Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan"

Transkript

1 Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan Trivelig enebolig med praktisk planløsning og alt på et plan. Boligen har lun og skjermet beliggenhet i veletablert, barnevennlig område. Gangavstand til skole, barnehage og forretninger. Kort vei til fantastisk friluftsliv herunder lysløyper, turløyper samt sportsfisk i Tana bru stryket. Adresse: Lismaveien 30, 9845 Tana Salgsverdi: kr ,- Låneverdi: kr ,- Byggeår: 1982 BTA: 88m2 BRA : 81m2 BRA P-rom: 81 m2 BRA S-rom: 2m2 Advokat Vidar Zahl Arntzen mna - tlf

2 FOTO

3 FOTO

4 FOTO

5 Oppdrag nr.14/0001 Sak 3440 Salgsoppgave/prospekt Beskrivelse Eier: Alfhild Ellinor Sørum og Erna Mathisen Betegnelse: Gnr.13 bnr. 166, Feste nr.136, 9845 Tana kommune (2025) Adresse: Eierform: Tinglyste forpliktelser - (Heftelser): Øvrig bebyggelse i området: Lismaveien 30, 9845 Tana Selveier For all fast eiendom har kommunen legalpanterett (ikke tinglyst) i eiendommen som sikkerhet for skyldige kommunale avgifter og evt. eiendomsskatt. Slike panteretter vil alltid følge eiendommen. Eiendommen har lun og skjermet beliggenhet i veletablert boligområde ved Tana bru, sentrum. Boligen ligger i et barnevennlig område med forholdsvis liten gjennomgangstrafikk og gangavstand til skole, barnehage, forretningsbygg og andre sentrumsfasiliteter. Kort vei til fantastisk friluftsliv herunder lysløyper, turløyper, skiløyper samt sportsfiske i Tana bru stryket. Adkomst/parkering: Avkjørsel fra asfaltert kommunal vei Gruset biloppstillingsplass i front av boligen. Areal: BTA 88 m2 BRA 80 m2 S-rom: 2 m2 Arealoppmåling er foretatt av takstmann. Arealene er ikke kontrollmålt av megler. Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard NS 3940 og retningslinjer for arealmåling, uten hensyn til byggeforskriftenes krav til rom. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige etter NS Innhold: Standard m.v.: Enebolig: 1.etg. Vindfang, gang, stue, kjøkken, bad, vaskerom, 3 soverom og bod. Opplysninger hentet ut fra Boligsalgsrapport av

6 Grunn og fundamenter Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser ikke foretatt. Vurdering Byggegrunn består av antatte morenemasser og i følge opplysninger som er gitt vurderes forholdene som stabile. Sålefundamentering av armert betong på frostfri dybde. Det er ikke foretatt noen form for marksiolasjon i forhold til dagens krav. TG: 1. Grunnmur Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Vurdering Under besiktigelsen var grunnmuren delvis tildekket med snø. Godt ventilert grunnmur. Det ble registrert noe malingsavflassing av grunnmur samt sprekker og setninger. TG: 1. Drenering Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle. Vurdering Kravene til drensrør og fuktsikring med grunnmursplate ikke relevant på denne ringmuren med blindkjeller.. Veggkonstruksjon og utvendige fasader Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldig valgte stikktakinger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå. Vurdering Ytterveggene er oppført med 15 cm isolasjon. Vindskibord, dekkbord samt raftekasser syntes å være i god stand. Utvendig kledning av malt stående trepanel med over/underligger. Liggende panel over vinduer uten fast karm. Noe falmende utvendig maling på frontfasade/fasade øst. Rekvirent opplyser at langfasede vest er nymalt for 2-år siden. TG: 1 Vinduer og dører Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakinger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet

7 Vurdering Vinduer Vinduer av 3-lags isolerglass fra byggeår herunder større fastkarmvinduer i stue. Vinduene er godt vedlikeholdt med minimal antydning til råte. Vinduene som i hovedsak H-vinduer lar seg enkelt åpnes og lukkes. Dører Finerte innerdører. Hovedinngangsdør i teak med glassfelt. Balkongdør med glassfelt til veranda. Dørene er godt ivaretatt og ved funksjonstest lot dørene seg enkelt åpnes og lukkes. TG: 1 Takkonstruksjon Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger foretas. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende. Vurdering Saltak med W-takstoler i tre. Ventiler i hver gavlvegg og spalteåpninger i raftekasser. Ingen tegn til fukt, råte og treskadeinnnsekter. TG: 1 Taktekking Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Vurdering Taktekking av asfaltshingel. Undertak av taktroplater. Doble vindskibord. Vannbord. Feiestige. Gesims/raftekasser med luftesplater. God tilstand og godt vedlikeholdt.ingen tegn til fukt, råte ved inspeksjon. TG: 1 Renner, nedløp og beslag Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m. Vurdering Kontrollen foretatt fra bakkenivå. Takrenner og nedløpsrør i plast. Pipehatt med beslag. Takrennene er delvis deformert og ødelagte især på langfasade vest. Tak- og nedløpsrennene må påregnes utskiftet i sin helhet. TG: 0 Terrasse, balkonger og utvendige trapper Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk kontrolleres. Vurdering Strekkmetall trapp foran inntrukket inngangsparti.

8 Inntrukket søyleveranda med rekkverk under takoverbygg på inngangsparti. Verandaen er malt med spaltegolv i impregnert materiale. På søylveranda vest med utgang fra vaskerom er terrassebordene utskiftet i impregnert materiale.ingen synlige tegn til skader på treverket. TG: 1. Piper og ildsteder Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale. Vurdering Elementpipe og brannmur i Leca, pusset og malt. Tilknyttet kombiovn fra 2008 anlagt på kobberplate. Behørig avstand til brennbart materiale. Feieluke ikke observert. Nedgravd oljetank, størrelse ukjent. Oljeløfter i bod. Boligen er oppvarmet med kombiovn for ved- og oljefyring, elektriske panelovner. TG: 1. Etasjeskillere Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik. Vurdering Etasjeskillere av bjelkelag i tre. Undergolv, plattformkonstruksjon av 22mm plater. Ingen skjevheter registrert. TG: 1. Rom under terreng Undersøkelsen omfatter visuell kontroll av fuktmåling av tilfeldig valgte punkter på tilgjengelige flater. Risikokonstruksjoner er benevnt, det vil si konstruksjonstyper som erfaringsmessig har høy skadefrekvens. Der det er krypkjeller er denne kontrollert om ikke annet er nevnt. Vurdering Liten matbod på 14 m2 BRA under 1.etg. Adkomst fra soverom via lem i golv med trapp. Adkomst til blindkjeller via luke i vegg. Golv i betong, overflatebehandlet og pusset. Delvis vegger i betong, pusset og delvis utforet plateklednig. Himling av stubbloftsplater med stubbloftsholdere. Fukt søk på utvalget steder viste ingen forhøyede verdier. Bratt trapp.. Bad, Bad 1.etg Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet.

9 Ventilasjon på rommet kommenteres. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderoms innredninger vurderes. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Vurdering Bad fra opprinnelsen med overflater av våtroms vinyl på golv, veggvinyl på vegger og himling av malte plater. Sanitærutstyr i hvitt herunder badekar med vegg montert hånddusj og gulvmontert vannklosett. Badekaret har direkte avløp til sluk i golv. Ikke foreskrevet fall til sluket etter dagens krav som er 1:50 innenfor en radius av 0,8 m fra senter sluk. Kontroll av sluket funnet i orden. Klemring godt tettet til rundt belegget. Liten baderoms innredning med servant, speil og belysning. Tappebatterier fra opprinnelsen, 2-greps. Felles motorstyrt avtrekk med kjøkkenventilator defekt. Varme i gulv. Fuktmålinger foretatt på utsatte steder viste ingen forhøyede verdier. Tappebatteriene må påregnes utskiftet som følge av utgått levetid. Noe uheldig plassering av hånddusj i yttervegg med hensyn til frostskader som kan oppstå. Badet fremstår som noe utidsmessig i forhold til dagens krav. Vannrør i kobber og avløpsrør i plast. TG: 2 Vaskerom Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under vaskerom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Ventilasjon på rommet kommenteres. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Vurdering Vaskerom i 1.etg fra byggeår med opplegg for vaskemaskin og skyllekar i plast. Overflater av våtroms vinyl på gulv, malte plater på vegg og malte plater i himling. Ikke fuktbestandige/membrantette materialer i veggene på vaskerommet. Ikke foreskrevet fall til sluket etter dagens krav som er 1:50 innenfor en radius av 0,8 m fra senter sluk. 200 l VV-bereder fra opprinnelsen. Nytt blandebatteri, 1-greps. Montering av sluk i golv kontrollert og funnet i orden. Ingen forhøyede fuktverdier registrert ved målinger på utsatte steder. Innvendig stoppekran. TG: 2 Toalettrom Visuell observasjon spesielt med hensyn til ventilasjon av rommet. Vurdering Ikke separate toalettrom. Toalettet er plassert på badet.

10 Kjøkken Visuell observasjon spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutsyr i erfaringsmessig fuktutsatte områder som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Vurdering 1.etg Kjøkkeninnredning fra opprinnelsen med overskap/underskap. Slette hvitmalte fronter. Kjøkkenkummer i rustfritt stål, 1 greps blandebatteri. Ventilator defekt. Ved inspeksjon av røropplegg i underskapene var det ingen tegn til fuktskader. Mangler tettesjikt av silikon mellom benkeplate/vegg. TG: 1. Innvendige overflater Her medtas kun rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert. Vurdering Gulv Gulvoverflatene i 1.etg består av vinylbelegg fra opprinnelsen limt på 22mm golvplater. Veggoverflater Veggoverflatene består av malte plater, tynnplatepanel i stue og veggtapet på 2-soverom. Himlinger Himlingene består av malte plater. Noe slitte gulvoverflater i vindfang og entré, ellers er overflatene preget av lite bruksslitasje vurdert ut i fra byggeår. TG: 1. Innvendige trapper Visuell observasjon spesielt i forhold til lysåpninger i trapp/rekkverk. Rekkverkshøyder er også vurdert. Vurdering Tretrapp via luke i gulv på soverom nord til matbod. Trappa er bratt og mangler håndlist. Tilstand ikke vurdert da det er et rom som er lite i bruk og benyttes for det meste til inspeksjon av blindkjeller. VVS Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokumenter.

11 Vurdering Vannforsyning fra offentlig nett. Avløp til offentlig nett. Over-/takvann til system og terreng. Vannrør i kobber/kuterlex, delvis åpen og skjult rørføring. Avløp av åpne og skjulte rørføringer av PVC. Sluk av plast VV-bereder i u.etg 200l fra opprinnelsen. Fungerer enda tilfredsstillende, men har oversteget levetiden. Blandebatterier og tappekraner i hovedsak fra opprinnelsen. De fleste kraner og blandebatterier har oversteget levetiden, men fungerer enda tilfredsstillende. TG: 2 Elektrisk anlegg Vurdering El-anlegget er fra opprinnelsen og består av sikringsskap i VF med manuelle sikringer. Åpen kabelføring. El-inntak med luftspenn til gavl. Elektriske panelovner. Varme i gulv på bad, sannsynligvis ESWA varmekabler. Varmepumpe fra 2008 installert i stue med automatkurs i sikringsskap. Tinekabel på vanninntaksledning. Av/på bryter i sikringsskap.. Terrengforhold Vurdering av fallforhold ved grunnmur. Videre vurderes støttemurer og levegger som er forbundet med bygget. Vurderingene er basert på visuelle observasjoner. Vurdering Fallforholdene ved grunnmur var vanskelig å vurdere på grunn av snødekt tomt. Ingen støttemurer og levegger er forbundet med bygget. Uthus Vurdering Uthus ca.7 m2 BRA oppført i 1982: - Vegger i bindingsverk i tre, uisolert - Utvendig kledning av trepanel, malt. - Takstoler i tre, med tekking av bølgeblikkplater. - Oppført på punktfundamenter. Takrenner og nedløpsrør ikke montert. Bygget brukes til lagringsplass. Energimerking: Hjemmelshaver/eier er ansvarlig for å innhente lovpålagt energiattest for eiendommen, med en energiklassifisering på en skala fra A-G. G og farge orange. Hvitevarer: Hvitevarer medfølger ikke.

12 Teknisk Byggeår: 1982 Bebyggelsen (iflg. takst): Standard. Eiendommen består av bolighus på 1-plan oppført i Ingen tegn til råteskader i vinduer, 3-lags isolerglass. Lite bruksslitasje sett i forhold til byggeår. Noe utidsmessig bad, vaskerom og kjøkken, men fullt brukbart. Boligen er godt ivaretatt, har alle hovedfunksjoner på 1-plan og har normal standard ut i fra byggeåret. Regulering: Boligtype: Konsesjon: Oppvarming: Området er regulert for boligformål. Enebolig Nei Elektriske panelovner samt kombiovn for ved og olje. Tomteareal: 967 m2 festet tomt. Festetidspunktets utløp år 2062 Vei, vann og kloakk: Gruset biloppstillingsplass i fronten av boligen. Tilknyttet kommunalt vann og avløpsanlegg. Økonomi Avgifter: Årlige kommunale avgifter kr mva. Festeavgift: Årlig kr. 752,- Ligningsverdi: Beregning foretatt på Skatteetatens utregning (2012): Som primærbolig utgjør ligningsverdien kr ,-. Forsikring: Eierskifteforsikring: Eiendommen er fullverdiforsikret i IF Skadeforsikring. Skulle det etter kontraktens underskrift oppstå skade som følge av brann eller annen hendelig begivenhet, forplikter selger seg til å transportere sitt mulige erstatningskrav til kjøper, forutsatt at denne gjør opp i samsvar med denne kontrakt. Ja Verditakst: kr ,- Lånetakst: kr ,- Prisantydning: Kr ,- + omkostninger. Betalingsbetingelser: Kjøpesum samt omkostninger innbetales pr. overtagelsesdato.

13 Omkostninger: Beregnede omkostninger ved salg til prisantydning på kr ,-: -Dokumentavgift til staten 2,5% av kjøpesum kr ,- -Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,-. -Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument a kr. 525,- - Grunnboksutskrift kr. 172,- Totale omkostninger kr ,- Det tas forbehold om endringer av avgifter og gebyrer. Viktig info om boligen: Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om objektet, og har i begrenset grad kunnet supplere og eller/ kontrollere opplysningene. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig. Øvrige kjøpsforhold Meglers vederlag: I forbindelse med salg av denne eiendommen er avtalen om vederlag mellom selger og megler: Oppdragstakeren har krav på 2,5 % provisjon inklusive mva av salgssummen, min. kr ,- inkl. mva. Avtalebetingelser: Eiendommen selges i den stand og stilling som den var i ved besiktigelsen, jf. lov om avhending av fast eiendom 3-9. Skjulte feil og mangler kan bare påberopes med hjemmel i denne lovbestemmelsen. Salgsoppgave og vedlegg til denne: Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger som er gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens Kartverk og andre kilder. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Kjøpers undersøkelsesplikt: Aksept av bud: Kjøper har en selvstendig undersøkelsesplikt. Undersøkelsesplikten omfatter plikt til å gjøre seg kjent med opplysningen som fremkommer i salgsoppgaven og vedlegg til denne. Det anbefales at kjøper foretar en grundig befaring av eiendommen og gjerne sammen med en bygningskyndig rådgiver. Selger forbeholder seg rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn

14 kl første virkedag etter siste annonserte visning (hvor selger er å anse som forbruker). For øvrig vises til informasjon om budgivning vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at lov om eiendomsmegling pålegger megler å fremlegge komplett budjournal til kjøper og selger. Overtakelse: Etter nærmere avtale. Visning: Kontrakt: Etter nærmere avtale med megler. Eiendommen vurderes solgt i den stand den er i ved besiktigelsen. Når et bud aksepteres er avtale sluttet på grunnlag av budets størrelse og betingelsene i dette vedlegg. Skriftlig kjøpekontrakt som formaliserer salget vil deretter bli utarbeidet og vil deretter bli å undertegne i kontraktsmøte som berammes av megler. Skjøte: Når kontrakten er underskrevet vil selger utstede skjøte. Skjøte vil bli oppbevart av megler inntil tinglysing kan finne sted. Tinglysing kan finne sted når kjøper har innbetalt fullt oppgjør inklusive tinglysingskostnader. Oppgjøret: Oppgjøret mellom partene, herunder eiendommens pro & contra oppgjør, foretas av advokat Vidar Zahl Arntzen. Alle innbetalinger forbundet med dette prospekt innbetales til advokaten. Kjøpesummen ansees som innbetalt når beløpet i sin helhet er godskrevet advokatens eiendomssalgskonto nr Kjøpesummen skal innbetales senest pr. overtagelsestidspunktet. For den del av kjøpesummen som ikke måtte være innbetalt til konto i rett tid, betaler kjøperen til selger rente i h.h.t. forsinkelsesrenteloven fra forfall til betaling skjer. Dersom oppgjørstidspunktet forskyves på grunn av at kjøpers bankforbindelse krever inneståelseserklæring av advokat Vidar Zahl Arntzen, plikter selger å utstede en sikkerhetsobligasjon til advokat Vidar Zahl Arntzen svarende til inneståelsesbeløpet. Dersom dette fører til at oppgjøret forsinkes, plikter kjøper å svare den til enhver tid påløpende rente p.a. i h.h.t. forsinkelsesrenteloven, som ovenfor. Selger gir advokat Vidar Zahl Arntzen ugjenkallelig fullmakt til å gjøre opp alle pengeheftelser av den innbetalte kjøpesum. Videre garanterer selger at samtlige forfalte offentlige avgifter og eventuelle andre avgifter

15 vedrørende eiendommen, er eller vil bli betalt. Påløpte ikke forfalte avgifter, fordeles slik: Avgift påløpt før overdragelsen dekkes av selger, avgift påløpt etter overdragelsen dekkes av kjøper. Kjøper gir herved megler ugjenkallelig fullmakt til å gjøre opp med selger i henhold til denne kontrakt. Selger garanterer at det til hans kunnskap ikke er kommet andre påbud fra offentlig myndighet som ikke er utført og/eller betalt. Oppdragstaker/ Oppdragsansvarlig: Advokat Vidar Zahl Arntzen Adresse: Kirkegt. 22, 1. etg. pb. 254, 9811 Vadsø Tlf.: Tfax: Hjemmeside: Prospekt kan lastes ned direkte fra hjemmesiden Vedlegg til salgsoppgaven: Vedlegg 1: Boligsalgsrapport av Vedlegg 2: Informasjon om nye budregler fra 1. januar Vedlegg 3: Forbrukerinformasjon om budgivning Vedlegg 4: Egenerklæringsskjema fra selger av Vedlegg 5: Løsøre og tilbehør Vedlegg 6. Energiattest Vedlegg 7: Kart fra Seeiendom.no / Kartutskrift Vedlegg 8: Tegninger og Matrikkelbrev Vedlegg 9: Grunnboksutskrift Vedlegg 10: Budskjema

16

17 Uedle til salsros ekt av 2. a ril 2014 gg g p p p Lismavien TANA

18 ~t Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Lismaveien TANA Gnr. 13 Bnr. 166 Kommune: 2025 DEATNU TANA B efaring sdato : Rapportdato : RAPPORTANSVØIG: Stema Byggebistand AS Hermod Biti Fosseveien 16, Postboks 130, 9846 TANA Tel: v~~ww.byggebistand.com ~, ~ a :~ Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? ~.. Skann QR-koden med din mobiltelefon, eller besøk. ~~~g~'~~aqi'viinfstrasjon

19 Lismaveien 30 Rapportansvarlig: 9845 TANA Stema Byggebistand AS Gnr.: 13 Bnr.: 166 Hermod Biti Fosseveien 16, Postboks 130, 9846 TANA Tel: OM BOLIGSALGSRØPORTEN Boligsalgsrapporten og dens avgrensninger BoligsalgsrØporten er godkjent av Norges Takseringsforbund (]VTF) og NITO Takst, og kan kun utføes av tal~stmenn godkjent av et av disse forbundene. Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Øt understrekes at røporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers underøkelseølikt, men utfjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle Ølisene parter. Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som take en har observert og som, etter hans skjø, har betydning vø eierskifte. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takmannens ansvar, mø mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt. Eier/ formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom røporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feiu mangler før rapporten tas i bruk. Øtte kjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler. Takstrapporten Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av I~]ITO Takst og er utført i henhold til I~]ITO's instrul~ser. Låneverdien er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. Om takstingeniøren I~lITO Takst er ledende i taksering. Våre takstingeniører har en god koøetanse, samt lang erfaring innefor alle typer byggvurdering. Etter å ha gjennomgått NITO Taksts oppling innenfor spesialområdet Tilstandsanalyse, blir våre medlemmer godkjent for å utføre blant annet Boligsalgsrapporten. Øsker du å unngå problemer etter at din bolig er omsatt, velger du å la en takstingeniør fra I~]ITO Takst utføre en BoligsalgsrØport. HIageordning Øt er opprettet en felles, offentlig klagenemnd for takstbransjen som også omfatter Boligsalgsrapporten med tiørende tilleggsmoduler. Klagenemden er sammensatt av en nøra1 oppmann, samt like mange røresentanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene påden andre. Alle forbrukerklager iforbindelse med Boligsalgsrapporten og tiørende tilleggsunderøkelser kan rettes til denne klagenemden. Forutsetningen for at en sa1~ skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tslfr-øsstillende Øsning. NØda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve røporten og eventuelle felles tilleggsunderøkelser. Rapportens struktur Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig i boligsalgsrapporten, utført i henhold til (Norsk Standard) NS 3424 (tilstaridsrapport), NS 3940 (arealmåling) og NS 3451 (bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med P378 veiløing for NS 3424 og tiørende definisjoner og ternlinologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også. etter denne standarden på følgende måte: TilstaridsgrØ 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer TilstandsgrØ 2: Middels kraftige tomen Tilstandsgrad 3 : Kraftige symptomer (også sarrnnenbrudd og total funksjonssvikt) Befaringen NS 3424 har underøkelsesnivåer fra 1-3. Ønne rapporten er basert på underøkelsesnivå 1 som er laveste detalj eringsnivå. I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: Øt utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrø (f. eks. riving) Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke Øbler, tøper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, mø mindre Øenbare grunner skulle tilsi det. Innr gen, Øeter, gulvbelegg, overflatebehandlinger og andre synlige flater uten konstruksjonsmessig betydning, vil normalt ikke omtales i røporten. Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Øt anføres i røporten hvorfor flatene ikke er kontrollert. Øt er ikke foretatt fiulksjonsprøing av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Side 1 av 17 NITO Takst og NTF w, ~~,.~

20 Lismaveien 30 Rapportansvarlig: 9845 TANA Stema Byggebistand AS Gnr.: 13 Bnr.: 166 Hermod Biti Fosseveien 16, Postboks 130, 9846 TANA Tel: Yttertak inspiseres nornlalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klarhjort og reist til befaringen. UinnrØede kjellere og loft, samt Økjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt. Bruk av stikktalcninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskø om obj ektet. Våtrom og andre rom mø uttak for vann, eller som er Øesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert. a t Andre detaljer ombefaringen vil fremkomme i de enkelte undøunkter i røporten. Levetidsbetraktninger Øt refereres til en levetidstabell, utarbeidet på gmm~lag av Byggforskserien Byggforvaltning februar 2010, "Intervaller for vølikehold og utskifting av bygningsdeler". Ølevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av salig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og ca. i et intervall mellom Ø og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstøe av de som gjør seg gjeldende, for ek el regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for ekseøel estetikk, Økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grlu~n. Levetidsbetr gen er generell og angir gjennomsnittlig notmal levetid. Tilleggsundersøkelser Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke Ødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige underøkelser virker pøevet. Elektriske installasjoner inøiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier. Øt anbefales alltid å konsultere en El. tales dersom grundigere underøkelser er ønskelig. Arealmålinger utføres som tilleggsoppdrag dersom rekvirenten ber om det. Verditakst er en tilleggstjeneste som kan leveres dersom rekvirenten ber om det. Andre uttrykk og definisjoner. Tilstandsgrad (TG): Utnykker tilstanden til objektet med utgangøunkt i et definert referansenivå. Øferansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået. Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av Ø stikk mø en spiss gjenstand. Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av. SyØtom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet vø beskrivelse av negative avvik, svikt. Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået. Se Tilstandsgrader under punktet om Rapportens s~~tur. Visuell: Øt som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår. Fuktmålerutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller Øke etter fuktighet i konstruksjoner. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom rapporten fø bruk og gi tilbakemelding til TakstitigeØren hvis det finnes feiumangler som bør rettes opp. Hvis røporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for nybefaring og oppdatering. Eiers egenerklæringskj ema Egenerklæringsskjema skal kontrolleres av takstingeniøren. Eventuelle avvik fra gitte opplysinger i egenerkl~-ingsskjemaet og forhold tal geniøren har registrert skal kommenteres i røporten. Ved døøo eller andre forhold som egenerkl~ingsskj ema. ikke foreligger, skal dette kommenteres. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF Side 2 av

21 Egne premisser Lismaveien 30 Rapportansvarlig: 9845 TANA Stema Byggebistand AS Gnr.: 13 Bnr.: 166 Hermod Biti Fosseveien 16, Postboks 130, 9846 TANA Tel: Taksten er basert på opplysninger/oppgraderinger gitt av rekvirent samt registrert visuell tilstand på befaringsdagen uten inngrep i bygningsverket. Det er ikke foretatt noen målinger i forhold til skj evheter eller konstruksj onsmessige beregninger. Arealene på fremlagte tegninger på boligen er kontrollert under besiktigelsen med lasermåler. Fuktmålinger med MMS protimeter foretatt på fuktutsatte steder. Kaldloft og krypkj eller kontrollert. Da det ikke erlagt frem tegninger på uthuset er arealberegningen basert på lasermålinger under besiktigelsen. Verditaksten er utørt ihht I~IITOs regler og takstbransj ens retningslinj er ved arealmåling av boliger. Denne boligsalgsrapportens gyldighet er 1 /2 år fra befaringsdato, men kan fornyes etter avtale og eventuelt ny gjennomgang av undertegnende takstmann. Alle bygningsdeler er normalt i kontinuerlig aldring Ø ny tilstand. Forventet levetid er angitt under levetidsbetraktninger fnrenkelte bygningsdeler. I mange tilfeller kan levetiden være både lengere og kortere enn antatt i forhold til levetidstabell. Dette henger sammen med type bruk og hyppighet, vedlikehold, utørelse, kvalitet påbygningsdeler og geografisk plassering. Andre forhold kan også påvirke levetiden i begge retninger. NBI Byggforsks levetidsbetraktningerligger tilgrunn for de aktuelle restverdivurderinger. f s Befaring Rekvirent: Alfhild Sørum TakstingeniØr: Hermod Biti 1vIT0 Takst Rapportansvarlig: Hermod Biti B efaring sdato : Tilstede: Al~iild Sørum ''Eiendomsdata Hj einmel shaver(e): DEANU GIELDA /TANA KOMMUNE 1 / 1, ALFØD ELLINOR SØRLIM 1 /2, ERNA MATHISEN 1 /2 Tomteareal: 967m2 Type tomt: Festet Matrikkel: Gnr. 13 Bnr. 166 Adresse: Lismaveien TANA Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Side 3 av 17 NITO Takst og NTF

ST.HANSHAUGEN Akersbakken 11. 3-roms

ST.HANSHAUGEN Akersbakken 11. 3-roms ST.HANSHAUGEN 3-roms ARKITEKTEGNET 3-R TOPPLEILIGHET - UTSIKT - BALKONG - PEISOVN BRA/P.ROM 71/71 m² VERDITAKST 3.500.000,- LÅNETAKST 2.950.000,- PRISANTYDNING 3.350.000,- AND.FELLESGJ. 141.458,- AND.FELLESFORMUE

Detaljer

NYDALEN Gunnar Schjelderups vei 13 E. 2(3)-roms

NYDALEN Gunnar Schjelderups vei 13 E. 2(3)-roms NYDALEN 2(3)-roms 2(3)-ROMS TOPPLEIL. M/20 M2 TAKTERRASSE - PANORAMAUTSIKT - GARASJE VERDITAKST 3.050.000,- LÅNETAKST 2.600.000,- PRISANTYDNING 2.890.000,- AND.FELLESGJ. 3.052,- AND.FELLESFORMUE 10.224,-

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD. over ASKER KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 34 Bnr. 49

Verdi- og lånetakst. Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD. over ASKER KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 34 Bnr. 49 Verdi- og lånetakst over Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD Gnr. 34 Bnr. 49 ASKER KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no email: d.mosveen@ekmo.no Befaringsdato: 11.03.2014 Verdi-

Detaljer

hel tomannsbolig på Grefsen

hel tomannsbolig på Grefsen hel tomannsbolig på Grefsen meget flott utsikt, to leiligheter + hybel, moderniseringsbehov, dobbeltgarasje Tryms vei 3 megler Kristine Mevik (m:) 9160 9270 eieform prisant takst bta boa tomt eiet 8 700

Detaljer

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 Velkommen til Tillerlandet 6 nye rekkehus der byen møter naturen 2 INNHOLD Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag 12 Kart 14 Planløsninger 16

Detaljer

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I 18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 18 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka 3. Oppdatering mai 2012 Innhold 1 Bildedokumentasjon... 2 1.1 Vedlikeholdsobjekter... 2 2 Generelt om vedlikeholdsplan...

Detaljer

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 9 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag

Detaljer

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk trenger neppe noen forklaring på hvorfor det er

Detaljer

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Svanstul Hyttefelt ligger høyt og fritt, ca. 600 m.o.h., i et naturskjønt område ved Norges største frivillig vernede naturreservat en drøy 1/2 times biltur fra

Detaljer

10 flotte leiligheter i Lillesand

10 flotte leiligheter i Lillesand NYGÅRDEN, BERGSTØ BYGG 3 10 flotte leiligheter i Lillesand SOLVENDTE LEILIGHETER MED ALT PÅ ETT PLAN Bygg 3 Endelig solvendt! MIDT I LILLESAND HAR VI BYGGET MODERNE LEILIGHETER SOM PASSER ALLE SOM ER LEI

Detaljer

BYGGETRINN 2. Leiligheter for deg som vet hva du vil ha!

BYGGETRINN 2. Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! BYGGETRINN 2 Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! Alle bilder er av illustrativ karakter, endringer vil forekomme KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk

Detaljer

Bransjenorm for markedsføring av bolig. September 2013

Bransjenorm for markedsføring av bolig. September 2013 Bransjenorm for markedsføring av bolig September 2013 Innholdsfortegnelse 1. Forord 2. Formål 3. Generell del 3.1. Eierforhold 3.2. Pris 3.2.1. Generelle krav til prismarkedsføring 3.2.2. Særkrav til markedsføring

Detaljer

VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM

VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM AdvokatOppgjør AS (Selgboligselv.no/AO.no) Sist oppdatert 29.04.2014 VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM VED BRUK AV ADVOKATOPPGJØR AS TJENESTER 1- AO S ROLLE, KJØPESUM OG BETALINGER AdvokatOppgjør

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

PERSAUNET REKKEHUS 14 nye rekkehus på Persaunet Leir BYGGETRINN 1 Oppdragnr. 046-2005-00018 Selger/ utbygger Megler Aasen Bygg AS Notar Nybygg Midt Norge AS tlf: 73 83 33 00 Megler: Guro Humberset Hilde

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg Hålandsdalen Leirskole Holdhus 8.12.2014 Etat for eiendom Hålandsdalen leirskole Sluttrapport Dato:01.12.2014 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm

Detaljer

6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc

6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc Sjeldensjanse.Strøkenselveierpåhele218kvmoverhele2etg.Separatutleiedel. KVADRATUREN- EKSLUSIVT ØstreStrandgate19 P-rom/Bra:218/218 Oppdrag:60210217 Prisantydning: 6.950.000,- 6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc

Detaljer

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15 Protokoll i sak 766/2014 for Boligtvistnemnda 11.03.15 Saken gjelder: Krav knyttet til vannlekkasje i og fra bad ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 6. oktober

Detaljer

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper mesterhus.no I denne brosjyren informerer vi om flere prosesser man gjennomgår når man skal bygge bolig. Leiligheter og

Detaljer

Forhåndstakst over næringseiendom

Forhåndstakst over næringseiendom Jahr Vidar Forhåndstakst over næringseiendom Slettmoen 2032 MAURA Tlf: 63 99 30 46 Mobil: 906 87 363 post@vidarjahr.no www.vidarjahr.no Vengerfossen 2073 Bøn Markedsverdi: 2 000 000 Bygningstype Verkstedbygning/lager

Detaljer

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt.

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt. Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600 www.spatind.no Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt Spåtind Fritid AS Design: Ink Design & Interiør AS v/thomas Riise Trykk:

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987

Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987 Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987 Utgitt av Statens bygningstekniske etat (BE). Rett og slett er ajourført per 20. desember 1990. I denne elektroniske utgaven mangler enkelte figurer

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer