t' S.ikke. at innstillingen i disse to saker ble offentliggjort ra, og dette var j usti smi ni steren eni g,i

BIMF?H+$FSST. i h.t' S.ikke. at innstillingen i disse to saker ble offentliggjort ra, og dette var j usti smi ni steren eni g,i DB/MAaH BMF?H+$FSST h.t' S.kke h.. S;kkert,[StTkq6*P.n ets - PROTOKOLL C fra k]. mote 0900 T stede \r Utvalgets sekretar ngens s kkerhetsutvalg mandag 1978 Regjer Sta tsm nste.rens moterom. Statsm n ster

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG 50-årsdag Brkeland Bjarne julebord Lyngdals-Ford uten bakaksel Julemøte Froland Godt nytt år, alle sammen! Så skrv

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2015 37. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2015 37. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 20 37. ÅRGANG Englsh Pe Froland Folkevn Mo D Gyldne Tændplug utdelt Hupmoble Krstansand REDAKTØREN Tmnlste 20 He alle samm! I alle

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 6 - NOVEMBER / DESMBER 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 6 - NOVEMBER / DESMBER 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 6 - NOVEMBER / DESMBER 2014 36. ÅRGANG AMK-tur tl Raland P dyrskuet Lyngdal Vnne Smtur T-Ford Kvnesdal REDAKTØREN Tmnlste 2015 Kjære vn! S da et r gtt!

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

f \\ i h. t. Sikkerhetsinstruksen. fra mlte i i,:! gjaldt konsekvenser av tidligere vedtak og opple-gg og at

f \\ i h. t. Sikkerhetsinstruksen. fra mlte i i,:! gjaldt konsekvenser av tidligere vedtak og opple-gg og at AvGnADE{fu'- -o L KONFDENSELT h. t. Skkerhetsnstruksen. Ekspl, nr t av b (\ fra mlte torsdag 3. ' mdterom r. Tl stede: Fravanende: - Regjerngens, sk mars L977 kl. 1200 - L3O0 Statsmnsterens,:! Statsmnster

Detaljer

Underholder vi oss til døde?

Underholder vi oss til døde? sste SKUP 19. -21. mars 2010 skup.no På jobb krgen Nye meder, nye klder Psykologsk gravng som metode MGPs mest eksklusve reporter Dette koster avslørngene 05 19 22 42 49 Underholder v oss tl døde? 1 Takk

Detaljer

Kortryllekunst og matematikk.

Kortryllekunst og matematikk. Kortryllekunst og matematikk. Innlevert av 7. trinn, Ulsmåg skole ved Ulsmåg skole (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 201 Kjære leser Nå skal du få lese en rapport om et korttriks og mattematikk.

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

UTGIS AV BJØRKELANGEN NÆRINGSFORENING I SAMARBEID MED LOKALE UTBYGGERE

UTGIS AV BJØRKELANGEN NÆRINGSFORENING I SAMARBEID MED LOKALE UTBYGGERE Tema: F antastske tomtetlbud tl rmelge prs Bredt skoletlbud Ny skole, helsehus svømmehall p gang Mangenfjellet et skeldorado BYGG OG BO BEDRE p UTGIS AV BJØRKELANGEN NÆRINGSFORENING I SAMARBEID MED LOKALE

Detaljer