Maritim Radio mer enn kystradio

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Maritim Radio mer enn kystradio"

Transkript

1 Maritim Radio mer enn kystradio MARITIM RADIO 2003

2 Telenor Networks Maritim Radio - Norges mest komplette maritime radiomiljø Telenor har et betydelig nasjonalt ansvar innenfor maritim nød- og sikkerhet, og det forebyggende arbeidet knyttet til maritim kommunikasjon. Norske myndigheter har derfor delegert eller pålagt Telenor flere oppgaver som er samlet innenfor ett fagmiljø i Maritim Radio. De viktigste oppgavene er: Operativ Kystradio. Nød- og sikkerhetstjenesten utføres ved ni bemannede kystradiostasjoner i kombinasjon med kommersielle tjenester, herunder produktet Sjøassistanse. Det er ca. 90 årsverk i denne tjenesten. Teknisk drift av landbasert maritim infrastruktur. Mer enn 600 radioer er knyttet sammen i et nettverk. Nettverket strekker seg over et stort geografisk område fra indre Oslofjord til Isfjord Radio på Svalbard. Nesten kilometer samband er kontinuerlig oppkoblet for å sikre at nødmeldinger kan mottas av de bemannede kystradiostasjonene. Maritim Radio har en egen teknisk avdeling som har ansvaret for utbygging og drift av radionettverket. Rednings- og beredskapsavdelingen i Justisdepartementet er oppdragsgiver for nød- og sikkerhetstjenesten. Radioinspeksjonen utfører kontroll av radioutstyr om bord på norske og utenlandske skip, oljeinstallasjoner og fiskefartøyer. Inspektørene var om bord i mer enn fartøyer i I februar 2002 ble det inngått ny avtale med Sjøfartsdirektoratet med varighet på fem år. I tillegg har Radioinspeksjonen avtaler med Oljedirektoratet og flere av de store klasseselskapene i verden. Enheten utsteder også maritime radiooperatørsertifikater. Lisensavdelingen har ansvaret for lisensiering av alt maritimt radio- og satellittutstyr, og står for drift av det nasjonale skipsradioregisteret som blant annet benyttes i redningstjenesten. Registeret inneholder for tiden nærmere gyldige radiokonsesjoner. I 2001 ble det besluttet å samlokalisere Rogaland Radio med Hovedredningssentralen i nytt felles bygg på Sola. Grunnsteinen til det nye bygget på Sola ble lagt 12. desember 2002, og det er planlagt innflytting i løpet av høsten Like før jul 2002 ble det også besluttet å sette i gang bygging av nytt bygg for samlokalisering av Bodø Radio og Hovedredningssentralen i Nord-Norge. Her regnes det med innflytting i løpet av Det var forventet at Stortinget i løpet av 2002 skulle behandle forslag om nedlegging av flere kystradiostasjoner. Saken er foreløpig utsatt, men forventes å komme opp til behandling i Stortinget våren blir altså et spennende år for Maritim Radio. Foruten videreføring av eksisterende tjenester planlegges det også introduksjon av nye systemer for maritim meldingsformidling. Telenor Networks - Maritim Radio Ånund Haktorson Direktør Maritim Radio

3 Kystradio I 2002 skjedde en liten revolusjon for Kystradio. Til nå har de ni kystradiostasjonene i Norge vært likestilte og har operert hver for seg. Mangelen på felles nettverk, har gjort det vanskelig å utnytte de samlede ressursene. Nå er det innført et nytt ekspedisjonssystem kalt DOC (Distributed Operational Control). Aldri før har et så stort, komplisert og funksjonelt utstyr vært tatt i bruk i kystradiosammenheng. Det blir nå en mer effektiv og rasjonell tjeneste, samtidig som sikkerheten til sjøs stadig forbedres. Kystradiostasjonene holder kontinuerlig lyttevakt på de maritime nødkanalene og spiller en viktig rolle i nød- og sikkerhetssystemet til sjøs. Lyttevakt foregår i VHF-båndet på kanal 70 (DSC kall) og kanal 16 (tale) og MF-båndene på 2187,5 khz (DSC nødkall) og 2182 khz (tale). Lyttevakten utføres av alle de ni kystradiostasjonene, Tjøme, Farsund, Rogaland, Bergen, Florø, Ørlandet, Bodø, Vardø og Svalbard Radio 24 timer i døgnet året rundt. Alle kystradiostasjonene sender også ut vær- og navigasjonsvarsler. I tillegg dekker tjenesten vanlige kommunikasjonsbehov, som forretnings- og private samtaler i VHF-, MF- og HF-båndene. Båndene dekker kommunikasjon både i nære havområder og på alle verdenshavene. Kystradio påtar seg vakttjenester for skipsmiljøet og oljeinstallasjoner i Nordsjøen. Innføring av DOC har gitt alle fartøyer utstyrt med DSC mulighet til å ringe direkte til telefonabonnenter på land. (Automatisk oppkobling gjelder gjelder fra fartøy til land). Priser for automatisk oppkoblede samtaler er: I Norge kr 2,- per minutt I Europa kr 10,- per minutt I resten av verden kr 15,- per minutt Til annet fartøy innenfor radiodekning gratis For ytterligere informasjon kontakt: Telenor Networks Maritim Radio, Kystradio 1331 Fornebu Telefon: Telefax: E-post:

4 Assistanse 2002 Koordinering og videreformidling av forespørsler om assistanse er en av hovedoppgavene for kystradiostasjonene. Det ble i 2002 registrert 2923 assistanseoppdrag. Dette er en økning på 14 % i forhold til Fritidsflåten utgjør den største økningen med 1210 tilfeller mot 952 i Av de 2923 assistanseoppdragene var det bare 157 tilfeller som ble registrert som nødtrafikk og hvor redningsoperasjonen ble ledet av Hovedredningssentralen(e). Årsakene til assistanse var i hovedsak: Grunnstøting (37%), etterlysning (31%) og problemer med motor/gir (22%) Kommunikasjonsutstyr om bord og kunnskap om hvor en kan henvende seg når det oppstår problemer bidro til at de fleste tilfeller ikke fikk utvikle seg til en virkelig nødsituasjon. For brukere som bare har mobiltelefon, er det derfor viktig å legge inn telefonnummer til nærmeste kystradiostasjon i telefonminne. ( Se siste side ) Alle KRS hele året 2002 Fartøystype I forhold til år Assistansetype Andre Fiske Fritid Yrke Totalt Endring Brann % Div. assistanse % Etterlysning % Forlis % Grunnstøting % Kollisjon % Lekkasje % Mann over bord % Medico % Motor/gir % Not/bruk/ror % Sykdom/skade % Medico/HF Sat % Totalt % Endring i % 68% -4% 27% -5% Se for detaljer pr. stasjon.

5 Radioinspeksjonen Etter avtale med Sjøfartsdirektoratet utfører Radioinspeksjonen besiktelse av radioanlegg og utsteder sikkerhetssertifikat for radio om bord på skip og offshoreinstallasjoner. Radioinspeksjonen foretar omkring 2500 besiktelser på norske fartøyer hvert år. I tillegg utfører den også vel 200 besiktelser årlig om bord på utenlandske fartøyer på oppdrag av utenlandske myndigheter, klasseselskaper m.fl. Etter endt besiktelse oppdateres informasjonen om fartøyet i Skipsradioregisteret, slik at den alltid er oppdatert. Arbeidsområder: Teknisk konsesjonsbehandling og konsesjonskontroll om bord på skip og offshore installasjoner Sikkerhetskontroll og utstedelse av sikkerhetssertifikat for radio til norske skipsradiostasjoner og offshore installasjoner i Norge og utlandet Sikkerhetskontroll av utenlandske skipsradiostasjoner i Norge Utstedelse av maritime radiooperatørsertifikater og påtegningsdokumenter Sensorer ved eksamener for alle typer maritime radiooperatørsertifikater Radiofaglig bistand til etater, rederier m.fl. Vurdering av antenne- og radioarrangementstegninger Frivillig test av radioutstyret om bord på fritidsfartøy og andre ikke radiopliktige fartøy For ytterligere informasjon kontakt: Telenor Networks, Maritim Radio, Radioinspeksjonen, 1331 Fornebu Telefon: Telefaks: E-post:

6 Lisensavdelingen I Norge er det Lisensavdelingen som på oppdrag fra Post- og teletilsynet utsteder radiokonsesjon til alle norske fartøyer og offshore-innretninger. Som hovedhjelpemiddel bruker Lisensavdelingen datasystemet Skipradio. Registeret inneholder all informasjon om radioutstyret om bord på ca norske store og små fartøyer, inkludert fritidsfartøyer. Denne informasjonen er også tilgjengelig for kystradiostasjonene, hovedredningssentralene og Sjøfartsdirektoratet 24 timer i døgnet, året rundt. Lisensavdelingen har nært samarbeid med Radioinspeksjonen, Post- og teletilsynet, Sjøfartsdirektoratet, Skipsregistrene, Redningstjenesten, Forsvaret, skipsradiofirmaer, rederier og tusentalls eiere av store og små fartøyer. Lisensavdelingens arbeidsområder: Maritime radiokonsesjoner for alle norske fartøyer og offshoreinstallasjoner, inkludert navn- og eierendringer. Maritime radiokonsesjoner til skoler og radiofirmaer som bruker maritime frekvenser. Inmarsat aktivisering og konsesjon for alle norske maritime satelitterminaler, godkjent Point of Service Activation (PSA) av Inmarsat. Konsesjon for alle maritime nødpeilesendere. Nasjonal tildeling og koordinering av maritime kallesignaler, MMSI- og SSFC nummer. Viktige brukere av Skipsradioregisteret utenfor Telenor er hovedredningssentralene og Sjøfartsdirektoratet. Registeret brukes også til månedlig oppdatering av databasen til den internasjonale teleunionen (ITU) i Geneve. Registeret er tilgjengelig 24 timer i døgnet 365 dager i året. Radiofaglig bistand til etater og rederier m.fl, deltagelse i internasjonale fora, som Den Internasjonale Telekommunikasjonsunionen (ITU), Den Internasjonale Maritime Organisasjonen (IMO) og andre. For ytterligere informasjon kontakt: Telenor Networks Maritim Radio, Lisensavdelingen 1331 Fornebu Telefon: Telefax: E-post:

7 Sjøassistanse Sjøassistanse er et tilbud til for fritidsflåten og leveres av kystradiostasjonene, som igjen er underlagt Telenor Networks, Maritim Radio. Personale med med høy kompetanse og lang erfaring er alltid i beredskap - langs hele kysten og og døgnet rundt. Via kystradiostasjonene skaffer vi assistanse om du har problemer. Du skal ikke nøle med å ringe oss. Sjøassistanse er en fleksibel og imøtekommende organisasjon som gir deg all slags hjelp og informasjon. Av 2923 assistanseoppdrag i 2002, var bare 157 av disse nødsituasjoner. De andre gjaldt dagligdagse problemer en opplever på sjøen. Medlemskap i Sjøassistanse er delt i en garanti- og en servicedel. Dette er medlemsfordelene: Garanti Dekker utgifter til slep/assistanse med inntil kr 5.000,- (ordinær forsikring dekker sjelden dette) Dekker om nødvendig hjemtransport for alle ombord med inntil kr 5.000,- Dekker transport av drivstoff dykker/reservedeler med inntil kr 1.500,- Dekker egenandel ved bruk av kasko med inntil kr 1.500,- Servicedel: Gratis vær- og navigasjonsvarsler når du ønsker det Gratis nummeropplysning Gratis ringeminutter VHF (150 minutter) Gratis Meld fra hvor du drar tjeneste Gratis 6 måneders prøveabonnement på båtbladet Praktisk Båtliv Gunstige medlemstilbud fra samarbeidspartnere som Simrad og Navy For ytterligere informasjon, kontakt: Sjøassistanse, Telenor Networks Maritim Radio, Postboks 7150, 5020 Bergen Telefon: Telefax: E-post: Internett: Reklame Partner / eks jan 2003

8 Nye tjenester Innføring av nytt digitalt utstyr på kystradiostasjonene gir nå alle båter utrustet med VHF med DSC muligheten til å ringe direkte til telefonabonnenter i land eller til andre fartøyer som har dette utstyret. Fritidsfartøyer som skal skifte ut sin gamle VHF eller anskaffe seg VHF anbefales å kjøpe VHF med DSC. VHF er et system laget for de maritime brukerne med egne alarmerings- og nødkanaler, kanal 70 (DSC alarmering) og kanal 16 (nød- og kallekanal). VHF har også en mye større rekkevidde og dekning enn mobiltelefon. Våren 2003 er det planlagt to nye spennende tjenester. Det er E-post på VHF og HF. E-post på HF: Det blir mulig over 4 HF anlegg. De er lokalisert som følger : Farsund, Florø, Bodø og Vardø. Enkelt grensesnitt for PC E-post på VHF (Digital VHF): Et nytt digitalt VHF-system blir tatt i bruk og skal testes i et pilotprosjekt på Tampen-området. Enkelt grensesnitt for PC For ytterligere informasjon kontakt: Maritim Radio Postboks Bergen Telefon: Telefaks: E-post: Internett: KORT- NUMMER Tjøme Radio: 120 Farsund Radio: 130 Rogaland Radio: 122 Bergen Radio: 136 Florø Radio: 137 Ørlandet Radio: 125 Bodø Radio: 126 Vardø Radio: 129 Svalbard Radio: 134

Den norske redningstjeneste

Den norske redningstjeneste Den norske redningstjeneste SAMVIRKE Redningstjenesten utøves som et samvirke mellom en rekke offentlige etater, frivillige hjelpeorganisasjoner og private selskaper med egnede ressurser til redningsinnsats.

Detaljer

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett Versjon 1.0 30. november 2012 Sammendrag Fire frivillige hjelpeorganisasjoner har hatt Nødnett-terminaler til utprøving siden våren 2011 og har

Detaljer

Den norske redningstjeneste

Den norske redningstjeneste Den norske redningstjeneste Norge er et langstrakt og værhardt land høyt mot nord omgitt av ugjestmilde havområder som kan innebære krevende utfordringer for redningstjenesten. Redningstjenesten i Norge

Detaljer

Sjøfartsdirektoratet. Norwegian Maritime Directorate

Sjøfartsdirektoratet. Norwegian Maritime Directorate Sjøfartsdirektoratet Norwegian Maritime Directorate S I K K E R H E T O M B O R D T E M A H E F T E 2 2 T E M A H E F T E 2 : S I K K E R H E T O M B O R D B ÅT OG UTSTYR INNHOLDSFORTEGNELSE BÅT OG UTSTYR..............

Detaljer

SMS i nødmeldetjenesten

SMS i nødmeldetjenesten RAPPORT Bergen, november 2009 ISBN: 978 82 8210 016 8 SMS i nødmeldetjenesten RAPPORT TITTEL: Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap SMS i nødmeldetjenesten KoKoms hovedoppgave

Detaljer

Eksamensoppgave - Short Range Certificate (SRC) for den maritime mobile VHF-tjenesten (DEMO)

Eksamensoppgave - Short Range Certificate (SRC) for den maritime mobile VHF-tjenesten (DEMO) Eksamensoppgave - Short Range Certificate (SRC) for den maritime mobile VHF-tjenesten (DEMO) For utstedelse av sertifikat må det vedlegges: a. 2 passfoto. (Navn på baksiden av hvert bilde) b. taushetsløfte

Detaljer

Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd

Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd OFFENTLIG VERSJON 7. februar 2014 Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd Utarbeidet for Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) 28. januar 2014 Oslo Economics Report number 2013-28 Project

Detaljer

1. Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust.

1. Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust. ÅRSRAPPORT 20 14 Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) er et statlig forvaltningsorgan med ansvar for drift og utbygging av Nødnett som hovedoppgave. Direktoratet for nødkommunikasjon har ansvar for

Detaljer

temahefte 2 mars 05 13-04-05 18:24 Side 1

temahefte 2 mars 05 13-04-05 18:24 Side 1 temahefte 2 mars 05 13-04-05 18:24 Side 1 S I K K E R H E T O M B O R D T E M A H E F T E 2 temahefte 2 mars 05 13-04-05 18:24 Side 2 2 T E M A H E F T E 2 : S I K K E R H E T O M B O R D T E M A H E F

Detaljer

ÅPENKANAL. Investerer milliardbeløp årlig for å sikre kundenes bredbåndsbehov. Nå får du Start forfra på alle NRK-kanalene

ÅPENKANAL. Investerer milliardbeløp årlig for å sikre kundenes bredbåndsbehov. Nå får du Start forfra på alle NRK-kanalene Informasjon til borettslag og sameier i Rogaland Mai 2015 ÅPENKANAL Investerer milliardbeløp årlig for å sikre kundenes bredbåndsbehov Nå får du Start forfra på alle NRK-kanalene Stadig flere borettslag

Detaljer

Bo lenger hjemme med mobil trygghetsalarm? Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum kommune

Bo lenger hjemme med mobil trygghetsalarm? Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum kommune - Åpen Rapport Bo lenger hjemme med mobil trygghetsalarm? Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum kommune Forfattere Mette Røhne, Ingrid Svagård, Dag Ausen, SINTEF IKT Anne Berit Fossberg, Irene Husebø,

Detaljer

Været til sjøs. MET info. Brukerundersøkelse om maritime værtjenester. no. 15/2015 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Bergen, 05.02.2015

Været til sjøs. MET info. Brukerundersøkelse om maritime værtjenester. no. 15/2015 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Bergen, 05.02.2015 MET info no. 15/2015 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Bergen, 05.02.2015 Været til sjøs Brukerundersøkelse om maritime værtjenester Kristine Gjesdal, Kristin Goa, Anne Mette Olsen, Thomas Olsen Tittel: Været

Detaljer

Stiftelsen Norsk Heiskontroll. Virksomhetsrapport 2012

Stiftelsen Norsk Heiskontroll. Virksomhetsrapport 2012 Virksomhetsrapport 2012 Innhold Etableringen og utviklingen av Norsk Heiskontroll (NHK)...3 Styret og sentralkontoret...3 Områdekontorene...4 Oppgavene til NHK...4 Lover og forskrifter som danner grunnlaget

Detaljer

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.0 3.4.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.1 April 2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.1 April 2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.1 April 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

Forenkling og effektivisering av nødmeldetjenesten ved avvik

Forenkling og effektivisering av nødmeldetjenesten ved avvik Trondheimsgruppen av NRRL Tilsluttet Norsk Radio Relæ Liga Forenkling og effektivisering av nødmeldetjenesten ved avvik Har de ansvarlige for nødmeldingstjenesten glemt oss som nødsambandsressurs? . Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2023

Handlingsprogram 2014-2023 Handlingsprogram 2014-2023 Innhold 1. Forord 4 2. Om Kystverket 2.1. Transportpolitiske mål 2.2. Kystverkets mål og visjon 2.3. BarentsWatch 6 7 7 8 3. Økonomiske planrammer 9 4. Fagområder og prioriteringer

Detaljer

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest 1.0 Utvalgets mandat, sammensetning og arbeidsmåte... 2 1.1 Mandat... 3 1.2 Sammensetning... 4 1.3 Arbeidsmåte... 4 2.0 Problemstillinger og anbefalte tiltak....

Detaljer

Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip (herunder fiskefartøy) og flyttbare innretninger

Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip (herunder fiskefartøy) og flyttbare innretninger Vår dato Vår referanse og arkivkode 01.09.2013 201319162 3 Deres referanse Vår saksbehandler / Direkte telefon Torben Vik 52 74 53 10 Til høringsinstansene iht. liste Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem

Detaljer

Det norske meteorologiske institutt Årsrapport 2000

Det norske meteorologiske institutt Årsrapport 2000 Det norske meteorologiske institutt Årsrapport 2000 Innhold 5 Mellom marked og menigmann 7 Mer til folk flest 9 Klare linjer for en ny tid 10 Det normale er variasjon 11 Værdetektiv 12 Væroppsummering

Detaljer

* Omfang og deltagelse * Bruk, kostnader og verdiskapning * Sjøsikkerhet, lover og regler * Miljø og klima

* Omfang og deltagelse * Bruk, kostnader og verdiskapning * Sjøsikkerhet, lover og regler * Miljø og klima * Omfang og deltagelse * Bruk, kostnader og verdiskapning * Sjøsikkerhet, lover og regler * Miljø og klima FAKTA OM BÅTLIVET I NORGE 2012 3 FORMÅL Denne faktafolderen er et sammendrag av Båtlivsundersøkelsen

Detaljer

Innhold. Utgiver: Kommunikasjonsavdelingen, PDMT. Redaktør: Janne Værnø. Opplag: 2000. Design, illustrasjoner og layout: Wittusen & Jensen

Innhold. Utgiver: Kommunikasjonsavdelingen, PDMT. Redaktør: Janne Værnø. Opplag: 2000. Design, illustrasjoner og layout: Wittusen & Jensen årsmelding 2011 2 Innhold Organisasjonskart og økonomiske nøkkeltall 4 Organisasjonen 6 IKT 8 Materiell 10 Samband 12 Sikkerhet 13 Juridisk og anskaffelser 14 Eiendom, bygg og anlegg 16 Kommunikasjon 18

Detaljer

Medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjenesten har de seneste ti årene utviklet seg til å bli en teknisk kompleks og sårbar tjeneste.

Medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjenesten har de seneste ti årene utviklet seg til å bli en teknisk kompleks og sårbar tjeneste. Bakgrunnen Medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjenesten har de seneste ti årene utviklet seg til å bli en teknisk kompleks og sårbar tjeneste. Behovet for en teknisk driftsorganisasjon for medisinsk

Detaljer

Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN

Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN SJØTRANSPORTEN VIKTIG FOR NORGE KYSTVERKETS MÅL Å bidra til effektiv sjøtransport Å sikre trygg ferdsel i norske farvann Å hindre

Detaljer

Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester

Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester Sammendrag Denne artikkelen omhandler bruk av trådløse tjenester i næringslivet. Ulike kunder erfarer det å ta i bruk radio på forskjellige måter, men

Detaljer

Høringsbrev - forskriftsendringer som følge av direktiv 2010/65/EU

Høringsbrev - forskriftsendringer som følge av direktiv 2010/65/EU Hovedkontoret Se liste Deres ref: Vår ref: 2011/1713-16 Arkiv nr: Saksbehandler: Kjetil Borhaug Dato: 07.02.2012 Høringsbrev - forskriftsendringer som følge av direktiv 2010/65/EU Innledning I forbindelse

Detaljer

WHAT IF. - hva om ingen gjorde noe?

WHAT IF. - hva om ingen gjorde noe? 1 WHAT IF - hva om ingen gjorde noe? Status, utfordringer og tiltak for den frivillige redningstjenesten. En bestilling fra Det Kgl Justis- og politidepartementet. WHAT IF vi ikke klarte å ta vare på den

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur 13 RAPPORT VEILEDNING Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur Samfunnssikkerhets- og beredskaps - messige konsekvenser ved Telenors utfasing av PSTN og ISDN-teknologien og sanering av deler av kobbernettet

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013 Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013 Tema: Nødkommunikasjon Bekymret for terrorberedskapen Analog telefoni avvikles Tusenvis av alarmsystemer må legges om Nødnett

Detaljer

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Et fremtidsrettet Nødnett Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Utgitt: 05.12.2014 Sammendrag Nødnett er kritisk infrastruktur som viktige samfunnsfunksjoner

Detaljer