BOLIGEIERFORENINGEN AKER BRYGGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOLIGEIERFORENINGEN AKER BRYGGE"

Transkript

1 BOLIGEIERFORENINGEN AKER BRYGGE MANDAG 9. FEBRUAR 2015

2 AGENDA Økonomiske misligheter i Bryggedrift Hendelsesforløpet Den eksterne undersøkelsen Situasjonen i Bryggedrift Status pr. i dag Veien videre Spørsmål

3 Spørsmål tas etter presentasjonen. Ved spørsmål ber vi om at man gir tegn, venter på mikrofon og presenterer seg ved navn og hvilket sameie (bygg) man kommer fra.

4 Økonomiske misligheter i Bryggedrift Hendelsesforløpet Tidlig desember 2014: Bryggedrifts revisor avdekker misligheter på ca. 1 mill : Undersøkelser viser at 23,5 mill. er borte som følge av underslag og økonomisk utroskap Daglig leder fratas disponeringsrett over bankkonti, suspenderes og avskjediges, og politianmeldes Revisor samt et uavhengig revisjonsselskap (BHL) starter videre undersøkelser

5 For å sikre verdier tas beslag i tidligere daglig leders bankkonti, eiendommer og andre eiendeler Uavhengig ekspertise leies inn for å sikre drift og ledelse i Bryggedrift Underslagforsikringen varsles (4,9 mill.) Næringsinteressene forskuddsbetaler fellesutgifter for å sikre likviditet og drift, og avstår fra å motregne forfalte fordringer Tilståelse fra tidligere daglig leder BAB informasjonsmøte

6 Den eksterne undersøkelsen Rapporten fra revisjonsselskapet BHL ferdig Undersøkt Bryggedrift og kontrollert sameienes konti Omfattende dokumentasjon gjennomgått, personer intervjuet m.m. Rutiner, kontohold, regnskapsforhold m.m. gjennomgått og vurdert Ansvarsforhold vurdert ikke grunnlag for ansvar for andre enn tidligere daglig leder Vurdering av kapitalbehov Forslag til forbedringer (regnskapsstruktur, signaturrettigheter, avstemmingsrutiner, rapportering, stillings- og rutinebeskrivelser)

7 Utførelse av mislighetene

8 Ureglementerte uttak er foretatt fra Bryggedrifts, ikke sameienes, bankkonti For å dekke inn underslagene, har likevel Bryggedrift hatt behov for likviditet. Sameiene er derfor blitt indirekte berørt ved at økte overføringer fra sameiene til Bryggedrift har funnet sted Mesteparten av pengene er gått til utlandet (Tsjekkia, Russland, Indonesia, Romania). Penger har også gått til privat forbruk i Norge

9 Videre oppfølgning Inndrivelse og sikring av verdier fortsetter (bolig, hytte, bil, osv.) Politiets avgjørelse om ikke å foreta videre etterforskning påklaget Endring av regnskaps- og andre rutiner i Bryggedrift som anbefalt, herunder bedre sikring av sameienes midler Ytterligere vurdering av ansvarsforhold BHL bedt om å se nærmere på enkelte detaljer og transaksjoner

10 Hvor langt man skal gå tilbake i tid vurderes av styret i Bryggedrift, men må baseres på en «kost/nytte»-vurdering Lite dokumentasjon hva gjelder forhold langt tilbake i tid Foreldelse Dette gjelder også andre forhold som har vært reist ikke sannsynlig at flertallet i Bryggedrifts styre eller aksjonærene vil bruke ressurser Det enkelte sameie kan ha annen vurdering

11 Situasjonen i Bryggedrift Såvidt BAB forstår, tilstrekkelig likviditet pr. i dag Videre drift på kort sikt sikret Innbetaling av fellesutgifter Tjenester fra Bryggedrift leveres som vanlig Omlegging av rutiner og andre forbedringer iverksatt Men: Bryggedrift har et kapitalbehov på 17,9 mill. 15,3 mill. skyldes Bryggedrifts tidligere daglig leder og underslagene Resten en pensjonsforpliktelse samt behov for ny egenkapital

12 Flere forskjellige modeller for kapital vurdert og forsøkt Styreflertallet i Bryggedrift har avslått BABs forslag om konkurs/avvikling av dagens Bryggedrift Styret har innkalt til ekstraordinær generalforsamling med forslag om kapitalforhøyelse med 17,9 mill. Innkalling sendt alle aksjonærer Dvs. alle sameiene, ved styremedlemmene Styret i Bryggedrift gir tilslutning til BABs krav om at evt. videreføring av Bryggedrift må kobles til et forbedret rammeverk for driften av Aker Brygge Uavhengig advokat engasjert til å bistå (Schjødt)

13 Bryggedrifts rolle Eies av samtlige eiendommer på Aker Brygge Koordinerer tjenester og påser at avtaleverket for Aker Brygge følges Følger opp all virksomhet på Nivå 1 og 2 (Npro Drift): Renhold, vedlikehold, planter, uteanlegg elektro, brannvern, fjernvarme, adgangskontroll fellesanlegg osv.) Administrasjon og fordeling av utgifter basert på avtalte vektleggingsnøkler Følger for flere sameier også opp virksomhet på Nivå 3 og er forretningsfører Mens avtaleverket på Nivå 1 og 2 i praksis er «låst» er det opp til det enkelte sameie å vurdere Bryggedrifts rolle på Nivå 3 «Symbioseprinsippet». Konsekvenser for fellesutgifter Bistår den enkelte seksjon Nivå 4

14

15 Sameiene Sameiene Sameiene Sameiene Sameiene Sameiene Sameiene Sameiene Sameiene Sameiene Sameiene Sameiene Sameiene Aksjonærer Generalforsamlingen i Bryggedrift AS Leder: Åpen NPRO: 2 Storebrand: 1 DnB: 1 BAB: 1 Styret i Bryggedrift Drift Forretningsfører Fellesutgifter Bryggedrifts daglig leder + organisasjon NPRO Drift

16 Veien videre Behov for en koordinator for fellestjenester på Aker Brygge To hovedalternativer for Bryggedrift: Konkurs/avvikling (og etablering av ny struktur, «Nye Bryggedrift»), eller Innbetaling av kapital og fortsatt drift Kombinert med et bedre rammeverk Basert på forslaget fra styret i Bryggedrift, er det aksjonærene i Bryggedrift som bestemmer om det skal foretas kapitalforhøyelse (2/3 på generalforsamling) Hvis kapitalutvidelse, alle eiere (sameiene) kan velge å delta for å opprettholde sin eierandel. Kan også velge ikke å delta. Npro har varslet at Npro i en kapitalforhøyelse vil tegne den kapital andre aksjonærer ikke tegner Dette kan bety utvanning, og økt innflytelse for Npro Første skritt: JA eller NEI til emisjon, og stemmegiving

17 Hva innebærer en kapitalforhøyelse for boligeierne? Velger et sameie å delta i kapitalforhøyelsen, vil dette medføre en utgift for den enkelte seksjonseier Ekstra innbetaling, bruk av fond eller annet Avgjørelsen ligger i sameiet Om dette er en sak for styret eller sameiermøtet kan variere. Vil bero på om beløpet utgjør mer enn 5% av årlige fellesutgifter. Kreves da 2/3 flertall i sameiermøtet Etter nærmere regler kan det uansett kreves sameiermøte Styret i sameiene må besørge forsvarlig behandling av saken BAB er representert i Bryggedrifts styre, men er ikke aksjonær og har liten påvirkning på spørsmålet om kapital

18 Hvilke beløp snakker vi egentlig om? Vi har kun anslag, og må ta uttrykkelig forbehold om at disse ikke er endelige

19

20 Evt. kapitalforhøyelse: Prosess Hvis delta, betalingsmåte Styrebesl. BD Innkall GF Besl. i sameiene 2/3 GF Ja eller nei Besl. i sameiene Innen : Delta? Styret evt. sameiermøte, 50% 5%-regelen. Hvis sameiermøte, 2/3 Hvis ikke delta, aksjer fordeles evt. på andre aksjonærer

21 BABs holdning Videreføring av Bryggedrift som i dag ikke nødvendigvis beste løsning Langt fra gitt at sameiene skal bære tapet forårsaket av tidligere daglig leder BAB har imidlertid ikke klart å få næring med på konkurs/avvikling Deltagelse i kapitalforhøyelse blir en sak for det enkelte sameie Boligeiere må påse at saken om deltagelse i kapitalforhøyelse blir en sak for sameiermøtet i det enkelte sameie, slik at alle blir hørt To hovedalternativer (hvis kapitalforhøyelse vedtas på torsdag): Delta og betale og beholde eierposisjon Ikke delta, slippe å betale men redusere eierposisjon

22 Uansett kapitalforhøyelse, er BAB i god dialog med næringseiere på Aker Brygge for å besørge et bedre rammeverk for driften på Aker Brygge: Målrettet arbeid for reduserte fellesutgifter Videreføre kvalitet og et fornuftig servicenivå Transparens, innsyn og kontroll hva gjelder Bryggedrift Bedre rapportering Beskyttelse av sameienes midler Et klarere skille mellom Bryggedrift og Npro drift vurdere Nivå 1 og 2-avtalene m.m. Mer medbestemmelsesrett hva gjelder vedlikehold og prioriteringer Dette blir hovedsaken for BAB fremover. Alle boligeiere oppfordres til å gjøre seg kjent med saken, bidra til betryggende saksbehandling og delta i sameiermøter

23 Andre forhold Flere seksjonseiere har reist spørsmål om gamle forhold i relasjon til Bryggedrift BAB har ikke kapasitet eller ressurser til å granske disse Uansett lite trolig at undersøkelser vil medføre noe Mangel på dokumentasjon Foreldelse BAB må prioritere situasjonen i Bryggedrift samt andre løpende saker som presentert på årsmøtet

24 Målet for BAB: Et trygt og velfungerende Aker Brygge Akseptable fellesutgifter Innsyn og medbestemmelsesrett Sunn og pålitelig økonomistyring med gode kontrollmekanismer Fornuftig balanse mellom bolig og næring Følg BAB på

25 SPØRSMÅL

26 Takk for oppmøtet!

Seniorboligklubb Ålesund

Seniorboligklubb Ålesund Seniorboligklubb Ålesund Innhold: Dagsorden ved stiftingen 24.april 2014 Skal vi flytte, sammen? Side 2-8 Oversikt over organisasjonsformer, side 9 Vedtektsforslag for Seniorboligklubb Ålesund, side 12-14

Detaljer

NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: NOTAT

NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: NOTAT NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Aksjefullmakten NOTAT Tilråding: 1) Styret vedtar det oppdaterte forslaget til punkt 5.2

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Transaksjonsavtaler mellom Elverum Energi AS og Eidsiva Energi AS - saksunderlag

Transaksjonsavtaler mellom Elverum Energi AS og Eidsiva Energi AS - saksunderlag JournalpostID 2014032426 Løpenr 1 Sakspapir Vår saksbehandler: Stein Aas 62433047 Økonomistaben Transaksjonsavtaler mellom Elverum Energi AS og Eidsiva Energi AS - saksunderlag Utvalg Saksnummer Møtedato

Detaljer

DOKUMENTASJON OM RISIKOPROFIL OG NØDVENDIG KAPITALBEHOV (ICAAP)

DOKUMENTASJON OM RISIKOPROFIL OG NØDVENDIG KAPITALBEHOV (ICAAP) DOKUMENTASJON OM RISIKOPROFIL OG NØDVENDIG KAPITALBEHOV (ICAAP) Rapporteringsenhet Oppgi foretakets navn, organisasjonsnummer og postadresse Foretak Melhus Sparebank Organisasjonsnummer 937 901 291 Postadresse

Detaljer

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune Malvik Eiendom KF Malvik kommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden november 2009 til mars 2010. Undersøkelsen er

Detaljer

Velkommen til en viktig generalforsamling på Johnsbu

Velkommen til en viktig generalforsamling på Johnsbu Vedtektsarbeidet avsluttes forslag til ferdigstillelse av vedtekter legges frem Finansieringsplan legges frem hvilke virkemidler bør vi benytte? Grenpenger skal det fortsette? Status fra Johnsbubanken

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 EVENTUELL VIDEREFØRING AV INTERKOMMUNALT NÆRINGS- SAMARBEID I HALD-KOMMUNENE. NY BEHANDLING. Rådmannens innstilling: 1. Dønna

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse: Sameiet Eugenies gate 4 NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT SAMEIERMØTE 21. april 2015 Sameiet Eugenies gate 4 Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS

NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS 33333333333 SELSKAPSKONTROLL AV NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS STAVANGER, SANDNES, SOLA, RANDABERG, KLEPP KOMMUNER OG ROGALAND FYLKESKOMMUNE OKTOBER 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Breverud barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: lill@betania-alta.no Innsendt av: Lill Andersen

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

Prop. 131 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Norsk Hydro ASA statlig deltakelse i kapitalforhøyelse

Prop. 131 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Norsk Hydro ASA statlig deltakelse i kapitalforhøyelse Prop. 131 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Norsk Hydro ASA statlig deltakelse i kapitalforhøyelse Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 21. mai 2010, godkjent

Detaljer

Kjøp og salg av fast eiendom i norske stiftelser

Kjøp og salg av fast eiendom i norske stiftelser Tilsynsrapport fra Stiftelsestilsynet Kjøp og salg av fast eiendom i norske stiftelser Styret er ansvarlig for at stiftelsens kapital forvaltes på en forsvarlig måte. Tilsynsrapport fra Stiftelsestilsynet

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS Advokatfirmaet Grette DA Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/2826-10.07.2015 Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01. Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler. Rettslig medhjelper advokat Håkon Berge

OSLO TINGRETT DOM. 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01. Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler. Rettslig medhjelper advokat Håkon Berge OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01 Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler Saken gjelder: Erstatningskrav mot revisor Vendere Eiendom AS Advokat Trond Hatland

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

1 INNLEDNING... 4 2 HÅNDTERING AV BEBOERMIDLER I BOFELLESSKAP... 7

1 INNLEDNING... 4 2 HÅNDTERING AV BEBOERMIDLER I BOFELLESSKAP... 7 Hovedbudskap Sammendrag 1 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for prosjektet og problemstilling... 4 1.2 Revisjonskriterier... 5 1.3 Metode og fremgangsmåte... 5 1.4 Forvaltning av beboermidler, herunder midler

Detaljer

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 OMDANNING AV KLP Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Notat datert 16.03.2005 fra Helse Nord om omdanning av KLP Protokoll fra drøftingsmøte

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Skal vi flytte? av Sjur Brande

Skal vi flytte? av Sjur Brande Skal vi flytte? av Sjur Brande Hvis tanken har streifet deg, og din partner, er konklusjonen: Flytt i tide, sammen. Ett alternativ er å flytte til et nytt borettslag spesielt tilrettelagt for eldre. Legge

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer