LUFT TIL VESKE VARMEPUMPE BRUKERMANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LUFT TIL VESKE VARMEPUMPE BRUKERMANUAL"

Transkript

1 LUFT TIL VESKE VARMEPUMPE BRUKERMANUAL Revisjon 02, des

2 Innhold Innledning...3 Tekniske data...4 System tegning...6 Installasjon...7 Plassbehov...8 Tilkobling... 9 Tilkopling av vannledninger...10 Elektrisk tilkopling...11 Styring av sirkulaskonspumpe...12 Oppstart av varmepumpe...15 Styringssystem...16 Initsialisering og hvilemodus...17 Visning av temperaturer...18 Slå av og på varmepumpe...18 Temperaturinstilling...19 Andre parameter instillinger...20 Opersjonsmodus...21 Feilmeldinger...22 Sensorfeil...23 Oppsummering av parametre...24 Avriming...25 Sirkulasjonspumpe...26 Vann Glykol Blanding

3 Innledning Gratulerer med ditt valg av varmepumpe. Denne manualen inneholder informasjon om installasjon og drift av din varmepumpe. YASBP-HL serien av varmepumper har innebygget varmeveksler og sirkulasjonspumpe for veske slik at den kan varme vann eller blanding av vann/glykol og surkulere dette til veskebasert oppvarmingssystem. En varmepumpe fungerer på den måten at termisk energi hentes fra et kaldt sted og frigjør denne energien ved en høyere temperatur. Alle komponenter som er nødvendig i denne prosessen er innnebygget i din nye varmepumpe slik at energi blir hetet fra uteluften og levert til din bolig som varmt vann. Varmepumpa forbruker noe energi for å at den skal flytte energi fra et kaldt sted til et varmt sted. Forholdet mellom avgitt energi og energi som kreves for å drive pumpa, kalles gjerne COP. Høy COP betyr at pumpa lever mye varme i forhold til hvor mye strøm som forbrukes. Det er dette som gjør at du kan spare penger og miljø ved å installere varmepumpe. COP faktoren (effektiviteten) til varmepumpa avhenger av flere forhold. Mest vil den være avhengig av temperaturforskjell mellom utetemperatur og ønsket temperatur på oppvarmet vann. Varmepumpa er utstyrt med et kontroll-panel der du blant annet kan kan stille inn hvilke temperatur varmepumpa skal atbeide med. Hvordan dette og andre ting kan stilles inn er detaljert beskrevet sener i denne manualen. For at du skal få glede og nytte av investeringen din i mange år fremover, er det viktig at installasjonen er tilpasset ditt anlegg og fagmessig prosjektert og utført. 3

4 Tekniske data Enhet YASBP-78HL YASBP-95HL Avgitt varme kw 7,3 9,3 Tilført effekt kw 2,1 3,3 El. tilkopling V/ph/Hz 220/1/50 220/1/50 Kompressor type Roterende Scroll (spiral) Antall kompressorer 1 1 Effekt Vifte kw 0,12 0,12 Antall Vifter 1 1 Hastighet Vifte rpm Lydnivå db[a] Veskemengde m3/time 1,5 2 Vanntilkopling 1 R 1 R Trykkfall vann kpa Kjølemedium R1410a R1410a Dimmensjon(l/b/h) mm 1010*370* *460*686 Vekt kg * Verdier oppgitt ved lufttemperatur 7 C og med vann 40grader inn og 45 C ut. 4

5 5

6 System tegning 6

7 Installasjon 1. Les manualen nøye før installasjon 2. Påse at det er tilstrekkelig fri plass der enheten skal stå Se side 7 for anbefalt klaring 3. Enheten må ikke plasseres i nærneten av kraftige elektromagnetiske felt 4. Enheten bør plaseret under tak på et sted med god luftsirkulasjon. 5. Enheten har inngang for overvåkning av veskestrøm. Føler som gir alarm når veskestrøm stopper, kan innstalleres dersom dette er ønsket eller nødvendig. 6. Enheten bør monteres på vibrasjonsdempende anordning for å unngå at vibrasjon foplanter seg til bykningen og lager støy. 7. Tikloplingsrør bør ha dempning (kompensator) eller elastisitet for å redusere forplanting av støy til bygning. 8. Systemet bør ha filter for å hindre hindre at urenheter kommer inn i enheten. 9. Det må være en lufteventil plassert øverst på vann-/veske-systemet slik at luft kan ventilers ut. 10. Monter termometer og manometer i vannsystemet slik at det blir lettere å følge med på tilstand. 11. Veskerør må isoleres slik at varmetap reduseres og kondens ungåes. Forholdsregler for installasjon 1. Installer lufteventil på toppen av vann-systemet. 2. Installer dreneringsventil i bunnen av vann-systemet. 3. Vann-systemet må ha ekspansjonstank som sørger for at vanntrykk er stabilt ved temperaturendring 4. Vannsystemet må ha overtrykksventil 5. Vannstrømmen må kobles i henhold til merking for innløp og utløp. 6. Det anbefales at vannsystemet kontroleres jevnlig. Frostsikring Anlegget må sikres mot frost. Dersom vann/veske fryser i utedelen kan enheten ta skade. Blanding av vann glykol senker frysekunktet slik at anlegget tåler frost. Under normal drift med sirkulasjon vil ikke vesken fryse siden vesken er oppvarmet. Ved f.eks strømbrudd vil veskesirkulasjon stoppe og vann kan fryse. Dersom strømen kommer tilbake starter maskina automatisk dersom parameter 07 er satt til verdi 1. Fabrikkinstilling er verdi 0. Da må maskinda startes ved å betjene operatørpanel. Opsett av parameter er beskrevet i kapitel om Andre parameter instillinger. Ved bruk av ekstern sirkulasjonspumpe vil sirkulasjon kunne gjenoprettes uavhengig av parameterinstillinger. 7

