Din bruksanvisning LG 27LC2R

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning LG 27LC2R http://no.yourpdfguides.com/dref/1214137"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt:...1 INTRODUKSJON Kontroller / koblingsalternativer Tastefunksjoner på fjernkontrollen Installere batterier. 12 TV-MENY På skjermmenyvalg og justering 36 Stille inn TV-stasjoner Automatisk programinnstilling...37 Manuell programinnstilling...38 Fininnstilling Tilordne et stasjonsnavn..40 Programredigering Favorittprogram Hente programtabellen...43 Bildemenyalternativer PSM (Lagret bildestatus)..

3 ...44 Bildejustering (PSM brukeralternativ) CSM (Lagret fargestatus) Manuell fargetemperaturkontroll (CSM Brukeralternativ) funksjon..48 AVANSERT-KINO AVANSERT-SORT NIVÅ...50 Tilbakestille Lydmenyalternativer SSM (Lagret lydstatus) Lydfrekvensjustering (SSM Brukeralternativ) AVL (Jevnt lydnivå) Balansejustering...55 Høyttaler....

4 Stereo/Dual-mottak..57 NICAM-mottak Høyttalerlydutgangsvalg.58 Tidsmenyalternativer Stille inn klokken Av/på-klokkeslett Automatisk hvilemodus...61 Tidsuret for hvilemodus Spesialmenyalternativer Barnesikring ISM-metode (Image Sticking Minimization)...63 Lav effekt....

5 XD-demo..65 INNHOLD MONTERING Montering av stativ Grunnleggende kobling / Slik fjerner du kabelsamleren Slik fester du apparatet forsvarlig til veggen.19 KOBLINGER OG OPPSETT Antennetilkobling Oppsett med videospiller Tilkobling av eksternt utstyr DVD-oppsett Oppsett av TV-boksen Oppsett med PC SLÅ PÅ TV-EN.

6 ...30 SPESIELLE FUNKSJONER PIP (Bilde i Bilde) Se på PIP...32 Valg av program for underbilde Innsignalkildevalg for underbilde Justere størrelsen på underbildet (Kun PIP-modus)...32 Flytte underbildet (bare i PIP-modus)..32 Tekst-TV Språkvalg for tekst-tv Slå av/på Standard tekst-tv..33 TOP-tekst FASTEXT Spesielle tekst-tv-funksjoner TV-MENY Skjermmenyalternativer Autoconfigurering (bare RGB [PC]-modus) Manuell konfigurering Stille bildeformatet Velge bred VGA/XGA-modus...

7 .69 Initialisere (tilbakestille til opprinnelige fabrikkinnstillinger)...70 INNHOLD VEDLEGG Programmere fjernkontrollen Programmeringskode Sjekkliste for feilsøking Vedlikehold..75 Produktspesifikasjoner INTRODUKSJON KONTROLLER Denne håndboken forklarer funksjonene som finnes på 42PC1RV* -TV-modeller. I Dette er en forenklet fremstilling av et frontpanel.det som vises her,er kanskje ikke helt likt TV-apparatet ditt. INTRODUKSJON Frontpanelkontroller INPUT MENU OK VOL PR Indikator for strøm på/standby Lyser rødt i standby-modus. Lyser hvitt når apparatet er slått på. INPUT MENU OK VOL INPUT MENU OK VOL PR I N P U T-knapp (Inndata) STRØM O K-knapp P r o g r a m-knapper V o l u m-knapper M E N U-knapp (MENY) 4 Denne håndboken forklarer funksjonene som finnes på 42PC3RV*, 42PC3RA* -TV-modeller. I Dette er en forenklet fremstilling av et frontpanel.det som vises her,er kanskje ikke helt likt TV-apparatet ditt. INTRODUKSJON Frontpanelkontroller PR P r o g r a m-knapper VOL V o l u m-knapper OK O K-knapp MENU M E N U-knapp (MENY) INPUT I N P U T-knapp (Inndata) STRØM Fjernkontroll-sensor Indikator for strøm på/standby Lyser rødt i standby-modus. Lyser hvitt når apparatet er slått på. 5 INTRODUKSJON KOBLINGSALTERNATIV Dette er en bakpanel på 42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA -TV-modeller. Koblingspanel bak Kun 42PC1RV* AV IN 4 INTRODUKSJON 1 AV 1 AV 2 COMPONENT IN RGB IN (PC/DTV) R AUDIO L/MONO AUDIO-inngang(lyd) Koblinger er tilgjengelige for å lytte til stereolyd fra en ekstern enhet. VIDEO-inngang Kobler videosignalet fra en video-enhet. VIDEO AC IN HDMI IN VIDEO AUDIO UDIO REMOTE AUDIO IN CONTROL IN (RGB) VARIABLE AUDIO OUT AV IN 3 ANTENNA IN (MONO) S-VIDEO VIDEO AUDIO UDIO RS-232C IN (CONTROL & SERVICE) Euro Scart-kontakt (AV1/AV2) Koble til scart-inngangen eller -utgangen til disse kontaktene fra en ekstern enhet. Komponentinngang Koble en komponents video-/audioinngang til disse kontaktene. Fjernkontrollport Koble den kablede fjernkontrollen til her. RGB/Lyd-inngang Koble skjermutgangen fra en PC til riktig inngangsport. HDMI-inngang Koble et HDMI-signal til HDMI-porten med HDMI-kabel. Kontakt for strømledning Denne TV-en fungerer på vekselstrøm. Spenningen vises på Spesifikasjoner-siden. Prøv aldri å bruke TV-en på likestrøm. 7 S-Video-inngang Koble S-Video ut fra en S-VIDEO-enhet. Audio/Video-inngang (lyd/video) Koble audio/video-utgangen til disse kontaktene fra en ekstern enhet.

8 RS-232C INNGANGSPORT (KONTROLL&SERVICE) Koble serieporten på fjernkontrollenhetene til RS232C-kontakten. Variabel lydutgang Koble til en ekstern forsterker eller tilføy en subwoofer til surround-anlegget. Antenneinngang Koble trådløse signaler til denne kontakten KONTROLLER Denne håndboken forklarer funksjonene som finnes på 26LC2R*, 26LC3R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 32LC3R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R* -TV-modeller. I Dette er en forenklet fremstilling av et frontpanel.det som vises her,er kanskje ikke helt likt TVapparatet ditt. Frontpanelkontroller 26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R* INTRODUKSJON R PR P r o g r a m- knapper Fjernkontroll-sensor VOL V o l u m-knapper Indikator for strøm på/standby Lyser rødt i standby-modus. Lyser hvitt når apparatet er slått på. OK MENU O K-knapp M E N U-knapp (MENY) I N P U T-knapp (Inndata) STRØM 26LC3R*, 32LC3R* INPUT /I R Fjernkontroll-sensor Indikator for strøm på/standby Lyser rødt i standby-modus. Lyser hvitt når apparatet er slått på. 7 KONTROLLER Denne håndboken forklarer funksjonene som finnes på 32LX2R* -TV-modeller. I Dette er en forenklet fremstilling av et frontpanel.det som vises her,er kanskje ikke helt likt TV-apparatet ditt. Frontpanelkontroller INTRODUKSJON Fjernkontroll-sensor Indikator for strøm på/standby Lyser rødt i standby-modus. Lyser hvitt når apparatet er slått på. PR PR VOL VOL OK OK MENU INPUT INPUT ON/OFF ON/OFF MENU O K-knapp P r o g r a m-knapper V o l u m-knapper STR&Osling; fra standbymodus eller av til standby-modus. POWER TV DVD TV INPUT går tilbake til TV-modus. For å slå TV på fra `standby' posisjon. INPUT Hvis du trykker på knappen én gang,vil skjermvisningen for inndatakilden vises på skjermen,som vist.trykk D / E knappen,og bruk deretter O K K- knappen til å velge ønsket inndatakilde (TV, AV1, AV2, S-Video2, AV3, AV4 (Bortsett fra 42PC3RV*, 42PC3RA*), Component, RGB, eller HDMI). ARC Velger ønsket bildeformat. INTRODUKSJON ARC TEXT PIP PR- VCR PIP PIP PR+ SIZE POSTION PIP INPUT LIST EXIT MENU I/II SLEEP Justering av Justerer skjermens skarphet. skarphet Den går tilbake til standardinnstillingene ved å endre moduskilde. PIP Skifter undervinduet mellom modiene PIP, DW eller av. SIZE justerer størrelsen på underbildet. POSITION flytter underbildet i etningen. OK Q.VIEW VOL PR PIP PR - /+ velger program for underbildet. PIP INPUT Brukes til å velge signalkilde for underbilde i PIP/Twinbildemodus. MUTE ? FAV Coloured Disse knappene brukes for tekst-tv. (bare T e k s t T Vbuttons modeller)eller P r o g r a m r e d i g e r i n g. Kontrollknapper Brukes til å betjene enkelte videospillere eller DVD-spillere for VIDEO/DVD når DVD- eller VCR-modusknappen er valgt. * TIME EXIT Går tilbake til TV-modus fra hvilken som helst meny. INDEX REVEAL LIST viser programtabellen. MENU Velger en meny. I/II Velger lydkvalitet. SLEEP Stiller inn hvilemodus. 11 INTRODUKSJON MODE Velger bruksmodi for fjernkontrollen. INPUT TV INPUT TV DVD ARC TEXT PIP PR- POWER 1 TEKST-TV Disse knappene brukes for tekst-tv. T -knapper Se delen `T e k s t T V' for mer informasjon. 12 INTRODUKSJON VCR PIP PIP PR+ SIZE POSTION PIP INPUT 1 THUMBSTICK Med denne kan du navigere gjennom skjermmenyene og (opp/ned/ven- justere systeminnstillingene slik du ønsker. stre) OK Går tilbake til TV-modus fra hvilken som helst meny. VOLUME + /- Justerer volumet. LIST EXIT MENU I/II SLEEP Q.VIEW Går tilbake til programmet som du så på sist. MUTE Slår lyden på eller av. OK Programme Velger et p ogram. +/Talltaster 0~9 Velger et p ogram. Velger nummererte alternativer i en meny. FAV Viser det valgte favorittprogrammet. Q.VIEW VOL PR * BRYTERE UTEN FUNKSJON MUTE ? FAV INSTALLERE BATTERIER * TIME REVEAL INDEX 1 I Åpne dekselet for batterirom-met på baksiden. Sett inn to 1,5V AA-batterier med riktig polaritet (+ til +, - til -). Ikke bland gamle eller brukte batterier med nye. Lukk dekselet. I I MONTERING FOLDE UT STATIVSOKKELEN I Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle land. 1 A 2 INTRODUKSJON 3 B 4 C I Plasser TV-en med skjermen vendt ned på en pute eller et mykt teppe som vist i Fig. 1. Før stativet foldes ut, pass på at de to låsene (A) nederst på stativet skyves utover. Trekk ut stativet som vist ovenfor i Figur 23. Når stativet er foldet ut, sett inn skruene i hullene (B) nederst på stativet og stram dem til. Når ledninger kobles til TV-en, må ikke låsen (C) frigjøres. Dette kan medføre at TV-en faller i bakken, noe som kan gi alvorlig personskade eller skade på biblioteket. I I! MERK Figurene som vises her, kan variere noe fra apparatet ditt. Når stativet lukkes for å settes bort Ta først ut skruene fra hullene (B) nederst på stativet. Deretter trekkes de to krokene (D) nederst på stativet og sta tivet foldes sammen og legges bak i apparatet. Trykk de to låsene (A) nederst på stativet utover etter sammen folding. D A B 13 MONTERING STATIVINSTALLASJON (Kun 32LC2R*, 32LC25R*) 1 Plasser produktets skjermside forsiktig ned på et polstret underlag som vil beskytte produktet og skjermen mot å bli skadet. 14 MONTERING 2 Plasser produktstativet på produktet som vist. 3 Monter de 4 boltene og sørg for at de sitter godt bak på produktet i de respektive hullene. GRUNNLEGGENDE KOBLING (42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA*) I Disse modellene har to metoder for å legge kabler, alt etter stativtype. Stativtype 1 Legg kablene som vist i bildet. MONTERING Stativtype 2 1 Hold CABLE MANAGEMENT(KABELSAMLEREN) med begge hender og trykk den som vist. KABELSAMLER 2 Koble til kablene etter behov. Hvis du vil koble til annet utstyr, ser du i delen Tilkobling av eksternt utstyr. 3 Monter K A B E L S A M L E R E N igjen som vist. 15 MONTERING GRUNNLEGGENDE KOBLING (Kun 26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*, 32LC3R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*) 1 Koble til kablene etter behov. Etter at du har koblet til kablene, ordner du dem i kabelholderen. Hvis du vil koble til annet utstyr, ser du i delen T i l k o b l i n g a v e k s t e r n t u t s t y r. 16 MONTERING 2 Monter K A B E L S A M L E R E N som vist.

9 KABELSAMLER 3 Samle kablene ved hjelp av den medfølgende holderen. SLIK FJERNER DU KABELSAMLEREN - Grip K A B E L S A M L E R E N med begge hender og trekk den bakover. - Hold K A B E L S A M L E R E N med begge hender og trekk den nedover. (kun 32LC3R*)! MERK G Ikke hold i K A B E L S A M L E R E N når produktet flyttes. Hvis produktet faller i bakken, kan du eller produktet bli skadet. GRUNNLEGGENDE KOBLING (32LX2R*) 1 Hold dekselet med begge hender og trekk det bakover. MONTERING 2 Koble til kablene etter behov. Hvis du vil koble til annet utstyr, ser du i delen T i l k o b l i n g a v e k s t e r n t u t s t y r. Antenna 3 Samle kablene ved hjelp av den medfølgende holderen. Dreiesokkel (32LX2R*) TV-en kan på en praktisk måte dreies 30 til venstre eller høyre på sokkelen for å gi den optimale visningsvinkelen. 17 MONTERING I I TV-en kan monteres på forskjellige måter, f.eks. på en vegg, på et skrivebord, osv. TV-en er designet for å monteres horisontalt. Strømforsy ning JORDING EPass på at du kobler jordledningen for å forhindre mulig elektrisk støt. Hvis det ikke lar seg gjøre å anvende jordingsmetoder, sørg for at en kvalifisert elektriker monterer en separat kretsbryter. Prøv ikke å jorde enheten ved å koble den til telefonledninger, lynavledere eller gassrør. Kortslutning sbryter 18 MONTERING Installering med sokkel skrivebord Av hensyn til riktig ventilasjon må det være 4" avstand mellom vegg og sidene av enheten. 4 inches 4 inches 4 inches 4 inches Veggmontering: Loddrett installering Av hensyn til riktig ventilasjon må det være 10 cm avstand mel-lom vegg og sidene på enheten. Detaljerte monteringsanvis-ninger er tilgjengelige fra forhandleren, se Tilt Wall Mounting Bracket Installation and Setup Guide (Installerings- og oppset-thåndbok for montering på vinkeljusterbar veggbrakett). 4 inches 4 inches 4 inches 4 inches 4 inches < K u n 4 2 P C 1 R V*, 4 2 P C 3 R V*, 4 2 P C 3 R A* > Ta ut de to skruene på baksiden av apparatet før veggmonteringsbraketten monteres. SLIK FESTER DU APPARATET FORSVARLIG TIL VEGGEN I I Sett apparatet nær veggen, slik at det ikke velter når det skyves bakover. Nedenfor vises den tryggeste måten å sette opp apparatet på, som er å feste det i veggen slik at det ikke velter når det trekkes fremover. Dermed kan ikke apparatet falle forover og skade noen. Det hindrer også at produktet blir skadet ved fall. Pass på at barn ikke klatrer på eller henger på produktet. PLASMA-TV MODELLER LCD-TV MODELLER MONTERING Fest apparatet til veggen ved hjelp av øyeboltene eller TVbrakettene/boltene som vist på bildet. (Løsne boltene hvis produktet har boltene i øyebolteposisjon før øyeboltene settes i. ) * Sett inn øyeboltene eller TV-brakettene/boltene og stram dem godt til i de øverste hullene. Fest veggbrakettene med boltene (følger ikke med produktet, må kjøpes separat) til veggen. Avpass med høyden på braketten som er montert på veggen Bind apparatet fast med et solid tau (følger ikke med produktet, må kjøpes separat). Det sikreste er å binde tauet slik at det ligger vannrett mellom veggen og apparatet.! MERK G G G Hvis du skal flytte apparatet, må du løsne tauene først. Bruk en holder eller et kabinett som er tilstrekkelig stort og solid til apparatets størrelse og vekt. Kontroller at høyden på den veggmonterte braketten er den samme som på braketten på apparatet. 19 KOBLINGER OG OPPSETT I For å unngå å skade utstyret,må strømkablene ikke kobles til før du er ferdig med å koble sammen alt utstyr. ANTENNETILKOBLING I I For optimal bildekvalitet må antenneretning justeres. Antennekabel og konverter følger ikke med. Boliger med flere enheter/leigligheter (Koble til antenneuttak på vegg) Antenneuttak på vegg ANTENNA IN ANTENNA IN RF koaksialkabel (75 ohm) 20 KOBLINGER OG OPPSETT I VHF-antenne UHF-antenne Utendørsantenne Stram til ved å dreie med klokken. ANTENNA IN Eneboliger/hus (Koble til plugg på veggen for utendørsantenne) I områder med dårlig signal kan det oppnås bedre bildekvalitet ved å installere en signalforsterker til VIDEO antennen som vist til høyre. I Hvis signalet må deles for to TVer, må du bruke en antennesignalsplitter for tilkoblingen. VHF UHF ANTENNA IN Signalfor sterker ANTENNA IN OPPSETT MED VIDEOSPILLER I I For å unngå bildestøy (forstyrrelser), må du være tilstrekkelig avstand mellom videospiller og TV. Typisk et frosset stillbilde fra en videospiller. Hvis bildeformat 4:3 blir brukt, kan faste bildedeler på sidene av skjermen forbli synlige. Tilkobling med antennekabel Koble A N T O U T -kontakten på videospilleren til A N T E N N A I N kontakten på apparatet. 2 ANT IN Videospiller IN S-VIDEO ANT OUT OUTPUT SWITCH 3 4 OUT (R) AUDIO (L) VIDEO Koble antenneledningen til A N T I N-kontakten på videospilleren. HDMI IN KOBLINGER OG OPPSETT VARIABLE AUDIO OUT UDIO 1 Trykk på P L A Y-knappen (spill av)på videospilleren og velg riktig program for signalet mellom videospiller og TV for å se på. ANTENNA IN HDMI IN VARIABLE AUDIO OUT Tilkobling med RCA-kabel ANTENNA IN 1 Koble til A U D I O / V I D E O-kontaktene mellom TV-en og videospilleren.koble etter fargene på kontaktene.(video =gul,audio Left (Venstre)=hvit og Audio Right Høyre)=ød) AV IN 3 Videospiller ANT IN S-VIDEO ANT OUT OUTPUT SWITCH 3 4 IN OUT (R) AUDIO (L) VIDEO 2 3 Sett inn en videokassett i videospilleren og trykk P L A Y (Spill av)på videospilleren.(se i håndboken til videospilleren.) Velg AV3 som signalkilde ved å bruke I N P U T-knappen på fjernkontrollen. - Hvis koblet til A V I N 4 foran,velger du AV4 som signalkilde.(bortsett fra42pc3rv*, 42PC3RA*) ( ) 1 AV 2 S-VIDEO VIDEO AUDIO AV 1 COMPONENT IN VIDEO AUDIO AV IN 3 (MONO) S-VIDEO VIDEO AUDIO! MERK G Hvis du har en monovideospiller, kobler du lydkabelen fra videospilleren til A U D I O L / M O N Okontakten på apparatet. AV IN 3 ( ) S-VIDEO VIDEO AUDIO 21 CONNECTIONS & SETUP OPPSETT MED VIDEOSPILLER Tilkobling med Scart-kabel AV 1 HDMI IN AV 2 V V KOBLINGER OG OPPSETT Koble Scart-kontakten på videospilleren til A 1-kontakten på apparatet.

10 Sett inn en videokasett i videospilleren og trykk P L A Y (spill av)på videospilleren.(se i håndboken til videospilleren. ) 1 COMPONENT IN VARIABLE AUDIO OUT VIDEO ANTENNA AV IN IN 3 AUDIO S-VIDEO VIDEO ( MONO ) AUDIO Velg AV1 som signalkilde ved å bruke I N P U T-knappen på fjernkontrollen. - Hvis koblet til A V 2-kontakten,velg AV2 som signalkilde. AUDIO/ VIDEO Videospiller (R) AUDIO (L)! MERK G G Hvis S-VIDEO-signalet (Y/C) mottas gjennom Euro scart-kontakten 2 (AV2), må du bytte til S-Video2modus. Hvis du vil bruke EURO scart-kabelen, må du bruke den signalskjermede Euro scartledningen. AV IN 3 ( ) S-VIDEO VIDEO AUDIO Tilkobling med en S-Video-kabel Koble S-VIDEO-utgangen på videospilleren til S-VIDEOinngangen på apparatet. Bildekvaliteten er forbedret, sammenlignet med normal composite-inngangen (RCA-kabel). Koble lydutgangene på videospilleren til A U D I O -inngan gene (lyd)på apparatet. Sett inn en videokassett i videospilleren og trykk P L A Y (spill av).(se i håndboken til videospilleren.) Velg AV3 som signalkilde ved å bruke I N P U T-knappen på fjernkontrollen. Videospiller ANT IN S-VIDEO ANT OUT OUTPUT SWITCH 3 4 IN OUT (R) AUDIO (L) VIDEO AV 1 AV COMPONENT IN VIDEO AUDIO AV IN 3 (MONO) S-VIDEO VIDEO AUDIO! MERK G Hvis både S-VIDEO- og VIDEO-kontaktene er koblet til S-VHS VCR samtidig, kan kun SVIDEO mottas. 22 TILKOBLING AV EKSTERNT UTSTYR 1 V Koble til A U D I O/V I D E O -kontaktene mellom TVen og videospilleren.koble etter fargene på kontaktene.(video=gul,audio Left (Venstre)=hvit og Audio Right (Høyre)=ød) Velg AV4 som signalkilde ved å bruke I N P U T knappen på fjernkontrollen. (Bortsett fra 42PC3RV*, 42PC3RA*) -Hvis koblet til A V I N 3 foran,velger du AV3 som signalkilde. Bruk det aktuelle eksterne utstyret. Se brukerhåndbok for det eksterne utstyret. 1 AV IN 4 V R AUDIO L/MONO MONO VIDEO 2 Videoopptaker Videospillsett KOBLINGER OG OPPSETT R AUDIO L VIDEO 3 23 KOBLINGER OG OPPSETT DVD-OPPSETT Tilkobling med komponentkabel DVD B R (R) AUDIO (L) KOBLINGER OG OPPSETT Koble video-utgangene (Y, PB, PR) i DVD-spilleren til C O M P O N E N T I N V I D E O kontaktene i apparatet. Koble lydutgangene på DVD-spilleren til C O M P O N E N T I N A U D I O -inngangene (LYD)på appa-ratet. AV 1 AV COMPONENT IN VIDEO AUDIO Slå på DVD-spilleren,sett inn en DVD. AV IN 3 S-VIDEO VIDEO ( MONO) AUDIO Velg Component som signalkilde ved å bruke I N P U Tknappen på fjernkontrollen. Se i DVD-spillerens brukerhåndbok for instruksjoner.! MERK G Component-inndataporter (Komponent) Hvis du ønsker bedre bildekvaliatet, kobler du en DVD-spiller til Component-inndataportene (Komponent) slik det er vist nedenfor. Component-porterAV IN 3 (Komponent) på TVen ( ) Y AUDIO PB Pb B-Y Cb PB PR Pr R-Y Cr PR S-VIDEO VIDEO Video-utdataporter på DVD-spilleren Y Y Y Y Tilkobling med Scart-kabel Koble Scart-kontakten på DVD-spilleren til A V 1-kontak ten på apparatet. Slå på DVD-spilleren,sett inn en DVD. Velg AV1 som signalkilde ved å bruke I N P U T-knappen på fjernkontrollen. - Hvis koblet til A V 2-kontakten,velg AV2 som signalkilde. AV 1 V AV 2 COMPONENT IN VIDEO AUDIO AV IN 3 S-VIDEO VIDEO ( MONO ) AUDIO 1 DVD! MERK G AUDIO/ VIDEO (R) AUDIO (L) Bruk skjermet scartkabel. 24 COMPONENT IN VIDEO AUDIO Tilkobling med en S-Video-kabel Koble S-VIDEO-utgangen på DVD-spilleren til S - V I D E O inngangen på apparatet. Koble lydutgangene på DVD-spilleren til A U D I O -inngangene (lyd)på apparatet. DVD (R) AUDIO (L) S-VIDEO AV 1 AV 2 2 COMPONENT IN 1 Slå på DVD-spilleren,sett inn en DVD. VIDEO AUDIO AV IN 3 (MONO) Velg AV3 som signalkilde ved å bruke I N P U T-knappen på fjernkontrollen. Se i DVD-spillerens brukerhåndbok for instruksjoner. S-VIDEO VIDEO AUDIO KOBLINGER OG OPPSETT Tilkobling med HDMI-kabel Koble HDMI-utgangen på DVD-spilleren til H D M I I Nkontakten på apparatet. Velg HDMI som signalkilde ved å bruke I N P U T-knappen på fjernkontrollen. RGB IN (PC/DTV) HDMI IN REMOTE AUDIO IN CONTROL IN (RGB) VARIABLE AUDIO OUT UDIO RS-232C IN (CONTROL & SERVICE) SERVICE) COMPONENT IN Se i DVD-spillerens brukerhåndbok for instruksjoner. VIDEO AUDIO 1 DVD HDMI-DVD OUTPUT! MERK G G G TV-en kan motta video- og lydsignal samtidig ved hjelp av en HDMI-kabel. Hvis DVD-en støtter Auto HDMI-funksjonen, vil DVD-utgangsoppløsningen automatisk stilles til 1280x720p. Hvis DVD-en ikke støtter Auto HDMI, må du stille inn utgangsoppløsningen i henhold til dette. Still utgangsoppløsningen på DVD-en til 1280x720p for å oppnå best bildekvalitet. AV IN 3 25 ( ) S-VIDEO VIDEO AUDIO KOBLINGER OG OPPSETT OPPSETT AV TV-BOKSEN Tilkobling med komponentkabel Digital Sett-toppkasse B R (R) AUDIO (L) KOBLINGER OG OPPSETT Koble video-utgangene (Y, PB, PR) i DVD-spilleren til C O M P ON E N T I N V I D E O -kontaktene i apparatet.jacks on the set. Koble lydutgangene på DVD-spilleren til C O M P O N E N T I N A U D I O- inngangene (LYD)på apparatet. AV 1 AV Slå på den digitale TV-boksen.(Se i håndboken til den digitale TV-boksen. ) Velg Component som signalkilde ved å bruke I N P U T-knappen på fjernkontrollen. COMPONENT IN VIDEO AUDIO AV IN 3 S-VIDEO VIDEO ( MONO) AUDIO! MERK Signal 480i/576i 480p/576p/720p/1080i Component Ja Ja RGB-DTV Nei Ja HDMI Nei Ja Tilkobling med en HDMI til DVI-kabel AV IN 3 RGB IN (PC/DTV) S-VIDEO VIDEO Koble HDMI-utgangen på den digitale TV-boksen til H D M I I N -kontakten på apparatet. Koble HDMIutgangen på den digitale TV-boksen til A U D I O I N ( R G B ) -kontakten på apparatet. Slå på den digitale TV-boksen.(Se i håndboken til den digitale TVboksen.) Velg HDMI som signalkilde ved å bruke I N P U T-knappen på fjernkontrollen. HDMI IN ( ) AUDIO REMOTE CONTROL IN AUDIO IN (RGB) VARIABLE AUDIO OUT UDIO RS-232C IN (CONTROL & SERVICE) 1 2 Digital Sett-toppkasse DVI-DTV OUTPUT (R) AUDIO (L)! MERK G G G Hvis den digitale TV-boksen har DVI-utgang og ingen HDMI-utgang, er det nødvendig med en separat lydtilkobling. Hvis den digitale TV-boksen støtter Auto DVIfunksjon, vil utgangsoppløsningen for den digitale TV-boksen stilles automatisk til 1280x720p.

11 Hvis den digitale TV-boksen ikke støtter Auto DVI, må du stille inn utgangsoppløsningen i hen hold til det. Still utgangsoppløsningen på den digitale TVboksen til 1280x720p for å oppnå best bildekvalitet. 26 RGB IN (PC/DTV) HDMI IN VARIABLE RS-232C IN (CONTROL & SERVICE) Tilkobling med D-sub 15-pinskabel Koble RGB-utgangen på den digitale TV-boksen til R G B I N ( P C / D T V )-kontakten på apparatet. Koble lydutgangene på TV-boksen til A U D I O I N ( R G B ) kontakten (PC-LYD)på apparatet. (R) AUDIO (L) RGB-DTV OUTPUT Digital Sett-toppkasse 2 1 Slå på den digitale TV-boksen.(Se i håndboken til den digitale TV-boksen.) RGB IN (PC/DTV) HDMI IN REMOTE CONTROL IN AUDIO IN (RGB) VARIABLE AUDIO OUT UDIO Velg RGB-DV som signalkilde ved å bruke I N P U T- knappen på fjernkontrollen. KOBLINGER OG OPPSETT RS-232C IN (CONTROL SERVICE) (CONTR & SERVICE) Tilkobling med en HDMI-kabel Koble HDMI-utgangen på den digitale TV-boksen til H D M I I N-kontakten på apparatet. Velg HDMI som signalkilde ved å bruke I N P U T-knappen på fjernkontrollen. RGB IN (PC/DTV) HDMI IN REMOTE AUDIO IN CONTROL IN (RGB) VARIABLE AUDIO OUT UDIO RS-232C IN (CONTROL SERVICE) (CONTR & SERVICE) Slå på den digitale TV-boksen.(Se i håndboken til den digitale TV-boksen.) VIDEO AUDIO COMPONENT IN 1 Digital Sett-toppkasse HDMI-DVD OUTPUT! MERK G G G TV-en kan motta video- og lydsignal samtidig ved hjelp av en HDMI-kabel. Hvis DVD-en støtter Auto HDMI-funksjonen, vil DVD-utgangsoppløsningen automatisk stilles til 1280x720p. Hvis DVD-en ikke støtter Auto HDMI, må du stille inn utgangsoppløsningen i henhold til dette. Still utgangsoppløsningen på DVD-en til 1280x720p for å oppnå best bildekvalitet. AV IN 3 ( ) S-VIDEO VIDEO AUDIO 27 KOBLINGER OG OPPSETT OPPSETT MED PC I Denne TV-en gir Plug-and-Play-kapasitet,det vil si at PC-en justeres automatisk etter TV-ens innstillinger. Tilkobling med D-sub 15-pinskabel KOBLINGER OG OPPSETT Koble TV-en til PC-en med PC-kabelen. Koble lydutgangene på TV-boksen til A U D I O I N ( R G B ) -kontakten (PC-LYD)på apparatet. PC SOUND RGB-PC OUTPUT PC 2 1 Slå på PC-en og apparatet. RGB IN (PC/DTV) HDMI IN Velg RGB [PC] som signalkilde ved å bruke I N P U T-knappen på fjernkontrollen. REMOTE CONTROL IN AUDIO IN (RGB) VARIABLE AUDIO OUT UDIO RS-232C IN (CONTROL SERVICE) (CONTR & SERVICE)! MERK 1 Koble en PC til apparatet for å få livaktig bilde og lyd. Unngå å ha et fast bilde på skjermen på apparatet over lengre tid. Det faste bildet kan bli permanent preget på skjermen. Bruk skjermsparer når det er mulig. Koble PC-en til RGB-inngangen (PC-inngang) på apparatet. Forandre PC-ens oppløsning i henhold til det. Det kan være noe støy i forbindelse med noen typer oppløsning, vertikalt mønster, kontrast eller skarphet i PCmodus. Forandre deretter PCmodusen til en annen oppløsning eller forandre oppdateringshastigheten til en annen hastighet eller juster skarpheten og kontrasten på menyen til bildet er rent. Hvis oppdateringshastigheten på PC-ens grafikkort ikke kan forandres, bytt PCgrafikkortet eller ta kontakt med produsenten av PC-grafikkortet. 5 Innsignal for synkronisering for horisontale og vertikale frekvenser er separate. Vi anbefaler at du bruker 640x480, 60Hz (42PC1RV*, 42PC3RV*) /1360x768, 60Hz (26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*, 32LC3R*, 32LX2R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*) /1024x768, 60Hz (42PC3RA*) for PC-modus, da de gir best bildekvalitet. Hvis PC-ens oppløsning er mer enn SXGA, vil det ikke vises noe bilde på apparatet. Koble lydkabelen fra PC-en til AUDIO INPUTkontaktene på TV-en. (Lydkabler følger ikke med apparatet). Når du bruker for lang RGB-PC-kabel, kan det bli støy på skjermen. Vi anbefaler at du bruker mindre enn 5 m av kabelen. Det gir best bildekvalitet Støttet skjermoppløsning (RGB[PC]-modus) (26LC2R*/ 27LC2R*/ 32LC2R*/ 32LC25R*/ 26LC3R*/ 32LC3R*/ 32LX2R*/ 32LE2R*/ 37LE2R*/ 42LE2R*/ 42PC3RA*) Oppløsning 640x x x x x x x x768 Horisontal frekvens (KHz) 31,5 31,5 31,5 37,9 48,4 47,8 47,7 47,7 Vetikal frekvens (Hz) 70,8 70,8 59,9 60,3 60,0 59,9 59,8 59,8 Støttet skjermoppløsning (RGB[PC]-modus) (42PC1RV*/ 42PC3RV*) Oppløsning 640x x x x x x x768 Horisontal frekvens (KHz) 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 37,9 48,4 Vetikal frekvens (Hz) 70,8 70,8 59,9 60,0 60,0 60,3 60,0 KOBLINGER OG OPPSETT 29 KOBLINGER OG OPPSETT SLÅ PÅ TV-EN Hvis TV-en slås på, kan du bruke funksjonene. INPUT TV INPUT POWER TV DVD ARC TEXT PIP PR- Slå på TV-en 1 Koble først til strømledningen. Da går TV-en over i standbymodus. I Når TV-en er i standby-modus, kan du slå den på ved å trykke på knappen, INPUT, PR D / E på TV eller på POWER, TV, INPUT, PR +/-, Nummer (09) på fjernkontrollen. Da slås TV-en på. VCR PIP PIP PR+ SIZE POSTION PIP INPUT LIST EXIT MENU I/II SLEEP OK 30 KOBLINGER OG OPPSETT Justere volumet VOL Q.VIEW PR MUTE Trykk VOL-knappen + / - for å justere volumet. Hvis du vil slå av lyden, trykker du M U T E-knappen (Demp) ? FAV * Du kan avbryte denne funksjonen ved å trykke knappene M U T E, VOL +/- eller I/II. TIME REVEAL INDEX Velge program 1 Trykk knappene PR +/- eller tallknappene for å velge et programnummer.! MERK G Hvis du skal reise på ferie, trekker du ut pluggen fra stikkon-takten i veggen. Valg av menyspråk/land på skjerm Menyen for installasjonsveiledningen vises på TV-skjermen når TV-en slås på for første gang. 1 2 Trykk D / E / F / G og deretter O K for å velge ønsket språk. Trykk D / E / F / G og deretter O K for å velge land. * Hvis du vil endre språk/land 1 2 Trykk på M E N U-tasten, og bruk deretter D / E -tasten for å velge SPECIAL -menyen. Trykk på G -tasten, og bruk deretter D / E-tasten for å velge Språk (Language). Menyer kan vises på skjermen med ulike språk. Trykk på G -tasten, og bruk deretter D / E-tasten for å velge Land. Trykk G, og bruk deretter D / E til å velge ønsket språk eller land.

12 Trykk på O K -tasten For å avslutte og fjerne menyen, trykk på E X I T bryteren. SPESIELLE FUNKSJONER 3 4 5! MERK G G G Hvis du ikke fullfører oppsettet av Installasjonsveiledning ved å trykke på knappen EXIT (Avslutt), eller du unnlater å avslutte visningen av OSD (Skjermmenyen), vises den på nytt hver gang apparatet slås på. Hvis du velger feil land, kan det være at tekst-tv ikke vises korrekt på skjermen og at det oppstår problemer ved bruk av tekst- TV. Arabisk og hebraisk er lagt til språkoversikten for Installasjonsveiledning med tanke på de landene der arabisk og hebraisk benyttes. 31 SPESIELLE FUNKSJONER PIP (BILDE I BILDE) Med PIP (Bilde i bilde)kan du vise 2 ulike inndatakilder på TV-en samtidig.den ene kilden vil væ e sto,og den andre kilden vil vise et mindre,innføyd bilde. PIP-funksjonen er tilgjengelig i Component-, RGB- og HDMI-modus. (Men den kan ikke justere 480i/576i oppløsning av Component-modus.) INPUT TV INPUT POWER TV DVD ARC TEXT PIP PR- VCR PIP PIP PR+ SIZE POSTION PIP INPUT Se på PIP Trykk P I P-knappen (Bilde i bilde) for å få tilgang til underbildet. Hvert trykk på PIP (Bilde i bilde) endrer PIP-alternativene som vist nedenfor. PIP-modus DW2-modus PIP Av 32 SPESIELLE FUNKSJONER Valg av program for underbilde Trykk knappen P I P P R + / - for å velge et p ogram for underbildet. Du kan ikke velge program for underbildet i TV-modus for hoved-og underbilde samtidig. Innsignalkildevalg for underbilde Velg knappen P I P I N P U T (innsignal for bilde i bilde)for å velge innsignalkilde for underbildet. Hver gang du trykker på P I P I N P U T-knappen,vises hver inngangskilde til underbildet. (funksjonen er tilgjengelig i TV, AV1 (Video), AV2, S-Video2, AV3, AV4-modus.) Justering av størrelse på underbilder (bare i PIP-modus) Trykk på S I Z E -knappen (størrelse) for å justere størrelsen på underbildet. Når du bruker S I Z E-knappen (størrelse) i PIP-modus, justeres underbildet. Flytte underbildet (bare i PIP-modus) Trykk knappen P O S I T I O N (Posisjon). Hvis du trykker flere ganger på P O S I T I O N-knappen (posisjon), flyttes underbildet til venstre. TELETEKST Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle land. Tekst-TV er et gratis servicetilbud fra de fleste TV-stasjoner, der man får oppdatert informasjon om nyheter, været, TV-programmer, aksjekurser og mange andre emner. Tekst-TV-dekoderen på denne plasmaskjermen kan støtte systemene SIMPLE, TOP og FASTEXT. SIMPLE (stan-dard tekst-tv) består av et antall sider som kan velges ved å taste det korresponderende sidetallet direkte. TOP og FASTEXT er mer moderne metoder som lar deg velge tekst-tvinformasjon raskt og enkelt. For å slå teletekst på/av Velg først en TV-stasjon som sender teletekst. Trykk på T E X T bryteren for å skifte til teletekst. Indekssiden (førstesiden, 100) eller den sist valgte tekstsiden vises på skjermen. Øverst på siden ser du normalt to sidenummer, TV-stasjonens navn, dato og klokke. Det første sidenummeret indikerer din valgte side, mens det andre indikerer nåværende side vist på skjermen. Trykk på T E X T bryteren for å skifte fra teletekst til vanlig TV SPESIELLE FUNKSJONER SIMPLE teletekst A Sidevalg 1 2 Velg ønsket tekstside ved å slå med nummerbryterene (0-9) det tresifrete tallet som tilsvarer sidenummeret. Hvis du uheldigvis slår et feil siffer, må du først fullføre med i alt tre siffer, og så slår du de tre korrekte sifrene. Når en tekstside vises på skjermen, kan du med P R + / - bryteren velge forrige eller neste tilgjengelige side. 33 SPESIELLE FUNKSJONER TELETEKST TOP-tekst - En bruksveiledning vises i fire fargefelt (rødt, grønt, gult og blått) nederst på skjermen. I gult felt markeres neste gruppe og i blått felt indikeres neste blokk. A Valg av blokk / gruppe / side Med den BLÅ bryteren kan du skifte fra blokk til blokk. Bruk den GULE bryteren for å gå videre til neste gruppe, med automatisk overgang til neste blokk. Med den GRØNNE bryteren kan du gå videre til neste tilgjengelige side, med automatisk overgang til neste gruppe. Alternativt kan P R + bryteren brukes. Med den RØDE bryteren er det mulig å returnere til forrige valg.alterenativt kan P R - bryteren brukes. A Direkte sidevalg På samme måte som beskrevet under SIMPLE, kan du også i TOP velge et tresifret sidenr. med nummerbry-terene. 34 SPESIELLE FUNKSJONER FASTEXT teletekst - Tekst-TV-sidene er fargekodet i skjermens underkant, og velges ved å trykke den knappen som har tilsvarende farge. A Velge side Trykk knappen i for å velge indekssiden. Du kan velge sidene som er fargekodet i skjermens underkant med knappene som har samme farge på fjernkontrollen. Du kan velge sidene som er fargekodet i skjermens underkant med knappene som har samme farge på fjernkontrollen. Knappen P R + / - kan brukes til å velge foregående eller neste side. Brytere for betjening av spesielle teletekstfunksjoner? A REVEAL (AVSLØRE) Noen sider kan inneholde skjult informasjon, som f.eks svar på gåter eller kryssordløsning. Trykk på denne knappen for å avsløre skjult informasjon. Trykk på knappen igjen for å skjule informasjonen igjen. A SIZE (FORSTØRRE) Denne knappen velger dobbel bokstavhøyde, slik at teksten blir lettere å lese fra avstand. Trykk på knappen for å forstørre sidens øvre halvdel. Trykk på knappen igjen for å forstørre sidens nedre halvdel. Trykk på knappen igjen for å skifte til normal tekst. SPESIELLE FUNKSJONER A UPDATE (OPPDATERE) Hvis valgt tekstside ikke er oppdatert, dvs. f.eks. at resultatene i fotballtipping ikke er ferdig utfylt, så kan du trykke på denne knappen for å se på TV-sendingen istedenfor mens du venter på oppdatering. Oppe til høyre i TV-bildet indikeres Når siden er oppdatert,skifter indikeringen til sidenummeret. Trykk på knappen igjen for å se den oppdaterte tekstsiden. A TIME (TID) TV: Når du ser på en TV-sending, trykk på denne knappen for å vise klokken oppe til høyre i bildet. For å fjerne klokken fra bildet, trykk på knappen igjen. I tekst-tv; trykk på denne knappen for å velge et underside-nummer. Undersidenummeret vises nederst på skjermen. For å fastholde eller skifte underside, trykk på RØD/GRØNN, P R + / - eller NUMMER-knappen.

13 For å gå ut av denne funksjonen, trykk på knappen igjen. A HOLD (STOPP) Stopper den automatiske sideskiftingen, som skjer ca, hvert 30. sekund, hvis en tekstside består av to eller flere undersider. Undersiden som vises og totalt antall undersider, eks. `2/5' (side 2 av 5), indikeres vanligvis under klokken. Når du trykker på denne knappen, vises stoppsymbolet oppe til venstre på skjermen, og den automatiske sideskiftingen stoppes. For å fortsette automatisk sideskifting, trykk på knappen igjen. 35 TV-MENY SKJERMMENYVALG OG -JUSTERING TV-ens OSD (skjermvisning)kan variere noe fra det som vises i denne håndboken. OSD-en bruker hovedsakelig bilder for 42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA* Trykk M E N U-knappen og deretter D / E -knappen for å vise menyene. Trykk på G bryteren og trykk på D / E for å velge ønsket funksjon i menyen. Endre innstillingen på et punkt i undermenyen eller rullgardin menyen med F / G knappen. Du kan gå til menyen på nivået ovenfor ved å trykke O K eller knappen M E N U (MENY). STASJON Auto-prog. Man. Prog. Stasjonsredig. Favoritt program BILDE PSM CSM Avansert Tilbakestille LYD SSM AVL Balanse Høytaler 0 DE F G OK MENU DE F G OK MENU DE F G OK MENU STASJON Menyen BILDE Menyen LYD Menyen 36 TV-MENY SKJERM Auto konfig. Manuell konfig. VGA-modus ARC Tilbakestille DE F G * Denne menyen varierer etter modell. * Kun 42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA* SPESIAL Språk (Language) Land Barnelås ISM-metode Spenning lav Angi ID Demo TID Klokka TV Av tid TV På tid Autom. Av OK MENU DE F G OK MENU DE F G OK MENU SKJERM Menyen SPESIAL Menyen TID Menyen! MERK a. Ved hjelp av skjermvisningsfunksjonen kan du enkelt justere status for skjermen siden den inneholder en grafisk presentasjon. b. Skjermvisningen i denne håndboken kan være forskjellig fra den som kommer frem på din TV-skjerm. Dette er fordi den kun er et eksempel for å hjelpe med bruk av TV-en. c. I teletekst vises ingen menyer. Stille inn TV-stasjoner AUTO PROGRAMME TUNING TEXT PIP PR- PIP PIP PR+ SIZE POSTION PIP INPUT Inntil 100 TV-kanaler kan forhåndsinnstilles under forvalgsnumme-rene Straks TV-kanalene som kan mottas på stedet er innstilt, kan de velges med PR +/- bryteren eller nummerbryterene (0-9). Kanalsøking/lagring kan utføres automatisk eller manuelt. Før du begynner, kontrollér at antennen er tilkoblet. Med denne søkemåten vil alle TV-kanaler, som kan mottas på stedet, søkes inn og lagres automatisk i den rekkefølgen de mottas.dette er den enkleste måten og anbefales derfor. LIST EXIT MENU I/II SLEEP OK Q. VIEW VOL PR STASJON Trykk MENU-knappen og deretter D / STASJON menyen. Trykk på G knappen og trykk på D / Auto-prog.. E -knappen for å vise Auto-prog. Man. Prog. Stasjonsredig. Favoritt program E bryteren for å velge Trykk G -knappen, og bruk deretter knappen D / System. E til å velge DE F G OK MENU 1 STASJON Auto-prog. Man. Prog. Stasjonsredig. Favoritt program G Trykk D / E -knappen for å velge en TV-systemmeny: L : SECAM L/L' (Frankrike) BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/ØstEuropa/Asia/NewZealand/Midtøsten/Afrika/Australia) I : PAL I/II (Storbritannia/Irland/Hong Kong/Sør-Afrika) DK : PAL D/K, SECAM D/K (Øst-Europa/Kina/Afrika/ Samveldet av uavhengige stater (SUS)) M : (USA/Korea/Filippinene) (kun visse modeller) Trykk på D / E Still inn TV-MENY DE F G 5 6 OK MENU knappen for å velge Lagre fra. Auto-prog. System Lagre fra Søke G 2 Trykk F / G -knappen eller tallknappene for å velge det første program-nummeret. Hvis du bruker tallknapper, angis alle numre 0 under 10 med tal-let "0" foran, f.eks. `0 5' for 5. Trykk på D / E knappen for å velge Søke. BG I DK L 7 8 Trykk på G bryteren for å starte automatisk søking/lagring. Alle mottakelige TV-kanaler blir lagret. Stasjonsnavn vises/lagres kun for TV-kanaler som sender PDC (el.vps) signaler eller spesielle teletekstdata. Hvis det ikke er tilfelle, vises C eller S foran kanalnr. Hvis du under søking/lagring ønsker å stoppe dette, trykk på M E N U knappen. Når automatisk søking/lagring er ferdig, vises Stasjonsredigering funksjo-nen med en stasjonsoversikt på skjermen. I den kan du, om ønskelig, redi-gere forvalgsnr. TV-kanal, se side 1 for nærmere beskrivelse. 2 DE F G OK MENU Auto-prog. C 05 5 BG 35% 9 For å avslutte og fjerne menyen, trykk på E X I T knappen. MENU Stop 8 37 TV-MENY Stille inn TV-stasjoner MANUAL PROGRAMME TUNING TEXT PIP PR- PIP PIP PR+ SIZE POSTION PIP INPUT Brukes hvis du ønsker å søke inn og lagre TV-kanaler manuelt. De kan da lagres på forvalgsnr. (0-99) i den rekkefølgen du ønsker. LIST EXIT MENU I/II SLEEP OK Trykk MENU-knappen og deretter D / STASJON menyen. Trykk på G knappen og trykk på D / Man. Prog.. Trykk på Lagre. G E -knappen for å vise E knappen for å velge E knappen for å velge Q.VIEW VOL PR MUTE knappen og trykk på D / STASJON Auto-prog. Man. Prog. Stasjonsredig. Favoritt program Trykk F / G -knappen eller tallknappene for å velge det ønskede pro-gramnummeret (0 til 99). Hvis du bruker tallknap per, angis alle numre under 10 med tallet "0" foran, f. eks. "05" for 5. Trykk på D / E knappen for å velge System. 5 6 TV-MENY Trykk D / E -knappen for å velge en TV-systemmeny: L : SECAM L/L' (Frankrike) BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/ØstEuropa/Asia/NewZealand/Midtøsten/Afrika/Australia) I : PAL I/II (Storbritannia/Irland/Hong Kong/Sør-Afrika) DK : PAL D/K, SECAM D/K (Øst-Europa/Kina/Afrika/ Samveldet av uavhengige stater (SUS)) M : (USA/Korea/Filippinene) (kun visse modeller) Trykk på D / E knappen for å velge Bånd DE F G OK MENU 1 STASJON Auto-prog. Man. Prog. Stasjonsredig. Favoritt program G Still inn Trykk F / G -knappen for å velge henholdsvis V/UHF eller Kabel. Trykk på D / E knappen for å velge Kanal. DE F G OK MENU Du kan velge ønsket programnummer med F / G -knappen eller med tallknappene. Velg om mulig programnummeret direkte med tallknappene. Alle numre under 10 angis med tallet "0" foran, f.eks. "05" for 5. Trykk på D / E knappen for å velge Søke. 2 Man. Prog. Lagre System Bånd Kanal Fininnstille Søke Navn G 20 Trykk F / G-knappen for å starte søket.

14 Søket stopper hvis det blir fun-net en stasjon. Trykk på O K knappen for å lagre innsøkt kanal. DE F G For å søke og lagre flere TV-kanaler, repetér punktene 3 til 1 3. For å avslutte og fjerne menyen, trykk på EXIT knappen. OK MENU FININNSTILLING ARC VCR PIP PIP PR+ Vanligvis er det bare nødvendig med fininnstilling hvis det er dårlige mottaksforhold. TEXT PIP PR- SIZE POSTION PIP INPUT LIST EXIT MENU I/II SLEEP OK Q.VIEW VOL PR MUTE STASJON Trykk M E N U-knappen og deretter D / vise STASJON menyen. Trykk på G knappen og trykk på D / velge Man. Prog.. Trykk på G knappen og trykk på D / velge Fininnstille. E E -knappen for å Auto-prog. Man. Prog. Stasjonsredig. Favoritt program knappen for å DE F G OK MENU TV-MENY E knappen for å STASJON Autoprog. Man. Prog. Stasjonsredig. Favoritt program 1 4 Trykk F / G -knappen for å fininnstille slik at du får best mulig bilde og lyd. Trykk på O K knappen for å lagre innsøkt kanal. G Still inn 5 6 DE F G OK MENU For å avslutte og fjerne menyen, trykk på E X I T knappen. Man. Prog. Lagre System Bånd Kanal Fininnstille Søke Navn 2 G F /G DE F G OK MENU TV-MENY Stille inn TV-stasjoner PROGRAMMERING AV STASJONSNAVN Stasjonsnavnet (eks.'nrk') kan også programmeres, med ialt fem tegn, slik at det vises på skjermen. ARC TEXT PIP PR- VCR PIP PIP PR+ SIZE POSTION PIP INPUT LIST EXIT MENU I/II SLEEP OK Q.VIEW VOL PR 1 2 Trykk M E N U-knappen og deretter D / vise STASJON menyen. Trykk på G knappen og trykk på D / velge Man. Prog.. Trykk på G knappen og trykk på D / velge Navn. Trykk på G knappen og trykk på D / E E -knappen for å 1 4 MUTE knappen for å STASJON Autoprog. Man. Prog. Stasjonsredig. Favoritt program 3 E knappen for å DE F G E. Du kan velge STASJON OK MENU 40 TV-MENY 1 følgende; mellomrom, +, -, sifre 0 til 9, og alfabetet A til Z. Velg plassering ved å trykke F / nummer to og så videre. G -knappen, og velg tegn Auto programme Manual programme Programme edit Favourite programme G Still inn Trykk på O K knappen for å lagre innsøkt kanal. For å avslutte og fjerne menyen, trykk på E X I T knappen. DE F G OK MENU 2 Manual programme Lagre System Bånd Kanal Fininnstille Søke Navn G C 05 DE F G OK MENU 3456 REDIGERING AV FORVALGSNUMMER/TV-KANAL Denne funksjonen gjør det mulig for deg å slette eller ute-late et lagret forvalgsnr./tv-kanal, som er uønsket. Du kan også flytte en TV-kanal til et annet forvalgsnr. for å få de i ønsket rekkefølge, eller kopiere den til neste forvalgsnummer. ARC TEXT PIP PR- VCR PIP PIP PR+ SIZE POSTION PIP INPUT LIST EXIT MENU I/II SLEEP OK Q.VIEW Trykk M E N U -knappen og deretter D / vise STASJON menyen. Trykk på G knappen, og trykk på D / velge Stasjonsredig.. E -knappen for å VOL PR MUTE E knappen for å STASJON Auto-prog. Man. Prog. Stasjonsredig. Favoritt program Trykk på G bryteren for å velge Stasjonsredigering menyen. For å slette forvalgsnr./tv-kanal 1. Velg med D / E / F / G knappen forvalgsnr./tv-kanal som skal slettes. 2.Trykk to ganger på den RØDE knappen for å slette. Når det slettes, flytter de etterfølgende en posisjon opp. A For å kopiere en TV-kanal 1.Velg med D / E / F / G knappen forvalgsnr./tv-kanal som skal kopieres. 2.Trykk på den GRØNNE knappen for å kopiere. Når det kopieres, flytter de etterfølgende en posisjon ned til neste for-valgsnr A For å flytte en TV-kanal til et annet forvalgsnummer 1.Velg med D / E / F / G knappen forvalgsnr./tv-kanal som skal flyttes. 2.Trykk på den GULE knappen. Valgt linje skifter til gult. 3.Flytt det med D / E / F / G knappen til ønsket forvalgsnr. for TV-kanalen. 4.Når det er flyttet til ønsket forvalgsnr., trykk på den GULE knappen igjen for å avslutte flyttingen. A For å utelate forvalgsnr./tv-kanal 1.Velg med D / E / F / G knappen forvalgsnr. /TV-kanal som skal utelates. 2.Trykk på den BLÅ knappenn. Forvalgsnr./TV-kanal, som du har valgt å utelate, vises nå i blått. 3.For å annullere utelatelsen : Trykk på den BLÅ knappen igjen, slik at det skifter til grønt igjen. Når et forvalgsnummer er utelatt, kan du ikke velge det med D / E knap-pen under normal betjening av TV. Hvis du senere allikevel ønsker å velge et utelatt forvalgsnr./tv-kanal, så kan du gjøre det direkte med nummerbryterene (0-9), eller via stasjons-oversikten (`Programme table' menyen). A DE F G OK MENU TV-MENY 1 STASJON Auto-prog. Man. Prog. Stasjonsredig. Favoritt program G Still inn DE F G OK MENU 2 Stasjonsredig. 0 C 03 1 BLN 03 2 C 12 3 S 66 4 S 67 Slette Flytte S S S C C Kopiere Hoppe over DE F G OK MENU 3 4 For å avslutte og fjerne menyen, trykk på E X I T knappen. 41 TV-MENY Stille inn TV-stasjoner FAVORITTKANAL Med denne funksjonen kan du velge dine favorittkanaler direkte. Trykk flere ganger på F A V knappen for å velge lagrede favorit-tkanaler. LIST EXIT MENU I/II SLEEP OK Q.VIEW VOL PR MUTE ? FAV 1 Trykk M E N U -knappen og deretter D / vise STASJON menyen. Trykk på G knappen og trykk på D / velge Favoritt program. Trykk G -knappen. Trykk på D / E E E -knappen for å * TIME REVEAL INDEX STASJON TV-MENY knappen for å Auto-prog. Man. Prog. Stasjonsredig. Favoritt program knappen for å velge G DE F G OK MENU 1 5 Velg et ønsket program med F / tallknappene. -knappen eller med STASJON Auto-prog. Man. Prog. Stasjonsredig. Favoritt program Alle numre under 10 angis med tallet "0" foran, f.eks. "05" for 5. G 6 Gjenta trinn 4 og 5 for å lagre en ny kanal. Du kan lagre inntil 8 kanaler. DE F G OK MENU For å avslutte og fjerne menyen, trykk på E X I T knappen. 42 STASJONSOVERSIKTEN TEXT PIP PIP PR+ SIZE POSTION PIP INPUT I stasjonsoversikten, som vises på skjermen, kan du se en liste over hvilketv-kanaler som er lagret i TV'ens minne. PIP PR- LIST EXIT MENU I/II SLEEP OK A For å velge stasjonsoversikten Trykk på L I S T knappen for å velge stasjonsoversikt menyen.

15 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Stasjonsoversikten vises på skjermen, og i den er de 1 første forvalgsnr. 0 med tilhørende kanalnr. listet opp, som f.eks. a. Hvis et forvalgsnr. et forvalgsnr. som velges vises i fiolett. Trykk på O K knappen for å bekrefte valget.. vanligste og mest naturlige skjermvisningsstatusen. Velg dette alternativet for å vise et dempet bilde. Med PSM justeres TV-en for best bilde. eller reduserer mengden av hvitt i bildet. Justerer alle fargenes intensitet. lavere nivået er, jo mykere blir bildet. på G-knappen og deretter på D / velge PSM. en av tre automatiske fargejusteringer. på G knappen og trykk på D / velge CSM. Trykk G -knappen og deretter D / Bruker. på G knappen og trykk på D / velge XD. D F a r v e : Justere fargene på refleksjonen automatisk for å gjengi så naturlige farger som mulig. X D N R : Fjerne støy i den grad den ikke skader originalbildet. (Denne funksjonen kan ikke brukes i HDMI, Component (Bortsett fra 480i/576i), RGB-PC -modus. ) XD NR DE F G OK MENU 12 AVANSERT-KINO TEXT PIP PIP PR+ SIZE POSTION PIP INPUT Still inn TV-en på beste bilde for visning av filmer. Denne funksjonen virker kun i Analog TV, AV, S-Video og Component 480i/576i-modus. PIP PR- LIST EXIT MENU I/II SLEEP OK Q.VIEW VOL PR MUTE BILDE 1 2 Trykk på M E N U knappen og trykk på D / å velge BILDE menyen. Trykk på G knappen og trykk på D / velge Avansert. Trykk på G knappen og trykk på D / velge Kino. E E knappen for PSM CSM Avansert Tilbakestille knappen for å DE F G OK MENU 3 E knappen for å BILDE PSM CSM Avansert Tilbakestille G 1 TV-MENY 4 5 Trykk på G knappen og trykk på D / velge På eller Av. E knappen for å Still inn For å avslutte og fjerne menyen, trykk på E X I T knappen. DE F G OK MENU 23 Avansert Kino Sort nivå G På Av DE FG OK MENU 4 49 TV-MENY Bildemenyalternativer AVANSERT-SORT NIVÅ Når du ser på en film, justerer denne funksjonen apparatet slik at bildet blir best mulig. Justere skjermens kontrast og skarphet med skjermens svartnivå. Denne funksjonen fungerer i følgende modus: AV (NTSC-M), SVideo (NTSC-M) eller HDMI. TEXT PIP PR- PIP PIP PR+ SIZE POSTION PIP INPUT LIST EXIT MENU I/II SLEEP OK Trykk på M E N U knappen og trykk på D / å velge BILDE menyen. Trykk på G knappen og trykk på D / velge Avansert. Trykk på G knappen og trykk på D / velge Sort nivå. Trykk på G knappen og trykk på D / velge Lav eller Høy. E E E knappen for Q.VIEW VOL PR MUTE knappen for å BILDE PSM CSM E knappen for å Avansert Tilbakestille 4 TV-MENY knappen for å DE F G OK MENU 1 BILDE A A L a v : Skjermens refleksjon blir mørkere. H ø y : Skjermens refleksjon blir skarpere. PSM CSM Avansert Tilbakestille G Still inn 5 For å avslutte og fjerne menyen, trykk på E X I T knappen. DE F G OK MENU 23 Avansert Kino Sort nivå G Lav Høy DE FG OK MENU TILBAKESTILLE TEXT PIP PR- PIP PIP PR+ SIZE POSTION PIP INPUT LIST EXIT MENU I/II SLEEP OK Q.VIEW VOL PR MUTE 1 2 Trykk på M E N U knappen og trykk på D / å velge BILDE menyen. Trykk på G knappen og deretter på D / velge Tilbakestille. Trykk på G-knappen E E knappen for BILDE bryteren for å PSM CSM Avansert Tilbakestille 3 for å bruke den justerte verdien. Går tilbake til standardinnstillingene fra fabrikken for PSM, CSM, XD, Avansert. BILDE PSM CSM Avansert Tilbakestille DE F G OK MENU TV-MENY 1 G Still inn DE F G OK MENU TV-MENY Lydmenyalternativer SSM (LAGRET LYDSTATUS) TEXT PIP PIP PR+ SIZE POSTION PIP INPUT Du kan velge lydinnstillingen du foretrekker; Surround MAX, Flat, Music (musikk), Movie (film) eller Sports (sport) og du kan også justere lydfrekvensen til equalizeren. Ved hjelp av SSM oppnår du best mulig lyd uten spesielle justeringer fordi TV-en angir riktig lydalternativ basert på programinnhold. Når du justerer equalizeren manuelt, bytter SSM automatisk Bruker. S u r r o u n d M A X, F l a t, M u s i k k, F i l m og S p o r t er forhåndsinnstilt fra fabrikken for å gi god lydkvalitet, og kan ikke justeres. S u r r o u n d M A X Velg dette alternativet for å få realistisk lyd. Flat Den mest slående og naturlige lyd. M u s i k k Velg dette alternativet for å oppleve original lyd når du lytter til musikken. Film Velg dette alternativet for å nyte storslått lyd. Sport Velg dette alternativet når du skal se på en sportssending. Bruker Velg dette alternativet for å bruke brukerdefinerte lydinnstillinger. PIP PR- LIST EXIT MENU I/II SLEEP OK Q. VIEW VOL PR MUTE LYD SSM AVL Balanse Høytaler 0 DE F G OK MENU 1 LYD SSM AVL Balanse Høytaler G 52 TV-MENY 1 Trykk på M E N U knappen og trykk på D / å velge LYD menyen. Trykk på G knappen og trykk på D / velge SSM. E E knappen for 0 Surround MAX Flat Musikk Film Sport Bruker 2 knappen for å DE F G OK MENU 23 3 Trykk G -knappen og bruk deretter D / E -knappen for å velge Surround MAX, Flat, Musikk, Film, Sport eller Bruker. For å avslutte og fjerne menyen, trykk på E X I T knappen. 4 LYDFREKVENSJUSTERING (SSM Brukeralternativ) Juster equalizeren for lyd. TEXT PIP PR- PIP PIP PR+ SIZE POSTION PIP INPUT LIST EXIT MENU I/II SLEEP OK Q.VIEW VOL PR MUTE LYD SSM AVL Balanse Høytaler Trykk på M E N U knappen og trykk på D / å velge LYD menyen. Trykk på G knappen og trykk på D / velge SSM. Trykk på G knappen og trykk på D / velge Bruker. Trykk G -knappen. E E knappen for knappen for å DE F G OK MENU 1 E knappen for å LYD TV-MENY SSM AVL Balanse Høytaler G 0 Surround MAX Flat Musikk Film Sport Bruker Trykk på D / E -knappen for å velge lydbåndfrekvens. Velg riktig lydnivå mede F / G -knappen. DE F G OK MENU For å avslutte og fjerne menyen, trykk på E X I T knappen. Bruker khz DE F G OK MENU 5 53 TV-MENY Lydmenyalternativer AVL (Jevnt lydnivå) AVL vil automatisk holde et jevnt lydnivå selv om du bytter program.

Din bruksanvisning LG 50PK750N http://no.yourpdfguides.com/dref/3904191

Din bruksanvisning LG 50PK750N http://no.yourpdfguides.com/dref/3904191 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LCD TV / LED LCD TV BRUKSANVISNING

LCD TV / LED LCD TV BRUKSANVISNING NORSK BRUKSANVISNING LCD TV / LED LCD TV Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar i bruk ditt nye TV-apparat, og ta vare på den for senere bruk. www.lg.com kjøpes separat Wall Mounting Bracket

Detaljer

AV28CT1EP FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV $9&7(3 NORSK SUOMI DANSK SVENSKA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING

AV28CT1EP FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV $9&7(3 NORSK SUOMI DANSK SVENSKA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING NORSK SUOMI DANSK SVENSKA $9&7(3 AV28CT1EP FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED 2001 VICTOR COMPANY

Detaljer

LCD TV 27" United LTV27W60 Brukerveiledning

LCD TV 27 United LTV27W60 Brukerveiledning LCD TV 27" United LTV27W60 Brukerveiledning Innhold Sikkerhetsinformasjon... 3 Forberedelser... 5 Bruk av fjernkontroll... 5 Batterier til fjernkontrollen... 5 Antennetilkobling... 6 Strømtilkobling...

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP LC-705E http://no.yourpdfguides.com/dref/3284515

Din bruksanvisning SHARP LC-705E http://no.yourpdfguides.com/dref/3284515 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Oversikt over fjernkontrollen...(3) Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en...(9)

Oversikt over fjernkontrollen...(3) Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en...(9) Innhold Fjernkontrollen og TV-indikatorer Oversikt over fjernkontrollen...(3) Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en...(9) Se TV Se TV...(14) Bruke den digitale elektroniske programguiden (EPG)...(21)

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

LT-37S60BU LT-37S60SU LT-32S60BU LT-32S60SU LT-32S60AU LT-32S60WU LT-32S60RU LT-26S60BU LT-26S60SU

LT-37S60BU LT-37S60SU LT-32S60BU LT-32S60SU LT-32S60AU LT-32S60WU LT-32S60RU LT-26S60BU LT-26S60SU LT-37S60BU LT-37S60SU LT-3S60BU LT-3S60SU LT-3S60AU LT-3S60WU LT-3S60RU LT-6S60BU LT-6S60SU 6:9 LCD- BRUKSANVISNING NESTEKENÄYTÖLLÄ VARUSTETTU KÄYTTÖOHJE LAAJAKUVATELEVISIO WE-SCREEN LCD- INSTRUKTIONSBOG

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP LC65GD1E/TU-65GD1E http://no.yourpdfguides.com/dref/1278746

Din bruksanvisning SHARP LC65GD1E/TU-65GD1E http://no.yourpdfguides.com/dref/1278746 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP LC65GD1E/TU-65GD1E. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP LC65GD1E/TU-65GD1E i bruksanvisningen

Detaljer

Innholdsfortegnelse Norsk

Innholdsfortegnelse Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Sikkerhetsinformasjon... 2 VIKTIG - Vennligst les disse instruksjonene helt før du installerer eller bruker... 2 Komme i Gang... 3 Varslinger og funksjoner

Detaljer

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER 03-H670N_VIA_NOR.indd ii-iii 2007-12-10 오전 9:05:02 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er produsert i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Vennligst

Detaljer

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling...

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling... Innholdsfortegnelse TV - Egenskaper... 2 Konfigurering av Nettverksinnstillinger... 19 Kjære SHARP-kunde... 3 Koble til din mobile enhet via WiFi... 19 Viktige sikkerhetsregler... 3 Bruk av MIRACAST...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC TX-L47DT50Y http://no.yourpdfguides.com/dref/4279871

Din bruksanvisning PANASONIC TX-L47DT50Y http://no.yourpdfguides.com/dref/4279871 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER)

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LC-5GDE (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-5GDE (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN BRUKSANVISNING

Detaljer

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S NO 1 MEDIAMASTER 9800 S Innehåll GENERELT OM BRUK AV MEDIAMASTER 9800 S 4 SIKKERHETSTILTAK 4 FJERNKONTROLL 6 Bakpanel 6 Frontpanel 6 OM SMARTKORTET OG CA-MODULEN 7 Betal-TV-tjenester

Detaljer

HD-dekoder. Brukermanual. kabelmottak. MPEG2/MPEG4

HD-dekoder. Brukermanual. kabelmottak. MPEG2/MPEG4 HD-dekoder Brukermanual Digital Digital HD-dekoder HD-dekoder kabelmottak. MPEG2/MPEG4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde:

Detaljer

Brukermanual HD 104 C. Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4

Brukermanual HD 104 C. Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4 Brukermanual HD 104 C Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: 1 digital HD-dekoder 1 fjernkontroll

Detaljer

DCR-5047 High Definition PVR

DCR-5047 High Definition PVR DCR-5047 High Definition PVR 1 Dette skal være med i pakken... 4 KASSERING... 5 INTRODUKSJON... 6 Formål... 6 Sikkerhetsinstruksjoner... 6 Plastfilm... 6 Advarsel!... 8 FJERNKONTROLL... 9 FRONTPANEL...

Detaljer

Din bruksanvisning LG 32LM669T http://no.yourpdfguides.com/dref/4363031

Din bruksanvisning LG 32LM669T http://no.yourpdfguides.com/dref/4363031 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN ENGLISH ITALIANO FRANÇAİS DEUTSCH ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ NAUDOTOJO VADOVAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KASUTUSJUHEND מדריך הפעלה NORSK DANSK SUOMİ POLSKİ MAGYAR ČEŠTİNA ROMÂNĂ EΛΛΗVΙΚ

Detaljer

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 2 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken Telenor TV-opptaker 5 7 Forside 1. USB (Ikke i bruk) 2. Åpning for programkort

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

Digital dekoder for parabol

Digital dekoder for parabol Brukermanual CDC 5050 Digital dekoder for parabol MPEG-2 / MPEG-4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: 1 digital satellittdekoder

Detaljer

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktivt flatpanel Brukerhåndbok

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktivt flatpanel Brukerhåndbok RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktivt flatpanel Brukerhåndbok Fraskrivelse BenQ Corporation fremsetter ingen krav eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet.

Detaljer

Din bruksanvisning LG BH9420PWN http://no.yourpdfguides.com/dref/4307517

Din bruksanvisning LG BH9420PWN http://no.yourpdfguides.com/dref/4307517 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruker- og Installasjonshåndbok

Bruker- og Installasjonshåndbok Bruker- og Installasjonshåndbok FILM / SPORT / INTERACTIVE SERVICES D I S C O V E R Y F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM C A N A L + / P R E M I E R E L E AG U E M T V Installasjonshåndbok FILM

Detaljer

HR-E249E BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2

HR-E249E BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2 A B C.MEMORY DISPLAY C.RESET CANCEL START STOP ADD TIME DAILY AUX TV VOL. DATE EXPRESS PROGRAMMING WEEKLY TIMER AUDIO MONITOR TV/VCR TV VCR (MONITOR) SAT PUSH JOG MULTI BRAND REMOTE CONTROL UNIT TV PROG.

Detaljer

LWU420. Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning 020-000303-01

LWU420. Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning 020-000303-01 LWU420 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning 020-000303-01 Prosjektør LWU420 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner å bruke

Detaljer