LUFT TIL VESKE VARMEPUMPE BRUKERMANUAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LUFT TIL VESKE VARMEPUMPE BRUKERMANUAL"

Transkript

1 LUFT TIL VESKE VARMEPUMPE BRUKERMANUAL Revisjon 02, des

2 Innhold Innledning...3 Tekniske data...4 System tegning...6 Installasjon...7 Plassbehov...8 Tilkobling... 9 Tilkopling av vannledninger...10 Elektrisk tilkopling...11 Styring av sirkulaskonspumpe...12 Oppstart av varmepumpe...15 Styringssystem...16 Initsialisering og hvilemodus...17 Visning av temperaturer...18 Slå av og på varmepumpe...18 Temperaturinstilling...19 Andre parameter instillinger...20 Opersjonsmodus...21 Feilmeldinger...22 Sensorfeil...23 Oppsummering av parametre...24 Avriming...25 Sirkulasjonspumpe...26 Vann Glykol Blanding

3 Innledning Gratulerer med ditt valg av varmepumpe. Denne manualen inneholder informasjon om installasjon og drift av din varmepumpe. YASBP-HL serien av varmepumper har innebygget varmeveksler og sirkulasjonspumpe for veske slik at den kan varme vann eller blanding av vann/glykol og surkulere dette til veskebasert oppvarmingssystem. En varmepumpe fungerer på den måten at termisk energi hentes fra et kaldt sted og frigjør denne energien ved en høyere temperatur. Alle komponenter som er nødvendig i denne prosessen er innnebygget i din nye varmepumpe slik at energi blir hetet fra uteluften og levert til din bolig som varmt vann. Varmepumpa forbruker noe energi for å at den skal flytte energi fra et kaldt sted til et varmt sted. Forholdet mellom avgitt energi og energi som kreves for å drive pumpa, kalles gjerne COP. Høy COP betyr at pumpa lever mye varme i forhold til hvor mye strøm som forbrukes. Det er dette som gjør at du kan spare penger og miljø ved å installere varmepumpe. COP faktoren (effektiviteten) til varmepumpa avhenger av flere forhold. Mest vil den være avhengig av temperaturforskjell mellom utetemperatur og ønsket temperatur på oppvarmet vann. Varmepumpa er utstyrt med et kontroll-panel der du blant annet kan kan stille inn hvilke temperatur varmepumpa skal atbeide med. Hvordan dette og andre ting kan stilles inn er detaljert beskrevet sener i denne manualen. For at du skal få glede og nytte av investeringen din i mange år fremover, er det viktig at installasjonen er tilpasset ditt anlegg og fagmessig prosjektert og utført. 3

4 Tekniske data Enhet YASBP-78HL YASBP-95HL Avgitt varme kw 7,3 9,3 Tilført effekt kw 2,1 3,3 El. tilkopling V/ph/Hz 220/1/50 220/1/50 Kompressor type Roterende Scroll (spiral) Antall kompressorer 1 1 Effekt Vifte kw 0,12 0,12 Antall Vifter 1 1 Hastighet Vifte rpm Lydnivå db[a] Veskemengde m3/time 1,5 2 Vanntilkopling 1 R 1 R Trykkfall vann kpa Kjølemedium R1410a R1410a Dimmensjon(l/b/h) mm 1010*370* *460*686 Vekt kg * Verdier oppgitt ved lufttemperatur 7 C og med vann 40grader inn og 45 C ut. 4

5 5

6 System tegning 6

7 Installasjon 1. Les manualen nøye før installasjon 2. Påse at det er tilstrekkelig fri plass der enheten skal stå Se side 7 for anbefalt klaring 3. Enheten må ikke plasseres i nærneten av kraftige elektromagnetiske felt 4. Enheten bør plaseret under tak på et sted med god luftsirkulasjon. 5. Enheten har inngang for overvåkning av veskestrøm. Føler som gir alarm når veskestrøm stopper, kan innstalleres dersom dette er ønsket eller nødvendig. 6. Enheten bør monteres på vibrasjonsdempende anordning for å unngå at vibrasjon foplanter seg til bykningen og lager støy. 7. Tikloplingsrør bør ha dempning (kompensator) eller elastisitet for å redusere forplanting av støy til bygning. 8. Systemet bør ha filter for å hindre hindre at urenheter kommer inn i enheten. 9. Det må være en lufteventil plassert øverst på vann-/veske-systemet slik at luft kan ventilers ut. 10. Monter termometer og manometer i vannsystemet slik at det blir lettere å følge med på tilstand. 11. Veskerør må isoleres slik at varmetap reduseres og kondens ungåes. Forholdsregler for installasjon 1. Installer lufteventil på toppen av vann-systemet. 2. Installer dreneringsventil i bunnen av vann-systemet. 3. Vann-systemet må ha ekspansjonstank som sørger for at vanntrykk er stabilt ved temperaturendring 4. Vannsystemet må ha overtrykksventil 5. Vannstrømmen må kobles i henhold til merking for innløp og utløp. 6. Det anbefales at vannsystemet kontroleres jevnlig. Frostsikring Anlegget må sikres mot frost. Dersom vann/veske fryser i utedelen kan enheten ta skade. Blanding av vann glykol senker frysekunktet slik at anlegget tåler frost. Under normal drift med sirkulasjon vil ikke vesken fryse siden vesken er oppvarmet. Ved f.eks strømbrudd vil veskesirkulasjon stoppe og vann kan fryse. Dersom strømen kommer tilbake starter maskina automatisk dersom parameter 07 er satt til verdi 1. Fabrikkinstilling er verdi 0. Da må maskinda startes ved å betjene operatørpanel. Opsett av parameter er beskrevet i kapitel om Andre parameter instillinger. Ved bruk av ekstern sirkulasjonspumpe vil sirkulasjon kunne gjenoprettes uavhengig av parameterinstillinger. 7

8 Plassbehov 1. Enheten må plasseres slik at den kan monteres på stabilt underlag som kan bære vekten og gir mulighet for infesting med bolter. 2. Dersom snøforholdene tilsier det, bør det være tak slik at enheten ikke blir tildekket. 3. Minimum klaring som vist på tegning over sikrer tilstrekkelig luftsirkulasjon. 4. Enheten bør monters slik at den er skjermet for sterk vind 5. Enheten avgir kondensvann som må ledes vekk 6. Plasser enheten slik at fremføring av vannrør blir hensiktsmessig og beskyttet. Unngå å plassere enheten slik at den blir utsatt for olje eller forurenset vann. For å redusere støy anbefales det at enheten monteres på frittstående fundament som ikke er koplet direkte til huskonstrukjon. 8

9 Tilkobling Denne varmepumpen er ikke et komplett anlegg for oppvarming. Varmepumpen leverer varmt vann til for eksempel anlegg for gulvvarme, oppvarming av svømmebaseng eller forvarming av tappevann. Figuren over viser eksempel (forenklet) på tilkopling til varmeanlegg med dobeltmatlet, kombinert bereder. Det er mange muligheter for bruk av en slik enhet. For å finne beste løsning trengs en god forståelse av ditt anlegg, det er mange gode fagfolk på dette feltet som kan hjelpe deg slik at du ev. kan benytte mest mulig av eksisterende anlegg. YASBP-HL serien er laget slik at den starter automatisk når returvann fra anlegget kommer ned på en gitt temperatur. Pumpa vil da gå til turteperaturen har nådd ønsket temperatur. For å unngå hyppig start/stopp, må anlegget ha en viss veskemengde (magasin) slik at det tar noe tid før pumpa starter igjen. I tillegg til varmepumpa, bør det være en alternativ energikilde, f.eks elektrisk som gir tilleggsvarme på kalde dager. Denne stilles slik at den koples inn på en lavere temperatur enn varmepumpa. 9

10 Tilkopling av vannledninger 1. Velg fremføring av rør på en slik måte at strømingsmotstand blir minst mulig 2. Påse at rør og koplinger er rene og fri for fremmedlegemer som kan hindre veskestrøm. 3. Etter veskefylling, sjekk at det ikke er lekasjer i koblinger 4. Trykktesting av anlegget må ikke overskride tillatt trykk på varmepumpen. 5. Anlegget må ha expansjonstank og sikkerhetsventil 6. Vannstrømbryter bør monters på vannlinjen ut. Denne koples til terminaler i koplingsboksen for automatisk utkopling dersom det ikke er vann på anlegget. 7. Det bør monteres atomatiske lufteventiler på steder i anlegget som ligger høyt, hvor luft samler seg. 8. Det bør monteres termometer og manometer på tur og returlinje slik at trykk og temperatur enkelt kan avleses. Dette gjør det lettere å følge med på funksjon og tilstand. Termometer som enkelt kan festes på rør etter behov er praktisk i inkjøringsfasen. 10

11 Elektrisk tilkopling Figuren nedenfor viser hvordan frontdekslet åpnes. Dekslet er festet med 4 skruer. 1. Løsne nippel og før strømkabelen inn i kabinettet. Tre kabelen igjennom gummipropp i koplingsboksen Kople ledninger for L, N og jord i henhold til elektrisk skjema 11

12 Styring av sirkulaskonspumpe Terminal til høyre er signal som kan brukes til å styre sirkulasjonspumpen fra eksternt system. Ved å moterer en lask på terminal for vannpumpe-bryter, vil den innebygde sirkulasjonspumpa alltd være på. Merk at sirkulasjonspumpa ikke vil gå dersom systemet er i hvilemodus. Denne tilkoplingen kan også koples til ekstern veskestømbryter som da sørger for at sirkulasjonspumpe stopper dersom vannet forvinner. (tørrkjøring kan skade sirkulasjonspumpe) Dersom det benyttes annen sirkulasjonspumpe i systemet, kan terminalene stå uten tilkopling, som medfører at den innebygde sirkulasjonspumpa er avslått. 12

13 13

14 14

15 Når oppkobling er kontrolert kan strøm tilkoples. Maskinen vil da gå i hvilemodus. Oppstart av varmepumpe Før oppstart Sjekk rørtilkopling av tur og returlinje. Kontroler at riktig linje går til henholvis water inlet og water outlet. Kontroler at ventiler på anlegget er åpnet slik at vannet fritt kan strømme gjennom pumpen. Sjekk at luft er ventilert ut av systemet. Kontroler at display ikke har feilmeldinger og viser utetemperatur. Kontroler trykk på manometer for R410 medium. Gjør deg kjent med instillinger av parameter som er beskrevet i kapittel for styresystem nedenfor. Temperaturinstilling for tilført vann er 45 (fabrikkinstilling). Korriger denne til ønsket verdi for anlegget. Enheten startes ved å betjene påknapp som vist i illustrasjon. Ved oppstart vil sirkulasjonspumpe starte umiddelbeat dersom denne benyttes. Etter noen minutter vil viften starte. Dersom sirkulert veske tilført er kaldere enn instilt parameter 01, vil kompressoer starte, og vermepumpen begynner å varme sirkulert vann. Dersom det oppstår ulyd, stopp umiddelbart og kontroller tilstand. Når varmepumpe er kommet i drift, kontroller temperatur på vann inn og ut ved å betjene piltastene på display. 15

16 Styringssystem Varmepumpen styres av kontrollenhet som er montert inne i varmapumpa. Oppsett og overvåking gjøres fra kontrollpanel som er montert på utsiden av enheten. Denne er utrstyrt med display og knapper slik at du kan se status under drift og endre instillinger for å tilpasse etter anlegget. Kontrollpanelet kan om nødvendig flyttes f.eks til teknisk rom innendørs ved bruk av 3-leder signal kabel (ekstrautstyr). Kontrollpanel har følgende funksjoner : I det følgende vil funksjon og virkemåte bli forklart i detalj. 16

17 Initsialisering og hvilemodus Ved oppstart (initialisering) viser panelet alle indikatorer i displayet i noen sekunder. Figuren til høyre viser display i hvilemodus. Utetemperaturen blir angitt til høyre i display når panelet er klart og i hvilemodus. Når maskinen tilkoples elektrisitet, vil alle elemeter i display bli vist en kort tid (graph 1-1). Komunikasjon med kontrollenheten inne i varmepumpa vil da bli etablert. Dersom komunikasjon ikke kan etableres mellom panel og controller etter 10 sekunder, vil panelet gi en feilmelding (EE08). I dette tilfellet kan ikke pumpen stoppes fra kontrollpanel. Desom normal komunikasjon blir etablert kan pumpe stoppes fra kontrollpanel. Når panelet står i hvilemodus, vises utetemperaturn i panelet samt hvilken modus varmepumpa opererer i. Graph 1-2 viser dette med utetemperatur 25 grader og pumpe er i varmemodus men ikke startet. 17

18 Visning av temperaturer Ved å trykke på piltaster opp og ned, vil dispaly vise temperaturer i systemet. Vesketemperatur på in/ut vises på et skjermbilde Øvrige temperaturer som kan vises er Temperatur avriming 1 (P1) Temperatur avriming 2 (P2) Omgivelsestemperatur Slå av og på varmepumpe Knapp til venstre med On/off symbol benyttes til å slå maskinen på og av. 18

19 Temperaturinstilling Når pumpe er i hvilemodus, kan du trykke SET knapp for å kunne endre oppsett av parametre. Parametre er nummerert og nummeret vises til vestre i diplay. Verdien vises til høyre. Verdien kan endres ved å betjene piltaster opp og ned. Parameter 00 er referanse temperatur for å starte pumpa når denne benyttes i kjølemodus Ved å trykke SET en gang til vil parameter 01 vises Denne er referansetemperatur for å starte pumpe når denne er i varmemodus. Temperatur endres ved å trykke pil opp eller ned. Dersom ingen taster er betjent innen 5 sekunder vil display gå tilbake til av seg selv og vise enten temperatur på utgående veske i ON eller utetemperatur i OFF tilstand Når pumpa er på, kan du se på alle verdier men det er ikke mulig å endre på verdiene. For å endre en parameter, hold både opp- og ned-tast inne samtidig til det høres et pip. Nå kan aktuelle parameter endres opp eller ned med opp/ned tastene. 19

20 Andre parameter instillinger Med systemet i hvilemodus, trykk SET kanpp for å muliggjøre endring av parameter som vist i fig 4-1 Trykk samtidig på og til panelet gir et kort pipesignal og slipp begge knappane. Parametre kan nå endres ved å bruke piltastene. Når ønsket verdi vises i panelet, trykk på SET for å velgte neste parameter. Dersom ingen taster trykkes i løpet av 5 sekunder vil panelet hoppe ut av parametervalg og gå tilbake til normal drift. 20

21 Opersjonsmodus Pumpen kan kjøres i kjølemodus(cooling) eller varmamodus(heating). Modus kan velges ved å betjene M knapp. Forhondsinstilling er varmemodus. Merk at ved leveranse er denne varmepumpa satt opp til å kjøre kun i varmemodus. Dersom den skal brukes til avkjøling må kjølemodus aktiveres ved å endre parameter

22 Feilmeldinger Ved feil vil display vise en feilkode som indikerer hva problemet kan være. EE 00 Feil i system 1 EE 02 Feil i system 2 EE 03 Feil ved veskestrøm EE 04 Trykk er blitt for høyt eller lavt EE 08 Komunikasjonsfeil 22

23 Sensorfeil Feil på temperatursensor vises ved følgende koder. PP 01 Feil ved temperatur sensor for inkommende vann PP 02 Feil ved sensor for utgående vann PP 03 Feil ved avrimingssensor 1 PP 04 Feil ved avrimingssensor 2 PP 05 Feil ved sensor for utetemperatur 23

24 Oppsummering av parametre Gjeldende parametre vises ved å trykke på SET knapp Endring av parametre: Trykk samtidig på og. Parametre kan nå endres ved å bruke piltastene og. Parameter Funksjon Mulige verdier Fabrikkinstilling 00 Veske inntemperatur i kjølemodus 01 Veske inntemperatur i varmemodus 02 Avrimingsinterval min 40mon 03 Minimum avrimingstemperatur Avslutning avriming Avrimingstid 1-12 min 8 min 06 Antall systemer Tilstand ved strømtilkopling 0 Av 0 1 På (maskin starter) 08 Model 0 kun kjøling 3 1 Varming og kjøling 2 3 Kun varmemodus

25 Avriming Parameter for avriming er styrt av 4 parametre som kan endres i henhold til bekrivelse i kapittel som omhandler parameterinstillinger. P 02 Avrimings syklus tid P 03 Setpunkt for temperatur start avriming P 04 Setpunkt for temperatur avslut avriming P 05 Tid for avslutning av avriming Avriming starter automatisk når følgende vilkår er oppfyl samtidig: Etter 40 (P02) minutter kontinuerlig drift Coil temperatur er lavere enn 3 grader (P3) Avriming stopper automatisk dersom en av kriterienen nedenfor er oppfylt Coil temperatur Tp1 overskrider 13 grader (verdien av Parameter 04) Etter at avriming er kjørt i 13 minutter (verdien av Parameter 05) Dette skjer under avriming: 1 Kompressor og vifte stopper 2 Etter 25 sekunder vil 4-veis ventilen snu retningen på mediet 3 etter 30 sekunder starter kompressoren og avriming vil fåregå intil kriterier som beskrevet over for avlutning intrer. Vannpumpe går som normalt hele tiden. Når avrimingen blir avsluttet, stopper kompressoren og viften starter. Etter 5 sekunder vil 4-veisventilen sette systemet tilbake i varmepumpe modus. Etter 30 sekunder starter kompresoren igjen for normal drift. 25

26 Sirkulasjonspumpe Sirkulasjonspumpen sørger for at vesken blir transportert fra eksternt anlegg, ført igjennom kondensator i varmepumpa og sendt tilbake til anlegget med høyere temperatur. Det er flere forhold som bestemmer hvor mye temperaturen på vannet øker når den passerer varmepumpa. 1 COP faktor som pumpa har. (gitt/påvirket av temperatur ute og returtemperatur) 2 Hvor stor veskestrøm det er på vann/glykol 3 Blandingsforhold Vann/glykol I dett kapitlet blir forhold omkring sirkulasjonpumpa behandlet nermere. Sirkulasjonspumpa kan stilles inn i tre hastigheter. Denne instillingen bestemmer hvor stor veskemengde som sirkulerer i anlegget, og følgelig hvilken temperaturøkning vesken får. Ved lav veskemengde blir temperaturøkningen høy, og ved høy hastighet blir temperaturstigningen lav. Veskemengden påvirkes også av hvilket strømningstap som er i rør og koblinger i veskekretsen. På neste side er det opgitt kurve for pumpa som viser nødvendig instilling på pumpe for å levere 1000 l/time. Ved bruk av glykol blanding mot frost vil strømningsmotstand øke noe. Samtidig vil blandingen transporterer varmeenergi noen dårligerer enn vann siden glykol har lavere spesifik varmekapasitet enn vann. Det kan derfor være påkrevet med større dimmensjon på rør og koblinger ved bruk av glykolblanding for å øke veskestrøm. 26

27 27

28 Vann Glykol Blanding Som beskrevet vil mengde glykol påvirke egenskapene til anlegg. Kurvene nedenfor viser mere detaljert hvordan blandingsforhold påvirker frysepunkt, kapassitet, veskestrøm og trykkfall. Det er viktig å blande glykol og vann før man fyller på anlegget, gjør man ikke det kan en risikere at glykolen ikke blander seg på anlegget og man får frost skader. For mye glykol bare begrenser overførningsevnene og øker pumpetrykket. Normalt er 30% glykol brukt. Ser man på et eksempel med 20% er tallene slik: Vev 20 % har du frysepunktet ved 10 C, men vannet blir tykkere og ikke til is. Det blir heller en slags sørpe. Frostskadene vil ikke skje på samme måte som ved rent vann. Går vi videre i tabellen fra bunn ser vi at 20% gir 2 % mindre kapasitet. Tommelfinger regel er 1 % mindre effekt for hver 10% glykol Videre ser vi at man må øke vannmengden 4 % og trykkfallet øker 12%. Setter vi det opp i en tabell blir det slik 20% 30% Frostpunkt -10 0C -15 0C Reduksjon kapasitet -2 % - 3% Økning vannmengde + 4% + 8 % Økning pumpetrykk + 12 % + 18% Disse tallene gjelder for etylenglykol som er mest brukt. 28

29 29

30 30

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp. Brukerveiledning NO SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.no 1 GENERELT 1.1 Generell informasjon 4 1.2 Symboler 5

Detaljer

Installasjons- og driftsanvisning P08/P12/P15/P20/P30. Rev. 2015.1

Installasjons- og driftsanvisning P08/P12/P15/P20/P30. Rev. 2015.1 O Installasjons- og driftsanvisning P08/P12/P15/P20/P30 Rev. 2015.1 Forord Takk for at du har kjøpt en bassengvarmepumpe fra Gullberg & Jansson AB. Vi håper at den kommer til å oppfylle dine forventninger

Detaljer

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09 CTC Eco Air V3 Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Sept.. - 09 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Atella Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier: eller Slik justerer du romtemperaturen: start med å trykke

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED bruksanv.indd 1 03.11.2006 15:10:42

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

1 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

1 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe 1 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1 2 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10 MOS NO 1452-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 ACVM 270-EM, AMS 10 2 1 7 5 3 6 4 AMS 10-8 K LE LE K LE K AMS 10-12 Innhold Til huseieren Generelt Anleggsdata Informasjon om anlegget Produktinformasjon

Detaljer

Air HP 004 M Air HP 006 M Air HP 008 M Air HP 012 M Air HP 015 M. Riello Air HP luft/vann varmepumpe Instruksjonsmanual

Air HP 004 M Air HP 006 M Air HP 008 M Air HP 012 M Air HP 015 M. Riello Air HP luft/vann varmepumpe Instruksjonsmanual Air HP 004 M Air HP 006 M Air HP 008 M Air HP 012 M Air HP 015 M Riello Air HP luft/vann varmepumpe Instruksjonsmanual Viktig informasjon Legg merke til følgende punkter Sjekk at leveransen er mottatt

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde. Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat....

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning OSO Multifunksjon energisystem MCX 300 & LVP6 146033-03 MCM 3-07 Think future http://www.oso.no 1 Innholdsfortegnelse Systemets hovedkomponenter... - 4 Systemforslag...5-9 Elektrisk

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 5 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 10 4. Prosjektering... 12

Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 5 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 10 4. Prosjektering... 12 1 Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 5 1.1 Felles... 5 1.2 Gulvvarmeanlegg... 5 1.3 Varmekilder... 5 1.4 Sanitæranlegg... 5 1.5 Elektroanlegg... 5 2. Betjening... 6 2.1 Felles... 6 2.2 Gulvvarmeanlegg...

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 DRIFTSHÅNDBOK Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1 EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 EDLQ011BB6W1

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

1.10.2013. Exvent eair. Installasjonsinstruksjoner NOR

1.10.2013. Exvent eair. Installasjonsinstruksjoner NOR 1.10.2013 Exvent eair NOR Installasjonsinstruksjoner Innhold Les meg først...4 Advarsler...4 Generelt...4 Elektrisk...4 Terminologi...4 Før du installerer enheten...5 Velge installasjonssted...5 Plaza,

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/ VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

TEKNISK MANUAL KONTROLLENHET FOR VARME/KJØLE SYSTEM INVERTER SPLIT VARMEPUMPE OG ELEKTRISK BACK UP

TEKNISK MANUAL KONTROLLENHET FOR VARME/KJØLE SYSTEM INVERTER SPLIT VARMEPUMPE OG ELEKTRISK BACK UP TEKNISK MANUAL KONTROLLENHET FOR VARME/KJØLE SYSTEM INVERTER SPLIT VARMEPUMPE OG ELEKTRISK BACK UP VIKTIG! les før installasjon Dette varmepumpesystemet har strenge sikerhetskrav og driftstandarder. For

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Uteluftvarmepumpe

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Uteluftvarmepumpe 161 504 15-2 2015-05-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Uteluftvarmepumpe Installasjons- og vedlikeholdsanvisning

Detaljer

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 161 504 31-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Installasjons- og vedlikeholdsanvisning 161 504 31-1 2015-04-28 Generell informasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F2030. Luft/vann-varmepumpe UHB NO 1317-1 231110 LEK

Brukerhåndbok NIBE F2030. Luft/vann-varmepumpe UHB NO 1317-1 231110 LEK Brukerhåndbok Luft/vann-varmepumpe LEK UHB NO 1317-1 231110 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Anleggsdata 2 Sikkerhetsinformasjon 4 Sikkerhetsforskrifter 5 Serienummer 7 Kontaktinformasjon 8 F2030 Et godt

Detaljer

ENERGYLINE PRO VARMEPUMPE TIL SVØMMEBASSENG

ENERGYLINE PRO VARMEPUMPE TIL SVØMMEBASSENG ENERGYLINE PRO VARMEPUMPE TIL SVØMMEBASSENG Installerings- og brukerveiledning INNHOLD 1. Innledning 1 2. Spesifikasjoner 2 2.1 Varmepumpens ytelse 2 2.2 Driftsområde 3 2.3 Varmepumpens dimensjoner 4 3.

Detaljer

Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære

Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære Velkommen til familien av fornøyde kunder som eier et bad fra Sunbelt Massasjebad Norge (SMN).

Detaljer

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 500

Brukerhåndbok NIBE VVM 500 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1338-2 431247 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 15.

Detaljer