Veierlendingen. Muffins og saft på Båsløkka

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veierlendingen. Muffins og saft på Båsløkka"

Transkript

1 Løssalg kr 21,- (verdi kr 22,-) Nr.: 43 Postadresse: Veierlendingen, Båsløkka, 3144 Veierland Telefon BAI: Telefon SA: Postgiro: E-post: Hjemmesider: Veierlendingen Opplag: 280 Nummer Årgang 18 Muffins og saft på Båsløkka (SA) Det var mange kjøpelystne da Veierlandsboden hadde éndagsåpning på Båsløkka i sommer. Det ble tilbudt saft, slush, muffins og fruktspyd, og både sommergjester og fastboende koste seg med godsakene. Her ser vi fornøyde forretningsdrivende, Kathrine, Vilde Sofie, Anine og Marie. (BAI) Veierland vels boliggruppe disponerer 4 sider i denne avisa. I tillegg har vi tatt med absolutt alle innlegg vi har fått vedrørende boplikten innen innleveringsfristen. Dette har selvfølgelig sammenheng med den kommene folkeavstemningen om boplikt.

2 Veierlendingen Redaktør: Bjørn Arve Iversen og Svein Aurmark Kunstneriske innslag: Ellen og Jacek Ellers: Boliggruppa ved Veierland vel har fått 4 sider til disposisjon. Veierland vels styre/formann disponerer dessuten en side. Skolen har sommerferie. Tanker om sommeren 2006 Vi kan nå se tilbake på en flott sommer på Veierland. Været har vært strålende, og små og store har kost seg både på land og i vannet. Av hensyn til dem som produserer fôr til husdyr, burde nok imidlertid værgudene innimellom vært litt mer gavmilde med regndråpene. Men både Nokarts kuer og Britts og Edmunds sauer ser også ut til å ha hatt det veldig bra. Basaren gikk også som vanlig kjempefint, med fullt trøkk og stor stemning på vellet tri heile dager til ende. Og midt oppe i idyllen har både sommergjester og fastboende hatt viktige temaer å diskutere under parasollene. For begge kategorier har parkeringen på Tenvik vært et stort samtaleemne, og for de fastboende er det den kommende folkeavstemningen om boplikt som har vært gjenstand for mange diskusjoner. Parkeringssaken blir det gode muligheter til å komme tilbake til, i god tid før en ny sommersesong. Denne utgave av Veierlendingen dreier seg derfor i stor grad om spørsmålet om fortsatt boplikt. Argumentene fra begge sider finner du i de påfølgende sidene. På lederplass skal vi derfor begrense oss til å slå fast det som er det viktigste ved alle demokratiske beslutninger: At flest mulig deltar. En høy deltakelse vil gi politikerne beskjed om at veierlendingene har et stort engasjement. Hvis vi ikke viser engasjement, vil de tro at vi ikke bryr oss om resultatet. Det dreier seg om en rådgivende folkeavstemning, og jo bedre oppslutningen er, desto tyngre veier vårt råd. Møt opp på vellet 11. september Svein Aurmark INFO Annonsepriser 1 side... kr 950,- 1/2 side... kr 450,- 1/3 side... kr 300,- 1/4 side... kr 200,- 1/8 side og mindre... kr 180,- 50% rabatt til medlemmer av VNF. Internettannonse Etablering... kr 220,- Månedsavgift... kr 50,- Endringer... kr 110,- Etablering inkluderer tekst (som du må forfatte selv)+ kart som viser hvor virksomheten befinner seg på øya. Kartet kan erstattes med din tegning eller ditt bilde. Du kan også få inn link til dine egne sider. 50% rabatt til medlemmer av VNF. Bli abonnent Abonnentene får avisa først og de får den rett hjem i postkassa. 10 nr... kr 220,- I utlandet... kr 280,- Vi trenger fortsatt skrivehjelp og forsøker å skaffe maskiner til de som er interessert. WWW Internett Besøk våre internettsider: Tomter og helårsboliger annonseres gratis på Veierlendingens internettsider. Meld fra om feil!!! Fra Veierland rundt regattaen 2006 HOLD AVSTAND ved brann, 112 til politi og 113 til lege. Kalender Våre nettsider inneholder i tillegg til alt annet en kalender som forteller om hva som skjer når på Veierland. Det vil si dersom vi får beskjed. Meld fra om alle begivenheter som hører hjemme i kalenderen. Vi er helt avhengig av lesernes tilbakemeldinger dersom vi skal få en brukbar kalender. Side 2

