KURSHEFTE FOR UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP GODKJENNINGSMODULEN & BEHANDLING AV INNPASS/GODKJENNINGER I UTDANNINGSPLANER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KURSHEFTE FOR UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP GODKJENNINGSMODULEN & BEHANDLING AV INNPASS/GODKJENNINGER I UTDANNINGSPLANER"

Transkript

1 KURSHEFTE FOR UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP GODKJENNINGSMODULEN & BEHANDLING AV INNPASS/GODKJENNINGER I UTDANNINGSPLANER

2 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 4 BILDER - GODKJENNING... 5 Bilde Godkjenningssak samlebilde... 5 Kartotekkort Eksternstudium... 6 Kartotekkort Emnekombinasjon... 7 Kartotekkort Fritak vurdkomb... 7 Kartotekkort Fritak emne... 7 Kartotekkort Behandling... 9 Resterende kartotekkort Godkjenningsbildet... 9 Bildet Person Eksternstudium... 9 Kartotekkort Gjennomført vurdering Kartotekkort Godkjsak Bildet Studieprogramstudent samlebilde, kartotekkort Emne i plan Vis detaljer på Emne i Plan Overgangsknapper knyttet til kartotekkort Emne i plan REGISTRERING AV INNPASS/GODKJENNING VED UMB Innpassing av emner fra ekstern utdanningsinstitusjon Utvekslingsopphold Registrering av eksterne vurderinger som innpass Endringer i utdanningsplanen Ekskludering av emner som ligger i utdanningsplan Inkludering av ekstern vurdering i utdanningsplanen Inkludering av interne eksamener/emner i utdanningsplanen Endring av undervisnings- og eksamenstermin for ett emne Godkjenning av vurderingsdeler i andre emner Endring av utdanningsplanen og StudentWeb RAPPORTER I GODKJENNINGSMODULEN FS Godkjenningssak FS Godkjenningsak konklusjoner FS Godkjenningssak saksbehandler Studieavdelingen UMB, september

3 FS Godkjenningssak for studieprogramstudent FS Godkjenningsopplysninger FS Emnefritak FS Emnefritak studentutskrift FS Studentopplysninger Studieavdelingen UMB, september

4 INNLEDNING Kursets hoveddel omhandler godkjenningsmodulen og de arbeidsoppgaver som må gjøres i denne modulen og hvilke endringer vi må gjøre i studentens utdanningsplan. Vi går først gjennom de sentrale bildene som brukes, før vi ser på hvordan sakene bør behandles i FS. Tilslutt vil vi se på hvilke rapporter som finnes i forhold til godkjenningsmodulen. Thor H. Anti 21. september 2009 Studieavdelingen UMB, september

5 BILDER - GODKJENNING Bilde Godkjenningssak samlebilde Bildets plassering: Modul Godkjenningssaker, bilde Godkjenningssak samlebilde Nøkkelfelt som identifiserer forekomsten er fødselsnummer (fødselsdato & personnr.) og saknr. Saknr. starter på 1 og ved flere godkjenningssaker for studenten settes saknr. 2 osv. Saknr. blir satt automatisk av FS. Felter med lyseblå farge er felter som er viktige i forhold til rapportering og bør fylles inn, men er ikke nøkkelfelt. Bilde 1: Godkjenningssak samlebilde Mottatt søknad: Dato for når søknad ble mottatt. Sted mottatt: Stedkoden til instituttet. F. eks så har IMT koden For å finne sted mottatt, dobbelklikke på feltet, og Sted bildet åpnes. Her kan det søkes på tekst, eller skrives 192 i institusjonsfeltet og da hentes alle stedkodene som ligger under 192. Komplett: Sett inn dato for når alle sakspapirene man trenger for å behandle saken er mottatt. Saksbehandler: Initialene til den som har saken. Tidl. Saksbeh: Initialene til tidligere saksbehandler. Journalnr: Evt. journalnr. saken har. På UMB så er det evt. journalnr. Som brukes i Ephorte. Studieavdelingen UMB, september

6 Type godkj. Sak: Vi skiller mellom FORHÅND (I tilfellet saken gjelder forhåndsgodkjenning, INNP_DELST (innpassing av delstudium utlandet (utveksling m.m.)), INNPASS (Annen innpassing av emner tatt ved annen norsk institusjon). FRITAK (Fritak av emner p.g.a. tilsvarende emner tatt ved annen institusjon) prøver vi å unngå å bruke. Vi kommer nærmere inn på disse Type godkjenningssaker senere. Sakstatus: Her legges inn passende forhåndsdefinert status. Dersom saken er en innpassak fra utlandet (INNP_DELST), må det legges inn BEHANDLET. Mål søknad: Evt. tekst kan legges inn ved behov (maks 250 tegn). Merknad: Fritekstområde (maks 1000 tegn). Ferdig behandlet: J og dato for nå saken er ferdig behandlet. Godkjent vekt: J og antall studiepoeng som er godkjent ved Eksternstudium. Det må i dette tilfellet være en sak i bildet Person Eksternstudium og Type godkj. Sak er INNP_DELST eller INNPASS. Tileggskrav: Merknadstekstfelt hvor vi kan registrere eventuelle tilleggskrav. Årsakstekst: Fritekstfelt (maks 80 tegn). Ikke klar for rapportering Lånekassen: Melding om hva som er årsaken til at saken ikke er klar for rapportering til Lånekassen. Trykk på teksten. Ikke klar for rapportering NAG: Melding om hva som er årsaken til at saken ikke er klar for rapportering til NAG (Nasjonal godkjenningsdatabase). Overgangsknapper til bilde Studieprogramstudent samlebilde, bildet Person Eksternstudium og rapport FS Emnefritak studentutskrift. Generere innpassingssak: Dersom en har en forhåndsgodkjenning på innpassing av eksamen fra utenlandsk institusjon, så kan en lage en sak med å trykke på knappen Generere innpassingssak. Det er en forutsetning at Type godkj. Sak er FORHÅND. Kartotekkort Eksternstudium Her dukker forekomstene av saker av Person Eksternstudium opp. Den aktuelle saken som "Innpasset" gjelder knyttes opp her. Bilde 2: Kartotekkort eksternstudium Studieavdelingen UMB, september

7 Kartotekkort Emnekombinasjon Gis det fritak for en hel emnekombinasjon i studentens studieløp, kan dette registreres her, men det er ikke å anbefale. Normalt registreres det fra bildet Studieprogramstudent samlebilde ved å trykke på knappen Godkj. av emnekomb.. Hvis man vil gjøre det her så må man kjenne kodene på emnekombinasjon, studieprogrammet og kullet. Gjør man det via utdanningsplanen kommer alt dette automatisk. Bilde 3: Kartotekkort Emnekombinasjon Kartotekkort Fritak vurdkomb Har studenten fått godkjent ett fritak for en vurderingskombinasjon av ett emne, kan dette registreres her. Studenten vil bli oppmeldt i alle vurderingskombinasjoner ved bruk av automatiske rutiner. Fritaket vil bli tatt hensyn til i forbindelse med rutine fs beregning av samlet karakter. Men her ved UMB så er sensor som skal slå sammen karakteren. Feltene er: Emne (institusjon (192), emnekode, versjon, emnets vurderingskombinasjon) Merknad - hva er det som har utløst fritaket (maks. 250 tegn). Utd.institusjon - utdanningsinstitusjon fritaket er gitt på grunnlag av (stedkode) registreres( CTRL + T for å søke. ). Bilde 4: Fritak vurdkomb Kartotekkort Fritak emne Det er mulig å legge fritak på ett emne på grunnlag av at studenten har tatt ett tilsvarende emne ved en annen institusjon, men dette er ikke å anbefale. Det var en praksis som sluttet ved UMB rundt 2003 i forbindelse med kvalitetsreformen og utdanningsplaner. Det anbefales i stedet for å Studieavdelingen UMB, september

8 legge det eksterne emnet inn som innpasset og så gå inn i studentens utdanningsplan og huke av for at det aktuelle emnet er erstattet av et annet emne. Bilde 5: Emne i plan erstattet Dersom en må legge Fritak, skal eksamen som er avlagt være med tilsvarende innhold og minst like stor vekting som det emnet det gis fritak for. Feltene i kartotekkortet er følgende: Emne: Inst. Kode, emnekode og versjon som det er gitt fritak for å ta ved UMB. Fritaksstatus: Skal nesten alltid stå FULLT her. Dersom det ikke gis fritak for hele emnesamlingen og studenten må ta noe i tillegg, kan BEGRENSET settes. Studiekull: Studieprogram og Kull som studenten går på og som fritaket er relatert til. Tilleggskrav oppfylt: Dersom tilleggskrav må tas for å få fullt fritak, skal det stå N. Når tilleggskrav er tatt, settes J. Kategori: Dersom fritaket skal komme under en overskrift/sortering på kvalifikasjonen, kan dette settes inn her (eks. obligatorisk, valgemner eller lignende). Utd. Institusjon: Her settes koden for utdanningsinstitusjonen hvor det som det er gitt fritak for er tatt. Ved å trykke CRTL + T, så kan en få opp ett søkebilde hvor en ved å skrive inn navnet eller deler av navnet på en institusjon kan søke på en dette. Merknad: Her føres evt. merknader (eks. hva som utløser fritaket). Maks 250 tegn. Bilde 6: Fritak emne Fritak for forkunnskapskrav må derimot registreres som fritak. Dersom en student har tatt et emne ved en annen institusjon som erstatter et emne hos oss, så innpasses det eksterne emnet, men i tillegg så legges emnet som erstattes inn som Fritak emne med Fritaksstatus: DISP. FS vil dermed oppfatte at studenten får fritak for forkunnskapskrav der emnet som er gitt fritak for er et forkunnskapskrav. Studieavdelingen UMB, september

9 Kartotekkort Behandling Underbilde Behandling: En sak kan i noen tilfeller bli oversendt til en eller flere enheter for vurdering. Enheten(e) kan registreres i Godkjenningssak samlebilde, vinduet Behandling. Stedskode (institusjon, fakultet, institutt osv), dato oversendt, eventuelt journalnr. for den delen av saken og status for ferdig behandlet ved enheten, registreres. Enheten kan også registrere en merknad knyttet til sin vurdering. Bilde 7: Behandling Resterende kartotekkort Godkjenningsbildet De resterende kartotekkortene som finnes i bildet Godkjenningssak samlebilde blir aldri eller svært sjelden brukt ved UMB om omtales derfor ikke her. Det henvises evt. til USIT sine brukerdokumentasjoner. Bildet Person Eksternstudium Bildets plassering: Modul Godkjenningssaker, bilde Person Eksternstudium Bilde 8: Person Eksternstudium Nøkkelfelt som identifiserer forekomsten er fødselsnr. og løpenr. Felter med lyseblå farge er felter som er viktige i forhold til rapportering og bør fylles inn. Løpenr: Starter på 1 og ved flere eksternstudiumsaker for studenten settes løpenr. 2 osv. Studieavdelingen UMB, september

10 Land: Landkode for land der utdanningen som skal innpasses er tatt. Institusjon: Utd. Institusjon: Her settes koden for utdanningsinstitusjonen hvor utdanningen er tatt. Ved å trykke CRTL + T, så kan en få opp ett søkebilde hvor en ved å skrive inn navnet eller deler av navnet på en institusjon kan søke på en dette. Institusjon: Dersom kode for institusjonen ikke finnes, kan det legges inn navnet her, men mangelen må også meldes inn, slik at institusjonen kan opprettes. By/Region: Kan registreres dersom ønskelig. Varighet: Varighet på utdanningen som er tatt ved ekstern institusjon. Dato siste eksamen Dato for når siste eksamen er tatt ved den eksterne institusjonen. En kan her benytte for vårsemesteret og for høstsemesteret hvis man ikke får oppgitt noe annet fra studenten. NUS-kode: NUS-kode for innpasset som er tatt (NUS er en kategorisering som SSB bruker). Feltene har rullegardiner slik at det er mulig å finne koden. Det anbefales å bruke samme NUS kode på innpasset som studieprogrammet studenten går på har. Ekst. grad: Evt. ekstern grad som de innpassede emnene inngår i på ekstern institusjon. Utv. Program: Utvekslingsprogram som studenten evt. deltar på. Merknad: Fritekstområde (maks 250 tegn) Overgangsknapp til Godkjenningssak samlebilde. Kartotekkort Gjennomført vurdering Bilde 9: Gjennomført vurdering Her registreres de eksterne vurderinger som skal innpasses. Nr.: Løpenr. for å skille de forskjellige emnene. Start på 1 og fortsett med 2 osv. Kode: Eventuell emnekode på ekstern eksamen som er innpasset. Navn: Emnenavn (på originalspråk og evt. på engelsk) Tid: Årstall og måned (06 for vår og 12 for høst) for når eksamen er fullført på emnet. Vekting: Antall studiepoeng som emnet gir uttelling for ved UMB. Dette trenger nødvendigvis ikke være samme antall poeng som karakterutskriften viser, men det kan ikke være mer enn det ekstern karakterutskrift viser. Det skal alltid være SP (Studiepoeng) som vektingstype. Dersom ekstern karakterutskrift viser annen vektingstype, må alltid dette omregnes til SP. Kar. regel: På UMB brukes ikke denne funksjonen (om ønskelig: karakterregel 25 innpass). Resultat: Hvis karakterregel 25 kun INNPASS som alternativ. Ellers la være blank. Eksamensresultatkode må alltid være B (Bestått). Kategori: Kategorisering av emnene dvs. overskrifter som emnene skal komme inn under på vitnemål/kvalifikasjon. Her bruker vi samme kategorikode som stedkoden (eks. 201 som gir Studieavdelingen UMB, september

11 Høgskolen i Agder). Dersom ikke kategorien finnes må denne opprettes evt. meldes inn til som oppretter den. Merknad: Fritekstområde (maks 250 tegn) Dersom det er flere vurderinger som er avlagt ved samme institusjon som skal registreres, legges disse inn med nr. 2 slik at de kommer under samme løpenr. I tillegg så må en huske på å registrere summen av studiepoeng som saken utløser innpass med. Dette registreres i feltet Godkjent vekting i bildet Student Godkjenning. Kartotekkort Godkjsak En oversiktsrapport over godkjenningssaker som denne studenten har. Bilde 10: Oversiktsrapport godkjenningssak Bildet Studieprogramstudent samlebilde, kartotekkort Emne i plan Bildets plassering: Alle moduler, Person, Personbilde - bilde Student samlebilde, kartotekkort Emne i plan Bilde 11: Student samlebilde - kartotekkort "Emne i plan" Studieavdelingen UMB, september

12 Kartotekkortet viser studentens utdanningsplan. Feltene i kartotekkortet er disse: Und. termin Hvilken undervisningstermin undervisningen starter i. Emnekombinasjonskode Hvilken emnekombinasjon emnet tilhører Trinn Trinn i studiet emnet gjelder for. Benyttes kun dersom en organiserer emnekombinasjonene etter klassetrinn, dvs. en emnekombinasjon for første år, en for andre osv. Brukes ikke ved UMB. Står derfor blank. Emne Her vises stedkode, emnekode og versjonsnummer på emnet. Vurd. termin Hvilken termin vurdering skal avsluttes i. Dette utledes av undervisningsterminen. I tillegg så vises antall studiepoeng emner er på (mrk. her vises emnets vekting etter evt. vektingsreduksjoner), resultatstatus på eksamen og tilslutt emnets navn. Vis detaljer på Emne i Plan Dersom en haker av for Detaljer i øvre del av bildet, vises mer detaljert informasjon om emnet. Bilde 12: Emne i plan - detaljer Følgende felter vises da i tillegg: Emnekategori Emnekategori som emnet skal plasseres under på evt. vitnemål. Emnevalgstatus Om emnet er obligatorisk, valgbart eller liknende. Ind. Vekting - Eventuell individuell vekting emnet skal ha der studenten skal ha en annen vekting enn det som er registrert på selve emnet. Ved oppmelding til eksamen på grunnlag av utdanningsplan, så følger dette med videre til eksamensmeldingen. Vekting kval. Vekting som emnet skal ha i kvalifikasjonen/vitnemålet. Det kan være tilfeller hvor studenten ikke får full uttelling for emnet på vitnemålet. Sperr mot sletting Om emnet skal sperres mot sletting av studenten i StudentWeb. Sperr mot endring Om studenten ikke selv skal få lov til å endre termin emnet skal tas i. Dette kun i de tilfeller hvor emnekombinasjonen tillater dette. Erstattet av annet emne Om emnet skal erstattes av annet emne. Dersom det står J her, så blir emnet grått som vises at det ikke skal tas av studenten. Ansvarlig fagperson Felter for å legge inn oppgavetittel og spesialpensumtittel på norsk og engelsk og merknadstekst. Rollekode og Grense bestått Benyttes ikke ved UMB. Studieavdelingen UMB, september

