Oppsummering John Fiskvik Oslo og Akershus Bilbransjeforening. Husk at speilbildet av enhver trussel er en mulighet for de som griper dem!!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering John Fiskvik Oslo og Akershus Bilbransjeforening. Husk at speilbildet av enhver trussel er en mulighet for de som griper dem!!"

Transkript

1 Oppsummering John Fiskvik Oslo og Akershus Bilbransjeforening Husk at speilbildet av enhver trussel er en mulighet for de som griper dem!!

2 Spørsmål svar spørsmål!? En aktuell og spennende konferanse med fokus på en utfordrende fremtid i verdens mest komplekse bransje. Spennet i presentasjonene viser at vi har mange ting å forholde oss til og som uten unntak vil påvirke våre rammebetingelser direkte eller indirekte. Presentasjonene står fjellstøtt på egne ben, og jeg velger derfor å oppsummere et hakk aggregert.

3 Spørsmål svar spørsmål!? Det gjelder å gjøre riktige og bevisste veivalg. Vet du ikke hvor du skal hjelper det ikke med NAVI. Og riktige spørsmål kan være mye viktigere enn riktige svar på feil spørsmål

4 Norge er i en særstilling globalt?! Norge har et fantastisk utgangspunkt: Vi har flust av «alt» resten av verden mangler, ønsker seg og misunner oss ikke bare er vi blant verdens aller rikeste: En unik natur, god plass, rent vann, ~ ren luft, stillhet, fred og ro og godt balanserte rammevilkår i tilnærmet alle henseende. Men selv om vi har verdens beste levevilkår ser vi stadige tendenser til at vi også er bortskjemte, usolidariske, selvopptatte, selvgode og egoistiske. Og åpenbart historieløse. Det er ikke bra for vår evne til endring og omstilling. Som vi må være forberedt på

5 Forberedt på endring og omstilling?! Uansett politisk regime fremover må vi forvente omstilling og samfunnsendring i en betydelig raskere og grønnere retning. Vi må på alle måter tilpasse oss et fremtidig lavutslippssamfunn - uavhengig av olje. Det får konsekvenser også for bilbransjen. Men, historien har jo vist at vi i bilbransjen er gode til å takle endringer når vi må Og det må vi være igjen. Og de beste vil ikke bare overleve de vil leve godt også i fremtiden. La det være bakteppet

6 Og hvilke overordnede trender er viktigst?! Jeg har valgt å ta for meg noen få utvalgte (mega)trender. Dels fordi de er spennende og interessante, dels fordi de i stor grad påvirker bilbransjens rammevilkår og dels fordi de påvirker hver enkelt av oss. Mest fordi de engasjerer meg sterkt personlig.

7 Og hvilke overordnede trender er viktigst?! Bransjen må i hvert fall slutte å jobbe ensidig proteksjonistisk. Vi bør nok heller forberede oss på å rive murer i stedet for å bygge nye

8 Urbanisering ikke bare en global trend Urbanisering er en økende trend også i Norge (og villet eller ikke villet; urbaniseringen går nesten like raskt i Norge som i Sverige selv om vi har hatt en klar distriktspolitikk, men svenskene har en «ønsket» sentralisering. Det er på mange måter naturgitt at landsbygda fraflyttes. Press på kommunesammenslåing i Norge bidrar til ytterligere akselerasjon i sentraliseringen. Og kysten vinner innlandet taper - foreløpig. Dette påvirker selvfølgelig rammevilkårene også for vår bransje. Og, jo tettere befolket; jo yngre bilpark og jo færre biler pro capita.

9 Urbanisering også en global trend globalt bidrar urbanisering til endringer i økonomisk makt, ressursknapphet og endringer i samfunnsnormer. Vi lever stadig lenger og en økende andel av den globale befolkningen er 60+ (levealder i Norge er snart 82 år: vil øke til ~85 år i 2030). For samfunn som er raskt aldrende vil arbeidskraft kunne bli en begrensning for økonomisk vekst (Norge har stort behov for fremtidig arbeidsinnvandring!!). Andre samfunn er unge og voksende; noe som betyr større arbeidsstyrker og større forbrukermarkeder. Men, selv Kina vil i 2030 ha 400 millioner innbyggere 60 +.

10 Befolkningsvekst tilgang på ressurser Kritiske ressurser fremover vil være mat, vann og energi. Økt levestandard i Kina og India alene vil bety at verdens forbruk av disse tre ressursene vil øke med > 50 % neste årene. Da nærmer vi oss yttergrensen for hva kloden tåler, også m.h.t. matproduksjon, og selvforsyning kommer raskt opp på agendaen også i Norge. Vannmangel vil ramme ~ 1/2 av verdens befolkning; kan lede til konflikter / pandemier. Fornybar energi vil i altfor liten grad på kort sikt dekke fremtidig økning i energibehov (~10 %). Kull og naturgass vil fortsatt være de viktigste energikildene.

11 Utslipp forurensning klimaendringer Uansett holdninger til klimautfordringene: det er fysiske begrensinger for hvor mye fossil energi vi kan bruke i verden. Tabloid sagt; med dagens teknologi må de fattige forbli fattige hvis vi skal løse klimaproblemet, og hvis vi ikke får løftet teknologien radikalt og superraskt slik at de fattige kan slutte å være fattige, så kan dette forårsake dramatiske konflikter. Utviklingen driver produktutviklingen i bilindustrien raskt mot nullutslipp. Og bilavgifter vil tilsvarende benyttes for å regulere bilbruk stadig mer restriktivt

12 Connected car En annen hovedtrend i bilindustrien er forskning på - og utvikling av - avanserte førerassistansesystemer og «connected car» løsninger som vokser nesten eksponentielt. Og dette dreier seg om veldig mye mer enn «infotainment» og vil ha en rekke konsekvenser hvorav én vil være dramatisk nedgang i ulykker (les: bilskader).

13 Connected car Og det stopper ikke med dette: «Connected retail» og «connected customer» er i rask utvikling, og henger nøye sammen.

14 ecall standard i EU fra oktober 2015? ecall som europeisk standard har vi hørt om lenge. Har vært utsatt flere ganger, men er nå i utgangspunktet besluttet innført fra oktober 2015 (men sterke kommersielle krefter er i sving og ecall kan bli utsatt igjen nå til mars 2018) Gjett om det jobbes iherdig på bakrommet for å posisjonere seg strategisk. Noen ganger virker det viktigere enn å redde noen tusen menneskeliv årlig?

15 En av de som jobber på bakrommet er Google For 5 år siden trodde vel ingen at Google skulle bli en utfordrer til bilindustrien? Men det blir de på flere områder enn mange liker Teslas distribusjonskonsept kan fortone seg som kun en ørliten forsmak på hva som vil komme fra flere kanter Og om vi liker det eller ikke; fremtiden er nok ganske elektrisk

16 Fra produktorientering til forbrukerorientering Dette har vi snakket om lenge. Nå øker hastigheten skikkelig. I går hadde merkevarene hadde full kontroll. I dag - via internett og full transparens - tar kundene og brukerne kontroll. Utfordringene vil stå i kø for industrier, selskaper og ledere som velger å ignorere hvordan teknologi og digitalisering tilrettelegger for «disruptive» aktører vs. tradisjonelle bransjer og prosesser. Mye bra litteratur tilgjengelig om temaet spennende og skremmende og selv om bilbransjen er litt annerledes, slipper vi ikke unna: ALLE berøres

17 Alle bransjer berøres ingen slipper unna Mest spennende eller skremmende om du vil: Moonshot av John Sculley. Han gikk som kjent fra jobben som toppsjef i Pepsi til Apple etter at Steve Jobs provoserte med: «Skal du fortsette å selge sukkervann resten av livet, eller vil du være med og forandre verden?» Og det har han definitivt vært med på og bidratt til Og er man bare «bitte-litt» opptatt av fremtiden, endringer, teknologi og digitalisering og det bør vi være anbefales den på det sterkeste. Og husk; morgendagens viktigste kompetanse er DIGITAL!!!

18 Også en aktuell boktittel riktignok fra 1949 (selv om bilmodellen er 1957 ). Den tradisjonelle bilselgeren lever på overtid, og kan umulig overleve de neste årene? Vi har ikke klart å kapitalisere på at kundene gjennomfører 90 % av salgsprosessen på internett, at vi kun har 1,3 kundebesøk pr. salg, eller at vi har supereffektive støttesystemer både for interne prosesser og CRM / kundeprosesser. Gjennomsnittsselgeren selger sine 135 biler pr. år (færre enn for 25 år siden). Fornøyd med det? Helsevesensyndromet?? Altfor mye av tiden brukes til ikke-produktivt arbeid og unyttig / unødig rapportering?

19 Men, selv om noen er bekymret for selgernes holdninger og kompetanse, er det mitt syn at ledelsen / toppledere er en minst like stor utfordring!!! Kanskje større?! Vi ser at altfor mange ledere outsourcer digital kjernekompetanse og strategisk posisjonering på nett til 3.part eller til en markedsmedarbeider eller en salgssekretær eller markedsmedarbeider uten strategiske føringer - og selv om mange av de er flinke nok DET HOLDER IKKE! Det gjelder sikkert ikke dere, men svært mange av kollegaene deres (som IKKE er tilstede her)

20 Fortsatt stor overkapasitet i europeisk bilbransje Faktisk prod. Forhandlerkapasitet Kapasitetsutnyttelse Registreringer vs. produksjon En annen bekymring: Fortsatt stor overkapasitet i europeisk bilproduksjon, men også tilsvarende hos forhandlere og raskt økende i store deler av bransjen for øvrig! ~70 % kapasitetsutnyttelse. Vedlikeholdsbehovet vil synke med 25 % neste 5-10 år samtidig som < 1/3 av europeiske forhandlere taper penger betyr 20 % reduksjon i antall forhandlere i samme periode. En økende andel av salget flyttes over på nett med lavere forhandlermarginer. Innføring av 5 års garanti i Norge er heller ikke gratis. I sum: enda raskere konsolidering og endring av prosesser. Kilde: Eurotaxglass

21 Kommer mange nye konsepter innen salg fremover. Som BMWs «genius» Nettet kan riktignok aldri erstatte verken tillit eller personlige relasjoner (som er grunnmuren; ref. Gumpen), men salgs-og kundeprosesser må endres og tilpasses.

22 Clicks & bricks (nett & butikk) må samordnes kan ikke fortsette å leve i atskilte verdener; det blir for dyrt og for dårlig Og, det er på nett revolusjonen kommer. Og det er på nett de disruptive aktørene kommer. Eller rettere sagt: har kommet

23 En «endeløs» strøm av aktører intervenerer bilbransjens verdikjede i all hovedsak via internett Norges smarteste bilhold

24 En «endeløs» strøm av aktører intervenerer bilbransjens verdikjede i all hovedsak via internett Noen mer irriterende enn farlige. Noen dårlige. Noen gode farlig gode. Alle kjennetegnes ved at de stiller seg mellom markedet og sisteleddet og «stjeler» både marginer og strategisk posisjon. En ting er hva f.eks. Schibsted gjør (tar i noen grad nasjonale hensyn) verre vil det være når ebay, Google o.a. vil tre skikkelig inn i verdikjeden uten skrupler og overraske en (på det digitale området) sovende (slumrende?) bilbransje. Poenget = våkne opp og samles på én felles online plattform for den aut. bransjen!!!

25 Det er særdeles uklokt av bilbransjen å la en 3.part eie eller kontrollere løsninger som ivaretar dialog, markedsføring og salg på Internett

26 Og Big Data (den nyeste megatrenden) sørger for at alle elektroniske spor vi etterlater oss gir grunnlag for personlig oppfølging fra store analyse- og teknologi plattformer: vi får anbefalinger, rangeringer, henvisninger og lenker fra andre kunder. Og vi stoler mer på dette enn på store etablerte merkevarer. Nye aktører tar posisjoner og forbedrer kundeopplevelsen, analyserer og reduserer kost for distribusjon og MF. Helt nye virksomheter kan raskt bli store og globale ved å utnytte mulighetene på nettet.

27 Noen eksempler verdens største taxi-selskap eier ikke et eneste kjøretøy verdens mest populære medium lager ingenting av innholdet selv verdens mest verdifulle nettdetaljhandel binder ikke 1-et øre i eget lager verdens største aktør innen innkvartering eier ikke en eneste m² eiendom Og de som har ansvar for salg, markedsføring og kundedialog må redefinere sin rolle i grensesnittet mellom teknologi, kreativitet, innovasjon og endringene i medielandskapet? Big Data gjør kundene virkelig smarte.

28 Det er mange utfordringer for bilbransjen i tiden fremover, endringene kommer stadig raskere og utvilsomt vil konkurransen fortsatt øke kraftig i årene fremover og det mest forutsigbare er økende uforutsigbarhet

29 Hvem vinner - hva bringer fremtiden?? De nye disruptive aktørene viser med all tydelighet at det ikke nødvendigvis vil være slik i alle sammenhenger at de store vil spise de små. Det vil nok i fremtiden heller være slik at de raske vil spise de trege. Og i en tid med raske endringer sier jeg med Darwin:

30

31 TID FOR ENDRING!! Det er altså ikke nødvendigvis de sterkeste som overlever, heller ikke de mest intelligente, men de som reagerer best og raskest på endringer. Dessverre er eksemplene på det motsatte mange og blir stadig flere Ikke bare Kodak eller Blockbuster Og: Jo større de er jo tregere er de åpenbart og jo tyngre faller de Så vi må sørge for å endre oss før vi blir endret av andre. For endret blir vi. Vær sikker.

32 En TID aller FOR siste ENDRING digresjon!! Og da går jeg inn for landing med en siste digresjon en av de viktigste på kort sikt; Dreier seg om våre aller verste konkurrenter: Svart og uautorisert arbeid som fortsatt får leve altfor godt i mange segmenter: Gir uheldig konkurransevridning og en rekke former for kriminalitet: Unndragelse av skatt og moms, mangelfulle reparasjoner, stjålne deler, teknisk manipulering, forfalskninger, ingen HMS, ulovlig arbeidskraft osv. og det er gledelig at både Vegdirektoratet og Regjeringen nå vil engasjere seg sterkere i dette problemet i tiden fremover. Vi må alle jobbe aktivt / målrettet for å holde disse aktørene ute av markedet knuse de med alle lovlige midler.

33

34 Og summa summarum: ALDRI HAR SAMHOLD, SAMARBEID OG SAMHANDLING I BILBRANSJEN VÆRT VIKTIGERE ENN NETTOPP NÅ! SAMMEN FORMER VI FREMTIDEN Lykke til med ENDRINGENE!!

Hvorfor er vi her? John Fiskvik

Hvorfor er vi her? John Fiskvik Hvorfor er vi her? John Fiskvik Stadig raskere og mer dramatiske endringer i rammebetingelser preger og driver utviklingen innen alle deler av verdikjeden for bil og bilsalg Vi må forberede oss på en

Detaljer

Paneldebatt Skade/lakk-konferanse 7.mars 2013. John Fiskvik Oslo og Omegn Bilbransjeforening

Paneldebatt Skade/lakk-konferanse 7.mars 2013. John Fiskvik Oslo og Omegn Bilbransjeforening Paneldebatt Skade/lakk-konferanse 7.mars 2013 John Fiskvik Oslo og Omegn Bilbransjeforening Paneldebatt Gjennom dagen har vi fått et godt innblikk i trender og utvikling i bilskadebransjen fra mange fagområder

Detaljer

Den som vil sove godt om natten, bør følge med om dagen...!!

Den som vil sove godt om natten, bør følge med om dagen...!! EPILOG restverdier Trenden går i økende grad fra eie til leie enda raskere enn tidligere antatt dette betyr at «noen» i økende grad må garantere restverdi Forutsatt riktig restverdinivå og godt kalkulert

Detaljer

HORISONT Topplederperspektiver November 2014

HORISONT Topplederperspektiver November 2014 HORISONT Topplederperspektiver November 2014 Dybdeintervjuer med utvalgte næringslivstopper Vår uforutsigbare fremtid! KPMGs syn på cybersikkerhet, omstilling og samfunnsansvar KPMGs undersøkelse om Norges

Detaljer

Mediabemanning Status 2014 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere. Lønnsutvikling Rekrutteringsråd 2014

Mediabemanning Status 2014 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere. Lønnsutvikling Rekrutteringsråd 2014 Mediabemanning Status 2014 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere Lønnsutvikling Rekrutteringsråd 2014 BRANSJEUNDERSØKELSEN 2013 INNHOLD S.3 INNLEDNING S.6 STATUS 2014 S.10 ATTRAKTIVE ARBEIDSGIVERE

Detaljer

Telenor for fremtiden

Telenor for fremtiden Polyteknisk Forening 19. november 2002 Telenor for fremtiden Av konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1. Innledning For tre år siden sto min forgjenger Tormod Hermansen på denne talerstolen og fortalte om Telenors

Detaljer

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014 Den gode kundereisen Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen for dine kunder? LEDER ÅRETS UNDERSØKELSE I TALL: 4595 forbrukere i,, og deltok i webundersøkelse 454 bedrifter med salg av varer på nett,

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Lønnsomme bedrifter med langsiktig vekst og omstillingsevne er avhengige av god ledelse og godt eierskap.

Lønnsomme bedrifter med langsiktig vekst og omstillingsevne er avhengige av god ledelse og godt eierskap. Eierskap og ledelse Innledning...side 102 Ole Robert Reitan...side 104 Line Ellingsen...side 106 Øystein R. Skiri...side 110 Erik Warberg...side 114 Rune Alne...side 118 Zahid Saddiq...side 120 Frode Alfheim...side

Detaljer

TEKNISK ARRANGØR: Velkommen!

TEKNISK ARRANGØR: Velkommen! TEKNISK ARRANGØR: Velkommen! Velkommen! Cathinka Skotvedt Sundling TEKNISK ARRANGØR: Velkommen! John Fiskvik TEKNISK ARRANGØR: Og takk! Takk til alle de som har gjort samlingen mulig: Styringsgruppen for

Detaljer

Datakilder muligheter og utfordringer

Datakilder muligheter og utfordringer NUMMER 1 2015 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Datakilder muligheter og utfordringer BRANSJENYTT FAGLIG NYTT FRA NMF TEKNOLOGI JOBB&KARRIERE Fire veier til vekst # 2 Tiltrekke nye kunder Vi effektiviserer

Detaljer

Mediabemanning Status 2015 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere Lønnsutvikling. Rekrutteringsråd 2015

Mediabemanning Status 2015 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere Lønnsutvikling. Rekrutteringsråd 2015 Mediabemanning Status 2015 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere Lønnsutvikling Rekrutteringsråd 2015 BRANSJERAPPORTEN 2015 3 INNHOLD S. 4 INNLEDNING S. 6 TRENDER S. 10 ATTRAKTIVE ARBEIDSGIVERE S.

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

Stiftelsen Young Ambassadors Fremtidsrapport 2015

Stiftelsen Young Ambassadors Fremtidsrapport 2015 Stiftelsen Young Ambassadors Fremtidsrapport 2015 Utfordringer og løsninger. Rapport til regjeringen fra norsk ungdom. Stiftelsen Young Ambassadors www.youngambassadors.no 23.03.2015 Innhold Forord...

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Konsulentguiden. Finanskrisen rammer ikke IT side 8. Megatrender side 16. Vi kan hjelpe deg med en optimal fremtidig kostnadsstruktur

Konsulentguiden. Finanskrisen rammer ikke IT side 8. Megatrender side 16. Vi kan hjelpe deg med en optimal fremtidig kostnadsstruktur Konsulentguiden 2009 Finanskrisen rammer ikke IT side 8 Megatrender side 16 Vi kan hjelpe deg med en optimal fremtidig kostnadsstruktur De aller fleste bedrifter ønsker å være godt skodd til å kunne takle

Detaljer

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index GLOBAL EMPLOYEE and leadership index NORGE 16. ÅRGANG Den globale benchmarkundersøkelsen Innhold Årets resultater 4 Et godt omdømme er gull verdt 8 Forandringer heller for mange enn for få 10 Verden rundt

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Dialogmøte 29. april 2014. Ekstremvær

Dialogmøte 29. april 2014. Ekstremvær Dialogmøte 29. april 2014 Ekstremvær Vi husker alle uværet i fjor høst. Derfor skal jeg denne gangen starte innlegget mitt like før og like etter siste årsskifte, før jeg går over til resultatet for fjoråret.

Detaljer

Forsvaret i omstilling

Forsvaret i omstilling Forsvaret i omstilling Debattinnlegg i Oslo Militære Samfund 29. oktober 2001 Av Sjef for Fellesstaben, Forsvarets overkommando Generalmajor Svein Ivar Hansen 11. september Terroranslagene mot USA den

Detaljer

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1 VIRKE ehandelsbarometer VIRKE ehandelsbarometer 1 VELKOMMEN TIL VIRKES ehandelsbarometer ÅRSRAPPORT 2013/14 Johanne Kjuus Leder Analyse og bransjeutvikling Nordmenns netthandel er i vekst og stadig flere

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Finansnæringens fremtid

Finansnæringens fremtid Econ Pöyry og FAFO Finansnæringens fremtid Tre scenarioer for finansnæringen i 2020 Mars 2010 Rapport utarbeidet for Finansforbundet 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Metodikk, prosess og kilder...

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Kunden er sjefen

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Kunden er sjefen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.NORSKKUNDELOJALITET.NO LOYALITY&REWARDS Nr 01 SEPTEMBER 2014 Les om FORDELSPROGRAMMER Hvilken forsikringsløsning er mest lønnsom?

Detaljer

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling!

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling! Dialogforum 29. april 2015 Gode forsamling! Både NTEs omgivelser og energibransjen er i sterk endring. Da må også vi endre oss. De siste årene har da også stått i endringens tegn for NTE. Skal vi fortsette

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer