Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vestre Ullern Boligsameie den kl. 19:00. Møtested: Lilleaker skole, samlingssalen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vestre Ullern Boligsameie den 18.04.2012 kl. 19:00. Møtested: Lilleaker skole, samlingssalen."

Transkript

1 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vestre Ullern Boligsameie den kl. 19:00. Møtested: Lilleaker skole, samlingssalen. Tilstede var 52 seksjonseiere og 8 med fullmakt til sammen 60 stemmeberettigede. Fra forretningsfører møtte Nina Leonardsen. Møtet ble åpnet av Hans Erik Hansen. 1 Konstituering A. Valg av møteleder Som møteleder ble foreslått Espen Jørgensen. Vedtak: Valgt B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. C. Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen Som referent ble Nina Leonardsen foreslått, og til å underskrive protokollen Fred Paulsen og Unni Furst. Vedtak: Valgt D. Valg av tellekorps: Vedtak: Henrik Pierre valgt. E. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måte sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. 2 Årsberetning for 2011 Styrets årsberetning for 2011 ble gjennomgått og foreslått godkjent. 3 Årsregnskap for 2011 Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent. Årets resultat foreslås overført til egenkapital. 4 Godtgjørelser A. Godtgjørelse til styret Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr ,-. B. Godtgjørelse til valgkomiteen er foreslått satt til kr 2 000,-

2 5 Forslag 5 A) Forslag fra styret, vedtektsendring 5 vedlikehold terrassegulv Forslag om presisering/endring av vedtektene når det gjelder an svar for terrassegulv. Forslag til vedtak: Styret foreslår at sameiermøtet endrer 5 første ledd ved at denne tilføyes en ny siste setning som følger: Ansvaret for terrassegulv omfatter også både sikring mot lekkasje og malingsskader i tak under terrassen. Vedtak: Styret trekker forslaget. 5 B) Forslag fra styret, vedtektsendring 19 varmepumpe, tillatelse til å installere varmepumpe med luftbasert utedel. Alternativ 1: 19 G INSTALLASJON AV VARMEPUMPE MED LUFTBASERT UTEDEL Den enkelte seksjonseier kan ikke installere varmepumpe med en luftbasert utedel. Slik utedel tillates likevel unntaksvis etter søknad til styret når utedelen kan plasseres på grunnmuren nær bakken slik at den ikke er skjemmende, støyende eller på annen måte til sjenanse for andre seksjonseiere. Tillatelsen kan bare gis når utedelen kan plasseres slik at kondens og avrenning ikke skader bygningskonstruksjonen. Styret utarbeider nærmere kriterier for oppsett av varmepumpens utedel, og disse gjøres tilgjengelig på sameiets internettssider. Installasjonen er søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven, og det forutsettes godkjenning fra Plan- og bygningsetaten. Alternativ 2: 19 G INSTALLASJON AV VARMEPUMPE MED LUFTBASERT UTEDEL Den enkelte seksjonseier kan installere varmepumpe med en luftbasert utedel. Utedelen skal plasseres på egen terrasse slik at den ikke støyer eller er skjemmende for andre sameiere. Plassering på gavlveggen er ikke tillatt. Dersom det er praktisk mulig skal utedelen plasseres på grunnmuren nær bakken slik at den ikke er skjemmende, støyende eller på annen måte til sjenanse for andre seksjonseiere. Installasjonen er bare tillatt når utedelen kan plasseres eller sikres

3 slik at kondens og avrenning ikke skader bygningskonstruksjonen. På terrasse må avrenning sikres ved at den fanges opp i et tett kar eller lignende. Styret utarbeider nærmere kriterier for oppsett av varmepumpens utedel, og disse gjøres tilgjengelig på sameiets internettssider. Installasjonen er søknadspliktig etter Planog bygningsloven, og det forutsettes godkjenning fra Plan- og bygningsetaten. Forslag til kriterier for oppsett av varmepumpens luftbaserte utedel Søknad om installering skal være godkjent av styret før installasjon. Søknad skal inneholde forslag til plassering, angivelse av type varmepumpe og beregnet utvendig lydnivå, som skal være under 50 desibel (<50dBA). Varmepumpen skal være levert av forhandler som er godkjent av Norsk varmepumpeforening (NOVAP-godkjent forhandler). Forhandler må bekrefte å ha tilgang til reservedeler og eget serviceapparat. Installasjon må kun gjøres av fagfolk sertifisert via for eksempel Norsk varmepumpeforening eller norsk importør. Montørens installasjonsbevis må kunne fremvises. Varmepumpens utedel skal i utgangspunktet monteres på grunnmur, for å redusere mulighet for støy. Utedelen må plasseres slik at det ikke oppstår problemer med avrenning av kondensvann. Kondensvann må ledes bort. Utedelen må monteres minst 0,5 meter over bakken. Eventuelle avløp må frostsikres med selvregulerende varmekabler. Alle rør på yttervegg bør legges i rørkanal. Det bør vurderes om det skal monteres et varmepumpehus over utedelen for å skjule denne. Hvis varmepumpen fjernes er beboer ansvarlig for å utbedre eventuelle inngrep på bygningen. Ved salg av bolig er beboer ansvarlig for å informere ny beboer om ansvar for utedelen. Forslag til vedtak: Det stemmes over alternativ 1 og 2. Forslag til kriterier for oppsett av varmepumpens luftbaserte utedel, vedtas. Benkeforslag: Vedtektenes 19 G, ny. Det tillates ikke varmepumpe i sameiet. Vedtak: Benkeforslag vedtatt med overveldende flertall. 5 C) Forslag fra Hegland og Simensen, vedtektsendring 19 A, terrassedører. Forslag om endring av vedtektenes 19 A om terrassedører Forslag til vedtak, ny tekst i 19 A: Seksjonseiere som ønsker det, kan installere heve/skyvedør / foldedør ut mot terrassen(e) i egen leilighet. Det forutsettes at eventuelle nødvendige godkjenninger fra relevante bygningsmyndigheter foreligger. Innsettingen må utføres fagmessig. Nåværende åpning i bredde og høyde beholdes, men nedre del senkes slik at døren kommer på høyde med den nåværende døren. Planlagt skifte skal forelegges styret for godkjenning. Vedtak: Vedtatt med overveldende flertall.

4 5 D) Forslag fra Gjøvik, redegjørelse oppussing oppganger. Styrets kommentar: en redegjørelse/orientering gis på sameiermøtet. Forslag til vedtak: Redegjørelsen tas til etterretning. Vedtak: Tas til etterretning. Sak 5 E) Forslag fra Rikke Monrad-Hansen, vanninntrenging i Vesteråsveien 28, det gjelder i kjellerrommet i 3uetg. og leilighet i 4 uetg. Det må settes av midler i budsjettet for 2012 til tiltak. De siste årene har det rent langt mer vann bak min leilighet enn det tidligere har gjort. Jeg har bodd her nå i 20 år. Øker vannmengden mer nå vil vann trenge inn i badet mitt. Et tiltak er å brakt på det rene om avløps rørene langs innkjørselen til Vesteråsveien og nærliggende avløp er intakte. Styrets vurdering: Både dette og forrige styre har vært kjent med fuktproblematikken i boden 3U i Vesteråsveien 28 samt bod bak leilighet under denne. I tillegg er vi kjent med et noe alvorligere fuktproblem i boden i Vesteråsveien 32, der membranen vurderes å skiftes allerede i Begge styrene har vurdert å grave opp langs grunnmuren ved 28 for å drenere overflatevann og grunnvann så langt ned man når med konvensjonelle gravemetoder. Da man ikke vet hvilke grunnutfordringer man møter på så må man ta høyde for at en slik oppgraving vil koste minst Styret har i vinter vært i kontakt med Oslo vann- og avløpsetat, og de vil stille opp for å test om deres avløpssystem er tette langs grunnmuren i Vesteråsveien 28 så snart det blir vårlig nok. Styret har for 2012 prioritert vedlikeholdsoppgaver som vi anser er mer prekære enn bodlekkasjen i Vesteråsveien 28. Så langt vi har kunnet bringe på det rene har lekkasje eksistert siden byggene var nye, samt at det kun rammer bodområdet. Styret anser derfor ikke lekkasjen som prekær, men skulle gjerne gjort også dette tiltaket allerede i For 2012 er det prioritert å ferdigstille trappeoppgangene, skifte vannrør som er lekk i garasjetaket i Vækerøveien, skifte kondemnerte varmtvannsberedere, spyle hele kloakksystemet etter to fortettinger, skifte ca. 1/3 av avtrekksviftene og rense tilsvarende avtrekksrør etter kondemnering og påvisning av mye smuss. For å ha penger til alt dette tas det opp ett lån på ca. 3 millioner til trappeoppgangene, samt at husleien er økt med til 5 % både 1. april og 1. oktober Styret ser ikke at det finnes ledige midler på budsjettet for 2012 til å drenere ved 28 uten at det tas opp ytterligere lån eller at det foretas ekstraordinære innbetalinger fra beboerne. Vedtak: Styret instrueres til å prioritere skaden i Vesteråsveien 28 og leiligheten til Monrad-Hansen, og sameiet setter inn byggavfukter og lager en oppkant på Monrad-Hansen sitt bad.

5 Sak 5 F) Forslag fra Rikke Monrad-Hansen Brevet med pålegg fra brannmyndigheter om rydding av kjellerboden ber jeg vedlegges innkallingen til årsmøte. Det er flere enn meg som ønsker å lese det brevet så vi får praktisere full åpenhet i denne saken. Forslag til vedtak: Sameiermøtet tar sak 5 F til etterretning. Vedtak: Tas til etterretning. Sak 5 G) Forslag fra styret, utrede rehabilitering av gavlveggene. Det er et spørsmål om tid før gavlveggene våre må rehabiliteres. Platekledningen er i eternitt, som inneholder asbest, og er forlengst gått ut av produksjon. Når en plate sprekker eller knuses finnes ikke alternativer. Veggene isolerer dessuten dårlig, sammenlignet med dagens standard. I tillegg er gavlene lite pene å se på, og trekker helhetsinntrykket av anlegget vårt ned. Behovet har vært der lenge. Forslag om rehabilitering av gavlene ble nedstemt i 1996 og Nye beregninger anslår at det å skifte alle gavlveggene vil koste mellom 22 og 36 millioner, avhengig av hvilket alternativ man velger. Alternativt kan bare de mest synlige gavlene håndteres. Forslag til vedtak: Sameiermøtet ber styret utrede alternativene og kostnadene for en rehabilitering av gavlene. Styret skal også utrede hvordan et slikt prosjekt kan finansieres. Resultatet legges frem for et nytt sameiermøte. Benkeforslag: Styret skal ikke vurdere tomterealisering. Vedtak: Forslag til vedtak og benkeforslag vedtatt med overveldende flertall.

6 6 Valg av tillitsvalgte A. Som leder for 1 år ble det foreslått Karl Kleva Vedtak: Valgt ved akklamasjon B. Som 3 styremedlemmer for 2 år ble foreslått Hans Christian Erlandsen, Arve Sigvaldsen og Anita Roarsen. Som 2 styremedlemmer for 1 år ble foreslått Unni Furst og Morten Steen. Vedtak: Valgt ved akklamasjon. C. Som valgkomité for 1 år ble foreslått Fred Paulsen og Erik Buchmann. Vedtak: Valgt ved akklamasjon Sameiermøtet ble hevet kl. 21:25 Protokollen godkjennes av undertegnede: Espen Jørgensen /s/ Møteleder Nina Leonardsen /s/ Referent Unni Furst /s/ Protokollvitne Fred Paulsen /s/ Protokollvitne Ved valgene på sameiermøtet har styret fått følgende sammensetning: Navn Valgt for Leder Karl Kleva Styremedlem Knut Martinussen Styremedlem Hans Christian Erlandsen Styremedlem Anita Roarsen Styremedlem Arve Sigvaldsen Styremedlem Morten Steen Styremedlem Unni Furst Oslo Styret vil konstituere seg på neste styremøte

Vedtak: Vedtatt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtak: Vedtatt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudhøgda Borettslag Møtedato: 20.05.2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Samlingssalen, Manglerud skole 44 andelseiere, 1 representert ved fullmakt,

Detaljer

Tilstede var 20 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 9 med fullmakt. Tilsammen 29 stemmeberettigede.

Tilstede var 20 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 9 med fullmakt. Tilsammen 29 stemmeberettigede. 6091 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Kjelsåshaugen Boligsameie ble avholdt torsdag 18. april 2002 kl. 18.00 på Kjelsås skole. Tilstede var 20 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Møtedato 12.06.2008 Møtetidspunkt 18:30 Møtested Philips lokaler i Sandstuveien Tilstede var Og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Manglerudvangen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudvangen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

1 S/E Kannikbakken 6

1 S/E Kannikbakken 6 1 S/E Kannikbakken 6 Protokoll fra ordinært sameiermøte i S/E Kannikbakken 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen. Tilstede var 7 eiere og 1 med fullmakt til sammen 8 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen.

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. 5487 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. Tilstede var 62 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke. Tilstede var 75 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 79 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken.

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. 5470 ÅRSMøteProtokoll 5470 Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. Tilstede var106 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Tilstede var 35 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 45 stemmeberettigede.

Detaljer

Ordinært sameiermøte tirsdag 29. april 2014, kl. 18.30

Ordinært sameiermøte tirsdag 29. april 2014, kl. 18.30 1 Sameiet Vestre Greverud 1, Felt M Ordinært sameiermøte tirsdag 29. april 2014, kl. 18.30 Møtested: Flåtestad skole Protokoll 1. Konstituering Styrets leder, Mona Riktor ønsket velkommen og var selv møteleder.

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Tilstede var 26 seksjonseiere og 9 med fullmakt til sammen 35 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet. Tilstede var 38 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 40 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Tilstede var 43 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 18 med fullmakt, til sammen 61 stemmeberettigede.

Tilstede var 43 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 18 med fullmakt, til sammen 61 stemmeberettigede. Ordinær sameiermøte i Vestre Ullern Boligsameie ble avholdt onsdag 24. mars 2004, kl 1800 i Samlingssalen på Lilleaker Skole, Lilleakerveien 49 Tilstede var 43 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler,

Detaljer

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 16. april 2008 i Frydendal Søndre Boligsameie. Avholdt: Røde Kors Sted: Asker. Møtet ble erklært for lovlig innkalt

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 16. april 2008 i Frydendal Søndre Boligsameie. Avholdt: Røde Kors Sted: Asker. Møtet ble erklært for lovlig innkalt PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 16. april 2008 i Frydendal Søndre Boligsameie Avholdt: Røde Kors Sted: Asker Møtet ble erklært for lovlig innkalt Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugerudhagan Borettslag Møtedato: 12. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Kantinen 4. etg. Tvetenveien 152 Til stede: 42 andelseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Tilstede var 25 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen

Detaljer

BEVERVEIEN BORETTSLAG

BEVERVEIEN BORETTSLAG Anl. nr. 781 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 27. november 2014 kl 18:00 BEVERVEIEN BORETTSLAG Til andelseierne: Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Beverveien borettslag

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Vålen Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Vålen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Vålen Borettslag Møtedato 29.04.2009 Møtetidspunkt 18.00 Møtested Etterstad videregående skole Tilstede var 64 andelseiere Og 14 med fullmakt til sammen 74 stemmeberettigede

Detaljer

DAGSORDEN. Styrets årsberetning 2012 samt revisors beretning. Sak 3. Regnskap for 2012 og budsjett for 2013

DAGSORDEN. Styrets årsberetning 2012 samt revisors beretning. Sak 3. Regnskap for 2012 og budsjett for 2013 Generalforsamling i Tolia borettslag 29. ap ril 20 13 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning 2012 samt revisors beretning Sak 3. Regnskap for 2012 og budsjett for 2013 Sak 4. Sak 5.

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Frydenhagen Sameie ble avholdt 25 april 2006 kl. 18:30 i Bekkelagshøgda Samfunnshus, Kongsveien 50.

Ordinært sameiermøte i Frydenhagen Sameie ble avholdt 25 april 2006 kl. 18:30 i Bekkelagshøgda Samfunnshus, Kongsveien 50. 5181 ÅRSMøteProtokoll 5181 Ordinært sameiermøte i Frydenhagen Sameie ble avholdt 25 april 2006 kl. 18:30 i Bekkelagshøgda Samfunnshus, Kongsveien 50. Tilstede var 16 seksjonseiere i henhold til innleverte

Detaljer

1 Nydalen Kvarter Sameie

1 Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie Møtedato: 22.04.2015 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: BI Nydalen Til stede: 71 seksjonseiere, 6 representert ved fullmakt,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Tilstede var 44 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 47 stemmeberettigede.

Detaljer

Som tellekorps ble Bjørn Andresen og Petter Kirkhus foreslått. Vedtak: Godkjent

Som tellekorps ble Bjørn Andresen og Petter Kirkhus foreslått. Vedtak: Godkjent 1 Øvre Grorud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Grorud Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i avholdes torsdag 17. mars 2011, kl. 18.00 på Etterstad videregående skole, Auditoriet, Etterstadsletta 5. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag Møtedato 29.05.2008 Møtetidspunkt 18:00 Møtested Fellesrommet, Thv. Meyers gt 5 Tilstede var 37 andelseiere Og 9 med fullmakt til sammen 46

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING STENFELTBAKKEN GRENDELAG Langhus 2. oktober 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden Onsdag 17. oktober

Detaljer

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 Mandag 26.03.12 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkerudbakken Sameie. Til stede var 21 sameiere med adgangskort.

Detaljer