3 Halvgamle nyheter og småplukk Vi har fått aviser i retur fra Rune i Sandefjord. Meld adresseendring og avisene kommer som de skal igjen. (red2) Dyrt med ferge til Veierland? Svein Fagereng bruker ferga som eksempel på hvor dyrt det kan bli når en skal holde seg med befolkning på øyer uten broforbindelse. Jutøya mottok i år kr ,- fra Nøtterøy kommune, mens Bolærnebåten får 2 millioner (riktignok ikke fra Nøtterøy kommune red2). Og der som det ikke finnes fastboende... (Marite) Det meldes om iberiasniler over hele øya nesten. Salt er effektivt. (red2) Herved vå r støtterk læring til fortsatt b oplikt på V eierland! Vennlig hils en Karin Rosm er, Malling, Unn Grethe B. Smitt-Am undsen Neste sommer blir det nok en veldig tynn avis, dersom det blir avis. I år har ingen av redaktørene båt i Tønsbergfarvannet. Neste år har begge redaktørene båt. De har stor tro på gjengen som står på for båtplasser på Båsløkka. (red2) Tom E. Amundsen fra Nøtterøylisten sier i en e-post at Nøtterøylistens representanter står fritt i spørsmålet om boplikt, men påpeker at de har en vesentlig programforpliktelse ovenfor folkeavstemninger. -) - (verdi kr 22, Løssal g kr 21, n, Båsløk Veierle ndinge Postadresse: Telefon BAI: Telefon SA: ka, 3144 Vei er land ac.com Postgi ro: E-post: ndinge n.no Hjemmesider: e Ve ie r le n di ng Nr.: 42 n Nummer Årgang 18 Opplag: 300 Gjestehavna på bolerne Med saft Muffins og a 20 på Båsløkk sider i avisa leverer vi vel den mest omfattende utgave av Veierlendingen noen gang. Det blir dessuten den dyreste noen gang. Mer til trykking, mer til porto. Vi vil nok søke støtte når folkeavstemningen er over og håper at ikke dette nummeret skal få alt for store konsekvenser for løssalg og abonnementpriser. (bai) Lagde bryllupskake på hytta. Noen helt typisk hyttebeskjeftigelse kan vi vel ikke kalle det Hans-Georg Ehrlinger foretok seg på hytta i sommer. Den blide bakeren (som sammen med kona Ellen nå er i ferd med å få ferdig sitt eget hus på Veierland) har nemlig laget en storslagen bryllupskake til svoger Patricks bryllup. Etter fotograferingen ble kaken forsiktig tatt ned, etasje for etasje, systematisk pakket i spesiallagde esker og fraktet med ATV, ferge og bil frem til begivenheten på Nesodden. Vi er imponert! (SA) --- Fyno elsen rd erk og Th go e r d r a Fr tert alvor» mun «I Sv e Jørn Magdahl, Felleslista SV/RV hadde dessverre ikke anledning til å skrive noe om boplikt til 15. august. Han ba om et par dagers utsettelse, men vi måtte dessverre si nei. (BAI) Har vi dårlig tid dag etter dag, blir det dårlige tider. verre Therke l s -S e n--- Folkeavstemningen om boplikt er allerede avgjort flere ganger. Det er flere enn en som har sittet og telt stemmer for og mot. Noen har endog markert på kart. (red 2) -- Fra «I mun -ter -t d a or» or lv Monica opererte ølkrana på Veierlandfestivalen. Hun ble flakkende i blikket da Alexander (30) ba om pils mens hans påpasselige far sto bak ham og presiserte at det var rødbrus som gjaldt. (red. 2) e kjøpelystn var mange (SA) Det hadde andsboden a i da Veierl på Båsløkk ing åpn t, saf éndags ble tilbudt sommer. Det og fruktspyd, og fins fastboslush, muf gjester og både sommer med godsakene. seg te retningsende kos fornøyde for Sofie, Her ser vi Vilde Kathrine, drivende, rie. Ma Anine og Mens vi er i avishjørnet. Leser for tiden boka «Tinius Om medier, milliarder og hunden Tott». Boka handler om norges største mediemogul (han ville neppe likt tittelen) og hans hund Tott. Jeg har lånt den av en medredaktør. Jeg tror han mente mine mål for Veierlendingen var for beskjedne. (bai) For ordens skyld. Det har kommet leserbidrag til bopliktdebatten etter fristen! ). Pr. i dag ( ) bare bidrag som støtter boplikten. Vi har valgt å si nei til alle sene bidrag slik at ingen skal føle seg urettferdig behandlet. (bai) Side 3

4 Basaren 2006 (red2) Inntekter Det kom inn kroner på årets basar. Det var naturlig nok loddsalget inne som sto for brorparten. Nesten ,- kroner. Kjøkkenet gjorde det også bra med nesten ,- i omsetning. Tombolaen tok inn ,- og skytinga 9.000,-. Fiskedammen bidro med over 6.000,- og ballkastet med nesten 5.000,-. Resultat Det er selvfølgelig en del utgifter ved arrangementet, men sluttresultatet ligger allikevel på rundt ,- kroner. Hjelpeapparatet Dette hadde ikke vært mulig uten et stort hjelpeapparat med mange frivillige. Støtten er selvfølgelig uvurdelig for vellet. Vi har dessuten sett et par latterlig lave fakturaer fra Autoutstyr. 14 Aug :16:17 Det er skremmende å sitte å lese i gamle brev og saksdokumenter. Hva ble vel sagt, hva ble vel diskutert, hva ble vel bestemt. Etter drøye tjue års kamp ble det endelig innført boplikt på øya vår. Veierland skulle være et satsningsområde. Mye arbeid ble lagt ned i forkant av kommunedelplanen og konklusjonen var: Skal vi ha et levedyktig samfunn på Veierland så må vi 1) innføre boplikt 2) løse kloakkproblemet slik at nybygging tillates. Begge disse punktene var viktige forutsetninger for å opprettholde og øke innbyggertallet. Åtte år er gått og plutselig er ikke begge punktene like viktige lengre. Hvorfor ikke? Har det vært et massivt rop om hjelp fra Veierlands beboere om å få fjernet boplikten? Har det vært et massivt rop om at boplikten ikke fungerer? Nei, for den fungerer faktisk. Alle hus som er solgt etter innføring av boplikt er solgt til fastboende bortsett fra ett, men i og med at kommunen er gjort oppmerksom på det så tar jeg det som en selvfølge at de følger opp den saken. For meg så har de siste åtte årene vært preget av optimisme. Hus har blitt solgt til nye fastboende og nye hus har blitt bygd. Vi har vært så heldige å ønske mange nye beboere på øya vår velkommen, faktisk over femti stykker. Takket være boplikten! Takket være for at vi da fikk en optimisme som preget øya og fikk oss til å jobbe enda mere for at flere skulle oppdage vårt paradis på jord. Mye jobb er blitt lagt ned for å legge ut tomter. Men har vi ubegrenset med arealer som kan bli lagt ut til tomter siden nybygging nå plutselig er et argument for å fjerne boplikten? Er det så mange grunneiere som har mere de vil selge? Er det i det hele tatt noen vits i å legge ut tomter dersom huset skal kunne selges til sommersted etter f.eks. ett eller to år? Hva hadde skjedd med øya dersom vi ikke hadde kjempet fram en kjempebra kommunedelsplan og boplikt? Hadde Veierland vært noe satsningsområde fra kommunens side? Hadde den samme optimisme preget øya? Hadde vi fått tillatelse til nybygging av hus? Hadde vi hatt noen tro på at samfunnet ville overleve? Ville folk ha flyttet hit? Hva med husene som har blitt solgt, ville de ha gått til sommersted? Hva med skolen vår? For meg personlig så var en av drivkreftene dengang at det skulle bli boplikt. Fjernes den nå, så er det ikke noe mere å kjempe for,- da er løpet kjørt. Vi får den aldri tilbake igjen. Da blir den øya vi alle er så glad i en sommerøy. Jeg er en innbitt boplikttilhenger. Kanskje fordi jeg er født og oppvokst på gård og har fått boplikt og driveplikt inn med morsmelka. Det er et nødvendig tiltak for å regulere markedet. Heldigvis så er det boplikt på vår eiendom uansett utfallet av folkeavstemmingen. (Jeg tør ikke tenke på hva taksten hadde vært uten) Men det hadde vært hyggelig med fortsatt MANGE gode naboer og ikke bare gode sommernaboer! Det er forferdelig synd, Nøtterøy Kommune, for dere har greid å så et stort frø om usikkerhet på øya vår. Britt Kyllo Paulsen Veierland skole er en viktig del av lokalsamfunnet på øya. Den må vi ikke miste. Hva må så til for å opprettholde skolen vår? Jo, vi må stadig ha tilgang på nye barn. Hvordan får vi det? Jo, da må det nybygging til, og da må unge nyetablerte få muligheten til å kjøpe en eksisterende bolig til akseptabel pris. Det at Veierland har en skole er ganske avgjørende for at folk velger å flytte ut hit. På skolen er det i år 20 elever, 18 av disse har faktisk flyttet hit etter at boplikten ble innført. Hvor mange barn hadde det vært på skolen uten boplikt? I fjor var vi i møte med ordføreren, og ble da beroliget med at vi ikke måtte bekymre oss for skolen. Skolen er trygg, den koster ikke mye. Kostnadene er med ordførerens ord En dråpe i havet. Vi må ha unge i etableringsfasen, noe vi har fått etter boplikten kom. Det var 7 elever i 1997 og nå har vi 20, 6 av dem er førsteklassinger. Det ser ut som boplikt er veldig viktig for Veierland skoles eksistens. FAU Veierland skole ved Monica Iversen Side 4

5 Veierlandfestivalen gjester (250 betalende + 70 barn + band). 900 halvlitere med øl. 20 liter vaffelrøre. På scenen: Philips Pirater, Arnt Martin Brynildsen m. band, Malin Pettersen, Alicanta, Svada og Pønsj. Litt regn, men god stemning. Side 5

6 ! " # $ % # # & '( ))) $ *! "! "!! # " $ " #!" % & " ' ( "!! # & " ) # " *!" % # " #! & # # & +"! " (! " $ #!!" (! # " (, ( -. #!. / 0 ( & "! #!!". / 0 ( # " "!" "!" " ) " &!" ) 1 2 +! # " 3 " " "! 3 4! ) & 0 "! +, (. /!!!, ( 0 ( "!!! & #! & "! #, ( -. # " "!! #!!" % & "!!! $. /& 0 ( -.! &! 1 (!" % " )! (!! &, ( -. " "!" % % ( " 5 " " & " ) & " " " # " " ) # % # " (!" % "! 6 7, ( & 8 + 9, Partileder! Bilde fra årets «Basar» på vellet Side 6

7 Øya Veierland Aldri vært der? (red2) Da tar vi en tur. Fra Tønsberg kjører du til Tenvik. Her er det parkeringsplasser og fergeleie. Fergen Jutøya bringer deg til Vestgården eller Båsløkka på Veierland. Alternativt kan du ta ferge fra Engø på Sandefjordsiden. Samme ferge, men færre avganger. Veierland Du har nå kommet til en øy med 150 kjekke fastboende og et betydelig antall koselige sommergjester i ferietiden. Øya har en slags taxi, en rask båttaxi, en liten butikk, post med bitte litte grann åpningstid, restauranter uten tak, kirke (som jeg ikke tør tulle med), en toetasjes skole, flinke handverkere og en fantastisk fin avis. Solen skinner og du hører fuglekvitter, gresshopper, måkeskrik, mopeder og traktorer. De må nesten oppleves. Ikke vær redd. Det er mange som kommer for å oppleve de innfødte. Velkommen Ikke la deg skremme av alt bopliktmaset. Når agurktiden og valget er over roer det seg igjen. Boplikt Dersom du har lest denne avisa, og ikke har fått med deg at det er boplikt på Veierland er det viktig at du leser det følgende. Det er boplikt på Veierland. Kjøring og sånt På Veierland er det egentlig forbud mot bilkjøring, men ingenting er helt forbudt heller. Vi som bor her kommer oss rundt ved hjelp av mopeder, sykler, ATVer, traktorer og ben. Noen ganger reiser vi lenger enn til Båsløkka og Vestgården. Tar toget fra Tønsberg til Oslo eller enda lenger. Timeekspressen fra Borgheim på Nøtterøy går også til Oslo. Fra Veierland til Torp vår internasjonale flyplass tar det under 40 minutter. Moderne Det er veldig moderne her ute. Vi har f.eks. telefon og radio. TV og bredbånd. Hunder, katter og gode naboer. SYNLIG FOLKEVILJE Folkeavstemning er demokratiets sterkeste våpen i enkeltsaker. Om tema for en avstemning er saklig, rettferdig og tydelig så vil man få et anstendig demokratisk resultat. Men folkeavstemninger kan enkelt manipuleres og misbrukes. Problemstillingen eller spørsmålsstillingen er derfor av største betydning. Folkeavstemning har den fordelen at velgerne bare tar stilling til en enkelt sak fremfor hele valgprogram. Demokratiet har som ett av sine absolutte krav at befolkningen velger sine representanter til de folkevalgte organer som kommunestyre, fylkesting og storting. Velgernes inflydelse over sine folkevalgte representanter mellom valgene kan oppleves som problematisk fordi de sentalstyrte politiske partiene tar styringen med sine grupper av representanter i de folkevalgte organer og da til fortrengelse av velgernes løpende inflydelse. Mest fremtredende blir avviket mellom velgerne og deres folkevalgte representanter da det dukker opp store eller viktige saker i valgperioden som ikke omfattes av valgprogrammene og som velgerne følgelig ikke har fått anledning til å ta stilling til. Det mangler neppe på såkalte politikere som har en viss uvilje mot folkeavstemninger og som åpenbart er av den mening at folkevalgte representanter egentlig har til oppgave å være folkevalgte og partistyrte formyndere. Nøtterøylisten har som del av sitt fundament et krav om folkeavstemning i store eller viktige saker som ikke var sentrale i valgkampen for inneværende periode, eventuelt at man utsetter sakene til etter neste valg. Jeg skal ikke her ta stilling til fortsatt boplikt eller ikke på Veierland. Ei heller vil jeg komme med synspunkter på det prinsippielle for eller mot boplikt. Det som nå er viktige for befolkningen på Veierland er å synliggjøre sin folkevilje gjennom folkeavstemning i spørsmålet om boplikt. Folkeavstemningen er riktig nok rådgivende for kommunestyret, men å trosse folkeviljen må være en tilnærmest demokratisk umulighet siden kommunestyret allerede har akseptert at denne folkeavstemningen bare vedkommer folkeviljen på Veierland. Måtte den kollektive fornuften i befolkningen på Veierland komme klart til uttrykk i folkeavstemningen samtidig som man beholder oversikten og betrakter Veierland som en del av Nøtterøy kommune. Godt valg! Tom E. Amundsen (Nøtterøylisten) kommunestyrerepresentant Nøtterøy kommunestyre Side 7

8 Folkeavstemningen Vedtak i Kommunestyret Det gjennomføres en rådgivende folkeavstemning mandag om bopliktsordningen på Veierland. 2. Deltakere i folkeavstemningen vil være fastboende innbyggere på Veierland. 3. Stemmesedlene vil angi to alternativer: JA : velgeren ønsker at bopliktsordningen videreføres. NEI : velgeren ønsker ikke at bopliktsordningen videreføres. 4. De formelle valgtekniske ordninger følger samme prosedyrer som ved øvrige valg slik beskrevet i saken nedenfor. 5. Det gjennomføres en evaluering av erfaringene med bopliktsordningen for perioden , som skal være ferdigstilt før folkeavstemningen. 1. Manntall: Det skal brukes manntall som for kommunestyrevalg. Skjæringsdato for manntallet settes til 11. august 2006 Manntallet skal ikke ajourholdes i perioden fra skjæringsdato til folkeavstemningsdato. 2. Forhåndsstemmegivning: Forhåndstemmegivning legges til den siste uken før folkeavstemningen (uke 36), unntatt lørdag 09. og søndag 10. september. Forhåndsstemmegivningen legges til ekspedisjonen i Tinghaugvn. 18 med åpningstid kl Som stemmemottakere oppnevnes de samme som til Stortings- og Sametingsvalget Valglokale: Valglokale mandag 11. september 2006 blir som ved tidligere valg på Veierland. Valglokalets åpningstid blir kl Stemmestyre: Som stemmestyre oppnevnes de som ble valgt til Stortings- og Sametingsvalget i 2005 med eventuelle Hva vil Fremskrittspartiet med Veierland? Da ordfører Sevik var på besøk på Veierland i juni i fjor, forsikret han oss om at Frp ikke hadde noen planer om å legge ned skolen. Det er ikke noe å spare på å legge den ned, sa han. Han var tilsvarende beroligende da han ga uttrykk for at han ikke tror opphevelse av boplikten vil ha negativ betydning for bosettingen på Veierland. Nestformannen i partiet, Svein Fagereng, uttaler seg annerledes. I Tønsbergs Blad, , i et oppslag om folkeavstemningen om boplikt, står følgende: Er det en universal sannhet at alle ønsker bosetting på Veierland? Dette koster kommunen mye. Skolen er dyr, ferja også, og i Tenvik betaler de prisen i form av parkeringsproblemer, sa Svein Fagereng (Frp). Svein Fagereng er også mannen bak forslaget om å flytte anløpsstedet for Veierlandsferga til Kjøpmannskjær. Hva mener så Fremskrittspartiet om Veierland? Skal vi tro ordføreren, er de svært velvillige, men ser vi på Fagerengs uttalelser og tar i betraktning Fremskrittspartiets voldsomme engasjement når det gjelder parkering i Tenvik, blir bildet straks annerledes. Parkeringsproblemene i Tenvik om sommeren er ikke de fastboende på Veierlands feil. Hadde det vært det, hadde vi hatt parkeringsproblemer hele året. Hvorfor kommer nestformannen i Nøtterøys største politiske parti med uttalelser mot bedre vitende? Det er imidlertid bedre å høre på kritiske røster enn å lytte til fagre løfter. Er det ikke grunn til å tro at Fagerens uttalelser og forslag er de som best gjenspeiler Fremskrittspartiets tanker om Veierland? Får man fjernet boplikten og flyttet fergeanløpet til Kjøpmannskjær slik at ferga bruker lengre tid, og antall avganger innskrenkes, har man skaffet seg to effektive redskaper for å avvikle Veierland som helårsøy. Fagereng har rett i at ferga og skolen koster penger, men om befolkningen på Veierland kommer opp i de 300 som er en kommunal målsetting, vil underskuddet på ferga nærme seg null, og skolen vil være langt billigere i drift. Til tross for at den kommunale målsetningen om en befolkning på Veierland på 300, stilller nestlederen i Fremskrittspartiet spørsmål om det skal være fast bosetting her. Han er neppe den eneste i partiet som gjør det. Stemmer vi nei til boplikt 11. september, har vi gitt Frp en betydelig håndsrekning hva avfolking av Veierland angår. Hvis vi som bor her ute ikke er villig til å betale prisen (gi avkall på den mulige ekstrafortjenesten ved å selge helårshus som feriehus), hvorfor skal da kommunen betale ekstra for oss? Spørsmålet vil bli stilt, og det er trolig Svein Fagereng som spør. Marite Juul nødvendige justeringer. 5. Valgstyrets leder: Valgstyrets leder gis fullmakt til å fatte andre nødvendige tiltak. Den som vi forberede helvete på jorden for menneskene, behøver bare å gi dem lov til alt. Graham Greene Side 8

9 Veierland, O Ve ierland, vi prise vil slik hette og reker, eller det i et gammelt kanskje til og me badegjestpoem d hummer, for fra en munter det var da det, kveldsstund me og itte nå. For Om visse kretse d hvitvin nå skal Veierlan r i kommunen gj d prises på en ennomfører sit annen måte. og så lenge for, t forsett om å og som har fått oppheve den bo virke akkurat så punktet og vet plikten vi her ut lenge at den ha hva som vil skje e har kjempet r bevist sin be : Seriøse kjøper ønsker å bevare så hardt rettigelse. Da e, ikke minst de kjære, tradisj er vi tilbake til barnefamiliene onsrike familie historieløse sp utgangsvi ønsker oss, og steder for ette ekulanter på ja rslekten, prise arvinger som ind kt etter stadig s (nå i hard cash erlig nye lekeplasse ) ut av marked r. et av nyrike, Hvis Høyre hold er ord med hens yn til å respekte overveiende sa re utfallet av fo nnsynlig at trag edien kan avve lkeavstemninge uansett hvilke rges. I så hens n (huttetu signaler enkelte eende føler je for en dato) er ivrige lobbyist noe som riktigno g meg nokså tr det er ha k ikke er målbar r sendt inn i ma ygg på en taus ktens korridor t i hard valuta, alltid. majoritet, er. Et motsatt men nettopp de utfall ville inneb rfor er mere ve ære at rdifullt og uers tattelig, vil gå Uten boplikt dø tapt for r Veierland. Karin Bang I et landskap, nytt og uten minner, står et epletre i blomst og skinner. Epletreet dufter nyskapt sommer. Her har tiden aldri vært. Den kommer. Inger Hagerup Side 9

10 Veierland velforening Boli ru a Magdahls spørsmål (Boliggruppa) Vi er bekymret over de følger et nei til bokplikt-flertall kan føre til når det gjelder infrastrukturen på øya. Vi er ikke de eneste som tenker i de baner. I et skriv datert fra Jørn Magdahl (Felleslista RV/SV) til ordføreren står følgende: I avisene ser jeg at tre partier med flertall i kommunestyret vil ha folkeavstemning om fortsatt boplikt på Veierland. I den forbindelse ber jeg om at kommuneplanutvalget får en vurdering av disse momentene: Jutøya forlater brygga på Båsløkka Hvilke konsekvenser opphevelse av boplikten vil få i forhold til målsetningene i kommunedelplanen for Veierland. Herunder bør det også legges fram en oversikt over de kostnadene Nøtterøy kommune har hatt på å utarbeide og følge opp kommunedelplanen. Om en eventuell opphevelse av boplikten bør føre til nedleggelse av Veierland skole. Om en eventuell opphevelse av boplikten bør føre til en tilbakeregulering av arealer som blei utlagt til boligtomter med formål å øke antallet fastboende på Veierland. Om en opphevelse av boplikten bør føre til at Nøtterøy kommune senker nivået på driftsstøtten til Veierlandsferga. Om hvorvidt det er riktig å holde folkeavstemning på Veierland, men ikke i andre deler av Nøtterøy kommune hvor mange mener det kunne være hensiktsmessig med boplikt. Det overstående er hentet fra grunnlagspapirene i forbindelse med vedtaket om folkeavstemning om boplikt på Veierland i formannskapet Det lå ikke ved noe svar fra ordføreren... Vil vi ha det som i Sverige? (Boliggruppa) I Sverige har de ingen form for boplikt, i motsetning til de andre nordiske landene. Konsekvensene har ikke uteblitt. I øyeblikket er nordmenn rustet med fete lønningsposer og en valutaforskjell i sin favør, i ferd med å kjøpe opp Bohuslänskysten. Ungdom på Kosterøyene har ikke råd til å etablere seg på hjemstedet sitt. Situasjonen i kystområdene beskrives blant annet som følger: Runtom i våra kustområden diskuteras olika möjligheter att trygga ett fortsatt åretruntboende och bibehålla en levande bygd. Konkurrensen om kustens resurser ökar, omvandlingen av helårshus till fritidshus accelererar och priserna stiger. I en enkät till alla skärgårdsföreningar som Skärgårdarnas Riksförbund har genomfört anges uppköpen av helårshus som det största hotet mot att skärgården skall fortsätta att leva och utvecklas. Våra kustsamhällen håller på att förvandlas till spöksamhällen som lever endast under några korta sommarmånader. Övriga delen av året är det tomma hus, ödsliga vägar och brist på serviceinrättningar som dominerar bilden. Glesbygdsverket har i sin skrift Planering för åretruntboende i kust och skärgård (juli 2001) påpekat detta problem och antyder olika lösningar som exempelvis boendeplikt enligt norsk modell. Side 10

11 Veierland velforening Boli ru a Det overstående er hentet fra Annelie Enochson fra Kristelig Demokraternas Förslag til riksdagsbeslut, motion 2005/06:Bo278 Annelie Enochsons forslag fikk ikke gjennomslag i Riksdagen, men hun er ikke alene om å bekymre seg. I et innslag i Dagsrevyen tidligere i sommer synes også ordføreren i Strømstad at boplikt kunne være en god ide, ettersom en stor andel av alt som omsettes av eiendommer i kommunen havner på norske hender. Carpe Mare (Grip havet) er et EU-prosjekt som har som formål å styrke kystkulturen i EU. Her er hva den svenske delen av prosjektet skriver på sin hjemmeside: Kommunerna i Carpe Mare området har alla ett gemensamt problem, stigande bostadspriser i attraktiva kust- och skärgårdsområden. Detta leder på många håll till utarmning av samhällen. Många människor har inte råd att bo kvar eller att flytta till dessa områden. De som flyttar dit är ofta äldre utan barn, eller människor som använder bostäderna enbart som fritidshus. När befolkningen minskar och barnen försvinner, försvinner också ofta skolor, affär och annan service och verksamhet som är nödvändig för ett levande samhälle. Det måste också betonas att fritidsboende kan vara en tillgång för ett samhälle. Problemet uppstår när de fritidsboende tar överhanden och åretruntboende tvingas flytta på grund av att kostnaderna för bostäderna blir för höga, eller för att service i form av affär, skola etc. försvinner helt. Et av argumentene for å fjerne boplikten på Veierland er påstanden at vi ikke kan si sikkert om den virker. Det er sant at vi ikke kan vite hvordan vi hadde hatt det her om vi ikke hadde hatt boplikt de siste åtte årene, men om en ser på hvordan det var på øya før boplikten ble innført, og ser hvordan det står til på f.eks. Bohuslänskysten, får en en god pekepinn. Denne gikk for 6 mill. i Strømstad. (minbolig.no foto F.F.) Argumentene mot boplikt holder de? (Boliggruppa) Det bygges hus her, derfor trenger vi ikke boplikt. I Tønsbergs blad , i et oppslag om folkeavstemningen, uttaler Erik Holmelin (H) følgende: I 1998 var boplikt viktig for bosettingen, fordi man ikke kunne bygge boliger på Veierland. Det skyldtes manglende avløp, noe som nå har endret seg dramatisk. Nå bygges det på Veierland, og trenger man da boplikt? Også på 1970 og 80-tallet hadde vi nybygging på Veierland. I alt 25 hus ble bygget i denne perioden. 13 av husene bebos fortsatt av opprinnelige eiere. (hvorav ett hus som er oppført på en landbrukseiendom, og har skiftet eier innenfor familien). Sju av de øvrige 12 husene ble solgt før boplikten ble innført, tre til fastboende, og fire til sommergjester. De fem husene som er solgt etter at boplikten ble innført, er alle solgt til fastboende. I alt har øya i overkant av 40 bolighus som benyttes som ferieboliger. Ca. 30 % av disse er tatt over som arv. Omlag 30 er hus som fortsatt kunne vært bebodd hele året. Dette er et høyt tall, når en tar i betraktning at bare 56 hus er helårsboliger pr. i dag. Til sammenligning er det omlag 450 ferieboliger. Å kompensere for at bolighus blir solgt videre som ferieboliger ved økt boligbygging lar seg bare ikke gjøre. En gang må man sette stopp for boligbyggingen, og dermed ikke lenger kunne kompensere for de bolighusene som selges som ferieboliger. Dess færre fastboende, dess dårligere infrastruktur, noe som i sin tur gir fører til at stadig færre mennesker er interessert i å bo her året rundt. Bortfallet av boplikten får ikke konsekvenser/ Boplikten har ingen betydning for bosettingen. I et brev til kommunen datert skriver Geir Prytz: Nullkonsesjonen på Veierland har utspilt sin rolle. Det bygges hus på Veierland, ikke fordi det er boplikt, men fordi folk ønsker å bo her. Boplikten har med andre ord ingen betydning for økt bosetting. Det er samme Geir som i høst forsøkte å stoppe velforeningens brev i forbindelse med kommuneplanen, fordi vi skrev: Vi foreslår at kommunen tar kontakt med grunneiere som tilsynelatende ikke ønsker å selge/bygge, med tilbud om stryking av «gule felt». Disse grunneierne bør varsles om at disse feltene kan forsvinne ved neste rullering av planen dersom de ikke bebygges/legges ut for salg. Bakgrunnen for brevet er det faktum at hele 30 av de opprinnelig utlagte 54 tomtene ikke skal selges. Disse tomtene «sperrer for» at vi får lagt ut nye, noe Geir bestrider er riktig, men Side 11

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Erik Bjøre Arkiv: V04 Arkivsaksnr.: 14/917

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Erik Bjøre Arkiv: V04 Arkivsaksnr.: 14/917 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Erik Bjøre Arkiv: V04 Arkivsaksnr.: 14/917 VURDERING AV BOPLIKT (NEDSATT KONSESJONSGRENSE) Bakgrunn Kommunestyret bad i sak 98/14 administrasjonen om å legge fram en sak med

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Hedda syntes at nyttår, med alle nyttårsløftene, heller burde være i august. Det var jo da man var motivert for å forbedre seg.

Hedda syntes at nyttår, med alle nyttårsløftene, heller burde være i august. Det var jo da man var motivert for å forbedre seg. Kapittel 1 Pappa og mamma hadde stilt inn høyttalerne i bilen sånn at musikken bare hørtes bak. Hedda kunne nesten ha så høyt volum hun bare ville. Hun hørte på sommerhits som var lystige og trallete,

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Ordfører fremmet følgende forslag; Høringsuttalelse: OM KONSESJONSLOV OG BOPLIKT

Ordfører fremmet følgende forslag; Høringsuttalelse: OM KONSESJONSLOV OG BOPLIKT Behandling i Formannskap: Rita Roaldsen leverte/fremmet følgende forslag i saken før hun forlot møtet; Gratangen kommune går imot en fullstendig avskaffelse av konsesjonsloven og boplikten. Konsesjonsloven

Detaljer

Ikke bare en dans på roser

Ikke bare en dans på roser Ikke bare en dans på roser Den første bloggen var rene solskinnshistorien, men her kommer, omsider, litt om hvordan det var å komme hit og hvordan de første fire ukene har vært. Alle sa til meg; «Du er

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen.

Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen. DINNER WITH FRIENDS DEL 1:,, DEL 2:, 1. INT. KJØKKEN KVELD Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen. 1 Hvorfor var du så stille i kveld? 2 Hva mener du? 3 Når Beth fortalte oss så var du så

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

Du er nok på tur, Snurr!!

Du er nok på tur, Snurr!! Du er nok på tur, Snurr!! (av Baard Olav Aasan) Det var en gang, og innenfor der var en bridgeklubb. Denne klubben var veldig aktiv og hadde mange medlemmer som holdt seg oppdatert på litt av hvert når

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis Steinengler 1. Det begynte med statuene i hagen til mormor. De var fire stykker og så ut som en familie. To barn og to voksne. Laget av hard, grå stein. De sto i en liten ring med ryggen mot hverandre.

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

Boplikt i Kvitsøy kommune konsesjonsgrense null

Boplikt i Kvitsøy kommune konsesjonsgrense null Boplikt i Kvitsøy kommune konsesjonsgrense null Veileder for Kvitsøy kommune A - Kommunens formål med konsesjonsloven kommunale vedtak 1. Innføring av konsesjonslovens nullgrense i 1981 formål 2. Kommunestyresak

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Boplikt på boligeiendommer i Tana kommune - Vurdering av innføring av nedsatt konsesjonsgrense (nullgrense) etter 7 i konsesjonsloven.

Boplikt på boligeiendommer i Tana kommune - Vurdering av innføring av nedsatt konsesjonsgrense (nullgrense) etter 7 i konsesjonsloven. Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L70 Arkivsaksnr: 2016/840-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 46/2016 02.06.2016 Boplikt på boligeiendommer i Tana kommune

Detaljer

SNIFF OG SNIFFELINE DRAR TIL DISNEYLAND

SNIFF OG SNIFFELINE DRAR TIL DISNEYLAND SNIFF OG SNIFFELINE DRAR TIL DISNEYLAND Av Karoline Arhaug Wilhelmsen Illustrasjoner: Janne Beate Standal Hei. Jeg heter Sniff og skal fortelle deg en spennende historie om to små dyr. Det er meg, Sniff,

Detaljer

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Harlan Coben Jegeren Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Om forfatteren: Krimbøkene til amerikaneren Harlan Coben ligger på bestselgerlistene i mange land. Han er den første som har vunnet de høythengende

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon Scene for en mann og to kvinner Manus kan kjøpes på www.dramas.no Axel slår opp med Nymse, fordi han ikke elsker henne på den riktige måten. Hun ender med å sitte

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

likte meg og respekterte meg. Gud? Vel, - jeg kan muligens sammenligne mitt forhold til Gud med et ekteskap uten sex, - hvis jeg skal være ærlig.

likte meg og respekterte meg. Gud? Vel, - jeg kan muligens sammenligne mitt forhold til Gud med et ekteskap uten sex, - hvis jeg skal være ærlig. 1 Vår kirke var en veldig bra kirke mente vi. Vi gjorde alle de tingene som kirker gjør og vi gjorde tingene så godt som de kunne bli gjort og vi snakket om vår grunnlegger med stor respekt og oppriktig

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Matilda Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Bokleseren Det er noe merkelig med foreldre. Selv når barnet deres er så ufyselig at du knapt kan tro det, synes de

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær.

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Tilbakeblikk på april: Vips så var april over. Nok en 2 åring har vi fått på Harelabben. Denne gangen var det Maia vi feiret. Hun ville gjerne

Detaljer

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh Scene for mann og kvinne. Manuset ligger på NSKI sine sider. INT. S LEILIGHET. SEN ETTERMIDDAG. Det er åpent. Hei. Hallo kan jeg hjelpe deg? Jeg heter Cynthia

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Snåsa kommune 31. august 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill angående

Detaljer

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG)

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) Vage silouetter av et syke-team. Projecteres på en skillevegg. Stemmene til personalet samt lyden av en EKG indikerer at det

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

I meitemarkens verden

I meitemarkens verden I meitemarkens verden Kapittel 6 Flerspråklig naturfag Illustrasjon Svetlana Voronkova, Tekst, Jorun Gulbrandsen Kapittel 1. Samir får noe i hodet. Nå skal du få høre noe rart. Det er ei fortelling om

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Det er sommerferie, og Frida og Sofus skal på båttur med bestefar.

Det er sommerferie, og Frida og Sofus skal på båttur med bestefar. Det er sommerferie, og Frida og Sofus skal på båttur med bestefar. Bestefar har hørt på værmeldingen at det skal være fint vær hele dagen. Frida og Sofus lurer på hva de skal ha med seg på båtturen. "Dere

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

SARAH Det er kanel i kaffen, Robert. Den rare smaken er kanel. Sukker og fløte? ROBERT Begge deler. Kan jeg få masser av begge deler?

SARAH Det er kanel i kaffen, Robert. Den rare smaken er kanel. Sukker og fløte? ROBERT Begge deler. Kan jeg få masser av begge deler? COMPANY Av George Furth Robert er på besøk hos et vennepar, Sarah og Harry. Harry prøver å slutte å drikke, og Sarah prøver å holde vekten sin. Disse hverdagslige utfordringene gir konsekvenser for deres

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Aina Jeg tror han er snill og bryr seg om alle. Han klarer å se noe godt i alle. Bjørnar Jeg tror Gud er en veldig snill mann, men jeg tror

Detaljer

Pendlerundersøkelsen 2013 Intervju med 50 pendlere i Dønna Kommune

Pendlerundersøkelsen 2013 Intervju med 50 pendlere i Dønna Kommune Pendlerundersøkelsen 213 Intervju med 5 pendlere i Dønna Kommune Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Undersøkelsen skal avdekke pendlerne i Dønna sin opplevelse og vurdering av forholdene

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Liv Marit Weberg Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Om forfatteren: Liv Marit Weberg (født 1988) bor i Oslo. Hun har studert ved Norsk Barnebokinstitutts forfatterutdanning og holder på med master

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

1. INT. LEILIGHET - DAG Frankie prøver forskjellige kjoler. Hun har akkurat tatt på seg en ny, men er ikke fornøyd.

1. INT. LEILIGHET - DAG Frankie prøver forskjellige kjoler. Hun har akkurat tatt på seg en ny, men er ikke fornøyd. & Av Terrence McNelly,,,. 1. INT. LEILIGHET - DAG Frankie prøver forskjellige kjoler. Hun har akkurat tatt på seg en ny, men er ikke fornøyd. 1 Prøv en lysere en (Til Bobby som kobler opp videospilleren

Detaljer

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Sølvgutten Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: er utdannet statsviter og har jobbet mye med terrortrusler i Europa. Hun har blant annet arbeidet for Rikspolisstyrelsen i Stockholm

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2007

Årets nysgjerrigper 2007 Årets nysgjerrigper 2007 Prosjekttittel: Hvorfor er godteri billigere i Sverige enn i Norge? Klasse: 5a, 5b og 5c Skole: Vevelstadåsen skole (Ski, Akershus) Antall deltagere (elever): 8 Dato: 02.05.2007

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

HENRIK Å tenke seg at dette en gang har vært et veksthus. ANNA Orgelet må visst også repareres. HENRIK Anna? Jeg vil at vi

HENRIK Å tenke seg at dette en gang har vært et veksthus. ANNA Orgelet må visst også repareres. HENRIK Anna? Jeg vil at vi DEN GODE VILJEN Skrevet av Ingmar Bergman. Regi: Bille August. FORHISTORIE: Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket seg i overklassekvinnen

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer