Veierlendingen. Muffins og saft på Båsløkka

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veierlendingen. Muffins og saft på Båsløkka"

Transkript

1 Løssalg kr 21,- (verdi kr 22,-) Nr.: 43 Postadresse: Veierlendingen, Båsløkka, 3144 Veierland Telefon BAI: Telefon SA: Postgiro: E-post: Hjemmesider: Veierlendingen Opplag: 280 Nummer Årgang 18 Muffins og saft på Båsløkka (SA) Det var mange kjøpelystne da Veierlandsboden hadde éndagsåpning på Båsløkka i sommer. Det ble tilbudt saft, slush, muffins og fruktspyd, og både sommergjester og fastboende koste seg med godsakene. Her ser vi fornøyde forretningsdrivende, Kathrine, Vilde Sofie, Anine og Marie. (BAI) Veierland vels boliggruppe disponerer 4 sider i denne avisa. I tillegg har vi tatt med absolutt alle innlegg vi har fått vedrørende boplikten innen innleveringsfristen. Dette har selvfølgelig sammenheng med den kommene folkeavstemningen om boplikt.

2 Veierlendingen Redaktør: Bjørn Arve Iversen og Svein Aurmark Kunstneriske innslag: Ellen og Jacek Ellers: Boliggruppa ved Veierland vel har fått 4 sider til disposisjon. Veierland vels styre/formann disponerer dessuten en side. Skolen har sommerferie. Tanker om sommeren 2006 Vi kan nå se tilbake på en flott sommer på Veierland. Været har vært strålende, og små og store har kost seg både på land og i vannet. Av hensyn til dem som produserer fôr til husdyr, burde nok imidlertid værgudene innimellom vært litt mer gavmilde med regndråpene. Men både Nokarts kuer og Britts og Edmunds sauer ser også ut til å ha hatt det veldig bra. Basaren gikk også som vanlig kjempefint, med fullt trøkk og stor stemning på vellet tri heile dager til ende. Og midt oppe i idyllen har både sommergjester og fastboende hatt viktige temaer å diskutere under parasollene. For begge kategorier har parkeringen på Tenvik vært et stort samtaleemne, og for de fastboende er det den kommende folkeavstemningen om boplikt som har vært gjenstand for mange diskusjoner. Parkeringssaken blir det gode muligheter til å komme tilbake til, i god tid før en ny sommersesong. Denne utgave av Veierlendingen dreier seg derfor i stor grad om spørsmålet om fortsatt boplikt. Argumentene fra begge sider finner du i de påfølgende sidene. På lederplass skal vi derfor begrense oss til å slå fast det som er det viktigste ved alle demokratiske beslutninger: At flest mulig deltar. En høy deltakelse vil gi politikerne beskjed om at veierlendingene har et stort engasjement. Hvis vi ikke viser engasjement, vil de tro at vi ikke bryr oss om resultatet. Det dreier seg om en rådgivende folkeavstemning, og jo bedre oppslutningen er, desto tyngre veier vårt råd. Møt opp på vellet 11. september Svein Aurmark INFO Annonsepriser 1 side... kr 950,- 1/2 side... kr 450,- 1/3 side... kr 300,- 1/4 side... kr 200,- 1/8 side og mindre... kr 180,- 50% rabatt til medlemmer av VNF. Internettannonse Etablering... kr 220,- Månedsavgift... kr 50,- Endringer... kr 110,- Etablering inkluderer tekst (som du må forfatte selv)+ kart som viser hvor virksomheten befinner seg på øya. Kartet kan erstattes med din tegning eller ditt bilde. Du kan også få inn link til dine egne sider. 50% rabatt til medlemmer av VNF. Bli abonnent Abonnentene får avisa først og de får den rett hjem i postkassa. 10 nr... kr 220,- I utlandet... kr 280,- Vi trenger fortsatt skrivehjelp og forsøker å skaffe maskiner til de som er interessert. WWW Internett Besøk våre internettsider: Tomter og helårsboliger annonseres gratis på Veierlendingens internettsider. Meld fra om feil!!! Fra Veierland rundt regattaen 2006 HOLD AVSTAND ved brann, 112 til politi og 113 til lege. Kalender Våre nettsider inneholder i tillegg til alt annet en kalender som forteller om hva som skjer når på Veierland. Det vil si dersom vi får beskjed. Meld fra om alle begivenheter som hører hjemme i kalenderen. Vi er helt avhengig av lesernes tilbakemeldinger dersom vi skal få en brukbar kalender. Side 2

3 Halvgamle nyheter og småplukk Vi har fått aviser i retur fra Rune i Sandefjord. Meld adresseendring og avisene kommer som de skal igjen. (red2) Dyrt med ferge til Veierland? Svein Fagereng bruker ferga som eksempel på hvor dyrt det kan bli når en skal holde seg med befolkning på øyer uten broforbindelse. Jutøya mottok i år kr ,- fra Nøtterøy kommune, mens Bolærnebåten får 2 millioner (riktignok ikke fra Nøtterøy kommune red2). Og der som det ikke finnes fastboende... (Marite) Det meldes om iberiasniler over hele øya nesten. Salt er effektivt. (red2) Herved vå r støtterk læring til fortsatt b oplikt på V eierland! Vennlig hils en Karin Rosm er, Malling, Unn Grethe B. Smitt-Am undsen Neste sommer blir det nok en veldig tynn avis, dersom det blir avis. I år har ingen av redaktørene båt i Tønsbergfarvannet. Neste år har begge redaktørene båt. De har stor tro på gjengen som står på for båtplasser på Båsløkka. (red2) Tom E. Amundsen fra Nøtterøylisten sier i en e-post at Nøtterøylistens representanter står fritt i spørsmålet om boplikt, men påpeker at de har en vesentlig programforpliktelse ovenfor folkeavstemninger. -) - (verdi kr 22, Løssal g kr 21, n, Båsløk Veierle ndinge Postadresse: Telefon BAI: Telefon SA: ka, 3144 Vei er land ac.com Postgi ro: E-post: ndinge n.no Hjemmesider: e Ve ie r le n di ng Nr.: 42 n Nummer Årgang 18 Opplag: 300 Gjestehavna på bolerne Med saft Muffins og a 20 på Båsløkk sider i avisa leverer vi vel den mest omfattende utgave av Veierlendingen noen gang. Det blir dessuten den dyreste noen gang. Mer til trykking, mer til porto. Vi vil nok søke støtte når folkeavstemningen er over og håper at ikke dette nummeret skal få alt for store konsekvenser for løssalg og abonnementpriser. (bai) Lagde bryllupskake på hytta. Noen helt typisk hyttebeskjeftigelse kan vi vel ikke kalle det Hans-Georg Ehrlinger foretok seg på hytta i sommer. Den blide bakeren (som sammen med kona Ellen nå er i ferd med å få ferdig sitt eget hus på Veierland) har nemlig laget en storslagen bryllupskake til svoger Patricks bryllup. Etter fotograferingen ble kaken forsiktig tatt ned, etasje for etasje, systematisk pakket i spesiallagde esker og fraktet med ATV, ferge og bil frem til begivenheten på Nesodden. Vi er imponert! (SA) --- Fyno elsen rd erk og Th go e r d r a Fr tert alvor» mun «I Sv e Jørn Magdahl, Felleslista SV/RV hadde dessverre ikke anledning til å skrive noe om boplikt til 15. august. Han ba om et par dagers utsettelse, men vi måtte dessverre si nei. (BAI) Har vi dårlig tid dag etter dag, blir det dårlige tider. verre Therke l s -S e n--- Folkeavstemningen om boplikt er allerede avgjort flere ganger. Det er flere enn en som har sittet og telt stemmer for og mot. Noen har endog markert på kart. (red 2) -- Fra «I mun -ter -t d a or» or lv Monica opererte ølkrana på Veierlandfestivalen. Hun ble flakkende i blikket da Alexander (30) ba om pils mens hans påpasselige far sto bak ham og presiserte at det var rødbrus som gjaldt. (red. 2) e kjøpelystn var mange (SA) Det hadde andsboden a i da Veierl på Båsløkk ing åpn t, saf éndags ble tilbudt sommer. Det og fruktspyd, og fins fastboslush, muf gjester og både sommer med godsakene. seg te retningsende kos fornøyde for Sofie, Her ser vi Vilde Kathrine, drivende, rie. Ma Anine og Mens vi er i avishjørnet. Leser for tiden boka «Tinius Om medier, milliarder og hunden Tott». Boka handler om norges største mediemogul (han ville neppe likt tittelen) og hans hund Tott. Jeg har lånt den av en medredaktør. Jeg tror han mente mine mål for Veierlendingen var for beskjedne. (bai) For ordens skyld. Det har kommet leserbidrag til bopliktdebatten etter fristen! ). Pr. i dag ( ) bare bidrag som støtter boplikten. Vi har valgt å si nei til alle sene bidrag slik at ingen skal føle seg urettferdig behandlet. (bai) Side 3

4 Basaren 2006 (red2) Inntekter Det kom inn kroner på årets basar. Det var naturlig nok loddsalget inne som sto for brorparten. Nesten ,- kroner. Kjøkkenet gjorde det også bra med nesten ,- i omsetning. Tombolaen tok inn ,- og skytinga 9.000,-. Fiskedammen bidro med over 6.000,- og ballkastet med nesten 5.000,-. Resultat Det er selvfølgelig en del utgifter ved arrangementet, men sluttresultatet ligger allikevel på rundt ,- kroner. Hjelpeapparatet Dette hadde ikke vært mulig uten et stort hjelpeapparat med mange frivillige. Støtten er selvfølgelig uvurdelig for vellet. Vi har dessuten sett et par latterlig lave fakturaer fra Autoutstyr. 14 Aug :16:17 Det er skremmende å sitte å lese i gamle brev og saksdokumenter. Hva ble vel sagt, hva ble vel diskutert, hva ble vel bestemt. Etter drøye tjue års kamp ble det endelig innført boplikt på øya vår. Veierland skulle være et satsningsområde. Mye arbeid ble lagt ned i forkant av kommunedelplanen og konklusjonen var: Skal vi ha et levedyktig samfunn på Veierland så må vi 1) innføre boplikt 2) løse kloakkproblemet slik at nybygging tillates. Begge disse punktene var viktige forutsetninger for å opprettholde og øke innbyggertallet. Åtte år er gått og plutselig er ikke begge punktene like viktige lengre. Hvorfor ikke? Har det vært et massivt rop om hjelp fra Veierlands beboere om å få fjernet boplikten? Har det vært et massivt rop om at boplikten ikke fungerer? Nei, for den fungerer faktisk. Alle hus som er solgt etter innføring av boplikt er solgt til fastboende bortsett fra ett, men i og med at kommunen er gjort oppmerksom på det så tar jeg det som en selvfølge at de følger opp den saken. For meg så har de siste åtte årene vært preget av optimisme. Hus har blitt solgt til nye fastboende og nye hus har blitt bygd. Vi har vært så heldige å ønske mange nye beboere på øya vår velkommen, faktisk over femti stykker. Takket være boplikten! Takket være for at vi da fikk en optimisme som preget øya og fikk oss til å jobbe enda mere for at flere skulle oppdage vårt paradis på jord. Mye jobb er blitt lagt ned for å legge ut tomter. Men har vi ubegrenset med arealer som kan bli lagt ut til tomter siden nybygging nå plutselig er et argument for å fjerne boplikten? Er det så mange grunneiere som har mere de vil selge? Er det i det hele tatt noen vits i å legge ut tomter dersom huset skal kunne selges til sommersted etter f.eks. ett eller to år? Hva hadde skjedd med øya dersom vi ikke hadde kjempet fram en kjempebra kommunedelsplan og boplikt? Hadde Veierland vært noe satsningsområde fra kommunens side? Hadde den samme optimisme preget øya? Hadde vi fått tillatelse til nybygging av hus? Hadde vi hatt noen tro på at samfunnet ville overleve? Ville folk ha flyttet hit? Hva med husene som har blitt solgt, ville de ha gått til sommersted? Hva med skolen vår? For meg personlig så var en av drivkreftene dengang at det skulle bli boplikt. Fjernes den nå, så er det ikke noe mere å kjempe for,- da er løpet kjørt. Vi får den aldri tilbake igjen. Da blir den øya vi alle er så glad i en sommerøy. Jeg er en innbitt boplikttilhenger. Kanskje fordi jeg er født og oppvokst på gård og har fått boplikt og driveplikt inn med morsmelka. Det er et nødvendig tiltak for å regulere markedet. Heldigvis så er det boplikt på vår eiendom uansett utfallet av folkeavstemmingen. (Jeg tør ikke tenke på hva taksten hadde vært uten) Men det hadde vært hyggelig med fortsatt MANGE gode naboer og ikke bare gode sommernaboer! Det er forferdelig synd, Nøtterøy Kommune, for dere har greid å så et stort frø om usikkerhet på øya vår. Britt Kyllo Paulsen Veierland skole er en viktig del av lokalsamfunnet på øya. Den må vi ikke miste. Hva må så til for å opprettholde skolen vår? Jo, vi må stadig ha tilgang på nye barn. Hvordan får vi det? Jo, da må det nybygging til, og da må unge nyetablerte få muligheten til å kjøpe en eksisterende bolig til akseptabel pris. Det at Veierland har en skole er ganske avgjørende for at folk velger å flytte ut hit. På skolen er det i år 20 elever, 18 av disse har faktisk flyttet hit etter at boplikten ble innført. Hvor mange barn hadde det vært på skolen uten boplikt? I fjor var vi i møte med ordføreren, og ble da beroliget med at vi ikke måtte bekymre oss for skolen. Skolen er trygg, den koster ikke mye. Kostnadene er med ordførerens ord En dråpe i havet. Vi må ha unge i etableringsfasen, noe vi har fått etter boplikten kom. Det var 7 elever i 1997 og nå har vi 20, 6 av dem er førsteklassinger. Det ser ut som boplikt er veldig viktig for Veierland skoles eksistens. FAU Veierland skole ved Monica Iversen Side 4

5 Veierlandfestivalen gjester (250 betalende + 70 barn + band). 900 halvlitere med øl. 20 liter vaffelrøre. På scenen: Philips Pirater, Arnt Martin Brynildsen m. band, Malin Pettersen, Alicanta, Svada og Pønsj. Litt regn, men god stemning. Side 5

6 ! " # $ % # # & '( ))) $ *! "! "!! # " $ " #!" % & " ' ( "!! # & " ) # " *!" % # " #! & # # & +"! " (! " $ #!!" (! # " (, ( -. #!. / 0 ( & "! #!!". / 0 ( # " "!" "!" " ) " &!" ) 1 2 +! # " 3 " " "! 3 4! ) & 0 "! +, (. /!!!, ( 0 ( "!!! & #! & "! #, ( -. # " "!! #!!" % & "!!! $. /& 0 ( -.! &! 1 (!" % " )! (!! &, ( -. " "!" % % ( " 5 " " & " ) & " " " # " " ) # % # " (!" % "! 6 7, ( & 8 + 9, Partileder! Bilde fra årets «Basar» på vellet Side 6

7 Øya Veierland Aldri vært der? (red2) Da tar vi en tur. Fra Tønsberg kjører du til Tenvik. Her er det parkeringsplasser og fergeleie. Fergen Jutøya bringer deg til Vestgården eller Båsløkka på Veierland. Alternativt kan du ta ferge fra Engø på Sandefjordsiden. Samme ferge, men færre avganger. Veierland Du har nå kommet til en øy med 150 kjekke fastboende og et betydelig antall koselige sommergjester i ferietiden. Øya har en slags taxi, en rask båttaxi, en liten butikk, post med bitte litte grann åpningstid, restauranter uten tak, kirke (som jeg ikke tør tulle med), en toetasjes skole, flinke handverkere og en fantastisk fin avis. Solen skinner og du hører fuglekvitter, gresshopper, måkeskrik, mopeder og traktorer. De må nesten oppleves. Ikke vær redd. Det er mange som kommer for å oppleve de innfødte. Velkommen Ikke la deg skremme av alt bopliktmaset. Når agurktiden og valget er over roer det seg igjen. Boplikt Dersom du har lest denne avisa, og ikke har fått med deg at det er boplikt på Veierland er det viktig at du leser det følgende. Det er boplikt på Veierland. Kjøring og sånt På Veierland er det egentlig forbud mot bilkjøring, men ingenting er helt forbudt heller. Vi som bor her kommer oss rundt ved hjelp av mopeder, sykler, ATVer, traktorer og ben. Noen ganger reiser vi lenger enn til Båsløkka og Vestgården. Tar toget fra Tønsberg til Oslo eller enda lenger. Timeekspressen fra Borgheim på Nøtterøy går også til Oslo. Fra Veierland til Torp vår internasjonale flyplass tar det under 40 minutter. Moderne Det er veldig moderne her ute. Vi har f.eks. telefon og radio. TV og bredbånd. Hunder, katter og gode naboer. SYNLIG FOLKEVILJE Folkeavstemning er demokratiets sterkeste våpen i enkeltsaker. Om tema for en avstemning er saklig, rettferdig og tydelig så vil man få et anstendig demokratisk resultat. Men folkeavstemninger kan enkelt manipuleres og misbrukes. Problemstillingen eller spørsmålsstillingen er derfor av største betydning. Folkeavstemning har den fordelen at velgerne bare tar stilling til en enkelt sak fremfor hele valgprogram. Demokratiet har som ett av sine absolutte krav at befolkningen velger sine representanter til de folkevalgte organer som kommunestyre, fylkesting og storting. Velgernes inflydelse over sine folkevalgte representanter mellom valgene kan oppleves som problematisk fordi de sentalstyrte politiske partiene tar styringen med sine grupper av representanter i de folkevalgte organer og da til fortrengelse av velgernes løpende inflydelse. Mest fremtredende blir avviket mellom velgerne og deres folkevalgte representanter da det dukker opp store eller viktige saker i valgperioden som ikke omfattes av valgprogrammene og som velgerne følgelig ikke har fått anledning til å ta stilling til. Det mangler neppe på såkalte politikere som har en viss uvilje mot folkeavstemninger og som åpenbart er av den mening at folkevalgte representanter egentlig har til oppgave å være folkevalgte og partistyrte formyndere. Nøtterøylisten har som del av sitt fundament et krav om folkeavstemning i store eller viktige saker som ikke var sentrale i valgkampen for inneværende periode, eventuelt at man utsetter sakene til etter neste valg. Jeg skal ikke her ta stilling til fortsatt boplikt eller ikke på Veierland. Ei heller vil jeg komme med synspunkter på det prinsippielle for eller mot boplikt. Det som nå er viktige for befolkningen på Veierland er å synliggjøre sin folkevilje gjennom folkeavstemning i spørsmålet om boplikt. Folkeavstemningen er riktig nok rådgivende for kommunestyret, men å trosse folkeviljen må være en tilnærmest demokratisk umulighet siden kommunestyret allerede har akseptert at denne folkeavstemningen bare vedkommer folkeviljen på Veierland. Måtte den kollektive fornuften i befolkningen på Veierland komme klart til uttrykk i folkeavstemningen samtidig som man beholder oversikten og betrakter Veierland som en del av Nøtterøy kommune. Godt valg! Tom E. Amundsen (Nøtterøylisten) kommunestyrerepresentant Nøtterøy kommunestyre Side 7

8 Folkeavstemningen Vedtak i Kommunestyret Det gjennomføres en rådgivende folkeavstemning mandag om bopliktsordningen på Veierland. 2. Deltakere i folkeavstemningen vil være fastboende innbyggere på Veierland. 3. Stemmesedlene vil angi to alternativer: JA : velgeren ønsker at bopliktsordningen videreføres. NEI : velgeren ønsker ikke at bopliktsordningen videreføres. 4. De formelle valgtekniske ordninger følger samme prosedyrer som ved øvrige valg slik beskrevet i saken nedenfor. 5. Det gjennomføres en evaluering av erfaringene med bopliktsordningen for perioden , som skal være ferdigstilt før folkeavstemningen. 1. Manntall: Det skal brukes manntall som for kommunestyrevalg. Skjæringsdato for manntallet settes til 11. august 2006 Manntallet skal ikke ajourholdes i perioden fra skjæringsdato til folkeavstemningsdato. 2. Forhåndsstemmegivning: Forhåndstemmegivning legges til den siste uken før folkeavstemningen (uke 36), unntatt lørdag 09. og søndag 10. september. Forhåndsstemmegivningen legges til ekspedisjonen i Tinghaugvn. 18 med åpningstid kl Som stemmemottakere oppnevnes de samme som til Stortings- og Sametingsvalget Valglokale: Valglokale mandag 11. september 2006 blir som ved tidligere valg på Veierland. Valglokalets åpningstid blir kl Stemmestyre: Som stemmestyre oppnevnes de som ble valgt til Stortings- og Sametingsvalget i 2005 med eventuelle Hva vil Fremskrittspartiet med Veierland? Da ordfører Sevik var på besøk på Veierland i juni i fjor, forsikret han oss om at Frp ikke hadde noen planer om å legge ned skolen. Det er ikke noe å spare på å legge den ned, sa han. Han var tilsvarende beroligende da han ga uttrykk for at han ikke tror opphevelse av boplikten vil ha negativ betydning for bosettingen på Veierland. Nestformannen i partiet, Svein Fagereng, uttaler seg annerledes. I Tønsbergs Blad, , i et oppslag om folkeavstemningen om boplikt, står følgende: Er det en universal sannhet at alle ønsker bosetting på Veierland? Dette koster kommunen mye. Skolen er dyr, ferja også, og i Tenvik betaler de prisen i form av parkeringsproblemer, sa Svein Fagereng (Frp). Svein Fagereng er også mannen bak forslaget om å flytte anløpsstedet for Veierlandsferga til Kjøpmannskjær. Hva mener så Fremskrittspartiet om Veierland? Skal vi tro ordføreren, er de svært velvillige, men ser vi på Fagerengs uttalelser og tar i betraktning Fremskrittspartiets voldsomme engasjement når det gjelder parkering i Tenvik, blir bildet straks annerledes. Parkeringsproblemene i Tenvik om sommeren er ikke de fastboende på Veierlands feil. Hadde det vært det, hadde vi hatt parkeringsproblemer hele året. Hvorfor kommer nestformannen i Nøtterøys største politiske parti med uttalelser mot bedre vitende? Det er imidlertid bedre å høre på kritiske røster enn å lytte til fagre løfter. Er det ikke grunn til å tro at Fagerens uttalelser og forslag er de som best gjenspeiler Fremskrittspartiets tanker om Veierland? Får man fjernet boplikten og flyttet fergeanløpet til Kjøpmannskjær slik at ferga bruker lengre tid, og antall avganger innskrenkes, har man skaffet seg to effektive redskaper for å avvikle Veierland som helårsøy. Fagereng har rett i at ferga og skolen koster penger, men om befolkningen på Veierland kommer opp i de 300 som er en kommunal målsetting, vil underskuddet på ferga nærme seg null, og skolen vil være langt billigere i drift. Til tross for at den kommunale målsetningen om en befolkning på Veierland på 300, stilller nestlederen i Fremskrittspartiet spørsmål om det skal være fast bosetting her. Han er neppe den eneste i partiet som gjør det. Stemmer vi nei til boplikt 11. september, har vi gitt Frp en betydelig håndsrekning hva avfolking av Veierland angår. Hvis vi som bor her ute ikke er villig til å betale prisen (gi avkall på den mulige ekstrafortjenesten ved å selge helårshus som feriehus), hvorfor skal da kommunen betale ekstra for oss? Spørsmålet vil bli stilt, og det er trolig Svein Fagereng som spør. Marite Juul nødvendige justeringer. 5. Valgstyrets leder: Valgstyrets leder gis fullmakt til å fatte andre nødvendige tiltak. Den som vi forberede helvete på jorden for menneskene, behøver bare å gi dem lov til alt. Graham Greene Side 8

9 Veierland, O Ve ierland, vi prise vil slik hette og reker, eller det i et gammelt kanskje til og me badegjestpoem d hummer, for fra en munter det var da det, kveldsstund me og itte nå. For Om visse kretse d hvitvin nå skal Veierlan r i kommunen gj d prises på en ennomfører sit annen måte. og så lenge for, t forsett om å og som har fått oppheve den bo virke akkurat så punktet og vet plikten vi her ut lenge at den ha hva som vil skje e har kjempet r bevist sin be : Seriøse kjøper ønsker å bevare så hardt rettigelse. Da e, ikke minst de kjære, tradisj er vi tilbake til barnefamiliene onsrike familie historieløse sp utgangsvi ønsker oss, og steder for ette ekulanter på ja rslekten, prise arvinger som ind kt etter stadig s (nå i hard cash erlig nye lekeplasse ) ut av marked r. et av nyrike, Hvis Høyre hold er ord med hens yn til å respekte overveiende sa re utfallet av fo nnsynlig at trag edien kan avve lkeavstemninge uansett hvilke rges. I så hens n (huttetu signaler enkelte eende føler je for en dato) er ivrige lobbyist noe som riktigno g meg nokså tr det er ha k ikke er målbar r sendt inn i ma ygg på en taus ktens korridor t i hard valuta, alltid. majoritet, er. Et motsatt men nettopp de utfall ville inneb rfor er mere ve ære at rdifullt og uers tattelig, vil gå Uten boplikt dø tapt for r Veierland. Karin Bang I et landskap, nytt og uten minner, står et epletre i blomst og skinner. Epletreet dufter nyskapt sommer. Her har tiden aldri vært. Den kommer. Inger Hagerup Side 9

10 Veierland velforening Boli ru a Magdahls spørsmål (Boliggruppa) Vi er bekymret over de følger et nei til bokplikt-flertall kan føre til når det gjelder infrastrukturen på øya. Vi er ikke de eneste som tenker i de baner. I et skriv datert fra Jørn Magdahl (Felleslista RV/SV) til ordføreren står følgende: I avisene ser jeg at tre partier med flertall i kommunestyret vil ha folkeavstemning om fortsatt boplikt på Veierland. I den forbindelse ber jeg om at kommuneplanutvalget får en vurdering av disse momentene: Jutøya forlater brygga på Båsløkka Hvilke konsekvenser opphevelse av boplikten vil få i forhold til målsetningene i kommunedelplanen for Veierland. Herunder bør det også legges fram en oversikt over de kostnadene Nøtterøy kommune har hatt på å utarbeide og følge opp kommunedelplanen. Om en eventuell opphevelse av boplikten bør føre til nedleggelse av Veierland skole. Om en eventuell opphevelse av boplikten bør føre til en tilbakeregulering av arealer som blei utlagt til boligtomter med formål å øke antallet fastboende på Veierland. Om en opphevelse av boplikten bør føre til at Nøtterøy kommune senker nivået på driftsstøtten til Veierlandsferga. Om hvorvidt det er riktig å holde folkeavstemning på Veierland, men ikke i andre deler av Nøtterøy kommune hvor mange mener det kunne være hensiktsmessig med boplikt. Det overstående er hentet fra grunnlagspapirene i forbindelse med vedtaket om folkeavstemning om boplikt på Veierland i formannskapet Det lå ikke ved noe svar fra ordføreren... Vil vi ha det som i Sverige? (Boliggruppa) I Sverige har de ingen form for boplikt, i motsetning til de andre nordiske landene. Konsekvensene har ikke uteblitt. I øyeblikket er nordmenn rustet med fete lønningsposer og en valutaforskjell i sin favør, i ferd med å kjøpe opp Bohuslänskysten. Ungdom på Kosterøyene har ikke råd til å etablere seg på hjemstedet sitt. Situasjonen i kystområdene beskrives blant annet som følger: Runtom i våra kustområden diskuteras olika möjligheter att trygga ett fortsatt åretruntboende och bibehålla en levande bygd. Konkurrensen om kustens resurser ökar, omvandlingen av helårshus till fritidshus accelererar och priserna stiger. I en enkät till alla skärgårdsföreningar som Skärgårdarnas Riksförbund har genomfört anges uppköpen av helårshus som det största hotet mot att skärgården skall fortsätta att leva och utvecklas. Våra kustsamhällen håller på att förvandlas till spöksamhällen som lever endast under några korta sommarmånader. Övriga delen av året är det tomma hus, ödsliga vägar och brist på serviceinrättningar som dominerar bilden. Glesbygdsverket har i sin skrift Planering för åretruntboende i kust och skärgård (juli 2001) påpekat detta problem och antyder olika lösningar som exempelvis boendeplikt enligt norsk modell. Side 10

11 Veierland velforening Boli ru a Det overstående er hentet fra Annelie Enochson fra Kristelig Demokraternas Förslag til riksdagsbeslut, motion 2005/06:Bo278 Annelie Enochsons forslag fikk ikke gjennomslag i Riksdagen, men hun er ikke alene om å bekymre seg. I et innslag i Dagsrevyen tidligere i sommer synes også ordføreren i Strømstad at boplikt kunne være en god ide, ettersom en stor andel av alt som omsettes av eiendommer i kommunen havner på norske hender. Carpe Mare (Grip havet) er et EU-prosjekt som har som formål å styrke kystkulturen i EU. Her er hva den svenske delen av prosjektet skriver på sin hjemmeside: Kommunerna i Carpe Mare området har alla ett gemensamt problem, stigande bostadspriser i attraktiva kust- och skärgårdsområden. Detta leder på många håll till utarmning av samhällen. Många människor har inte råd att bo kvar eller att flytta till dessa områden. De som flyttar dit är ofta äldre utan barn, eller människor som använder bostäderna enbart som fritidshus. När befolkningen minskar och barnen försvinner, försvinner också ofta skolor, affär och annan service och verksamhet som är nödvändig för ett levande samhälle. Det måste också betonas att fritidsboende kan vara en tillgång för ett samhälle. Problemet uppstår när de fritidsboende tar överhanden och åretruntboende tvingas flytta på grund av att kostnaderna för bostäderna blir för höga, eller för att service i form av affär, skola etc. försvinner helt. Et av argumentene for å fjerne boplikten på Veierland er påstanden at vi ikke kan si sikkert om den virker. Det er sant at vi ikke kan vite hvordan vi hadde hatt det her om vi ikke hadde hatt boplikt de siste åtte årene, men om en ser på hvordan det var på øya før boplikten ble innført, og ser hvordan det står til på f.eks. Bohuslänskysten, får en en god pekepinn. Denne gikk for 6 mill. i Strømstad. (minbolig.no foto F.F.) Argumentene mot boplikt holder de? (Boliggruppa) Det bygges hus her, derfor trenger vi ikke boplikt. I Tønsbergs blad , i et oppslag om folkeavstemningen, uttaler Erik Holmelin (H) følgende: I 1998 var boplikt viktig for bosettingen, fordi man ikke kunne bygge boliger på Veierland. Det skyldtes manglende avløp, noe som nå har endret seg dramatisk. Nå bygges det på Veierland, og trenger man da boplikt? Også på 1970 og 80-tallet hadde vi nybygging på Veierland. I alt 25 hus ble bygget i denne perioden. 13 av husene bebos fortsatt av opprinnelige eiere. (hvorav ett hus som er oppført på en landbrukseiendom, og har skiftet eier innenfor familien). Sju av de øvrige 12 husene ble solgt før boplikten ble innført, tre til fastboende, og fire til sommergjester. De fem husene som er solgt etter at boplikten ble innført, er alle solgt til fastboende. I alt har øya i overkant av 40 bolighus som benyttes som ferieboliger. Ca. 30 % av disse er tatt over som arv. Omlag 30 er hus som fortsatt kunne vært bebodd hele året. Dette er et høyt tall, når en tar i betraktning at bare 56 hus er helårsboliger pr. i dag. Til sammenligning er det omlag 450 ferieboliger. Å kompensere for at bolighus blir solgt videre som ferieboliger ved økt boligbygging lar seg bare ikke gjøre. En gang må man sette stopp for boligbyggingen, og dermed ikke lenger kunne kompensere for de bolighusene som selges som ferieboliger. Dess færre fastboende, dess dårligere infrastruktur, noe som i sin tur gir fører til at stadig færre mennesker er interessert i å bo her året rundt. Bortfallet av boplikten får ikke konsekvenser/ Boplikten har ingen betydning for bosettingen. I et brev til kommunen datert skriver Geir Prytz: Nullkonsesjonen på Veierland har utspilt sin rolle. Det bygges hus på Veierland, ikke fordi det er boplikt, men fordi folk ønsker å bo her. Boplikten har med andre ord ingen betydning for økt bosetting. Det er samme Geir som i høst forsøkte å stoppe velforeningens brev i forbindelse med kommuneplanen, fordi vi skrev: Vi foreslår at kommunen tar kontakt med grunneiere som tilsynelatende ikke ønsker å selge/bygge, med tilbud om stryking av «gule felt». Disse grunneierne bør varsles om at disse feltene kan forsvinne ved neste rullering av planen dersom de ikke bebygges/legges ut for salg. Bakgrunnen for brevet er det faktum at hele 30 av de opprinnelig utlagte 54 tomtene ikke skal selges. Disse tomtene «sperrer for» at vi får lagt ut nye, noe Geir bestrider er riktig, men Side 11

Versjon 2012.02. Veierland 2012. Boplikt. Demokrati må vær noe mer enn to ulver og en sau som stemmer over hva de skal ha til middag.

Versjon 2012.02. Veierland 2012. Boplikt. Demokrati må vær noe mer enn to ulver og en sau som stemmer over hva de skal ha til middag. Versjon 2012.02 Demokrati må vær noe mer enn to ulver og en sau som stemmer over hva de skal ha til middag. James Boward Veierland 2012 Boplikt Daglig oppdatert informasjon på www.veierlendingen.no Dette

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: Møtested: Møtetid: 19.6.212 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18. Merk dag! Kl. 16: Forfall meldes til politisk sekretariat på postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: Møtested: Møtetid: 13.6.212 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 15: Forfall meldes til politisk sekretariat postmottak@notteroy.kommune.no eller

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Veierlendingen18. I Karins hus. Nr.: 43

Veierlendingen18. I Karins hus. Nr.: 43 Løssalg kr 21,- (verdi kr 22,-) Nr.: 43 Postadresse: Veierlendingen, Båsløkka, 3144 Vei er land Telefon BAI: 333 88 222 Telefon SA: 333 45 333 Postgiro: 0540.0827399 E-post: baiversen@mac.com Hjemmesider:

Detaljer

Hanna s hus. Nr.: 32. 1999 Løssalg kr 15.- (Verdi kr 16,-) Nummer 99.02 Årgang 11

Hanna s hus. Nr.: 32. 1999 Løssalg kr 15.- (Verdi kr 16,-) Nummer 99.02 Årgang 11 1999 Løssalg kr 15.- (Verdi kr 16,-) Postadresse: Veierlendingen, 3144 Veierland Nr.: 32 Telefon BAI: 333 88 222 Telefon GSP: 333 88 026 Postgiro: 0540.0827399 Nummer 99.02 Årgang 11 Hanna s hus (BAI)

Detaljer

En annen historie. Om det å bo i Oslo. Samtaler med middelaldrende og eldre leietakere 2005. bidrag til en revisjon av boligpolitikken.

En annen historie. Om det å bo i Oslo. Samtaler med middelaldrende og eldre leietakere 2005. bidrag til en revisjon av boligpolitikken. En annen historie Om det å bo i Oslo Samtaler med middelaldrende og eldre leietakere 2005 bidrag til en revisjon av boligpolitikken Av Anne Helset En annen historie Om det å bo i Oslo Samtaler med middelaldrende

Detaljer

Veierlendingen. Solveig og Torger forteller. Nr.: 38

Veierlendingen. Solveig og Torger forteller. Nr.: 38 Løssalg kr 18.- (Verdi kr 19,-) Nr.: 38 Postadresse: Veierlendingen, Båsløkka, 3144 Veierland Telefon BAI: 333 88 222 Telefon GSP: 333 88 026 Telefon SA: 333 45 333 Postgiro: 0540.0827399 E-post: baiversen@mac.com

Detaljer

Hytte & Fritid. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Medlemsblad nr. 4/2011

Hytte & Fritid. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Medlemsblad nr. 4/2011 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 4/2011 w w w. h y t t e f o r b u n d. n o Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Hyttefolk og fastboende har samme mål, da må vi også ta hytteeierne med i samarbeidet

Detaljer

Postadresse: Telefon BAI: Telefon SA: Postgiro: E-post: Hjemmesider:

Postadresse: Telefon BAI: Telefon SA: Postgiro: E-post: Hjemmesider: Løssalg kr 20.- (Verdi kr 21,-) Nr.: 40 Postadresse: Telefon BAI: Telefon SA: Postgiro: E-post: Hjemmesider: Veierlendingen, Båsløkka, 3144 Veierland 333 88 222 333 45 333 0540.0827399 baiversen@mac.com

Detaljer

Hytte & Fritid. God påske fra oss i Norges Hytteforbund. Medlemsblad nr. 1/2012

Hytte & Fritid. God påske fra oss i Norges Hytteforbund. Medlemsblad nr. 1/2012 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2012 www.hytteforbund.no God påske fra oss i Norges Hytteforbund Fra innholdet: Friluftsloven og endringene s. 3 Ubebodde eiendommer til fritidsbruk s. 4 Aksjonerer mot

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 4/2013. www.hytteforbund.no. Hovedtema: Boplikt. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Stiftet 4.10.

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 4/2013. www.hytteforbund.no. Hovedtema: Boplikt. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Stiftet 4.10. Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 4/2013 www.hytteforbund.no Hovedtema: Boplikt Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Stiftet 4.10.1971 Styrelederen har ordet Nå er valget over og vi har fått en ny

Detaljer

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet 694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, Møte fredag den 9. desember kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 25): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2014. Fra innholdet: Tomtefeste Vindkraft Skatte- og avgiftstrykk Kommuner vs hyttefolk

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2014. Fra innholdet: Tomtefeste Vindkraft Skatte- og avgiftstrykk Kommuner vs hyttefolk Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2014 www.hytteforbund.no Fra innholdet: Tomtefeste Vindkraft Skatte- og avgiftstrykk Kommuner vs hyttefolk God påske! Stiftet 4.10.1971 Styrelederen har ordet Vi trenger

Detaljer

Statsraad Lehmkuhl; Grasiøs dame på 90 år

Statsraad Lehmkuhl; Grasiøs dame på 90 år Nr. 2 2004 3. årgang DRÅPEN MEDLEMSBLAD FOR SEILENDE OLJEARBEIDERES FORENING Statsraad Lehmkuhl; Grasiøs dame på 90 år Hva er områdeberedskap? Innlegg sjøfartskomiteen Spiddet av spett på jobb SOF ønsker

Detaljer

BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. God sommer! Venstre Om nr. 3/2006

BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. God sommer! Venstre Om nr. 3/2006 Helen Bjørnøy: Ønsker tøff miljøbevegelse Karin Andersen: Kamp mot fattigdom Bremer Mærli: Iran med uran Side 3 Side 5 Side 6 7 Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti Foto: Hilde Maisey God sommer!

Detaljer

Post ny RSS. Inneholder nå alle beskjeder! #1 262 24/11/2012, 15:03, GMT +1 Torodd Hauger tor*d*h*u*e*@********.com

Post ny RSS. Inneholder nå alle beskjeder! #1 262 24/11/2012, 15:03, GMT +1 Torodd Hauger tor*d*h*u*e*@********.com a a a a Post ny RSS Inneholder nå alle beskjeder! #1 262 24/11/2012, 15:03, GMT +1 Torodd Hauger tor*d*h*u*e*@********.com Tillegg til artikkel om nettleie: Det bør tillegges at staten gir et tilskudd

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11 SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2009 Den beste læreplassen

Detaljer

4 velmente tips til Kristin Clemet

4 velmente tips til Kristin Clemet 4 velmente tips til Kristin Clemet Kjære utdannings- og forskningsminister! Hvis du virkelig vil at norsk skole skal bli bedre, så gir jeg deg 4 gratis tips ( gratis fra meg, dyre for deg, men prisen for

Detaljer

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012 5Nr juni 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Økonomer avkler Konkurransetilsynet side 14-16 Georg fra Moss tok folket med storm side 9 Ber helseministeren gripe inn side 4-5 2 < TAXI

Detaljer

Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk

Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk Nr. 4 2004 DRÅPEN F E L L E S F O R B U N D E T 3. årgang F O R S J Ø F O L K Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk Alle gode ting er tre Det fjerde følger

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

FEB/2015. PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: GLEDE. OLe geir feste + MANGE FLERE

FEB/2015. PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: GLEDE. OLe geir feste + MANGE FLERE FEB/2015 PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: GLEDE OLe geir feste + MANGE FLERE Innhold GM KLAR FEBRUAR/2015: GLEDE 6-7 DEN STØRSTE GLEDEN - er å gjøre en forskjell, mener Kristin Kirkhusmo,

Detaljer

Grenseland AVISA. Viktig valg i Marker VALG- SPESIAL MARKER

Grenseland AVISA. Viktig valg i Marker VALG- SPESIAL MARKER Grenseland AVISA NR. 5 SEPTEMBER 2015 VALG- SPESIAL Viktig valg i Marker Ungdommen er en maktfaktor når innbyggerne går til valgurnene 13. og 14. september. I Marker har 16 17-åringene stemmerett. Ungdommene

Detaljer

Og Carl I. Hagen tok stilen, han lyttet til folket, til frisørene og drosjesjåførene og han gjorde politikk ut av det.

Og Carl I. Hagen tok stilen, han lyttet til folket, til frisørene og drosjesjåførene og han gjorde politikk ut av det. Anders Langes parti for sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Slik startet forfallet i norsk politikk. Da Anders Lange kom inn på stortinget i 1973, kom han inn på andre premisser

Detaljer

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2 Rydder opp Etter nærmere 80 år med sosialistisk styre av Fredrikstad, rydder FrP opp. Side 6 Grensesprengende Les om FrP-politiker Grethe Fure som har gått over Nordkalotten sammen med Lars Monsen. Side

Detaljer