Økt fare for ras, flom, tørke og sterk vind Side 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økt fare for ras, flom, tørke og sterk vind Side 4"

Transkript

1 Annonsebilag til Kommunal Rapport Nyheter fra Kommunalbanken 1/2014 Ryfast valgte Kommunalbanken Side 7 Hamars nye storstue Et kulturelt kraftsenter for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i innlandet Side 2 «Vi kan lykkes om vi trekker sammen, kommune og stat» Jonas Gahr støre Side 7 Betydelige investeringsbehov Økt fare for ras, flom, tørke og sterk vind Side 4 Foto: Daniel Sannum Lauten/NTB scanpix www. 1

2 Leder Profil Globale endringer, lokal virkelighet Kristine Falkgård Administrerende direktør Globale endringer, lokal virkelighet. Det er tittelen på Kommunalbankens årskonferanse som arrangeres 3. april. Det er store og viktige tema vi løfter frem. Både økonomi og miljø er sentralt for en bærekraftig vekst og utvikling. Det legger også føringer for hvor stor velferdskake vi skal dele i fremtiden og hvordan den ser ut. Kommunalbanken skal være en langsiktig partner for lokal velferd. Derfor må vi være opptatt av de lange linjene. Med årets konferanse ønsker vi å skape en arena der vi løfter blikket og ser fremover, får nye impulser og kanskje blir litt bedre rustet til å adressere noen av de store spørsmålene i årene som kommer. Verden rundt oss er i kontinuerlig endring og det må vi forholde oss til. Vi har lagt bak oss noen dramatiske år i internasjonal økonomi. Det begynte som en finanskrise, men utviklet seg etter hvert til å bli en gjeldskrise for en rekke store, europeiske nasjoner. De gjennomlevde noen svært krevende perioder. Hvordan gikk det med de landene vi hørte så mye om for noen år siden, hvordan finansierer man offentlig velferdsproduksjon under slike forhold og hva er fremtidsutsiktene i dag? Er det mulig å trekke noen paralleller til våre hjemlige trakter og hvordan ser de økonomiske rammebetingelsene for kommunal sektor ut fremover? Det er noe av det vi forsøker å belyse i vår konferanse. Kontrastene til Norge er store. Vi har så langt hatt en økonomisk vekst de fleste andre land bare kan drømme om. Arbeidsinnvandringen er høy, befolkningsveksten er sterk. Men er det også i Norge tegn til at aktivitetsveksten avtar. Både SSB og Norges Bank har i løpet av året nedjustert sine prognoser for økonomisk vekst for «Flom, nedbør, tørke, ras. Alt dette har vi allerede opplevd, og skal vi tro ekspertene, kan det bli mer av dette fremover.» Også klimaendringene har en global og en lokal side. Flom, nedbør, tørke, ras. Alt dette har vi allerede opplevd, og skal vi tro ekspertene kan det bli mer av det fremover. Hvordan skal vi møte dette, og hvilke tilpasninger må gjøres? Trolig betyr det betytdelige investeringer og store summer. Vi vet hva det koster å erstatte en vei tatt av ras. Eller å lage et nytt havneanlegg fordi infrastrukturen må endres når klima ikke lenger gjør eksisterende veitraseer forsvarlige. Ikke bare tilpasninger til klima, men også tiltak som bidrar til lavere utslipp krever investeringer. Kommunalbanken finansierer i dag en rekke slike tiltak. Det betyr noe for oss at vi kan bidra til at viktige investeringer får finansiering til gunstige betingelser. Da blir det ikke bare mest mulig velferd for hver krone, men også best mulig klima for hver krone. Kommunesektoren spiller en viktig rolle, både for å nå Norges klimamål, men også for å gjøre oss best mulig rustet til å møte et villere og våtere klima. Vi ønsker å bidra til at norske kommuner når sine klimamål. For de som ikke har anledning til å delta på årets konferanse, vil vi i denne utgaven av KBNdialog belyse noen av temaene fra konferansen. Sjeføkonom Stefan Schneider i Deutsche Bank har skrevet en gjestekommentar om de økonomiske utsiktene for Europa, mens Jonas Gahr Støre er utfordret til å skrive om fremtidens velferd. I tillegg er det et intervju med leder av finanskomiteen på Stortinget, Hans Olav Syversen, om utviklingen i norsk økonomi og handlingsrommet til kommunene. God lesning! Ansvar på Stortinget: Hans Olav Syversen (KrF) er som leder av finanskomiteen helt sentral i å få flertall for neste års statsbudsjett. Han leder finansarbeidet på Stortinget Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix Kommunalbanken finansierer Hamars nye storstue Hamar kulturhus er et moderne brukshus som dekker mange behov, blant annet kulturskole, kino, bibliotek, øvingslokaler og konsertlokaler. Kultursjef Terje Halvorsen forteller at kulturlivet på Hamar gjennom flere år har manglet egnede lokaler. - Kinoen har vært nedslitt og bibliotek gammelt og umoderne. De gamle teaterlokalene tilfredsstilte ikke Riksteaterets standard. I tillegg hadde Teater Innlandet behov for nye lokaler, sier Halvorsen. Halvorsen trekker frem flere aspekter ved det nyåpnede kulturhuset som han er spesielt fornøyd med. - Biblioteket er svært moderne og inviterende for alle brukere. Det er flere tilgjengelige øvingsrom for alle typer musikalske konstellasjoner, med svært lav timesleie. I tillegg har hovedsalen en svært god akustikk som er mekanisk justerbar. Kulturhuset skulle være et brukshus for alle, og det har det blitt. I tiden som kommer arrangeres det ulike konserter, ungdommens kulturmønstring, danseforestillinger og utstillinger. Kommunalbanken har siden byggestart bistått med finansiering. Omlag 350 millioner kroner vil utgjøre det langsiktige lånet. Besøk av dronningen En stolt ordfører Morten Aspeli kunne fredag 14. mars erklære det nye kulturhuset for offisielt åpnet. Vel to og et halvt år tidligere tok hamarsingen Knut Faldbakken det første symbolske spadetstikket på byggetomta. Åpningsdagen hadde et innholdsrikt program. Allerede tidlig på formiddagen var det underholdning foran 1200 skolebarn på Stortorget. Det påfølgende høytidelige åpnings showet i hovedsalen, med Hennes Majestet Dronningen som tilskuer, ble også sendt på NRK. Av Lars M. Bekkelund Tar base i kulturhuset: Hamar bibliotek, Hamar Kino (5 saler), Teater Innlandet, Musikk i Hedmark, Hedmark og Oppland musikkråd, Kulturskolen, Ungdomskulturhus. Etter valget har Norge fått en mindretallsregjering som er avhengig av et flertall på Stortinget for å vedta viktige reformer og årlige statsbudsjett. Hans Olav Syversen, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti, er ny leder for finanskomiteen og ansvarlig for statsbudsjettbehandlingen på Stortinget. - Hvordan ser du på utviklingen av norsk økonomi fremover og hva er de viktigste valgene Stortinget står ovenfor? De nærmeste årene ser ganske lyse ut for norsk økonomi. Samtidig har vi noen utfordringer. De siste åtte årene har antall sysselsatte vokst samtidig som fastlands-bnp per innbygger har stagnert. Sysselsettingsandelen er lavere nå enn da den rødgrønne regjeringen overtok. Nesten to av tre nye jobber har gått til arbeidsinnvandrere siden 2005, og inkluderingen av utsatte grupper som personer med nedsatt arbeidsevne og ikke-vestlige innvandrere, er svak. Sysselsettingsandelen må opp, om velferden skal være bærekraftig på sikt. Også produktivitetsveksten har vist en nedadgående trend. Derfor blir det avgjørende fremover å prioritere produktivitetsfremmende investeringer i kunnskap, infrastruktur og målrettede skattelettelser for næringslivet. - Hva tenker du om utsiktene for kommunesektoren? Det skjer mye spennende i kommunene, men den kraftige gjeldsveksten bekymrer. Kommunenes gjeld er historisk høy på over 350 milliarder kroner. Gjelden har økt fra 15 prosent av inntektene i 2006 til 42 prosent i Utviklingen reiser flere spørsmål. Hva vil skje når norsk økonomi ikke lenger får så sterk drahjelp fra oljesektoren og vi får flere pensjonister for hver arbeidstaker? Hva skjer når dagens rekordlave renter stiger til et mer normalt nivå? Kommune og stat må tenke nytt i planleggingen fremover og legge til rette for at gjeldsveksten kan reduseres. For KrF blir det en hovedprioritering fremover å sikre en forsvarlig kommuneøkonomi. - På hvilke områder mener du at det er størst behov for investeringer i kommunesektoren? KrF mener det er særlig viktig å prioritere investeringer for barn og eldre. Kvalitet i barnehagene og skoler med tilstrekkelige ressurser til å gi lærerne gode arbeidsvilkår og elevene inspirerende læringsmiljø, er avgjørende for oss. Eldreomsorgen må rustes til en fremtid preget av flere eldre som «Vi vil øke kommunenes muligheter til å innføre og selv tilpasse eiendomsskatt, for å ivareta sosiale hensyn» lever lenger, men også til nye teknologiske muligheter som kan gjøre at eldre kan bo hjemme lenger med høy livskvalitet. - Hvordan ser du på utviklingen av handlingsrommet til kommunene? Kommunene vil trolig ha store kostnader fremover for å opprettholde standarden på tjenestene i møte med høy innvandring og en aldrende befolkning, høy gjeldsbelastning og økte pensjonskostnader. Dermed vil det bli krevende å oppnå vesentlig økt økonomisk handlingsrom i kommunene i tiden som kommer. Samtidig er det trolig et potensial for effektivisering og bedre og mer kostnadsbesparende måter å gjøre ting på, som kan frigjøre midler. KrF vil på sin side prioritere kommuneøkonomi høyt fremover og forsøke å gjøre vårt for forsvarlige rammer. Vi vil øke kommunenes muligheter til å innføre og selv tilpasse eiendomsskatt og annen lokal beskatning, blant annet for å ivareta sosiale hensyn. - Hva er dine forventninger til kommuneproppen og til budsjettforhandlingene? Jeg håper og tror at regjeringen ser behovet for å gå kommunene forsvarlige økonomiske rammer. For KrF blir kommuneøkonomi en hovedprioritering i behandlingen av statsbudsjettet for neste år, for å bidra til gode vilkår for skole, barnehager og eldreomsorg. Vi vil blant annet ta forskningen om lærerens betydning på alvor og bidra til å bedre lærernes arbeidsvilkår og status. Da trengs det økonomiske ressurser. Dessuten vil KrF prioritere et grønt skatteskifte og kampen mot barnefattigdom høyt, herunder økt engangsstønad for unge mødre. Av Julian Farner-Calvert 2 3

3 Naturkatastrofer Det må handles nå Mye kunnskap, for lite handling, mener eksperter. Skal Norge være godt rustet til å møte værutfordringene, må det gjøres investeringer i flomvern, rassikring, infrastruktur og kraftforsyning. Forsker Trude Rauken ved Cicero Senter for klimaforskning forteller at det finnes ekstremt mye kunnskap i Norge som ikke blir brukt. Norge er et av de få landene i verden som både har god økonomi, gode fagfolk, kunnskapsrik befolkning og godt med ressurser til å ta fatt i problemene. - Vi må begynne å handle på forhånd i stedet for å vente til hendelsene har skjedd med kostnadskrevende reparasjoner og gjenoppbygging som resultat, sier Rauken. - Naturskadeforsikringen er tuftet på et ønske om bosetning i hele landet og dette solidaritetsprinsippet stilles det ikke spørsmålstegn ved. Denne ordningen reduserer de økonomiske incentivene for å ta vær- og klimaendringer på alvor. Ta eksempelet med fjellveggen i Ålesund som raste ut i 2008 og kostet samfunnet 50 millioner kroner. Fordelt på den norske befolkningen utgjør det ti kroner per innbygger, sier hun. Trude Rauken, Cicero Senter for klimaforskning «Så lenge klimatilpasning er et ikke-politisert område vil det få begrenset med oppmerksomhet både i forvaltning, media og befolkningen generelt» Trude Rauken, Cicero tiltak til en forpliktelse, sier Øystein Hov, leder for EASAC-rapportens arbeidsgruppe og forskningsdirektør ved Meteorologisk institutt. Energinøytral VA-sektor Eidsvoll kommune har som ambisjon å bli Norges første kommune med en energinøytral vann- og avløpssektor. Kjøp av energi til å drifte vann- og avløpssektoren skal være lavere enn energisalg produsert av vann- og avløpssystemene. Det er målet i Eidsvoll kommune. Virksomhetsleder Helge Eliassen forklarer at sektoren må jobbe aktivt og målrettet med energispørsmål for å nå det ambisiøse målet, men at det er fullt ut mulig. Reduserer energiforbruket Nytt hovedrenseanlegg vil være det største enkeltbidraget. Anlegget skal utnytte avløpsslammets energi til oppvarming og produsere strøm gjennom å utnytte biogass fra slambehandling. Anlegget er planlagt å stå ferdig høsten 2014 og vil redusere energiforbruket sammenlignet med det gamle renseanlegget med 25 %. Dette til tross for at nye rensekrav bidrar til økt energiforbruk i renseprosessen. Utnytter høydeforskjellen Kommunen har også utnyttet høydeforskjellen fra vannkilden til vannbehandlingsanlegget ved å installere et mikrokraftverk for å redusere trykket fremfor å bruke en trykkreduksjonsventil. - Vi var nødt til å redusere trykket, og da var det mye mer fornuftig å ta ut kraft med en turbin enn å la energien gå til spille ved en trykkreduksjonsventil, forteller Eliassen. Kommunen fikk som første kommune tildelt Grønne Elsertifikater fra NVE for strømmen som produseres ved vannverket. Resultatene av energisatsingen i kommunen vil både være lavere kostnader for innbyggeren og reduserte utslipp. Venter kraftige væromslag De siste 30 årene har antall tilfeller der sterk vind, nedbør eller tørke har ført til store skader på infrastruktur eller befolkning, økt med 60 prosent i hele Europa. Dette viser EASAC-rapporten fra 2013 «Extreme Weather Events in Europe: preparing for climate change adaptation» som er utarbeidet under ledelse av Meteorologisk institutt i Oslo og Det Norske Videnskaps-Akademi. Langvarig regn vil øke i intensitet og styrke. Flere kraftige væromslag kan igjen føre til jordskred. Ekstremværhendelser som tidligere skjedde med gjennomsnittlig 100-års mellomrom, kan nå skje hvert tiende og femtende år. Må forsterke infrastrukturen - Så lenge klimatilpasning er et ikke-politisert område vil det få begrenset med oppmerksomhet både i forvaltning, media og befolkningen generelt, sier Rauken. Staten har lenge fokusert på det lokale ansvaret i tilpasning gitt lokale forskjeller i forhold til behov og utfordringer, og blitt oppfattet blant kommunene som fraværende i tilpasningsarbeidet. En NOU fra 2011 og en Stortingsmelding fra i fjor har vært noe klargjørende når det gjelder statens rolle. - Norge trenger et juridisk rammeverk som gjør klimatilpasnings- Kompetanseprosjektet InfraRisk Gjennom kompetanseprosjektet Infra- Risk har norske myndigheter betydelig fokus på klimaendringer og klimarelaterte problemer innenfor vei og jernbane. En overordnet målsetning i InfraRisk-prosjektet er at prosjektet skal lede til mer føre var tilnærming til problemene, i stedet for først å etablere tiltak i etterkant av hendelser, noe som fører til kostnadskrevende reparasjoner og gjenoppbygging. Analyser av værelementer har gitt en klarere forståelse av trender i utviklingen av ekstremvær enn man hadde tidligere. De siste femti årene har regnværet blitt mer intenst og vinden har økt i styrke i deler av landet. Infrastrukturen i Norge er skredutsatt, men når og hvor skredene går varierer mellom forskjellige regioner og er avhengig av lokalt klima. Manglende strategi for hvordan klimaendringene skal møtes erkjennes. InfraRisk-rapporten gir en samlet oversikt over resultatene fra et tverrfaglig forskningsprosjekt gjennomført i perioden 2010 til 2013, som et samarbeid mellom forskere fra Norges Geotekniske Institutt (NGI), Meteorologisk institutt, CICERO Senter for klimaforskning og Transportøkonomisk institutt der NGI hadde prosjektledelsen. Må møte klimautfordringene: Klimatilpasning handler om at samfunnet møter klimautfordringene vi står overfor ved for eksempel å forsterke infrastrukturen. Økonomiske konsekvenser for kommunene Hva klimatilpasning vil bety for kommunene i kroner og øre finnes det ikke gode tall på. I følge NOU 2010:10 «Tilpasning til et klima i endring» så det behov for tiltak som flom- og skredsikring, økt dimensjonering av vann- og avløpsrør vil få store økonomiske kostnader. Det vil også være store kostnader knyttet til å dekke etterslepet på vedlikehold, dette er en forutsetning for å redusere samfunnets sårbarhet for klimaendringer, etterslepet av vedlikehold på veier alene, er beregnet til om lag 50 mrd (NTP 2009, Multiconsult). Tilsvarende er behovet for oppgradering av den kommunale bygningsmassen estimert til over 100 mrd. (Mulitconsult 2008). Men utvalget har ikke hatt i sitt mandat å gå inn i økonomiske konsekvensene av sine analyser. Det finnes derfor ingen oversikt over hvor mye det vil koste å dekke de investerings behovet. Av Sissel Johnsen Lie Rådmann Rune Strøm i Flatanger kommune Flatanger kommune har opplevd både flom og stor brann. Brannen skyldtes nedfall av en lavspentledning. Kombinert med sterk vind spredte brannen seg raskt. Forut for brannen hadde vi hatt en måned uten regn som ga ekstrem tørke. - Jeg er opptatt av strukturen på redningstjenestene i Norge. Det er avgjørende for kommunen å ha en lokal redningstjeneste med kompetanse om lokale forhold og myndighet til å iverksette tiltak umiddelbart, forteller Strøm. Foto: Øyvind Nordah Næss/NTB scanpix Rådmann i Roan, Roy Bjarne Hemmingsen Roan kommune erfarte at hovedveien inn til bygda ble stengt i 10 dager i fjor. I år har det også vært ras. - Folk på butikken snakker heller om dårlig kvalitet på vegene enn klimaendringer, sier Hemmingsen. Det er kvaliteten på vegen som er viktigst å ta fatt i. De små smale vegene fra sekstitallet er ikke bygd for dagens trafikk med semitrailere. Roan kommune opplevde i år at det brant både nord og sør i kommunen. - Brannfaren er en bekymring når det er så tørt. Det er begrenset hva kommunen kan gjøre med dette. Rådmann Marius Jermstad, Holtålen kommune Holtålen kommune har opplevd flom og flere ras de siste årene. - Vi har fått kjenne naturkreftene Foto: Eidsvoll kommune Effektivt renseanlegg: Nytt hovedrenseanlegg produserer strøm ved å utnytte biogass fra slambehandling. Anlegget vil redusere energiforbruket med 25 %. Av Lars Ludvigsen Kommunene om ekstremvær og klimaendringer på kroppen, men tenker ikke på det i det daglige. Det er nesten umulig å forberede seg på flom. Derimot jobber vi med rassikring, sier Jermstad. Rådmannen innrømmer at kommunen kanskje burde ha forberedt seg på at ekstremværhendelser skjer oftere. - Men det har ikke vært på agendaen til nå. Jeg tror nok at holtålingene er mer bekymret for om det blir nok snø til påske. Av Torger M. Jonasen 4 5

4 Europeisk økonomi Fem trender for 2014 Sjeføkonom Stefan Schneider i Deutsche Bank deltar på Kommunalbankens årskonferanse. Her skriver han om de 5 viktigste utviklingstrekkene for Europa i 2014 Stefan Schneider, internasjonal sjeføkonom, Deutsche Bank Research 1Drahjelp fra verdensøkonomien I 2014 vil Europa dra nytte av betraktelig mer medvind fra den globale økonomien. Vi forventer at den globale veksten i verdiskapningen uttrykt ved brutto nasjonalprodukt (BNP) vil akselerere fra fjorårets 2.8% til 3.5% i inneværende år, og videre til 3.9% i Optimismen er «I 2014 vil Europa dra nytte av betraktelig mer medvind fra den globale økonomien» spesielt relatert til amerikansk økonomi. Til tross for en noe vaklende start på året grunnet værrelaterte faktorer, forventer vi en solid forbedring med grunnlag i et sterkere arbeidsmarked, en mer balansert finanspolitikk og økte private investeringer, spesielt i eiendomsmarkedet. Amerikansk BNP ventes å øke med 3.2%, noe som vil bidra til å holde den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve (Fed), på stø kurs i nedtrappingen av de kvantitative lettelsene. Dersom BNPveksten akselererer videre mot anslaget på 3.8% for 2015, vil dette gi den amerikanske sentralbanken større handlingsrom i pengepolitikken og muligheten til å heve rentene i løpet av neste år. Robek-listen 2Reduksjon av offentlig budsjett-underskudd Samlet offentlig budsjettunderskudd i eurosonen har blitt redusert fra 1.5% av BNP i 2012 til 0.6% av BNP i Tilstrammingen har vært nødvendig etter flere år med en svært ekspansiv finanspolitikk, men har samtidig lagt en demper på den økonomiske veksten i euroområdet. Etter at sjefen for den europeiske sentralbanken (ECB), Mario Draghi, holdt sin velkjente tale i London juli 2012, har statsobligasjonsrentene i europeriferien falt betraktelig. Sammenliknet med sommeren 2012 har rentedifferansen mot Tyskland på 10-årige statsobligasjoner kommet inn 330 basispunkter for Italia, 450 basispunkter for Spania og omlag 630 basispunkter for Portugal. Dette har gitt de perifere økonomiene et noe større handlingsrom for å nå sine mål for finanspolitikken i 2014, noe som kan bringe euroområdets underskudd som andel av BNP under 3% for første gang siden ECB fortsetter sin støtte ECBs prognoser viser at inflasjonen i euroområdet er ventet å øke kun gradvis, fra 1% i 2014 til 1.3% i 2015 og 1.5% i Med dette har ECB gjort det klart at de er forberedt på at inflasjonen vil ligge godt under deres egen definisjon av prisstabilitet (under, men nær 2,0 prosent) i en lengre periode. Så langt kan 2/3 av reduksjonen i inflasjonen skrives til mat- og energipriser. Selv om energiprisene er forventet fortsatt å ha en dempende effekt på inflasjonen, ser ikke ECB noen deflasjonsrisiko i euroområdet. Dette kommer i hovedsak av at inflasjonsforventningene på lengre sikt virker sterkt forankret. Gitt at vårt og ECBs hovedscenario om gradvis tiltakende vekst materialiserer seg, venter vi ikke at ECB vil ty til rentekutt eller kvantitative lettelser. 4Økt BNP i Euroområdet BNP i euroområdet steg med 0.3% fra tredje til fjerde kvartal i 2013, noe mer enn markedet hadde ventet. Etter syv kvartaler på rad med negativ årsvekst, bidro tre positive kvartaler i 2013 til at årlig vekst landet på 0.5%. Vi venter at samlet BNP i euroområdet skal vokse med ytterligere 1% i 2014 og 1.5% i 2015, hovedsakelig drevet av innenlandske faktorer. Vekst i sysselsetting og disponibel realinntekt er ventet å bidra til en økning i privat konsum på omlag 0.5% i 2014, etter å ha bidratt negativt de siste årene. Også investeringer er ventet å øke med 2.5% i 2014 etter å ha falt hele 20% siden Denne trenden følger av en kapa- Ordførere straffes av velgerne Når en kommune havner på Robek-listen, sørger velgerne for at ordførerpartiet får færre stemmer ved neste valg, viser en studie fra NHH. Denne effekten kan spille en stor rolle for beslutninger i kommuneøkonomien. Valgoppslutningen til ordførerpartiet faller i snitt 3 prosentpoeng ved neste valg når kommunen er havnet på Robek-listen i en valgperiode. Dette viser en studie gjort av postdoktor Arnt Ove Hopland ved NHH. Artikkelen skal publiseres i tidsskriftet Public Choice. Resultatene er ganske tydelige, sier Hopland. Vi ser at kommuner med omtrent like dårlig økonomi, men som unngår Robek, ikke har den samme effekten. Robek, «register om betinget godkjenning og kontroll», omfatter kommuner som må ha statlig godkjenning for å ta opp lån. Innsikt i kommuneøkonomien Robek-listen er laget kun for å ha en direkte formell effekt. Fylkesmannen overstyrer kommunens økonomi og legger føringer for hva kommunen skal bruke pengene på. sitetsutnyttelse som har reist seg fra et bunnivå, en økning i profitten til bedriftene og bedring i innkjøpssjefenes indeks (PMI) for eurosonen. Som en kontrast til dette er derimot bidraget fra nettoeksport på BNP ventet å synke videre fra 1.9% i 52012, 0.5% i 2013 til 0.25% i Risiko hovedsakelig utenfor EU Usikkerhet vedrørende fremvoksende økonomier representerer en nedsiderisiko for våre prognoser. Dette inkluderer utsiktene for Kina og geopolitisk uro i Russland og Ukraina. Dersom konflikten i Ukraina fører til en eskalering av økonomiske sanksjoner, kan dette tynge eurosonens eksport og generelle forretningsmessige engasjementer. Trolig vil negative effekter fra eventuelle sanksjoner hovedsakelig slå ut i russisk økonomi. En annen risiko er euroens sterke posisjon i valutamarkedet. Vekslingsraten mellom EUR og USD står for øyeblikket i 1.39, men det er ventet at euroen vil svekke seg mot dollaren utover året. Dette blir konsevensene for Norge Konsekvensene av utviklingen i Europa har virkninger på den Norske økonomien gjennom flere kanaler, og faktorer som påvirker styringsrenten blir tydelig kommunisert av Norges Bank i Pengepolitisk Rapport. Økt vekst og høyere renter ute, gir direkte utslag i et positivt bidrag til prognosene for den norske styringsrenten, noe som også gjenspeiler seg i hevingen av rentebanen ved siste rentebeslutning i Norges Bank. Krona blir også påvirket av aktivitetsnivået i Europa og rentenivået hos våre handelspartnere. En svakere krone bidrar isolert sett både til en høyere importert prisvekst og økt aktivitet i økonomien gjennom bedret konkurranseevne, noe som trekker i retning av en marginalt høyere styringsrente her hjemme. Av Trine Tafjord I studien kommer det frem at Robeklisten i tillegg gir en uformell effekt. Når kommunen havner på Robeklisten kommer det store oppslag i lokalavisen som gir velgerne innsikt i den dårlige kommuneøkonomien. Når velgerne reagerer så kraftig som de gjør, vil politikerne ha større grunn for å komme seg ut av listene. En kommunes økonomi kan være ganske dårlig før den havner på Robek, så å havne på listen er et veldig tydelig signal på at noe er galt, forteller Hopland. Det kan tyde på at den uformelle kanalen kan spille en rolle for kommunes beslutninger dersom velgerne straffer ordførerpartiet i kommunen ved neste valg. Lønner seg å ha orden Når kommunen havner på Robek blir budsjettene raskt justert. Det viser seg at det lønner seg for ordføreren å få økonomien på stell og kommunen ut av Robek-listen. - Ordførerpartiet vil gå opp tilsvarende 3 prosentpoeng dersom kommunen kommer seg ut av listen, forteller Hopland. Av Therese Murberg Kommentar Dugnad for velferd Velferden finansieres. Noen sier at det blir for dyrt. Men hva betyr det, spør gjestekommentator Jonas Gahr Støre. På et møte hos Statistisk sentralbyrå her forleden fikk jeg presentert en graf med ulike scenarier for befolkningsframskrivinger. Det scenariet byrået anser som mest sannsynlig tilsier at det vil det være 6 millioner innbyggere i Norge i 2029, 7 millioner i 2063 og 7,9 millioner i Det høyeste scenariet antyder mulighet for at vi kan være 13 millioner ved neste århundreskifte. I alle scenarier er Norge av de land i Europa der befolkningen vokser sterkest. Det er flere forhold som spiller inn; hvor mange barn som fødes, hvor lenge vi lever og forholdet mellom inn- og utvandring. Disse vil hver for seg påvirke veksten i ulik grad i hvor stor grad er usikkert. Det er likevel to forhold som på skiller seg ut; aldring og innvandring. De siste tjue årene har bidraget til aldring blitt overskygget av at store etterkrigskull og små kull før krigen har gitt flere yrkesaktive per pensjonist. Nå står etterkrigskullene på terskelen til pensjonsalderen, og de neste femti årene kan antall personer 67 år og over bli nesten doblet sammenliknet med antall personer i yrkesaktiv alder. Innvandring har de siste årene stått for 2/3 av befolkningsveksten. Dette er stort sett arbeidsinnvandrere fra EØSland som kommer til Norge fordi vi har Ryfast AS ønsket å finne en finansiell samarbeidspartner som har stor fleksibilitet i låneporteføljen, gode lånebetingelser og store finansielle muskler. - Kommunalbanken scoret høyt på pris, dekningsevne og fleksibilitet i trekkfasiliteten i lånetilbudet. Derfor ble Kommunalbanken valgt som en av tilbyderne, sier Per-Jarle Johansen daglig leder i Ryfast AS. Muliggjør næringssamarbeid Ryfast er det største veiprosjektet i Rogaland og blant de største veiprosjektene i landet og skal sørge god økonomisk utvikling, lav ledighet og god tilgang på arbeid. Tilstrømmingen var sterkere enn SSB antok i Og den er forutsatt å øke de nærmeste årene - for deretter å gå ned, når forskjellene i inntektsnivå mellom Norge og OECD blir mindre. Men også det er en antakelse. Vi vet ikke. Det vi vet er at med endringene som kommer så endrer også behovene for velferd seg. Ta helsefeltet, som jeg hadde gleden av å jobbe nært med som helse- og omsorgsminister. De kommunale omsorgstjenestene har vært i kraftig vekst de siste tiårene. Fra 1971 til 2011, har antall utførte årsverk i omsorgssektoren blitt seksdoblet. Fra årsverk til nesten årsverk. SSB anslår at det vil være behov for å øke antall årsverk i omsorgssektoren med nærmere 50 prosent (60.000) fram til 2030 og behov for mer enn en fordobling fram til Det er en stor utfordring og en mulighet. Desto viktigere at vi evner å jobbe på nye måter. Vi må møte morgendagens omsorgstjenestebrukere med Kommunalbanken finansierer for fastlandssamband mellom Ryfylke og Nord-Jæren, samt bygge nytt fastlandssamband mellom Hundvåg og Stavanger sentrum. Prosjektet vil åpne opp for nye områder for industri, handel og bolig. Dette vil også gi flere muligheter for næringssamarbeid i regionen. større vekt på tidlig innsats, hverdagsrehabilitering og nettverksarbeid. I Stortingsmeldingen om «Morgendagens omsorg» fra i fjor trakk vi opp perspektivene for nye arbeidsformer, nye partnerskap med ideell sektor og program for utvikling og innføring av velferdsteknologi. Vi kan lykkes om vi trekker sammen, stat og kommune. Velferden finansieres. Noen sier at det blir for dyrt. Men hva betyr det? Så dyrt at vi heller gjør det hver for oss? Nei, vi kan klare dette gjennom godt arbeid og fornyelse av spleiselaget velferdsstaten. Perspektivmeldingen fra 2013 viser et gradvis økende behov for inndekning i offentlige finanser. Inntektene må økes eller utgiftene reduseres. Kommunalbanken finansierer Ryfast Kommunalbanken har nylig innvilget 1,7 mrd. kroner til Ryfast AS. Fra før har Kommunalbanken innvilget og utbetalt 700 millioner kroner til prosjektet. «Med endringene som kommer så endrer også behovene for velferd seg» Fergefritt: Ryfast er et fergefritt veisamband mellom Ryfylke og Nord-Jæren. Finanskomiteens nestleder: Jonas Gahr Støre vil ha dugnad for velferdssamfunnet. Foto: Arbeiderpartiet Inndekningsbehovet anslås å øke til om lag 6 pst. av BNP for Fastlands- Norge i 2060 dersom arbeidstilbudet ikke vokser med høyere levealder. Hvordan greier vi det? For Arbeiderpartiet er det spesielt tre svar: øke arbeidstilbudet, særlig gjennom pensjonsreformen, jobbe på nye måter og få til innovasjon og økt produktivitet i offentlig sektor, og til slutt holde på et skattenivå som gjør oss i stand til å finansiere vår felles velferd. Det kan vi klare. Om vi trekker sammen for en dugnad for velferdssamfunnet i det 21. århundre. Av Jonas Gahr Støre - Vi er veldig stolte av å bli valgt ut etter en omfattende konkurranse med mange gode kandidater. Ryfast føyer seg inn i rekken med store prosjekter som Kommunalbanken har finansiert de siste årene. Vår ambisjon er å være en langsiktig samarbeidspartner og å sørge for tilgang på rimelig finansiering, sier Kristine Falkgård, administrerende direktør i Kommunalbanken Kommunalbanken långiver Finansieringen av prosjektet er et samarbeid mellom stat, kommune og bompengeselskap. Kommunalbanken er nå største långiver til bompengeselskapet. Ryfast AS er garantert 70 prosent av Rogaland fylkeskommune og 30 av Stavanger kommune. Den totale prisen som er beregnet for Ryfast er 5,5 mrd. kroner. Reguleringsplanene for Ryfast ble godkjent i Stavanger kommune og Strand kommune høsten Stortingsproposisjonen om Ryfast ble behandlet og vedtatt i Stortinget i juni Av Julian Farner-Calvert 6 7

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

Norge - en oljenasjon i solnedgang?

Norge - en oljenasjon i solnedgang? Norge - en oljenasjon i solnedgang? Sjeføkonom Elisabeth Holvik, 25. november 2014 The big picture 6 år siden finanskrisen i USA Veksten holdt oppe av ekstreme virkemidler USA og England på vei ut av krisen

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Den økonomiske situasjonen Per Richard Johansen, Srategikonferanse Hordaland, 24/1-12

Den økonomiske situasjonen Per Richard Johansen, Srategikonferanse Hordaland, 24/1-12 Den økonomiske situasjonen Per Richard Johansen, Srategikonferanse Hordaland, 24/1-12 Europeisk konjunkturnedgang hvordan rammes Norge? Moderat tilbakeslag som først og fremst rammer eksportindustrien

Detaljer

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Vekst er helt avgjørende for aksjemarkedet Viktige årsaker til oppgangen siden

Detaljer

Scenarier Østfold. Casesamling16. juni 2015

Scenarier Østfold. Casesamling16. juni 2015 Scenarier Østfold Casesamling16. juni 2015 Befolkningsveksten 130 125 Oslo Akershus Rogaland Hordaland Sør-Trøndelag Omtrent som middels siden 2000. 120 115 114,7 Buskerud Vest-Agder Østfold Norge Vestfold

Detaljer

Uten virkemidler? Makroøkonomisk politikk etter finanskrisen

Uten virkemidler? Makroøkonomisk politikk etter finanskrisen Uten virkemidler? Makroøkonomisk politikk etter finanskrisen Steinar Holden Økonomisk institutt, UiO http://folk.uio.no/sholden/ 20. januar Rentekutt til tross for gamle planer Riksbanken: renteprognose

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Økende ledighet i Europa - hva kan politikerne gjøre?

Økende ledighet i Europa - hva kan politikerne gjøre? Økende ledighet i Europa - hva kan politikerne gjøre? Steinar Holden Økonomisk institutt, UiO http://folk.uio.no/sholden/ Faglig-pedagogisk dag 31. oktober 2012 Høy ledighet har både konjunkturelle og

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik 17 september 2012 En klassisk kredittdrevet finanskrise Finanskrisens sykel drevet av psykologi: Boom: Trigget av lav rente og (ofte)

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland INNHOLD INNLEDNING...3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN...4 Hva er arbeidskraftsfond innland?... 4 Fremtidig avkastning fra oljefondet... 5 Hva skal til for å øke avkastningen

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større.

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større. HANDELSHØYSKOLEN BI MAN 2832 2835 Anvendt økonomi og ledelse Navn: Stig Falling Student Id: 0899829 Seneste publiserings dato: 22.11.2009 Pengepolitikk Innledning Oppgaven forklarer ord og begreper brukt

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Hvordan skape attraksjonskraft og vekst i Telemark

Hvordan skape attraksjonskraft og vekst i Telemark Hvordan skape attraksjonskraft og vekst i Telemark. 1.Hva er attraktivitet 2.Hvordan går det med Telemark 3.Hva har drivkreftene vært? Er Telemark attraktivt for næringsliv og bosetting 4.Scenarier for

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015 UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Den pengepolitiske respons på konjunkturutsiktene

Den pengepolitiske respons på konjunkturutsiktene Den pengepolitiske respons på konjunkturutsiktene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Hamar 1. mai 3 Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN Hva er Arbeidskraftsfond Innland? Fremtidig avkastning fra Oljefondet...

INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN Hva er Arbeidskraftsfond Innland? Fremtidig avkastning fra Oljefondet... Arbeidskraftsfond Innland 2017 INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN... 4 Hva er Arbeidskraftsfond Innland?... 4 Fremtidig avkastning fra Oljefondet... 5 Hva skal til for å øke avkastningen

Detaljer

Pensjonskonferanse Sandefjord 13.4.2016 Mathilde Fasting

Pensjonskonferanse Sandefjord 13.4.2016 Mathilde Fasting Pensjonskonferanse Sandefjord 13.4.2016 Mathilde Fasting Perspektivmeldingen 2013 - noen erfaringer - Kan skape debatt Kan bli mer politisk Kan bli mer transparent Kan bidra mer til faglig diskusjon Finansdepartementet

Detaljer

Konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs

Konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs Konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs Innstilling fra Ekspertutvalget for konkurranseutsatt sektor 9. april 23 1 Utvalgets mandat skal vurdere: Konsekvenser av retningslinjene for finans- og pengepolitikken

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Utfordringer for norsk økonomi

Utfordringer for norsk økonomi Utfordringer for norsk økonomi Statssekretær Paal Bjørnestad Oslo,..15 Svak vekst i Europa, men norsk økonomi har klart seg bra Bruttonasjonalprodukt Sesongjusterte volumindekser. 1.kv. =1 Arbeidsledighet

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. Nr. 3 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. september NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3.

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. 1 Næringslivets økonomibarometer for Vestfold. kvartal 2013 Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. januar 201 Kort om undersøkelsen - - - 3 Utført i tidsrommet 28. oktober

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013 Statsråden Stortingets president Ekspedisjonskontoret Stortinget 0026 Oslo Deres ref Vår ref 17/2257 Dato 29. juni 2017 Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Norsk økonomi i en turbulent tid. Elisabeth Holvik Sjeføkonom

Norsk økonomi i en turbulent tid. Elisabeth Holvik Sjeføkonom Norsk økonomi i en turbulent tid Elisabeth Holvik Sjeføkonom Norsk økonomi rammet av 4 strukturelle endringer Oljealder på hell Eldrebølge Svakere produktivitetsvekst Lavere kredittvekst som følge av allerede

Detaljer

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik 17 oktober 2012 En klassisk kredittdrevet finanskrise Finanskrisens sykel drevet av psykologi: Boom: Trigget av lav rente og (ofte)

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN,. NOVEMBER 5 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Avtakende vekst Ettervirkninger av finanskrisen Fallet i oljeprisen Fra særstilling

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Demografisk utvikling v/ Sissel Monsvold, OBOS Hva skal jeg snakke om? Befolkningsvekst og - prognoser Norge Regioner

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Noen økonomiske perspektiver sett fra Finansdepartementet. Statssekretær Hilde Singsaas 12. februar 2010

Noen økonomiske perspektiver sett fra Finansdepartementet. Statssekretær Hilde Singsaas 12. februar 2010 Noen økonomiske perspektiver sett fra Finansdepartementet Statssekretær Hilde Singsaas 12. februar 21 Etter nær sammenbrudd i det finansielle systemet høsten 28 bedret situasjonen seg gjennom 29 Påslag

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november Nr. 4 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 1.-25. november NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Det meldes

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Kommunebudsjettene i et makroøkonomisk lys

Kommunebudsjettene i et makroøkonomisk lys Kommunebudsjettene i et makroøkonomisk lys 5. Desember 2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Kommuneøkonomien og historien om Høna og egget? Kommunene utgjør en betydelig del av norsk økonomi

Detaljer

nedgang. I tråd med dette har det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet økt noe langsommere så langt i denne stortingsperioden enn gjennom den

nedgang. I tråd med dette har det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet økt noe langsommere så langt i denne stortingsperioden enn gjennom den mange land. Anslagene i denne meldingen tar utgangspunkt i at budsjettet vil bidra til økt etterspørsel i norsk økonomi både i år og neste år, og at rentenivået vil gå litt ned gjennom 9. Selv med en avdemping

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

Perspektivmeldingen 2017 KS kommentarer

Perspektivmeldingen 2017 KS kommentarer Perspektivmeldingen 2017 KS kommentarer Stortingets finanskomite, høring 12. mai 2017 Helge Eide, direktør for interessepolitikk «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» «En skulle kanskje tro at når

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 11

Løsningsforslag kapittel 11 Løsningsforslag kapittel 11 Oppgave 1 Styringsrenten påvirker det generelle rentenivået i økonomien (hvilke renter bankene krever av hverandre seg i mellom og nivået på rentene publikum (dvs. bedrifter,

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland 1. desember 2015 Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 200 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. VÅRE

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 23. OKTOBER 2015

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 23. OKTOBER 2015 OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 3. OKTOBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 27.MARS 2014 Figurer og bakgrunn Norges Banks beslutning Styringsrenten uendret på 1,5 prosent Minimale endringer i rentebanen Første renteoppgang anslås til sommeren 2015 Veksten i norsk

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Arbeidsliv, velferd og integrering. Elisabeth Holen, fylkesdirektør i NAV Buskerud Drammen

Arbeidsliv, velferd og integrering. Elisabeth Holen, fylkesdirektør i NAV Buskerud Drammen Arbeidsliv, velferd og integrering Elisabeth Holen, fylkesdirektør i NAV Buskerud Drammen 24.03.17 NAVs oppdrag Flere i arbeid Bedre brukermøter Økt kompetanse med utgangspunkt i samfunnsoppdraget STATSBUDSJETTET

Detaljer

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene. Sjeføkonom Inge Furre 23.

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene. Sjeføkonom Inge Furre 23. SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene Sjeføkonom Inge Furre 23. november 2011 Produksjonen er lavere enn før finanskrisen i flere store land

Detaljer

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Tromsø 18. august 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte i Sparebank SR-Bank. mars Effektive valutakurser 99= GBP 9 8 NOK NZD 9 8 7 SEK 7 99 99 99 99 998 Kilde: EcoWin

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - oktober 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Utfordringer i finanspolitikken og konsekvenser for kommunesektoren

Utfordringer i finanspolitikken og konsekvenser for kommunesektoren Utfordringer i finanspolitikken og konsekvenser for kommunesektoren Per Mathis Kongsrud Torsdag 1. desember Skiftende utsikter for finanspolitikken Forventet fondsavkastning og bruk av oljeinntekter Prosent

Detaljer

www.pwc.com Innovasjonsdrivende, offentlige anskaffelser Verdiskaping Vestfold 10. juni 2015

www.pwc.com Innovasjonsdrivende, offentlige anskaffelser Verdiskaping Vestfold 10. juni 2015 www.pwc.com Innovasjonsdrivende, offentlige anskaffelser Verdiskaping Vestfold 10. juni 2015 Agenda Hvorfor innovasjonsdrivende anskaffelser? Anskaffelsesmakt og anskaffelseskraft Status Vestfold Hvor

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Hvor går du, Kommune-Norge?

Hvor går du, Kommune-Norge? Hvor går du, Kommune-Norge? Helge Eide, KS Akershus høstkonferanse 26.10.2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» «Der man tidligere har kunnet imøtekomme etterspørsel på flere områder samtidig,

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir

Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir Tor Steig, sjeføkonom NHO Den aktuelle markedssituasjonen NHO bedriftene Høst 10 Vår 10 Høst 09 Vår 09 Høst

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den sterke veksten i norsk økonomi fortsatte i 2007. Høykonjunkturen vi er inne i har vært bredt basert og gitt svært lav arbeidsledighet og kraftig økning sysselsettingen

Detaljer

Trenger vi et nærings- og handelsdepartement?

Trenger vi et nærings- og handelsdepartement? Trenger vi et nærings- og handelsdepartement? NHD 25 år - Litteraturhuset 17 januar 2013 Hilde C. Bjørnland Utsleppsløyve, tilskuddsforvaltning, EXPO2012, eierskap, næringspolitikk, ut i landet, reiseliv,

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 24.09.15. Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 24.09.15. Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 24.09.15 Figurer og bakgrunn Rentebeslutning Styringsrenten settes ned fra 1,0 prosent til 0,75 prosent I tillegg nedjusteres rentebanen Det ventes ytterligere rentekutt det nærmeste året

Detaljer

Scenarier for Vestfolds fremtid. Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom?

Scenarier for Vestfolds fremtid. Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom? Scenarier for Vestfolds fremtid Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom? Noen strukturelle forhold er viktige, men er utenfor Vestfolds egen kontroll Uflaks Strukturelle forhold Flaks 09.03.2015

Detaljer