Invitasjon. til Endringsmetodekurs i Tyrkia 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Invitasjon. www.krem-norge.no. til Endringsmetodekurs i Tyrkia 2011"

Transkript

1 Snipetorpgata 31, 3715 Skien Invitasjon til 2011 KREM vil i sommer arrangere et Endringsmetodekurs i Kemer, Tyrkia. Kurset har en varighet på 14 dager og vi reiser fra Norge 21. mai med retur 4.juni. Påmeldingsfrist: 17. mars 2011 Det å komme seg ut av en uheldig rundkjøring krever at vi gjør noe annet enn hva vi har gjort tidligere, og som altså ikke har virket. Et Endringsmetodekurs bidrar til at deltakerne kan medvirke positivt i egen og andres endrings- og utviklingsprossesser. Gjennom tilegnelse av teori, refleksjon og bevisstgjøring oppnår vi økt handlingskompetanse. Dette er både en arbeidsmetode og en anledning til å komme i bevegelse. Endringsmetodekurset egner seg for personer som har vært utenfor det ordinære arbeidslivet over en lang periode. Kurset gir også et kompetanseløft for ansatte i NAV og andre som arbeider sammen med mennesker. Synliggjøring og fokus på personlige egenskaper, kompetanse og ressurser bidrar til å styrke troen på seg selv og motiverer til å ta styring i eget liv. For mer informasjon se den vedlagte kursbeskrivelsen. Vedlagt finnes også referanse fra to ansatte i NAV Horten som selv har deltatt på kurset. NAV Horten har sendt flere brukere på Endringsmetodekurs med gode resultater. Dette dokumenteres av forskere ved Diakonhjemmet Høgskole som har fulgt dem i tiden etter kurset. -8&oe=UTF-8 Kurset krever minimum av 20 påmeldte deltakere. Det er viktig at dere på et så tidlig tidspunkt som mulig gir tilbakemelding om dette er av interesse og hvor mange deltakere dere vil ha med på kurset. Ved behov for ytterligere opplysninger kontakt gjerne undertegnede. Pris er ,- og dette inkluderer Endringsmetodekurs, fly Rygge/Oslo Gardermoen Antalya tur/retur, transfer i Tyrkia, visum, hotell med frokost, lunsj og middag, kaffe og vann (til måltid) samt 2 fellesaktiviteter. Transport til og fra flyplass i Norge må ordnes utenom. Vennlig hilsen Hilde Dalen LUFTSLOTTARKITEKT OG REGNBUEMAKER, KREM 1

2 Kursbeskrivelse Hvorfor Tyrkia? Spørsmålet er stilt til alle som har vært på KREM-kurs i Tyrkia om dette, og svarene er ganske entydige: Det er godt og nødvendig å komme bort fra det vante for å få rom til å se seg selv med andre øyne, med mål om å utvikle nye og mer hensiktsmessige strategier/handlingsmønstre for å komme seg opp av gjørma og videre i riktig retning. Det er mye lettere å gå inn i forandringsprosess når fokuset blir tatt bort av følgende; postkassen (økonomiske bekymringer) mobiltelefonen (de fleste skrur den av fordi det er dyrt å bruke norsk mobiltelefon) folk, som forventer sånn og slik av meg Tyrkia er eksotisk og har et behagelig klima. Dette åpner for at refleksjonsprosess, relasjonsbygging, samtaler og diskusjoner skjer like mye under en spasertur på havna, ved et kafebord på stranda eller i haven på hotellet som i kursets fastsatte samlingstidspunkter. Tyrkiske mennesker er særdeles imøtekommende med alle slags mennesker, og gjør ikke forskjell på om du ser fattig eller rik ut etter norsk standard. Dermed blir alle behandlet som konger og dronninger. I Tyrkia er det så å si umulig å få tak i narkotiske stoffer, grunnet ekstremt strenge straffer for oppbevaring/bruk av disse. Dette gjelder også hasj og marihuana. Det er ofte en lettelse for mennesker, som kan ha en fortid med stoffmisbruk å ikke møte på langere på gatehjørnet. Tyrkia er rimelig, og overnatting, de fleste måltider og kurssamlingene foregår på små og hyggelige hoteller, hvor det sjelden er andre gjester enn kursdeltakere. Dette gir trygghet og rom for hver enkelt. Selve kursprogrammet er utviklet gjennom erfaring og er bygget både på teori, metoder og praksis, blant annet fra Løsningsfokusert Tilnærming. Samlingene foregår sent på ettermiddagen og utover kvelden. Ulike oppsatte temaer i programmet gir en pekepinn for hva samlingen vil bringe, men vi er levende mennesker og det krever stor fleksibilitet og evne til å følge dynamikken i gruppen. Hilde Dalen er en mester i dette. Gjennom en blanding av forelesninger, diskusjoner i plenum og gruppearbeid både i små og mellomstore grupper, tas deltakerne med på en reise, hvor hver enkelt sitter ved roret. En kort beskrivelse av Endringsmetodekurset Det å komme seg ut av en uheldig rundkjøring krever at vi gjør noe annet enn hva vi har gjort før, og som altså ikke har virket. Men, det er ikke nødvendigvis så enkelt. De fleste kjente strategiene for å forebygge psykiske lidelser og fremme sunn psykisk helse vektlegger det å styrke den enkeltes opplevelse av mestring, sosial støtte og tilhørighet, opplevelsen av å være til nytte, evnen til å ta ansvar for seg selv og evnen til å ta i bruk egne ressurser. Medvirkning, involvering og 1

3 Kursbeskrivelse engasjement er viktige forutsetninger for at de forebyggende og helsefremmende tiltakene skal resultere i bedre helse. Dialog, involvering og brukeren i sentrum utfordrer derimot både brukeren og fagutøveren til både å tenke og handle på nye måter. Til dette trenger vi nye og annerledes verdigrunnlag og metoder med verktøy som nettopp fremmer opplevelsen av selv å være i fokus. Formålet med kurset er: At deltakerne ved tilegnelse av teori, refleksjon og bevisstgjøring utforsker og utvikler egne helsefremmende prosesser. Oppnår økt handlingskompetanse på en slik måte at de kan medvirke positivt både i egen og i andres endrings og utviklingsprosesser. Og for dem som ønsker det danner grunnlaget for utvikling av kompetanse og senere kompetanse og status som helsefremmende mentorer. Ønsker en å jobbe videre med dette vil det fra høsten av starter opp et Brobyggerstudiet som vil bygge videre på dette grunnkurset. Endringsmetode er en grunnleggende del av Brobyggerstudiet. Min opplevelse Dette er en beskrivelse på hva jeg har opplevd og erfart ved denne kursprosessen. Jeg har selv vært deltager og hatt svært god nytte av kurset på min vei mot bedre helse og arbeid, og ønsker derfor å dele dette med flere, og håper slik at flere får anledning til å delta på en slik opplevelsesrik kurstur. I dag er jeg så heldig at jeg har en dobbeltrolle, jeg er både deltaker, observatør og medhjelper i ulike aktiviteter, og har i tillegg ansvar for noen av aktivitetene. (De som kjenner meg forstår at jeg har hatt stor personlig utvikling:) Gjennom min dobbelte rolle har jeg nå deltatt på flere slike kursturer og vil her forsøke å beskrive hvordan den første turen var for meg: Reisen bestod av 14 intense kursdager. Det var felles kursmøter på kveldene og stort sett fri på dagene, litt etter hvordan vi ville legge det opp selv. Noen av dagene var med gruppe- og individuell jobbing, andre dager fikk vi velge ut fra egne behov. Dagene bestod for min del av mye reflektering både alene og sammen med noen av de andre. Alle ble gitt rom for å prøve seg frem med å utforske seg selv, dersom de ønsket det selv. Det var ok å prøve seg frem og feile. Jeg kunne velge å ta en annen rolle enn den jeg hadde hjemme, fordi her kjente nesten ingen meg fra før, og forventningene på meg ble derfor helt annerledes enn hva jeg var vant med. I kurset ble det fokusert på personlig kompetanse og de resurser enhver satt inne med. Det gav en enorm mulighet til å ta tilbake troen på meg selv og følelsen av å være av betydning. En av metodene, som det ble lagt vekt på var eventyrfortelling/ metaforer/ bruken av urdelen av 2

