Fjellhaug. Flotte turer på BIF. Pust. Frontline. Nytt navn på Høgskolen Rapport fra CapeTown Årets misjonsprosjekt Rektorskifte på BSK #1/2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjellhaug. Flotte turer på BIF. Pust. Frontline. Nytt navn på Høgskolen Rapport fra CapeTown Årets misjonsprosjekt Rektorskifte på BSK #1/2011"

Transkript

1 organ for fjellhaug utdanningssenter og fjellhaug elevlag #1/2011 Fjellhaug Pust Nytt navn på Høgskolen Rapport fra CapeTown Årets misjonsprosjekt Rektorskifte på BSK Frontline Flotte turer på BIF

2 Leder Smånytt Blanke ark Nytt navn på Misjonshøgskolen Som mange sikkert har fått med seg, har Fjellhaug Misjonshøgskole (FMH) fått nytt navn. Fra nå av heter vi Fjellhaug internasjonale Høgskole (FiH). Rektor orienterer mer om dette i sin spalte. Jubilantstevne juni blir det jubilantstevne på Fjellhaug. Vi oppfordrer våre jubilanter til allerede nå å sette av datoen. I skrivende stund forteller kalenderen min at det er Det betyr at juleferien er over og at et nytt halvår er i gang. Høgskolestudentene kom tilbake fra ferie i dag, mens Bibelskolen alt har vært i sving en uke. Ved starten av et nytt kalenderår opplever vi gjerne at vi stiller med blanke ark. Nyttårsforsettene florerer, men brytes vanligvis etter noen ganske få uker. Likevel er det godt å kunne kjenne litt på det å ha blanke ark noen ganger. Samtidig bærer et nytt kalenderår hensynsløst bud om at tiden går framover. Vi lever i en verden med en begynnelse og en slutt. Våre liv utspiller seg et sted på den lange linjen som strekker seg fra skapelsen i 1 Mos 1 til nyskapelsen i Åp 21. Det er både spennende og skremmende å leve i en slik verden. Dette nummeret av Fjellhaugbladet er innom alle disse sidene. Oppmerksomme lesere vil sikkert oppdage en grønn, fremmed logo i dette bladet. Siden sist har høgskolen skiftet navn til Fjellhaug internasjonale Høgskole. Dette skriver rektor litt mer om i sin spalte. Vi tror og håper at dette er til et gode, både her i Norge og i den store internasjonale sammenhengen vi ønsker å stå i. Om vi ikke stiller med blanke ark, så blir det iallfall å bla om til neste side. Denne gangen må vi dessverre også trykke minneord over tidligere medarbeidere. For undertegnede skaper det noen rare følelser å lese minneord over han som så trofast veiledet meg gjennom masteroppgaven, Karsten Valen. Samtidig kan vi glede oss over at livet her ikke er alt. Dette oppsummerer egentlig det vi holder på med på Fjellhaug. Vi er tjenere for ham som har sagt: Se, jeg gjør alle ting nye (Åp 21,5)! I hans tjeneste står vi i et internasjonalt fellesskap og har et internasjonalt oppdrag. Målet er at vi, mens vi lever på den korte, tilmålte flekken av tid mellom skapelse og nyskapelse, skal få med oss flest mulig i den store hvite flokk som skal stå for Gud og Lammet (Åp 7,9). Knut Kåre Kirkholm Hans Anton Eklund Ny rektor på BSK Fra fungerer Hans Anton Eklund som konstituert rektor på Bibelskolen Fjellhaug. Det gjør han fram til august Da overtar Ketil Jensen som ny rektor. Jensen er nå rektor på Drottningborg Vgs. i Grimstad. Godkjent masterprogram I høst søkte vi om godkjennelse for nytt og revidert masterprogram fikk vi et hyggelig brev fra NOKUT om at dette var godkjent. Dermed kan vi tilby et oppdatert masterprogram som vi tror gir god og relevant kompetanse til de oppgavene våre studenter skal ut i. Skolerute for våren/ akademisk kalender BSK BIF til Tanzania BSK BTT til Etiopia BSK BMT til Indonesia BSK BUS til Egypt FiH eksamensperiode FiH M3 har praksis i misjonsland (Japan, Indonesia) FiH eksamensperiode 15.4 FiH søknadsfrist på Samordna Opptak BSK/FiH påskeferie 4.6 BSK avslutning FiH eksamensperiode 9.6 FiH semesteravslutning Jubilantstevne på Fjellhaug Rehabilitering av Studentheimen Vi startet for flere år siden med å ruste opp bad på Studentheimen. Det måtte vi grunnet lekkasje ned til badet i etasjen under. Det ble tatt 34 bad over driftsbudsjettet i noen år. Men i 2008 så vi at denne prosessen måtte få større prioritet da vi ikke rakk å holde unna for nye lekkasjer. Nå har vi tatt alle hyblene og resten av badene slik at de tre øverste etasjene er nye. Det har kostet oss nærmere 8 millioner, som vi har finansiert ved lån. Hybelleien er satt opp slik at vi på den måten over noen år betjener renter og avdrag på dette lånet. I første etasje er det rustet opp noen rom som brukes til kontorer og vi anser dette prosjektet som avsluttet når vi nå har gått inn i et nytt år. Takk til alle som også følger med oss i de praktiske oppgavene vi står i. Det er viktig for oss at studentene trives på sine hybler og i miljøet på Fjellhaug. Kay Granli Kjetil Røse Høybråten Nyansettelse på FiH Siden sist har vi fått erstattet Ivar Smedsrød i stillingen som Studieveileder. Ivar sluttet for å begynne som pastor i Ryenberget (DELK). Den nye Studieveilederen vår heter Kjetil Røse Høybråten. Han er 28 år og har bachelor både i KRL og sammenlignende politikk. Han kommer fra en jobb som menighetskonsulent i Holmlia menighet. Tross unge år har han allerede opparbeidet seg en god del erfaring. Vi ønsker Kjetil velkommen til Fjellhaug og gleder oss til å få ham som medarbeider i en viktig stilling. FJELLHAUG 1/2011 FJELLHAUG 1/2011

3 Rektorskifte Mens hyllene Av Knut Kåre Kirkholm I skrivende stund (desember) er det spennende dager for Tor Erling Fagermoen og familien. En lang epoke i livet avsluttes og en ny påbegynnes. Familien har bodd på Fjellhaug siden 1998, og Tor Erling og kona Torill har begge vært knyttet til skolen. Noen ganger samtidig, noen ganger bare en av dem. Nå har de flyttet til Vinterbro (ved Tusenfryd) og etter jul jobber ingen av dem på Fjellhaug. Tor Erling har vært Fjellhauglærer siden august 2004 og rektor siden august Nå venter nye oppgaver i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag. En organisasjon med et fokus Tor Erling opplever at samsvarer med den visjonen han selv er oppvokst med og har i ryggmargen, nemlig NLMs «Verden for Kristus». Jeg kommer inn på kontoret hans like etter lunsj onsdag Den aller siste timen i bibelskolen har allerede rukket å bli historie. Det ble en spesiell time for Tor Erling, og i beste Tor Erling-ånd ble det også en spontan time. Jeg ville ikke planlegge denne timen noe veldig. Men jeg hadde bestemt meg for at det skulle være en time hvor vi sammen skulle tre innfor Gud i fellesskap, gjennom sang. Det var godt å avslutte med å ha kristent fellesskap med elevene. Mellom sangene delte han noen tanker som oppsummerer de visjonene han har hatt for Bibelskolen Fjellhaug og de håpene han har for skolens framtid. Og alle som har jobbet med Tor Erling vet at han er i sitt ess når han kan drømme og tenke langsiktig. tømmes Akkurat nå har jeg tomme hyller i hodet, sier Tor Erling, i det jeg setter meg ned i stolen på et kontor som er i ferd med å tømmes. Jeg er i den mellomfasen man er i når man har pakket ned og flyttet fra et hus, men ennå ikke har pakket ut og flyttet inn i det nye. Den første sangen vi sang var Blessed be the Name of the Lord (Herrens navn være lovet), en sang født ut av Jobs bok, sier Tor Erling. Jeg har ønsket og ønsker at Fjellhaug skal være et sted hvor det tales sant om livet og at det ikke alltid er enkelt. Elevene er i en alder hvor dette i økende grad begynner å bli påtrengende, og da er det viktig at de ikke får lettvinte svar og løsninger. Og kanskje skal vi også la dem høre at Gud noen ganger kaller oss til å gå inn i lidelse? undrer han. Videre sang de en sang av Rudi Myntevik om å be på sine knær for sine venners frelse. Dette er på mange måter det som må være hjerteslaget til Fjellhaug, nemlig nøden for dem som ennå ikke er frelst. Denne nøden henger nøye sammen med det som ble sunget i den tredje sangen: How Deep the Father s Love (Hvor dyp Faderens kjærlighet er). At elevene får et møte med den korsfestede har vært det viktigste for Tor Erling. I en tid med fokus på prestasjon, er det avgjørende å få se bort fra seg selv til en annen og til en soning. Jeg tror at vi ikke kan betrakte korset nok. Det er historiens største øyeblikk, sier Tor Erling ettertenksomt. Livet vi har fått skal leves og vi er kalt til et liv i etterfølgelse. Dette er noe Tor Erling er svært opptatt av. Derfor var sangen The Potter s Hand (Pottemakerens hånd) et naturlig valg. Bibelskolens slagord «levende kristen» handler nettopp om dette etterfølgelse og vandring med Gud, et liv i hans formende hender. Foto: Espen Johannesen Fretheim Den siste sangen som ble sunget var We Must Go (Vi må gå). Her er misjonsperspektivet inne, og det er en tekst som oppfordrer til handling. Ordene våre må få bein å gå på, sier Tor Erling. Vi må være synlige mennesker som utgjør en forskjell. Med disse fem sangene oppsummerer Tor Erling drømmene og ønskene han har hatt for Fjellhaug i sin tid som rektor. Når jeg spør ham om han har oppnådd det han ønsket, blir svaret todelt. På innholdssiden opplever han at bibelskolen har staket ut en kurs som er god og som man fortsatt vil følge. Når det gjelder elevtall er ikke målene nådd. Søkertallene har vært høye, men antall elever har ikke vært like høyt. Likevel er skolen i vekst. Det jobbes med utvikling av nye og spennende linjetilbud og Tor Erling opplever å ha hatt svært gode medarbeidere. Er det noe du ville gjort annerledes? spør jeg. Tor Erling tenker seg litt om før han svarer. Jeg gir meg jo litt tidlig, men opplever likevel at det var riktig tidspunkt. Videre håper jeg at min etterfølger kan utfylle noen av mine svake sider. Hadde jeg fått begynne på nytt, ville jeg jobbet mer med utvikling av planer for fagutvikling. Jeg mener at Fjellhaug har potensiale til å være et sted hvor vi setter agenda for hva som er god bibelskole. Så det kunne jeg godt tenkt meg. Tor Erling har hatt en fin tid på Fjellhaug. Og det beste har vært undervisningen. De beste stundene har vært enkeltøyeblikk i klassene. Noen ganger skjer det store ting. Gud kommer plutselig nær på en spesiell måte og alle som er samlet opplever hans berøring. Det har også vært stort å følge enkeltelever noen «I en tid med fokus på prestasjon, er det avgjørende å få se bort fra seg selv til en annen og til en soning. Jeg tror at vi ikke kan betrakte korset nok. Det er historiens største øyeblikk.» til tro, noen gjennom kriser, noen til tjeneste. Det å se at mennesker vokser har vært viktige øyeblikk for Tor Erling. Samtalen er over. Jeg forlater Tor Erling på et kontor hvor hyllene bokstavelig talt er tomme. Tor Erling skal nå fylle hyllene på et nytt kontor, og hyllene i hodet skal fylles med nye oppgaver og visjoner. Men det er den samme Herre og det samme kall han skal tjene. Vi på Fjellhaug er glade for Tor Erling, familien hans og det de har fått bety for skolen gjennom mange år. Vi ønsker dem alt godt og rik velsignelse fra Gud i den nye livssituasjonen. FJELLHAUG 1/2011 FJELLHAUG 1/2011

4 I CapeTown «Det var ikke fritt for at det oppstod noen utfordrende, men også morsomme, øyeblikk når funksjonærer fra USA eller Europa skulle forsøke å guide sine sør-afrikanske bussjåfører gjennom Cape Towns gater etter kart fra Google Maps.» Av Per Olav Grødem Fjellhaug var godt representert under Lausannebevegelsens konferanse i Cape Town oktober Begge rektorene fikk oppleve det globale kristne fellesskapet. Under en slik konferanse jobber mange hundre mennesker i kulissene. Også Fjellhaug hadde en representant der. Per Olav Grødem var den heldige og han deler noen inntrykk med oss. Da muligheten til å være med som funksjonær på Lausannekonferansen i Cape Town dukket opp, var det ikke vanskelig å si ja. Nøyaktig hva vi skulle gjøre, og hvordan, det var det ikke mange av oss som visste da vi som funksjonærer møttes for første gang i metodistkirken ved Longmarket Street en uke før konferansen skulle begynne. Men humøret og engasjementet var det ingenting å si på, og praten gikk høyt på et utall forskjellige språk. Her var flere hundre unge kristne fra alle verdensdeler samlet med ett oppdrag for øyet: å være der for hver enkelt av de 4000 delegatene som representerte hele 198 land. Bord og stoler, kontorer og pc-er, skilt og tv-skjermer skulle på plass. Delegater skulle fraktes fra flyplassen til registreringen og videre til rett hotell. Det var ikke fritt for at det oppstod noen utfordrende, men også morsomme, øyeblikk når funksjonærer fra USA eller Europa skulle forsøke å guide sine sør-afrikanske bussjåfører gjennom Cape Towns gater etter kart fra Google Maps. Etter hvert som kongressen overtok det moderne kongressenteret i Cape Town og delegatene begynte å strømme til, ble behovet for sikkerhet også tydelig. Som en av de største gruppene av funksjonærer fikk vi ansvaret for å være øyne og ører for kongressens sikkerhetsvakter og team av frivillige politifolk. Gjennom adgangskontroll og patruljering skulle vi sørge for at uvedkommende ikke fikk tilgang til området og holde tyver og andre som kunne ha uærlige hensikter på borte. Bortsett fra en tysker og en nordmann i designerdress som anså seg selv som så viktige at de burde ha adgang uten invitasjon, gikk det meste stille og rolig for seg. Men det er ikke til å komme fra at det å forsøke å forklare adgangsreglementet til en biskop som har glemt adgangskortet eller lede en kirkeleder ikke alltid er like enkelt, og det ble dessverre ikke alltid mottatt med like stor takknemlighet. Likevel er det først og fremst smilene og oppmuntringene vi fikk, en klapp på skulderen når vi ikke lenger var like rake i ryggen etter timers arbeidsdager, som sitter igjen. Det og opplevelsen av å stå i en sal med kristne mennesker fra nesten 200 land og høre vitnesbyrdet fra forfulgte brødre og søstre. Det ble en sterk påminnelse om det kristne fellesskapet her på jord og en forsmak på himmelen. Det var også en påminnelse om den prisen mange må betale for å få del i dette fellesskapet. «Det ble en sterk påminnelse om det kristne fellesskapet her på jord og en forsmak på himmelen.» FJELLHAUG 1/2011 FJELLHAUG 1/2011

5 I høst kom vi til Fjellhaug med hver våre forventninger for skoleåret. Også vi som skulle starte på BIF var forventningsfulle og gledet oss. BIF er forkortelsen for Bibel, idrett og friluftsliv. Går en på denne linjen, vil skoledagen bli preget av nettopp dette. Av Karoline Lodden Foto: Karl Erik Granberg Et år med Bibel, idrett og friluftsliv FJELLHAUG 1/2011 FJELLHAUG 1/2011

6 Zanzibar Av Espen Johannesen Fretheim Vi har hatt stor variasjon i de ulike aktivitetene. Alt i fra terrengsykling ned sleipe skråninger, til tennis og curling. Med en ivrig og engasjert lærer har samtlige i klassen fått utfordret seg i sportsgrener som vi aldri har prøvd før. Friluft Klassen har det første halvåret reist på to fantastiske langturer ut i skogen. Tidlig i høst, da vi skulle på lavvotur, ble vi hindret av 40 cm nysnø som la seg i Jotunheimen. Turen ble derfor flyttet til Telemark, nærmere bestemt Åmotsdalen. Der slo vi leir og brukte de neste dagene til å bestige flere topper. Den første toppen, Brattefjell, besteg vi med hodelykter i kveldsmørke. Neste dag nådde klassen Bosnuten. Dag tre forflyttet vi oss og gikk opp på Telemarks høyeste fjell Gaustadtoppen, som ligger 1883 m.o.h. På toppen ble det servert medbrakt wienerstang og varm kaffe i solveggen. Vi har også tilbrakt fire sammenhengende dager på Bjørkelangen. Der lå klassen i gapahuker, som tidligere Fjellhaugelever har bygget. Vi brukte dagene til å slappe av fra det travle bylivet og satt mye rundt bålet, lekte og sang. Vi hogget ved, la torv på tak, spilte paintball og hadde konkurranser i skogen. Allidrett I løpet av høsten har vi også hatt Allidrettstimer. Dette er timer der vi, som framtidige ledere, lærer hvordan vi kan bruke idrett som et hjelpemiddel til å nå enda flere med evangeliet om Jesus. I starten av skoleåret fikk vi undervisning i hvordan en driver allidrettslag, både teoretisk på skolebenken og i gymsalen. Deretter har vi selv blitt utfordret til å ha allidrettstimer, hvor vi praktiserer det vi har lært. Bibel For BIF-klassen har året på bibelskolen vært mye preget av svette og latter, men vi har også hatt bibelundervisning med resten av elevene på bibelskolen. Her har vi fått innføring i både Det gamle og Det nye testamentet. Dette har hjulpet oss til å bedre forstå hele Bibelen. Vi har gjennomgått flere enkeltbøker i Bibelen, der vi har lært Jesus bedre å kjenne. Lærerne har også utfordret oss på aktuelle temaer som vi møter på i dagens samfunn. Disse timene har resultert i mange gode samtaler. Det er fint å kunne bruke et år på å få gode venner, prøve nye idretter og aktiviteter og bli bedre kjent med Jesus. For noen år siden ble Fjellhaughistoriens første kaffebar åpnet. Den fikk det klingende navnet Zanzibar. Og med et slikt navn ligger det jo i kortene at overskuddet fra salget skal gå til misjonsprosjektet. Vi i Fjellhaugbladet tok en prat med Ingar Hauge, som har vært en aktiv bidragsyter både foran og (helst) bak disken i flere år. Hvor lenge har du vært med? Da jeg begynte på Fjellhaug høsten 2006 etterlyste de frivillige til å stå i Zanzibar, og jeg meldte raskt min interesse. For min del var det muligheten til å treffe og bli kjent med medelevene på en unik måte som lokket meg til å bli med. Høsten 2008 ble dessverre Zanzibar et rent bibelskoleopplegg, noe som gjorde at jeg trakk meg tilbake i to år. Men ved oppstart dette året ble jeg spurt om å stille som hovedansvarlig. Dette takket jeg gladelig ja til. Hva synes du om å stå i bresjen for Zanzibar? Stort sett er det en svært givende oppgave. Zanzibar er bygget nettopp for å brukes, og folk setter stor pris på å se at den tas i bruk. Den har også en sosial funksjon, særlig når den er åpen på kveldstid, som jeg tror er særlig viktig de første ukene i høstsemesteret. I tillegg opplever vi stor pågang og etterspørsel under store arrangement, som Frontline, noe som gir oss både ekstra utfordringer og arbeidsmengde, men også arbeidsglede og hyggelige situasjoner. Det å ha gode medarbeidere hjelper selvsagt på å gjøre Zanzibaransvaret til et lett ansvar. Hvordan gikk det med driften under Frontline? Under hele Frontline, med unntak av Casting Crowns-konserten, var det ganske stor pågang. Heldigvis gikk det meste som det skulle, og alle frivillige gjorde en enorm innsats for å sikre Zanzibar-kvalitet under hele arrangementet. Dersom jeg husker rett, tror jeg Zanzibar fikk en totalinntekt på kr. Hva går midlene til? Inntektsfordelingen i Zanzibar er tredelt. En tredjedel går til å dekke innkjøp av varer, en tredjedel går til nedbetaling av Zanzibar-byggingen og den siste tredjedelen går til misjonsprosjektet. Det er med andre ord ingen personlig inntekt inne i bildet: Alle gjør dette på frivillig basis. Ingar avslutter med å oppfordre medstudenter til å bruke Zanzibar. Og tilbakemeldinger på hva Zanzibar skal tilby mottas med takk. Han har iallfall gjennom høsten fått erfare at Zanzibar er et ønsket element i Fjellhaugmiljøet. 10 FJELLHAUG 1/2011 FJELLHAUG 1/

7 På musikkfronten Også på musikkfronten har det skjedd ting denne høsten. I samarbeid med MU på FiH, fremførte Bibelskolen en rytmisk og mangfoldig messe i Sinsen kirke. Tekst og foto: Espen Johannesen Fretheim Messen heter Pust og tok opp store og alvorlige temaer på en god måte. Det var temaer som lidelse og hvordan en føler når Gud er taus. Messen er komponert av Sigurd og Hilde Svela og ble framført i Sinsen kirke den 31. oktober 2010, av elever fra Fjellhaug Skoler, med dirigent Jorunn Andrea Alme. Dette var spennende for det var en type musikk som de ikke synger andre plasser, sier Jorun Andrea, linjeleder for musikk på Bibelskolen. Messen er skrevet for kor, men inneholder også tekstlesning og soloinnslag. Det var mange som valgte å bruke den siste oktoberdagen på konserten i Sinsen kirke. Dette er for øvrig nærmeste kirke til Fjellhaug, og møtene under Frontline ble holdt her. Det gjorde og noe med stemningen å være i et kirkerom, sier Jorunn Andrea. Det har kommet inn mange positive tilbakemeldinger etter Pust. Noen har fått møte Gud eller fått en åndelig opplevelse gjennom musikken. Jorunn Andrea sier at hun setter pris på dette, for det er jo nettopp for å formidle noe at de gjør dette. Pust er ikke den eneste konserten som har vært her på skolen i høst. Før jul, 7. desember, var det også en julekonsert. Da ble julen sunget inn på Fjellhaug av Bibelskolens musikklinje. De fylte opp dagligstuen på Fjellhaug med en konsert som inneholdt soloinnslag, korinnslag og lesning av juleevangeliet. Det ble óg servert gløgg til inntekt for misjonsprosjektet i Peru. Hvis noen er interesserte i å se video fra konserten kan de bare klikke seg inn på nettsiden youtube.com: watch?v=mzwggtqp5kw&feature=related. På spørsmål om det kommer flere huskonserter svarer Jorunn Andrea kort og konsist: Selvfølgelig kommer det flere huskonserter framover! 12 FJELLHAUG 1/2011 FJELLHAUG 1/

8 Årets misjonsprosjekt Tekst og foto: Silje Thi Lilleby Dette skoleåret er SETELA misjonsprosjektet til Fjellhaug. I den anledning fikk Silje Lilleby (BTT) sjansen til å besøke Arequipa. To studenter fra Setela. Klasserommet. Reisen til Peru er noe jeg aldri kommer til å glemme. Jeg opplevde så mye forkjellig, og det var mange inntrykk i løpet av turen. Jeg ønsker å fortelle fra noen av mine dager på Setela. Setela er det teolgiske seminaret som blir drevet av kirkene i Bolivia og Peru sammen med NLM. Her utdannes ledere og pastorer til kirken. Setela har 16 studenter fra Peru, Bolivia og Equador. Bakgrunnen for min tur til Setela er at vi har valgt Setela som årets misjonsprosjekt. En gruppe elever fra forskjellige klasser på Bibelskolen og Misjonshøygskolen på Fjellhaug utgjør komiteen for årets misjonssprosjekt. En del av pengene går i tillegg til stipend til elevene og lønn til lærer. Og i høst var jeg der på besøk. Dagene i Peru var fyllt med masse å gjøre. Jeg fikk se veldig mye av arbeidet som misjonen driver. For å si det rett ut så ser jeg nå på misjon med helt nye øyne. Noen av dagene fulgte jeg undervisningen på Setela. På Setela gjorde jeg mange forskjellige ting. Jeg ble blant annet kjent med studentene og lærerne. Det var spennende å høre om de forskjellige bakgrunnene til studentene og de ulike grunnen for at de gikk på Setela. Hver dag har de 4 timer med undervisning. Det var veldig spennende å sitte i klasserommet, selv om jeg ikke skjønte så mye. Noen ganger fikk jeg det oversatt til engelsk. På kveldstid hang jeg med noen av studentene. Den ene kvelden ble jeg med Kathy, en av jentene som er 20 år, på fotballtrening. Det var moro, men ganske hardt. Det er litt annerledes enn en norsk fotballtreningsøkt. Vi spilte fotball i fire timer på ca m.o.h. Det kan bli ganske slitsomt for en nordmann. De dagene jeg bodde på Setela, fikk jeg bo i en familieleilighet, med to soverom, stue, kjøkken og bad. Noen av dem som går på Setela har nemlig familie. Men Kathy bodde sammen med de andre enslige studentene i et bygg ved siden av. På kvelden så vi film med engelsk tale og spansk tekst. Studentene var ikke så veldig flinke i engelsk, men det funket veldig bra. Dagene på Setela var fylt med latter. Det var gøy å komme nærmere på studentene å se hva som drev dem. De har to år igjen av sine studier. «For å si det rett ut så ser jeg nå på misjon med helt nye øyne.» 14 FJELLHAUG 1/2011 FJELLHAUG 1/

9 «Until the Whole World Hears» Frontline Av Knut Kåre Kirkholm foto: Jon Arild Aanestad Onsdag 3. november hersket det frenetisk aktivitet på Fjellhaug. Mange var i sving og i løpet av noen hektiske timer gjennomgikk hallen på Fjellhaug store forandringer. Stoler ble satt ut, stander ble satt opp, klasserom ble gjort om til sovesaler, bagetter i hopetall ble smurt på kjøkkenet, møterom ble satt i stand osv. Denne aktiviteten var nødvendig, for torsdag 4. november ble Fjellhaug og Sinsen inntatt av mange hundre ungdommer, hovedsakelig fra NLMs videregående skoler. De var samlet til misjonskonferanse, til Frontline. Navnet Frontline er ikke tilfeldig, for det er nettopp oppfordring til tjeneste i frontlinjen som var fokus. Tema for konferansen var «Until the Whole World Hears», et tema godt i tråd med NLMs visjon: Verden for Kristus. Det store internasjonale trekkplasteret var gruppa «Casting Crowns», som hadde konsert i OKS sine lokaler på Kjeller, lørdag 6. november. Da var ca mennesker samlet til noe som ble mye mer enn en konsert. Det ble også et møte med Jesus. Under Frontline var det bibeltimer, kveldsmøter, seminarer, miniseminarer, muligheter til å tjene både Oslo og Sinsen, konserter, misjonskino og misjonærinnvielse. Dagene var helt fylt opp med program og fellesnevneren for alt dette var misjon. Hvor man enn snudde seg, ble man på en eller annen måte eksponert for budskapet: «Oppdraget er ikke fullført, Gud trenger deg». Trivselen var stor og det meste gikk knirkefritt. For oss på Fjellhaug var det en fantastisk opplevelse å få stå som medarrangør av en så stor konferanse. Vi håper og ber om at Frontline førte til at noen av deltakerne om noen år blir å finne på misjonsskolen. 16 FJELLHAUG 1/2011 FJELLHAUG 1/

10 Bibelstudium Med Fjellhaug gjennom Joel I vår gjennomgang av Småprofetene, skal vi denne gangen stifte nærmere bekjentskap med Joel. Vi kjenner ham best fra Apg 2,16-21, men han har faktisk etterlatt seg mer enn de seks versene Lukas siterer. Innledning (Joel 1,1) Joel har en kort innledning uten mange opplysninger. Derfor vet vi svært lite om når Joel virket. Ut fra boken forstår vi ganske raskt at han må ha virket i Sørriket. Jerusalem, Sion og Juda er ord som forekommer ganske ofte. Videre ser det ut til at templet har vært i bruk på Joels tid (Joel 1,9 og og 16; 2,14-17). Andre referanser i boka (for eksempel grekerne i 3,11) har gjort at man vanligvis har regnet med at profetien stammer fra tiden etter eksilet. Samtidig har man i senere år også anført argumenter for en datering til før eksilet. Det vi merker oss ved innledningen er at den begynner med «Herrens ord». Det er vanlig for profetbøkene at det sterkt poengteres at Herren er opphavsmann til det ordet som forkynnes. Det vanlige er at man deler boka i fire cirka like store deler. De omfatter avsnittene 1,2-20; 2,1-17; 2,18-3,5; 3,6-26. For enkelthets skyld følger vi samme inndelingen i denne gjennomgangen. Leksjon 1: Ulykken rammer (Joel 1:2-20) Joel 1 beskriver en stor ulykke som rammer landet. Og den er en ulykke av dimensjoner ingen noen gang har forestilt seg (1,2). I 1,4 leser vi om gresshopper som ødelegger landet. Det refereres til ulike typer gresshopper. Det er litt usikkert hvilke typer det snakkes om. Muligens kan det også betegne ulike stadier i ødeleggelsen. Gresshoppene oppleves ulikt på ulike stadier. I 2,1-11 beskrives en ødeleggende hær. Mange har sett en sammenheng mellom gresshoppene og denne hæren (jf. 1,6). Men det kan også være to forskjellige plager. Videre merker vi oss også 1,17 og 19 hvor det tales om tørke og ild. Landet er rammet av en katastrofe. Denne ulykken framkaller klage og ulike grupper oppfordres til å uttrykke sin klage: vindrikkere (1,5-7), folket generelt (1,8-10), jordbrukere (1,11-12) og prestene (1,13-14). Vers 15 oppsummerer det hele: «Ve oss, for en dag!» Det store problemet er at Herrens dag er nær. Hvem kan vel utholde den (2,11)? Hele landet rammes, alle slags folk, alle slags husdyr (1,18-19) og til og med alle slags villdyr (1,20). Tenk over dette: Herrens dag rammer alle både mennesker og dyr. Reflekter over forholdet mellom Herrens dom og forløsning i lys av Joel og Rom 8, Tenk over hvorvidt vi skal forstå gresshoppene symbolsk eller ikke. Les sammen med 2,1-11. Reflekter også litt over gresshoppene som rammer i Åp 9,1-12. Legg merke til likheter med Joel. Leksjon 2: Herrens hær og folkets anger (2,1-17) I 2,1-11 beskrives en voldsom hær og avsnittet begynner med at det blåses alarm (2,1). Og i lys av det vi har lest om gresshoppene i Joel 1, ser vi at denne hæren ligner på gresshopper. Den trenger seg fram med uforhindret kraft og myldrer inn i alle hus og opp på alle murer (2,7-9). Lyden er fryktinngytende (2,4-5) og den ødelegger alt på sin vei (2,3). Det virkelig sjokkerende er at denne hæren er Herrens hær (2,11). Det er altså Herren hærskarenes Guds hær som nå Foto: Christoffer Engström angriper og ødelegger Israel. Det er Herrens dag til dom og frelse som rammer. Midt i dette kommer et viktig vendepunkt i 2,12. Det finnes ennå en sjanse. «Selv nå», midt i dommen, finnes det en mulighet til omvendelse. Vi bør notere oss at det ikke er noen ytre, symbolsk anger Gud spør etter. Det han vil ha er hjertets omvendelse (2,13a). Denne kommer til uttrykk ved at det oppfordres til å holde en renselsesseremoni som minner om det som hendte ved Sinai før Gud åpenbarte seg der (2 Mos 19). Som i 2,1 skal det blåses i basunen, men denne gangen til omvendelse. Grunnen til håpet finnes i Herrens eget vesen. Guds karakter slik den åpenbares i 2 Mos 34,6-7 er avgjørende også i Joel 2. Tenk over dette: Noe av det sjokkerende med gresshoppeplagen i Joel 1 er at den rammer Israel, Guds folk. I 2 Mos 10 ble Egypt rammet av Guds dom. Nå rammes Israel. Det samme finner vi i 2,11. Det er Herrens hær som angriper. Tidligere har Israel blitt framstilt som Herrens hær, et verktøy til å dømme de ugudelige kanaaneerne (5 Mos 9,1-5). Hvordan skal vi forholde oss til denne dobbeltheten i Guds Ord, at de plager som rammer Guds fiender til tider også rammer Guds folk? Leksjon 3: Herrens frelse (Joel 2,18-3,5) Joels budskap forandrer seg i dette avsnittet. Nå kommer løftene om frelse og en god framtid under Herren. På grunnteksten begynner avsnittet i fortid: Herren ble nidkjær, sparte og svarte sitt folk. Dette er et eksempel på «profetisk fortid», et framtidsløfte står i en verb- form som indikerer en avsluttet handling. Herrens løfte er altså så sikkert at det uttales som noe som alt har skjedd. Og det som skal skje, er Herrens storverk (2,21). Løftet fra Gud er en framtid hvor landet skal gi overflod (2,21-27) og hvor den angripende fienden skal drives bort (2,20). Herren skal godtgjøre de vonde årene (2,25), et uttrykk som kanskje heller skal oversettes «Jeg gir dere dobbelt». I så fall hører vi ekkoet fra Jes 40,2. Når dette har skjedd, kommer det et «deretter». Det skal komme en tid hvor Herrens Ånd skal utgytes over alle mennesker. Dette avsnittet siteres som kjent av Peter i Apg 2, Vi leser om underfulle tegn og hvordan Ånden virker i ulike mennesker. I vers 4 tales det på nytt om Herrens dag. Også denne gangen ligger Herrens dag i framtiden. Men den er totalt annerledes fra beskrivelsen i 1,15 og 2,11. Herrens dag er også en dag til frelse. Tenk over dette: 2,23 inneholder et merkelig og omdiskutert uttrykk. NB88 oversetter «læreren til rettferdighet», mens NO78 oversetter med «i rettferdighet gir han dere høstregn». Denne store forskjellen skyldes at én bokstav er ulik i grunntekstmanuskriptene. Reflekter litt over hva som ligger i de ulike oversettelsesmulighetene og vurder konsekvensene et valg vil få. Leksjon 4: Dom over Herrens fiender og fred i Jerusalem (3,6-26) Dette avsnittet faller i to deler. I 3,6-21 skildres Herrens dom over folkeslagene. De samles i Josafats dal og møter dommeren der. For første gang i Joel navngis konkrete synder som en del av domsgrunnlaget (3,7b-8). Avsnittet 3,9-13 er holdt i prosa og er beslektet med GTs mange profetord mot fremmede folkeslag. I vers trommer krigstrommene. Det skal bli en skikkelig storkrig. Nå skal det motsatte av Jes 2,4 og Mika 4,3 skje. Bilder fra korn-, drue- og olivenhøsten brukes (3,18) for å illustrere hvor total og omfattende dommen er. Dommen som innhøstning er et motiv vi også finner i NT (Mark 4,29; Matt 13,39-40; Åp 14,18-20). Som dommer beskrives Herren som en brølende løve (3,21). I dette tilfellet er Herrens brøl et vern for hans folk. Hvis vi blar om i Bibelen til Amos 1,2, ser vi en motsatt situasjon, noe som bør vekke ettertanke. Joel avslutter med å tegne en framtid under Herrens velsignelse. I en tid Herren har hevnet seg mot sine fiender og frelst sitt folk (3,24-26), skal Jerusalem være stedet Herren bor (3,26b) og det skal være et hellig og herlig sted (3,22-23). Vi merker oss særlig kilden som veller fram fra Herrens hus en påminnelse om paradis (1 Mos 2,10-14). Tenk over dette: Bruk gjerne tid på å finne andre tekster som taler om det paradisiske kildevannet som renner fra Guds trone (1 Mos 2,10-14; Esek 47,1-12; Sak 14,8; Åp 22,1). Andakt 400 ord om Av Jørn Helland misjon «Be også for oss, at Gud må åpne en dør for Ordet, så vi kan forkynne Kristi hemmelighet. For det er for dens skyld jeg er i lenker. Be om at jeg kan åpenbare den ved å tale som jeg bør. Omgås i visdom med dem som er utenfor. Kjøp den laglige tid. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver» (Kol. 4,3-6) Disse ordene henger over pulten på kontoret, og jeg må anstrenge meg for ikke å legge merke til dem. Gjør jeg det? Av og til kanskje, men er det rett? Jeg er jo misjonær og alt! Faktum er at jeg har et valg, og det har du også. Valget i dag handler om hvorvidt vi skal våge å be om å bli brukt av Jesus. Noen steder er dette ei lettere bønn enn andre steder, men det handler om din tiltro til Gud. Våger du å la deg bruke for å nå mennesker? 400 ord om misjon er ikke mye, men det er forhåpentligvis nok til å vekke noen tanker i oss. Våger du å la deg bruke av Gud, eller rettere sagt: våger du å la være? Tenk på følgene for dem som kunne møtt Gud gjennom deg. Jeg er i Indonesia, og opplever her at mennesker tror jeg er kristen fordi jeg har hvit hud. Mange synes det er kult å prate med meg fordi jeg er annerledes, og det er bra, men nytter jeg muligheten til å si at jeg faktisk er kristen? Ikke at jeg er kristen fordi jeg er hvit, men fordi Jesus har frelst meg. Gud vil ha oss i tjeneste. Han vil ha deg! Han vil ha meg. Han vil ha oss, som tror, som sine disipler, som går ut og gjør andre mennesker til disipler. Gjør du mennesker til disipler, eller sitter du i ro? Ta sjansen. Våg å be bønnen over. Våg å slippe nåden til! La Guds ufattelige nåde drive deg til å dele Jesus med andre. Det skal jeg gjøre! La deg ikke fange av løgntanker om at du ikke har noe å dele, eller at du ikke er flink nok med ord. Bruk dine evner, dine nådegaver. Bruk ditt liv, legg det i Guds hender og se etter: Herren vil være med deg alle dager! Gå i fred og tjen Herren med stor, stor glede! 18 FJELLHAUG 1/2011 FJELLHAUG 1/

11 Er man egentlig så «sterk» når man er? svak La oss avlive en sjelesørgerisk myte. Det er vanskelig for mange som ikke har blitt alt for hardt rammet i livet å forstå situasjonen til den som lider. Kanskje både når det gjelder følelsene som rammer den «trengende», eller rent hvordan man takler situasjonen (og om man i det hele tatt gjør det). Derfor har det dukket opp en del floskler som trekkes frem når man ikke helt vet hva man skal si. Floskler som også folk med litt mer livserfaring tar i bruk når de står overfor andre med sjelekvaler. Alle andre gjør det jo, så hvorfor skulle ikke de det samme? Sånn tenker vi alle, ureflekterte som vi egentlig er. En av disse flosklene handler om karakteren til den lidende. Ofte blir følgende setning tatt i bruk: «Jeg fatter ikke at du holder ut alt det du er igjennom. Du er så sterk! Jeg hadde aldri taklet så mye.» Dette er en frase som på alle måter er godt ment. Den er ydmyk, den er omsorgsfull og den er i alle fall på et overfladisk plan sympatisk. Men det den ikke er, det er empatisk. Den som bruker slike fraser etterlater hos den som lider et inntrykk av mangel på evne til å sette seg inn i hans/hennes situasjon. Joda, uttalelsen var et «godt forsøk» på å vise medfølelse. Og forsøket er tatt imot, ikke tenk på det. Men den tar (minst) tre ting for gitt. Hva tar den for gitt, undrer du? Jo! For det første: Den tar for gitt at den lidende er sterk. Hvorfor tror man egentlig det? Når den som er bedrøvet gråter og skjærer tenner av sorg og smerte, på grunn av følelsen av avmakt, da er man ikke sterk. Man er svak. Man skriker til sin Frelser om nåde. Om bare et lysglimt i tilværelsen. Man er fullstendig hjelpeløs, svak, ensom, alene, fengslet, smerterammet, kaotisk, angstfull, bitter, sint, hatefull... Man føler seg som det mest ubetydelige Guds barn, som han intet godt unner. Som Job klager man til Gud om hjelp, i sinne og bønn om rettferdighet. Om hjelp fra Skaperen i rette tid. For man har intet annet sted å gå. Ingen andre forstår en. Ingen andre klarer å fange følelsene og avmakten. Ingen har kjent på ens egen avgrunn på samme måte som en selv har. Man er mutters alene og svak, sammen med en tilsynelatende «humørsyk» Herre som lar sine barn gå igjennom flammer av ild bare de bruker litt mer tid med ham. Samtidig er denne tilsynelatende «humørsyke» Gud også ens egen frelser, som man takker for at dette livet ikke er alt. Dermed er punkt to opplagt: Den lidende og Av Kenneth O. Bakken svake holder slett ikke ut der han/hun river seg i håret og klamrer seg til et falskt håp om at alt er et elendig mareritt. Man drives til vanvidd. Man ønsker, selv om man ikke vil ta livet sitt, at man kunne få lov til å dø. Å få lov til å oppleve at Herrens evighet forbarmer seg over en og frir en fra denne onde verdens håpløsheter. I fra død, smerte, sykdom, plager, sorg, hat, bitterhet, likegyldighet, ondskap, stygge kommentarer, grufulle blikk, innbitt latter og annen elendighet. For man skraper bunnen av sin egen undergang. Man er intet, men man må likevel være. Dessverre. Punkt tre er langt i fra like opplagt, men er like sant: Det er slett ikke sant at du «ikke hadde taklet» det samme som den du ser lider. Jeg har nemlig en dårlig nyhet til deg: Sorry, men det er alle lidende nødt til deg selv inkludert om du ender der engang. Det er livets verste plage at det bare fortsetter og fortsetter når man raser nedover mot avgrunnen som vi etterhvert klarer å skimte under oss. Vi ber og ber om at alt må stanse, for vi orker ikke mer. Dessverre blir vi ikke hørt. Virkeligheten tar ikke hensyn. Den deler ikke rettferdig. Litt smerte til deg og litt sorg til meg. Nei, den deler skjevt. Du blir rik karrieremann/-kvinne og vellykket. Du blir fattig, forslått, angstfull og syk. Og slik fortsetter det. Dag ut og dag inn. År etter år. La oss derfor sammen slutte å bruke denne floskelen overfor dem vi treffer på som lider. Kanskje kan vi heller bare si det som det er: «Jeg har ikke peiling på hvor vondt det du går gjennom er. Mer vet jeg ikke hva jeg skal si. Men ønsker du å lette på lokket så er jeg her, for å lytte og for å jamre sammen med deg.» Tenk for en jubel, ja tenk for en jubel! Når alle frelste er berget i havn. Tenk for en jubel, ja tenk for en jubel! Lovsangens emne blir Mesterens navn. Vil du støtte oss? Vi ønsker å utvikle Fjellhaug internasjonale Høgskole for å møte utfordringene i framtidens misjonsarbeid, både ute og hjemme. Som høgskole får vi finansiering fra staten, men må også samle inn betydelige midler selv for å drive skolen og utvikle oss. Fast givertjeneste Du kan støtte oss ved å opprette en avtale om fast givertjeneste til Fjellhaug. Ved å opprette en avtale med AvtaleGiro (faste overføringer fra kontoen din), velger du den enkleste og rimeligste løsningen både for deg selv og Fjellhaug. AvtaleGiro gir deg god oversikt Du blir varslet minst 7 dager før forfall. Din konto blir automatisk belastet ved forfall så du slipper å betale giroen i banken. Du får kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften. Fyll ut skjemaet under, underskriv, klipp ut og send det inn i lukket konvolutt til Fjellhaug internasjonale Høgskole, Sinsenveien 15, 0572 OSLO JA TAKK! Jeg ønsker å betale gaven til Fjellhaug internasjonale Høgskole med AvtaleGiro Mottaker Mottakers konto Beløpsgrense per trekkmåned * Fjellhaug Skoler kr Skattefradrag Det gis skattefradrag for gaver til forskningsinstitusjoner som Fjellhaug internasjonale Høgskole. Både personer og bedrifter/ foretak kan gi skattefrie gaver. Minimumsbeløpet er kr 500,- per år. Utgjør gaven over kroner gis det fradrag for inntil ti prosent av inntekt. Tjener du kroner kan du altså få fradrag for opptil kroner. Skattefrie gaver på inntil kroner til ideelle frivillige organisasjoner kommer i tillegg til dette. Du kan for eksempel gi fast både til Misjonssambandet og Fjellhaug Internasjonale Høgskole med skattefradrag. Har du spørsmål om AvtaleGiro og skattefrie gaver ta kontakt med markedssjef Torleif Belck-Olsen, tlf eller e-post: Jeg ønsker å støtte Fjellhaug Misjonshøgskole med kr... per måned per kvartal årlig Jeg ønsker å betale den 20. i hver måned Eventuell annen dato:... (1.-25.) Belast mitt kontonr. * Hvis maks. beløpsgrense ikke fylles inn, vil beløpsgrensen bli satt til kr. 2000,- per trekkmåned Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen KID-nr. (fylles ut av Fjellhaug) Personnr. (11 siffer)/org.nr. for firma (9 siffer) (Fylles ut hvis du ønsker skattefradrag) Navn:... Adresse:... Postnr./-sted:... Sted/dato:... Underskrift: FJELLHAUG 1/2011 FJELLHAUG 1/

12 Minneord Rektors hjørne Karsten Valen døde 30. oktober, nesten 69 år gammel. Han døde i sitt hjem i Lunde i Telemark etter en tids sykdom. Karsten Valen, født på Sula i Møre og Romsdal, ble misjonær for Norsk Luthersk Misjonssamband. Etter examen artium ved Kristelig Gymnasium, misjonsskolen på Fjellhaug, teologisk embetseksamen på MF, og språkkurs i England, bar ferden til Etiopia i Etter et kort språkstudium tjenestegjorde Karsten og Eilei ved den svært strategiske forstanderskolen, som i 1968 var blitt flyttet fra Dilla til Awasa. Arbeidsoppgavene ved Tabor-seminaret var begynnelsen på Karstens livslange lærergjerning. Tiden i Etiopia ble likevel kortere enn planlagt. Da familien stod klar til ny periode i 1977, var den politiske situasjonen i Etiopia svært anspent. Misjonssambandet var på mange måter usikker på om en i det hele tatt hadde noen framtid i dette landet. Familien Valen ble, sammen med andre tidligere Etiopiamisjonærer og helt ferske misjonskandidater, plassert i Kenya. Her gikk Karsten bl.a. inn i undervisningsoppgaver ved Matongo, og han var også en tid tillitsmann for misjonærene. Med sin personlige varme, lyttende holdning, faglige innsikt og lune humor vant han tillit hos nasjonale medarbeidere og misjonærkolleger både i Etiopia og Kenya. Den lengste delen av sitt yrkesaktive liv fikk Karsten ved Fjellhaug skoler i Oslo. Helt Kåre Bleka kom til Fjellhaug i Han overtok da hovedvaktmesterstillingen etter Kåre Maberg og var ansatt fram til Bygningsmassen og utearealet ved Fjellhaug Skoler har alltid representert store utfordringer. Å holde alt i hevd til enhver tid er ikke lett. Innenfor relativt strenge økonomiske rammer hadde Bleka hovedansvar for langsiktig planlegging av vedlikehold. Kåre Bleka gikk inn i utfordringene med misjonssinn og engasjement. Han møtte medarbeidere og studenter med lun humor. Sammen med Marie hadde han en særlig omsorg for parkanlegget vårt. I 1991 fikk de endatil Oslo kommunes pris for hagebruk. Karsten Valen Kåre Bleka fra 1981 til han gikk av for pensjonsgrensen i 2009 var Fjellhaug hans arbeidsplass. Her hørte han hjemme, og her kom han til sin rett. Karsten var læreren. Han underviste aller mest ved misjonshøgskolen, men også i bibelskolen. Det gamle testamente ble Karstens kompetanseområde. Allerede som ung misjonær samarbeidet han med professor Ivar P Seierstad om utgivelsen av Innledning til Det nye Testamente. Karsten Valen utgav også bl.a. bøkene: Fortolkning til Fjerde og Femte Mosebok (1981), Frelseshistorien i Det gamle testamente (1988), Framtid og håp: en oversikt over Bibelens budskap om endetiden (2001) og På talefot med profetene (2006). Karsten var en kjær medarbeider på Fjellhaug. Både kolleger og studenter fikk oppleve hans omsorg i undervisning og personlige samtaler. Karsten kunne utfordre der han mente det var nødvendig, men han var oppriktig glad i arbeidsplassen sin og lojal overfor sin arbeidsgiver. Den svært allsidige Karsten bidro også med praktisk hjelp. Han var f.eks. en viktig drivkraft ved loppemarkedet på Fjellhaug. Karsten sparte ikke på egne krefter der fellesskapet kunne dra nytte av hans innsikt og innsats. Karsten var misjonsmann. Det var tjenesten for Jesus og evangeliets utbredelse til jordens ender han mest av alt glødet for. Vi takker Gud for godt medarbeiderfellesskap med Karsten og ber om at både Eilei, Hanne, Hildegunn, Håkon, Nils og den øvrige familie må få den styrke og kraft de trenger i sorg og savn. Vi lyser fred over Karsten Valens gode minne. Hans Aage Gravaas Kåre Bleka hadde mange kontakter blant misjonsfolket. Det kom godt med. Han markedsførte diverse behov på en god måte, og flere tiltak ble gjennomført med forholdsvis små utgifter. Bleka så på tjenesten ved Fjellhaug som en misjonsgjerning, men han var aktiv i misjonen også utenom arbeidstid. Kåre Bleka døde 22. oktober Vi som var hans medarbeidere her på «haugen», satte stor pris både på ham og Marie. Vi husker ham i takknemlighet og lyser fred over hans minne. Egil Sjaastad Fjellhaug organ for fjellhaug utdanningssenter og fjellhaug elevlag #1/ årgang Utgis av: Fjellhaug Utdanningssenter og Fjellhaug Elevlag Redaktør: Knut Kåre Kirkholm I redaksjonen: Espen Fretheim Johannesen Utkommer: Fire ganger årlig og sendes alle interesserte. Neste nummer kommer i midten av mai Opplag: Grafisk utforming: Z-UP Helga Ligaard Trykk: 07 Gruppen Fjellhaug Utdanningssenter: Bibelskolen Fjellhaug (BSK) Fjellhaug internasjonale Høgskole (FiH) Studentheim Konst. rektor BSK: Hans Anton Eklund Rektor FiH: Hans Aage Gravaas Adresse: Sinsenveien 15, N-0572 Oslo Telefon: Faks: Epost Bibelskolen: Epost Høgskolen: Epost Elevlaget: Internett: Giro: Adresseforandringer Hjelp oss med å holde orden på adresseforandring ved å melde den til oss på tlf.: eller epost: Oppdraget Noen vil nok stille seg spørrende. De vil kanskje tenke at vi ved valg av nytt navn vender oss bort fra misjonsoppdraget. Det blir helt feil. Det vi har gjort, er å velge et navn som åpner opp for kristen misjon, forkynnelse og tilstedeværelse på flest mulige arenaer. Ønsket er for eksempel at misjonærer ikke skal få problemer fordi de har vitnemål som forteller at de har gått på Fjellhaug Misjonshøgskole. Vi vil selvsagt fortsatt utdanne misjonærer og teologer i tradisjonell forstand, men også teltmakere og kristent fagpersonell. Det er nemlig stort behov for kristne fagfolk i misjon, kirke, skole og samfunn, både nasjonalt og internasjonalt. Her ønsker vi å spille en viktig rolle! Vi tror det nye navnet vil bli samlende. Høgskolens styre tok seg god tid med saken, og etter at flere alternativ har vært framme, sto en nokså samlet om Fjellhaug internasjonale Høgskole. Bakgrunnen for navneendringen er knyttet til høgskolens nye strategiplan som ble vedtatt i 2009 («Fjellhaug 2020»). I den forbindelse ville en også se på navnet. Vi var enige om at navnevalget måtte støtte opp om høgskolens identitet, strategi og planlagte studietilbud. Allerede i dag har vi en utfordring her. Det er for eksempel ikke fullt dekkende å kalle seg misjonshøgskole når en tilbyr studium i bl.a. musikk og KRL. Når det gjelder de tre elementene i navnet, kan vi si følgende: Fjellhaug er et navn som står sterkt hos mange og som representerer kontinuitet. Det er trygt og solid, ikke minst overfor høgskolens bakland og støttetropper. Opprinnelig er navnet likevel ikke noe mer enn et stedsnavn. I 1913 kjøpte Johannes Brandtzæg og Kinamissionsforbundet en tomt på «Fjellhaug i Østre Aker». Tomten ble anskaffet med tanke på skoleformål og med misjonærutdannelse som kjernevirksomhet. Slik var det den gang, og slik vil vi fortsatt det skal være. Vi ønsker å videreutvikle denne praktfulle «grønne lungen» i Norges største by til glede for NLM og er det samme Misjonssambandets høgskole i Oslo har endret navn. Det nye navnet er Fjellhaug internasjonale Høgskole. Dette ble vedtatt av høgskolens styre og presentert for organisasjonens hovedstyre i oktober. for norsk og internasjonalt kristenliv. Fjellhaug er strategisk plassert i landets hovedstad. Ordet internasjonale står godt til det skolen har vært som misjonsskole siden starten på Framnes i Hardanger i Fjellhaug har alltid hatt et internasjonalt fokus i sine studier og ønsker fortsatt å fremheve dette. Institusjonen vil forberede mennesker til å krysse språklige, etniske, kulturelle og nasjonale grenser med evangeliet, ikke bare internasjonalt, men også nasjonalt. I Oslo bor et økende antall innvandrere. Ca. 25 % har minoritetsbakgrunn. I tillegg vil vi selvsagt som før fortsatt bidra til at vårt eget norske folk får et møte med kristen tro, kristent samfunnsansvar og kristen forkynnelse. Samtidig må vi være i stand til å holde to tanker i hodet samtidig. Det sekulariserte Norge og Europa er både et evangeliseringsmål og en betydelig base for verdensmisjon. Vår rolle i verdensmisjonen er slett ikke over. I tett samarbeid med brødre og søstre i andre verdensdeler vil vi nå lenger ut! Høgskole er den vanlige betegnelsen for dette skoleslaget, vi er en høgskole. Betegnelsen misjonshøgskole går altså ut. Bak dette ligger forhold som alt er nevnt. Misjon og teologi vil fortsatt stå sterkt hos oss, men vi ønsker samtidig å utvikle fleksible studietilbud for kristent fagpersonell i vid betydning av ordet. Det innebærer at vi må ta sikte på å gi studietilbud som både går enda dypere i dybden på noen områder og noe mer i bredden på andre. Folk som har sin yrkesutdanning fra andre læresteder må hos oss få hjelp til å integrere dette i kristen tro, tenkning og handling. Jeg tror det nye navnet i dag vil fungere bedre enn det gamle. Vi ønsker å bidra til å gi studentene en god plattform for deres fremtidige tjeneste. Høgskolens engelske navn blir Fjellhaug International University College. Vi tror det skal klinge godt. Fellesbetegnelsen for Misjonssambandets skoler i Oslo, den som nå er Fjellhaug Skoler, blir heretter Fjellhaug Utdanningssenter, på engelsk Fjellhaug Center of Education. Høgskoledrift er krevende. Det vi får av statsstøtte dekker på langt nær det vi trenger. For at vi skal lykkes med oppdraget vårt, trenger vi fortsatt et misjonsfolk som bretter opp skjorteermene og støtter oss med sine gaver. Om noe endres, står vårt læregrunnlag og fundament fast. Identiteten er uendret. Vi vil at Johannes Brandtzægs drøm skal realiseres i en ny tid! Fjellhaug utdanner lysbærere som bærer lyset ut til mennesker i vårt eget land og ut til jordens ender. Vil du omslutte Fjellhaug internasjonale Høgskole i dine bønner? Hans Aage Gravaas 22 FJELLHAUG 1/2011 FJELLHAUG 1/

13 Andakt «For det er faktisk viktigere at grunnmuren er i orden enn at huset ser perfekt ut.» Back to basics Av Jenny Stige På noen gravstøtter står det «Alt av nåde». For meg blir det en påminnelse om at de ordene er noe som gjelder gjennom hele livet. Det som står på gravstøtter er ikke bare tilfeldige ord, det er som regel en grunn til at nettopp de ble valgt. De betydde noe. Av og til, eller ganske ofte, må vi «back to basics». Tilbake til det grunnleggende. Tilbake til Søndagsskolen kanskje, der «Jesus» var svaret på alt. Der det er «alt av nåde». 2. Kor 12,9: Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Etter å ha hørt «Jesus døde for våre synder» x antall ganger, er det skremmende lettvint å lukke ørene for de ordene. «Det veit vi jo», tenker vi. Så fortsetter vi å prøve å leve livet vårt for Gud. Gud vil ha hjertet vårt. Det er hjertet bak det vi gjør han vil ha. Vi kan ofte bli fristet til å jukse litt. Vi hopper rett til å gjøre. Gi ekstra kollekt. Gå på møte hver søndag uten unntak. Kjøre rundt med en ichtys-fisk på bilen. Ikke i utgangspunktet feil, heller tvert imot. Men når vi gjør det uten å ha med oss Jesus, lurer vi oss selv. Problemet kommer når vi glemmer å gå «back to basics», når vi glemmer at det er hjertet vårt Gud ønsker. Det blir både slitsomt og vanskelig om vi ikke har grunnmuren på plass. For å leve et liv til Guds ære går bare an om vi har Jesus i hjertet. Når vi veit hva han gjorde for oss, og at det er noe vi er fullstendig avhengig av. Vi må huske at Jesus er svaret, selv om vi ikke går på søndagsskolen lenger. Vi må bygge huset vårt på fjell. Hvis vi ikke har huset vårt på stødig grunn må vi gå tilbake og sørge for at vi får det. Her gjelder fjellvettregel nr. 8: «Vend i tide. Det er ingen skam å snu». For det er faktisk viktigere at grunnmuren er i orden enn at huset ser perfekt ut. Lukas 6,48-49: Han ligner et menneske som skulle bygge et hus, og som gravde dypt og la grunnmuren på fjell. Da flommen kom, brøt elven mot huset, men kunne ikke rokke det, for det var godt bygd. Men den som hører og ikke gjør etter det, ligner et menneske som bygde huset på bakken, uten grunnmur. Da elven brøt mot huset, falt det sammen med en gang og ble fullstendig ødelagt. 24 FJELLHAUG 1/2011

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI Tro og mot 1 FolK - tidsskrift for hverdagsteologi UtGIVeR Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen ansvarlig ReDaKtØR: Erling Thu ReDaKtØR: Terje

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Fjellhaug. ved juletid. 10 vannrett: Julesnop 21. Grandhagen og Gravaas om Fjellhaug 8-11. Island i krisetider 14-17 #4/2009

Fjellhaug. ved juletid. 10 vannrett: Julesnop 21. Grandhagen og Gravaas om Fjellhaug 8-11. Island i krisetider 14-17 #4/2009 10 vannrett: Julesnop 21 #4/2009 løssalgspris kr. 20,- Fjellhaug organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag ved juletid Grandhagen og Gravaas om Fjellhaug 8-11 Island i krisetider 14-17 Leder Mine

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

#4/2011. Fjellhaug. løssalgspris kr. 40,- ved juletid. organ for fjellhaug utdanningssenter og fjellhaug elevlag. Maleri av Carl Bloch

#4/2011. Fjellhaug. løssalgspris kr. 40,- ved juletid. organ for fjellhaug utdanningssenter og fjellhaug elevlag. Maleri av Carl Bloch Fjellhaug #4/2011 løssalgspris kr. 40,- ved juletid organ for fjellhaug utdanningssenter og fjellhaug elevlag Maleri av Carl Bloch Leder Smånytt Foto: Sakarias Ingolfsson Tok bolig blant oss Bolig er et

Detaljer

Så vil vi juble over din frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner! Salme 20,6. Misjonshuset tar form

Så vil vi juble over din frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner! Salme 20,6. Misjonshuset tar form De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2008 Årgang 104 Misjonshuset tar form Vennene på Misjonshuset Moss har mye å glede seg over. Deres nye lokale begynner virkelig å ta form, og misjonær

Detaljer

Høyprofetisk tid. Den Profetiske Røst. Oppvekket fra de døde. Å gjøre ditt forhold til Gud dypere. 8.årgang

Høyprofetisk tid. Den Profetiske Røst. Oppvekket fra de døde. Å gjøre ditt forhold til Gud dypere. 8.årgang ERBRØLENDE LAM - PROFETISK KREATIVT SENT Den Profetiske Røst Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid nr.2/2006 Pris NOK 70,00 8.årgang FOR VEKKELSE OG REFORMASJON Oppvekket

Detaljer

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet årgang 108 Nr 10 November 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge 40 år i Argentina Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet Ta dere av hverandre, likesom Kristus tok seg av

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Å leve et sjenerøst liv

Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Å leve et sjenerøst liv Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON Å leve et sjenerøst liv 2 Tema: Å leve et sjenerøst liv Ver eit raust menneske! I dette nummeret av FOLK skriv vi

Detaljer

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung s. 1 INNHOLD s. 2 NLM ung 4 5 6 8 9 10 11 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 NLM ung Ungdomsarbeid Landsmøte Økonomisk støtte Superblink Barnas Misjonsprosjekt Maks Hjelp SpotOn Bli medlem Kjære leser

Detaljer

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering Innsyn: Utgitt av Fjellhaug Skoler, Sinsenveien 15, N-0572 Oslo.. Tlf 23 23 24 00. Telefaks 23 23 24 10. Bankgiro:8220.02.90549 Redaktør: Dagfinn Solheim, dsolheim@nlm.no Redaksjonsråd: Mona Bø, Gunnar

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

magasinet Tiden er inne for profetisk TV side 5

magasinet Tiden er inne for profetisk TV side 5 magasinet nr. 2/2012 14. årgang Den profetiske røst Mulighetenes dører Død vil bringe nytt liv. Ikke bare å dø fra en syndfull natur men også å dø fra gamle måter å operere på og gamle «tros system» som

Detaljer

Hva er det som driver oss? Inntrykk fra Predikantkonferansen Teamtur til Østerrike Ski og akedag I Guds rike er det plass til alle

Hva er det som driver oss? Inntrykk fra Predikantkonferansen Teamtur til Østerrike Ski og akedag I Guds rike er det plass til alle Hva er det som driver oss? Inntrykk fra Predikantkonferansen Teamtur til Østerrike Ski og akedag I Guds rike er det plass til alle LEDERARTIKKEL t: Wiggo Skagestad wiggo@filakrs.no f: Frode Daland Temaet

Detaljer

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse.

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2009 Årgang 105 Rune Edvardsen, leder for Troens Bevis Verdensevangelisering LES MER SIDE 8-11 Evangeliserende skolearbeid LES MER SIDE 25-26 Herlig

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Gudsfrykt og disiplin

Gudsfrykt og disiplin BRØLENDE LAM - PROFETISK KREATIVT SENTER FOR VEKKELSE OG REFORMASJON Den Profetiske Røst Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid nr.3/2008 Pris NOK 80,00 10.årgang

Detaljer

FOLK. Tidsskrift for hverdagsteologi

FOLK. Tidsskrift for hverdagsteologi Nr. 4-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Framtid Håp LEDER Framtid som gir håp Vi lever i urolige tider. De fleste mennesker gjør det, overalt i verden. FOLK fokuserer her på hvordan Guds

Detaljer

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 3, 2012. 27. ÅRGANG ISSN

Detaljer

Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18

Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2007 Årgang 103 Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18 Portrettet Filadelfia inn i DFEF

Detaljer