Full-implementering av klinisk feedbacksystem og forskningsdatabase på selvrapporterte data i Helse Førde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Full-implementering av klinisk feedbacksystem og forskningsdatabase på selvrapporterte data i Helse Førde"

Transkript

1 Full-implementering av klinisk feedbacksystem og forskningsdatabase på selvrapporterte data i Helse Førde Fagsenter for pasientrapporterte data seminar Christian Moltu Fagsjef, Psykiatrisk klinikk, Helse Førde Førsteamanuensis II, Institutt for klinisk psykologi, UiB Førsteamanuensis II, Avd. for helsefag, HISF

2 Agenda Klinisk feedback i behandling i Psykisk Helsevern Norwegian Clinical Outcome and Feedback Composite (N-COFC) Etablering av kvalitetsregister, klinisk feedbacksystem og prosessdatabase i Helse Førde status Forskning

3 Psykiske lidelser Lidelsen som finner sitt hjem i selve erfaringen Diagnostisk bygger dette hovedsakelig på subjektiv erfaring og atferd

4

5

6 Klinisk feedback Selvrapporterte data som strukturert fanger hvordan tilstanden til pasienten er og endrer seg gjennom behandling Behandler får en kompetansetilpasset rapport om dette før behandlingsmøter To generelle nivåer: Pasientes tilstand over en rekke symptom-, ressurs og vanskedimensjoner Pasientens opplevelse av behandlingsalliansen og opplevde behov i behandlingsrelasjonen

7 Routine Outcome Measurement (ROM) Ulike tilgjengelige systemer av ulik kvalitet: PCOMS, ICCE, TOP, OQ45 Gode forskningsbaserte psykometriske egenskaper Bedrer effekt av behandlingstiltak: Lambert & Shimokawa (2011): Effektstørrelse.53 for TAU vs Feedback-bruk Pasienter som fikk TAU + feedback 3,5 X mer sannsynlig å oppnå reliabel endring Simon et al. (2012) Enkeltstudie basert på 472 pasienter og OQ45, representativ Viser spesielt god effekt for pasienter i vanskelige prosesser (NOT) Hindrer forverring, redusere uhensiktsmessig avbrutte behandlinger I Norge: Amble et al. (2014) RCT (N=259) TAU vs TAU+Feedback (OQ45) TAU + FB mereffekt 0.3.

8 Routine Outcome Measurement (ROM) Bygger hovedsakelig på tre kjernefenomen 1. Oppmerksomhetsfenomenet Lar behandler motta alarmer om hva som fremstår som særlig relevant og hva som er viktig for pasient, gir pasienten ett annet medium for kommunikasjon 2. Mønsterfenomenet (Big Data metaforen) Sammenligner umiddelbart en enkeltpasients responsprofil med en dynamisk normalgoritme basert på en stor populasjon med variert risikoprofil Spielmans et al. (2006): Rational vs empirical methods Kan gi tilpasset tilbakemelding til behandler om hva som har hjulpet en subgruppe av mennesker med liknende respons- og risikoprofil, mpt. fokus, intensitet og aktivitet 3. Samarbeidsfenomenet Gir pasienten en anledning til å komme til orde med noe som kan konkretiseres og gjøres til gjenstand for målfokuserte samtaler

9 3,00 6 2,50 2,00 1,50 1,00 6 0,50 0,00 DEPRS GANX ACDIS SANX FAM EAT SU HOSTILE 0,50 1,00 1,50

10 3 6 2,5 Behandlingseffekt Svært liten effekt Behov for utvikling 1, ,5 0 DEPRS GANX ACDIS SANX FAM EAT SU HOSTILE 0,5 1 1,5

11 Dimensjonalitet 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 DEPRS GANX ACDIS SANX FAM EAT SU HOSTILE

12 Alvorlig depressiv episode med komorbiditet 3 Sted A 2,5 2 Sted B Good w/sa - SA 1,5 Good w/nsa - SA Effect Size = Dep1 Dep2

13 Norwegian Clinical Outcome and Feedback Composite (N-COFC) Utfordringer knyttet til implementering av eksisterende modeller (eks Boswell et al. 2014) Forestå utvikling og implementering som ledd i samme prosess Kompositt av foreliggende instrument / ledd med 3 kjernedeler 1. Utvalgte kliniske skalaer 2. Allianse / samarbeidsledd 3. Pasientsentrerte behovsledd

14 Utviklingsprosess N-COFC Tar utgangspunkt i pasients selvrapport om opplevelser av ulike livsområder Omsetter disse til psykometrisk valide klinisk signifikante dimensjoner Kan tilpasses til spesifikke tilbakemeldingsrapporter til behandler Svært sensitiv for endring i prosesser Utvikling gjennom enkeltstående forskingsprosjekt H14 10 fokusgrupper (klinikere Førde/Oslo/Nordfjordeid, kliniker/forskere Bergen/Oslo, pasienter, sykepleiere, fastleger, somatiske sykehusleger) Utforsking av klinisk erfaring, behov og ønsker fra et tilbakemeldingssystem Kvalitativ analyse + direkte omsetting i instrumentsystemer Utvikling av spesifikk tilbakemeldingsrapportert til ulike kompetansebakgrunner og kontekster

15 N-COFC innovasjon Utelukkende elektronisk system Dynamisk instrument 90 åpningssledd i instrumentet ved inntak 18 av disse leddene vil alltid følge ved gjentattet mål (allianse, behov, risikoledd) 72 av disse leddene for ulike kliniske konstrukt / dimensjoner Kliniske kontrukt / dimensjoner Dynamisk algoritme som lukker spørsmål / domener ved irrelevans for hver gitte pasient i løpet av prosessen Muliggjør høyere sensitivet for endring og fylde for relevante dimensjoner Etterfølgende målinger maksimalt 5 minutter utfylling, maksimalt 60 ledd, vanlig Ligger til grunn for kvalitetsregister over selvrapporterte data, og klinisk feedbacksystem

16 Praktisk Alle pasienter ved alle kontakttyper PHV Helse Førde skal inngå i registeret ved samtykke Umiddelbart før timer i resepsjonen finnes terminaler/nettbrett for utfylling, administrert av merkantil Automatisk generert klinisk visuell rapport som behandler bruker maks 30 sek på å forstå, før kontakt Psykometrisk valid symptom, ressurs og endringsdata i kvalitetsregister 1 gang ukentlig etter innkomst på sengepost

17

18 Mål Kvalitetsregister som ivaretar dimensjonell representasjon av psykisk lidelse og bedring Psykometrisk valid som utkommemål i forsking Kulturendring i klinikken mot å ville la seg informere av data og feedback i TAU Bedret brukermedvirkning i behandling Bedret samhandling med somatisk helse og primærhelsetjenesten Få ut mereffekten som er vist ved velintegrert klinisk feedback

19 Forskning System Administrert av merkantilt personale, nettbrett Samarbeidsforskning IN IN IN IN Implementering Epidemiologisk Prosess Effekt NHN sikkerhetsnivå 4 ereseptchip Kvalitetsregister / Prosessdatabase Checkware server Kvalitetsutvikling Feedbacksystem Kompetansestyring Dynamisk normutvikling

20 Fremdrift og organisering 1. Ideutvikling og forankring H13/V14 Ferdig 2. Vedtak på klinikk og foretaksnivå, avtaleinngåelse V14 Ferdig 3. Tilsatt toerstilling for å støtte prosessen 4. N-COFC eierskaps og innholdsutviklingsprosjekt Nov Teknisk utvikling Checkware Leveres nov Konsesjon, personvernombud, kvalitetsregisteretablering Okt Oppstart fase 1: poliklinikk, 2 sengeposter Førde/Eid 8. Oppstart fase 2: poliklinikk, 1 akuttpost, 1 ruspost Førde/Eid 9. Oppstart fase 3: Alle avd. PHV Helse Førde // Førde, Eid, Sogndal + utvikling av henvisnings / ventetidsprosjekt Samhandling + selvmonitorering ettervern

21 Fremdrift og organisering Organisert primært som kvalitetsforbedringsprosjekt, ikke forskningsprosjekt Prosjektgruppe HF Styringsgruppe HF Vitenskapelige referansepersoner Finansiert hovedsakelig av foretaksmidler drift + forbedringsmidler, kvalitetsregistermidler, såkornmidler etc Medfinansiert av de tematiske forskningsgruppene i Helse Vest med et 20% frikjøp til utvikling av forskningsbiten Rådgitt av Fagsenter for medisinske kvalitetsregister HV Prosjektet eies av PHV Helse Førde og ledes av u.t.

22 Forskning System Samarbeidsforskning PHD 2: Aktiv brukermedvirkning / samarbeidsfokus ved hjelp av feedbacksystem i miljøterapi Implementering Epidemiologisk Prosess Effekt PHD 1: Boswell et al. 2013: Review. Nytten av ROM står og faller på implementeringen. Sentralt forskningsområde. PHD 3: Naturalistisk psykoterapiforskning. Mixed method. PHD 4: Samhandling. Henvisning og selv monitorering i ventetidsperioden, med feedback til fastlege og pasient

23 Forskning fremover 2 fullfinansierte PhD-prosjekt utlyst, søknadsfrist Implementeringsforskning Bruk av feedback på sengepost: Aktiv og informert miljøterapi i samarbeid mellom pasient og sengepostpersonale Finansieres av Høgskulen i Sogn og Fjordane Mindre prosjekt: Utvikle N-COFC barn/ungdom i samme infrastruktur Under utvikling for intern finansieringsgaranti for HVsøknad 2015 Dobbelkompetanseprosjekt naturalistisk psykoterapiforskning feedback TAU Forskingsgruppe for psykisk helse og rus, Helse Førde

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 KOMPETANSEBEHOV I PSYKISK HELSEVERN Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Tlf.sentralbord:

Detaljer

Prosjektkatalogen. Forsknings- og utviklingsprosjekter. Klinikk for Psykisk helse og rus. Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012

Prosjektkatalogen. Forsknings- og utviklingsprosjekter. Klinikk for Psykisk helse og rus. Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012 Klinikk for Psykisk helse og rus Prosjektkatalogen Forsknings- og utviklingsprosjekter Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012 Utgiver: Forsknings- og Utviklingsavdelingen Februar 2013 Kjære

Detaljer

Kan skalaer og strukturerte instrumenter øke kvaliteten på kliniske selvmordsrisikovurdering?

Kan skalaer og strukturerte instrumenter øke kvaliteten på kliniske selvmordsrisikovurdering? Kan skalaer og strukturerte instrumenter øke kvaliteten på kliniske selvmordsrisikovurdering? Erlend Mork, Ph.D. Spesialist i klinisk psykologi, førsteamanuensis Nasjonalt senter for selvmordsforskning

Detaljer

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed. InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Behovskartlegging og vurdering

Detaljer

NETTVERK FOR FORSKNING OG KUNNSKAPSUTVIKLING OM BRUK AV TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET

NETTVERK FOR FORSKNING OG KUNNSKAPSUTVIKLING OM BRUK AV TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET NETTVERK FOR FORSKNING OG KUNNSKAPSUTVIKLING OM BRUK AV TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET Institutt for samfunnsmedisin FORSKNING OM BRUK AV TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET

Detaljer

Forskning versus kvalitetsforbedring - bruk av kunnskap fra (kvalitets-) registre til å forbedre tjenesten

Forskning versus kvalitetsforbedring - bruk av kunnskap fra (kvalitets-) registre til å forbedre tjenesten Forskning versus kvalitetsforbedring - bruk av kunnskap fra (kvalitets-) registre til å forbedre tjenesten Anne Grimstvedt Kvalvik, Seniorrådgiver, dr.med., Fagavd., Helse Vest RHF. Lovverk Teknologiske

Detaljer

Behandlingslinje psykose

Behandlingslinje psykose Behandlingslinje psykose Etablering av behandlingslinje for psykose ved Diakonhjemmet sykehus (Vinderen DPS/ Psykiatrisk avdeling Vinderen): Utarbeidelse Implementering Erfaringer ved bruk Morten Skiaker,

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene?

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? Forord KoRus-Øst/Nasjonal

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Gjennomgang av virksomheten ved Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna HF

Gjennomgang av virksomheten ved Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna HF www.pwc.no Gjennomgang av virksomheten ved Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna HF 3.desember 2010 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Introduksjon... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Mandat... 6 2.3 Prosjektorganisering...

Detaljer

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Rapport IS-2437 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Publikasjonens tittel: Klinisk relevant tilbakemelding

Detaljer

Bruker spør bruker om ACT

Bruker spør bruker om ACT Kristin Sverdvik Heiervang, Heidi Westerlund, Dagfinn Bjørgen, Ann-Mari Lofthus, Arnhild Lauveng, Torleif Ruud Bruker spør bruker om ACT En undersøkelse om brukeres erfaringer med tilbudet fra ACT-team

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

PRIORITERINGER I POLIKLINIKKER I PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE (PHV) Skriftlig arbeid i spesialiteten klinisk voksenpsykologi.

PRIORITERINGER I POLIKLINIKKER I PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE (PHV) Skriftlig arbeid i spesialiteten klinisk voksenpsykologi. PRIORITERINGER I POLIKLINIKKER I PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE (PHV) Skriftlig arbeid i spesialiteten klinisk voksenpsykologi. Forfattere: Jan-Ole Hesselberg Arbeidssted: Ås pedagogisk-psykologisk senter,

Detaljer

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket akuttnettverket.no Nettverk for evaluering, fagutvikling og kvalitetsforbedring i

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sammendrag og status gjennomført OU prosess 2011 Sunnaas sykehus HF har gjennom virksomhetsåret 2011 gjennomført en omfattende OU prosess

Detaljer

MIDT-NORCE HELSE. Sluttrapport. Strategi 2020. Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on. Godkjent: Dato:

MIDT-NORCE HELSE. Sluttrapport. Strategi 2020. Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on. Godkjent: Dato: HELSE MIDT-NORCE Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on Godkjent: Dato: HELSE MIDT-NORGE Innhold 1. Sammendrag 2. Strategisk forankring 3. Mål 4. Tolking av strategisk forankring

Detaljer

Modell for kvalitetsforbedring

Modell for kvalitetsforbedring Modell for kvalitetsforbedring utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid Notat om kvalitetsutvikling nr. 1 Mai 2015 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Modell for kvalitetsforbedring

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Presentasjoner fra Sentrene

Presentasjoner fra Sentrene Sykehjem som læringsmiljø Mari Wolff Skalvik Presentasjoner fra Sentrene Presentasjonen tar utgangspunkt i avhandlingen Nursing homes as learning environments: A study of experiences and perceptions of

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern Nasjonale faglige retningslinjer IS-1511 Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern Heftets tittel: Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern

Detaljer

Pasientsikkerhetskultur nasjonal plan for måling og tiltak i pasientsikkerhetskampanjen, I trygge hender.

Pasientsikkerhetskultur nasjonal plan for måling og tiltak i pasientsikkerhetskampanjen, I trygge hender. Prosjekt: 517 Fra: Fagansvarlig: Ansvarlig: Sekretariatet for pasientsikkerhetskampanjen Ellen Tveter Deilkås Anne Grete Skjellanger Pasientsikkerhetskultur nasjonal plan for måling og tiltak i pasientsikkerhetskampanjen,

Detaljer

Ambulant akutteam. Rammer og målsetting

Ambulant akutteam. Rammer og målsetting Ambulant akutteam Rammer og målsetting Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) (2014) Anbefalinger for distriktspsykiatriske sentre (DPS) Det er en helsepolitisk

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse hovedrapport Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre helse. Strategi

Detaljer

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 Norsk psykiatrisk forening Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 3 omslagsdesign: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS forsidefoto: Knud Nielsen design/ombrekning: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS trykk:

Detaljer