Retningslinjer for tildeling og bruk av interne forskningsmidler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for tildeling og bruk av interne forskningsmidler"

Transkript

1 Retningslinjer for tildeling og bruk av interne forskningsmidler Vedtatt av instituttstyret i sak 01/15. Gjeldende fra Basismidler 1.1. Hvem ordningen omfatter: Basismidler vil bli tildelt alle vitenskapelig ansatte, inkludert ansatte i midlertidige vitenskapelige stillinger som instituttets stipendiater og Post Doc. Ordningen omfatter ikke vitenskapelig ansatte som har permisjon uten lønn, sykepermisjon av lengre varighet eller permisjon i forbindelse med fødsel. Ansatte som arbeider deltid får tildeling i samsvar med sin stillingsbrøk. Ansatte som arbeider i mindre enn 50 % stilling, vitenskapelige assistenter samt ansatte i bistilling (derunder II-stilling), omfattes ikke av ordningen. Basismidler tilfaller den som er ansatt pr. 1. januar hvert år. Den som i løpet av året tiltrer, gjeninntrer i eller fratrer sin stilling ved instituttet får som regel forholdsmessig tildeling Beløpets størrelse: Basismidlene utgjør for tiden kr ,-. Basismidler som ikke er benyttet innen regnskapsårets utløp kan normalt ikke overføres til neste år For stipendiatstillinger og Post Doc gjøres midlene for hele tilsettingsperioden på 4 (evt. 3) år disponibel fra tilsettingstidspunktet. Basisbeløpet vil bli vurdert fra år til år. For stipendiater gjelder det beløpet som er vedtatt ved tilsettingstidspunktet Hva midlene kan brukes til: Basismidlene kan fritt benyttes til forskningsfremmende tiltak (ikke velferdstiltak/sosiale tiltak) som vitenskapelig assistanse (inkl. språkvask/språklig bearbeiding) samt faglig begrunnede reiser, kurs og seminar. Inntil 50 % av basismidlene kan brukes til faglitteratur. Midlene kan ikke benyttes til mobiltelefon/smarttelefon, mobilt bredbånd, og normalt ikke til kontorrekvisita. Utgifter til bruk av mobiltelefon/smarttelefon i forbindelse med datainnsamling kan dekkes av disse midlene på bakgrunn av spesifisert faktura fra mobiloperatør.

2 I den grad behovet ikke på annen måte er dekket av instituttet eller av eksterne finansieringskilder, kan beløpet også benyttes til innkjøp av teknisk utstyr som PC og nettbrett. Teknisk utstyr dekkes bare dersom det er innkjøpt gjennom UiOs innkjøpssystem, og er å anse som Universitetets eiendom. 2. Interne forskningsmidler 2.1. Hvem ordningen omfatter. Interne forskningsmidler kan søkes av alle fast vitenskapelig ansatte i førstestillinger, stipendiater og Post Doc. Se pkt Det kan ikke søkes om midler til prosjekt som er eksternt finansiert og/eller forskningsprosjekt der instituttet bidrar med egenandel Formål Formålet med tildeling av interne forskningsmidler er å styrke forskning, publisering og internasjonalisering ved instituttet innenfor de faglig prioriterte områdene. En styrking av de faglig prioriterte områdene skal styrke instituttets forskningsbaserte undervisning Beløpets størrelse. Instituttleder kan etter søknad innenfor et kalenderår samlet bevilge mellom minimum kr og maksimum kr pr fast vitenskapelig ansatt til forskningsfremmende tiltak. I spesielle tilfelle, hvis økonomien tillater det, kan beløpet bli større. Første gangs tildeling er på maks kr Interne forskningsmidler som ikke er benyttet innen regnskapsårets utløp kan normalt ikke overføres til neste år Hva midlene kan brukes til: Fast vitenskapelig ansatte i 100 % førstestilling kan søke midler til: - datainnsamling, transkribering av data og dataanalyse, forskningsseminar med fokus på publisering, språkvask/språklig bearbeiding - dekning av reiseutgifter til internasjonale konferanser/kongresser der en selv deltar med paperpresentasjon eller annen form for forskningsformidling med en klar publiseringsplan i internasjonal tellende publikasjonskanal

3 - forskeropphold ved utenlandsk institusjon (dokumenteres gjennom invitasjon). Vitenskapelig ansatte som har eksternt finansierte opphold ved utenlandsk institusjon kan ikke i tillegg søke om interne forskningsmidler til dette - spesifisert teknologisk utstyr som kreves i forbindelse med datainnsamling og dataanalyse. Slikt utstyr skal kjøpes inn via UiOs innkjøpssystem, og er å anse som Universitetets eiendom. Utstyret skal kunne brukes av andre ansatte etter endt prosjektperiode eller når det er ledig for bruk. - Forskere i faste vitenskapelige førstestillinger kan søke midler til stipendiaters prosjekter der de selv bidrar som (med)veileder, ved publisering/medforfatterskap el. l.. Det må framgå i søknaden hvordan midlene skal brukes i stipendiatens prosjekt, og veileders rolle i dette. Det kan ikke med henvisning til dette punktet søkes om støtte til deltakelse for stipendiater på vitenskapelige konferanser/kongresser. Se neste punkt. Midlene kan ikke brukes til rene velferdstiltak, middager o.l. uten at dette er knyttet til faglig virksomhet. Stipendiat kan søke om midler til: - én reise til internasjonal forskerkonferanse med tanke på å få erfaring med deltakelse på slike konferanser for den som ikke har slik erfaring - én reise til internasjonal forskerkonferanse med presentasjon og med en klar publiseringsplan i internasjonal tellende publikasjonskanal Stipendiater som får dekket utgifter til konferansedeltakelse gjennom en forskergruppe eller annen form for finansiering kan ikke i tillegg søke om interne forskningsmidler til dette. Post Doc kan søke om midler til: - én reise til internasjonal konferanse med presentasjon eller annen form for forskningsformidling med en klar publiseringsplan i internasjonal tellende publikasjonskanal Post Doc som får dekket utgifter til konferansedeltakelse gjennom en forskergruppe eller annen form for finansiering kan ikke i tillegg søke om interne forskningsmidler til dette Søknadskriterier Følgende søknadskriterier er utarbeidet: Søknadskriterier for fast vitenskapelig ansatte. Søknad sendes til Institutt for spesialpedagogikk v/instituttleder innen 1. desember året før tildeling slik at midlene er disponible fra 1.1.

4 Tildeling prioriteres etter følgende kriterier: - forskningsaktivitet med tydelig forankring i instituttets faglig prioriterte områder - forskningsaktivitet og publisering, primært internasjonal publisering - forskningsaktivitet over tid og tidligere tildelinger - publisering i tidsskrift på nivå 2 eller tidsskrift på nivå 1 med impact factor 0.9 elelr høyere - UiOs måltall for publisering skal være innfridd over tid Søknadskriterier for midlertidig vitenskapelig ansatte (stipendiater og post doc) Søknad sendes til Institutt for spesialpedagogikk v/instituttleder innen 1. desember året før tildeling slik at midlene er disponible fra 1.1. Det kan kun søkes om reise til internasjonal forskerkonferanse, to for stipendiat og en for Post Doc. Se pkt Stipendiater og Post Doc med tilknytning til Institutt for spesialpedagogikk, og som er eksternt finansiert, kan ikke søke om interne forskningsmidler For alle søknader Det forutsettes at det budsjetteres etter den for staten billigste måte, det vil si reise med lavpris/turist billett, rimelig hotell/dobbeltrom, og at kun avtaler med laveste sats(er) i UiOs rammeavtaler skal benyttes Statens retningslinjer for reise, opphold og diett/bevertning skal benyttes Det tildeles ikke midler til publiseringsstøtte, reiser for samarbeid om sampublisering om faglitteratur som gir royalty-inntekter til forfatter(e), leie av lokaler/møterom Hvem søknaden stiles til: Søknaden stiles til Institutt for spesialpedagogikk v/instituttleder innen 1.desember året før tildeling og sendes som e-post m/vedlegg. 1 Det finnes en rekke møterom som kan leies gratis ved UiO utenfor Helga Engs Hus. Det er mulig å bestille servering via UiOs cateringavtaler til disse møterommene.

5 Søknaden skal inneholde: - søknadsbrev med faglig begrunnet søknad relatert til ISPs faglig prioriterte områder - redegjørelse for forskningsaktivitet, faglige reiser, internasjonalt samarbeid, forskernettverk - redegjørelse for hvilke andre midler søkeren disponerer - budsjett for bruk av midlene - kort CV med publiseringsoversikt (siste 5 års publikasjoner) Den ansatte bør alltid søke midler fra eksterne kilder der dette er mulig og hensiktsmessig. Dersom midlene ikke brukes til det de i henhold til søknad og budsjett er tenkt brukt til, må det søkes om omdisponering. Ved årsslutt skal den som har fått tildelt interne forskningsmidler skrive en kort rapport om hva midlene er brukt til og kostnadene knyttet til dette. Interne forskningsmidler som ikke er benyttet innen regnskapsårets utløp kan normalt ikke overføres til neste år. Søknadene behandles umiddelbart etter søknadsfristen.

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FONDSMIDLER

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FONDSMIDLER RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FONDSMIDLER Vedtatt av Styret for høyskolens fond og legater den 15. desember 2010 DEL 1 - GENERELT 1.1. INNLEDNING Høyskolen administrerer 33 fond. NHHs styre er styre

Detaljer

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Bakgrunn Av brev fra Kunnskapsdepartementet av 22.12.05,12.09.06 og 12.10.07 og Helse- og omsorgsdepartementet av 15.09.06

Detaljer

Søknadsveileder - forskningsmidler i Helse Nord for 2014

Søknadsveileder - forskningsmidler i Helse Nord for 2014 Søknadsveileder - forskningsmidler i Helse Nord for 2014 28.06.2013 INNHOLD Søknad om forskningsmidler for 2014... 2 1 Hvem kan søke om midler?... 3 1.1 Søkers kvalifikasjoner og forpliktelser... 3 1.2

Detaljer

Søknadsveileder Forskningsmidler i Helse Nord for 2015

Søknadsveileder Forskningsmidler i Helse Nord for 2015 Søknadsveileder Forskningsmidler i Helse Nord for 2015 Dato: 16.6.2014 (oppdatert 20.6.2014) Innholdsfortegnelse 1. Søknad om forskningsmidler for 2015... 3 2. Hvem kan søke om midler?... 5 2.1 Søkers

Detaljer

Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker

Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker 1. Mål for Forsknings- og innovasjonsfondet (FIFT) Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms skal bidra til økt

Detaljer

Stipend- og tilskuddsordninger for FoU-virksomhet ved HiL i 2015.

Stipend- og tilskuddsordninger for FoU-virksomhet ved HiL i 2015. Stipend- og tilskuddsordninger for FoU-virksomhet ved HiL i 2015. En oversikt over støtteformer administrert av høgskolens forskningsutvalg. HiL, 03.02.15. 1 Innhold. 1. Forskningsstipend for kvalifisering.

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer VENNESLA KOMMUNE Kulturmidlene Retningslinjer Disse bestemmelsene må være oppfylt før en forening kan få økonomisk støtte fra Vennesla kommune: 1. Hvem kan søke tilskudd. Det kan gis tilskudd til foreninger

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6 2008

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6 2008 Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6 2008 1 Formål Velferdsmidlene skal gå til "interesser som knytter seg til studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested", jfr. 4

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2015

Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2015 Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2015 Søknadsfrist mandag 1. juni 2015 kl. 13.00 Innhold Definisjoner..... 1 Innsending av elektronisk søknadsskjema 1 Hva det kan søkes om

Detaljer

Programdokument. Ordningen for Norges-kunnskap ved høyere læresteder i utlandet

Programdokument. Ordningen for Norges-kunnskap ved høyere læresteder i utlandet Vedtatt 05.06.2008 Oppdatert 11.01.2011 Programdokument Ordningen for Norges-kunnskap ved høyere læresteder i utlandet Formålet for ordningen for Norges-kunnskap ved høyere læresteder i utlandet: Å bygge

Detaljer

NTNU S-sak 40/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 09.06.2009 KWB Arkiv: 2008/10945 N O T A T

NTNU S-sak 40/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 09.06.2009 KWB Arkiv: 2008/10945 N O T A T NTNU S-sak 40/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 09.06.2009 KWB Arkiv: 2008/10945 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Forskrift om stipendiaters pliktarbeid og ansettelsesforhold ved NTNU

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009)

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009) 1 Mål RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009) Kultur gir økt livskvalitet. Vestby kommune vil derfor bidra til en variert kulturvirksomhet som skal aktivisere

Detaljer

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS)

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Dura lex, sed lex. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Om regelverket 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Omfang 5 1.3 Forkortelser 5 Kapittel 2 Mandater 6 2.1 Allmøtet

Detaljer

UMBs Lønnspolitikk. Revidert 2007 og 2008

UMBs Lønnspolitikk. Revidert 2007 og 2008 UMBs Lønnspolitikk Revidert 2007 og 2008 Innhold 1 Innledning... 3 2 Lønnssystemet i staten... 3 3 Lønnssystemet ved UMB... 4 3.1 Lønnsalternativer ved utlysing... 4 3.2 Lønnsplassering nyansatt... 4 3.2.1

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Reglement for tildeling av velferdsmidler Forslag til Studentting 6-2011 Forklaring til

Detaljer

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL HUSBANKENS REGLER FOR TILDELING AV STARTLÅN VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19. MARS 2015 RETNINGSLINJER STARTLÅN Inngangsmulighet på boligmarkedet Randaberg kommune Randaberg

Detaljer

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L Dette dokumentet er ment som informasjon om søknadsprosessen og om hva en prosjektsøknad til Skogbrukets verdiskapingsfond bør inneholde. SØKERBERETTIGEDE

Detaljer

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet 7.1 Innledning 7.1.2 Mål Holde Studentrådet s tillitsvalgte orientert om de til enhver tid gjeldende økonomirutiner. 7.1.3 Informasjon Alle nyvalgte medlemmer

Detaljer

PRISCILLA-stipendet er et tilskudd med formål å stimulere til faglige opphold/studier i utlandet

PRISCILLA-stipendet er et tilskudd med formål å stimulere til faglige opphold/studier i utlandet PRISCILLA - STIPENDORDNING FOR STUDENTENES FAGLIGE REISER PRISCILLA-stipendet er et tilskudd med formål å stimulere til faglige opphold/studier i utlandet Stipendet kan gi tilskudd til å dekke Studier

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R10 Møtetid: 17.30 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer Fastsatt av høgskolestyret 20.04.2012. (puntkt 8 er revidert etter drøftinger med tillitsvalgte 11.09.2014). Retningslinjer

Detaljer

Veileder til forskningsutvalgene. Forskningsmidler i Helse Nord for 2016

Veileder til forskningsutvalgene. Forskningsmidler i Helse Nord for 2016 Veileder til forskningsutvalgene Forskningsmidler i Helse Nord for 2016 Dato: 18.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunnsinformasjon... 4 1.1 Helse Nords forskningsstrategi... 4 1.2 Forskningsutvalgenes

Detaljer

Søknad om prosjektstøtte

Søknad om prosjektstøtte Søknad om prosjektstøtte Søknaden sendes til: Kolsås Klatreklubb v/styret E-post: post@kolsaas.no Retningslinjer for Kolsås Klatreklubbs stipendordning Kolsås Klatreklubbs medlemmer kan søke om finansiell

Detaljer

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ved Norges musikkhøgskole

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ved Norges musikkhøgskole Revidert versjon pr. mai 2012 Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ved Norges musikkhøgskole 1. Avgrensninger og definisjoner 1.1 Hjemmelsgrunnlag og iverksettelse NMHs retningslinjer

Detaljer

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet 6.

Detaljer

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved Norges musikkhøgskole

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved Norges musikkhøgskole Revidert versjon pr. september 2014 Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved Norges musikkhøgskole 1. Avgrensninger og definisjoner 1.1 Hjemmelsgrunnlag og iverksettelse NMHs retningslinjer

Detaljer