LES OM: - KIRKEVALGET - HØSTPROGRAMMET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LES OM: - KIRKEVALGET - HØSTPROGRAMMET"

Transkript

1 1 N. 3/2015 Åg. 76 LES OM: - KIRKEVALGET - HØSTPROGRAMMET Foto: Toe Veffestad Fo Lunne og Gua/Haestua Side

2 Side 2 MENING I LIVET Av Tygve Johansen P e s t e t a n k e Nå det skje noe som vi ikke fostå, så spø vi ofte hva som va meningen med det. Det e viktig fo oss å finne en mening i hvedagen. Og dette e en felles efaing som finnes ovealt. Japanene ha til og med et eget begep fo dette. Ovesatt til nosk sie de: «Hva e gunnen til å stå opp om mogenen?» Det e mange gunne til å stå opp mogenen. Noen gange ha vi svæt viktige gunne. Ande gange kan de væe minde viktige. Men unde enhve omstendighet e det avgjøende å finne meningen i livet. Fa tidenes mogen av ha mennesket væt opptatt av dette spøsmålet. Menneske som ha en stek følelse av at livet e meningsfullt, ha minde isiko fo å bli syke, hevde foskene. Og det e sælig to peiode i livet som kan væe vanskelig fo de fleste menneske. Befolkningsdødeligheten ha to toppe i menneskelivet. Den e sto i menneskets føste leveå. Og den ande toppen finne vi i det føste leveået ette at et mennesket e blitt pensjonist. Det e en vanskelig tid fo mange. Gunnen kan da væe at vi mangle en god gunn til å stå opp om mogenen. Abeidet som ha gitt mening, e bote. Befolkningsdødeligheten i menneskets føste leveå kan et menneske selv ikke gjøe noe med. Men befolkningsdødeligheten i menneskets føste pensjonistå, kan vi antageligvis gjøe mye med. Vi må fotsatt finne en god gunn til å stå opp om mogenen. Livet ha fotsatt en mening, og den må vi finne. I ungdommen e vi ikke så opptatt av livets mening. Det e de næe dagligdagse tingene ungdommen e opptatt av. Dessuten e venne og familie sælig viktig hos de ynge. Meningen med livet fo ungdommen e å ha et godt fohold til ande menneske. Og det se ut fo at dette bli viktigee ette hvet som åene legges til livet. Et sitat fa Kasten Isachsen: Jeg todde lenge at jeg gjennom livet va undeveis mot livets aften, og at den osa stipen som vente i hoisonten va en solnedgang. Men Jesus ha sagt at vi som e hans følge, ha gått ove fa døden til livet. VI ER UNDERVEIS TIL EN MORGEN - TIL GUDS EVIGE SOMMERDAG. Da jeg va ung, leste jeg en bok av psykiateen Victo Fankl. Den hete «Jeg vil leve.» I denne boken fotalte han om sine egne efainge fa en fangelei unde kigen. Det va en meget stek beetning å lese om hvodan han klate å komme igjennom en nesten umulig livssituasjon i en konsentasjonslei. Boken gjode et usedvanlig stekt inntykk på meg. Jeg kan faktisk huske hovedinnholdet den dag i dag, nesten femti å ette. Victo Fankl bukte en egen teknikk fo å komme igjennom de vanskelige åene med lidelse i en konsentasjonslei. Det gjaldt å finne et fomål de han satt i fangenskapet. Og dette fomålet ga ham en positiv følelse. Han håpet på en befielse. Og på bakgunn av de efaingene han fikk i konsentasjonsleien, utviklet han senee som psykiate sine egne tanke om menneskelivet. Og det va nettopp meningen i livet som va viktigst fo ham. Vi ha alle en god gunn til å stå opp om mogenen. Det e noen som vente på oss og ha buk fo vå støtte. Det handle om å gjøe veden til et bede sted. Dette gi oss mening i livet. Og Gud som ha gitt oss livet, vil også hjelpe oss til å leve. Dypest sett finne vi meningen med livet hos ham.

3 Pesentasjon av kandidate til menighetsådsvalget i Lunne Side 3 Bente Kalsen Kisen, 44 å. Lunne Sosionom Relevant efaing: Ha væt medlem av Lunne menighetsåd i innevæende peiode. Ha også væt medlem i diakoniutvalget. Satsingsomåde: Jeg e opptatt av kike- og menighetsabeid og spesielt diakonalt abeid. Synes det e viktig at menigheten e en Gønn menighet. Alf Wistad, 63 å. Lunne Pensjonet gådbuke Relevant efaing: Ha hatt vev innen landbuk og boettslag. Vaamedlem i menighetsådet foige peiode og medlem i menighetsåd og fellesåd i innevæende peiode. Ha også væt medlem i diakoniutvalget Satsingsomåde: Jeg ønske at Kiken i Lunne skal væe en folkekike, åpen fo alle. Se på tosopplæingen som et viktig abeid. I tillegg e jeg svæt inteesset i kikens økonomi. Åse Maie Beg, 57 å. Roa Bibliotekassistent Relevant efaing: Vaamedlem i menighetsådet i innevæende peiode. Tidligee medlem av menighetsåd i Oslo. Kikevet i Domkiken i Oslo i to å. Satsingsomåde: Jeg legge vekt på følgende punkte: To - gunnlaget fo Kikens liv. Tygghet - omsog fo alle menneske alltid. Tadisjon - vå viktigste kultuav. Jon Eik Raastad, 69 å. Lunne Pensjonet læe og gådbuke Relevant ing: Ha væt tillitsvalgt i ulike omå- efade av bedifte og oganisasjone, langvaig, bedt og allsidig. Satsingsomåde: Tosopplæingen e noe av det viktigste abeidet i Kiken i dag. Kiken e en sto del av vå kultuav. Sang og musikk e viktig del av gudstjenesten. Konsete engasjee folk inn i kikene våe. Gunnlaug Steneud Skeie, 60 å. Lunne Banehagelæe Relevant efaing: Ha væt medlem av menighetsådet tidligee. Satsingsomåde: Jeg se på tosopplæingsabeidet som et viktig satsningsomåde i menighetene. I tillegg e jeg opptatt av en gudstjeneste som e åpen og inkludeende. Ragnhild Kain Lie Westen, 60 å. Gindvoll Opeation Office, Bank 1 Oslo Akeshus Relevant efaing: Tidligee kassee i Gindvoll idettslag. Tidligee hovedtillitsvalgt i Spaebanken Jevnake Lunne i 10 å. Styemedlem i Skogglimt SA. Satsingsomåde: Kiken skal omfavne alle - alle skal væe velkomne inn. Bane- og ungdomsabeidet e viktig fo kiken vå. Ønske å ivaeta Kiken og den kistne to som den kultuaven den epesentee. Gunna Østby, 52 å. Roa Poduktsjef hos Fjæby A/S Relevant efaing: Styemedlem i Nomisjon Lunne. Medlem i styet i Estlandsguppa i Lunne menighet. Satsingsomåde: Jeg synes det e viktig at gudstjenestene også kan bli en sosial møteplass. Det e kjempefint med det abeidet Heiagjengen gjø he. Bane- og ungdomsabeidet e en svæt viktig del av det abeidet som dives i menighetene våe i dag. Reidun Gully. 70 å. Roa Fysioteapeut Relevant efaing: Jeg ha hatt mange vev i fivillig abeid opp i gjennom åene Satsingsomåde: Jeg synes det e viktig å følge opp det abeidet som alleede e. Jeg ønske at Kiken skal væe åpen fo alle - en folkekike.

4 Side 4 Helen Maie Myvoll, 69 å. Gidnvoll Pensjonet spesialpedagog Pesentasjon av kandidate til menighetsådsvalget i Gua/Haestua Relevant efaing: Lede i åbokutvalget Åbok fo Hadeland i te peiode og medlem i edaksjonen i 10 å. Lede i Gindvoll Vel i en peiode. Te peiode i styet i Lunne Histoielag. Alpha-kus. Satsings- omåde: Jeg e inteesset i eligionshistoie og eligionsutøvelse. Opptatt av tvil og to. Jeg kan tenke meg en fiskee, me spennende og vaiet gudstjeneste. Jeg e også opptatt av vedlikehold av kikene, kikegådene og kikekunsten. Pe Jakob Raastad, 65 å. Lunne Gådbuke og vaktmeste Relevant efaing: Jeg ha sittet i styet i Lunne Røde Kos hjelpekops i 15 å. Satsingsomåde: Det viktigste e at Kiken bli så attaktiv at folk flest ønske å buke den aktivt. Jeg e også opptatt av vedlikehold av kike og kikegåde. Kisten Heie Westen, 68 å. Gindvoll Pensjonist Relevant efaing: Synge i Lunne kammeko. E med i abeidsguppa fo Fomiddagsteff på Heimly. Satsingsomåde: Jeg se på sang og musikk som en viktig del av gudstjenesten og det øvige menighetsabeidet. Jeg synes også at diakoni e en svæt viktig del av menighetsabeidet. I tillegg e jeg opptatt av kike og samfunnsengasjement. Oddmund Stenbeg, 58 å. Haestua S.konsulent IT Relevant efaing: Medlem i Gua/ Haestua menighetsåd og Lunne kik. fellesåd i innevæende peiode. Kikevet i Gua kike de siste 25 å. Tidligee lede i Lunne kammeko i fie å og fotsatt medlem. Tidligee styemedlem i Nomisjon egion Oppland i fie å. Satsingsomåde: Gudstjenestens fom og innhold og hvodan vi skal gjøe den me attaktiv. Tosopplæingen e et av menighetenes viktigste satsningsomåde. Diakoniabeidet e en viktig del av Kikens abeid. Wanda Josefsen Foss, 58 å. Gua Inteiøakitekt og administasjonssjef Relevant efaing: Ha hatt divese vev i fobindelse med banas oppvekst. Ha mye efaing innen administasjon og oganiseing mm. Satsingsomåde: Bane- og ungdomsabeid e et av menighetens viktigste abeidsomåde. Gudun Elisabeth Hansen, 51 å. Gua Kundeådgive og ekspeditø Relevant ing: Medlem av koet Schola efa- Sancti Peti siden i 2004 og styemedlem i samme ko fa i Satsingsomåde: Jeg e opptatt av sang og musikk som det viktigste satsingsomådet i menigheten vå. Odd Westby, 66 å. Haestua Pensjonist Relevant efaing: Styemedlem/tene/domme i Haestua idettslag/håndball. Styemedlem/kassee i Lunne natuvenfoening. Satsingsomåde: Den noske kike e en viktig del av vå kultuav og våt samfunn. Å ta godt vae på våe kike og kikegåde e også svæt viktig. Jeg e også inteesset i kikens økonomi. Unni Tjøstad Nybø, 66 å. Haestua Pensjonist Relevant efaing: Jeg e nyinnflyttet til Haestua. Ha efaing fa oganisasjone på mitt tidligee bosted. Satsingsomåde: Jeg e opptatt av at: Gudstjenestene skal væe inkludeende fo alle. Kiken e en viktig kultubæe i samfunnet våt. Kikens omsogsabeid, diakoni, som en viktig del av Kikens abeid. Ragnhild Holmeide, 58 å. Haestua Pensjonist

5 Relevant efaing: Kassee og sange i Lunne kammeko. Fivillig kafévet på Caféen på Lunne kikekonto. Matombinging. Satsingsomåde: E opptatt av en åpen og inkludeende kike. Det e viktig å oppettholde tosopplæingen. Ønske å fotsette med Hvilepuls og få til salmekvelde i kiken. Håkon Rødningsby, 63 å. Gua Pensjonet Studie- og kaieeveilede Relevant efaing: Tidligee medlem av Gua/Haestua menighetsåd og Lunne kikelige fellesåd. Medlem i fivillige oganisasjone. Tillitsvalgt i abeidstakeoganisasjon. Fivillig kikevet i Gua kike i en åekke. Satsingsomåde: Jeg e opptatt av økumenisk samabeid. Jeg se på diakoni og tosopplæingsabeidet som en av de viktigste satsningsomådene i i menighetene våe. Gudstjenesten e også et viktig satsningsomåde. Inge Helene, Føislie Lunne, 62 å. Haestua Læe Nina Vestby Gabielsen, 42 å. Gua Sykepleie Relevant efaing: Foeldekontakt på skolen. Satsingsomåde: Bane- og ungdomsabeid e et viktig satsingsomåde fo menigheten. Diakoni, kikens omsogsabeid, ha jeg opplevd som veldig nyttig i abeidet mitt. Jeg e opptatt av at Kiken skal væe åpen og inkludeende. Reine Josef Banes Hellings 60 å. Haestua Musikkteapeut, musikklæe og kantovika Relevant efaing: Jeg ha abeidet i Kiken i ove 40 å bl.a. som oganist. Min fa hadde sitt abeid i Kiken, bl.a. som kiketjene, så man kan godt si at jeg ha væt næ Kiken i hele mitt liv. Satsingsomåde: Jeg e opptatt av gudstjenestene. Kikens økonomi e en viktig del av det å dive kike. Kikens samfunnsengasjement e noe jeg se på som veldig viktig. Jeg e også inteesset i å ekuttee til ogelspilling med undevisning. Side 5 Tide fo fohåndsstemming og valgting KIRKEVALGET 2015 Fohåndsstemming i peioden 09. august 11. septembe på Lunne kikekonto, Lunnelinna 43A. Mandag tosdag kl Valgting finne sted søndag 13. og mandag 14. septembe på de samme stede som Kommunevalget kl Lunne menighetsåd he skal det velges 6 faste medlemme, esten bli vaamedlemme. He e det 1 liste: Nominasjonskomiteens liste. Gua/Haestua menighetsåd he skal det velges 6 faste medlemme, esten bli vaamedlemme. He e det 1 liste: Nominasjonskomiteens liste. Hama bispedømmeåd he skal det velges 7 leke kandidate. He e det 2 liste: Mangfoldig folkekike-nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekikes liste. Relevant efaing: Tidligee medlem i menighetsådet. Ha væt fivillig kikevet i Haestua kapell. Ha sittet i styet i skolekops og i økonomiguppe. E medlem av påøende og vennefoeningen på Lunne Omsogssente. Satsingsomåde: Jeg synes gudstjeneste med mye sang og musikk e et viktig satsningsomåde. Jeg e også opptatt av at det gode tosopplæingsabeidet oppettholdes. Det e viktig å ta vae på de flotte kikene og kikegådene som vi ha i bygda. ELIN I SØR-AFRIKA Mandag 17. august klokka på Caféen ved Lunne kikekonto ha du mulighet til å møte vå misjonæ, Elin Hem Stenesen, som e hjemme på et kot Nogesopphold. Hun ha abeidet på Kysthospitalet i Staven i 6 uke denne sommeen fø hun eise tilbake 21. august. Men fø det skje bli det en Sø- Afikakveld de hun fotelle om abeidet hun dive, samt gi en smak av et Sø-Afika som ikke e så kjent blant folk flest. Nå e det også endelig avklat at hun ha fått visum til å fotsette å bo og abeide i landet fam til utgangen av Takk til alle dee som ha væt med å be om dette skulle skje! Og væ velkommen til en anneledes og inteessant kveld i Caféen!

6 Side 6 TÅRNAGENTER I LUNNER KIRKE LØRDAG 17. OKTOBER kl e du hjetelig velkommen til Lunne kike og det gjelde da sælig deg som e 8 elle 9 å. Da bli du TÅRNAGENT, og vi skal undesøke kiken fa gulv (og unde det ) til tak. I tillegg e det mye mystisk i kikeommet som vi ikke se. Kanskje vi kan finne ut me? Vi e jo AGENTER og en agent e en peson som få OPPDRAG som skal løses. Jeg to det bli en læeik og mosom kveld. I tillegg ha vi tånagentgudstjeneste dagen ette, søndag 18. oktobe, klokka Velkommen!! DET ER TID FOR 4-ÅRINGER! Kevin likte seg som tånagent sist det ble aanget tånagente i Lunne. TORSDAG 10. SEPTEMBER og MANDAG 14. SEPTEMBER kl e det 4-ÅRINGENES TUR i Lunne og Gua/Haestua. Vi state i Lunne 10. septembe. He bli det pilegimsvanding og skapelsesveksted. Vi e fedige ca. kl Samme opplegg finne sted i Gua kike på mandag. NB! Det e i utgangspunktet valgfitt hvo du møte opp hen. SØNDAG 20. SEPTEMBER kl i Lunne kike og kl i Gua kike e det høsttakkefest med utdeling av 4-åsboka. VEL MØTT!! (PS: Kjenne du noen 4-åinge som mot fomodning IKKE skulle ha mottatt invitasjon, så si at de e hjetelig velkomne til å møte opp disse dagene!) Henik S. Håkonsløkken fa fjoåets 4-ås opplegg. HADELAND SOUL CHILDREN OG HADELAND SOUL TEENS STARTER OPP IGJEN! TORSDAG 3. SEPTEMBER e KORSESONGEN i gang igjen. Da state Hadeland Soul Childen opp igjen på Heimly. Tidspunktet e kl , og koet e fo deg mellom 10 og 14 å. Lede e Sanda Aaslund. Hun e sjef ette høstfeien, mens det e Ida Benoni som skal diigee koet fam til da. Ida e diigent fo Hadeland Soul Teens. Dette koet e oppfølgeen til Hadeland Soul Childen, og e beegnet fo deg som e 15 å og elde. Hadeland Soul Teens øve tosdage klokka til klokka også på Heimly. Å synge i ko gi GLEDE og det e veldig læeikt. Du e hjetelig velkommen!!

7 Side 7 KONFIRMANTER 2015/ VIKTIG INFORMASJON! ONSDAG 14. OKTOBER kl i Lunne kike og kl i Gua e det INFORMASJONSMØTE om konfimasjon vå/høst 2016 og konfimantopplegget vi kan tilby gjennom 2015 og Som tidligee e det mulighet å konfimee seg enten om våen 5. juni 2016 elle til høsten; 4. septembe De som velge våkonfimasjon, møte opp på 7 lødagsseminae gjennom ået. I tillegg e det en meget spennende og opplevelsesik weekend i slutten av janua ( jan.) i Håkons hall på Lillehamme samt fasteaksjon i mas. Høstkonfimantene state opp i janua De ha 3 lødagsseminae samt fasteaksjon. I tillegg e de med på sommelei i Kageø 31. juli 6. august 2016 sammen med flee hunde ande konfimante fa ande menighete og mange ungdomsledee. Det nye i å e at du kan melde deg på gjennom nettet. Gå inn på og meld deg på nå som helst! Velkommen som konfimant i Lunne og Gua/Haestua!! Konfimante fa fjoåets kull. LØRDAGSKAFEENS SOMMERFEST Lødag 20 juni va det sommefest fo deltagene på Lødagskaféen. Det va fint væ og sola skinte da folket samlet seg i hagen hos diakon Reidunn. Det va ekodstot oppmøte så Diana, Leydi og Jaisen hadde full jobb med å gille pølse og sevee gjestene. Gete Bendhagen hadde med seg tekkspillet og søget fo mye sang og musikk. Nina Wistad leste egne dikt. Det ble laget en deilig pai av ababaen i hagen, og den ble sevet med is og kaffe til. Takk til alle hjelpee og gjeste fo en fin sommeavslutning. Vi ses igjen til høsten. ALT INNEN BLOMSTER! Hadeland og omegn Bistand ved dødsfall Gavstein, Gavlykte, Blomste Bødene EkebegAS Mohagalia 3, Jaen: Lunnelinna 65: Begavelsesbyåkjeden Jølstad SPESIALIST INNEN SORGBINDERI FRI FRAKT TIL KIRKENE I LUNNER Hadelandsveien 2128, inngang Bunnpis Roa, 2740 Roa Tlf /

8 Side 8 ADRESSER OG TELEFONER Den noske kike i Lunne Bille kontaktlinse TIMEBESTILLING Optike MSc Jale Bang tlf Lunne kikekonto Lunnelinna 43A, 2730 Lunne Tlf.: / Fax: E-post: Hjemmeside: Åpningstid/telefontid: mandag - tosdag kl 9-13 (stabsmøte onsdag kl ) Pestene teffes ette avtale. Pivatadesse og telefonn.: Soknepest i Lunne: Tygve Johansen, tlf Soknepest i Gua/Haestua: Ola Vike Lunde, tlf Soknediakon: Reidunn Fløte Tbojevic, tlf Læe i kiken: Tond Hem Stenesen, tlf Koledee: Sanda Aaslund, tlf Ida Benoni, tlf Kikevege: Ole Andé Top, tlf Kontoseketæ/saksbehandle: Mait Hegli, tlf Bjøg Veffestad, tlf Oganist: Osca E. Mendoza, tlf Hans Pette Estad, tlf Gave/vaktmeste: Toe Lindheim, tlf Kiketjene: Kain Aaslund, tlf Lunne menighetsåd: Lede: Aud Bjøgo Ødegaad, tlf Gua / Haestua menighetsåd: Lede: Oddmund Stenbeg, tlf Lunne kikelige fellesåd: Lede: Ane Roa L. Lie, tlf Døgnvakt ved dødsfall Hadeland Bil AS 2740 Roa Tlf Bankkonto Hele Hadeland også utenfo distiktet. Alt vedøende gavsteine Landbuk og Vektøy A/S Avd. og Vektøy A/S Gan Jen og Hage Landbuk Stolinna 71, 2760 Bandbu Stogata 23, 2750 Gan Tlf Faks: GRAN - Stogata 24, 2750 Gan Tlf Ønske du annonseoppføing i menightsbladet? Ring Tykk: Haestua/Gua/Lunne/Gan/Bandbu/Bjoneoa/Jevnake Roalinna Roa Tlf Lunnelinna 43A Lunne tlf.: e-post: Opsahl Begavelsesbyå Tlf Fax

9 Side 9 SLEKTERS GANG DØPTE: Simen Wyszynski Nedkvitne Oda Sukkestad-Myås Ville Nodseth Hansen Eilet Skjake-Westby Nathalie Lagoni Waldem Håkon Lunne Runa Togesen Gimstad Robin Stoløkken Denni Leande Kalsen Maianne Myklebust Lunde Theo Andé Johansen VIGDE: Elin Maie Top og Eivind Tonhaugen Saa Elisabeth Medina og Magnus Weydahl Camilla Lehnet Haakenstad og Kim Engen DØDE: Sølvi Magethe Jensen f Jøgen Edgen f Gei Egil Fikeud f Joun Rigmo Matinsen f Galina Tchistiakova f Hans Øivind Lysenvoll f Kain Helga Maianne Stovoll f Este Pedesen f Eik Rustad f Pe Olaf Hagen f Hemann Olav Makussen f Kai William Johansen f Alice Johanne Fjodholm f Odd Tajet f Gunna Johannes Stokke f Sigid Antonie Flatla f Knut Skuland f Aud Judith Mysen f Nå gavfeden oveskygges av usikkehet og uenighet AV OLA VIKER LUNDE Vi oppleve alle å miste noen vi e glad i. Vi ønske å ta favel på en fin og vedig måte. Dessvee e det ikke alltid at familien bli enig om hvem som skal gjøe hva, og hva avdøde ønsket. Dette e en vond og vanskelig opplevelse. Det beste hadde væt om familien kunne bli enige om fodeling av ansva, slik at alle følte at de fikk ta del i dette viktige abeidet. Defo ha vi ganske tydelige love og egle fo hvem som skal ha ansvaet. Gavfedsloven sie følgende: 9.Hvem som søge fo gavfeden: Den som ha fylt 18 å, kan i skiftlig eklæing fastsette hvem som skal ha ett til å søge fo gavfeden. Eklæingen skal væe undeskevet og datet. Desom det ikke foeligge eklæing som nevnt i føste ledd, ha avdødes næmeste ettelatte ove 18 å i følgende ekkefølge ett til å besøge gavfeden: ektefelle, ban, foelde, baneban, bestefoelde, søsken, søskens ban og foeldes søsken. Ektefelles ett ette føste punktum gjelde likevel ikke desom ektefellene på tidspunktet fo dødsfallet va sepaet ved dom elle bevilling. Ektefelles ett ette denne bestemmelsen gjelde tilsvaende fo peson som levde i ekteskapsliknende samboeskap med avdøde da dødsfallet fant sted. Ved uenighet om hvem som skal søge fo gavfeden, teffes nødvendig avgjøelse av kommunen på gunnlag av bestemmelsene i føste og annet ledd. Avgjøelsen kan ikke påklages. Huskeliste: 1. Snakk med ektefelle/samboe og familie om du ønske begavelse/kemasjon. 2. Du bø også fotelle hvo du ønske å bli begavet, elle hvo unen skal settes ned/spes. 3. Skiv det ned, med dato og undeskift. Dette hjelpe familien med det paktiske. 4. Skiv også om du vil ha kikelig/human-etisk begavelse. 5. Respekte avdødes ønske. «E begavet i stillhet, ette avdødes ønske» Det e ikke så ofte, men av og til ønske en å ha begavelsen/bisettelsen fø annonsen i avisen. Væ oppmeksom på at det kan komme ganske steke eaksjone fa venne, naboe, familie som ikke e infomet. Tenk nøye igjennom hvem som kan ha lyst til å ta favel med avdøde, fø gavfeden gjennomføes i stillhet. Det e ofte flee enn man to.

10 Side 10 Gudstjenestene 12. søndag i teenighetstiden 16. august Luk 8, 1-3 Gua kike kl. 11 Ola Vike Lunde. Offe til menighetsabeidet. 13. søndag i teenighetstiden 23. august Luk 12, Lunne kike kl. 11 Gudstjeneste fø konfimasjon. Tygve Johansen. Reidunn F. Tbojevic. Haestua kapell kl. 11 Ola Vike Lunde. Offe til Hånd i Hånd Uganda. Vingådssøndag 30. august Luk 17, 7-10 Oppdalen kapell kl. 11 Tygve Johansen. Offe til Kikens SOS i Hedmak og Oppland. Gua kike kl. 11 Ola Vike Lunde. Offe til Kikens SOS i Hedmak og Oppland. Lødag 5. septembe Lunne kike kl. 11 Konfimasjon. Tygve Johansen. Reidunn F. Tbojevic. Offe til bane- og ungdomsabeidet. Gua kike kl. 13 Konfimasjon. Tygve Johansen. Reidunn F. Tbojevic. Offe til bane- og ungdomsabeidet. 15. søndag i teenighetstiden 6. septembe Luk 10, Lunne kike kl. 11 Konfimasjon. Tygve Johansen. Reidunn F. Tbojevic. Offe til bane- og ungdomsabeidet. Gua kike kl. 13 Konfimasjon. Tygve Johansen. Reidunn F. Tbojevic. Offe til bane- og ungdomsabeidet. 16. søndag i teenighetstiden 13. septembe Matt 5, Lunne kike kl. 11 Misjonsgudstjeneste. Tygve Johansen. Lunne kammeko. Offe til NMS. Kikekaffe. 17. søndag i teenighetstiden 20. septembe Luk 7, Lunne kike kl. 11 Høsttakkefest. Tygve Johansen. Tond Hem Stenesen. 4-åsbok. Offe til bane- og ungdomsabeidet. Gua kike kl. 17 Høsttakkefest. Tygve Johansen. Tond Hem Stenesen. 4-åsbok. Offe til bane- og ungdomsabeidet. 18. søndag i teenighetstiden 27. septembe Matt 8, 5-13 Oppdalen kapell kl. 11 Ola Vike Lunde. Offe til Noges KFUK-KFUM: 19. søndag i teenighetstiden 4. oktobe Joh 7, Gua kike kl. 11 Ola Vike Lunde. Offe til menighetens faddeban. 20. søndag i teenighetstiden 11. oktobe Mak 10, 2-9 Lunne kike kl åskonfimantjubileum. Tygve Johansen. Lunnekoet. Offe til menighetsabeidet. Lunne kike kl. 18 Konset. Hallgei Gege. Lunne kammeko. 21. søndag i teenighetstiden 18. oktobe Luk 16, Lunne kike kl. 11 Familiegudstjeneste. Tygve Johansen. Tond Hem Stenesen. Tånagente. Offe til TV-aksjonen. Haestua kapell kl. 11 Ola Vike Lunde. Offe til TV-aksjonen. Bots- og bønnedag 25. oktobe Luk 18, 9-14 Oppdalen kapell kl. 11 Tygve Johansen. Lunne kammeko. Offe til Blå Kos. Allehelgensdag 1. novembe Matt 5, Gua kike kl. 11 Ola Vike Lunde. Reidunn F. Tbojevic. Offe til diakoniutvalget. Lunne kike kl. 18 Allehelgensdagssamling. Reidunn F. Tbojevic. Ola Vike Lunde. Kikekaffe. 24. søndag i teenighetstiden 8. novembe Luk 12, Lunne kike kl. 18 Tygve Johansen. Tond Hem Stenesen. Pesentasjon av våkonfimante. Offe til konfimantabeidet. 25. søndag i teenighetstiden 15. novembe Matt 14, Skogglimt kl. 11 Tygve Johansen. Lunnekoet. Estlandsguppa. Offe til banehjemmet i Estland. Domssøndag 22. novembe Matt 25, 1-13 Lunne kike kl. 11 Tygve Johansen. Offe til NMS posjekt. 1. søndag i adventstiden 29. novembe Matt 21, Haestua kapell kl. 11 Babysanggudstjeneste. Tond Hem Stenesen. Reidunn F. Tbojevic. Offe til Bane- og ungdomsabeidet. Lunne kike kl. 18 Lysmesse. Tygve Johansen. Tond Hem Stenesen. Konfimante. Offe til bane- og ungdomsabeidet. Oppdalen kapell kl. 18 Adventskonset. GlaLas.

11 Side 11 Vi hjelpe hveande DIAKONENS SPALTE Jeg ha et hefte som hete: Hvem jeg e og hva jeg vil. I heftet e det en del dikt som e skevet av psykisk utviklingshemmede som sette od på hvodan de ha det og hva de ønske seg av livet. Veldig spennende lesing og mange av diktene handle om å hjelpe hveande. Jeg tenke at de ha fostått noe vesentlig i livet, - dette at vi e avhengig av hveande og skal spille på lag, at livet bli enklee fo alle nå vi se hveande og e til disposisjon fo hveande. Et av diktene hete: Vi hjelpe hveande Det va en gang en mann som va blind. Han va lei seg fodi det va vanskelig å gå, uten å snuble og slå seg. Han ble kjent med en mann som va lam. Den lamme mannen va lei seg, fodi han ikke kunne gå de han ville. Den blinde foeslo at han kunne bæe den lamme. Da kunne den lamme væe den blindes øyne, og den blinde mannen kunne væe den lammes føtte. Nå vi hjelpe hveande e det godt å væe sammen. Å hjelpe hveande ha væt en selvfølge fa tidenes mogen, men det e i fed med å skje en ending i samfunnet. I noen situasjone oppleve jeg at vi e oss selv nok. Vi vil væe uavhengige, og vil ikke ta imot hjelp. Vi synes at ande også få klae seg selv. Få denne innstillingen utvikle seg videe e jeg edd vi ende opp som ensomme individe som oppleve livet meningsløst og uvedig den dagen vi tenge hjelp. Dette e en falig utvikling. Tenk om vi kunne hente tilbake gleden og selvfølgen ved å hjelpe hveande. Det e slik livet skal væe, og det e slik livet bli meningsfullt. Vi e skapt til fellesskap og Bibelen sie tydelig; Bæ bydene fo hveande og oppfyll på den måten Kisti lov. Gal Vi tenge å øve oss i det å ta imot hjelp. Vi komme alle i den situasjonen en gang, og da kan vi ta imot hjelp med glede og takknemlighet. Ande gange e vi hjelpee. Begge dele e en velsignelse, og vi e kalt til å velsigne hveande. Reidunn - diakon DET GRØNNE HJØRNET Hagejod -en klimabombe AV BENTE K. KISEN Sommeen e på langt næ ove, og mange kose seg i hagen gjennom kote og intense sommeuke. Til blomste- og gønnsaksdyking, handle vi ofte hagejod - uten å væe kla ove at nettopp dette e uheldig fo klimaet våt. Undesøkelse vise at mestepaten av joda vi kjøpe på hagesentene, bestå av tov som gaves ut fa mye. Dette gi dessvee stoe klimagassutslipp. I Noge kjøpes det hvet å jod tilsvaende 4 millione 50-litessekke, de andelen av tov gjennomsnittlig ligge på 86 posent. Dette medføe at noske hageeiee fobuke kubikkmete tov i løpet av et å. Toven hentes ut fa mye, som e vedens viktigste kabonlage. Nå tova gaves ut, figjøes kabonet i fom av klimagassen CO2. Dette medføe like stoe klimagassutslipp som fa pesonbile, elle en kjøetu langs ekvato undt joda 5000 gange. Miljøbevegelse mene det nå e på høy tid at jodbansjen estatte toven i jodpodukte, da hagestell bø væe en miljøvennlig aktivitet. Hva kan vi gjøe? Som fobukee ha vi makt, og vi kan ettespøe jod som ikke ødelegge myene og klimaet hos hagesente og gatneie. Spø defo ette tovfi jod. Alleede kot tid ette at dette ble tematiset i media, ha de føste tovfie altenativene kommet i handelen. Så - det nytte! Flee avfallsselskape selge også kompostbaset, tovfi jod (som f.eks HRA). Det e også mulig å kompostee matavfallet og hageavfallet selv, og demed skaffe sin egen, næingsike, miljøvennlige og koteiste hagejod. (Kilde:

12 Oppslagstavla FAMILIEDAG PÅ SKOGSTAD LEIRSTED SØNDAG 30. AUGUST 2015 Gillen e vam fa kl Ta med gillmat og dikke, så holde vi salat, kaffe og vafle. Ette maten bli det enkle aktivitete fo små og stoe. Dagen avundes med et FAMILIEMØTE kl He bli det kosang, solosang og allsang. Eget husband akkompagnee. Kollekten gå i sin helhet til Skogstad Leisted. Det e ikke nødvendig med påmelding fo å komme, MEN, fo å gi komiteen noe hjelp med tanke på fobeedelsene settes det sto pis på om du sende en SMS med antallet som komme fa deg/dee! Heidi Østby vil da ha ovesikten i fokant på tlf HØS CAFÉ TMARKE D Løda EN PÅ g 3. o ktobe det sa lg kl ning o av høsten. 11 til 14 s e g tekt gå gode kake gøde, utlo d. Dag til vå e i Mus tamäe vennskaps ns innmenig i Talli het nn. R RTE SE KON og eko ag m m ka nd nne kike sø u L d e mme ne m o n k u t L e t Kons Gege i idspunkte T ei Hallg vembe. o n dag 2 0 n ø. s e 8.0 Las sene Dagen e felles fo Heimly og Jaen Misjonshus, så vi l Gla pell kl. 1 kl. i t t ka ke egne med å samle en sto guppe hadeledninge på eina nse ntsko Oppdalen i Gua ki sse e v d denne ettemiddagen. A i di embe n til mbe nove dag 1. des elkomme s v VELKOMMEN TIL FELLESKAP OG HYGGE og ti. Alle e etene! PÅ SKOGSTAD kons AL SAML LEHELG ENING 1. HVILEPULS dag og novembe e ER nene p det A vi ha En time i kiken med tid fo stillhet og ettetanke. å l Gudstj de avdøde s to samlinge lehelgensist en Musikk, lystenning og bønn. ling i L este i Gua e ået bli le hvo navst opp kike k Onsdag 7. oktobe kl i Lunne kike unne. l. k Dette bli sa ike kl og en Onsdag 2. desembe kl i Gua kike. m 0 samlystenn. li ing, di nge til ette ktlesin De som g og m tanke, de d h a et bli m y ået, v e i il få en stet noen av musikk. MISJONSDAGER I LUNNER si sp lingen e, men esiell invita ne næe det si Tosdag 10. septembe kl. 18 på NOILsj alle e velkom on til disse ste samhuset delta bl.a. Håkon Kessel unde men. misjonsmøtet aanget av NMS-foeningene i kommunen. 13. septembe BABYSANG kl bli det misjonsgudstjeneste Oppstat i Haestua kapell onsdag 7. oktobe kl Det i Lunne kike med bl.a. Lunne kamhele vae fam til kl Samlingene skje hve onsdag. meko. Velkommen. Vi synge mye og ha en liten pause undeveis med te og kaffe og noe å bite i. Vi avslutte semesteet med egen babysanggudstjeneste i kapellet føste søndag i advent kl Hilsen Reidunn og Tond. INFORMASJON Side 12

sosiale behov FASE 2: Haug barnehage 2011-2012

sosiale behov FASE 2: Haug barnehage 2011-2012 : Hva kjennetegne bana i denne fasen? De voksnes olle Banemøte Påkledning Samlinge Måltid Posjekte Uteleik Konfliktløsning Vudeing Haug banehage 2011-2012 «Omsog, oppdagelse og læing i banehagen skal femme

Detaljer

trygghet FASE 1: barnehage

trygghet FASE 1: barnehage tygghet banehage De voksnes olle Banemøte Leikeguppe Guppeaktivitet Hjemmebesøk Samlinge Måltid Påkledning Uteleik Konfliktløsning Vudeing Haug banehage 2011-2012 tygghet tygghet «Banehagen skal bistå

Detaljer

informasjon GENERELL barnehage

informasjon GENERELL barnehage 2011 maianne@fuedesign.no «Det e at å ha 5 finge på hve hånd og 5 tæ på hve fot. Jeg kunne like gjene hatt 13 elle 30 sammenlagt. Og så ble det tilfeldigvis 20». Inge Hageup banehage Åpningstid Tilvenning

Detaljer

informasjon GENERELL barnehage

informasjon GENERELL barnehage maianne@futuia.no «Det e at å ha 5 finge på hve hånd og 5 tæ på hve fot. Jeg kunne like gjene hatt 13 elle 30 sammenlagt. Og så ble det tilfeldigvis 20». Inge Hageup banehage Åpningstid Tilvenning av nye

Detaljer

Slik bruker du pakken

Slik bruker du pakken Slik buke du pakken Kompetanseutviklingspakken Lesestategie og leseengasjement Dette e infomasjon til deg/dee som skal lede femdiften i kollegiet. He finne du en ovesikt ove pakkens innhold til hjelp i

Detaljer

Gammel tekst Ny tekst Begrunnelse. "Følgende dokumenter legges til grunn for virksomheten

Gammel tekst Ny tekst Begrunnelse. Følgende dokumenter legges til grunn for virksomheten Fo mangfold mot diskimineing Endings til Vedtekte Landsmøtet 2015 Foslagsstille Gammel tekst Ny tekst Begunnelse "Følgende dokumente legges til gunn fo viksomheten 1 Ny tekst Fø 1 - Vedtekte: Beskive eglene

Detaljer

DEN NORSKE MEDIEFESTIVAL. TV-dekning av Tippeligaen LANDSOMFATTENDE OMNIBUSS 8. - 10. APRIL 2002

DEN NORSKE MEDIEFESTIVAL. TV-dekning av Tippeligaen LANDSOMFATTENDE OMNIBUSS 8. - 10. APRIL 2002 DEN NORSKE MEDEFESTVAL TV-dekning av Tippeligaen LANDSOMFATTENDE OMNBUSS 8. - 10. APRL 2002 n i \ 1 fl i! : \. \, l Begen: Tlf5554 1050 Fax 55541051 Postadesse: Pb 714, Sentum 5807 Begen Besøksadesse:

Detaljer

Stereo - ider. 82 57 61 71 50 138/ 138 dage r Eksterne 0 290 20 7 8 2 5? 10 10 Ca 352

Stereo - ider. 82 57 61 71 50 138/ 138 dage r Eksterne 0 290 20 7 8 2 5? 10 10 Ca 352 Statusappot undevisningsviksomhet og øvige kompetansetiltak ARA 2. halvå 2013 Jeg laget i juli 2013 en tilsvaende statusappot fo undevisningsviksomheten i ARA fo 1. halvå 2013 som undevisningslede e ansvalig

Detaljer

Veileder for adepter. Bruk mentor - unngå omveier

Veileder for adepter. Bruk mentor - unngå omveier Veilede fo adepte Buk mento - unngå omveie At eg e til, Det veit eg. Eg kjenne pusten min Og eit og anna hjeteslag. Men eg vil noko mei, enn bee å vea, eg vil vea nokon, som bety noko, i det stoe fellesskapet.

Detaljer

egenverd FASE 3: barnehage

egenverd FASE 3: barnehage : egenved banehage Hva kjennetegne bana i fase 3? De voksnes olle Banemøte Gadeobe Måltid Samlingsstund Uteleiken Konfliktløsning Posjekt Vudeing Haug banehage 2011-2012 egenved egenved «Banehagen skal

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 144 F17 Arkivsaksnr.: 13/167-7 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 144 F17 Arkivsaksnr.: 13/167-7 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandle: Bitt Jonassen Akiv: 144 F17 Akivsaksn.: 13/167-7 Klageadgang: Nei REGIONAL BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN Administasjonssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd Livea - livsstil - vekteduksjon n 1-2015 Vekteduksjon - Livsstilskus k. 1200,- p. mnd kusplan 2015 Kus state nå! Les me s. 3 Gikk ned 26 kg på 16 uke "Nå føle jeg at jeg vikelig nyte mat - fo føste gang"

Detaljer

BARNETRINNET Kurs for norsklærere og engelsklærere

BARNETRINNET Kurs for norsklærere og engelsklærere Kus fo nosklæee og engelsklæee Velg mellom pogam fo småtinnet elle mellomtinnet og gled deg til et pust i bakken med faglig påfyll og paktiske undevisningstips. nosk fo banetinnet I Salto flettes de gunnleggende

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministasjonen Potokoll 7/14 Møte: Omsogskomite Møtested: Kjenehuset dagsente, Enebakkveien 18 Møtetid: Mandag 10. novembe 2014 kl. 18.00 Seketaiat: 2343887 Møtelede:

Detaljer

AGENDA: Faste saker: Saksdokumente r

AGENDA: Faste saker: Saksdokumente r FAU-møte, tisdag 12.desembe 2017 kl. 18.00 20.30 Sted: Pesonalommet, Bjønsletta skole Møtelede: Cathine Foss Stene ( FAU-lede) Refeent: Anne Lise Stosand Caolina, Øyvind, Tine, Ragnhild, Heniette, Monica,

Detaljer

REFERAT. Jorunn Lervik (Sosial- og helseavdeling/fylkesmannen) Marius Rønningen (Politiet) Arnfinn Brechan, leder, ønsket velkommen til møtet.

REFERAT. Jorunn Lervik (Sosial- og helseavdeling/fylkesmannen) Marius Rønningen (Politiet) Arnfinn Brechan, leder, ønsket velkommen til møtet. REFERAT fa møte n. 05/09 Tafikksikkehetsutvalget i Sø-Tøndelag, tosdag 19. novembe 2009 kl 09.00 på distiktskontoet, Statens hus, Pinsenes gt. 1, møteom 4.135 i 1. etasje Til stede: Meldt fofall: Ikke

Detaljer

Veileder for mentorer

Veileder for mentorer Veilede fo mentoe Utabeidet av Likestillingssenteet 2011 Food Likestillingssenteet ha siden 2006 diftet mentonettveket Velkommen inn, et mentonettvek spesielt ettet mot innvandekvinne. Mentoene i Velkommen

Detaljer

STUDIESPESIALISERENDE

STUDIESPESIALISERENDE STUDIESPESIALISERENDE Utdanningspogammet: God allmenndanning e til glede og nytte fo alle. He vil du få opplæing som gi solid gunnlag fo videe studie. Alle vil oppnå geneell studiekompetanse og med visse

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Ungdomsleire i Norge

Ungdomsleire i Norge Ungdomsleie i Noge Det ble pa Riksm0tet i 2010 vedtatt a folate odningen med at hve enkelt leiaang0 skulle S0ge fo finansieingen av sin lei. I stedet skulle innbetalingene sanies i ions Noge, som ette

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 7. TRINN Åstimetallet i faget: _38 Kistendom Hovedomådet kistendom omfatte kistendommen i histoisk pespektiv og hvodan kistendommen bli fostått og paktiset i veden og i Noge i dag, Bibelen som kilde til kultufoståelse

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

10-12 Juni 2011. Meld dere på her...!

10-12 Juni 2011. Meld dere på her...! N. 5 Mai 2011 16. ågang 10-12 Juni 2011 Ette suksessen i fjo gjø vi oss nok en gang kla til en skikkelig idettsfest fo alle utviklingshemmede i Rogaland og omegn! cia ball dett dball mming Meld dee på

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Oppgave 1 a)1 b)3 c)2 d)3 e)3 f)2 g)3 h)2 i)1 j)2 k)1 l)2

Oppgave 1 a)1 b)3 c)2 d)3 e)3 f)2 g)3 h)2 i)1 j)2 k)1 l)2 1 Løsningsfoslag EMC-eksamen 24.5. Oppgave 1 a)1 b)3 c)2 d)3 e)3 f)2 g)3 h)2 i)1 j)2 k)1 l)2 Oppgave 2 a) En geneisk standad e en geneell standad som bukes nå det ikke foeligge en poduktstandad. EN581

Detaljer

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringer Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal hvor de tre hovedpersonene

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2013. Hei alle sammen! Mai måned har vært en spennende måned. Vi har gjort så mange kjekke ting og dagene fyker av gårde. Det nærmer seg sommer og vi har hatt noen nydelige

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Elever / privatister Oktober 2002

Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Elever / privatister Oktober 2002 E K S A M E N LÆRINGSSENTERET Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Eleve / pivatiste Bokmål Eksempeloppgave ette læeplan godkjent juli 2000 Videegående kus II Studieetning fo allmenne, økonomiske og administative

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Årsmelding 2000. Oslo Bowling Krets

Årsmelding 2000. Oslo Bowling Krets Side - 1 - Åsmelding 2000 Oslo Bowling Kets Sideegiste: 1. Foside 2. Styets sammensetning 3. Styets intensjone 4. Oganisasjon 5. Klubbene 6. Økonomistying 7. Aktivitete 8. Eksten makedsføing 9. Repesentasjon

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

nr. 10-2014 169. årgang ORDET BLE MENNESKE

nr. 10-2014 169. årgang ORDET BLE MENNESKE misj on tidende n. 10-2014 169. ågang ORDET BLE MENNESKE s lede Nytt å, nye veie Ået næme seg slutten. Da gå ofte tankene litt bakove fo å kunne gjøe opp en slags status fø man ta fatt på det neste. Det

Detaljer

KulTur. Proffene. Landsturnering

KulTur. Proffene. Landsturnering N. 9 2012 17. ågang KulTu Poffene Landstuneing In o nh ld esn l t y ø h Kino med Kino med høytlesning Kjæe lese! ing He e Infoposten fo oktobe. I dette nummeet kan du lese om flotte dage på Ganes, om landstuneing

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Skien kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Skien kirkelige fellesråd DEN NORSKE KRKE Skien kikelige fellesåd Gjepen menighesåd, sam saben i Gjepen Håvundvn.7 3715 SKEN Posboks 350,3701 SKEN Tlf: 3558180,Faks: 35581181 E-pos:kikevegen@skien.kommune.no Hjemmeside: www.skien.kiken.no

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministasjonen Potokoll 7/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Oppsal samfunnshus, Vetlandsveien 99/101 Møtetid: Mandag 17. novembe 2014 kl. 18.30 Seketaiat: Theese Kloumann

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 04. MARS T.O.M. 29. MARS 2013

MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 04. MARS T.O.M. 29. MARS 2013 MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 04. MARS T.O.M. 29. MARS 2013 TRAPES 10 04. MARS 05. MARS MATPAKKE 06. MARS 07. MARS Vi går til gand kirke 08. MARS 11 11. MARS Vi deler barna i mindre grupper Barnemøte!

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL 1 BOKMÅL Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. DETTE ER BOKA TIL Her kan dere

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Månedsbrev for januar

Månedsbrev for januar Månedsbrev for januar Hei allesammen! Vi håper dere har hatt en flott jul, romjul og nyttårsfeiring. Vi ønsker å starte dette året med å takke dere for en fantastiskt fin høst! Med så flotte barn, foreldre

Detaljer

KONF Foreldremøte ØRK

KONF Foreldremøte ØRK KONF. 2016 Foreldremøte 27.10.2015 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 100 konfirmanter Den norske kirke i Rælingen I gamle dager var det slik at konfirmanten bekreftet sin

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

b) C Det elektriske feltet går radielt ut fra en positivt ladd partikkel.

b) C Det elektriske feltet går radielt ut fra en positivt ladd partikkel. Løsningsfoslag Fysikk 2 Høst 203 Løsningsfoslag Fysikk 2 Høst 203 Opp Sva Foklaing gave a) B Fomelen fo bevegelsesmengde p = mv gi enheten kg m. s Dette kan igjen skives som: kg m = kg m s s2 s = Ns b)

Detaljer

Prop. 65 L (2012-2013) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Prop. 65 L (2012-2013) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Nosk mal: Saside (ilak mo kenkelse av opphavse m.m. på Inene) Sian Fagenæs og Espen Anebeg Bøse Opphavsesfoeningen elg. 1 Poposisjon om ilak mo opphavseskenkelse på Inene Inngå som del av helhelig evisjon

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Qwetyuiopasdfghjklzxcvbnmqw etyuiopasdfghjklzxcvbnmqwet yuiopasdfghjklzxcvbnmqwetyui opasdfghjklzxcvbnmqwetyuiopa ÅRSMELDING 2013 sdfghjklzxcvbnmqwetyuiopasdf AURLAND IL ghjklzxcvbnmqwetyuiopasdfghj REKNESKAP

Detaljer

Spo H 1 og 2 + Spo B (Bernts gr.) Andre interesserte innviteres også, de løser inng.bill.

Spo H 1 og 2 + Spo B (Bernts gr.) Andre interesserte innviteres også, de løser inng.bill. Årsplan 2013/2014 for sporty Hunstad 1 og 2 NB: Med forbehold om endringer! Merk at det er ulike dager og klokkeslett. Merk ut dagene din gruppe skal møte. Høsten 2013 ukedag dato Tid/hvem/hvor hva skjer

Detaljer

BIOS 2 Biologi... 2...

BIOS 2 Biologi... 2... Figue kapittel 6: ven Figu s. 174 Egenskape Blomstefage Dominant egenskap Lilla ecessiv egenskap Hvit Noen av de egenskapene Mendel testet, va blomstefage, føfage og føfom. På side 279 finne du en ovesikt

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Korpsnytt. April, Mai og Juni «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15

Korpsnytt. April, Mai og Juni «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15 Korpsnytt April, Mai og Juni 2014 «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15 Korpslederen har ordet.. Da går vi inn i siste del av dette arbeidsåret, og det blir også siste del for meg

Detaljer

lsi!~mesteravlesere og kj(ijkkenhjelp Kjeere medarbeiderei normisjon Mars 2012

lsi!~mesteravlesere og kj(ijkkenhjelp Kjeere medarbeiderei normisjon Mars 2012 Kjeere medarbeiderei Mars 2012 normisjon region enfold Den andre helgen i februar var aile leir, forening og fellesskaps- ledere invitert til Lederhelg pa Sj0glimt. Leir og Acta- ledere var samlet hele

Detaljer