13 Overgangsknapper knyttet til kartotekkort Emne i plan Følgende overgangsknapper er spesielt relevant når en er i kartotekkort Emne i Studieprogramstudent samlebilde: FS Utdanningsplan Gir en oversikt over utdanningsplanen til studenten. Viser samme utdanningsplan som studenten kan se på StudentWeb. Kontroller utd.plan FS kontrollerer om studenten oppfyller kravene som ligger i utdanningsplanen. Hent emner Dersom ett emne som studenten har avlagt eksamen i eller er oppmeldt i skal inn i utdanningsplanen, så kan en hente det ved å trykke på denne knappen og velge emnet i bildet som dukker opp. Godkj. av emnekomb. Bilde der en kan manuelt godkjenne deler eller hele utdanningsplanen. En overstyrer da den maskinelle kontrollen som FS gjør av om kravene i utdanningsplanen er oppfylt. Dersom en trykker på overgangsknappen dukker følgende bilde opp: Bilde 13: Godkjenning av emnekombinasjon for utdanningsplan. Det markeres med hake i den/evt. de emnekombinasjonene som skal godkjennes. En bør også trykke på knappen Sperr alle emner mot sletting, for å hindre at studenten selv endrer på planen etter at vi har godkjent den manuelt. Merk: ved vitnemålskontroll så fører en godkjenning her til at emnekombinasjonen som er godkjent ikke blir kontrollert av FS, men får automatisk OK, uavhengig av innhold. Bilde 13: Godkjenning av emnekombinasjon for utdanningsplan. REGISTRERING AV INNPASS/GODKJENNING VED UMB Jeg vil her skissere hvordan vi ved UMB bør registrere innpass. Vi ser på hvordan de registreres i FS og hvilke konsekvenser det får. Innpassing av emner fra ekstern utdanningsinstitusjon Ved innpassing av utdanning fra ekstern utdanningsinstitusjon kan eksterne emner enten være avlagt på utenlandsk institusjon eller i Norge. Hovedforskjellen i registreringen er at innpass avlagt i utlandet skal rapporteres til Lånekassen, og til NAG (Nasjonal godkjenningsdatabase). Feltene som dette angår, er de med lyseblå farge. Utenlands utdanning kan også være ett utvekslingsopphold. Dersom det er det, så skal det være opprettet en forhåndsgodkjenning. Studieavdelingen UMB, september

14 Utvekslingsopphold Bilde 14: Utveksling - forhåndsgodkjenning Når det har blitt registrert en forhåndsgodkjenning, så ligger det en sak med saksstatus FORHÅND i Godkjenningsak samlebilde. Også bildet Person Eksternstudium får en forekomst ved forhåndsgodkjenning (hvis det ikke eksisterer noen fra før?). Bilde 15: Person Eksternstadium Når studenten kommer tilbake med papirer på at emnene som gir innpass er fullført, må disse registreres i FS. En trykker da på knappen Generer innpassingssak som ligger i bildet Godkjenningssak samlebilde. Det blir da opprettet en ny godkjenningssak. Følgende felter blir da fylt inn automatisk: Studieavdelingen UMB, september

15 Bilde 16: Generert godkjenningssak Registrering av eksterne vurderinger som innpass I bildet Godkjenningssak samlebilde skal feltene som vist under være fylt Bilde 17: Godkjenningssak - innpassing Eneste forskjell på utdanning avlagt i utlandet og i Norge er at feltet Type godkj.sak skal ha verdien INNP_DELST dersom eksamen er avlagt i utlandet, og INNPASS dersom eksamen er avlagt i Norge. Dersom innpasset har vært en utvekslingssak og forhåndsgodkjenning er registrert, så endres Sakstatus fra UBEHANDLET til BEHANDLET. En utvekslingssak som er forhåndsbehandlet får også en merknadstekst automatisk innsatt. Studieavdelingen UMB, september

16 Deretter trykker en på overgangsknappen til Eksternt studium for å registrere de enkelte eksterne eksamener som er godkjent. For at saken skal bli korrekt registrert i dette bildet må følgende felter være utfylt. Bilde 18: Person Eksternstudium - hva som MÅ være utfylt For at eksamen avlagt i utlandet skal rapporteres til Lånekassen og til NAG, så må de blå feltene ha verdi. Dersom godkjenningssaken er korrekt utfylt i forhold til det som skal rapporteres til Lånekassen og NAG, så vises dette i bildet Godkjenningssak samlebilde. I eksempel i Bilde 19 så har ikke den fiktive studenten gyldig fødselsnummer. Derfor står den ikke klar for rapportering til Lånekassen. For ekte studenter så skjer ikke dette. Dersom du trykker på linjen dersom den er blå, kommer en forklaring på hvorfor det ikke er rapportert og hva som må gjøres for at det skal bli rapportert. Bilde 19: Godkjenningssak - ikke klar for rapportering Endringer i utdanningsplanen Der er forskjellig måte å gjøre registreringen av endringer i utdanningsplanen avhengig av om det er en innpassing av ekstern eksamen eller om det er bytte av emner som er avlagt ved UMB. Studieavdelingen UMB, september

17 Ekskludering av emner som ligger i utdanningsplan Dersom ett emne som allerede er registrert i studentens utdanningsplan ikke lenger skal være med, så må en registrere at emnet er erstattet av annet emne. Bilde 20: Emne i plan erstattet av annet emne. Dette gjøres i Student samlebilde, kartotekkort Emne ved å sette på feltet Detaljer. Deretter må en rulle ned til en finner emnet som en skal erstatte. I feltet Erstattet av annet emne settes J. Dette medfører at emnet blir grått, noe som viser at emnet utgår. Da er ikke emnet på StudentWeb. Skriv en merknadstekst som forklarer hvilket emne som erstatter dette emnet. Inkludering av ekstern vurdering i utdanningsplanen Når det er en ekstern vurdering som skal erstatte emnet, så skal dette være registrert i godkjenningsmodulen. En forekomst med emnet dukker da opp i kartotekkort Ekstern vurd i bildet Student samlebilde. De eksamener som skal knyttes til studentens utdanningsplan (sjekk at du redigerer på korrekt Bilde 20: Ekstern vurdering inn i utdanningsplan utdanningsplan til studenten), setter du ett kryss i feltet Inngår. I feltet Emnekombinasjon så settes navnet på emnekombinasjonen til der hvor disse emnene skal telles med. Dersom eksternt emne erstatter et obligatorisk emne, så settes samme emnekombinasjonsnavn som på det emnet som blir erstattet. Emnekategori er samme som institusjonsnummer (bør settes i bildet Person eksternstudium ). Feltet Vekting kvalifikasjon er ett felt som gir mulighet til å spesifisere et annet antall studiepoeng som skal inngå i denne utdanningen enn det antall som er satt i Person eksternstudium. I utgangspunktet så skal det være korrekt antall studiepoeng som settes i Person eksternstudium, spesielt på eksamener avlagt i Studieavdelingen UMB, september

18 utlandet, og dermed er det ikke nødvendig å fylle feltet ut. Feltet Se dokumentasjon har ingen praktisk bruk, og brukes ikke. Inkludering av interne eksamener/emner i utdanningsplanen Dersom ett obligatorisk emne skal erstattes av ett annet emne ved UMB, så settes først det aktuelle emnet som skal utgå, som erstattet av annet emne. Deretter er det avhengig av om eksamen er avlagt/oppmelding foretatt, eller ikke for hvordan en gjør det videre. Dersom studenten er meldt opp i emnet eller har avlagt eksamen i det, så går trykker en på knappen Hent emner mens en er i kartotekkort Emne i Studieprogramstudent samlebilde. En får da opp Bilde 21: Innhenting av interne emner til utdanningsplan Her er det en farge som viser hvilke emner som kan velges. De i rødt er allerede i studentens utdanningsplan, mens emner med lysegrønn farge kan velges inn i planen. For å legge inn emnet, trykk på den lysegrønne pilen. Når alle valg er gjort, lukker en bilde ved å trykke på Lukk knappen. De valgte emnene finnes nå igjen nederst i utdanningsplanen. Når en ønsker å gå ut av kartotekkort Emner får man ett spørsmål om en ønsker å lagre endringene. Sier man JA til dette, blir emnene inkludert i utdanningsplanen til studenten. Dersom det ikke ligger noen emnekombinasjon som de valgte emnene tilhører, så må dette legges inn. Bilde 21: Innhenting av interne emner til utdanningsplan Dersom emnet som en skal legge inn i utdanningsplanen til studenten ikke enda er avlagt/meldt til eksamen, så må en opprette en ny rad i kartotekkort Emner i Studieprogramstudent samlebilde, og manuelt legge inn det aktuelle emnet. Dette gjøres ved å trykke på Ny rad knappen. Undervisningstermin og emneid må fylles inn manuelt. FS finner selv eksamenstermin og emnekombinasjon dersom dette er mulig. Dersom det ikke kommer fram, må emnekombinasjon legges inn manuelt. Endring av undervisnings- og eksamenstermin for ett emne Dersom studenten ikke selv har mulighet til å endre undervisnings- og eksamenstermin for ett emne på StudentWeb, så må dette gjøres manuelt. Det er Termin nr fra til i Emnekombinasjon samlebilde som avgjør dette. Studieavdelingen UMB, september

19 For å endre termin på utdanningsplanen så settes den nye undervisningstermin på emnet inn i feltet Und. termin i kartotekkort Emne i Studieprogramstudent samlebilde. Ny eksamenstermin vil utregnes automatisk. Husk at dersom studenten har fått utvidet studietid for å avlegge emnet, så må også studierett perioden utvides slik at denne dekker tidspunktet for når eksamen skal avlegges. Godkjenning av vurderingsdeler i andre emner I helt spesielle saker, så hender det at ett emne har utgått. Da kan det hende at emnerevisjoner gjør at vi må godkjenne avlagt vurderingsdeler som vurderingsdeler på andre emner, eller gi fritak for vurderingsdeler på grunnlag av avlagte vurderinger i tidligere selvstendige emner. Dersom en tidligere vurderingsdel som ikke er med i ett bestått emne skal godkjennes som en eksmensdel i et annet emne, gjøres følgende: Vurderingsdelen som det gamle emnet erstatter settes til samme semester som vurderingsdelen opprinnelig ble avlagt i (År-måned-del), men med henvisning til når endelig karakter i det nye emnet blir avlagt (År-måned-saml). Den gamle vurderingsdelen settes som utgått. Dersom sammenslåing av emner fører til at ett tidligere bestått emne inngår som del av ett nytt emne, så gjøres følgende: Det tidligere emnet må legges inn i utdanningsplanen. For det nye emnet så slipper studenten å ta den vurderingsdelen han har fått fritak for, men tar de delene som gjenstår. Når de resterende delene er fullført, så gis studenten en samlekarakter ut fra de delene som er avlagt i emnet (ikke inkludert det gamle emnet), og vektingen på emnet blir redusert i henhold til den uttelling studenten har fått på det gamle emnet. Summen av vektingen på det gamle emnet og det nye emnet skal bli det samme som emnet er vektet til for studenter som tar alle delene i det nye emnet. Dersom ikke hele det gamle emnet skal telle som en egen del, kan emnet reduseres, og andelen studiepoeng på det nye emnet økes, men totalen må ikke bli mer enn hva antall studiepoeng på det nye emnet er. En eventuell reduksjon på det nye emnet gjøres i kartotekkort Emner i studieprogramstudent samlebilde ved å sette på detaljer, og finne det aktuelle emnet som skal reduseres. I feltet Ind. vekting så settes uttellingen emnet skal få når all sensur er kommet (dette blir overført til protokollen når studenten melder seg opp gjennom utdanningsplanen). Dersom det er behov for å redusere det gamle emnet, så gjøres dette i feltet Vekting kval.. Både ved innsetting av studiepoeng i Ind. vekting og Vekting kval. vises den nye vektingen på emnet i utdanningsplanen. Endring av utdanningsplanen og StudentWeb Alle endringer som gjøres i utdanningsplanen vises umiddelbart på StudentWeb. Her vises kun gyldige emner, og ikke emnene som er blitt grå pga at de er erstattet av andre emner. Det er den redigerte planen som vises for studenten. Det er også verd å merke seg at det er kun de endringer som vi gir tillatelse gjennom Emnekombinasjonene som studentene får lov å gjøre selv. Derfor er det viktig å være nøye på dette når en utarbeider emnekombinasjonene. Studieavdelingen UMB, september

20 RAPPORTER I GODKJENNINGSMODULEN FS Godkjenningssak Plassering: Modul Godkjenningssak, rapporter FS Rapporten krever at minst ett av feltene Eksternt studium, Ekstern linje, Ekstern grad, Fag eller Landnr. er fylt ut. En kan også oppgi en periode. FS Godkjenningsak konklusjoner Plassering: Modul Godkjenningssak, rapporter FS Rapporten krever at minst ett av feltene Eksternt studium, Ekstern linje, Ekstern grad, Fag eller Landnr. er fylt ut. En kan også oppgi en periode. Rapporten skriver ut konklusjonene i godkjenningssakene. FS Godkjenningssak saksbehandler Plassering: Modul Godkjenningssak, rapporter FS Denne rapporten skriver ut alle enkeltopplysninger som gjelder saksbehandling av en ekstern utdanning. FS Godkjenningssak for studieprogramstudent Plassering: Modul Godkjenningssak, rapporter FS Denne rapporten gir en oversikt over alle studentene på et studieprogram (kan spesifiseres på kull) eller sted (institusjon, fakultet institutt & gruppe) som har en godkjenningssak opprettet. Kan skille mellom alle eller kun de som ikke er ferdigbehandlet, og om man vil ha med forhåndsgodkjenninger eller ikke. FS Godkjenningsopplysninger Plassering: Modul Godkjenningssak, rapporter FS Rapporten tar med seg en del godkjenningsopplysninger som er lagt inn. Rapporten kan enten skrives ut for 1 person, eller en flettefil kan hentes inn. Under Informasjon så kan en selektere hvilken informasjon som skal vises på utskriften. FS Emnefritak Plassering: Modul Godkjenningssak, rapporter FS Rapporten finner emnefritak med utplukk på emne eller sted. Dvs. at du kan finne alle som har fritak til ett emne, eller alle på ett sted. FS Emnefritak studentutskrift Plassering: Modul Godkjenningssak, rapporter FS Dette er en karakterutskrift som studentenes fritak vises på. Mrk: Det er kun der det er gitt fritak for hele emnet som kommer med (ikke delemner). Heller ikke innpass kommer med. FS Studentopplysninger Plassering: Person Personrapporter FS (kan nås fra alle moduler med unntak av Koder ). Studieavdelingen UMB, september

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER GODKJENNINGSSAKER OG BEHANDLING AV INNPASS/GODKJENNINGER I UTDANNINGSPLANER

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER GODKJENNINGSSAKER OG BEHANDLING AV INNPASS/GODKJENNINGER I UTDANNINGSPLANER RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER GODKJENNINGSSAKER OG BEHANDLING AV INNPASS/GODKJENNINGER I UTDANNINGSPLANER Høsten 2011 Side 2 av 30 INNHOLD INNLEDNING... 4 BILDER - GODKJENNING... 5 1.1

Detaljer

Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning)

Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning) Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning) 1. Søknadsbehandling utenfor FS a) Mottak og registrering Søknaden vil som regel komme gjennom arkivet. Da vil den ha blitt registrert og lagt inn

Detaljer

Prosedyre for godkjenningssaker og behandling av innpass/godkjenninger i utdanningsplaner

Prosedyre for godkjenningssaker og behandling av innpass/godkjenninger i utdanningsplaner Prosedyre for godkjenningssaker og behandling av innpass/godkjenninger i utdanningsplaner Lov om universiteter og høyskoler LOV-2005-04-01-15 3-5. Godskriving og faglig godkjenning Innhold Prosedyre...

Detaljer

Kurs Godkjenning og innpassing 6. desember 2016

Kurs Godkjenning og innpassing 6. desember 2016 Kurs Godkjenning og innpassing 6. desember 2016 Christian Thorn, FSAT 1 Bilder Informasjon om kurset Godkjenningssak samlebilde Person eksternstudium Ulike typer godkjenningssaker Utveksling/delstudier,

Detaljer

I dette tilfellet søker studenten om forhåndsgodkjenning av et utvekslingsopphold i utlandet.

I dette tilfellet søker studenten om forhåndsgodkjenning av et utvekslingsopphold i utlandet. 1 2 3 Funksjonalitet er nå på plass for at studenter kan søke om ulike typer godkjenningssaker i Studentweb, som så overføres til godkjenningsmodulen i FS. Funksjonaliteten vil etter hvert også gjelde

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER VEDLIKEHOLD OG KONTROLL AV UTDANNINGSPLANER

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER VEDLIKEHOLD OG KONTROLL AV UTDANNINGSPLANER RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER VEDLIKEHOLD OG KONTROLL AV UTDANNINGSPLANER Våren 2012 Side 2 av 20 INNHOLD INNLEDNING 4 KOBLINGER SOM MÅ GJØRES FØR UTDANNINGSPLANKONTROLL 5 1.1 STUDIEPROGRAM

Detaljer

Kravspesifikasjon ny godkjenningsmodul

Kravspesifikasjon ny godkjenningsmodul Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-010-a 22.3.2012 AMH

Detaljer

Norsk ekstern utdanning

Norsk ekstern utdanning Norsk ekstern utdanning For å få tilgang til godkjenningssak samlebilde, hvor ekstern utdanning skal registreres, bruk rullegardinen i student samlebilde etter studenten som det skal registreres på, er

Detaljer

Ekstern utdanning fra utlandet

Ekstern utdanning fra utlandet Ekstern utdanning fra utlandet For å få tilgang til godkjenningssak samlebilde, hvor ekstern utdanning skal registreres, bruk rullegardinen i student samlebilde etter at studenten som det skal registreres

Detaljer

Å jobbe med Utdanningsplaner i FS brukermanual til bildet Utdanningsplan

Å jobbe med Utdanningsplaner i FS brukermanual til bildet Utdanningsplan Å jobbe med Utdanningsplaner i FS brukermanual til bildet Utdanningsplan Bildet Utdanningsplan i FS er et stort bilde: Sist oppdatert den 16.5.2014 av Sara Mauland Side 1 Innhold Å jobbe med Utdanningsplaner

Detaljer

Godkjenning av ekstern utdanning

Godkjenning av ekstern utdanning 1 Godkjenning av ekstern utdanning Hurtigveiledning for vanlige innpassingssaker April 2014 2 Godkjenning av ekstern utdanning Godkjenning av ekstern utdanning og registrering av eksterne studier skjer

Detaljer

Registrering av ekstern utdanning i FS HF

Registrering av ekstern utdanning i FS HF Registrering av ekstern utdanning i FS HF 31.10.2013 Registrering av ekstern utdanning i FS Alle endelige godkjenninger av ekstern utdanning må registreres i FS. Grunnlag for innpassing i utdanningsplan

Detaljer

Emnekombinasjoner FS ved UMB

Emnekombinasjoner FS ved UMB Emnekombinasjoner FS ved UMB Innholdsregister INNLEDNING... 2 STUDIEPROGRAM OG EMNEKOMBINASJONER... 2 EMNEKOMBINASJONER... 3 EMNEKOMBINASJON - EMNE... 6 EMNEKOMBINASJON - UTDANNINGSPLANELEMENT... 9 EMNEKOMBINASJON

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER Høsten 2011 Side 2 av 22 INNHOLD INNLEDNING... 4 1 Bakgrunnsinformasjon som må ligge tilgrunn... 5 1.1 Emne samlebilde...

Detaljer

Utdanningsplaner ved HF innføring

Utdanningsplaner ved HF innføring Utdanningsplaner ved HF innføring 22.10.13 Litt om bakgrunn Fakultetet vedtar studieplaner for påfølgende studieår i januar. Studieprogrammenes oppbygging og struktur blir deretter oversatt til FS gjennom

Detaljer

Rutinebeskrivelser for godkjenning

Rutinebeskrivelser for godkjenning Postadresse: Felles studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo Telefon: 22852527, 22852508 Telefax: 22852970 E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no FS-13-100-1 16.9.2013 AMH

Detaljer

Godkjenningssaker Registrering av godkjenningssaker Innledning Registrering i Godkjenningssak samlebilde...

Godkjenningssaker Registrering av godkjenningssaker Innledning Registrering i Godkjenningssak samlebilde... Godkjenningssaker 2013-09-30 Innhold... 1 13.1. Innledning... 1 13.2. Registrering i Godkjenningssak samlebilde... 1 13.2.1 Godkjenningssak samlebilde... 2 13.2.2 Godkjenningssak samlebilde Eksternstudium...

Detaljer

Rutinebeskrivelser for godkjenning

Rutinebeskrivelser for godkjenning Postadresse: Felles studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo Telefon: 22852527, 22852508 Telefax: 22852970 E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no FS-14-005 12.6.2014 Sist

Detaljer

Rutine for registrering av sensur

Rutine for registrering av sensur Rutine for registrering av sensur Før sensuren registreres bør en kontrollere at kravene til vurderingsprotokoll er oppfylt. Se eget dokument. Før sensurregistrering velger man å vise kun fremmøtte og

Detaljer

Vedlikehold av utdanningsplaner

Vedlikehold av utdanningsplaner Vedlikehold av utdanningsplaner Innhold 1. Hva er en utdanningsplan?... 2 2. Utdanningsplanens gyldighet... 2 3. Vedlikehold av utdanningsplanen kontrollrutiner... 3 4. Progresjonssamtale... 3 5. Studierettsperiode...

Detaljer

Godkjenningssaker. Innpassing av tidligere avlagt norsk utdanning. Innpassing av delstudier i utlandet

Godkjenningssaker. Innpassing av tidligere avlagt norsk utdanning. Innpassing av delstudier i utlandet Godkjenningssaker Forhåndsgodkjenning Innpassing av tidligere avlagt norsk utdanning Innpassing av tidligere avlagt utenlandsk utdanning Innpassing av delstudier i utlandet Innpassing av delstudier i Norge

Detaljer

Kravspesifikasjon ny godkjenningsmodul oppdatert status for utvikling

Kravspesifikasjon ny godkjenningsmodul oppdatert status for utvikling Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no 22.3.2012 AMH Sist endret:

Detaljer

Superbrukerkurs i godkjenning/innpassing, resultatutveksling og individuelle utdanningsplaner Adelheid Mortensen Huuse

Superbrukerkurs i godkjenning/innpassing, resultatutveksling og individuelle utdanningsplaner Adelheid Mortensen Huuse Superbrukerkurs i godkjenning/innpassing, resultatutveksling og individuelle utdanningsplaner Adelheid Mortensen Huuse Informasjon om kurset Gjennomgang av godkjenningsmodulen: Godkjenningssak samlebilde

Detaljer

Registrering av ekstern utdanning og godkjenning i FS.

