Møteprotokoll (09/777)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll (09/777)"

Transkript

1 Sogndal kommune Møteprotokoll (09/777) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 12:10 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/47 Formannskapet 12. mars 2009, kl.09:00 - Opning - orienteringar og drøftingar 12/09 09/574 Dialogmøte Sakskomite skule, barnehage og kultur 13/09 09/573 Dialogmøte Sakskommite Helse, sosiale tenester, pleie og omsorg 14/09 09/575 Dialogmøte Sakskomite Kommunalteknikk, plan og næring, fag og utvikling 15/09 09/185 Kulturmidlar Tilskot til vedlikehald av leikeplassar 16/09 09/737 Bjelde gard - Søknad om tilskot 17/09 09/746 Årsrapport - kommunalt næringsfond Sakene er offentleg utlagde i Tenestetorget, Sogndal bibliotek og busenteret i Fjærland. Informasjon på vår heimeside:

2 Sak 11/09 Formannskapet 12. mars 2009, kl.09:00 - Opning - orienteringar og drøftingar Kl. 09:00: Temadel: Fjellsportfestival frå idè til realisering. v/tor Yttri : Pkt. 1. Pkt. 2 OPNING: A. Konstituering av møtet: Møtet lovleg sett med følgjande til stades: Ordførar Jarle Aarvoll, Klaus Endre Timberlid, Kjetil Ertesvåg, Rita Navarsete, Astrid Hove, Karen Marie Hjelmeseter, Christen Knagenhjelm, Helge Torstad, Gunnar Yttri møtte for Heidi-Kathrin Osland. Frå administrasjonen møtte kommunalsjef Inger Pedersen. Innkalling og sakliste Godkjent. Møteleiar: Ordførar Jarle Aarvoll. Ope møte. B. Protokoll frå møtet godkjent. ORIENTERINGAR OG DRØFTINGAR A. Orientering frå ordførar: 1. Hollekve, status. Formannskapet ber om å verte orientert om kven som er tilsett i Hodlekveprosjektet. 2. INU 3. Samhandlingskonferansen Internasjonalt arbeid. Vedtak: Formannskapet løyver kr til Zulufadder Formannskapet ber om ein statusrapport om kommunen sitt engasjement i umlalazi, Sør Afrika 5. Felles formannskapsmøte Sakskomitar på vent 7. Møte med plan- og næringsavdelinga i fylkeskommunen i Sogndal den Opning av Galleri Krydder. 9. Sak i samband med publisering av informasjon om legat. Karen Marie Hjelmeseter etterlyste status på arbeidet med å samle legata. Ordførar følgjer opp. 10. Endring av valkrinsar i samband med stortingsvalet Vedtak: Dei valkrinsane vi har i dag vert oppretthaldne. 2

3 B. Orientering frå utval - referert: 1. Sogndal kyrkjelege fellesråd: - Referat frå møte (Jp: 09/499). C. Innspel frå medlemane: 1. Christen Knagenhjelm (H): Varsla interpellasjon om kommunal løyving til Krisesenteret. 2. Endre Timberlid (AP): Løyving til Sogndal sogelag sitt arbeid med bygdebok for Kaupanger bør verte vurdert i samband med rekneskapsavslutting eller neste års økonomplan. Kva ligg i Leidang prosjektet og er dette aktuelt for Kaupanger? Ordførar orienterte. 3. Kjetil Ertesvåg (FrP): Peika på at det var viktig at alle no følgjer opp vidare handsaming av 420 kv kraftleidning Ørskog Indre Sogn. 4. Rita Navarsete (FrP): Kva skjer med lokale til norskopplæringa? Rådmannen orienterte. 5. Helge Torstad (KrF): Refererte til positive oppslag i samband med gode skuleresultat og kvalitetskommuneprosjektet. D. Orientering frå rådmann: 1. Kvalitetskommuneprogrammet. 2. Gode resultat i skulen. Kommunestyret får nærare orientering i neste møte. E. Drøftingar. Pkt. 3 SKRIV OG MELDINGAR referert: A. Ekstramidler til kommunene må sikre universiell utforming. Brev datert frå Norges Handikapforbund. (Jp:09/774). Spørsmål frå Kjetil Ertesvåg om kvifor ikkje alle kommunane i fylket hadde fått dette brevet. Ordførar følgjer opp. B. Etablering av undervisningsheimetenester Skriv frå Helsedirektoratet. Rådmannen orienterte om at Sogndal kommune vil søkje om å få delta i prosjektet. Formannskapet slutta seg til. C. Verda treng matjorda i fjordfylket Skriv datert 6.mars 2009 frå Sogn og Fjordane Bondelag. D. Statens Bymiljøpris Brev datert frå Miljøverndepartementet. (09/561) E. Ferie og fritid for personar med nedsett funksjonsevne. Brev datert frå Sogn og Fjordane fylkeskommune (09/773). 3

4 Sak 12/09 Dialogmøte Sakskomite skule, barnehage og kultur Samrøysdtes vedtak: Der vert sett ned slik sakskomite for dialogmøtet skule, barnehage og kultur: Astrid Hove (AP) Dag Olav Osen (AP) Eline Orheim (AP) Nils Slinde (FrP) Karen Marie Hjelmeseter (SP) Hallvard David Falck Husum (SP) Gunnar Yttri (SV) Helge Torstad (KrF) Saksordførar for komiteen er: Gunnar Yttri (SV) Møte i sakskomiteen vert halde måndag , kl. 09:00 i kommunestyresalen. Sakskomiteen skal gjere seg kjent med status og utfordringar kommunen står overfor innafor områda skule, barnehage og kultur, og leggja fram ei prioritert og grunngjeven liste innafor desse områda over tiltak/tema som skal verta vurdert i samband med arbeidet med økonomiplanen for Sak 13/09 Dialogmøte Sakskommite Helse, sosiale tenester, pleie og omsorg Der vert sett ned slik sakskomite for dialogmøtet helse, sosiale tenester og pleie og omsorg: 4

5 Kjetil Kvåle (AP) Liv Synnøve Bøyum (AP) Liv Marit Menes (AP) Alfred Brusegard (FrP) Sigurd Sætre (FrP) Laura Kvamme (SP) Vedrana Rajic (SV) Per Osvald Bøthun (KrF) Christen Knagenhjelm (H) Saksordførar for komiteen er: Liv Synnøve Bøyum (AP) Møte i sakskomiteen vert halde onsdag , kl. 09:00 i kommunestyresalen. Sakskomiteen skal gjere seg kjent med status og utfordringar kommunen står overfor innafor områda helse, sosiale tenester og pleie og omsorg, NAV/flyktningetenesta og leggja fram ei prioritert og grunngjeven liste innafor desse områda over tiltak/tema som skal verta vurdert i samband med arbeidet med økonomiplanen for Sak 14/09 Dialogmøte Sakskomite Kommunalteknikk, plan og næring, fag og utvikling Der vert sett ned slik sakskomite for dialogmøtet kommunalteknikk, plan og næring, og delar av fag og utvikling (kommuneplanlegging): Jarle Aarvoll (AP) Klaus Endre Timberlid (AP) Bjørn Rune Nondal (AP) Kjetil Ertesvåg (FrP) Rita Navarsete (FrP) Synnøve Stalheim (SP) Karin Vikane (H) Hans I. Haugen (V) Saksordførar for komiteen er: Synnøve Stalheim (SP) Møte i sakskomiteen vert halde onsdag, , kl. 09:00 i kommunestyresalen. 5

6 Sakskomiteen skal gjere seg kjent med status og utfordringar kommunen står overfor innafor områda kommunalteknikk, plan og næring, og delar av fag og utvikling (kommuneplanlegging, prosjekt), og leggja fram ei prioritert og grunngjeven liste over tiltak/tema innafor desse områda som skal verta vurdert i samband med arbeidet med økonomiplanen for Sak 15/09 Kulturmidlar Tilskot til vedlikehald av leikeplassar Sogndal kommune fordeler tilskot til vedlikehald av leikeplassar 2009 slik: 1. Stedjeflaten Sør Vel kr til leikeutstyr 2. Haugen grendalag kr til leikeutstyr 3. Furuli huseigarlag kr til leikeutstyr 4. Frihagen Navarsete grendalag kr til leikeutstyr Summen på kr vert å dekke over budsjettpost kulturmidlar. Det må leggjast fram rapport og rekneskap for bruken av tilskotet før ein søkjer på nytt. Grendaleikeplassar som får kommunale tilskot, må vere opne for alle born. Arbeidet skal gjennomførast i samsvar med statlege retningsliner som gjeld tryggleik for leikeplassutstyr. Sak 16/09 Bjelde gard - Søknad om tilskot 6

7 Sogndal kommune løyver kr i tilskot til Bjelde gard i samband med framsyning av Markens Grøde. Summen vert å dekke over budsjettpost Sak 17/09 Årsrapport - kommunalt næringsfond Formannskapet vedtek årsrapporten slik den går fram av saksutgreiinga med vedlegg. -Møtet slutt kl. 12:10-. Klaus Endre Timberlid Sogndal formannskap, Jarle Aarvoll -ordførar- Astrid Hove Rita Navarsete Kjetil Ertesvåg Helge Torstad Karen Marie Hjelmeseter Christen Knagenhjelm Gunnar Yttri Inger Pedersen -kommunalsjef- 7

Møteinnkalling. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09.

Møteinnkalling. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen - dialog 23.04.08: Kommunestyreseminar 24.04.08: Kommunestyremøte Tid: frå kl.09:00 begge dagar Eventuelt forfall

Detaljer

Møteprotokoll (09/127)

Møteprotokoll (09/127) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/127) Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09:00 12:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/129 Forvaltningsutvalet

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Møteprotokoll Journal 08/2738

Møteprotokoll Journal 08/2738 Sogndal kommune Møteprotokoll Journal 08/2738 Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2008 Tid: 09:00 11:00 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/08 08/202 Forvaltningsutvalet

Detaljer

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Ernst Veum, Marit Aakre Tennø, Jon Ove Lomheim, Morten Vigdal, Anette Stegegjerdet Norberg.

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Ernst Veum, Marit Aakre Tennø, Jon Ove Lomheim, Morten Vigdal, Anette Stegegjerdet Norberg. MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.08.2014 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 17.00 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Ivar

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11 MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) Svein Lunde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Program:

MØTEPROTOKOLL. Program: MØTEPROTOKOLL Utval Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.03.2014 Start kl.:10.00 Slutt kl.:13.45 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 13.10-16.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Møtet lovleg sett med følgjande tilstades:vilde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Harald N. Offerdal, ordførar Arnstein Menes Råmund Nyhammer Frode Bøthun

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Harald N. Offerdal, ordførar Arnstein Menes Råmund Nyhammer Frode Bøthun MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Kl: 10.30 14.00 Medlemmer: Harald N. Offerdal, ordførar Arnstein Menes Råmund Nyhammer Frode Bøthun Forfall: Varamedlemmer: Frå adm.

Detaljer

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00 1 kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 10. mars 2013. Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Onsdag 17. april 2013 kl.

Detaljer

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 01.desember 2009 Innkalling til møte i

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Kommunestyret

MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Kommunestyret Vedtaksprotokoll Masfjorden kommunestyre Møte nr. 4, den 19.09.2013 Side 1 av 16 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Kommunestyret Den 19.09.2013 kl 11:45 17.30, heldt Kommunestyret møte på Kommunehuset.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Medlem KRF Hermansen Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 Medlemar: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Espen Aspenes

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen Austrheim kommune Kommunestyret Møteprotokoll Møte nr: 12 Møtedato: 04.12.2013 Møtetid: Kl. 18:00 2100 Møtestad: Samfunnshuset Saksnr.: 122/13-144/13 Følgjande medlemmer møtte: Per Lerøy (Ap) Hardy Pedersen

Detaljer

MØTEBOK - TITTELBLAD - KOMMUNESTYRET

MØTEBOK - TITTELBLAD - KOMMUNESTYRET MØTEBOK - TITTELBLAD - KOMMUNESTYRET Møtestad: Møtedato: Frå kl.: Til kl.: TINGSALEN 3. MARS 2011 1300 1645 Møteleiar: Ordførar Olav Lunden Møteinnkalling: (kunngjering): Sendt medlemer og varamedlemer

Detaljer

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy PROTOKOLL MØTE I REGIONRÅDET NORDHORDLAND Møte: 6/2014 Tid: Fredag 7. november kl. 09:00 14:30 Stad: Meland rådhus,

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 24.06.2014 Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Arbeiderpartiet: Høgre: Senterpartiet: Bjørn Egil Nordland (vara) Karstein Totland, ordførar Lene Hansen Kvamsdal

MASFJORDEN KOMMUNE. Arbeiderpartiet: Høgre: Senterpartiet: Bjørn Egil Nordland (vara) Karstein Totland, ordførar Lene Hansen Kvamsdal Møte nr 3, den 03.12.2013 Side 1 av 7 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Den 03.12.2013 kl 09.40 11.00, heldt møte på Kommunehuset. Følgjande saksnummer vart handsama i møtet: 014/13-018/13 Innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 17. november 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 16.15 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer