Hvordan ivareta ulikhetene i norske kommuner når vi planlegger organisering av akutt ambulante team? Trond Hatling Leder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan ivareta ulikhetene i norske kommuner når vi planlegger organisering av akutt ambulante team? Trond Hatling Leder"

Transkript

1 Hvordan ivareta ulikhetene i norske kommuner når vi planlegger organisering av akutt ambulante team? Trond Hatling Leder

2 Hovedpunkter Den åpenbare løsningen De kommunale oppgaver Hva er ulikhetene Om det å planlegge Om det å gjennomføre 2

3 Hvorfor jeg her? Noe nytt å bidra med? Annet enn nye selvfølgeligheter? Ikke jobba i AAT eller kommunene Reitgjerdet på 70- og 80-tallet (sykepleier) Sosiolog og helsetjenesteforskning 90- tallet ->) Men veldig glad i kommunene Kompetanseheving/tydeliggjøring hva skal psykisk helsearbeid være (teori/praksis) Og de man elsker tukter man (litt) 3

4 Den åpenbare løsningen Utgangspunkt (blir utbrodert) Veldig forskjellige Regel De må involveres - konkret langs noen dimensjoner over tid Utfordringer (noen) kommunal begeistring for konsekvensen av statlige føringer? Likeverdige aktører? 4

5 Et eksempel på det motsatte Handlingsplaner for reduksjon av tvang 5

6 Prinsipp for samhandlingen Spes. helsetjenesten skal understøtte ikke ta over Hva betyr det i AAT-sammenheng? Samarbeidet skal være likeverdig Hva innebærer det og hva er vår lokale historie? sannsynligvis ikke en oppfatning 6

7 Flytting av akuttilbudet - utvikling /15? ? Sykehus DPS Kommune Flytting av ressurser Flytting av kompetanse Flytting av forventning Motstand Usikkerhet Utydelige styringssignal 7

8 Hvorfor dette jfr tittel Hvordan ivareta ulikhetene i norske kommuner når vi planlegger organisering av akutt ambulante team? Planlegging av AAT må inkludere Hvordan realisere nasjonale styringssignal? Dvs også Hvordan skal kommunen realisere sitt framtidige akutt-/øhjelpansvar? 8

9 De kommunale oppgaver Helse- og omsorgstjenesteloven Ansvar Helsefremmende og forebyggende tjenester, utredning, diagnostisering og behandling, sosial, psykososial og medisinsk rehabilitering Gjelder alle pas. grupper (inkl psykisk sykdom, rusproblemer) Ø-hjelp blir gradvis en tydeligere kommunal oppgave (også døgn) på sikt også for psykisk helse/rus 9

10 (Noen) Mål med å etablere AAT Redusere sykehusinnleggelse Redusere tvangsbruk Målene må Operasjonalisere Måles Følges opp m målrettet innsats (BAT) Kommunene nøkkel for begge målene 10

11 Men hvem er kommunen et mangfold? Psykisk helsearbeidsenhet Eller er den integrert i de ordinære tjenester? Fastlegen(e) NAV-kontor(ene) Etc Kasuistikk fastlege I essens oppgaver for det kommunale psykiske helsearbeidet men krever responstid a la øhjelp Og at en som tjeneste har en adresse 11

12 AAT som alternativ til kommunal utydelighet? AAT NAV-kontorene Fastlege Psykisk helsearbeidenhet Pleie- og omsorg - Psyk helsearbeidere på sektorer 12

13 Hva er de kommunale ulikhetene? Varierer langs alle interessante og uinteressante dimensjoner Noen av de viktigste Kompetanse, kapasitet, kultur, organisering, geografi Hvorfor påpeke/identifisere? innsats der den trengs mest Ulike virkemidler overfor ulike kommuner men hvilke overfor hvilke? 13

14 14 Kompetanse «Status» - Kommunal lært hjelpeløshet Det er spes helsetjenesten som kan Kan det som er viktig (diagnose/metode) Trengs det? - Jfr Viktor om barna Er det den viktige kompetansen? Jfr brukertilbakemeldinger Sektorforskjeller Kommune: 55% ansatte høgskole/universitet (71% i phv voksne) Kun et fåtall kommuner har psykolog/ingen har psykiater

15 Kompetanse forts. Kommunal kompetanseplan Hvilken kompetanse har vi? Hvilken kompetanse trenger vi nå og i framtiden? Hvordan få den? Finansiering typer tilbud mv Finnes plankompetansen? Internt eksternt? 15

16 Kommunal kompetanse Samhandlingsreformens oppgaver omfattende Mye bra kompetanse men for lite Kommunene trenger bevisst og aktiv rekrutteringspolitikk og kompetansestrategi Mye gjenstår før alle er der Dette er et faglig, adm. og pol. lederansvar De faglige krav i samhandlingsreformen erkjent på rådmanns-/ordførernivå? 16

17 Kapasitet/ressurser Etter Opptrappingsplanen Betydelig større press på kommunalt psykisk helsearbeid stor variasjon mellom kommuner Viktigste forklaring på hva en ikke får gjort Bør komme etter en analyse av hva en bør gjøre annerledes m dagens ressurser 17

18 Kultur Behandling Et kommunalt ansvar? Psykiatritjeneste Eller psykisk helsearbeid Vedtaksbasert Eller behovsbasert? Men også politisk/administrativ kultur Spesialisthelsetjenesten har ansvaret for øhjelp/behandling 18

19 Organisering Psykisk helsearbeid som egen tjeneste eller ikke Intern kommunal samhandling Hvilke mekanismer utviklet? Hvordan drive organisasjonsutvikling? Lære av hverandre noen andre har også gjort smarte ting Skjema De gode eksemplene 19

20 Dagens praksis AAT varierer (Rype et al. 2012) 60% av henvendelsene blir ikke pasienter 42% av henvendelsene fra off virksomhet Hver tredje av de som får pasientstatus Dvs stort behov for et utadrettet team faglig støtte til andre deler av tjenestene og kun fåtall vil ha bistand til innleggelse 20

21 Om det å planlegge Hva er situasjonen? Hva får vi til? Hva er utfordringene lokalt? Hvilket ambisjonsnivå skal en ha? Hva kan løses uten ekstra ressurser? 21

22 Kommunens «undring» i forkant Hva gjør vi og har lyst til å gjøre? Hvilke tjenester ser vi for oss? Hva trenger våre brukere nå og i framtida? Hva trenger vi av støtte? Hvem gjør hva hvordan og hvorfor? (mellomlaga) 22

23 De tre aktørgruppene i planleggingen - på hodet Brukerne Kommunen Spesialisthelsetjenesten Ikke nødvendigvis enige Mange undergrupper Dvs tar tid og må ledes klokt! 23

24 Rått parti bør kompenseres Kommunene Ofte små miljøer mindre formalkompetanse DPS «Kjempediger og kompetent» - når møte enkeltvis Sør-Trøndelag Kommunegrupper (5) møter RHF/HF Samordner og styrker kommunale fagmiljøer Bidrar til reell likeverdighet Samling av fagkompetanse => kunnskapsdeling/kompetanseutvikling 24

25 Rått parti - brukere Hvordan involvere reelt Bruker spør bruker Heller enn enkeltrepresentanter 25

26 Vanlig mostandsmekanisme mot endring B O H I C A Bend Over Here It Comes Again 26

27 Om det å gjennomføre AAT i praksis NAPHAs holdning til henvisning til AAT at det skal komme en henvisning, og ikke at pasienter/pårørende skal kunne henvende seg direkte. Når henvisningsrutiner gjøres ubyråkratiske - og eventuelle problemer løses raskt - klarer vi ikke å se at dette medfører særlige utfordringer 27

28 Hvorfor ikke bruker/pårørendehenvendelser en sikringsmekanisme førstelinjetjenesten orientert om det arbeidet som skal gå i gang - og gjort en vurdering av behovet og egne muligheter en sikringsmekanisme mot at AAT tar over det som burde vært førstelinjeoppgaver - særlig overfor brukere de er kjent med bidrar til å bevisstgjøre både brukere og pårørende i at den primære kanalen for bistand - også akutt - er via førstelinjetjenesten bidrar til å tydeliggjøre at et fungerende akuttilbud ikke er kommunen uvedkommende - særlig viktig med tanke på perspektivene i framtidig kommunerolle - jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven 28

29 Bruk av teknologi Hvordan distribuere ut Kompetanse Kapasitet Dette er et pratende felt Anvend hyllevareteknologi som understøtter dette Smarttelefoner nettbrett m kamera 29

30 Om å gjennomføre - LÆR Hvilke mål hadde vi? Operasjonaliser i målbare indikatorer Som det samles inn data på - rutinemessig Evalueringsplan Etter ½ år, 1 år 2 år M. involverte planparter Gjør nødvendige endringer Basert på systematisk evaluering ikke tro 30

31 Sitte igjen med - begrensa - Braut Øhjelp/akutthjelp Blir et gradvis tyngre kommunalt ansvar Som ikke fjerner spes helsetjenestens ditto Videre planlegging av tjenestene inkludere dette Involver kommunene i planlegging og gjennomføring av AAT Om de vil eller ikke Fortrinnsvis gruppevis Lær systematisk - underveis 31

32 Husk og bruk: napha.no psykiskhelsearbeid.no Takk for meg 32

Høringsuttalelse ny lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste og ny folkehelselov

Høringsuttalelse ny lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste og ny folkehelselov Høringsuttalelse ny lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste og ny folkehelselov Bakgrunn Kommunene Bykle, Valle, Bygland og Evje og Hornnes har til sammen 6879 innbyggere (per 01.01.10). Det er ca 150

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

RES^OMRÅD Jnr.: 182/2010/GM/smr/152.0 Sortland, 1. mars 2010

RES^OMRÅD Jnr.: 182/2010/GM/smr/152.0 Sortland, 1. mars 2010 Samarbeidsorgan for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes VESTERÅLEN RES^OMRÅD Jnr.: 182/2010/GM/smr/152.0 Sortland, 1. mars 2010 Helse Nord RHF 8038 Bodø Uttalelse til «Forslag til

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten"

FOU-prosjekt Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten FoU FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" KS FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" AGENDA Utredning

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Vår dato: Deres ref.: Medlemsnr.: HØRINGSUTTALELESE VEDR. VEILEDER I PSYKISK HELSEARBEID FOR BARN OG UNGE I KOMMUNENE

Vår dato: Deres ref.: Medlemsnr.: HØRINGSUTTALELESE VEDR. VEILEDER I PSYKISK HELSEARBEID FOR BARN OG UNGE I KOMMUNENE Sosial- og helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Vår saksbehandler: Vår ref: Anne Marie Flovik 2006/00816 Vår dato: Deres ref.: Medlemsnr.: 06.12.2006 HØRINGSUTTALELESE VEDR. VEILEDER

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

Nasjonalt temanettverk for mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester

Nasjonalt temanettverk for mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester Nasjonalt temanettverk for mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester Årsrapport 2010 Planer 2011 og 2012 Innledning Høgskolen i Østfold har fått i oppdrag fra NAPHA (Nasjonalt

Detaljer

1.1 Gruppens medlemmer. Dovre: Helse- og rehab.leder Mai Lis Fremstad. Gruppens leder Ergoterapeut Eva Nyløkken Halgunset

1.1 Gruppens medlemmer. Dovre: Helse- og rehab.leder Mai Lis Fremstad. Gruppens leder Ergoterapeut Eva Nyløkken Halgunset 1. INNLEDNING Ad hoc-gruppen for Rehabilitering ble etablert i januar 2010 etter initiativ fra arbeidsgruppe 2, som utvikler det kliniske innholdet i DMSNG. Gruppen har vært sammensatt av helsefagpersoner

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Samhandlingsreforma; er føresetnadene oppfylte. Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

Samhandlingsreforma; er føresetnadene oppfylte. Seniorrådgiver Ingvar Rolstad Samhandlingsreforma; er føresetnadene oppfylte Tema Et «tilbakeblikk» på utgangspunktet for reformen Status Hva kreves for å lykkes Folkehelse en del av samhandlingsreformen Ledelse Et «tilbakeblikk» på

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2014 2020. Delplan Psykisk Helsearbeid

Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2014 2020. Delplan Psykisk Helsearbeid Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2014 2020 Delplan Psykisk Helsearbeid Vedtatt av Sel kommunestyre 17. februar 2014 Forsidebilde, Fotograf: Liv Annette Nygjerdet, Informasjonsrådgiver

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 1 Presidentens forord Praksiskonsulenter

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 HØRING - FORSLAG TIL REGIONAL KREFTPLAN 2011-2020

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 HØRING - FORSLAG TIL REGIONAL KREFTPLAN 2011-2020 Høylandet kommune Arkiv: 122 Arkivsaksnr.: 12/562 Saksbehandler: Liss Tone Engan Dato: 25.05.2012 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 Vedlagte dokumenter: 1.

Detaljer

Forord. Lykke til med arbeidet! Oslo, mars 2014. Bjørn Guldvog direktør. Forord 3

Forord. Lykke til med arbeidet! Oslo, mars 2014. Bjørn Guldvog direktør. Forord 3 Veileder IS-2076 Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten Forord Psykisk helsearbeid og rusarbeid er viktige

Detaljer

Høringsuttalelse fra Gatejuristen vedrørende Stoltenbergutvalgets Rapport om narkotika

Høringsuttalelse fra Gatejuristen vedrørende Stoltenbergutvalgets Rapport om narkotika Gatejuristen Høringsuttalelse fra Gatejuristen vedrørende Stoltenbergutvalgets Rapport om narkotika 1. Innledende bemerkninger Gatejuristen ønsker med dette å komme med innspill på rapporten fra Stoltenbergutvalget.

Detaljer

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Støtteark til del 4 Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Arbeidsprosessen Hver gang en person begynner med rehabilitering er det som å starte et nytt prosjekt, der vi starter med blanke ark og jobber

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 Egenmestring Samspill Trivsel Innhold Plangrunnlaget... 3 Hvorfor skal vi ha en plan?... 3 Planprosessen... 4 Nasjonale føringer og verdigrunnlag... 5 Våre utfordringer... 6

Detaljer