Rapport Colombia. Av: Kristin Schjødt Bitnes og Cecilie Busch-Christensen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport Colombia. Av: Kristin Schjødt Bitnes og Cecilie Busch-Christensen"

Transkript

1 Rapport Colombia Av: Kristin Schjødt Bitnes og Cecilie Busch-Christensen 1

2 REISERAPPORT FRA COLOMBIA 7. til 21. mars 2009 Norske Kvinnelige Juristers Forening (NKJF) Kristin Schjødt Bitnes og Cecilie Busch-Christensen Reisegruppe uke 1: Carolina Maira Johansen, Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål (FOKUS), Grete Knutsen, Magdalena Norway, Tove Karoliussen, CCT Magdalena Norway, Monika Bothner, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF), Cecilie Busch-Christensen (NKJF) og Kristin Schjødt Bitnes (NKJF). Alle representantene tilhører FOKUS sin referansegruppe for Colombia. Formål: Formålet med reisen var å stifte bekjentskap med ulike kvinneorganisasjoner i Colombia med tanke på fremtidige samarbeid, og å bli bedre kjent med situasjonen for kvinner og barn i Colombia generelt. Kort om situasjonen i Colombia: Situasjonen for befolkningen i Colombia er komplisert, og landet er preget av vold og mye kriminalitet fra ulike grupperinger. Mye av dette relaterer seg til Colombias produksjon av kokain, som har ført til at det gjennom tidene har vokst frem ulike geriljagrupperinger og paramilitære grupper som kontrollerer folk og områder med vold og tvang. Som følge av at paramilitære, geriljagrupper og også at multinasjonale selskaper overtar kontrollen over landområder, er over tre millioner kvinner og barn drevet på flukt i eget hjemland. Også hele familier er drevet på flukt, og dette har medført at Colombia er det landet i verden med nest flest internt fordrevne mennesker. Regjeringen har forsøkt å stoppe voldsspiralen ved bl.a. å demobilisere de paramilitære gruppene i landet, noe som likevel ikke skaper tillit i det sivile samfunnet. I følge kvinne- og menneskerettighetsorganisasjonene vi møtte, innebærer demobiliseringen, som er en del av lov 975 av 2005, straffefrihet for de paramilitære og økt fare for sivilbefolkningen. Flere demobiliserte har dessuten startet nye paramilitære grupper og fortsetter sin virksomhet. Uribe-regjeringen hevder imidlertid at det ikke lenger er noe væpnet konflikt i landet, og viser bla til demobiliseringen og oppfølgingen av lov 975 av 2005 (bl.a. nedsettelse av en nasjonal komité for forsoning) De hevder at dette er en del av deres fredsarbeid og implementering av UNSCR Ergo er det deres oppfatning at de nå driver kamp mot terror, dvs FARC-geriljaen, og kun det. Dette er en strategi det sivile samfunn er meget kritisk til, ettersom det ikke kun er FARC som bekymrer sivilbefolkningen. Mange NGOer som jobber for fred og sikkerhet, og som er skeptiske til regjeringens politikk, blir beskyldt for å være FARC-tilhengere. Dette medfører at de opplever undertrykkelse og forfølgelse. I korte trekk kan man derfor si at situasjonen gjør at kvinnebevegelsen i Colombia er tilbakeholdne med å kalle deres arbeid for fred for implementering av Arbeid med menneskerettigheter representerer en sikkerhetsrisiko for de som gjør nettopp det. Søndag 8. mars 2009 Årets kvinnedag ble innholdsrik, da vi deltok på ulike arrangementer i Bogotá sentrum og fikk feire dagen sammen Magdalena-Norways teatervenner i Candaleria (den koloniale bydelen i Bogotá). Magdalena Norway har et samarbeid med ulike teatergrupper i Bogotá, og vi fikk blant annet gleden av å se flere av deres forestillinger. Mange av forestillingene tok opp temaer som seksualisert vold, undertykkelse og krig. Gjennom teater får kvinner utløp for sine ytringer via et uformelt forum. Dermed får de muligheten til å uttrykke sine meninger, følelser og tanker uten at rammene setter begrensinger for uttrykket. Forestillingene var veldig sterke. Det var veldig spennende å erfare hvordan teater kan benyttes som et virkemiddel for å styrke kvinners bevissthet rundt egne rettigheter. Særlig var dette interessant å se gjennom våre juridiske briller, som fikk mange nye impulser og tverrfaglige ideer om hvordan man kan kombinere ulike disipliner for å skape det 2 beste virkemiddelet og bedre resultatet.

3 Særlig inntrykk gjorde en oppsetning på Media Torta, hvor det var satt opp et stykke skrevet av Magdalena Norways samarbeidspartner, Patrizia. Stykket viste ulike kvinneskjebner på en tradisjonell catwalk (bildet øverst til høyre). Mandag 9. mars 2009 Dagen startet klokken med møte på den norske ambassaden. Der møtte vi Yngvild Berggrav (Chargé daffaires). Møtet var interessant, og vi fikk en grei oversikt over hvilke aktiviteter som ambassaden bedriver i Colombia. Når det gjelder juridiske grupperinger i Colombia fortalte hun oss om Comision Colombiana de Juristas som nylig opplevde at en av deres unge advokater for sitt fagforbundsarbeid hadde mottatt en konkret drapstrussel. Historien gjorde inntrykk, for som ung kvinnelig advokat kan man lett sette seg inn i hvordan denne kollegaen måtte ha det. På denne bakgrunn tok vi kontakt med organisasjonen og fikk til et ad-hoc møte senere på dagen. Programmet var tett og klokken fikk vi lunsj hos Flyktningehjelpen (NRC) hvor vi møtte Inge Merete Hansen (Country Director). Vi fikk et bredt inntrykk av Flyktningehjelpens arbeid i Colombia. Særlig synes deres utdanningsprogram å virke veldig bra, men også deres jobb på det juridiske området virket solid. I denne sammenheng traff vi en av deres advokater som fortalte at det er komplisert å jobbe på dette området i Colombia, særlig med henvisning til at seksualisert vold er utbredt, men ikke veldig prioritert. Heller ikke er kvinners rettigheter et prioritert tema, og vi fikk et bilde av en meget kompleks situasjon. Advokaten pekte på at den tradisjonelle macho-kulturen som eksisterer i Colombia, medvirker til at kvinnerettsarbeid er ekstra utfordrende. 3 Klokken var vi på plass hos IKFFs søsterorganisasjon og samarbeidspartner LIMPAL (www.limpalcolombia.

4 org). Der fikk vi en bred oversikt fra Adriana Gonzalez (direktør) og Astrid Daza (programsjef) over LIMPALs arbeid Bogotá, Villavicencio og Cartagena. Organisasjonen ga et seriøst inntrykk og kunne vise til flere konkrete resultater. Vårt inntrykk er at dette er en organisasjon som jobber med enkeltsaker, men som også har et sterkt politisk engasjement på det sosiale området. Noe à la en humanitær, lokal, hjelpeorganisasjon i Norge. Deres hovedfokus virker å være humanitær bistand til internt-fordrevne kvinner. Organisasjonen har knyttet til seg tre advokater som jobber med juridiske saker. Vårt inntrykk var derimot at LIMPAL først og fremst er en politisk organisasjon og ikke en juridisk. Det ble en lang dag, og siste møte var klokken med Comision Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org). Vi fikk en interessant og innholdsrik beskrivelse av organisasjonen og deres arbeid av Ana Maria Diaz (koordinator for etterforskningsenheten). Organisasjonen består av advokater som arbeider med direkte rådgivning i prinsipielle saker på menneskerettighetenes område. De prioriterer bl.a. å få frem flest mulige saker for Inter-American Human Rights Court. I tillegg driver med rettspolitisk arbeid. Selv om de ikke jobber utelukkende med kvinnespørsmål, fikk vi opplyst at kvinnespørsmål var en høyt prioritert og viktig del av deres arbeid. Organisasjonen kan etter vår mening sammenlignes med en type JURK på et høyere nivå. Representantene som vi møtte kunne fortelle at Colective Mujeres al Derecho (COLEMAD), den organisasjonen som NKJF ser ut til å opprette et samarbeid med, virker dyktige og at de har skapt seg et godt rykte i fagmiljøet. Tirsdag 10. mars 2009 Tirsdag startet med et høyst spennende frokostmøte klokken med Corporación SISMA Mujer (www.sismamujer.org). SISMA er en gruppe drevet av advokater. Organisasjonen har avdelinger i Colombia og i Spania. Fra advokatgruppen møtte direktør Claudia María Mejía Duque. Organisasjonen viste seg å også være et slags JURK som yter direkte juridisk rådgivning til enkeltindivider, men som samtidig driver aktivt med rettspolitisk arbeid. Også denne organisasjonen har fokus på at flest mulig saker fra Colombia bør behandles av Inter-American Human Rights Court. Arbeidet til denne organisasjonen virket meget seriøst og ordentlig. Kvinnene viste dessuten et stort engasjement for kvinnespørsmål, og i likhet med alle de andre organisasjonene vi hadde møtt og kom til å møte, så beskrev de en vanskelig situasjon for mange av Colombias kvinner. De henviste også til den såkalte Macho-kulturen og problemene rundt det faktum at myndighetene etter demobiliseringen ikke lengre anerkjenner at Colombia er i konflikt. Klokken rushet vi videre til United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affaire (OCHA). Vi fikk en 4 kjapp gjennomgang av deres syn på situasjonen for kvinner i Colombia av Vanessa May. Presentasjonen var noe overfladisk og hadde en litt for teoretisk vinkling. Likevel ga den oss en veldig grei oversikt.

5 Etter å ha fått en innføring i de store kvinneproblemene gikk turen til et hyggelig lunsjmøte klokken 13:00 med Magdalena Norways samarbeidspartner, Corporación Colombiana de Teatro (CCT). Der fikk vi treffe noen svært engasjerte kvinner som ledet ulike teatergrupper. Flere av gruppene er lokalisert i slumområdene hvor medlemmene lever under svært dårlige kår. Det var imponerende å se hva disse kvinnene har fått til, selv om ressursene er knappe. Det var også spennende å se at også det mer ikke teoretiske arbeidet bærer konkrete og registrerbare frukter. Dagen var langt fra over, og klokken var vi på plass på møte hos Humanas Colombia (www.humanas.org. co). Der møtte vi daglig leder, Cecilia Barraza. Barraza fortalte at organisasjonen først og fremst jobber med forskning og dokumentering av kvinneforhold i Colombia og at de ikke arbeider med enkeltsaker. Møtet hos Humanas var veldig interessant, og med hodet fylt med ytterligere informasjon var vi kl. 17:00 på plass hos UNIFEM. Der møtte vi Milena Amezquita som informerte oss om deres jobb med å implementere Resolution 1325 i Colombia. De fortalte om mange utfordringer forbundet med denne jobben, særlig ettersom myndighetene i Colombia som nevnt har fastslått at landet ikke er i krig og at de kun har problemer med terrorisme. UNIFEM fortalte dessuten at kvinnefrontene i Colombia ikke alltid er like enige (noe som bunner i gamle konflikter) og at en tanke om å samle disse neppe vil kunne føre frem. Onsdag 11. Mars 2009 Onsdag var oppholdet i Bogotá over, og vi satte kursen for sol, sommer og Cartagena. Etter en liten flytur og en kort installering på nytt hotell og bytte fra tykke klær til shorts og t-skjorte var det igjen i gang med møtevirksomhet. Dessverre hadde vi mistet Tove Karoliussen i Bogotá, hvor hun skulle følge teateroppsettingene videre, men som innbytter var LIMPALs Astri Daza på plass. Klokken kom LIMPAL med sine to eksternt engasjerte advokater, Gloria Cardona og Nina Ferrer. Advokatene fortalte om sitt arbeid for LIMPAL i Cartagena og omegn. De viste til at det er mye for dem å ta tak i. De jobber særlig med enkeltsaker for internt-fordrevne kvinner, herunder rett til land, seksualisert vold, skilsmisser osv. De refererte til problemstillinger som er generelle for resten av landet, men at de hadde ekstra problemer knyttet til det faktum at kvinnene er internt fordrevne og dermed mangler en del rettigheter. På møtet var også flere av LIM- PALS ledere i området som fortalte om situasjonen deres. Igjen fikk vi beskrevet en vanskelig og kompleks situasjon. For vår del var beskrivelsen av daglig frykt kanskje det som gjorde mest inntrykk. Torsdag 12. mars 2009 Endelig er var det klart for feltbesøk, og vi reiste til landsbyen San Jacinto. Landsbyen består av fordrevne familier som lever under svært enkle forhold. LIMPAL har flere prosjekter i denne landsbyen, bl.a. dyrking av grønnsaker. Kvinnene driver dessuten med håndverk og forsøker å utnytte de få ressursene som de har tilgang til. Da vi kom tilbake fra landsbyen kom COLEMAD til Cartagena for å treffe hele referansegruppen og LIMPALs representanter. Vi brukte kvelden til å bli kjent, og natten til å sove blant kakerlakker. Fredag 13. Mars 2009 Det ble avholdt møte mellom representanter for Red Empoderamiento og referansegruppedeltakere klokken Red Empoderamiento er etter det vi forstår en slags referansegruppe for alle kvinneorganisasjoner i Cartagena og omegn. Vi i NKJF deltok ikke på møtet, idet det ble besluttet at dette skulle foregå på spansk uten oversettelse. Dessverre er vi (NKJF) ikke så oppdatert på spansk, men vi ble fortalt at møtet var meget interessant og bra. 5 Etter møtet med Red Empoderamiento hadde referansegruppen pluss LIMPALs Astrid Daza møte med COLEMAD

6 (se beskrivelse av COLEMADs arbeid senere i rapporten). Det var et interessant møte, og det så ut som om at alle var glade for å treffe hverandre. Dessverre ble det etter vår mening litt lite tid for COLEMAD til å presentere sitt arbeide for referansegruppen, men vi håper alle fikk et godt og seriøst inntrykk av dem. Dagen ble avsluttet med at FOKUS spanderte en fantastisk middag på alle sammen i gamlebyen i Cartagena. Første uken var over. Konklusjon: Dette var en meget innholdsrik og interessant uke. Vi fikk mange inntrykk og opplevde flere møter med engasjerte, viktige og sterke kvinner. Carolina Maira Johansen i FOKUS hadde etter vår mening gjort en meget god jobb med å sette sammen programmet, og hadde fått med utrolig mange momenter og møter som hun skal berømmes for! Vi i NKJF er takknemlig for at vi fikk anledning til å delta på turen, og lære masse av de fire andre deltakerne. Vi innså imidlertid at det ble et problem at vi ikke behersker spansk, og erfarte underveis at vi bør finne en spansktalende jurist til dette prosjektet. Dette er ikke helt lett, da det samtidig skal være en jurist som ønsker å engasjere seg i frivillig arbeid. Vi bør derfor vurdere om det bør søkes om støtte til en tolk. Særlig viktig blir dette for at vi skal kunne oversette juridiske dokumenter. Når det er sagt, en stor takk skal likevel rettes til de fire andre damene som var særdeles flinke til å tolke, spesielt Grete Knudsen! Reisegruppe uke 2: Kristin Schjødt Bitnes og Cecilie Busch-Christensen (NKJF). Den siste uken var i gang, og NKJFs eget prosjektbesøk til COLEMAD sto for tur. Vi forflyttet oss fra Cartagena til Barranquilla hvor COLEMAD holder til. Om organisasjonen COLEMAD (settes inn på engelsk, ettersom det er på dette språket informasjonen er utformet av organisasjonen selv): Colectivo Mujeres al Derecho is a group of young lawyers women, curious about the social, economical and political process that their country faces and about its effects on less favoured populations, basically those girls and women with personal conditions, situations and social necessities that expose them to a higher vulnerability in the context of conflict and humanitarian crisis that our country lives. The group was created in June 2003 and since then, they have been studying and analysing the advances in the recognition of women s human rights at the local, regional, national and international levels. They have found a wage legal and conceptual framework on the area, but very little advances in the practice, meaning the realization and full exercise of human rights for women. Their mission is to contribute to the building of a fairer and even-handed world that includes women s experiences, perspectives, citizenship, nature and development, to look for the effective exercise of their rights in the social, political and juridical grounds at national and international levels. In order to reach this goal, they take action as a progressive organization that looks forward to chip in juridical theory and practice to the process of gender equity and justice. They work these topics from the experiences and perspectives of women in different contexts (social, political, economical, cultural, ethnic, and generational), taking as a reference the universal advances on women s human rights, with 6 legal and political strategies that support the protection, defence, development and full validity of them. Organization:

7 They have a structure composed by a collective plenary witch is the maximal instance of planning and decision, and a department composed by three administrative coordinations. theory and practice. They publish and give to know our research results and experiences, in our different programs and projects. With the objective of making visible the gender relationships in our society and the situation of women, in order to contribute to generate a non violence culture and attitude, that reduces the gender inequities. They also offer free legal service of information, advisory and consultancy for women affected in the rights, or victims of domestic, sexual, social, political, economic, institutional, or any other kind of violence practiced on a gender basis. ISchools campaign against children sexual violence, using cine forums as a pedagogical tool. Mandag 16. Mars 2009 Vi hadde så vidt kommet til Barranquilla før vi reiste ut i felten. Klokken 10 kjørte vi til landsbyen Cantillera Altamira (Galapa Municipality). På reisefølge var flere representanter fra grupper som COLEMAD jobber med: Women from Cantillera Altamira (ASODAN), Women from Sabanalarga (GRUMURSA) og tre jenter fra et skoleprosjekt som COLEMAD driver i Barranquilla. I landsbyen deltok vi på en training på et samlingshus.. Ca. 70 kvinner hadde møtt opp. De fortalte sine historier som internt fordrevne eller som mishandlede, og viste frem håndverksvarer de hadde laget. De fortalte at de forsøkte å overleve på disse varene, men at det er vanskelig ettersom de ikke hadde nok råvarer til å produsere disse. Det gjorde spesielt inntrykk da en av kvinnene uttrykte: Det er greit å lære om rettigheter og sånn, men det er fattigdom som er det virkelige problemet. COLEMAD har tatt denne type anførsel innover seg, og er særlig opptatt av at kvinnene også settes i stand til å beseire fattigdom ved å hjelpe dem til å finne ressurser som kan gi dem konkrete målbare verdier. Besøket varte hele dagen. Vi fikk erfare at kvinnene i denne delen av landet var noe mer utadvendt, de spilte og danset og dro også med to heller stive norske jenter Vi fikk mat servert utendørs, tilbredt under særdeles primitive omstendigheter. Faren for bendelorm og matforgiftning ble glemt, og vi satte pris på noe som lignet fårikål. Selv om fattigdommen var åpenbar, var besøket veldig positivt da vi traff mange engasjerte og livsglade kvinner. Vi ble igjen imponert over motet som finnes, selv der ressursene er veldig knappe. Tirsdag 17. mars 2009 Igjen skulle vi ut i felten. Denne dagen skulle vi kjøre en time ut til St. Marta. Vi besøkte flere landsbyer, herunder Hacienda la Casona, La Caribe, Pueblo Viejo Municipality og Women of Asofetag. Fattigdommen i disse landsbyene var nedslående og gjorde sterkt inntrykk på oss. Generelt var det verre enn det vi 7

8 hadde sett tidligere på turen. Mange av landsbybeboerne levde under svært primitive forhold. De fleste som vi møtte var internt fordrevne, og de fortalte om daglig frykt og stor fattigdom. Vi er imponerte over COLEMADs arbeid i disse områdene og deres mot til å arbeide med menneskerettigheter, når deres egen sikkerhetssituasjon settes på prøve. Vi avsluttet dagen med et fantastisk fiskemåltid med særegen ris dynket i cola på stranden i De Taganga. Dermed fikk vi også nytt litt av den fine naturen i dette området. Onsdag 18. mars 2009 Vi startet dagen med møte med COLEMAD hvor de fortalte mer om deres innholdsrike arbeid for å bedre kvinners rettsstilling i Colombia. Etter lunsj møtte vi noen av COLEMADS referansegrupper i Barranquilla, herunder representanter fra Universidad Autónoma, universidad Rafael Núñez, Casa de justicia de la paz, Casa de justicia de simón Bolívar, Comisaría de la casa de justicia de la paz, Gobernación del Atlántico, Asesoría para asuntos de género de la alcaldía distrital, Fundación C Camilo, Consejo local de mujeres, schools from Barranquilla, ACNUR. Alle fortalte om et godt samarbeid med COLEMAD. Torsdag 20. mars 2009 Hele denne dagen gikk med til idémyldring sammen med COLEMAD om idéer og planer for et samarbeid, samt gjensidige forventninger. Vi fikk i denne sammenheng innblikk i organisasjonens økonomiske situasjon, herunder en oversikt over de ulike sponsorene deres. Videre gikk vi grundig igjennom strukturen deres og organisasjonen som en helhet. Vi ga inngående informasjon om NKJF og FOKUS. COLEMAD er veldig interessert i å skape et faglig nettverk med andre organisasjoner i Colombia og i Norge. De er også positive til et networking-samarbeid med f.eks LIMPAL og SISMA Mujer. Allererede er COLEMAD med i Mesa de Trabajo, som bl.a. publiserer kvinnerettsstoff, der også LIMPAL, Comisión de Juristas og SISMA Mujer er med. Videre tenker COLEMAD, som oss, at en link inn i teaterverdenen er spennende og innovativt. I tillegg til teatergruppen de allerede har et samarbeid med er de veldig positive til å inngå i et programsamabeid med Magdalena Norway og deres samarbeidsorganisasjoner. COLEMAD kommer til å søke programmidler fra NORAD gjennom FOKUS for 2010, og de kommer også til å holde kontakten med Carolina Maira Johansen vedr. hennes resolution 1325 prosjekt. Vi hadde en svært produktiv og lang møtedag sammen med COLEMAD, som først endte klokken fem. Da dro alle sammen ut til en felles avslutningsmiddag. Fredag 21. Mars 2009 Tid for hjemreise! To effektive, arbeidsomme og fantastiske uker i Colombia var over. Vi gleder oss til å videreføre samarbeidet med COLEMAD, FOKUS og alle de andre organisasjonene og enkeltmenneskene vi var så heldige å møte! Kristin og Cecilie 8

9 9

Women s Democratic Participation following the Arab Spring

Women s Democratic Participation following the Arab Spring NUMMER 1 JUNI 2012 NORSKE KVINNELIGE JURISTERS FORENING GRUNNLAGT 1947 WWW.NKJF.NO Women s Democratic Participation following the Arab Spring Impulser fra en global arena JUSTINE Redaksjon Marte Johansen

Detaljer

FOKUS rapportering fra FNs Kvinnekommisjon 2014

FOKUS rapportering fra FNs Kvinnekommisjon 2014 FOKUS rapportering fra FNs Kvinnekommisjon 2014 Challenges and achievements in the implementation of the Millennium Development Goals for women and girls New York 10. 21. mars 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

27. FEBRUAR 9 MARS 2012

27. FEBRUAR 9 MARS 2012 FOKUS RAPPORTERING FRA FNs KVINNEKOMMISJON 27. FEBRUAR 9 MARS 2012 Innhold OPPSUMMERING/EVALUERING... 2 OUTCOMES... 6 Resolusjoner vedtatt under CSW... 6 Agreed conclusions/ sluttdokument... 9 Moderator

Detaljer

Tromsø Gaza 10 år. Gaza ble Tromsøs vennskapsby i 2001. Gaza ble Tromsøs vennskapsby i 2001...3. Greetings from the Mayor of Gaza...

Tromsø Gaza 10 år. Gaza ble Tromsøs vennskapsby i 2001. Gaza ble Tromsøs vennskapsby i 2001...3. Greetings from the Mayor of Gaza... TROMSØ 2001 2011 Tromsø Gaza 10 år Gaza ble Tromsøs vennskapsby i 2001...3 Greetings from the Mayor of Gaza...4 Eng. Rafiq Mekky, Mayor of Gaza Kjære venner i Gaza kjære Gazavenner i Tromsø...5 Arild Hausberg,

Detaljer

Sluttrapport: Aid in Meeting (AiM) 2013

Sluttrapport: Aid in Meeting (AiM) 2013 Sluttrapport: Aid in Meeting (AiM) 2013 Innholdsfortegnelse PROSJEKTGRUPPEN One Parent one Pig Kawempe Home Care Sanyu Babies home Fontes Foundation Mulige prosjektforslag Ubrukte prosjektmidler Kontaktinformasjon

Detaljer

Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011

Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy Praktiske opplegg og yrkesretting på Service og samferdsel - en relevant og meningsfull skolehverdag Mette Holm og Ragnvald Holst-Larsen

Detaljer

Justine B A R N E R E T T

Justine B A R N E R E T T Justine N o r s k e K v i n n e l i g e Grunnlagt 1947 J u r i s t e r s N r. 1 F o r e n i n g Juni 2007 w w w. n k j f. n o B A R N E R E T T N K J F Postadresse: Postboks 1620 Vika 0119 Oslo Epost:

Detaljer

TAPTE BPA PROJECT MIDTSIDEMANNEN NICARAGUAS REVOLUSJON THE AU PAIR KVINNE KJENN DIN RETT. MAGASIN VISSTE DU DETTE OM DEPOSITUM?

TAPTE BPA PROJECT MIDTSIDEMANNEN NICARAGUAS REVOLUSJON THE AU PAIR KVINNE KJENN DIN RETT. MAGASIN VISSTE DU DETTE OM DEPOSITUM? årgang 2012 #1 utgave #5 juridisk rådgivning for kvinner stiftet 1974 MAGASIN KVINNE KJENN DIN RETT. NICARAGUAS TAPTE REVOLUSJON Sammen med kolleger fra Amnesty Internationals hovedkontor i London og Amnestys

Detaljer

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner 7/2012 Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner Av: Gunhild Thunem, Tore Vånge og Mari Helenedatter Aarbakke KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Likeverdige offentlige

Detaljer

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers En kartlegging av perspektiver fra forskningsinstitusjoner og organisasjoner i det norske global helsemiljøet Hanne Lichtwarck Andrea Melberg Kristine Husøy

Detaljer

MØTER RUNDT NETTBRETT I BARNEHAGEN

MØTER RUNDT NETTBRETT I BARNEHAGEN MØTER RUNDT NETTBRETT I BARNEHAGEN et aksjonsforskningsprosjekt med utgangspunkt i relasjoner og materialitet Ulrika Oterholm 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus, fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Livet med Gullbilletten?

Livet med Gullbilletten? Holbergprisen i skolen 2014 Livet med Gullbilletten? Muligheter og utfordringer for unge voksne som kom alene til Norge som mindreårig Luisa Van den Bergh, Katrine Jakobsen og Johanne F. Ullestad Langhaugen

Detaljer

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby RAPPORT 2011/2 Å reise for å lære Internasjonal utveksling som del av studiet i sosialt arbeid Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Å reise for å lære Internasjonal

Detaljer

Indiske minoriteter i Dar es Salaam

Indiske minoriteter i Dar es Salaam Indiske minoriteter i Dar es Salaam Feltarbeidsoppgave fra Dar es Salaam, Tanzania Årsstudium/1.år bachelor i utviklingsstudier Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Høgskolen i Oslo og

Detaljer

Innvandrerkvinner - en ressurs i distrikts-norge

Innvandrerkvinner - en ressurs i distrikts-norge 1/2012 Innvandrerkvinner - en ressurs i distrikts-norge Foto: Marit Schrøder Elvik Av: Gunhild Thunem, KUN senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Innvandrerkvinner en ressurs i distrikts-norge

Detaljer

MIC. Gran kommune besøker Mukono og Lugazi Town Council 22.-31. mars 2007

MIC. Gran kommune besøker Mukono og Lugazi Town Council 22.-31. mars 2007 MIC Gran kommune besøker Mukono og Lugazi Town Council 22.-31. mars 2007 Deltagere: Therese Alm, varaordfører (AP) Anne Lise Bleie (H) Steinar Aannerud (Sv) Kirsten Jåvold Hagen, prosjektkoordinator 1

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge?

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge? CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

-nytt NYTT FRA GAMBIA. FORUT Godt utvalg av julegaver i vår nettbutikk på forut.no PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995.

-nytt NYTT FRA GAMBIA. FORUT Godt utvalg av julegaver i vår nettbutikk på forut.no PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. PARTNER SIERRA LEONE -nytt NYTT FRA Nr 3-2013 GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE FORUT Godt utvalg av julegaver i vår nettbutikk på forut.no NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 8 Med langvarig forhold til FORUT

Detaljer

Dialog med Diaspora Norunn Grande, Nansen Fredssenter. Norge i Afghanistan. Mener militæret har utspilt sin rolle. Dialog om dialogen

Dialog med Diaspora Norunn Grande, Nansen Fredssenter. Norge i Afghanistan. Mener militæret har utspilt sin rolle. Dialog om dialogen Dialog med Diaspora Norunn Grande, Nansen Fredssenter Norge i Afghanistan Mener militæret har utspilt sin rolle Dialog om dialogen Dialog som medisin mot ekstremisme Nansen Dialogue Centres welcome Diaspora

Detaljer

Jeg vil vise andre at jeg er en flink

Jeg vil vise andre at jeg er en flink Camilla Longva Larsen Jeg vil vise andre at jeg er en flink mamma En kvalitativ studie av mødres erfaringer i en hverdag med lavinntekt. Masteroppgave i sosialt arbeid Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet

Detaljer

Bruk av IKT for tatere som reiser

Bruk av IKT for tatere som reiser Bruk av IKT for tatere som reiser Erfaringer fra et skoleutviklingsprosjekt hvor IKT ble forsøkt brukt som kommunikasjonsverktøy i taternes reiseperioder Anne Carine Bonnevie Lund Abstract: Use of ICT

Detaljer

RAPPORT. JURKs rettsinformasjonsarbeid. Statusrapport september 2013. Av Lene Løvdal. Rettighets- og prosjektansvarlig. Nr. 69 (2013) for kvinner

RAPPORT. JURKs rettsinformasjonsarbeid. Statusrapport september 2013. Av Lene Løvdal. Rettighets- og prosjektansvarlig. Nr. 69 (2013) for kvinner juridisk rådgivning Nr. 69 (2013) for kvinner RAPPORT stiftet 1974 JURKs rettsinformasjonsarbeid Statusrapport september 2013 Av Lene Løvdal Rettighets- og prosjektansvarlig Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Klassisk og nyere frivillig arbeid

Klassisk og nyere frivillig arbeid Klassisk og nyere frivillig arbeid - En komparativ case- studie av unge frivillige ved Røde Kors Bergen og Atlantis Utveksling Ingrid Marie Andersen Masteroppgave Våren 2013 Sosiologisk institutt, Universitetet

Detaljer

Virker forsvarsrettet sikkerhetssektorreform på Vest-Balkan? metodisk rammeverk for effektmåling av FSSR

Virker forsvarsrettet sikkerhetssektorreform på Vest-Balkan? metodisk rammeverk for effektmåling av FSSR FFI-rapport 2011/01729 Virker forsvarsrettet sikkerhetssektorreform på Vest-Balkan? metodisk rammeverk for effektmåling av FSSR Guro Lien Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 1. mars 2012 FFI-rapport 2011/01729

Detaljer

HAITISKE UNIVERSITETSSTUDENTER I DEN DOMINIKANSKE REPUBLIKK

HAITISKE UNIVERSITETSSTUDENTER I DEN DOMINIKANSKE REPUBLIKK HAITISKE UNIVERSITETSSTUDENTER I DEN DOMINIKANSKE REPUBLIKK Feltarbeidsoppgave fra Santo Domingo, Den Dominikanske Republikk 326, Maria Skundberg Strøm 346, Nasir Yusuf 316, Caroline Bernhardsen 323, Mari

Detaljer

Unge kreftpasienters psykososiale behov

Unge kreftpasienters psykososiale behov Bacheloroppgave i sykepleie Unge kreftpasienters psykososiale behov Young cancer patients psychosocial needs Kandidatnummer: 137 Kull: 2011 Antall ord: 10 006 Innleveringsdato: 19. mars 2014 Kreftsykdommen

Detaljer

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger Rogaland A-senter På oppdrag fra Helsedirektoratet

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger Rogaland A-senter På oppdrag fra Helsedirektoratet RAPPORT 2/2011 Fadderuken og alkohol unntakstilstand eller etablering av nye alkoholvaner? Silje Lill Rimstad, Anne Schanche Selbekk og Inger Eide Robertson Kompetansesenter rus - region vest Stavanger

Detaljer

En alvorlig stor melding

En alvorlig stor melding En alvorlig stor melding (2012-2013) Melding til Stortinget* Fra barn som søker asyl i Norge Jeg er en superhelt-storebror som passer på alle barna på mottaket. * Og til alle voksne som møter, snakker

Detaljer

Utgitt 1.november 2013, nr.11

Utgitt 1.november 2013, nr.11 Utgitt 1.november 2013, nr.11 Den nasjonale blodgiverkampanjen ble lansert i Tromsø 11.oktober. Målet var 250 nye blodgivere i Tromsø og 50 nye blodgivere i Harstad. 14-20.oktober var Mangfoldsuka, du

Detaljer

BALNYTT EN ANNEN FORTELLING OM GAZA GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING ZIMBABWE: MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL.

BALNYTT EN ANNEN FORTELLING OM GAZA GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING ZIMBABWE: MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL. GL BALNYTT MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL.NO EN ANNEN FORTELLING OM GAZA ZIMBABWE: GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING Leder UNGDOM, RETTFERDIGHET OG FRED GLOBALNYTT 1/2015

Detaljer