Norsk Skuespillerforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Skuespillerforbund"

Transkript

1 Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2011

2 Innhold: 1. GENERELT ARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES VILKÅR FONDSMIDLER FORVALTNINGSORGANISASJONER UTDANNING KULTURPOLITISK ARBEID INTERNASJONALT ARBEID ORGANISASJON...14 AKTIVITETSREGNSKAP...18 BALANSE...19 NOTER TIL REGNSKAP...21 REVISJONSBERETNING

3 1. Oppsummering av året 1.1 Generelt Året 2011 har vært preget av tre vesentlige saker valg av ny forbundsledelse, gjennomslag for Skuespiller- og danseralliansen på statsbudsjettet samt innføring av nye datasystem i administrasjonen, inklusive ny skuespillerkatalog på nett. Agnete G. Haaland gikk av som forbundsleder for å gå over i ny stilling som teatersjef ved Den Nationale Scene i Bergen. Etter en grundig prosess der 5 kandidater ble vurdert av en valgkomité, ble Hauk Heyerdahl valgt som ny leder av Generalforsamlingen i slutten av mai. Knut Alfsen ble valgt til ny nestleder. Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere har i mange år arbeidet for å få opprettet en skuespiller- og danserallianse etter svensk modell. Etter tett dialog med Kulturdepartementet om utredning av en del juridiske problemstillinger ble det i budsjettproposisjonen for 2012 bevilget 3 millioner til oppstart av alliansene. Departementet har også antydet at bevilgningen for 2013 bør ligge på omtrent det dobbelte. Summene er skuffende, men det er positivt at alliansen med stor sannsynlighet blir en realitet. NSF har tatt i bruk nytt regnskaps-, vederlags- og administrasjonssystem for å kunne håndtere utbetaling av privatkopieringsvederlag og andre typer vederlag til ca personer. I tillegg har forbundet modernisert katalogen på nett ved å kjøpe seg inn i den svenske nettløsningen. 1.2 Medlemmene Norsk Skuespillerforbund hadde pr medlemmer en netto tilvekst på 22. Nye æresmedlemmer: Bente Børsum og Joachim Calmeyer ble utnevnt til æresmedlemmer. Disse gikk bort i 2011: Wenche Foss, Lars Wikdahl, Vibeke Falk, Hilde Brenni, Sølvi Wang og Knut Ørvig. Pr fordelte medlemmene seg slik: 160 fast ansatte på teatrene 855 frilansere (hvorav 133 ansatt på teatrene, 2 i frie grupper) 11 passive, hvorav 9 teatersjefer 99 pensjonister 16 elever, hvorav 11 Norge og 5 i utlandet. Nestleder Knut Alfsen, avtroppende forbundsleder Agnete Haaland og ny forbundsleder Hauk Heyerdahl etter generalforsamlingen Fra generalforsamlingen 29. mai: Hauk Heyerdahl (t.v.) blir klappet inn som ny forbundsleder etter Agnete G. Haaland (med ryggen til). Æresmedlemmer Joachim Calmeyer og Bente Børsum med forbundsleder. 3

4 1.3. Styret Styret hadde slik sammensetning fram til generalforsamlingen: Forbundsleder: Agnete G. Haaland Nestleder: Hauk Heyerdahl Styremedlemmer: Yngve Seterås, Toni Usman, Hilde Olausson, Øyvind Brandtzæg, Marika Enstad Varamedlemmer: Glenn André Kaada, Anne Kokkinn, Andrea Bræin Hovig, Markus Tønseth, Guri Johnson. Observatør for KhiO/HiNT og Høgskolen i Østfold: Hanne Skille Reitan Etter generalforsamlingen 29. mai var styresammensetningen som følger: Forbundsleder: Hauk Heyerdahl Nestleder: Knut Alfsen Styremedlemmer: Yngve Seterås, Hilde Olausson, Toni Usman, Glenn André Kaada og Maria Bock Varamedlemmer: Hallbjørn Rønning, Andrea Bræin Hovig, Anne E. Kokkinn, Guri Johnson og Camilla Belsvik. 1.4 Styrende organ, møtevirksomhet Generalforsamlingen ble avviklet 29. mai Styret har avholdt 9 styremøter i Styret behandlet 67 saker. Styret avviklet styreseminar 25. september. Medlemmene av utvalgene som skal se på krets- og stillingsstruktur var også bedt inn til seminaret. Temaene som ble debattert var stillingsstrukturen ved teatrene, kretsorganisering, Kulturrådets rolle, statsbudsjettet, endring av kontingentsystemet Faglig seminar Det ble i april avholdt konferanse for tillitsvalgte, der vårens lønnsoppgjør ble diskutert. 2. ARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES ARBEIDSVILKÅR 2.1. Norsk teater- og orkesterforening Mellomoppgjøret våren 2011 Hovedoppgjøret 2011 hadde følgende resultat: Alle lønnstrinn ble øket med kr Skuespillere med mellom 2 og 10 års ansiennitet fikk ett ekstra lønnstrinn i tillegg til kr Skuespillere født i 1949 fikk ett ekstra lønnstrinn Forhandlingsutvalget besto av Bernhard Ramstad, Kirsti Camerer og Eirik Djønne Tvistesak «Enron» var en samarbeidsproduksjon mellom Rogaland Teater og Teatret Vårt i Molde, med skuespillere fra begge teatrene. Disse måtte oppholde seg utenfor eget teatret i lengre prøve- og spilleperioder. Teatrene hadde ikke klargjort på forhånd hvilke vilkår som skulle gjelde for produksjonen i forhold til kompensasjon for å bo og arbeide utenfor egen by/eget teater. Skuespillerne hadde forventing om utbetaling av fullt turnétillegg, da det ikke var inngått lokal avtale som regulerte vilkårene. Arbeidsgiver mente at det ikke var riktig at turnébestemmelsene da skulle gjelde. Saken ble meldt til NSF og NTO som en tvistesak. Den ble løst ved et kompromiss, der skuespillerne fikk utbetalt ca. 2/3 av turnétillegget pr. døgn Årlig audition Årlig audition for nyutdannede skuespillere er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Teaterlederforum og Norsk Skuespillerforbund. For første gang på 10 år ble arrangementet i 2011 ikke avholdt ved Nationaltheatret, men ved Riksteatret i Nydalen. 31 skuespillere og 42 publikummere deltok. 7 teatre var representert. Øystein Ulsberg Brager veiledet deltakerne i felles improvisasjonsoppgaver Faste stillinger ved teatrene Ingen av teatrene har sagt opp tariffavtalene som regulerer antall skuespillerårsverk og fast ansatte. Det Norske Teatret har sagt at de ønsker å oppfylle betingelsene i avtalen. Nationaltheatret hadde ved årsslutt ennå ikke gitt oss melding om de hadde ansatt det antallet de har forpliktet seg til ifølge avtalen (42). Ved Oslo Nye Teater har to av de faste stillingene blitt omgjort til åremålsstillinger. Kretsen ved Rogaland Teater anbefaler at vi godtar en reduksjon i antall faste fra 19 til 17 (av 21 totalt). Styret har stilt seg positive til reduksjonen her. Temaet faste ansettelser ved teatrene har vært gjenstand for debatt i forbundet i løpet av det siste året både i kretsene på teatret, på generalforsamling og i frilanskretsene. Det var studentene ved KhiO som satt i gang debatten ved å hevde at faste ansettelser er kunstnerfiendtlig Heddaprisen 2011 Årets utdeling foregikk på Det Norske Teatret. Følgende skuespillere mottok Heddapris: Heidi Gjermundsen Broch/Liv Bernhoft Osa - beste kvinnelige hovedrolle/birolle. 4

5 NSFs styre etter Generalforsamlingen 2011: Forbundsleder Hauk Heyerdahl Nestleder Knut Alfsen Styremedlem Yngve Seterås Styremedlem Mara Bock Styremedlem Hilde Olausson Styremedlem Glenn André Kaada Styremedlem Toni Usman Henrik Mestad/Hermann Bernhoft, beste mannlige hovedrolle/birolle Scenekunst.no NSFs vederlagsfond bevilget kr til Scenekunst.no i 2011, under forutsetning av at sidens premiereoversikt også presenterer premierer av NSF-medlemmer. Nanna Baldersheim ble i 2011 ansatt som ny redaktør for nettsiden. Ida Willassen er NSFs representant i styret for Scenekunst. no, etter å ha sittet i utvalget som utarbeidet vedtekter og i ansettelsesutvalget for ny redaktør. Knut Alfsen er NSFs representant i redaksjonsrådet Bruk av OU-midler Opplærings og utdanningsmidler (OU-midler), som er penger de ansatte ved teatrene blir trukket hver måned, blir hvert år overført til NSF, som støtter faglige tiltak initiert av de tillitsvalgte på teatrene eller av NSF. I 2011 fikk Nationaltheatrets ansatte støtte til et større faglig seminar. Trøndelag Teater fikk støtte til et såkalt kick-off våren NRK Forlengelse av DAB-avtale Avtale om bruk av program i DAB-radio, som gir NSF en inntekt på kr pr. år, er forlenget for nok et år. Pengene blir utdelt individuelt til de medvirkende i programmene Forhandlinger om arkiv Forhandlingene om arkiv har hatt liten fremdrift i Trass i flere henvendelser har NRK ikke tatt initiativ til møter høsten 2011, selv om det synes som det gjenstår 5

6 lite for å få en avtale i havn. Det har parallelt vært ført forhandlinger i et eget utvalg om hvilke metadata NRK må levere til NORWACO for at organisasjonene skal kunne viderefordele vederlag. Forhandlingene er sluttført Arbeidsvilkår «Hallo i uken» NRK har hatt kontakt med Radioteatret for at de som er med i «Hallo i uken» skal bli betalt etter vår tariffavtale. Radioteatret har lovet å endre sin praksis i tråd med avtalen Seminar om Radioteatret Forbundsleder har deltatt på seminar om Radioteatret og dets utfordringer og fremtid. Radioteatret ønsket innspill fra organisasjoner og samarbeidspartnere Møte med dubbing-produsenter Hauk Heyerdahl hadde våren 2011 møte med dubbingprodusentene for å prøve å komme frem til en avtale. Møtet var med de to ledende studioene, SDI Media og NorDubb. De var skeptiske til å inngå en avtale med NSF når de andre studioene ikke var med. Det ble senere avholdt møte med Dubbermann, som viste en viss interesse for en avtale på sikt. NSF utarbeidet et avtaleforslag basert på satsene de større selskapene betaler i dag. Det har siden ikke vært noe vilje fra selskapenes side til å underskrive avtalen. Forbundsleder ble senere kontaktet av firmaet «Make Music» i Bergen, som viste interesse for å inngå en bransjeavtale. Men også her var det mangel på tilbakemelding Arbeid med utforming av ny reklameavtale Generalforsamlingen har bedt administrasjonen om å forhandle frem en ny reklameavtale. Det har vært avholdt flere forhandlingsmøter i 2011, og det er godt håp om å komme i havn med en ny avtale tidlig i Forhandlingsutvalget har bestått av Markus Tønseth, Mads Jørgensen, Kristin Zachariassen, Eirik Djønne og Kirsti Camerer Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Forbundsleder, nestleder og daglig leder, sammen med advokat Eirik Djønne, deltok på møte med representanter for innleserne ved Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) i forbindelse med regulering av lønn for tidligere år. NSF har avtale med NLB om innlesning av lydbøker, som skal reguleres årlig. Dette ble ikke gjort i noen år, og NLB har ikke vært villig til å gi full tilbakebetaling. Når det gjelder arbeidsvilkår ellers for de som arbeider for NLB, er det arbeid på gang for å sikre en del av innleserne fast ansettelse. Norsk Tjenestemannslag leder dette arbeidet på vegne av noen av innleserne Møte med Voicebox Hauk Heyerdahl og Kirsti Camerer hadde møte med Voicebox, som har spesialisert seg på å caste skuespillere til stemmeoppdrag. De har oversendt forslag til anbefalte satser. Disse er ikke behandlet i styret, men administrasjonen går inn for å jobbe mot en avtale Egne tiltak for å bedre skuespillernes lønnsog arbeidsvilkår Juridisk bistand Advokat Eirik Djønne har gitt juridisk bistand til flere av våre medlemmer i konfliktsaker. Beste kvinnelige hovedrolle: Heidi Gjermundsen Broch fikk Heddaprisen for rollen som Diana i «Next to Normal» på Det Norske Teatret. Beste mannlige hovedrolle: Prisen for beste mannlige hovedrolle gikk til Henrik Mestad for rollen som Mesteren i «Faderen» på Nationaltheatret. 6

7 Advokat Hans Marius Graasvold kunne endelig foreta siste utbetaling til to gjenstående skuespillere som deltok i filmen «Sebastians Verden» Bistand ved opprettelse av eget selskap Advokat Camilla S. Tokvam har gitt medlemmer råd ved opprettelse av eget selskap. Forbundet betaler for inntil en times rådgivning for hvert medlem Arbeid med å få til en skuespiller- og danserallianse i Norge etter svensk modell Norsk Skuespillerforbund (NSF) og Norske Dansekunstnere (NoDa) fikk før sommeren positive signaler fra departementet om opprettelsen av en danser- og skuespillerallianse. Forbundene fikk samtidig pålegg om å utrede diverse juridiske spørsmål. Advokatfirmaet Simonsen og førsteamanuensis Helga Aune ved Universitetet i Oslo fikk i oppdrag å foreta de juridiske vurderingene, mens tidligere forbundsleder i NoDa, Tone Øvrebø Johannessen, ble engasjert for å utrede de praktiske detaljer ved oppretting av alliansene. Når statsbudsjettet ble presentert i oktober, var det satt av 3 millioner til alliansene i Dette var 1/3 av den summen vi hadde regnet ut var nødvendig for oppstart 1. september Vi gjorde det klart for departementet at det var nødvendig for oss å få vite omtrent hvor mye departementet hadde tenkt å sette av på budsjettet for 2013 for å kunne bestemme hvor mange kunstnere som kunne tas opp i alliansen. Lille julaften fikk vi melding om at departementet la opp til en bevilgning på kr 6 millioner i I tillegg påla de organisasjonene å legge fram et budsjett i tråd med denne rammen, hvor administrasjonsutgiftene ble nøye gjennomgått, også i forhold til samordning med Norsk Skuespillersenter og PRODA. 3. FONDSMIDLER 3.1. NSFs solidaritetsfond Det har ikke vært bevilget midler fra solidaritetsfondet i Fondet har en kapital på kr NSFs fond for frilansere Det har vært bevilget kr i produksjonsstøtte fra Fond for frilansere. Fondet har en kapital på kr FORVALTNINGSORGANISASJONER 4.1. NORWACO Videresendingssektoren Kanalene CDK og GET har ikke overført penger for videresending i kabel i henhold til avtale, fordi de hevder at NORWACO ikke har nødvendig godkjenning fra departementet som den organisasjon som kan inngå avtaler på vegne av rettighetshavere etter revisjon av åndsverksloven i Det er korrekt at det har skjedd en glipp når det gjelder den formelle godkjenningen. Forbundene har meddelt selskapene at de likevel sitter på rettigheter og har krav på vederlag. Departementet har arbeidet med å rette opp feilen. NSF har mottatt kr for videresending i norske nett i Vederlagsfondet har pr en kapital på kr Vederlagsfondets styre, som forvalter pengene i fondet, har hatt 3 møter i Vederlagsfondet har vedtatt at de ikke mottar søknader direkte, men bare behandler søknader som er videresendt med anbefaling fra styret i NSF. Dette gjelder ikke individuelle stipendsøknader. Heddapris for beste kvinnelige birolle: Liv Bernhoft Osa ble hedret for sin framstilling av Fru Fåttnok i «Uskyld», Nationaltheatret. Heddapris for beste mannlige birolle: Herman Bernhoft fikk pris for rollen som Osvald i «Gjengangere», Teatret Vårt. (Alle foto: Bjørn Moe) 7

8 Det ble i 2011 bevilget midler fra Vederlagsfondet til følgende formål: Stipend kr Tilskudd til FIA møte Afrika kr Utvikling av dataverktøy kr Tilskudd til scenekunst.no kr Tilskudd til forbundets drift kr Allianseutredning kr FIA støtte, reiser m.m. kr Advokater/møter FIA kr Diverse prosjektstøtte kr Sum kr I tillegg har styret for Vederlagsfondet gitt administrasjonen fullmakt på visse vilkår til å kjøpe leiligheten over Stallen i Welhavens gt. 1. Dette for evt. å kunne huse alliansen dersom det blir aktuelt. Inntektene fra husleie skal tilbakeføres fondet. Vederlagsfondets styre inviterte årets stipendmottakere til frokost på Continental. Vederlagsfondets styre har etter generalforsamlingen bestått av Sigmund Sæverud, Hauk Heyerdahl, Thorbjørn Harr, Hanne Dieserud og Helga Guren Privatkopieringssektoren Nestleder Janne Langaas har sittet som vår representant i utvalget for privatkopiering, og har ledet utvalgets arbeid. NSF fikk utbetalt kr i privatkopieringsvederlag for Det er fordelt kr i privatkopieringsvederlag fra NSF i 2011 (privatkopieringsvederlag for 2009). NSF tar 15 % i administrasjon. Å finne frem til rettighetshavere er en arbeidskrevende oppgave, og vi har fått utvidet stillingen til regnskapsfører med 30 % for å bistå i dette arbeidet. For 2011 har NSF fått utbetalt kr som fordeles i Undervisningssektoren Kringkastingssektoren i NORWACO er nå omdøpt til Sektor for undervisning. Daglig leder er valgt inn i sektoren. NORWACO forhandler bl.a. med Kommunenes Sentralforbund om bruk av NRK-program i skolene. NSF mottok kr fra UNI-sektoren i Pengene er tilført Vederlagsfondet Nordiske kanaler NSF har mottatt kr for visning av norske program i nordiske kanaler. Pengene er tilført Vederlagsfondet Filmsektoren NSF har mottatt kr fra filmsektoren til fordeling Kulturarvutvalget I Stortingsmelding nr. 30 ( ) «Kringkasting i en digital fremtid», fremgår det at NRKs programarkiv er en del av vår felles kulturarv, og at det er en overordnet målsetting å gjøre stoffet tilgjengelig for alle. NRK ba NOR- WACO lisensiere arkivet på vegne av rettighetshaverne. Styret i NORWACO nedsatte et utvalg som skal forhandle med NRK om en avtalelisens etter åndsverksloven 32 for tilgjengeliggjøring av arkivmaterialet fra før Etter planen skal dette tilbys på NRKs eget nettsted i streaming-format. Fremdriften i forhandlingene er beskrevet i pkt ovenfor. Daglig leder er valgt inn i utvalget. Direktør i NORWACO, Cathrine Nagel, er forhandlingsleder NORCODE NORWACO, Kopinor, TONO, GRAMO og BONO har opprettet et solidaritetsfond til støtte for internasjonalt arbeid for å styrke opphavsretten i utviklingsland. FIA søkte om støtte fra fondet for gjennomføring av et seminar i Afrika Styret Forbundsleder sitter i styret i NORWACO. Hauk Heyerdahl avløste Agnete G. Haaland på årsmøtet i mai Fond for utøvende kunstnere Fond for utøvende kunstnere delte ut kr i støtte til produksjoner i skuespillere fikk reisestøtte på kr Jorunn Sofie Lullau har sittet i styret, med Robert Skjærstad som varamedlem. Sven Nordin vant Gammlengprisen for Forbundsleder var til stede på utdelingen Statens kunstnerstipend Skuespiller- og dukkespillergruppen fikk i år inndratt en garantiinntektshjemmel mot tildeling av ett nytt arbeidsstipend. For første gang på over ti år ble det likevel tildelt en garantiinntekt til en skuespiller, Knut Walle, etter at en GI-innehaver i gruppen sa fra seg inntekten. Totalkvote for skuespillergruppen i 2011 ble 14 arbeidsstipend (AS), 8 arbeidsstipend for yngre kunstnere (ASY), 9 garantiinntekter (GI) og totalt kr til diversestipend. I tillegg fikk gruppen overført kr fra annen kunstnergruppe som ikke fant kandidater til stipend. 8

9 Det ble utdelt følgende stipend innen gruppen skuespillere og dukkespillere: 7 ettårige og 2 toårige AS, i tillegg 1 AS med varighet på ett og et halvt år. 5 ettårige og 1 toårig ASY 37 diversestipend (2 ettertildelinger) med størrelse fra kr 6000 til kr Flere medlemmer av NSF er også tildelt stipend fra andre kunstnergrupper (2 ASY fra dramatiker- og fra diversegruppen, samt 6 diversestipend fra gruppene for dramatikere, diverse kunstnere, kritikere og sceneinstruktører). Rolv Wesenlund, Nils Utsi, Sigmund Sæverud, Jon Skolmen, Wenche Medbøe og Bab Christensen ble tildelt stipend for eldre fortjente kunstnere. Hougen og Mohrs legat ble tildelt Gro Ann Uthaug, etter innstilling fra komiteen for skuespillere og dukkespillere, og Maritea Dæhlin Sitchet-Kanda, etter innstilling fra komiteen for diverse kunstnere Norsk Kulturråd Støtte til fri scenekunst Norsk Kulturråd bevilget i 2011 kr til fri scenekunst/teater. To teatergrupper av 6 totalt er med i basisfinansieringen Verdensteatret og Vegard Vinge og Ida Müller Fond for lyd og bilde Fond for lyd og bilde bevilget kr til scenekunst i Det inkluderer både dans, teater, musikkteater og opera. Hauk Heyerdahl var vår representant i sceneutvalget 1. halvår, Per Emil Grimstad for 2. halvår Kulturrådets rolle Det har i flere kretser vært reaksjoner på Norsk Kulturråds tildelingspraksis for fri scenekunst. Forbundsleder og leder i NoDa har hatt møte med Danse- og teatersentrum for å drøfte problemer omkring Norsk Kulturråd, som skal evalueres i Organisasjonene er enige om å samordne sine standpunkt i evalueringsrunden Fordeling av diverse vederlag I tillegg til fordeling av vederlag for privatkopiering, har NSF fordelt kr i diverse vederlag i Dette er penger mottatt fra NORWACO for film, fra våre søsterorganisasjoner FILMEX i Danmark og TROMB i Sverige for visning av produksjoner med norske skuespillere, samt fra NRK for ymse visningsrettigheter. 5. UTDANNING 5.1. Utredning: teaterfaglige kompetansebehov Etter initiativ fra de tre høgskolene i Norge som tilbyr skuespillerutdanning (KHiO, HiNT og HiØ Akademi for Scenekunst), Den norske filmskolen, NSF og Norsk Teaterlederforum (NTLF) utlyste Kunnskapsdepartementet i 2011 en utredning av forholdet mellom behov for høyere teaterfaglig kompetanse og eksisterende utdanningstilbud. Oppdraget ble gitt til Telemarksforskning ved Per Mangset og Ole Marius Hylland. Initiativtakerne har vært representert i en referansegruppe. Rapporten «Teater som fag, kall og yrke» ble ferdigstilt i oktober. Den konkluderer blant annet med at skuespilleryrket er preget av en viss overrekruttering, men at det finnes kunstfaglig gode argumenter for en masterutdanning i skuespill og at det bør legges en tydeligere strategi for utvikling av en levedyktig og relevant dukkespillerutdanning. Hylland presenterte utredningen for inviterte deler av bransjen under NTLFs høstseminar. Noen av referansegruppens innvendinger mot utredningen er at den legger for stor vekt på skuespilleryrket, mens problemstillinger knyttet til andre yrkesgrupper og deler av feltet ikke er tilstrekkelig utredet Glasnost for studenter Høgskolen i Østfold arrangerer hver vår en samling for skuespillerstudenter fra de forskjellige utdanningene, inklusive filmskolen. Forbundet har gitt støtte til prosjektet Kunsthøgskolen i Oslo NSF har vært på møte ved KHiO i forbindelse med lanseringen av Oslo International Acting Festival som skal arrangeres i 2012 sammen med Johanne Kallhovd fra NSS. Det legges opp til samarbeid mellom NSS og festivalen når det gjelder workshops, etc. NSF ga støtte til et faglig seminar som elevene ved KHiO arrangerte våren 2011, der tema bl.a. var fast ansatte ved teatrene Kontakt med teaterskolene Observatør i styret til NSF Hanne Skille Reitan/ Hadle Lavold Reisæter fra Kunsthøgskolen i Oslo har stilt som studentobservatør i styret på vegne av Kunsthøgskolen i Oslo, Scenekunstkademiet i 9

10 Fredrikstad og Høgskolen i Nord-Trøndelag Filmskolen på Lillehammer - status Filmskolen på Lillehammer ønsker seg status som kunsthøgskole, noe som har betydning for hvor mye de får i betaling pr. student og for utvikling av et mastergradsstudium. NSF støtter dette arbeidet HINT Seminar på Nationaltheatret Forbundsleder, daglig leder og informasjonskonsulent deltok på seminar om visjoner i norsk teater i regi av HINT avholdt på Nationaltheatret. Forbundsleder holdt et av innleggene om visjoner for skuespillerutdanningene. 6. KULTURPOLITISK ARBEID 6.1. Møte med familie- og kulturkomiteen Høring om statsbudsjettet Forbundsleder, nestleder og daglig leder var på møte i departementet om høstens statsbudsjett. Vi uttrykte tilfredshet med at alliansene endelig var kommet med i budsjettproposisjonen. Vi argumenterte videre for utviding av basisfinansiering av frie grupper, flere stipend til skuespillere, og økning av tilskudd til fri scenekunst i Norsk Kulturråd Kontakt med departementene Møter i departementene om en skuespillerog danserallianse Det har vært avholdt to møter i departementet om temaet. Forbundsleder og daglig leder har deltatt på møtene sammen med ditto i NoDa. Viser til pkt. 2 over hvor vi beskriver prosedyren. Vi presenterte utredningene for departementet i november, og fikk beskjed om at vi ville få snarlig svar på hva vi kunne forvente oss i budsjett for Svaret kom 23. desember, med beskjed om at alliansen vil få en avsetning på 3 mill. for 2012, 6 mill. for Drøfting om hvordan en skal stille seg til dette vedtaket ble utsatt til Kunstnernettverket - møter i departementet Arbeidsutvalget i Kunstnernettverket har hatt 3 møter med kulturministeren. Forbundsleder, som sitter i AU, deltok på to av disse møtene og daglig leder på ett. Det første møtet var i forbindelse med statsbudsjettet, og det ble formalisert at AU får et møte med ministeren før statsbudsjettet blir offentliggjort. Ministeren har signalisert at hun ønsker en endring av GI, og det er viktig at Kunstnernettverket er med i denne diskusjonen. De andre møtene har dreid seg om dette. Hvordan GI vil se ut i fremtiden er ikke avklart. NSF har i 2011 byttet en GI hjemmel med et arbeidsstipend, da det er en del av NSFs politikk å konvertere våre GI til arbeidsstipend Stipend etter fullført utdanning møter i departementet Forbundsleder/daglig leder deltok på to møter i departementet om stipend etter fullført kunstutdanning. Problemet her var at stadig nye utdanninger ønsket å komme inn i ordningen, blant annet alle med kunstutdanning fra utlandet. Det ville føre til en altfor dyr post på kulturbudsjettet, og ministeren søkte etter alternative måter å stimulere nyutdannede kunstnere på. Departementet bestemte etter høringsrunden at studenter som har påbegynt sin utdanning tidligere enn 2010 får stipend som før, men at det deretter innføres endringer i ordningen som innebærer at nyutdannede kunstnere som ønsker å etablere seg i kunstneryrket kan søke stipendmidler Kunstens kvinner, lederutviklingsprosjekt Kulturdepartementet bevilget i 2011 penger til videreføring av lederutviklingsprosjektet «Kunstens kvinner» for rekruttering av kvinner til ledende stillinger innenfor scenekunst, musikk, film og TV. Norske film- og TV-produsenters forening har vært sekretariat for forberedelsene til kurset, som skal igangsettes i Som sist vil AFI (Arbeidsforskningsinstituttet) være ansvarlig for prosjektet. Kurset ble utlyst i desember Den kulturelle skolesekken forhandlinger Turneer i den kulturelle skolesekken (DKS) administrerers av fylkeskommunene, som har hatt forskjellige søknadsprosedyrer og prispolitikk. Nå har noen fylkeskommuner tatt et initiativ for å etablere en lik praksis på området. I september ble det arrangert et dialogmøte med Kunstnernettverket hvor disse presenterte sine forslag til lønnspolitikk. De ønsker blant annet å komme fram til en fast sats som skal gjelde for alle som turnerer for DKS. Kunstnernettverket har nedsatt sitt forhandlingsutvalg med nestleder i NSF, Knut Alfsen, som leder. Respons fra fylkeskommunene avventes Aksjon for å bevare Teatervitenskap ved UiO Norsk Skuespillerforbund har tilskrevet Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo, til støtte for studiet i Teatervitenskap. Instituttleder Arne Bugge Amundsen har 10

11 ledet en arbeidsgruppe som går imot satsing på faget fra universitets side. NSF har spredd informasjon om en kampanje på nett for å bevare utdanningen Høringsuttalelser NSF leverte høringssvar til departementet om stipend ved fullført utdanning, og foreslo at ordningen først og fremst bør gå til yrkesgrupper som skal etablere seg som frie kunstnere. NSF leverte også høringsuttalelse til hvilke endringer som må til i åndsverksloven for å forhindre fildeling/piratkopiering Kontakt med pressen Det er sendt ut fem pressemeldinger fra NSF i Nyheter fra forbundet formidles også via hjemmesider, Twitter og Facebook. I forbindelse med skifte av forbundsleder ble det lagt vekt på at all kontaktinformasjon ble overlevert fra avtroppende til påtroppende leder. Det er også arrangert medietreningskurs for representanter fra sekretariat, tillitsvalgte og styret Møte med partiorganisasjonene Forbundsleder var til stede på møte med SVs Bård Vegard Solhjell og flere SV-representanter sammen med en delegasjon fra «Dele, ikke stjele». Tema for møtet var personvern, håndhevelse av loven og beskyttelse av åndsverk Møter med teatrene I forbindelse med valget hadde Hauk Heyerdahl møter med kretsene på Nationaltheatret og Det Norske Teatret. Forbundsleder og daglig leder har hatt møter i kretsene ved Oslo Nye Teater og ved Rogaland Teater. Nestleder har vært på kretsmøte ved Nordland Teater. Forbundsleder deltok på et seminar på Brageteatret sammen med direktør i NTO for å gi innspill til hvordan teatret lobber for utvikling av sin virksomhet Diverse representasjon Toni Usman deltok på et seminar i København med tittel «Kunsten å skifte scene». Målsetningen var å drøfte hvordan en får mer mangfold på skandinaviske scener Samarbeidende institusjoner/organisasjoner NSF er medlem/støttemedlem og/eller har representasjon i følgende organisasjoner/institusjoner: Norsk ASSITEJ UNIMA-Norge, forening for figurteater Fond for utøvende kunstnere, repr. i styret: Jorunn Lullau/ Robert Skjærstad Fond for lyd og bilde, repr. i sceneutvalget: Hauk Heyerdahl og Per Emil Grimstad Norsk Arbeidsrettslig Forening, medlemskap Norsk Forening for Opphavsrett, medlemskap Oslo Museum (inkl. Teatermuseet) Norske Dansekunstnere, samarbeidsorganisasjon NOKU Norsk Kulturforum, samarbeidsorg. Norsk filmutvikling, samarbeidsorganisasjon Danse- og teatersentrum, samarbeidsorg. Musikernes fellesorganisasjon, samarbeidsavtale Norske film- og tv-produsenters forening, forhandlinger/samarbeid Norsk Skuespillersenter, medlemmer i styret Norsk Scenekunstbruk, styreleder Janne Langaas WIFT Women in Film and Television, medlem, Marika Enstad Bransjerådet for film, Hauk Heyerdahl Dramatikkens hus, styret, Hauk Heyerdahl Hauk Heyerdahl og forbundsleder i NoDa, Peder Horgen var svært fornøyde med å få Skuespiller- og danseralliansen inn på statsbudsjettet. Kulturminister Anniken Huitfeldt, Leif Holst-Jensen fra Produsentforeningen og Cecilie Basberg Neumann fra AFI presenterer Kunstens kvinner. 11

12 Kunstnernettverket, medlem Norsk Spelfond, utvalgsmedlem, Hauk Heyerdahl Norske Dansekunstnere (NoDa) Norsk Skuespillerforbund har NoDa som naboer, og samarbeider på flere områder bl.a. internasjonalt arbeid, opphavsrettslige spørsmål. I 2011 har det vært mye møtevirksomhet for å lage utredningen om oppretting av alliansene. Organisasjonene har bl.a. diskutert seg frem til regler for opptak i alliansen, formålet med alliansene, regler for hvor lenge man kan fortsette å bli i alliansene, etc Filmsektoren Bransjeråd for film Bransjerådet for film samarbeider for å styrke norsk filmproduksjon. Rådet består av Norsk Skuespillerforbund. Norsk Filmforbund, Norske Filmregissører, Norsk Dramatikerforbund og Norske film- og tv-produsenters forening. Leder har representert NSF i Bransjerådet. Et av de viktigste temaene på møtene i 2011 har vært hvordan en kan lobbe for å få innført gradsstruktur ved Filmskolen på Lillehammer, som verken har BA, MA eller PhD TV-dramakonventet på Losby Gods Daglig leder deltok på seminar på Losby Gods arrangert av Produsentforeningen, der TV-mediets fremtid ble diskutert. Både kulturministeren og kringkastingssjefen fremhevet betydningen av norsk drama. Bl.a. skal 50 millioner av støtten til film øremerkes til drama. Ellers var det flere av produsentene som beklaget seg over rettighetene, som blir satt under stadig press av TV-selskapene Gullruten Hvert år hedres de beste TV-prestasjonene gjennom Gullruten. Anders Baasmo Christensen fikk pris som beste skuespiller WIFT Women in Film and Television WIFT er et regionalt, nasjonalt og internasjonalt nettverk med det formål å styrke og synliggjøre kvinner som arbeider profesjonelt innen film og TV. Marika Enstad er NSFs representant i gruppa Norsk Filminstitutt Styret i Norsk Filminstitutt (NFI) ble i 2011 pålagt av kulturminister Anniken Huitfeldt å komme med forslag som kan føre til bedre kjønnsbalanse innenfor norsk film. Forbundsleder Agnete Haaland skrev brev til NFIs styre og påpekte at det viktigste tiltaket vil være å gjennomføre forslaget fra Bransjerådet om tilbakeholdelse av midler inntil NFI gjennomfører forslag for bedre likestillingstiltak. NFI vedtok tiltak for å forbedre likestillingssituasjonen Møter med Monster Film Norsk Skuespillerforbund har hatt to møter med Monster Film. Det første møtet var for å diskutere rettigheter i avtale om nye produksjoner. I det andre møtet ble det fremforhandlet en avtale om produksjon av miniserie for VG nett Norsk Skuespillersenter Forbundsleder Agnete G. Haaland satt som styreleder i Norsk Skuespillersenter fram til generalforsamlingen. Hauk Heyerdahl, Knut Alfsen, Birgitte Victoria Svendsen, Peder Opstad og Tove Veierud er styremedlemmer og Hilde Olausson varamedlem etter årsmøtet. Daglig leder Silje Vigerust Vinjar gikk ut i svangerskaps- Det har vært flere endringer i forbundets kretsstruktur siste år: Krets Innlandet så dagens lys 30. januar. Det ble feiret med egen kake. Innlandsforening: Anders Kippersund, Jonas Kippersund, Hauk Heyerdahl, Nina Engelund og Sarah Jaggi. 12

13 permisjon i begynnelsen av året, og sa senere opp stillingen. Johanne Kallhovd har fungert som daglig leder og Øystein Brager som kunstnerisk leder i 50% stilling. Det har vært avholdt 91 ulike arrangement i 2011, med totalt 1131 deltakere Oslo Museum Det har ført til stor frustrasjon blant venner av Teatermuseet at museet har forsvunnet som begrep i det nye Oslo Museum. Det har ikke vært enkelt for Teatermuseets venner å finne en rolle i den nye museumsstrukturen. NSF har uttalt at vi er interessert i at venneforeningen fortsetter sin virksomhet, og at vi gjerne bidrar med kompensasjon til en som vil påta seg ledervervet for foreningen. Stig Krogstad er nå vår representant i Venneforeningen Norsk forening for opphavsrett Gjennom foredrag, diskusjoner, publikasjonsvirksomhet m.m. skal Opphavsrettsforeningen fremme kunnskapen om opphavsretten og bidra til dette rettsområdets fortsatte utvikling. Foreningen arrangerte en rekke møter i Forbundsleder og daglig leder deltok på foreningens årlige opphavsrettsseminar i Sandefjord, der medlemmene blir oppdatert om aktuelle problemstillinger/saker. Sentralt tema var endringer i åndsverksloven som vil forhindre fildeling/piratkopiering Nytt kunstnernettverk De fleste organisasjoner på kultursiden har gått sammen for å danne et kunstnernettverk. Det er behov for dette i ulike sammenhenger etter at Norges Kunstnerråd ble nedlagt. Kunstnernettverket skal ta opp og behandle saker av felles interesse for bransjen. Hauk Heyerdahl sitter i arbeidsutvalget i Kunstnernettverket. Nettverket har hatt møte med kulturministeren i forbindelse med fremlegging av statsbudsjettet. Nettverket har ellers arbeidet med forslag til alternativ til garantiinntekter, som kulturministeren har sagt hun ønsker å fase ut. Forslaget ble presentert for kulturministeren mot slutten av året. Ellers har Kunstnernettverket tilsluttet seg Nordisk Kunstnerråd, se pkt INTERNASJONALT ARBEID 7.1. Nordisk skuespillerråd Nordisk Skuespillerråd har hatt to møter i 2011, ett i København på våren og ett i Stockholm på høsten. Temaer har vært rettigheter, situasjonen ved teatrene, nordisk holdning til FIA-saker som WIPO, det nordiske kultursamarbeidet, etc Nordisk kunstnerråd Forbundsleder har deltatt i et møte i Nordisk kunstnerråd i Helsinki. Dette har vært et etablert nettverk der Norge delvis har falt ut etter at det norske kunstnerrådet ble nedlagt på 90-tallet. På møtet i Helsinki ble det vedtatt at det norske kunstnernettverket skal tilslutte seg den nordiske enheten. Hauk Heyerdahl har representert nettverket FIA Fédération Internationale des Acteurs FIA har over 100 medlemsorganisasjoner fra 80 land over hele verden, og representerer derfor verdens skuespillere og dansere. Sekretariatet ligger i Brussel. FIA jobber for å samle, styrke og hjelpe forbund for skuespillere, dansere og en rekke andre utøvende kunstnere over hele verden. Kunstnerisk konsulent Øystein Brager og daglig leder Johanne Kallhovd i Norsk Skuespillersenter er viktige samarbeidspartnere for NSF. 20 landsomfattende kunstnerorganisasjoner har gått sammen om å danne Kunstnernettverket, som ble lansert i april

14 President Agnete Haaland (nr. to f.v.) og generalsekretær Dominick Luquer (t.h.) leder International Federation of Actors. Her på besøk i Japan. Utvikling av dataverktøy har preget året for sekretariatet. En ny og interaktiv utgave av Skuespillerkatalogen på nett ble lansert i juni. NSFs styre har gått inn for at Agnete G. Haaland kan fortsette å fungere som president i FIA fram til oktober 2012, selv om hun ikke lenger er forbundsleder. NSF dekker kostnadene forbundet med dette. Agnete G. Haaland deltok på en rekke møter som president for FIA i 2011: EURO-FIAs årlige møter FIA gjennomførte to europeiske samlinger i 2011 en i Berlin og en i Lisboa. I tillegg til Agnete G. Haaland har forbundsleder og daglig leder deltatt på disse møtene. I Berlin ble det, i tillegg til FIA-møtet der opphavsrettslige spørsmål ble diskutert, arrangert et seminar om overgangsordninger for dansere i Europa. I Lisboa var en av dagene reservert til møte med vederlagsorganisasjonene i Europa. NORWACO var også representert på dette møtet. På møtet andre dag var det fokus på likestillingsarbeid innen film og teater. Det er en stor seier på EU- nivå at arbeidsgiver- og arbeidstakersiden er enige om en felles plattform for likestilling FIA-møte i Australia Agnete G. Haaland deltok på møte i FIAs eksekutivkomité i Sydney, Australia. WIPO (se under) var et viktig tema på møtet. Det var også filmingen av «The Hobbit» i New Zealand, en amerikansk såkalt «Run-away production» der produsenter filmer i andre land for å underbetale og unngå å betale for rettigheter. FIA aksjonerte mot det amerikanske produksjonsselskapet, med betinget suksess WIPO møter i Genève Arbeidet med å få en internasjonal traktat som beskytter utøvende kunstnere i audiovisuelle produksjoner har vært et prioritert område i mange år for FIA. I 2011 ble det endelig enighet blant landene i World Intellectual Property Organization (WIPO) om innholdet i en slik traktat. Det skal i 2012 avholdes en diplomatkonferanse i Kina for å sluttføre traktatforhandlingene. FIA har vært en viktig pådriver i dette arbeidet Møte i Budapest om Roma-konvensjonen Agnete deltok og holdt tale på møte i Budapest som markerte 50-års jubileum for ROMA- konvensjonen, som sikrer kunstnere rettigheter ARTIFEX møte i København Agnete representerte FIA på etablering av et nytt globalt nettverk for kunstnerisk ytringsfrihet IAEA møte i Paris Agnete sitter i styret i International Arts and Entertainment Alliance (IAEA), som møtes for å samarbeide mest mulig med de andre paraplyorganisasjonene innen teater, film, TV, musikk og media. 8. ORGANISASJON 8.1. Forbundets virksomhet Norsk Skuespillerforbund er en faglig organisasjon for skuespillere som virker innen norsk teater, film, TV, revy, radio og beslektede områder. Det er en partipolitisk uavhengig organisasjon med formål å ivareta medlemmenes kunstneriske, økonomiske og rettslige interesser. 14

15 Også kontorlokalene til forbundet fikk en ansiktsløftning i Her er sekretariatet og ansvarlig håndverker i nymalt pauserom. Et nytt prøvelokale i Oslo sentrum, Stallen, ble i 2011 frigjort til bruk for medlemmene. Her er det Nina Bendiksen som fotograferes Sekretariatet Sekretariatet har i 2011 bestått av forbundsleder Agnete Haaland i ca. 70 % og nestleder Hauk Heyerdahl i ca. 15% stilling fram til slutten av mai. Da overtok Hauk Heyerdahl som forbundsleder i inntil 70 % stilling, og Knut Alfsen som nestleder i inntil 30 % stilling. Daglig leder Kirsti Camerer og konsulentene Inger Karin Zettergren og Ida Willassen arbeider i hel stilling. Johanne Kallhovd sluttet tidlig på året for å overta som daglig leder for Norsk Skuespillersenter. Regnskapsfører Marit Lindås Aagaard ble ansatt som regnskapsfører i 20 % stilling fra Hun fikk utvidet stillingen med 30 % fra for å overta en større del av oppgavene som er tilknyttet regnskap. Vi har avtale med Garnes Data om IT-support. Harald Askestad har vært engasjert for å utarbeide et nytt system for utbetaling av royalty. Tellus Regnskap var ansvarlig for forbundets regnskap fram til Revisor i 2011 har vært Terje Narum i revisjonsfirmaet Flattum & Co AS. Forbundet tilstreber et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Forbundet arbeider for likestilling både i eget arbeidsmiljø og for våre medlemmer. Forbundet driver ikke med virksomhet som forurenser det ytre miljø. De ansatte har 5 dager egenmeldt sykefravær. En ansatt var delvis sykemeldt i 2 uker Utvikling av dataverktøy i forbundet NSF hadde på programmet for 2011 å utvikle forbundets dataverktøy. Vår IT-konsulent Harald Askestad tok på seg oppdraget med å utvikle nytt program for fordeling av vederlag, som skal kobles opp mot VISMA regnskapssystem, slik at rutiner for utbetaling av royalty kan effektiviseres og forenkles. Forbundet kjøpte et regnskaps- og medlemssystem fra VISMA, et av de ledende firmaer på området. Det har dessverre vært problemer med implementering av det nye programmet, noe som har ført til store forsinkelser i bruk og samordning av de nye systemene. Alle ansatte har deltatt på kurs i hvordan de nye systemene skal brukes. NSF har også fått ny nettkatalog, se informasjon under nedenfor Utleielokaler Avtalen med arkitektfirmaet som har leid NSFs lokale «Stallen» ble sagt opp sommeren 2011 for å ha lokaler tilgjengelige dersom alliansen skulle bli realisert i løpet av året. Slik gikk det jo ikke, men det har ikke vært problem å få leid ut rommene som prøvelokaler Kretsene Det er etablert to nye kretser i Krets Innlandet og Krets Sør. Det ble i 2010 besluttet at den tidligere Østlandskretsen splittes, og denne har nå blitt til følgende frilanskretser: Oslo og omegn, Østfold, Innlandet og Sør- Norge. Det har foreløpig ikke vært tilstrekkelig interesse for å opprette en frilanskrets i Buskerud/Telemark. På generalforsamlingen fikk administrasjonen pålegg om å se på kretsorganisering og kretstilhørighet i forbundet og legge fram forslag til evt. ny struktur på generalforsamlingen Det ble nedsatt et utvalg, bestående av Hauk Heyerdahl, Knut Alfsen, Kirsti Camerer, Camilla Belsvik og Yngve Seterås, som skal legge fram forslag for styret. I september 2011 ble det avholdt et utvidet styreseminar der saken ble drøftet. Krets Haugalandet har vært i kontakt med forbundsledelsen på grunn av misnøye med teatrets håndtering av ansatte. 15

16 Oslo Nye Teater har økonomiske problemer etter at de fikk kutt i budsjettet. NSF har vært i drøftinger med de tillitsvalgte og ledelsen ved teatret om problemene Informasjonsarbeid Nyhetsbrev Det blir sendt ut elektronisk nyhetsbrev til medlemmene en gang i måneden Nettsider, egne Forbundets medlemskatalog på nett, Skuespillerkatalogen, ble lansert i ny utgave i Den nye versjonen er laget etter mal fra og i samarbeid med Millerspath og Teaterförbundet/TROMB. Katalogen er flyttet til eget domene, skuespillerkatalogen.no. Her har både medlemmer og abonnenter mulighet til selv å redigere egen presentasjonsside. Skuespillere kan laste opp bilder, filmklipp, stemmeprøver og andre filer. Fordi overgangen til ny katalog viste seg å være betydelig mer tids- og arbeidskrevende enn forespeilet, er oppgradering av de eksisterende hjemmesidene utsatt til Hjemmesidene oppdateres daglig med nyheter om organisasjonen, samt informasjon om kurs, konferanser, etc. Auditionsutlysninger flyttes til Skuespillerkatalogen.no, der arbeidsgivere selv har mulighet for å legge ut tekst Nettsider, andre Etter at forbundet gikk inn som medlemmer i stiftelsen Scenekunst.no, er det i prinsippet åpnet for at egenproduksjoner av NSF-medlemmer nå kan legges inn i premiereoversikten på Scenekunst.no via informasjonskonsulent. Dessverre fungerer ikke den tekniske løsningen. Vi forutsetter at dette kommer på plass tidlig i Dokumentasjonsdatabasen Sceneweb.no ble lansert høsten Informasjon om forbundet og forbundsleder er oversendt redaksjonen Sosiale medier NSF har aktive profiler både på Facebook og Twitter med hhv og 430 tilhengere (tilsvarer økt tilslutning med 28 % og 105 % siste år). Av kapasitetshensyn brukes kanalene mest «enveis». Styret, tillitsvalgte og medlemmer oppfordres likevel til å bruke kanalene. I forbindelse med forsøket på å etablere en dubbingavtale, er det i samråd med forbundsledelsen opprettet en gruppe på Facebook med navn NSFs stemmeskuespillere. Christoffer Staib i frilanskrets Oslo og omegn administrerer gruppen som består av ca 140 stemmeskuespillere både med og uten forbundsmedlemskap. Det er høy aktivitet i gruppen. Forbundsleder har ansvar for å følge opp fra ledelsens side Medlemsblad Stikkordet kommer ut med fire utgaver i året. Siste utgave i 2011 ble trykket i desember og utsendt første uke i januar Annonser Det har blitt annonsert for Skuespillerkatalogen i filmbransjebladet Rushprint og i Filmhåndboken Medlemsundersøkelser NSF har et QuestBack-abonnement, som gjør at vi kan sende ut spørreundersøkelser anonymt. Systemet ble brukt til å sende ut en medlemsundersøkelse på forsommeren med diverse spørsmål omkring utdanning, inntekt, forbundets oppgaver og syn på stillingsstrukturen ved teatrene. 412 svarte på undersøkelsen. Undersøkelsen viste en tydelig meningsforskjell mellom frilanserne og fast ansatte og midlertidige ansatte på teatrene. De fast ansatte ønsker at antallet fast ansatte skal bestå, de fleste blant de midlertidige ansatte er positive til å redusere faste noe mot at totalt antall skuespillerårsverk økes, mens frilanserne ønsker å redusere antall faste mot at totalantallet økes Medietreningskurs NSF arrangerte i oktober medietreningskurs med Erling Borgen for 10 ansatte og tillitsvalgte. Kurset gav en generell og praktisk innføring i håndtering av media, samt individuell veiledning Leiligheten i Berlin Leiligheten i Berlin ble leiet ut 41 uker i Forvaltning av leiligheten fungerer tilfredsstillende Villa Thalia Huset i Albir har vært utleid i 32 uker i Investering i Senior Bank Loans NSF holdes løpende orientert om rettssakene som blir ført mot Fokus Bank når det gjelder investeringene i Ing. Senior Bank Loans. For tiden er det advokatfirmaet Schjødt som kjører saker i rettsvesenet på vegne av en rekke investorer. Advokatfirmaet som representerer NSF avventer rettsavgjørelse i disse sakene. 16

17 8.10. Årsregnskap Årsregnskapet gir, etter styrets oppfatning, en rettvisende oversikt over utviklingen og resultat av forbundets virksomhet og dets stilling. Det er ikke inntrådt forhold etter årets utløp som påvirker årsregnskapet. Årsregnskapet er utarbeidet på grunnlag av fortsatt drift. Oslo, Norsk Skuespillerforbunds styre 17

18 NORSK SKUESPILLERFORBUND Org. nr AKTIVITETSREGNSKAP FOR ANSKAFFEDE MIDLER: Medlemsinntekter Kontingenter Tilskudd Undervisning/stipendkomiteen mv Vederlagsfondet/Norwaco/Spekter Alliansen NRK og Gramo med mer Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter Salg av katalog Admin. av vederlagsordningen, kor, fond, stiftelser m.m Utleie av lokaler/leilighet Berlin Note Finansinntekter Renteinntekter/tilbakeført tap grunnfondsbevis Anskaffede midler FORBRUKTE MIDLER: Kostnader til forbundets formål Kataloger Kostnader i.f.m. utleie av lokaler Note Kostnader i.f.m. formålet Note Administrasjonskostnader Lønnskostnader Note Lokalkostnader Note Kontorholdskostnader Note Møteutgifter Note Forbrukte midler Årets aktivitetsresultat Tillegg/reduksjon egenkapital: Til øremerket egenkapital Note Fra øremerket egenkapital Note Overført til/fra driftsfondet Note

19 NORSK SKUESPILLERFORBUND Org. nr BALANSE PR EIENDELER: ANLEGGSMIDLER Driftsmidler Lisenser Note Eiendom, Oslo Note Leilighet Berlin Note Kontorinventar/møbler Note OMLØPSMIDLER Diverse fordringer Obligasjoner Grunnfondsbevis Bankinnskudd Note Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD: EGENKAPITAL Øremerket egenkapital Note Fri egenkapital Note GJELD Vederlag for utbetaling i 2011/ Diverse kreditorer Skyldig offentlige avgifter og feriepenger Bevilget, ikke utbetalt stipend Sum egenkapital og gjeld

20 NORSK SKUESPILLERFORBUND Org. nr Oslo, Norsk Skuespillerforbunds styre Hauk Heyerdahl forbundsleder Knut Alfsen nestleder Kirsti Camerer daglig leder Toni Usman styremedlem Yngve Seterås styremedlem Hilde Olausson styremedlem Glenn André Kaada styremedlem Maria Bock styremedlem 20

Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6

Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6 Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2013 Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6 4. FORVALTNINGSORGANISASJONER...8 5. UTDANNING...10

Detaljer

1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...

1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR... Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2014 2 Innhold 1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...9 5. FORVALTNINGSORGANISASJONER...12

Detaljer

stikkordet Nr. 1 2011 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 1 2011 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 1 2011 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund 1 Stikkordet nr. 1-2011 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk Stikkordet kommer ut fire ganger i året.

Detaljer

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere Innkalling til Generalforsamling for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger lørdag 11. april 2015 Registrering fra kl. 11:30, møtet starter kl.12:00 Sted: Welhavens gt. 1.

Detaljer

Velkommen til GENERALFORSAMLING i. NORSKE DANSEKUNSTNERE Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger. og PRODA profesjonell dansetrening

Velkommen til GENERALFORSAMLING i. NORSKE DANSEKUNSTNERE Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger. og PRODA profesjonell dansetrening Velkommen til GENERALFORSAMLING i NORSKE DANSEKUNSTNERE Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger og PRODA profesjonell dansetrening lørdag 20. april 2013 kl. 12:00 Dørene åpner kl. 11:30 for registrering.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING lørdag 5. april 2014 for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger og Sted: Welhavens gt. 1. Oslo Tid: Registrering fra kl. 11:30. Møtets start

Detaljer

stikkordet Nr. 1 2009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 1 2009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 1 2009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 1-2009 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk Stikkordet kommer ut fire ganger i året. Deadline

Detaljer

stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund 1 I flere år ble Skuespillersenteret drevet på frivillig basis av ildsjeler og Norsk Skuespillerforbund. I 2001 ble det en egen stiftelse, med målsetting

Detaljer

stikkordet Nr. 1 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 1 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 1 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 1-2010 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk Stikkordet kommer ut fire ganger i året. Deadline

Detaljer

Norske Dramatikeres Forbund

Norske Dramatikeres Forbund Norske Dramatikeres Forbund Årsmelding 2006 Innholdsfortegnelse 1.0 Medlemmer s. 3 2.0 Organisasjon f.o.m. årsmøtet 2006 s. 2.1 Styret s. 2.1.1 Administrasjon s. 2.2 Stipendkomiteen s. 2.3 Valgkomiteen

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

STIKKORDET. s18. s18. NR. 1 2013 utgis av norsk skuespillerforbund

STIKKORDET. s18. s18. NR. 1 2013 utgis av norsk skuespillerforbund STIKKORDET NR. 1 2013 utgis av norsk skuespillerforbund s18 s6 s18 FORBUNDSLEDEREN Ord betaler ingen gjeld TEKST. HAUK HERDAHL FOTO. Anders Grønneberg, DAGBLADET Norsk Skuespillerforbund ønsker å legge

Detaljer

STIKKORDET. NR. 4 2012 utgis av norsk skuespillerforbund. s18

STIKKORDET. NR. 4 2012 utgis av norsk skuespillerforbund. s18 STIKKORDET NR. 4 2012 utgis av norsk skuespillerforbund s18 s11 s22 FORBUNDSLEDEREN STIKKORDET NR. 4 2012 Ansvarlig utgiver: Hauk Heyerdahl Redaktør: Ida Willassen Redaksjonsråd: Øystein Ulsberg Brager,

Detaljer

Vinner av årets Bendiksenpris, Ida Jenshus, med Amund Maarud på GramArts sommerfest. Foto: S.E. Dahl. årsberetning

Vinner av årets Bendiksenpris, Ida Jenshus, med Amund Maarud på GramArts sommerfest. Foto: S.E. Dahl. årsberetning Vinner av årets Bendiksenpris, Ida Jenshus, med Amund Maarud på GramArts sommerfest. Foto: S.E. Dahl årsberetning For perioden 19. mai 2011 til 24. mai 2012 Styreleders ord Styreleder Harald Sommerstad.

Detaljer

stikkordet Nr. 2 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 2 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 2 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 2-2010 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk 15 Kor e alle heltar hen? Stikkordet kommer

Detaljer

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Faglige og organisatoriske vurderinger Oktober 2011 Av Tone Øvrebø Johannessen 0 Innholdsfortegnelse Side Forord 3 Kap 1 Innledning og bakgrunn for utredningen

Detaljer

stikkordet Nr. 1 2008 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 1 2008 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 1 2008 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 1-2008 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk 10...Dramainnspilling i nord Stikkordet kommer

Detaljer

Forside: Inger Sitter Uten tittel, 2012, litografi. Inger Sitter / BONO. Foto: Kunstverket Galleri

Forside: Inger Sitter Uten tittel, 2012, litografi. Inger Sitter / BONO. Foto: Kunstverket Galleri ÅRSMELDING 2014 Forside: Inger Sitter Uten tittel, 2012, litografi Inger Sitter / BONO Foto: Kunstverket Galleri BONO BILLEDKUNST OPPHAVSRETT I NORGE BONO er den norske opphavsrettsorganisasjonen for

Detaljer

STIKKORDET. s30. s26. NR. 3 2013 utgis av norsk skuespillerforbund

STIKKORDET. s30. s26. NR. 3 2013 utgis av norsk skuespillerforbund STIKKORDET NR. 3 2013 utgis av norsk skuespillerforbund s9 s30 s26 FORBUNDSLEDEREN Ethvert hvorfor har et fordi TEKST: HAUK HERDAHL FOTO: Anders Grønneberg, DAGBLADET I det høststormen Hilde slo innover

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 24. mars 2012 til 9. mars 2013

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 24. mars 2012 til 9. mars 2013 STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 24. mars 2012 til 9. mars 2013 1 Foreningens organer og representasjon 1.1 Medlemmer side 8 1.2 Styre, råd, komiteer og utvalg side 9 1.3 Representasjon og kontaktpersoner

Detaljer

Forside: Thomas Struth Tokamak Asdex Upgrade Interior 2 Max Planck IPP, Garching, 2009, 141,6 x 176,0 cm Chromogenic Print.

Forside: Thomas Struth Tokamak Asdex Upgrade Interior 2 Max Planck IPP, Garching, 2009, 141,6 x 176,0 cm Chromogenic Print. ÅRSMELDING 2013 Forside: Thomas Struth Tokamak Asdex Upgrade Interior 2 Max Planck IPP, Garching, 2009, 141,6 x 176,0 cm Chromogenic Print Thomas Struth 3 BONO BILLEDKUNST OPPHAVSRETT I NORGE BONO er den

Detaljer

stikkordet Nr. 3 2007 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 3 2007 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 3 2007 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 3-2007 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen 8...sponser utøvernes lønninger Trykk: Thure Trykk Stikkordet

Detaljer

stikkordet Nr. 2 2012 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 2 2012 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 2 2012 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 2 2012 Ansvarlig utgiver: Hauk Heyerdahl Redaktør: Ida Willassen Layout: Nina Lykke Trykk: Thure Trykk Stikkordet kommer ut fire

Detaljer

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE Styret i Norske Billedkunstnere vil med dette ønske deg hjertelig velkommen som valgt delegat til det 13. ordinære Landsmøte. I år vil det til sammen være 72 delegater.

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 22. mars 2014 til 14. mars 2015

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 22. mars 2014 til 14. mars 2015 STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 22. mars 2014 til 14. mars 2015 1 Foreningens organer og representasjon 1.1 Medlemmer side 8 1.2 Styre, råd, komiteer og utvalg side 9 1.3 Representasjon og kontaktpersoner

Detaljer

ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014

ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014 NORD-NORSKE BILDENDE KUNSTNERE BOKS 285-8301 SVOLVÆR - TELEFON +47 76 06 67 70 - BANKGIRO 4580.06.08086 - ORG. NR. 971 531 444 ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014 nnbkunst.no facebook.com/nordnorskebildendekunstnere

Detaljer

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 ÅRSBERETNING For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 Fra GramArts 20 års jubileum mai 2009 Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT OVER GRAMARTS ARBEID 4 3 STYRET... 4 4

Detaljer

Norges Fotografforbund

Norges Fotografforbund Norges Fotografforbund Forhandlingsdokumenter Landsmøtet 2014 Strømstad, Sverige Mandag 24. Mars kl. 0900 Profesjonell FOTOGRAF Dagsorden for landsmøteforhandlingene Quality Spa & Resort, Strømstad Sverige.

Detaljer

årsberetning For perioden 24. mai 2013 til 20. mai 2014

årsberetning For perioden 24. mai 2013 til 20. mai 2014 årsberetning For perioden 24. mai 2013 til 20. mai 2014 Monica Heldal vant Bendiksenprisen 2013. Prisen ble delt ut av daværende kulturminister Hadia Tajik og ble mottatt på Heldals vegne av Sven Erik

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for 2010/2011

Å R S B E R E T N I N G. for 2010/2011 1 Å R S B E R E T N I N G for 2010/2011 NOPA er en forening av personer som har opphavsrett til musikk, eller til tekster som er brukt i tilknytning til musikk. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes

Detaljer