Årsmøte Melhus fotball. 14. mars 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Melhus fotball. 14. mars 2012"

Transkript

1 Årsmøte Melhus fotball 14. mars 2012

2 Saksliste 1 Godkjenne de stemmeberettigede 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 3 Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen 4 Behandle årsberetning 5 Behandle regnskap Behandle saker og forslag 7 Orienteringssaker 8 Treningsavgift Vedta budsjett for Foreta valg på nestleder 11 Foreta valg på styremedlemmer

3 6 Behandle saker og forslag A) Utvikle kiosk til inntektskilde og sosialt møtested?

4 6 Behandle saker og forslag B) Frivillighet, kjøp av tjenester eller lønnet arbeid? Vi har lyst ut frivillige oppgaver siste 9 måneder med annonser i Trønderbladet, via løpesedler, plakater, og sist i medlemsavisa. Stillinger innen sponsor, kiosk, HMS, materiell og anlegg er besatt, men fortsatt er posten som dommeransvarlig, fairplay-ansvarlig, dugnadsansvarlig, arrangement ansvarlig, webansvarlig, lotteriansvarlig og ansvarlig for nettbutikk åpen. I tillegg har valgkomiteen det siste året bestått av bare én person. Hva gjør vi for å få dekket funksjonen når ingen melder seg?

5 6 Behandle saker og forslag forts. C) Tretrinns klubbmodell Noen ønsker å spille fotball bare om sommeren, andre ønsker fotball som helårsidrett. Noen ønsker å ha fotball som en sosial aktivitet, andre ønsker å satse på fotball som hovedidrett. Noen har et høyt ferdighetsnivå og høye ambisjoner, andre har ikke kommet så langt. Hvordan skal vi som klubb ivareta ønskene og behovene til den enkelte? Hvordan skal vi få til at flest mulig blir med lengst mulig? Hvordan skal vi ivareta talentene i klubben?

6 6 Behandle saker og forslag forts. C) Tretrinns klubbmodell forts. Fotball «Basic» Breddestyrt Fotball «Hovedidrett» Interessestyrt Fotball «Toppidrett» Ferdighetssyrt I2 felles treninger/uke Introdusere nye spillere til fotball Grunntilbud til alle Flest mulig, lengst mulig I egen klubb Foreldredrevet Utløser kontingent/ treningsavgift nivå ekstratreninger pr uke Bygger på «Basic» For de som ønsker fotball som hovedidrett. Flest mulig lengst mulig I egen klubb Klubbdrevet Utløser kontingent/treningsavgift nivå 2 40 treninger pr år Bygger på «Basic» og «Hovedidrett» Ferdighetsstyrt, deltagelse etter anbefaling fra spillerutvikler i den enkelte klubb Toppidrettstankegang (trening, holdninger, kosthold, søvn osv.) Samarbeidstiltak mellom naboklubber og TFK/RBK

7 6 Behandle saker og forslag forts. C) Tretrinns klubbmodell forts. Utdrag fra barneidrettens bestemmelser: 5. Frihet til å velge. Barn har rett til å velge hvilken idrett, eller hvor mange idretter de vil delta i. De bestemmer selv hvor mye de vil trene. 7. På barnas premisser. Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter som er tilpasset deres alder, fysiske utvikling og modningsnivå. Er det riktig at alle på samme alder betaler det samme uavhengig av aktivitetsnivå? Er tretrinns klubbmodell og differensiert treningsavgift veien å gå?

8 6 Behandle saker og forslag forts. C) Tretrinns klubbmodell forts. Saksområde 618 Differensiert treningstilbud og avgift Melhus, 16. februar 2012 Prosjekt - Tretrinns klubbtilbud Bakgrunn og problemstilling MIL fotball har i dag et tradisjonelt tilbud på lagsnivå og differensiert tilbud til de aller beste i form av hospitering. MIL fotball ønsker et bedre tilrettelagt tilbud for sine spillere som gir større valgmulighet. Tretrinns klubbtilbud som ivaretar bredden, de som har ønsker om mer aktivitet, og de som ønsker å lage en plattform for å bli gode. Innstilling Sportslig utvalg er prinsipielt enig i beskrevet opplegg. En del områder krever en mer omfattende utredning for å kunne nå intensjonene i opplegget. Gruppa har ikke forutsetninger for å vurdere nivået på kontingent/avgiftsnivå. Steinar Mikkelsen, Sportslig leder/klubbutvikler, Melhus fotball

9 6 Behandle saker og forslag forts. D) Hvilke ambisjoner har medlemmene for seniorfotballen i Melhus?

10 6 Behandle saker og forslag forts. E) Kunstgressandel hvor lenge? Hvordan finansierer vi fornying av kunstgress 7 er-bane om 5 år? Hvordan finansierer vi fornying kunstgress 11 er-bane om 9 år? Banekostnad i > 18-årsperspektiv: Dagens gjeld kr ,55 mill 0,- Fornyelse 7 er om 5 år, kr ,6 mill 0,- Fornyelse 11 er om 8 år, kr ,0 mill 0,- Årlig finanskost, snitt ca kr el 666 pr spiller pr år

11 7 Orienteringssaker Felles trening 2 ganger pr uke f.o.m Melhus Arena Nytt administrasjonssystem Registrering i avgiftsmantallet for mva BigMow - en ny generasjon av frivillige

12

13 7 Orienteringssaker forts. Felles registrering i merverdiavgiftsregisteret for Melhus Idrettslag. Bakgrunn: I løpet av 2011 forsøkte Melhus fotball å registrere vår virksomhet for mva. Dette med bakgrunn i at Mil fotball har en avgiftspliktig omsetning som overstiger de grenser som er satt for frivillige organisasjoner. Denne registreringen kunne ikke godkjennes av avgiftsmyndighetene, med bakgrunn i at Mil fotball ikke kan tildeles eget org.nummer og som følge av at enheten ikke kan avgrense sitt ansvarsområde er det ikke mulig med dagens organisering av idrettslaget at en av underavdelingene kan registreres for mva. Dette gir to muligheter register hele laget for mva, noe det sikker er grunnlag for i og med at fotball alene har dette grunnlaget, eller endre org form på det enkelte lag/avdeling. Håvard Døhl Mil Fotball

14 7 Orienteringssaker forts. Fordeling av inntekter for kiosk salg og Julekalender Fotball lotteriet Overskudd kiosksalg kr Fotball lotteriet kr Totalt til fordeling kr Totalt antall spillere som har betalt treningsavgift: 442 Tilbakebetaling pr spiller: 311,67

15 8 Treningsavgift 2012 Treningsavgift som tidligere? Innlemme finanskost og driftskostnad anlegg som et fast element i treningsavgiften? Utarbeide nytt regime for treningsavgift basert på tretrinns klubbmodell?

16 8 Treningsavgift 2011 Oversikt dagens treningsavgift og kunstgressandel Årgang Antall Treningsavgift Kunstgressandel sum pr spiller Sum pr lag Junior H Junior D Senior H Senior D Sum

17 8 Treningsavgift er fotball 7 er fotball 11 er fotball Sum 450 spillere Basic sommer 2 felles treninger pr uke inkl seriekamper Ball, drakt, strømper, bag /ryggsekk Ledet av foreldretrenere med veiledning av klubbtrener Basic vinter 2 felles treninger pr uke Buff, lue og hansker Ledet av foreldretrenere med veiledning av klubbtrener Hovedidrett sommer 1-2 ekstra treninger pr uke ledet av klubbtrenere Overtrekksdrakt Flere årstrinn i samme trening Hovedidrett vinter 2 ekstra treninger pr uke ledet av klubbtrener Flere årstrinn i samme trening Sum utstyr Sum sportslig aktivitet fotball som helårs hovedidrett Treningsavgift pr mnd Pr mnd inkl utstyr Sum 450 spillere Treningsavgiften øker med ca kr 1800 pr spiller i snitt Forslag til ny modell

18 8 Treningsavgift 2012 Dagens Ny modell Total Pr spiller Total Pr spiller Budsjetterte inntekter Kiosk cup cup og 5 er cup Fotballskole Fotball lotteri Sponsor Avanse salg utstyr Sum kunstgressandel og treningsavgift Sum driftsinntekter Netto utgifter Lønnskostnader Lagspåmelding, baller og drakter Div kostnader Drift anlegg Finanskost anlegg Regnskap Dommere Leie aktivitetsflater Fond subsidiering av treningsavgift Kostnad fri «Basic» Sum

19 8-Prinsipper for modell 1)Fotballavdelingen dekker : Klargjorte anlegg sommer og vinter, dommerkostnader, lagspåmelding i forbindelse med seriespill., kostnader talenttiltak i regi av krets og forbund. Lønnskostnader sportslig ledelse, junior og seniortrenere dame og herresiden. Basic treningsavgift for et barn til hovedtrener og hovedlagleder, i tillegg til en treningsdress fra klubben årlig.det samme tilbudet får alle med sentrale frivillige verv i klubben. Basic-tilbudet i barne- og ungdomsfotballen vil være som i dag med foreldretrenere med oppfølging av klubbens trenerveiledere. 2)Fotballavdelingen legger til rette for inntektsbringende aktiviteter for lagene. Det enkelte lag kan da velge å benytte inntjente midler til å betale/subsidiere treningsavgift for sine spillere.

20 8- Eksempler på inntektsbringende aktiviteter på lagsnivå Kioskdrift Netto inntekt av salg aktuell dag/uke går direkte til eget lag. Fotballotteri NettoIntekt av salg kanaliserer direkte til eget lag Dorullsalg Klubben organiserer innkjøpsavtaler og logistikkløsninger som gjør det enklere å gjennomføre og mer attraktivt å være kunde. Melhus Fotball Festival 11 cup arrangeres av ungdomsfotball som får f eks 80 % av overskudd Fotballskole arrangeres av voksenfotballen som får f eks 80 % av overskudd 5 og 7 er cup arrangeres av barnefotballen som får f eks 80% av overskudd

21 8-Oppsummering Fotball avdelingens økonomiske fundament ligger i treningsavgift og sponsorer og er i mindre grad avhengig av frivillig innsats. De enkelte lagene får tilgang til inntektsbringende aktiviteter lagt til rette av fotballavdelingen slik at de ved egeninnsats har mulighet til å påvirke nivået på lagets treningsavgift.

22 9 Vedta budsjett for 2012 Totaloversikt budsjett Fotball 2012 Avd KLUBBENHETER Inntekter Kostnader Resultat 100 Administrasjon Akademiet Marked / Sponsor Materiell /Anlegg Diverse Sum Avd SPORTSLIGE ENH. Inntekter Kostnader Resultat 200 Senior Junior Aldersbestemt Sum TOTALT Budsjettene til de enkelte lag er deres ansvar, dette oppsettet viser overføring fra klubben til de enkelte lag. Avskrivninger er ikke budsjettert, men betaling av avdrag er inkludert. Dette fordi dette er et kontantstrømsbudsjett. Likviditeten i Fotball er akseptabel og som det fremgår av budsjettet vil dette bidra med en positiv kontantstrøm.

23 10 Foreta velg på nestleder

24 10 Foreta velg på styremedlemmer

Faglinjen Følgende har hatt lederfunksjoner i 2011: Treneransvarlig: Jørn Olsen (ikke besatt etter april 2011)

Faglinjen Følgende har hatt lederfunksjoner i 2011: Treneransvarlig: Jørn Olsen (ikke besatt etter april 2011) Melhus idrettslag, avdeling Fotball ÅRSBERETNING FOR 2011 Melhus 14/3-2012 LEDELSE Styret Fotballstyret har i 2010 bestått av følgende personer : Styreleder: Nestleder: Styremedlem, Leder Aldersbestemt

Detaljer

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag Organisasjonsplan Klepp Idrettslag - For de som vil Klepp Idrettslag Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Klepp IL Historie... 2 Idrettslagets formål... 2 Visjon/Ambisjon... 2 Verdigrunnlaget... 2 Klepp

Detaljer

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Årsberetninger

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDSVÅG IL

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDSVÅG IL ORGANISASJONSPLAN FOR EIDSVÅG IL Organisasjonsplanen ble vedtatt av - Årsmøte 15.02.12 sak 05/12 - Årsmøte 13.02.13 sak 05/13 - Behandles ved Årsmøte 24.02.14 sak 05/14 FORMÅL FRIVILLIGHET DEMOKRATI LOJALITET

Detaljer

Årsmøte BIL Fotball. Onsdag 5. mars 2014. Saksliste

Årsmøte BIL Fotball. Onsdag 5. mars 2014. Saksliste Årsmøte BIL Fotball Onsdag 5. mars 2014 Saksliste 1. Åpning 2. Godkjenning dagsorden/innkalling 3. Valg av møteleder/referent 4. Gjennomgang årsmelding 2013 5. Gjennomgang Regnskap 2013. 6. Budsjett 2014.03.11

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR TRENERE, LAGLEDERE OG STYRET 2015 RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL Innhold 1. HOVEDMÅL OG GRUNNLEGGENDE VERDIER... 3 Grunnleggende verdier... 3 2. STYRETS SAMMENSETNING/ÅRSMØTE/VALGKOMITE...

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Tromsø Ishockeyklubb TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Dette er et informasjonshefte for alle med tillitsverv i Tromsø Ishockeyklubb (TIK) eller for de som bare ønsker å vite mer om hvordan ting fungerer i klubben:

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK. Tverlandet idrettslag

KLUBBHÅNDBOK. Tverlandet idrettslag KLUBBHÅNDBOK Tverlandet idrettslag INNHOLD Tverlandet idrettslag... 3 Organisasjonskart TVERLANDET IL... 3 Årsmøtet... 3 Vedtekter Tverlandet Idrettslag... 4 Kapittel Fotballgruppa... 8 Organisasjonskartet

Detaljer

ÅRSBERETNING Bærums Verk Hauger IF - Fotballgruppen SESONGEN 2014

ÅRSBERETNING Bærums Verk Hauger IF - Fotballgruppen SESONGEN 2014 ÅRSBERETNING Bærums Verk Hauger IF - Fotballgruppen SESONGEN 2014 Årsberetning BVHIF Fotball 2014 1 Innholdfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 FOTBALLSTYRET 2014... 3 2. ØKONOMI BUDSJETT & REGNSKAP... 5 3.

Detaljer

Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE

Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE Innhold Velkommen til sesong 2013... 3 Generelt... 4 Kontaktinformasjon... 4 Medlemskap... 4 1. Medlemskontingent... 4 2. Treningsavgift... 4 3. FIKS (gjelder for spillere

Detaljer

Organisasjonsplan 2014

Organisasjonsplan 2014 Organisasjonsplan 2014 Lagt fram til årsmøtet 24. februar 2014 Postadresse: ASTOR FOTBALLKLUBB Postboks 3400 Havstad 7425 TRONDHEIM Besøksadresse: Havstadvegen 2 7021 TRONDHEIM Organisasjonsnummer: NO

Detaljer

... Sammen om en enda bedre bydel

... Sammen om en enda bedre bydel Sammen om en enda bedre bydel............................ 0. VISJON...4 1. LOVER OG VEDTEKTER...4 2. ORGANISASJON...11 2.1 Organisasjonskart... 11 2.2 Adresse... 12 2.3 Funksjons/adr.oversikt Hovedstyret,

Detaljer

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Mjøndalen idrettsforening Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014 Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1 Organisasjon og roller... 4 1.2 Styrets

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

H E D D A L I L F O T B A L L

H E D D A L I L F O T B A L L H E D D A L I L F O T B A L L O R G A N I S ASJONSSPLAN R E V 2 0 1 5 Dokumentet er vedtatt i årsmøte: 03.03.2015 INNLEDNING Heddal IL Fotball har de siste årene hatt en positiv utvikling. Nytt anlegg

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Tilbakekall av bevilling Lotteritilsynet Vi er fratatt retten til å være lotteriverdige. Vi har klaget innen fristen.

Tilbakekall av bevilling Lotteritilsynet Vi er fratatt retten til å være lotteriverdige. Vi har klaget innen fristen. Referat styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.09.13 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Lea, Klaus, Simen, Nina, Ole, Wenche, Nina 42/13 Innkalling, saksliste Godkjent med presisering

Detaljer

Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Sportsplan for Randesund IL Håndball!

Sportsplan for Randesund IL Håndball! Sportsplan for Randesund IL Håndball! Styret i RIL håndball har satt en visjon vi ønsker alle i RIL Håndball skal strekke seg etter, og verdier som skal følges i jobben i å nå visjonen og målene vi har

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer