Norske frisør- og velværebedrifter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norske frisør- og velværebedrifter"

Transkript

1 Norske frisør- og velværebedrifter Årsrapport

2 Kjære medlemmer! En stor takk til alle som gjennom denne landsmøteperioden har bidratt til at vi som fag og bransje har styrket oss på flere felt. Organisasjonsarbeid foregår typisk over lang tid, og et gjennombrudd i denne perioden begynte gjerne i forrige eller for enda flere perioder siden. Etter at jeg har vært involvert i NFVB siden 1983 på lokalt, regionalt, nasjonalt og nordisk nivå, samt deltatt og fulgt med i det internasjonale arbeidet, ser jeg en ny utvikling innen organisasjonsarbeid. Tidligere var det en større dugnadsånd, hvor flere var aktive i laugene og engasjerte seg i både det lokale og sentrale arbeidet. Nå er det en mindre grad av dugnad, man ønsker heller at NFVB (lokalt og sentralt) sammen med NHO-fellesskapet gjør jobben. Svært mange støtter dette arbeidet gjennom å betale sin kontinent, og er dermed med på å skape goder for den enkelte bedrift og for fellesskapet! Men det er heldigvis fortsatt en utrolig stor dugnadsvilje blant de som tar på seg oppgaver på vegne av organisasjonen, for det er ennå langt fra mulig å lønne all innsats. Så atter takk til de som har en stor forståelse for sparsom kostnadsbruk og raus dugnadsånd. Vi skal forvalte våre medlemskontingenter godt! NFVB har utarbeidet en ny bransjestatistikk fra FAFO. Dette er den tredje store rapporten, og gir oss mulighet for å analysere utviklingen i bransjen over 20 år. har utviklet nye svennebrev og har reist rundt til faglig ansvarlige og eiere med opplæringskurs. Dette for å få lik opplæring over hele landet, noe som fylkene ikke klarte å gjøre. har hatt god kontakt, og samarbeidet godt med arbeidstilsynet, skattemyndigheter, politiske etater og utvalg. Samarbeidet har gjort at bransjen generelt har fått en bedre status og seriøsitet, og som speiles i bedre medieomtale. har jobbet med å tydeliggjøre hvorfor bedriften må ha priser som kan gi eiere og ansatte en lønn de kan leve av. Dette arbeidet har også enmannsbedrifter direkte eller indirekte nytte av. har internasjonalt vært med på å utvikle kriteriene for EU-svennebrevet, slik at vi kan sikre oss at kunnskaper og faglig nivå på utenlandske arbeidssøkere holder mål. NFVBs tillitsvalgte, lokalt og sentralt, sammen med aktive medlemmer, har lagt ned flere hundre timer på å få igjennom NHO-fellesskapets saker, som at: kravet til aksjekapital ble redusert fra kr til kr , noe som gjør at langt flere velger denne løsningen. Dermed har de mindre egenrisiko. det ble fritak for revisorplikt for de minste bedriftene. Dette sparer bedriftene for mange tusen kroner i året. bedriftene gjennom fornyet IA-avtale unngikk en stor økning i kostnadene ved langtidssykefravær, anslått til 20 % av årslønnen! Det har vært nyttig å samarbeide med Nordens organisasjoner for frisør- og velværebedrifter. Her får vi gode eksempler som kan brukes ovenfor våre politikere. Vi ønsker oss for eksempel definitivt ikke svenske tilstander med stolutleie. Det har mange negative ringvirkninger, særlig for rekrutteringen til fagene. Etter 22 år i forbundsstyret må jeg si at det har vært svært givende å få lov å gjøre denne jobben for bransjen vår, sammen med alle andre tillitsvalgte! Jeg vil fortsatt være involvert i både landsforeningen og i utvalg i NHO, sentralt og regionalt. Når jeg nå trer av som president i NFVB, er mange av de hyggeligste minnene knyttet til møter med fantastiske medlemmer landet rundt, som står på for bransjen vår. Ikke minst tenker jeg på alle organisasjonskursene som sørger for etterveksten i organisasjonen. Alle styrene, og medhjelpere til styrene, har vært fantastisk å jobbe sammen med. Jeg kan heller ikke få fullrost administrasjonen nok for å gjøre en utmerket jobb, og for å ha brukt ressursene maksimalt. Takk også til eget laug: Bodø og Omegn frisør- og velværebedrifter for positiv støtte. Jeg takker nå for meg som president i NFVB, så ses vi igjen andre plasser i systemet! For å trekke fram noe av det som NFVB har oppnådd, enten med sterkt eget engasjement, eller sammen med NHO-fellesskapet: fikk for mange år siden sørget for at arbeidsgiverperioden for sykemeldte gravide blir betalt av staten og ikke av bedriften. Dette sparer bransjene fortsatt mange millioner på - hvert år! Etter mange år med tillitsmannsposisjoner, så er det helt klart at all korridorpolitikken, alle møtene, samtalene og prosjektene til tider kan fortone seg nytteløse underveis i prosessen, men ettertiden viser at det gir resultater når man bare har tålmodighet og utholdenhet nok. Det har vi i NFVB og NHO-fellesskapet, og det er fortsatt mange saker igjen som vil bety mye for din bedrift, blant annet: President i Norske frisør- og velværebedrifter Innhold: 2 Presidenten har ordet 4 Organisasjonsutvikling 8 Nærings- og arbeidslivspolitikk 14 Kompetansepolitikk 20 Medlemsservice 24 Lederen har ordet 25 NFVBs verdigrunnlag 26 Styrets beretning høyere lærlingtilskudd, likt tilskudd for alle lærlinger og fjerning av arbeidsgiveravgift på lærlinger. bedre vilkår for IA-bedrifter. å unngå flere økte avgifter og kostnader for arbeidsgiverne generelt, og større mulighet for fleksibilitet i bedriftene. 2 3

3 << Frisør: Thomas Mørk, foto: Ruben Kristiansen AKTUELLE SAKER: Organisasjon Landsmøtet 2011 Landsmøtet og generalforsamlingene i 2011 ble avholdt i Næringslivets Hus i Oslo. Nærmere 100 delegater fra laug og enkeltbedrifter deltok på en spennende møteplass. De viktigste beslutningene var: Strategisk målplan for og fusjoneringen av NFVBs Servicekontor med NFVB. På landsmøtet 2011 ble følgende styre valgt: President: Aud Schjødt Fredriksen Storvik Salong AS Visepresident: Edel Kristin Teige ET Hårstudio AS Øvrige styremedlemmer: Vigdis M.P. Marthinsen Dual Air AS Espen Sævold Visit AS Hanne Foss Hellberg Straa Frisørene AS Eva K. Moi Skøie Majas Salong AS Rita Kristin Broch Raise Gruppen AS Valgkomité Roy Haarr Studio Haarr AS, leder Lise Ramsøy Charmèr Frisør AS Jørgen Smith Larsen Hairport Sandefjord AS Lillian Silfvenius Zikk Zaks AS, 1. vara Vibeke Giske Røisland PåHåret AS, 2. vara Kontrollkomité Jørgen Smith Larsen Hairport Sandefjord AS Kari Sabbasen Frisør i Nor AS Landsmøtet 2013 Landsmøtet og generalforsamlingen i 2013 blir avholdt den 19. oktober på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo. Varamedlemmer til styret 1. Maj Hovde Krogdahl PåHåret AS 2. Laila Høybakk Capelli Frisør AS 3. Merete Mikkelsen Salong Hårlokken AS ORGANISASJONSUTVIKLING NFVB skal være en sterk og troverdig organisasjon! I perioden som ligger bak oss har NFVB klart å opprettholde medlemsmassen og styrke de regionale kontaktene. Medlemsbedriftene vokser, og NFVB omfatter flere årsverk enn noen gang. Landskonferansen 2012 I 2012 besluttet styret å erstatte de fire regionale konferansene med en landskonferanse. Med dette var tradisjonen helt tilbake fra 70-tallet etablert på nytt. Aktiviteter: Landskonferansen ble arrangert i samarbeid med Stavanger Frisørlaug, og fant sted på Sola Strand Hotell den april. Oppslutningen var meget god, og om lag 70 deltakere fra en rekke laug og enkeltbedrifter deltok. Det var to hovedtemaer for konferansen. Del 1: Næringspolitikk, arbeidskraftsituasjonen, lønn og lønnsomhet. Del 2: Hvordan kan NFVB vitalisere organisasjonen? Meget aktuelle temaer, og engasjementet var høyt i diskusjonene. Den gode sosiale rammen bidro også til at dette ble en av NFVBs viktigste møteplasser i perioden. Styret Arbeidet i styret har vært preget av et stort engasjement for bransjen og faget. Styremedlemmene har svært god kompetanse og kunnskap om saksområdene. Samarbeidet med administrasjonen, øvrige tillitsvalgte og andre organisasjoner har vært godt og aktivt. Aktiviteter: Det er avholdt 10 møter i landsmøteperioden, og det er behandlet mer enn 50 saker. Styret har hatt et høyt aktivitetsnivå regionalt og sentralt. De har deltatt i flere eksterne møter, konferanser og utvalg på vegne av organisasjonen. 4 5

4 De NFVB-tillitsvalgtes engasjement i NHO-felleskapet har bidratt til resultater for hele næringslivet Fakta Olav Eikemo Medlemmer NFVB har pr 1. halvår medlemmer med totalt årsverk. Laugene Situasjonen for NFVBs laug er svært ulik. Noen har god oppslutning og høyt aktivitetsnivå. Samtidig er det flere steder hvor det ikke lenger finnes laug, eller hvor disse ikke har noen aktiviteter. Posisjon Organisasjonstilknytning NFVB er medlem i NHO gjennom NHO Håndverk NFVB er medlem i Nordisk Frisørmesterforbund, CEU, EUs Sosial Dialog og OMC. Aktiviteter: I forkant av landskonferansen i 2012 ba styret om tilbakemeldinger fra alle laugene om hvordan de vurderte sin egen situasjon. Av i alt 39 laug var det 20 som besvarte henvendelsen. Bare laug har et aktivitetsnivå og en oppslutning som kan sies å være tilfredsstillende. De øvrige har enten et lavt aktivitetsnivå, eller er helt passive. Aktiviteter: NFVB har arrangert laugsmøter i samarbeid med NHOs regionforeninger. Høsten 2012 ble det avholdt møter i Gjøvik, Trondheim og Kristiansand. Til sammen deltok 70 bedriftsledere. Høsten 2013 ble det avholdt møter i Bodø og Sarpsborg. Til sammen deltok 24 bedriftsledere. Aktiviteter: NFVB var i 2011 og 2012 representert på messer og frisørkonkurranser i Oslo, Sandnes, Ålesund og Trondheim. Alle meget viktige møteplasser for medlemsbedriftene regionalt, og alle godt arrangert. NFVBs fylkeskontakter Fylkeskontaktene har mandat til å følge opp utdanningsspørsmål og næringspolitiske forhold i sitt fylke eller region. Hovedfokuset har i perioden vært på fagopplæringsspørsmål. Fylkeskontaktene har gjort en meget god og viktig innsats ovenfor fylkeskommunene. I tillegg har flere fylkeskontakter engasjert seg sterkt i kampen mot useriøse salonger. Dette har skapt stor medieomtale regionalt, og har økt myndighetenes fokus på problemstillingen. Aktiviteter: NFVB gjennomførte i 2012 en evaluering av fylkeskontaktenes mandat og oppgaver. Alle fylkeskontakter ble forespurt om hvordan de opplevede sin arbeidssituasjon, og om de ønsket å fortsette i vervet. På bakgrunn av svarene ble mandat og oppgaver presisert, og styret økte de økonomiske rammene til fylkeskontaktene betydelig. I noen fylker ble det oppnevnt nye fylkeskontakter. I Aust-Agder/Vest-Agder og Oslo/Akershus har fylkeskontaktene delt oppgavene mellom seg for begge fylker. Aktiviteter: NFVB hadde en felles samling for alle fylkeskontaktene i november NHO Håndverk NFVBs medlemsbedrifter er tilknyttet NHO gjennom landsforeningen NHO Håndverk. Det har de siste to årene vært en del uro og usikkerhet om situasjonen for landsforeningen. Administrasjonen i NHO Håndverk har gjennomgått store endringer, i hovedsak på grunn av sykdom og pensjonering. Samtidig er medlemsoppslutningen fra de andre bransjene og enkeltbedriftene fallende, og økonomien er presset. Pr har foreningen i underkant av medlemsbedrifter, hvorav NFVBs bedrifter utgjør vel NFVB har i alle år holdt i hevd prinsippet om gjensidig medlemskap i bransjeforening og NHO, men de andre håndverksbransjene har fristilt sine bedrifter. Aktiviteter: På grunn av bemanningssituasjonen i NHO Håndverk har arbeidsbelastningen i NFVBs organisasjon vært ekstraordinær høy i perioden. NFVBs styre og våre tillitsvalgte i styret i NHO Håndverk, har nedlagt et omfattende arbeid for å bedre situasjonen. Landsforeningen er nå bemannet med direktør og HMS-rådgiver, som er henholdsvis jurist og advokat. Aktiviteter: NHO sentralt har de to siste årene støttet opp om landsforeningens kapasitet med arbeidsrettslig ekspertise, og omfattende forhandlingsbistand under tariffoppgjøret i Aktiviteter: NFVB har på generalforsamlingene i NHO Håndverk i 2011 og 2013 gått inn for å styrke NHO Håndverks økonomi, i tråd med landsmøtets vedtak fra Aktiviteter: Bransjeorganisasjonene som ikke følger gjensidighetsprinsippet har nå fått redusert sin formelle status i NHO Håndverk. Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO NHO har vært en viktig bidragsyter til NFVBs og NHO Håndverks virksomhet de to siste årene, særlig på områdene arbeidsrett og tariff. I tillegg har NHOs regionforeninger gitt stor grad av hjelp til medlemsbedrifter lokalt. Aktiviteter: NFVB har gjennomført medlemsmøter og politiske møter i samarbeid med regionskontorene. Aktiviteter: NFVBs styre var svært kritisk til et vedtak om økning av minstekontingenten til NHO som ble besluttet på NHOs generalforsamling i Dette vedtaket ga uheldige signaler for de minste bedriftene, fordi NHOs generelle kontingent samtidig ble vedtatt redusert. Gjennom stor innsats fra NFVB, blant annet av våre tillitsvalgte i NHOs styre og utvalg, ble det på generalforsamlingen i 2013 fremmet og vedtatt en modifisering av fjorårets vedtak, slik at også de mindre bedriftene behandles mer rettferdig. NFVBs representasjon i NHO NHO styret: Edel Teige ET Hårstudio AS. Styremedlem fra 2011, gjenvalgt i 2013 NHOs kontrollkomite: Aud Schjødt Fredriksen Storvik Salong AS. Formann fra 2007 til 2011 NHO Agder: Eva Katrine Moi Skøie Majas Salong AS. Varamedlem 2011 til 2013, styremedlem fra 2013, valgt inn i NHOs representantskap i 2013 NHO Hordaland: Edel Teige ET Hårstudio AS. Styremedlem fra 2003 til 2010, nestleder fra , gjenvalgt i 2013 NHO Rogaland: Ellen Finne Kvernaland Frisør AS. Styremedlem fra 2011, gjenvalgt i 2013 NHO Troms: Kari Sabbasen Frisør i Nor AS. NHO Vestfold: Nestleder fra 2009 til 2013 Bibbi Engø - Bibbis Frisør. Nestleder fra 2009 til 2012 NHO Nordland: Lillian Silfvenius Zikk Zaks AS. Varamedlem fra 2013 Aud Schjødt Fredriksen - Storvik Salong AS. Leder for valgkomiteen fra 2011 NFVBs representasjon i NHO Håndverk Leder: Vibeke Giske Røisland PÅHÅRET AS fra 2010 til 2013 Leder: Rita Kristin Broch Raise Gruppen AS fra 2013 Styremedlem: Lillian Silfvenius Zikk Zaks AS fra 2012, vara 2010 til 2011 Aud Schjødt Fredriksen Storvik Salong AS fra 2013 Varamedlem: Eva K. Moi Skøie Majas Salong AS fra 2013 Administrasjonen Direktør: Olav Eikemo Redaktør: Jarl Martin Garder Konsulent/prosjektleder: Jan Kristian Pettersen Økonomi- og markedsansvarlig: Helén Oulie Fuhr Sekretær: Kristin Ødegård frem til 31. desember 2012 Sekretær: Anitra Gudbrandsen Sandvold fra 1. april

5 AKTUELLE SAKER: Nærings- og arbeidslivspolitikk NÆRINGS-OG ARBEIDSLIVSPOLITIKK En sterk medspiller! Tariff og lønnsoppgjør NFVBs tariffutvalg har i de siste årene fått en svært aktiv rolle, med møter, samlinger og en lang rekke forhandlingsdager. Området vil prioriteres høyt i tiden framover. Aktiviteter: NFVBs tariffutvalg og NHO Håndverk har i 2013 innledet en dialog med Fagforbundet på flere områder. Partene ønsker å arbeide felles mot svart arbeid og stolutleie, for bedre fagopplæring, innføring av EU-svennebrev og spørsmål knyttet til utvikling av lønnssystemer og bedre lønnsomhet. Aktiviteter: NHOs forhandlingsavdeling bisto NFVB i Hovedoppgjøret i Et økonomisk bakteppe med fallende resultater i bedriftene etter finanskrisen gjorde det vanskelig å imøtekomme motpartens krav. Forhandlingene var derfor vanskelige, og partene ble først enige etter megling hos Riksmegleren. Resultatet av oppgjøret var at minstelønnene likevel økte tilsvarende som på andre områder. Aktiviteter: Mellomoppgjøret i 2013 ble gjennomført sentralt, og minstelønnene økte svært moderat. Gjennomsnittlig timelønn i frisørbransjen økte til kr 188,50 Lønnsutviklingen pr. time, men lønnsnivået er relativt sett fallende, og ligger nå på 90,5 % av industrigjennomsnittet. Dette medfører en reell fare for at faget blir definert som lavlønnsfag ved neste korsvei, og at man da må gi lavlønnstillegg. Lavlønnsstatus svekker fagets rennommé utad, og vil kunne påvirke rekrutteringen negativt. Timelønn Årslønn Årslønn Snitt av frisør frisør industriarbeider industriarbeider , ,0 % , ,3 % , ,8 % , ,1 % , ,2 % , ,5 % NFVB har hatt et stort fokus på politiske saker gjennom hele landsmøteperioden. Det er naturlig at mye av dette arbeidet foregår i samarbeid med NHO, og på de arenaene hvor næringslivet møter politikerne. Gjennom arbeidet i NHOs styre og NHOs regionforeninger, møter i NHO og i andre faglige sammenhenger har det lykkes å sette mange av våre saker på agendaen. Arbeidsskadeforsikring Lovforslaget om utvidet yrkesskadeforsikring, kalt arbeidsskadeforsikring, er ikke endelig utformet. Forslaget innebærer at arbeidsrelaterte sykdommer skal dekkes av forsikringen, og at det etableres et eget offentlig kontor som behandler både spørsmålet om uføretrygd og forsikringsutbetaling samlet. Det viktigste punktet har for NFVB likevel vært arbeidet med diagnoselisten. NHO anslår at den samlede kostnadsveksten kan medføre at premiene blir på 2-4 ganger dagens samlede premienivå. Statens egne beregninger viser en kostnadsøkning for næringslivet på en milliard samlet, noe som tilsier ca. 500 kroner pr. ansatt, men med svært store variasjoner mellom ulike yrker. Usikkerhet om skade- og sykdomsomfanget gjør beregningene vanskelige. NFVB venter uansett en økning i forsikringspremiene på %, da erstatningsreglene for gjeldene skadedekning også vil bli endret. Aktiviteter: NFVB har deltatt aktivt i NHOs arbeid for å avgrense diagnoselisten mot ulike muskel- og skjelettlidelser, og mot mildere psykiske lidelser. Det vil uansett bli dekning for flere typer sykdommer og plager enn i dag, og kostnadene må begrenses. 8 9

6 IA-avtalen Sykefraværet i frisør- og velværebransjen er fremdeles alt for høyt, og ligger på over 8 %. I tillegg kommer korttidsfraværet. Dette påfører bransjen store tap, da en sykedag er beregnet å koste om lag kroner. IA-avtalen har bidratt til at det samlede sykefraværet har gått ned i privat sektor. Dette har oppfylt myndighetenes krav, og dermed har næringslivet unngått kravet om å dekke 20 % av kostnadene ved sykefraværet! Aktiviteter: IA-avtalen består av en sentral og en lokal del. Den sentrale delen setter tre mål: redusere sykefraværet, øke andelen med redusert arbeidsevne i arbeidslivet og å øke yrkesaktivitet for eldre arbeidstakere. NHO forhandler høsten 2013 om fornyelse av avtalen. Det er en rekke forslag til forbedringer, fordi det er alt for mange og ambisiøse mål i gjeldende avtale. NFVB støtter NHO i at sykelønnsordningen må ligge fast. Det er behov for å forenkle arbeidet for de minste bedriftene. Et eksempel på forenkling er arbeidet med NAV og Dialogmøte 2. Dette ønsker NFVB og NHO at kun skal gjennomføres når partene mener det er behov for det. Noe som vil spare bedriftene for store ressurser. Se også saken under. Helse, miljø og sikkerhet HMS og lovverket Den 11. juli 2013 trådte den nye Kosmetikkloven i kraft, basert på EUs nye Kosmetikkforordning. Loven skjerper kravene til innhold og merking av produkter, og til ansvarsforholdene ved produksjon, import, salg og bruk. Aktiviteter: NFVB har vært høringsinstans i saken, og har informert medlemsbedriftene gjennom sine informasjonskanaler. NFVB er tilfreds med kravene, som i stor grad reduserer mulige helseskader for ansatte og kunder. Se En samlet oversikt over regelverket for frisør- og velværefagene finnes på Se også mer informasjon under avsnittet om internasjonalt arbeid. NFVB arbeider for sunne bedrifter som bidrar til vekst i bransjen og samfunnet! Miljøfyrtårn Miljøfyrtårn er en frivillig miljøsertifisering. Kravene til produktutvalget for sertifiserte bedrifter er strenge. Aktiviteter: NFVB har i 2013 hatt møter med Miljøfyrtårn med sikte på å endre bransjekravene til å samsvare med ny Kosmetikklov. På den måten blir det realistisk for flere bedrifter å sertifisere seg. Forhandlingene ventes avsluttet i løpet av året. Bedriftshelsetjeneste (BHT) i frisørbransjen NFVB inngikk i oktober 2009 en landsdekkende avtale om bedriftshelsetjeneste med Stamina (Hjelp24). Det er nå ca. 130 medlemsbedrifter med ca ansatte knyttet til avtalen. Aktiviteter: NFVB stilte i 2012 spørsmål ved om representantene fra BHT må være med på dialogmøter med de ansatte, dersom dette ansees som unødvendig av både arbeidsgiver og arbeidstaker. NFVB tok spørsmålet opp med NHO på prinsipielt grunnlag, og fremmet et forslag til endring i lovteksten til departementet. Saken ble løst allerede i februar 2012, i tråd med NFVBs ønsker. Ventilasjonskrav God ventilasjon er noe av det viktigste for å sikre et godt arbeidsmiljø. NFVB og Arbeidstilsynet ble enige om en bransjestandard i Dette sikret at alle bedrifter blir behandlet etter de samme retningslinjene. Aktiviteter: NFVB og Arbeidstilsynet reviderte ventilasjonskravene for bransjen i Kravene ble noe skjerpet, i tråd med gjeldende Teknisk forskrift, og etter vurdering fra SINTEF. NFVB er fornøyd med at kravene også er gjeldene for en-personvirksomheter, ved stolutleie og for bedrifter i andre velværefag. Dette gir mer rettferdig konkurranse. På samme måte har Arbeidstilsynet klargjort at også huseiere har et juridisk og økonomisk ansvar ved eventuelle pålegg om utbedringer. Aktiviteter: Medlemsbedriftene har fått den nye standarden tilsendt, og den finnes også på Foto: Shutterstock 10 11

7 Fakta Selvstendig næringsdrivende NFVB mener at det er viktig at også de som velger å etablere en-personforetak har rettferdige og trygge sosiale ordninger. Aktiviteter: NFVB har lagt frem: Rett til lønn ved barns sykdom og Rett til arbeidsledighetstrygd som to viktige punkter til forbedring for en-personforetakene. Disse har blitt tatt opp med politikere i flere fora. Aktiviteter: NFVB har utarbeidet et notat om stolutleie, som er distribuert og brukt politisk. Det er viktig for hele bransjen å arbeide for stabile arbeidsgiverbedrifter som kan ivareta opplæringsansvaret, og at man unngår konkurransevridning, prisdumping og sosiale problemer. Omsetning i bransjen: 8,496 milliarder kroner Gjennomsnittstimelønnen i 2013 er på 188,50 kroner Sykefravær Det legemeldte sykefraværet i Norge År Alle bedrifter Frisør- og velværebransjen ,6 % 8,0 % ,0 % 9,2 % ,4 % 8,6 % ,3 % 7,5 % ,9% 8,8 % Omdømmebygging HMS i mediene Oppslag om mulig helsefare for ansatte og kunder er en gjenganger i mediene. NFVB legger vekt på faktabasert informasjon. Administrasjonen og de tillitsvalgte har deltatt i flere TV-innslag og gitt mange avisintervjuer om sakene. Aktiviteter: I 2012 krevde dette feltet bistand av profesjonelle medierådgivere, og NFVB fikk medieoppslag med positivt fortegn ved flere anledninger. Aktiviteter: NFVB har kritisert Fagforbundet for deres negative medieutspill om helsefare i bransjen. Partene prøver nå å finne fram til en bedre kommunikasjonsform på dette området. Arbeidet mot useriøse bedrifter NFVB har som mål å sikre fri konkurranse på like vilkår, og unngå at noen får fordeler av å bryte regelverket. Et viktig mål er å øke kundens og medienes kunnskaper om at seriøse bedrifter må holde et visst prisnivå. Slik sikrer vi bransjens omdømme! Det er i 2013 vedtatt en betydelig innskjerping i reglene for registrering av hvilke ansatte som er på jobb til enhver tid i salongen. Dette vil være et svært viktig verktøy for å hindre useriøse salonger og stolutleie, men det vil også kreve at den øvrige bransjen følger regelverket nøye. Det legges opp til betydelige straffegebyrer for overtredelser. Samtidig er det varslet økte kontroller fra skattemyndighetene fra og med Foto: Shutterstock Aktivitet: NFVBs administrasjon og sentrale tillitsvalgte har i hele perioden vært svært aktive i mediene sentralt og regionalt om spørsmål knyttet til useriøse salonger. NHO har støttet NFVB når det har vært kritikk og press fra medier og andre aktører. Aktiviteter: NFVB har løpende kontakt med skattemyndighetene regionalt om useriøse bedrifter, og det er slått ned på en rekke tilfeller. Det er likevel mye ugjort på dette området, og det er gledelig at det nå etableres et samarbeid med Fagforbundet om felles holdning og forståelse av problemet. FAFO rapporten 2013 Både myndigheter, media og bransjen selv trenger økt kunnskap om frisørog velværebransjen. NFVB har gjennom tre store undersøkelser på over 20 år gitt hele samfunnet nødvendig faktagrunnlag om bransjen. Aktiviteter: FAFO - undersøkelsen 2013 er nå sluttført, og resultatene vil bli presentert på en egen pressekonferanse 18. oktober og på landsmøtet 19. oktober. Rapporten blir tilgjengelig for alle medlemsbedrifter. Noen konklusjoner er omtalt i FRISØR og på våre nettsider. Resultatene i undersøkelsen danner faktagrunnlag for en rekke saker og henvendelser mot myndigheter, politikere og medier, og vil brukes i flere år framover. Internasjonalt arbeid HMS og arbeidslivspolitikk Frisørorganisasjonene i de nordiske landene har siden 1937 møttes i regi av Nordisk Frisørmesterforbund. Også i denne landsmøteperioden har NFVB hatt presidentstillingen. Synspunktene i Norden ovenfor CEU blir koordinert i Nordisk Frisørmesterforbund, og NFVBs internasjonale representant er valgt som felles styrerepresentant for den Nord-europeiske sonen i CEU. Aktiviteter: Gjennom vårt medlemskap i Coiffure EU, CEU, er NFVB part i en avtale om felles minste HMS-standard i frisørbransjen i Europa. Det arbeides aktivt for å gjøre denne til et direktiv i EU, som igjen vil gi føringer for norsk lovverk. Målet er å gi en indirekte form for sertifisering av frisørbedrifter, og sikre mer rettferdig konkurranse og økt status for faget. Det egenmeldte sykefraværet utgjorde i tillegg 1,3 % for landet som helhet for de tre siste årene. NFVBs representant i Mesterbrevnemnda Medlem Lise Ramsøy Charmèr Frisør AS fra 2011 til 2014 Utvalget for mindre bedrifter, UMB Medlem Aud Schjødt Fredriksen Storvik Salong AS fra 2004 NFVBs representasjon i Nordisk Frisørmesterforbund President Aud Schjødt Fredriksen Storvik Salong AS fra 2010 til 2013 NFVBs representant i Organisation Mondiale Coiffure (OMC) Representant og Visepresident i Vesteuropeisk sone politisk forum John Petter Aambakk - Pitings AS Coiffure EU, CEU Styremedlem John Petter Aambakk - Pitings AS, fra 2012 til

8 - Kunnskap lønner seg! Kompetansepolitikk NFVB skal være i sentrum for utviklingen! AKTUELLE SAKER: Utdanning Kvalitetssikring av fagopplæringen i frisørfaget Siden 2009 har NFVB, i samarbeid med Det Norske Frisørlærerforbund og Frisørenes fagforening, arbeidet for å kvalitetssikre innholdet i og gjennomføringen av svenneprøvene, samt øke kompetansen til medlemmene i prøvenemndene. Aktiviteter: I perioden 2010 og 2011 ble det gjennomført en rekke kurs i de fleste fylker, med hovedvekt på medlemmer i prøvenemndene. Disse kursene er i stor grad arrangert i samarbeid med fylkeskommunene, noe som må tas som en anerkjennelse av partenes arbeid. Fylkeskontaktene og enkelte laug har bidratt med å få i gang disse kursene, og med å etablere samarbeid med fylkeskommunene. Aktiviteter: Det er utviklet flere standardiserte svenneprøver med tilhørende veiledninger. Prøvenemndene har tatt godt i mot tilbudet, og gitt verdifulle tilbakemeldinger. Aktiviteter: NFVB igangsatte i 2011 kurs for de faglige ansvarlige i bedriftene. Dette arbeidet har blitt videreført i denne landsmøteperioden. Kursene ble supplert med et eget tilbud om kurs i tegning. I tabellen på side 19 vises deltakelsen på de ulike kurstilbudene. NFVB planlegger å videreføre kursene. Aktiviteter: NFVBs nettside om fagopplæring, er en viktig plattform for å formidle kunnskaper og holdninger om faget, og gi faktainformasjon til elever, foreldre, lærlinger, faglige ledere og prøvenemnder. Også rådgivere i skoleverket, mediene og myndighetene finner viktig informasjon som bidrar til å fjerne negative myter om yrket. Internasjonale aktiviteter Mange saker på nasjonalt nivå har utspring i internasjonalt arbeid. NFVB er også her representert i de viktigste foraene. Aktiviteter: Arbeidet i CEU og i EUs sosiale dialog omfatter også en felles standard for frisørutdanningen i Europa. Etter flere års drøftinger ble partene i 2012 enige om hvordan denne ordningen skal administreres, i EU og i hvert enkelt land. NFVB ble i september 2013 enige med Frisørenes Fagforening om hvordan dette skal håndteres i Norge. Aktiviteter: NFVB er også medlem i den internasjonle konkurranseorganisasjonen Organisation Mondiale Coiffure, OMC. Her drøftes konkurransevirksomheten, og det arrangeres VM og andre internasjonale konkurranser. NFVB har også i denne perioden hatt stort fokus på arbeidet med å kvalitetssikre svenneprøver og øke kunnskapen hos prøvenemnder og faglige ansvarlige i bedriftene. I tillegg har det vært avholdt Årets Frisør og norgesmesterskapene. Foto fra Årets Frisør: Øyvind Markussen 14 15

9 << Foto: Øyvind Markussen Vinner Årets Frisør 2013: Louise Kjær, foto: Eva Helene Storm Hanssen >> Konkurranser Heving av faglig kompetanse! Høy faglig kompetanse er et grunnelement i den daglige virksomheten for frisører, hudpleiere, makeup artister og negledesignere. Tiltak for å styrke det faglige nivået og dyktiggjøring av den enkelte medarbeider, har betydning for både trivsel og lønnsomhet. Aktiviteter: Årets Frisør konkurransen har en meget god og stabil oppslutning. NFVB takker arrangementets sponsorer, Frisørleverandørenes forening (FL) med sine medlemmer, for det gode samarbeidet. Dette er helt avgjørende for at konkurransen og prisfesten skal videreføres i nåværende form. Årets Frisør ble arrangert i 2012 og Årets Frisør juryene bestod av fagpersoner med høy faglig kvalitet. Aktiviteter: NM i Frisering har vært arrangert siden I jubileumsåret 2013 ble NM utvidet med en Nordisk konkurranse, og som en feiring ble alle tidligere norgesmestere invitert til en egen markering på scenen. NFVB arrangerer også NM i make-up og NM i negledesign. Aktiviteter: NFVB er medlem i Skills Norway og deltar i WorldSkills ( yrkes VM ) hvert annet år. I 2013 var arrangementet i Leipzig i Tyskland. Aktiviteter: NFVB har koordinert norsk deltagelse til VM, som arrangeres av OMC. Høsten 2011 var det Individuelt VM i Milano. De norske deltakerne kom hjem med følgende plasseringer: en førsteplass, to 2. plasser, en 3. plass, to 4.plasser og en 5. plass. Under VM 2012 i Milano fikk de norske deltakerne en 2. og en 3. plass i Trendcut Hairextension. I tillegg ble det to 4. plasser sammenlagt for lagene i senior dame og herre motekombiansjon. Deltagelse i konkurranser NM i Frisering (med Nordisk Cup 2013) NM i make-up 14 8 NM i negledesign Pivot Point Cup VM 25 EM 4 Årets Frisør WorldSkills (Yrkes-VM) 1 << Nesten alle de tidligere norgesmestere samlet under NM i Foto: Øyvind Markussen 16 17

10 NFVBs medlemmer mener kompetansepolitikk er NFVBs viktigste arbeidsområde. Fakta Fafo rapporten Politikk og fagopplæring Det politiske og praktiske arbeidet med fagopplæring og kompetanse er en viktig forutsetning for rekruttering og tilgang på arbeidskraft til frisørfaget. Også for de andre velværefagene er dette av stor betydning, og dette har derfor vært - og er - en av de viktigste strategiske sakene for NFVB. Dette er et langsiktig arbeid, og NFVB er i posisjon til å påvirke utviklingen! Aktiviteter: NFVBs tillitsvalgte sentralt, i fylkene og i NHOs regionforeninger har fulgt opp mange saker. NFVB har i perioden gitt høringssvar og viktige innspill til ulike utdanningspolitiske spørsmål. Aktiviteter: NFVBs fylkeskontakter har jobbet aktivt med er rekke konkrete saker på fylkesnivå, som blant annet retten til å inngå lærekontrakt for de over 25 år, og hvordan reglene for privatisteksamener skal forstås. De har samarbeidet tett med skoler og lærebedrifter, samt fulgt opp opplæringskontorene og deltatt på yrkesmesser. Aktiviteter: NFVB har nå et fast medlem og et varamedlem i Faglig råd for design og håndverk, og kan påvirke i en rekke spørsmål om fagopplæringens innhold og betingelser. Det er særlig lærebedriftenes betingelser, og vilkårene for også å kunne ta inn voksne lærlinger, som har vært debattert i Rådene gir sine synspunkter i forbindelse med en kommende stortingsmelding om fagopplæring. NHO Håndverk koordinerer synspunktene fra representanter fra ulike håndverksfag og andre faglige råd, og foreslår kandidater til rådene. Aktiviteter: NFVB har tett kontakt med yrkesopplæringsnemndene og har representasjon i flere fylker. Kontakten med Y-nemndene koordineres gjennom NHOs regionforeninger, der NFVB også har flere tillitsvalgte. Etter- og videreutdanning Lederutvikling NFVB arbeider for økt fokus på lederutvikling, og for å etablere etter- og videreutdanninger som skal gjøre eiere og ledere av medlemsbedriftene bedre rustet til å møte framtidens utfordringer. Her mener vi bransjen har mye ugjort, og dette vil være et viktig fokusområde i de kommende årene, ikke minst i en tid da bedriftene møter konkurranse fra nye salgskanaler. Aktiviteter: Mesterbrevet gir en formell, beskyttet tittel, og gir en bred innføring i bedriftsetablering. Det arbeides også med en ny modell som inkluderer rene faglige fordypningsmoduler. Mesterbrevnemnda har i 2013 lagt fram et forslag til nye læreplaner i etablering og ledelse, som styrker kompetansen. NFVB har vært en sterk pådriver i dette arbeidet. Aktiviteter: NFVB har foreslått at Mesterbrevnemnda kan administrere tildelingen av EU-svennebrevet på vegne av partene, når dette arbeidet kommer i gang. En avklaring er ventet i løpet av høsten Aktiviteter: NFVB har etablert et samarbeid med Euro Business School om en praktisk lederutdanning og tilhørende bedriftsutviklingsprogram. Kurset består av samling for ledere og deres ansatte, samt coaching og erfaringsutveksling over 6 måneder. Frisørleverandørenes forening støtter tiltaket, som har et fokus på faktorer som øker salg av behandlinger og produkter. Det første kurset startet i Oslo i september 2013, og flere kurssteder er under planlegging. Styrking av frisørfaget Vigdis M.P. Marthinsen - Dual Air AS og Lise Ramsøy - Charmèr Frisør AS har vært NFVBs representanter i dette arbeidet. I perioden 2010 til 2013 har de vært med på å: utvikle 9 standard svenneprøver med tilhørende veiledere, totalt 47 dokumenter avholde 13 kurs for prøvenemnder fra18 fylker hvor i alt 136 har deltatt avholde 16 kurs for faglige ledere i medlemsbedrifter fra 12 fylker hvor 604 har deltatt NFVB er reprensentert i Faglig råd Medlem: Cato Stenerud Karpow Adam og Eva Akademiet AS, fra 2012 til 2016 Vara: Lise H. Ramsøy Charmér Frisør AS, fra 2008 til 2012 og 2013 til 2016 OMC kreativ konkurransedeltagelse Direktør: Jan Bentzen Skippy Frisør AS, fra 2004 til 2012 Delegat herrefaget: Espen Sævold Visit AS Delegat damefaget: Randi Askim Eriksen Petite Frisørene AS NFVBs internasjonale dommere Herrefaget: Espen Sævold Visit AS Evy Merete Lunde Capilli Frisør Damefaget: Randi Askim Eriksen Petite Frisørene AS Stig Eric Teige Maxmilan Frisør AS Eksperter i WorldSkills 2011: Jan Benzen Skippy Frisør AS. 2013: Merete Kvestad Eide På Håret Huseby AS Eksamensnemnda for frisørfaget Medlem: Vigdis M.P. Marthinsen Dual Air AS 18 19

11 4/ 2012 /110. årgang 2/ 2013 /111. årgang utgave 3 / 2012 AKTUELLE SAKER: MEDLEMSSERVICE Det skal lønne seg å være medlem! Medlemstjenester Rådgivning Din støtte i hverdagen! NFVBs og NHO-fellesskapets tilbud om rådgivning innen lønn, tariff, arbeidsrett og HMS er en mye brukt og verdsatt tjeneste. Aktiviteter: NFVB, NHO Håndverk, NHO og NHO Regionskontorer har i perioden hatt ca store og små henvendelser fra medlemmene. Aktiviteter: NFVB, NHO Håndverk og NHO Regionskontorer har deltatt i over 30 møter med medlemsbedrifter. Dette er typisk tvistesaker, hvor medlemmene har gjennomført møte med arbeidstaker og fagorganisasjon/advokat, og hvor medlemsbedriften har fått støtte fra våre profesjonelle forhandler/støttespiller. Det har i perioden ikke vært ført noen arbeidsrettssaker. << Frisør Thomas Mørk, Årets Avant garde 2013 Foto: Ruben Kristiansen Medlemskommunikasjon Fagbladene Populære kommunikasjonskanaler! FRISØR er i 2013 i sin 111. årgang. Det utgis seks ganger i året og speiler NFVBs aktiviteter og andre bransjebegivenheter, samt presenterer motebilder og produktnyheter som kan inspirere til både det faglige og det forretningsmessige. Tross økt konkurranse har FRISØR fortsatt god annonseomsetning og fremstår som et av Norges flotteste fagblader, uansett bransje. Hver medlemsbedrift får to blader: ett til daglig leder og ett til ansatte/kunder. Hensikten er å vise en større målgruppe hva NFVB jobber med, og inspirere til økt salg av tjenester og produkter i salongen. Kostnadene ved den økte distribusjonen dekkes av bladets økte attraktivitet som annonseorgan. SALONG ble første gang utgitt i 2009, som ledd i NFVBs beslutning om å åpne opp for andre velværebedrifter, først og fremst innen hudpleiesektoren. I dag har 27 % (FAFO 2013) av medlemsbedriftene utvidet sitt tilbud til også å omfatte ulike velværetjenester. SALONG utgis fire ganger i året, og har befestet sin posisjon i markedet. Aktiviteter: Redaksjonen har i perioden vært til stede på mange bransjeaktiviteter og besøkt mange bedrifter. Bladene har målsetning om å dekke bredden i NFVBs målgrupper. er du en vinner? Bli med i Årets Frisørkonkurransen norske frisyrebilder inspirasjon i Full Bredde 2/2013/111. årgang årets frisør prisfesten: Prisdryss under prismekronene SaLONg / utgave 3 / 2012 hud/skjønnhet/velvære NFVB tilbyr en rekke medlemsfordeler, særlig innenfor områdene rådgivning og forsikring. I denne landsmøteperioden har NFVB utvidet forsikringstilbudet og styrket medlemsrådgivningen innen arbeidsrett og HMS gjennom NHO Håndverk. 132 fargesprakende sider modern design: Uvirkelig - og fantastisk inspirerende årets frisør 2013 louise kjær, Hår & skjønnhet 2013: Kreativ opplevelse i Oslo Spektrum HøStenS produktnyheter La deg inspirere av de Spennende SaLongkonSeptene: Hair & Beauty med kjærlighet til byen Ellemelle total makeover på bryggekanten NFVB + NHO Sterke krefter for velværebedriftene 20 21

12 FRISØR / FRISØR / FRISØR / Foto: Øyvind Markussen Fakta Elektronisk kommunikasjon Informasjon når du ønsker det Aktiviteter: NFVB administrer og videreutvikler tre nettsider: - fremstår som en moderne og oversiktlig hjemmeside. - har gitt oppdatert aktivitetsinformasjon frem mot messen Hår & Skjønnhet. - gir viktig fag- og yrkesinformasjon til både elever, lærlinger, arbeidsgivere, rådgivere i skole og opplæringskontorer. Aktiviteter: NFVB har i landsmøteperioden opprettet tre Facebook-sider: NFVB, Hår & Skjønnhet og Årets Frisør. Her kan NFVB ha en enklere og lettere dialog med både medlemmer og ikke-medlemmer. Aktiviteter: NFVB har sendt ut en rekke nyhetsbrev på e-post i perioden. Økonomiske medlemsfordeler Salongbøker til nytte og glede NFVB har for salg både timebestillingsbok, kassaoppgjørsbok og en rekke inspirasjonsbøker med frisyrefoto av høy klasse. Alle bøkene selges med gode medlemsrabatter. I tillegg selges fortsatt noen fagbøker til skolene, samt at vi markedsfører og formidler salg av Pivot Points undervisningsmateriell. Aktiviteter: Det er blitt trykket nye opplag av time- og kassaoppgjørsbøker, samt tatt inn nye inspirasjonsbøker. Forsikring Penger spart er penger tjent NFVB tilbyr flere typer forsikringer til medlemmene. Den eldste forsikringen er yrkesskadeforsikring som ble etablert i Aktiviteter: I landsmøteperioden har NFVB utvidet forsikringstilbudet med Selvstendighetspakken. Dette er et veldig godt tilbud til de små bedriftene og inneholder salongforsikring, ulykkesforsikring og sykeavbruddsforsikring i en pakke. Aktiviteter: NFVB har satt i gang arbeidet med å lage en billigst mulig arbeidsskadeforsikring for å være i forkant av myndighetenes utvidelse av dagens yrkesskadeforsikring, som kommer i Hår & Skjønnhet 2013 Bransjens desidert største møteplass Messen har vært avholdt i Oslo Spektrum siden Årets messe hadde deltagelse fra alle de største leverandørene. Publikum fikk presentert nyheter fra mange stands, og de fikk se fantastiske shows på scenen. Alle norgesmesterskapene (frisering, make-up og negledesign) foregikk inne i salen. Messen trakk Hår & 2013 Skjønnhet spektrum februar 2013OslO Årets Frisør Årets Lærling Årets Avant Garde Årets Hårstylist Årets Frisørbedrift Årets Frisørkonsern Årets Ærespris Publikumsprisen mange bransjefolk til Oslo, slik at også prisfesten til Årets Frisør ble utsolgt flere måneder i forveien. NFVB arrangerer messen Hår & Skjønnhet gjennom datterselskapet Hår og Skjønnhet AS. Aktiviteter: NFVB sto i år for en større del av innsalget mot utstillerne, og sikret at messen ble en suksess. Aktiviteter: NFVB hadde egen stand, og fikk et godt kontaktpunkt til både medlemmer og potensielle medlemmer. Kreativ fotokonkurranse! Bransjedagene Inspirerende 2012 Med faget bedriftskonkurranse! i fokus Stor bransjefest! I mellomåret uten den store bransjemessen er det likevel stor aktivitet. Med både norgesmesterskapene og prisfesten Årets Frisør som trekkplaster, blir Oslo en viktig møteplass for hele bransjen første helgen i februar hvert år. Årets Frisør 2013 Aktiviteter: Norgesmesterskapene ble som er arrangør, i gang. Norske frisør- og velværebedrifter står deres med medlemsbedrifter Frisørleverandørenes som forening sponsorer. og i 2012 avholdt i Reglement, Oslo påmelding Kongressenter, og annen nyttig informasjon finner du på i kort avstand til øvre aktiviteter denne Påmeldingsfrist: 31. oktober helgen. Medlemsfordeler 940 medlemmer bruker yrkesskadeforsikringen, totalt dekker denne årsverk. 492 medlemmer benytter salongforsikringen. 521 medlemsbedrifter benytter NFVB/NHOs obligatoriske tjenestepensjon (OTP) 130 medlemsbedrifter med totalt ansatte har NFVBs BHT avtale med Stamina (Hjelp24) 700 NHO medlemmer har benyttet EuroJuris avtalen, av disse er 250 NFVB medlemmer Hår & Skjønnhet Solgte billetter Antall stands

13 Lederen har ordet NFVBs verdigrunnlag Når det nå igjen nærmer seg landsmøte i NFVB, er dette et naturlig tidspunkt å stoppe opp for å evaluere det som har skjedd i bransjen og i organisasjonene, og for å se framover. I vår nære fortid ligger et par år med svekket lønnsomhet, men sammenlignet med andre bransjer har frisør- og velværebedriftene klart seg brukbart. Bildet av bransjen i dag er todelt: Lønnsomheten er fremdeles lav, og altfor mange bedrifter har nesten ingen ting igjen på bunnlinjen. Samtidig har mange medlemsbedrifter hatt en meget positiv utvikling, de vokser både i antall ansatte og med flere avdelinger. Forskningsstiftelsen FAFO har i for tredje gang på 20 år - undersøkt NFVBs medlemsbedrifter er gjennomsnittlig 50 % større enn for 10 år siden! forholdene i bransjen, og kan bekrefte dette: NFVBs bedrifter er gjennomsnittlig 50 % større enn for 10 år siden, og NFVB har aldri omfattet så mange årsverk som nå! Salongene har heller aldri vært større, lønnen høyere og arbeidsbetingelsene bedre. NFVBs mål er å forsterke denne utviklingen, både for frisørbedrifter og andre velværebedrifter. Siden forrige landsmøte har NFVBs styre og administrasjon håndtert en rekke utfordringer. For organisasjonen har det tatt tid å avklare forholdet til og situasjonen for NHO Håndverk. Det er derfor gledelig at arbeidssituasjonen for landsforeningen nå er forbedret. Næringspolitisk har vi bidratt til NHO-fellesskapets innsats for forenkling, blant annet har det blitt enklere og billigere å etablere aksjeselskaper. Dette kommer våre bedrifter til gode, og vi ser nå at hele 70 % driver AS. Arbeidslivspolitikken er fellesbetegnelsen på alle utfordringene knyttet til lønnsutvikling, tariffavtalen og sykefraværet. Dette er nært knyttet til kompetansepolitikken, med formål om å bedre fagopplæringen og øke rekrutteringen. Dette vil fortsatt være krevende områder å håndtere. Arbeidet med å begrense veksten i kostnadene med å ha ansatte og å sikre tilgangen på arbeidskraft, gjennom rekruttering, god fagopplæring og yrkesveiledning, er våre prioriteter. NFVB har alltid lagt vekt på verdifull inspirasjon, økte kunnskaper og godt fellesskap. Våre to fagblader, FRISØR og SALONG, blir tatt meget godt i mot. Vi har kontakt med medlemmer og andre aktører via våre tre nettsider, og gjennom sosiale medier. Ikke minst er NFVBs og NHO Håndverks rådgivning (medlemsservice) en etterspurt tjeneste, med tusenvis av telefoner hvert år. Messen Hår & Skjønnhet er bransjens største og fremste møteplass. I februar 2013 var det igjen et fullstendig arrangement med alle sentrale leverandører til stede. Når vi også i denne landsmøteperioden har leverandørene med oss for fullt, som utstillere, annonsører og sponsorer på Årets Frisør, er det fra NFVBs side mye som faller på plass. Vi retter en varm takk til våre samarbeidspartnere! Når denne perioden avsluttes, er det med vissheten om at mye er oppnådd, men mangt er fremdeles ugjort. Disse to stikkordene: Posisjon og representasjon, er nøkkelen til fortsatt suksess for NFVB. Utfordringene for landsmøtet, og for de tillitsvalgte som velges for de neste to årene, er derfor mange. På vegne av meg selv og resten av administrasjonen vil jeg rette en stor takk til alle engasjerte medlemmer, for innspill og spørsmål, for ros og ris gjennom de siste to årene. Til sist vil vi rette en spesiell takk til de tillitsvalgte i styret og andre rundt i landet, for konstruktive bidrag og stor innsats i mange enkeltsaker! Vel møtt på landsmøtet i 2013, og til fornyet innsats i neste periode! Olav Eikemo, Direktør i NFVB NFVBs visjon: Vi skal skape en bedre hverdag for våre medlemmer! NFVBs verdier: Vi skal være modige, endringsvillige, engasjerte og sjenerøse NFVBs viktigste arbeidsområder: Organisasjonsutvikling NFVB skal være en sterk og troverdig organisasjon! Kompetansepolitikk NFVB skal sørge for tilgang på nok og godt motiverte yrkesutøvere med riktig kompetanse! Nærings- og arbeidslivspolitikk NFVB skal arbeide for sunne bedrifter som bidrar til vekst i bransjen og samfunnet! Medlemstjenester NFVBs medlemmer skal oppleve konkrete økonomiske og praktiske fordeler! NFVBs løfter til medlemmene: Vi lover å være en tidsaktuell organisasjon! Vi lover å være en sterk medspiller! Vi lover å være i sentrum for utviklingen! Vi lover at det skal lønne seg å være medlem! 24 25

14 Styrets beretning landsmøteperioden Norske frisør- og velværebedrifter Hår og Skjønnhet AS Norske frisør- og velværebedrifter, NFVB, er en bransje- og arbeidsgiverorganisasjon for frisør- og velværebransjen i Norge. NFVB og medlemsbedriftene er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO, gjennom NHO Håndverk. Internasjonalt er NFVB tilsluttet Nordisk Frisørmesterforbund, den europeiske arbeidsgiverorganisasjonen Coiffure EU, CEU, samt verdens organisasjonen Organisation Mondiale Coiffure, OMC. I 2010 ble NFVBs Servicekontor (org nr ) lagt ned og driften lagt over til NFVB. I tillegg består virksomheten av det heleide datterselskapet Hår og Skjønnhet AS (H&S). Styret i NFVB er samtidig styre i H&S. H&S har ingen egne ansatte, men kjøper enkelte kontor- og regnskapstjenester fra NHO Servicepartner og NFVB. Virksomhetene holder til i Middelthunsgate 27 i Oslo. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet anses som godt. Totalt sykefravær siste år har vært 18 dager, som utgjør omtrent 2,04 % av total arbeidstid i året. Fraværet er mindre enn foregående år. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Likestilling Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og har innarbeidet en policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Av selskapets 5 ansatte er 2 kvinner. Selskapets styre består av 1 mann og 6 kvinner. Ytre miljø Selskapets virksomhet medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Økonomi Etter styrets oppfatning gir regnskapene en riktig beskrivelse av den økonomiske situasjonen for NFVB Resultat Driftsinntekter Driftskostnader Det føres streng kostnadskontroll, og aktivitetene tilpasses inntektene. Det er ikke inntrådt forhold i første halvår 2013 av betydning for vurderingen av regnskapet. Forutsetningene for fortsatt drift er tilstede. NFVB organiserer pr 30. juni 2013, salonger, en netto nedgang på 43 salonger fra sist landsmøte. Fremtidig utvikling Landsmøtet i 2011 bestemte å videreføre beslutningen fra landsmøtet i 2007 og NFVBs virksomhet er drevet etter følgende visjon: Vi skal skape en bedre hverdag for våre medlemmer! NFVBs verdigrunnlag Modige, endringsvillige, engasjerte og sjenerøse! NFVBs viktigste arbeidsområder er Organisasjonsutvikling Nærings- og arbeidslivspolitikk Kompetansepolitikk Medlemsservice I løpet av landsmøteperioden har styret og administrasjonen utformet konkrete mål og satt i verk en rekke tiltak for å oppnå disse. Det gis utdypende redegjørelse om de enkelte virksomhetene i årsrapporten. Finansiell risiko Styret besluttet i februar 2007 at NFVBs langsiktige kapital skulle plasseres gjennom NHOs fond for lands- og bransjeforeninger. Dette gir en balansert og relativ trygg avkastning med minimale omkostninger. Etter styrets vurdering gir dette samlet sett en tilfredsstillende sikkerhet og avkastning på kapitalen. Etter styrets vurdering er den finansielle stillingen for NFVB å betrakte som meget god. Egenkapitalen i NFVB er på kr , ca. 90 %. Samlet årsresultat og disponeringer Det samlede årsresultatet for 2011 og 2012 ble for NFVB på kr Resultatet foreslås tillagt egenkapitalen. Konsernet Årsresultatet for konsernet, er på kr for 2011 og kr for 2012, som gir en egenkapital på kr ved utløpet av 2011 og kr ved utløpet av Forutsetningene for fortsatt drift er tilstede for datterselskapet Hår og Skjønnhet AS, som fikk et årsresultat på kr i 2011 og kr i

15 Vi skal skape en bedre hverdag for våre medlemmer! OPPDRAG NFVBs oppdrag er å sikre medlemmene politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemsfordeler. Sammen sikrer vi grunnlaget for en økonomisk sunn og vekstkraftig bransje! VERDIER Modige Sjenerøse Engasjerte Endringsvillige MÅLOMRÅDER Kompetansepolitikk Nærings- og arbeidslivspolitikk Tariff Medlemstjenester FORUTSETNINGER Posisjon Organisasjon Middelthunsgt. 27 Postboks 7017 Majorsuen, 0306 oslo Telefon: E-post: Layout: Trykk: 07 Gruppen AS 28

La oss sammen styrke bransjen og forme fremtiden!

La oss sammen styrke bransjen og forme fremtiden! NFVBs måldokument 2013 til 2015 Styrker bransjen former fremtiden! NFVB gjør en svært viktig jobb for medlemsbedriftene. Lykkes vi med å styrke frisør- og velværebransjen, bidrar vi også til et økonomisk

Detaljer

NFVBs STRATEGI 2015-2017

NFVBs STRATEGI 2015-2017 NFVBs STRATEGI 2015-2017 NFVBs STRATEGI 2015-2017 VI SKAPER EN BEDRE HVERDAG FOR VÅRE MEDLEMMER! «Seriøse bedrifter må prioriteres, de bidrar til samfunnet!» NFVBs visjon er å skape en bedre hverdag for

Detaljer

Foreløpig status for administrativ oppfølging av ulike saker som er behandlet i styret

Foreløpig status for administrativ oppfølging av ulike saker som er behandlet i styret NOTAT Til: Styret Fra: Administrasjonen Dato: 16.11.09 Periode: (26.05.09) 10.10 16.11.09 Oppdateringer i blått. (Det vises til styrets beretning for landsmøteperioden 2007-2009, samt til redegjørelsen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 TIL 2015 NORSKE FRISØR- OG VELVÆREBEDRIFTER

ÅRSRAPPORT 2013 TIL 2015 NORSKE FRISØR- OG VELVÆREBEDRIFTER ÅRSRAPPORT 2013 TIL 2015 NORSKE FRISØR- OG VELVÆREBEDRIFTER 1 PRESIDENTEN HAR ORDET INNHOLD Det å være medlem i NFVB betyr noe, det gjør en forskjell! PÅ DINE VEGNE Presidenten har ordet 3 En styrking

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet LTL og NHO 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett Logistikk- og Transportindustriens Landsforening er din bransjeforening og bedriftens hovedtilknytning

Detaljer

Vår dato: 29.04.2010 Deres dato:

Vår dato: 29.04.2010 Deres dato: Vår saksbehandler: Marianne Westbye Direkte tlf: 23 30 13 51 E-post: marianne.westbye@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 29.04.2010 Deres dato: Vår referanse: 2010/50 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet

Detaljer

KONKURRANSEREGLER. Kategori: Årets Frisørkonsern. Hår: Pontus Judas Boqusit, Adam og Eva. Foto: Ola Dybendal

KONKURRANSEREGLER. Kategori: Årets Frisørkonsern. Hår: Pontus Judas Boqusit, Adam og Eva. Foto: Ola Dybendal Hår: Pontus Judas Boqusit, Adam og Eva Foto: Ola Dybendal KONKURRANSEREGLER Kategori: Årets Frisørkonsern 1. Kandidater kan foreslå egen bedrift, eller bli foreslått av andre. 2. Bedriften må være tilsluttet

Detaljer

Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport

Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport Foto: Jo Michael Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport Styremøte 5. mars 2015 Hovedfokus for 2015 Eksternt Bransjens lønnsomhet Næringens behov for infrastruktur Bransjens omdømme Bransjens

Detaljer

KONKURRANSEREGLER. Kategori: Årets Frisørbedrift. Hår: Pontus Judas Boqusit, Adam og Eva. Foto: Ola Dybendal

KONKURRANSEREGLER. Kategori: Årets Frisørbedrift. Hår: Pontus Judas Boqusit, Adam og Eva. Foto: Ola Dybendal Hår: Pontus Judas Boqusit, Adam og Eva Foto: Ola Dybendal KONKURRANSEREGLER Kategori: Årets Frisørbedrift 1. Kandidater kan foreslå egen bedrift, eller bli foreslått av andre. 2. Bedriften må være tilsluttet

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører Trygghet for dine kunder! Medlemmer kan fritt bruke foreningens logo i sin forretningsvirksomhet. MEDLEMSKAP I NBU

Detaljer

Foreningen er en bransjeforening for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr.

Foreningen er en bransjeforening for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr. Foreningen er en bransjeforening for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr. Etablert 16. februar 2006 21 medlemsbedrifter Samlet omsetning for medlemmene: 3,4 mrd i 2010 Tilknyttet Byggenæringens

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett NHO Logistikk og Transport er din bransjeforening og bedrift ens hovedtilknytning

Detaljer

Vedtekter for Norske frisør- og velværebedrifter - NFVB

Vedtekter for Norske frisør- og velværebedrifter - NFVB Revidert forslag etter styremøte 29.08 2017 Vedtekter for Norske frisør- og velværebedrifter - NFVB REVIDERT TEKSTFORSLAG FOR AVSTEMNING PÅ LANDSMØTET 2017 Gule markeringer = Paragraf med endringer Rød

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Hovedsatsningsområder

Hovedsatsningsområder Hovedsatsningsområder 2013-2015 1 Målstruktur Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Hovedmål 1. Evne til påvirkning/premissleverandør 1.1. Politisk arbeid ThsF skal etablere og opprettholde samarbeid med

Detaljer

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet Sosial Dumping Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Påvirkes av internasjonale forhold Norsk arbeidsliv Mer internasjonalisert og åpent enn forventet

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV 13 GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV 2 VÅRE MEDLEMSBEDRIFTER 3 NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i

Detaljer

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Emneoversikt Litt om SL og NHO Mat og Bio Kunnskapsløftet, lokal organisering og behovet for godt samarbeid

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Endelig mandag langtidsfrisk på jobb 3. februar 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Dagens Næringsliv 23. februar2011:

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services EN VERRANBEDRIFTi Assurance in Social Services ÅRSBERETNING 2014 Jekta AS ÅRSBERETNING2014 INNLEDNING Jektas visjon er «Gi nye muligheter» Jekta AS har som et ideelt mål å være en arena for mennesker på

Detaljer

KONKURRANSEREGLER. Kategori: Årets Frisørbedrift

KONKURRANSEREGLER. Kategori: Årets Frisørbedrift KONKURRANSEREGLER Kategori: Årets Frisørbedrift 1. Bedriften kan bestå av inntil tre-3 enheter (filialer/datterselskap/avdelinger). Lokal profil blir vektlagt i bedømmingen. 2. Enkeltstående virksomheter

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET)

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) Vedtatt på årsmøtet til NLF Arbeidsgiver 2015 1. RETNINGSLINJER I HENHOLD TIL NLFS VEDTEKTER Disse vedtektene er ment å supplere og utdype NLFs vedtekter

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden - 1. etasje Dato: 28.06.2012 kl. 0900-1300 (lunsj kl. 1130) Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002)

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OK Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark Vedtatt av Generalforsamling 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OPPLÆRINGSKONTORET, FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK, Postboks 253,

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Quality, Sarpsborg 3. november 2014. Her i dag: Ny IA avtale 2014-2018. Prosjekt

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening Vedtekter for Transportbedriftenes Landsforening Ajourført 8.6.2009 2 FORMÅL 1-1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet. Landsforeningen skal virke for at medlemsbedriftene

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

FDV konferansen 2. 4. juni 2015

FDV konferansen 2. 4. juni 2015 FDV konferansen 2. 4. juni 201 Kari Birkeland Prosjektleder 28.0.201 1 Treparts bransjeprogram renhold 28.0.201 2 Bakgrunn Treparts bransjeprogram renhold Bransjeprogrammet i renholdsbransjen ble etablert

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Vi er der for deg! Handel og Kontor i Norge (HK) har tariffavtale og organiserer ansatte innen luftfarts- og reiselivsbransjen.

Detaljer

VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL)

VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL) VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL) MBL jobber for at medlemmene skal ha fremtidsrettede rammebetingelser, og et godt og moderne avtaleverk. MBL er bransjens viktigste møteplass, og en sentral premissleverandør

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund (NBF)

Norges Bilbransjeforbund (NBF) Dialogmøte Romerike 21.oktober 2014 NBF 2014 2017 Norges Bilbransjeforbund (NBF) Arbeidsgiver- og bransjeorganisasjon for bilforhandlere og verksteder, etablert 1928 Antall bedrifter/medlemmer > 1.250

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

Strategisk plan 2013-2015

Strategisk plan 2013-2015 Strategisk plan 2013-2015 1 Målstruktur for Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Generelt Det strategiske arbeidet i ThsF skal ta utgangspunkt i målstrukturen (se over) som viser sammenhengen mellom visjon,

Detaljer

norges FRAMTID Norsk Industri er Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere!

norges FRAMTID Norsk Industri er Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere! Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere! Ønsker du å vite mer, som for eksempel hvilke medlemsbedrifter du fi nner i ditt område, kontakt oss gjerne! Norsk Industri er norges FRAMTID norsk Industri

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

MEF - din organisasjon

MEF - din organisasjon MEF - din organisasjon MEF fremmer bransjens faglige, økonomiske og ideelle interesser MEF hjelper deg når du trenger det MEF-medlemskap sikrer din bedrifts framtid HVA GJØR DU HVIS - oppdragsgiveren nekter

Detaljer

MÅNEDSBREV JUNI 2011 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA

MÅNEDSBREV JUNI 2011 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA Månedsbrevet er sendt deg som abonnerer på vår nyhetsvarling innen temaene tariff og HMS. Er det andre i din bedrift som ønsker å abonnere på vårt månedsbrev og andre nyhetsvarslinger, kan de registrere

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Norges Frisørmesterforbund og Norges Frisørmesterforbunds Servicekontor

Norges Frisørmesterforbund og Norges Frisørmesterforbunds Servicekontor Norges Frisørmesterforbund og Norges Frisørmesterforbunds Servicekontor Landsmøtet 2009 10. oktober Revidert årsregnskap for 2007 og 2008 Konsolidert årsregnskap 2007 og 2008 Budsjett for 2010 og 2011

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 Bakside omslag (foran) Velkommen Uke 7 er en felles samling for nye tillitsvalgte fra ulike bedrifter og landsdeler. Gjennom forelesninger,

Detaljer

75 ÅRS JUBILEUM FRISØRLEVERANDØRENES FORENING

75 ÅRS JUBILEUM FRISØRLEVERANDØRENES FORENING 75 ÅRS JUBILEUM 1940 2015 FRISØRLEVERANDØRENES FORENING 1 1940 2015 Frisørleverandørenes forening () ble stiftet 28. januar 1940, og feirer i år sitt 75-årsjubileum. er bransjeorganisasjonen for leverandører

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. NHOs rapportering om oppfølging

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. NHOs rapportering om oppfølging Nasjonal kompetansepolitisk strategi NHOs rapportering om oppfølging Per 1. juli 2017 1 Bransjespesifikt mulighetscase om realkompetanse innen varehandelen Hvilket tiltak i strategien gjelder oppfølgingen?

Detaljer

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt MÅL OG STRATEGIER Lokalt og sentralt 2016 2017 STRATEGI- OG MÅLOMRÅDER Rammebetingelser og markedsutvikling Energi og miljø Arbeidsgiverservice Jobbe for best mulig politiske rammebetingelser VISJON: VI

Detaljer

Farmasiforbundet Strategiplan

Farmasiforbundet Strategiplan Farmasiforbundet Strategiplan 2016 2018 1 Innhold: Innhold:...2 DEL I...3 Visjon, faglig- og politisk profil og strategiske mål...3 1. Rekruttering og kompetanseutvikling...3 2. Evne til påvirkning/premissleverandør...4

Detaljer

MÅNEDSBREV ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA

MÅNEDSBREV ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA MÅNEDSBREV OKTOBER 2012 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA HVA ER MÅNEDSBREV? Månedsbrevet inneholder nyheter, aktuelle saker og spørsmål/svar. Det vil også bli sendt ut sjekklister og maler. Dette er dokumenter

Detaljer

Arbeidstilsynets målbilde 2025

Arbeidstilsynets målbilde 2025 Innholdsfortegnelse 3 Innledning 4 samfunnsoppdrag 5 Utfordringer i arbeidslivet 6 visjon og målbilde for 2025 1 Innledning I utvikling av ny strategi for Arbeidstilsynet for perioden 2017-2019, ble det

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området - Et tipshefte for tillitsvalgte Innhold Lokale forhandlinger i NHO-avtaler... 2 1. Generelt om lokale forhandlinger... 2 2. Hvem gjennomfører lokale

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

Hovedsatsningsområder

Hovedsatsningsområder Hovedsatsningsområder 2016-2018 1 Målstruktur Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Hovedmål - Evne til påvirkning-premissleverandør Politisk arbeid Etablere og opprettholde samarbeid med Utdanningsinstitusjoner

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER Foto: Thor-Wiggo Skille GRATULERER VELKOMMEN SOM LÆREBEDRIFT! Ved å ta inn lærling eller lærekandidat* i bedriften, gjør du en innsats, ikke bare for din bedrift, men

Detaljer

IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON

IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON IA-dagen, 6. april 2016 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Industrisamfunnet - samfunnsindustrien 01.04.2016 2 IA-dagen 2016, Porsgrunn IA - en suksess

Detaljer

Program... 3. 1. Dagsorden for NFVBs landsmøte og generalforsamling... 5. 3. Forretningsorden... 6

Program... 3. 1. Dagsorden for NFVBs landsmøte og generalforsamling... 5. 3. Forretningsorden... 6 1 2 Innholdsfortegnelse Program... 3 1. Dagsorden for NFVBs landsmøte og generalforsamling... 5 3. Forretningsorden... 6 4. Regler for møte-, tale- og stemmerett på NFVBs landsmøte og generalforsamling...

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Byggenæringen på høygir.men mye å gå på. Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013

Byggenæringen på høygir.men mye å gå på. Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013 Byggenæringen på høygir.men mye å gå på Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013 Historisk høyt aktivitetsnivå 360 mrd kr i omsetning i 2013 Fra 5 til 6 millioner mennesker til

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

forebygger stress Nominér kandidater Gode arbeidsplasser Den europeiske prisen for god praksis

forebygger stress Nominér kandidater Gode arbeidsplasser Den europeiske prisen for god praksis Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift. Gode arbeidsplasser #EUManageStress forebygger stress www.healthy-workplaces.eu Nominér kandidater Den europeiske prisen for god praksis Forebygging

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

VEDTEKTER for Bryggeri- og Drikkevareforeningen

VEDTEKTER for Bryggeri- og Drikkevareforeningen Side 1 av 7 VEDTEKTER for Bryggeri- og Drikkevareforeningen (Endret på ordinær generalforsamling 6. juni 2013) 1 NAVN Foreningens navn er Bryggeri- og Drikkevareforeningen (BROD) / The Norwegian Beer and

Detaljer

Agenda medlemsmøte 23.oktober 2012

Agenda medlemsmøte 23.oktober 2012 Agenda medlemsmøte 23.oktober 2012 Aktuelle saker fra Servicemarked12, generell informasjon og prioriterte saker fra foreningen dialog/diskusjon Vinnende strategier / suksesskriteria ettermarked (kunder

Detaljer

KONKURRANSEREGLER. Kategori: Årets Frisørkonsern

KONKURRANSEREGLER. Kategori: Årets Frisørkonsern KONKURRANSEREGLER Kategori: Årets Frisørkonsern Med «konsern» menes: Foretak/holdingselskap/morselskap med tilhørende hel og/eller deleide datterselskap. Enkeltstående foretak med fire-4 eller flere avdelinger/filialer,

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

VEDTEKTER FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING (BNL) Vedtatt 10. juni 2011

VEDTEKTER FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING (BNL) Vedtatt 10. juni 2011 Vedtatt 26.11.1997, endret 03.09.1999, endret 01.09.2000, endret 31.08.2001, endret 25.04.2003, endret 21.04.2005, endret 21.09.2006, endret 09.10.2009, endret 18.03.2010, endret 18.06.2010. Sist endret

Detaljer

Yrkes-NM 2014 Veiledning for søkere

Yrkes-NM 2014 Veiledning for søkere Yrkes-NM 2014 Veiledning for søkere Innledning WorldSkills Norway arrangerer hvert annet år Yrkes-NM et sted i Norge. Hensikten er å sette fokus på yrkesfagene og å skape en nasjonal møteplass for alle

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Lønnssamtalen Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Hva er en lønnssamtale? > I forkant av den årlige lønnsgjennomgangen foretar leder og ansatt en evaluering av den ansattes presta

Detaljer