Å R S R A P P O R T Skandinavias ledende kjøpesenterselskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S R A P P O R T 2 0 0 5. Skandinavias ledende kjøpesenterselskap"

Transkript

1 Å R S R A P P O R T Skandinavias ledende kjøpesenterselskap

2 om årsrapport virksomheten ÅRSRAPPORT FOR 2005 STEEN & STRØM ASA 2005 har vært et godt år for Steen & Strøm ASA. Lave renter har gitt reduserte kostnader på den ene siden og stimulert til økt omsetning på den andre. Dette gir Steen & Strøm muligheter til å nå nye mål i årene som kommer.

3 innholdsfortegnelse om virksomheten innhold dette er Steen & Strøm 07 virksomhetsområder 09 viktige hendelser 11 nøkkeltall 13 nye muligheter for bransjen 15 vekst gjennom utvikling 17 ny markedsstrategi 19 IFRS - nytt regnskapsprinsipp 21 finansiell utvikling 23 kundeprofiler 25 årsberetning 27 aksjonærinformasjon 33 eierstyring og selskapsledelse 37 regnskap konsern 41 noter konsern 49 regnskap Steen & Strøm ASA 77 noter Steen & Strøm ASA 81...vi beriker moderne shopping revisjonsberetning 90 kjøpesenteroversikt 91 english summary 93

4 om om virksomheten Dette er Steen & Strøm Steen Strøm ASA er et av Skandinavias ledende kjøpesenterselskap; en spesialisert virksomhet bygd på spisskompetanse innenfor eiendomsdrift og detaljhandel. Steen & Strøm konsernets virksomhet består av tre områder; eierskap, utvikling og kommersiell drift av kjøpesentre. Steen & Strøm er ansvarlig for kommersiell drift av 49 kjøpesentre som til sammen har en butikkomsetning på mer enn NOK 34 milliarder. Steen & Strøm er også den aktøren som tydeligst har definert Skandinavia som hjemmemarked, og har en sterk posisjon i Norge, Sverige og Danmark. Det var 252 ansatte i konsernet pr Steen & Strøm hadde ved årsskiftet en børsverdi på NOK 5,5 Visjon Steen & Strøm arbeider etter følgende visjon: Vi beriker moderne shopping. Gjennom denne visjonen ser Steen & Strøm det som en viktig oppgave å være med på å legge premissene for morgendagens handlemønster. Begrepet beriker innebærer at Steen & Strøm skal tilføre merverdier til eierne, leietakerne og øvrige samarbeidspartnere, i tillegg til de som handler på kjøpesentrene. gikk selskapet over i en ekspansjonsfase for å få kontroll over ledende kjøpesentre i sentrale handelsområder. Gunstige rentebetingelser, lave eiendomspriser og gode muligheter for kostnadseffektivisering bidro til å gjøre denne oppkjøpsstrategien vellykket og dannet grunnlaget for Steen & Strøm konsernets sterke posisjon innenfor utvikling, eie og forvaltning av kjøpesentre i Norge. I desember 1992 skiftet selskapet navn til Agora Utvikling AS, samtidig som ledelsen kjøpte Høsten 1997 igangsatte Steen & Strøm ASA byggingen av sitt første kjøpesenter i Polen. Det ble milliarder. Strategi Steen & Strøms strategi er å være en offensiv, profesjonell, forretningsorientert og lønnsom eier, utvikler og kommersiell driver av ledende kjøpesentre lokalisert i attraktive handelsområder i Skandinavia. Selskapets suksess hviler på et samspill mellom leietakernes omsetning, senterets profesjonelle drift og utvikling, og utleiers langsiktige investeringsprofil. Selskapets oppgave er å legge til rette for omsetningsvekst og kostnadseffektiv drift for leietakerne. Historikk Over 200 år har gått siden Samuel Strøm åpnet sin lille «Vinhandel og Krambod» i Kongens gate 23 i Oslo. Ettersom årene gikk ble det klart at Kramboden trengte utvidelse, og i 1874 stod Norges første moderne magasin ferdig. Det vakte berettiget oppsikt. I store deler av etterkrigstiden var Steen & Strøm Magasin hovedstadens ledende varemagasin. Men høyt rentenivå, lav forbruksvekst, økende konkurranse fra regionale kjøpesentre og kanskje også manglende evne til fornyelse bidro imidlertid til at det ærverdige Magasinet måtte kapitulere høsten Steen & Strøm Magasin skiftet eiere, men fortsatte driften uten opphør. Kjøperen var det nyetablerte Agora Eiendom AS. Etter etableringen samtlige aksjer i selskapet fra Realkreditt AS. I august 1993 besluttet generalforsamlingene i Agora Utvikling og Steen & Strøm Holding AS å fusjonere de to selskapene, slik at de sammen kunne bygge opp en betydelig virksomhet med basis i stormagasiner og kjøpesentre. Selskapet tok navnet Steen & Strøm Invest AS. Høsten 1993 ekspanderte selskapet gjennom kjøpet av Varner Øglænd Investor AS sine interesser innen kjøpesentervirksomhet. Steen & Strøm Invest AS ble tatt opp til notering på Oslo Børs hovedliste juli februar 1997 ble Steen & Støm - Norges største senterkjede lansert. Vi var med et blitt en kjede av kjøpesentre, og alle sentre som eies og forvaltes av Steen & Strøm i Norge ble heretter markedsført under felles navn. ferdigstilt høsten I mai 2000 åpnet Steen & Strøm sitt først kjøpesenter i Tsjekkia. Virksomheten i Polen og Tsjekkia ble solgt i oktober 2000 i forbindelse med økt fokus på virksomhet i Skandinavia. I dag forvalter og/eller eier kjeden 49 kjøpesentre i Norge, Sverige og Danmark. Steen & Strøm ASA fremstår dermed som et rendyrket Skandinavisk kjøpesenterselskap med sine kjøpesentre under eie og kommersiell drift i Norge, Sverige og Danmark. Kjøpesentrene har ca leietakere fordelt på ca. 1,7 mill. m² og representerer en årsomsetning på mer enn NOK 35 milliarder. Steen & Strøm ASA Norge Steen & Strøm har en sterk posisjon i Norge. Selskapet eier her 14 kjøpesentre som totalt omsetter for ca 8,8 milliarder kroner. I tillegg forvalter selskapet 11 sentre for Storebrand. Danmark I Danmark eier Steen & Strøm 2 sentre som omsetter for totalt 3,2 milliarder kroner. Steen & Strøm forvalter 14 sentre for Danica. Sverige I Sverige eier Steen & Strøm 8 kjøpesentre som omsetter for totalt 4,5 milliarder kroner. I 2005 ble Sollentuna Centrum som ligger like utenfor Stockholm kjøpt. Det har vært en omfattende virksomhet med utvikling av eksisterende sentre. Byggingen av kjøpesentret Allum i Partille kommune utenfor Göteborg er det største prosjektet som er under utvikling.

5 om om virksomheten 9 Virksomhetsområder Steen & Strøm er Skandinavias største kjøpesenterselskap. Vi eier: 14 kjøpesentre i Norge 8 kjøpesentre i Sverige 2 kjøpesentre i Danmark I tillegg forvalter vi 25 sentre i Norge og Danmark. Arealfordeling på kjøpesentre Forretningsidé Lager Kontor Butikk Steen & Strøm skal eie, utvikle og forvalte ledende kjøpesentre i Skandinavia. For å oppnå dette ønsker vi et tett samspill med våre viktigste samarbeidspartnere; leietakerne. Vi vil kontinuerlig søke å utvikle og forbedre våre sentre gjennom å - fornye og utvide totaltilbudet - renovere og revitalisere sentrene - ha et høyt aktivitetsnivå - utnytte stordriftsfordeler Et offensivt program for investeringer, oppgraderinger og fornyelser er lagt for å leve opp til kundenes forventninger om stimulerende handleopplevelser. Dette er et viktig virkemiddel for å beholde en posisjon som kundenes foretrukne handlealternativ. Eierskap til kjøpesentre Eierskap til kjøpesentre utgjør hovedtyngden av Steen & Strøms virksomhet. Ca 92 prosent av konsernets verdier relateres til dette området. Kjøpesentre gir stabil inntjening med lav risiko. Steen & Strøm har inngått lange leiekontrakter hovedsakelig med store solide aktører innen detaljhandelen. Kommersiell drift Kommersiell drift av kjøpesentre omfatter drift av egne sentre samt forvaltning av sentre for Storebrand og Danica. Konsernets betydelige portefølje av kjøpesentre gir grunnlag for stordriftsfordeler og effektiv drift. Utvikling Utviklingsprosjekter utgjør for tiden 8 prosent av verdiene til Steen & Strøm. Utviklingen av kjøpesenteret Allum i Partille kommune utenfor Göteborg er det største prosjektet for tiden. I lys av den sterke etterspørselen etter kjøpesenter er utviklingsprosjekter en nisje som gir selskapet konkurranse- og lønnsomhetsmessige fortrinn. Vi har lang erfaring og høy kompetanse på utvikling av kjøpesentre. Organisasjon konsern HENRIK LARSEN Direktør Kommersiell Utvikling Norge BJØRN TJAUM Finansdirektør KARL FREDRIK LUND Markedsdirektør SIGBJØRN HOEM Direktør Kjøpesenter Norge OLAV LINE Adm. dir. SØREN BROGAARD Direktør Kjøpesenter Danmark TERJE DAALAND Direktør Økonomi NILS EIVIND RISVAND Juridisk direktør WILNER ANDERSON Direktør Kjøpesenter Sverige NORGE Steen & Strøm har en sterk posisjon i Norge. Vi eier og forvalter 25 kjøpesentre, hvorav 17 av dem var på listen over landets største sentre i SVERIGE I desember 2005 kjøpte Steen & Strøm Sollentuna Centrum som ligger like utenfor Stockholm. Senteret er på ca m² og ligger i et attraktivt markedsområde. Steen & Strøm har planer om oppgradere senteret, samt å utvide det med ca m². Samlet investering forventes å bli SEK 1,0 mrd. Utviklingen av det nye kjøpesentret Allum, som ligger i Partille kommune utenfor Gøteborg, har vært det største prosjektet i Sverige i Senteret skal åpne 9. april 2006, og samlet investering blir SEK 1,0 mrd. Det er stor interesse for å etablere butikker i senteret, og Steen & Strøm har store forventninger til Allum. Utviklingen av et nytt kjøpesenter på Hyllingeområdet utenfor Helsingborg ble igangsatt i Senteret ferdigstilles høsten Samlet investering vil bli SEK 322 mill. Steen & Strøm utvikler også nye konsepter i forbindelse med selskapets eksisterende sentre i Marieborg (Örebro), Kupolen (Borlänge), Torp (Uddevalla) og Hageby (Norrköping). DANMARK Steen & Strøms virksomhet i Danmark har i 2005 omfattet fortsatt igangkjøring av kjøpesentrene Field s (København) og Bruun s Galleri (Århus), i tillegg til forvaltning av Danicas 14 sentre. Field s Copenhagen og Bruun s Galleri har hatt en meget positiv utvikling i 2005, med en omsetningsøkning på henholdsvis 12 % og 18 %. Sentrene har fått en markant posisjon i det danske kjøpesentermarkedet. Steen & Strøm har under planlegging et nytt midtbykonsept i Vejle som kan stå ferdig i Dette vil bli på nærmere m² salgsareal, med ca 70 butikker. Steen & Strøm forvalter 14 kjøpesentre på vegne av Danica Pension. Samlet salgsareal for disse er ca m² med til sammen butikker. Med dette er Steen & Strøm den klart ledende aktør i det danske kjøpesentermarkedet. Steen & Strøm eier følgende kjøpesentre i Norge: Senternavn Oms. 200 Oms Amanda Arken Senter Farmandstredet Gulskogen Senter Halden Storsenter Lillestrøm Torv Markedet Nerstranda Nordbyen Sjøsiden Senter Stavanger Storsenter Stovner Senter Torvbyen Vinterbro Sum I Sverige har Steen & Strøm 8 egeneide sentre: Senternavn By / sted Oms. 200 Oms Hageby Norrköping Kupolen Köpcentr. Borlänge Mantorp Mjölby Marieberg Köpcentr. Örebro Överby Trollhättan Torp Köpcentrum Uddevalla Västra Torp Uddevalla Sollentuna Stockholm - - Sum I Danmark har Steen & Strøm 2 egeneide sentre: Senternavn By / Sted Oms. 200 Oms Bruun s Galleri Århus Field s København Sum

6 om virksomheten 11 Viktige hendelser Allum i Partille utenfor Göteborg åpnet i april 2006 Bygging av nytt kjøpesenter ved Helsingborg Steen & Strøm besluttet å bygge nytt kjøpesenter i handelsområdet Hyllinge som ligger 14 km øst for Helsingborg. Senteret blir på m². Investeringen vil utgjøre SEK 320 mill., og årlig nettoleie blir ca SEK 23 mill. Senteret ferdigstilles i september Kjøper Sollentuna Centrum i Stockholm Steen & Strøm har kjøpt Sollentuna Centrum i Stockholm. Senteret er på ca m². Steen & Strøm planlegger å rehabilitere senteret, og utvide det med ca m². Samlet investering inklusive rehabilitering og utvidelse vil bli ca SEK 1,0 mrd. Utvikling av Lørenskog sentrum Steen & Strøm utvikler i samarbeid med Storebrand Livsforsikring AS Lørenskog sentrum. Utviklingen omfatter kultur, kontor og boliger i tillegg til kjøpesenter. Byggerettighetene til kontor, kultur og bolig er solgt, og Steen & Strøm og Storebrand Livsforsikring forestår bygging av et kjøpesenter. Det nye kjøpesenteret på m² tar utgangspunkt i det eksisterende Metro Senter og Maxibygget. Steen & Strøms andel av den samlede investering utgjør ca NOK 560 mill. Kjøp av utviklingseiendom i Borås Steen & Strøm kjøpte en kontor- og lagereiendom i Borås. Eiendommen planlegges utviklet til et handelsområde. Kjøpesummen var på SEK 68 mill. Det forventes investert ytterligere SEK 300 mill. i eiendommen. Kjøp av nabotomter til Nordbyen i Larvik Steen & Strøm har kjøpt nabotomter til Nordbyen Kjøpesenter. Det er investert NOK 102 mill. i tomtene som er på ca m². Kjøp av nytt kjøpesenter i Karlstad Steen & Strøm har kjøpt et nytt kjøpesenter i Karlstad. Senteret som er under oppføring blir på m². Det overtas ved ferdigstillelse i september Investeringen blir på SEK 530 mill....et år preget av oppstart på mange spennende nye prosjekter

7 nøkkeltall r 13 Nøkkeltall Antall hel og deleide kjøpesentre Netto utleiebart areal - egeneide sentre Gjennomsnittlig gjenværende leietid Brutto leieinntekter kjøpesentre IFRS GRS ,2 år 3,7 år 3,9 år 4,4 år 4,3 år 4,0 år 935,9 770,1 626,8 540,5 472,5 445,5 REGNSKAPSTALL Sum driftsinntekter 1 468, , , ,5 997, ,5 Driftsresultat før avskrivninger og verdiregulerniger Driftsresultat før verdiregulering Driftsresultat inklusive verdiregulering 762,9 585,1 721,9 429,9 469,6 604,6 744,8 572,4 591,8 225,9 361,7 498, ,7 572,3 Resultat før skatt 1 314,5 463,8 372,8 (321,5) 80,3 150,8 Årets resultat 972,8 347,3 274,4 (215,3) 68,8 221,4 Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 296,7 611,1 324,1 189,5 251,5 376,7 FINANSIELLE FORHOLD Kapitalisert verdi 5 716, , , , , ,4 Bokført egenkapital 4 914, , , , , ,9 Bokført totalkapital , , , , , ,3 Bokført egenkapitalandel 31% 30% 23% 22% 30% 27% Total gjeld 1) , , , , , ,5 Netto gjeld 2) , , , , , ,8 NØKKELTALL PR. AKSJE Børskurs pr. aksje 205,0 145,0 126,5 90,0 95,0 108,0 Antall aksjer pr Gjennomsnitt antall utestående aksjer Bokført egenkapital pr. aksje 176,2 148,1 73,3 59,8 69,6 67,8 Fortjeneste pr. aksje 3) 36,3 13,0 10,2 (8,0) 2,6 7,1 Kontantstrøm pr. aksje 11,1 22,8 12,6 7,1 9,0 13,7 Forslag til utbytte utdeling 4,0 4,0 2, ,0 DRIFT KJØPESENTRE Vekst i omsetning 3,2 % 4,5 % 4,8 % 5,8 % 5,3 % 6,4 % Vekst i brutto leieinntekter 21,5 % 38,6 % 4,1 % 4,5 % 4,1 % 3,7 % Ledig areal 3,2 % 2,0 % 3,0 % 5,4 % 2,5 % 3,1 % Kostnadsprosent 4) 19,9 % 14,6 % 13,7 % 13,3 % 14,3 % 14,3 % 1) Total gjeld ekslusiv minoritet 2) Netto gjeld = total gjeld omløpsmidler 3) Fortjeneste pr. aksje er beregnet som årets resultat i forhold til gjennomsnittlig utestående aksjer. 4) Kostnadsprosent = Driftskostnader i prosent av brutto leieinntekter. Økningen skyldes primært økt vedlikehold.

8 om virksomheten 15 Mot nye muligheter for bransjen Alle bransjer er i endring. Produktutvikling og roller endrer seg i hurtigere takt enn noen gang. For Steen & Strøm betyr dette omstilling og utvikling som blåser nytt liv i kjøpesentre over hele Skandinavia. Da de første kjøpesentre ble introdusert på det norske markedet, ble det en øyeblikkelig suksess. Konseptet passet moderne shopping og kundens behov helt perfekt. Så perfekt var...vi fyller rollen som inkubator for gode ideer og konsepter Også for leietakere og samarbeidspartnere har rollen endret seg. Olav Line synes det er svært gledelig å se hvordan de nye prosjektene gir effekter for mange ulike parter kjøpesentrene at myndighetene valgte å gripe i prosessene. inn for å styre, og delvis bremse utviklingen. - Mens vi før hadde press på kjeder og leie- Noen tiår senere har samfunnet endret seg på takere for å skape fornyelse, har vi nå satt nytt. og handelsdestinasjon. På Metro Senter i oss selv i førersetet. Utviklingen gir inspi- - I gammel tid var torget hjertet i byen, sier Lørenskog samarbeider man tett med kom- rasjon og nye ideer, til alt fra innredning til administrerende direktør Olav Line. Det var munen for å integrere viktige kultur og service- kommunikasjon. Flere butikkonsepter har infrastruktur og torgplassen som hele byen funksjoner, rundt et nytt torg. Kjøpesenteret startet sin suksess hos Steen & Strøm og bygget seg rundt. Nå ser vi i stigende grad blir motoren for å etablere et nytt bysentrum i vokst sammen med oss. På mange måter at kjøpesentrene kan bidra til å gjenskape og Lørenskog kommune. fyller vi rollen som inkubator for gode ide- fornye denne rollen. Når vi nå bygger nytt, el- - I år åpner Allum i Partille, en forstad til Gøte- er og konsepter. Vi har kunnskap og verktøy ler utvikler eksisterende sentre, skjer dette i samarbeid med lokalpolitikere og nærmiljøer. Vi blir tatt med på laget som en integrert del av bymiljøet og fyller en langt større rolle enn borg. Et senter på til sammen m² som blåser nytt liv i hele kommunen. Fra å være en litt søvnig forstad vil det nye Partille bli et kraftsentrum for næringsliv og varehandel for som skal til for å lykkes i en tøff konkurransesituasjon. Dette betyr muligheter for kreative løsninger, og gir trygghet for nye satsinger, uansett bransje!...kjøpesenteret overtar rollen til den gamle torgplassen som byens hjerte og sentrum den tradisjonelle kjøpesenterrollen. hele nord - og øst - Gøteborg. Eksemplene er mange, og det er nesten ikke et eneste senter Det er grunn til å glede seg over utviklingen, Olav Line trekker frem Field s som den store i vår portefølje som ikke går gjennom betyde- og det er grunn til å glede seg over fjorårets magneten i en helt ny bydel utenfor Køben- lige oppgraderinger for å passe inn i utviklin- resultater. havn. I Århus har Bruun s Galleri vært nøkke- gen. En utvikling som gir kjøpesentrene ny len til å styrke Århus sentrum som møtested vekst og popularitet.

9 om virksomheten utvikling 17 Vekst gjennom utvikling Kjøpesenterbransjen har gått gjennom en kraftig utvikling på få år. Konkurransen er blitt skjerpet, og vinnerene er blitt tydeligere. Nøkkelfaktoren i dette nye markedet er kunnskap. Med Steen & Strøms portefølje av kjøpesentre over hele Skandinavia har man en unik mulighet til å bygge kunnskap om kjøpesenterdrift og utvikling. Store prosjekter med nybygg og rehabiliteringer gir erfaring og skaper resultater. En kunnskap som vi utnytter aktivt for å stimulere til ny vekst. - Stadig mer dreier seg om det visuelle og funksjonelle, sier Wilner Anderson, direktør for den svenske virksomheten. I et marked hvor kjedene vokser og lojaliteten hos forbrukeren blir mer flyktig, blir de fysiske rammene i et kjøpesenter stadig mer viktig. I det danske markedet har man hatt suksess, både med nye sentre og revitalisering av de eldre. Field s og Bruun s er to store motorer i denne utviklingen. - De nye kjøpesentere som vi har etablert i København og Århus ble tidlig benchmarks for hele bransjen. Forskjellen på disse sentrene og de eksisterende gjorde Field s og Bruun s til vinnere umiddelbart. En ny generasjon kjøpesentre var kommet for å bli, med fokus på sterke visuelle virkemidler. Samtidig inspirerte de til nytenkning på...i Steen & Strøm Magasin er det satt av en hel etasje til herremote Direktørene i alle de tre land påpeker hvor viktig timing er i denne sammenhengen. - Alle kjøpesentre opplever en livskurve med vekst, som på et eller annet punkt vil stagnere. Vi ønsker å revitalisere sentrene på nøyaktig riktig tidspunkt. Finne det ste- På det norske markedet er det vanskelig å bygge nye kjøpesentre, men potensialet som ligger i utvikling av de eksisterende, synes formidabelt. Sigbjørn Hoem er direktør for virksomheten i Norge, og har flere eksempler på dette. - Egentlig er ikke rehabilitering et dekkende ord. Det vi driver med nå er revitalisering av sentre som allerede går godt, for å skape en ny bølge med vekst. Mens vi tidligere nøyde oss med å skifte noen farger, male noen fasader og bytte møbler i fellesarealer, er grepene vi nå gjør langt større. Vi ser på senterets totale funksjon, med infrastruktur, arkitektur og fysiske rammer. Dette kan bety totale ombygninger og utbygninger med parkeringsplasser og nye butikkarealer. sentrene i vår eksisterende portefølje, sier direktør Søren Brogaard om det danske markedet. Vi snakker om en helt ny generasjon i kjøpsenterbransjen. Det ligger uten tvil et betydelig potensiale i å revitalisere eldre kjøpesentre i den nye tidsånd. At dette kan realiseres har vi allerede gode eksempler på, med gjennomførte revitaliseringsprogrammer i f.eks. storsentrene i Lyngby og Kolding. det på denne kurven hvor stagnasjonen setter inn, for på den måten å skape grunnlag for ny vekst. Dette krever kunnskap om forbruker og forbrukeradferd, i tillegg til ren kjøpesenterdrift. All vår aktivitet tar utgangspunkt i forbrukerens behov og ønsker. Derfra kan vi trekke linjer til nye planer og utvikling.

10 om virksomheten marked 19 Fra endring til utvikling Steen & Strøm gjennomførte i 2005 en omlegging av merkevarestrategien. Fra å være et merkevarehus, valgte man å utvikle et hus av merkevarer. Moderne shopping handler om opplevelser, og kunden forventer å bli overrasket - Vi skal være best der vi er, sier markedsdirektør Karl Fredrik Lund. Moderne shopping handler om opplevelser, og kunden forventer å bli overrasket. Forutsetningene for å lykkes med dette ligger lokalt hos det enkelte senter. I løpet av fjoråret ble derfor en rekke kjøpesenterfasader over hele landet omprofilert. Den gamle Steen & Strøm logoen ble fjernet til fordel for en sterkere lokal profil. Men endringen stikker langt dypere enn som så. - Dette handler om en helt ny strategi, sier Karl Fredrik Lund. Vi har utviklet et strategiverktøy; kjøpesentermodellen, som setter fokus på løftet til hvert enkelt senter. Løftet må defineres med utgangspunkt i den posisjon det enkelte kjøpesenter velger å ta i sitt lokale marked. På basis av dette løftet definerer vi de fire viktigste verktøyene i markedsføringen av senteret; butikkmiks, format, kommunikasjon og service. Kjøpesentermodellen er nå etablert som det viktigste verktøyet i markedsføringen av det enkelte Steen & Strøm senter. Prosessen med å definere løftet og ta konsekvensen av hva dette betyr for de fire viktigste arbeidsområdene er i full gang. Strategien har allerede gitt liv til konkrete utviklingsplaner på sentrene. I løpet av dette og de nærmeste årene vil sentrene utvikle sin lokale strategi videre. - Sentralt vil vi kunne samle en mengde erfaring som er helt unik i bransjen. Vi vil kunne bistå det enkelte senter med en bred kunnskap fra alle typer strategier det er naturlig for et kjøpesenter å velge. Dette setter oss i stand til å møte konkurranse og nye utfordringer som vil komme.

11 nytt regnskapsprinsipp om virksomheten 21 Et bedre bilde, et tydeligere regnskap Regnskapet skal beskrive virkeligheten. Den nye regnskapsstandarden som Steen & Strøm har innført fra og med 2005-regnskapet bidrar til dette....utgangspunkt i kjøpesenterets virkelige verdi IFRS (International Financial Reporting Standard) er den nye europeiske regnskapsstandarden som Steen & Strøm har innført. Terje Daaland er økonomidirektør med stor tro på den nye standarden. - Mens vi tidligere bokførte et kjøpesenter til innkjøpspris og gradvis avskrev verdien for hvert år, skjedde jo egentlig det motsatte. Verdien på kjøpesentrene har økt, men verdiøkningen har ikke har kommet tydelig nok frem i regnskapet. Det har rett og slett oppstått et gap mellom bokført egenkapital og reelle verdier. IFRS er en europeisk standard som fanger opp denne feilen og tar utgangspunkt i kjøpesentrenes virkelige verdi. Det finnes to måter å fastsette virkelig verdi på, om man da holder salg utenfor. - Vi kan få eksterne takstmenn til å gi en vurdering, men vi har som hovedprinsipp valgt å vurdere verdien gjennom interne systemer og rutiner, sier Terje Daaland. For å dobbelsjekke riktigheten av egne vurderinger gjør vi også årlig testing av utvalgte kjøpesentre gjennom eksterne verdivurderinger. Foruten de direkte følger den nye standarden gir for balansen, har den også en stor effekt på resultatregnskapet. - Netto verdiendringer kommer som inntekt eller kostnad i resultatregnskapet. Dette bidrar til bedre å synliggjøre de konkrete resultater av virksomheten. I tillegg blir det mer oversiktlig for eiere og investors og regnskapet blir enklere å tolke og lettere å få oversikt over. Den nye regnskapsstandarden ligger til grunn for årets regnskap som forøvrig speiler høy aktivitet og gode resultater. Steen & Strøm ASA går mot et historisk godt resultat med et overskudd på 1,3 milliarder før skatt. Utviklingen i alle de tre skandinaviske landene er god. Særlig det danske markedet kom sterkt på slutten av året, og vi begynner å merke resultatene av et stort utviklingsprogram som har pågått noen år, og ytterligere skyter fart i årene som kommer.

12 om finansmarkedet virksomheten 23 En vinnermiks! Ekspansjon og lave finanskostnader gir resultater på både kort og lang sikt. Alt i alt kan man i ettertid trygt si at Steen & Strøm har gjort noen gode valg. Det lave rentenivået har kommet selskapet tilgode. I 2005 var konsernets gjennomsnittlige rentekostnad på 3,2%. - Vi har valgt flytende rente for en stor del av vår portefølje, sier finansdirektør Bjørn Tjaum. - Dette har bidratt til lavere finanskostnader i 2004 og Vi har hele tiden hatt en såpass sterk finansiell stilling at vi ikke har sett det nødvendig å foreta full sikring av rentekostnadene gjennom utstrakt bruk av fastrentelån. Dog har vi nylig inngått renteopsjonsavtaler på deler av låneporteføljen, noe som innebærer at vi på denne delen ikke risikerer å betale mer enn 4,5% i rente eks. margin de neste 8-10 årene. Norsk pengepolitikk har primærfokus på å holde inflasjonen under kontroll. Når vi har knyttet våre leieinntekter til inflasjonsraten, er vi mindre sårbare for et eventuelt hopp i renten. Får vi høyere rentekostnader, får vi etter alt å dømme også høyere leieinntekter. Offentlige reguleringer innbærer begrensninger med hensyn til å etablere nye kjøpesentre. Dette gjør ekspansjon vanskeligere, men utbygginger noe enklere. Uansett er det snakk om store investeringer, og Bjørn Tjaum er opptatt av å ha et langsiktig perspektiv....et retailfokusert selskap, ikke bare et eiendomsselskap, dette gir detaljkunnskap og trygghet - Steen & Strøm ASA oppnår god avkastning på sine kjøpesentre. Men hvis vi ser fremover er det liten tvil om at de investeringer vi nå har tatt fatt på vil gi oss et betydelig løft i tiden fremover. Som Skandinavias største aktør innen kjøpesenterbransjen har Steen & Strøm en helt spesiell fordel i kjøpesentermarkedet. - Vi er et retailfokusert selskap, ikke bare et eiendomsselskap. Vi har detaljkunnskaper om kjøpesentre som nok gjør ekspansjon tryggere for oss enn for mange andre. Kort oppsummert er selskapets forutsetninger de aller beste for fortsatt å kunne prestere gode resultater - gode makroøkonomiske rammebetingelser, velutviklede systemer og store datamengder som effektivt kan benyttes til benchmarking av nye og eksisterende kjøpesentre.

13 om kundeprofiler virksomheten 25 To hoder tenker bedre enn ett! Det enkleste er ofte det motsatte Å lykkes med et nytt serveringskonsept krever kreativet, styrke og utholdenhet. I Danmark startet to unge menn med liten kaffetralle, 10 år senere leier kjeden m² i Steen & Strøm sentre over hele Danmark. Å tenke nytt er ikke alltid like enkelt, men av og til holder det å tenke omvendt. I de fleste kjøpesentre finner vi frisørsalonger med en liten butikk. Denne har gjerne form av hylle med noen få produkter. Men hvor ligger egentlig fortjenesten? Kanskje bør man tenke omvendt. - Det finnes ingen tvil, sier Henrik Ankerstjer- Nå legges grunnen for nye høyder med knopp- ne. Kong Kaffe som kjede og som konsept skyting i flere Steen & Strøm sentre over hele hadde aldri blitt hva det er i dag uten det nære Sverige. samarbeidet vi har med Steen & Strøm. De har - Samarbeidet med Steen & Strøm startet hele tiden vist oss tillit, og deres kompetanse her på Torp, sier Lennart Andersson. Og og ressurser har vært avgjørende i utviklingen av konseptet. Starten var beskjeden i Henrik og hans svoger Jesper Mariegaard lot seg inspirere av den amerikanske kaffebartrenden, og leide plass til en liten vogn på City 2. Det var den gang Danmarks største kjøpesenter. - Men det ble et magert resultat det første året, sier Jesper. Omsetningen dekket hverken leie eller lønninger, så noe måtte gjøres. I samarbeid med Steen & Strøm fant vi et egnet lokale og utviklet et nytt restaurantkonsept. Senteret trengte en restaurant som og ga kunden enda en grunn til for å avlegge City 2 et besøk. Vi innså derfor tidlig at det ikke bare er mat og drikke vi selger, men også opplevelser. Sterk fokus på det visuelle kommer da som en naturlig følge av denne strategien. Kong Kaffe har i dag flere kaffebarer og serveringssteder; på City 2, i Lyngby Storcenter og i Bruun s Galleri i Århus. Og hele tiden har vekst og utvikling skjedd i nært samarbeid med Steen & Strøm. - Det finnes andre bransjer i varehandelen med høyere lønnsomhet pr. kvadratmeter enn restaurantbransjen, men gode restauranter er viktig for et kjøpesenter. Profil, funksjon og design henger nøye sammen, sier Henrik. Det har derfor vært naturlig å samarbeide tett med Steen & Strøms arkitekter og andre fagfolk som kan bistå denne utviklingen. Vi henter det beste ut av samarbeidet på alle nivåer. Når vi lykkes, så gjør vi det sammen! Kong Kaffe er antagelig den største restaurantkjeden i det danske kjøpesentermarkedet. Henrik, Jesper og alle deres kolleger er oppriktig glade for å være med på vinnerlaget, og også for den drahjelpen som en aktiv kjøpesenterdrift hos Steen & Strøm har bidratt med....sterk fokus på det visuelle selger opplevelser like mye som mat og drikke I Sverige så et nytt konsept dagens lys for fem år siden. Lennart Andersson snudde på frisørkonseptet og utviklet en ny spesialforretning for hårpleieprodukter. Som en del av konseptet tilbys også noen få frisørstoler. - Men det er butikksalg dette dreier seg om, sier Lennart Andersson hos Bellbox. Vi har 1800 varer i sortimentet og er ledende på dette markedet når det kommer til bredde og dybde. Butikken på Torp Köpcentrum utenfor Uddevalla åpnet i Den har vært en suksesshistorie fra starten av. Kundene står i kø for gode produkter til gode priser. - Og de etterspør gode råd, sier Lennart Andersson. Derfor er det viktig med dyktige frisører i butikken. Folk som kan sitt fag og gir kunden kvalifiserte råd. Vi er veldig stolte over staben vår, de er utvilsomt vårt viktigste verktøy i den formidable veksten vi nå nyter godt av. For vekst har det blitt! I fjor fikk Bellbox årets Gaselle pris i Vest Göteland som en følge av en volumvekst på 895% på 4 år. suksessen ga fort grunnlag for ekspansjon. Etter kort tid åpnet vi på Överby og nå står Allum for tur. Vi har store forventninger til dette nyåpnede senteret og ser på samarbeidet med Steen & Strøm som meget viktig for oss. Lennart Anderssons historie med Steen & Strøm er lang. Han begynte som butikksjef for frisørsalongen i Steen & Strøm Magasin i 1973, og har hele tiden holdt kontakten med Steen & Strøm. - Det er kjøpesenteret som er vår arena, sier Lennart. Det her vi finner kundene og det her vi kan få eksponert varene våre. Det har vært spennende å følge Steen & Strøm i alle disse årene og vi følger utvikllingen de gjør rundt omkring i Sverige med stor interesse. Det er virkelig mange gode prosjekter på gang, og vi ser frem til fortsatt vekst sammen med Steen & Strøm. Lennart Andersson er også nysgjerrig på andre markeder. - Kanskje blir Norge og Danmark neste, ler Lennart. Så langt ser det i alle fall ikke ut til å være noen grenser for hvor langt vi kan dra konseptet!

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 14. juni 2006 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 27 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har utelukkende blitt

Detaljer

3 Hovedtall 4 Adm. direktør Sektor EiendomsPartner AS 6 Adm. direktør Sektor EiendomsUtvikling AS 8 Kompetanse satt i system

3 Hovedtall 4 Adm. direktør Sektor EiendomsPartner AS 6 Adm. direktør Sektor EiendomsUtvikling AS 8 Kompetanse satt i system 3 Hovedtall 4 Adm. direktør Sektor EiendomsPartner AS 6 Adm. direktør Sektor EiendomsUtvikling AS 8 Kompetanse satt i system PROSJEKTER 10 Nedre Elvehavn 12 Sjøfront Utvikling 14 Leietaker: Varner-gruppen

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2012 Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Endringer i forbruksmønsteret... 4 Først ute med «miljøkjøpesenter»... 6 Tre steg for videre vekst... 8 Konsernregnskap

Detaljer

Sektor Gruppen AS Drammensveien 145 A 0277 Oslo Postboks 164 Skøyen 0212 Oslo Tlf. (+47) 23 28 27 00 www.sektor.no firmapost@sektor.

Sektor Gruppen AS Drammensveien 145 A 0277 Oslo Postboks 164 Skøyen 0212 Oslo Tlf. (+47) 23 28 27 00 www.sektor.no firmapost@sektor. Sektor Gruppen AS Drammensveien 145 A 0277 Oslo Postboks 164 Skøyen 0212 Oslo Tlf. (+47) 23 28 27 00 www.sektor.no firmapost@sektor.no Design: Itera Foto omslag: istockphoto Øvrige fotos: Sektor Gruppen

Detaljer

3 Dette er Entra Eiendom AS. 4 Bra resultat i et svakt utleiemarked. 6 Viktige hendelser 2004. 10 Hovedtall og finansielle forhold

3 Dette er Entra Eiendom AS. 4 Bra resultat i et svakt utleiemarked. 6 Viktige hendelser 2004. 10 Hovedtall og finansielle forhold Årsrapport 2004 3 Dette er Entra Eiendom AS 4 Bra resultat i et svakt utleiemarked 6 Viktige hendelser 2004 10 Hovedtall og finansielle forhold 16 Eiendomsporteføljen 20 Vurderinger av markedsverdier EVA

Detaljer

ÅRSRAPPORT SALTO EIENDOM

ÅRSRAPPORT SALTO EIENDOM 13 ÅRSRAPPORT SALTO EIENDOM 2 ÅRSRAPPORT 2013 13 ÅRSRAPPORT 2013 3 INNHOLD Visjon 4 Leder 5 Hvem er Arne? 6 Saltoåret 8 Stortorvet 10 Salto senteroversikt i tall 12 Senteroversikt 13 Rortunet 14 Odden

Detaljer

OLAV THON GRUPPEN I 2014

OLAV THON GRUPPEN I 2014 ÅRSRAPPORT 2014 OLAV THON GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD 02 Olav Thon Gruppen i 2014 03 Nøkkeltall 04 Dette er Olav Thon Gruppen 08 Thon Eiendom 22 Thon Hotels 25 Øvrige virksomheter 26 Finansielle forhold

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP / ÅRSRAPPORT 2013 / INNHOLD

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP / ÅRSRAPPORT 2013 / INNHOLD OLAV THON EIENDOMSSELSKAP / ÅRSRAPPORT 2013 / INNHOLD 1 1 2 INNHOLD / ÅRSRAPPORT / OLAV THON EIENDOMSSELSKAP D INNHOLD 03 05 06 08 20 29 54 59 67 68 70 74 80 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP I KORTE TREKK HOVEDPUNKTER

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. årsrapport 2011

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. årsrapport 2011 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP årsrapport 2011 Innhold SIDE kapittel 3 om Olav Thon Eiendomsselskap 4 olav thon eiendomsselskap 2011 5 Nøkkeltall 6 årsberetning 14 Årsregnskap konsern 18 Noter konsern 4 2 Årsregnskap

Detaljer

Årsrapport 2008. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2008. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2008 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport delt mellom papir og nett Hoveddelen av Ferds årsrapport for 2008 foreligger både i denne trykte versjonen og i pdf-format,

Detaljer

2009 Årsrapport. Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger. Vestparken, Lørenskog

2009 Årsrapport. Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger. Vestparken, Lørenskog Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger Vestparken, Lørenskog 2009 Årsrapport 7aZ^`_Z]Vj\Zc 7 `_ c ' 6/ ', &%%b & CVjhik \]Vj\Zc \Z 6/ '' -%%b' @_³iiZ^ci

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

ÅRSRAPPORT 2011. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA ÅRSRAPPORT 2011 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Badehusgaten 41 nytt parkeringsanlegg sentralt plassert i et attraktivt kontor område i Stavanger sentrum. Dette er Fortin DnB NOR Eiendomsinvest I ASA er et

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2010 1. Årsrapport 2010 DnB Nor Eiendomsinvest I asa

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2010 1. Årsrapport 2010 DnB Nor Eiendomsinvest I asa DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2010 1 Årsrapport 2010 DnB Nor Eiendomsinvest I asa 2 Årsrapport 2010 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA INNholD Nøkkeltall 2010 4 Leder 5 Fortins historie og videre utvikling

Detaljer

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2007 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2007.......................................................

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

Fantastiske kolleger. Konsernsjefen har ordet:

Fantastiske kolleger. Konsernsjefen har ordet: Årsrapport 2013 Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 39 Aksjonærinformasjon 52 Eierstyring

Detaljer

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR»

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR» ÅRSRAPPORT KONSULENTER PÅ LAG MED KUNDEN» SVERRE HURUMS KOMMENTAR» STYRETS BERETNING» Den viktigste årsaken til Bouvets framgang er kunnskapen og entusiasmen blant de ansatte. - Det er fantastisk å jobbe

Detaljer

Innhold Styret Styrets årsberetning Regnskap :: konsernet Regnskap :: morselskapet Kontakt oss. Norwegian Property :: årsrapport 2011

Innhold Styret Styrets årsberetning Regnskap :: konsernet Regnskap :: morselskapet Kontakt oss. Norwegian Property :: årsrapport 2011 Norwegian Property årsrapport 2011 Brukerveiledning Dette dokumentet er en ipdf (interaktiv pdf), et universalformat som er tilpasset både digital visning og utskrifter. Det fungerer som en vanlig pdf,

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 74.

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 74. REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2011 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2011 2010 2009 Omsetning inkl. franchisetakeromsetning 1) 63 795 58 630 57 253 Vekst i omsetning REMA 1000 7,3 % 7,7 %

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2010

ÅRSBERETNING FOR 2010 ÅRSBERETNING FOR 2010 Innholdsfortegnelse Banksjefens kommentar side 2 Styrets beretning side 3 Resultatregnskap side 19 Balanse side 21 Noter side 23 Beretning fra Kontrollkomiteen side 36 Revisjonsberetning

Detaljer

Investering i Næringseiendom

Investering i Næringseiendom Investering i Næringseiendom Rapport for Folketrygdfondet, høsten 2014 Utført av Akershus Eiendom AS 1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Næringseiendom: introduksjon... 4 3.1 Innledning... 4

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

Årsrapport. Gresvig ASA

Årsrapport. Gresvig ASA Årsrapport 2000 Gresvig ASA «Gresvig ASA skal være den ledende aktøren innen sports- og fritidsutstyr, med de mest attraktive kjedekonseptene og den mest effektive vareflyten.» Innhold Intervju med administrerende

Detaljer

www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no

www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 for Askim Sparebank Innhold Innledning - Virksomhet, rammebetingelser m.v Redegjørelse for årsregnskapet - Resultatregnskapet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Innhold

ÅRSRAPPORT 2014. Innhold ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Her finner du oss... 3 Hovedtall siste fem år... 4 Bankens visjon og verdier... 5 Banksjefen har ordet... 6 Viktige hendelser i 2014...7 Styrets årsberetning... 8 Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2013 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

Årsrapport 2013 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA DnB NOR Eiendomsinvest I ASA c/o Basale Postboks 5666 Sluppen, 7484 Trondheim Telefon 06760 Telefaks 73 80 66 50 www.fortin.no Årsrapport 2013 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Dette er FORTIN DnB NOR Eiendomsinvest

Detaljer

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 92.

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 92. REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning ¹) 76 848 71 538 Vekst i omsetning REMA 1000 ¹) 11,2 % 12,9 % Vekst

Detaljer