Registrering av ekstern utdanning og godkjenning i FS. 1 Registrering av ekstern utdanning og godkjenning i FS. FS brukerforum Bergen, 27. og 28. april 2010 Sven Erik Sivertsen, NTNU Ekstern utdanning og godkjenning i FS 2 Forhistorie Registrering av ulike

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. og 21. august 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. og 21. august 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Innhold PERSON-MENYEN... 3

Innhold PERSON-MENYEN... 3 Versjonsendringer FS 7.5 for HiOA Dette dokumentet inneholder de vesentligste endringene som gjort til FS versjon 7.5, og skal være til hjelp for fs-brukere ved HiOA. Innhold PERSON-MENYEN... 3 Person-menyen

Detaljer

Resultatutveksling mellom institusjoner

Resultatutveksling mellom institusjoner Resultatutveksling mellom institusjoner Resultatutveksling innebærer å hente vurderingsresultater og kvalifikasjoner en student har oppnådd ved andre utdanningsinstitusjoner. Når en student via Studentweb

Detaljer

Vedlikehold av utdanningsplaner

Vedlikehold av utdanningsplaner Vedlikehold av utdanningsplaner Innhold 1. Hva er en utdanningsplan?... 2 2. Utdanningsplanens gyldighet... 2 3. Vedlikehold av utdanningsplanen kontrollrutiner... 3 4. Progresjonssamtale... 3 5. Utdanningsplan...

Detaljer

Resultat-utveksling mellom institusjoner v/canisius FS-Fronter teamet

Resultat-utveksling mellom institusjoner v/canisius FS-Fronter teamet 4. DESEMBER 2014 Resultat-utveksling mellom institusjoner v/canisius FS-Fronter teamet Hva er resultatutveksling? Resultatutveksling innebærer å hente vurderingsresultater og kvalifikasjoner en student

Detaljer

GODKJENNING AV OBLIGATORISKE AKTIVITETER I FS VURDERINGSMODUL

GODKJENNING AV OBLIGATORISKE AKTIVITETER I FS VURDERINGSMODUL GODKJENNING AV OBLIGATORISKE AKTIVITETER I FS VURDERINGSMODUL Oppdatering til FS6.2 medfører endringer i forbindelse med administrering av obligatorisk aktivitet. Hovedendringen til FS6.2 er innføringen

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR UTSTEDELSE AV VITNEMÅL

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR UTSTEDELSE AV VITNEMÅL UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR UTSTEDELSE AV VITNEMÅL Våren 2013 Innhold 1. Søke fram kandidat(-er)... 4 1.1 Ekstern vurdering... 5 2. Registrering av sensur for masteravhandling... 7 2.1

Detaljer

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb Oppdatert 03.september 2010 Brukerveiledning StudentWeb Pålogging til StudentWeb skjer på: studentweb.ntnu.no StudentWeb - Innlogging Det er to måter å logge inn på: -Brukernavn og passord -Fødselsnr.

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER UTSKRIVING AV KVALIFIKASJONER

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER UTSKRIVING AV KVALIFIKASJONER RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER UTSKRIVING AV KVALIFIKASJONER Våren 2012 Side 2 av 43 INNHOLD INNLEDNING 5 SAMMENHENGEN MELLOM ARBEIDSOPPGAVENE 6 1.1 KVALIFIKASJON 6 1.1.1 BILDET KVALIFIKASJON

Detaljer

Superbrukerkurs i utdanningsplaner, Oslo den 23.9.13. Adelheid Mortensen Huuse

Superbrukerkurs i utdanningsplaner, Oslo den 23.9.13. Adelheid Mortensen Huuse Superbrukerkurs i utdanningsplaner, Oslo den 23.9.13 Adelheid Mortensen Huuse Forkunnskapskrav God kjennskap til grunnleggende felter/funksjoner i: Emne samlebilde Studieprogram samlebilde Emnekombinasjon

Detaljer

MANUAL FOR UTSKRIFT AV KVALIFIKASJONER I FS

MANUAL FOR UTSKRIFT AV KVALIFIKASJONER I FS MANUAL FOR UTSKRIFT AV KVALIFIKASJONER I FS Våren 2013 Side 2 av 47 INNHOLD INNLEDNING 5 SAMMENHENGEN MELLOM ARBEIDSOPPGAVENE 6 1.1 KVALIFIKASJON 6 1.1.1 BILDET KVALIFIKASJON 6 1.2 DET VIDERE ARBEIDET

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER VEDLIKEHOLD OG KONTROLL AV UTDANNINGSPLANER

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER VEDLIKEHOLD OG KONTROLL AV UTDANNINGSPLANER RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER VEDLIKEHOLD OG KONTROLL AV UTDANNINGSPLANER Våren 2017 Innhold INNLEDNING 3 KONTROLL AV UTDANNINGSPLANEN 4 2.1 FS651.002 BEREGNING AV OPPNÅDD KVALIFIKASJON

Detaljer

Brukerveiledning til FS-rapportene

Brukerveiledning til FS-rapportene 1 Brukerveiledning til FS-rapportene 754.001 Gjennomføringsfakta emne Rapporten gir gjennomføringsfakta om studenter på et emne for gjeldende semester og studentenes studieprogramtihørighet. 755.001 Gjennomføringsfakta

Detaljer

Superbrukerkurs i godkjenning/innpassing Adelheid Mortensen Huuse

Superbrukerkurs i godkjenning/innpassing Adelheid Mortensen Huuse Superbrukerkurs i godkjenning/innpassing Adelheid Mortensen Huuse Informasjon om kurset Gjennomgang av godkjenningsmodulen: Mange nyheter i FS7.3, FS7.4 og FS7.5 Gjennomgang av godkjenning av delstudier

Detaljer

Emnekombinasjoner. Veiledning for registrering og vedlikehold av emnekombinasjoner ved NTNU Versjon 1.2 1

Emnekombinasjoner. Veiledning for registrering og vedlikehold av emnekombinasjoner ved NTNU Versjon 1.2 1 Emnekombinasjoner Veiledning for registrering og vedlikehold av emnekombinasjoner ved NTNU 25.01.2017 Versjon 1.2 1 Emnekombinasjoner - generelt Denne veiledningen er ment å supplere dokumentasjon fra

Detaljer

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 23.9.2010. Tid: Torsdag 23. september kl. 10:00 15:00

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 23.9.2010. Tid: Torsdag 23. september kl. 10:00 15:00 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-130 Innkalling Møte

Detaljer

Superbrukerkurs i studieelementer og utdanningsplaner, Oslo den Adelheid M. Huuse

Superbrukerkurs i studieelementer og utdanningsplaner, Oslo den Adelheid M. Huuse Superbrukerkurs i studieelementer og utdanningsplaner, Oslo den 20.10.14 Adelheid M. Huuse Forkunnskapskrav God kjennskap til grunnleggende felter/funksjoner i: Studieprogram samlebilde Emne samlebilde

Detaljer

UTVEKSLING (SAK 2, FS-supermøte ) Nye rutiner hos institusjonene som følge av endring i rapportering til Lånekassen

UTVEKSLING (SAK 2, FS-supermøte ) Nye rutiner hos institusjonene som følge av endring i rapportering til Lånekassen UTVEKSLING (SAK 2, FS-supermøte 4.2 2014) Nye rutiner hos institusjonene som følge av endring i rapportering til Lånekassen For å få støtte fra Lånekassen før utenlandsopphold er fullført og vi har godkjent

Detaljer

1. Informasjon til studenten om hva som overføres

1. Informasjon til studenten om hva som overføres Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-14-020 AS Til:

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 12. april 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 12. april 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Godkjenningsmodulen. Høgskolen i Oslo og Akershus

Godkjenningsmodulen. Høgskolen i Oslo og Akershus Godkjenningsmodulen Høgskolen i Oslo og Akershus 1. INFORMASJON OM BRUKERDOKUMENTASJONEN... 2 2. BEGREPSAVKLARING... 3 3. GODKJENNINGSSAK SAMLEBILDE OG PERSON EKSTERNSTUDIUM... 4 BILDET GODKJENNINGSSAK

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 11. februar 2010

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 11. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-40 Referat Møte i

Detaljer

FS kurs 4 Utdanningsplan Versjon: 31.10.2011

FS kurs 4 Utdanningsplan Versjon: 31.10.2011 FS kurs 4 Utdanningsplan Versjon: 31.10.2011 FS kurs 4 Utdanningsplan v 27.10.2011 KFH skrevet ut 31.10.11 side 1 av 53 Innhold 1 Innledning... 3 2 Emner og studieprogram... 4 2.1 Emne samlebilde, undervinduer...

Detaljer

Vitnemål og diploma supplement for philosophiae doctor ved UiB - en rutinebeskrivelse

Vitnemål og diploma supplement for philosophiae doctor ved UiB - en rutinebeskrivelse Vitnemål og diploma supplement for philosophiae doctor ved UiB - en rutinebeskrivelse Et av delmålene i UiB sitt organisasjonsutviklingsprosjekt som gjelder forskerutdanning (OU7) har vært å få på plass

Detaljer

Emnekombinasjoner. Veiledning for registrering og vedlikehold av emnekombinasjoner ved NTNU Versjon 1.0 1

Emnekombinasjoner. Veiledning for registrering og vedlikehold av emnekombinasjoner ved NTNU Versjon 1.0 1 Emnekombinasjoner Veiledning for registrering og vedlikehold av emnekombinasjoner ved NTNU 06.10.2016 Versjon 1.0 1 Emnekombinasjoner - generelt Denne veiledningen er ment å supplere dokumentasjon fra

Detaljer

Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015

Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015 Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3 Kathy Haugen 15. april 2015 Hvordan teste i demobasen? Last inn felleskoder FS002.001 i Fssystem Sett i gang nattjobb for Webapplikasjon initier kopieringsjobb

Detaljer

Rutine for registrering av persontilpasning i FS

Rutine for registrering av persontilpasning i FS Rutine for registrering av persontilpasning i FS Denne rutinebeskrivelsen gjelder registrering av standard tilrettelegging for studenter med dysleksi og registrering av tilrettelegging for studenter med

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS Vår 2011 Innhold 1. Søke fram kandidat(-er)... 3 2. Spesialtilpasning for person... 4 3. Registrering av spesialtilpasning

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER UTSKRIVING AV KVALIFIKASJONER

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER UTSKRIVING AV KVALIFIKASJONER RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER UTSKRIVING AV KVALIFIKASJONER Våren 2015 Side 2 av 40 INNHOLD INNLEDNING 5 SAMMENHENGEN MELLOM ARBEIDSOPPGAVENE 6 1.1 KVALIFIKASJON 6 1.1.1 BILDET KVALIFIKASJON

Detaljer

FS kurs 2 Studieelementer Versjon: 22.01.2013

FS kurs 2 Studieelementer Versjon: 22.01.2013 FS kurs 2 Studieelementer Versjon: 22.01.2013 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Emner... 4 2.1 Emne samlebilde... 4 2.1 Endring av sentrale emneopplysninger... 13 2.3 Kopiering av infotekster... 15 2.4 Emnelogg...

Detaljer

Referat. Møte i Godkjenningsgruppen 1. oktober 2013

Referat. Møte i Godkjenningsgruppen 1. oktober 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Godkjenningsgruppen

Detaljer

Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning

Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning FSAT - vår 2015 1 Undervisningsmodulen Administrere undervisning for ulike emner i ulike år-terminer Fem generelle oppgaver: Opprette undervisningsenheter

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 23. september 2010

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 23. september 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

- Funksjoner i forhold til innpassing av emner i utdanningsplan c. Rapportbehov. Dagsorden FS Side 2

- Funksjoner i forhold til innpassing av emner i utdanningsplan c. Rapportbehov. Dagsorden FS Side 2 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

FS-seminar 24. mars 2011

FS-seminar 24. mars 2011 FS-seminar 24. mars 2011 Kjartan Iversen Canisius Habyarimana Studieseksjonen, HiO Høgskolen i Oslo Innhold Oppmelding til eksamen via StudentWeb 1. Forskrift om studier og eksamen ved HIO 2. Grunnlagsdata

Detaljer

Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360

Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360 Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360 UiS 2016 Denne oversikten har som formål å vise anbefalt registreringsforslag for de mest vanlige studentadministrative sakene. Bruk av titler:

Detaljer

Superbrukerkurs i utdanningsplaner og Studentweb, mars Sven Petter Myhr Næss og Adelheid M. Huuse

Superbrukerkurs i utdanningsplaner og Studentweb, mars Sven Petter Myhr Næss og Adelheid M. Huuse Superbrukerkurs i utdanningsplaner og Studentweb, mars 2016 Sven Petter Myhr Næss og Adelheid M. Huuse Forkunnskapskrav God kjennskap til grunnleggende felter/funksjoner i: Studieprogram samlebilde Emne

Detaljer

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole Pålogging / pinkode... 1 Tjenester på Studentwebben... 2 Godkjenne utdanningsplan / Semesterregistrering... 3 Trinn for trinn veiledning for godkjenning

Detaljer

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder Nyttige FS-tips Generelt om bilder Overgang mellom ulike bilder i FS skjer ved å klikke på relevant felt i et bilde eller gå inn via modulvalg i hovedmenyen. Dobbeltklikker man for eksempel i feltet Studieprogram

Detaljer

Søke opp to bilder for å sammenligne: skriv inn søkeord/studentnummer, trykk på grønn pil

Søke opp to bilder for å sammenligne: skriv inn søkeord/studentnummer, trykk på grønn pil Nyttige FS-tips Generelt om bilder Overgang mellom ulike bilder i FS skjer ved å klikke på relevant felt i et bilde eller gå inn via modulvalg i hovedmenyen. Dobbeltklikker man for eksempel i feltet Studieprogram

Detaljer

Referat. Møte i Vurderingsgruppen 25. januar 2011

Referat. Møte i Vurderingsgruppen 25. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-130 Referat Møte i

Detaljer

Prosessbeskrivelse. Utveksling

Prosessbeskrivelse. Utveksling Prosessbeskrivelse Utveksling Beskrivelse Alle aktiviteter relatert til utveksling Omfang Gjelder for hele Høgskole i Buskerud. Gyldig fra 01.08.05 Godkjent/dato Direktør Fred E. Nilsson/ 27.09.06 Prosessansvarlig

Detaljer

Praksisadministrasjon i FS

Praksisadministrasjon i FS Praksisadministrasjon i FS Sist endret: 16.11.2015, gchr Denne brukerveiledningen tar for seg hvordan studier med praksis skal administreres i FS. Vurdering av praksis vil ikke bli omtalt her. Dette registreres

Detaljer

Referat. Møte i godkjennings- og utvekslingsgruppa 10.oktober 2012

Referat. Møte i godkjennings- og utvekslingsgruppa 10.oktober 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Til stede: Forfall:

Detaljer

Nytt fra FS. Brukerforum 28-29/ Geir Vangen

Nytt fra FS. Brukerforum 28-29/ Geir Vangen Nytt fra FS Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen Hva bruker vi tid på nå? Nyskriving av webapplikasjoner Studentweb EpN RUST Nasjonal godkjenningsbase VPD 2 Hva bruker vi tid på nå? Integrasjoner Its

Detaljer

Vitnemål og diploma supplement for philosophiae doctor ved UiB - en rutinebeskrivelse

Vitnemål og diploma supplement for philosophiae doctor ved UiB - en rutinebeskrivelse Vitnemål og diploma supplement for philosophiae doctor ved UiB - en rutinebeskrivelse Et av delmålene i UiB sitt organisasjonsutviklingsprosjekt som gjelder forskerutdanning (OU7) har vært å få på plass

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEGRUNNELSE FOR OG KLAGE OVER KARAKTERSETTING

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEGRUNNELSE FOR OG KLAGE OVER KARAKTERSETTING RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEGRUNNELSE FOR OG KLAGE OVER KARAKTERSETTING Våren 2014 Side 2 av 12 Innhold Innledning... 4 Eksamensforskriften ved UiS... 5 Bildet Begrunnelse og klage

Detaljer

Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015

Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015 Studentweb3 Kathy Haugen 15. april 2015 Hva er Studentweb? Studentweb er en webapplikasjon for studenter. StudentWeb lar studentene få tilgang til sine studiedata, utføre studieadministrative rutiner og

Detaljer

Internt notat om RUST Planleggingsgruppemøte juni 2017 Utkast til bruk som diskusjonsgrunnlag

Internt notat om RUST Planleggingsgruppemøte juni 2017 Utkast til bruk som diskusjonsgrunnlag Internt notat om RUST Planleggingsgruppemøte juni 2017 Utkast til bruk som diskusjonsgrunnlag OBS! Tabellen på neste side er ment som et utgangspunkt for møtet, noe av innholdet er allerede implementert

Detaljer

Referat. Møte i Godkjenningsgruppen 14. mars 2014

Referat. Møte i Godkjenningsgruppen 14. mars 2014 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Godkjenningsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. januar 2011

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-025 Referat Møte i

Detaljer

Innkalling. Møte i Studentwebgruppen Tid: Onsdag 28. januar 2015, kl 10:00 15:00. Forskningsveien 3b, møterom i 7. etg

Innkalling. Møte i Studentwebgruppen Tid: Onsdag 28. januar 2015, kl 10:00 15:00. Forskningsveien 3b, møterom i 7. etg Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.uio.no FS-15-014 Innkalling

Detaljer

REGISTRERING INNREISENDE UTVEKSLINGSSTUDENTER

REGISTRERING INNREISENDE UTVEKSLINGSSTUDENTER REGISTRERING INNREISENDE UTVEKSLINGSSTUDENTER 1. Grunnlaget Følgende grunnlag er opprettet i FS for at registreringen av innreisende utvekslingsstudenter skal kunne gjennomføres. - Opptak: INTUTVEINN -

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE SENSUR I FS

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE SENSUR I FS UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE SENSUR I FS Høsten 2009 Innhold 1. Kandidatnummerering... 3 2. Godkjenning av arbeidskrav/obligatorisk aktivitet... 4 3. Hente fram vurderingsprotokoll...

Detaljer

Vurdering og campus webinar

Vurdering og campus webinar Sven Petter Næss, CERES Vurdering og campus webinar 12.9.2017 1 05.09.2017 Agenda Generelt om campusfunksjonalitet i FS Nyheter fra høsten 2017 Vurderingsbilder med campus-informasjon Rutiner/rapporter

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

>> StudentWeb på 1 2 3 Studenter

>> StudentWeb på 1 2 3 Studenter >> StudentWeb på 1 2 3 Studenter Høgskolen i Molde bruker StudentWeb for studieadministrativ informasjon til og fra den enkelte student. Denne korte veiledningen tar for seg hvilken informasjon du finner

Detaljer

Hva er StudentWeb? Hvor er StudentWeb? Guide til nye StudentWeb

Hva er StudentWeb? Hvor er StudentWeb? Guide til nye StudentWeb Dette er en introduksjon til semesterregistrering i den nye versjonen av StudentWeb. Systemet kan fortsatt ha noen feil og mangler. Dersom noe ikke fungerer, ta kontakt med Kjetil Høybråten i studieadministrasjonen,

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 8. juni 2011

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 8. juni 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Anbefaling om igangsetting av løsning for resultatutveksling

Anbefaling om igangsetting av løsning for resultatutveksling FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 27. februar 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 27. februar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING AV UTENLANDSK UTDANNING

SØKNAD OM GODKJENNING AV UTENLANDSK UTDANNING 1 Det Utdanningsvitenskapelige Fakultet Postboks 1161, Blindern 0318 Oslo SØKNAD OM GODKJENNING AV UTENLANDSK UTDANNING Fakultetet behandler søknader primært fra studenter med opptak på relevant studieprogram.

Detaljer

Privatister. Opptak, registrering og oppfølging

Privatister. Opptak, registrering og oppfølging Privatister Opptak, registrering og oppfølging Hva en er privatist? 4-7. Privatist (1) Person som ikke har studierett, men som fyller kravene til opptak, kan søke fakultetet om adgang til å gå opp til

Detaljer

12 - Karakterer. Karakterregistrering. Registrering av eksamenskarakter

12 - Karakterer. Karakterregistrering. Registrering av eksamenskarakter 12 - Karakterer Karakterregistrering Registrering av karakterer (evaluering) kan i M-STAS registreres i karaktertabell knyttet til eksamensavvikling, eller karaktertabell knyttet til emneavvikling. Den

Detaljer

Superbrukerkurs i Kvalifikasjoner og vitnemål

Superbrukerkurs i Kvalifikasjoner og vitnemål Felles studentsystem Superbrukerkurs i Kvalifikasjoner og vitnemål Høst 2014 1 Mål for kurset Etter fullført kurs skal deltakerne kunne beregne oppnådd kvalifikasjon og produsere vitnemål og Diploma Supplement.

Detaljer

Resultatutveksling mellom FSinstitusjoner. FS Brukerforum 14. april 2015 Adelheid M. Huuse

Resultatutveksling mellom FSinstitusjoner. FS Brukerforum 14. april 2015 Adelheid M. Huuse Resultatutveksling mellom FSinstitusjoner FS Brukerforum 14. april 2015 Adelheid M. Huuse 1 Ny funksjonalitet høsten 2014 Alle baser er satt opp slik at data kan hentes av andre institusjoner Vedtak i

Detaljer

Referat. Møte mellom FS og Lånekassen 9. september 2014

Referat. Møte mellom FS og Lånekassen 9. september 2014 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte mellom

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 28. september 2011

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 28. september 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Godkjenningssaker. Innpassing av tidligere avlagt norsk utdanning. Innpassing av delstudier i utlandet

Godkjenningssaker. Innpassing av tidligere avlagt norsk utdanning. Innpassing av delstudier i utlandet Godkjenningssaker Forhåndsgodkjenning tidligere avlagt norsk utdanning tidligere avlagt utenlandsk utdanning delstudier i utlandet delstudier i Norge internt avlagt utdanning Andre saker som registreres

Detaljer

FS kurs 6 Vurdering Del I: Grunnlagsdata

FS kurs 6 Vurdering Del I: Grunnlagsdata - 1 - FS kurs 6 Vurdering Del I: Grunnlagsdata Skrevet ut 13.08.13 Side - 1 - av 57 FS KURS 6 VURDERING DEL 1: GRUNNLAGSDATA... - 3-1. Styringsparametere i modulen Studieelementer... - 3-1.1 Emne samlebilde...

Detaljer

Utestenging og RUST Utestenging og RUST Innledning RUST Administrasjon av utestenginger...

Utestenging og RUST Utestenging og RUST Innledning RUST Administrasjon av utestenginger... 2014-03-28 Innhold 92.... 1 92.1. Innledning... 1 92.1.1 RUST... 1 92.2. Administrasjon av utestenginger... 1 92.2.1 Bilde Utestenging... 1 92.2.2 Opprette utestenging... 3 92.2.3 Endre utestenging...

Detaljer

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 28.9.2011. Tid: Onsdag 28. september kl. 10:00 15:00

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 28.9.2011. Tid: Onsdag 28. september kl. 10:00 15:00 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-120 Innkalling Møte

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering versjon 2.9.15 Richard Edvin Borge, Adelheid Mortensen Huuse 1 1 Introduksjon Som et ledd i digitaliseringen av eksamensprosessen er det ønskelig å få en løsning

Detaljer

Brukerhåndbok for Felles Studentsystem Kvalifikasjoner, vitnemål og Diploma Supplement

Brukerhåndbok for Felles Studentsystem Kvalifikasjoner, vitnemål og Diploma Supplement Brukerhåndbok for Felles Studentsystem Kvalifikasjoner, vitnemål og Diploma Supplement 2012-08-06 Innhold 11 Kvalifikasjoner, vitnemål og Diploma Supplement 1 11.1 Innledning.........................................

Detaljer

NOM-opptak 2015. Kathy Foss Haugen 24. februar 2015

NOM-opptak 2015. Kathy Foss Haugen 24. februar 2015 NOM-opptak 2015 Kathy Foss Haugen 24. februar 2015 Innhold Nytt i FS Ubehandlede elektroniske vitnemål Gjennomgang av komme i gang NOM 2015 Import og eksport av filer til SO Diagnoser i FS Aktuelle temaer/ønsker

Detaljer