BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy"

Transkript

1 BLAD- Mars 2002 Utgave 1 - Årgang 16 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Innholdsfortegnelse Leder - Barn og ungdoms oppvekstmiljø Ytterøy samfunnshus... 5 Født siden sist... 5 Påskelammet... 6 Thailandtur desember... 7 RAMPA - året som gikk og framtida Hva skjer med bassenget? Vår fantastiske reise til Colombia...11 Årsmelding for Nasjonalforeningen Lesevake på skolen Innbrudd ved Hokstad samvirkelag Hva skal du gjøre i påska? Nattkøpp og Fjelltur Påskesalg Påskenøtter Teaternytt! OL på Vesterhus Verdens bokdag tirsdag 23. april Åpningstider - nyttige opplysninger Blad-grønt nr. 1/2002

2 Barn og ungdoms oppvekstmiljø - Barn og ungdoms oppvekstmiljø - oppdragerutfordringer. I midten av februar var jeg deltaker på et seminar med rus og ungdom som tema. Interessante foredragsholdere med forskjellig ståsted og derfor også forskjellig tilnærming til utfordringen, var engasjert. En psykiater med mange års erfaring fra arbeidet med ungdom med psykiske problemer relatert deriblant til rus, overrasket forsamlingen med å utvide temaet til også å gjelde ungdom med langt utviklet spillebesettelse og unge jenter utsatt for seksuelt press med tidlig debut som resultat. Denne psykiateren mente at hans to påplussinger til hovedtemaet også var problemer som var typisk for tiden. Et resultat av samfunnsendringer som ga slike utfordringer at det var behov for å rette oppmerksomheten mot det han oppfattet som problemområder på linje med de utfordringer økt rusmisbruk blant barn og ungdom gir oss. Spillebesettelse eller spillegalskap som det også populært heter, er mer utbrett enn vi hverdagsmennesker vet. Fenomenet er nytt i vårt samfunn. Spilleautomater er kjernen i problemet. Det er et paradoks at disse spilleautomatene med mulighet for forholdsvis store gevinster, både gir nødvendige inntekter til veldedige formål og bringer mennesker inn i store livskriser. I vårt samfunn har vi alltid sett på spillehaller og spillecasinoer som et uvesen. Slikt skulle vi ikke ha hos oss. I dag finner vi spillecasinoenes enarmede banditter i de fleste butikker, bensinstasjoner og befordringsmiddel. Vi har etter hvert fått 18 års aldersgrense for spill på alle slags automater med pengegevinster. Innehaver av de etablissementene som har automatene plassert hos seg, er pålagt å overvåke og kontrollere at aldersgrensa blir overholdt. Alt tyder på at kontrolloppgaven ikke blir tatt på alvor. Mange av oss er overrasket over at svært unge jenter i løpet av de siste åra er utsatt får et økt press mot tidlig debut i et sexliv som hører voksenlivet til. Erfaringen viser at dette ikke bare er et press fra jevnaldrende gutter og unge menn, men også et press som et resultat av en utviklet jentekultur hvor det oppstår ubevisste forventninger om hva som skal til for at jentene skal oppleve seg som vellykket. Seminarets foredragsholder ga ikke noen forklaring på hvorfor slikt press på unge jenter er blitt et tidstypisk samfunnsproblem, utover å peke på den påvirkning våre ungdommer utsettes for gjennom alle slags media. Jeg skal ikke underslå at vi også i vår etat har flere slike straffesaker enn før og at vi over år spesielt har merket denne uheldige ungdomskulturen knyttet til ungdomsbilkulturen. Fortsettelse neste side Blad-grønt nr. 1/2002 2

3 Barn og ungdoms oppvekstmiljø - forts. Rus og spesielt misbruk av narkotika som ungdomsproblem, er ikke noe nytt fenomen. Det nye i vår lille del av verden, er at vi på Innherred har fått en voldsom økning av tunge misbrukere. Fokus er særlig satt på Verdal som den bygda som er hardest rammet. Vi som arbeider med den kriminaliteten som følger av rusmisbruket og opplever den menneskelige tragedie som rusavhengighet er, ser på det forebyggende arbeidet som den viktigste del av vår jobb. Jobb nr. 1 er å hindre at nye ungdomsgrupper havner i narkotikamisbruk. I en leder i Bladgrønt vil jeg nøye meg med å peke på at løsningen er like enkel som den er vanskelig. Det dreier seg om å ta avstand fra uvesenet. En holdning som ungdommen selv må være eiere av om det skal virke. Foreldrenes oppgave blir å bidra til at våre ungdommer utvikler slike holdninger. Kan vi som bor på det vi til tider oppfatter som en idylliske og fredelig øy, i et forholdsvis tett sosialt miljø med et tilsynelatende godt og trygt oppvekstmiljø, regne med at vi av den grunn unngår slike tidstypiske samfunnsproblemer? Beskytter vårt oppvekstmiljø våre ungdommer fra uheldig påvirkning på en slik måte at de unngår problemer? Neppe. Vi foreldre har ikke i samme grad som for bare få år siden, kontroll med hva ungdommer påvirkes av. Jeg tror vi skal innse at til og med vi voksne umerkelig endrer våre egne holdninger i retning av den kulturen vi blir presentert gjennom reklame, aviser og alle mulig slags programmer i tilgjengelige TV-kanaler som alle presenteres oss for hva som kjennetegner livet til de vellykkede og interessante menneskene enten de er voksne eller barn. Den individualiserte verden hvor min lykke går foran fellesskapets interesser. For noen en fremmed verden med verdier vi hittil helst har rynket på nesen til. Jeg tror vi som bor og lever på Ytterøya kan være spesielt sårbare i noen sammenhenger. Nettopp på grunn av at vi mener oss beskyttet av vårt eget miljø og derfor ikke har naturlig beredskap mot en uheldig utvikling. Vi kan ikke forhindre at vi og våre barn påvirkes i dette informasjonssamfunnet vi lever i. Påvirkningen kan ikke stoppes gjennom forbud og kontroll. Informasjonsstrømmen har for mange veier å gå. Den eneste mulige løsning vi som foreldre og oppdragere har, er å sette våre barn og ungdommer i stand til å møte den massive påvirkningen på en slik måte at de selv får en naturlig evne til å sile ut negativ påvirkning. Forskere snakker om at barn må vaksineres mot uheldig påvirkning. Hva skulle nå en slik vaksine bestå av? Fortsettelse neste side 3 Blad-grønt nr. 1/2002

4 Barn og ungdoms oppvekstmiljø - forts. Vaksinen består i det alt vesentlige av holdninger. Holdninger som ikke bare gir veiledning i forhold til hva som er galt, men også sier noe om hva som er bra. Våre holdninger er delvis arv fra våre forfedre - en del av vår kultur. Tidligere var denne arven av stor betydning for våre egne oppfatninger om rett og galt. I dag utvikles våre egne og våre barns holdninger i større grad av de inntrykk vi til daglig får i våre omgivelser. Det er en utfordring for oppdrageren at barn og ungdom i stor grad preges av inntrykk uten foreldres kontroll og påvirkning. Det blir viktig at vi voksne tar tak i barnas liv. Vi må være tilstede. Være tydelige på våre egne holdninger. Skape diskusjoner i hjemmene. Være tydelige på hvilke grenser som gjelder. Holde fast ved aldersgrenser. Barn og ungdom skal vite at noe hører til i de voksnes liv. Det betyr mye at vi voksne har felles holdninger til hvor grensene for ungdommene går. I et så tett samfunn som det vi her på øya lever i, har vi gode forutsetninger for å skape en enighet om hvordan vi vil ha det her hos oss. Et felles sett av verdier. Mange mener at når det i Verdal i dag har fått utvikle seg et rusmisbruksmiljø blant ungdommen, så er det et resultat av at dette bygdesamfunnet ikke tidsnok har innsett behovet for at voksne involverer seg i ungdomskulturen på en annen måte enn før. Verdal er ikke noe enestående tilfelle. Bygdesamfunn etter bygdesamfunn som mente seg beskyttet av et godt og tett miljø, har våknet og oppdaget at det vi tidligere trodde bare var et storbyproblem, også er blitt en virkelighet for bygder og grender. Jeg tror vi på Ytterøya har de beste forutsetning for å møte framtidas utfordringer og fortsatt kunne tilby den oppvoksende slekt et godt oppvekstmiljø. Et godt oppvekstmiljø er etter hvert etterspurt av familier på leit etter et sted å etablere seg. GOD PÅSKE Takk for oppmerkosomheten i anledning min 80-årsdag. Ola Norum Blad-grønt nr. 1/2002 4

5 Ytterøy samfunnshus Situasjonsrapport fra Ytterøy samfunnshus Styret i samfunnshuset har etter det ekstraordinære årsmøtet foretatt innkreving av andelskapitalen og vil i den sammenheng takke alle andelstegnere som har betalt inn avtalt pengebeløp. Vi har passert kroner, men har fremdeles plass til mer på konto nummer Når det gjelder utbyggingsplanene har disse blitt godkjent og gitt prioritet i Levanger kommune. Utbyggingen ble plassert i gruppen «Rehabilitering av idrettsanlegg» da det skulle gi større sjanse for midler i forhold til om vi hadde blitt plassert inn under gruppen «Kulturbygg». Levanger kommune har oversendt planen til fylkeskommunen som sendte oss brev med noen anmerkninger. Styret har gitt svar på dette. Prioriteringen fra fylkeskommunen vil bli gitt i mai. Dersom planen blir godkjent, vil det bli midler i år eller neste år, i følge fylkesidrettskonsulenten. Det kommer an på hvor mye midler fylkeskommunen får til fordeling. Utbyggingsstart vil bli vurdert i løpet av våren og avhenger av hvilken behandling planen får i fylkeskommunen. Årsmøtet i Ytterøy samfunnshus blir 3. april på samfunnshuset. Innkalling kommer senere. For styret Ingvar Nøst Født siden sist Geir Tore og Marte Nordahl fikk ei datter 10. januar. Hun har fått navnet Kine. Helga Mathea og Øystein Nøst fikk ei datter 16. mars. Hun har fått navnet Gunhild. 5 Blad-grønt nr. 1/2002

6 Påskelammet Til påskehøytiden er det knyttet mange symboler og skikker som alle på sitt vis er en henvisning til at Gud har seiret over døden, da Jesus Kristus stod opp fra de døde. De mest kjente symboler for oss er påskeegg og påskehare. Egget var et gammelt symbol på livskraft og fruktbarhet slikt ble det et symbol på oppstandelsen og livets gjenkomst. Påskeharen ble til et symbol på oppstandelsen fordi man mente at den aldri sover på grunn av hans manglende øyelokk. Et av de eldste symboler på oppstandelsen er bildet med det triumferende påskelammet med fanen. Dette bildet dukker opp allerede 150 e. Kr. i Roma. For å kunne forstå dette bildet må en gå tilbake til jødenes påske-feiring. Påske er en gammel jødisk fest som ble feiret til minne om at Gud hadde ført folket Israel ut av fangenskapet i Egypt. Med til denne historien hører at Gud sendte før utvandringen 10 plager til Egypterne for å påvirke dem. De ville nemlig ikke la Israeliterne reise hjem. Gjennom plagene skulle de ombestemme seg. Noe som de selvfølgelig ikke gjorde. Ved den tiende plage fikk Israeliterne beskjed om at de skulle slakte et lamm og stryke lammets blod på sine dørstolper. Da ville de unngå å dele skjebne med Egypterne som skulle miste den førstefødte i familien under denne plagen. Derimot ble Israeliterne forskånet på grunn av lammets blod. I kristendommen ble Jesus tolket som dette lammet som gav livet sitt for at menneskene skulle få leve. Akkurat som profeten Jesaja sier mente man hadde det vært med Jesus: «Han ble såret for våre overtredelser og knust for våre mis-gjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom. Han ble mishandlet, men bar det ydmykt; han åpnet ikke sin munn, lik lammet som føres bort for å slaktes.» (Jes 53,5+7a) Om Jesus som lammet, blir vi minnet om på langfredag. Nå består det omtalte bildet ikke bare av lammet, men også av en fane. Fanen er et seiersymbol som representerer lammets seier over døden. Med dette forener bildet på en fin måte både langfredag og påske, både Jesu død og hans seier over døden. Noe av dette bildet finner vi igjen i Ytterøy kirke. Øverst på alteret er den oppstandne Jesus Kristus avbildet med en fane i hånda. Eckhard Graune Blad-grønt nr. 1/2002 6

7 Thailandtur desember Vi var 11 stk. som dro til Thailand den 4. desember. Egentlig skulle turen gå til Sharm el sheik i Egypt på en dykketur gjennom Levanger dykkerklubb, men p.g.a. at flyselskapet vi skulle reise med la ned valgte vi å dra til Thailand isteden. Flyet gikk fra Gardermoen kl og skulle frakte oss til Sharja i de Forente Arabiske Emirater der vi skulle mellom lande i en times tid og spise frokost. Flyturen var lang og vi landet ikke i Thailand, nærmere bestemt Phuket flyplass, før kl 20.15, thailandsk tid, 5. desember. Da vi kom ut av flyplassen ble vi møtt av mange nye inntrykk. Varmen, luktene, lydene og folkene. Alt var helt annerledes. Vi hadde bestilt hotell for to netter og ble fraktet dit med en privat taxi som vi hadde bestilt i forveien. Turen til hotellet var en litt skremmende opplevelse. Sjåføren kjørte i 110 km/t og på feilside av det vi er vant til i Norge. Vi fant fort ut at scootere er velbrukte i Thailand. De kjørte alt fra en til fire personer på en scooter. Uten hjelm og med små barn i en korg frampå sykkelen. Den eneste regelen som gjaldt var at sjåføren på scooteren hadde på seg hjelm. Vi fikk vite at det er 49 dødsulykker i trafikken i Thailand hver dag. Hotellet var kjempe fint og det var veldig god service der. Synd det var for dyrt til at vi kunne bo der hele tiden.. Jeg våknet i 7-tiden neste morgen og utsikten som møtte meg var enestående. Hvite strender, knall blått vann, sky fri himmel og temperaturen var på over 30 grader. Den første dagen tilbrakte vi ved bassenget. Vi solet oss og badet og noen fikk seg en god thai-masasje. På kvelden gikk vi ut og spiste og kikket i gatene. Thailand er kjent for sin thai silke og mange benyttet sjansen til å få sydd seg silkeklær for en billig penge. Mange av selgerne i silke butikkene kunne mye norsk og svensk. En sa til og med hade på bade din gamle sjokolade. Det var boder i massevis og i vinduene i butikkene kunne vi ofte se bilder av vår egen kongefamilie. I Thailand setter de sin egen kongefamilie veldig høyt og den dagen vi ankom feiret kongen sin 22 årsdag. De to søskenbarnene mine fikk fort sansen for pruting..! Da vi la oss denne kvelden merket de fleste at vi var nokså solbrente etter første dag i solen Den andre dagen i Thailand brukte vi på flytting av hotell, bading, spising og shopping. Dette passet veldig bra siden vi var så solbrente..! Kl neste dag ble vi hentet av vår faste taxi sjåfør, Virot. Han skulle ta oss med på sightseeing rundt om på Phuket. Denne dagen var fire av oss på dykking, så det var bare jeg, mamma, pappa, tante, onkel, Tomas og Richard som dro. Første stopp var et utkiks- Fortsettelse neste side 7 Blad-grønt nr. 1/2002

8 Thailandtur - forts. punkt. Der så vi utover de tre berømte strendene på Phuket; Kata noi beach, kata beach og karon beach. Deretter dro vi til en elefanttracking. Det var skikkelig spennende. En ordentlig jungelsafari på elefant ryggen. På vår rundtur var vi også innom en slange farm der vi fikk holde en pytonslange, fikk omvisning og såg på et kobra show. Vi var også innom et tempel, et stort og billig kjøpesenter og the worlds largest julery store. Der var det mange fristelser.! På vår runde fikk vi et lite innblikk i hvordan folk i Thailand bor. De er ikke interessert i hvordan husene ser ut. Mange bodde i små blikkhus og søppelet kastet de rundt seg. Samtidig var de veldig opptatt av personlig hygiene og mange hadde flotte biler. De neste dagene brukte vi på julegave shopping. Vi tok flere turer inn til Phuket by og til det store kjøpesentre. Tirsdag 11. desember dro vi på båttur. Først kjørte vi to timer med buss inn til fastlandet og i retning James Bond Island. Vårt første stopp på turen ble i et apetempel. Der fikk vi kjøpe peanøtter som vi kunne gi til apene som løp rundt på alle kanter samtidig som vi fikk se inni tempelet som var i en grotte. Turen gikk så videre med longtail båt til en muslimsk fiskelandsby. Byen kaltes triangelbyen og var bygd på påler. Dette ble et veldig spennende øyeblikk for oss alle. Her fikk vi virkelig se hvordan mennesker lever under enkle kår. Tilslutt dro vi til James Bond Island. Øya fikk dette navnet etter at James Bond filmen The man with the golden gun ble innspilt der. Den 14. desember var mennene på dykking mens jeg, mamma, tante, Tomas og Richard var på et kjempe show; Fanta sea. Showet foregikk i et enormt palass der vi fikk se elefanter, turnere, thai dans og mye mer sammensatt til et enestående teaterstykke. Neste dag dro vi med speedbåt ut til Phi Phi Island. Vi hadde flere stopp i noen paradis bukter der vi fikk bade, snorkle og sole oss. Vi spiste lunsj på Phi Phi Island, men etter hvert blåste det opp til storm og vi måtte dra videre. På tilbaketuren begynte det å regne og vi fikk en svært humpete og fuktig tur. De neste dagene brukte vi til soling, bading, shopping og til å gå i gatene å kikke. Noen var på en båttur med dykking, men jeg og mamma var på hotellet og solet oss. De voksne var også og fikk seg en ordentlig thaimasasje. Den siste kvelden dro hele gjengen til Patong beach der vi spiste vårt siste måltid på en norsk restaurant. Stemningen var litt trist denne kvelden. Den 19. desember var det klart for hjemreise. Flyet gikk i tiden. Også denne gangen mellom landet vi i Sharja der vi spiste lunsj. Vi var framme på Gardermoen i 7-8 tiden, Fortsettelse side 10 Blad-grønt nr. 1/2002 8

9 RAMPA - året som gikk og framtida... Nå er påska like om hjørnet, og det er ett år siden 7610 RAMPA åpnet. Det har vært ett spennende, lærerikt og travelt år for oss som jobber med og på Rampa. Det er soleklart at Rampa har sin plass i bygda, og at det er behov for den, sier Dagrun Myhr, som driver stedet. Både kafeèn og kiosken har blitt godt mottatt av så vel sambygdinger, hyttefolk og andre tilreisende. Vi tilfredsstiller nåbehovet for enkelte varer (som brød, melk pålegg og lignende) i kiosken, samtidig som vi tilbyr kaffe, middag eller det bare er et lite 5 minutt over kaffekoppen. Rampa kan tilby ferdig tilberedt mat hjem til kundene også, sier Dagrun, og dette har kundene tydelig satt pris på. De har levert mat til mange forskjellige anledninger som konfirmasjoner, begravelser, bursdagsselskaper og juleselskaper. Om du trenger hjelp til arrangement og servering, kan Rampa ordne dette, sier Dagrun. For oss er det viktig at Rampa blir oppfattet som en kafé og kiosk, og at det er denne kombinasjonen som er bra. Vi har fått mye bra respons fra busselskapene om turopplegget vi kan tilby på Ytterøya. Dette er et samarbeid mellom flere aktører på øya, sånn som Bygdetunet, lokale håndverkere, guider og kirka, forteller Dagrun. I året som gikk hadde de over 20 busser med turister her, og selskapene ga inntrykk av at minst like mange kommer i år. Alt i alt er vi veldig godt fornøyd med at Rampa ser ut til å funnet sin form, sier Dagrun. Det må i den anledning nevnes at Rampa håper på at et tilbygg med plass til blant annet lager og kjølerom snart skal bli en realitet. For å gi plass til et større kjøkken, vil kiosken bli flyttet over i den nye delen, da det er mer hensiktsmessig å ha kjøkkenet midt i huset. Dagrun har et ønske om at de på sikt kan få til et loft i 2 etasje hvor blant annet ungdommene kan være litt for seg selv med musikk, biljard, TV spill og andre aktiviteter. Vi har i dag Internett, TV og Tv spill i kafeen, som blir benyttet av de unge, sier Dagrun. For andre aldersgrupper har Rampa vært vertskap for Ytterøy viseklubb s gladsang ved flere anledninger, Idrettslaget s bingokomite har ønsket velkommen til bingo, og det har vært både blomsterkurs og hår/ moteshow der. Lag og foreninger har benyttet seg av tilbudet om å holde mindre møter på Rampa i tillegg til at en del private selskaper er arrangert der. Vi kan ordne det meste, og håper at dere vil komme hit ved behov, sier Dagrun, det er vårt ønske at vi skal være til for dere. Til slutt har Dagrun lyst til å si at 7610 Rampa har fått en grei beliggenhet, selv om mange kanskje kunne ønske at den lå ved sjøen, på Dragåsen, ved ferjeleiet eller i Småbåthavna. Nå er den der Fortsettelse neste side 9 Blad-grønt nr. 1/2002

10 Hva skjer med bassenget? Siden nyttår har bassenget på skolen vært stengt for badelystne Ytterøyninger. Mange savner den ukentlige turen til bassenget, og håper på en snarlig gjenåpning. Men vi må nok belage oss på en lang ventetid. Levanger kommune, bygg og eiendom, stengte bassenget for å redusere driftskostnadene (disse er på ca ,- i året). I tillegg er det blitt kjent at en del forholdt ved bassenget ikke er i henhold til forskriften om drift av basseng fra 13. juni Bygg og Eiendom vet ennå ikke helt omfanget av manglene og har engasjert Noteby as, et rådgivende firma innen byggeteknikk, for nøyaktig å få avdekket alle mangler. Til nå er det funnet en del mangler/feil i forhold til rensing og utskiftning av vannmassene. Bassengforskriften sier at det skal være en utskifting av vannmasser på 2 kubikk p.r. badende. Med den utskiftningen som er i dag ville det ikke være rom for mer enn 10 badende om gangen. I tillegg brukes det diatomittfilter til filtrering av vannmassene. Disse filtrene stilles i dag i samme klasse som asbest og kan være kreftfremkallende. Selve badevannet blir renset med en blanding av klor og syre, en blanding som utvikler klorgass som kan skade indre organer. Bygg og eiendom vet ennå ikke hvor mye utbedringene vil koste og har bedt Noteby as om et kostnadsoverslag. Det er kommunen som har ansvaret for utbedringen og for å skaffe midler. Kommunen har ingen midler akkurat nå og resultatenhetsleder for Bygg- Eiendom, Håkon Lorås, kan ikke si noe om når vi kan ta i bruk bassenget igjen. Det blir i hvert fall ikke før 2. halvår Red. Thailandtur - forts. norsk tid, torsdag 20. desember. Her skilte vi lag med noen før vi reiste videre med fly til Værnes. Turen var helt fantastisk. Det var 30 gr eller mer hver dag både på land og i sjøen. Folket i Thailand var de snilleste jeg noen gang har møtt. De var vennlige, hjelpsomme, flørtende og hadde bestandig et smil på lur. Jeg anbefaler virkelig at neste sydentur går til Thailand!!! Jannike Grande RAMPA -... den er, nært til skolen, helsetunet og halvveis langs hovedveien rundt Ytterøya. Ypperlig egnet for en rast hvis du er på rundtur. Det er Rampa sitt ønske at de også framover skal være til for hele bygda, både store og små! Vær velkommen, vi treffes på Rampa!, sier Dagrun, samtidig som hun ønsker GOD PÅSKE! Synnøve Blad-grønt nr. 1/

11 Vår fantastiske reise til Colombia En kald og tåkete januardag la vi ut på denne fantastiske reisen til Bogotà i Colombia. Vi skulle endelig få reise og hente hjem Laura (2 år) og Camilo (4 år), så det var en meget lykkelig trio som reiste fra Norge 14. januar Colombia hadde vært mye i nyhetene p.g.a. uroligheter den siste tiden, så vi var litt spente på hvordan det skulle bli å komme dit. Heldigvis viste det seg at det ikke var så ille. Vi bodde i en del av Bogotà som var forholdsvis trygg, så når vi fulgte de råd vi fikk gikk det bra. Vi ble tatt godt vare på av de vi bodde hos og de som skulle bistå oss med adopsjonsprosessen. Vi sitter igjen med mange gode minner om et fantastisk land og et flott og gjestfritt folk. Selvsagt merket vi at det var store forskjeller mellom rik og fattig. Colombia er i utgangspunktet et land med mange ressurser som med en mer rettferdig fordeling kunne ha hatt mindre fattigdom. Vi landet på Værnes tirsdag 12. februar litt slitne, men veldig glade for å være hjemme igjen. Når dette skrives har vi vært hjemme i ca fire uker og alt har gått veldig bra. Laura og Camilo har funnet seg godt til rette i vinternorge. Akebrettene er i flittig bruk og ski har de også prøvd på hytta til mormor. Det kommer nye norske ord hver dag så det ser ut til at de vil lære språket fort. Jorid, Johan Camilo og Laura på tur til San Andres. Det er ei øy i Karibien, der vi hadde det helt topp i 10 dager Laura, Betty Castello (hun vi bodde hos) og Johan Camilo Fortsettelse side Blad-grønt nr. 1/2002

12 Årsmelding for Nasjonalforeningen 2001 Styret har bestått av: Gerd Stavrum Ashild Gilberg Ivar Brattaker Mari L. Møen Betsy Sand leder nestleder kasserer styremedlem sekretær Styret har hatt 4 møter og det er behandlet 17 saker. De viktigste sakene har vært: Lagets 90-årsjubileum, aktivitetssamlinger på Helsetunet, håndarbeidsbingo, julesalget, demens-aksjonen, røykrus prosjektet, og salg av hjertelodd. Nasjonalforeningen på Ytterøy 90 års jubileum. Dette ble feiret i kirkestuen 30.mars med en festlig tilstelning. Leder i fylkesstyret Ellen Lindvaag var til stede med gratulasjoner, det ble skrevet en jubileumsberetning, det var pianomusikk, visesang og blomsterhilsner fra Ytterøy Helsetun og Ytterøy Bondekvinnelag. Medlemsmøter. Det er holdt et medlemsmøte. Temaet her var Bruk av STAVER ved fysioterapeut Inger Helene Johansen. Dette ble vellykket og mange kjøpte seg staver, disse brukes ved trim ute i skog, mark og etter vei. Nasjonalforeningens uke. Årets tema har vært: Lagets arbeide og opplysninger om dette. Nasjonalforeningens uke ble i år avviklet fra September. Laget deltok i denne forbindelse med Bøsse aksjon for demente i forbindelse med Alzheimer dagen som var den 21. Sept. Den 22. August invitert laget sanitetsdamene på Levanger for å hjelpe oss med Demensaksjonen. Sanitetsdamene var svært opptatte med Sanitetsforeningens uke som nå dessverre var på samme tid som Nasjonalforeningens uke. Tross stor travelhet hjalp lederen på Nesset oss med å samle inn kr , på Ytterøy kom det inn kr , til sammen ble dette kr Laget skal søke på midler til hjelp for demente, eks. støtte til samtalegrupper og veiledning. Den internasjonale hjertedagen den 29.sept. Motto for dagen: Helse for livet. Denne dagen ble markert med egen stand på Samvirkelaget, det ble servert frukt, jus, kaffe og the, frukt og jusen ble sponset av Mega og Hokstad, det ble delt ut Nasjonalforeningens opplysningsmateriell om hjerte og masse hjertelodd ble solgt. Fortsettelse neste side Blad-grønt nr. 1/

13 Årsmelding for Nasjonalforeningen forts. Aktivitetssamlinger på Helsetunet. Høsten 98 ble aktivitetsettermiddager opp startet på Helsetunet,dette med bakgrunn i sosialt samvær for beboerne og lage salgsvarer til julesalget og nå de tre siste år også varer til håndarbeidsbingo. Tilbakemeldingen på disse treffene har vært svært positive og styret satser på å fortsette med disse ettermiddagene. Dette er i tråd med Nasjonalforeningens sentrale målsetting for eldre, der et samarbeide med kommunen som skaffer gratis husrom og Nasjonalforeningen setter igang frivillige aktiviteter som gir trivsel og slik gir en bedre helse. Det har vært en flott oppslutning av medlemmene på disse samlingene, en stor takk til leder Gerd m/flere som organiserer disse samlingene. Tobakk og rus. Blant våre ungdomsskole-elever ble det også i år holdt informasjon om tobakk og rus, og det inngås frivillige kontrakter fra 8.klasse,dette prosjektet er et samarbeidet mellom Nasjonalforeningen, Kreftforeningen og Tobakksskaderådet. Laget betaler nå kr. 600 til hver elev som holder seg bort fra tobakk og rus i 3 år. Fotpleie. Det refunderes kr. 90 av fotpleie utgifter til lagets medlemmer som er pensjonister og uføre. Helsebading. Der har vært 18 ganger med helsebading, og det har gjennomsnittlig vært 8 stk. på hvert oppmøte. Hilde Grande har i mange år vært vår badevakt, hun har dette året deltatt på 1.hjelps kurs for badevakter,dessverre ble vårt basseng stengt fra nyttår grunnet kommunens dårlige økonomi. Laget hadde på årets 1. styremøte etter oppfordring fra Ytterøy I.L gitt støtte for å åpne bassenget i kortere periode, vi bevilget kr hvis bassenget åpnes for bygdas befolkning i 3 mnd. Håndarbeids-Bingo. Denne form for sommertreff ble for 3. gang arrangert på Ytterøy samfunnshus, dette viste seg også i år å få stor oppslutning. Gevinstene var varer fra ettermiddagstreffene på Helsetunet og lagets medlemmer. Leder Gerd orientert om : 1 Lagets arbeidsoppgaver og arbeide. 2 Demens aksjonen: som skulle foregå med hjelp fra alle landets lokale lag i Nasjonalforeningen i forbindelse med Nasjonalforeningens uke. Fortsettelse neste side 13 Blad-grønt nr. 1/2002

14 Årsmelding for Nasjonalforeningen forts. Utenom bingo var det underholdning ved viseklubben, salg av hjertelodd, salg av 21 og servering med salat, kaffe og the. Julesalget. Dette har også i år vært avviklet med stort engasjement fra lagets medlemmer og godt oppmøte, Lusia og viseklubben hjalp til med underholdning, inntektene ble årenes beste resultat på ca. kr Hjertelodd Laget har i år solgt 500 lodd. Andre aktiviteter. Spedbarnskontroll: Her ble det spandert kaffe før jul. Skolefrokost: Her ble det spandert matpakke på skolens elever og ansatte. Helsetunet: Kveldsmat ble servert på det nye år. Juletrefest for barn. Denne ble holdt 13.januar i kirkestua. Festen hadde stor oppslutning. Finansiell støtte fra vårt lag. Rådet for tuberkulose kr Ytterøy Samfunnshus kr i andeler Kvinners Frivillige Beredskap. Arnbjørg Tvete er vår representant Mari L. Møen er nyvalgt for fylkesstyret. Fylkesstyret Ivar Brattaker er nyvalgt kasserer for 4 år. Betsy Sand er leder for hjertekomiteen og helserepresentant i Landsstyret i 2 år. Samarbeidsutvalget i Ytterøy pleieomsorgsdistrikt. Harald Skjørstad er vår representant og han er leder for utvalget, som har som mål å arbeide med velferdstiltak for brukere av tjenester fra Ytterøy pleie - omsorgsdistrikt. Stor Takk til Dere som støtter lagets aktiviteter! Årsmøte i Nasjonalforeningen 2002 Årsmøtet ble avholdt i kirkestua den 21. Februar Det nye styret har den samme sammensetningen som styret i Av viktige saker så ble det innvilget Forstøver-apparat og BT-apparat (Blodtrykkapparat) til Ytterøy helsetun. Prisen til sammen på kr. 5208,-. BTapparatet kr. 1618,- og Forstøver på kr. 3590,-. Blad-grønt nr. 1/

15 Ytterøyportalen Siden Ytterøyportalen startet opp har vi hatt besøk. For de 3 siste månedene har vi ca. 15 besøk pr. døgn i snitt. Det største antallet for ett døgn ligger på 39 besøk og det minste antalle på 1 besøk, så her går det opp og ned. Det er tydelig at portalen er interessant for de besøkende, så her er det bare å stå på for å gjøre den ennå mere attraktiv. Jeg har etablert en grafisk teller som gir mye mere informasjon om de som besøker Ytterøyportalen. Den ble installert 11.desember Besøkene kommer bl.a fra følgende land: Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, USA, Colombia, Kina, Spania, Belgia, Australia, Sveits og Syd-Korea for å nevne noen. De fleste operativsystemer er benyttet ved besøkene, også Mac Os. De fleste versjoner av Internet Explorer, Netscape 4.x og Opera er også benyttet. Oppdateringer: Når det gjelder oppdatering av hjemmesider, må den enkelte eier av hjemmesiden passe på selv når det er nødvendig. Pr. i dag er det noen hjemmesider som burde vært oppdatert. Jeg hjelper gjerne til med denne oppgaven. Aktivitetskalender: Har nå lagt inn en aktivitetskalender for noen aktører på hovedsiden. Denne aktivitetskalenderen er noe omfattende i dag, men vil etter hvert bli mere tilpasset aktiviteter som berører allmennheten. Jeg venter fortsatt på innspill i fra flere aktører (lag og foreninger) for å komplettere kalenderen mest mulig. Fjerning av sider: Diskusjonsforum og Ytterøy Chatén er 2 sider som nesten ikke har vært i bruk, kun i startfasen. Mulig at miljøet er for lite her på Ytterøy. Vil vurdere å fjerne disse to sidene og erstatte dem med en side for Aktivitetskalender og en side for BladGrønt. Fritz Nordberg 15 Blad-grønt nr. 1/2002

16 Lesevake på skolen For 5. året på rad var det 7. mars duket for årets lesevake ved Ytterøy skole. Spente elever ved barnetrinnet (1. 7. klasse) troppet opp på skolen med sovepose og pysjamas for å tilbringe natten sammen med lærere og medelever Logoped og spesial pedagog Carl Thomas Carlsten tok med seg lesevakeidéen fra USA der en rektor ønsket å lage et lesestimulerende opplegg som kunne få elevene til å bli gode og glade lesere. Opplegget går i korthet ut på at elevene skal overnatte på skolen og bruke tiden til å lese bøker/se i bøker sammen med klassevennene sine. Men det er rom for litt lek og moro denne kvelden også, forteller lærer Trude Langeland Støre. Kvelden begynner med at hele barnetrinnet samles for å se film og spise pizza. Etterpå går klassene hver til sitt for å lese bøker. Elevene får selv velge hvilke bøker de vil lese, og de aller yngste elvene blir lest for av læreren. For mange er lesevaka et av årets store høydepunkt. Vi får ha med oss godteri og så får vi være oppe til klokka tolv! forteller de glade leserne. Red. 1. og 2. klasse ved Ytterøy skole; spente og forventningsfulle foran årets lesevake Blad-grønt nr. 1/

17 Innbrudd ved Hokstad samvirkelag Natt til torsdag 7. mars hadde samvirkelaget på Hokstad besøk av noen ubudne gjester. I en stjålet båt fra Levanger tok de seg over fjorden og til Hokstad. Her knuste de ei rute, kutta hovedstrømmen og knuste alarmen på kontoret. Jens Harald og Bjørg Holmen fikk likevel alarm hjemme hos seg i 04- tiden. De kjørte ned til butikken, men kunne ikke se noe mistenkelig. Da de kom tilbake til butikken igjen i 07-tida oppdaget de den knuste ruta og den ødelagte alarmen. Tyvene fikk med seg 100 enkeltpakker med tobakk og 25 kartonger med sigaretter. Likevel er det ikke tyvegodset som utgjør de største utgiftene for samvirkelaget. De materielle skadene blir nok mer kostbare. På vei tilbake til Levanger har tyvene hatt problemer med å få ut båten. Dermed brøt de seg inn i et naust ved Hokstad og tok med seg en ny båt derifra. Saken er politianmeldt, og politiet har funnet flere fingeravtrykk inne i butikken. Vi håper på en rask avklaring og at de skyldige snart blir tatt. Red. Vår fantastiske reise til Colombia - forts. Vi føler oss trygge på at Laura og Camilo vil få det godt i sitt nye hjemland. Det viser all den omtanke vi alle har fått i denne tiden, både før og nå når vi har kommet hjem. Vi er veldig takknemlig for dette. Vennlig hilsen Anne Kristin og Olav Jorid, Laura og Johan Camilo Johan Camilo, Anne Kristin og Laura i San Andres 17 Blad-grønt nr. 1/2002

18 Hva skal du gjøre i påska? Vi står foran ei høytid mange forbinder med hytteturer, langstrakte hvite vidder og ski. Vi spurte et lite knippe Ytterøyninger om hva de skal bruke fridagene til. Det viser seg at ikke alle pakker skiene og drar til fjells. Vegard Forberg (10) I palmehelga reiser vi til Kvitfjell i Gudbrandsdalen for å besøke noen gode venner. Vegard gleder seg veldig for her skal han stå slalom. Han har kjørt slalom både på Oppdal og Grong før og syns det er kjempegøy. I resten av påska blir det vel noen dagsturer til hytta i Verdal. Regine Steinvik I påska skal vi kose oss hjemme, gå i fjæra og grille hvis det blir finvær. På langfredag er det tradisjon å gå over til Vandsvikholmen (langfredagsfjæra). Kanskje blir det noen skiturer her på øya hvis snøen holder. Tara Marie Norum (10) Vi skal til Skage i Namdalen for å kjøre snowboard. Vi har slektninger der som vi skal besøke. Jeg har prøvd sowboard litt før og det er gøy. Kanskje blir det tid til litt bowling på kveldene også. Kristin Naalsund (6) Jeg skal reise til Ålesund og besøke farmor og farfar. Farmor blir 60 år i påska. Vi skal ta med ski, så hvis det blir finvær blir det kanskje noen turer til Ørskogfjellet. Og så drar vi vel en tur til Atlanterhavsparken. Blad-grønt nr. 1/

19 Nattkøpp og Fjelltur 4H-klubben er aktiv, vi har 24 medlemmer. 14. og 15. Februar var 13 juniorer og seniorer på årets Nattkøpp i Mærehallen. Vi tok toget til Mære og møtte 250 andre som vi spilte kamper mot hele natta. Alle gjorde stor innsats og til slutt ble vi nr. 25 av i alt 36 lag. Om morgenen måtte vi reise hjem med toget igjen og uten søvn ble det en livat tur. Helga 9. og 10. Mars dro 16 4-Here og 2 rådgivere på fjelltur til Staupshytta ved Tomtvatnet. Det var mye snø og langt å gå, men alle kom fram. Vi måtte måke oss inn til hytta, men det ble mye hopping i djupsnøen fra taket. Vi bygde 2 store hopp som ble brukt til all slags sprell. Noe hadde med snøbrett og mange hadde fine magaplask. Opptørking etter snøbasking Eline Vandsvik, Åge W. Brustad og Marius W. Brustad Etter en lang skitur i solskinn på ettermiddagen, ble det klestørk og matkos i hytta, samt kortspill og gøy til langt på natt. Søndag snødde det, men vi var ute likevel. Noen prøvde isfiske mens andre kjørte ski i bratta. Fisken overlevde. Det gjorde vi også. Alle var enige om at det hadde vært en fin tur. Grav deg ned i tide Arnhild Laugsand og Kathrine Nøst Vi kommer igjen neste år. PR-sjef Åge W. Brustad 19 Blad-grønt nr. 1/2002

20 VANDSVIK M E K. V E R K S T E D 7629 Ytterøy Vi utfører periodisk kjøretøy-kontroll (EØS kontroll) GODKJ ENT AV Statens vegvesen Ønsker du deg NOE NYTTIG til påske? Noen eksempel: Hurtigkjetting i eske 240,- Sportsøks 158,- Sikkerhetssele traktor, fra 420,- Leketraktor m/henger Viking 480,- Motorsag Stihl ,- Hørselvern KID 80,- Defa kupevifte og lader m/kabler, fra 2400,- Vernestøvler, fra 390,- Lommelykt m/batteri, fra 50,- Eller et gavekort B N ORG E S F Alle priser tillegges mva DIL B R A N S JE F O R B U NN B Besøk gjerne vår hjemmeside og se på tilbudene som ligger under den klikkbare bannerteksten øverst på siden. NYHET! Med nyinnkjøpt utstyr kan vi nå utføre service og reparasjon av aircondition (AC) på bil, traktor, last og buss etc. I tillegg har vi utstyr for firehjulskontroll/justering av bil. Vi ønsker alle kunder og forbindelser God påske! Vandsvik Mek. Verksted 7629 Ytterøy Telefon: Mobil: Fax: E-post: Internet: Blad-grønt nr. 1/

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015 Venner på tur i Roma Sommeren 2015 Vi har bestemt oss for å reise til de solfylte gatene i Roma. En av grunnene til at vi skal reise til Roma er for å unngå halv-sommeren i Norge og for å få litt ordentlig

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Kjære konfirmanter! Fet 10.januar 2018

Kjære konfirmanter! Fet 10.januar 2018 Fet 10.januar 2018 Kjære konfirmanter! Velkommen på konfirmantleir i Håkons Hall 2. 4. februar 2018 Dette blir en av konfirmanttidens store happeninger! Du kan se frem til to hele døgn med mye fart og

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Dette må vi huske i Januar! Vi holder stengt i påskeuken, og i uke 28-29-30 i sommer. Neste planleggingsdag er 26.mai Da var vi ferdig med desember som har hvert

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte.

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte. Rapport fra Sofie Earl Færøvig: Først vil jeg bare si at jeg føler meg veldig privilegert og ikke minst heldig som har fått muligheten til å reise to uker til USA helt gratis denne sommeren (sommeren 2014).

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET JANUAR 2013 Godt nytt år alle sammen I dette tilbakeblikket vil dere få et lite innblikk i hvordan desember var her på Sverdet og hva vi har gjort sammen i januar. Barna

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2014. Hei alle sammen! Da er juni måned også i ferd med å gå mot slutten. Noen har allerede vært på ferie, noen er og noen skal ha sen ferie. Uansett tidlig eller sen

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

(Ruth, meg, Soazic og Mike)

(Ruth, meg, Soazic og Mike) USA 2014 Endelig var dagen jeg hadde ventet så lenge på endelig kommet. Endelig var jeg landet i Oslo og nå var de bare for meg å finne hotellet mitt hvor jeg skulle tilbringe den siste natta jeg hadde

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 FFHB VEST- AGDER holdt sitt årsmøte torsdag 14. februar 2013, på Peppes Pizza i Kristiansand Følgende saker var på dagsorden: Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016.

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Så er snart barnehage året 2015/2016 slutt og vi ser frem til sommerferie og late dager. Vi har hatt en fantastisk tid sammen med deres barn og vi har opplevd

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Nyhetsbrev Høsten Heisann alle sammen! Da var det på tide med en ny oppdatering på det som har skjedd hos oss de siste månedene.

Nyhetsbrev Høsten Heisann alle sammen! Da var det på tide med en ny oppdatering på det som har skjedd hos oss de siste månedene. Nyhetsbrev Høsten 2017. Heisann alle sammen! Da var det på tide med en ny oppdatering på det som har skjedd hos oss de siste månedene. Vi har feiret MANGE bursdager, til både store og små. Det er tydelig

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015.

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Hva har vi gjort i desember og januar. Desember brukte vi på å forberede og å glede oss til jul. Hver dag trakk vi bilde av et barn som fikk henge opp bildet

Detaljer

Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013

Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013 Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013 Mandag 24. juni møtte 5 spente jenter opp på Sola flyplass. De skulle reise på landsturnstevne for første gang, og der skulle de delta på ungdomsuka. Med så kjekke

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Adventsamling på avdeling kl 9.00 Med Ellen 3 9.00 med Marianne Kulturskole 3 år kl 10.15 4 år kl 11.00 8 9.00 med Marianne

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- MARS-2016

MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- MARS-2016 MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- MARS-2016 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 8 MØTEDAG vi er ute, og er sammen 1. 2. 3. 4. VI SPISER SUPPE 9 7. MØTEDAG Vi er ute, og er sammen 8. 9. 10. 11. NIKODEM

Detaljer

April i SVEIARVEIEN. I mars opplevde vi også stadige temperaturforandringer der været kunne skifte på bare noen timer.

April i SVEIARVEIEN. I mars opplevde vi også stadige temperaturforandringer der været kunne skifte på bare noen timer. April i SVEIARVEIEN TILBAKEBLIKK PÅ MARS I mars opplevde vi også stadige temperaturforandringer der været kunne skifte på bare noen timer. Vi jobbet mye inne med at barna skulle få tid og rom til å videreutvikle

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ MARS April er kommet, og snøen smelter og sola skinner snart er det vår Det har skjedd mye spennende i mars. Vi startet mars med KARNEVAL. Det var moro å se at

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. I oktober har vi vært mye på tur i skogen. Det er mange av barna som liker seg i skogen og synes det er moro å klatre og å leke under trærne. Annenhver

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord.

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag SPOR 1 og 2 A1 Min dag 8 Min dag Min dag 9 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag spiser Min dag Gyldendal Norsk Forlag SIDE 1 Min dag SPOR 1 og 2 A1 3 Se på

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR JUNI/JULI 2016 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR JUNI/JULI 2016 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR JUNI/JULI 2016 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 22 30. 31. 1. 2. 3. Familie Hente Uteleik før 1. måltid Vi sår ute og inne Vi sår vi sår/ vi maler blomster Vi maler blomster

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

- tur til cognac 4. til 7. juni 2010. Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli

- tur til cognac 4. til 7. juni 2010. Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli - tur til cognac 4. til 7. juni 2010 Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli FREDAG 4. juni: Vi startet tidlig om morgenen 4. juni på Rygge med Ryan Air med

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

OKTOBER Denne høsten har vært fantastisk flott med solrike og varme dager. Fornøyde

OKTOBER Denne høsten har vært fantastisk flott med solrike og varme dager. Fornøyde OKTOBER 2016 Hva har vi gjort i september? Denne høsten har vært fantastisk flott med solrike og varme dager. Fornøyde barn har lekt mye ute og vi har til og med hatt ute vannsprederen Ute ser vi mye kjekk

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011 Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård 18. 21. august 2011 Årets dametur ble lagt til den flotte banen til Atlungstad Golfklubb like sør for Hamar, og med overnatting

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2014. Hei alle sammen og takk for en flott måned preget av mye fantastisk kjekk lek som har ført til mye LÆRING og vennskaps dannelse. Denne måneden har vennskap

Detaljer

Ukeplan Grønnfink Uke: 50

Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Mandag 7. Tirsdag 8. Onsdag 9. Torsdag 10. Fredag 11. Informasjon: Vi baker lussekatter Ha med dag 10.45 Ped.ledermøte 10.45 11.30 Basemøte og hamed-samling 11.30 Vi griller pølser

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Etterpå gikk vi til gamlebyen i Antibes, der studerte vi de fine og gamle bygningene og tok en del bilder: Derifra var det også utsikt mot havet:

Etterpå gikk vi til gamlebyen i Antibes, der studerte vi de fine og gamle bygningene og tok en del bilder: Derifra var det også utsikt mot havet: Søndag 18.mars På søndag skulle alle møtes på Place Charles De Gaulle klokka 14. Før det fikk alle bli ordentlig kjent med vertsfamiliene som hadde hentet oss på flyplassen i Nice, natten før. Vi vandret

Detaljer

FREDAGSPOSTEN EXTRA MANDAGSUTGAVE Ungdomstrinnets vintertur 2016

FREDAGSPOSTEN EXTRA MANDAGSUTGAVE Ungdomstrinnets vintertur 2016 FREDAGSPOSTEN EXTRA MANDAGSUTGAVE - 14.03.2016 Ungdomstrinnets vintertur 2016 Reisebrev fra Hedvig Ungdomsskolen dro tirsdag på vintertur til Hallingskeid. Vi kom sent tirsdag ettermiddag fram til hytten

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den dagen

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den dagen Mai/Juni 2015: I mai har det vært både 17-mai feiring og pinsefest, begge deler til stor glede for små og store. Et flott 17-mai tog som gikk en runde på Solåsen. Så ble det servert kaffe til de voksne

Detaljer

FEBRUAR PÅ STJERNE AVDELING

FEBRUAR PÅ STJERNE AVDELING FEBRUAR PÅ STJERNE AVDELING Hei alle sammen! :-) Denne måneden har vi hatt karneval som tema, og vi har forberedt oss til den store dagen som var den 27. februar. Vi har også jobbet med Gambia i uke 8,

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 HelArt samling for 3 Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 11 HelArt samling for 3 Vi feirer Tiril som ble 2 år 29.12 HURRA Pitapizza 12 Laks m/poteter og grønnsaker

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2016. Hei alle sammen! Februar måned har gått fort, vi har forsket sammen med barna og denne måneden er det dyr som har vært i hovedfokus. Det kommer vi til å fortsette

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Nyhetsbrev for februar

Nyhetsbrev for februar Nyhetsbrev for februar Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Februar har, til tross for sine mange grå

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, APRIL, Hei alle sammen!

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, APRIL, Hei alle sammen! PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, APRIL, 2017. Hei alle sammen! Måneden har gått fort. Vi har hatt mye kjekk og utforskende ute lek, vi har holdt på med påskeforberedelser, vi har hatt felles bursdagsfeiring,

Detaljer

Flora Barnehage Nythetsavis

Flora Barnehage Nythetsavis Flora Barnehage Nythetsavis Da er påska over, og vi er inn i hverdagen igjen, Floristen blir litt forsinket denne måneden, i og med at vi fikk påskeferien inn i denne måneden. Vi velger også å ta både

Detaljer

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Juni på Tippetue Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Mål for perioden juni: Bli kjent med sommer som årstid. Metoder: Fortelling Forming Fellessamling

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2013. Hei alle sammen! Takk for en fin måned sammen med deres skjønne små barn! Denne måneden har vi jobbet videre med Viking prosjektet vårt, samtidig som vi har

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 1.10 Tusselusene /Lille Petter 2.10 3.10 forming 4.10 Tusselusene: Løveklippen 5.10 41 8.10 Tusselusene/Lille Petter 9.10 10.10 Forming 11.10 Tusselusene: Kantine/ikt

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer