RP-foreningens nye styre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RP-foreningens nye styre"

Transkript

1 Nummer årgang RP-foreningens nye styre Foran: Anne Berit Gransjøen og Ole Christian Lagesen. Bak fra venstre: Elisabeth Jensen, Håkon Gisholt, Grethe Torkelsen og Bernt Elde. Marit Crawfurd var ikke til stede.

2 RP-nytt2_innmat.qxp :24 Side 2 INNHOLD Lederen s 3 Nytt fra styret s 4 Høstkonferanse s 5 Protokoll for årsmøte s 7 Årsmelding for s 8 Årsregnskap for s 12 Årsregnskap for forskningsfond. s 15 Budsjett s 16 Nytt fra forskning s 18 NBFs innvandrergruppe s 19 Familieferie på Hurdal s 20 Syn-Support s 21 Blind mor fikser alt s 22 Tandemsykkel selges s 23 Sats og trykk: PDC Tangen Lay-out: Øystein Kleven Ombrekking: Beate Solem (NBF) Opplag 620 stk. ISSN Leder: Anne Berit Gransjøen Tlf / Nestleder: Ole Chr. Lagesen Tlf / Kasserer: Grethe Torkelsen Tlf / Sekretær: Bernt Elde Tlf / Styremedlem: Håkon Gisholt Tlf / varamedlem: Elisabeth Jensen 2. varamedlem: Marit Crawfurd RP-Nytt Redaktør: Bernt Elde RP-Nytt fås i sort/hvitt, lyd og elektronisk. Bladet utgis 4. ganger i året. Adresse: RP-foreningen i Norge Majorstuveien 17 Boks Oslo Kto. nr.: Organisasjonsnr.: Tlf E-post: Internett: Meldinger om skifte av navn, adresse osv. gis til Bernt Elde på telefon eller e-post Det samme gjelder hvis du ønsker bladet i et annet format. Informasjonsmateriell: RP-håndbok og RP-video kan bestilles på tlf eller e-post:

3 RP-nytt2_innmat.qxp :24 Side 3 RP-NYTT 2/2004 LEDER 3 Forskning det er vikti det! Av Ole Christian Lagesen, nestleder Fra 1. januar 2004 ble øyeavdelingene ved Ullevål universitetssykehus og Rikshospitalet slått sammen. Det betyr flytting av Rikshospitalets folk til Ullevål, og ellers alle ulempene med omorganisering, tilpasning av lokaler, og tidskrevende etablering av nye, felles rutiner og samarbeidsrammer. Bak ligger ønsket om å effektivisere pasientbehandlingen, og derigjennom utnytte menneskelige og økonomiske ressurser bedre. Kvalitet skal opprettholdes. Den umiddelbare, forhåpentlig forbigående, konsekvens av flyttesjauen blir imidlertid lengre ventetid for i alle fall en del pasienter. F.eks. er det kø på personer til ERGundersøkelser. Men både fra Rikshospitalet, særlig ved professor Bjørn Nicolaissen, og fra Ullevål, ved seksjonsoverlege Ragnheidur Bragadottir, sies det at dette kan bli en nødvendig styrking av øyemedisinen i Norge, særlig ved at det blir et større, felles miljø, med økt mulighet for forskning og utvikling både innen behandlingsmetoder og mer grunnleggende øyehelseforskning. Det er ingen hemmelighet at norsk øyeforskning i høy grad trenger en utstrakt styrking, både i kvalitet og kvantitet. Nicolaissen sammenliknet i et foredrag i fjor Norge med Usbekistan og Albania! Og mange har påpekt at dyktige fagfolk som kunne videreutviklet kompetansen innen de offentlige undervisningssykehusene flykter fra sykehusene til privat praksis. Grunnene er ikke bare vesentlig bedre lønn, men også mye lettere adgang til godt utstyr og romslige kursmuligheter. Vi i RP-foreningen vet en god del om hvordan forskningen innen vårt felt av øyehelsen, netthinnesykdommene, nå formelig eksploderer. Ikke bare i ett land, men i mange. Ikke bare i USA, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Canada, men også i Australia og Japan. Våre naboer i Sverige har en lang rekke meget sterke, internasjonalt kjente øyeforskere, og det foreløpig siste, i den lange rekken av RP-fremkallende gener, ble lokalisert av et forskerteam fra Sør Afrika. Ragnheidur Bragadottirs deltakelse i den banebrytende genterapeutiske forskningen på hunder og katter med medfødte netthinnesykdommer, blir for oss et eksempel på at også norsk forskning kan bidra vesentlig, gitt at man får kombinert individuell faglighet og engasjement med penger, tidsressurser, nettverksbygging og kollegialt miljø. Dette blir da vårt håp og ønske for den nye, store behandlings- og undervisningsavdelingen på Ullevål

4 RP-nytt2_innmat.qxp :24 Side 4 4 NYTT FRA STYRET RP-NYTT 2/2004 universitetssykehus: At den ikke primært sparer penger, men makter å øke forskningsarbeidet, og utvide og styrke byggingen av nasjonale og internasjonale nettverk. Til det trengs mer penger ikke mindre. Flere engasjerte mennesker ikke færre. En utfordring til myndigheter, forskningsråd, sykehusledelse og det sammensluttede fagmiljøet. Nytt fra styret Etter konstitueringen har styret nå denne sammensetningen: Leder: Anne Berit Gransjøen Nestleder: Ole Christian Lagesen Kasserer: Grethe Torkelsen Sekretær: Bernt Elde Styremedlem: Håkon Gisholt Varamedlem: Elisabeth Jensen Varamedlem: Marit Crawfurd Strategisk plan Med utgangspunkt i mange gode innspill fra medlemmene under høstkonferansen i fjor, har styret kommet godt i gang med å lage en strategisk plan for foreningens virke de neste årene. Planen vil bli lagt frem for medlemmene på årets høstkonferanse. Håndboken Innsikt gir utsikter På begynnelsen av dette året kunne vi endelig få sendt ut den nye versjonen av informasjonshåndboken Innsikt gir utsikter. Med denne lille notisen ønsker vi å forsikre oss om at alle som i sin tid kjøpte håndboken, nå også har fått det nye innholdet. Dersom du ikke har fått den nye versjonen, ber jeg om å få tilbakemelding så snart som mulig. Samtidig vil vi sørge for at du igjen blir registrert som håndbokinnehaver, slik at du for ettertiden får tilsendt oppdateringer og nye versjoner. Takk for hjelpen. Anne Berit Gransjøen Tlf , mobil , e-post: Kontingent og medlemsverving Har du glemt å betale medlemskontingenten til RP-foreningen? Det er ennå ikke for sent. Hvis du har mistet giroen, kan du få ny ved å henvende deg til Anne Berit på tlf eller Grethe på tlf RP-foreningens vedtekter åpner for at både personer med RP og andre nedarvede degenerative sykdommer i øyets netthinne, deres familie og venner kan være medlemmer. Det vil si at alle egentlig kan være medlem i RP-foreningen. Antall betalende medlemmer danner grunnlaget for de offentlige tilskudd vi får, så vår oppfordring blir derfor: Hjelp oss med å verve nye medlemmer!

5 RP-nytt2_innmat.qxp :24 Side 5 RP-NYTT 2/2004 HØSTKONFERANSE 5 Høstkonferanse på Hurdalsenteret Av Håkon Gisholt, Kjell Thomas Haugen og Anne Berit Gransjøen RP foreningen har med dette gleden av å invitere til et meget spennende og innholdsrik arrangement på Hurdalsenteret, helgen september. Program Fredag 17. september Avreise Sporveisgata Avreise Gardermoen Ankomst Hurdalsenteret Innsjekking Middag Velkommen til høstkonferanse. Navneopprop, praktiske opplysninger. Det nyeste nye innen forskningen. v/ Ole Christian Lagesen, styret Programmet avsluttes. Lørdag, 18. september Frokost (til kl ) Praktiske opplysninger, dagens program RP-foreningens strategiske plan resultat av idémyldringen v/ styret Hvordan kan RP-foreningen drive likemannsarbeid? V/ Unn Kristin Ljøner Hagen, Norges Blindeforbund Pause kaffe/te Seminar (til kl , velg en av to seksjoner): 1. RP ens ABC hva er RP, utvikling, behandling, forebygging m.m. V/ Ole Christian Lagesen, styret. 2. Ridderrenn og ridderritt Ski eller sykkel? V/ Diane Hanisch, Ridderrennets Venner RP-foreningens mobilitetsvideo visning. V/ Ole Christian Lagesen, styret Lunsj Aktiviteter og mosjon. Informasjon i plenum, deretter utendørs aktiviteter Aktivitetene gjennomføres 2 ganger, og Lydgeværskyting (m/instruktør). Natursti med oppgaveløsing (uten instruktør). Kanopadling (med instruktør). Tandemsykling (uten instruktør). Frukt og drikke serveres underveis Humoristisk innslag. Stand-up med kjent norsk komiker Middag Dans og sosialt samvær. Søndag, 19. september Frokost (til kl ) Verdier, vilje og pågangsmot et foredrag til inspirasjon. Engasjerende og tankevekkende foredrag Kaffe/te Utsjekking Verdier, vilje og pågangsmot forts Evaluering Lunsj Avreise Hurdalsenteret Ankomst Gardermoen Ankomst Oslo S Ankomst Sporveisgata 10. Vi tar forbehold om endringer i programmet.

6 RP-nytt2_innmat.qxp :24 Side 6 6 HØSTKONFERANSE RP-NYTT 2/2004 Priser Kr 390 pr. person i dobbeltrom, alt inkludert. Kr 550 pr. person i enkeltrom, alt inkludert. Rom Vi gjør oppmerksom på at du automatisk blir tildelt enkeltrom dersom du melder deg på konferansen alene. Imidlertid står det selvsagt enhver fritt å avtale romdeling med en annen deltaker. Transport Vi setter opp buss til og fra Hurdalsenteret. Busstransporten er inkludert i deltakeravgiften. Reiseutgifter Av økonomiske årsaker har vi dessverre ikke anledning til å dekke reiseutgifter til årets høstkonferanse. Aktivitetsleder Ta gjerne barna med. Vi ordner med aktivitetsledere til de som ønsker det. Assistanse Vi ønsker at alle som har lyst og anledning til å delta på våre arrangementer, skal ha mulighet til det selv om man kommer alene. Det vil derfor være en egen gruppe av personer som skal ha som oppgave å bistå de som har behov for assistanse. Påmelding Du kan melde deg på konferansen ved å benytte e-post eller kontakte meg på telefon. Vær rask med å melde deg på, det kan bli trangt om plassen. Følgende må besvares: Navn på deltaker(e), adresse, postnr/-sted, telefon. Ønsker dobbeltrom eller enkeltrom. Ønsker røykerom og/eller har med førerhund. Ønsker å delta på fellestransporten fra Sporveisgata 10/ Gardermoen. Har med barn: Antall og alder. Har behov for assistanse. Dersom det er spesielle ønsker i forbindelse med måltider. Ønsker bekreftelse tilsendt over e-post. Har tidligere deltatt på RPforeningens arrangementer. Bindende påmelding innen 15. juni 2004 på telefon , mobil eller e-post: Betaling Giro for innbetaling av deltakeravgift, vil bli sendt etter påmelding. Forfall Vi gjør oppmerksom på at dersom du har meldt deg på høstkonferansen og allikevel ikke har anledning til å delta, er fristen for å melde forfall senest 3 uker før. Vi håper at så mange som mulig får anledning til å delta.

7 RP-nytt2_innmat.qxp :24 Side 7 RP-NYTT 2/2004 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll for årsmøte 2004 Årsmøtet ble holdt på Scandic Hotell Høvik, Oslo, lørdag 20. mars 2004, møtetid kl Sak 1 Navneopprop Ved navneopprop var det 30 personer til stede. Sak 2 Godkjenning av innkalling Innkalling enstemmig godkjent. Sak 3 Godkjenning av saksliste Saksliste referert og enstemmig godkjent. Sak 4 Valg av møteleder Styret foreslo Arild Øyan. Arild Øyan ble enstemmig valgt. Sak 5 Valg av møtesekretær Styret foreslo Bernt Elde. Bernt Elde ble enstemmig valgt. Sak 6 Valg av medunderskriver på protokollen Knut Harald Nilsen ble foreslått og enstemmig valgt. Sak 7 Styrets årsmelding for 2003 Forslag til årsmelding ble opplest. Atle Lunde mente at det burde være med at vi hadde inviterte gjester til jubileumsfesten, og hvem de var. Dette vil bli tatt med i den årsmeldingen som skal trykkes i RP-nytt. Med denne presiseringen ble årsmeldingen enstemmig godkjent. Sak 8 Årsregnskap 2003/Revisors beretning Revisors beretning for RP-foreningen og RP-foreningens forskningsfond ble opplest og regnskapene gjennomgått. Foreningens driftsregnskap viser et overskudd på kr ,00, og egenkapital på kr ,00. Forskningsfondets kapital var pr kr ,65. Regnskapene ble enstemmig godkjent. Sak 9 Innkomne forslag Ingen innkomne forslag. Sak 10 Budsjett 2004 Styrets forslag til budsjett for 2004 ble gjennomgått. Budsjettet er satt opp med et driftsunderskudd på kr Styret ba årsmøtet om fullmakt til å vurdere den budsjetterte overføring av kr til forskningsfondet når man fikk bedre oversikt over den økonomiske situasjonen utpå høsten. Styret fikk fullmakt til å vurdere størrelsen på overføringen til fondet ved årets slutt, avhengig av den økonomiske situasjonen. Budsjettet ble enstemmig godkjent. Sak 11 Valg Valgkomiteen la frem følgende innstilling: Leder: Anne Berit Gransjøen, gjenvalgt for ett år. Styremedlemmer: Ole Christian Lagesen, gjenvalgt for to år, Grethe Torkelsen, ny for to år, Håkon

8 RP-nytt2_innmat.qxp :24 Side 8 8 ÅRSMELDING 2003 RP-NYTT 2/2004 Gisholt, ny for et år. Varamedlemmer: Elisabeth Jensen, gjenvalgt for et år, Marit Crawfurd, gjenvalgt for et år. Alle ble valgt ved akklamasjon. Valgkomité 2005: Leder: Atle Lunde Medlem: Arild Øyan Medlem: John Gustav Moe Vara: Åse Line Leer Alle ble valgt ved akklamasjon. Bernt Elde, møtesekretær Knut Harald Nilsen, medunderskriver Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge Årsmelding 2003 Året 2003 var preget av at RP-foreningen fylte 10 år. Vi hadde historiske tilbakeblikk gjennom de tre første numrene av RP-nytt. RP-nytt ble for øvrig også forsynt med jubileumslogo. På høsten arrangerte vi 10-års jubileum på Hurdalsenteret. Vi hadde gitarspill, sketsjer, idémyldring, orientering og forskningsnyheter. Festmiddagen lørdag kveld ble en verdig markering av jubileet bl.a. med utdeling av RP-foreningens første hederspris. Prisen ble overrakt Ruth Riise som takk for stor innsats for RPsaken. I forbindelse med 10-års jubileet fikk vi kr 5000 fra Interesseforeningen for LMBB-syndrom, og kr 3000 fra Syn- Support AS. En stor takk til begge for pengestøtten. Beløpene står nå på foreningens forskningsfond. Vil samtidig få takke for alle hyggelige ord og blomsterhilsener. RP-nytt startet året med ny image. Bevisst bruk av bilder både utenpå og inni bladet, håper vi skal gi et mer helhetlig inntrykk. Det at vi trykker bladet i spalter, gjør bladet lettere å lese når man har RP. I løpet av året har vi gjort noen justeringer etter flere konstruktive innspill fra leserne. Mot slutten av året kunne vi endelig se oss ferdig med en helt ny og revidert utgave av håndboken. Håndboken er blitt mer innholdsrik og vi håper nå at den er blitt et ennå bedre produkt en den forrige. Vi er selvsagt svært takknemlig for tilbakemeldinger. Idémyldringen på høstkonferansen ble det første steget på veien mot en strategisk plan for RP-foreningens gjøren og laden i årene framover. Besvarelsene ga oss et veldig godt utgangspunkt for et stort stykke arbeid som vi nå har foran oss.

9 RP-nytt2_innmat.qxp :24 Side 9 RP-NYTT 2/2004 ÅRSMELDING Første evaluering vil bli på høstkonferansen Samarbeidsmøter har vært avviklet med Interesseforeningen for LMBBsyndrom og med Norges Blindeforbund. I tillegg til flere små og store oppgaver vi kan samarbeide om, vil et framtidig synsregister være den største og viktigste. Videre viste det seg å være viktig og nødvendig å få laget en veileder for tillitsvalgte. Foreningen har fått et stadig mer omfattende arbeidsfelt, og styremedlemmer har gjennom 10 år samlet erfaringer, dokumentasjon og annen informasjon som må kunne overføres til nye tillitsvalgte. En slik veileder vil samtidig støtte valgkomiteen i dens arbeid, og hjelpe styret i fordeling av arbeidsoppgaver og prosjektansvar. Arbeidet med veilederen ble så vidt startet i 2003 og vil bli presentert på årsmøtet RP-foreningen har også gleden av å kunne presentere en solid økonomi for regnskapsåret 2003 med et årsresultat på kr ,00 Følgende personer har innehatt verv i 2003: Styret Leder: Atle Lunde Nestleder: Anne Berit Gransjøen Sekretær: Brynjulv Norheim Jr. Kasserer: John Gustav Moe Styremedlem: Ole Christian Lagesen 1. varamedlem: Elisabeth Jensen 2. varamedlem: Åse Line Leer Valgkomité: Håkon Gisholt Unn Kristin Ljøner Hagen Arild Øyan Varamedlem: Egil Rasmussen Styret Leder: Anne Berit Gransjøen Nestleder: Ole Christian Lagesen Sekretær: Bernt Elde Kasserer: Agnes Bakkevig Styremedlem: Kjell Thomas Haugen 1. varamedlem: Elisabeth Jensen, gjenv. 2. varamedlem: Marit Crawfurd Valgkomité: Håkon Gisholt Atle Lunde Unn Kristin Ljøner Hagen John Gustav Moe Arild Øyan Gjenvalgt Varamedlem: Egil Rasmussen Åse Line Leer (Tallene i parentes gjelder for 2002) Medlemstall Pr hadde foreningen registrert 597 (588) medlemmer, hvorav 509 (501) hadde betalt medlemskontingent. Medlemmene er fordelt over hele landet etter følgende fylkesoversikt: Østfold 19 Sogn og Fjordane 14 Akershus 53 Møre og Romsdal 23 Oslo 96 Oppland 25 Buskerud 41 Hedmark 32 Vestfold 15 Sør-Trøndelag 42 Telemark 16

10 RP-nytt2_innmat.qxp :24 Side ÅRSMELDING 2003 RP-NYTT 2/2004 Nord-Trøndelag 13 Aust-Agder 13 Nordland 8 Vest-Agder 24 Troms 28 Rogaland 43 Finnmark 10 Hordaland 78 Utlandet 4 Medlemssammenkomster Foreningens årsmøte ble avholdt lørdag på Radisson SAS Royal Garden Hotell, Trondheim. I tillegg til selve årsmøtet besøkte deltagerne Tambartun kompetansesenter, hvor særlig lyslaboratoriet ble viet stor oppmerksomhet. Helgen juni inviterte RPforeningen til sommertreff i Harstad. Totalt 22 personer var påmeldt, og selv om været ikke minnet alt for mye om sommer, ble det en flott helg for deltagerne. Det var både faglige og kulturelle innslag, bl.a. tur med seilskonnerten Anna Rogde september var det duket for 10 års jubileumskonferanse på Hurdalsenteret. Med nesten 90 deltagere fylte vi opp all ledig kapasitet på senteret. Vi hadde spesielt invitert representanter for blindeforbundene, kompetansesentrene, tidligere og nåværende medlemmer av fagrådet og tidligere ledere i foreningen. Øyelege Jan Grøndahl som har jobbet mye for RP-saken og Turid Skuseth som var med i interimsstyret for ti år siden, var også invitert. RP-foreningen fikk mye ros og heder for det arbeidet den har gjort gjennom sine 10 leveår, og foreningen benyttet anledningen til å dele ut sin første hederspris. Den gikk fullt fortjent til øyelege Ruth Riise. Under konferansen fikk deltagerne gjennom en idémyldring anledning til å fortelle hva de mener foreningen skal arbeide med fremover. Og, som vanlig, ble det også en økt med fysisk aktivitet. Styrets arbeid Det har vært holdt 7 (8) styremøter i løpet av året, og totalt 78 (77) saker har vært behandlet, blant annet: bearbeiding etter idémyldringen mobilitetsvideo informasjonshåndboka felles styremøte med LMBBforeningen møte med Norges Blindeforbund møblering av kontoret arkiv / etablering av arkivnøkkel planlegging av medlemssammenkomster gjennomgått innhold i RP-nytt på hvert møte gjennomgått medlems- og økonomioversikt på hvert møte planlegging av deltagelse ved RI kongress i Nederland RP-foreningen har vært representert ved forskjellige møter og arrangementer: finske RP-foreningens 30-års jubileum Nordisk møte: Retina International Europe/ Retina International Youth i Paris dag-konferanse for brukere av likemannsmidler

11 RP-nytt2_innmat.qxp :24 Side 11 RP-NYTT 2/2004 ÅRSMELDING møte med Interesseforeningen for LMBB-syndrom. møte med Norges Blindeforbund. Foreningen var representert, gjennom fagrådet, på årets ARVO konferanse, på fagprogram i tilknytning til den britiske RP-spesialisten Alan Birds 65 års jubileum, og en internasjonal synspedagogkonferanse i Sør- Afrika. Med økonomisk støtte fra RP-foreningen inviterte Ragnheiður Bragadottir, Ullevål universitetssykehus, professor Vaegan fra Australia. Han er en av verdens dyktigste personer på fagområdet ERG (elektronisk måling av aktiviteten på netthinnen). Professor Vaegan var her i 6 uker i forbindelse med opplæring på sykehusets nye ERG-utstyr. Vårt medlemsblad, RP-nytt, har som vanlig kommet ut med 4 nummer. Tilbakemeldinger fra medlemmene viser at bladet kan gjøres enda bedre, både layout- og innholdsmessig. Styret vil arbeide kontinuerlig for å forbedre både bladet og internettsidene. Fagrådet Fagrådet har i 2003 bestått av: Olav Henrik Haugen, overlege øyeavdelingen Haukeland universitetssykehus, Ragnheidur Bragadottir, overlege øyeavdelingen Ullevål universitetssykehus, Arne Tømta, synspedagog Norges Blindeforbund og Anne Berit Gransjøen, styrets representant. Fagrådet har ikke avholdt møte i 2003, men styret har vært i kontakt med rådsmedlemmene enkeltvis i forbindelse med en del forskningsog arrangementssaker. I tillegg har de bidratt med å kvalitetssikre den nyeste versjonen av håndboken. Et fagrådmedlem har stått for forskningsformidlingen på høstkonferansen. Forskningsfondet Interesseforeningen for LMBBsyndrom har gitt kr 5.000,- til forskningsfondet. Fondets kapital pr er kr ,65. Økonomi Foreningens driftsregnskap for 2003 er gjort opp med et positivt årsresultat på kr ,00. Foreningens egenkapital er på kr ,00. Anne Berit Gransjøen Ole Christian Lagesen Bernt Elde Agnes Bakkevig Kjell Thomas Haugen

12 RP-nytt2_innmat.qxp :24 Side ÅRSREGNSKAP 2003 RP-NYTT 2/2004 Retinitis Pigmentosa foreningen i Norge Årsregnskap 2003 Regnskap Noter Budsjett Regnskap Resultat DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent Sosial- og helsedir: Driftstilskudd Sosial- og helsedir; Likemannsmidl Helse- og rehab Automatinntekter Arrangementsinntekter Årsmøte Arrangementsinntekter Høstkonf Arrangementsinntekter Annet Salg av infomatr./ håndbok Andre inntekter Sum inntekter DRIFTSKOSTNADER Styrehonorar Internasjonale konferanser Regnskap/ medl.register Medlemskontingenter utgifter Kontorrekv./kontorhold Trykking, kopi, RP nytt Husleie Data/hjemmeside Telefon, mobil, fax Porto Infomatr/håndbok Arrangementsutgifter Årsmøte Arrangementsutgifter Høstkonf Arrangementsutgifter Annet Helse og rehab. - Videoprosj Helse og rehab. - DAISY - cd Gaver Frakter Styre - og fagrådsmøter Andre møter Diverse utgifter Overført forskningsfondet Sum kostnader Driftsresultat

13 RP-nytt2_innmat.qxp :24 Side 13 RP-NYTT 2/2004 ÅRSREGNSKAP Regnskap Noter Budsjett Regnskap Resultat Finansposter Renteinntekter Renteutgifter og gebyrer Sum finansposter Årsresultat Noter til regnskap Medlemskontingent 509 betalende medl, a kr Tilskudd drift Sosial - og helsedir; Tilskudd drift Likemannsmidler Prosjekter inntekter Videoprosjektet - Mobility Adm.tilsk. Fra Helse og Rehab DAISY - cd Arrangementsinntekter annet Deltakeravg. sommertr. Harstad Styrehonorar Dekn. tlf. utg. leder Internasjonale konferanse ARVO v/ Ruth Riise Alan Bird v/ Ragnheidur Bragadottir Finland - 30 årsjubileum/ Nordisk møte, 3 repr Paris - Retina Europe, 1 repr Sør - Afrika v/ Arne Tømta Medlemskont. Utgifter Medlemsskap i RI og RIE

14 RP-nytt2_innmat.qxp :24 Side ÅRSREGNSKAP 2003 RP-NYTT 2/ Prosjekterkostnader Håndbok, ny utgave dekket av driftsbudsjett DAISY - cd format restbeløp kr Videoprosjektet restbeløp kr Arrangementsutgifter annet Sommertreff Harstad Gaver Gaver jubileum Norge/ Finland Styre/ fagrådsmøter Møte m/ fagpersoner og dr. Weagan fra Australia Reisekostnader styremøte Bespisning Rekvisita, div BALANSE Balanse Balanse EIENDELER Omløpsmidler Fordringer Bankinnskudd DnB pengemarked Sum omløpsmidler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Egenkapital Årets resultat Sum egenkapital KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Tilskudd ikke påbegynt/ avsluttet prosjekt Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital

15 RP-nytt2_innmat.qxp :24 Side 15 RP-NYTT 2/2004 ÅRSREGNSKAP FORSKNINGSFOND 15 Retinitis Pigmentosa foreningen i Norges forskningsfond Årsregnskap RESULTAT Gaveinntekter Tilført fra RP-foreningen Sum driftsinntekter Tilskudd forskning Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter 4 487, Renteutgifter og gebyrer 0 Sum finansposter Årsresultat Disponering av årsresultat Forskningsfondets egenkapital Sum disponering av årsresultat 0 0 BALANSE Eiendeler Omløpsmidler Bankkonto DnB , Bankkonto Storebrand Sum omløpsmidler , Sum eiendeler , Gjeld og egenkapital Gjeld Skyldig RP-foreningen Sum gjeld Egenkapital Egenkapital ,81 0 Grunnkapital Årets resultat , Sum egenkapital , Sum gjeld og egenkapital ,

16 RP-nytt2_innmat.qxp :24 Side BUDSJETT 2004 RP-NYTT 2/2004 Retinitis Pigmentosa foreningen i Norge Budsjett 2004 Budsjett Noter Regnskap Budsjett DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent Sosial - og helsedir; Tilskudd drift Sosial - og helsedir; Likemannsmidl Helse - og rehab; Videoprosj./DAISY Automatinntekter Arrangementsinntekter Årsmøte Arrangementsinntekter Høstkonf Arrangementsinntekter Annet Salg av infomatr./ håndbok Andre inntekter Sum inntekter DRIFTSKOSTNADER Styrehonorar Internasjonale konferanser Regnskap medl.register/ revisjon Medlemskontingenter utgifter Kontorrekv./kontorhold Trykking, kopi, RP nytt Husleie Data/hjemmeside Telefon, mobil, fax Porto Infomatr/ håndbok Arrangementsutgifter Årsmøte Arrangementsutgifter Høstkonf Arrangementsutgifter Annet Helse og rehab. - Videoprosj Helse og rehab. - DAISY - cd Gaver Frakter Styre - og fagrådsmøter Andre møter Diverse utgifter Overført forskningsfondet Sum kostnader Driftsresultat

17 RP-nytt2_innmat.qxp :24 Side 17 RP-NYTT 2/2004 BUDSJETT Budsjett Noter Regnskap Budsjett Finansposter Renteinntekter Renteutgifter og gebyrer Sum finansposter Årsresultat Noter til budsjett Medlemskontingen 520 betalende medlemmer a kr Offentlig støtte Driftsstøtte Likemannsmidler Helse og Rehabilitering Restbeløp overført fra 2003: DAISY Mobilitetsvideo Automatinntakter 3 maskiner kr pr. mnd. X Regnskap Regnskap/ medlemsregister Revisjon

18 RP-nytt2_innmat.qxp :24 Side NYTT FRA FORSKNING RP-NYTT 2/2004 Nytt fra forskningen Av Ole Christian Lagesen Mens dette skrives, i månedsskiftet april/mai, pågår den årlige, store øyeforskningskonferansen ARVO i Florida. Den vil gi status innen netthinneforskningen, og våre to representanter i Retina Internationals internasjonale fagråd, Ruth Riise og Ragnheidur Bragadottir, er tilstede. De deltar også på fagrådets møte under konferansen, og det vil gi grunnlag for en bredere og ajourført orientering om forskningsresultater i høstens nummer av RP-nytt, og på høstkonferansen i september. Her er imidlertid noen meldinger fra forskningsfronten de siste månedene: KUNSTIG STIMULERING AV NETTHIN- NECELLER HVA SKAL TIL FOR Å FÅ RESPONS I HJERNENS SYNSDEL? Ved Harvard-universitetet i Boston, har et forskerteam der også forskere fra Massachusets Institute of Technology (MIT) deltar begynt forsøk der de bruker elektroder for å utløse reaksjoner i netthinneceller. De vil finne ut hva som skal til av elektriske impulser for at de såkalte gangliecellene, som hos de fleste med RP og AMD fortsatt er funksjonsdyktige, gir en adekvat respons, og videreformidler impulsene gjennom synsnervesystemet til synsfeltet i hjernen. Forsøkene utføres på kaniner, dels på netthinnevev i laboratoriet, dels på levende kaniner. De har normale netthinner, og forsøkene har foreløpig avdekket en rekke forhold vedrørende hvor store elektrodene kan/bør være, hvor lang den elektriske impulsen må være for å trenge dypt nok ned, og styrkenivå. Forsøkene fortsetter nå med laboratorieforsøk på mus-, rotte- og kaninnetthinner som har RP eller tilsvarende netthinnedegenerasjoner. Samtidig arbeider gruppen med å konstruere en protese, et implantat, som skal kunne plasseres permanent i netthinnen, og motta de riktig dimensjonerte impulser. Opplysningene fra Harvard/MIT-gruppen forteller dermed at ytterligere ett avansert forskermiljø er i gang med studier med sikte på det å kunne gjenskape syn hos personer der fotoreseptorene. stavene og tappene har sluttet å funksjonere, men hvor andre cellelag i netthinnen er intakte. NOK ET RP-GEN FUNNET I SØR AFRIKA Genetikere ved universitetet i Cape Town har funnet en genfeil (mutasjon) som forårsaker dominant RP, den foreløpig siste i en etter hvert ganske lang rekke. Det dreier seg om et gen som finnes i øyets årehinne, men også i øyelinsen. Lokaliseringen og defineringen av mutasjonen er gjort med utgangspunkt i analyser fra en stor sørafrikansk familie som har vært registrert i det RP-register som er etablert i Sør-Afrika. Siden mutasjonen

19 RP-nytt2_innmat.qxp :24 Side 19 RP-NYTT 2/2004 NBFS INNVANDRERGRUPPE 19 gir dominant RP, kan arves fra begge foreldre, og kan gi utslag i hver generasjon, blir nytten at et slikt register særlig tydelig, og de rammede familienes medvirkning helt nødvendig. GENET FUNNET FOR SJELDEN NETT- HINNEDEGERASJON SOM LIKNER PÅ AMD Forskere fra universitetet i Edinburgh og et øyeforskningsinstitutt i Philadelphia har funnet en genfeil, kalt CTRP5, forårsaker en netthinnesykdom som kalles LORD late onset retinal degeneration. LORD er en rent genetisk basert sykdom som altså likner på AMD, og utvikles sent i livet. CTRP5 står for produksjonen av et såkalt kollagenprotein, som inngår i et støttesystem utenfor cellene bl.a. i netthinnens epitelvev. Disse proteinene influerer på stoffskiftet i cellene, og har også betydning for cellevekst og cellenes gjensidige kontakt. Forskergruppen fortsetter sine forsøk, også med det for øye at man her kan finne spor etter proteinenes funksjoner som vil bli viktig også for AMD-forskningen, og også annen netthinneforskning. Bla. har personer med LORD et ganske tidlig, målbart bortfall av noe mørkesyn. NBFs nettverksgruppe for innvandrere NBFIG (Norges Blindeforbunds innvandrergruppe) 14. januar 2004 dannet vi en nettverksgruppe for personer med minoritetsbakgrunn og synsnedsettelse i regi av Norges Blindeforbunds rehabiliteringsavdeling. Hensikten med gruppen er: samle alle svaksynte og blinde innvandrere i en gruppe gruppen skal bidra til at synshemmede innvandrere får muligheter for sosial kontakt gjennom nettverksgruppen kan man få informasjon om rettigheter og muligheter for hjelp til å fungere i dagliglivet og evt. i jobbsammenheng planlegge kurs og aktiviteter gjennom deltakelse i gruppen kan man få styrket selvfølelsen og bearbeidet følelser som følger med det å være innvandrer med synshemming medlemmene kan være en gjensidig støtte for hverandre gruppen skal være et mellomledd mellom fylkeslagene og Rehabiliteringsavdelingen. Gruppen skal møtes én gang pr. måned. Hvert møte skal ha et tema. Etterpå kan deltakerne utveksle erfaringer, gi hverandre gode tips og støtte hverandre. Møtedager er hver 2. onsdag i måneden fra kl Møtene skal være i Norges Blindeforbunds lokaler. Det vil bli servert litt varm mat og kaffe.

20 RP-nytt2_innmat.qxp :24 Side FAMILIEFERIE RP-NYTT 2/2004 Gruppen består nå av ca. 12 personer fra ulike nasjoner. Selvhjelpgruppen ønsker også nye medlemmer velkommen! Gruppen er åpen for folk fra alle religioner og språkgrupper. Hjertelig velkommen til deltakelse i nettverksgruppen! Styret består av: Bedir Yiyit fra Tyrkia Julio Vargas Galdames fra Chile Pardeep Rai fra India Kontaktperson for gruppen: Julio Vargas Galdames tlf: Kontaktperson i rehabiliteringsavdelingen: Eli Dvergsnes Møteplan for våren 2004 Når dette bladet kommer ut, er det bare et møte igjen i vår, nemlig onsdag 9. juni kl i NBFs lokaler. Familieferie på Hurdalsenteret Vi gjentar suksessen fra i fjor og inviterer til en ukes familieferie i Hurdal i tidsrommet mandag 2. til søndag 8. august. Dette er et tilbud til familier hvor foreldre og, eller barn er synshemmede. Hurdalsenteret er tilrettelagt for synshemmede inne og ute og denne uken er spesielt tilrettelagt for barna med lekerom og aktivitetsutstyr som to og trehjulsykler, badeleker og redningsvester m.m. Erfaringsmessig er dette tidsrommet hvor sommerværet og vanntemperaturen er på sitt beste. Under familieferien er det to aktivitetsledere og to barnevakter som har ansvaret for aktiviteter for store og små. Denne uken kan vi blant annet klatre, bade, stå på vannski, padle kano, fiske, overnatte i lavvo, sole oss, kjøre tube, dra på båttur, dra til skogs, sykle, leke, hoppe på trampoline, danse og synge. Vi arrangerer også tur til Tusenfryd og barnebondegård for de som har lyst til dette. Foreldrekveld med god mat og drikke blir det også. Bli med og treff igjen gamle venner og bli kjent med nye! Døgnpris for ferieopphold på Hurdalsenteret med fullpensjon er: Kr 265, halv pris for barn mellom 4 og 12 år. Enkeltromstillegg kr 100 pr døgn. Synshemmede kan søke rekreasjon og da er døgnprisen kr 120. Det er også mulig å søke om feriestøtte gjennom NBFs legater. Det blir organisert transport fra Eidsvoll Verk stasjon og Gardermoen for deltagere som har behov for dette. Påmelding innen torsdag 10. juni til: Nina Hansen tlf , mob: eller mail: Lise Gunn Eskeland tlf , mob: eller mail:

Tambartun kompetansesenter. Nummer 2 Våren 2003 10. årgang

Tambartun kompetansesenter. Nummer 2 Våren 2003 10. årgang Tambartun kompetansesenter Nummer 2 Våren 2003 10. årgang Innhold Lederen................... s 3 RP-foreningen i Norge - 10 år i 2003............... s 4 Presentasjon av Anne Berit Gransjøen........ s 5

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

En orientering om netthinnesykdommen Retinitis Pigmentosa Om å leve med innsnevret synsfelt og nattblindhet

En orientering om netthinnesykdommen Retinitis Pigmentosa Om å leve med innsnevret synsfelt og nattblindhet Øyesykdommer en hefteserie En orientering om netthinnesykdommen Retinitis Pigmentosa Om å leve med innsnevret synsfelt og nattblindhet Retinitis Pigmentosa (forkortet RP. Retinitis = netthinnebetennelse,

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Øyesykdommer - en hefteserie. En orientering om netthinnesykdommen retinitis pigmentosa. Om å leve med innsnevret synsfelt og nattblindhet

Øyesykdommer - en hefteserie. En orientering om netthinnesykdommen retinitis pigmentosa. Om å leve med innsnevret synsfelt og nattblindhet Øyesykdommer - en hefteserie En orientering om netthinnesykdommen retinitis pigmentosa Om å leve med innsnevret synsfelt og nattblindhet Retinitis pigmentosa (forkortet RP, retinitis = nett hinnebetennelse,

Detaljer

Ser. mulighetene. Sliter du med synet? Da kan vi hjelpe deg!

Ser. mulighetene. Sliter du med synet? Da kan vi hjelpe deg! Ser mulighetene Sliter du med synet? Da kan vi hjelpe deg! Det var først da jeg meldte meg inn i Blindeforbundet at jeg fikk hjelp til å finne frem i rettighetsjungelen. De kunne fortelle om hvilke hjelpemidler

Detaljer

Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010.

Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010. Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010. Program Torsdag 25.mars: 17:00 Oppmøte/registrering/velkommen

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Thon hotell Opera i Oslo 4.-6. mars 2008 PROGRAM TIRSDAG 4. mars 2008 Kl 10 00 11 00 Registrering med

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Om å leve med innsnevret synsfelt og nattblindhet

Om å leve med innsnevret synsfelt og nattblindhet Øyesykdommer- en hefteserie En orientering om netthinnesykdommen retinitis pigmentosa Om å leve med innsnevret synsfelt og nattblindhet Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon Retinitis pigmentosa

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

RP nytt. Dårlig syn ingen hindring! Tre av våre medlemmer etter fullført Vasaloppet. Fra venstre Rainer Henriksen, Bedir Yiyit og Håkon Gisholt.

RP nytt. Dårlig syn ingen hindring! Tre av våre medlemmer etter fullført Vasaloppet. Fra venstre Rainer Henriksen, Bedir Yiyit og Håkon Gisholt. RP nytt Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. Nummer 2 2008 14. årgang Dårlig syn ingen hindring! Tre av våre medlemmer etter fullført Vasaloppet. Fra venstre Rainer Henriksen,

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

1. ÅPNING Leder Anne Elisabeth Berge ønsket alle fremmøtte, med til sammen 21 telesportmedlemmer velkommen til årsmøtet 2012.

1. ÅPNING Leder Anne Elisabeth Berge ønsket alle fremmøtte, med til sammen 21 telesportmedlemmer velkommen til årsmøtet 2012. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 8. MARS 2012 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 21 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT Mandag 10.desember 2012 kl.19:00 Marchè Lier Sør v/shell stasjon og Plantasjen (E18 retning Oslo) Adresse: St. Hallvardsvei 1, 3400 Lier Dagsorden 1. Godkjenning

Detaljer

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING L.AMARKTUNET KL.1830 SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 PROFO VESTERÅLEN 0Ai. 4p ri i. 4. REVISOR 2. 2 STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR 3. i MEDLEM TIL VALGKOMMITE 1. LEDER FOR i ÅR E. VALG 1. UROLOGITILBUDET VED

Detaljer

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 3. Årsmelding 4. Årsregnskap og budsjett 5. Valg av styremedlem 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 29.03.2017 kl. 1600-1800. Sted: Bergstaden Hotell, Røros Tilstede: Olav Lien, Haldor Tryggestad,

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 5-7. februar 2010 Dato Tid Aktivitet 5. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter

Detaljer

2012 Årsberetning 2012

2012  Årsberetning 2012 2012 + Årsberetning 2012 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 28 medlemmer 7 medlemmer 5 medlemmer Sum

Detaljer

Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum

Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til medlemstur til Danmark i tiden 1.

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 19.-21. april 2013 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det blir

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016

INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016 INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016 Vi ønsker velkommen til Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen, 8.-10. april 2016 VMHs landsstyre har gleden av å invitere alle våre medlemmer til fagseminar

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Lære for livet. Foto: Ø. Hvalsengen. Foreldrekurs 2007 fredag 19. søndag 21. oktober 2007 Quality Airport Hotell Gardermoen

Lære for livet. Foto: Ø. Hvalsengen. Foreldrekurs 2007 fredag 19. søndag 21. oktober 2007 Quality Airport Hotell Gardermoen Lære for livet Foto: Ø. Hvalsengen Foreldrekurs 2007 fredag 19. søndag 21. oktober 2007 Quality Airport Hotell Gardermoen Fredag 19.10.07 14.30 Åpning ved leder i Assistanse Eli Vogt Godager. 15.00 Valg

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

Innkalling til organisasjonsseminar

Innkalling til organisasjonsseminar Norsk cøliakiforenings ungdom Innkalling til organisasjonsseminar Kongsberg vandrehjem 26-28. Oktober Velkommen på organisasjonsseminar! Hva er organiasjonsseminaret? Hver høst arrangerer NCFU organisasjonsseminar.

Detaljer

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18.

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18. NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18.30 NORSK LHASA APSO KLUBB. Sandefjord, 26. mars 2016 Innkalling

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Velkommen til årsmøte og medlemssamling på Quality Hotel Expo på Fornebu!

Velkommen til årsmøte og medlemssamling på Quality Hotel Expo på Fornebu! Velkommen til årsmøte og medlemssamling på Quality Hotel Expo på Fornebu! Vi inviterer på nytt til årsmøte og medlemssamling på Quality Hotel Expo på Fornebu. Hotellet ligger ved fjorden i nærheten av

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE kommunerevisorforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening. SAKSLISTE

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb 27.10.2010, kl. 20.00 Sted: Møterom i 2. etg i Marikollhallen. Agenda SAK 1. Legge frem resultatregnskap og balanse for klubben i 2009, og få årsmøtet sin godkjenning

Detaljer

Kurs for kjøkkenpersonalet

Kurs for kjøkkenpersonalet Til Skolen v/rektor NKFs lokallagsleder Rundskriv S 18-2005 Rundskriv L 16-2005 Oslo, 30. september 2005 J.nr.: 168.05/A.1.10 Kurs for kjøkkenpersonalet NKF inviterer til kurs for kjøkkenledere, kokker,

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012 Sted: Akershus fylkeskommune, Schweigaards gate 4 (Galleriet), Oslo Tid: Kl. 11.30 12.30 Saksliste og dokumenter Årsrapport for 2011

Detaljer

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2014

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2014 INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2014 NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND I SAMARBEID MED TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD EIENDOMSMEGLERFORENING HAR GLEDEN AV Å ØNSKE VELKOMMEN TIL DET 31. HAVNA-KURSET FREDAG 14. FEBRUAR

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

7. Tid og sted for Årsmøtet Det ble bestemt at Havforskermøtet 2012 legges til Bergen. Tid bestemmes av styret.

7. Tid og sted for Årsmøtet Det ble bestemt at Havforskermøtet 2012 legges til Bergen. Tid bestemmes av styret. Referat foreningssaker 2011 Tilstede: 20 personer Foreningssaker på Årsmøtet i Norske Havforskeres Forening 2011 16-17 November i Trondheim Terje Thorsnes orienterte om styrets arbeid o Havforskermøtet

Detaljer

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2016

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2016 INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2016 NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND I SAMARBEID MED TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD EIENDOMSMEGLERFORENING HAR GLEDEN AV Å ØNSKE VELKOMMEN TIL DET 33. HAVNA-KURSET FREDAG 12. FEBRUAR

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 30.03.2016 kl. 1200-1400. Sted: Mestas hovedkontor på Lysaker, Oslo. Tilstede: Olav Lien, Haldor

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Jeg hadde nettopp begynt på danseskole... Arne ble blind da han var bare 17 år

Jeg hadde nettopp begynt på danseskole... Arne ble blind da han var bare 17 år Norges Blindeforbund utgir Giverglede for sine givere Nr 1/2005 Jeg hadde nettopp begynt på danseskole... Arne ble blind da han var bare 17 år Arne (t.v.) mistet synet gradvis som tenåring: Som 22-åring

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Generalforsamling. Øvre Rælingen Vel antennelag. 18. mars 2015 kl. 19:00

Generalforsamling. Øvre Rælingen Vel antennelag. 18. mars 2015 kl. 19:00 Generalforsamling Øvre Rælingen Vel antennelag 18. mars 2015 kl. 19:00 Øvre Rælingen Vel Antennelag Etablert 7. desember 2010 Det innkalles herved til: Generalforsamling i Øvre Rælingen Vel`s antennelag

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 LØRDAG 09. OG SØNDAG 10. MARS PÅ THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Hurra for deg som fyller ditt år, deg vil vi gratulere! Ole Christian Lagesen har stor dag i sommer, og RP-foreningen gratulerer!

Hurra for deg som fyller ditt år, deg vil vi gratulere! Ole Christian Lagesen har stor dag i sommer, og RP-foreningen gratulerer! Nummer 2 2006 12. årgang Hurra for deg som fyller ditt år, deg vil vi gratulere! Ole Christian Lagesen har stor dag i sommer, og RP-foreningen gratulerer! Innhold Det er nok av oppgaver og utfordringer

Detaljer

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike PROTOKOLL 2016 ÅRSBERETNING 2016 Dato: 3. mars 2O17 Sted: Sessvollmoen Dato: 3. mars 2017 kl. 17.00 43 medlemmer var tilstede. Protokoll Årsmøte 2017 Forsvarets

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Scandic hotell Prinsen i Trondheim 10. 12. mars 2009 PROGRAM Tirsdag 10. mars. Kl. 1000-1100 Registrering

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående)

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående) Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2009 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Grasrotsandelsnummeret er:993634980 Registrer grasrotandelsnummeret hos din kommisjonær. Side 1

OBS-OBS-OBS-OBS- Grasrotsandelsnummeret er:993634980 Registrer grasrotandelsnummeret hos din kommisjonær. Side 1 Side 1 Nr.2.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til Vårtreff. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Stolthetsparaden 2012 Side 3 : Referat fra årsmøte m/bilder Side 4.: Presentasjon av nytt styre INNBYDELSE TIL

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen og sakliste 3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2012 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannesen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen (vertsansvarlig)

Detaljer

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag m/ seminar 2012 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 17. februar

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 1 Mars 2008 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Torsdag 27 mars 2008 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING EIKA VEL Pepperstad Skog, 1. mars 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær Generalforsamling i Eika Vel Tirsdag 17. mars 2015 kl 1900 JI Byggs kontorer på Pepperstad Saksliste:

Detaljer

Referat av Oslo Trekkers årsmøte 2015

Referat av Oslo Trekkers årsmøte 2015 Referat av Oslo Trekkers årsmøte 2015 Birch Reichenwalds gate 25 (Holodeck 3) 0482 Oslo Fredag 8. mai kl. 18:00 Sak 1: åpning og konstituering Møtet begynte ca. kl. 18:15. Bernhard Jensen var ordstyrer

Detaljer

"FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT

FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT "FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT Kort forord Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge ønsket å ta et krafttak for å motivere blinde og svaksynte til et fysisk aktivt liv og en bedre livsstil. Dette gjennom

Detaljer