Samledokument for regions møte den 14. februar 2015 Interimsstyre Avtroppende leder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samledokument for regions møte den 14. februar 2015 Interimsstyre Avtroppende leder"

Transkript

1 Samledokument for regions møte den 14. februar 2015 Interimsstyre Avtroppende leder Jeg har siden sist samarbeidet med sekretær om referatet fra regionsmøtet 11.oktober. Jeg har gjort tjeneste som nestleder i to år, men har i praksis fungert som leder hele tiden. Dette har opplevdes som fint og det meste har fungert før, under og etter regionsmøtene. Jeg stilte med friskt mot til valg som leder på oktobermøtet, men må si at jeg etter møtets slutt gikk i tenkeboksen en stund. De to siste møtene har fjernet all min inspirasjon, motivasjon og glede over å gjøre tjeneste i komiteen. Jeg opplever komiteen som utrivelig å gjøre tjeneste for. Den måten jeg er blitt behandlet på de to siste møtene gjør at jeg trekker meg fra tjeneste i NA Regionen Norge. Jeg håper at nestleder og fremtidige ledere blir møtt på en triveligere måte enn meg, og at komiteen tar innover seg at jeg nå er andre leder på rad som trekker meg pga. manglende motivasjon. Ta godt vare på nestleder og hverandre. I Anonyme Narkomane skal vi jo støtte hverandre, ikke gå i strupen hverandre. Nestleder Hei, Siden sist har jeg satt meg mer inn i retningslinjer for den nye lederrollen min og jeg har bestemt meg for å gå for ledervervet i NA regionen Norge da jeg ser det som uheldig at vi har en nestleder og ikke en leder. Jeg har sendt ut en agenda og hatt dialog med Sekretær og kasserer. Jeg vedlegger Planning Basic og håper vi kan være enige om å bruke denne i grupperansakelsen slik at vi får en struktur på forbedringsforslag og hvordan vi implementerer dette. Jeg håper jeg har bearbeidet den Norske oversettelsen mere før møte, men jeg vedlegger den slik den er pr. i dag for de som ikke er stødig i engelsk (ligger som vedlegg til samledokumentet). Gleder meg til å sees den 14 feb. IKS Per E og klem 1

2 Sekretær Har siden oktober vært i kontakt med kasserer angående Brønnøysund registeret og ordnet med registrering i forhold til kontaktperson for NA Norge. Fikk en forespørsel om en kodebrikke som lå i postboksen til Regionskomiteen, og var i den forbindelse i kontakt med interimsstyret og kasserer og vara-kasserer i litteraturkomiteen. Jeg var i Oslo 31. januar og skulle tømme postboksen. Da var den blitt midlertidig stengt pga. manglende betaling og inkassovarsel. Jeg skanner inn brevet og videresender til kasserer. Sjekker også opp om mulighet for å bruke DigiPost. I forbindelse med postboksen i Oslo lurer jeg på om det finnes noen som tjenestegjør i regionen som bor mer sentralt i Oslo enn meg, og som kunne tenke seg å ta ansvar for postnøkkelen, slik at vi får tømt postboksen mer regelmessig? Hva tenker dere om det? Etter forrige regionsmøtet fikk jeg ett par henvendelser. Den ene var fra ett NA medlem som undret seg over at rapportene ikke lå sammen med referatet. Jeg fortalte at rapportene lå sammen med samledokumentene som ble sendt ut i forkant av regionsmøtet, og at om det var ønskelig kunne h*n be om å få se dem hos sitt områdes RKM eller sin gruppes GSR, og at dette var den riktige tjenesteveien. Rapporter leses ikke opp på regionsmøtet heller, og er dermed ikke en del av referatet. Eventuelle kommentarer er referert til. Jeg og daværende leder hadde blitt enig om at rapportene ikke trengte å ligge i referatet da dette ble «smør på flesk» i og med at de allerede er sendt ut en gang. Jeg tenker at slik blir det også fremover, det er jo mange nok sider å lese som det er Eventuelt kan jo samledokumentet legges ut på NA Norge sine service sider, men det er vel noe som heter betrodde tjenere, så hvorfor ikke la dere bringe budskapet om servicevirksomheten videre? Det kom også noen innspill til referatet fra forrige møte. Innspillene kom etter at daværende leder hadde godkjent referatet og det var sendt ut til web. Innspillene gikk mest på ordlyden fra sak 9 fra forrige møte angående nominering og valg i regionen av vara representanter og nestledere. Her er forslag til endring i retningslinjene for valg i NA Norge Regionskomité, slik det står på agendaen; De som ønsker å stille til valg til ledige verv i NA Regionen Norge sender inn en tjeneste cv til komiteen i forkant slik at RKMene kan sette seg inn i den og det gjennomføres et vanlig valg slik vi gjør det i dag hvor RKMene stemmer. Det skal ikke være et krav at man er nominert fra et område da det kan finnes grunner til at dette ikke er praktisk. Ellers har jeg satt sammen samledokumentet og vært i dialog med nestleder og kasserer. Gleder meg til å treffe dere alle sammen igjen, men er selvsagt veldig spent på hvordan dette møtet vil 2

3 arte seg med et lite spedbarn på fanget Jeg skal gjøre mitt beste, og stoler på at det er godt nok for dere også. Iks Trine <3 Kasserer Hejsan alla vänner, jag glädjer mig till att möta er igen. Jag har sedan sist fört kassa rapport, godkjennt utb, varit i tät dialog med vara kasserer, kasserer i litteratur, kasserer i telefon, delegat, beställt kodebrikka till vara kasserer i litt och kasserer i web samt tagit bort de tidigare användarna. Jag och vara kasserer har jobbat fram en sak till regionen angående förändring av rättningslinjer för ekonomin. Fört över två tredjedelar av budsjett till Web, Fu, Tele och Oversettelse Jag och sek har varit i dialog med angående vår profil. Vårt org nummer är och där har vi nu en kontakt person utåt, vår sek. Idag, , har vi Kr ,45 på vårt konto Vi har inte fört över pengar till Edm och Naws utan avvaktar utfall av sak till regionen Vi har fått pengar fra: OSSK Kr OÖSK Kr Ränta 258 Kr Regionens kontonummer hos DNB är Jag sänder med årets resultat som ett vedlegg samt 2015 års budsjett, där pengar vidare i strukturen är borttaget (ligger som vedlegg til samledokumentet). När det gäller vårt sommarmöte i Harstad kan jag ej närvara, skall dock få sänt in rapport och ekonomisk status i god tid. Ikt Jonas Vara-Kasserer: I min første periode som varakasserer har jeg lest gamle vedtak og drøftet disse med kasserer. Vi har drøftet mulige forbedringer, og sammen kommet frem til et forslag som legges frem for regionen på møte i februar Forøvrig har jeg hatt fruktbare samtaler med gode innspill fra en RKM. Jeg har mottatt kodebrikke fra bank, gjennomført betalingen og kommet inn i betalingsrutiner. Jeg opplever et godt, løsningsorientert samarbeid med flere betrodde tjenere, og ser frem til ytterligere vekst. IKT Thomas varakasserer 3

4 Områdene: Område Nord Hei alle sammen. Her kommer en kort rapport, har dessverre ikke fått vert på de siste 2 område møtene grunnet jobb. Det har ikke skjedd så mye i område den siste tiden. Siden sist har vi avholdt to møter i område nord. I november hadde vi besøk av FU der det ble avholdt workshop om sponsor skap og trinn arbeid. De observerte møtet og ga tilbakemeldinger og kom med innspill. Det kom gode tilbakemeldinger og det ga område mye å ha FU der. Det ble også bestemt at område nord ønsker å avholde regions møte juni Ved områdemøte i januar kom det frem at leder ønsker å fratre sitt verv. Samt kasserer fratrer også sitt verv, dette grunnet frustrasjon over problemer med registrering i Brønnøysund registret. Det er uheldig at område nord sine penger fortsatt står på privat konto. Nest leder jobber nå med å få fortgang i saken. IKS RKM og Vara-RKM ONSK Område Midt Siden siste regions møte så har vi fått opp mer interesse for området vårt. Ledige verv Vara RKM Vara Sekretær Sekretær Vi skal og nå begynne og se om etter flere alternativ som vi kan spare området for reise utgifter så vi prøver med og kanskje finne en måte vi kan gjøre det igjennom videomøter. Og vi skal og nå begynne og sette oss litt inn i det nye service systemet der vi har blitt enig om at ja skal ha 1 servicetreff i Møre og Romsdal og 1 i Sør Trønderlag. Og økonomien til OMSK er såpass dårlig akkurat i øyeblikket som det blir ikke levert noe videre i strukturen enda. Håper at det tar se opp litt senere i år. Vi er også mange grupper i vekst og vi har mye rekruttering til gruppene. Har og hørt om at noen grupper har slitt litt med folk fra prosessgrupper som en gruppe ville at dette måtte bli tatt opp på i regionen for å høre hvilke erfaringer de andre områdene har. Nominasjon til regionen; Vi vil også nominere Per Einar som leder i regionen. 4

5 Område Vest GODT NYTT ÅR til alle Regions medlemmer :-) Økonomi: ,50 Oi/Hi konto:5 931,50 P.d.d i område Vest blir det i dag holdt 13 ukentlige møter. Gsr'ene melder om fine, stabile møter og det er ok økonomi i gruppene. Men fortsatt sliter noen av gruppene med service villigheten og dessverre har Karmøy og Haugesund lagt ned møter. Det er da med glede og fortelle at Bergen har igjen startet opp fredags møter, og har da møter hver dag. Stavanger har startet opp kvinnemøte :-) Ledige verv i OVSK pr Leder, Nest Leder, Sekretær, Kasserer, Vara Kasserer Vi sliter med service villighet i området, og sitter nå uten leder, kasserer og sekretær Vi har et håp om at GSR skal komme med nominasjoner på ledige verv og at situasjonen skal løse seg..! Vi ønsker kommentarer og erfaringer på dette fra Region, da vi neste møte i februar står uten leder og sekretær, og ingenting ble avtalt på siste områdemøte i Vi RKM har diskutert å er villig til å ta ledelsen i første omgang, men det blir vel ikke riktig å sitte med flere «hatter»? Na Stavanger og Sandnes søker om støtte til «Gje slepp» Juleparty Alle GSRer ble enige om å forskuttere 3000 kr til arrangementet og ber NA Stavanger og Sandnes betale tilbake etter arrangementet. Begge RKM var tilstede og danset så svetten rant etter DJ Jens :-) Det rapporteres at Stavanger så smått har startet OI/HI arbeide igjen, og har komite møter :-) Bergen OI/Hi kan fortelle om økt deltagelse på komite møtene. Det er en del faste oppdrag som følges opp, vi har presentasjoner på de ny Mo sentere rundt om i Bergen. Det er også kommet åpning om panel i Bergen fengsel, men dessverre er dette en lang og møysommelig prosess. OI/Hi har også kjøpt 2 flotte roll-up til presentasjoner. Den ene ligger i Bergen og den andre er gitt til Stavanger. Pengestøtte på kr 5000 inn på oi/hi konto Fra neste år må det settes opp budsjett å søke om dette. Saker: Ikke rusavhengige som deler på åpne NA møter. * Det ble vedtatt at det er kun rusavhengige som skal dele på møter. Det oppfordres til å gi beskjed til medlemmene at de presenterer seg som rusavhengige slik at det ikke blir forvirrende for nykommere. Back to Basic Bergen sa ja til at spilleavhengige kan dele på møter. Angrer på dette og 5

6 vil prøve å få dette omgjort. Andre grupper har latt andre avhengige dele på møter, NA Ølen har åpne møter og medavhengige deler, de har positive opplevelser av det. Det er blitt observert at WayBack Bergen har NA logoen i sine flyers og papirer som brukes i presentasjoner. Dette er blitt tatt opp med Leder i Stiftelsen WB og skal ordnes oppi snarest. I kjærlig tjeneste Inger lise RKM og Per Christian vara RKM Område Øst 2 Ikke levert Område Øst Hei. Jeg skriver rapport som avtroppende RKM etter samtale med område leder, på vegne av område øst. Majorstuen kirke ( samme sted som vanlig) er leid inn til regions møte februar. Regningen vil bli oversendt kasserer. Vi har ingen saker til region, men det er nominasjoner til flere verv i regionen. Betrodde tjenere har fått tillit til å nomineres til flere ledige verv. Kjøregodtgjørelse har gått opp i vårt område fra 1,5 til 2,5 kr. Hi komiteen fungerer veldig godt om dagen, vi har mange paneler oppe å går. vi har også 2 kvinnefengsler hvor vi har god service villighet. OI komiteen har ingen leder pr i dag, men en godt fungerende nestleder. OI og Hi samarbeider tett og godt med hverandre og med området. Ellers er det lite å rapportere. IKS Lena Område Sør Det skjer mye spennende i område sør for tiden. Det har siden tiden i Kongens gate vært et savn etter et lokale som kan samle gruppene under felles tak. I dag så er møtene spredt utover flere steder i byen. Denne tiden er nå forbi og alle gruppene i Kristiansand har nå fått muligheten til å leie i Vestre Strandgate. Lokalet disponeres kun av Anonyme Narkomane og flere grupper har sagt ja til å være med på denne muligheten. Det har også startet opp et nytt søndagsmøte her. Siden sist har vi hatt mye diskusjon rundt budsjett igjen og det er stor misnøye i mitt område på at det er et tilbakevendende tema med underskuddsbudsjettering. Vi mener at det ikke er riktig å utforme budsjettet på denne måten og at det er modent for revidering. Det er derfor et sterkt ønske fra mitt område om at det bør være en gjennomgang av utforming av budsjett og hvilke 6

7 poster som skal stå i denne. Jeg ønsker ikke å gå gjennom detaljer her, men vi har konkrete forslag til revidering. Vårt område og erfarne medlemmer stiller seg villige til å bidra med veiledning til revidering dersom kasserer og vara kasserer ønsker det. Vi håper at det ikke skal være nødvendig å ta opp som en sak, men at disse betrodde tjenerne tar saken i egne hender og imøteser dette behovet. Jeg har vært i dialog med kasserer og vara kasserer siden sist og er veldig glad for å bli møtt med kjærlighet og forståelse på mitt område sine synspunkter og at det ikke oppfattes som kritikk. Vi håper at dette kan bli slutten på et dårlig mønster som har medført unødvendig stemning. Vi mener at det finnes en enkel, praktisk og åndelig måte endre dette på. Det er mulig det handler Vi har sendt videre kr til regionen. Mvh RKM OSSK Delegatene Hei. Her kommer en liten rapport. Det er ikke så mye å rapportere siden forrige regionsmøte. Har pratet litt med varadelegaten om neste EDM deltagelse. Jeg har også booket rom til EDM og ECCNA i Birmingham. Det mest spennende å rapportere er at jeg har vært litt involvert i planleggingen/brainstormingen ift.om vi skal avholde ECCNA i Norge. Og jeg må si at det er utrolig å se hvor mange servicevillige ildsjeler vi har i fellesskapet i Norge. All takk til Thomas som inspirerer meg ihvertfall med sin iver. Og jeg er ikke i tvil om at vi som region ville klare dette! Sak/Forslag : Viss vi blir enige om å gå for å legge inn bud på ECCNA ved neste regionsmøte. Ønsker jeg å foreslå at Thomas som har vært primus motor når det gjelder utformingen av budet få være med å legge det frem i Polen. Iks, Bill <3 Vi sees i februar :) Underkomiteer Litteraturkomiteen Fra Leder: Jeg beklager at jeg ikke har anledning til å komme på regionsmøte. Jeg skal på kurs i forbindelse med arbeid i perioden 8-18 februar. Det ser ut som jeg kommer til å være opptatt med jobb også i juni. Nå i februar sender komiteen Nestleder som vil representere oss sammen 7

8 med vara kasserer som er nominert til Kasserer vervet. I perioden frem mot sommeren vil vi ha fokus på opplæring. Og vedlikeholde og forbedre rutinene så vi blir i stand til å håndtere den stadig økende forespørselen. I ren omsetning øker vi med ca en mnd i året. En mnd er nå grovt regnet timer service. Vi skriver i disse dager om på retningslinjene for å tilpasse oss. Nye verv i komiteen fra februar er: Vara sekretær. Videre blir den som er vara-pakkeansvarlig i dag pakkeansvarlig på pakkelag to, og de to pakkelagene får hvert sitt vara verv. Disse 4 vil være av 1 års varighet. Pakke ansvarlig 2 års rusfri tid og vara må ha 2 år når pakkeansvarlig går av. Komiteen vurderer fortløpende behov for utvidet opplæring. De to lagene vil nå dele på Pakkerne, hvor kravet for rusfri tid er 1 år, men som i stedet for 2 års varighet har fått redusert vervtiden helt ned til 3mnd, med mulighet for gjenvalg. Vi trenger villighet og håper at dette medfører at flere vil forplikte seg (ved at forpliktelsen blir mindre). Vi ønsker at NA Norges mest tidkrevende tjeneste skal være et sted for vekst, hvor vi treffer mennesker som vil det beste for andre og som i kjærlighet til felleskapet sammen legger ned en innsats (uten å brenne seg ut eller gå lei av service). Behovet for pakkere er ca Den korte vervtiden innebærer at vi må gå hardere ut og rekruttere. De vi allerede har er innstilt på å fortsette, men alle ønsker vi flere til å dele på jobben. Jeg gleder meg over at komiteen blomstrer og er åpen for det som kommer. Jeg håper vi i den neste perioden kan få mer tid til å finne løsningen på webproblemene. Fra nestleder: Litteraturkomiteen er en samarbeidskomite hvor alle bidrar med sin del av arbeidet. I de siste årene har mengde arbeid økt i takt med økt omsetning. Komiteen har investert i nye hjelpemidler som nettbutikk og faktureringsprogram. Over en periode har noen serviceinnstilte ildsjeler merket voksesmerter som følge av økt omsetning og nytt faktureringsprogram. Komiteen har økt i antall medlemmer og de nye hjelpemidlene har et stort potensiale. Vi har hatt enkelte utfordringer med kommunikasjon og beskrivelse av verv. Komiteen er som en levende organisme og må samarbeide for at servicen blir gjort på en tilfredsstillende måte. Størrelsen på komiteen, nevnte utfordringer og nye hjelpemidler har ført oss til fokusområder for inneværende år. Først og fremst ønsker vi å skape en trivelig og inkluderende atmosfære i komiteen. Det har vært lange dager for enkelt medlemmer og mye service fordelt på få. Vi vil skape en positiv kultur og inkludere kortreist service fra det lokale fellesskapet. Vi jobber videre med nettbutikk og søker erfaring fra det svenske fellesskapet som har løst noen av våre utfordringene med nettbutikk og fakturering. Vi forbedrer strukturen i komiteen slik at vi unngår å basere driften på så stor innsats av enkeltpersoner. 8

9 I min periode som nesteleder har erfaring og kunnskap om komiteens drift økt betraktelig. Et forbedringspotensial er tettere kommunikasjon mellom medlemmene i komiteen. Det å fordele pakkelag som to separate enheter virker å være fornuftig tilpassing til dagens behov. Som følge av endringer i komiteen trenger vi å revidere retningslinjer slik at tilpassinger tydelig defineres. Kasserer har valgt å trekke seg, men er tilgjengelig slik at erfaringer blir tatt med videre. Fra kassererne: Hva har vi gjort? Førte regnskap onsdag 14. sammen. Bevegelser i desember: Innbetalinger: 76,939 NOK fordelt på 42 innbetalinger Utbetalinger: To stykker; på tilsammen ,12 NOK (omregnet fra Euro). Normalt er en månedlig innbetaling på Det økte nivået kan antakelig sees i sammenheng med utsendelse av purringer ultimo November, samt saker til behandling pkt 1. Pr i dag ( ) er saldoen ,37. Saker til behandling: 1. OØ2Sk sendte 7. Tradisjonen til litteratur komité i stedet for regionen. Overføres til regionen. 2. Gruppe i Stavanger sendte kr 700,- to ganger. Har snakket med betrodd tjener som ville at pengene overføres regionen som 7. Tradisjon. Forslag til endringer: Purringer sendes månedlig direkte før bokføring. Kundenummer med for sene innbetalinger vil da bli sperret fram til betaling er registrert av kasserer. Betalinger uten følgende opplysninger vil ikke bli ansett som betalt; kundenummer, bestillingsnummer og fakturanummer. Dette for å sikre korrekt bokføring. Omlegningen til nettbutikk Vi har gitt opp mammut. Og tar kontakt med Sveriges litteraturkomite for å lære hvordan de har løst nettbutikken. Ryddet opp i systemfeil, varetelling, purringer og returbunken. Desember har vært en virkelig produktiv mnd. Vi har fått ryddet opp i en mengde systemfeil. Og vært i kontakt med kunder som har opplevd feil med purringer eller forsendelse. Det er fremgang. 9

10 Håndboka Vi holder fortsatt på og utvikle rutiner som fungerer. Vi prøver nå ut å redusere antall pakkedager. Dette medfører økt arbeidsmengde, og en mer krevende service. Men vi gjør dette som ett ledd for å begrense kostnader i form av kjøregodtgjørelse. Verv Vi begynner å bli så mange som vi ønsker å være i en ideell komite. Flere kommer til. Vi har gått vekk fra 2. vara pakkeansvarlig vervet. Ønsker heller å gjøre lengden på vervene pakker og pakkeansvarlig mer overkommelig. Og at hvert pakkelag rekrutterer sine egne arvtakere. Opplæring av pakkelag vil da gjennomføres fortløpende. Om behov vil vi ha fokus på opplæring og holde læredager for innvalgte komitemedlemmer. Kravet om et års rusfri tid for tjeneste som pakker blir stående. Men verv varigheten reduseres fra 2 år til 6 mnd. Notat til resultatregnskapet Notat nr. 1: Periodeutvalg er perioden 2014 og periodeutvalg i fjor er perioden 2013 Notat nr. 2: Pkt Møter, kurs, oppdateringer mv. er overføring til regionen (regnskap ligger som vedlegg til samledokumentet). Med takk for at vi får lov til å tjene, Thomas W, Stian T og Norton Oversettelseskomiteen Siden sist har komiteen fått ny nestleder, men vervene kasserer og sekretær står nå ledige. Ellers har vi alltid flere som enten kan oversette tekster til norsk, eller gå igjennom ferdig oversatte tekster. Living Clean- the journey continues, eller Å leve rusfri-reisen fortsetter, som den kommer til å hete på norsk, står nå i kø for å bli trykket, ifølge siste nytt fra WSO translation department. Vi holder fortsatt på med nyoversettelsen av En introduksjon til møter i Anonyme Narkomane, som endres fra servicebrosjyre til tilfriskningsbrosjyre (IP #29). Oversetteren som skulle revidere konseptene har sluttet i komiteen, og leder overtar dette arbeidet. Det har blitt trykket nye møteinnledningskort- i henhold til Basic Text-6 utgave på norsk. Imidlertid har Belgia fortsatt et lager av de gamle kortene. Vi har nå fått forsikringer fra WSO translation dept. om at disse vil bli byttet ut med de nye som finnes på lager i USA snarest. 10

11 Vi har fått klarsignal fra WSO til å begynne på revideringen av Det virker- Hvordan og Hvorfor, som ikke har blitt revidert på ca. 10 år, men med de ressursene vi har til rådighet vil det ta tid før denne foreligger. Ellers har vi jevnlig kontakt med WSO translation department. I kjærlig tjeneste Web-komiteen På forrige komitémøte var vi seks stykker, hvorav tre har verv i komiteen. Vi har to ubesatte verv, nestleder og sekretær. Det daglige arbeidet i komiteen, som å oppdatere møter, events, legge ut dagsorden/referater og svare på henvendelser går fint og vi rullerer på dette månedlig. Vi har fått laget en ny side for bare for i dag, som kun viser et bilde og dagens tekst. Denne kan finnes på nanorge.org/bfid. Denne er fin for medlemmer som ønsker å ha en snarvei til dagens tekst liggende på telefonen så de kan finne den med ett tastetrykk. Vi jobber med å utvikle den nye nettsiden som blir mer mobilvennlig enn den vi har i dag. Jeg skulle gjerne ønske at vi allerede var ferdig med siden, men utviklingen tar tid og vi sikter på å være ferdig i løpet av året. Vi ønsker å komme med en nettside som alle vil være fornøyd med og vi er godt på vei. Vi jobber også kontinuerlig med å publisere flere gamle og nye speak på hjemmesidene våre. I den forbindelse oppretter vi et digitalt arkiv for offentliggjøring av speak-bekreftelser. Minner alle i regionen på å slette gamle, ubrukte eposter de har liggende på nanorgeadressene sine. Når disse mailboxene blir fulle er det ikke mulig å motta flere eposter. Vi ønsker å forbedre og utvikle oss, så dersom noen har forslag til nettsiden er det bare å sende oss en epost på (budsjett og regnskap ligger som vedlegg til samledoumentet) IKS Leder Webkomiteen 11

12 Telefonkomiteen Rapport fra Nestleder i Telefonkomiteen (TK) Februar Vervet Siden leder for komiteen gikk av på møtet i Oktober 2014, har jeg fungert som leder i vervet frem til nå. TK har nominert Nestleder til vervet som Leder i komiteen, og stiller derfor med et medlem av komiteen for nominasjonen. 2. Siden sist Telefonkomiteen har fungert etter de retningslinjer som vi har for denne komiteen. Telefonen har vært betjent mellom 17:00 og 19:00 på hverdager. Telefonvaktene i Telemark har hatt telefonen i denne perioden, og tilbakemeldingene har vært at de alle kjenner på en stor takknemlighet over å få gjøre denne tjenesten. Det har vært noen eposter som har kommet til komiteen, som vi har besvart etter beste evne. Nestleder har vært i kontakt med Web komiteen vedrørende samarbeid om den nye web siden vår. Vi vil forsøke å fronte behovet for 12 Trinnsfrivillige i de områdene som er «tynnest». Dette er Øst, Øst 2, Vest og Nord. Nord er spesielt utfordrende, for her er avstandene så store. Vi har også forespurt web om arrangementer som legges ut på nanorge.org. Det var et arrangement på Nyttårsaften med en nokså «trang» begrensning på antallet som kunne komme, og vi lurte på om det er greit å ha sånne arrangementer promotert på våre hjemmesider. Vi ønsker at NA Region Norge skal gjøre et vedtak på om sine «Ting Skjer» side kan brukes til å promotere eventer som har begrensede antall plasser. Blir vår Tradisjon 3 da oppfylt? Videre har det kommet en henvendelse fra Web om at TK skal ha oversikt over møter som er flyttet på helligdager. Dette er IKKE mulig å gjennomføre siden web ikke tar imot og oppdaterer møtelistene for disse dagene. Nestleder for komiteen har laget oppdaterte retningslinjer og vervs beskrivelser. TK s verv HI&OI koordinator tas vekk, noen oppgaver overføres til sekretær. Denne er i tett kontakt med FU. Dette gjøres for å bli mer effektive i kontakten med områdenes HI/OI komiteer. 3. Fremover: 12

13 TK har mange vakter i Sør, og nå skal telefonen rullere i det området helt frem til uke 29. Det er kanskje på tide å se om vi skal gi «eierforholdet» til telefonkomiteen videre til de andre områdene i Region Norge. TK s møte i Januar diskuterte dette, og vi er enige om at vi skal prøve å få tak i ett sim kort til, så vi har fire telefoner i drift. Da er det lettere å inkludere flere områder i denne flotte tjenesten. Nestleder ønsker også å ta dette med «Hjelpelinje» videre, og sjekke om vi skal forsøke ett år eller to med telefonvakt fra 08:00 til 23:00 hver dag, hele året. Vi vil da trenge 15 vakter med over 3 års rusfri tid. Telefontjenesten vil da bli laget i en sentralbordløsning hvor vaktene får hver 15 innringer. Varighet på vervet vil være i ett år. Vi har utarbeidet en økonomisk ramme på ca 1.500,- pr måned for denne tjenesten komplett, inkludert 15 robuste og enkle telefoner. Det ligger en nokså avansert teknisk løsning bak dette, den skal jeg ikke «trette» regionens medlemmer med. Vi skal oppdatere 12 Trinnsfrivilliglistene i begynnelsen av året, da dette ble noe rotete ved forrige oppdatering. TK er enige om at vi deltar på «Ski & Recovery» i år for å promotere 12 Trinnsfrivillige. Hvis noen av komiteens medlemmer skal til ONSK sitt konvent i Harstad, vil komiteen være med å dekke noen av utgiftene. Vi er også i planleggingen av et event på Bragdøya i år for 12 Trinnsfrivillige og telefonvaktene. 4. ØKONOMI TK skal bestrebe seg på å holde et så lavt budsjett som mulig. Vi har nå innført Skype møter, men vil ha ett «face to face» møte i året. Overføring av budsjett har tatt noe tid, så kasserer måtte bruke noen private midler for å få betalt telefonregningen. TK ønsker at telefonabonnementet skal stå på NA Region Norge og ikke på en privat person. 5. AKTIVITETER I henhold til TK s retningslinjer, så skal vi jevnlig avholde «workshops» og informasjonsmøter for å sikre en best mulig kvalitet på den tjenesten som ytes. TK er enige om at vi deltar på «Ski & Recovery» i år for å promotere 12 Trinnsfrivillige. Hvis noen av komiteens medlemmer skal til ONSK sitt konvent i Harstad, vil komiteen være med å dekke noen av utgiftene. Vi er også i planleggingen av et event på Bragdøya i år for 12 Trinnsfrivillige og telefonvaktene. 6. Strukturen i TK LEDER: Vervet har 2 års varighet og det anbefales 3 års rusfri tid. NESTLEDER: Vervet har 2 års varighet og det anbefales 2 års rusfri tid. KASSERER: Vervet har 2 års varighet og det anbefales 3 års rusfri tid. SEKRETÆR: Vervet har 1 års varighet og det anbefales 1 års rusfri tid. 13

14 7. Saker til NA Region Norge: 1. Er det greit at det annonseres treff på med begrensede antall plasser? Bryter vi da Tradisjon 3? 2. TK ønsker å få overført telefonabonnementet til NA Region Norge, så det ikke er privatpersoner som står ansvarlig for dette. IKS Harald Nestleder TK Felleskapsutviklingskomiteen Fu har vært på to oppdrag siden sist: Bergen og Evenskjer: Rapport fra FU møte i Bergen under Service eventet Anders og Monica var deltagerne fra FU. Etter å ha registrert oss og eventet hadde blitt erklært åpent, satte vi i gang en workshop på «å bygge sterke hjemmegrupper». Vi hadde med oss en mal som ble brukt av World Board på service konferansen i Oslo i mars Det var ca. 22 medlemmer tilstede, som ble delt inni 4 grupper. Først så delte FU kort sine erfaringer med hjemmegrupper. Gruppene fikk arkene med oppgaver på og etter at de hadde blitt gjort, samlet vi oss igjen og gruppenes konklusjoner ble lest opp. Noen mente at det var for mye skrevet rundt spørsmålene, og det vil vi ta en nærmere titt på. Fu ba om tilbakemeldinger fra publikum, og det fikk vi :-). Etter pause og tilfriskningsmøte var vi i gang med workshop på konseptene. Begge FU deltakerne delte på 6 konsepter hver, og det var åpnet for spørsmål og kommentarer underveis. Det var litt færre medlemmer tilstede under denne workshopen, men det ble delt inn i 4 grupper her og. Spørsmålene var tatt ut av konseptene, og noen gav utrykk for at disse var enklere å svare på. Viktig å ta med videre. Gruppene ble samlet og svarene de kom frem til ble skrevet ned på tavlen...noe som skar seg den første gang da tusjen ikke virket. Vi hadde glemt å skaffe Flip-over, som nok er det beste alternativet. Det tar vi med videre. Etterpå var det underholdning og speaker møte, og en fra FU hadde blitt bedt om å være speaker. Vi satt igjen med en følelse av at det var et kjempefint event, og at «folket» var veldig engasjerte og tilfredse med vår deltakelse. Evenskjer: Monica og Anders var deltagere fra FU. Fredag var Monica Speaker på møte i Evenskjer. 14

15 Lørdag morgen startet vi med Workshop tema sponsorskap, det var stort oppmøte og engasjement. Deretter var FU observatører med talerett på områdemøte for ONSK. ONSK har mye av de samme utfordringer som OMSK og vi fikk et godt møte der FU fikk bidra med sin erfaring. Det er hyggelig og inspirerende å få se og oppleve engasjementet og veksten som er i Området Nord. Lørdag kveld var jeg innleder på et NA møte i Sigma nord sine lokaler på Fjelldal. Vi fikk bo i femte huset på Evenskjer sammen med medlemmer fra Mo i Rana og Tromsø. Det føltes nesten som å ha vært på konvent da vi dro Søndag. Det holdes et service event i Berlin i påsken, og Fu har bestemt å sende sine 2 medlemmer dit. Det er en «pure FD (FU) event med et omfattende program innen Public relations. Noen av worshopene på eventet som er interessante for oss er: OI/Public relation workshop SSP (den nye service strukturen) Å bygge sterke hjemmegrupper Sponsorskap Consensus prosessen H&I på institusjoner H&I i fengsel og andre workshops Disse områdene ser vi på som veldig viktige å få dypere opplæring i, da det er en del av vårt Fu arbeide, samtidig som vi også har nyttige erfaringer å dele med felleskap i utvikling. Det blir også holdt workshop i oversettelse, og NAWS gav utrykk for at de ønsket at varaleder i FU skulle delta pga. hennes mangeårige erfaringer med oversettelse Fu er blitt spurt om å delta ved OØSK læredag tema: tradisjoner og hvordan bygge sterke hjemmegrupper. Gleder meg til å se dere igjen (Regnskap følger som vedlegg til samledokumentet). Klæm Anders Arbeidsgruppe for Europakonvent i Norge: Arbeidsgruppen har tatt initiativ til å utrede alternative lokasjoner over hele landet. Fra å være to medlemmer fra gruppens oppstart har vi vært 6 medlemmer underveis hvorav en trakk seg ut igjen. Det er alternativer i Stavanger, Bergen, Trondheim, Oslo og Gardermoen som er forespurt uten at disse har kommet med forutsetninger som har gjort videre utredning hensiktsmessig. 15

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 18.04.2015 Kristiansand Til stede: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: RKM:

Detaljer

Rapporter: Til stede:

Rapporter: Til stede: Til stede: Leder: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Leder aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Arendalsgruppa: Gjør det enkelt: Vennesla Hæran: Åpen dør: Fly fri: NA club 67: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

Februar 2005 Februar 2015 NA REGIONEN NORGE LOGGBOK

Februar 2005 Februar 2015 NA REGIONEN NORGE LOGGBOK Februar 2005 Februar 2015 NA REGIONEN NORGE LOGGBOK Innhold 2005:... 3 2006:... 3 2007:... 4 2008:... 4 2009:... 5 2010:... 5 2011:... 6 2012:... 7 2013:... 7 2014:... 8 2015:... 9 2005: Beslutninger foretatt

Detaljer

Referat OSSK: 17.10.2015 Kristiansand

Referat OSSK: 17.10.2015 Kristiansand Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 17.10.2015 Kristiansand Til stede: Leder, Nestleder, Sekretær, Kasserer,

Detaljer

REFERAT OØ2SK 04.10.14

REFERAT OØ2SK 04.10.14 REFERAT OØ2SK 04.10.14 TILSTEDE: Nestleder, Kasserer, varasekretær, O&I leder, 14 GSR, 2 vara GSR, 3 stk. observatør (14 stk. med stemmerett), totalt 23 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer

Februar 2005 Juni 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK. Totto

Februar 2005 Juni 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK. Totto Februar 2005 Juni 2014 NA Regionen Norge LOGGBOK Totto Beslutninger foretatt på regionsmøtet i Område sør 12. februar 2005: 1. Roteringspunkt for valg av delegater besluttet til å bli etter WSC. 2. Rapportering

Detaljer

Møtereferat OØSK 6. desember 2014

Møtereferat OØSK 6. desember 2014 Møtereferat OØSK 6. desember 2014 1 FASTE PUNKTER 1.1 3 VELKOMMEN Er det noen nye her? 1 ny, velkommen. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 19 til stede, 12 GSR, 3 vara-gsr, 2 observatør, nestleder for OI, leder, nestleder,

Detaljer

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.JANUAR 2011 01 22

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.JANUAR 2011 01 22 REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.JANUAR 2011 01 22 Tilstede: Leder: Kasserer: Sekretær: Vara Rkm: Leder i Hi / komiteen; Nestleder i Hi / oi komiteen: Gsr Hjemmegruppa: Gsr Veien til frihet gruppa: Gsr

Detaljer

Områdemøte Vest 29-11-14

Områdemøte Vest 29-11-14 Områdemøte Vest 29-11-14 Møte ble åpnet med en stille stund. Tradisjonene ble lest. Møteleder: Frode Sekretær: Janne Tilstede: Kassereren- område GSR BGV GSR NA Karmøy Kassereren - NA Ølen Vara RKM Bergen

Detaljer

Referat fra regionsmøte den 14 februar 2015

Referat fra regionsmøte den 14 februar 2015 Referat fra regionsmøte den 14 februar 2015 Presentasjonsrunde: Tilstede 28 stykker: Nestleder, Sekretær, Kasserer, Vara-Kasserer, Delegat, Vara-Delegat, RKM Midt, Vara RKM Midt, Vara RKM Område øst 2,

Detaljer

Referat OSSK: Kristiansand

Referat OSSK: Kristiansand Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 16.1.2016 Kristiansand Til stede: Leder, Sekretær, Kasserer, HI&OI,

Detaljer

Referat OSSK: 18.06.2016 Kristiansand

Referat OSSK: 18.06.2016 Kristiansand Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 18.06.2016 Kristiansand Til stede: Leder, Sekretær, HI&OI, RKM, Aktivitetskomiteen,

Detaljer

Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand

Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand Til stede: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Vara aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Gjør det enkelt: Åpen dør: Fly fri: Torsdagsklubben: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

Februar 2005 Februar 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK

Februar 2005 Februar 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK Februar 2005 Februar 2014 NA Regionen Norge LOGGBOK Beslutninger foretatt på regionsmøtet i Område sør 12. februar 2005: 1. Roteringspunkt for valg av delegater besluttet til å bli etter WSC. 2. Rapportering

Detaljer

REFERAT OØ2SK 1409. TILSTEDE: Leder, Kasserer, varasekretær, 6 stk. GSR, 1 stk. vara GSR, 2 stk. observatører (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk.

REFERAT OØ2SK 1409. TILSTEDE: Leder, Kasserer, varasekretær, 6 stk. GSR, 1 stk. vara GSR, 2 stk. observatører (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk. REFERAT OØ2SK 1409 TILSTEDE: Leder, Kasserer, varasekretær, 6 stk. GSR, 1 stk. vara GSR, 2 stk. observatører (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok en

Detaljer

Områdemåte 31.05.2014

Områdemåte 31.05.2014 1 Områdemåte 31.05.2014 Møteleder: Frode Sekretær: Sven Åpner med Stille stund. Tradisjoner lest opp inspirert av en kjærlig Gud. 11 konsept. Ble lest opp Agenda for dagen: Tilstede: Monica GSR Strand,

Detaljer

REFERAT OØ2SK 1. desember 2012

REFERAT OØ2SK 1. desember 2012 REFERAT OØ2SK 1. desember 2012 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, H&I-leder, O.I. leder, RKM, vara RKM, 8 stk. GSR, 5 stk. Vara GSR, 5 stk. observatør (11 stk. med stemmerett) Totalt 24 stk. INNLEDENDE PUNKTER:

Detaljer

Referat OSSK 16 november 2013

Referat OSSK 16 november 2013 Referat OSSK 16 november 2013 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: RKM: Vara RKM: HI & OI: Aktivitetskomiteen: Club 67: Mandalsgruppa: Gjør det enkelt: Åpen

Detaljer

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 18.DESEMBER!

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 18.DESEMBER! REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 18.DESEMBER! Tilstede: Sekretær: Kasserer: Rkm: Vara Rkm: Gsr Sammen kan vi gruppa: Vara Gsr Sammen kan vi gruppa: Vara Gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Gjør det enkelt gruppa:

Detaljer

Områdemøte Vest 21.03.2015

Områdemøte Vest 21.03.2015 Områdemøte Vest 21.03.2015 Tilstede: GSR Stavanger GSR Sandnes GSR NA 66 Bergen GSR Strand GSR Back to Basic Bergen Vara GSR BGV GSR Haugesund GSR Jentetinget Vara GSR Robin Hodd huset Bergen GSR Ølen

Detaljer

OMRÅDEMØTE 30.08.14. Rapport

OMRÅDEMØTE 30.08.14. Rapport OMRÅDEMØTE 30.08.14 Tilstede: GSR karmøy Vara GSR ølen Vara GSR NA 66 GSR sandnes Leder OIHI Vest Møteleder vest Vara GSR Back to basic Sekretær NA bergen Observatører 2! Opplesing av tradisjoner! Opplesing

Detaljer

Referat fra områdemøte 1.06.2013.

Referat fra områdemøte 1.06.2013. Referat fra områdemøte 1.06.2013. 1 1.1 Presentasjon: Tilstede fra interim; nestleder og kasserer. 1.2 Stille stund avholdt. 1.3 En gsr refererer. 1.4 12 tradisjoner lest. 1.5 Er det noen som har noe å

Detaljer

Sekretær: Har hentet post en gang pr uke, og sendt ut/ levert ut referater til alle gruppene og betrodde tjenere i Ossk, og underkomiteene.

Sekretær: Har hentet post en gang pr uke, og sendt ut/ levert ut referater til alle gruppene og betrodde tjenere i Ossk, og underkomiteene. REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 20.11.10 Tilstede: Leder: Sekretær: Kasserer: Gsr Sammen kan vi gruppa: Gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Gjør det enkelt gruppa: Gsr Bare for i dag gruppa: Gsr vennesla hæran

Detaljer

REFERAT OØ2SK 01.08.15

REFERAT OØ2SK 01.08.15 TILSTEDE: Leder, Nestleder, Kasserer, O&I leder, H&I vara leder, 7stk. GSR, 5stk. vara GSR, 9stk. observatører (11 stk. med stemmerett), totalt 22 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok

Detaljer

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 16.05.2015 Kristiansand Til stede: Nest Leder: Sekretær: Kasserer:

Detaljer

Referat OSSK

Referat OSSK Referat OSSK 20.10.2012 Til stede: Leder Nestleder Sekretær RKM HI & OI Aktivitetskomitèen Hjemmegruppa Veien til frihet Gjør det enkelt Vennesla Hæran Fly fri Club 67 Mandalsgruppa Fredagsgruppa Observatør

Detaljer

Referat OSSK 18 januar 2014

Referat OSSK 18 januar 2014 Referat OSSK 18 januar 2014 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: RKM: Vara RKM: HI & OI: Aktivitetskomiteen: Gjør det enkelt: Veien til frihet: Fredagsgruppa:

Detaljer

Møtereferat OØSK 02. mai 2015

Møtereferat OØSK 02. mai 2015 Møtereferat OØSK 02. mai 2015 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? Ingen nye 1.2 PRESENTASJONSRUNDE Tilstede: 16, 10 GSR, konventleder, Regionkomitemedlem, Leder, Nestleder, 1 stiller til

Detaljer

Møtereferat OØSK 6.mai 2016

Møtereferat OØSK 6.mai 2016 Møtereferat OØSK 6.mai 2016 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Tre nye. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 23 til stede; 11 GSR, 5 vara-gsr, sekretær, 2 OI, 1 HI, RKM, vara-rkm, konventleder, 2 observatør 1.3 STILLE STUND

Detaljer

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK)

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Tilstede Trond N: Eddie:

Detaljer

REFERAT OØ2SK 04. januar 2014

REFERAT OØ2SK 04. januar 2014 REFERAT OØ2SK 04. januar 2014 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, Kasserer, O&I leder, 7 stk. GSR, 1 stk. Vara GSR, RKM (8 stk. med stemmerett), totalt 13 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi

Detaljer

Referat fra møte 16.05.09 i Område Sør Service Komité

Referat fra møte 16.05.09 i Område Sør Service Komité Referat fra møte 16.05.09 i Område Sør Service Komité Til stede: Leder OSSK Nestleder OSSK Sekretær OSSK GSR Fredagsgruppa Vara GSR Fredagsgruppa Leder HI / OI Vara GSR Mandalsgruppa GSR Gjør det enkelt

Detaljer

Referat OSSK 20 april 2013

Referat OSSK 20 april 2013 Referat OSSK 20 april 2013 Til stede Nestleder Sekretær Vara RKM HI & OI Aktivitetskomitèen Gjør det enkelt Fredagsgruppa Søndagsgruppa Veien til frihet Fly fri Sammen kan vi Club 67 Vennesla hæran Mandalsgruppa

Detaljer

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane. Områdemøte 24.01.2015, Evenskjer.

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane. Områdemøte 24.01.2015, Evenskjer. Narcotics Anonymous Area North Anonyme Narkomane Område Nord Områdemøte 24.01.2015, Evenskjer. Tilstedet: Leder, sekretær, kasserer, vara HI/OI, vara RKM, GSR Evenskjer og vara GSR, GSR Harstad og vara

Detaljer

Referat OSSK 20. desember 2014

Referat OSSK 20. desember 2014 Referat OSSK 20. desember 2014 Til stede: Leder: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Leder Aktivitetskomiteen: Kasserer: Veien til frihet: Sammen kan vi: Gjør det enkelt: Vennesla Hæran: Fly fri: NA club 67:

Detaljer

REFERAT OØ2SK 05.04.14

REFERAT OØ2SK 05.04.14 REFERAT OØ2SK 05.04.14 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, H&I -leder, O&I leder, 6x stk. GSR, 1 stk. observatør (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok en

Detaljer

Møtereferat OØSK 7. februar 2015

Møtereferat OØSK 7. februar 2015 Møtereferat OØSK 7. februar 2015 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? 3 nye, velkommen. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 33 til stede, 18 GSR, 4 vara-gsr, 5 observatør, leder, leder læredag, leder

Detaljer

Møtereferat OØSK 7. september 2013

Møtereferat OØSK 7. september 2013 Møtereferat OØSK 7. september 2013 GRUNNLEGGENDE PLANLEGGING. Ikke gjennomført. 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? 4stk 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 19 til stede, 10 gsr, 2 vara-gsr, 3 observatører,

Detaljer

Kommentar til dagsorden: Det er vara sekretær og leder i litteraturkomiteen som er ledige verv i Regionen.

Kommentar til dagsorden: Det er vara sekretær og leder i litteraturkomiteen som er ledige verv i Regionen. REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 18.SEPTEMBER Tilstede: Leder: Sekretær: Kasserer: Gsr Veien til frihet gruppa: Vara gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Fly fri gruppa: Gsr Fredagsgruppa: Vara gsr Bare for i

Detaljer

REFERAT OØ2SK 5. Januar 2013

REFERAT OØ2SK 5. Januar 2013 REFERAT OØ2SK 5. Januar 2013 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, H&I -leder, H&I nestleder, 9 stk. GSR, 5 stk. Vara GSR, 2 stk. observatør (12 stk. med stemmerett), totalt 20 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder

Detaljer

Referat OSSK: 21.11.2015 Kristiansand

Referat OSSK: 21.11.2015 Kristiansand Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 21.11.2015 Kristiansand Til stede: Leder, Sekretær, Kasserer, HI&OI,

Detaljer

DAGSORDEN OØSK 1.november 2014

DAGSORDEN OØSK 1.november 2014 Velkommen Presentasjonsrunde Stille stund Tradisjoner Post Godkjenne dagsorden 12 konsepter Spørsmål / kommentar til forrige referat Rapporteringer DAGSORDEN OØSK 1.november 2014 a) VALG I OMRÅDE ØST SERVICE

Detaljer

Område Øst Servicekomitè Møtereferat 4.juni 2016

Område Øst Servicekomitè Møtereferat 4.juni 2016 Møtereferat OØSK 4.juni 2016 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN 1.2 PRESENTASJONSRUNDE Totalt 24 til stede; 10 GSR, 5 vara-gsr, leder, sekretær, vara-sekretær, leder OI, leder HI, leder konventkomite, RKM,

Detaljer

Leder:Har vært i banken,samarbeider godt med sekretær,prøvd å endre ordlyden i prinsippvedtaket.

Leder:Har vært i banken,samarbeider godt med sekretær,prøvd å endre ordlyden i prinsippvedtaket. REFERAT FRA OSSK MØTE 20.03-10 Tilstede: Leder: Sekretær: Vara gsr Sammen kan vi gruppa: Gsr Tirsdagsgruppa: Gsr Bare for i dag gruppa: Vara gsr Bare for i dag gruppa: Gsr Fly fri gruppa: Gsr Vennesla

Detaljer

Referat OSSK 17 November 2012

Referat OSSK 17 November 2012 Referat OSSK 17 November 2012 Til stede: Leder Nestleder Sekretær RKM HI&OI Aktivitets-komitèen Fredags-gruppa Hjemmegruppa Sammen kan vi Vennesla Hæran Fly Fri Veien Til Frihet Mandals-gruppa Gjør det

Detaljer

REFERAT OØ2SK 3 august 2013

REFERAT OØ2SK 3 august 2013 REFERAT OØ2SK 3 august 2013 TILSTEDE: Leder, Sekretær, Vara Sekretær, Kasserer, Vara RKM, O&I nestleder, 10 stk. GSR, 2 stk. Vara GSR, 5 stk. observatør (12 stk. med stemmerett), totalt 23 stk. INNLEDENDE

Detaljer

REFERAT OØ2SK

REFERAT OØ2SK REFERAT OØ2SK 03.05.14 TILSTEDE: Leder, RKM, vara RKM, varasekretær, leder OI, 9 GSR, 2 vara GSR, 3 observatører totalt 19 stk tilstede INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi hadde en stille stund

Detaljer

Referat fra regionsmøte i Oslo

Referat fra regionsmøte i Oslo Referat fra regionsmøte i Oslo 10.10.2015 Presentasjonsrunde: 36 Stykker tilstede: Leder, kasserer, varakasserer, avtroppende leder litteraturkomiteen, nestleder litteraturkomiteen, kasserer litteraturkomiteen,

Detaljer

Referat OSSK 15 Juni 2013

Referat OSSK 15 Juni 2013 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder Nestleder Sekretær RKM Vara RKM HI & OI Aktivitets komiteen Club 67 Mandalsgruppa Arendalsgruppa Gjør det enkelt Vennesla hæran Veien til frihet Sammen

Detaljer

Referat OSSK: Kristiansand

Referat OSSK: Kristiansand Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 20.08.2016 Kristiansand Til stede: Leder, Sekretær, Kasserer, HI&OI,

Detaljer

REFERAT OØ2SK 06.02.16.

REFERAT OØ2SK 06.02.16. REFERAT OØ2SK 06.02.16. TILSTEDE: Nestleder, Kasserer, RKM, Vara RKM, Sekretær, 9 stk.gsr, 1 stk.vara GSR, 4 stk.observatører (9 stk. med stemmerett), totalt 22 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer

Agenda for regionsmøte

Agenda for regionsmøte Agenda for regionsmøte 08.10.2016 Presentasjonsrunde Stille stund for å minne oss på hvem vi tjener 12 tradisjoner leses Visjonen for service leses 12 konsepter leses Er det noen som har noe å lese eller

Detaljer

Referat fra møte 18.4.09 i Område Sør Service Komité (OSSK)

Referat fra møte 18.4.09 i Område Sør Service Komité (OSSK) Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org Referat fra møte 18.4.09 i Område Sør Service Komité (OSSK) Tilstede Eddie: Birgit:

Detaljer

Områdemøte 22.02.2014

Områdemøte 22.02.2014 Områdemøte 22.02.2014 OVSK Møteleder: Frode Sekretær: Stephanie Åpner med stille stund. Tilstede: O.I/H&I leder området, vara GSR,vara RKM, RKM, 8 observatører, GSR for NA Haugesund, GSR frihetsgruppen

Detaljer

Referat OSSK: 15.08.2015 Kristiansand

Referat OSSK: 15.08.2015 Kristiansand Referat OSSK: 15.08.2015 Kristiansand Til stede: Leder, Sekretær, RKM, Aktivitetskomiteen, Veien til frihet, Gjør det enkelt, Mandalsgruppa, Hjemmegruppa, Never alone, Torsdagsklubben, Sammen kan vi, Basic

Detaljer

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.MAI

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.MAI REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.MAI Tilstede: Leder: Sekretær: Gsr Sammen kan vi gruppa: Vara gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Gjør det enkelt gruppa: Gsr Bare for i dag gruppa: Gsr Vennesla hæran gruppa:

Detaljer

LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ

LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ 2015-1997 2015 2014 - referat fra mars oktober mangler. 2013 september og oktober mangler Retningslinjer for prosedyre ved valg til tjeneste i OSSK og dens underkomiteer

Detaljer

Referat OSSK 21 desember 2013

Referat OSSK 21 desember 2013 Referat OSSK 21 desember 2013 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: RKM: Vara RKM: HI & OI: Mandalsgruppa: Gjør det enkelt: Veien til frihet: Fredagsgruppa: Fly

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I OMRÅDE SØR SERVICE KOMITE 18.02.12

REFERAT FRA MØTE I OMRÅDE SØR SERVICE KOMITE 18.02.12 REFERAT FRA MØTE I OMRÅDE SØR SERVICE KOMITE 18.02.12 TILSTEDE Leder : Rkm : Vara Rkm : Leder i Aktivitetskomiteen : Kasserer Aktivitetskomiteen Leder HI og OI Nestleder HI & OI Gsr sammen kan vi gruppa

Detaljer

REFERAT OVSK 28-11-2015

REFERAT OVSK 28-11-2015 REFERAT OVSK 28-11-2015 TILSTEDE: Leder, Sekretær, RKM, Kasserer, 6 stk. GSR, 3 stk. Vara GSR, 6 stk. observatør (8 stk. med stemmerett), totalt 19 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen og deretter

Detaljer

REFERAT OØ2SK 1. juni 2013

REFERAT OØ2SK 1. juni 2013 REFERAT OØ2SK 1. juni 2013 TILSTEDE: Leder, RKM, Vara RKM, Sekretær, Kasserer, H&I -leder, O&I-leder, O&I-nestleder, 11 stk. GSR, 3 stk. Vara GSR, 9 stk. observatører (11-12 stk. med stemmerett), totalt

Detaljer

Møtereferat OØSK 7. desember 2013

Møtereferat OØSK 7. desember 2013 Møtereferat OØSK 7. desember 2013 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? 3 nye, ønsket velkommen. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 25 til stede, 14 gsr, 2 vara-gsr, 6 observatører/stiler til valg, HI,

Detaljer

Referat for regions møte den 14 juni 2014

Referat for regions møte den 14 juni 2014 Referat for regions møte den 14 juni 2014 Presentasjonsrunde: Tilstede stykker: Nestleder, Varakasserer, Sekretær, Vara sekretær, RKM Vest, Vara RKM Vest, RKM Midt, RKM Nord, RKM Øst, RKM Øst2, Vara RKM

Detaljer

REFERAT OØ2SK 05.07.14

REFERAT OØ2SK 05.07.14 REFERAT OØ2SK 05.07.14 TILSTEDE: Leder, nest leder, Vara Sekretær, Kasserer, 10 stk. GSR, 3 stk. Vara GSR, 2 stk. observatør (11 stk. med stemmerett), totalt 18 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer

Referat for regions møte den 11 oktober 2014

Referat for regions møte den 11 oktober 2014 Referat for regions møte den 11 oktober 2014 Presentasjonsrunde: Tilstede 24 stykker: Nestleder, Kasserer, Sekretær, Vara sekretær, RKM Nord, Vara RKM Nord, RKM Midt, Vara RKM-Midt, RKM Vest, Vara RKM

Detaljer

Referat OSSK 18 mai 2013

Referat OSSK 18 mai 2013 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder Nestleder Kasserer Sekretær RKM Vara RKM HI & OI Aktivitets komiteen Gjør det enkelt Fredags gruppa Veien til frihet Fly fri Sammen kan vi Club 67 Vennesla

Detaljer

REFERAT OØ2SK 02 11 13

REFERAT OØ2SK 02 11 13 REFERAT OØ2SK 02 11 13 TILSTEDE: Leder, Sekretær, Vara Sekretær, Kasserer, H&I leder, O&I leder, O&I nestleder, 10 stk. GSR, 1 stk. Vara GSR, 1 stk. observatør (10 stk. med stemmerett), totalt 20 stk.

Detaljer

Dagsorden OSSK møte 21. November 2015.

Dagsorden OSSK møte 21. November 2015. Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Dagsorden OSSK møte 21. November 2015. Velkomst med presentasjonsrunde: NA`s 12

Detaljer

OØ2SK DANNET VEDTAK: Område fører en egen protokollbok over vedtak. Originalen er tilgjengelig hos sekretær i OØ2SK.

OØ2SK DANNET VEDTAK: Område fører en egen protokollbok over vedtak. Originalen er tilgjengelig hos sekretær i OØ2SK. OØ2SK DANNET 06.07.00 VEDTAK: Område fører en egen protokollbok over vedtak. Originalen er tilgjengelig hos sekretær i OØ2SK. Juli 2000 August 2000 Februar 2001 Mars 2001 Vedtak på rusfri tid: -viseformann

Detaljer

REFERAT NA-OSSK 18/2-17

REFERAT NA-OSSK 18/2-17 Narcotics Anonyme Anonymous Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 REFERAT NA-OSSK 18/2-17 Til stede: Leder RKM Vara RKM Kasserer Leder Aktivitetskomiteen

Detaljer

Møtereferat OØSK 3. Mai 2014

Møtereferat OØSK 3. Mai 2014 Møtereferat OØSK 3. Mai 2014 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? 1 ny, velkommen. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 29 til stede, 16 GSR, 1 vara-gsr, 6 observatører/stiller til valg, vara delegat,

Detaljer

Presentasjonsrunde: Tilstede 22 stk; 12 gsrèr, Leder OI, 3 observatører, 1 som stilte til valg, Leder, nestleder, kasserer, sekretær.

Presentasjonsrunde: Tilstede 22 stk; 12 gsrèr, Leder OI, 3 observatører, 1 som stilte til valg, Leder, nestleder, kasserer, sekretær. 1 Møtereferat 1.12.12 Er det noen nye her? Ja, 2 stk. Presentasjonsrunde: Tilstede 22 stk; 12 gsrèr, Leder OI, 3 observatører, 1 som stilte til valg, Leder, nestleder, kasserer, sekretær. Stille stund

Detaljer

REFERAT OØ2SK 5 september 2015

REFERAT OØ2SK 5 september 2015 TILSTEDE: Leder, Kasserer, Sekretær, O.I. leder, 9 stk. GSR, 1 stk. observatør (9 stk. med stemmerett) Totalt 14 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok en presentasjons runde og deretter

Detaljer

Narcotics Anonymous. RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE MIDT SERVICE KOMITÉ Januar 2013

Narcotics Anonymous. RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE MIDT SERVICE KOMITÉ Januar 2013 RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE MIDT SERVICE KOMITÉ Januar 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: Forkortelser:... 1 Møtestruktur:... 2 Administrative tjenere i OMSK... 2 OMSK medlemmer... 2 Beslutningsprosess - Debatt og

Detaljer

REFERAT OVSK

REFERAT OVSK REFERAT OVSK 13.08.2016 TILSTEDE: Leder, Nestleder, Kasserer, RKM, 8 stk. GSR, 3 stk. Vara GSR (8 stk. med stemmerett), 5 stk. observatører, totalt 19 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen og

Detaljer

Referat OSSK 15 februar 2014

Referat OSSK 15 februar 2014 Referat OSSK 15 februar 2014 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder: Sekretær: Kasserer: RKM: Vara RKM: HI & OI: Aktivitetskomiteen: Gjør det enkelt: Veien til frihet: Fredagsgruppa: Fly fri:

Detaljer

REFERAT OØ2SK

REFERAT OØ2SK REFERAT OØ2SK 02.07.16. TILSTEDE: Leder, Nestleder, Kasserer, RKM, O&I leder, O&I nestleder, H&I leder, Sekretær, 2 stk. GSR, 2 stk.vara GSR, 0 stk.observatører (3 stk. med stemmerett). Totalt 9 stk. INNLEDENDE

Detaljer

Møterferat Tilstede: 14

Møterferat Tilstede: 14 Møterferat 6.6.2015 Tilstede: 14 Stille stund Sinnsrobønn Nye representater: Ny GSR (Skien) Presentasjonsrunde Opplest kortform av 12 tradisjoner. Opplest 12 konsepter. Neste måneds konsept er konsept

Detaljer

Område vest service komité (OVSK)

Område vest service komité (OVSK) OMRÅDE MØTE OVSK 29-08-2015 Ledige verv i OVSK: Nestleder. Underkomite: OIHI leder Aktivitets leder. Tilstede: Odd Bjarne, Inge, Anders, Rolf, Frode, Trond, Rita, Vicky, Lea, Kurt, Sondre, Terje, Per-

Detaljer

REFERAT OØ2SK 11.04.14

REFERAT OØ2SK 11.04.14 REFERAT OØ2SK 11.04.14 TILSTEDE: Leder, Kasserer, Vara RKM, O&I leder, HI leder, AK leder, 4 stk. observatører (11 stk. med stemmerett), totalt 21 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok

Detaljer

Møtereferat OØSK 2. august 2014

Møtereferat OØSK 2. august 2014 Møtereferat OØSK 2. august 2014 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? 1 nye, velkommen. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 17 til stede, 15 GSR/vara-GSR,, leder for OI, leder, kasserer og varasekretær.

Detaljer

REFERAT OØ2SK 5. oktober 2013

REFERAT OØ2SK 5. oktober 2013 REFERAT OØ2SK 5. oktober 2013 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, Kasserer, O&I leder, 10 stk. GSR, 1 stk. Vara GSR, RKM, 2 stk. observatør (10 stk. med stemmerett), totalt 17 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder

Detaljer

Vedtakslogg for Område Vest Service Komité (OVSK) Oppdatert Dato Vedtak Nr

Vedtakslogg for Område Vest Service Komité (OVSK) Oppdatert Dato Vedtak Nr Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Vedtakslogg for Område Vest Service Komité (OVSK) Oppdatert 05.08.15. Dato Vedtak Nr 27.08.11 OVSK's styre skal ha følgende 6 verv: Leder, Nestleder, Kasserer, Sekretær,

Detaljer

REFERAT OØ2SK 6. juli 2013

REFERAT OØ2SK 6. juli 2013 REFERAT OØ2SK 6. juli 2013 TILSTEDE: Leder, Sekretær, Vara Sekretær, Kasserer, RKM, H&I leder, 8 stk. GSR, 3 stk. Vara GSR, 2 stk. observatør (9 stk. med stemmerett), totalt 19 stk. INNLEDENDE PUNKTER:

Detaljer

REFERAT OØ2SK 06.02.16.

REFERAT OØ2SK 06.02.16. REFERAT OØ2SK 06.02.16. TILSTEDE: Nestleder, Kasserer, RKM, Vara RKM, Sekretær, 9 stk.gsr, 1 stk.vara GSR, 4 stk.observatører (9 stk. med stemmerett), totalt 22 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer

Samledokument til regionsmøte i Harstad den 27. februar 2015 Interimsstyre Leder

Samledokument til regionsmøte i Harstad den 27. februar 2015 Interimsstyre Leder Samledokument til regionsmøte i Harstad den 27. februar 2015 Interimsstyre Leder Hei, Siden sist har jeg fått noen henvendelser ang. skrivet som er lagt ut fra Aktivitetskomiteen i område Sør. Jeg har

Detaljer

Referat OSSK: Kristiansand

Referat OSSK: Kristiansand Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 19.3.2016 Kristiansand Til stede: Leder, Sekretær, Kasserer, Aktivitetskomiteen,

Detaljer

Møtereferat OØSK 5. juli 2013

Møtereferat OØSK 5. juli 2013 Møtereferat OØSK 5. juli 2013 GRUNNLEGGENDE PLANLEGGING. Ikke gjennomført. 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? 2stk 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 21 til stede, 9 gsr, 3 vara-gsr, 2 observatører,

Detaljer

SAMLEDOKUMENT TIL REGIONSMØTE 13.02.16

SAMLEDOKUMENT TIL REGIONSMØTE 13.02.16 SAMLEDOKUMENT TIL REGIONSMØTE 13.02.16 INNHOLDSFORTEGNELSE Agenda til Regionsmøte... 2 SPØRSMÅL:... 3 Litteraturkomiteen... 3 Kasserer... 3 Område Øst... 3 Område Nord... 4 Leder... 4 RAPPORTER... 5 LEDER...

Detaljer

Referat HI Mai 2016. Sist møte i HI-komiteen ble avholdt 28. April. Vi var 9 rusavhengige tilstede.

Referat HI Mai 2016. Sist møte i HI-komiteen ble avholdt 28. April. Vi var 9 rusavhengige tilstede. Referat HI Mai 2016 Sist møte i HI-komiteen ble avholdt 28. April. Vi var 9 rusavhengige tilstede. Det kom inn rapport fra følgende paneler: -Trasopp -Ahus -Aker -Botsen -Ullersmo. Det ble rapportert i

Detaljer

Møtereferat OØSK 11. april 2015

Møtereferat OØSK 11. april 2015 Møtereferat OØSK 11. april 2015 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? 1 ny, velkommen. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 21 til stede, 12 GSR, 4 vara-gsr, 2 observatører, leder, nestleder Konvent, OI

Detaljer

Vi har en stille stund for å tenke på hvorfor vi er her på de rusavhengige som vi tjener. Presentasjonsrunde og leser 12 Tradisjonene og Konseptene.

Vi har en stille stund for å tenke på hvorfor vi er her på de rusavhengige som vi tjener. Presentasjonsrunde og leser 12 Tradisjonene og Konseptene. Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Area North Område Nord Referat fra Områdemøte 24. august 2013 på Evenskjer. Tilstede: Leder for område nord, varaleder. Regions komitemedlem (RKM), vara RKM, Leder

Detaljer

Referat HI Juni 2016

Referat HI Juni 2016 Referat HI Juni 2016 Sist møte i HI-komiteen ble avholdt 30 Juni. 9 rusavhengige var tilstede. Etter stille stund ble tradisjoner lest etterfulgt av presentasjonsrunde og konsepter. Dagsorden ble godkjent

Detaljer

Da ønskes alle velkommen til et nytt områdemøte på Evenskjer, Rødbygget, den 26.04.14

Da ønskes alle velkommen til et nytt områdemøte på Evenskjer, Rødbygget, den 26.04.14 Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Area North Område Nord Da ønskes alle velkommen til et nytt områdemøte på Evenskjer, Rødbygget, den 26.04.14 Saker som skal tas opp er: 1. Referat fra GSR 2. Referat

Detaljer

Leder ønsker velkommen. Stille stund for å tenke på dem vi tjener.

Leder ønsker velkommen. Stille stund for å tenke på dem vi tjener. Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Area North Område Nord Rapport fra områdemøte 23.11.2013 Leder ønsker velkommen. Stille stund for å tenke på dem vi tjener. Vi starter møte med sinnsrobønn for å invitere

Detaljer

Omra de Vest Service Komite

Omra de Vest Service Komite Møteleder for dagen: Anders Sekretær: Eileen Omra de Vest Service Komite Områdemøte 24. november 2012 Ridderne rundt det firkantede bordet finner sine plasser. En kjærlig gud er som alltid med oss når

Detaljer

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICEKOMITÉ

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICEKOMITÉ ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICEKOMITÉ Mars 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Område Service Komiteen: Formål og sammensetning 2. Beslutningsprosess 3. Nominasjoner,

Detaljer

Samledokument for regionsmøte den 9 februar 2013

Samledokument for regionsmøte den 9 februar 2013 Samledokument for regionsmøte den 9 februar 2013 Rapporteringer Interimstyre Leder Denne perioden har jeg som vanlig sjekket mail, hatt noe kontakt med nestleder og andre medlemmer av regionen. Er i gang

Detaljer

Samledokument for regions møte den 11.oktober 2014. Rapporteringer. Interimsstyre Nestleder

Samledokument for regions møte den 11.oktober 2014. Rapporteringer. Interimsstyre Nestleder Samledokument for regions møte den 11.oktober 2014 Rapporteringer Interimsstyre Nestleder Siden siste møte har jeg sjekket mailen hver dag og satt opp dagsorden for oktober møtet. Det er litt problemer

Detaljer

ARBEIDS INSTRUKS FOR LEDER OØ2SK

ARBEIDS INSTRUKS FOR LEDER OØ2SK ARBEIDS INSTRUKS FOR LEDER OØ2SK 1. Leder bør møte opp til alle områdemøtene og administrative tjenermøtene. 2. Ansvarlig for å lede områdemøtene og administrative tjenermøtene på en strukturert måte.

Detaljer