Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seleksjon: Journaldato: 27.04.2015-04.05.2015, Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.05."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: Kopi av søknad - covalcrop - Collaborative action on multiple valorisation trajectories of crops residues - Horizon 2020 SØKNAD - EU - Horizon covalcrop - Collaborative action on multiple valorisation trajectories of crops residue I 2015/ / SAR/SARTPE 657 SAR/SARTPE EV ILVO v/sara Weinberg I 2015/ / BU 30 Oddvar Beddari I 2015/ / BU 31 Kurt-Ivar Wikan I 2015/ / BU 32 Iselin Breivold

2 I 2015/ / BU 33 Simon Emanuelsen I 2015/ / Flora Kristine Nergård I 2015/ / BU 34 Jon-Øyvind Nilsen I 2015/ / Ida Flø Jensen I 2015/ /

3 BU 35 Benedicte Beddari I 2015/ / BU 36 Silja Wara I 2015/ / BU 37 Eilif O. Sotkajärvi I 2015/ / BU 38 Erle Ollila Guvåg I 2015/ / BU 39 Runa Gulliksen I 2015/ /

4 BU 40 Vilde Rushfeldt Beddari I 2015/ / BU 41 Sander Emanuelsen I 2015/ / Eirik Guvåg I 2015/ / BU 42 Martine Meslo Undertegnet arbeidsavtale Personalmappe - Linnerud, Marthe - sommerhjelp Apelsvoll I 2014/ / APE/APEPLU APE/APEPLU Marthe Linnerud

5 I 2015/ / BU 43 Lisbeth Beddari I 2015/ / Ragnhild Nytrøen I 2015/ / Sondre Foss Undertegnet arbeidsavtale Personalmappe - Moen, Maria Ahlin - Timebasis - Seksjon Virus, bakterier og nematoder - Divisjon Plantehelse I 2015/ / PLH/PLHAHE PLH/PLHAHE Maria Ahlin Moen Undertegnet taushetserklæring Personalmappe - Moen, Maria Ahlin - Timebasis - Seksjon Virus, bakterier og nematoder - Divisjon Plantehelse I 2015/ / PLH/PLHAHE

6 Mottaker Bioforsk Maria Ahlin Moen PLH/PLHAHE Forespørsel om kostnadsdeling av prosjekt - ny vannledning til bygningene på eiendommen Hommedal prestegård - G/Bnr. 81/1 i Grimstad kommune Landvik. Drift og vedlikehold av eiendommer og bygninger I 2008/ / LAN/LANEST BU 17 LAN/LANEST Opplysningsvesenets fond Aksept av kostnadsfordeling av prosjekt - ny vannledning til bygningene på eiendommen Hommedal prestegård - G/Bnr. 81/1 i Grimstad kommune Landvik. Drift og vedlikehold av eiendommer og bygninger U 2008/ / LAN/LANEST 035 Mottaker Opplysningsvesenets fond Erling Stubhaug LAN/LANEST Tilsagn om midler til konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen 2015, Hårfelleprosjekt på bjørn i Pasvik - Inari - Peschenga, instinr Konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen 2015, Hårfelleprosjekt på bjørn i Pasvik - Inari - Peschenga, instinr I 2015/ / SVA/SVAALK SVA/SVAALK Fylkesmannen i Finnmark Tilsagn om midler til konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen Sammenheng mellom rovvilt og tap av reinkalver i kalvingslandet til reinbeitedistrikt Beahceveai/Pasvik 5A/5C, instinr Konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen Sammenheng mellom rovvilt og tap av reinkalver i kalvingslandet til reinbeitedistrikt Beahceveai/Pasvik 5A/5C, instinr I 2015/ / SVA/SVAALK SVA/SVAALK Fylkesmannen i Finnmark

7 Bekymringsmelding - tilkomstveier, Saga- og Jordforskbygget Tilkomstveier, Saga- og Jordforskbygget U 2015/ / JOR/JORCBR Mottaker NMBU/Kjersti Sørlie Rimer Christopher Brodersen ***** ***** ***** Personalmappe - Nordskog, Berit -Plantehelse JOR/JORCBR I 2007/ / PLH/PLHAHE PLH/PLHAHE ***** Utbetalingsanmodning for restbeløp, prosjekt , instinr INTERREG Botnia Atlantica søknad "Animal Sensor Networks" - prosjektnr U 2012/ / TJO/TJOGHJ 657 Mottaker Nordland Fylkeskommune/Wigdis Johnsen Inger Hansen TJO/TJOIHA Kopi av SØKNAD - NKJ-SNS network for activities in Effects of bioenergy production from forests and agriculture on ecosystem services in Nordic and Baltic landscapes - sendt fra Skog og landskap SØKNAD - NKJ-SNS network for activities in Effects of bioenergy production from forests and agriculture on ecosystem services in Nordic and Baltic landscapes - Samarbeid med Skog og landskap som koordinerer U 2015/ / FUR/FURTGB 671 Mottaker Nordic Forest Research v/ Inga Bödeker Teresa Gómez de la Bárcena FUR/FURTGB ***** ***** ***** ***** Bedriftshelsetjeneste - HMS - Plantehelse - Follo Bedrifthelsetjeneste AS - Koordinator på Plantehelse Else Bernhardsen

8 I 2006/ / PLH/PLHEBE P Off. loven 13 jf fvl ledd 254 PLH/PLHEBE ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe Belachew Asalf Tadesse - Plantehelse I 2012/ / PLH/PLHAHE PLH/PLHEBE ***** Oversendelse av kontrakt - ANIHWA PlantVac: Sustainable management of aquaculture fish health through the development of low cost plant-derived fish vaccines NFR - ERA-NET- PlantVac Sustainable management of aquaculture fish health though the development of low cost plant-derived vaccines, using vaccines against salomon pancreas disease and viral hamemorrhagic septicaemia as case studies /E50 I 2014/ / PLH/PLHJLC 677 PLH/PLHJLC Norges forskningsråd Undertegnet collaboration Agreement between Bioforsk - John Innes Centre - VTT - Norwegian Veterinary Institute - samarbeidsavtale NFR - ERA-NET- PlantVac Sustainable management of aquaculture fish health though the development of low cost plant-derived vaccines, using vaccines against salomon pancreas disease and viral hamemorrhagic septicaemia as case studies /E50 I 2014/ / PLH/PLHJLC 677 PLH/PLHJLC Veterinærinstituttet John Innes Centre VTT - Technical Research Centre of Finland

9 Oversendelse av undertegnet kontrakt av ERA-NET Plantvac prosjekt nr /E50 NFR - ERA-NET- PlantVac Sustainable management of aquaculture fish health though the development of low cost plant-derived vaccines, using vaccines against salomon pancreas disease and viral hamemorrhagic septicaemia as case studies /E50 U 2014/ / PLH/PLHJLC 677 Mottaker Norges forskningsråd Jihong Liu Clarke Invitasjon - brev sendt til UDI Gjest - NFR prosjekt FixNut - Sergey Hayrapetyan PLH/PLHJLC U 2013/ / JOR/JORTKB 513 Mottaker Sergey Hayrapetyan Roger Roseth JOR/JORRRO Undertegnet arbeidsavtale Prøvetidsreglene Personalmappe - Holten, Roger - Stipendiat - Divisjon Plantehelse I 2015/ / PLH/PLHAHE PLH/PLHAHE Roger Holten Undertegnet taushetserklæring Personalmappe - Holten, Roger - Stipendiat - Divisjon Plantehelse I 2015/ / PLH/PLHAHE PLH/PLHAHE Roger Holten

10 Oppfølging - branntilsyn - Tingvoll Branntilsyn - Tingvoll U 2015/ / TIN/TINKSO 035 Mottaker Tingvoll kommune Kristin Sørheim TIN/TINKSO Tilbud på myrkartlegging i Herøy kommune - forslag til kontrakt for prosjektet Kartlegging av rikmyrer i Herøy kommune vedlagt Kartlegging av rikmyrer i Herøy kommune - prosjekt U 2015/ / TJO/TJOTHC Mottaker Dønna kommune Thomas Holm Carlsen TJO/TJOTHC Underskrevet avtale - prosjekt Vinterbeite til gammalnorsk sau - bærekraftig produksjon Oppfølging av dyrehold på Risvær - prosjektnr U 2014/ / TJO/TJOVHL Mottaker Norsk institutt for skog og landskap v/ Norsk genressurssenter Ragnar Eltun LOK/LOKREL Tilsagn om tilskudd til prosjektet - Forvaltning av ettervekst i eng i varmere og våtere høstmåneder i Nord-Norge Forvaltning av ettervekst i eng i varmere og våtere høstmåneder - prosjekt I 2014/ / HOL/HOLMJO HOL/HOLMJO Fylkesmannen i Finnmark

11 ***** ***** ***** Personalmappe Van Leeuwen, Geo - Særheim U 2010/ / SAR/SARSGR Mottaker ***** Arne Sæbø SAR/SARASA Kjøp av tjeneste - regional fagrådgiver i skjøtselgruppa dor slåttemark i Oppland - vedlagt kontrakt Regional fagrådgiver - handlingsplan for slåttemark I 2015/ / LOK/LOKHAS BU 2 LOK/LOKHAS Fylkesmannen i Oppland Avregistrering som særskilt brannobjekt - Postvegen /1 - Bioforsk Vest Særheim Branntilsyn - Særheim I 2013/ / SAR/SARSGR 031 SAR/SARASA Rogaland Brann og Redning IKS Avslag på søknad om tilskudd Forprosjekt - Natur- og kulturarv som en bærekraftig verdiskaper - Instidata I 2014/ / KVI/KVIBOB 620 KVI/KVIBOB Miljødirektoratet

12 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe Belachew Asalf Tadesse - Plantehelse U 2012/ / PLH/PLHAHE Mottaker ***** Hans Tranekjer Andresen PLH/PLHHTA Tilsagn om inntil kr ,- i tilskudd til utviklings- og tilretteleggingstiltak for tredje år av prosjektet Økologisk i Dønna - Dønna som foregangskommune for grønt mattilbud på Helgeland Økologisk prosjekt i Dønna - prosjekt I 2013/ / TJO/TJOENH TJO/TJOENH Fylkesmannen i Nordland Oversendelse av underskrevet kontrakt - videreføring av engasjement som regional fagrådgiver i skjøtselgruppa for slåttemark i Oppland Regional fagrådgiver - handlingsplan for slåttemark U 2015/ / LOK/LOKHAS Mottaker Fylkesmannen i Oppland Erik Revdal KVI/KVIERE Undertegnet arbeidsavtale Personalmappe - Gadoury, David - Plantehelse I 2008/ / PLH/PLHAHE PLH/PLHAHE David Gadoury

13 Adresseendring - gjeldene fra fra Personalmappe - Gulden Kathrine Torday - Fast ansatt fra Opprinnelig Ettårig engasjement - Informasjon Jord og Miljø I 2011/ / JOR/JOROVE TE JOR/JOROVE Kathrine Torday Gulden E-postkorrespondanse vedrørende tilkomstveier til Saga- og Jordforskbygget Tilkomstveier, Saga- og Jordforskbygget U 2015/ / JOR/JORCBR Mottaker NMBU v/ Kjersti Sørlie Rimer Christopher Brodersen JOR/JORCBR E-postkorrespondanse vedrørende Macrolophus caliginosus og Macrolophus pygmaeus - Macrolophus pygmaeus mot mellus i frukt og bær på friland - Etiketter vedlagt Macrolophus caliginosus og Macrolophus pygmaeus - rovtege - ( makroorganisme / nytteorganisme ) ( SK = skadedyrmiddel ) U 2012/ / PLH/PLHASU 423 Mottaker Mattilsynet Anette Sundbye PLH/PLHASU Bekreftelse på oversendt søknad - Inventory and mapping of Ulvaceae in Norway Artsdatabanken, Artsprosjektet , Inventory and mapping of Ulvaceae in Norway U 2015/ / APE/APEIHA Mottaker NUI Galway/Svenja Heesch Celine Rebours Forespørsel om avløpsløsning - Hasle, Nesodden Avløpsløsning - Hasle, Nesodden BOD/BODCRE I 2015/ / JOR/JORGRH

14 BU 2 JOR/JORGRH Kurt Akre Vedlagt avtale - Vinterbeite til gamelnorsk sau - bærekraftig produksjon Oppfølging av dyrehold på Risvær - prosjektnr I 2014/ / TJO/TJOVHL TJO/TJOVHL Skog og landskap/norsk genressurssenter Søknad om foreldrepermisjon godkjent med leders påtegning Personalmappe Espevig, Tatsiana Landvik U 2007/ / LAN/LANEST Mottaker Tanja Espevig Mottaker Bjørg Selliken Trond Mæhlum JOR/JORTMA Innvilget søknad om redusert arbeidstid, Personalmappe - Cabell, Joshua Fenton U 2013/ / JOR/JOROVE Mottaker Joshua Fenton Cabell Tormod Briseid JOR/JORTKB Søknad - Hårfelleprosjekt på bjørn i Pasvik - Inari - Peschenga, instinr Konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen 2015, Hårfelleprosjekt på bjørn i Pasvik - Inari - Peschenga, instinr U 2015/ / SVA/SVAALK Mottaker Fylkesmannen i Finnmark Alexander Kopatz

15 SVA/SVAALK Søknad - Sammenheng mellom rovvilt og tap av reinkalver i kalvingslandet til reinbeitedistrikt Beahceveai/Pasvik 5A/5C, instinr Konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen Sammenheng mellom rovvilt og tap av reinkalver i kalvingslandet til reinbeitedistrikt Beahceveai/Pasvik 5A/5C, instinr U 2015/ / SVA/SVAALK Mottaker Fylkesmannen i Finnmark Alexander Kopatz SVA/SVAALK Innvilget søknad om velferdspermisjon - flyttedag Personalmappe - Gulden Kathrine Torday - Fast ansatt fra Opprinnelig Ettårig engasjement - Informasjon Jord og Miljø U 2011/ / JOR/JOROVE 221 Mottaker Kathrine Torday Gulden Øistein Vethe JOR/JOROVE Avslag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus - Kartlegging av beiteskader forårsaket av grågås og hvitkinngås i sommerhalvåret på engarealer til Norsk Folkemuseum på Bygdøy Kartlegging av beiteskader forårsaket av grågås og hvitkinngås i sommerhalvåret på engarealer til Norsk Folkemuseum på Bygdøy U 2014/ / LOK/LOKHAS Mottaker Norsk Folkemuseum/Rune Hanssen Hanne Sickel LOK/LOKHAS Tilbud /2046 Kartlegging av spredning av fremmede bartrær Kartlegging av spredning av fremmede bartrær U 2015/ / KVI/KVILIO ***** Mottaker Miljødirektoratet/Tomas Holmern Line Johansen KVI/KVILIO

16 Skilting for besøkende - tilkomstveier, Saga- og Jordforskbygget Tilkomstveier, Saga- og Jordforskbygget U 2015/ / JOR/JORCBR Mottaker NMBU/Kjersti Sørlie Rimer Christopher Brodersen JOR/JORCBR Tilbud om fast stilling som forsker fra Stilling som forsker - Ett års engasjement i 100 % stilling - Arealbruk og tiltak U 2014/ / JOR/JORJST P Off. loven 13 jf fvl ledd Mottaker Kamilla Skaalsveen Jannes Stolte JOR/JORJST Tilbud om stilling som forsker innen gress til grøntanlegg, Landvik Tilsetting - Forsker - Vikar - Divisjon Miljø - Grøntmiljøseksjonen - Landvik U 2015/ / JOR/JORTMA Mottaker Sara Calvache Gil Trond Mæhlum JOR/JORTMA Avtale om rydding/raking av parkområdet til Bioforsk Tjøtta våren 2015 Parkanlegg Tjøtta U 2014/ / TJO/TJONMR 032 Mottaker Tjøtta oppvekstsenter Norvald Ruderaas TJO/TJONMR

17 Undertegnet kontrakt for Utarbeidelse av skjøtselsplaner for to lokaliteter med kystlynghei i Alstadhaug kommune - HMS erklæring vedlagt Utarbeidelse av skjøtselsplaner for kystlynghei - Langbergan - Sveåsen og Buøya ved Skålvær - prosjektnr U 2015/ / TJO/TJOABA Mottaker Fylkesmannen i Nordland Annette Bär TJO/TJOABA Foreløpig melding om vedtak - Søknad om forskningsmidler over reindriftsavtalen Stress og velferd hos reinsdyr under håndtering - Reindriftens utviklingsfond I 2015/ / TJO/TJOGHJ TJO/TJOGHJ Landbruksdirektoratet Foreløpig melding om vedtak - Søknad om forskningsmidler over reindriftsavtalen Reindriftens utviklingsfond, Velferdsindikatorer i reindriften - et litteraturstudie og faglig møte I 2015/ / TJO/TJOGHJ TJO/TJOGHJ Landbruksdirektoratet Vedtak vedrørende søknad om godkjenning om navneendring på en rovtege i 3 preparater - Macro-line c, Macrolophus-N-System og Macrolophus-System Macrolophus caliginosus og Macrolophus pygmaeus - rovtege - ( makroorganisme / nytteorganisme ) ( SK = skadedyrmiddel ) I 2012/ / PLH/PLHASU TE PLH/PLHASU Mattilsynet Undertegnet Grant Administration Agreement between Fundacão de Estudos Agrários de Queiroz and Bioforsk - SMARTCROP NFR ES SMARTCROP - Innovative approaches and new technology for Integrated Pest Management (IPM) with a susatainable increase in food protection. BIONÆR - Skisse og prosjektbeskrivelse

18 U 2014/ / PLH/PLHIKL 631 Mottaker Fundacão de Estudos Agrários de Queiroz Ingeborg Klingen PLH/PLHIKL Protokoll fra møter i Samarbeidsforum 9. og 10. april 2015 Samarbeidsforum - Fusjon - NILF, Bioforsk og Skog og landskap I 2014/ / LOA/LOAHML 009 LOA/LOAHML Landbruks- og matdepartementet v/jan Martinsen Utkast til protokoll fra interimstyrets møte Interimsstyret - Fusjon - NILF, Bioforsk og Skog og landskap - NIBIO - styredokumenter I 2014/ / LOA/LOAHML 009 LOA/LOAHML Landbruks- og matdepartementet v/jan Martinsen Endelig protokoll fra interimstyrets møte Interimsstyret - Fusjon - NILF, Bioforsk og Skog og landskap - NIBIO - styredokumenter I 2014/ / LOA/LOAHML 009 LOA/LOAHML Landbruks- og matdepartementet v/jan Martisen Underskrevet avtale i forbindelse med Juletrekonferansen CTRE 2015 med Honne Hotell og konferansesenter Internasjonal Juletrekonferanse Instinr U 2015/ / PLH/PLHVTA 354

19 Mottaker Honne Hotell og Konferamsesenter Inger Sundheim Fløistad PLH/PLHISF Undertegnet Workplan arbeidsplan - STRAPP NFR /E40 - STRAPP - Strategies for implementation of sound cereal production methods with low loss of pesticides and phosporus - FORURENS - MILJØ Instid 8494 I 2012/ / PLH/PLHMST 631 PLH/PLHMST Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Opplysninger i forbindelse med statsrådens beretning om forvaltningen av statens interesser i selskaper LMD. Forvaltning av statens eierinteresser i ITAS Eierdrift AS - Riksrevisjonen I 2011/ / LOA/LOATGR UO Off.loven 13 jmfr. Forvaltningsloven LOA/LOABMI Landbruks- og matdepartementet Utkast til protokoll fra Samarbeidsforum Samarbeidsforum - Fusjon - NILF, Bioforsk og Skog og landskap I 2014/ / LOA/LOAHML 009 LOA/LOAHML Landbruks- og matdepartementet v/jan Martinsen Vedtak på søknad om off-label bruk av Matrigon 72 SG mot ugras i jordbær og ribes - Godkjennes til Matrigon - Matrigon 72 SG - Ribes - off-label, dispensasjon oa - klopyralid ( jfr sak 2006/136 ) I 2009/ / PLH/PLHJNE 423 PLH/PLHJNE Mattilsynet

20 Imøtekommelse av klagesak, Klima- og miljøprogrammet - Evaluering av biokull som tiltak for reduksjon av N2O på felt, instinr Landbruksdirektoratet, Klima- og miljøprogrammet - Evaluering av biokull som tiltak for reduksjon av N2O på felt, instinr I 2015/ / JOR/JORAOT TE JOR/JORAOT Landbruksdirektoratet Søknad om tilskudd til prosjektet - Forvaltning av ettervekst i eng i varmere og våtere høstmåneder i Nord-Norge - Prosjektbeskrivelse vedlagt Forvaltning av ettervekst i eng i varmere og våtere høstmåneder - prosjekt U 2014/ / HOL/HOLMJO Mottaker Fylkesmannen i Finnmark Mottaker Landbruksdirektoratet Marit Jørgensen Søknad om permisjon - innvilget Personalmappe - Lande, Unni Støbet - Tingvoll HOL/HOLMJO I 2010/ / TIN/TINKSO 221 HOL/HOLRRO Unni Strøbet Lande Bioforsk Rapport, vol. 9, nr. 174, 2014, Åpen - Effekt av biokull på N2O-utslipp, Resultater fra 2 års feltforsøk på Ås, instinr Landbruksdirektoratet, Klima- og miljøprogrammet - Evaluering av biokull som tiltak for reduksjon av N2O på felt, instinr U 2015/ / JOR/JORAOT Mottaker Landbruksdirektoratet Adam O'Toole JOR/JORAOT

21 Oversendelse av kontrakt til undertegnelse - utarbeidelse av skjøtselsplaner for kystlynghei - Langbergan- Sveåsen og Bueøya ved Skålvær Utarbeidelse av skjøtselsplaner for kystlynghei - Langbergan - Sveåsen og Buøya ved Skålvær - prosjektnr I 2015/ / TJO/TJOABA TJO/TJOABA Fylkesmannen i Nordland Melding til arbeidsgiver om pensjonering, fra Personalmappe Våge, Tordis - Fureneset I 2009/ / FUR/FURSOP 221 FUR/FURSOP Tordis Våge Pensjonsmeldingsskjema Personalmappe Våge, Tordis - Fureneset U 2009/ / FUR/FURSOP 221 Mottaker Statens Pensjonskasse Egil Hasselbakk LOA/LOAEHA Oversendelse av kvalitetsplan - Miljø og grunnvannsovervåkning for Follobaneprosjektet - RFT Jernbaneverket - Miljø og grunnvannsovervåkning for Follobaneprosjektet - RFT , instinr U 2015/ / JOR/JOROJO Mottaker Jernbaneverket/Thien Hai Huynh Øistein Johansen JOR/JOROJO Ferdig signert oppdragsbekreftelse - Kildesporing av fekal vannforurensing i tilløpsbekkene til Jonsvannet, instinr Kildesporing av vannforurensning med molekylærbiologiske metoder, instinr I 2014/ / JOR/JORAMP

22 642.1 JOR/JORAMP Vikelvdalen Vannbehandlingsanlegg - Trondheim kommune/erlend Nygård Forespørsel om grunnundersøkelse - Ålerudveien 103, Vestby Grunnundersøkelser Vestby - Ålerudveien gnr x bnr x - Kontaktpersoner Rigmor og Kjell H. Schau I 2015/ / JOR/JORGRH JOR/JORGRH Rigmor Schau Ferdig signert, Enkel samarbeidsavtale mellom Bioforsk og NIVA - Developing a national strategy for ANAEE; Analysis and Experimentation on Ecosystems, instinr NFR /F50 - Developing a national strategy for ANAEE Analysis and Experimentation on Ecosystems, instinr U 2015/ / JOR/JORDRA 631 Mottaker Norges forskningsråd Daniel P. Rasse JOR/JORDRA Ferdig signert, Enkel samarbeidsavtale mellom Bioforsk og NMBU - Developing a national strategy for ANAEE; Analysis and Experimentation on Ecosystems, instinr NFR /F50 - Developing a national strategy for ANAEE Analysis and Experimentation on Ecosystems, instinr U 2015/ / JOR/JORDRA 631 Mottaker Norges forskningsråd Daniel P. Rasse JOR/JORDRA Språkpraksiskontrakt, Personalmappe Boiko, Inna - Språkpraksis, U 2015/ / LAN/LANEST 221 Mottaker Arendal kommune Erling Stubhaug

23 ***** ***** ***** LAN/LANEST Personalmappe Gibalova, Alena - Ullensvang fra tidligere tilsatt ved Økologisk I 2009/ / ULL/JORRSO LOA/LOAGLI ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe Gibalova, Alena - Ullensvang fra tidligere tilsatt ved Økologisk I 2009/ / ULL/JORRSO LOA/LOAGLI ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe Gibalova, Alena - Ullensvang fra tidligere tilsatt ved Økologisk I 2009/ / ULL/JORRSO LOA/LOAGLI ***** Undertegnet taushetserklæring - Aditro - i forbindelse med tilgang til lønnssystemet Persona Lønnssystem (Personec). Kontrakt om kjøp, vedlikehold og TeleGaranti med TietoEnator - Aditro I 2009/ / LOA/LOATGR LOA/BODPGG Katrine Lund Undertegnet arbeidsavtale Personalmappe - Storhaug, Ynghild Gilje - Ekstrahjelp - Ullensvang I 2015/ / ULL/JORRSO

24 ULL/JORRSO Ynghild Gilje Storhaug ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe - Sæthre May Guri (Ref. Plantehelse 2004/422) I 2009/ / PLH/PLHAHE PLH/PLHAHE ***** Pristilbud fra Teknor System AS - Bestilling av 30 stk lokk til 100L tanker på Hall 7 Anskaffelse Bodø - Lokk i klar akryl U 2015/ / BOD/BODMNG Mottaker Teknor System AS Margarita Novoa-Garrido BOD/BODMNG Avtale om leie av bolig - Messa - Marco Robeerst - underskrifter ligger vedlagt - e-postkorrespondanse vedrørende leie av bolig Utleie Løken - Leilighet A - Internatet - Messa I 2012/ / LOK/LOKREL LOK/LOKREL Marco Robeerst Vedlagt vedtaksbrev fra OED - Evaluering av måloppnåelse, ressursbruk og effektivitet i Norges vassdrags- og energidirektorat Olje- og energidepartementet - Evaluering av måloppnåelse, ressursbruk og effektivitet i Norges vassdrags- og energidirektorat I 2015/ / JOR/JORPST JOR/JORPST Oslo Economics/Marit Svensgaard

Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06.

Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06.2015 Tilbudsbrev for Tematiske etterundersøkelser

Detaljer

SAKNOR 647.9. Avs./mot: Navn Jourenhet: Saksbehandler (enhet/initialer):

SAKNOR 647.9. Avs./mot: Navn Jourenhet: Saksbehandler (enhet/initialer): Journal Seleksjon: Journaldato: 05.01.2015-11.01.2015, Journalenhet: loa, jor, sva, plh, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 14.01.2015 Bekreftelse på gjennomføring

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09.

Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09.2014 Regulering av leiepris utleieboliger 2014 Leiekontrakt

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.2015 Framdriftsrapport til NFR for perioden 01.06.2014-30.11.2014,

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03.

Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03.2014 Tilbud på minikonkurranse Kartlegging av naturtyper

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.2014 Signert - Green Industry Innovation Romania

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.

Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.2015 Oversender CV Personalmappe - Marte Sverdrup

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.2013 Retur av signert kontrakt Normalavlinger i

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.2014 Fornyet forespørsel om tilbud på drikkevannsløsning

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.2012 Personaldokument Personalmappe - Døving, Aksel Kjetil

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.2013 Søknad om midler til prosjektet "Biokull - Vurdering

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11.

Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11.2014 Søknad om støtte til konferanse JPI-kulturarv

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.2014 Agronomisk vurdering av nytt yrkespreparat

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.2012 E-post søknad om midler for 2012 - SKOLEHAGE Tingvoll

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.2012 Husleie Barnehagen Hundre Leieavtale Barnehagen

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02.

Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02.2012 Samarbeidsplan 2012 Sør-Varanger bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.2012 Søknad - Produksjon av rips og solbær i nordlig klima

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03.

Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03.2012 Personalmappe - Koesling, Matthias - Tingvoll U 2010/475-8

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 20.04.2015-26.04.2015, Journalenhet: loa. plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.05.

Seleksjon: Journaldato: 20.04.2015-26.04.2015, Journalenhet: loa. plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.04.2015-26.04.2015, Journalenhet: loa. plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.05.2015 Valg av oppdragstaker "Tjeneste 1" - Rammeavtaler

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

Offentlig journal. Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog. Satellittovervåking av skog 2015/99-1 549/2015 19.02.

Offentlig journal. Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog. Satellittovervåking av skog 2015/99-1 549/2015 19.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.5.2015-10.5.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 11.05.2015 Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog Satellittovervåking av skog 2015/99-1

Detaljer

28.04.2011. Søknad om godkjenning av Avtale om gjennomføring av PhD-program ved UMB, samt av Utdanningsplan 31.03.2011

28.04.2011. Søknad om godkjenning av Avtale om gjennomføring av PhD-program ved UMB, samt av Utdanningsplan 31.03.2011 Minikonkurranse, tstyr til ndervisningsrom ved MB - saksnr. 011/671 Minikonkurranse - tstyr til undervisningsrom ved MB 011 011/671-1 5198/011 8.04.011 8.04.011 Yit m.fl. Søknad om godkjenning av Avtale

Detaljer

Offentlig journal. Skog og landskap ber om tilbud på hovedrengjøring i Raveien 9 og Høgskoleveien 8

Offentlig journal. Skog og landskap ber om tilbud på hovedrengjøring i Raveien 9 og Høgskoleveien 8 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.8.2011-7.8.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.08.2011 Skog og landskap ber om tilbud på hovedrengjøring i Raveien 9 og Høgskoleveien 8 Anskaffelse - Hovedrengjøring

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

30.06.2011 29.06.2011 29.06.2011 29.06.2011. Side: 2049 av 400 2

30.06.2011 29.06.2011 29.06.2011 29.06.2011. Side: 2049 av 400 2 nnstilling, protokoll fra tilsettingsutvalg Tilsetting - førstekonsulent ved servicetorget TS - Tilsatt: ngunn Ramsfjell Taksdal 011/06-3 7714/011 01.07.011 30.06.011 Off. 5 nnkalling til møte i Klagenemnda

Detaljer

Offentlig journal. SV: INSPIRE-monitorering_2014_S. INSPIRE - EU direktiv - Utveksling av geografisk miljøinformasjon 2010/107-7 1226/2014 29.04.

Offentlig journal. SV: INSPIRE-monitorering_2014_S. INSPIRE - EU direktiv - Utveksling av geografisk miljøinformasjon 2010/107-7 1226/2014 29.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.1.2015-18.1.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 19.01.2015 SV: NSPRE-monitorering_2014_S NSPRE - E direktiv - tveksling av geografisk miljøinformasjon

Detaljer

file:///c:/users/elinbr/desktop/postliste/2015.03.09%20-%202015.03.15.xml

file:///c:/users/elinbr/desktop/postliste/2015.03.09%20-%202015.03.15.xml Page 1 of 30 Offentlig journal 09.03.2015-15.03.2015 14/00093-4 Til: U Dok.dato: 11.04.2014 Jour.dato: 12.03.2015 Arkivkode: 059 Grad: UO Uoff: Offl 23 tredje ledd Bio-Rad Laboratories Millipore AS Kjøp

Detaljer

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 10

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 10 Tittel: Dato/Sted: Til stede: Referent: Sak 71/14 Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 10 Onsdag 24. mars 2013 kl 1230 til 1730 / Scandic Vulkan hotell, Oslo. Ragnar Eltun (møteleder),

Detaljer

Dok.dato: 22.06.2007. Dok.dato: 29.06.2007

Dok.dato: 22.06.2007. Dok.dato: 29.06.2007 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.02.2013 Registrering av Domenenavn Domenenavn 2006/431-11 1514/2007 22.06.2007 ninett Egenerklæring 'skogskader.no'

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 09.08.2015 Journalenhet: X, 14/00033-4 Kurs i prosjektledelse, 14189 - regnskap Prosjektledelse, 14189 Institutt for matematiske realfag og teknologi /Cecilie, Rolstad Denby Senter for etter-

Detaljer