FOR MYE UTBETALT LØNN TV konferanse 6.desember 2012 v/ Åse Marie Bjørnestad DM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOR MYE UTBETALT LØNN TV konferanse 6.desember 2012 v/ Åse Marie Bjørnestad DM 321423"

Transkript

1

2 FOR MYE UTBETALT LØNN TV konferanse 6.desember 2012 v/ Åse Marie Bjørnestad DM De aller fleste arbeidstakere opplever å måtte skrive under på en standard arbeidsavtale/kontrakt hvor det står at den enkelte ansatt er pliktig til å kontrollere lønnsslippene. I tillegg innehar ofte avtalen formuleringer om at arbeidsgiver har en generell adgang til trekk i lønn ved feilutbetaling dvs at arbeidsgiver kan kreve beløpet tilbakebetalt.

3 Dette er en sannhet med modifikasjoner. Hver enkelt sak må vurderes konkret og individuelt. Sivilombudsmannen kom i en sak (1999/2142) med svært klare synspunkter på slike generelle skriftlige forhåndavtaler: en avtale må inngås i etterkant av feilutbetalingen

4 Sivilombudsmannen konkluderer med følgende: Det sentrale vil etter mitt syn være at det forligger et uomtvistelig samtykke før det foretas trekk i en arbeidstakers lønn. Dette innebærer at det må forligge en avtale der det er klart at begge parter er inneforstått med hva trekket gjelder

5 En arbeidsgiver som har utbetalt for mye lønn, kan altså ikke uten videre kreve pengene tilbakebetalt Det finnes ingen lovregler som regulerer dette spørsmålet, men reguleres av de ulovfestede regler, læren om condicio indebiti I norsk rett er condictio indebiti ikke direkte omhandlet i lovgivningen, og rettspraksis har heller ikke anerkjent noen alminnelig adgang til å søke tilbake et indebitum. Domstolene inntar det standpunkt at spørsmålet må avgjøres etter omstendighetene i det enkelte tilfellet

6 Hvorvidt arbeidsgiver kan kreve å få pengene tilbake, vil i slike tilfeller være avhengige av om arbeidstaker forsto eller burde ha forstått at vedkommende ikke hadde rett til å motta pengene Det er grunnleggende trekk i læren om condictio indebiti at hvert tilfellet må vurderes konkret og under hensyn til rimelighet

7 Ut i fra rettspraksis kan en legge til grunn at arbeidsgivers krav om tilbakebetaling som hovedregel bare vil få medhold i de tilfeller mottageren ikke har vært i aktsom god tro de må være mottatt i aktsom god tro.

8 Det stilles forholdsvis strenge krav til aktsomheten, det holder ikke å hevde at man ikke forsto. men man må faktisk ikke ha forstått at det var noen feil basert på det som fremkommer av lønnsslippene.

9 Momenter som også vil ha betydning for tilbakebetaling eller ikke er: Ansattes plikt til å kontrollere lønnsslippene, beløpets størrelse i forhold til tidligere måneder, hvor kompliserte er lønnsslippene å forstå?

10 Er det nye utbetalte nettobeløpet slik at arbeidstakeren burde ha reagert? Har det samtidig skjedd andre ting med den enkeltes lønn økning/ nedgang i stillingsprosent, generell lønnsøkning, etterbetaling osv

11 I tillegg har feilutbetaling av lønn et litt annet preg enn andre feilutbetalingssituasjoner Personlig økonomi kan ha stor betydning om man skal/kan tilbakebetale eller ikke.

12 Der man i (aktsom god tro) god tro har mottatt for mye penger, og disse er brukt opp, vil krav om tilbakebetaling ramme spesielt hardt og arbeidsgiver står svakere ang. sitt krav om tilbakebetaling

13 Noen grunnleggende utgangspunkter ved feil utbetaling av lønn: Arbeidsgiver har ansvar for at utbetalingen er Arbeidsgiver har ansvar for at utbetalingen er korrekt, men ved feil kan feilen korrigeres Arbeidstakeren har gjennom undertegning av arbeidsavtalen en plikt til å kontrollere lønnsslippen og dermed si i fra når det er feil slik at feilen kan rettes

14 NB: I saker vedr. for mye utbetalt lønn vil det ALLTID være arbeidsgiver som regnes som den profesjonelle part

15 Hva gjør du som TV dersom du får en henvendelse fra et medlem og vedkommende har fått for mye utbetalt lønn?

16 TV må kontakte HTV og fylkeskontoret Medlemmet må redegjøre for saken skriftlig, hva slags feilutbetaling det er snakk om Hvor mye penger det er snakk om? Hvor lenge hevder arbeidsgiver at medlemmet har fått feilutbetaling? (NB foreldelsesfrist 3 år)

17 Medlemmet må skaffe tilveie alle lønnslipper minst 3-4 mnd. før evt feilutbetaling skal ha skjedd, og 2 mnd. etter feilutbetalingene skal ha skjedd. Brev fra arbeidsgiver vedr. saken? Har det vært noen møter ang. saken? Referat fra møter? Det skal alltid være referat fra møter. (arbeidsgivers ansvar, men kontroller at innholdet stemmer)

18 Har medlemmet kontrollert at beløpet arbeidsgiver hevder er feilutbetalt stemmer? Gjelder feilutbetalingen flere personer? Hvor står saken i dag? Hva ønsker medlemmet hjelp til?

