RITS opplæringen i gang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RITS opplæringen i gang"

Transkript

1 Nyhetsavis for Ålesund brannvesen KF og Møre og Romsdal 110-sentral KF Årgang 18 Nr. 1, Mars 2010 RITS opplæringen i gang I mai 2009 ble Ålesund brannvesen innlemmet i den såkalte RITSordningen i Norge. Stavanger, Ålesund og Tromsø ble da nye RITSkommuner, i tillegg til Oslo, Larvik, Bergen og Bodø. Dermed oppnås l a n d s d e k k e n d e beredskap med ca. to timers responstid til de mest trafikkerte deler av norsk økonomisk sone. Beredskapen omfatter en spesialstyrke fra hvert av brannvesena, og som kan settes ombord på en havarist enten fra sjøen eller fra luften. RITS er primært ment som en bistand til redning av liv i de tilfelle hvor en ulykke er av så stort omfang at skipets besetning ikke er i stand til å håndtere den alene. DSB og Kystverket ble i 2008 enig om å se på muligheten for at RITS også kan ivareta b e r e d s k a p f o r K y s t v e r k e t. Kjemikalieberedskap og kompetanse til setting av sleper er to aktuelle o p p g a v e r. R I T S - beredskapen er også tilgjengelig ved ulykker på land. Det er hovedredningssentralen e som anviser RITSinnsats. Det er flere b r a n n k o r p s m e d omfattende sjøbasert aktivitet som har bygget opp beredskap for å møte det lokale r i s i k o - o g sårbarhetsbildet, men som ikke har en særskilt avtale med staten. En del av mannskapene v e d Å l e s u n d b r a n n v e s e n e t e r øremerket til denne beredskapen og onsdag 10. februar startet grunnkurs RITS. Her fikk mannskapene en g r u n n l e g g e n d e opplæring i forhold til helikopterløft og diverse kunnskaper om skip og redning til sjøs. Fra tirsdag 23. til fredag 26. mars ble det dessuten gjennomført et RITS lederkurs for åtte av våre ansatte. Dette kurset har fokus på r o l l e n s o m utrykningsleder ved hendelser til sjøs.

2 Litt av hvert Brannsjefens kommentarer Da har vi kommet noen måneder inn i det nye året, de verste vintermånedene ligg er bak oss og v åren er forhåpentligvis i full anmarsj. I takt med en stigende gradestokk og lengre og lysere dager håper jeg alle gleder seg til fortsettelsen. I forrige nummer antydet jeg at vi kom til å få noen hektiske måneder i begynnelsen av dette året og det har vi virkelig fått. Siden nyttår har vi hatt mange nye spennende prosjekter og aktiviteten har igjen vært meget høy. Innkjøp av utsty r til RITS, kompetanseheving gjennom grunn- og lederkurs RITS, kurs i is-redning, trykkammeropplæring, ny stigebil med t i l h ø r e n d e o p p l æ r i n g, beredskapsutdanning trinn I for brannskolen, opplæring innen tungbilredning, TAS 3 k urs, ombygging av 110 sentralen og det å få på plass nye medarbeidere er bare noe av det som har skjedd så langt i dette året. Det at Ålesund brannvesen fra 1. april blir innlemmet som en del av den nasjonale RITS styrken er en ny milepæl i brannvesenets historie. I fotballterminologien rykker vi nå opp i den aller gjeveste divisjonen blant brannvesenene her i landet. Det å skulle bli operativ, med en helt ny tjeneste, har vært spennende men samtidig ganske krevende og utfordrende. Alle som har vært involvert i denne prosessen har nok følt litt på at veien har blitt til mens vi har gått, men slik må det av og til bli. Med de oppgavene vi ser foran oss utover våren og for resten av året blir det garantert hektisk for oss alle også videre. I en hektisk hverdag er det viktig at vi alle ser mulighetene, har fokus på løsninger og at vi alle bidrar til god trivsel slik at vi kan yte vårt beste. Det gleder meg at vi i denne utgaven bringer den første i en mulig serie om brannvesenets historiske utvikling. Som et prøveprosjekt har brannposten fått noen flere sider enn vanlig og Jan Olav Flatmark har laget et fyldig h i s t o r i s k t i l b a k e b l i k k p å høydemateriell i Ålesund gjennom tidene. Tanken er at om det er av interesse blant våre lesere så vil det komme forskjellige historiske artikler i senere utgaver. Vi i redaksjonen håper derfor på tilbakemeldinger på om det er ønskelig med flere slike artikler. Brukermøte 110-sentralen Tirsdag 9. mars ble det avholdt brukermøte i Møre og Romsdal 110- sentral KF. 23 av 36 kommuner var representert, og det var ca 50 personer tilstede. Årsmelding for administrasjonen og styret ble behørlig gjennomgått. Regnskap for 2009 og budsjett for 2010 ble behandlet. Bjørn Rosenberg fra firmaet SafeTel var til stede og orienterte o m s t a t u s f o r d e t n y e utalarmeringsregimet som skal rulles ut før sommerferien i år. D e t t e s k a l e r s t a t t e d e n eksisterende utalarmeringen av kommunale brannvesen som i dag bruker ISDNPak som ble terminert A v d e l i n gs l e de r p r e s e n t e r t e målsetninger for 2010, der det blant annet kan nevnes at det arbeides med å etablere ett 5 siffret servicenummer som alle brannvesen i fylket kan benytte seg av til f.eks tekniske tjenester etter o r d i n æ r k o n t o r t i d. Operasjonsrommet er også under oppussing og utvidelse. 110-sentralen arbeider for tiden Trykkammeropplæring Opplæring i betjening av trykkammer foregikk i februar i regi av Høyskolen i Bergen. Dette gjør oss i stand til å betjene t r y k k a m m e r e t p å H a u g behandling ssenter ved et e v e n t ue l t u h e l l. E n d e l i g godkjenning vil først skje etter en eksamen som skal gjennomføres i Årsmøte i DIB Torsdag 25. mars ble det avholdt årsmøte i Det Interkommunale Brannvernet. Foruten vanlige årsmøtesaker ble det utdelt b l o m s t e r t i l L a r s J o h a n Andreassen, som går av med p e n s j o n t i l s o m m e r e n. Vandrepremien for beste oppmøte ved øvelser gikk til Norddal B r a n n v e r n v e d V a l l d a l brannstasjon. På bildet til høyre er det Frode Myren Døving som Nye biler Feieravdelinga har tatt i bruk en ny bil av type Volkswagen Transporter. Kursavdelinga får snart levert sin nye Toyota RAV 4. Bilen skal i hovedsak brukes til opplæring i utrykningskjøring. TAS 3 Tirsdag 2. og onsdag 3. mars ble det gjennomført et såkalt TAS 3 kurs i regi av Norsk Luftambulanse i Ålesund. Ålesund brannvesen stilte med 14 deltakere samt en observatør. TAS 3 går over to dager, og er en blanding av teori og praktiske øvelser. Deltakerne får trening i samarbeid, prioritering av oppgaver og håndtering av nytt utstyr ved store ulykker. De får innblikk i hvordan tunge kjøretøy er konstruert, og hvilken utfordring man da står overfor når man skal redde mennesker ut av slike kjøretøy. Videre er forebygging av nedkjøling

3 Høydemateriell i Ålesund gjennom tidene I 1867 ble den første stigevogna anskaffet. Den var beregnet for handemakt og det skulle seks mann til for å dra den gjennom byens gater. Høyden på stigen var ca. 12 meter. Bildet over er tatt utenfor brannstasjonen i Kirkegata 35 rundt Bildet til høyre er fra en øvelse med stigevogna ved brannstasjonen på Lihaugen en gang på 40/50tallet. Den gamle stigevogna eksisterer fortsatt i beste velgående på Aalesunds museum. Etter bybrannen i 1904 ble det anskaffet stigevogn trukket av hester, men fortsatt måtte det handemakt til for å reise stigen. Bildet under er tatt utenfor den nye brannstasjonen i Foto: J.O.Flatmark

4 Høydemateriell i Ålesund gjennom tidene I 1938 tok brannvesenet et langt steg inn i den moderne tidsalder. Da fikk brannhestene sin endelige avløsning og bilene overtok. En Ford pumpebil og en Volvo med Magirus stigesats. Bildet over er tatt da bilen var ny og på bildet over til høyre ser vi bilen i aksjon under en brann i Storgata 10 i Flere personer ble her berget ved hjelp av stigebilen. I 1957 ble bilen avløst av en Magirus maskinstige av type DL-25. Bilen er nå overtatt av Storfjorden Automobil Klubb som har restaurert og satt den tilbake til sin originale stand. Bildet til høyre viser bilen som den fremstod i Bildet nede til høyre er tatt under den voldsomme brannen i J.E.Devolds butikksenter i Kipervikgata, 4. januar Bildet under er tatt i forbindelse med en utrykning til Hotel Noreg i Kongensgate en gang på 60 tallet.

5 Høydemateriell i Ålesund gjennom tidene For å erstatte den gamle stigebilen ble det i 1976 gått til innkjøp av en Magirus DL-30 maskinstige med løs korg. Bildet over er tatt da brannstasjonen på Volsdalsberga var ny i 1978, mens bildet over til venstre viser bilen i aksjon ved en brann i Tollbugata i Bilen ble i 1996 solgt til Molde brannvesen som brukte den noen år før de fikk ny stigebil. Bilen ble deretter solgt til en gårdbruker i Romsdalen. Tjue år seinere, i 1996, tok brannvesenet steget fra stige til lift. Det ble da innkjøpt en Bronto Skylift F32 HDT bygd på et Volvo chassis. Bilen var forsynt med det meste av utstyr som den gang kunne skaffes. Bilen hadde egen pumpe, vannkanon i korga, sprinkling av korga, strømaggregat, flaskebank med luft i korga osv. Bildet under til venstre er fra en brann i Fjellgata i 2001, mens bildet under er fra en øvelse ved Sunnmørshallen i Liften er nå plassert ved Spjelkavik brannstasjon

6 Høydemateriell i Ålesund gjennom tidene I januar i år fikk vi levert vår nye maskinstige av type Metz L32A. Stigen som er leddet er bygd på et Scania chassis og leverandør er Egenes Brannteknikk AS og Scania. Bilen er smidigere og raskere enn liften å håndtere i trange og bratte bygater. Den vil derfor bli et viktig tilskudd til beredskapen i Ålesund. Etter noen uker med opplæring er bilen nå satt i full drift ved hovedbrannstasjonen på Volsdalsberga. Bildet over til venstre er tatt onsdag 27. januar, og det er representanter fra Scania og Egenes Brannteknikk som har overlevert bilen til brannsjef Geir Thorsen. De andre bildene er tatt i forbindelse med øvelser og opplæring.

7 Branner og andre aksjoner Søndag 7. februar Om lag liter diesel lekket ut fra en tank på anlegget til Liaaen på Kvennaneset. Lekkasjen skyldes brudd i et gammel rør som lå nedgravd i bakken, og ble ikke oppdaget før dieselen rant ut i sjøen. Det meste av oljen har rent ned i steinfyllingen på land. Straks lekkasjen ble oppdaget søndag ble det lagt ut absorberende lenser og s å k a l t e h a v ne l e ns e r r u n d t s t e i n f y l l i n g e n e i n n e i småbåthavnene. Dieseltanken var nettopp fylt opp og oljen skulle brukes til reservefyring ved oppvarming av verkstedlokalene på området. Beredskapsutdanning trinn 1 Ålesund brannvesen har i år som i f j o r a r r a n g e r t k u r s e t Beredskapsutdanning trinn 1 for Norges brannskole. Kurset startet opp 15. februar og gikk frem til den 26. mars. Kurset hadde totalt 18 elever og av disse hadde vi med 3 mann fra Møre og Romsdal 110- sentral KF dessuten 3 mann fra vår egen beredskapsavdeling. De resterende elevene kom fra hele landet med en fin spredning i fra Berlevåg i Nord til Sarpsborg i Sør. Det nye med dette kurset var at brannskolen nå har gått over til Aurora, et elektronisk klasserom på lik linje med det høyskolene har hatt i en årrekke. For oss har dette systemet gjort det enklere å ha god informasjonsutveksling med elevene før og under kurset og instruktørene har kunnet legge ut sine leksjoner i forkant a v undervi sninge n. T i l b a k e m e l d i n g e n e f r a kursdeltagerne viser at vi igjen har levert et godt kurs for brannskolen. En stor takk rettes til alle som har bidradd til gjennomføringen av Gjennom en rekke realistiske øvelser av forskjellige kategorier har hver enkelt kursdeltaker fått praktisert de ulike lederrollene som man kan forvente å bli tillagt. Kurset ble avsluttet med en stor øvelse på området til Liaaen på Skjerva, torsdag 26. mars. Her måtte kursdeltakerne takle alt fra brann i lagerhall for båter, savnede personer, savnet røykdykker og person fastklemt under en c o n t a i n e r. O p p g a v e r s o m tilsynelatende ble løst med stor iver. Foto: J.O.Flatmark

8 Brannposten Før i tia. NYHETSAVIS FOR ÅLESUND BRANNVESEN KF OG MØRE OG ROMSDAL SENTRAL KF Sjømannsvn. 1b 6008 Ålesund Tlf: Fax: Redaksjon: Geir Thorsen Jan Olav Flatmark Nyhetstips kan sendes til: Besøk oss på internett. I januar 1980 arrangerte brannkorpsets idrettslag branncupen i volleyball. Fjorten bedriftslag deltok, hvorav tre fra brannvesenet. Brannvakta 1, Brannvakta 2 og Brannvakta old boys. Det seirende laget var (som vanlig) Brannvakta 1 som vi ser her på bildet. Bak fra v: Per Ola Godø, Kåre Steinsvik, Børre Thorsen. Foran f.v: Nils Peter Taxbro, Tor Skutvik og Bjørn Bjerknes. Foto: JOF. Nye ansikt vesenet i Sør-Rogaland. Rolf Jarle Ødegaard (34 )ble fra 1. november ansatt som brannkonstabel. Han har 1.5 år års vikartjeneste seg før han nå ble fast ansatt. Tomas Skjønberg (28) ble fra 1. desember ansatt som brannkonstabel i beredskapsavdeli ngen. Han har tidligere jobbet i Bjørn Rasdal (33) fra Sogn er ansatt som kursinstruktør fra 15. februar. Han er utdannet sykepleier og har de siste åra arbeidet som innen sikkerhetsopplæring for offshoremarkedet. Fyrverkeri For å sette seg inn i det nye regelverket for fyrverkeri har personell fra forebyggende avdeling deltatt på et såkalt forhandlerkurs. Kurset og bestått eksamen er fra i år blitt obligatorisk for alle som skal importere og omsette fyrverkeri. Arrangør av kurset var Norsk Brannvern-forening. Ledige stillinger I forbindelse med avgang vil det over påske bli lyst ut følgende s t i l l i n g e r : L e d e r D I B, u n d e r b r a n n m e s t e r o g brannkonstabler. I tillegg til vanlig utlysning vil det bli hengt opp oppslag på stasjonene. Det v i l o g s å b l i e n e g e n internutlysning etter en RITS Isredning I februar gjennomførte vi siste del av opplæringen for redningsdykkerne i isredning. Høyskolen i Bergen stod som arrangør for kurset som gikk Tungbilredning Kurs i tungbilredning ble gjennomført i februar. Instruktør var Jimmy Säffstrøm fra firmaet Rädning.se i Sverige. Kurset er en del av kompetansehevinga i tungredning for mannskapene ved Spjelkavik stasjon. Det nødvendige utstyret vil bli anskaffet og den gamle RVR-bilen vil etter hvert bli utrustet som redningsbil for tungbilredning. Brann i fyrverkerifabrikken

ÅRSBERETNING FOR 2014

ÅRSBERETNING FOR 2014 Side 2 Interkommunalt selskap opprettet 1. mars 1 Foretaksnummer: 997104552 Administrasjon og besøksadresse: Fjæraveien, 7130 Brekstad Eiere: Ansatte pr 31.12.4 i FBRT Ørland kommune 30 % Bjugn kommune

Detaljer

Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune

Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 4. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF. Årsmelding 2014

MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF. Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 Innledning Møre og Romsdal 110-sentral KF er ett kommunalt foretak lokalisert i Ålesund. 2014 var det ellevte driftsåret for sentralen siden etableringen som KF. Styret i foretaket er valgt

Detaljer

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011 Forord Selskapet dekker et geografisk område som omfatter 7 kommuner i midtre og nedre Buskerud; Drammen, Lier, Sande, Svelvik, Nedre og

Detaljer

Taktisk brannventilasjon

Taktisk brannventilasjon Taktisk brannventilasjon Rapport studietur Uke 3, 2008 Tinglev, Danmark Odd Magnar Opgård, Varabrannsjef Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Side 1 av 7 Innledning Etter å ha fått innvilget min søknad

Detaljer

Bergen brannvesen Årsmelding 2007

Bergen brannvesen Årsmelding 2007 Bergen brannvesen Årsmelding 2007 Årsmelding 2007 INNHOLD Brannsjefens kommentarer 2 Dette er Bergen brannvesen 4 Ny hovedbrannstasjon - foto 6 Brannforebyggende avdeling 10 Beredskapsavdelingen 14 Alarmsentral

Detaljer

ÅRSBERETNING RESTVERDIREDNING 2012

ÅRSBERETNING RESTVERDIREDNING 2012 ÅRSBERETNING RESTVERDIREDNING 2012 Innledning Restverdiredning (RVR) er et samarbeid mellom brannvesenet og forsikringsnæringen i Norge med det formål å begrense følgeskader etter brann-, vann- og andre

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD... 3 STYRET... 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 6 ORGANISERING... 8 ØKONOMI... 9 ETIKK... 10 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE

Detaljer

Nyhetsbrev. Desember 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERENS HJØRNE MOTOROLAS WEB FOR TILLEGGSUTSTYR ER ETABLERT

Nyhetsbrev. Desember 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERENS HJØRNE MOTOROLAS WEB FOR TILLEGGSUTSTYR ER ETABLERT Nyhetsbrev Desember 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERENS HJØRNE MOTOROLAS WEB FOR TILLEGGSUTSTYR ER ETABLERT Motorola har nå etablert en egen web shop som dekker alle tilbehør som er definert i

Detaljer

Årsmelding 2013 MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF. Telefon Telefaks Email. Møre og Romsdal 110-sentral KF Sjømannsvn 1B 6008 Ålesund kommune

Årsmelding 2013 MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF. Telefon Telefaks Email. Møre og Romsdal 110-sentral KF Sjømannsvn 1B 6008 Ålesund kommune MØRE OG ROMSDAL 0-SENTRAL KF Årsmelding 203 Møre og Romsdal 0-sentral KF Sjømannsvn B 70 0 3 20 70 6 32 0 0-sentralen@alesund.kommune.no MØRE OG ROMSDAL 0-SENTRAL KF Innledning Møre og Romsdal 0-sentral

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

Rapport. Vurdering av brannvesenet. Kompetanse og opplæring i brannvesenet. Forfattere Karolina Storesund Herbjørg M. Ishol Christian Sesseng

Rapport. Vurdering av brannvesenet. Kompetanse og opplæring i brannvesenet. Forfattere Karolina Storesund Herbjørg M. Ishol Christian Sesseng - Åpen Rapport Vurdering av brannvesenet Kompetanse og opplæring i brannvesenet Forfattere Karolina Storesund Herbjørg M. Ishol Christian Sesseng SINTEF NBL as Testing og dokumentasjon 2012-03-13 Sammendrag

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011 I denne utgaven kan du blant annet lese om: Idrettskader SIDE 4 Hjelpekorpsets kontroll under ski-vm SIDE 6 Finsekurset avholdes

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 1 Mars 2009

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 1 Mars 2009 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 1 Mars 2009 Rustet til å redde liv når alarmen går: Finsekurs i operativ ledelse vinter 50 år! Side 4 10 VEILEDERPORTRETTET side 8 TATT AV

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS

ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS INNHOLD 2 BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD 4 STYRET 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2012 6 ORGANISERING 7 ØKONOMI 8 ETIKK 9 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE RESSURS 10

Detaljer

KIS nytt. Jubileumstur til Berlin. Nr. 1 2013. Leder s 2 KIS portrettet Veien blir til mens du går s 3. KIS SØR AS KIS Avtalen all inclusive s 4

KIS nytt. Jubileumstur til Berlin. Nr. 1 2013. Leder s 2 KIS portrettet Veien blir til mens du går s 3. KIS SØR AS KIS Avtalen all inclusive s 4 KIS nytt Nr. 1 2013 Leder s 2 KIS portrettet Veien blir til mens du går s 3 KIS SØR AS KIS Avtalen all inclusive s 4 KIS KOMPETANSE AS Sikkerhetsopplæring i medvind s 5 KIS VEST AS Høye ambisjoner offshore

Detaljer

Steen & Strøm-kjøpesentre

Steen & Strøm-kjøpesentre Helse, miljø og sikkerhet Steen & Strøm-kjøpesentre er gode på samordning av brannvern, beredskap og internkontroll Steen & Strøm-kjeden eier og/eller forvalter 30 kjøpesentre i Norge, og har siden midten

Detaljer

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS ÅRSMELDING 2010 Årsmelding 2010 Forord Selskapet dekker et geografisk område som omfatter 7 kommuner i midtre og nedre Buskerud, samt nordre Vestfold; Drammen, Lier, Sande,

Detaljer

KIS nytt. Hovedkontoret med KIS Skolen samlet i Asker side 8-9. Nr. 1 2014. Leder s 2. KIS portrettet Ei ekte KIS-jente s 3

KIS nytt. Hovedkontoret med KIS Skolen samlet i Asker side 8-9. Nr. 1 2014. Leder s 2. KIS portrettet Ei ekte KIS-jente s 3 KIS nytt Nr. 1 2014 Leder s 2 KIS portrettet Ei ekte KIS-jente s 3 KIS SØR AS Nye lokaler i Skien s 4 KIS VEST AS Kunden i fokus s 5 KIS KOMPETANSE AS Publikumsvennlige kurslokaler i Bergen s 6 KIS VEST

Detaljer

Sanitet I FOKUS. Fjellsikkerhet. Fagblad. issw 2014. nå kommer nødnett. Høst er utetid. frie luftveier. vi tar i bruk nødnett i 2014

Sanitet I FOKUS. Fjellsikkerhet. Fagblad. issw 2014. nå kommer nødnett. Høst er utetid. frie luftveier. vi tar i bruk nødnett i 2014 Fagblad Sanitet Norsk Folkehjelp Sanitets fagblad om redningstjeneste, førstehjelp og frivillig ambulansetjeneste Nr 4-2013 nå kommer nødnett vi tar i bruk nødnett i 2014 issw 2014 internasjonal skredkonferanse

Detaljer

ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011

ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 NORDRE FOLLO BRANNVESEN IKS 2 Kort presentasjon av Nordre Follo brannvesen IKS Nordre Follo brannvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Enebakk, Ski

Detaljer

Nr. 3 2014 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no

Nr. 3 2014 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no Foto: Harald J. Bergmann, NSO arkiv Nr. 3 2014 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no Start med det enkle Vent med fullskalaøvelser til

Detaljer

Sanitet. av e n g l a n d o g u s a. l æ r e r o m r e d n i n g. Fagblad

Sanitet. av e n g l a n d o g u s a. l æ r e r o m r e d n i n g. Fagblad Fagblad Sanitet Nr 4-2011 Norsk Folkehjelp Sanitets fagblad om redningstjeneste, førstehjelp og frivillig ambulansetjeneste fagartikkel redning søk etter mennesker med demens vinterleir for ungdom aktivitetstilbud

Detaljer

Drøbaksund Seilforening

Drøbaksund Seilforening Drøbaksund Seilforening Årsmelding 2011 Styret i Drøbaksund Seilforening har i 2011 bestått av følgende personer: John Øivind Saxebøl, leder Guro Steine, nestleder, informasjon Tor Egil Koppang, kasserer

Detaljer

Prosjektrapport. Forstudie Brann- og redningstjeneste i Værnesregionen

Prosjektrapport. Forstudie Brann- og redningstjeneste i Værnesregionen Prosjektrapport Forstudie Brann- og redningstjeneste i Værnesregionen Prosjektgruppe Bjørn Rønning (Stjørdal kommune) (leder) Per Ingebrikt Græsli (Tydal kommune) Arnstein Kvelstad/Terje Rennan (Frosta

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2010

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2010 16. november 2010 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Wilmine Vaagen wilmine.vaagen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2010 Innhold Stå-på-vilje i vinterermørket... 2

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Bergen brannvesen Årsmelding 2011

Bergen brannvesen Årsmelding 2011 Bergen brannvesen Årsmelding 2011 Innhold 2 Brannsjefen har ordet 4 Organisering 6 Brannforebyggende avdeling 12 Beredskapsavdelingen 17 Ressursoversikt 18 Tall og statistikk 20 Alarmsentral brann Hordaland

Detaljer

KIS nytt. Jubileumsturer til DEMAG og Berlin side 10-11. Nr. 1 2015. Leder s 2 KIS portrettet Med verden som arbeidsplass s 3

KIS nytt. Jubileumsturer til DEMAG og Berlin side 10-11. Nr. 1 2015. Leder s 2 KIS portrettet Med verden som arbeidsplass s 3 KIS nytt Nr. 1 2015 Leder s 2 KIS portrettet Med verden som arbeidsplass s 3 KIS SØR AS Smart løsning på krevende strekktest s 4 KIS VEST AS Full fart i KIS VEST AS s 5 KIS KOMPETANSE AS Tøffe tider offshore

Detaljer

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger.

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger. Samleskinnen Nr. 2/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening GOD SOMMER! Svenn Åge Johnsen på Distriktstariffkonferansen i Bergen. Kursdeltakerne og lærer fra kurs i styringer, reguleringsteknikk,

Detaljer