8 Plassbehov 1. Enheten må plasseres slik at den kan monteres på stabilt underlag som kan bære vekten og gir mulighet for infesting med bolter. 2. Dersom snøforholdene tilsier det, bør det være tak slik at enheten ikke blir tildekket. 3. Minimum klaring som vist på tegning over sikrer tilstrekkelig luftsirkulasjon. 4. Enheten bør monters slik at den er skjermet for sterk vind 5. Enheten avgir kondensvann som må ledes vekk 6. Plasser enheten slik at fremføring av vannrør blir hensiktsmessig og beskyttet. Unngå å plassere enheten slik at den blir utsatt for olje eller forurenset vann. For å redusere støy anbefales det at enheten monteres på frittstående fundament som ikke er koplet direkte til huskonstrukjon. 8

9 Tilkobling Denne varmepumpen er ikke et komplett anlegg for oppvarming. Varmepumpen leverer varmt vann til for eksempel anlegg for gulvvarme, oppvarming av svømmebaseng eller forvarming av tappevann. Figuren over viser eksempel (forenklet) på tilkopling til varmeanlegg med dobeltmatlet, kombinert bereder. Det er mange muligheter for bruk av en slik enhet. For å finne beste løsning trengs en god forståelse av ditt anlegg, det er mange gode fagfolk på dette feltet som kan hjelpe deg slik at du ev. kan benytte mest mulig av eksisterende anlegg. YASBP-HL serien er laget slik at den starter automatisk når returvann fra anlegget kommer ned på en gitt temperatur. Pumpa vil da gå til turteperaturen har nådd ønsket temperatur. For å unngå hyppig start/stopp, må anlegget ha en viss veskemengde (magasin) slik at det tar noe tid før pumpa starter igjen. I tillegg til varmepumpa, bør det være en alternativ energikilde, f.eks elektrisk som gir tilleggsvarme på kalde dager. Denne stilles slik at den koples inn på en lavere temperatur enn varmepumpa. 9

10 Tilkopling av vannledninger 1. Velg fremføring av rør på en slik måte at strømingsmotstand blir minst mulig 2. Påse at rør og koplinger er rene og fri for fremmedlegemer som kan hindre veskestrøm. 3. Etter veskefylling, sjekk at det ikke er lekasjer i koblinger 4. Trykktesting av anlegget må ikke overskride tillatt trykk på varmepumpen. 5. Anlegget må ha expansjonstank og sikkerhetsventil 6. Vannstrømbryter bør monters på vannlinjen ut. Denne koples til terminaler i koplingsboksen for automatisk utkopling dersom det ikke er vann på anlegget. 7. Det bør monteres atomatiske lufteventiler på steder i anlegget som ligger høyt, hvor luft samler seg. 8. Det bør monteres termometer og manometer på tur og returlinje slik at trykk og temperatur enkelt kan avleses. Dette gjør det lettere å følge med på funksjon og tilstand. Termometer som enkelt kan festes på rør etter behov er praktisk i inkjøringsfasen. 10

11 Elektrisk tilkopling Figuren nedenfor viser hvordan frontdekslet åpnes. Dekslet er festet med 4 skruer. 1. Løsne nippel og før strømkabelen inn i kabinettet. Tre kabelen igjennom gummipropp i koplingsboksen Kople ledninger for L, N og jord i henhold til elektrisk skjema 11

12 Styring av sirkulaskonspumpe Terminal til høyre er signal som kan brukes til å styre sirkulasjonspumpen fra eksternt system. Ved å moterer en lask på terminal for vannpumpe-bryter, vil den innebygde sirkulasjonspumpa alltd være på. Merk at sirkulasjonspumpa ikke vil gå dersom systemet er i hvilemodus. Denne tilkoplingen kan også koples til ekstern veskestømbryter som da sørger for at sirkulasjonspumpe stopper dersom vannet forvinner. (tørrkjøring kan skade sirkulasjonspumpe) Dersom det benyttes annen sirkulasjonspumpe i systemet, kan terminalene stå uten tilkopling, som medfører at den innebygde sirkulasjonspumpa er avslått. 12

13 13

14 14

15 Når oppkobling er kontrolert kan strøm tilkoples. Maskinen vil da gå i hvilemodus. Oppstart av varmepumpe Før oppstart Sjekk rørtilkopling av tur og returlinje. Kontroler at riktig linje går til henholvis water inlet og water outlet. Kontroler at ventiler på anlegget er åpnet slik at vannet fritt kan strømme gjennom pumpen. Sjekk at luft er ventilert ut av systemet. Kontroler at display ikke har feilmeldinger og viser utetemperatur. Kontroler trykk på manometer for R410 medium. Gjør deg kjent med instillinger av parameter som er beskrevet i kapittel for styresystem nedenfor. Temperaturinstilling for tilført vann er 45 (fabrikkinstilling). Korriger denne til ønsket verdi for anlegget. Enheten startes ved å betjene påknapp som vist i illustrasjon. Ved oppstart vil sirkulasjonspumpe starte umiddelbeat dersom denne benyttes. Etter noen minutter vil viften starte. Dersom sirkulert veske tilført er kaldere enn instilt parameter 01, vil kompressoer starte, og vermepumpen begynner å varme sirkulert vann. Dersom det oppstår ulyd, stopp umiddelbart og kontroller tilstand. Når varmepumpe er kommet i drift, kontroller temperatur på vann inn og ut ved å betjene piltastene på display. 15

16 Styringssystem Varmepumpen styres av kontrollenhet som er montert inne i varmapumpa. Oppsett og overvåking gjøres fra kontrollpanel som er montert på utsiden av enheten. Denne er utrstyrt med display og knapper slik at du kan se status under drift og endre instillinger for å tilpasse etter anlegget. Kontrollpanelet kan om nødvendig flyttes f.eks til teknisk rom innendørs ved bruk av 3-leder signal kabel (ekstrautstyr). Kontrollpanel har følgende funksjoner : I det følgende vil funksjon og virkemåte bli forklart i detalj. 16

17 Initsialisering og hvilemodus Ved oppstart (initialisering) viser panelet alle indikatorer i displayet i noen sekunder. Figuren til høyre viser display i hvilemodus. Utetemperaturen blir angitt til høyre i display når panelet er klart og i hvilemodus. Når maskinen tilkoples elektrisitet, vil alle elemeter i display bli vist en kort tid (graph 1-1). Komunikasjon med kontrollenheten inne i varmepumpa vil da bli etablert. Dersom komunikasjon ikke kan etableres mellom panel og controller etter 10 sekunder, vil panelet gi en feilmelding (EE08). I dette tilfellet kan ikke pumpen stoppes fra kontrollpanel. Desom normal komunikasjon blir etablert kan pumpe stoppes fra kontrollpanel. Når panelet står i hvilemodus, vises utetemperaturn i panelet samt hvilken modus varmepumpa opererer i. Graph 1-2 viser dette med utetemperatur 25 grader og pumpe er i varmemodus men ikke startet. 17

18 Visning av temperaturer Ved å trykke på piltaster opp og ned, vil dispaly vise temperaturer i systemet. Vesketemperatur på in/ut vises på et skjermbilde Øvrige temperaturer som kan vises er Temperatur avriming 1 (P1) Temperatur avriming 2 (P2) Omgivelsestemperatur Slå av og på varmepumpe Knapp til venstre med On/off symbol benyttes til å slå maskinen på og av. 18

19 Temperaturinstilling Når pumpe er i hvilemodus, kan du trykke SET knapp for å kunne endre oppsett av parametre. Parametre er nummerert og nummeret vises til vestre i diplay. Verdien vises til høyre. Verdien kan endres ved å betjene piltaster opp og ned. Parameter 00 er referanse temperatur for å starte pumpa når denne benyttes i kjølemodus Ved å trykke SET en gang til vil parameter 01 vises Denne er referansetemperatur for å starte pumpe når denne er i varmemodus. Temperatur endres ved å trykke pil opp eller ned. Dersom ingen taster er betjent innen 5 sekunder vil display gå tilbake til av seg selv og vise enten temperatur på utgående veske i ON eller utetemperatur i OFF tilstand Når pumpa er på, kan du se på alle verdier men det er ikke mulig å endre på verdiene. For å endre en parameter, hold både opp- og ned-tast inne samtidig til det høres et pip. Nå kan aktuelle parameter endres opp eller ned med opp/ned tastene. 19

20 Andre parameter instillinger Med systemet i hvilemodus, trykk SET kanpp for å muliggjøre endring av parameter som vist i fig 4-1 Trykk samtidig på og til panelet gir et kort pipesignal og slipp begge knappane. Parametre kan nå endres ved å bruke piltastene. Når ønsket verdi vises i panelet, trykk på SET for å velgte neste parameter. Dersom ingen taster trykkes i løpet av 5 sekunder vil panelet hoppe ut av parametervalg og gå tilbake til normal drift. 20

21 Opersjonsmodus Pumpen kan kjøres i kjølemodus(cooling) eller varmamodus(heating). Modus kan velges ved å betjene M knapp. Forhondsinstilling er varmemodus. Merk at ved leveranse er denne varmepumpa satt opp til å kjøre kun i varmemodus. Dersom den skal brukes til avkjøling må kjølemodus aktiveres ved å endre parameter

22 Feilmeldinger Ved feil vil display vise en feilkode som indikerer hva problemet kan være. EE 00 Feil i system 1 EE 02 Feil i system 2 EE 03 Feil ved veskestrøm EE 04 Trykk er blitt for høyt eller lavt EE 08 Komunikasjonsfeil 22

23 Sensorfeil Feil på temperatursensor vises ved følgende koder. PP 01 Feil ved temperatur sensor for inkommende vann PP 02 Feil ved sensor for utgående vann PP 03 Feil ved avrimingssensor 1 PP 04 Feil ved avrimingssensor 2 PP 05 Feil ved sensor for utetemperatur 23

24 Oppsummering av parametre Gjeldende parametre vises ved å trykke på SET knapp Endring av parametre: Trykk samtidig på og. Parametre kan nå endres ved å bruke piltastene og. Parameter Funksjon Mulige verdier Fabrikkinstilling 00 Veske inntemperatur i kjølemodus 01 Veske inntemperatur i varmemodus 02 Avrimingsinterval min 40mon 03 Minimum avrimingstemperatur Avslutning avriming Avrimingstid 1-12 min 8 min 06 Antall systemer Tilstand ved strømtilkopling 0 Av 0 1 På (maskin starter) 08 Model 0 kun kjøling 3 1 Varming og kjøling 2 3 Kun varmemodus

25 Avriming Parameter for avriming er styrt av 4 parametre som kan endres i henhold til bekrivelse i kapittel som omhandler parameterinstillinger. P 02 Avrimings syklus tid P 03 Setpunkt for temperatur start avriming P 04 Setpunkt for temperatur avslut avriming P 05 Tid for avslutning av avriming Avriming starter automatisk når følgende vilkår er oppfyl samtidig: Etter 40 (P02) minutter kontinuerlig drift Coil temperatur er lavere enn 3 grader (P3) Avriming stopper automatisk dersom en av kriterienen nedenfor er oppfylt Coil temperatur Tp1 overskrider 13 grader (verdien av Parameter 04) Etter at avriming er kjørt i 13 minutter (verdien av Parameter 05) Dette skjer under avriming: 1 Kompressor og vifte stopper 2 Etter 25 sekunder vil 4-veis ventilen snu retningen på mediet 3 etter 30 sekunder starter kompressoren og avriming vil fåregå intil kriterier som beskrevet over for avlutning intrer. Vannpumpe går som normalt hele tiden. Når avrimingen blir avsluttet, stopper kompressoren og viften starter. Etter 5 sekunder vil 4-veisventilen sette systemet tilbake i varmepumpe modus. Etter 30 sekunder starter kompresoren igjen for normal drift. 25

26 Sirkulasjonspumpe Sirkulasjonspumpen sørger for at vesken blir transportert fra eksternt anlegg, ført igjennom kondensator i varmepumpa og sendt tilbake til anlegget med høyere temperatur. Det er flere forhold som bestemmer hvor mye temperaturen på vannet øker når den passerer varmepumpa. 1 COP faktor som pumpa har. (gitt/påvirket av temperatur ute og returtemperatur) 2 Hvor stor veskestrøm det er på vann/glykol 3 Blandingsforhold Vann/glykol I dett kapitlet blir forhold omkring sirkulasjonpumpa behandlet nermere. Sirkulasjonspumpa kan stilles inn i tre hastigheter. Denne instillingen bestemmer hvor stor veskemengde som sirkulerer i anlegget, og følgelig hvilken temperaturøkning vesken får. Ved lav veskemengde blir temperaturøkningen høy, og ved høy hastighet blir temperaturstigningen lav. Veskemengden påvirkes også av hvilket strømningstap som er i rør og koblinger i veskekretsen. På neste side er det opgitt kurve for pumpa som viser nødvendig instilling på pumpe for å levere 1000 l/time. Ved bruk av glykol blanding mot frost vil strømningsmotstand øke noe. Samtidig vil blandingen transporterer varmeenergi noen dårligerer enn vann siden glykol har lavere spesifik varmekapasitet enn vann. Det kan derfor være påkrevet med større dimmensjon på rør og koblinger ved bruk av glykolblanding for å øke veskestrøm. 26

27 27

28 Vann Glykol Blanding Som beskrevet vil mengde glykol påvirke egenskapene til anlegg. Kurvene nedenfor viser mere detaljert hvordan blandingsforhold påvirker frysepunkt, kapassitet, veskestrøm og trykkfall. Det er viktig å blande glykol og vann før man fyller på anlegget, gjør man ikke det kan en risikere at glykolen ikke blander seg på anlegget og man får frost skader. For mye glykol bare begrenser overførningsevnene og øker pumpetrykket. Normalt er 30% glykol brukt. Ser man på et eksempel med 20% er tallene slik: Vev 20 % har du frysepunktet ved 10 C, men vannet blir tykkere og ikke til is. Det blir heller en slags sørpe. Frostskadene vil ikke skje på samme måte som ved rent vann. Går vi videre i tabellen fra bunn ser vi at 20% gir 2 % mindre kapasitet. Tommelfinger regel er 1 % mindre effekt for hver 10% glykol Videre ser vi at man må øke vannmengden 4 % og trykkfallet øker 12%. Setter vi det opp i en tabell blir det slik 20% 30% Frostpunkt -10 0C -15 0C Reduksjon kapasitet -2 % - 3% Økning vannmengde + 4% + 8 % Økning pumpetrykk + 12 % + 18% Disse tallene gjelder for etylenglykol som er mest brukt. 28

29 29

30 30

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

System. Vann vann isvannsaggregat

System. Vann vann isvannsaggregat Vann vann isvannsaggregat Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Copyright Riello S.p.A.

Copyright Riello S.p.A. Produktfordeler NEXPOLAR Turvannstemperatur opp til 60 C Isvannsmaskin selv ved +46 C lufttemperatur Tappevannsproduksjon med temperaturer opp til +55 C Kontinuerlig tilpassing av tilført og avgitt effekt

Detaljer

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 innholdsfortegnelse Tittel Side Oversikt over fjernkontrollen MR-CH01...03 Oversikt over fjernkontrollen MR-CC01...04 Sette inn batterier i fjernkontrollen...05

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw Elektrokjele type EP - NG 31 1800 kw EP NG 31-600 EP-NG elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat FWR. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat FWR.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat FWR Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 3 Komponenter....

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKS JONEN. Denne aircond. bru ker det mil jøvennlige kuldemedie R410A. Pub.??.????.???.?

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKS JONEN. Denne aircond. bru ker det mil jøvennlige kuldemedie R410A. Pub.??.????.???.? TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKS JONEN Denne aircond. bru ker det mil jøvennlige kuldemedie R0A BRUKER MANUAL Pub.??.????.???.? SAMMENDRAG - Installasjonssted................................... - Elektrisk krav.................................

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP kw Elektrokjele type EP - 31 1800 kw EP 31-600 EP- elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur under

Detaljer

Stopp Kompressor. 1 Stopp kjøleren. 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen. 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute

Stopp Kompressor. 1 Stopp kjøleren. 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen. 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute Stopp Kompressor 1 Stopp kjøleren 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute 4 Drener kompressor og sikre at alt vann er ute (sitter på baksiden av komressoren)

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN DELELISTE 1. Indre isolasjon 2. Vannreservoar 3. Isbeholder 4. Isbitekurv 5. Sensor 6. Isskuff 7. Vannbeholder 8. Kjøleelement 9. Vannslange 10. Vannutslipp 11.

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat MEC Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 4 Komponenter....

Detaljer

Luft/vann varmepumper. for industri & næring

Luft/vann varmepumper. for industri & næring Luft/vann varmepumper for industri & næring Hvorfor TONONFORTY? Lavt strømforbruk Garanterer høy energieffektivitet Stort utvalg av modeller Kan bygges ut og kobles sammen ESPACE - varmepumper per ZENIT

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON BRUKER MANUAL NORSK VERSJON VEGG MONTERT SPLIT VEGG MONTERT MULTISPLIT KASSETT SPLIT KANAL SPLIT R410A SHR SHF DHR SPF SHI DHI THI KSR GSR FORBEREDENDE INSTRUKSJON Vennligst les HELE bruksanvisningen før

Detaljer

Luft/vann varmepumpe. www.klimawebsiden.no GR4-6-2010

Luft/vann varmepumpe. www.klimawebsiden.no GR4-6-2010 Luft/vann varmepumpe GR462010 Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Draen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Leichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23 37 93 00 Tlf.: 55

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

PSHRI VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann

PSHRI VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann PSHRI VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann 2 Innhold: 1 Introduksjon 2 Kapasiteter og hoved karakteristik 3 Bruksområder 1 Introduksjon I mer en 30 år,har TECHNIBEL designet og produsert varme Pumper for

Detaljer

MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL. Brukermanual. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.

MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL. Brukermanual. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL Brukermanual Denne håndboken er er laget av 100% resirkulert papir. forestill deg mulighetene mulighetene Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming Luft-vann varmepumpe - smart oppvarming Smart oppvarming Smart sparetiltak Ved å installere kwsmart luft-vann varmepumpe vil det totale energiforbruket i boligen din reduseres betraktelig. Strømregningen

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor FCW Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter....

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Drifts og vedlikeholdsinstruks

Drifts og vedlikeholdsinstruks Drifts og vedlikeholdsinstruks for varmeanlegg med gulvvarmesentral av type Delta fra Varmetema AS Vertikal Horisontal Ljøstadveien 30, 2335 Stange post@varmetema.no +47 62799090 Innholdsfortegnelse Innhold

Detaljer

Nordens råeste varmepumpe-serie!

Nordens råeste varmepumpe-serie! Nordens råeste varmepumpe-serie! General har det råeste utvalget av varmepumper spesialtilpasset for nordiske forhold. fujitsu general limited Den nordiske serien er utviklet, testet og godkjent spesielt

Detaljer

Isolert utedel, unikt frå Brekke Energi og Kraft

Isolert utedel, unikt frå Brekke Energi og Kraft Isolert utedel, unikt frå Brekke Energi og Kraft UTEDEL FØR ISOLERING I sjølve utedel er det frå fabrikk gjort lite for å redusere varmetap i oppvarmingsmodus, hovudgrunn for dette er redusert kjøleyting,

Detaljer

SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef

SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef HPS - Luft / vann varmepumper. Turvannstemperaturer opp til 60 C, ved -10 C utetemperatur 1 Litt om Galletti S.p.A, HiRef S.p.A og SGP Varmeteknikk AS 1960. Leverer

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

Nordens råeste varmepumpe-serie!

Nordens råeste varmepumpe-serie! SEER SCOP Kjøl Se brosjyre for spesifikasjoner. Varme Lavt forbruk Lavt forbruk Høyt forbruk Høyt forbruk 3,4 4,2 1133 Lydnivå innedel db Nordens råeste varmepumpe-serie! Lydnivå utedel db Produktbrosjyren

Detaljer

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E Varenummer: 130275 Bruksanvisning Energimåler PolluCom-E - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. MONTERING AV MÅLEREN... 3 3. MONTERING AV EKSTERN TEMPERATURSENSOR... 4 3.1 MONTERING I FØLERLOMME...

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

Vann. Det handler om å bryte grenser

Vann. Det handler om å bryte grenser Luft Vann Det handler om å bryte grenser 12 Som leverandør av Norges bredeste luft/vann sortiment, ser vi at det kan være nødvendig med klargjøring av de faglige begrepene. Anleggene kan hovedsakelig deles

Detaljer

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe EN GUIDE TIL KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe Oppvarmingskostnader er kjedelig, men nødvendig i et land som Norge. For å redusere dem behøver du riktig oppvarming som fungerer for huset ditt. En

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. Systemskisser

Luft-vann varmepumpe. Systemskisser Luft-vann varmepumpe Systemskisser Erstatning av oljefyr Mot dobbelmantlet bereder Komplett løsning i nye boliger Flerboliger eller stort varmebehov Stort varmtvannsbehov 1 Boligoppvarming og varmt tappevann

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

MOSKUS KOMPAKT & KRAFTIG BEKYMRINGSFRI OG ISFRI UTEDEL

MOSKUS KOMPAKT & KRAFTIG BEKYMRINGSFRI OG ISFRI UTEDEL U O M AFTG R & T OMPA DEL E T U FR G O FR G N R M Y 5 C 2 BE L ET T T E T R B FA daikin.no 40mm an monteres inntil 40mm fra taket. OMPAT DEGN PAER PERFET OVER DØREN Høyde: 283 mm Bredde: 770 mm Dybde:

Detaljer

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK CLIVETTALK Clivet TALK Instruks Nummer Symbol Forklaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysdioden lyser når enheten er PÅ. Lysdioden er slukket når enheten er AV. ON/OFF : Når denne tasten trykkes og holdes i minst

Detaljer

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2 Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 BRUK AV DISPLAYET A B C D E F G A B C D E F G H I J K L M N O P H I J K L M N O P 2 A B C D E F G H I J K L

Detaljer

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15 Montasje av varmesystem mot vannbårne varmepumper. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart touch elektronisk panel med modulering ved faste hastigheter Denne kontrollen regulerer romtemperaturen helt uten eksterne givere, i fire viftehastigheter

Detaljer

BRUKERMANUAL POLAR COMFORT MULTISYSTEM

BRUKERMANUAL POLAR COMFORT MULTISYSTEM BRUKERMANUAL POLAR COMFORT MULTISYSTEM når driftsikkerhet og energisparing teller Bruker Polar Comfort Multisystem 2 Bruker Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov

Detaljer

Produktblad PB 9.P.45

Produktblad PB 9.P.45 Produktblad Produktinformasjon, montering og FDV 1/5 Produktblad OBS! installasjon og igangkjøring av pumpeshunt for én varmekrets må kun utføres av kvalifisert fagpersonell. Installasjonen må utføres

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Energiprogrammet Lindesnes kommune

Energiprogrammet Lindesnes kommune Varmepumpe luft vann Energiprogrammet Lindesnes kommune Prosjekt nummer: Prosjekt navn: Kundens navn: Dokument nummer/ navn: 652 Post/ Besøksadresse: Energiprogrammet Lindesnes kommune 652-TB-003 - - luftvann

Detaljer

SYNERGI - en nordisk kraftpakke

SYNERGI - en nordisk kraftpakke Høyde: 298 mm Bredde: 900 mm Dybde: 215 mm Maks 7.2kW SYNERGI - en nordisk kraftpakke Daikin Synergi er i en klasse for seg når det gjelder varmeeffekt ved kalde norske utetemperaturer. Med sin tidløse,

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

FEILKODER for Fujitsu Luft til Luft Varmepumper

FEILKODER for Fujitsu Luft til Luft Varmepumper FEILKODER for Fujitsu Luft til Luft Varmepumper Offisiell distributør av Fujitsu varmepumper og klimaanlegg: FJ Klima Norge AS Postboks 237 Tiller, 7477 TRONDHEIM Tlf. 72 88 86 64 www.fjklima.no INNHOLD

Detaljer

Tilkobling av kuldebærersystem

Tilkobling av kuldebærersystem Tilkobling av kuldebærersystem Montering og tilkobling av brinesystem, dvs. kollektor til berg eller jord, skal utføres iht. gjeldende bestemmelser av kvalifisert fagmann. Vær svært nøye med å unngå skitt

Detaljer

Informasjon om varme til bolig & næring

Informasjon om varme til bolig & næring Informasjon om varme til bolig & næring Generelt om varme fra Lyse Boligen din er tilknyttet Lyses fjernvarmenett. Varmen fra Lyse vil sørge for at du i mange år fremover nyter godt av en miljøvennlig

Detaljer

Brukermanual. Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV*

Brukermanual. Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV* Brukermanual Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV* 18.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Bak frontdekslet... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Oversikt fjernkontrollens

Detaljer

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE UTEDEL: AOHG07LUC AOHG09LUC AOHG12LUC AOHG14LUC AOHG09LTC AOHG12LTC 2 3 4 5 6 7 8 JUSTERE RETNINGEN PÅ LUFTSTRØMMEN

Detaljer

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASYLSACW Utvidet feilsøkingsrutiner på Fujitsu Inverter utedeler ASY9LSACW ASYLSACW ASY9LSBCW ASYLSBCW SERVICEMANUAL ASYA0LCC ASYA09LCC ARCTIC LCC ARCTIC 9LCC ASYALCC

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer

MP2000 Dataromskjøler

MP2000 Dataromskjøler MP2000 Dataromskjøler 13:35 *M* 21/09/05 Temp Hum 1 2 1 2 21,3 C 53% rh Unit: ON Un: 1 Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC PEGASUS med nytt display RC Dataromskjøler Kontrollsystemet

Detaljer

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 110191N-07 2011-02 CI 50 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 2 5 4 3 2 Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 12 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet.

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 08 Set Free INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2

Detaljer

Varmepumpen utviklet for iskalde vintre og pollenrike somre!

Varmepumpen utviklet for iskalde vintre og pollenrike somre! Varmepumpen utviklet for iskalde vintre og pollenrike somre! Tilpasset norsk klima Best isolering. Tilpasset kystklima der kobberrøret er overflatebehandlet for hindring av korrosjon. Varmepumper er et

Detaljer

Solar Heater XP2. Bruksanvisning NO

Solar Heater XP2. Bruksanvisning NO Solar Heater XP2 Bruksanvisning NO ID KODE: M-1631.2013 ID KODE: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Side 1 Innhold 1. Sikkerhetsinformasjon 2 2. Slik fungerer det 2 3.

Detaljer

Bake og konveksjonsovn manual

Bake og konveksjonsovn manual Norsk brukermanual Bake og konveksjonsovn manual For å få bedre forståelse er det anbefalt å studere kontrollpanelet på side 2. 1. Karakteristikk av RETIGO utstyr Retigo ovnen brukes til baking av forskjellige

Detaljer

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar MB 25.06.2013 Innhold Sikkerhet... side 2 Oversikt MB styrepanel... Side 3 Av / På... Side 3 Justering av temperatur... Side 4 Velge driftsmodus (kjøling

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 01 Viftekonvektorer og tak kassetter INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best i det lange løp Det smarteste valget Luft-vann varmepumpen Toshiba kwsmart utnytter gratis,

Detaljer

CVM 2 reguleringssystem

CVM 2 reguleringssystem DEFINING THESETPOINT Type dokument Utgivelsesdato Revisjonsdato Dokument nr. Delkapittel Aggregattype Skrevet av Revisjonsnr. Side DRIFTSINSTRUKS CVM 2 Climaveneta tk 01 1 av 6 DRIFTSINSTRUKS 1. STYREPANEL

Detaljer

Air condition Varmepumpe. Produktveiledning FDT Takkassett FDEN Takmodell. www.klimawebsiden.no

Air condition Varmepumpe. Produktveiledning FDT Takkassett FDEN Takmodell. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Produktveiledning FDT Takkassett FDEN Takmodell Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C

Detaljer

TIPS TAPPEVANN. Nyttige tips om tappevann. Splitt inverter. Kuldeprodukter. Tele og datakjøling. Rørteknisk. Kjøl frys.

TIPS TAPPEVANN. Nyttige tips om tappevann. Splitt inverter. Kuldeprodukter. Tele og datakjøling. Rørteknisk. Kjøl frys. TIPS TAPPEVANN Splitt inverter Kuldeprodukter Tele og datakjøling Rørteknisk Kjøl frys Tørrkjølere Nyttige tips om tappevann. Type tanker Forvarming med varmepumpe Varmeoverføring Tappevann i veksler Tappevann

Detaljer

NEXURA - gulvmodell med radiatorfunksjon

NEXURA - gulvmodell med radiatorfunksjon Høyde: 600 mm Bredde: 950 mm Dybde: 215 mm Maks 7.0kW NEXURA - gulvmodell med radiatorfunksjon Denne design gulvmodellen har en unik varmefunksjon. Den kan varme som en radiator! Med et eget varmerpanel

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Tanker. Luft vann varmepumpe med elektrisk element 6 9 kw

Tanker. Luft vann varmepumpe med elektrisk element 6 9 kw Luft vann varmepumpe med elektrisk element 6 9 kw For boliger trenger man ikke stor effekt, varmepumpe mellom 6 og 9 kw og elektrisk element i tank dersom det ikke finnes andre kilder for oppvarming skal

Detaljer

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 91-0 009- CI 0 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 1 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet. Lavvoltsledningen

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe www.gemshop.no www.gronn-energi.no Varmekapasitet (kw) Spar penger med nye Ecodan Next Generation Det er stille, effektiv og miljøvennlig oppvarmings

Detaljer

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best Best i det i lange det lange løp løp Smart, smartere, smartest Har du en bolig med vannbåren

Detaljer

Varmepumper 2008/2009. www.miba.no. Importør i Norge:

Varmepumper 2008/2009. www.miba.no. Importør i Norge: Varmepumper 2008/2009 Importør i Norge: www.miba.no Hvorfor velge en varmepumpe fra Mitsubishi Electric? Mitsubishi Electric har lang erfaring innen varmepumper og aircondition. De produserer alle betydningsfulle

Detaljer

MÅLINGER OG FEILSØKING

MÅLINGER OG FEILSØKING Energisentrum MÅLINGER OG FEILSØKING PÅ VARMEPUMPEANLEGG INNHOLD Innledning 2 Målepunkter i varmepumpen 3 Flytdiagram 3 Målinger Kondenseringstemperatur 4 Fordampningstemperatur 4 Suggasstemperatur 4 Temperatur

Detaljer

Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000

Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør.

Detaljer