19 NB: Oppfordre medlemmet til ikke å skrive under på noen papirer/avtaler før saken er gjennomgått

20 NB: NSF skal bistå våre medlemmer til å ta egne valg ved å informere om konsekvenser de ulike valg kan føre til. Bistå på møter og sikre at våre medlemmer får korrekt behandling av arbeidsgiver. At arbeidsgiver IKKE overkjører

21 Noen ansatte er klar på at dersom de har fått for mye utbetalt lønn, så ønsker de å tilbakebetale hele beløpet de har fått for mye Andre ønsker å betale tilbake deler av beløpet Noen mener at arbeidsgiver og arbeidstaker deler 50% hver av feilutbetalingen, her er mange varianter

22 Andre ønsker ikke å betale noe tilbake..

23 Dersom arbeidstaker ønsker å inngå avtale med arbeidsgiver om tilbakebetaling, så er det viktig at det avtales et evt mnd. beløp som arbeidstaker oppleves som rimelig i forhold til sin økonomiske situasjon og betalingsevne.

24 Arbeidsgiver bestemmer ikke alene hvor høy/lav den mnd. tilbakebetalingen skal være. Viktig at TV/ HTV/fylkeskontor er med på møtet hvor dette blir avtalt. Arbeidstaker kan lett føles seg presset til å tilbakebetale mer enn betalingsevne

25 Noen vil ikke tilbakebetale og mener arbeidsgiver skal ta hele den økonomiske belastningen med feilutbetalingen Mener pengene mottatt i aktsom god tro osv?

26 Var feilutbetalingen umulig å oppdage? Hadde arbeidstaker oppdaget feilen og gitt beskjed til arbeidsgiver, men arbeidsgiver hevdet lønnsutbetalingen var riktig og likevel fortsatte feilutbetalingen? Sakene har mange varianter..

27 Det finnes INGEN fasit, hver sak må vurderes individuelt

28 Mange opplever slike saker ikke bare økonomisk belastende, men også psykisk. Mange opplever å stå i et moralsk dilemma, skal jeg tilbakebetale - eller skal jeg ikke

29 Noen opplever sinne /frustrasjon/usikkerhet mot arbeidsgiver, kan jeg stole på min fremtidige lønnsslipper osv? Dette er naturlige reaksjoner og det kan være riktig å si i fra om til arbeidsgiver

30 De aller fleste arbeidsgivere opplever det også svært ubehagelig og beklager situasjonen arbeidstakeren er kommet opp i. De aller fleste arbeidsgivere understreker også at det er et arbeidsgiveransvar å utbetale riktig lønn. Men feil kan skje og i de fleste

31 Dersom en arbeidstaker ikke vil tilbakebetale og arbeidsgiver velger å forfølge kravet, så må arbeidsgiver skaffe seg tvangsgrunnlag for å inndrive gjelden. En måte å gjøre det på er inkasso. MEN dersom den ansatte har bestridt kravet tydelig skriftlig til arbeidsgiver, så kan inkasso ikke benyttes

32 Dersom kravet er skriftlig bestridt fra arbeidstaker så må arbeidsgiver gå veien om rettsapparatet dvs ordinære domstoler (herunder forliksråd) for å få dom i kravet og derigjennom få et tvangsgrunnlag

33 Det er det enkelte medlem sitt ansvar å kontakte tillitsvalgt /hovedtillitsvalgt for bistand Det er tillitsvalgt/hovedtillitsvalgt sitt ansvar å kontakte fylkeskontoret Det er fylkeskontoret sitt ansvar å evt kontakte jurist i NSFs forhandlingsavd. for utvidet bistand

34 Oppsummering: Kontroller alltid lønnsslippen Dersom det er noe du ikke forstår på lønnsslippen, få arbeidsgiver til å forklare lønnsslippen din Skriv aldri under på noen avtale om tilbakebetaling før du har kontaktet NSF ved TV/HTV først

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker professor Alf Petter Høgberg for uvurderlige innspill og rettelser.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker professor Alf Petter Høgberg for uvurderlige innspill og rettelser. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter. JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalet 07.12.2010 Bakgrunn Fra 1. januar 2007 ble det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger. av Ida Lejon

Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger. av Ida Lejon Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger av Ida Lejon Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

Forbudet mot trakassering i arbeidslivet

Forbudet mot trakassering i arbeidslivet Forbudet mot trakassering i arbeidslivet (seksuell trakassering, trakassering på grunn av kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet mv., alder, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell

Detaljer

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

NB! Det er nytt fra fakultetet at vi publiserer dette dokumentet.

NB! Det er nytt fra fakultetet at vi publiserer dette dokumentet. NB! Det er nytt fra fakultetet at vi publiserer dette dokumentet. Alle dokumenter i forbindelse med den nye prøveordningen vil bli vurdert underveis, og eventuelt revidert på slutten av semesteret. VEILEDNING:

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen

Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen I Rammeplanen for barnehagen står det: «Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer