Knutepunkt Sørlandet. Resultater2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Knutepunkt Sørlandet. Resultater2013"

Transkript

1 Knutepunkt Sørlandet Resultater2013

2 Oljefyring hører fortiden til I løpet av året som har gått har Naturvernforbundet klart å mobilisere enda flere nordmenn til å bli oljefri. Denne utfasingen er en liten del av det store bildet, men et viktig skritt i retning av et mer energismart og oljefritt samfunn. I fjor høst kom FNs klimapanel med ny delrapport som viste at klimaendringene skjer enda raskere enn først antatt. Også i Norge har vi sett mer ekstremvær, slik som flommen i Kvam i Gudbrandsdalen. Oljefri jobber tett med alle involverte i utslippskampen; privatpersoner, kommuner, næringsliv og politikere. For å nå målet om et samfunn helt uten oljefyring innen 2020, må vi alle jobbe sammen. Fra politisk hold har vi også sett viktige signaler om at oljefyring hører fortiden til, blant annet en klar vilje til å styre virkemidlene: Enova økte i 2013 støttesatsene for utfasing av oljefyring og den nye regjeringen har økt fyringsoljeavgiften. I det kommende året ønsker vi å løfte forurensingsfaren fra nedgravde oljetanker, samt arbeidet med energisparing og miljøvennlig oppussing. I 2014 vil det også arbeides for å konkretisere hvordan forbudet mot oljefyring skal se ut, og her vil Naturvernforbundet bidra med vår erfaring fra Oljefri. Vi ser også fram til å etablere Oljefri i to nye regioner i løpet av det kommende året. I månedsskiftet april/mai lanseres prosjektet på Nord-Jæren i Rogaland, i Randaberg, Sandnes og Stavanger. Vi har også allerede i gang med arbeidet med å kartlegge omfanget av oljefyring i Vestfold, og har startet dialogen med flere av kommunene om lansering av Oljefri i løpet av

3 Innhold Oljefyring hører fortiden til... 2 Takk for samarbeidet... 3 Brukerundersøkelse... 4 Har du blitt oljefri?... 5 Tilbydere Aktiviteter Utsendte brev...9 Hordaland...9 Trondheim, Asker, Agder...10 Informasjonsmøter, EPC og riktig vedfyring Media Kartlegging Samarbeidspartnere Oljefri innen 2020! Lars Haltbrekken, Leder i Naturvernforbundet Takk for samarbeidet Naturvernforbundet takker for det viktige samarbeidet i 2013 med å gjøre det enklere og tryggere å bli oljefri og spare energi. I løpet av året har vi sett flere solskinnshistorier: Rundt 100 boligeiere møtte opp på vårt tredje informasjonsmøte i Asker kommune i oktober. 45 boliger fikk gratis energirådgivning fra NTNU-studenter i Trondheim gjennom et samarbeid med Oljefri. En fargerik oljetank gikk på vandring fra Radøy via Lindås og til Askøy til inspirasjon og forundring, for å markere kommunenes ferske samarbeid med Oljefri. Flere eneboliger har blitt oljefrie gjennom året og deres historier har vært publisert både hos oss og i andre medier rundt i landet. Vi lar ikke dette bli en hvilepute for videre arbeid, men heller en inspirasjon og et løfte om å fortsette den viktige jobben også i Vi ønsker å takke alle våre samarbeidspartnere for den viktige innsatsen i året som har gått og ser fram til å å utvikle Oljefri videre med dere i

4 Brukerundersøkelse På oljefri.no finner bolig- og byggeiere uavhengig informasjon om de fornybare oppvarmingsalternativene til oljefyring, informasjon om regelverk, støtteordninger og energieffektiviseringstiltak. I kommunene hvor Oljefri har samarbeid med lokale tilbydere kan man også bruke skjemaet på oljefri.no til å sende forespørsel direkte til bedriftene, som alle har gått gjennom en grundig godkjenningsprosess. Slik gjør oljefri.no det enklere og tryggere å bli oljefri og spare energi. I 2013 har nettsiden hatt en økning i både antallet besøkende, sidevisninger og innsendte henvendelser. I årets brukerundersøkelse svarer tilsammen 83 % at nettsiden oljefri.no er nyttig (69 %) eller svært nyttig (14 %). Dette er en økning på 6 % fra fjoråret. Ingen syntes nettsiden unyttig, men 11 % vet ikke hva de syntes. Hele 86 % prosent svarer også at de synes muligheten til å sende forespørsel til kvalitetssikrede tilbydere er nyttig eller svært nyttig. Det er også en svak oppgang fra fjoråret. Hele 40 % syntes muligheten til å sende forespørsel er svært nyttig. Kun 2 % syntes muligheten var unyttig. Brukerundersøkelsen ble sendt på e-post til 422 personer i juli 2013 til alle som har sendt forespørsel via oljefri.no fra 31. mai mai Alle brukerne fikk en ny mulighet til å svare i november Brukerundersøkelsen var frivillig og anonym med en blanding av bundne og ubundne spørsmål. 93 brukere besvarte undersøkelsen. Dette gir en svarprosent på 22 %. Den er ikke statistisk representativ, men gir oss likevel et tydelig bilde av hvordan Oljefri oppfattes, og hvor mange av de som svarer som faktisk gjennomfører klimatiltak. Hva synes du om muligheten til å sende kvalitetsikrede tilbydere en forespørsel gjennom oljefri.no Hva synes du om nettsiden oljefri.no? 4

5 Nettsiden Antall besøk og brukere: besøk (+29% fra 2012) unike brukere (+29% fra 2012). 445 mottatte henvendelser (+6% fra 2012) sidevisninger (+26% fra 2012). Sosiale medier Oljefri har egen facebookside med 1621 følgere (+27% fra 2012). 156 følger Oljefri på Twitter (+95% fra 2012). Sosiale medier brukes aktivt for å informere om nyheter, aktiviteter og arrangementer. Har du blitt oljefri? Oljefri oppnår resultater ved å legge til rette for at flere erstatter sitt oljefyrte anlegg- eller ildsted. Årets brukerundersøkelse viser at hele 84 % av respondentene allerede har blitt oljefri, eller vil bli oljefri snart. 58 % (+ 8 % fra 2012) at de alt har blitt oljefri, 10 % av disse har bare fjernet oljetanken. 26 % vil bli oljefri snart (- 4 % fra 2012). 9 % vet ikke (- 5 % fra 2012) 5 % kommer ikke til å bli oljefri (- 1 % fra 2012). De siste årene har våre brukerundersøkelser vist at andelen av respondenter som har blitt oljefri er økende. Økningen fra 2011 til 2012 var på hele 27 %, mens tilsvarende tall fra 2012 til 2013 viser en klar økning på 8 %. Har du blitt oljefri eller installert fornybar oppvarming i boligen din? oljefri.no facebook.com/oljefri 5

6 Tilbydere For å gjøre det så enkelt og trygt som mulig for bolig- og byggeiere å bli oljefri, samarbeider prosjektet med tilbydere av fornybare oppvarmingsløsninger, rens og fjerning av oljetanker og energirådgivningstjenester. Når Oljefri lanseres i en ny region, gjennomføres en grundig kartlegging av markedet for disse tjenestene i regionen, og den enkelte bedrifts kompetanse og økonomi. Alle bedriftene som søker om deltakelse går deretter gjennom en omfattende kvalitetssikringsprosess før de formelt kan godkjennes som tilbyder i Oljefri. Her vurderes bedriftenes økonomi, faglige kvalifikasjoner og rutiner for oppfølging av kunder. Oljefri samarbeider med totalt 39 tilbydere - hvorav 11 er nye i 2013 og har nå tilbydere i alle landets fylker med unntak av Finnmark. Fornybare oppvarmingsløsninger 6

7 Rens og fjerning av oljetanken Energirådgivningstjenester 7

8 8 Miljøvernsjef i Askøy kommune, Målfrid Eide, og fylkesordfører i Hordaland, Tom-Christer Nilsen, feirer lanseringen av Oljefri på Askøy med kake. (Foto: Kristin Hildre Rørvik) Aktiviteter Lanseringer I 2013 har Oljefri blitt lansert i Radøy, Lindås og Askøy kommuner i Hordaland og Grimstad kommune i Aust- Agder. I tillegg har skjemaet på oljefri.no blitt åpnet opp i store deler av landet, slik at man nå kan sende inn forespørsel direkte til kvalitetssikrede tilbydere i alle kommuner som er innenfor bedriftenes leveringsområde. I Trondheim lanserte Naturvernforbundet og EMIL (linjeforeningen for energi- og miljøingeniørstudenter) prosjektet ENØKassistanse. Studenter fra energi- og miljøstudiet på NTNU ble kurset i energieffektivisering av boliger. Kurset strakte seg over fire kvelder på tre timer. Etter endt kursing reiste de hjem til husstander og ga gratis energirådgiving. Omtrent 45 husstander har fått rådgiving gjennom dette prosjektet som også er en del av Oljefri. ENØKassistanse drives i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune og Tryg-stiftelsen. Utsendte brev For å nå målgruppen for informasjonsmøtene er det viktig å sende ut invitasjonsbrev til husstander med oljefyr. I brevene får innbyggerne også informasjon om regelverk knyttet til nedgravde oljetanker, og de oppfordres til å bli med på klimadugnaden og å bli oljefri. I 2013 er det blitt sendt ut brev i Trondheim, brev til innbyggerne i Bergen og Askøy, brev i Asker og 61 brev i Grimstad kommune. I tillegg er det sendt ut brev med oljefri-informasjon til 35 husstander i Kristiansand. Totalt ble det sendt ut Oljefri-brev i Kommunene sender ut invitasjonsbrev til Oljefris informasjonsmøter. Disse brevene går ut til husstander som er registrert med oljefyrt anlegg- eller ildsted, og er et sentralt virkemiddel for å nå ut til prosjektets målgruppe.

9 Hordaland Oljefri i Hordaland har i 2013 arrangert fire informasjonsmøter for boligeiere: to ganger i Bergen Rådhus, én gang på Askøy rådhus, og én gang i Nordhordlandshallen (for innbyggerne i Lindås og Radøy kommuner). Totalt deltok 450 personer på årets informasjonsmøter i Hordaland. I Bergen ble det også arrangert et møte spesielt rettet mot borettslag. 30 personer deltok på møtet, som også inkluderte befaring av fyrrommet og bergvarmepumpen til Boliglaget Kr. Jansonsvei Lanseringen av Oljefri i Lindås og Radøy ble markert ved at barna i Solhaugen barnehage malte en gammel oljetank som var blitt gravd opp av Oljefris tilbyder Vitek. Etter utstillingen der ble den fraktet videre til Askøy kommune, og etter en uke på Askøy ble oljetanken brukt som blikkfang ved åpningen av klimauken i Bergen. Befaringer I Hordaland arrangerte Oljefri fire visninger av fornybare oppvarmingsanlegg hos private boligeiere, en omvisning på BIRs forbrenningsanlegg med foredrag om fjernvarme, og en omvisning på Multiconsults BREEAM-sertifiserte kontorbygning med vekt på miljøhensyn både i driftsperioden og byggeprosessen. Til sammen deltok ca 70 personer på disse visningene. Filip Rygg, byråd for miljø og byutvikling i Bergen, avduker oljetanken på Festplassen i anledning klimauken. (Foto: Kristin Hildre Rørvik) 9

10 Trondheim Oljefri i Trondheim arrangerte høsten 2013 tre bydelsmøter i Trondheim i bydeler hvor det er mye oljefyring. De utvalgte bydelene var Tyholt, Byåsen og Charlottenlund. Oljefri, Trondheim kommune, Enova og varmepumpeekspert Jørn Stene holdt innledninger på møtene. Omtrent 90 personer deltok på årets møter. Informasjonsmøter i samarbeid med kommunene er et viktig virkemiddel for Oljefri. På møtet den 12. november i Asker kulturhus deltok 100 huseiere. Oljefris prosjektkoordinator Johanne Sæther Houge snakker med noen av de nyankomne. (Foto: Martin Leander Møinichen Brandtzæg) Asker Oljefri og Asker kommune arrangerte to informasjonsmøter i Asker Kulturhus. Det første fant sted lørdag 1. juni i sammenheng med Asker miljøfestival, og det andre ble avholdt 12. november. Møtene inneholdt både informasjon om risiko og ansvar knyttet til å eie en oljetank, og informasjon om alternativene til oljefyring. Tilsammen deltok 125 personer på årets informasjonsmøter i Asker. Agder 46 personer deltok på informasjonsmøte i Grimstad Rådhus den 12. september. Enova, Naturvernforbundet og Grimstad kommune holdt innledninger på møtet. I tillegg holdt arkitekt Bengt G. Michalsen en presentasjon om alternativer til oljefyring i private boliger. Oljefri deltok på Boligmessa i Kristiansand februar og holdt to presentasjoner fra scenen. Oljefri produserte også en plakatserie med 6 eksempler på folk som har blitt oljefrie. Utstillingen hang i Kristiansand Folkebibliotek april. Katrine Hesnes Jarnes og mannen Frode jobber for å frigjøre gartneriet fra fossile energikilder. (Foto: Marte Rostvåg Ulltveit-Moe) 10

11 Informasjonsmøter Det er stort behov for informasjon om alternativene til oljefyring. Oljefri arrangerer i samarbeid med kommuner og tilbydere informasjonsmøter for boligeiere i alle våre kampanjeområder. Målet for møtene er at folk skal vite mer om både oppvarmingsalternativer, regelverk og støtteordninger, og bli motivert til å skifte ut sitt oljefyrte anlegg eller ildsted. Til sammen 740 personer deltok på Oljefris informasjonsmøter i Enova sendte ut en pressemelding i september om at 1000 mennesker hadde søkt om støtte til utskifting av oljefyren bare tre måneder etter at den nye støtteordningen var innført. Sitat fra pressemeldingen: Markedssjefen roser Norges Naturvernforbund som har bidratt til at tiltaket har blitt så populært.-de har gjort en kjempeinnsats for å markedsføre tilbudet, og har hatt fullsatte folkemøter landet rundt, sier Enovas Tor Brekke. EPC I samarbeid med Bergen kommune, og med støtte fra Framtidens byer i Miljøverndepartementet, fikk vi kartlagt status, barrierer, støtteordninger, standardavtaler og aktuelle tilbydere av EPC-kontrakter også kalt energisparekontrakter. Kartleggingen resulterte i et notat som etter hvert kan videreutvikles til en hjelpepakke for borettslag som vurderer EPC som finansierings- og gjennomføringsmodell ved større energirehabiliteringer. EPC har de siste årene blitt benyttet med gode resultater av mange kommuner i landet, og kartleggingen vi gjennomførte viser at mye nå er tilrettelagt for at EPC også kan tas i bruk av borettslag. Blant annet er en ny norsk standard for EPC-kontrakter på vei, og det er flere energientreprenører som nå ønsker å bli kontaktet for slike prosjekter. Det er likevel ikke alle borettslag hvor EPC egner seg. Det bør være av en viss størrelse, ha et betydelig vedlikeholdsbehov og ha mest mulig felles infrastruktur som for eksempel teknisk anlegg og sentral varme. Utviklingen er i dag helt i startfasen, med pilotstudiet i Nedre Silkestrå borettslag på Skøyen i Oslo - som inngår i forskningsprosjektet ESPARR som det eneste kjente borettslagsprosjekt hvor EPC-kontrakter er tatt i bruk. Riktig vedfyring I 2013 startet Naturvernforbundet i samarbeid med Feiermesternes Landsforening, Norsk Varme og Miljødirektoratet kampanjen Riktig vedfyring. Det ble utviklet en brosjyre og en animasjonsfilm om riktig opptenning av ved, som ble distribuert på Oljefris arrangementer, i utsalgssteder av vedovner, og av feiere flere steder i landet. For mer informasjon om kampanjen: riktigvedfyring.no 11

12 Media Oljefri har siden oppstarten oppnådd betydelig oppmerksomhet i både lokale, regionale og nasjonale medier. Når vi går ut i media er vi ikke bare opptatt av å synliggjøre Oljefri, men ønsker å sette fokus på klima- og miljøproblemene knyttet til oljefyring, på de aktuelle erstatningsløsningene, og ikke minst på alle de personene og bedriftene som gjennomfører klimatiltak og har blitt oljefri. I 2013 har vi registrert mellom 40 og 50 oljefri-saker i ulike medier. Kombinasjonen av det varslede forbudet mot oljefyring, og Enovas nye støtteordninger som ble lansert i mai bidro sterkt til at overgangen fra fossil til fornybar oppvarming kom på dagsordenen nasjonalt. Dette førte blant annet til stor interesse for Oljefris informasjonsmøter både fra boligeiere og media. I tillegg til medieoppslag fra områdene Oljefri allerede er etablert, fikk vi spesielt mye oppmerksomhet fra lokalavisene i Grimstad, Lindås, Radøy og Askøy i forbindelse med lanseringen av prosjektet i disse kommunene. Sparer miljø De fem familiene i direktørboligen på St. Hanshaugen sparer over kroner i året på å bytte ut oljefyren med bergvarme. TEKST: LASSE LØNNEBOTN FOTO: NINA HANSEN OG PRODUSENTENE har Thomas Lien (t.v.), barna Jack og Ivi, naboen Rolf-Erik Nilsen (i rødt) og de andre byttet tanken ut med en bergvarmepumpe. DAGBLADET INNE & UTE 6. FEBRUAR

13 Nå bruker vi akkurat like mye strøm som før, men slipper å betale for 9000 liter olje. THOMAS LIEN, HUSEIER Nye tider: Før tok oljefyren hele kjelleren, varmepumpa er mindre. Hverdagsliv: Akkurat her på kjøkkenet er det litt kaldt, men det er fordi det trekker fra de gamle vinduene, sier naboen i overetasjen Rolf-Erik Nilsen, mens familiefar Thomas serverer kaffe. Diskret: Gjennom en liten luke er bergvarmepumpa koblet til huset. Flyve-barna: Ingenting å si å aktivitetsnivået til Jack (4) og Ivi (5). Fra de gamle radiatorene, som en gang ble fylt med olje, strømmer nå klimavennlig varme. Barneføtter løper lekent over gulvet fra rom til rom mens familiefar Thomas Lien (41) sitter avslappet på kjøkkenet og drikker kaffe. Utenfor vinduet er det 12 kuldegrader, men inne er det verken fyr i peisen eller mobile elovner å se. Varmen fra de gamle radiatorene, koblet til en varmepumpe i kjelleren, holder i massevis i den 125 kvadratmeter store leiligheten på St. Hanshaugen i Oslo. Vi fyrer i peisen noen ganger, men mest for kos. Selv på dager med minus 20 trenger vi ingen ekstra varme, sier Thomas. For ti år sida kjøpte han og familien på fire, sammen med fire andre familier, Ringnes' gamle direktørbolig på St. Hanshaugen, og gjorde huset om til fem boenheter. Da fulgte det med en oljefyr som svidde av 9000 liter olje i året til oppvarming et forbruk som tilsvarer 11 personbiler. Vi ventet så lenge som mulig med å skru på varmen, fordi vi ikke ville bruke unødvendig mye olje. I 2009 tok de en beslutning: Ut med oljefyren, inn med en bergvarmepumpe. Med kroner i Enøkstøtte fra Oslo kommune, betalte de en halv million kroner. Det var verdt hver krone. Nå bruker vi akkurat like mye strøm som før, men slipper å betale for 9000 liter olje, sier Thomas idet naboen i overetasjen, Rolf-Erik Nilsen (51), kommer inn døra. Her kjenner alle hverandre, det er åpne dører mellom leilighetene. Er varmen i huset annerledes med varmepumpa? Thomas og Rolf-Erik nikker. Om det er 2 eller 20 minus ute, så er varmen her inne den samme. Det er blåfrosne dager. Kulda river i myke kinn, og gjør fintfølende fingre til istapper. Vi forskanser oss i hus og hjem, tuller oss inn i varme tepper, skrur opp ovnene og hiver mer ved i peisen. Men det blir aldri varmt nok. Hvorfor er det så vanskelig å varme opp hjemmet? Ulike hus trenger ulike varmeløsninger. I Norge er det mange gamle hus og leiligheter der varmetapet kan være stort, særlig fra vinduene og dårlig isolerte loft. Hvis boligen din har vinduer fra 80-tallet eller før, kan du redusere varmetapet betraktelig ved å bytte til moderne vinduer med trelags energiglass, sier rådgiver Johanne Sæther Houge, i Naturvernforbundet. Å redusere boligens behov for oppvarming, er derfor vel så viktig som selve varmekilden. Bytting av vinduer SLIK FÅR DU MER KLIMAVENNLIG VARME I HJEMMET Reduser varmetapet. I en bolig kan vinduene uten energiglass alene stå for 40 prosent av varmetapet. Styr energien. Varme, ventilasjon og lys bør slås av i rom som ikke er i bruk. God styring av energibruken kan redusere forbruket med 20 prosent. Gjenvinn varme. Ventilasjon og avløpsvann tar med seg mye energi ut av huset. Velg effektive kilder. Bytt glødepærer med sparepærer eller led, og sjekk energiklassen på hvitevarene. Bruk fornybare varmekilder. Kilde: Naturvernforbundet, Oljefri.no FEBRUAR 2013 INNE & UTE DAGBLADET DAGBLADET INNE & UTE 6. FEBRUAR UTEN PEISEN FRYSER NORGE Når sprengkulda herjer, er peisovner den beste varmekilden og også en av de mest miljøvennlige, mener styreleder i Norsk Varme, Grethe Bachmann. Peisovner er en effektiv varmekilde på kalde dager, og de nye rentbrennende ovnene slipper ut opptil 90 prosent mindre svevestøv enn gamle ovner, sier Bachmann. Av ca. 1,3 millioner peisovner i Norge, er ca fremdeles gamle, ifølge Statistisk Glass og varme: Panelovnen Mill finnes i flere farger. Det er også mulig å få tak i Trend-varme: Radiatoren Kioto fra produsenten Terma er et sprelsk alternativ. sentralbyrå. Det vil ta ca.15 år gjennomsiktige varianter. før alle gamle ovner er skiftet ut. Ifjor ble det solgt ca ovner, og i ca. 80 prosent av salgene gjaldt det utskiftning av et gammelt ildsted. Siden 1998 er alle ildsteder som selges rentbrennende. Utslippet av svevestøv er derfor blitt betydelig mindre. Samtidig brennes veden mer effektivt. Vi mener at det er diskriminerende ikke å tilby støtteordninger til peisovner på samme måte som til varmepumper og pelletskaminer. Hvis målet er å bruke mindre strøm, så er vedovner det eneste som alltid fungerer, sier Bachmann. Gammelt nytt: Kakkelovnen Allmoge 523 Urban-peis: Brunner-SK04 kan bestilles med arkitekttegnede innramminger. har glanset, hvit overflate. Pris på forespørsel. Dagens moderne vedovner er rentbrennende og effektive, og en god kilde til oppvarming. Peis på veggen der: Innsatsen Contura i4 Modern kan plasseres høyt på veggen. Her på betongvegg. JOHANNE SÆTHER HOUGE, NATURVERNFORBUNDET Rødglødende: Ribbon Vertical er en helt annerledes radiator. SØK OM STØTTE Fra 2020 kan oljefyring i boliger forbys. Bor du i en gammel bolig med oljefyr, kan borettslaget søke om støtte til å bytte ut den ut med et miljøvennlig alternativ. Du kan søke fra Enova eller en lokal støtteordning i kommunen. Husk å få bekreftet støtten før du gjennomfører tiltaket. Enova gir både rådgivning og økonomisk støtte. De anbefaler borettslag å oppgradere boligmassen til passivhusnivå. Man kan søke om 600 kroner per kvadratmeter i støtte, så det bør være en viss størrelse på borettslaget før det lønner seg, Passivhus har vesentlig lavere energibehov enn dagens standard, og sørger for å redusere energibehovet gjennom ekstra varmeisolasjon, god tetthet, nye vinduer og utnytting av solenergi og varmegjenvinning. Boliger bygges i dag etter passivhusstandard eller null-energistandard. Maskulin: Atrabox FS600 er det nærmeste du kommer en peis som ser ut som en tv. kan redusere oppvarmingsbehovet med prosent. Hvis du har det for kaldt hjemme, så én: Sjekk hvor varmetapet kommer fra. Og to: Sjekk om varmekilden er god nok, sier Houge. Varmekilden hos mange er fremdeles oljefyr, som ble installert i norske hjem på 1950-tallet. Ifølge Olje- og energidepartementet (OED) finnes det oljekjeler og oljefyrte ildsteder i Norge. Ikke alle disse er i bruk, men oljefyring står for årlige utslipp på 1,4 millioner tonn CO2, som tilsvarer tre prosent av Norges totale klimautslipp. Særlig i byene har oljefyring vært vanlig, men nå foreslås det å forby oljefyr innen Det finnes støtteordninger for de som vil bytte ut oljefyren. Oslo og Elverum kommune har egne ENØK støtteordninger, mens Enova tilbyr en nasjonal støtteordning. Det kan være en dyr engangskostnad, men over tid kan det lønne seg, sier Houge. Enova, som ble etablert av Stortinget i 2001for å få fart på energiomleggingen. Nå byttes det ut en god del oljefyrer rundt om i landet, og mange borettslag som søker om støtte har ambisiøse oppgraderingsplaner i tillegg til å endre energitilførselen. Flere ønsker å bytte til varmepumper, sier seniorrådgiver i Enova, Roar Hugnes. Varmepumpeløsninger, som henter varmeenergi fra omgivelsene og pumper det inn i huset, blir stadig mer vanlig. Ifølge Hugnes er det nå montert mer enn varmepumper i Norge. Samtidig bygges flere nye hus og leiligheter som lavenergi- eller passivhus. Vi er på rett vei, mange oljefyrer byttes ut med fornybare løsninger. Nå er det særlig eldre eneboliger som har potensial til å endre oppvarmingskilden. Hvis alle oljefyrer forsvinner fra norske bygg innen 2020, vil reduksjonen av klimagassutslipp være like stort som om man fjernet 1,8 millioner biler fra veiene, Hva som er den beste oppvarmingsløsningen, avhenger av hva slags bolig du har og beliggenhet. Å erstatte en varmekilde i et eksisterende bygg, kan være komplekst. I mange bygg er det ofte effektivt å kombinere flere fornybare oppvarmingsløsninger. Ien bolig uten vannbåren varme er en luft-luft-varmepumpe en rimeligere investering. Men hvis det blir ordentlig kulde, må du ha en ekstra varmekilde, for eksempel i form av en pelletskamin eller en vedovn, sier Houge. Solfangere, som omdanner solstrålene til ren varmeenergi kan dekke opp til 50 prosent av varmtvannsbehovet og bidra til romoppvarming. Bioenergiløsninger, som vedovner og pelletskaminer gir mye varmeog fungerer godt som supplement til varmepumpe og solvarme. Dagens moderne vedovner er rentbrennende og effektive, og en god kilde til oppvarming. Men hvis hele Oslo skulle fyre med ved samtidig, er det ikke bra. Da kan det bli for mye svevestøv i lufta. I huset på St. Hanshaugen holder det lenge med bergvarmepumpa, som tar en brøkdel av plassen i kjelleren sammenliknet med oljefyren som sto der før. Utskiftningen krevde en stor utredning av strømanlegget, og det måtte borres 220 meter ned i bakken, men i dag er alle de 15 beboerne storfornøyde. Nå tenker vi ikke lenger på oppvarmingen. Inneklimaet er behagelig og fint hele året, og varmepumpa regulerer seg selv etter temperaturen ute, sier Thomas Lien mens barna Jack (4) og Ivi (5) suser forbi beina hans. Hva sier du, Ivi? Er det ikke varmt og godt her inne selv om det er kaldt ute? Ivi nikker, drikker av vannglasset og løper videre rundt i stua. Siden varmepumpa ble installert, har huset redusert utslippene med 24 tonn CO2 i året. Ågå sammen om en slik miljøvennlig løsning, er fabelaktig. Jo flere som går sammen, jo rimeligere blir innkjøpet. Og i lengden blir også strømregninga billigere, sier Johanne Sæther Houge i Naturvernforbundet. Thomas Lien viser oss et ark der et regnestykke er skriblet ned. Vi har funnet ut at vi sparer mellom og kroner i året, sier han og løfter kaffekruset. Det er ikke vanskelig å være miljøvennlig da FEBRUAR 2013 INNE & UTE DAGBLADET DAGBLADET INNE & UTE 6. FEBRUAR

14 14 Nr juni Tekst og foto: Helene Jakobsen Siden 2010 har Asker kommune og Naturvernforbundet samarbeidet om å påvirke flest mulig av innbyggerne i regionen til å fjerne oljetankene og erstatte oljefyring med miljøvennlig oppvarming. I fjor vedtok også Stortinget at de ønsker forbud mot oljefyring for husholdninger innen Vi håper på å få til et tilsvarende samarbeid med Bærum kommune. Sammen kan vi hjelpe innbyggerne over til gode alternativer til oljefyring, gjennom informasjon og veiledning. Hvis både Asker og Bærum blir oljefrie, vil dette gi synergieffekter for lokalmiljøet, sier Une Aina Bastholm fra Naturvernforbundet som leder Oljefri-prosjektet i Asker kommune. Målet er at Bærum skal erstatte sine oljekjeler med mer miljøgunstig oppvarming innen Vi er godt i gang med dette arbeidet, men gjennomføringen kan ta noe lengre tid, sier kommunalsjef Arthur Wøhni i Bærum kommune. Store Co2-utSlipp De årlige utslippene fra en oljefyrt enebolig kan tilsvare klimagassutslippene fra fem privatbiler, ifølge Naturvernforbundet. I 2012 var det registrert husstander i Asker og husstander i Bærum med nedgravde oljetanker. Tallene kan være unøyaktige fordi kommunene har hatt problemer med å få en nøyaktig oversikt. Lokalt har man forurensingsfaren fra tanken, ved oljelekkasjer som kan føre til forurensning av grunnvannet, og røykutslippene som virker luftforurensende. I tillegg har man de globale utfordringene ved klimagassutslippene, sier Bastholm. Hun råder folk til en overgang fra fossil til fornybar oppvarming i bolighus. Oljefyring var en moderne oppvarmingskilde på 60- og 70-tallet, en stabil og god oppvarmingskilde. Nå er tankene blitt så gamle at de begynner å ruste og sprekke. I tillegg har man fått gode alternativer til oljefyring som er både mer miljøvennlig og rimeligere på sikt, sier Bastholm i Støtte Ifølge Veritas har oljetanker en levetid på 25 til 30 år. Flere av oljetankene som ligger nedgravd i Askers hager er mye eldre enn det, sier miljørådgiver Bjørn Nordby på kommunalteknisk avdeling i Asker kommune. Sammen med Naturvernforbundet har kommunen holdt tre informasjonsmøter i Asker, der de inviterte innbyggere som fremdeles fyrer med olje og andre interesserte. Det er en relativt stor, men viktig investering, å skifte oppvarmingskilde fra oljefyring til et mer miljøvennlig alternativ. Hvor store kostnader det er snakk om avhenger blant annet av hvordan oljetanken er plassert, hva slags hus man har og hvilken energiløsning som velges. På sikt vil en fremtidsrettet miljøvennlig løsning være lønnsomt, sier Nordby. I Asker kommune er det mulig å få besøk av en energiekspert som gir gratis og uforpliktende energiråd. Velger du miljøvennlig omlegging fra olje til fornybar vannbåren oppvarming, basert på for eksempel varmepumpe, bioenergi eller solenergi, kan du søke Enova om støtte eller tilskudd. Virksomheten betaler 20 prosent av regningen, opptil kroner. Hvis det ikke allerede er gjort, bør man også isolere huset, råder Nordby. Ny energiportal Bærum på sin side har satset på energiportalen.no som bidrar med energianalyse for privathusholdninger. Her vurderer vi å legge inn informasjon om nedgravde oljetanker, sier kommunalsjef Wøhni i Bærum. De har gått sammen med Asker kommune om en energiportal på internett, der alle husstander i regionen kan gå inn, oppgi adressene sine, og få en oversikt over energigevinst og hva man kan spare på å ulike energitiltak. Det gis også en oversikt over lokale håndverkere med kompetanse om de ulike tiltakene. Jeg oppfordrer alle som har lyst til å gå inn på den portalen som finnes på kommunens hjemmeside under «Bolig og eiendom», sier Nordby. De er nå i full gang med å oppdatere en kartbasert oversikt over antall husstander med oljetanker i Asker. En slik oversikt er viktig for å kunne gi målrettet informasjon og for å kunne ha en samlet oversikt over forurensningsfaren. Til syvende og sist er det den enkelte huseier som har ansvaret, både for å kjenne til tanken og ha tilsyn med at den er i god stand, sier Nordby. Fjern oljetanke ÅpeN For SaMarBeiD: Kommunalsjef Arthur Wøhni i Bærum kommune er åpen for et fremtidig samarbeid med Naturvernforbundet, men kommunen har bare ikke kommet helt i gang ennå. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen Fossil oppvarming i Bærum står for utslipp på omtrent tonn CO2- ekvivalenter årlig. Det tilsvarer 14,5 prosent av Bærums totale klimagassutslipp. I Asker er det tilsvarende utslippet på tonn CO2-ekvivalenter, som utgjør ti prosent av kommunens samlede utslipp av klimagasser. Bærum kommunes energi- og klimaplan har som mål å redusere energibruk og klimagassutslipp innenfor kommunens grenser med 20 prosent innen I Asker kommunes reviderte klima- og energiplan er det et mål om å halvere klimagassutslippene innen 2030 sett i forhold til Oljefri drives av Naturvernforbundet og er et nasjonalt program med flere regionale prosjekter, og nettsiden oljefri.no. Forbundet gir i samarbeid med flere ulike aktører bolig- og byggeiere nøytral informasjon om problemene med oljefyring, de gode fornybare alternativene og andre tiltak som vil redusere energiforbruket. Oljefyring er et problem fordi det bidrar til økte klimagassutslipp og lokal forurensing i form av utslipp til luft ved forbrenning og i form av lekkasjefaren fra utdaterte, nedgravde oljetanker. Kilde: SSB og Naturvernforbundet Litt om oljefyr rusten tank: Her graves opp en rusten oljetank, som har ligget nedgravd i flere tiår. Foto: Naturvernforbundet Oljefyring er både dyrt og miljøskadelig, ifølge Naturvernforbundet. Nå skal flest mulig oljetanker fjernes i Asker og Bærum. AKTUELT Nr juni n få VEIEN TIL OLJEFRI: prosjektleder Une Aina Bastholm (til venstre) fra Naturvernforbundet og miljørådgiver Bjørn Nordby i Asker kommune ser frem til å være med og spare lokalmiljøet for CO2-utslipp, ved å inspirere folk til mer miljøvennlige oppvarmingskilder enn oljetanker. FARE FOR LEKKASJE: Oljetanker som denne, som har ligget nedgravd i over år slår ofte hull og sprekker. Foto: Naturvernforbundet. ÅPNINGSTIDER: man. fre. kl. 8 17, tor. kl. 8 18, lør. kl Grini Næringspark 1, 1361 Østerås. T Aftenposten Bensin fra 160 hk - Diesel 150 hk (380nM) - Diesel 175 hk (420nM) - Automat eller 6 trinns manuelt gir - Tohjuls- eller firehjulstrekk Årsavgift kommer i tillegg. Drivstofforbruk ved kombinert kjøring 4,6 6,6 l/100 km. CO2-utslipp g/km. En oljefyr gir betydelige klimautslipp, og i en gjennomsnittshusholdning forurenser oljefyren mer enn bilen. Samtidig er oljefyring helt unødvendige klimautslipp. Nye hus bygges tettere, smartere og varmere enn gamle hus. Men de nye husene er i mindretall, og kommer til å forbli i mindretall svært lenge. De fleste bygg i Norge lekker varme, og har oppvarmingsløsninger fra den gang oljefyring og panelovner var det heilt store. Det er nødvendig med klare politiske mål for å fase ut oljefyringa og spare energi i norske bygg. Det er også nødvendig med huseiere som tar ansvar og velger fornybare oppvarmingsløsninger. Men i praksis hjelper det fint lite hva Stortinget har vedtatt, eller hva en enkelt boligeier ønsker seg. For å klare overgangen fra fossil til fornybar oppvarming av norske bygg trengs det lokale klimahelter som kan gjøre jobben. Vi trenger dyktige rørleggere med kompetanse på vannbårne varmesystemer, og vi trenger ingeniører som kan kople sammen nye varmepumpeløsninger. Vi kommer rett og slett ingen vei uten fagfolk som kan skru, borre, kable, grave og installere. Naturvernforbundet har valgt å inngå et samarbeid med håndplukkede firmaer med kompetanse på og interesse for fornybar oppvarming. Vi sjekker referanser og sikrer oss at dette er seriøse folk. Gjennom nettsiden oljefri.no som Naturvernforbundet drifter kan byggeiere enkelt komme i Bedrifter, myndigheter og miljøorganisasjoner samarbeider for å få norske bygg og boliger over på fornybar varme OLJEFYRENS TID ER FORBI kontakt med lokale bedrifter med kunnskaper om klimaløsninger som funker her hos oss. Heldigvis finnes det mange og gode alternativer til oljefyring. Mange mennesker på Sørlandet har gode erfaringer med luft-luftvarmepumper som både varmer opp huset og reduserer fyringsutgiftene. Et borettslag på Tinnheia med to gamle og forurensende oljefyrer valgte å isolere blokkene og installere et topp moderne ventilasjonsanlegg. Nå er det ut-lufta som varmer opp inn-lufta, ved hjelp av en effektiv varmeveksler. Dermed kunne borettslaget sende de to oljefyrene til historiens skraphaug. Domkirka i Kristiansand har kvitta seg med sin gamle og forurensende oljefyr, og koplet seg på fjernvarmenettet. Agder Energi Varme er en av bedriftene Naturvernforbundet samarbeider med gjennom Oljefri. Hesnes Gartneri i Grimstad har innført flere energisparetiltak, blant annet gardiner i drivhusene som hindrer noe av varmelekkasjen. De har også installert et flisfyringsanlegg, og med den nye akkumulatortanken på plass har de mulighet til å lagre varme fra dagtid til nattestid når drivhusa trenger mer varme. Bedriften er stolt av å være nesten oljefri. Det er mye å sette seg inn i for bygg- og boligeiere som skal skifte ut en forurensende oljefyr. Heldigvis er det mange løsninger å velge i; solvarme, bioenergi, bergvarme og ulike varmepumper. Alle kan kombineres med energisparing, som reduserer oppvarmingsbehovet i bygget. Du finner garantert en løsning som passer for deg. AV MARTE ROSTVÅG ULLTVEIT-MOE, NATURVERNFORBUNDET/OLJEFRI 5 steg for å skifte ut oljefyren 1. Forberedelse: Skaff oversikt over energiforbruket ditt i dag. Er det enkle tiltak som kan gjøres for å redusere varmebehovet, som å isolere kaldloftet eller bytte ut gamle vindusglass? Sjekk også hvor gammel og hva slags type oljetank bygget har. 2. Finn alternativet: Les om de ulike alternativene til oljefyring. Naturvernforbundet anbefaler solfanger, pellets, ved og varmepumpe. På oljefri.no kan du i tillegg lese om andre bygg og boliger som har skiftet ut oljefyren. Du kan også få hjelp fra Enova, eller få en energirådgiver eller en rørlegger på befaring for tilpasset anbefaling. 3. Boligeiere kan søk Enova om støtte: Bruk Enovas elektroniske søknadsskjema. Husk at dette må gjøres før du bestiller tjenesten og gjennomfører tiltaket. Enova har en måneds behandlingstid. 4. Be om tilbud og befaring fra flere bedrifter: Velg bedrifter som har erfaring med å skifte ut oljefyr. Naturvernforbundet har allerede sjekket kvaliteten på tilbydere i Kristiansandsregionen, Grimstad, Oslo, Bergen og Trondheim. Disse kan kontaktes via oljefri.no. Sammenlign tilbudene. Det kan være stor forskjell på hva de ulike bedriftene tilbyr, og hva som er inkludert i prisen. Sjekk at varmesystemet har installert måler slik at du vet hvor mye energi du bruker og at anlegget fungerer slik det skal. 5. Gjennomfør og rapporter. Husk å fjerne oljetanken, og rapporter deretter til kommunen. Nedgravde oljetanker som ikke er i bruk skal renses, graves opp og leveres til gjenvinningsstasjon. Boligeiere: Husk å sende inn ferdigmeldingsskjema og kvitteringer til Enova per post. Da vil du få utbetalt støttebeløpet i løpet av 1 til 2 måneder. Kilde: Oljefri.no/Naturvernforbundet NESTEN OLJEFRI: Katrine Hesnes Jarnes på Hesnes Gartneri på Grimstad er i prosess for å avslutte fyring med fossil olje. FOTO: MARTE ROSTVÅG ULLTVEIT-MOE VALGTE FJERNVARME: Sogneprest Aud Sunde Smemo er glad for at domkirka i Kristiansand har fjerna den gamle oljefyren. FOTO: MARTE ROSTVÅG ULLTVEIT-MOE TIDA ER UTE: Denne utrangerte oljefyren skal ikke lenger forurense lufta vår. FOTO: MARTE ROSTVÅG ULLTVEIT-MOE Energisystemene i Norge er i endring. Vi skal slutte med å brenne fossil olje eller parafin for å holde varmen. Et overveldende flertall på Stortinget vedtok i Klimaforliket at oljefyring skal utfases i offentlige bygg innen 2018, og i alle private bygg og boliger innen Det er bare seks-sju år til! Nyheter Ingen har komplett oversikt over antall nedgravde oljetanker i Grimstad, men basert på registreringer i andre kommuner er det trolig over 500 her i byen. Det kan bli dyrt dersom den lekker, sier Marte Rostvåg Ulltveit-Moe i Oljefri Sørlandet, som er drevet av Naturvernforbundet. Forurenser Hun mener det finnes mange gode alternativer til oljefyring, og mener det er på høy tid at den byttes ut. Det har vært gjort undersøkelser som viser at et hus med oljefyr faktisk forurenser mer enn en gjennomsnittlig bil, sier hun. Oljefri har inngått et samarbeid med Grimstad kommune, og førstkommende torsdag holder de informasjonsmøte på rådhuset. Det koster å skifte ut oljefyreren, men det finnes gode støtteordninger der ute. Markedssjefen i Enova vil komme for å informere mer om dette, forklarer hun, og legger til at det er mange som ikke er klar over disse ordningene. Få sørlandssøkere Enova er en statlig instans som blant annet gir økonomisk støtte til både bedrifter og privatpersoner som vil redusere og legge om energiforbruket sitt. De mottar søknader fra hele landet, men Sørlandet og Grimstad er dårlig representert i disse søkermassene. Kanskje fordi de ikke er klar over mulighetene, sier hun. Mange ser nok også på utskiftning av oljefyren eller parafinkamimen som et tiltak, og drøyer det, legger hun til. Over 500 oljetanker nedgravd Naturvernforbundet og kommunen inviterer til dugnad for å gjøre Grimstad oljefri. Det er på høy tid å fjerne den nedgravde oljetanken, sier Marte Rostvåg Ulltveit-Moe. AV: PUBLISERT SIST OPPDATERT SARA MELISSA FROST : :50 Onsdag 2. oktober Onsdag 2. oktober 2013 Kommunane Lindås og Radøy samarbeider med Naturvernforbund om å få sine innbyggarar til å erstatta oljefyring med eit meir miljøvennleg alternativ. GRO ANETTE FANEBUST Oljefyring står for 3 prosent av dei samla norske klimagassutsleppa. Klarar vi å fasa ut fossil energibruk i bygg innan 2020 vil vi redusera klimagassutsleppa tilsvarande om lag 1.8 millionar bilar, seier Kristin Hildre Rørvik, som er kampanjeansvarleg for oljefri-prosjektet til Naturvernforbundet i Hordaland. Rørvik er svært glad for at Radøy og Lindås som pilotar frontar denne kampanjen i sine kommunar utanfor bykjerna. Både Radøy og Lindås har ein eigen klima- og energiplan, og eit av tiltaka er informasjonsarbeid mot innbyggarane våre som har oljefyr og nedgravne oljetankar, som potensielt kan utgjera ein stor miljørisiko, seier ordførar i Radøy, Jon Askeland. Han legg til at han er svært glad for samarbeidet med Oljefri. Om sju år er oljefyring forbode i Norge, og difor er det viktig å koma i gang med informasjon og haldningsskapande arbeid, seier Askeland. Informasjonsmøte Lanseringa av oljefri i Lindås og Radøy går av stabelen førstkomande fredag. Då skal born frå Solhaugen barnehage måla ein oljetank i Knarvik for å setja fokus på prosjektet. Tysdag 8. oktober vert det informasjonsmøte for bustadeigarar med oljefyr eller parafinkamin i Nordhordlandshallen. Her får ein også informasjon om gode alternative løysingar. Godt i gang I Radøy er det ingen oljefyrte kommunale bygg, i Lindås fyrer mellom anna Knarvik Sjukeheim med olje. Kommunen skal ha skifta ut oljefyr i alle kommunale bygg innan 2015, fortel ordførar i Lindås, Astrid Aarhus Byrknes. Ho nyttar høvet til å slå eit slag for fyring med varmepumpe, som er eit godt og miljøvennleg alternativ til oljefyring. Risiko Klima og forureiningsdirektoratet anslår at om lag oljetankar ligg nedgrave. Nedgravne oljetankar utgjer ein stor forureiningsrisiko. Lindås og Radøy ynskjer å kartlegga talet på oljetankar og parafinkaminar i kommunane som eit verktøy for å verte oljefri raskast mogleg. Skal få slutt på oljefyr OLJEFRI: Radøy-ordførar Jon Askeland og Lindås-ordførar Astrid Aarhus Byrknes satsar på haldningsskapande arbeid og informasjonsarbeid for å få ned omfanget av oljefyring i sine kommunar. Her saman med Kristin Hildre Rørvik frå Naturvernforbundet og klimarådgjevar i Lindås Christian Reinshol framføre oljefyringsanlegget ved Knarvik Sjukeheim. Informasjonsmøte i NH-hallen tysdag Klimaprosjektet Oljefri.no gjer det både tryggare og lettare for bustadeigarar å spara energi og erstatta oljefyring med eit miljøvenleg tiltak. I klimaforliket på Stortinget blei det varsla eit forbod mot oljefyring innan OLJEFRI.NO LINDÅS: Ein mopedførar i 40-åra er mistenkt for køyring i alkoholpåverka tilstand etter at han natt til søndag kjørte utfor vegen på Leknes. Føraren kom uskadd frå ulukka, som politiet fekk melding om klokka på natta. Promille på moped MELAND: I samband med Verdensdagen for Psykisk helse 8. oktober 2013 vert det invitert til open kafè i Sjursehuset, med mulighet for å kjøpe og ta med seg kake heim. Det vert og informasjon og utdeling av brosjyrer vedrørande psykisk helse. Kafé på Sjursehuset FEDJE: Kommunen vil slå eit slag for å hjelpa Tubfrim. Vil du hjelpa Tubfrim med innsamlinga av brukte frimerke og telekort? Du kan levere dei i eigen postkasse på kommunehuset på Fedje, om du vil, er oppfordringa på kommunen sine heimesider. Tubfrim finst enno MASFJORDEN: Denne sommaren arrangerte biblioteket i Austrheim sommarles for første gong. 64 born tok del i opplegget, og tilsaman las dei sider. Dei mestlesande fekk bokpremier, og alle som leverte inn lesekorta sine fekk diplom. Første sommarles 14 Nyheter Tirsdag 12. november 2013 Trondheim Tips oss om små og store hendelser i Trondheim telefon Finn din bydel på nett: Ankomster: «Vesterålen» fra Rørvik til Kai 2, pir1. «Vargøy» fra Ålesund til Kai 26, Ila pir. «Sletringen» fra Ventspils til Kai 31, Ila pir. «Kong Harald» fra Kristiansund til Kai1, pir1. «Lola-I» fra Brevik til Kai 57, Ladehammerkaia. Avganger: «Vesterålen» til Kristiansund. «Sletringen» til Vaksdal. «Kong Harald» til Rørvik. «Lola-I» til Trondheim. Havna i dag Irekkehuset til familien Malmring i Oskar Wistings veg på Byåsen sjekker studentene Sigbjørn Tungodden og Jon Arne Busch fra energi- og miljøstudiet ved NTNU tykkelsen og utformingen av stuevinduet. Huset er fra 1961, mens vinduene ble skiftet siste gang i De er trekkfulle, sier Olle Malmring og følger interessert med. Som en av foreløpig 25 husstander får familien gratis drahjelp fra prosjektet Enøkassistanse. I tillegg bidrar Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trygstiftelsen med økonomisk støtte til prosjektet. Etter en liten titt på flere av vinduene i rekkehuset trekker studentene en foreløpig konklusjon. Det største energitapet i huset skyldes gamle termoglassvinduer.skifter dere ut vinduene vil det garantert merkes raskt på strømregningen, sier Sigbjørn Tungodden. Under hjemmebesøkene har vi størst fokus på varmetap. Ved å identifiserer kildene for varmetapet, kan vi også gi råd om hvordan tapet kan begrenses, forklarer Jon Arne Busch, og tar turen opp til loftet. En rask sjekk viser at isolasjonen i taket er på ti centimeter. Øker du til centimeter minsker du varmetapet, forklarer studentene til Olle Malmring. Sjekker strømregningen Mange har et ønske om å redusere energiforbruket, men vet ikke helt hvordan de kommer i gang. Hovedmålsettingen med enøk-assistansen er å bidra med lavterskel rådgiving til husstander i Trondheim som ønsker å bli mer energieffektive, forteller Hallgeir Frøseth Opdal i Naturvernforbundet. Han oppfordrer alle som ønsker energiråd om å ta kontakt. Vi har plass til flere, men de som vil ha hjemmebesøk må melde seg innen utgangen av uken, sier han. Før studentene kommer på hjemmebesøk må hver enkelt husstand gå gjennom strømregningen for å se hvor mye strøm de bruker.de som ber om besøk av enøk-assistentene, noe som skjer via en egen prosjektside på hjemmesidene til Naturvernforbundet i Trondheim, må også opplyse byggeår og størrelse for huset/leiligheten. Rådene vi gir er ment som en bevisstgjøring om hva som er mulig å gjøre i den enkelte husstand. Vi merker når vi kommer på besøk at folk er motiverte for å spare strøm og for å sette i verk tiltak.vi kan hjelpe husstandene et stykke på vei. Er det behov for ytterligere rådgiving, anbefaler vi profesjonelle rådgivere for videre konsultasjon og instalering,sier Jon Arne Busch. -Senker ikke komforten Mange knytter energisparing til lavere innetemperatur? Å spare energi er ikke det samme som å senke komforten. Potensialet for energieffektivisering i husstandene er stort, uten at det går utover komforten. Tvert imot vil tiltak som nye vinduer,økt isolasjon i vegger og på loft øke trivselen innendørs, sier studentene, som tipser alle de besøker om nettsiden wattvett.no Der kan man legge inn ukeforbruket av strøm og dermed øke sjansen til å finne ut hva som er den største strømtyven i huset. I Oskar Wistings veg er hjemmebesøket hos Olle Malmring over. Dette var et positivt og nyttig besøk. Det er bra å bli bevisstgjort. Å kunne studere strømforbruket uke for uke i stedet for fire ganger i året gir en aha-opplevelse. Nå er jeg enda mer motivert til å spare energi, sier byåsingen. TORSTEN HANSSEN Studenter gir gratis råd om energisparing Fornøyd: Huseier Olle Malmring er motivert for å spare energi. 27 NTNU-studenter i samarbeid med Naturvernforbundet gir i høst gratis hjemmeråd til hvordan man kan senke strømforbruket. Selv om enkelte er opptatt av miljøgevinsten, er det ikke til å stikke under en stol at de fleste som ønsker å senke energiforbruket gjør det for å spare penger, sier Hallgeir Oftedal i Norges Naturvernforbund. Det er stor oppmerksomhet om kostnader når vi besøker husstandene. Familiene er opptatt av å kutte i strømregningen og lurer på hvor mye det er mulig å spare med de ulike tiltakene. Henviser til annen rådgiving Mange viser stort engasjement og er veldig motivert for å gjøre endringer i forbruket. Vi kan gi råd om hva man kan gjøre for å spare penger på energitiltak, men ikke nøyaktig hvor mye penger den enkelte husstand kan spare. Da henviser vi til andre rådgivingstilbud, forteller NTNU-studentene Sigbjørn Tungodden og Jon Arne Busch. Under hjemmebesøkene henviser studentene til andre rådgivingstilbud som Enova, energismart.no og olejfri.no. Økonomisk støtte For dem som er interessert i å søke om økonomisk støtte til energitiltak, finnes det flere muligheter. Det er mulig å få støtte til både eksisterende og nye boliger. Det finnes støtteordninger for både solfanger, varmestyringssystem og omlegging til fornybar varme. For de fleste tilbudene er støtten begrenset til en viss prosent eller kroneandel av kostnadene. Husstander som vil skifte ut oljefyren med fornybar energi kan få inntil kroner i støtte. De største summene går imidlertid til prosjekter med boliger som skal totalrehabiliteres,sier studentene. Økonomi motiverer mer enn miljø Det er økonomi og ikke miljø som motiverer de fleste som vil kutte i energiforbruket. Energisparing Dette er de mest utbredte rådene for energisparing: GUtskrfting av vinduer GNye tetningslister G Etterisolering av loft og yttervegger GHvitevarer med energimerket A+++ GUtskifting av oljefyr GInstallasjon varmepumpe (luft/ luft, luft/vann eller væske/vann) GHyppigere kontroll av strømforbruket Kilde: energismart.no FAKTA Tirsdag 12. november 2013 Trondheim Nyheter 15 Trondheimskvitter Er itrondheim for å prate om vintervedlikehold av sykkelveier. Med tanke på Stavangervinteren er man ganske ydmyk idisse omgivelsene Snødekt Trondheim, levande ljos iglaskarmen, klementin, roleg musikk og skriving. Kjempar ein innbitt kamp mot Bymarka: Trikken kl fra St. Olavs gate. Oppmøte Lian kl på nedre parkeringsplass. Turen går til Grønlia. Husk isbrodder! Onsdagstrimmen Kl : Møte iformannskapet Ordførerens dag Varmetap: Gamle termopanviduer representerer ofte det største varmetapet i en bolig, sier NTNU-student Sigbjørn Tungodden. Foto: OLE MARTIN WOLD Enøk-assistenter: Naturvernforbundets Hallgeir Frøseth Odal (f.v.), Sigbjørn Tungodden og Jon Arne Busch gir råd til Olle Malmring. Nå kan du vaksinere deg mot influensa i lunsjen De neste to ukene åpner Trondheim kommune for at du kan komme uten timebestilling. Influensasesongen har så smått begynt, og på landsbasis var det per uke 44 registrert 21 tilfeller av influensa. Foreløpig er det vanskelig å si når et utbrudd vil komme, men Trondheim kommune ønsker nå å sørge for at flere i risikogruppene får tatt vaksine. I denne uken og neste uke åpnes det for vaksine uten timebestilling i regi av kommunen. Vaksinen kan du nærmest ta i lunsjen. Smittevernkontoret i Erlings Skakkes gate har åpne dører før vaksine mandag til fredag mellom klokken og disse to ukene. Dette er et nytt tilbud som vi har satt i gang med for å få flere i risikogruppene til å ta vaksine, sier smittevernoverlege Eli Sagvik i Trondheim kommune. Du kan også få vaksinen hos din fastlege. Ny vaksine hvert år Nesten én million nordmenn har økt sjanse for å få komplikasjoner ved influensasykdom. Årlig knyttes 900 dødsfall i Norge til influensa. Vi vet at de som tilhører risikogruppene kan bli mer syke om de får influensa. Selv om ikke alle oppnår maksimal beskyttelse av vaksinen reduseres risikoen for alvorlig sykdom, som for eksempel lungebetennelse, sier Sagvik. Selv om du tok vaksine i fjor, er du nødt til å ta ny vaksine i år for å være beskyttet. Influensavirus endrer seg fra sesong til sesong. Effekten av vaksinen avtar også over tid. I fjor kom influensautbruddet i jula. Så langt er det vanskelig å si når denne vinterens utbrudd vil komme. Feber og vondt i kroppen Mange forveksler en vanlig forkjølelse med influensa. Men er du bare snørrete, uten feber og vondt i kroppen, er du sannsynligvis bare forkjølet. Har du først begynt å kjenne symptomer på influensa, er det for sent å vaksinere seg. Det tar én til to uker før vaksinen begynner å virke. I tillegg til vaksine er det flere forebyggende tiltak vi anbefaler. God håndhygiene er viktig. Unngå å ta deg til munnen, nesen og øynene med uvaskede hender. Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig. Bruk albukroken når du må hoste eller nyse, og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig. Unngå nærkontakt med syke personer,sier Sagvik. Så lenge du har feber bør du holde deg hjemme. Når du er symptomfri er det greit å gå tilbake på skole eller jobb som vanlig. MARIT YTTERLAND NYGÅRD Økt risiko: Nær én million nordmenn har økt risiko for komplikasjoner ved influensa. Foto: LEIF ARNE HOLME Sjekker overvåkingskameraer etter knivstikking Midtbyen: Søndag kveld fikk politiet melding om at en mann i 20-årene hadde blitt knivstukket. Han ble sendt til St. Olavs Hospital, men det skal ikke være snakk om livstruende skader.gjerningsmannen var i går fortsatt ikke pågrepet. Politiet sjekker blant annet om det finnes overvåkingskameraer som har fanget opp hendelsen eller gjerningsmannen. Han blir beskrevet som en mørkhudet mann med rød jakke eller genser. Askøyværingen fredag 25. oktober aktuelt Askøy har kommet langt i arbeidet med å kartlegge oljetanker Brannvesenet på Askøy får skryt av kampanjeansvarlig i Oljefri. Kristin Hildre Rørvik er kampanjeansvarlig for Oljefri i Hordaland. Hun er også ansatt i Naturvernforbundet Hordaland. Penger spart Ifølge henne kan man likevel spare mye penger på å bruke mer miljøvennlige alternativ i alle fall på sikt. Det er klart at det koster litt å skifte ut anlegget. Samtidig vil du bruke mindre penger Under Paul ligger en 700 liters oljetank Nå har han bestemt seg for å fjerne den Kommunen ønsker å lage en forskrift for tilsyn av oljetanker. Paul Inge Paulsen er en av dem som har bestemt seg for å ordne opp. I forrige uke ble Oljefri lansert i Askøy kommune. Prosjektet skal gjøre det lettere for Askøys innbyggere å gå fra oljefyr til oljefri oppvarming. Paul Inge Paulsen fra Florvåg var en av vel 90 tilhørere da Oljefri hadde informasjonsmøte. Han har ikke brukt sitt oljefyringsanlegg på 20 år. Likevel vet han at det er gammel fyringsolje igjen i tanken. Paulsen har nemlig en indikator nede i kjelleren som viser at det er mellom 50 og 100 liter fyringsolje på den 700 liters nedgravde oljetanken. Fikk anbefalt tømming Paulsen og familien kjøpte huset i Florvåg i På den tiden var huset syv år gammelt. Nå ønsker Paulsen å grave seg ned til oljetanken for å ufarliggjøre den. Jeg vet ikke om jeg har en glassfibertank eller ståltank. Har jeg ståltank vil den ruste og sannsynligvis begynne å lekke med årene. For å finne ut av det må jeg grave meg ned. Uansett hvilke type tank det er har jeg bestemt meg for å få et firma til å tømme den. Jeg må få fyringsoljen under kontroll, sier han. Det var da Paulsen hadde besøk av det lokale brannvesenet for et par år siden at han fikk anbefalt å tømme tanken. Etter at de var her har jeg tenkt en del på å gjøre det, men det er ikke gjort i en håndvending heller. Hva har fått deg inspirert? Denne kampanjen gjør at jeg har lyst til å bidra med mitt. Det er et bra prosjekt som skaper nødvendig oppmerksomhet, sier han. Lager lokal forskrift Paul Inge Paulsen tilhører en av 775 husstander som er registrert med nedgravd oljetank på Askøy. 600 av disse husstandene har fått informasjonsbrev fra kommunen om kampanjen som nå pågår. Til våren er det planlagt en ny og større utsending basert på et oppdatert register. Terje Jakobsen i Askøy Brann & Redning forteller at de har brukt de siste fem-seks årene på å kartlegge omfanget. For oss har det vært nyttig å utarbeide statistikk på dette. Det kan selvfølgelig være hus vi ikke har registrert, men vi har fått med oss de aller fleste, sier han. Jakobsen legger til at Oljefrikampanjen vil hjelpe dem enda noen steg videre. Vi har allerede fått omkring 60 tilbakemeldinger på oppdatert status for ulike husstander. Noen av disse har fjernet oljetankene siden vi var på besøk hos dem, sier han. Jan Erik Storebø Kampanje: I forrige uke ble Oljefri lansert på Askøy. Fra venstre ser vi Terje Jakobsen som er branninspektør i Askøy Brann & Redning, fylkesordfører Tom Christer Nilsen, lærling Greta Eide ved Askøy Brann & Redning og feiermester Henrik Grindheim. Foto: Kristin Hildre rørvik Har jeg ståltank vil den ruste og sannsynligvis begynne å lekke med årene. Paul Inge Paulsen RyddeR opp: Paul Paulsen fra Florvåg ønsker å tømme oljetanken for fyringsolje. Foto: JAn erik storebø Telefon: Åpent: (18) Små og store gaver. Din Black Design forhandler på Askøy! Fra kr. 39,- PIP STUDIO Askøyværingen fredag 25. oktober aktuelt Askøy har kommet langt i arbeidet med å kartlegge oljetanker Under Paul ligger en 700 liters oljetank Nå har han bestemt seg for å fjerne den Ble inspirert av kampanjen «Oljefri» 775 husstander er registrert med oljetank Det er gjerne ikke så mange som har oljefyringsanlegget i drift lenger. Terje jakobsen Et pilotprosjekt som ble startet opp i Bergen høsten Målet med prosjektet er å formidle kunnskap om fornybare alternativer til oljefyring og gjøre veien fra kunnskap til handling kortere. Blir lansert i Lindås, Radøy og Askøy kommune denne høsten. Hordaland fylkeskommune har betalt lanseringen av Oljefri på Askøy i høst. Årsaken er at kommunen har kommet så langt i kartleggingen. Prosjektet støttes blant annet av Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Radøy kommune, BKK og Miljøverndepartementets prosjekt «Fremtidens byer». kilde: oljefri.no Oljefri Følg oss på Facebook Et ledd i kampanjen er at det vil bli utformet en lokal forskrift for tilsyn av nedgravde oljetanker. Dette er noe som må vedtas politisk, men den vil sette krav til hvor ofte disse oljetankene må kontrolleres, forklarer Jakobsen. Vil dere kreve at de fjernes? Nei. Vi anbefaler at man gjør det, men det vil ikke være et krav. Det viktigste er at man har kontroll på oljetankene. Jakobsen anbefaler alle med nedgravde oljetanker til å tenke over sin situasjon. Det er gjerne ikke så mange som har oljefyringsanlegget i drift lenger. De som har det bør tenke på mer miljøvennlige løsninger. Vi vet også at det ligger mange tanker rundt om som ikke er i bruk. Disse kan det være mer parafin igjen i. Jo eldre oljetanken er, jo større sjanse er det for at de begynner å lekke, ifølge Jakobsen. Han påpeker også at det er grunneiernes ansvar å fjerne fjerning, og gir en støtte på inntil kroner. Målet til kommunen er at ingen i Oslo skal bruke oljefyring til oppvarming innen Kristin Hildre Rørvik i Oljefri kan fortelle at Enova tilbyr en nasjonal støtteordning. Hvorvidt man kommer inn under denne ordningen avhenger av hvilken løsning man velger når man erstatter oljetank og oljefyr. Det er lurt å sjekke litt før man hopper på et tilbud. Det er for sent å søke om støtte i ettertid, sier hun. hvert år på å varme huset når du bytter ut oljefyringen, sier hun. Hordaland fylkeskommune har betalt lanseringen av Oljefri på Askøy i høst. Årsaken er at kommunen har kommet langt i kartleggingen. Rørvik skryter av arbeidet som er gjort så langt. Godt motivert I motsetning til mange andre steder i landet har Askøy kommet langt på dette området. Brannvesenet er motivert for å sjekke og få en god oversikt. Vi håper denne trenden fortsetter. Hun legger til at muligheten for å skaffe seg alternativ oppvarming er en konkret måte å redusere utslippene på. Hvis du forbrenner 1300 liter fyringsolje i løpet av én vinter tilsvarer det fire tonn Co2 i året. Til sammenligning forbrenner en bil gjennomsnittlig to tonn Co2 i løpet av ett år. Gjør du noe med dette er du med å gjøre en forskjell, sier hun. oljetankene. Dersom de begynner å lekke vil det avgi en lukt som er vanskelig å fjerne. Dessuten, går forurensingen over på en naboeiendom er det den ansvarlige huseier som må ordne opp. Det kan bli dyrt. Lite støtteordninger Miljøvernleder i Askøy kommune, Målfrid Eide, mener det viktigste formålet med kampanjen er å gi god informasjon, i tillegg til at man får retningslinjer for tilsyn. Denne kampanjen vil hjelpe oss med å sette fokus på saken. Vi trenger et mer presist register da situasjonen for husstandene endrer seg fort. Jeg håper at flere tar oppfordringen fremover og fjerner oljefyringsanlegget. Å erstatte oljefyringsanlegget med et mer miljøvennlig alternativ kan være en tidkrevende og kostbar affære. I Bergen har det tidligere vært støtteordninger på vrakpant for oljefyringsanlegg i enkelte områder av kommunen. De finnes ikke lenger. Målfrid Eide forteller at det ikke er planlagt noen lokale støtteordninger for Askøy. Kommunen har et stramt budsjett. Jeg tror ikke det vil bli opprettet et fond, men jeg vil ikke utelukke det helt heller, sier hun. Et raskt internettsøk viser at Oslo kommune har bedre ordninger for å fjerne oljetanker. Enøk-etaten i kommunen støtter dokumenterte avgifter for Handler nå: I flere år har Paul Inge Paulsen tenkt at han skal gjøre noe. Kampanjen «Oljefri» har inspirert ham til å handle nå. FOtO: JAn ERiK StOREBø ASKØY SENTER 10-20(18) Jack &Jones - Selected - Blend - Only BEST PÅ PRIS & DESIGN 4 stk boxere Jack & Jones 300,- (ord. 520,-) Jack & Jones - ONLY Uvalgte jeans og strikk HALV PRIS! 16 bolig BERGENSAVISEN TORSDAG 13. JUNI 2013 Oljefyring: Enova tilbyr nå kroner for å bytte fra miljøverstingen Det varslede forbudet mot fyring med fossil olje og den økte støtten for å kutte, har ført til stor interesse for å være oljefri. Det sier Tor Brekke som har ansvar for boligstøtte i Enova. Det var sterke signal i Klimameldingen om at det kom til å bli et forbud mot fyring med fossil olje i boliger fra Derfor vil vi hjelpe folk å komme med alternative løsninger, sier Brekke. Varmepumpe populært Dersom oppvarmingen i boligen din i hovedsak er basert på oljefyring, kan du få støtte av Enova til å bytte den ut med fornybar oppvarming. Støttebeløpet er nå på 20 prosent av totalkostnaden og maksimalt kroner. Før ga vi støtte til varmepumpe eller pelletskjel, nå gir vi støtte til å fjerne oljefyren og erstatte den med noe fornybart. Vi legger sterke føringer for hvilken fornybar løsning boligeier velger å erstatte oljekjelen med, men stiller krav til at boligens vannbårne varmefordeling fremdeles skal brukes. Enova ser likevel en klar trend. Vi ser at mange velger fortsatt varmepumpe, sier Brekke. Lokkes av støtten VIL HJELPE: Tor Brekke i Enova. FOTO: ENOVA Huset til familien Alstad brukte før 3000 liter olje for å varmes opp. Nå kommer varmen fra berget langt under ripsbusken. STAREFOSSEN For oss har dette vært en utrolig god løsning, og det føles godt å kvitte seg med oljefyringen, sier Rolf Magnus Alstad. I 2010 byttet han til bergvarme i sitt hus. Mye oljefyring I Bergen er det registrert over oljefyrte ildsteder og varmeanlegg, og 6000 nedgravde oljetanker i Bergen. Alle disse får i disse dager en oppfordring om å bli oljefrie. Grunnen er at oljefyring gir store klimagassutslipp og forurensinsgsfare. Vi kjøpte et hus med oljefyring, men hadde lyst å bytte det ut. Da vi oppdaget en egen støtteordning og informasjon, var anledningen veldig god, sier Alstad. Familien endte opp med å bore seg meter ned i bakken under en ripsbusk, og kvittet seg med oljefyren. Det gjorde at de slapp å varme opp med olje, frigjorde plass, og har ført til minimalt vedlikehold. De er nå forsynt 70 prosent av bergvarme og vil utvide bergvarmen til å gjelde også noen elektroniske varmekabler i gulv. En oljekjel i en enebolig vil i løpet av en fyringssesong slippe ut CO2 tilsvarende tre til fire biler. Det burde være unødvendige utslipp når det finnes så mange andre løsninger for å varme opp en bolig, sier Silje Silje Østerbø i Naturvernforbundet i støtte En undersøkelse utført av Enova viser at seks av ti nordmenn synes boliger med oljefyr er mindre attraktive enn andre boliger. I 2020 blir det ikke lenger tillatt å bruke fossilt brensel. Da familien Alstad valgte ordningen var det i støtte. Bergvarmen kostet dem imidlertid Enova deltok nylig på Bergen kommune og Oljefri.no sitt informasjonsmøte om utfasing av oljefyring på rådhuset i Bergen, der det var så stor respons at de måtte sende mange hjem. Nå arrangeres det nytt informasjonsmøte. Både at flere er blitt klar over at det kommer et forbud, og at støtten er økt, gjør nok interessen stor, tror Østerbø. VIL GJØRE HELE BERGEN OLJEFRI TIL DET BEDRE: Huset på Skaretoppen hadde et årlig forbruk på 3000 liter fyringsolje, noe som tilsvarer utslipp fra nesten fire biler. FOTO: MAGNE TURØY B E R G E N S A V I S E N bolig TIps? Kontakt: solfrid Torvund Langeland fakta Støtteordningen»» I juni 2012 gikk et samlet Storting, gjennom klimaforliket, inn for at oljefyring i boliger, og som grunnlast i næringsbygg, skal forbys innen 2020.»» Programmet og nettsiden oljefri.no ble lansert i Bergen i 2008, og har nå spredd seg til andre steder i landet.»» Visjonen er at ingen bygg i Norge skal være oljefyrte innen 2020.»» Fra mai i år gir også Enova opptil kroner i støtte for å kvitte deg med oljefyring.»» Kilde: Naturvernforbundet bolig 17 BERGENSAVISEN TORSDAG 13. JUNI 2013 VIL GJØRE HELE BERGEN OLJEFRI TIL DET BEDRE: Huset på Skaretoppen hadde et årlig forbruk på 3000 liter fyringsolje, noe som tilsvarer utslipp fra nesten fire biler. FOTO: MAGNE TURØY Foto: Siri Bjelland Berven / NRK INFORMASJON: Vi skal ut til folk med informasjon om hva de kan ha i hagen sin, sier Erik Thoring i naturvernforbundet i Rogaland. Folk har miljøbomber i hagen Minst 9000 potensielle miljøbomber ligger nedgravd på Nord-Jæren. Nå skal Naturvernforbundet hjelpe folk å bli kvitt gamle oljetanker. Mange av oljetankene er over 50 år gamle. I samarbeid med kommunene på Nord-Jæren og fylkeskommunen, setter Naturvernforbundet i gang prosjekt «Oljefri» for å bli kvitt de potensielle miljøbombene. Oljetankene er en stor forurensingsfare. De har ofte ligget langt over sin levetid, og kan lekke ut i jordsmonnet, under hus eller i vannkilder, sier Johanne Houge i Norges Naturvernforbund, til NRK.no. Journalist Frank Bremnes Journalist Marianne Terjesen Publisert , kl. 05:14 Rogaland Nyhet 1 liter olje kan forurense over liter grunnvann. Eieren av en nedgravd oljetank er ansvarlig for forurensningen fra tanken, noen som kan føre til svært dyre erstatningskrav og uopprettelige miljøskader, poengterer Martin Leander Brandtzæg i Naturvernforbundet, kommunikasjonsrådgiver for aksjon Oljefri som er på en ny offensiv i Asker. Naturvernforbundet og Asker kommune inviterer boligeiere med oljetank og oljefyr til informasjonsmøte i Asker kulturhus, multisalen, 12. november kl LES OGSÅ: Rundt oljetanker nedgravd i Asker tallet Målet er å hjelpe boligeiere i prosessen med å bli oljefri. Via foredrag og stands med «oljefritilbydere», ønsker Oljefri og Asker kommune å la askerbøringene komme i kontakt med bedrifter som kan bistå. På møtet settes ellers søkelyset på fornybare varmeløsninger og hvordan man går frem for å fjerne sin nedgravde oljetank og oljefyr. Stortingets mål er utfasing av oppvarming med fossilt brensel innen 2020 på grunn av miljø- og økonomirisikoen ved oljefyring. Mange velger nå å se på nye oppvarmingsløsninger. Frykter oljelekkasjer Naturvernforbundet og Asker kommune er på offensiven for å få beboere til å fjerne nedgravde oljetanker. PENSJONERES: Christian Jensen i Asker Enøk (t.v.) og Roy Pedersen i Aktiv tankrens under et oppdrag med å rense en oljetank som deretter ble fylt med løs Leca. FOTO: TORGEIR STRANDHAGEN AV: PUBLISERT SIST OPPDATERT TORGEIR STRANDHAGEN : :25 45 Anbefal

Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011. - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje!

Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011. - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje! Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011 - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje! Oljefri-kampanjen takker for støtte fra Miljøverndepartementet i 2010 og 2011! Gammel

Detaljer

OLJEFRI.NO & NEDGRAVDE OLJETANKER. Standardpresentasjon informasjonsmøte høsten 2015 Naturvernforbundet og Oljefri

OLJEFRI.NO & NEDGRAVDE OLJETANKER. Standardpresentasjon informasjonsmøte høsten 2015 Naturvernforbundet og Oljefri OLJEFRI.NO & NEDGRAVDE OLJETANKER Standardpresentasjon informasjonsmøte høsten 2015 Naturvernforbundet og Oljefri HVA ER GALT MED OLJEFYRING? 1 liter fyringsolje gir 2,7 kg CO2 - Parafinkamin slipper

Detaljer

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri Oljefyrte oppvarmingsløsninger Oljefyrte ildsteder - Punktoppvarmingskilde - Enkeltstående

Detaljer

Oljefri resultater 2011

Oljefri resultater 2011 Oljefri resultater 2011 Nettside: Besøk og brukere På oljefri.no finner bolig- og byggeiere konkret, relevant og troverdig informasjon om alternativer til oljefyring og energisparing. De kan også sende

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring Spar strøm spar miljøet Fakta om vedfyring Økonomi Ved koster ca halvparten av strøm. Varmen du får fra strøm koster om lag dobbelt så mye som varmen fra et rentbrennende ildsted. Favneved koster mellom

Detaljer

Ta kontroll over tanken din og unngå forurensning og store kostnader. Nedgravde fyringsoljetanker tikkende miljøbomber

Ta kontroll over tanken din og unngå forurensning og store kostnader. Nedgravde fyringsoljetanker tikkende miljøbomber Nedgravde fyringsoljetanker tikkende miljøbomber Norsk Gjenvinning Industri AS: Totalløsninger for fyringsoljetanker Ta kontroll over tanken din og unngå forurensning og store kostnader www.norskgjenvinning.no

Detaljer

Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel. Anna Theodora Barnwell Enova SF

Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel. Anna Theodora Barnwell Enova SF Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel Anna Theodora Barnwell Enova SF Enovas formål Fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi.

Detaljer

Erfaring fra energi og klimaarbeid i Bergen og oljefri.no

Erfaring fra energi og klimaarbeid i Bergen og oljefri.no Erfaring fra energi og klimaarbeid i Bergen og oljefri.no Energi og klimaseminar 14. november 2010 Nils Tore Skogland daglig leder Naturvernforbundet Hordaland Naturvernforbundet Hordaland Stiftet i 1918

Detaljer

Hvorfor kjøpe lisens på Energiportalen? energiportalen.no

Hvorfor kjøpe lisens på Energiportalen? energiportalen.no Hvorfor kjøpe lisens på Energiportalen? energiportalen.no " I Østfold har de fleste av våre kommuner benyttet Energiportalen i flere år nå, som en viktig del av vårt klimaarbeid mot husholdningene. Tyra

Detaljer

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Nøtterøy 04.11.2014 Silje Østerbø Informasjonsansvarlig for Oljefri

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Nøtterøy 04.11.2014 Silje Østerbø Informasjonsansvarlig for Oljefri FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER Informasjonsmøte Nøtterøy 04.11.2014 Silje Østerbø Informasjonsansvarlig for Oljefri Hovedtyper oljefyrte oppvarmingsløsninger Oljefyrte ildsteder - Punktoppvarmingskilde

Detaljer

INNSPILL TIL STRATEGI FOR ENERGIEFFEKTIVE OG KLIMANØYTRALE BYGG I OSLO

INNSPILL TIL STRATEGI FOR ENERGIEFFEKTIVE OG KLIMANØYTRALE BYGG I OSLO 7. oktober 2012 Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Rådhuset 0037 Oslo INNSPILL TIL STRATEGI FOR ENERGIEFFEKTIVE OG KLIMANØYTRALE BYGG I OSLO Innledning Naturvernforbundet vil først takke for et godt

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE OLJEFRI.NO I HORDALAND

PROSJEKTBESKRIVELSE OLJEFRI.NO I HORDALAND PROSJEKTBESKRIVELSE OLJEFRI.NO I HORDALAND MÅLSETTING: Oljefri.no skal bidra til at klimagassutslippene fra oljefyring i Hordaland reduseres med 90 prosent innen 2014 og være pådriver for lavere klimagassutslipp

Detaljer

Økoteam på Torød, energi:

Økoteam på Torød, energi: Økoteam på Torød, energi: Møte tre i Kirkestuen på Torød mandag 28.april 2014 kl 17.30 til ca 20.00 Enkelt vedlikehold som sparer energi, tetting og justeringer. Oppvarmingskilder og enkle styringsmetoder,

Detaljer

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen?

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen? TENK SMART NÅR DU REHABILITERER Hvordan heve komforten og senke strømregningen? REDUSER VARMETAPET Etterisolering gir lavere energiutgifter, bedre komfort og øker verdien på boligen din. ISOLERING Loft

Detaljer

Klima- og energifondet

Klima- og energifondet Klima- og energifondet - En portefølje av virkemidler for energieffektivisering og ny miljøvennlig energi Trond Moengen Operatør FoU og pilotprosjekter KLIMA- OG ENERGIFONDET I OSLO Bakgrunn Ulike virkemidler

Detaljer

Alternativer til Oljekjel. Vår energi Din fremtid

Alternativer til Oljekjel. Vår energi Din fremtid Alternativer til Oljekjel Vår energi Din fremtid Støperiet 09.12.15 Alternativer til oljekjel 1. Presentasjon av NEE 2. Oversikt over alternative oppvarmingssytemer 3. Oversikt over alternativer til oljekjel

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Miljøvennlig boligpolitikk

Miljøvennlig boligpolitikk Miljøvennlig boligpolitikk Nr. 3-2017 Miljøvennlig boligpolitikk Innledning Husholdningene står for 21 prosent 1 av energibruken i Norge. Husholdningene utgjør derfor et stort potensial med hensyn til

Detaljer

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enovas støtte til bioenergi status og endringer Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enova SF Formål Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling

Detaljer

Kjøpsveileder Oppgradering av bygningskroppen. Hjelp til deg som skal oppgradere bygningskroppen.

Kjøpsveileder Oppgradering av bygningskroppen. Hjelp til deg som skal oppgradere bygningskroppen. Kjøpsveileder Oppgradering av bygningskroppen Hjelp til deg som skal oppgradere bygningskroppen. Start oppgradering med en Energirådgiver Første steg i en energioppgradering er å gjøre en vurdering av

Detaljer

Bygninger og naturvern: Hva må til?

Bygninger og naturvern: Hva må til? Bygninger og naturvern: Hva må til? Lars Haltbrekken/Torhildur Fjola Kristjansdottir Leder/Energirådgiver Norges Naturvernforbund lh@naturvern.no, tfk@naturvern.no 20. november 2007 Energifrigjøring i

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret Avgjøres av: Kommunestyret Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Sigvard Laurendz 2016/

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret Avgjøres av: Kommunestyret Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Sigvard Laurendz 2016/ SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 05.09.2016 Avgjøres av: Kommunestyret Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Sigvard Laurendz 2016/1868-673 3 Bruk av fossilt brensel i kommunal

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

Fremtidens bolig En bolig som gir maksimal komfort med minimal bruk av energi

Fremtidens bolig En bolig som gir maksimal komfort med minimal bruk av energi BYGG FREMTIDENS BOLIG Fremtidens bolig En bolig som gir maksimal komfort med minimal bruk av energi Fremtidens energiløsninger gode å leve med FREMTIDENS BOLIG Komfortabelt, miljøvennlig og lønnsomt Det

Detaljer

oljefri.no, bedreby.no og avfallsfri.no

oljefri.no, bedreby.no og avfallsfri.no Internettbaserte miljøløsninger for konkrete resultater og deltakelse: oljefri.no, bedreby.no og avfallsfri.no Fremtidens byer i Kristiansand 19. november 2009 Nils Tore Skogland Daglig leder - Naturvernforbundet

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger

Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger Oslo, 14.10.2009 Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger Norges Naturvernforbund viser til høringsbrev

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /16 VENNESLA KOMMUNE SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/02636-2 Arkivkode. --- Saksbehandler Eirik Aarrestad Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget 24.11.2016 103/16 Vedr. høring av forslag om forbud

Detaljer

Miljøvennlig boligpolitikk

Miljøvennlig boligpolitikk Miljøvennlig boligpolitikk Nr. 2-2016 Miljøvennlig boligpolitikk Innledning Huseiernes Landsforbund (HL) er opptatt av miljøvennlig boligpolitikk og dette er sentralt i vårt arbeidsprogram som er vedtatt

Detaljer

Slik får vi mer energieffektive bygg for framtida. Enova SF - i samarbeid med KS

Slik får vi mer energieffektive bygg for framtida. Enova SF - i samarbeid med KS Slik får vi mer energieffektive bygg for framtida Enova SF - i samarbeid med KS Enova SF Et statlig foretak eid av OED. Enova forvalter Energi- og klimafondet Påslag på nettariffen - 775 mill. Finansierer

Detaljer

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava 1 Forretningsidé; Glava sparer energi i bygg og tar vare på miljøet. Totalleverandør av isolasjon og tetting

Detaljer

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. 1 Et styringssystem sørger for minimal energibruk når du er hjemme, og effektivt energibruk når du ikke er tilstede. Hva er

Detaljer

Miljøvennlig boligpolitikk

Miljøvennlig boligpolitikk Miljøvennlig boligpolitikk Nr. 2-2016 Miljøvennlig boligpolitikk Innledning Huseiernes Landsforbund (HL) er opptatt av miljøvennlig boligpolitikk og dette er sentralt i vårt arbeidsprogram som er vedtatt

Detaljer

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter 1987

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter 1987 nyere bolig bygd etter 1987 Energisparing for deg som bor i en ny bolig Fremtidens energiløsninger gode å leve med BOLIG bygd etter 1987 De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter

Detaljer

OPPFYLLER DEN FOLKETS FORVENTNINGER?

OPPFYLLER DEN FOLKETS FORVENTNINGER? NASJONAL BOLIGUNDERSØKELSE 2015: REGJERINGENS SKATTEFRADRAGSORDNING FOR ENERGIEFFEKTIVISERING AV BOLIG OPPFYLLER DEN FOLKETS FORVENTNINGER? LANDSDEKKENDE UNDERSØKELSE GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. 29. SEPTEMBER

Detaljer

Biobrensel. et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming

Biobrensel. et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming Biobrensel et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming Om Enova Enova SF er etablert for å ta initiativ til og fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i

Detaljer

PÅ TIDE MED NYTT ILDSTED? Vi leverer, monterer og garanterer

PÅ TIDE MED NYTT ILDSTED? Vi leverer, monterer og garanterer PÅ TIDE MED NYTT ILDSTED? Vi leverer, monterer og garanterer SÅ RASKT! Ta med deg din peisdrøm til din nærmeste Ildstedet-butikk og snakk med en av våre rådgivere om løsninger som passer ditt rom og lommebok.

Detaljer

Oljefyring i Vestfold. Foranalyse av oljefyringsomfanget i Vestfolds kommuner

Oljefyring i Vestfold. Foranalyse av oljefyringsomfanget i Vestfolds kommuner Oljefyring i Vestfold Foranalyse av oljefyringsomfanget i Vestfolds kommuner Bakgrunn Klimaforliket på Stortinget (juni 2012) varsler utfasing av oljefyring i alle offentlige bygg innen 2018 og et forbud

Detaljer

Kjøpsveileder utfasing av oljekjel

Kjøpsveileder utfasing av oljekjel Kjøpsveileder utfasing av oljekjel Fortsatt varmes mange norske boliger opp ved hjelp av et sentralt anlegg som går på fyringsolje. Den norske regjeringen ønsker å fase ut bruken av oljekjeler hos husholdningene

Detaljer

Energikilder og energibærere i Bergen

Energikilder og energibærere i Bergen Energikilder og energibærere i Bergen Status for byggsektoren Klimagassutslipp fra byggsektoren utgjør omlag 10 prosent av de direkte klimagassutslippene i Bergen. Feil! Fant ikke referansekilden. i Klima-

Detaljer

OPPFØLGING AV ARBEIDET MED ENERGIEFFEKTIVISERING OG FORBUD MOT FYRING MED FOSSIL OLJE

OPPFØLGING AV ARBEIDET MED ENERGIEFFEKTIVISERING OG FORBUD MOT FYRING MED FOSSIL OLJE 21. september 2012 Til Miljøverndepartementet Olje- og energidepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Enova SF OPPFØLGING AV ARBEIDET MED ENERGIEFFEKTIVISERING OG FORBUD MOT FYRING MED FOSSIL OLJE

Detaljer

Definisjon på nedgravd oljetank

Definisjon på nedgravd oljetank KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG ENGASJERT Definisjon på nedgravd oljetank Tank under bakkenivå som ligger slik til at ikke hele tanken kan inspiseres utvendig. Og der en eventuell lekkasje vil gå i grunnen. Forskrift

Detaljer

Presentasjon av Energimonitor Fornybar forum Molde, 9. desember 2011 Entelligens AS

Presentasjon av Energimonitor Fornybar forum Molde, 9. desember 2011 Entelligens AS Presentasjon av Energimonitor Fornybar forum Molde, 9. desember 2011 Entelligens AS Om Entelligens Bakgrunn Entelligens har utspring fra Prognosesenteret, som har analysert den norske boligmassen siden

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

Utslippene fra oljefyring stuper

Utslippene fra oljefyring stuper Resultater 2014 Utslippene fra oljefyring stuper I året som har gått har vi sett mange positive signaler, både hos det offentlige og det private. Vi har sett en vilje til å endre på gamle vaner og et ønske

Detaljer

men tanken min får du aldri! VIKTIG INFORMASJON TIL ALLE SOM HAR NEDGRAVD OLJETANK ELLER PARAFINTANK

men tanken min får du aldri! VIKTIG INFORMASJON TIL ALLE SOM HAR NEDGRAVD OLJETANK ELLER PARAFINTANK Denne brosjyren er laget av Norsk Petroleumsinstitutt VIKTIG INFORMASJON TIL ALLE SOM HAR NEDGRAVD OLJETANK ELLER PARAFINTANK men tanken min får du aldri! Tanken er varmeanleggets "skattkammer". Derfor

Detaljer

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter Energi og vann Varme Vi bruker mye energi for å holde det varmt inne. Ved å senke temperaturen med to grader sparer man en del energi. Redusert innetemperatur gir dessuten et bedre innemiljø. 1 3 år Aktiviteter

Detaljer

EVALUERING AV OLJEFRI.NO I 2008: OPPSUMMERING OG FORSLAG TIL FORBEDRING I LEVERANDØRSAMARBEIDET

EVALUERING AV OLJEFRI.NO I 2008: OPPSUMMERING OG FORSLAG TIL FORBEDRING I LEVERANDØRSAMARBEIDET EVALUERING AV OLJEFRI.NO I 2008: OPPSUMMERING OG FORSLAG TIL FORBEDRING I LEVERANDØRSAMARBEIDET Tallene over klimagassutslipp fra statistisk sentralbyrå for 2007 viser at bruken av fossile energikilder

Detaljer

Vedlegg til invitasjon til innspillsmøte om energimerkeordningen, 17. november 2017

Vedlegg til invitasjon til innspillsmøte om energimerkeordningen, 17. november 2017 Vedlegg til invitasjon til innspillsmøte om energimerkeordningen, 17. november 2017 Om energimerkeordningen for bygninger Energimerkeordningen for bygninger trådte i kraft 1. januar 2010. Energimerking

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Et samlet storting vedtok i Klimaforliket at bruk av fossil olje i husholdninger og som grunnlast i næringsbygg vil bli forbudt i 2020: [1]

Et samlet storting vedtok i Klimaforliket at bruk av fossil olje i husholdninger og som grunnlast i næringsbygg vil bli forbudt i 2020: [1] BAKGRUNN Et samlet storting vedtok i Klimaforliket at bruk av fossil olje i husholdninger og som grunnlast i næringsbygg vil bli forbudt i 2020: [1] det skal innføres forbud mot fyring med fossil olje

Detaljer

Agenda. Hvem er vi? Rene Christensen, Markedsdirektør Jøtulgruppen Roald Johansen, Klubbleder Jøtul AS. Side 2

Agenda. Hvem er vi? Rene Christensen, Markedsdirektør Jøtulgruppen Roald Johansen, Klubbleder Jøtul AS. Side 2 Østfoldkonferansen Agenda Hvem er vi? Rene Christensen, Markedsdirektør Jøtulgruppen Roald Johansen, Klubbleder Jøtul AS Bedriftspresentasjon Sammen bedre på klima Hva kan moderne miljøvennlige vedovner

Detaljer

Grønne uker på Hadeland i uke 43, 44, 45 og 46 En kampanje levert av kommunene Jevnaker, Gran og Lunner

Grønne uker på Hadeland i uke 43, 44, 45 og 46 En kampanje levert av kommunene Jevnaker, Gran og Lunner Gran kommune Lunner kommune Jevnaker kommune Grønne uker på Hadeland i uke 43, 44, 45 og 46 En kampanje levert av kommunene Jevnaker, Gran og Lunner Energianalyse av bolig på nett Ved-kalkulator Energirådgivning

Detaljer

Ski kommune. Plan, byggesak og geodata. Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO SVAR - HØRING - FORBUD MOT FYRING MED MINERALOLJE

Ski kommune. Plan, byggesak og geodata. Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO SVAR - HØRING - FORBUD MOT FYRING MED MINERALOLJE Ski kommune Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Vår ref.: 16/3483-6 41757/16 Deres ref.: Arknr.: 673 &13 Dato: 18.11.2016 SVAR - HØRING - FORBUD MOT FYRING MED MINERALOLJE Saken er

Detaljer

Kjøpsveileder Utfasing av oljefyr/oljekamin. Hjelp til deg som skal fjerne et oljefyringsanlegg.

Kjøpsveileder Utfasing av oljefyr/oljekamin. Hjelp til deg som skal fjerne et oljefyringsanlegg. Kjøpsveileder Utfasing av oljefyr/oljekamin Hjelp til deg som skal fjerne et oljefyringsanlegg. Hvorfor skal jeg fjerne oljefyringsanlegget? Fortsatt varmes mange norske boliger opp ved hjelp av et sentralt

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme.

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme. Kjøpsveileder Vannbåren varme Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme. Hva er vannbåren varme? Vannbårne varme bidrar til et godt inneklima og åpner muligheten for en fornybar og energifleksibel oppvarmingsløsning.

Detaljer

Kjøpsveileder Varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder Varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder Varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Hva er et varmestyringsanlegg? De fleste av oss kan bruke mindre energi til oppvarming, og likevel beholde eller forbedre komforten

Detaljer

Statusrapport om oljefyring i Time, Klepp og Hå

Statusrapport om oljefyring i Time, Klepp og Hå Statusrapport om oljefyring i Time, Klepp og Hå Rensing av oljetank, Rogaland 2014. Foto: Cathrine Th. Tellnes. Oktober 2015 1 2 INNHOLD 1. Innledning s. 4 1.1 Bakgrunn s. 4 1.2 Metode for rapporten s.

Detaljer

Kjøpsveileder solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg.

Kjøpsveileder solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Kjøpsveileder solfanger Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. 1 Hva er en solfanger? I likhet med solceller, utnytter også en solfanger solens stråler. Forskjellen er at mens solceller lager elektrisitet,

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015

Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015 Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015 Anders Alseth Rådgiver i Enova 1 Kort om Enova SF Statsforetak - mål fastsettes av vår eier, Olje- og energidepartementet (OED) Lokalisert i Trondheim

Detaljer

Saksframlegg LOKAL FORSKRIFT OM NEDGRAVDE OLJETANKER - LILLEHAMMER KOMMUNE - HØRING

Saksframlegg LOKAL FORSKRIFT OM NEDGRAVDE OLJETANKER - LILLEHAMMER KOMMUNE - HØRING Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Mikkel Andreas Jørnsøn Kvasnes Arkiv: 15/7280-1 Dato: 27.04.2016 LOKAL FORSKRIFT OM NEDGRAVDE OLJETANKER - LILLEHAMMER KOMMUNE - HØRING Vedlegg: - Forslag til forskrift

Detaljer

Energisystemet i Os Kommune

Energisystemet i Os Kommune Energisystemet i Os Kommune Energiforbruket på Os blir stort sett dekket av elektrisitet. I Nord-Østerdalen er nettet helt utbygd, dvs. at alle innbyggere som ønsker det har strøm. I de fleste setertrakter

Detaljer

Nyhetsbrev mars 2015. www.los.no HUSK MÅLERAVLESNINGEN! NYT LIVET I SKAGEN VERDENSMESTER

Nyhetsbrev mars 2015. www.los.no HUSK MÅLERAVLESNINGEN! NYT LIVET I SKAGEN VERDENSMESTER Nyhetsbrev mars 2015 OVERRASKET VERDENSMESTER HUSK MÅLERAVLESNINGEN! NYT LIVET I SKAGEN www.los.no Andreas Myhre, leder for kraftforvaltning i LOS AS REKORDLAV STRØMPRIS I JANUAR Vi er inne i en lang periode

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM FORBUD MOT BRUK AV MINERALOLJE (FOSSIL OLJE) TIL OPPVARMING AV BYGNINGER FRA 2020

HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM FORBUD MOT BRUK AV MINERALOLJE (FOSSIL OLJE) TIL OPPVARMING AV BYGNINGER FRA 2020 10. januar 2017 Deres ref.: 16/1760 Klima- og miljødepartementet HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM FORBUD MOT BRUK AV MINERALOLJE (FOSSIL OLJE) TIL OPPVARMING AV BYGNINGER FRA 2020 Overordnede bemerkninger

Detaljer

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen?

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Statssekretær Geir Pollestad Sparebanken Hedmarks Lederseminar Miljø, klima og foretningsvirksomhet -fra politisk fokus

Detaljer

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Energieffektivisering realitetene, mulighetene og truslene Energi Norge, 26.august 2010 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Rammebetingelsene som kan

Detaljer

Kjøpsveileder Energirådgivning. Hjelp til deg som trenger energirådgivning.

Kjøpsveileder Energirådgivning. Hjelp til deg som trenger energirådgivning. Kjøpsveileder Energirådgivning Hjelp til deg som trenger energirådgivning. Hvis du tenker å gjøre energitiltak i boligen din så kan det være smart å starte med en energirådgiver. Her kan du få gode råd

Detaljer

NY BOLIG bygd etter 1987 Energisparing for deg som bor i en ny bolig

NY BOLIG bygd etter 1987 Energisparing for deg som bor i en ny bolig NY BOLIG bygd etter 1987 Energisparing for deg som bor i en ny bolig Fremtidens energiløsninger gode å leve med NY BOLIG De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter 1987 1. Etterisoler

Detaljer

Referanser. - luft- vann varmepumpe montert i privatboliger

Referanser. - luft- vann varmepumpe montert i privatboliger Referanser - luft- vann varmepumpe montert i privatboliger 1 kwsmart - SMART OPPVARMING I de følgende referansene har vi tatt utgangspunkt i faktisk energiforbruk før og etter installasjon av kwsmart.

Detaljer

Asker kommunes miljøvalg

Asker kommunes miljøvalg Asker kommunes miljøvalg - Mulighetenes kommune Risenga området Introduksjon 30 % av all energi som brukes i Asker Kommune, går til Risenga-området. Derfor bestemte Akershus Energi seg i 2009, for å satse

Detaljer

Energi og bygg Asker kommune. Lisbeth Stokke Fjeldly Miljøleder

Energi og bygg Asker kommune. Lisbeth Stokke Fjeldly Miljøleder Energi og bygg Asker kommune Lisbeth Stokke Fjeldly Miljøleder Kommuneplan Asker Grønne Asker Arealfordeling: Totalt Marka m.m. Landbruk, friomr. Byggesone Ferskvann 100 km2 33 km2 35 km2 27 km2 5 km2

Detaljer

Informasjon om varme til bolig & næring

Informasjon om varme til bolig & næring Informasjon om varme til bolig & næring Generelt om varme fra Lyse Boligen din er tilknyttet Lyses fjernvarmenett. Varmen fra Lyse vil sørge for at du i mange år fremover nyter godt av en miljøvennlig

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

- Vi tilbyr komplette løsninger

- Vi tilbyr komplette løsninger Bli oljefri med varmepumpe - Vi tilbyr komplette løsninger - Spar opptil 80% av energikostnadene! Oljefyren din er dyr i drift, og forurensende. Et godt og lønnsomt tiltak er å bytte den ut med en varmepumpe.

Detaljer

Jon Iver Bakken CSR-manager Hafslund ASA

Jon Iver Bakken CSR-manager Hafslund ASA Jon Iver Bakken CSR-manager Hafslund ASA Hafslund i dag Produksjon Varme Nett Marked Regionalnett Vannkraftproduksjon Fjernvarmeproduksjon Fjernvarmedistribusjon Distribusjonsnett Driftssentral Strøm Kundesenter

Detaljer

Energisparing for deg som bor i leilighet

Energisparing for deg som bor i leilighet Leilighet Energisparing for deg som bor i leilighet Fremtidens energiløsninger gode å leve med LEILIGHET De 3 mest effektive tiltakene for deg som bor i leilighet 1. Installer varmestyringssystem 2. Bytt

Detaljer

Energismarte løsninger for framtiden. Audhild Kvam, Markedsdirektør Enova SF 13. Juni 2013

Energismarte løsninger for framtiden. Audhild Kvam, Markedsdirektør Enova SF 13. Juni 2013 Energismarte løsninger for framtiden Audhild Kvam, Markedsdirektør Enova SF 13. Juni 2013 Enovas formål Fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi.

Detaljer

Fra olje til fornybart. Gunnar Grevstad

Fra olje til fornybart. Gunnar Grevstad Fra olje til fornybart Gunnar Grevstad Sweco Norge AS Norsk VVS- Energi- og Miljøteknisk Forening Oljefri 24.09.2014 Norsk VVS- Energi- og Miljøteknisk forening Ideell organisasjon Arbeider spesielt med

Detaljer

Nedgravde oljetanker. Forurensingsforskriften. Klimaforliket. Rentbrennende ildsted. Informasjonsmøte 24. sept 2014 Åsane kulturhus

Nedgravde oljetanker. Forurensingsforskriften. Klimaforliket. Rentbrennende ildsted. Informasjonsmøte 24. sept 2014 Åsane kulturhus Nedgravde oljetanker Forurensingsforskriften Klimaforliket Rentbrennende ildsted Definisjon på nedgravd oljetank Tank under bakkenivå som ligger slik til at ikke hele tanken kan inspiseres utvendig. Og

Detaljer

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe EN GUIDE TIL KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe Oppvarmingskostnader er kjedelig, men nødvendig i et land som Norge. For å redusere dem behøver du riktig oppvarming som fungerer for huset ditt. En

Detaljer

Olje og -energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Grimstad, 14.07.2015

Olje og -energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Grimstad, 14.07.2015 Olje og -energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Grimstad, 14.07.2015 Innspill til ny fireårig avtale mellom OED og Enova Fra 2017 skal det inngås en ny fireårig avtale mellom Olje- og energidepartementet

Detaljer

Norsk bygningsfysikkdag. 29.11.2011, Oslo. Oppgradering av. i PhD cand Birgit Risholt, NTNU/SINTEF. Hvilke tiltak er mest effektive?

Norsk bygningsfysikkdag. 29.11.2011, Oslo. Oppgradering av. i PhD cand Birgit Risholt, NTNU/SINTEF. Hvilke tiltak er mest effektive? Norsk bygningsfysikkdag 29.11.2011, Oslo Oppgradering av 80-tallshus til passivhusnivå i PhD cand Birgit Risholt, NTNU/SINTEF Hvilke tiltak er mest effektive? Hvilke tiltak er mest lønnsomme? Energibruk

Detaljer

Dovrepeisen brenner for miljøet

Dovrepeisen brenner for miljøet MILJØBROSJYRE Dovrepeisen brenner for miljøet Noen ganger er det vanskelig å slippe unna et godt ordspill: Dovrepeisen brenner faktisk for miljøet! Vi er stolte over å kunne si at Dovre er verdens eldste

Detaljer

Oljefri.no informerer og hjelper publikum. Status og utfordringer i arbeidet

Oljefri.no informerer og hjelper publikum. Status og utfordringer i arbeidet Oljefri.no informerer og hjelper publikum. Status og utfordringer i arbeidet Klimaforum 25. februar 2011 Nils Tore Skogland, daglig leder i Naturvernforbundet Hordaland Naturvernforbundet Hordaland Formål

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

Fra fossil olje til andre vannbårne løsninger. Knut Olav Knudsen

Fra fossil olje til andre vannbårne løsninger. Knut Olav Knudsen Fra fossil olje til andre vannbårne løsninger Knut Olav Knudsen 60% synes boliger med oljefyr er mindre attraktive enn andre boliger En oljekjel slipper ut like mye CO 2 tilsvarende 5 biler. I en undersøkelse

Detaljer

Enovas støtteordninger. Kundesamling i Kristiansand Anders Alseth Rådgiver i Enova

Enovas støtteordninger. Kundesamling i Kristiansand Anders Alseth Rådgiver i Enova Enovas støtteordninger Kundesamling i Kristiansand 27.10.2015 Anders Alseth Rådgiver i Enova Enovas formål Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra

Detaljer

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Noe av det beste ved det er at det ikke trenger gå ut over komforten. Tvert imot, med styring av lys og varme kan du få det mer behagelig og praktisk

Detaljer

Innspill til statssekretærens innlegg på NVEs energimerkeseminar 2.2.2012

Innspill til statssekretærens innlegg på NVEs energimerkeseminar 2.2.2012 Innspill til statssekretærens innlegg på NVEs energimerkeseminar 2.2.2012 Energibruk i bygg Norske bygg står for omtrent 40 prosent av den stasjonære energibruken i Norge. Dette tilsvarer om lag 80 TWh

Detaljer

Temamøte om utfasing av fossil olje til fyring Knut Olav Knudsen

Temamøte om utfasing av fossil olje til fyring Knut Olav Knudsen Temamøte om utfasing av fossil olje til fyring Knut Olav Knudsen Gamle oljekjeler har dårlig virkningsgrad Årstall Oljekjeler nyere enn 1995 Oljekjeler mellom 1975-1995 Oljekjeler eldre enn 1975 Årsvirkningsgrad

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Adresse Bergveien 13 Postnr 1903 Sted Andels- /leilighetsnr. GAN / Gnr. 65 Bnr. 12 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 150365848 Bolignr. H0101 Merkenr. A2016-632683 Dato 03.02.2016 Eier Innmeldt av Stein Trygve

Detaljer

NEDGRAVDE OLJETANKER. Informasjonsmøte Sandnes Martin Leander Brandtzæg Naturvernforbundet og Oljefri

NEDGRAVDE OLJETANKER. Informasjonsmøte Sandnes Martin Leander Brandtzæg Naturvernforbundet og Oljefri NEDGRAVDE OLJETANKER Informasjonsmøte Sandnes 09.11.2016 Martin Leander Brandtzæg Naturvernforbundet og Oljefri OLJETANKEN RISIKO OG ANSVAR HVEM ER ANSVARLIG? Eier er ALLTID ansvarlig. - også for lekkasjene

Detaljer

NorOne og ØKOGREND SØRUM. Energiløsninger og støtteordninger. Fremtidens bygg er selvforsynt med energi.

NorOne og ØKOGREND SØRUM. Energiløsninger og støtteordninger. Fremtidens bygg er selvforsynt med energi. NorOne og ØKOGREND SØRUM Energiløsninger og støtteordninger Fremtidens bygg er selvforsynt med energi. 1 Foredragets formål Gi en oversikt over Innledning kort om energimerkeordning Energiløsninger Dagens

Detaljer

Miljøvennlige energiløsninger for enebolig/rekkehus. Støtteordninger i Enova. Tore Wigenstad seniorrådgiver ENOVA

Miljøvennlige energiløsninger for enebolig/rekkehus. Støtteordninger i Enova. Tore Wigenstad seniorrådgiver ENOVA Miljøvennlige energiløsninger for enebolig/rekkehus. Støtteordninger i Enova Tore Wigenstad seniorrådgiver ENOVA VUGGE (LCA) GRAV ENERGI MILJØ FRA ENERGIBEHOV TIL TILFØRT ENERGI Systemgrense. Tilført energi

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Utredning av muligheten for å innføre ordning med "miljøanbud" for oppvarming av kommunale bygg som ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme Arkivsaksnr.: 08/14020 Forslag til vedtak:

Detaljer