101 BLADET. Nå kommer våren! Forsvarsbygg. OTV på tur. Årsmøte-referater. side 9. side 10. side 11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "101 BLADET. Nå kommer våren! Forsvarsbygg. OTV på tur. Årsmøte-referater. side 9. side 10. side 11"

Transkript

1 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr Nå kommer våren! OTV på tur side 9 Forsvarsbygg side 10 Årsmøte-referater side 11

2 Redaktøren Vårens vakreste eventyr og pengegaloppen Vel overstått påske til alle NTL re. På grunn av tekniske problemer ble ikke bladet distribuert før påske. Men i beskjedenhetens navn, den som venter på noe godt venter som kjent ikke for gjeves... Våren er på vei, i perioder i alle fall. I vårt langstrakte land er det vel ikke alle plasser våren har kommet like langt, men uansett så går det i riktig retning for alle landsdeler. Lønnsoppgjøret i staten står for døren og renta stiger sakte men sikkert, så her gjenstår det å se hvem som blir «vinneren». Det er flagget fra LO at årets mellomoppgjør skal bli godt, og i privat sektor ble resultatet historisk bra (4,5 %). Ikke siden 1970 tallet har oppgjøret vært så bra. Nå er vel staten ikke kjent for å bli lønnsvinneren i oppgjørs sammenheng, men uansett bør det være duket for et godt oppgjør. Så vi lønnsmottagere får bare håpe vi har dyktige forhandlere som får til et godt resultat. Nå er det vel flere en undertegnede som har deltatt i lønnsforhandlinger på forskjellige plan og vet av den grunn hva som ligger bak av arbeide og ikke minst utholdenhet og forhandligs teknikk for å skape et godt sluttresultat. Så på det nivået Flåten og «kompaniet» driver forhandlinger får vi bare ønske de lykke til. I forbindelse med styremøte til NTL forsvaret i mars hadde vi besøk av ob.lt Trond Jørgensen og brigader Arne Skjærpe som foredro oss om status på forsvarets lønnsprosjekt. Forsvarssjefen har satt ned en gruppe som skal se på et mulig nytt lønnssystem i forsvaret. Lønnsutgiftene til forsvaret er den store kostnadsdriveren og gruppen skal se på eventuelle forenklinger og tilpasninger i dagens lønnsystem og det skulle ikke forundre meg om det er ønskelig med mulige innsparinger også. Prosjektet skal legge frem sitt arbeide i løpet av Det virket heller ikke her til at sivile var den gruppen det var jobbet mest med, men vi håper jo også at vår kategori blir vurdert i arbeidets gang. Nå er heldigvis organisasjonene med i gruppen og det må være enighet om fremdriften før gruppa kan legge frem noe sluttresultat. Vi venter i spenning. Da gjenstår det å ønske alle en riktig god vår og forsommer! Vidar 101 BLADET Adresse: 101-bladet, NTL Landsforening 101, Postboks 8788, Youngstorget, 0028 Oslo Redaktør: Vidar Hansen, Moaveien 28, 1719 Greåker, Mobil: Redaksjonsutvalget: Vidar Hansen, Dag Agledal og Tom-Rune Klemetsen Redaksjonen avsluttet: 10. april 2007 Produksjon: Stiftelsen Aktuell Opplag: 6500 eks Adresseendring for medlemmer av 101-bladet: NTL, Møllergt 10, 0179 Oslo Frist for stoff til neste nummer: 25. mai Sendes til Landsforeningen og/eller redaktøren. Forsidebildet: FMS BLADET NR

3 Lederen Takk til alle som har vært med på å verve nye medlemmer NTL Forsvaret ved styret ønsker å takke alle våre medlemmer som har vært med på å verve nye medlemmer til NTL Forsvaret. Siden 1. august 2006 har vi vokst som organisasjon med ca 9% flere medlemmer. Det er i størst grad dere medlemmer og tillitsvalgte som har gjort dette mulig. Ved å være synlig og å gjøre en god jobb som tillitsvalgte velger mange nye ansatte og personer som har vært organisert i andre forbund, å melde seg inn som medlemmer hos oss. Det som er ekstra gledelig for oss er at de nye medlemmene kommer fra alle fagfelt og alder innenfor Forsvaret. Vi er midt inne i en vervekampanje og den har gitt oss flere nye medlemmer. På styremøtet i slutten av mars ble en nyinnmeldt grenader den heldige vinner av en bærbar GPS. Vi fortsetter vår kampanje og trekker på styremøtet i juni en heldig vinner av en ny sykkel. Så vær med å verv slik at også du kan være med på trekning. Når dette bladet er kommet ut til alle medlemmene, er sannsynligvis det som blir kalt vårens vakreste eventyr ferdig, nemlig mellomoppgjøret i lønnsforhandlingene. Oppgjøret i privat sektor ga 4,5% i lønnsvekst og vi i statlig sektor har nok en formening om at det må mer til før vi er fornøyd. Det er oversendt krav om at vi må få til noe mer på bakgrunn av at vi har ligget akterut lønnsmessig i forhold til privat sektor. Hva det endelige resultatet ender med er vi alle spent på. NTL Forsvaret har vært uten en av to organisasjonssekretærer siden. Det er med stor glede at jeg nå kan meddele at vi nå har valgt Inger Løseth, med virkning fra 1. mai, som ny organisasjonssekretær i sekretariatet. Inger kommer til oss med bakgrunn som saksbehandler i FLO/ Base Viken. Jeg er trygg på at hun kommer til å bidra til at vi skal kunne klare å yte enda bedre service til våre medlemme i tiden fremover, med alle de utfordringene som vi vet vil komme. Inger Løseth vil i vårt neste blad komme med presentasjon av seg selv Hos oss er både ververen og den som blir vervet med i trekningen av premien. Husk størrelse gir styrke. I skrivende stund, her hvor jeg bor i Sandefjord, er det nå strålende sol og varmt vær på kvelden. 9 varmegrader kl 2000 på kvelden i skyggen midt i april gir håp om at våren og sommeren skal fin. Jeg ønsker dere en fortsatt flott vår. Med hilsen Dag 101-BLADET NR

4 Får familielivet inn i Forsvaret - Familiedirektivet skal ikke bli et papir som bare støver ned i sjefenes skuff. Til det er det alt for viktig til. Vi kan ikke forvente at Forsvaret lenger er et kall for personellet vårt. Jobben må tilrettelegges slik at det er mulig kombinere denne med et godt familieliv. AV KATRINE GRAMSHAUG, INFOR- MASJONSANSVARLIG PØS Det sier Grete Moe Evensen (bildet) som 1. januar i fjor begynte som familiepolitikkansvarlig for Forsvaret i Personell-, økonomi- og styringsstaben (Pøs). Jeg begynte samtidig som vi fikk Forsvarets familiedirektiv og det har vært et spennende arbeid å gripe fatt i. Familiepolitikk har fått et økt fokus i organisasjonen og vi begynner å se konkrete resultat av de forslagene som ligger i direktivet, forteller oberstløytnant Evensen. Godt i gang I løpet av 2006 har hver avdeling fått sin familiekoordinator, som skal fungere som en «guide» mellom Forsvaret og familien. Det er også etablert ett sentralt familieforum i Forsvaret. For første gang fikk vi ett forum som er det koordinerende organet for all familiepolitikk i Forsvaret. Forumet skal ha fokus på oppfølging og iverksetting av tiltak for et godt familieliv, sier Evensen, og legger til at det i tillegg er det etablert regionale og lokale nettverk. Oberstløytnanten forteller at de nyetablerte familiekoordinatorene vil spille en svært viktig rolle i Forsvarets familiepolitikk. De kjenner avdelingen og kan tilpasse støtten etter hva behovet som finnes, forteller hun. Evensen understreker at familiekoordinatorene ikke skal gjøre alt alene, men må samarbeide med andre. Det er bare de færreste som er koordinator på heltid. Å dra nytte av de ressursene som allerede finnes, og koordinere tiltak samme med andre blir derfor svært viktig, forteller hun. Tett på nett I februar åpnet Forsvarets felles familieweb. Nettstedet viser hvilke goder og tilbud man har som forsvarsfamilie. Det gjør det blant annet mulig for hele familien å forberede seg på nytt bosted, enten det er i Norge eller i utlandet. Alt er tilgjengelig på internett slik at informasjonen når ut til hele familien og ikke bare til dem som er ansatt i Forsvaret. Familieweben er organisert etter tjenestested, men gir i tillegg lettfattelig informasjon om Forsvarets sentrale familiepolitikk. Den enkelte skal uavhengig av forsvarsgrentilhørighet kunne gå på nett og finne hvilke tilbud som er der de bor eller i nærheten. Vi vil at familiepolitikken skal være kjent og verdsatt. Det skal være en felles standard for personalgoder og ytelser. Ved hjelp familiekoordinatorene og familieweben så vil det bli enklere også for partnerne å orientere seg om tilbud og rettigheter, tror Evensen. Gjennomførte tiltak i Familiedirektivet: Etablert familieforum: Det sentrale familieforumet skal være det høyeste koordinerende organet i Forsvaret. Etablert familiekoordinatorer: Forsvaret har nå ca 80 personer som har oppgave å ivareta familier herunder gjennomføring av tiltak som skal være fastlagt i en lokal plan. Kurs for familiekoordinatorer: For at familiekoordinatorene skal få opplæring i hva rollen innebærer, bygge nettverk på tvers, utveksle erfaringer, og samordne tiltak er det satt i gang kurs. Samlivskurs: Samlivskurs skal tilrettelegges for alle ansatte. I første omgang skal par som blir midlertidig atskilt grunnet internasjonal tjeneste prioriteres. Hjemmekontor: Kontrakt for fjernarbeid/hjemmekontor er snart klar. Etablert felles Familieweb: Dette er gjort for å synliggjøre familiepolitikken bedre, og få kommunisert ut familietiltak og goder til alle. Andre familiepolitiske tiltak Disponeringsrunden, bedre forutsigbarhet for stillinger nasjonalt og internasjonalt. Endringer i reise og flyttebestemmelser o Økt stønadsreiser (pendlere) o Mer fleksible samværsreiser, men redusert antall o Den ene årlige gratisreisen er tilbake, men det har gått på bekostning av haikreise befal o Vernepliktig akademisk befal har fått tilbake flyttereise etter førstegangstjeneste. o Grenaderer/matroser og kontraktsbefal med forsørgerbyrde får 10 tur/retur stønadsreiser Internasjonale operasjoner BLADET NR

5 Samarbeidet AP/LO og Yssen-saken Skal inn på budsjettet Implementeringen av Forsvarets familiedirektiv er forpliktende for alle avdelingene i Forsvaret. Oberstløytnanten påpeker at det kreves satsing og prioritering av familiepolitikken fra alle ledere dersom organisasjonen skal lykkes. - Organisasjonskulturen må endre seg og sette fokus på familiepolitikk. Det må vises vilje fra sjefene til å avsette midler og ressurser for gjennomføring av familietiltak. Fremover blir det viktig å identifisere hva tiltakene i Familiedirektivet koster og få dette inn som en naturlig del av budsjettprosessen. Dette må vi bli bedre på fremover, sier Evensen. o Kortere beordringslengder utland der det er mulig o Familietillegg utland er 5000,- pr måned for familier med forsørgeransvar (særavtalen). o Mer fritid og bedre fleksibilitet. 5-7 dager pr mndr opptjent fri ved intops (særavtalen) o Adgang til å møte familien i tredjeland o Barnehage og førskoleutgifter dekkes fra ett år (inntil 60000,- pr år) Stanghelle, Sponheim og alle andre som ønsker at båndene mellom Ap og fagbevegelsen må bli løsere, tar grunnleggende feil. Det er ikke bare i ledelsen av organisasjonene, men også vi på «grasrota» ønsker dette tette samarbeidet. Derfor kom det sterkere tilbake (fra grunnplanet i organisasjonene) for noen år siden og bidro til valg seieren i Når det gjelder den såkalte Yssensaken, så tenderer det nå nærmest til mobbing mot LO-leder Gerd-Liv Valla. Begge sider har sikkert «litt rett og mye feil», men en skal ikke se bort fra at det fra Yssens side ligger skjulte agendaer. Tror ingenting på at Yssen er noe «persilleblad» som lar seg mobbe på arbeidsplassen sin av Folket har talt: Fortsatt ønskelig med verneplikt A.C. Nielsen A/S har utført en meningsmåling for Folk og Forsvar i februar 2007, med spørsmålet «Mener du at vi bør beholde verneplikten i Norge?» og «mener du at Norge bør ha et militært forsvar i den nåværende situasjon?» Dette spørsmålet svarte 80% ja på, 14% nei og 5% var usikre. Kvinner var mer positive til verneplikt enn menn, med 84% mot 76% oppslutning. Aldersmessig finner man høyest oppslutning blant de over 60, med 91%. Den laveste oppslutningen er i segmentet år, hvor den er nede sin arbeidsgiver, uten å kunne si ifra internt og eventuelt kunne bruke tillitsmannsapparatet og/eller verneombudet. Sponheim og resten av høyresiden i norsk politikk bruker nå denne saken for alt hva den er verdt og ønsker selvfølgelig å splitte fagbevegelsen og Ap. Men nettopp nå, når det «blåser som verst», trenger vi dette samarbeidet og de borgerlige partiene skal ikke lykkes i sine bestrebelser. Det er SAMMEN vi er sterke og det skal vi fortsatt være fremover! Odd Inge Matre Ap og LO-medlem Bergen i 69%. Oppslutningen synker noe med utdannelsesnivå, fra 85% hos de med grunnskoleutdanning, til 78% hos de med universitet/høgskole. Meget høy oppslutning om vårt militære forsvar. «Mener du at Norge bør ha et militært forsvar i den nåværende situasjon?» Årets måling tangerer fjorårets rekordhøye oppslutning. På spørsmålet: svarer hele 91 % ja, mens kun 6 % svarer nei. 101-BLADET NR

6 Bør forbys i Forsvaret FRA FORSVARETS INTRANETT Kosttilskudd blir stadig mer populært i Norge. Det er en glidende overgang mellom Odd Helge Pettersen kosttilskudd og doping som gjør det vanskelig å vite hva man får i seg, sier administrativ leder i Narko Sør, Odd Helge Pettersen. Mange av disse produktene inneholder stoffer som står på Olympiatoppens dopingliste, forklarer kapteinen, som har militærutdanning i tillegg til en sivil politiutdannelse. Forsvaret har nulltoleranse for bruk av narkotika og doping, og har et regelverk som er strengere enn samfunnet for øvrig. I Forsvaret er det forbudt å erverve, bruke og være i besittelse av stoffer som står på Helsetilsynets liste. Når vi vet at mange av kosttilskuddene inneholder ulovlige stoffer, er det for meg prinsipielt galt å tillate bruken av det, understreker Pettersen. Forsvaret har to narkotikagrupper som skal bekjempe narkotikamisbruket i Forsvaret. Narko Sør har ansvaret for avdelingene fra Nord-Trøndelag til Vest- Agder, og Narko Nord har ansvaret for avdelinger i Nordland, Troms og Finnmark. I tillegg arbeider gruppene opp mot norske styrker i utlandet. Ukjent innhold Olympiatoppen har særdeles strenge regler for hva norske idrettsutøvere har lov å bruke av kosttilskudd. Ifølge Pettersen har de godkjent bare et fåtall av produktene som finnes på markedet. Det er ikke alltid samsvar mellom faktisk innhold og det som står oppgitt på varedeklarasjonen. For at tilskuddet skal virke, tilsetter noen ulovlige stoffer, opplyser han. At produktet er kjøpt i Norge er ingen trygghet. Mange norske selskaper driver bare med ompakking av produktet. Det betyr at de kjøper inn tilskudd i store kvanta og fordeler det i mindre emballasje. Da kan man heller ikke være sikker på at varedeklarasjonen stemmer, sier Pettersen. Han kan ikke forstå at militært personell trenger tilskudd til den vanlige kosten når toppidrettsutøvere ikke gjør det. Etter innspill fra narkotikagruppene har Forsvaret bestemt at det ikke skal selges kosttilskudd gjennom Forsvarets kantiner lenger. Vanlig mat er sunnest Pettersen mener det er viktig at Forsvarets kantiner ikke selger slike produkter samtidig som han ikke ønsker å innføre et generelt forbud. Forsvaret må tenke over hvilke signaler som gis til ungdommene. Møter de et berg av proteinpulver i kantinene, er det lett å tenke at dette er nødvendig å ha i seg, sier han. Han er oppgitt over trenden som har utviklet seg de siste årene. Det er blitt en motegreie å drikke en proteinshake til lunsj. Det står for meg som bare tull. Klarer toppidrettsutøverne seg med vanlig mat, klarer vi i Forsvaret oss med vanlig mat, sier han. Foto: Colourbox.com Paradokset er at det er strengere regler for bruk av kosttilskudd for toppidrettsutøvere enn for militært personell. Det er urimelig at vi sender unge mennesker til krigsherjede områder og stiller lavere krav til hva de har i seg, enn hva norske toppidrettsutøvere, som tross alt bare driver med lek, må forholde seg til, avslutter han. Vitsene mine får du IKKE Vi i redaksjonsutvalget beklager på det sterkeste at noen av våre lesere har følt seg krenket av noen av vitsene som vi har brukt i tidligere blader. Det har selvfølgelig ikke vært vår mening at noen skulle føle seg støtt av de vitsene vi har trykket. Vi har derfor besluttet å droppe vitsene i kommende blader og det vil heller bli trykket små sitater fra kjente og ukjente personer. Red BLADET NR

7 Nytt fra Forsvarets Hovedverneombud (FHVO) «For å kunne skjøtte vervet som FHVO er det nødvendig at kontakten med «grasrota «i FMO er så god som mulig. Som FHVO skal jeg ivareta koordinering, samordning og rådgivning til hovedverneombudene (HVO) innen hele Forsvaret og være rådgiver i spørsmål som er knyttet til Arbeidsmiljøloven (AML). I FMO er det over 70 HVO som er mottakere av disse tjenestene på vegne av arbeidstakerne. Min forgjenger startet for noen år siden opp den første Referansegruppa med den hensikt å få innspill og råd om hva som rørte seg i FMO samt det som han som FHVO måtte være forberedt på å uttale seg om. Gruppa var sammensatt av opp til seks medlemmer som alle var HVO og representerte ulike deler av FMO. Når jeg overtok vervet pr 1. januar i år, var det å fortsette med dette samarbeidet noe av det første jeg grep fatt i. Tirsdag 30. januar hadde den nye Referansegruppa sitt første møte i FHVOs lokaler ved Grev Wedels plass 9 her i Oslo. Noen av medlemmene var veteraner og andre helt nye. Agendaen denne gang var å bli bedre kjent med hverandre samt å «sette» gruppa. La meg få presentere medlemmene for dere: Oblt/FHVO Geir Arne Nordstrand F konsulent/ass FHVO Berit Teien Fagarbeider Ove Berg, FLO TV/Stab, Kjeller (HVO på heltid) Fagarbeider Svein Arild Bjørnsen, FLO Ledelse Base Troms og Finnmark, Bardufoss (HVO på heltid) Lt Knut Celiot Bjørkly, KV og Sjøforsvaret, Sortland Grenader Fredrik Holm, Tillitsmannsordningen og HVO for de vernepliktige, Oslo Dr. Gunnar Skipenes, BHT i Indre Troms, Bardufoss Maj Arne Rasch, FOHK og Luftforsvaret Kapt Johan Rørvik, FLO Base Viken Lt Kristoffer Haugenes, HSTY og Hæren, Setermoen (HVO på heltid) Neste møte er satt til 7. og 8. mai. I mellomtiden er det meningen at gruppas medlemmer skal være i forbindelse med hverandre samt holde seg orientert om AML relaterte saker i den delen/gren av FMO de representerer. Det ser ikke ut til å være mangel på fremtidige oppgaver, noe jeg ønsker å komme tilbake til ved en senere anledning! Geir A Nordstrand Oblt/FHVO Tlf: Mob: Besøk NTL 101s hjemmeside via 101-BLADET NR

8 Takk for meg! Nå er det gått fem år siden omorganiseringen av Forsvaret ble satt i gang. I de siste 3,5 år har jeg hatt vervet som omstillings-tillitsvalgt. Det har skjedd store forandringer i Forsvaret og Forsvarsbygg i løpet av denne perioden. Vi som hadde Forsvaret som arbeidsplass med en leder på toppen (Forsvarssjefen), er oppdelt i Forsvarets logestikk organisasjon (FLO), Forsvarsbygg (FB)og Forsvarets militære organisasjon (FMO). I FB er det administrerende direktør Frode Sjursen som er øverste leder. Må innrømme at det er vanskelig og få med seg hvordan den militære organisasjon har forandret seg, det har kanskje litt med at man har mer interesse for hva som skjer i FB. Forsvarsbygg ble opprettet i 2002 og hadde 2051 ansatte, i dag er vi 1328 ansatte. Mange vil kanskje si at det er naturlig med et så stort nedtrekk av arbeidstakere da arealet er redusert med ca 2 million m 2. Men type areal/bygg som er avhendet er mye godt gamle nedslitte bygg hvor det ikke er utført særlig mye vedlikehold de senere år. I 2004 hadde Forsvarsbygg ansvar for bygg, som ble redusert med 1216 bygg ved utgang av Den største nedbemanning er tatt av renholdsbetjenter, drifts/vedlikeholdsarbeidere og sekretær/konsulenter. Vi er redusert med 312 renholdsarbeidere, 218 drift/vedlikeholdsarbeidere, 133 sekretær/ konsulenter og 49 ingeniør/arkitekter. Jeg mener det er redusert med alt for mange årsverk i FB til å kunne klare alle arbeidsoppgavene og forpliktelsene vi har overfor kundene våre. Det er en klar økning av kjøpte tjenester innen Markedsområdene i FB. I dag brukes det mer firma enn tidligere til å utføre også mindre vedlikeholds oppdrag på bygningene, mens vi (FB ansatte) tar oss mer av og drifte bygningene. Kundene har vært vant til over mange tiår at fagarbeideren utførte mer av jobbene tidligere, og av den grunn er de kanskje litt misfornøyd med at det tar lenger tid med og få firma til å utføre de små vedlikehold oppdragene. Mange av oss hadde store forventninger til FB, det er kanskje ikke blitt helt slik vi trudde det skulle bli. Vi har et for stort byråkrati med arbeidsordreflyten. Dette med innkjøp fungerer dårlig. Vareleveransen kommer ikke innen tidsfristen, som igjen gjør at vi får misfornøyde kunder. Noen av MOne har fått ei dårlig kundetilbakemelding kanskje pga bla disse tingene. Det må bli lettere og få tilsatt arbeidstakere. Ofte tar det for lang tid og få tilsatt nye når arbeidstakere blir pensjonister, vist det i det hele tatt blir tilsatte nye. Det som kanskje har fungert bedre enn det mange hadde tru på ved oppstart av FB, er at lønningene kommer til rett tid og er stort sett riktige. Til slutt vil jeg takke for den tid jeg har vært omstillingstillitsvalgt det har vært både lærerikt, interessant og utfordrende. Ikke minst er jeg blitt kjent med mange ansatte. Videre vil jeg gi uttrykk for et håp om at det i Forsvarsbygg i Ove Gamst Bjørn Markussen Anne Berit og Bjørn i samtale med renholdsbetjentene. fremtiden vil bli litt ro i forhold til omstillinger, sammenslåinger og lignende slik at vi alle får anledning til å «puste litt ut». Takk for meg. Med vennlig hilsen Bjørn Markussen Otto Kjell Antonsen BLADET NR

9 OTV på tur Et av privilegiene som vi tillitsvalgte har er å få være ut blant medlemmene å treffe dem der de jobber. Det er mandag 15. januar og 2007 er kommet godt i gang. Været er av den ustabile typen, opptil flere årstider hver dag, det er årsaken at til at det er på flyplassen i Bodø jeg Gunnar Karlsen oppholder meg den mandag morgen, og ikke bak rattet i min egen bil som jeg helst bruker når jeg skal besøke lokalavdelingene i Vesterålen, Harstad og Ofoten. Det er Andøya som er målet denne dagen. Når jeg kommer inn på terminalen på Andenes flyplass er det Leder av lokalavdeling NTL Forsvaret Andøy Thore Magnussen som tar i mot meg, fem minutter etter på er vi installert på Thores daglige arbeidssted, Spisemessa på Flystasjonen, der unge Magnussen er kjøkkensjef. (Hvem sa at det ikke er en fordel å ha en flyplass i sitt nærområde?) Etter å ha deltatt på styremøte til lokalavdelingen, dro Thore og jeg til BRP- avdelingen (Brann-, redning- og plasstjeneste). Der møtte vi engasjerte medlemmer som hadde mye på hjerte, det i tillegg til at dette er en tjeneste jeg kjenner godt til (har permisjon fra tilsvarende jobb i Bodø) var det ingen problem med å holde praten i gang. Pensjonsalder, ferieavvikling er vel ingen ukjente temaer for personell innen BRP tjenesten. Ledelsen på Base Andøya ble også viet et besøk før jeg dro hjem senere samme kveld. En stor takk til Thore som brukte så mye tid sammen med meg i en veldig hektisk hverdag. Onsdag og torsdag samme uke sto Harstad og Ramsund på programmet. Nok en gang med fly som framkomstmiddel. På Evenes var det vinter som vi sjelden opplever i Bodø, kuldegrader, Her er to av matrosene våre avbildet sammen med Gjert Olav Risbøl og Inger Ann Aune. Audhild på kontoret. vindstille og tørr snø! På Harstad bussterminal ble jeg møtt av leder Harstad avdelingen Gjert Olav Risbøl meg. Vi dro ut til Trondenes hvor vi ved forpleiningsavdelingen på Trondenes møtte våre medlemmer som har sitt daglige virke der. I tillegg traff vi 2 av våre matroser der. Disse er ofte ute på aktiviteter utenfor basen, så det var flott å få anledningen til å treffe noen av dem å slå av en prat. Blant de ansatte ved forpleiningsavdelingen var savnet av nærhet til ledelse (forpleiningssjef og RSF) et tema. De er etter siste nedring innefor RSF underlagt RSF Troms og Finnmark. Ellers var lokal lønn og ansettelsesforhold (en del midlertidige) saker som ble flittig diskutert. Etter en saftig lunsj dro Gjert Olav og jeg sammen med Inger Ann inn til byen og Her er leder av lokalavdeling på Ramsund Alf Antonsen avbildet på sitt «lille» kontor på basen. Forsvarsbygg lokaler i Harstad der jeg traff flere fra styret. Vi hadde en prat om blant annet om egen organisasjon og samarbeide mellom lokalavdelingene i området. Neste morgen dro jeg med militær rutinetransport til Ramsund. Der hadde jeg et møte med styret i lokalavdelingen. Avdelingen er ledet av Alf Antonsen som er overingeniør ved FLO Tunge Verksted Maritim Nord driftseksjon Ramsund (hvem sa at vi var glade i forkortelser i forsvaret). Etter styremøtet vandret Alf og jeg og rundt på basen og besøkte noen av avdelingene der. Det er et optimistisk gjeng som jobber ved basen, som har vært igjennom noen runder med om stilling. 101-BLADET NR

10 Hvor er kompetansen, opplæringen og ansvaret? ANN BERIT SAGEDAL KONSERNTILLITSVALGT I FB Våre tillitsvalgte har ofte tvister med arbeidsgivers representanter om hvordan regelverk/avtaler osv skal fortolkes. Gjennom et langt virke, og en god opplæring er det ikke tvil fra de tillitsvalgte hvordan en bestemmelse er å forstå. Dersom de skulle være i tvil, ja så undersøker de saken før de tar et standpunkt. De vet at de fleste saker der det er rom for tolkning, ja der finnes det noe som heter forvaltningspraksis. Arbeidsgivers representanter derimot finner det ofte for godt å tolke regelverket på egenhånd, og denne tolkningen avstedkommer i svært mange tilfeller at de ansatte utsettes for feil avgjørelser. Mangel på kompetanse innenfor det regelverket man er satt til å forvalte, forårsaker i mange tilfeller at de ansatte ikke får sine rettigheter ivaretatt. Jeg antar at de sakene som blir tatt opp gjennom tillitsvalgtapparatet, og som ofte finner sin løsning der, bare er toppen av isfjellet. De ansatte må kunne stole på at de blir forvaltet korrekt. De har selvsagt ingen forutsetning for å overprøve arbeidsgivers påstander fordi de forutsetter at det å få en korrekt saksbehandling er en selvfølge. Det er det dessverre ikke i dagens Forsvarsbygg, og dette er bekymringsfullt. Grunnen til at jeg velger å skrive om dette i bladet nå, er at jeg har fått flere saker fra lokale tillitsvalgte den senere tiden, og sakene er av en slik karakter at de må ansees som alvorlige. Det har aldri vært helt bra i FB på dette området. Det var likevel slik at man i starten av opprettelsen av virksomheten kunne akseptere at ikke alt gikk på «skinner» hele tiden. Problemet er at ting har forverret seg betraktelig. Mye av årsaken ligger nok i at man flyttet personellforvaltningsansvaret fra stab til linje, og fjernet mesteparten av de medarbeiderne som hadde kompetanse på området. Hvem har så ansvaret? Er det den som er gitt det utøvende ansvaret for å forvalte regelverket? Selvsagt har man et ansvar. Man har en selvsagt plikt til å kjenne de lover og regler mm som gjelder innenfor sitt arbeidsområde. «Manglende kunnskap fritar ikke for ansvar». Men det er også slik at når man får et arbeid, så har man krav på opplæring for å kunne ivareta dette arbeidet. Hvilken kompetanseheving har de så blitt tilført de som har fått det utøvende personellansvaret. Her tror jeg svaret er «minimalt». Fotograf: Vegard Breie Hvorfor har man ikke prioritert denne opplæringen i Forsvarsbygg for å unngå at ansatte blir utsatt for tilfeldig saksbehandling? Jeg tror jeg med beklagelse må si at dette handler om holdninger og prioriteringer hos øverste ledelse. Det mangler ikke på tilbakemelding om hvordan det står til i organisasjonen. Man velger likevel å se bort fra at det trengs et «krafttak» for å få kunnskapen opp på et akseptabelt nivå. I Forsvarsbygg bruker man ord som null-toleranse på feil innenfor enkelte områder. Det er på tide at vi som tillitsvalgte stiller null-toleranse krav for manglende kunnskap om lov og avtaleverket som forplikter arbeidsgiver, tillitsvalgte og de ansatte BLADET NR

11 Årsmøte NTL FMO Midt-Norge Den 21. februar ble det avholdt årsmøtet for NTL (avd ) FMO Midt Norge. Oppmøtet var større enn de siste års oppmøter og hele 16 personer var tilstedet. Kanskje det til neste år kan bli enda flere som møter da vi er en avdeling på i underkant av 100 medlemmer. Lederen Bjørn Tore Hammerhaug Eriksen åpnet møtet formeldt og pga at noen hadde andre avtaler ble det besluttet at utdelingen av 25 og 40 års utmerkelser skulle foregå før årsmøte sakene ble behandlet. Av de mange som skulle få utdelt nåler var det kun fire oppmøtte, nålene ble utdelt av vår leder, med god hjelp av kasserer Aud Skogan. Etter utdeling og tatt bilder, og en person forlot årsmøtet før sakene ble behandlet. Selve årsmøtet gikk fint og vi fikk behandlet alle sakene og valgt nytt styret. Til flere medlemmers fornøydhet tok lederen gjenvalg, også mange av de andre tok gjenvalg så det ble minimale utskiftninger, noe som også kanskje ikke er så unormalt for tiden, da det ofte er de samme som går igjen og det er vanskelig å få medlemmer til å ta på seg verv spesielt når det er mye omstilling og usikkerhet om framtida. Det gamle styret i NTL FMO Midt Norge takker for seg og ønsker det nye styret lykke til. NTL FMO Midt Norge hadde i forbindelse med avviklingen av årsmøte invitert en person fra arbeidslivssenteret i Nord Trøndelag til å informere medlemmene om IA-avtalen. Informasjonene ble kjørt en times tid før årsmøtet ble formeldt åpnet. Det var en engasjert forsamling og mange spørsmålstillinger ble fremlagt. Det som engasjerte mest var diskusjon om 70 års aldersgrense. Noe Årsmøte i NTL Forsvaret Bergen som flere mente var for høyt i de fysisk belastende yrkene. Flere grupper burde etter enkelte deltageres oppfatning vært satt lavere en 70 år grunnet slitasje. Det fremkom også at gjennomsnittsalderen for avgang/sluttalder i arbeidslivet var i underkant av 60 år. Noe de fleste oppmøtte trodde lå noe høyere enn som så. Det var en bra informasjon som vi fikk og før vi takket for informasjonen hadde vi allerede bestemt oss for å ta en ny runde med informasjon til medlemmene på dette tema litt senere i år da det var tydelig at det engasjerte og var interessant da det var mulighet for dialog og konkrete spørsmål under informasjon. Etter endt årsmøte ble det spandert middag for alle de oppmøtte årsmøtedeltagerne. En utmerket middag og et godt sosialt tiltak. Merete OTV/NTL Trøndelag og Møre NTL Forsvaret Bergen avholdt sitt årsmøte på Radisson SAS Royal Hotell, Bryggen i Bergen, den 13. mars. Invitert til møtet var NTL Forsvarets leder Dag Agledal. Leder åpnet møtet og ønsket alle velkommen, en spesiell velkommen til vår leder og de jubilantene som hadde møtt opp. I år var det innrapportert 24 jubilanter. Av disse møtte fem. Terje Omdahl ble valgt til dirigent med Grete Svenningsen og Vigdis Bastiansen Olsen som sekretærer. Protokollunderskrivere var Irene Myrvang og Marit Farstad. Møtet ble gjennomført med de vanlige årsmøtesaker, og det ble ikke helt store forandringen på valget fra i fjor. Årsberetning og regnskap ble gjennomgått. Da de vanlige årsmøte saker var gjennomgått, var det tur for jubilantene å få sine hedersbevis og en blomsterbukett, dette sto leder NTL Forsvaret og leder av Bergensavd. for. De som mottok nåler: 25 års-nål: Tore B. Skaar, FLO/TV-Mar 40 års-nål: Kirsten Johnsen, FLO/S Trygve Martin Larsen, pensjonist 40-årsjubilanter sammen med Dag Agledal og leder av Bergens-avdelingen. Stein Louis Rasmussen Jan Terje Nilsen, pensjonist Vi vil samtidig gratulere de som ikke hadde anledning til å møte. Nåler er sendt pr. post. 25 års-nål: Einar Chlerens Andersen Birthe BjørkeDag Arthur Espeseth Britt Elisabeth Halvorsen Ragvald Jørgensen Rolv Landøy Anita Leganger Erna Helen Olsen Ingrid Ratche Jarle Tvedt 40 års-nål: Arne Berge Solvei Hansen Ellen Johanne Hove Else Johannessen Anders Olai Johansen Sigrid Karin Mjelde Peder Gunnar Myhre Erna Stedjeberg Roald Viken Etter en høytidlig utdeling, informerte Leder av NTL Forsvaret om aktuelle saker. Vi gikk til bords ca. kl og inntok et bedre måltid med drikke av ymse slag. 101-BLADET NR

12 Årsmøte i NTL Forsvaret Bodø NTL Forsvaret Bodø avviklet sitt årsmøte den 22. februar 2007 på Skagen Hotell i Bodø. Ragnhild Mjøen Eilertsen ble utnevnt som dirigent (bilde). Ragnhild har vært medlem i 42 år og har tidligere vært leder av lokalavdelingen i mange år. Dette var første gang hun ledet årsmøtet, noe hun greide med glans. Vår eminente sekretær Julie Brottnes som har full kontroll med det meste som rører seg i lokalavdelingen, ble utnevnt som årsmøtesekretær. Årsberetningen ble gjennomgått av nestleder Gunnar Karlsen. Beretningen ble godt mottatt og vedtatt av årsmøtet. Avd Bodø hadde ved utgangen av 2006 ett antall på 326 medlemmer. Det ble også nevnt at neste års budsjett gir rom for at styremedlemmer kan ta kurs for å øke egenkompetansen ytterligere. Det være seg innenfor lover, regler, vedtekter og kunnskap i styrets forpliktelser ovenfor våre medlemmer. Regnskap og budsjett ble enstemmig vedtatt etter at kasserer Jan Ryvoll hadde lagt regnskapet frem for årsmøtet. Valgkomiteen bestående av Bente Strømsnes, Ole Hojem, Knut Sæbø og Marit Flovall hadde gjort en flott jobb med å få på plass alle styremedlemmene i nytt styre og tillitsvalgte som HTV og AMU representanter. Alle ble enstemmig innsatt og klappet for. Følgende hedersmerker utdelt: 25 års medlemsskap: Gunnveig Andreassen Bjørnar Christensen Enny Haukland Randi Lieng Mary Stenersen 40 års medlemsskap: Henni Hansen Julie Karlsen Gratulerer hjerteligst til disse! Som avslutning inntok årsmøtedeltakerne ett godt måltid i sosialt fellesskap, der en kunne mimre fra gamle dager og diskutere dagens aktuelle tema. Trivelig å avvikle årsmøte med så mange positive tilbakemeldinger. NTL Forsvaret Bodø (tidl NTL ) Wenche Brembo, Info sekretær. Full igjen! Nå regner jeg med at alle forstår at det er full stilling jeg mener. Jeg var så heldig at jeg ble valgt til omstillingstillitsvalgt for NTL i Forsvarsbygg fra 1 mars i år, og valgt ut Fra å vært et par år i delt stilling 50% tillitsvalgt og 50% jobb er jeg tilbake i full stilling som omstillingstillitsvalgt. Mitt arbeidsfelt blir ovenfor NTL`s medlemmer i Forsvarbygg, fra Kirkenes til Kristiansand. Jeg skal være medlemmer og tillitsvalgtes arbeidsredskap i saker som det behøves hjelp og støtte i. Jeg er 52 år (huff kor tia har gått), bor på Hell ved Trondheim lufthavn Værnes, og har kontor på den militære delen av flyplassen, sammen med andre medarbeidere i Forsvarsbygg. Startet min yrkeskarriere som elektriker i Siemens Trondheim i 1973, og gikk over i stilling i Forsvaret i 1989, som vedlikeholder ved Forhåndslagrene i Trøndelag. Ble tidlig leder av NTL avd Sør Trøndelag og senere heltids tillitsvalgt i NTL Forsvarsbygg fra 2002 til Jeg sitter også i Forsvarsbyggs styre, som ansatte -valgt medlem, og har vært med fra starten. Deltar også i Stjørdalspolitikken, fartstid snart 24 år, men vil nå avslutte min politiske «karriere» ved valget til høsten. Så nå er det full tid og full fart for NTL. Viktige saker står for døren. Ny forsvarsstudie skaper usikkerhet for våre jobber, ledere uten nødvendig kunnskap og personellforståelse skaper uro. NTL som den desidert største organisasjonen i Forsvarsbygg skal også være en maktfaktor i utviklingen av våre arbeidsplasser og organisasjon, dette stiller krav til alle oss NTL -tillitsvalgte i Forsvarsbygg. Dette krever at vi utnytter hverandres kunnskaper, og jobber på flere arenaer. Derfor har vi også samtaler og kontakter mot våre Stortingspolitikere, for å unngå direktiver vi ikke kan påvirke. Signaler om å gi FMO muligheter til å velge bort Forsvarsbygg som tjenesteleverandør av EBA-tjenester er et slikt felt vi jobber med å begrave. Så nå er jeg i deres hender, dere når meg på mobil eller mail. Om ønskelig kan jeg komme på medlemsmøter, dagskonferanser eller til medlemsbesøk. Det er bare å ta kontakt, både toget, flyet og Ford`en står rett utfor kontordøra. Alf Kaspersen Omstillingstillitsvalgt full tid Mobil Fax Mail BLADET NR

13 Voksenopplæring for grenaderer og matroser KAI HELGE REINERTSEN UNDERDIREKTØR SJEF VOKSENOPPLÆRINGEN I FORSVARET Nye VO Voksenopplæringen i Forsvaret (VO) har gjennomført en omfattende omstilling, og ble pr 1. januar 2006 en del av Forsvarets skolesenter. Selv om VO alltid har hatt vernepliktige mannskaper som sin primærgruppe, har også andre grupper, som grenaderer og matroser hatt mulighet til VO. Men etter som VO de senere år opplevde dramatiske kutt i sin tildeling, ble tilbudet mer og mer spisset inn mot primærgruppen. En ny og utvidet formålsparagraf VO fikk i forbindelse med omstillingen også en ny formålsparagraf, gitt av Forsvarsdepartementet, hvor vervede (grenaderer og matroser) blir nevnt: «Voksenopplæringen, som en del av Forsvarets skolesenter, skal være en brobygger mellom tiden før, under og etter tjenesten i Forsvaret. Voksenopplæringen skal gi tilbud om økt sivil kompetanse og innsikt i den enkeltes muligheter for videre utdanning og fremtidig arbeidsliv. Voksenopplæringen skal primært ivareta opplæringstilbud til vernepliktige mannskaper som avtjener førstegangstjeneste med særlig prioritet til mannskaper med svak utdanningsbakgrunn. Voksenopplæringen skal for øvrig gi tilbud til vervede, lærlinger, kontrakts- og avdelingsbefal om nødvendig ved tilføring av midler utover den øremerkede bevilgningen. Befal og sivile i Forsvaret og deres familier kan også gis voksenopplæring når det er ledige elevplasser og eventuelle merutgifter dekkes av den enkelte elev.» Øremerkede midler til grenaderer og matroser i 2006 og 2007 Mens VO tidligere bare hadde øremerkede midler til vernepliktige mannskaper, har VO nå også fått øremerkede midler til grenaderer og matroser (GM). Dette er foreløpig en forsøksordning for 2006 og Det er det gamle B-12-tillegget som nå er «vekslet inn» i VO. VO har altså til disposisjon pr år kr 9.600,- ganger antall GM. I 2007 er dette beløpet stipulert til 9 millioner kroner. VO-tilbudet ut fra den enkeltes behov VO-tilbudet så langt er bygd over samme lest som tilbudet til de vernepliktige, men tilpasset GM: Yrkes/studieveiledning og karriereplanlegging Kompetansegivende kurs og utdanning Stipend med inntil kr ,- pr. år. Tre utfordringer Selv om det er litt tidlig med en endelig evaluering, kan jeg allerede nå nevne tre utfordringer som vi må finne løsning på hvis VO skal være fornøyd med kvaliteten på tilbudet vi leverer, og følgelig si ja til et fortsatt og mer permanent oppdrag: 1. Flere VO-stillinger: VO har i dag et personellkorps tilpasset antall vernepliktige. Vi trenger stillinger målrettet mot GM. Jeg antyder en stilling pr 300 GM. 2. Stipend etter endt tjeneste: Mange har en slik tjeneste at det er vanskelig å få benyttet seg av VO. Vi ønsker å tilrettelegge for at det man påbegynner under tjenesten, kan fullføres via stipendordningen inntil 2-3 år etter endt tjeneste. Denne ordningen må administreres, og til det trengs det personell, jfr pkt Utenlandstjeneste: Selv om vi skal være realistiske når det gjelder muligheten for å ta VO utenlands, tar vi det som en utfordring å utarbeide fleksible løsninger på dette. Samarbeid og informasjon VO ønsker en tett dialog med GM om en videreutvikling av tilbudet. Vi har derfor regelmessig kontakt med NTL og PEFO. I tillegg er det også meget viktig at vi når alle i målgruppen med informasjon. En ny brosjyre er på vei, og vi holder på med å forbedre vår informasjon på internett/ intranett. Ellers skjer den viktigste kontakten mellom GM og den lokale VOavdeling. Ta kontakt og bruk oss. Det er jo deres penger! Du er gammel den dagen du bøyer deg ned for å knytte skolissen, og når du har gjort det, stanser du et øyeblikk og tenker: Var det noe mer jeg skulle ha gjort når jeg først er her nede? Karsten Isachsen 101-BLADET NR

14 Verv og vinn! Vi gratulerer vårt medlem i NTL Forsvaret Oslo,med arbeidssted Kjeller, vakt og sikring som den lykkelige eier av en bærbar GPS på trekningen som ble avholdt i mars! Årets vervekampanje for NTL Forsvaret gir både den som verver og den som blir vervet muligheten til å bli den lykkelige eier av en ny sykkel. Benytt sjansen nå - verv et eller flere medlemmer og få «lodd» i trekningen som finner sted på NTL Forsvarets styremøte i juni. Verver du flere så får du flere «lodd». Og ikke nok med det: De som er med på trekningen i mars er også med på trekningen av en sykkel, den trekningen vi finne sted i juni. Ikke vent, verv i dag, send innmeldingsskjema til NTL Forsvaret for registrering. Kanskje er det akkurat du som vinner en sykkel til sommeren. Husk at i tillegg kommer også forbundets vervepremie. Lykke til! Ditt medlemskap i NTL Forsvaret er blitt enda bedre! Er du grenader eller matros har ditt medlemskap i NTL Forsvaret fra 1. mars 2007 bli enda bedre. Da har en av forsikringene du har gjennom ditt medlemskap blitt endret. Endringer i vilkårene for dødsfall-forsikringen - bortfall av begrensninger i forhold til krigsrisiko! vil fortsatt være omfattet av begrensningene rundt krigsrisiko i henhold til de ordinære vilkårene. Endringen vil skje automatisk. Du trenger ikke å foreta deg noe. Beløpet vil bli trukket sammen med kontingenten som vanlig. Bagateller skaper det fullkomne, men det fullkomne er ingen bagatell. Michelangelo Den ble en av forsikringene du har gjennom ditt medlemskap i NTL Forsvaret endret. Tidligere har ikke dødsfall-forsikringen dekket dødsfall som følge av krigshandlinger hvis forsikringen for det enkelte medlem har vært i kraft mindre enn tre måneder før innreise i et område definert som krigsområde. Fra 1. mars falt denne begrensningen bort for deg som medlem av NTL Forsvaret. OBS!! Endringen gjelder ikke ektefelle/samboer/registrert partner. Disse Ris eller Ros Ris eller ros eller bare skrivekløe. Send noen ord til eller til vår post-adresse. Kommer din artikkel på trykk i neste 101- blad eller på vår hjemmeside, vil du få tilsendt en overraskelse fra oss. «Å stimulere Børsen er som å bera havre til ein daud hest.» Einar Førde BLADET NR

15 juni NTL kurs med søknadsfrist før sommeren Fra sceneskrekk til karisma Søknadsfrist: 4. mai juni Motivasjon og ressursutvikling Søknadsfrist: 4. mai 2007 AOF kurs: Arbeidsmiljøskolen trinn 1 - uke Kurs-id: Kurssted: Sørmarka AS (Siggerud) Fra - til (dato): Frist for påmelding: Fra - til: Kurspris : Stipend søkes forbund Kursansvarlig: Liv Signe Wikestad Telefon: E-post: Arbeidsmiljøskolen er et tilbud om videre skolering for hovedverneombud, verneombud, tillitsvalgte eller andre som arbeider med verneog miljø spørsmål. Skoleringen består av to trinn: trinn 1 (14 dager) og trinn 2 (4 uker). Personalpolitikk: tilrettelegging av arbeid og menneskelige hensyn Kurset skal gi deltakerne forståelse for, og kunnskap om personalpolitikk, psykososialt arbeidsmiljø og menneskelige reaksjoner. Kursets arbeidsform er innledninger og gruppearbeid Tid: Uke 38, september Sted: Sommarøy Ansvarlig: LO Stat Bergen Søknadsfrist: 15. juni Tid: Uke 46, nov. Sted: Sørmarka Ansvarlig: LO Stat Trondheim Søknadsfrist: 14. sept. Husk alle kurs hjemler fri etter 34 i hovedavtalen. En fredelig og enig verden er militærets og advokatenes hemmelig mareritt. Mailer Norman NTL Landsforening 101 Forsvaret Sekretariat Leder Dag Agledal Mobil: Org.sekr. Tom-Rune Klemetsen Mobil: Inger W. Burmo Løseth Postadresse P.b Youngstorget, 0028 Oslo Tlf. siv.: E-post: Nestleder/OMTV FLO Per Håvard Osmark Bjerkvik Tekniske Verksted, 8530 Bjerkvik Tlf: Faks: Mobil: E-post: Områdetillitsvalgte HORDALAND OG ROGALAND (1/1 stilling) Edvin Erntsen Postboks 82, Haakonsvern, 5886 Bergen. Tlf: Fax: Mobil: E-post: ØSTRE ØSTLAND (1/1 stilling) Alf Grødem KAMPUKS, 2405 Elverum Tlf: Fax: Mobil: E-post: NORDLAND UTEN BJERKVIK (1/2 stilling) Gunnar Karlsen Bodø Hovedflystasjon, 8047 Bodø Tlf: Faks: Mobil: E-post: TRØNDELAG & MØRE (1/2 stilling) Merete Fagerbekk Bygning 9, Persaunet Leir T-MIL, 7004 Trondheim Tlf: Faks: Mobil: E-post: Konserntillitsvalgt FORSVARSBYGG (1/1 stilling) Ann Berit Sagedal Forsvarsbygg, 4738 Evjemoen Tlf: Fax: Mobil: E-post: forsvarsbygg.no OMTV FORSVARSBYGG (Hel stilling) Alf Kaspersen Forsvarsbygg, MO Værnes Mobil Fax E-post: alf. 101-BLADET NR

16 B Économique B-Blad Returadresse: Pb. 8788, Youngstorget 0028 OSLO Våren er ikke bare tid for lønnsoppgjør! Ta deg tid til en tur på sykkel også - det gjør godt for kropp og sjel. Husk at du kan vinne en sykkel ved å verve nye medlemmer - se side BLADET NR

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4.

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4. 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2006 Ny vår for forsvaret Et forsvar for folket av folket side 4 Det går mot vår side 3 Ny hovedavtale i staten er klar side

Detaljer

101 bladet. Det våres. Forsvarsbygg. Ledersamling. Forsvaret har ingen seniorpolitikk. side 13 side 6. side 8-9

101 bladet. Det våres. Forsvarsbygg. Ledersamling. Forsvaret har ingen seniorpolitikk. side 13 side 6. side 8-9 101 bladet for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2008 Det våres Forsvaret har ingen seniorpolitikk Ledersamling side 8-9 Forsvarsbygg side 13 side 6 Redaktøren Slipp fangene

Detaljer

101 BLADET. Tor-Arne til «topps» Grødegaard Elin tar ansvar Samrøre. side 5 side 8 side 10

101 BLADET. Tor-Arne til «topps» Grødegaard Elin tar ansvar Samrøre. side 5 side 8 side 10 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 2 2005 Tor-Arne til «topps» Grødegaard Elin tar ansvar Samrøre side 5 side 8 side 10 Redaktøren Sommer, konsulenter og «Dansker»

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2008 Årgang 13 Bilde nederst viser et moderne kjøkken etter dagens målestokk, mens det øverste viser et moderne kjøkken for 30 år siden.

Detaljer

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Februar 2009 Skattekvartalet Side 8-9 Presentasjon av NTL Skatt øst Side 8-9 Studenterfaringer Side 10-11 Vervekampanje Side 20 NTLSKATT Nummmer 1 - Februar

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

NYTT. Isslott, badstue og 25 minus Side 14. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2010/33. årgang

NYTT. Isslott, badstue og 25 minus Side 14. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2010/33. årgang NYTT Nr. 1-2010/33. årgang Hvorfor prioriterer vi på denne måten? Side 8 En skikkelig positiv gjeng Side 10 Dønn kjedelig og slitsomt Side 15 SkL butikken Side 18 Isslott, badstue og 25 minus Side 14 MEDLEMSBLAD

Detaljer

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8.

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2013 Fokus på Skatteopplysningen side 4 Personal- og lederutvikling Side 8 Ny og nysjerrig Side 10 Dramatisk for DFØ Side 14 NTLSKATT Nummer

Detaljer

Økt satsning på ungdommen side 12

Økt satsning på ungdommen side 12 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Mars 2010 Økt satsning på ungdommen side 12 Kontroll Side 4 NTL Skatt midt-norge Side 5-8 Rekordstor oppslutning om NTL Skatt møter NTLSKATT Nummmer 1

Detaljer

NYTT. Vårens heftigste eventyr. side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2008/31. årgang

NYTT. Vårens heftigste eventyr. side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2008/31. årgang NYTT Nr. 2-2008/31. årgang En prat med Tone Lise Risan Side 6 Historisk årskonferanse Side 8 Møt 3 på kurs Side 12 Bekymringsmelding SkL butikken Side 17 Side 18 Vårens heftigste eventyr side 10 MEDLEMSBLAD

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2007 Årgang 12 Deltakerne på landstariffkonferansen i Kristiansand. F.v. Kai Christoffersen, Kjell Olav Eriksen, Svenn Åge Johnsen, Ørjan

Detaljer

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger.

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger. Samleskinnen Nr. 2/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening GOD SOMMER! Svenn Åge Johnsen på Distriktstariffkonferansen i Bergen. Kursdeltakerne og lærer fra kurs i styringer, reguleringsteknikk,

Detaljer

[ gaiden ] FOR MEDLEMMER I NTL NAV DESEMBER 2007. På innsiden av et kundesenter side 10

[ gaiden ] FOR MEDLEMMER I NTL NAV DESEMBER 2007. På innsiden av et kundesenter side 10 [ gaiden ] FOR MEDLEMMER I NTL NAV DESEMBER 2007 På innsiden av et kundesenter side 10 Redaktøren Med ønske om en god jul Gaiden har denne gangen vært innom kundesenteret i Hordaland. Her møtte vi en gjeng

Detaljer

Samleskinnen. Billedtekst billedtekst billedtekst. Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Billedtekst billedtekst billedtekst. Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Billedtekst billedtekst billedtekst Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i

Detaljer

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav Samleskinnen Nr. 3/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Detaljer

Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10.

Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 3 - Oktober 2013 Et kriminelt arbeidsliv? side 6 Store utfordringer i DFØ Side 9 Hvorfor velge NTL Skatt Side 4 De snille og stille seniorene Side 10 NTLSKATT

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Våren er kommet med SAFEårsmøter. (Snøhvit: SAFE Hammerfest)

SAFE MAGASINET 01. Våren er kommet med SAFEårsmøter. (Snøhvit: SAFE Hammerfest) SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 April 2006 Våren er kommet

Detaljer

Samleskinnen. I dette nummer: «Klubbenes årsmøter» «Pensjonsspørsmål» Intervju med Kjetil Velde. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. I dette nummer: «Klubbenes årsmøter» «Pensjonsspørsmål» Intervju med Kjetil Velde. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2004 Årgang 9 I dette nummer: «Klubbenes årsmøter» «Pensjonsspørsmål» Intervju med Kjetil Velde Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang NYTT Nr. 4-2007/30. årgang Statsministeren på YS visitt Side 6 Nytt servicesenter på Tøyen Side 8 Er det vits i å være medlem Side 14 Blir SkL sør en ny storavdeling i SkL Side 16 YS ung konferansen side

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2009 Årgang 14 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Årsmøte i klubbene, Jubileumsåret 2009, Forskudd på utbetaling av dagpenger,

Detaljer

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 4/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen

Detaljer

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV Mai 2012. NTL NAV for full musikk s. 8

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV Mai 2012. NTL NAV for full musikk s. 8 [ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV Mai 2012 NTL NAV for full musikk s. 8 Redaktøren Kamerater! NTL NAV har trappet opp retorikken, som enkelte har bemerket, gjennom våre innlegg i Dagbladet. Høyre og arbeidsgiversiden

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai.

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai. SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 Mars 2010 Foto: Frode

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 2/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Årsmøter og kurs i avdelingene Skatteforvaltningen i norden NTL-Skatt Leder

Detaljer

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008. NAV i medienes søkelys side 10

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008. NAV i medienes søkelys side 10 [ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008 NAV i medienes søkelys side 10 Redaktøren Kompetanse hva er det? NAV-reformen er nå halvveis, mens brukere, politikere og media i økende grad forventer at

Detaljer