4 Kursbeskrivelse hjernen. For meg var dette en ny måte å se ting på og å tenke på. Til å begynne med opplevde jeg dette som både litt skremmende og vanskelig, men da jeg kom i gang var det både klargjørende og morsomt. Etter hver kursdag laget vi sammen en logg over hva vi hadde gjort, hva vi lærte av det vi hadde gjort og hva som kan være lurt videre. Da jeg begynte å forstå denne måten å tenke på, ble loggskrivingen veldig klargjørende. Kurset ga meg en enorm mulighet til å få bevisstgjort sider ved meg selv og bryte ut av den onde sirkelen. Det var lettere å bryte sirkelen i eksotiske Tyrkia, langt fra alle velkjente og gamle problemer, enn hjemme i Norge. Også ting jeg var bevisst på fra tidligere ble klarere og tydeligere. Jeg hadde anledning til å fokusere og være i følelsen over en periode på 14 dager og prøve ut nye sider av meg selv. For, som vi sier i KREM, (men det var Darwin som sa det først): Det er galskap å gjøre det samme om og om igjen og forvente et annet resultat! Kurset er rettet mot enkeltindivider, hvor vi blant annet får noen nyttige verktøy og hvor hver enkelt selv kan finne frem til/ta i bruk de utviklings- og endringsmetoder, som passer for seg. På kurset kan det være deltagere fra alle arenaer i samfunnet; som folk på attføring, forskere, sykemeldte, trygdede, studenter osv. og alle tar del i prosessen. Vi fokuserer på at vi alle først og fremst er mennesker, forskjellene viskes ut og vi er likeverdige. Jeg vil tro at dette kurset er egnet for alle. Vi har alle godt av å bli mer kjent med oss selv, våre særegne ressurser og muligheter gjennom å bli mer bevisste på hvordan vi handler. Med vennlig hilsen Heidi-Elèn Halvorsen Energiskapende delfin Dokumenteringsform Loggskriving etter metoden Gjort - Lært - Lurt Foto, referater og logger DU SER DET IKKE FØR DU TROR DET! Det du håper vil du til slutt tro Det du tror vil du til slutt vite Det du vet vil du til slutt skape Det du skaper vil du til slutt oppleve, og Det du opplever vil du til slutt uttrykke, og Det du uttrykker vil du til slutt bli. Dokumentasjon Ved avsluttet kurs og innfrielse av målkrav vil deltakerne motta et kursbevis/diplom. I tillegg vil det utarbeides individuelle partnerskapsavtaler for hver enkelt. 3

5 Kursbeskrivelse Overordnet hensikt og mål At deltakerne ved tilegnelse av teori, refleksjon og bevisstgjøring utforsker og utvikler egne helsefremmende prosesser, øker sin handlingskompetanse og i fellesskap utvikler en partnerskapsavtale mellom de aktuelle parter. Læringsmål 1 Utvikle forståelse for hvordan vi kan arbeide med helsefremmende prosesser i egne og andres liv 2 Utvikle ferdigheter i bruk av aktuelle metoder for helsefremmende endringsprosesser 3 Utvikle forståelse for etiske problemstillinger ved metodevalg og bruk 4 Utvikle en forståelse for hvordan verdier og holdninger påvirker valg av teorigrunnlag, metodevalg og evalueringsform 5 Praktiske øvelser i LØFT-samtaler 6 Praktiske øvelser i bruk av narrativ teori/metode Studieform Forelesninger, opplevelsesorientert læring med kombinasjon av diskusjon, øvelse og veiledning. Gruppe arbeid og skriftlig innlevering av meta arbeid og logg. Praktiske veiledningsoppgaver med vekt på refleksjon og erfaringslæring. Temaoversikt Formål og forventninger Ansvarliggjøring og myndiggjøring Partnerskap og partnerskapsavtale Individuell avklaring framdriftsplan Visjoner, verdier, holdninger og handlinger Kommunikasjon, kompetanse og læring Personlig kompetanse Aktiv personlig refleksjon Narrativ metode- eventyr og storytelling Hva er mulighetene i KREM? Tenk litt ekstra på dette: 1. Egen rolle og forventninger til kurset og oppholdet. 2. Hva ønsker du å oppnå på denne turen? Vi gleder oss og møter alle på Gardermoen et par timer før flyet går, og ser frem til et spennende og hyggelig opphold i Kemer! 4

6 Program Avreise Oslo Gardermoen: oppmøte 2 timer tidligere enn flyavgang. Ankomst Antalya lokal tid, som er en time fram. Egen buss henter oss på flyplassen og kjører til Kemer Ankomst Kemer ca kl Info i bussen Innsjekking på hotellet Kursdag Frokost Samling Tema Middag Arrangørs og deltakernes formål og forventninger ca Felles rundtur i Kemer arrangeres etter avtale Ansvarliggjøring og myndiggjøring ca Visjoner, verdier, holdninger og handlinger ca Tur/aktivitet Kommunikasjon, kompetanse og læring ca Personlig kompetanse ca Gruppearbeid ca Oppsummering av PK-punkter og narrativ metode; ca eventyr og storytelling Arbeide med Eventyr og framlegg av skrytetalene. Storytelling i praksis. egen historie Utflukt til Side ca Innføring av partnerskapsavtale og historien om KREM ca Fremlegg og historier/eventyrkveld «i elva midt på dagen» ca Kompetansekartlegging og aktiv refleksjon; hvem er jeg, ca hva kan min rolle være sett i lys av den samlede kompetanse-kartleggingen og historien Individuelle møter Individuell avklaring og undertegning av ca hele dagen: partnerskapsavtaler Fellessamling: Avslutning og oppsummering ca Hjemreise: Buss fra hotellet ca kl Vi tar forbehold om endringer i programmet 5

7 Tilbakemelding fra to NAV-ansatte som deltok på Endringsmetodekurset i juli 2009 Vi var to ansatte fra NAV Horten som dro på KREM sitt. Kurset hadde en varighet på to uker. En var med hele kurset, mens en bare fikk mulighet til å delta første uken. Det var ikke med glede han pakket tingene sine og forlot gruppen etter en uke, for dette var spennende. Som ansatte i NAV hadde vi to mål med kurset. Ett var å bli bedre kjent med KREM og innholdet av Endringsmetodekurset, og det andre var et personlig mål for selvutvikling/endring. Reisen ned var godt organisert, og vi følte oss ivaretatt. Hotellet var lite og intimt. Det var kun noen få gjester der utenom oss. Dette gjorde det lett for alle å bli inkludert. Helt fra første stund følte vi et samhold. Alle var åpne for å bli kjent med de andre. Noen av deltagerne kjente hverandre fra før og noen hadde deltatt på kurset tidligere, mens for andre var opplegget helt ukjent. Alle kom til Tyrkia med forskjellig mål og motivasjon for oppholdet. Noen hadde store endringer de ønsket, og trengte, i livet sitt, mens det for andre var det små endringer det ble fokusert på. Kurset bygget på at alle var åpne om sine mål og utfordringer. Ingen fikk lov til å sitte passive. Det føltes allikevel ikke som noe press. Prosessen vi skulle gjennom var ikke staket ut på forhånd, og det gjorde Hilde helt klart fra første stund. Hver og en var med på å bestemme, og veien ble til etter hvert. Dette var nok med på å ansvarliggjøre deltagerne. Det at kurset var lagt til et sted langt fra hjemmet hvor alle ble tvunget til å tilbringe mye tid sammen gjorde at vi fikk opparbeidet et tillitsforhold til hverandre. Vi føler at dette var med på å gjøre deltagerne åpne for hverandre, noe som igjen gjorde det mulig å virkelig gjennomgå en endring. Da vi hadde opparbeidet dette tillitsforholdet var det også lett å dele med seg av følelser og drømmer uten å føle seg dum. Flere av deltagerne sa at de følte at her var det noen som hadde tro på dem. Det at noen har tro på en gjør noe med selvbildet. Deltagerne som var med hadde ulik bakgrunn. Det var blant annet både ansatte og brukere av NAV, men skille mellom saksbehandler og bruker ble borte. Kurset var en fin blanding av teori, diskusjoner og oppgaver. Hilde var suveren som kursleder. Hun hadde en utrolig engasjerende måte å drive prosessen fremover på. Hun kom med gripende historier og gode metaforer for å formidle sitt budskap. I løpet av kurset var vi på flere utflukter. Disse turene var en fin kombinasjon av å bli bedre kjent og å jobbe med seg selv. Vår opplevelse av Endringsmetodekurset er at dette er et kurs som passer like godt for ansatte på NAV som brukere av NAV, og selvfølgelig andre utenfor NAV-systemet som ønsker å jobbe med seg selv eller ønsker en endring i livet sitt. Vi har hatt utbytte av kurset både med hensyn på jobb og på det personlig. Det hjelper ikke med en endring bare på den ene siden av bordet. De ansatte og brukere må samarbeide for et godt resultat. Vi mener det er viktig for en som har vært på et slikt kurs at det blir jobbet videre med prosessen som er startet, og ved at begge parter er del av et slikt kurs så vet de hvor den andre står. Rune og Heidi

8 Snipetorpgata 31, 3715 Skien Telefon Org.nr Notat fra en deltaker som har vært utenfor det ordinære arbeidsliv i mange år For halvannet år siden var jeg langt nede, på en plass det var vondt å være, men hvor jeg i allefall kunne eksistere i skjul. Jeg var psykiatrisk pasient med en alvorlig diagnose, og hadde også kroniske fysiske plager. Livet hadde ikke blitt slik jeg en gang drømte om. Og fallet hadde vært høyt. Jeg hadde blitt nødt til å oppsøke hjelpeapparatet, og levde på et minimum med sosialstønad. Saksbehandleren min hadde hørt om KREM, og plutselig befant jeg meg på kurs i Tyrkia! Livredd, men etterhvert nysgjerrig. Det skulle vise seg at dette ble et avgjørende vendepunkt for meg. Kursprogrammet var lagt opp slik at jeg ble med i en dynamisk prosess både som gruppe og individ. Menneskene, atmosfæren og dette at vi var langt hjemmefra skapte et rom der jeg ble veldig inspirert og åpen for nye inntrykk. Fra å ha stigmatisert meg selv som totalt udugelig, begynte jeg å føle en stolthet, at jeg hadde en verdi, og at jeg faktisk kunne bidra til noe nyttig med min kompetanse og mine egenskaper! Denne gleden ville jeg ta med meg til Norge, og jeg ville ikke miste den. Det første kurset var en virkelig vekker for meg. Og det skulle ikke så mye til det var noen som så MEG! Jeg var så heldig at jeg fikk være med på et oppfølgingskurs. Der gikk vi bl.a gjennom LØFT-metoden. Det ble mer teori på denne kursdelen, jeg skaffet meg verktøy for videre liv og arbeid hjemme. Og det økte tryggheten. Nå hadde jeg bestemt meg for at jeg ville arbeide aktivt i prosjektet jeg var med på i bydelen. Og det viste seg at jeg utfylte et behov. Jeg fikk være med på et tredje kurs med KREM der jeg bla fikk prøvd meg som veileder for brukere som skulle inn på KVP. Jeg fikk omsatt kompetansen min i praksis. Jeg hadde nå faktisk gått over på attføring, og valgte å hospitere i KREM. I dag er jeg fysisk sterkere, og jeg tar ikke medisiner for de psykiske lidelsene. Jeg blir frisk av å kunne være i aktivitet og kunne bidra med noe nyttig for samfunnet. Jeg får en rekke utfordrende oppdrag i KREM, og vokser hver gang. Jeg tror det har vært avgjørende for min raske fremgang at jeg selvstendig har bestemt farten og innholdet. Endringen er min. Og jeg må riste smilende på hodet når jeg tenker på hvor jeg var for halvannet år siden... Med vennlig hilsen Leni

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Bruker Brukermedvirkning Bruker med virkning Tverrfaglig samarbeid Partnerskap

Bruker Brukermedvirkning Bruker med virkning Tverrfaglig samarbeid Partnerskap Bruker Brukermedvirkning Bruker med virkning Tverrfaglig samarbeid Partnerskap En brukermedvirkningsprosess i HUSK Forord I april 2008 var brukere fra alle HUSKene med på en bevisstgjøringsprosess sammen

Detaljer

Rapporter fra Diakonhjemmet Høgskole

Rapporter fra Diakonhjemmet Høgskole Tor Slettebø Elisabeth Brodtkorb Vanja Dietrichson Torvald Øien RAPPORT 2011 / 10 Rapporter fra Diakonhjemmet Høgskole Avklaring, aktivitet og arbeid En studie av brukerdeltakelse i NAVs kvalifiseringsprogram

Detaljer

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Copyright 2013 Stiftelsen Kirkens Familievern Formgiving: Torunn Sætrang Morvik Satt med Bookman

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok Pårørendearbeid Idékompendium Løsblad fra en kokebok Oppskrift + egne «hemmeligheter» Dette idékompendiet er laget over samme lest som en kokebok: Det gir en grov oversikt over hva man trenger for å gjøre

Detaljer

ISBN 978-82-8085-044-7 ISSN 1891-2311

ISBN 978-82-8085-044-7 ISSN 1891-2311 Illustrasjonene er basert på fotografier tatt i ishotellet i Jukkasjärvi i 2008 og 2009. Foto: Marit Andreassen. Omslag: Typisk Bjørseth AS / Kristoffersens Trykkeri AS, Narvik. Trykk: Kristoffersens Trykkeri

Detaljer

Når brukere. blir prosjektledere. erfaringsrapport fra et HUSK-prosjekt. VANJA DIETRICHSON og LENI HEMMINGHYTT RØNBECK

Når brukere. blir prosjektledere. erfaringsrapport fra et HUSK-prosjekt. VANJA DIETRICHSON og LENI HEMMINGHYTT RØNBECK Når brukere blir prosjektledere erfaringsrapport fra et HUSK-prosjekt VANJA DIETRICHSON og LENI HEMMINGHYTT RØNBECK VANJA DIETRICHSON LENI HEMMINGHYTT RØNBECK Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Kap. 4. Prosjekt Elevmøte et rusmiddelforebyggende utviklingsarbeid

Detaljer

Rusmisbruk og gruppebehandling

Rusmisbruk og gruppebehandling Sørlandet sykehus HF Rusmisbruk og gruppebehandling Hvordan opplevde pasientene effekten av gruppebehandlingen ved en avdeling for rus og avhengighetsbehandling? Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

Detaljer

Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet

Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet Veronika Paulsen Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet Evaluering av Sommerprosjektet i Trondheim kommune NTNU SAMFUNNSFORSKNING Avdeling for mangfold og inkludering 2 Forord Denne

Detaljer

En rapport om bruk av nettstøttede metoder i veiledning av desentraliserte sykepleiestudenter i praksisstudier.

En rapport om bruk av nettstøttede metoder i veiledning av desentraliserte sykepleiestudenter i praksisstudier. En rapport om bruk av nettstøttede metoder i veiledning av desentraliserte sykepleiestudenter i praksisstudier. Av Inga Gullhav, høgskolelektor Å veilede studenter i praksis. Strukturen og oppbyggingen

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Kvalitet i relasjonsarbeid

Kvalitet i relasjonsarbeid Kvalitet i relasjonsarbeid - om samspillet mellom voksne og barn i Gjøvik-barnehagen Av Lene Nyhus, Østlandsforskning og Inger Kolstad, Gjøvik Kommune Kvalitet i relasjonsarbeid - om samspillet mellom

Detaljer

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra Prosjektrapport nr. 20/2004 Det lille ekstra Brukererfaringer fra Kristiansand kommunes prosjekt Fritid med Bistand en alternativ metode til bruk av tradisjonelle støttekontakter Trond Stalsberg Mydland

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009.

Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009. Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009. Ettårssrapport 15.03.2010 1. Innledning Historikk Fra 2007 har det vært arbeidet for å få til en Medarbeider med brukererfaring-utdanning i Nedre Buskerud

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgave Av: Kari Ann Tobiassen Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgaven er gjennomført som et ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som sådan.

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Rapport fra Bruker spør bruker-undersøkelsen i Steinkjer Kommune. Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen

Rapport fra Bruker spør bruker-undersøkelsen i Steinkjer Kommune. Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen 1 Rapport fra Bruker spør bruker-undersøkelsen i Steinkjer Kommune Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen 2 ISBN 978-82-93265-25-2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn for undersøkelsen.... 4 Om rapporten... 5

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Arbeid og oppfølging. Fra rus til glede

Arbeid og oppfølging. Fra rus til glede brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 8. årgang september 2014 Foto: Werner Juvik TEMA: Arbeid og oppfølging Søkte sosialhjelp: Må jobbe for penga Da antallet unge som søkte sosialhjelp økte,

Detaljer