101 BLADET. Nå kommer våren! Forsvarsbygg. OTV på tur. Årsmøte-referater. side 9. side 10. side 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "101 BLADET. Nå kommer våren! Forsvarsbygg. OTV på tur. Årsmøte-referater. side 9. side 10. side 11"

Transkript

1 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr Nå kommer våren! OTV på tur side 9 Forsvarsbygg side 10 Årsmøte-referater side 11

2 Redaktøren Vårens vakreste eventyr og pengegaloppen Vel overstått påske til alle NTL re. På grunn av tekniske problemer ble ikke bladet distribuert før påske. Men i beskjedenhetens navn, den som venter på noe godt venter som kjent ikke for gjeves... Våren er på vei, i perioder i alle fall. I vårt langstrakte land er det vel ikke alle plasser våren har kommet like langt, men uansett så går det i riktig retning for alle landsdeler. Lønnsoppgjøret i staten står for døren og renta stiger sakte men sikkert, så her gjenstår det å se hvem som blir «vinneren». Det er flagget fra LO at årets mellomoppgjør skal bli godt, og i privat sektor ble resultatet historisk bra (4,5 %). Ikke siden 1970 tallet har oppgjøret vært så bra. Nå er vel staten ikke kjent for å bli lønnsvinneren i oppgjørs sammenheng, men uansett bør det være duket for et godt oppgjør. Så vi lønnsmottagere får bare håpe vi har dyktige forhandlere som får til et godt resultat. Nå er det vel flere en undertegnede som har deltatt i lønnsforhandlinger på forskjellige plan og vet av den grunn hva som ligger bak av arbeide og ikke minst utholdenhet og forhandligs teknikk for å skape et godt sluttresultat. Så på det nivået Flåten og «kompaniet» driver forhandlinger får vi bare ønske de lykke til. I forbindelse med styremøte til NTL forsvaret i mars hadde vi besøk av ob.lt Trond Jørgensen og brigader Arne Skjærpe som foredro oss om status på forsvarets lønnsprosjekt. Forsvarssjefen har satt ned en gruppe som skal se på et mulig nytt lønnssystem i forsvaret. Lønnsutgiftene til forsvaret er den store kostnadsdriveren og gruppen skal se på eventuelle forenklinger og tilpasninger i dagens lønnsystem og det skulle ikke forundre meg om det er ønskelig med mulige innsparinger også. Prosjektet skal legge frem sitt arbeide i løpet av Det virket heller ikke her til at sivile var den gruppen det var jobbet mest med, men vi håper jo også at vår kategori blir vurdert i arbeidets gang. Nå er heldigvis organisasjonene med i gruppen og det må være enighet om fremdriften før gruppa kan legge frem noe sluttresultat. Vi venter i spenning. Da gjenstår det å ønske alle en riktig god vår og forsommer! Vidar 101 BLADET Adresse: 101-bladet, NTL Landsforening 101, Postboks 8788, Youngstorget, 0028 Oslo Redaktør: Vidar Hansen, Moaveien 28, 1719 Greåker, Mobil: Redaksjonsutvalget: Vidar Hansen, Dag Agledal og Tom-Rune Klemetsen Redaksjonen avsluttet: 10. april 2007 Produksjon: Stiftelsen Aktuell Opplag: 6500 eks Adresseendring for medlemmer av 101-bladet: NTL, Møllergt 10, 0179 Oslo Frist for stoff til neste nummer: 25. mai Sendes til Landsforeningen og/eller redaktøren. Forsidebildet: FMS BLADET NR

3 Lederen Takk til alle som har vært med på å verve nye medlemmer NTL Forsvaret ved styret ønsker å takke alle våre medlemmer som har vært med på å verve nye medlemmer til NTL Forsvaret. Siden 1. august 2006 har vi vokst som organisasjon med ca 9% flere medlemmer. Det er i størst grad dere medlemmer og tillitsvalgte som har gjort dette mulig. Ved å være synlig og å gjøre en god jobb som tillitsvalgte velger mange nye ansatte og personer som har vært organisert i andre forbund, å melde seg inn som medlemmer hos oss. Det som er ekstra gledelig for oss er at de nye medlemmene kommer fra alle fagfelt og alder innenfor Forsvaret. Vi er midt inne i en vervekampanje og den har gitt oss flere nye medlemmer. På styremøtet i slutten av mars ble en nyinnmeldt grenader den heldige vinner av en bærbar GPS. Vi fortsetter vår kampanje og trekker på styremøtet i juni en heldig vinner av en ny sykkel. Så vær med å verv slik at også du kan være med på trekning. Når dette bladet er kommet ut til alle medlemmene, er sannsynligvis det som blir kalt vårens vakreste eventyr ferdig, nemlig mellomoppgjøret i lønnsforhandlingene. Oppgjøret i privat sektor ga 4,5% i lønnsvekst og vi i statlig sektor har nok en formening om at det må mer til før vi er fornøyd. Det er oversendt krav om at vi må få til noe mer på bakgrunn av at vi har ligget akterut lønnsmessig i forhold til privat sektor. Hva det endelige resultatet ender med er vi alle spent på. NTL Forsvaret har vært uten en av to organisasjonssekretærer siden. Det er med stor glede at jeg nå kan meddele at vi nå har valgt Inger Løseth, med virkning fra 1. mai, som ny organisasjonssekretær i sekretariatet. Inger kommer til oss med bakgrunn som saksbehandler i FLO/ Base Viken. Jeg er trygg på at hun kommer til å bidra til at vi skal kunne klare å yte enda bedre service til våre medlemme i tiden fremover, med alle de utfordringene som vi vet vil komme. Inger Løseth vil i vårt neste blad komme med presentasjon av seg selv Hos oss er både ververen og den som blir vervet med i trekningen av premien. Husk størrelse gir styrke. I skrivende stund, her hvor jeg bor i Sandefjord, er det nå strålende sol og varmt vær på kvelden. 9 varmegrader kl 2000 på kvelden i skyggen midt i april gir håp om at våren og sommeren skal fin. Jeg ønsker dere en fortsatt flott vår. Med hilsen Dag 101-BLADET NR

4 Får familielivet inn i Forsvaret - Familiedirektivet skal ikke bli et papir som bare støver ned i sjefenes skuff. Til det er det alt for viktig til. Vi kan ikke forvente at Forsvaret lenger er et kall for personellet vårt. Jobben må tilrettelegges slik at det er mulig kombinere denne med et godt familieliv. AV KATRINE GRAMSHAUG, INFOR- MASJONSANSVARLIG PØS Det sier Grete Moe Evensen (bildet) som 1. januar i fjor begynte som familiepolitikkansvarlig for Forsvaret i Personell-, økonomi- og styringsstaben (Pøs). Jeg begynte samtidig som vi fikk Forsvarets familiedirektiv og det har vært et spennende arbeid å gripe fatt i. Familiepolitikk har fått et økt fokus i organisasjonen og vi begynner å se konkrete resultat av de forslagene som ligger i direktivet, forteller oberstløytnant Evensen. Godt i gang I løpet av 2006 har hver avdeling fått sin familiekoordinator, som skal fungere som en «guide» mellom Forsvaret og familien. Det er også etablert ett sentralt familieforum i Forsvaret. For første gang fikk vi ett forum som er det koordinerende organet for all familiepolitikk i Forsvaret. Forumet skal ha fokus på oppfølging og iverksetting av tiltak for et godt familieliv, sier Evensen, og legger til at det i tillegg er det etablert regionale og lokale nettverk. Oberstløytnanten forteller at de nyetablerte familiekoordinatorene vil spille en svært viktig rolle i Forsvarets familiepolitikk. De kjenner avdelingen og kan tilpasse støtten etter hva behovet som finnes, forteller hun. Evensen understreker at familiekoordinatorene ikke skal gjøre alt alene, men må samarbeide med andre. Det er bare de færreste som er koordinator på heltid. Å dra nytte av de ressursene som allerede finnes, og koordinere tiltak samme med andre blir derfor svært viktig, forteller hun. Tett på nett I februar åpnet Forsvarets felles familieweb. Nettstedet viser hvilke goder og tilbud man har som forsvarsfamilie. Det gjør det blant annet mulig for hele familien å forberede seg på nytt bosted, enten det er i Norge eller i utlandet. Alt er tilgjengelig på internett slik at informasjonen når ut til hele familien og ikke bare til dem som er ansatt i Forsvaret. Familieweben er organisert etter tjenestested, men gir i tillegg lettfattelig informasjon om Forsvarets sentrale familiepolitikk. Den enkelte skal uavhengig av forsvarsgrentilhørighet kunne gå på nett og finne hvilke tilbud som er der de bor eller i nærheten. Vi vil at familiepolitikken skal være kjent og verdsatt. Det skal være en felles standard for personalgoder og ytelser. Ved hjelp familiekoordinatorene og familieweben så vil det bli enklere også for partnerne å orientere seg om tilbud og rettigheter, tror Evensen. Gjennomførte tiltak i Familiedirektivet: Etablert familieforum: Det sentrale familieforumet skal være det høyeste koordinerende organet i Forsvaret. Etablert familiekoordinatorer: Forsvaret har nå ca 80 personer som har oppgave å ivareta familier herunder gjennomføring av tiltak som skal være fastlagt i en lokal plan. Kurs for familiekoordinatorer: For at familiekoordinatorene skal få opplæring i hva rollen innebærer, bygge nettverk på tvers, utveksle erfaringer, og samordne tiltak er det satt i gang kurs. Samlivskurs: Samlivskurs skal tilrettelegges for alle ansatte. I første omgang skal par som blir midlertidig atskilt grunnet internasjonal tjeneste prioriteres. Hjemmekontor: Kontrakt for fjernarbeid/hjemmekontor er snart klar. Etablert felles Familieweb: Dette er gjort for å synliggjøre familiepolitikken bedre, og få kommunisert ut familietiltak og goder til alle. Andre familiepolitiske tiltak Disponeringsrunden, bedre forutsigbarhet for stillinger nasjonalt og internasjonalt. Endringer i reise og flyttebestemmelser o Økt stønadsreiser (pendlere) o Mer fleksible samværsreiser, men redusert antall o Den ene årlige gratisreisen er tilbake, men det har gått på bekostning av haikreise befal o Vernepliktig akademisk befal har fått tilbake flyttereise etter førstegangstjeneste. o Grenaderer/matroser og kontraktsbefal med forsørgerbyrde får 10 tur/retur stønadsreiser Internasjonale operasjoner BLADET NR

5 Samarbeidet AP/LO og Yssen-saken Skal inn på budsjettet Implementeringen av Forsvarets familiedirektiv er forpliktende for alle avdelingene i Forsvaret. Oberstløytnanten påpeker at det kreves satsing og prioritering av familiepolitikken fra alle ledere dersom organisasjonen skal lykkes. - Organisasjonskulturen må endre seg og sette fokus på familiepolitikk. Det må vises vilje fra sjefene til å avsette midler og ressurser for gjennomføring av familietiltak. Fremover blir det viktig å identifisere hva tiltakene i Familiedirektivet koster og få dette inn som en naturlig del av budsjettprosessen. Dette må vi bli bedre på fremover, sier Evensen. o Kortere beordringslengder utland der det er mulig o Familietillegg utland er 5000,- pr måned for familier med forsørgeransvar (særavtalen). o Mer fritid og bedre fleksibilitet. 5-7 dager pr mndr opptjent fri ved intops (særavtalen) o Adgang til å møte familien i tredjeland o Barnehage og førskoleutgifter dekkes fra ett år (inntil 60000,- pr år) Stanghelle, Sponheim og alle andre som ønsker at båndene mellom Ap og fagbevegelsen må bli løsere, tar grunnleggende feil. Det er ikke bare i ledelsen av organisasjonene, men også vi på «grasrota» ønsker dette tette samarbeidet. Derfor kom det sterkere tilbake (fra grunnplanet i organisasjonene) for noen år siden og bidro til valg seieren i Når det gjelder den såkalte Yssensaken, så tenderer det nå nærmest til mobbing mot LO-leder Gerd-Liv Valla. Begge sider har sikkert «litt rett og mye feil», men en skal ikke se bort fra at det fra Yssens side ligger skjulte agendaer. Tror ingenting på at Yssen er noe «persilleblad» som lar seg mobbe på arbeidsplassen sin av Folket har talt: Fortsatt ønskelig med verneplikt A.C. Nielsen A/S har utført en meningsmåling for Folk og Forsvar i februar 2007, med spørsmålet «Mener du at vi bør beholde verneplikten i Norge?» og «mener du at Norge bør ha et militært forsvar i den nåværende situasjon?» Dette spørsmålet svarte 80% ja på, 14% nei og 5% var usikre. Kvinner var mer positive til verneplikt enn menn, med 84% mot 76% oppslutning. Aldersmessig finner man høyest oppslutning blant de over 60, med 91%. Den laveste oppslutningen er i segmentet år, hvor den er nede sin arbeidsgiver, uten å kunne si ifra internt og eventuelt kunne bruke tillitsmannsapparatet og/eller verneombudet. Sponheim og resten av høyresiden i norsk politikk bruker nå denne saken for alt hva den er verdt og ønsker selvfølgelig å splitte fagbevegelsen og Ap. Men nettopp nå, når det «blåser som verst», trenger vi dette samarbeidet og de borgerlige partiene skal ikke lykkes i sine bestrebelser. Det er SAMMEN vi er sterke og det skal vi fortsatt være fremover! Odd Inge Matre Ap og LO-medlem Bergen i 69%. Oppslutningen synker noe med utdannelsesnivå, fra 85% hos de med grunnskoleutdanning, til 78% hos de med universitet/høgskole. Meget høy oppslutning om vårt militære forsvar. «Mener du at Norge bør ha et militært forsvar i den nåværende situasjon?» Årets måling tangerer fjorårets rekordhøye oppslutning. På spørsmålet: svarer hele 91 % ja, mens kun 6 % svarer nei. 101-BLADET NR

6 Bør forbys i Forsvaret FRA FORSVARETS INTRANETT Kosttilskudd blir stadig mer populært i Norge. Det er en glidende overgang mellom Odd Helge Pettersen kosttilskudd og doping som gjør det vanskelig å vite hva man får i seg, sier administrativ leder i Narko Sør, Odd Helge Pettersen. Mange av disse produktene inneholder stoffer som står på Olympiatoppens dopingliste, forklarer kapteinen, som har militærutdanning i tillegg til en sivil politiutdannelse. Forsvaret har nulltoleranse for bruk av narkotika og doping, og har et regelverk som er strengere enn samfunnet for øvrig. I Forsvaret er det forbudt å erverve, bruke og være i besittelse av stoffer som står på Helsetilsynets liste. Når vi vet at mange av kosttilskuddene inneholder ulovlige stoffer, er det for meg prinsipielt galt å tillate bruken av det, understreker Pettersen. Forsvaret har to narkotikagrupper som skal bekjempe narkotikamisbruket i Forsvaret. Narko Sør har ansvaret for avdelingene fra Nord-Trøndelag til Vest- Agder, og Narko Nord har ansvaret for avdelinger i Nordland, Troms og Finnmark. I tillegg arbeider gruppene opp mot norske styrker i utlandet. Ukjent innhold Olympiatoppen har særdeles strenge regler for hva norske idrettsutøvere har lov å bruke av kosttilskudd. Ifølge Pettersen har de godkjent bare et fåtall av produktene som finnes på markedet. Det er ikke alltid samsvar mellom faktisk innhold og det som står oppgitt på varedeklarasjonen. For at tilskuddet skal virke, tilsetter noen ulovlige stoffer, opplyser han. At produktet er kjøpt i Norge er ingen trygghet. Mange norske selskaper driver bare med ompakking av produktet. Det betyr at de kjøper inn tilskudd i store kvanta og fordeler det i mindre emballasje. Da kan man heller ikke være sikker på at varedeklarasjonen stemmer, sier Pettersen. Han kan ikke forstå at militært personell trenger tilskudd til den vanlige kosten når toppidrettsutøvere ikke gjør det. Etter innspill fra narkotikagruppene har Forsvaret bestemt at det ikke skal selges kosttilskudd gjennom Forsvarets kantiner lenger. Vanlig mat er sunnest Pettersen mener det er viktig at Forsvarets kantiner ikke selger slike produkter samtidig som han ikke ønsker å innføre et generelt forbud. Forsvaret må tenke over hvilke signaler som gis til ungdommene. Møter de et berg av proteinpulver i kantinene, er det lett å tenke at dette er nødvendig å ha i seg, sier han. Han er oppgitt over trenden som har utviklet seg de siste årene. Det er blitt en motegreie å drikke en proteinshake til lunsj. Det står for meg som bare tull. Klarer toppidrettsutøverne seg med vanlig mat, klarer vi i Forsvaret oss med vanlig mat, sier han. Foto: Colourbox.com Paradokset er at det er strengere regler for bruk av kosttilskudd for toppidrettsutøvere enn for militært personell. Det er urimelig at vi sender unge mennesker til krigsherjede områder og stiller lavere krav til hva de har i seg, enn hva norske toppidrettsutøvere, som tross alt bare driver med lek, må forholde seg til, avslutter han. Vitsene mine får du IKKE Vi i redaksjonsutvalget beklager på det sterkeste at noen av våre lesere har følt seg krenket av noen av vitsene som vi har brukt i tidligere blader. Det har selvfølgelig ikke vært vår mening at noen skulle føle seg støtt av de vitsene vi har trykket. Vi har derfor besluttet å droppe vitsene i kommende blader og det vil heller bli trykket små sitater fra kjente og ukjente personer. Red BLADET NR

7 Nytt fra Forsvarets Hovedverneombud (FHVO) «For å kunne skjøtte vervet som FHVO er det nødvendig at kontakten med «grasrota «i FMO er så god som mulig. Som FHVO skal jeg ivareta koordinering, samordning og rådgivning til hovedverneombudene (HVO) innen hele Forsvaret og være rådgiver i spørsmål som er knyttet til Arbeidsmiljøloven (AML). I FMO er det over 70 HVO som er mottakere av disse tjenestene på vegne av arbeidstakerne. Min forgjenger startet for noen år siden opp den første Referansegruppa med den hensikt å få innspill og råd om hva som rørte seg i FMO samt det som han som FHVO måtte være forberedt på å uttale seg om. Gruppa var sammensatt av opp til seks medlemmer som alle var HVO og representerte ulike deler av FMO. Når jeg overtok vervet pr 1. januar i år, var det å fortsette med dette samarbeidet noe av det første jeg grep fatt i. Tirsdag 30. januar hadde den nye Referansegruppa sitt første møte i FHVOs lokaler ved Grev Wedels plass 9 her i Oslo. Noen av medlemmene var veteraner og andre helt nye. Agendaen denne gang var å bli bedre kjent med hverandre samt å «sette» gruppa. La meg få presentere medlemmene for dere: Oblt/FHVO Geir Arne Nordstrand F konsulent/ass FHVO Berit Teien Fagarbeider Ove Berg, FLO TV/Stab, Kjeller (HVO på heltid) Fagarbeider Svein Arild Bjørnsen, FLO Ledelse Base Troms og Finnmark, Bardufoss (HVO på heltid) Lt Knut Celiot Bjørkly, KV og Sjøforsvaret, Sortland Grenader Fredrik Holm, Tillitsmannsordningen og HVO for de vernepliktige, Oslo Dr. Gunnar Skipenes, BHT i Indre Troms, Bardufoss Maj Arne Rasch, FOHK og Luftforsvaret Kapt Johan Rørvik, FLO Base Viken Lt Kristoffer Haugenes, HSTY og Hæren, Setermoen (HVO på heltid) Neste møte er satt til 7. og 8. mai. I mellomtiden er det meningen at gruppas medlemmer skal være i forbindelse med hverandre samt holde seg orientert om AML relaterte saker i den delen/gren av FMO de representerer. Det ser ikke ut til å være mangel på fremtidige oppgaver, noe jeg ønsker å komme tilbake til ved en senere anledning! Geir A Nordstrand Oblt/FHVO Tlf: Mob: Besøk NTL 101s hjemmeside via 101-BLADET NR

8 Takk for meg! Nå er det gått fem år siden omorganiseringen av Forsvaret ble satt i gang. I de siste 3,5 år har jeg hatt vervet som omstillings-tillitsvalgt. Det har skjedd store forandringer i Forsvaret og Forsvarsbygg i løpet av denne perioden. Vi som hadde Forsvaret som arbeidsplass med en leder på toppen (Forsvarssjefen), er oppdelt i Forsvarets logestikk organisasjon (FLO), Forsvarsbygg (FB)og Forsvarets militære organisasjon (FMO). I FB er det administrerende direktør Frode Sjursen som er øverste leder. Må innrømme at det er vanskelig og få med seg hvordan den militære organisasjon har forandret seg, det har kanskje litt med at man har mer interesse for hva som skjer i FB. Forsvarsbygg ble opprettet i 2002 og hadde 2051 ansatte, i dag er vi 1328 ansatte. Mange vil kanskje si at det er naturlig med et så stort nedtrekk av arbeidstakere da arealet er redusert med ca 2 million m 2. Men type areal/bygg som er avhendet er mye godt gamle nedslitte bygg hvor det ikke er utført særlig mye vedlikehold de senere år. I 2004 hadde Forsvarsbygg ansvar for bygg, som ble redusert med 1216 bygg ved utgang av Den største nedbemanning er tatt av renholdsbetjenter, drifts/vedlikeholdsarbeidere og sekretær/konsulenter. Vi er redusert med 312 renholdsarbeidere, 218 drift/vedlikeholdsarbeidere, 133 sekretær/ konsulenter og 49 ingeniør/arkitekter. Jeg mener det er redusert med alt for mange årsverk i FB til å kunne klare alle arbeidsoppgavene og forpliktelsene vi har overfor kundene våre. Det er en klar økning av kjøpte tjenester innen Markedsområdene i FB. I dag brukes det mer firma enn tidligere til å utføre også mindre vedlikeholds oppdrag på bygningene, mens vi (FB ansatte) tar oss mer av og drifte bygningene. Kundene har vært vant til over mange tiår at fagarbeideren utførte mer av jobbene tidligere, og av den grunn er de kanskje litt misfornøyd med at det tar lenger tid med og få firma til å utføre de små vedlikehold oppdragene. Mange av oss hadde store forventninger til FB, det er kanskje ikke blitt helt slik vi trudde det skulle bli. Vi har et for stort byråkrati med arbeidsordreflyten. Dette med innkjøp fungerer dårlig. Vareleveransen kommer ikke innen tidsfristen, som igjen gjør at vi får misfornøyde kunder. Noen av MOne har fått ei dårlig kundetilbakemelding kanskje pga bla disse tingene. Det må bli lettere og få tilsatt arbeidstakere. Ofte tar det for lang tid og få tilsatt nye når arbeidstakere blir pensjonister, vist det i det hele tatt blir tilsatte nye. Det som kanskje har fungert bedre enn det mange hadde tru på ved oppstart av FB, er at lønningene kommer til rett tid og er stort sett riktige. Til slutt vil jeg takke for den tid jeg har vært omstillingstillitsvalgt det har vært både lærerikt, interessant og utfordrende. Ikke minst er jeg blitt kjent med mange ansatte. Videre vil jeg gi uttrykk for et håp om at det i Forsvarsbygg i Ove Gamst Bjørn Markussen Anne Berit og Bjørn i samtale med renholdsbetjentene. fremtiden vil bli litt ro i forhold til omstillinger, sammenslåinger og lignende slik at vi alle får anledning til å «puste litt ut». Takk for meg. Med vennlig hilsen Bjørn Markussen Otto Kjell Antonsen BLADET NR

9 OTV på tur Et av privilegiene som vi tillitsvalgte har er å få være ut blant medlemmene å treffe dem der de jobber. Det er mandag 15. januar og 2007 er kommet godt i gang. Været er av den ustabile typen, opptil flere årstider hver dag, det er årsaken at til at det er på flyplassen i Bodø jeg Gunnar Karlsen oppholder meg den mandag morgen, og ikke bak rattet i min egen bil som jeg helst bruker når jeg skal besøke lokalavdelingene i Vesterålen, Harstad og Ofoten. Det er Andøya som er målet denne dagen. Når jeg kommer inn på terminalen på Andenes flyplass er det Leder av lokalavdeling NTL Forsvaret Andøy Thore Magnussen som tar i mot meg, fem minutter etter på er vi installert på Thores daglige arbeidssted, Spisemessa på Flystasjonen, der unge Magnussen er kjøkkensjef. (Hvem sa at det ikke er en fordel å ha en flyplass i sitt nærområde?) Etter å ha deltatt på styremøte til lokalavdelingen, dro Thore og jeg til BRP- avdelingen (Brann-, redning- og plasstjeneste). Der møtte vi engasjerte medlemmer som hadde mye på hjerte, det i tillegg til at dette er en tjeneste jeg kjenner godt til (har permisjon fra tilsvarende jobb i Bodø) var det ingen problem med å holde praten i gang. Pensjonsalder, ferieavvikling er vel ingen ukjente temaer for personell innen BRP tjenesten. Ledelsen på Base Andøya ble også viet et besøk før jeg dro hjem senere samme kveld. En stor takk til Thore som brukte så mye tid sammen med meg i en veldig hektisk hverdag. Onsdag og torsdag samme uke sto Harstad og Ramsund på programmet. Nok en gang med fly som framkomstmiddel. På Evenes var det vinter som vi sjelden opplever i Bodø, kuldegrader, Her er to av matrosene våre avbildet sammen med Gjert Olav Risbøl og Inger Ann Aune. Audhild på kontoret. vindstille og tørr snø! På Harstad bussterminal ble jeg møtt av leder Harstad avdelingen Gjert Olav Risbøl meg. Vi dro ut til Trondenes hvor vi ved forpleiningsavdelingen på Trondenes møtte våre medlemmer som har sitt daglige virke der. I tillegg traff vi 2 av våre matroser der. Disse er ofte ute på aktiviteter utenfor basen, så det var flott å få anledningen til å treffe noen av dem å slå av en prat. Blant de ansatte ved forpleiningsavdelingen var savnet av nærhet til ledelse (forpleiningssjef og RSF) et tema. De er etter siste nedring innefor RSF underlagt RSF Troms og Finnmark. Ellers var lokal lønn og ansettelsesforhold (en del midlertidige) saker som ble flittig diskutert. Etter en saftig lunsj dro Gjert Olav og jeg sammen med Inger Ann inn til byen og Her er leder av lokalavdeling på Ramsund Alf Antonsen avbildet på sitt «lille» kontor på basen. Forsvarsbygg lokaler i Harstad der jeg traff flere fra styret. Vi hadde en prat om blant annet om egen organisasjon og samarbeide mellom lokalavdelingene i området. Neste morgen dro jeg med militær rutinetransport til Ramsund. Der hadde jeg et møte med styret i lokalavdelingen. Avdelingen er ledet av Alf Antonsen som er overingeniør ved FLO Tunge Verksted Maritim Nord driftseksjon Ramsund (hvem sa at vi var glade i forkortelser i forsvaret). Etter styremøtet vandret Alf og jeg og rundt på basen og besøkte noen av avdelingene der. Det er et optimistisk gjeng som jobber ved basen, som har vært igjennom noen runder med om stilling. 101-BLADET NR

10 Hvor er kompetansen, opplæringen og ansvaret? ANN BERIT SAGEDAL KONSERNTILLITSVALGT I FB Våre tillitsvalgte har ofte tvister med arbeidsgivers representanter om hvordan regelverk/avtaler osv skal fortolkes. Gjennom et langt virke, og en god opplæring er det ikke tvil fra de tillitsvalgte hvordan en bestemmelse er å forstå. Dersom de skulle være i tvil, ja så undersøker de saken før de tar et standpunkt. De vet at de fleste saker der det er rom for tolkning, ja der finnes det noe som heter forvaltningspraksis. Arbeidsgivers representanter derimot finner det ofte for godt å tolke regelverket på egenhånd, og denne tolkningen avstedkommer i svært mange tilfeller at de ansatte utsettes for feil avgjørelser. Mangel på kompetanse innenfor det regelverket man er satt til å forvalte, forårsaker i mange tilfeller at de ansatte ikke får sine rettigheter ivaretatt. Jeg antar at de sakene som blir tatt opp gjennom tillitsvalgtapparatet, og som ofte finner sin løsning der, bare er toppen av isfjellet. De ansatte må kunne stole på at de blir forvaltet korrekt. De har selvsagt ingen forutsetning for å overprøve arbeidsgivers påstander fordi de forutsetter at det å få en korrekt saksbehandling er en selvfølge. Det er det dessverre ikke i dagens Forsvarsbygg, og dette er bekymringsfullt. Grunnen til at jeg velger å skrive om dette i bladet nå, er at jeg har fått flere saker fra lokale tillitsvalgte den senere tiden, og sakene er av en slik karakter at de må ansees som alvorlige. Det har aldri vært helt bra i FB på dette området. Det var likevel slik at man i starten av opprettelsen av virksomheten kunne akseptere at ikke alt gikk på «skinner» hele tiden. Problemet er at ting har forverret seg betraktelig. Mye av årsaken ligger nok i at man flyttet personellforvaltningsansvaret fra stab til linje, og fjernet mesteparten av de medarbeiderne som hadde kompetanse på området. Hvem har så ansvaret? Er det den som er gitt det utøvende ansvaret for å forvalte regelverket? Selvsagt har man et ansvar. Man har en selvsagt plikt til å kjenne de lover og regler mm som gjelder innenfor sitt arbeidsområde. «Manglende kunnskap fritar ikke for ansvar». Men det er også slik at når man får et arbeid, så har man krav på opplæring for å kunne ivareta dette arbeidet. Hvilken kompetanseheving har de så blitt tilført de som har fått det utøvende personellansvaret. Her tror jeg svaret er «minimalt». Fotograf: Vegard Breie Hvorfor har man ikke prioritert denne opplæringen i Forsvarsbygg for å unngå at ansatte blir utsatt for tilfeldig saksbehandling? Jeg tror jeg med beklagelse må si at dette handler om holdninger og prioriteringer hos øverste ledelse. Det mangler ikke på tilbakemelding om hvordan det står til i organisasjonen. Man velger likevel å se bort fra at det trengs et «krafttak» for å få kunnskapen opp på et akseptabelt nivå. I Forsvarsbygg bruker man ord som null-toleranse på feil innenfor enkelte områder. Det er på tide at vi som tillitsvalgte stiller null-toleranse krav for manglende kunnskap om lov og avtaleverket som forplikter arbeidsgiver, tillitsvalgte og de ansatte BLADET NR

11 Årsmøte NTL FMO Midt-Norge Den 21. februar ble det avholdt årsmøtet for NTL (avd ) FMO Midt Norge. Oppmøtet var større enn de siste års oppmøter og hele 16 personer var tilstedet. Kanskje det til neste år kan bli enda flere som møter da vi er en avdeling på i underkant av 100 medlemmer. Lederen Bjørn Tore Hammerhaug Eriksen åpnet møtet formeldt og pga at noen hadde andre avtaler ble det besluttet at utdelingen av 25 og 40 års utmerkelser skulle foregå før årsmøte sakene ble behandlet. Av de mange som skulle få utdelt nåler var det kun fire oppmøtte, nålene ble utdelt av vår leder, med god hjelp av kasserer Aud Skogan. Etter utdeling og tatt bilder, og en person forlot årsmøtet før sakene ble behandlet. Selve årsmøtet gikk fint og vi fikk behandlet alle sakene og valgt nytt styret. Til flere medlemmers fornøydhet tok lederen gjenvalg, også mange av de andre tok gjenvalg så det ble minimale utskiftninger, noe som også kanskje ikke er så unormalt for tiden, da det ofte er de samme som går igjen og det er vanskelig å få medlemmer til å ta på seg verv spesielt når det er mye omstilling og usikkerhet om framtida. Det gamle styret i NTL FMO Midt Norge takker for seg og ønsker det nye styret lykke til. NTL FMO Midt Norge hadde i forbindelse med avviklingen av årsmøte invitert en person fra arbeidslivssenteret i Nord Trøndelag til å informere medlemmene om IA-avtalen. Informasjonene ble kjørt en times tid før årsmøtet ble formeldt åpnet. Det var en engasjert forsamling og mange spørsmålstillinger ble fremlagt. Det som engasjerte mest var diskusjon om 70 års aldersgrense. Noe Årsmøte i NTL Forsvaret Bergen som flere mente var for høyt i de fysisk belastende yrkene. Flere grupper burde etter enkelte deltageres oppfatning vært satt lavere en 70 år grunnet slitasje. Det fremkom også at gjennomsnittsalderen for avgang/sluttalder i arbeidslivet var i underkant av 60 år. Noe de fleste oppmøtte trodde lå noe høyere enn som så. Det var en bra informasjon som vi fikk og før vi takket for informasjonen hadde vi allerede bestemt oss for å ta en ny runde med informasjon til medlemmene på dette tema litt senere i år da det var tydelig at det engasjerte og var interessant da det var mulighet for dialog og konkrete spørsmål under informasjon. Etter endt årsmøte ble det spandert middag for alle de oppmøtte årsmøtedeltagerne. En utmerket middag og et godt sosialt tiltak. Merete OTV/NTL Trøndelag og Møre NTL Forsvaret Bergen avholdt sitt årsmøte på Radisson SAS Royal Hotell, Bryggen i Bergen, den 13. mars. Invitert til møtet var NTL Forsvarets leder Dag Agledal. Leder åpnet møtet og ønsket alle velkommen, en spesiell velkommen til vår leder og de jubilantene som hadde møtt opp. I år var det innrapportert 24 jubilanter. Av disse møtte fem. Terje Omdahl ble valgt til dirigent med Grete Svenningsen og Vigdis Bastiansen Olsen som sekretærer. Protokollunderskrivere var Irene Myrvang og Marit Farstad. Møtet ble gjennomført med de vanlige årsmøtesaker, og det ble ikke helt store forandringen på valget fra i fjor. Årsberetning og regnskap ble gjennomgått. Da de vanlige årsmøte saker var gjennomgått, var det tur for jubilantene å få sine hedersbevis og en blomsterbukett, dette sto leder NTL Forsvaret og leder av Bergensavd. for. De som mottok nåler: 25 års-nål: Tore B. Skaar, FLO/TV-Mar 40 års-nål: Kirsten Johnsen, FLO/S Trygve Martin Larsen, pensjonist 40-årsjubilanter sammen med Dag Agledal og leder av Bergens-avdelingen. Stein Louis Rasmussen Jan Terje Nilsen, pensjonist Vi vil samtidig gratulere de som ikke hadde anledning til å møte. Nåler er sendt pr. post. 25 års-nål: Einar Chlerens Andersen Birthe BjørkeDag Arthur Espeseth Britt Elisabeth Halvorsen Ragvald Jørgensen Rolv Landøy Anita Leganger Erna Helen Olsen Ingrid Ratche Jarle Tvedt 40 års-nål: Arne Berge Solvei Hansen Ellen Johanne Hove Else Johannessen Anders Olai Johansen Sigrid Karin Mjelde Peder Gunnar Myhre Erna Stedjeberg Roald Viken Etter en høytidlig utdeling, informerte Leder av NTL Forsvaret om aktuelle saker. Vi gikk til bords ca. kl og inntok et bedre måltid med drikke av ymse slag. 101-BLADET NR

12 Årsmøte i NTL Forsvaret Bodø NTL Forsvaret Bodø avviklet sitt årsmøte den 22. februar 2007 på Skagen Hotell i Bodø. Ragnhild Mjøen Eilertsen ble utnevnt som dirigent (bilde). Ragnhild har vært medlem i 42 år og har tidligere vært leder av lokalavdelingen i mange år. Dette var første gang hun ledet årsmøtet, noe hun greide med glans. Vår eminente sekretær Julie Brottnes som har full kontroll med det meste som rører seg i lokalavdelingen, ble utnevnt som årsmøtesekretær. Årsberetningen ble gjennomgått av nestleder Gunnar Karlsen. Beretningen ble godt mottatt og vedtatt av årsmøtet. Avd Bodø hadde ved utgangen av 2006 ett antall på 326 medlemmer. Det ble også nevnt at neste års budsjett gir rom for at styremedlemmer kan ta kurs for å øke egenkompetansen ytterligere. Det være seg innenfor lover, regler, vedtekter og kunnskap i styrets forpliktelser ovenfor våre medlemmer. Regnskap og budsjett ble enstemmig vedtatt etter at kasserer Jan Ryvoll hadde lagt regnskapet frem for årsmøtet. Valgkomiteen bestående av Bente Strømsnes, Ole Hojem, Knut Sæbø og Marit Flovall hadde gjort en flott jobb med å få på plass alle styremedlemmene i nytt styre og tillitsvalgte som HTV og AMU representanter. Alle ble enstemmig innsatt og klappet for. Følgende hedersmerker utdelt: 25 års medlemsskap: Gunnveig Andreassen Bjørnar Christensen Enny Haukland Randi Lieng Mary Stenersen 40 års medlemsskap: Henni Hansen Julie Karlsen Gratulerer hjerteligst til disse! Som avslutning inntok årsmøtedeltakerne ett godt måltid i sosialt fellesskap, der en kunne mimre fra gamle dager og diskutere dagens aktuelle tema. Trivelig å avvikle årsmøte med så mange positive tilbakemeldinger. NTL Forsvaret Bodø (tidl NTL ) Wenche Brembo, Info sekretær. Full igjen! Nå regner jeg med at alle forstår at det er full stilling jeg mener. Jeg var så heldig at jeg ble valgt til omstillingstillitsvalgt for NTL i Forsvarsbygg fra 1 mars i år, og valgt ut Fra å vært et par år i delt stilling 50% tillitsvalgt og 50% jobb er jeg tilbake i full stilling som omstillingstillitsvalgt. Mitt arbeidsfelt blir ovenfor NTL`s medlemmer i Forsvarbygg, fra Kirkenes til Kristiansand. Jeg skal være medlemmer og tillitsvalgtes arbeidsredskap i saker som det behøves hjelp og støtte i. Jeg er 52 år (huff kor tia har gått), bor på Hell ved Trondheim lufthavn Værnes, og har kontor på den militære delen av flyplassen, sammen med andre medarbeidere i Forsvarsbygg. Startet min yrkeskarriere som elektriker i Siemens Trondheim i 1973, og gikk over i stilling i Forsvaret i 1989, som vedlikeholder ved Forhåndslagrene i Trøndelag. Ble tidlig leder av NTL avd Sør Trøndelag og senere heltids tillitsvalgt i NTL Forsvarsbygg fra 2002 til Jeg sitter også i Forsvarsbyggs styre, som ansatte -valgt medlem, og har vært med fra starten. Deltar også i Stjørdalspolitikken, fartstid snart 24 år, men vil nå avslutte min politiske «karriere» ved valget til høsten. Så nå er det full tid og full fart for NTL. Viktige saker står for døren. Ny forsvarsstudie skaper usikkerhet for våre jobber, ledere uten nødvendig kunnskap og personellforståelse skaper uro. NTL som den desidert største organisasjonen i Forsvarsbygg skal også være en maktfaktor i utviklingen av våre arbeidsplasser og organisasjon, dette stiller krav til alle oss NTL -tillitsvalgte i Forsvarsbygg. Dette krever at vi utnytter hverandres kunnskaper, og jobber på flere arenaer. Derfor har vi også samtaler og kontakter mot våre Stortingspolitikere, for å unngå direktiver vi ikke kan påvirke. Signaler om å gi FMO muligheter til å velge bort Forsvarsbygg som tjenesteleverandør av EBA-tjenester er et slikt felt vi jobber med å begrave. Så nå er jeg i deres hender, dere når meg på mobil eller mail. Om ønskelig kan jeg komme på medlemsmøter, dagskonferanser eller til medlemsbesøk. Det er bare å ta kontakt, både toget, flyet og Ford`en står rett utfor kontordøra. Alf Kaspersen Omstillingstillitsvalgt full tid Mobil Fax Mail BLADET NR

13 Voksenopplæring for grenaderer og matroser KAI HELGE REINERTSEN UNDERDIREKTØR SJEF VOKSENOPPLÆRINGEN I FORSVARET Nye VO Voksenopplæringen i Forsvaret (VO) har gjennomført en omfattende omstilling, og ble pr 1. januar 2006 en del av Forsvarets skolesenter. Selv om VO alltid har hatt vernepliktige mannskaper som sin primærgruppe, har også andre grupper, som grenaderer og matroser hatt mulighet til VO. Men etter som VO de senere år opplevde dramatiske kutt i sin tildeling, ble tilbudet mer og mer spisset inn mot primærgruppen. En ny og utvidet formålsparagraf VO fikk i forbindelse med omstillingen også en ny formålsparagraf, gitt av Forsvarsdepartementet, hvor vervede (grenaderer og matroser) blir nevnt: «Voksenopplæringen, som en del av Forsvarets skolesenter, skal være en brobygger mellom tiden før, under og etter tjenesten i Forsvaret. Voksenopplæringen skal gi tilbud om økt sivil kompetanse og innsikt i den enkeltes muligheter for videre utdanning og fremtidig arbeidsliv. Voksenopplæringen skal primært ivareta opplæringstilbud til vernepliktige mannskaper som avtjener førstegangstjeneste med særlig prioritet til mannskaper med svak utdanningsbakgrunn. Voksenopplæringen skal for øvrig gi tilbud til vervede, lærlinger, kontrakts- og avdelingsbefal om nødvendig ved tilføring av midler utover den øremerkede bevilgningen. Befal og sivile i Forsvaret og deres familier kan også gis voksenopplæring når det er ledige elevplasser og eventuelle merutgifter dekkes av den enkelte elev.» Øremerkede midler til grenaderer og matroser i 2006 og 2007 Mens VO tidligere bare hadde øremerkede midler til vernepliktige mannskaper, har VO nå også fått øremerkede midler til grenaderer og matroser (GM). Dette er foreløpig en forsøksordning for 2006 og Det er det gamle B-12-tillegget som nå er «vekslet inn» i VO. VO har altså til disposisjon pr år kr 9.600,- ganger antall GM. I 2007 er dette beløpet stipulert til 9 millioner kroner. VO-tilbudet ut fra den enkeltes behov VO-tilbudet så langt er bygd over samme lest som tilbudet til de vernepliktige, men tilpasset GM: Yrkes/studieveiledning og karriereplanlegging Kompetansegivende kurs og utdanning Stipend med inntil kr ,- pr. år. Tre utfordringer Selv om det er litt tidlig med en endelig evaluering, kan jeg allerede nå nevne tre utfordringer som vi må finne løsning på hvis VO skal være fornøyd med kvaliteten på tilbudet vi leverer, og følgelig si ja til et fortsatt og mer permanent oppdrag: 1. Flere VO-stillinger: VO har i dag et personellkorps tilpasset antall vernepliktige. Vi trenger stillinger målrettet mot GM. Jeg antyder en stilling pr 300 GM. 2. Stipend etter endt tjeneste: Mange har en slik tjeneste at det er vanskelig å få benyttet seg av VO. Vi ønsker å tilrettelegge for at det man påbegynner under tjenesten, kan fullføres via stipendordningen inntil 2-3 år etter endt tjeneste. Denne ordningen må administreres, og til det trengs det personell, jfr pkt Utenlandstjeneste: Selv om vi skal være realistiske når det gjelder muligheten for å ta VO utenlands, tar vi det som en utfordring å utarbeide fleksible løsninger på dette. Samarbeid og informasjon VO ønsker en tett dialog med GM om en videreutvikling av tilbudet. Vi har derfor regelmessig kontakt med NTL og PEFO. I tillegg er det også meget viktig at vi når alle i målgruppen med informasjon. En ny brosjyre er på vei, og vi holder på med å forbedre vår informasjon på internett/ intranett. Ellers skjer den viktigste kontakten mellom GM og den lokale VOavdeling. Ta kontakt og bruk oss. Det er jo deres penger! Du er gammel den dagen du bøyer deg ned for å knytte skolissen, og når du har gjort det, stanser du et øyeblikk og tenker: Var det noe mer jeg skulle ha gjort når jeg først er her nede? Karsten Isachsen 101-BLADET NR

14 Verv og vinn! Vi gratulerer vårt medlem i NTL Forsvaret Oslo,med arbeidssted Kjeller, vakt og sikring som den lykkelige eier av en bærbar GPS på trekningen som ble avholdt i mars! Årets vervekampanje for NTL Forsvaret gir både den som verver og den som blir vervet muligheten til å bli den lykkelige eier av en ny sykkel. Benytt sjansen nå - verv et eller flere medlemmer og få «lodd» i trekningen som finner sted på NTL Forsvarets styremøte i juni. Verver du flere så får du flere «lodd». Og ikke nok med det: De som er med på trekningen i mars er også med på trekningen av en sykkel, den trekningen vi finne sted i juni. Ikke vent, verv i dag, send innmeldingsskjema til NTL Forsvaret for registrering. Kanskje er det akkurat du som vinner en sykkel til sommeren. Husk at i tillegg kommer også forbundets vervepremie. Lykke til! Ditt medlemskap i NTL Forsvaret er blitt enda bedre! Er du grenader eller matros har ditt medlemskap i NTL Forsvaret fra 1. mars 2007 bli enda bedre. Da har en av forsikringene du har gjennom ditt medlemskap blitt endret. Endringer i vilkårene for dødsfall-forsikringen - bortfall av begrensninger i forhold til krigsrisiko! vil fortsatt være omfattet av begrensningene rundt krigsrisiko i henhold til de ordinære vilkårene. Endringen vil skje automatisk. Du trenger ikke å foreta deg noe. Beløpet vil bli trukket sammen med kontingenten som vanlig. Bagateller skaper det fullkomne, men det fullkomne er ingen bagatell. Michelangelo Den ble en av forsikringene du har gjennom ditt medlemskap i NTL Forsvaret endret. Tidligere har ikke dødsfall-forsikringen dekket dødsfall som følge av krigshandlinger hvis forsikringen for det enkelte medlem har vært i kraft mindre enn tre måneder før innreise i et område definert som krigsområde. Fra 1. mars falt denne begrensningen bort for deg som medlem av NTL Forsvaret. OBS!! Endringen gjelder ikke ektefelle/samboer/registrert partner. Disse Ris eller Ros Ris eller ros eller bare skrivekløe. Send noen ord til eller til vår post-adresse. Kommer din artikkel på trykk i neste 101- blad eller på vår hjemmeside, vil du få tilsendt en overraskelse fra oss. «Å stimulere Børsen er som å bera havre til ein daud hest.» Einar Førde BLADET NR

15 juni NTL kurs med søknadsfrist før sommeren Fra sceneskrekk til karisma Søknadsfrist: 4. mai juni Motivasjon og ressursutvikling Søknadsfrist: 4. mai 2007 AOF kurs: Arbeidsmiljøskolen trinn 1 - uke Kurs-id: Kurssted: Sørmarka AS (Siggerud) Fra - til (dato): Frist for påmelding: Fra - til: Kurspris : Stipend søkes forbund Kursansvarlig: Liv Signe Wikestad Telefon: E-post: Arbeidsmiljøskolen er et tilbud om videre skolering for hovedverneombud, verneombud, tillitsvalgte eller andre som arbeider med verneog miljø spørsmål. Skoleringen består av to trinn: trinn 1 (14 dager) og trinn 2 (4 uker). Personalpolitikk: tilrettelegging av arbeid og menneskelige hensyn Kurset skal gi deltakerne forståelse for, og kunnskap om personalpolitikk, psykososialt arbeidsmiljø og menneskelige reaksjoner. Kursets arbeidsform er innledninger og gruppearbeid Tid: Uke 38, september Sted: Sommarøy Ansvarlig: LO Stat Bergen Søknadsfrist: 15. juni Tid: Uke 46, nov. Sted: Sørmarka Ansvarlig: LO Stat Trondheim Søknadsfrist: 14. sept. Husk alle kurs hjemler fri etter 34 i hovedavtalen. En fredelig og enig verden er militærets og advokatenes hemmelig mareritt. Mailer Norman NTL Landsforening 101 Forsvaret Sekretariat Leder Dag Agledal Mobil: Org.sekr. Tom-Rune Klemetsen Mobil: Inger W. Burmo Løseth Postadresse P.b Youngstorget, 0028 Oslo Tlf. siv.: E-post: Nestleder/OMTV FLO Per Håvard Osmark Bjerkvik Tekniske Verksted, 8530 Bjerkvik Tlf: Faks: Mobil: E-post: Områdetillitsvalgte HORDALAND OG ROGALAND (1/1 stilling) Edvin Erntsen Postboks 82, Haakonsvern, 5886 Bergen. Tlf: Fax: Mobil: E-post: ØSTRE ØSTLAND (1/1 stilling) Alf Grødem KAMPUKS, 2405 Elverum Tlf: Fax: Mobil: E-post: NORDLAND UTEN BJERKVIK (1/2 stilling) Gunnar Karlsen Bodø Hovedflystasjon, 8047 Bodø Tlf: Faks: Mobil: E-post: TRØNDELAG & MØRE (1/2 stilling) Merete Fagerbekk Bygning 9, Persaunet Leir T-MIL, 7004 Trondheim Tlf: Faks: Mobil: E-post: Konserntillitsvalgt FORSVARSBYGG (1/1 stilling) Ann Berit Sagedal Forsvarsbygg, 4738 Evjemoen Tlf: Fax: Mobil: E-post: forsvarsbygg.no OMTV FORSVARSBYGG (Hel stilling) Alf Kaspersen Forsvarsbygg, MO Værnes Mobil Fax E-post: alf. 101-BLADET NR

16 B Économique B-Blad Returadresse: Pb. 8788, Youngstorget 0028 OSLO Våren er ikke bare tid for lønnsoppgjør! Ta deg tid til en tur på sykkel også - det gjør godt for kropp og sjel. Husk at du kan vinne en sykkel ved å verve nye medlemmer - se side BLADET NR

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND

PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND Til stede: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Red/Info.ansv. Web-ansvarlig Stein Vidar Hovstad Mona Enge Tor-Arne Bratteli

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Klubbavisa. Sammen er vi sterke!!! Innhold. Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 S.01. E-mail: Hjemmeside: www.nafgardermoenvakt.no.

Klubbavisa. Sammen er vi sterke!!! Innhold. Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 S.01. E-mail: Hjemmeside: www.nafgardermoenvakt.no. Klubbavisa Sammen er vi sterke!!! Innhold Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 Forord S.2 Lederen har ordet S.3 Hva jobber vi med? S.4 Medlemsmøter S.5 Informasjonsutvalget S.6 Årsmøte og valg

Detaljer

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET 2011 ADK Øst Fellesforbundet ADK Øst Adresse: Møllergaten 24 Postnr.: 0179 OSLO Telefon: 915 89 814 E-mail: kristian.kristiansen@fellesforbundet.no Kurskatalog for Fellesforbundet

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013

FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013 FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013 Vår visjon er å sette deg i fokus og virkelig finne ditt behov, som igjen gjør at du får den jobben som passer deg best. Det er tidligere laget arbeidssøkerkurs, men for

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

Aust-Agder 16. januar 2007

Aust-Agder 16. januar 2007 . Postadresse: Tlf. 38042547 Pb.381 Fax. 38047485 4664 Kristiansand E-post: austagder@fobsv.no Aust-Agder 16. januar 2007!" # $% & $ ' & &! ( & & ' ) * + & +, - #. / -#. # *! & /............................

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende.

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende. modig troverdig ansvarsfull engasjert kompetent nyansert Ny som tillitsvalgt nyskapende rettferdig hjelpende omtenksom etisk bindeledd Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Velkommen som tillitsvalgt

Detaljer

Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 6. Utgave Hjemmeside:

Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 6. Utgave Hjemmeside: Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt Sammen er vi sterke!!! Innhold Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 6. Utgave 2011 E-mail: stian@nafgardermoenvakt.no Hjemmeside: www.nafgardermoenvakt.no Forord Lederen har ordet

Detaljer

Info nr.: 4/2015 28. april 2015. APRIL 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 4/2015 28. april 2015. APRIL 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 4/2015 28. april 2015 APRIL 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fullt betalende Lærlinger Elever Pensjonister Totalt 1023

Detaljer

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Barnehagelærerføtter på rådhustorget i Reggio Emilia, Reggioreisen 25. oktober 2013. Foto K. Carlsen Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer I denne søte juletid tenkte jeg

Detaljer

Lønninger og arbeidsvilkår

Lønninger og arbeidsvilkår Klubb for og av våre medlemmer Velkommen Lønninger og arbeidsvilkår Stå sammen En god arbeidsgiver Velkommen til IE-klubben i ESS Vi vil at du skal ha det bra på jobb. At du skal ha ei god lønn å leve

Detaljer

Prøveprosjekt. Forslag til ny arbeidstidsordning BRP

Prøveprosjekt. Forslag til ny arbeidstidsordning BRP Prøveprosjekt Forslag til ny arbeidstidsordning BRP Godkjenning Luftforsvaret ved Forsvarsstaben har fått godkjenning av lederne av hovedsammenslutningene i Staten og statens personaldirektør av å se på

Detaljer

Årsmøte i SAFE Dolphin 2006

Årsmøte i SAFE Dolphin 2006 Årsmøte i SAFE Dolphin 2006 Avholdt på Quality Hotell, Olavsgaard Lillestrøm 15. og 16. mars Ordstyrer Lisbeth Øgren Referent Onar Sandnes Øvrige deltagere til stede: Terje Evensen Frank B. Nyheim Iren

Detaljer

For hver måned framover kommer vi til å ha en sang og sanglek som vi prøve å lære barna.

For hver måned framover kommer vi til å ha en sang og sanglek som vi prøve å lære barna. Forrige måned: Så var sommeren siste sommermåned over, litt vemodig men, vi vet at vi har et nytt innholdsrikt barnehageår foran oss, det gleder vi oss til både liten stor. For de barna som gikk her i

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om hvordan vi har innført selvhjelpsgrupper i Foreningen for brystkreftopererte. For å forstå hvorfor jeg

Detaljer

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad.

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 har for FSF-Harstad vært litt turbulent, siden vi ikke fikk valgt ny leder ved det ordinære årsmøtet i januar 2014. Møtevirksomheten ble lagt på is frem

Detaljer

Årgang 47 2010 Nr:1 CLUBERTEN ønsker alle fortsatt god sommer

Årgang 47 2010 Nr:1 CLUBERTEN ønsker alle fortsatt god sommer Redaktør: Vidar Årgang 47 2010 Nr:1 CLUBERTEN ønsker alle fortsatt god sommer Redaktør n har ordet: Redaksjonen kan ikke skylde på annet en dårlig inspirasjon for at det har gått både vinter og vår siden

Detaljer

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24. Fagforbunds blekka Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: 1.350 Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.09 . Hvorfor medlemsmøte om tariffkrav? Tariffavtalen er grunnmuren for

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatte i UoH-sektoren Hvem er jeg? Og hvem er vi? 21% av medlemsmassen i Forskerforbundet Fordelt

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989

KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989 KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989 ÅRSMØTET 2015 Styrets forslag til beslutninger, forslag til budsjett 2015, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling Folkets

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN 1 MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN MÅNEDSBREVET BES DISTRIBUERT TIL ALLE ROTARIANERE! Et nytt år Det skjer hvert år. Så snart de siste julekakene er tørket ut, starter det nye året med ting som går

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

MEDLEMSMØTE. 23 medlemmer møtte

MEDLEMSMØTE. 23 medlemmer møtte MEDLEMSMØTE Dato: 22.juni 2017 Tid: 18.00 Sted: Kommunestyresalen, Tjøme 23 medlemmer møtte Leder Anneliese Anderer-Burhenne ønsket velkommen, og ga så ordet til HTV Gunn Elisabeth L. Hübner, som orienterte

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik!

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva og hvordan for nye tillitsvalgte i vårt lokallag. Den videre kursing vil foregå

Detaljer

Arbeidsmiljø i barnehagen. Modul 4 Kurs for arbeidsplasstillitsvalde Utdanningsforbundet Hordaland 2010

Arbeidsmiljø i barnehagen. Modul 4 Kurs for arbeidsplasstillitsvalde Utdanningsforbundet Hordaland 2010 Arbeidsmiljø i barnehagen Modul 4 Kurs for arbeidsplasstillitsvalde Utdanningsforbundet Hordaland 2010 Vårt mål Barnehagen skal være en god arbeidsplass som ivaretar hver enkelt arbeidstaker på en forsvarlig

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 30.01.2013 ved Ole Vig videregående skole 1) Åpning Gerd Iren Bruås takket for serveringen ved Ole Vig videregående

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole 1) Åpning Alise Sørensen åpnet årsmøtet med å takke for at vi fikk

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

LO Midt-Troms. Saksliste til årsmøtet i Årsmøte LO senteret på Finnsnes

LO Midt-Troms. Saksliste til årsmøtet i Årsmøte LO senteret på Finnsnes LO Midt-Troms Saksliste til årsmøtet i 2017 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste og forretningsorden 4. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen 5. Årsberetning

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet

Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Hva er Parat? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten, flytting eller

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen Referat Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14

Detaljer

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6.

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6. Nr. 2. 2016 Håper du har hatt en fin ferie og har ladet batteriene for vinteren. Fygearket er et informasjonsbrev som sendes til alle medlemmene i Fagforbundet, Helse Stavanger HF. Arket kommer ut 2 ganger

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

MER KOMPETANSE. i samarbeid. Det lønner seg...

MER KOMPETANSE. i samarbeid. Det lønner seg... MER KOMPETANSE i samarbeid Det lønner seg... KOMPETANSE en trygghet med utløpsdato? Din kompetanse er viktig. Både for deg og bedriften. Det gir utvilsomt styrke for deg enten det skal omorganiseres, eller

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Handlingsplan for rekruttering

Handlingsplan for rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk Handlingsplan for rekruttering sammen er JEG sterkere! 2 Rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) har som formål å organisere arbeidstakere og fremme deres lønn-

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Demens før pensjonsalder

Demens før pensjonsalder Demens før pensjonsalder Informasjon til deg som har en demenssykdom Demensliv.no Temahefter for deg som har demens 2 1. Hva er demens? 2. Å leve med demens 3. Praktiske råd og hjelpemidler 4. Dine rettigheter

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 NHIFs årsmøte 2008 ble arrangert i Kristiansand 5. 8. juni med Kristiansand Havn KF som vertskap. I alt deltok 18 av foreningens medlemmer med 11

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening

Forsvarets høgskoleforening Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2010 Til årsmøtet 17. mars 2011 fra styret 2010 Årsberetning 2010 1. Styret i 2010-2011 Styreleder velges hvert år, styrmedlemmer for to år av gangen.

Detaljer

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14.

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Høringsforslag SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJERFOR ALSTAHAUG KOMMUNE Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Innholdsfortegnelse Formål... 3 Omfang... 3 Aktivitet.... 4 SENIORPOLITIKK

Detaljer

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no DØRBANKING - Avmystifisering Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post:

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

1. Hvordan trives du her hos oss?

1. Hvordan trives du her hos oss? wydfroismk medarbeiderundersøkelse Standardrapport. Hvordan trives du her hos oss? = meget dårlig, = meget godt Generert.. av . Vet jeg hva som forventes av meg i jobben? = i liten grad, = i stor grad.

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Vedlegg 5. Organisering av arbeidsmiljøutvalg og verneombud

Vedlegg 5. Organisering av arbeidsmiljøutvalg og verneombud Vedlegg 5 Organisering av arbeidsmiljøutvalg og verneombud 1 Innledning Organiseringen av verneapparatet skal tilpasses 3-3 og kapittel 6 og 7 til AML på alle nivå i Forsvaret. Dette er ivaretatt i virksomheten

Detaljer

Nr.152. Faste punkter: Godkjenning av referat nummer 151. Referatet ble godkjent. Referat fra andre møter Ingen møter siden sist.

Nr.152. Faste punkter: Godkjenning av referat nummer 151. Referatet ble godkjent. Referat fra andre møter Ingen møter siden sist. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.152 Referat fra 9. oktober 2001 Tilstede: Jon Erling Hagen, Bente Nygård, John-Harald

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: Fylkesstyret Møtested: Fylkeskontoret, Dronningensgate 10, Trondheim Møtedato: 26.03.2007 kl. 13:30-16:25 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355 Til: Marikova Vels medlemmer Oslo 5. februar 2014 I overensstemmelse med vellets vedtekter, 6, innkalles herved til Årsmøte i Marikova Vel: Tid: ONSDAG 5. Mars 2014 kl. 18.00 Sted: Oppsal Samfunnshus,

Detaljer