RP-foreningens nye styre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RP-foreningens nye styre"

Transkript

1 Nummer årgang RP-foreningens nye styre Foran: Anne Berit Gransjøen og Ole Christian Lagesen. Bak fra venstre: Elisabeth Jensen, Håkon Gisholt, Grethe Torkelsen og Bernt Elde. Marit Crawfurd var ikke til stede.

2 RP-nytt2_innmat.qxp :24 Side 2 INNHOLD Lederen s 3 Nytt fra styret s 4 Høstkonferanse s 5 Protokoll for årsmøte s 7 Årsmelding for s 8 Årsregnskap for s 12 Årsregnskap for forskningsfond. s 15 Budsjett s 16 Nytt fra forskning s 18 NBFs innvandrergruppe s 19 Familieferie på Hurdal s 20 Syn-Support s 21 Blind mor fikser alt s 22 Tandemsykkel selges s 23 Sats og trykk: PDC Tangen Lay-out: Øystein Kleven Ombrekking: Beate Solem (NBF) Opplag 620 stk. ISSN Leder: Anne Berit Gransjøen Tlf / Nestleder: Ole Chr. Lagesen Tlf / Kasserer: Grethe Torkelsen Tlf / Sekretær: Bernt Elde Tlf / Styremedlem: Håkon Gisholt Tlf / varamedlem: Elisabeth Jensen 2. varamedlem: Marit Crawfurd RP-Nytt Redaktør: Bernt Elde RP-Nytt fås i sort/hvitt, lyd og elektronisk. Bladet utgis 4. ganger i året. Adresse: RP-foreningen i Norge Majorstuveien 17 Boks Oslo Kto. nr.: Organisasjonsnr.: Tlf E-post: Internett: Meldinger om skifte av navn, adresse osv. gis til Bernt Elde på telefon eller e-post Det samme gjelder hvis du ønsker bladet i et annet format. Informasjonsmateriell: RP-håndbok og RP-video kan bestilles på tlf eller e-post:

3 RP-nytt2_innmat.qxp :24 Side 3 RP-NYTT 2/2004 LEDER 3 Forskning det er vikti det! Av Ole Christian Lagesen, nestleder Fra 1. januar 2004 ble øyeavdelingene ved Ullevål universitetssykehus og Rikshospitalet slått sammen. Det betyr flytting av Rikshospitalets folk til Ullevål, og ellers alle ulempene med omorganisering, tilpasning av lokaler, og tidskrevende etablering av nye, felles rutiner og samarbeidsrammer. Bak ligger ønsket om å effektivisere pasientbehandlingen, og derigjennom utnytte menneskelige og økonomiske ressurser bedre. Kvalitet skal opprettholdes. Den umiddelbare, forhåpentlig forbigående, konsekvens av flyttesjauen blir imidlertid lengre ventetid for i alle fall en del pasienter. F.eks. er det kø på personer til ERGundersøkelser. Men både fra Rikshospitalet, særlig ved professor Bjørn Nicolaissen, og fra Ullevål, ved seksjonsoverlege Ragnheidur Bragadottir, sies det at dette kan bli en nødvendig styrking av øyemedisinen i Norge, særlig ved at det blir et større, felles miljø, med økt mulighet for forskning og utvikling både innen behandlingsmetoder og mer grunnleggende øyehelseforskning. Det er ingen hemmelighet at norsk øyeforskning i høy grad trenger en utstrakt styrking, både i kvalitet og kvantitet. Nicolaissen sammenliknet i et foredrag i fjor Norge med Usbekistan og Albania! Og mange har påpekt at dyktige fagfolk som kunne videreutviklet kompetansen innen de offentlige undervisningssykehusene flykter fra sykehusene til privat praksis. Grunnene er ikke bare vesentlig bedre lønn, men også mye lettere adgang til godt utstyr og romslige kursmuligheter. Vi i RP-foreningen vet en god del om hvordan forskningen innen vårt felt av øyehelsen, netthinnesykdommene, nå formelig eksploderer. Ikke bare i ett land, men i mange. Ikke bare i USA, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Canada, men også i Australia og Japan. Våre naboer i Sverige har en lang rekke meget sterke, internasjonalt kjente øyeforskere, og det foreløpig siste, i den lange rekken av RP-fremkallende gener, ble lokalisert av et forskerteam fra Sør Afrika. Ragnheidur Bragadottirs deltakelse i den banebrytende genterapeutiske forskningen på hunder og katter med medfødte netthinnesykdommer, blir for oss et eksempel på at også norsk forskning kan bidra vesentlig, gitt at man får kombinert individuell faglighet og engasjement med penger, tidsressurser, nettverksbygging og kollegialt miljø. Dette blir da vårt håp og ønske for den nye, store behandlings- og undervisningsavdelingen på Ullevål

4 RP-nytt2_innmat.qxp :24 Side 4 4 NYTT FRA STYRET RP-NYTT 2/2004 universitetssykehus: At den ikke primært sparer penger, men makter å øke forskningsarbeidet, og utvide og styrke byggingen av nasjonale og internasjonale nettverk. Til det trengs mer penger ikke mindre. Flere engasjerte mennesker ikke færre. En utfordring til myndigheter, forskningsråd, sykehusledelse og det sammensluttede fagmiljøet. Nytt fra styret Etter konstitueringen har styret nå denne sammensetningen: Leder: Anne Berit Gransjøen Nestleder: Ole Christian Lagesen Kasserer: Grethe Torkelsen Sekretær: Bernt Elde Styremedlem: Håkon Gisholt Varamedlem: Elisabeth Jensen Varamedlem: Marit Crawfurd Strategisk plan Med utgangspunkt i mange gode innspill fra medlemmene under høstkonferansen i fjor, har styret kommet godt i gang med å lage en strategisk plan for foreningens virke de neste årene. Planen vil bli lagt frem for medlemmene på årets høstkonferanse. Håndboken Innsikt gir utsikter På begynnelsen av dette året kunne vi endelig få sendt ut den nye versjonen av informasjonshåndboken Innsikt gir utsikter. Med denne lille notisen ønsker vi å forsikre oss om at alle som i sin tid kjøpte håndboken, nå også har fått det nye innholdet. Dersom du ikke har fått den nye versjonen, ber jeg om å få tilbakemelding så snart som mulig. Samtidig vil vi sørge for at du igjen blir registrert som håndbokinnehaver, slik at du for ettertiden får tilsendt oppdateringer og nye versjoner. Takk for hjelpen. Anne Berit Gransjøen Tlf , mobil , e-post: Kontingent og medlemsverving Har du glemt å betale medlemskontingenten til RP-foreningen? Det er ennå ikke for sent. Hvis du har mistet giroen, kan du få ny ved å henvende deg til Anne Berit på tlf eller Grethe på tlf RP-foreningens vedtekter åpner for at både personer med RP og andre nedarvede degenerative sykdommer i øyets netthinne, deres familie og venner kan være medlemmer. Det vil si at alle egentlig kan være medlem i RP-foreningen. Antall betalende medlemmer danner grunnlaget for de offentlige tilskudd vi får, så vår oppfordring blir derfor: Hjelp oss med å verve nye medlemmer!

5 RP-nytt2_innmat.qxp :24 Side 5 RP-NYTT 2/2004 HØSTKONFERANSE 5 Høstkonferanse på Hurdalsenteret Av Håkon Gisholt, Kjell Thomas Haugen og Anne Berit Gransjøen RP foreningen har med dette gleden av å invitere til et meget spennende og innholdsrik arrangement på Hurdalsenteret, helgen september. Program Fredag 17. september Avreise Sporveisgata Avreise Gardermoen Ankomst Hurdalsenteret Innsjekking Middag Velkommen til høstkonferanse. Navneopprop, praktiske opplysninger. Det nyeste nye innen forskningen. v/ Ole Christian Lagesen, styret Programmet avsluttes. Lørdag, 18. september Frokost (til kl ) Praktiske opplysninger, dagens program RP-foreningens strategiske plan resultat av idémyldringen v/ styret Hvordan kan RP-foreningen drive likemannsarbeid? V/ Unn Kristin Ljøner Hagen, Norges Blindeforbund Pause kaffe/te Seminar (til kl , velg en av to seksjoner): 1. RP ens ABC hva er RP, utvikling, behandling, forebygging m.m. V/ Ole Christian Lagesen, styret. 2. Ridderrenn og ridderritt Ski eller sykkel? V/ Diane Hanisch, Ridderrennets Venner RP-foreningens mobilitetsvideo visning. V/ Ole Christian Lagesen, styret Lunsj Aktiviteter og mosjon. Informasjon i plenum, deretter utendørs aktiviteter Aktivitetene gjennomføres 2 ganger, og Lydgeværskyting (m/instruktør). Natursti med oppgaveløsing (uten instruktør). Kanopadling (med instruktør). Tandemsykling (uten instruktør). Frukt og drikke serveres underveis Humoristisk innslag. Stand-up med kjent norsk komiker Middag Dans og sosialt samvær. Søndag, 19. september Frokost (til kl ) Verdier, vilje og pågangsmot et foredrag til inspirasjon. Engasjerende og tankevekkende foredrag Kaffe/te Utsjekking Verdier, vilje og pågangsmot forts Evaluering Lunsj Avreise Hurdalsenteret Ankomst Gardermoen Ankomst Oslo S Ankomst Sporveisgata 10. Vi tar forbehold om endringer i programmet.

6 RP-nytt2_innmat.qxp :24 Side 6 6 HØSTKONFERANSE RP-NYTT 2/2004 Priser Kr 390 pr. person i dobbeltrom, alt inkludert. Kr 550 pr. person i enkeltrom, alt inkludert. Rom Vi gjør oppmerksom på at du automatisk blir tildelt enkeltrom dersom du melder deg på konferansen alene. Imidlertid står det selvsagt enhver fritt å avtale romdeling med en annen deltaker. Transport Vi setter opp buss til og fra Hurdalsenteret. Busstransporten er inkludert i deltakeravgiften. Reiseutgifter Av økonomiske årsaker har vi dessverre ikke anledning til å dekke reiseutgifter til årets høstkonferanse. Aktivitetsleder Ta gjerne barna med. Vi ordner med aktivitetsledere til de som ønsker det. Assistanse Vi ønsker at alle som har lyst og anledning til å delta på våre arrangementer, skal ha mulighet til det selv om man kommer alene. Det vil derfor være en egen gruppe av personer som skal ha som oppgave å bistå de som har behov for assistanse. Påmelding Du kan melde deg på konferansen ved å benytte e-post eller kontakte meg på telefon. Vær rask med å melde deg på, det kan bli trangt om plassen. Følgende må besvares: Navn på deltaker(e), adresse, postnr/-sted, telefon. Ønsker dobbeltrom eller enkeltrom. Ønsker røykerom og/eller har med førerhund. Ønsker å delta på fellestransporten fra Sporveisgata 10/ Gardermoen. Har med barn: Antall og alder. Har behov for assistanse. Dersom det er spesielle ønsker i forbindelse med måltider. Ønsker bekreftelse tilsendt over e-post. Har tidligere deltatt på RPforeningens arrangementer. Bindende påmelding innen 15. juni 2004 på telefon , mobil eller e-post: Betaling Giro for innbetaling av deltakeravgift, vil bli sendt etter påmelding. Forfall Vi gjør oppmerksom på at dersom du har meldt deg på høstkonferansen og allikevel ikke har anledning til å delta, er fristen for å melde forfall senest 3 uker før. Vi håper at så mange som mulig får anledning til å delta.

7 RP-nytt2_innmat.qxp :24 Side 7 RP-NYTT 2/2004 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll for årsmøte 2004 Årsmøtet ble holdt på Scandic Hotell Høvik, Oslo, lørdag 20. mars 2004, møtetid kl Sak 1 Navneopprop Ved navneopprop var det 30 personer til stede. Sak 2 Godkjenning av innkalling Innkalling enstemmig godkjent. Sak 3 Godkjenning av saksliste Saksliste referert og enstemmig godkjent. Sak 4 Valg av møteleder Styret foreslo Arild Øyan. Arild Øyan ble enstemmig valgt. Sak 5 Valg av møtesekretær Styret foreslo Bernt Elde. Bernt Elde ble enstemmig valgt. Sak 6 Valg av medunderskriver på protokollen Knut Harald Nilsen ble foreslått og enstemmig valgt. Sak 7 Styrets årsmelding for 2003 Forslag til årsmelding ble opplest. Atle Lunde mente at det burde være med at vi hadde inviterte gjester til jubileumsfesten, og hvem de var. Dette vil bli tatt med i den årsmeldingen som skal trykkes i RP-nytt. Med denne presiseringen ble årsmeldingen enstemmig godkjent. Sak 8 Årsregnskap 2003/Revisors beretning Revisors beretning for RP-foreningen og RP-foreningens forskningsfond ble opplest og regnskapene gjennomgått. Foreningens driftsregnskap viser et overskudd på kr ,00, og egenkapital på kr ,00. Forskningsfondets kapital var pr kr ,65. Regnskapene ble enstemmig godkjent. Sak 9 Innkomne forslag Ingen innkomne forslag. Sak 10 Budsjett 2004 Styrets forslag til budsjett for 2004 ble gjennomgått. Budsjettet er satt opp med et driftsunderskudd på kr Styret ba årsmøtet om fullmakt til å vurdere den budsjetterte overføring av kr til forskningsfondet når man fikk bedre oversikt over den økonomiske situasjonen utpå høsten. Styret fikk fullmakt til å vurdere størrelsen på overføringen til fondet ved årets slutt, avhengig av den økonomiske situasjonen. Budsjettet ble enstemmig godkjent. Sak 11 Valg Valgkomiteen la frem følgende innstilling: Leder: Anne Berit Gransjøen, gjenvalgt for ett år. Styremedlemmer: Ole Christian Lagesen, gjenvalgt for to år, Grethe Torkelsen, ny for to år, Håkon

8 RP-nytt2_innmat.qxp :24 Side 8 8 ÅRSMELDING 2003 RP-NYTT 2/2004 Gisholt, ny for et år. Varamedlemmer: Elisabeth Jensen, gjenvalgt for et år, Marit Crawfurd, gjenvalgt for et år. Alle ble valgt ved akklamasjon. Valgkomité 2005: Leder: Atle Lunde Medlem: Arild Øyan Medlem: John Gustav Moe Vara: Åse Line Leer Alle ble valgt ved akklamasjon. Bernt Elde, møtesekretær Knut Harald Nilsen, medunderskriver Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge Årsmelding 2003 Året 2003 var preget av at RP-foreningen fylte 10 år. Vi hadde historiske tilbakeblikk gjennom de tre første numrene av RP-nytt. RP-nytt ble for øvrig også forsynt med jubileumslogo. På høsten arrangerte vi 10-års jubileum på Hurdalsenteret. Vi hadde gitarspill, sketsjer, idémyldring, orientering og forskningsnyheter. Festmiddagen lørdag kveld ble en verdig markering av jubileet bl.a. med utdeling av RP-foreningens første hederspris. Prisen ble overrakt Ruth Riise som takk for stor innsats for RPsaken. I forbindelse med 10-års jubileet fikk vi kr 5000 fra Interesseforeningen for LMBB-syndrom, og kr 3000 fra Syn- Support AS. En stor takk til begge for pengestøtten. Beløpene står nå på foreningens forskningsfond. Vil samtidig få takke for alle hyggelige ord og blomsterhilsener. RP-nytt startet året med ny image. Bevisst bruk av bilder både utenpå og inni bladet, håper vi skal gi et mer helhetlig inntrykk. Det at vi trykker bladet i spalter, gjør bladet lettere å lese når man har RP. I løpet av året har vi gjort noen justeringer etter flere konstruktive innspill fra leserne. Mot slutten av året kunne vi endelig se oss ferdig med en helt ny og revidert utgave av håndboken. Håndboken er blitt mer innholdsrik og vi håper nå at den er blitt et ennå bedre produkt en den forrige. Vi er selvsagt svært takknemlig for tilbakemeldinger. Idémyldringen på høstkonferansen ble det første steget på veien mot en strategisk plan for RP-foreningens gjøren og laden i årene framover. Besvarelsene ga oss et veldig godt utgangspunkt for et stort stykke arbeid som vi nå har foran oss.

9 RP-nytt2_innmat.qxp :24 Side 9 RP-NYTT 2/2004 ÅRSMELDING Første evaluering vil bli på høstkonferansen Samarbeidsmøter har vært avviklet med Interesseforeningen for LMBBsyndrom og med Norges Blindeforbund. I tillegg til flere små og store oppgaver vi kan samarbeide om, vil et framtidig synsregister være den største og viktigste. Videre viste det seg å være viktig og nødvendig å få laget en veileder for tillitsvalgte. Foreningen har fått et stadig mer omfattende arbeidsfelt, og styremedlemmer har gjennom 10 år samlet erfaringer, dokumentasjon og annen informasjon som må kunne overføres til nye tillitsvalgte. En slik veileder vil samtidig støtte valgkomiteen i dens arbeid, og hjelpe styret i fordeling av arbeidsoppgaver og prosjektansvar. Arbeidet med veilederen ble så vidt startet i 2003 og vil bli presentert på årsmøtet RP-foreningen har også gleden av å kunne presentere en solid økonomi for regnskapsåret 2003 med et årsresultat på kr ,00 Følgende personer har innehatt verv i 2003: Styret Leder: Atle Lunde Nestleder: Anne Berit Gransjøen Sekretær: Brynjulv Norheim Jr. Kasserer: John Gustav Moe Styremedlem: Ole Christian Lagesen 1. varamedlem: Elisabeth Jensen 2. varamedlem: Åse Line Leer Valgkomité: Håkon Gisholt Unn Kristin Ljøner Hagen Arild Øyan Varamedlem: Egil Rasmussen Styret Leder: Anne Berit Gransjøen Nestleder: Ole Christian Lagesen Sekretær: Bernt Elde Kasserer: Agnes Bakkevig Styremedlem: Kjell Thomas Haugen 1. varamedlem: Elisabeth Jensen, gjenv. 2. varamedlem: Marit Crawfurd Valgkomité: Håkon Gisholt Atle Lunde Unn Kristin Ljøner Hagen John Gustav Moe Arild Øyan Gjenvalgt Varamedlem: Egil Rasmussen Åse Line Leer (Tallene i parentes gjelder for 2002) Medlemstall Pr hadde foreningen registrert 597 (588) medlemmer, hvorav 509 (501) hadde betalt medlemskontingent. Medlemmene er fordelt over hele landet etter følgende fylkesoversikt: Østfold 19 Sogn og Fjordane 14 Akershus 53 Møre og Romsdal 23 Oslo 96 Oppland 25 Buskerud 41 Hedmark 32 Vestfold 15 Sør-Trøndelag 42 Telemark 16

10 RP-nytt2_innmat.qxp :24 Side ÅRSMELDING 2003 RP-NYTT 2/2004 Nord-Trøndelag 13 Aust-Agder 13 Nordland 8 Vest-Agder 24 Troms 28 Rogaland 43 Finnmark 10 Hordaland 78 Utlandet 4 Medlemssammenkomster Foreningens årsmøte ble avholdt lørdag på Radisson SAS Royal Garden Hotell, Trondheim. I tillegg til selve årsmøtet besøkte deltagerne Tambartun kompetansesenter, hvor særlig lyslaboratoriet ble viet stor oppmerksomhet. Helgen juni inviterte RPforeningen til sommertreff i Harstad. Totalt 22 personer var påmeldt, og selv om været ikke minnet alt for mye om sommer, ble det en flott helg for deltagerne. Det var både faglige og kulturelle innslag, bl.a. tur med seilskonnerten Anna Rogde september var det duket for 10 års jubileumskonferanse på Hurdalsenteret. Med nesten 90 deltagere fylte vi opp all ledig kapasitet på senteret. Vi hadde spesielt invitert representanter for blindeforbundene, kompetansesentrene, tidligere og nåværende medlemmer av fagrådet og tidligere ledere i foreningen. Øyelege Jan Grøndahl som har jobbet mye for RP-saken og Turid Skuseth som var med i interimsstyret for ti år siden, var også invitert. RP-foreningen fikk mye ros og heder for det arbeidet den har gjort gjennom sine 10 leveår, og foreningen benyttet anledningen til å dele ut sin første hederspris. Den gikk fullt fortjent til øyelege Ruth Riise. Under konferansen fikk deltagerne gjennom en idémyldring anledning til å fortelle hva de mener foreningen skal arbeide med fremover. Og, som vanlig, ble det også en økt med fysisk aktivitet. Styrets arbeid Det har vært holdt 7 (8) styremøter i løpet av året, og totalt 78 (77) saker har vært behandlet, blant annet: bearbeiding etter idémyldringen mobilitetsvideo informasjonshåndboka felles styremøte med LMBBforeningen møte med Norges Blindeforbund møblering av kontoret arkiv / etablering av arkivnøkkel planlegging av medlemssammenkomster gjennomgått innhold i RP-nytt på hvert møte gjennomgått medlems- og økonomioversikt på hvert møte planlegging av deltagelse ved RI kongress i Nederland RP-foreningen har vært representert ved forskjellige møter og arrangementer: finske RP-foreningens 30-års jubileum Nordisk møte: Retina International Europe/ Retina International Youth i Paris dag-konferanse for brukere av likemannsmidler

11 RP-nytt2_innmat.qxp :24 Side 11 RP-NYTT 2/2004 ÅRSMELDING møte med Interesseforeningen for LMBB-syndrom. møte med Norges Blindeforbund. Foreningen var representert, gjennom fagrådet, på årets ARVO konferanse, på fagprogram i tilknytning til den britiske RP-spesialisten Alan Birds 65 års jubileum, og en internasjonal synspedagogkonferanse i Sør- Afrika. Med økonomisk støtte fra RP-foreningen inviterte Ragnheiður Bragadottir, Ullevål universitetssykehus, professor Vaegan fra Australia. Han er en av verdens dyktigste personer på fagområdet ERG (elektronisk måling av aktiviteten på netthinnen). Professor Vaegan var her i 6 uker i forbindelse med opplæring på sykehusets nye ERG-utstyr. Vårt medlemsblad, RP-nytt, har som vanlig kommet ut med 4 nummer. Tilbakemeldinger fra medlemmene viser at bladet kan gjøres enda bedre, både layout- og innholdsmessig. Styret vil arbeide kontinuerlig for å forbedre både bladet og internettsidene. Fagrådet Fagrådet har i 2003 bestått av: Olav Henrik Haugen, overlege øyeavdelingen Haukeland universitetssykehus, Ragnheidur Bragadottir, overlege øyeavdelingen Ullevål universitetssykehus, Arne Tømta, synspedagog Norges Blindeforbund og Anne Berit Gransjøen, styrets representant. Fagrådet har ikke avholdt møte i 2003, men styret har vært i kontakt med rådsmedlemmene enkeltvis i forbindelse med en del forskningsog arrangementssaker. I tillegg har de bidratt med å kvalitetssikre den nyeste versjonen av håndboken. Et fagrådmedlem har stått for forskningsformidlingen på høstkonferansen. Forskningsfondet Interesseforeningen for LMBBsyndrom har gitt kr 5.000,- til forskningsfondet. Fondets kapital pr er kr ,65. Økonomi Foreningens driftsregnskap for 2003 er gjort opp med et positivt årsresultat på kr ,00. Foreningens egenkapital er på kr ,00. Anne Berit Gransjøen Ole Christian Lagesen Bernt Elde Agnes Bakkevig Kjell Thomas Haugen

12 RP-nytt2_innmat.qxp :24 Side ÅRSREGNSKAP 2003 RP-NYTT 2/2004 Retinitis Pigmentosa foreningen i Norge Årsregnskap 2003 Regnskap Noter Budsjett Regnskap Resultat DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent Sosial- og helsedir: Driftstilskudd Sosial- og helsedir; Likemannsmidl Helse- og rehab Automatinntekter Arrangementsinntekter Årsmøte Arrangementsinntekter Høstkonf Arrangementsinntekter Annet Salg av infomatr./ håndbok Andre inntekter Sum inntekter DRIFTSKOSTNADER Styrehonorar Internasjonale konferanser Regnskap/ medl.register Medlemskontingenter utgifter Kontorrekv./kontorhold Trykking, kopi, RP nytt Husleie Data/hjemmeside Telefon, mobil, fax Porto Infomatr/håndbok Arrangementsutgifter Årsmøte Arrangementsutgifter Høstkonf Arrangementsutgifter Annet Helse og rehab. - Videoprosj Helse og rehab. - DAISY - cd Gaver Frakter Styre - og fagrådsmøter Andre møter Diverse utgifter Overført forskningsfondet Sum kostnader Driftsresultat

13 RP-nytt2_innmat.qxp :24 Side 13 RP-NYTT 2/2004 ÅRSREGNSKAP Regnskap Noter Budsjett Regnskap Resultat Finansposter Renteinntekter Renteutgifter og gebyrer Sum finansposter Årsresultat Noter til regnskap Medlemskontingent 509 betalende medl, a kr Tilskudd drift Sosial - og helsedir; Tilskudd drift Likemannsmidler Prosjekter inntekter Videoprosjektet - Mobility Adm.tilsk. Fra Helse og Rehab DAISY - cd Arrangementsinntekter annet Deltakeravg. sommertr. Harstad Styrehonorar Dekn. tlf. utg. leder Internasjonale konferanse ARVO v/ Ruth Riise Alan Bird v/ Ragnheidur Bragadottir Finland - 30 årsjubileum/ Nordisk møte, 3 repr Paris - Retina Europe, 1 repr Sør - Afrika v/ Arne Tømta Medlemskont. Utgifter Medlemsskap i RI og RIE

14 RP-nytt2_innmat.qxp :24 Side ÅRSREGNSKAP 2003 RP-NYTT 2/ Prosjekterkostnader Håndbok, ny utgave dekket av driftsbudsjett DAISY - cd format restbeløp kr Videoprosjektet restbeløp kr Arrangementsutgifter annet Sommertreff Harstad Gaver Gaver jubileum Norge/ Finland Styre/ fagrådsmøter Møte m/ fagpersoner og dr. Weagan fra Australia Reisekostnader styremøte Bespisning Rekvisita, div BALANSE Balanse Balanse EIENDELER Omløpsmidler Fordringer Bankinnskudd DnB pengemarked Sum omløpsmidler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Egenkapital Årets resultat Sum egenkapital KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Tilskudd ikke påbegynt/ avsluttet prosjekt Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital

15 RP-nytt2_innmat.qxp :24 Side 15 RP-NYTT 2/2004 ÅRSREGNSKAP FORSKNINGSFOND 15 Retinitis Pigmentosa foreningen i Norges forskningsfond Årsregnskap RESULTAT Gaveinntekter Tilført fra RP-foreningen Sum driftsinntekter Tilskudd forskning Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter 4 487, Renteutgifter og gebyrer 0 Sum finansposter Årsresultat Disponering av årsresultat Forskningsfondets egenkapital Sum disponering av årsresultat 0 0 BALANSE Eiendeler Omløpsmidler Bankkonto DnB , Bankkonto Storebrand Sum omløpsmidler , Sum eiendeler , Gjeld og egenkapital Gjeld Skyldig RP-foreningen Sum gjeld Egenkapital Egenkapital ,81 0 Grunnkapital Årets resultat , Sum egenkapital , Sum gjeld og egenkapital ,

16 RP-nytt2_innmat.qxp :24 Side BUDSJETT 2004 RP-NYTT 2/2004 Retinitis Pigmentosa foreningen i Norge Budsjett 2004 Budsjett Noter Regnskap Budsjett DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent Sosial - og helsedir; Tilskudd drift Sosial - og helsedir; Likemannsmidl Helse - og rehab; Videoprosj./DAISY Automatinntekter Arrangementsinntekter Årsmøte Arrangementsinntekter Høstkonf Arrangementsinntekter Annet Salg av infomatr./ håndbok Andre inntekter Sum inntekter DRIFTSKOSTNADER Styrehonorar Internasjonale konferanser Regnskap medl.register/ revisjon Medlemskontingenter utgifter Kontorrekv./kontorhold Trykking, kopi, RP nytt Husleie Data/hjemmeside Telefon, mobil, fax Porto Infomatr/ håndbok Arrangementsutgifter Årsmøte Arrangementsutgifter Høstkonf Arrangementsutgifter Annet Helse og rehab. - Videoprosj Helse og rehab. - DAISY - cd Gaver Frakter Styre - og fagrådsmøter Andre møter Diverse utgifter Overført forskningsfondet Sum kostnader Driftsresultat

17 RP-nytt2_innmat.qxp :24 Side 17 RP-NYTT 2/2004 BUDSJETT Budsjett Noter Regnskap Budsjett Finansposter Renteinntekter Renteutgifter og gebyrer Sum finansposter Årsresultat Noter til budsjett Medlemskontingen 520 betalende medlemmer a kr Offentlig støtte Driftsstøtte Likemannsmidler Helse og Rehabilitering Restbeløp overført fra 2003: DAISY Mobilitetsvideo Automatinntakter 3 maskiner kr pr. mnd. X Regnskap Regnskap/ medlemsregister Revisjon

18 RP-nytt2_innmat.qxp :24 Side NYTT FRA FORSKNING RP-NYTT 2/2004 Nytt fra forskningen Av Ole Christian Lagesen Mens dette skrives, i månedsskiftet april/mai, pågår den årlige, store øyeforskningskonferansen ARVO i Florida. Den vil gi status innen netthinneforskningen, og våre to representanter i Retina Internationals internasjonale fagråd, Ruth Riise og Ragnheidur Bragadottir, er tilstede. De deltar også på fagrådets møte under konferansen, og det vil gi grunnlag for en bredere og ajourført orientering om forskningsresultater i høstens nummer av RP-nytt, og på høstkonferansen i september. Her er imidlertid noen meldinger fra forskningsfronten de siste månedene: KUNSTIG STIMULERING AV NETTHIN- NECELLER HVA SKAL TIL FOR Å FÅ RESPONS I HJERNENS SYNSDEL? Ved Harvard-universitetet i Boston, har et forskerteam der også forskere fra Massachusets Institute of Technology (MIT) deltar begynt forsøk der de bruker elektroder for å utløse reaksjoner i netthinneceller. De vil finne ut hva som skal til av elektriske impulser for at de såkalte gangliecellene, som hos de fleste med RP og AMD fortsatt er funksjonsdyktige, gir en adekvat respons, og videreformidler impulsene gjennom synsnervesystemet til synsfeltet i hjernen. Forsøkene utføres på kaniner, dels på netthinnevev i laboratoriet, dels på levende kaniner. De har normale netthinner, og forsøkene har foreløpig avdekket en rekke forhold vedrørende hvor store elektrodene kan/bør være, hvor lang den elektriske impulsen må være for å trenge dypt nok ned, og styrkenivå. Forsøkene fortsetter nå med laboratorieforsøk på mus-, rotte- og kaninnetthinner som har RP eller tilsvarende netthinnedegenerasjoner. Samtidig arbeider gruppen med å konstruere en protese, et implantat, som skal kunne plasseres permanent i netthinnen, og motta de riktig dimensjonerte impulser. Opplysningene fra Harvard/MIT-gruppen forteller dermed at ytterligere ett avansert forskermiljø er i gang med studier med sikte på det å kunne gjenskape syn hos personer der fotoreseptorene. stavene og tappene har sluttet å funksjonere, men hvor andre cellelag i netthinnen er intakte. NOK ET RP-GEN FUNNET I SØR AFRIKA Genetikere ved universitetet i Cape Town har funnet en genfeil (mutasjon) som forårsaker dominant RP, den foreløpig siste i en etter hvert ganske lang rekke. Det dreier seg om et gen som finnes i øyets årehinne, men også i øyelinsen. Lokaliseringen og defineringen av mutasjonen er gjort med utgangspunkt i analyser fra en stor sørafrikansk familie som har vært registrert i det RP-register som er etablert i Sør-Afrika. Siden mutasjonen

Jan Grøndahl har fått RP-foreningens hederspris 2007 for sitt mangeårige arbeid for RP-saken

Jan Grøndahl har fått RP-foreningens hederspris 2007 for sitt mangeårige arbeid for RP-saken Nummer 2 2007 13. årgang Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. Jan Grøndahl har fått RP-foreningens hederspris 2007 for sitt mangeårige arbeid for RP-saken 200702-RP-Nytt.qxp

Detaljer

RP-NYTT INFORMASJON FRA RETINITIS PIGMENTOSA FORENINGEN I NORGE NR. 2 VÅR 2002 8. ÅRGANG

RP-NYTT INFORMASJON FRA RETINITIS PIGMENTOSA FORENINGEN I NORGE NR. 2 VÅR 2002 8. ÅRGANG RP-NYTT INFORMASJON FRA RETINITIS PIGMENTOSA FORENINGEN I NORGE NR. 2 VÅR 2002 8. ÅRGANG RP-FORENINGEN I NORGE Stiftet 2. desember 1993 Foreningsleder Nestleder. Atle Lunde Anne Berit Gransjøen Tlf. 51

Detaljer

Nummer 1 2007 13. årgang

Nummer 1 2007 13. årgang Nummer 1 2007 13. årgang Sonja Karine Lerdal og Miriam Synnøve Syversen fikk RP-foreningens oppmuntringsstipend. Begge jobber med ERG-undersøkelser på Ullevål universitetssykehus. INNHOLD 2007 - Året for

Detaljer

Nummer 4 2004 10. årgang. Barna er også med på høstkonferansen. Fra venstre: Tiril, aktivitetsleder Cathrine, Solveig og Agnes.

Nummer 4 2004 10. årgang. Barna er også med på høstkonferansen. Fra venstre: Tiril, aktivitetsleder Cathrine, Solveig og Agnes. Nummer 4 2004 10. årgang Barna er også med på høstkonferansen Fra venstre: Tiril, aktivitetsleder Cathrine, Solveig og Agnes. INNHOLD Leder...................... s 3 Innkalling til årsmøte.......... s

Detaljer

RP nytt. «Hærlig» årsmøte i Stjørdal. Nummer 2 2012. 18. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede.

RP nytt. «Hærlig» årsmøte i Stjørdal. Nummer 2 2012. 18. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. RP nytt Nummer 2 2012 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 18. årgang (Foto: Artica AS) «Hærlig» årsmøte i Stjørdal Innhold Årsmøte i Stjørdal...1 Takk for tilliten!....3 Småplukk....5

Detaljer

RP nytt. Magnar Storliløkken og Per Fosse. Forteller fra sitt prosjekt om orientering og mobilitet hos personer med RP, på årsmøtet 2015.

RP nytt. Magnar Storliløkken og Per Fosse. Forteller fra sitt prosjekt om orientering og mobilitet hos personer med RP, på årsmøtet 2015. RP nytt Nummer 2 2015 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 21. årgang Magnar Storliløkken og Per Fosse. Forteller fra sitt prosjekt om orientering og mobilitet hos personer

Detaljer

RP nytt. Ridderrennet fyller 50 år. Nummer 2 2013. 19. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede.

RP nytt. Ridderrennet fyller 50 år. Nummer 2 2013. 19. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. RP nytt Nummer 2 2013 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 19. årgang (Foto: Privat) Ridderrennet fyller 50 år Innhold Jeg tror på mennesker som brenner...3 Småplukk....5 Referat

Detaljer

Vinterstemning. Nummer 1 2006 12. årgang

Vinterstemning. Nummer 1 2006 12. årgang Vinterstemning Nummer 1 2006 12. årgang INNHOLD Leder...................... s 3-4 Invitasjon til Årsmøtet 2006...s 4-6 Tett på Øystein Andreassen.... s 7-9 Synshemmet \arbeidstaker... s.10 Ny undersøkelse:

Detaljer

RP nytt. Vinterstemning. Nummer 1 2010. 16. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede.

RP nytt. Vinterstemning. Nummer 1 2010. 16. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. RP nytt Nummer 1 2010 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 16. årgang Vinterstemning Foto: Bernt Elde Innhold Vinterstemning...1 Arbeid en kilde til både glede og besvær...3

Detaljer

RP nytt. RP-foreningen ønsker alle medlemmer velkommen til Vårsamling og årsmøte på Clarion Hotell, Bergen Airport. Nummer 1 2011. 17.

RP nytt. RP-foreningen ønsker alle medlemmer velkommen til Vårsamling og årsmøte på Clarion Hotell, Bergen Airport. Nummer 1 2011. 17. RP nytt Nummer 1 2011 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 17. årgang RP-foreningen ønsker alle medlemmer velkommen til Vårsamling og årsmøte på Clarion Hotell, Bergen Airport

Detaljer

RP nytt. Tett på: John Arne Nordholmen. Nummer 1 2013. 19. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede.

RP nytt. Tett på: John Arne Nordholmen. Nummer 1 2013. 19. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. RP nytt Nummer 1 2013 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 19. årgang Foto: Privat Tett på: John Arne Nordholmen Innhold Vi retter blikket fremover....3 Småplukk....4 Gaver

Detaljer

Øystein Andreassen var en av de mange som prøvde gjørmebad med firehjulssykkel

Øystein Andreassen var en av de mange som prøvde gjørmebad med firehjulssykkel Nummer 4 2005 11. årgang Øystein Andreassen var en av de mange som prøvde gjørmebad med firehjulssykkel INNHOLD Leder...................... s 3 Innkalling til årsmøte.......... s 4 Kalender 2006................

Detaljer

RP nytt. «Høst i vest» Nummer 4 2008. 14. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede.

RP nytt. «Høst i vest» Nummer 4 2008. 14. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. RP nytt Nummer 4 2008 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 14. årgang «Høst i vest» Foto: Bernt Elde Innhold Nasjonal TT-ordning et viktig mål.... 3 Speilvendt Jantelov...4

Detaljer

RP-NYTT INFORMASJON FRA RETINITIS PIGMENTOSA FORENINGEN I NORGE NR. 3 HØST 2002 8. ÅRGANG

RP-NYTT INFORMASJON FRA RETINITIS PIGMENTOSA FORENINGEN I NORGE NR. 3 HØST 2002 8. ÅRGANG RP-NYTT INFORMASJON FRA RETINITIS PIGMENTOSA FORENINGEN I NORGE NR. 3 HØST 2002 8. ÅRGANG RP-FORENINGEN I NORGE Stiftet 2. desember 1993 Foreningsleder Nestleder. Atle Lunde Anne Berit Gransjøen Tlf. 51

Detaljer

Agder førerhundklubb har vært på ekstremtur til Kjerag

Agder førerhundklubb har vært på ekstremtur til Kjerag Nummer 3 2006 12. årgang Agder førerhundklubb har vært på ekstremtur til Kjerag Innhold: Rehabilitering når synet svikter s. 3 Tett på Agustin Sambola s. 4 Ønsker du deg førerhund? s. 6 Den gode utsikten

Detaljer

RP nytt. Gen-jeger Cecilie Bredrup holdt innlegg om genetikk på RP-foreningens høstkonferanse. Nummer 4 2014. 20. årgang

RP nytt. Gen-jeger Cecilie Bredrup holdt innlegg om genetikk på RP-foreningens høstkonferanse. Nummer 4 2014. 20. årgang RP nytt Nummer 4 2014 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 20. årgang (Foto: Siv Løken ) Gen-jeger Cecilie Bredrup holdt innlegg om genetikk på RP-foreningens høstkonferanse

Detaljer

RP nytt. Nummer 4 2012. 18. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede.

RP nytt. Nummer 4 2012. 18. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. RP nytt Nummer 4 2012 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 18. årgang To flotte norske representanter på RI Youth i Hamburg sommeren 2012 Innhold Midt i blinken!...3 Småplukk....4

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2005 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Aktiv deltakelse på årsmøte Oslo 16. april 2005 R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland Endelig er sommeren her! Den vi har ventet på, og lengtet etter. Vi

Detaljer

RP nytt. Team RP på toppen av Galdhøpiggen. Nummer 3 2011. 17. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede.

RP nytt. Team RP på toppen av Galdhøpiggen. Nummer 3 2011. 17. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. RP nytt Nummer 3 2011 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 17. årgang Foto: Frank Robert Webermann Team RP på toppen av Galdhøpiggen Innhold Likhet, ulikhet og fellesskap...........

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

RPnytt. RP-foreningens første leder fikk hederspris i jubileumsåret. Nummer 4 2013 19. årgang

RPnytt. RP-foreningens første leder fikk hederspris i jubileumsåret. Nummer 4 2013 19. årgang RPnytt Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. Nummer 4 2013 19. årgang (Foto: Frank Robert Webermann) RP-foreningens første leder fikk hederspris i jubileumsåret Innhold Helten

Detaljer

RP nytt. Norges deltagere på RI s ungdomssamling fra v. Gry Berg, Stine Jåsund og Ann-Irene Dæhlin. Nummer 3 2008 14. årgang

RP nytt. Norges deltagere på RI s ungdomssamling fra v. Gry Berg, Stine Jåsund og Ann-Irene Dæhlin. Nummer 3 2008 14. årgang RP nytt Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. Nummer 3 2008 14. årgang Norges deltagere på RI s ungdomssamling fra v. Gry Berg, Stine Jåsund og Ann-Irene Dæhlin Innhold Arbeid

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2002 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Norsk sykehjem i Spania s. 4 Årsmøte i LHS, referat s. 6 Foredrag Pre-implantasjon s.12 Årsmelding 2001 for fylkeslagene s.17 HUNTINGTONS SYKDOM Tidsskrift

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2003 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Bente LANDSSTYRET 2003-2004 Carl Astri Kjersti Referat fra forskningsdag i København s. 4 Søknadsskjema for kurs på Frambu 25. - 29. august 2003 s. 7 Erfaring

Detaljer

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE 35 år FYLKESLAGSLEDERE 2005 FINNMARK Svein Erik Haldorsen Lensmannsveien 4 9515 Alta 78 43 13 92 svein.e@norskfagskole.no TROMS

Detaljer

god sommer TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10

god sommer TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10 Nr. 1, 2013 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10 Vi ønsker medlemmer av LHS velkommen til Motivasjonsseminar på Gardermoen 1. - 3. november.

Detaljer

RP nytt. Både mennesker og dyr koste seg på høstkonferansen. Nummer 4 2009. 15. årgang

RP nytt. Både mennesker og dyr koste seg på høstkonferansen. Nummer 4 2009. 15. årgang RP nytt Nummer 4 2009 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 15. årgang Foto: Grethe Baustad Både mennesker og dyr koste seg på høstkonferansen. Innhold Innkalling til Årsmøte

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

RP nytt. Klar til start på Oslo maraton. Nummer 4 2010. 16. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede.

RP nytt. Klar til start på Oslo maraton. Nummer 4 2010. 16. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. RP nytt Nummer 4 2010 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 16. årgang Klar til start på Oslo maraton Fra venstre: Karsten Skjelbreid, Kirsti Skorge, Nina Helene Skorge og Stål

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2004 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Den glemte person ved Huntingtons Chorea s. 4 Nordisk konferanse s. 6 Årsmøte i Kristiansand s. 10 Ny webside s. 15 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM NR. 3-2003

Detaljer