Rapport Colombia. Av: Kristin Schjødt Bitnes og Cecilie Busch-Christensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport Colombia. Av: Kristin Schjødt Bitnes og Cecilie Busch-Christensen"

Transkript

1 Rapport Colombia Av: Kristin Schjødt Bitnes og Cecilie Busch-Christensen 1

2 REISERAPPORT FRA COLOMBIA 7. til 21. mars 2009 Norske Kvinnelige Juristers Forening (NKJF) Kristin Schjødt Bitnes og Cecilie Busch-Christensen Reisegruppe uke 1: Carolina Maira Johansen, Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål (FOKUS), Grete Knutsen, Magdalena Norway, Tove Karoliussen, CCT Magdalena Norway, Monika Bothner, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF), Cecilie Busch-Christensen (NKJF) og Kristin Schjødt Bitnes (NKJF). Alle representantene tilhører FOKUS sin referansegruppe for Colombia. Formål: Formålet med reisen var å stifte bekjentskap med ulike kvinneorganisasjoner i Colombia med tanke på fremtidige samarbeid, og å bli bedre kjent med situasjonen for kvinner og barn i Colombia generelt. Kort om situasjonen i Colombia: Situasjonen for befolkningen i Colombia er komplisert, og landet er preget av vold og mye kriminalitet fra ulike grupperinger. Mye av dette relaterer seg til Colombias produksjon av kokain, som har ført til at det gjennom tidene har vokst frem ulike geriljagrupperinger og paramilitære grupper som kontrollerer folk og områder med vold og tvang. Som følge av at paramilitære, geriljagrupper og også at multinasjonale selskaper overtar kontrollen over landområder, er over tre millioner kvinner og barn drevet på flukt i eget hjemland. Også hele familier er drevet på flukt, og dette har medført at Colombia er det landet i verden med nest flest internt fordrevne mennesker. Regjeringen har forsøkt å stoppe voldsspiralen ved bl.a. å demobilisere de paramilitære gruppene i landet, noe som likevel ikke skaper tillit i det sivile samfunnet. I følge kvinne- og menneskerettighetsorganisasjonene vi møtte, innebærer demobiliseringen, som er en del av lov 975 av 2005, straffefrihet for de paramilitære og økt fare for sivilbefolkningen. Flere demobiliserte har dessuten startet nye paramilitære grupper og fortsetter sin virksomhet. Uribe-regjeringen hevder imidlertid at det ikke lenger er noe væpnet konflikt i landet, og viser bla til demobiliseringen og oppfølgingen av lov 975 av 2005 (bl.a. nedsettelse av en nasjonal komité for forsoning) De hevder at dette er en del av deres fredsarbeid og implementering av UNSCR Ergo er det deres oppfatning at de nå driver kamp mot terror, dvs FARC-geriljaen, og kun det. Dette er en strategi det sivile samfunn er meget kritisk til, ettersom det ikke kun er FARC som bekymrer sivilbefolkningen. Mange NGOer som jobber for fred og sikkerhet, og som er skeptiske til regjeringens politikk, blir beskyldt for å være FARC-tilhengere. Dette medfører at de opplever undertrykkelse og forfølgelse. I korte trekk kan man derfor si at situasjonen gjør at kvinnebevegelsen i Colombia er tilbakeholdne med å kalle deres arbeid for fred for implementering av Arbeid med menneskerettigheter representerer en sikkerhetsrisiko for de som gjør nettopp det. Søndag 8. mars 2009 Årets kvinnedag ble innholdsrik, da vi deltok på ulike arrangementer i Bogotá sentrum og fikk feire dagen sammen Magdalena-Norways teatervenner i Candaleria (den koloniale bydelen i Bogotá). Magdalena Norway har et samarbeid med ulike teatergrupper i Bogotá, og vi fikk blant annet gleden av å se flere av deres forestillinger. Mange av forestillingene tok opp temaer som seksualisert vold, undertykkelse og krig. Gjennom teater får kvinner utløp for sine ytringer via et uformelt forum. Dermed får de muligheten til å uttrykke sine meninger, følelser og tanker uten at rammene setter begrensinger for uttrykket. Forestillingene var veldig sterke. Det var veldig spennende å erfare hvordan teater kan benyttes som et virkemiddel for å styrke kvinners bevissthet rundt egne rettigheter. Særlig var dette interessant å se gjennom våre juridiske briller, som fikk mange nye impulser og tverrfaglige ideer om hvordan man kan kombinere ulike disipliner for å skape det 2 beste virkemiddelet og bedre resultatet.

3 Særlig inntrykk gjorde en oppsetning på Media Torta, hvor det var satt opp et stykke skrevet av Magdalena Norways samarbeidspartner, Patrizia. Stykket viste ulike kvinneskjebner på en tradisjonell catwalk (bildet øverst til høyre). Mandag 9. mars 2009 Dagen startet klokken med møte på den norske ambassaden. Der møtte vi Yngvild Berggrav (Chargé daffaires). Møtet var interessant, og vi fikk en grei oversikt over hvilke aktiviteter som ambassaden bedriver i Colombia. Når det gjelder juridiske grupperinger i Colombia fortalte hun oss om Comision Colombiana de Juristas som nylig opplevde at en av deres unge advokater for sitt fagforbundsarbeid hadde mottatt en konkret drapstrussel. Historien gjorde inntrykk, for som ung kvinnelig advokat kan man lett sette seg inn i hvordan denne kollegaen måtte ha det. På denne bakgrunn tok vi kontakt med organisasjonen og fikk til et ad-hoc møte senere på dagen. Programmet var tett og klokken fikk vi lunsj hos Flyktningehjelpen (NRC) hvor vi møtte Inge Merete Hansen (Country Director). Vi fikk et bredt inntrykk av Flyktningehjelpens arbeid i Colombia. Særlig synes deres utdanningsprogram å virke veldig bra, men også deres jobb på det juridiske området virket solid. I denne sammenheng traff vi en av deres advokater som fortalte at det er komplisert å jobbe på dette området i Colombia, særlig med henvisning til at seksualisert vold er utbredt, men ikke veldig prioritert. Heller ikke er kvinners rettigheter et prioritert tema, og vi fikk et bilde av en meget kompleks situasjon. Advokaten pekte på at den tradisjonelle macho-kulturen som eksisterer i Colombia, medvirker til at kvinnerettsarbeid er ekstra utfordrende. 3 Klokken var vi på plass hos IKFFs søsterorganisasjon og samarbeidspartner LIMPAL (www.limpalcolombia.

4 org). Der fikk vi en bred oversikt fra Adriana Gonzalez (direktør) og Astrid Daza (programsjef) over LIMPALs arbeid Bogotá, Villavicencio og Cartagena. Organisasjonen ga et seriøst inntrykk og kunne vise til flere konkrete resultater. Vårt inntrykk er at dette er en organisasjon som jobber med enkeltsaker, men som også har et sterkt politisk engasjement på det sosiale området. Noe à la en humanitær, lokal, hjelpeorganisasjon i Norge. Deres hovedfokus virker å være humanitær bistand til internt-fordrevne kvinner. Organisasjonen har knyttet til seg tre advokater som jobber med juridiske saker. Vårt inntrykk var derimot at LIMPAL først og fremst er en politisk organisasjon og ikke en juridisk. Det ble en lang dag, og siste møte var klokken med Comision Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org). Vi fikk en interessant og innholdsrik beskrivelse av organisasjonen og deres arbeid av Ana Maria Diaz (koordinator for etterforskningsenheten). Organisasjonen består av advokater som arbeider med direkte rådgivning i prinsipielle saker på menneskerettighetenes område. De prioriterer bl.a. å få frem flest mulige saker for Inter-American Human Rights Court. I tillegg driver med rettspolitisk arbeid. Selv om de ikke jobber utelukkende med kvinnespørsmål, fikk vi opplyst at kvinnespørsmål var en høyt prioritert og viktig del av deres arbeid. Organisasjonen kan etter vår mening sammenlignes med en type JURK på et høyere nivå. Representantene som vi møtte kunne fortelle at Colective Mujeres al Derecho (COLEMAD), den organisasjonen som NKJF ser ut til å opprette et samarbeid med, virker dyktige og at de har skapt seg et godt rykte i fagmiljøet. Tirsdag 10. mars 2009 Tirsdag startet med et høyst spennende frokostmøte klokken med Corporación SISMA Mujer (www.sismamujer.org). SISMA er en gruppe drevet av advokater. Organisasjonen har avdelinger i Colombia og i Spania. Fra advokatgruppen møtte direktør Claudia María Mejía Duque. Organisasjonen viste seg å også være et slags JURK som yter direkte juridisk rådgivning til enkeltindivider, men som samtidig driver aktivt med rettspolitisk arbeid. Også denne organisasjonen har fokus på at flest mulig saker fra Colombia bør behandles av Inter-American Human Rights Court. Arbeidet til denne organisasjonen virket meget seriøst og ordentlig. Kvinnene viste dessuten et stort engasjement for kvinnespørsmål, og i likhet med alle de andre organisasjonene vi hadde møtt og kom til å møte, så beskrev de en vanskelig situasjon for mange av Colombias kvinner. De henviste også til den såkalte Macho-kulturen og problemene rundt det faktum at myndighetene etter demobiliseringen ikke lengre anerkjenner at Colombia er i konflikt. Klokken rushet vi videre til United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affaire (OCHA). Vi fikk en 4 kjapp gjennomgang av deres syn på situasjonen for kvinner i Colombia av Vanessa May. Presentasjonen var noe overfladisk og hadde en litt for teoretisk vinkling. Likevel ga den oss en veldig grei oversikt.

5 Etter å ha fått en innføring i de store kvinneproblemene gikk turen til et hyggelig lunsjmøte klokken 13:00 med Magdalena Norways samarbeidspartner, Corporación Colombiana de Teatro (CCT). Der fikk vi treffe noen svært engasjerte kvinner som ledet ulike teatergrupper. Flere av gruppene er lokalisert i slumområdene hvor medlemmene lever under svært dårlige kår. Det var imponerende å se hva disse kvinnene har fått til, selv om ressursene er knappe. Det var også spennende å se at også det mer ikke teoretiske arbeidet bærer konkrete og registrerbare frukter. Dagen var langt fra over, og klokken var vi på plass på møte hos Humanas Colombia (www.humanas.org. co). Der møtte vi daglig leder, Cecilia Barraza. Barraza fortalte at organisasjonen først og fremst jobber med forskning og dokumentering av kvinneforhold i Colombia og at de ikke arbeider med enkeltsaker. Møtet hos Humanas var veldig interessant, og med hodet fylt med ytterligere informasjon var vi kl. 17:00 på plass hos UNIFEM. Der møtte vi Milena Amezquita som informerte oss om deres jobb med å implementere Resolution 1325 i Colombia. De fortalte om mange utfordringer forbundet med denne jobben, særlig ettersom myndighetene i Colombia som nevnt har fastslått at landet ikke er i krig og at de kun har problemer med terrorisme. UNIFEM fortalte dessuten at kvinnefrontene i Colombia ikke alltid er like enige (noe som bunner i gamle konflikter) og at en tanke om å samle disse neppe vil kunne føre frem. Onsdag 11. Mars 2009 Onsdag var oppholdet i Bogotá over, og vi satte kursen for sol, sommer og Cartagena. Etter en liten flytur og en kort installering på nytt hotell og bytte fra tykke klær til shorts og t-skjorte var det igjen i gang med møtevirksomhet. Dessverre hadde vi mistet Tove Karoliussen i Bogotá, hvor hun skulle følge teateroppsettingene videre, men som innbytter var LIMPALs Astri Daza på plass. Klokken kom LIMPAL med sine to eksternt engasjerte advokater, Gloria Cardona og Nina Ferrer. Advokatene fortalte om sitt arbeid for LIMPAL i Cartagena og omegn. De viste til at det er mye for dem å ta tak i. De jobber særlig med enkeltsaker for internt-fordrevne kvinner, herunder rett til land, seksualisert vold, skilsmisser osv. De refererte til problemstillinger som er generelle for resten av landet, men at de hadde ekstra problemer knyttet til det faktum at kvinnene er internt fordrevne og dermed mangler en del rettigheter. På møtet var også flere av LIM- PALS ledere i området som fortalte om situasjonen deres. Igjen fikk vi beskrevet en vanskelig og kompleks situasjon. For vår del var beskrivelsen av daglig frykt kanskje det som gjorde mest inntrykk. Torsdag 12. mars 2009 Endelig er var det klart for feltbesøk, og vi reiste til landsbyen San Jacinto. Landsbyen består av fordrevne familier som lever under svært enkle forhold. LIMPAL har flere prosjekter i denne landsbyen, bl.a. dyrking av grønnsaker. Kvinnene driver dessuten med håndverk og forsøker å utnytte de få ressursene som de har tilgang til. Da vi kom tilbake fra landsbyen kom COLEMAD til Cartagena for å treffe hele referansegruppen og LIMPALs representanter. Vi brukte kvelden til å bli kjent, og natten til å sove blant kakerlakker. Fredag 13. Mars 2009 Det ble avholdt møte mellom representanter for Red Empoderamiento og referansegruppedeltakere klokken Red Empoderamiento er etter det vi forstår en slags referansegruppe for alle kvinneorganisasjoner i Cartagena og omegn. Vi i NKJF deltok ikke på møtet, idet det ble besluttet at dette skulle foregå på spansk uten oversettelse. Dessverre er vi (NKJF) ikke så oppdatert på spansk, men vi ble fortalt at møtet var meget interessant og bra. 5 Etter møtet med Red Empoderamiento hadde referansegruppen pluss LIMPALs Astrid Daza møte med COLEMAD

6 (se beskrivelse av COLEMADs arbeid senere i rapporten). Det var et interessant møte, og det så ut som om at alle var glade for å treffe hverandre. Dessverre ble det etter vår mening litt lite tid for COLEMAD til å presentere sitt arbeide for referansegruppen, men vi håper alle fikk et godt og seriøst inntrykk av dem. Dagen ble avsluttet med at FOKUS spanderte en fantastisk middag på alle sammen i gamlebyen i Cartagena. Første uken var over. Konklusjon: Dette var en meget innholdsrik og interessant uke. Vi fikk mange inntrykk og opplevde flere møter med engasjerte, viktige og sterke kvinner. Carolina Maira Johansen i FOKUS hadde etter vår mening gjort en meget god jobb med å sette sammen programmet, og hadde fått med utrolig mange momenter og møter som hun skal berømmes for! Vi i NKJF er takknemlig for at vi fikk anledning til å delta på turen, og lære masse av de fire andre deltakerne. Vi innså imidlertid at det ble et problem at vi ikke behersker spansk, og erfarte underveis at vi bør finne en spansktalende jurist til dette prosjektet. Dette er ikke helt lett, da det samtidig skal være en jurist som ønsker å engasjere seg i frivillig arbeid. Vi bør derfor vurdere om det bør søkes om støtte til en tolk. Særlig viktig blir dette for at vi skal kunne oversette juridiske dokumenter. Når det er sagt, en stor takk skal likevel rettes til de fire andre damene som var særdeles flinke til å tolke, spesielt Grete Knudsen! Reisegruppe uke 2: Kristin Schjødt Bitnes og Cecilie Busch-Christensen (NKJF). Den siste uken var i gang, og NKJFs eget prosjektbesøk til COLEMAD sto for tur. Vi forflyttet oss fra Cartagena til Barranquilla hvor COLEMAD holder til. Om organisasjonen COLEMAD (settes inn på engelsk, ettersom det er på dette språket informasjonen er utformet av organisasjonen selv): Colectivo Mujeres al Derecho is a group of young lawyers women, curious about the social, economical and political process that their country faces and about its effects on less favoured populations, basically those girls and women with personal conditions, situations and social necessities that expose them to a higher vulnerability in the context of conflict and humanitarian crisis that our country lives. The group was created in June 2003 and since then, they have been studying and analysing the advances in the recognition of women s human rights at the local, regional, national and international levels. They have found a wage legal and conceptual framework on the area, but very little advances in the practice, meaning the realization and full exercise of human rights for women. Their mission is to contribute to the building of a fairer and even-handed world that includes women s experiences, perspectives, citizenship, nature and development, to look for the effective exercise of their rights in the social, political and juridical grounds at national and international levels. In order to reach this goal, they take action as a progressive organization that looks forward to chip in juridical theory and practice to the process of gender equity and justice. They work these topics from the experiences and perspectives of women in different contexts (social, political, economical, cultural, ethnic, and generational), taking as a reference the universal advances on women s human rights, with 6 legal and political strategies that support the protection, defence, development and full validity of them. Organization:

7 They have a structure composed by a collective plenary witch is the maximal instance of planning and decision, and a department composed by three administrative coordinations. theory and practice. They publish and give to know our research results and experiences, in our different programs and projects. With the objective of making visible the gender relationships in our society and the situation of women, in order to contribute to generate a non violence culture and attitude, that reduces the gender inequities. They also offer free legal service of information, advisory and consultancy for women affected in the rights, or victims of domestic, sexual, social, political, economic, institutional, or any other kind of violence practiced on a gender basis. ISchools campaign against children sexual violence, using cine forums as a pedagogical tool. Mandag 16. Mars 2009 Vi hadde så vidt kommet til Barranquilla før vi reiste ut i felten. Klokken 10 kjørte vi til landsbyen Cantillera Altamira (Galapa Municipality). På reisefølge var flere representanter fra grupper som COLEMAD jobber med: Women from Cantillera Altamira (ASODAN), Women from Sabanalarga (GRUMURSA) og tre jenter fra et skoleprosjekt som COLEMAD driver i Barranquilla. I landsbyen deltok vi på en training på et samlingshus.. Ca. 70 kvinner hadde møtt opp. De fortalte sine historier som internt fordrevne eller som mishandlede, og viste frem håndverksvarer de hadde laget. De fortalte at de forsøkte å overleve på disse varene, men at det er vanskelig ettersom de ikke hadde nok råvarer til å produsere disse. Det gjorde spesielt inntrykk da en av kvinnene uttrykte: Det er greit å lære om rettigheter og sånn, men det er fattigdom som er det virkelige problemet. COLEMAD har tatt denne type anførsel innover seg, og er særlig opptatt av at kvinnene også settes i stand til å beseire fattigdom ved å hjelpe dem til å finne ressurser som kan gi dem konkrete målbare verdier. Besøket varte hele dagen. Vi fikk erfare at kvinnene i denne delen av landet var noe mer utadvendt, de spilte og danset og dro også med to heller stive norske jenter Vi fikk mat servert utendørs, tilbredt under særdeles primitive omstendigheter. Faren for bendelorm og matforgiftning ble glemt, og vi satte pris på noe som lignet fårikål. Selv om fattigdommen var åpenbar, var besøket veldig positivt da vi traff mange engasjerte og livsglade kvinner. Vi ble igjen imponert over motet som finnes, selv der ressursene er veldig knappe. Tirsdag 17. mars 2009 Igjen skulle vi ut i felten. Denne dagen skulle vi kjøre en time ut til St. Marta. Vi besøkte flere landsbyer, herunder Hacienda la Casona, La Caribe, Pueblo Viejo Municipality og Women of Asofetag. Fattigdommen i disse landsbyene var nedslående og gjorde sterkt inntrykk på oss. Generelt var det verre enn det vi 7

8 hadde sett tidligere på turen. Mange av landsbybeboerne levde under svært primitive forhold. De fleste som vi møtte var internt fordrevne, og de fortalte om daglig frykt og stor fattigdom. Vi er imponerte over COLEMADs arbeid i disse områdene og deres mot til å arbeide med menneskerettigheter, når deres egen sikkerhetssituasjon settes på prøve. Vi avsluttet dagen med et fantastisk fiskemåltid med særegen ris dynket i cola på stranden i De Taganga. Dermed fikk vi også nytt litt av den fine naturen i dette området. Onsdag 18. mars 2009 Vi startet dagen med møte med COLEMAD hvor de fortalte mer om deres innholdsrike arbeid for å bedre kvinners rettsstilling i Colombia. Etter lunsj møtte vi noen av COLEMADS referansegrupper i Barranquilla, herunder representanter fra Universidad Autónoma, universidad Rafael Núñez, Casa de justicia de la paz, Casa de justicia de simón Bolívar, Comisaría de la casa de justicia de la paz, Gobernación del Atlántico, Asesoría para asuntos de género de la alcaldía distrital, Fundación C Camilo, Consejo local de mujeres, schools from Barranquilla, ACNUR. Alle fortalte om et godt samarbeid med COLEMAD. Torsdag 20. mars 2009 Hele denne dagen gikk med til idémyldring sammen med COLEMAD om idéer og planer for et samarbeid, samt gjensidige forventninger. Vi fikk i denne sammenheng innblikk i organisasjonens økonomiske situasjon, herunder en oversikt over de ulike sponsorene deres. Videre gikk vi grundig igjennom strukturen deres og organisasjonen som en helhet. Vi ga inngående informasjon om NKJF og FOKUS. COLEMAD er veldig interessert i å skape et faglig nettverk med andre organisasjoner i Colombia og i Norge. De er også positive til et networking-samarbeid med f.eks LIMPAL og SISMA Mujer. Allererede er COLEMAD med i Mesa de Trabajo, som bl.a. publiserer kvinnerettsstoff, der også LIMPAL, Comisión de Juristas og SISMA Mujer er med. Videre tenker COLEMAD, som oss, at en link inn i teaterverdenen er spennende og innovativt. I tillegg til teatergruppen de allerede har et samarbeid med er de veldig positive til å inngå i et programsamabeid med Magdalena Norway og deres samarbeidsorganisasjoner. COLEMAD kommer til å søke programmidler fra NORAD gjennom FOKUS for 2010, og de kommer også til å holde kontakten med Carolina Maira Johansen vedr. hennes resolution 1325 prosjekt. Vi hadde en svært produktiv og lang møtedag sammen med COLEMAD, som først endte klokken fem. Da dro alle sammen ut til en felles avslutningsmiddag. Fredag 21. Mars 2009 Tid for hjemreise! To effektive, arbeidsomme og fantastiske uker i Colombia var over. Vi gleder oss til å videreføre samarbeidet med COLEMAD, FOKUS og alle de andre organisasjonene og enkeltmenneskene vi var så heldige å møte! Kristin og Cecilie 8

9 9

Ikke-diskriminering Article 1 (3) The Purposes of the United Nations are: Article 55 (c)

Ikke-diskriminering Article 1 (3) The Purposes of the United Nations are: Article 55 (c) Av Hadi Lile Ikke-diskriminering Article 1 (3) The Purposes of the United Nations are: [ ] promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Reisebrev fra turen til St. Petersburg

Reisebrev fra turen til St. Petersburg Reisebrev fra turen til St. Petersburg 1.- 9.september 2011 Avreise torsdag 1. september kl 17 30 fra Trondheim S med 22 opplagte og spente deltagere. Har første overnatting i Østersund. Drar tidlig fredag

Detaljer

HUMR Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave Valgemne Valgemne Valgemne HUMR5191 HUMR4504 Valgemne HUMR5140 HUMR5131 HUMR5132

HUMR Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave Valgemne Valgemne Valgemne HUMR5191 HUMR4504 Valgemne HUMR5140 HUMR5131 HUMR5132 HUMR Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave Valgemne Valgemne Valgemne HUMR5191 HUMR4504 Valgemne HUMR5140 HUMR5131 HUMR5132 Obligatoriske valgemner Valgfrie valgemner Valgfrie andre emner JUS5134 -

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

(Ruth, meg, Soazic og Mike)

(Ruth, meg, Soazic og Mike) USA 2014 Endelig var dagen jeg hadde ventet så lenge på endelig kommet. Endelig var jeg landet i Oslo og nå var de bare for meg å finne hotellet mitt hvor jeg skulle tilbringe den siste natta jeg hadde

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte.

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte. Rapport fra Sofie Earl Færøvig: Først vil jeg bare si at jeg føler meg veldig privilegert og ikke minst heldig som har fått muligheten til å reise to uker til USA helt gratis denne sommeren (sommeren 2014).

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker The Thor Heyerdahl Institute In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker An institute that reflects the visions of Thor Heyerdahl Larvik, Norway What is the mission of the

Detaljer

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla FME-enes rolle i den norske energiforskningen Avdelingsdirektør Rune Volla Når vi nå markerer åtte år med FME Har FME-ordningen gitt merverdi og i så fall hvorfor? Hvilken rolle har sentrene tatt? Våre

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

I løpet av denne uken har vi vært med på utrolig mye rart. Vi har fått være med på tur med noen av elevene fra skolen, vi besøkte en av øyene de har

I løpet av denne uken har vi vært med på utrolig mye rart. Vi har fått være med på tur med noen av elevene fra skolen, vi besøkte en av øyene de har I løpet av denne uken har vi vært med på utrolig mye rart. Vi har fått være med på tur med noen av elevene fra skolen, vi besøkte en av øyene de har i elven. Dette var en koselig og kald opplevelse. Det

Detaljer

Tilbakeblikk fra Jordbær - mars 2017

Tilbakeblikk fra Jordbær - mars 2017 Tilbakeblikk fra Jordbær - mars 2017 Liakroken barnehage Kjære foreldre. Det er torsdag morgen og jeg kommer på senvakt kl halv ti. Planen for dagen er å dele barna i tre Lesegrupper. To inne før lunsj

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

IAHV- NORGE ÅRSRAPPORT

IAHV- NORGE ÅRSRAPPORT 2012 IAHV- NORGE ÅRSRAPPORT IAHV- NORGE Org. Nr 895 115 142, Adresse: Kongensgate 3, 0153 Oslo Konto: 15031618786, http://www.iahv.no Organisasjonen IAHV : IAHV- International Association for Human Values,

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Reggio Emilia. Fra inspirasjon til praksis. Grini Barnehage

Reggio Emilia. Fra inspirasjon til praksis. Grini Barnehage Reggio Emilia Fra inspirasjon til praksis Litt om oss Loris Malaguzzi International Center Program for studieturen MANDAG 25.10 TIRSDAG 26.10 ONSDAG 27.10 TORSDAG28.10 FREDAG 29.10 Introduction to -The

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

Taktisk brannventilasjon

Taktisk brannventilasjon Taktisk brannventilasjon Rapport studietur Uke 3, 2008 Tinglev, Danmark Odd Magnar Opgård, Varabrannsjef Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Side 1 av 7 Innledning Etter å ha fått innvilget min søknad

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Roger Strand Senterleder, Senter for vitenskapsteori, UiB Medlem, Dannelsesutvalget Styreleder, Vestnorsk nettverk forskerutdanninga

Detaljer

Frivillig arbeid på dagsenter for eldre Jeg har også begynt å jobbe på prosjektet mitt - Eldresenteret Fundacion Abuelitos de la Calle.

Frivillig arbeid på dagsenter for eldre Jeg har også begynt å jobbe på prosjektet mitt - Eldresenteret Fundacion Abuelitos de la Calle. Oktober 2012: Hei, Atlantis! Beklager at det har tatt meg så utrolig lang tid å svare. Jeg er opptatt nesten hele tiden, og når jeg ikke er ekstremt aktiv er jeg for trøtt til å gjøre noe! Alt i alt så

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 10.01.2017 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Kurt Lewin ORGANISASJONSUTVIKLING. Den sosio-tekniske skole. Framveksten

Kurt Lewin ORGANISASJONSUTVIKLING. Den sosio-tekniske skole. Framveksten ORGANISASJONSUTVIKLING Framveksten Kurt Lewin Opphavsmannen til begrepet aksjonsforskning, dvs tett sammenheng mellom praksis og teoriutvikling. Reiste til USA for å unngå å måtte arbeide i nazismens tjeneste.

Detaljer

Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv.

Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv. Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv. Dette er et prosjekt som flere vil få glede av, og der vi kan gjøre bruk av

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR OKTOBER 2015

MÅNEDSBREV FOR OKTOBER 2015 MÅNEDSBREV FOR OKTOBER 2015 Da er september snart lagt bak oss og nå er det oktober som gjelder Men aller først litt om september: Både i august og september har det vært fint vær, noe som har bidratt

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

KS kommunenettverk Christian Hellevang

KS kommunenettverk Christian Hellevang KS kommunenettverk 2014-2018 Christian Hellevang Kort om KS 19 fylkeskommuner 428 kommuner 500 bedrifter som har 440 000 ansatte (184 mrd kroner) 11 500 folkevalgte 450 milliarder kroner (totalt) - og

Detaljer

Innovasjon i gårdsturisme. Berit Brandth Marit S. Haugen

Innovasjon i gårdsturisme. Berit Brandth Marit S. Haugen Innovasjon i gårdsturisme Berit Brandth Marit S. Haugen Innovasjonsforskning Lite innovasjonsforskning på småskala turismevirksomheter i rurale områder. Dette til tross for kravet om at særlig landbrukssektoren

Detaljer

Internationalization in Praxis INTERPRAX

Internationalization in Praxis INTERPRAX Internationalization in Praxis The way forward internationalization (vt) : to make international; also: to place under international control praxis (n) : action, practice: as exercise or practice of an

Detaljer

Logg fra uke 2 i Cordoba

Logg fra uke 2 i Cordoba Logg fra uke 2 i Cordoba Uken har flydd av sted med mye aktiviteter og dårlig vær, men humøret har vært bra. Vi har begynt å få kontakt med de polske guttene og jentene her. Begge parter prøver å kommunisere

Detaljer

From how to why: Critical thinking and academic integrity as key ingredients in information literacy teaching

From how to why: Critical thinking and academic integrity as key ingredients in information literacy teaching From how to why: Critical thinking and academic integrity as key ingredients in information literacy teaching MARIANN LØKSE, TORSTEIN LÅG, HELENE N. ANDREASSEN, LARS FIGENSCHOU, MARK STENERSEN & VIBEKE

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

6. Fortell om det generelle kostnadsnivået (Var støtten fra lånekassen tilstrekkelig, andre tips og råd i forhold til kostnadsnivået)

6. Fortell om det generelle kostnadsnivået (Var støtten fra lånekassen tilstrekkelig, andre tips og råd i forhold til kostnadsnivået) STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University Of Haifa BY: Haifa LAND: Israel UTVEKSLINGSPERIODE: Våren 2015 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Påsken DITT STUDIEPROGRAM VED UIS: Bachelor

Detaljer

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring»

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Prosjektnummer: 2016/FB78735 Den 19. til 21. februar 2016 gjennomførte NHFU en tur til Kiel. 20 deltakere deltok, og tre personer stod på venteliste (disse fikk

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 Social Project Management CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 We human beings are social beings. We come into the world as the result of others actions. We survive here in dependence on others.

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

India er et land som er langt fra Norge. En må reise med fly en hel natt, ca 9 timer, for å komme dit.

India er et land som er langt fra Norge. En må reise med fly en hel natt, ca 9 timer, for å komme dit. Beracah Barnehjem Vi ønsker å gi barna på barnehjemmet en utdanning og en god start på livet. India er et mannsdominert samfunn og vi ønsker derfor å ha et spesielt fokus på jenter. Bidrag fra faddere

Detaljer

Eksamensoppgave i SANT1002 Økonomi, politikk og økologi

Eksamensoppgave i SANT1002 Økonomi, politikk og økologi Sosialantropologisk institutt Eksamensoppgave i SANT1002 Økonomi, politikk og økologi Faglig kontakt under eksamen: Martin Thomassen Tlf.: 995 01 786 Eksamensdato: 1. juni 2015 Eksamenstid: 5 timer Studiepoeng:

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

Bremen 2014. Marte MO, Marte KM, Marit, Eirik, Klaus, Magnus, Thomas og Kananon

Bremen 2014. Marte MO, Marte KM, Marit, Eirik, Klaus, Magnus, Thomas og Kananon Bremen 2014 Marte MO, Marte KM, Marit, Eirik, Klaus, Magnus, Thomas og Kananon Nå har vi vært her i Bremen i snart en uke, og har opplevd ufattelig mye. Vi har også rukket å dra en dagstur til Hamburg.

Detaljer

Antidopingpolicy for Team Hitec Products UCK

Antidopingpolicy for Team Hitec Products UCK Antidopingpolicy for Team Hitec Products UCK Rent Idrettslag Forebyggende antidopingarbeid Utviklet av Stiftelsen Antidoping Norge i samarbeid med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

La Bella Italia MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA. SLOW TRAVEL, SLOW FOOD OG SLOW LIFE

La Bella Italia MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA. SLOW TRAVEL, SLOW FOOD OG SLOW LIFE Bli med på en fantastisk tur til det sydlige Italia og opplev noen unike dager i et landskap som er ukjent for de fleste nordmenn. Nyt vakker natur, god mat og deilig vin og den berømte Italienske gjestfriheten.

Detaljer

En minnerik tur reisebrev fra Madagaskar

En minnerik tur reisebrev fra Madagaskar En minnerik tur reisebrev fra Madagaskar På nyåret ble Hans Bjørn Bakketeig spurt om å være veileder for optikerstudenter på Madagaskar. Optikerstudenter ved Høgskolen i Sørøst-Norge får nå tilbud om et

Detaljer

Skal lære om livet i rommet

Skal lære om livet i rommet En presentasjon fra elevene ved Porsgrunn videregående skole Skal lære om livet i rommet (Utdrag fra artikkel i PD) PD 12.03.12 Haakon Wærstad. Hva skjer i solsystemet og hvordan er livet på den internasjonale

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Søknad om støtte til Juventes sommerleir i sommer

Søknad om støtte til Juventes sommerleir i sommer Levanger kommune Ordføreren 23. april 2012 Søknad om støtte til Juventes sommerleir i sommer Til sommeren skal Juventes landsmøte og sommerleir arrangeres i Levanger, og vi søker med dette om kr. 20 000

Detaljer

Capgeminis 7 verdier et indisk perspektiv. Oslo, , Marius Volden

Capgeminis 7 verdier et indisk perspektiv. Oslo, , Marius Volden Capgeminis 7 verdier et indisk perspektiv Oslo, 4.9.2014, Marius Volden Corporates run not only on numbers, they run on cultures.* *(Deal & Kennedy, Corporate cultures, 1982) 2 3 4 FUN Operasjonelt nivå

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet.

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. DAGBOK Uke 43: Torsdag 28/10 Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. Uke 44: Mandag 1/11 Gruppen utformet den første statusrapporten til prosjektet.

Detaljer

Jus ad bellum og jus in bello

Jus ad bellum og jus in bello Jus ad bellum og jus in bello Forelesning JUS 2111 Vår 2017 Jørgen S. Skjold Phd. stipendiat, IOR Del I Folkerettens regler om maktbruk i internasjonale relasjoner Jus ad bellum FN-paktens art. 2 (4):

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

Siste uke i Bremen by

Siste uke i Bremen by Siste uke i Bremen by Koffertene blir i skrivende stund pakket, og i morgen vender vi nesen hjemover. Vi ser tilbake på tre flotte uker med nye erfaringer, læring og trivelige stunder. Det siste som gjenstår

Detaljer

Ole Petter Askheim Empowerment det nye styringsidealet?

Ole Petter Askheim Empowerment det nye styringsidealet? 18. og 19. september Thon Hotel Oslo Airport Ole Petter Askheim Empowerment det nye styringsidealet? HVEM SKAL UT?? Ikke alle mennesker drømmer om det samme. Men - vi har alle våre drømmer. Derfor er

Detaljer

Retten til behandling etter grove menneskerettighetsbrudd

Retten til behandling etter grove menneskerettighetsbrudd Retten til behandling etter grove menneskerettighetsbrudd en rettighet i spenningsfeltet mellom praktisk helsearbeid og internasjonale menneskerettigheter Nora Sveaass, Psykologisk Institutt, UiO Kolding,

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Hilsen Gro Wenche, Anne Marie og Alena Tlf.mob , e-post:

Hilsen Gro Wenche, Anne Marie og Alena Tlf.mob , e-post: Vo- grunnskole Viktig informasjon Velkommen! Den første uken har passert. Nå begynner vi å komme oss i gang i alle fagene. I faget norsk, blir vi å ha diktat på onsdagene. Teksten til diktatet vil dere

Detaljer

Forord av Anne Davies

Forord av Anne Davies Forord av Anne Davies Anne Davies (ph.d.) er en canadisk forfatter, lærer, konsulent og forsker som har bred erfaring med kompetanseutvikling for lærere, skoleledere og kommuner både i Canada og USA. Hennes

Detaljer

Rapport uke 2. Lørdag:

Rapport uke 2. Lørdag: Lørdag: Rapport uke 2 I dag var vi på en stor utdannings messe som de har vert år i mars. Målet med messen er å få unge til å ta en praktisk utdanning. Her i Tyskland må man allerede etter 4 klasse velge

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Månedsbrev for Andedammen 2017

Månedsbrev for Andedammen 2017 Månedsbrev for Andedammen 2017 Dette gjorde vi i september Vi har lekt masse inne og ute i september. Både før og etter frokost liker vi å ha god tid til å leke. Vi voksne er mye nede på gulvet sammen

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen ÅS KOMMUNE Periodeplan for Solstrålen September- november 2010 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkomne til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Vi er ferdig med tilvenningsperioden

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II

Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II Faglig kontakt under eksamen: Berit Therese Nilsen Tlf.: 99 53 46 47 Eksamensdato: 09.06.2016 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Norsk Regnesentral 24. juni 2009 Agenda for the kickoff meeting Agenda: 0900 0910 Velkommen v/ forskningssjef Åsmund Skomedal, NR 0910 0935 Kort telehistorikk

Detaljer

Klasse: 10G Uke: 10 og 11 PLAN FOR DE NESTE 4 UKENE. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Hele uka 10 Presentasjon. 11 Alireza 16 år Framføring

Klasse: 10G Uke: 10 og 11 PLAN FOR DE NESTE 4 UKENE. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Hele uka 10 Presentasjon. 11 Alireza 16 år Framføring Klasse: 10G Uke: 10 og 11 Se informasjon om «Ekstra tilrettelegging til eksamen» Informasjon bakerst til i dette n dokumentet. 11. mars: Sanna 12. mars: Andreas 14. mars: Alireza Ordenselever I 10G forventes

Detaljer

Periodeplan for Blåbærtua januar-april 2016

Periodeplan for Blåbærtua januar-april 2016 Viktige datoer for høsten 2015: Januar 4. Planleggingsdag Uke 3-7 Skiskole 29. Ta med dag Februar 5. Karneval 8. Markering av Kinesisk nyttår 10. Markering av Samefolkets dag (er den 6.) 12. Markering

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning Rektor Ole Petter Ottersen Budskapet 1 Den globale utfordringen er: Nok energi Sikker energiforsyning Den må være bærekraftig Tilgjengelig for alle Sustainable

Detaljer

Respons Irak: Situasjonen for skilte kvinner i Sulaymaniya

Respons Irak: Situasjonen for skilte kvinner i Sulaymaniya Respons Irak: Situasjonen for skilte kvinner i Sulaymaniya Problemstilling/spørsmål: Hvordan er den sosiokulturelle situasjonen for skilte kvinner i Suleimaniya? På hvilken måte vil situasjonen eventuelt

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Etterpå gikk vi til gamlebyen i Antibes, der studerte vi de fine og gamle bygningene og tok en del bilder: Derifra var det også utsikt mot havet:

Etterpå gikk vi til gamlebyen i Antibes, der studerte vi de fine og gamle bygningene og tok en del bilder: Derifra var det også utsikt mot havet: Søndag 18.mars På søndag skulle alle møtes på Place Charles De Gaulle klokka 14. Før det fikk alle bli ordentlig kjent med vertsfamiliene som hadde hentet oss på flyplassen i Nice, natten før. Vi vandret

Detaljer

Verdensledere: Derfor er krigen mot narkotika tapt

Verdensledere: Derfor er krigen mot narkotika tapt sier professor John Collins ved London School of Economics. Denne uken ga han ut en rapport med kontroversielle forslag for å bedre verdens håndtering av rusmidler. Foto: LSE. Verdensledere: Derfor er

Detaljer

Modul 1: Hva er menneskehandel?

Modul 1: Hva er menneskehandel? Modul 1: Hva er menneskehandel? Denne modulen skal bidra til å gi kursdeltakerne en forståelse av begrepet menneskehandel som på engelsk blir referert til som «human trafficking» eller «trafficking in

Detaljer

At ARK er forskningsbasert hva innebærer det? Marit Christensen Institutt for Psykologi, Senter for helsefremmende forskning, NTNU

At ARK er forskningsbasert hva innebærer det? Marit Christensen Institutt for Psykologi, Senter for helsefremmende forskning, NTNU At ARK er forskningsbasert hva innebærer det? Marit Christensen Institutt for Psykologi, Senter for helsefremmende forskning, NTNU Hvorfor forskningsbasert? Vi forsker ikke for forskningen sin del, vi

Detaljer

Månedsbrev fra Parsellhagen: I februar har vi:

Månedsbrev fra Parsellhagen: I februar har vi: Månedsbrev fra Parsellhagen: I februar har vi: Måned skifte januar februar var fylt med joik, samiske eventyr og flagglaging. Vi ladet opp til Samenes nasjonaldag, som var 6. februar. På selve dagen laget

Detaljer